De keuze van Termont. Een kritische kijk op de Gentse stadsbegroting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De keuze van Termont. Een kritische kijk op de Gentse stadsbegroting"

Transcriptie

1 De keuze van Termont. Een kritische kijk op de Gentse stadsbegroting Maandag bespreekt de Gentse gemeenteraad de nieuwe begroting. Gent heeft de centen geteld, en maakt keuzes voor de toekomst. Maar wat blijft er over van de sociaalecologische modelstad uit het bestuursakkoord? Tom De Meester licht de Gentse meerjarenplanning kritisch door. Tom De Meester Toen begin november op een strak geregisseerde persconferentie in het statige stadhuis van Gent de nieuwe meerjarenbegroting werd voorgesteld ging er een zucht van opluchting door het publiek. Oef! Gent wordt Antwerpen niet, waar de N-VA van Bart De Wever het mes zet in zeeklassen, wijkloketten en het maatschappelijke middenveld. Gent wordt Sint-Niklaas niet, waar de coalitie kiest voor de privatisering van de huisvuilophaling. Gent wordt ook Aalst niet, waar het stadsbestuur de sociale afbraak organiseert. Maar Gent wordt al evenmin de 'stad van de toekomst' die het bestuursakkoord beloofde. Daarvoor is de kloof tussen droom en daad te groot. Gent moest de komende jaren een sociaal-ecologische modelstad worden, maar nu de centen geteld zijn, worden vele ambities noodgedwongen opgeborgen. Net als andere centrumsteden in Vlaanderen kiest de stad van de toekomst voor de recepten uit het verleden: aan de onroerende voorheffing, de personenbelasting en de grote bedrijfsbelastingen wordt niet geraakt, en er wordt ook investeringsruimte vrijgehouden, maar het personeel betaalt de rekening, en lokale belastingen en retributies gaan omhoog. Nochtans staat Gent voor grote uitdagingen: werkloosheid en armoede nemen toe, het woonprobleem is huizenhoog, en de omslag naar een duurzame, ecologische samenleving valt niet vanzelf uit de lucht. Ook al zwaait het Gentse schepencollege niet met de hakbijl in het rond, zoals in Antwerpen, toch roept de Gentse meerjarenbegroting van SP.a, Open VLD en Groen veel vragen op. De burger krijgt de rekening Het bestuursakkoord belooft om het budgettaire evenwicht, bij ongewijzigde omstandigheden, te bewaren zonder belastingverhoging. Maar de inkt van het bestuursakkoord was nauwelijks droog, of het stadsbestuur maakt in de meerjarenbegroting een pak retributies en taksen duurder. Dat zijn natuurlijk óók belastingen. Kleintjes, weliswaar. Maar vele kleintjes maken ook een groot. De belastingsverhoging zou in 2019 in totaal 3,5 miljoen euro bedragen, zo staat in de perstekst die begin november werd verspreid. Maar vorige week bleek dat het totaalbedrag in 2019 niet 3,5 miljoen euro bedraagt, maar oploopt tot 6,4 miljoen euro. Dat is bijna het dubbele. Groen mag dan spreken over logische indexeringen van retributies waarbij de laagste inkomens ontzien worden, wie de lijst van belastingsverhogingen overloopt kan niet anders dan de wenkbrauwen fronsen. Het leven in Gent wordt vanaf 1 januari een stuk duurder. Het bestuursakkoord belooft dat sport, cultuur en vrije tijdsbesteding voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moeten zij, maar maakt een museumbezoek wel duurder. En ook sporten in de Blaarmeersen en een zwembeurt kost voortaan meer, behalve voor kinderen onder de zes jaar. Bij de opening van zwembad Rozebroeken zei

2 schepen Christophe Peters nog dat een zwembeurt in het nieuwe sportcomplex niet méér maar even weinig zou kosten als in andere Gentse zwembaden. Nu blijkt dat zwemmen in álle zwembaden duurder wordt. Dat jaagt niet alleen de Gentse gezinnen op kosten, het werpt ook extra financiële drempels op voor Gentenaars die het financieel moeilijk hebben. Trouwen wordt 20 procent duurder, net als een grafconcessie en de hulp van de brandweer. Een wespennest weghalen is nu gratis, maar kost binnenkort 30 euro. Een voorlopig rijbewijs afhalen kost nu 9 euro, maar binnenkort 25 euro. Auto weggetakeld: plus 20 procent. Ook een identiteitskaart, een aanmaning van de bibliotheek en de buitenschoolse opvang van de Stad Gent worden duurder. Ook parkeren in Gent wordt fors duurder. Vanaf januari kost een uur parkeren in het centrum 2,26 euro per uur in plaats van 2 euro nu. Een uur parkeren in de parkeergarages die de Stad uitbaat in het centrum (Sint-Michielsparking, Zuid, Reep, Vrijdagmarkt) gaat van 1,50 euro per uur naar 1,70 euro per uur. Een tariefverhoging van 13 procent. Maar dit is eigenlijk de indexaanpassing, laat mobiliteitsschepen Filip Watteeuw weten. In maart komt er een nieuw parkeersbeleidsplan met nieuwe parkeertarieven en een uitbreiding van het betalend parkeren. Studenten worden niet langer vrijgesteld van de belasting op tweede verblijven, waardoor studenten die samen een huis huren voortaan een belasting van euro op zich af zien komen. Dat is onrechtvaardig. Pak de huisjesmelkers aan, niet de studenten. De prijs van een huisvuilzak stijgt met 15 procent in één klap. Wie sorteert wordt daar niet voor beloond: de blauwe PMD-zak wordt 100 procent duurder. Is het zo dat het stadsbestuur het probleem van het sluikstorten wil aanpakken? Sluikstorten geen klein probleem. In een bevraging van de PVDA bij meer dan Gentenaars kwam sluikstorten als belangrijkste leefbaarheidsprobleem uit de bus. Het aantal meldingen van sluikstorten steeg vorig jaar explosief, van naar Dat probleem pak je niet aan door het gebruik van de officiële afvalzakken financieel te ontmoedigen, terwijl alle studies uitwijzen dat het sluikstortprobleem zich concentreert in de armste buurten van Gent. Bovendien laat het stadsbestuur het achterste van haar tong niet zijn. Zo is het totaal onduidelijk wat er gebeurt met de riooltaks, de gemeentelijke heffing op het afvalwater die verrekend wordt op de waterfactuur. Zal ook het Gentse stadsbestuur die heffing verhogen, net als in Antwerpen? De vraag is nog maar of al die talloze retributieverhogingen de zogenaamde armoedetoets doorstaan. Bij het nemen van belangrijke beleidsbeslissingen gaan we telkens na welke impact deze zullen hebben op het terugdringen van de armoede, garandeert het bestuursakkoord. Bovendien belooft het schepencollege om de stedelijke fiscaliteit door te lichten en waar mogelijk te moduleren in functie van sociale doelstellingen. Het omgekeerde is waar, zo blijkt. Retributies zijn de minst sociaal rechtvaardige belastingen die er zijn, omdat je er de lagere inkomens het hardst mee treft. In tegenstelling tot de personenbelasting, die progressieve tarieven hanteert (hoe meer je verdient, hoe hoger het belastingstarief), zijn retributies vlaktaksen die iedereen, van werkloze tot CEO, hetzelfde tarief aanrekenen. De kleine inkomens moeten dus in verhouding een grotere inspanning doen dan de hogere inkomens. Hoe progressief is dat?

3 Gemiste kans voor rechtvaardige fiscaliteit Terwijl de modale Strop tegen een reeks retributieverhogingen aankijkt, worden de multinationals ontzien. De grote bedrijfsbelastingen worden louter geïndexeerd, sust het stadsbestuur in de officiële persverklaring. Maar met hoeveel procent? Daarover blijft een dichte mist hangen. Enkele kleinere, lokale bedrijfsbelastingen op onder andere leegstand, terrassen en banken worden met ongeveer 20 procent opgetrokken, maar aan die verhoging lijken de grote bedrijfsbelastingen alvast te ontsnappen. Er is geen sprake van een verhoging van de bedrijfsbelastingen, stelt Open VLD haar achterban gerust. Terwijl de kleine man meer belastingen moet betalen, blijven de grote havenbedrijven buiten schot, terwijl we omgekeerd! - precies aan de sterkste schouders een grotere inspanning zouden moeten vragen. Bovendien wordt de belasting op onbebouwde industriegronden... afgeschaft. Tot grote vreugde van VOKA overigens, die zich daar in een persbericht bijzonder blij over maakte. Nochtans was de belasting op onbebouwde industriegronden een rechtvaardige belastingsmaatregel die alleen projectontwikkelaars en grondspeculanten treft en de Stad jaarlijks euro opbracht. Geld dat het Gentse stadsbestuur blijkbaar niet meer nodig heeft. Ook de in het bestuursakkoord beloofde heffing op bedrijven die warmte lozen komt er niet. De 'stad van de toekomst' heeft een kans gemist om te bouwen aan meer fiscale rechtvaardigheid. De Gentse lokale belastingen op bedrijven, leegstand, speculatie, industriële milieuvervuiling en banken zijn vandaag slechts goed voor 10 procent van alle belastingsinkomsten. Dat is bijzonder weinig. In Zwijndrecht, een andere industriële havengemeente, betalen de bedrijven bijna 40 procent aan lokale bedrijfsbelastingen. De banken, die nochtans één van de grote verantwoordelijken zijn voor de financiële crisis die de steden en gemeentes vandaag met oplopende tekorten opzadelt, dragen in Gent maar voor 0,2 procent bij aan de stadskas. Idem met de leegstand, die maar 0,2 procent van de financiële inkomsten oplevert. Dat blijft trouwens ook in de toekomst zo. De lokale leegstandsbelasting wordt weliswaar flink opgetrokken, maar tegelijk worden vanaf 2013 de opcentiemen op de Vlaamse leegstandsheffing afgeschaft, waardoor de Stad Gent euro inkomsten misloopt. De 'forse verhoging' van de leegstandstaks draait dus in werkelijkheid uit op een nuloperatie. In de huidige meerjarenbegroting blijven de achterpoortjes voor multinationals bestaan. Omdat de grote bedrijfsbelastingen de oppervlaktebelasting en de belasting op motoren - geplafonneerd zijn, ontsnappen de grootste bedrijven, zoals het winstgevende Arcelor Mittal dat in België 0,73 procent vennootschapsbelasting betaalt, voor een groot stuk aan die belasting. Wij willen dat iedereen, ook de grootste bedrijven, de belasting betaalt die ze moeten betalen. De PVDA pleit voor een 'sterke schouderstaks' waarbij de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen. dat is een kwestie van elementaire rechtvaardigheid. Om het gewicht een stuk van schouder te verleggen willen wij 9 gemeentelijke bedrijfstaksen fors verhogen, om de belastingsdruk op die manier eerlijker te verdelen.

4 In het voorstel van de PVDA verhoogt de bijdragen van bedrijven en banken van 10 procent tot 19 procent. Dat is een fair aandeel. De sterke schouders-taks die wij voorstellen is zeer doelgericht: vooral maatschappelijk onrechtvaardige of milieuvervuilende activiteiten worden zwaarder belast. De PVDA wil, gezien de hoge woningnood in Gent, de belasting op leegstand en onbebouwde woonkavels verdubbelen, maar verhoogt ook de opcentiemen op de Vlaamse milieubelasting (storten en verbranden van afval) en reclameborden. Dat de sterkste schouders zwaardere lasten moeten dragen is een kwestie van gezond verstand. Gent heeft op dat vlak een achterstand in te halen. Vorig jaar nog zette werkgeversorganisatie VOKA de stad Gent in de bloemetjes als bedrijfsvriendelijke stad. Werkgevers zijn opgetogen over het gunstige fiscaal klimaat, dat 20 procent beter scoort dan elders in Vlaanderen. Ook nu weer reageert VOKA opgelucht op de stadsbegroting. Aan de gunstmaatregelen en subsidiestroom voor grote bedrijven wordt niet geraakt en de bedrijfsbelastingen worden niet fors verhoogd, maar louter geïndexeerd. Door de sterkste schouders ook zwaardere lasten te laten dragen en grondspeculanten, banken en vervuilers in de buidel te doen tasten, en niet de gewone gezinnen doen we niet anders dan het bestuursakkoord toepassen. Daarin staat in punt 19.35: De stedelijke fiscaliteit wordt doorgelicht en aangepast in functie van sociale en ecologische duurzaamheid. Jobverlies ondermijnt dienstverlening We moeten investeren in kwaliteitsvolle jobs voor elke Gentenaar, belooft het bestuursakkoord. Het stadsbestuur geeft alvast het slechte voorbeeld door zelf 435 voltijdse jobs weg te snoeien bij de stadsdiensten. Burgemeester Termont mag dan wel beweren dat de dienstverlening voor de burger niet in het gedrang komt, door 10 procent van het personeelsbestand bij de Stad weg te snoeien snijden we wel degelijk fors in eigen vlees. Die 435 mensen zaten de voorbije jaren toch niet van 's morgens vroeg tot 's avonds laat koffie te drinken in de refter? De ACOD, de socialistische vakbond, noemde het afslankingsplan een schande. De vakbonden vrezen dat de dienstverlening aan de bevolking in het gedrang komt en bij het personeel leeft de vrees dat vooral de nu al overbelaste administratieve diensten en de lager geschoolde personeelsleden van de niveau's D en E (werklieden, schoonmaakpersoneel etc) de rekening zullen betalen. Bovendien, door jobs te schrappen wordt het moeilijker om de pensioenen later te betalen. De gepensioneerde stadsambtenaren worden betaald met bijdragen op de wedden van de ambtenaren die vandaag aan de slag zijn. Volgens een Bijzondere

5 Commissie die in 2007 de pensioenkosten van de lokale besturen doorlichtte, bedragen die bijdragen bijna 100 procent. Voor elke 100 euro loon, moet er bijna 100 euro pensioenbijdragen bovenop gelegd worden. Dat wordt stilaan onbetaalbaar. Niet omdat er ambtenaren te veel zijn, maar paradoxaal genoeg omdat er te weinig zijn. Er worden altijd meer ambtenaren weggesnoeid of vervangen door contractuelen en externe consultants. Zo ondermijnen we zélf de stedelijke pensioenkassen. Van een sociaal bloedbad is geen sprake, zegt het stadsbestuur, want naakte ontslagen worden vermeden. Dat klopt. Omdat het ook zonder kon. Er gaan de komende jaren zoveel personeelsleden op pensioen dat het simpelweg niet-vervangen van stadspersoneel volstaat om de werkgelegenheid met 10 procent in te krimpen. Pijnlijk voor een bestuur dat in haar beleidsverklaring prat gaat op de sociale doelstelling werk voor elke Gentenaar. Dat de Stad Gent niet investeert in extra jobs is bovendien niet bepaald een meesterzet in een stad waar de jeugdwerkloosheid hoge toppen scheert. Op dit moment zijn Gentse jongeren onder de 25 jaar op zoek naar werk, het hoogste aantal in zeven jaar tijd. Het cijfer van 435 geschrapte jobs klopt ook niet, beweert het stadsbestuur. Netto zouden er 'slechts' 105 jobs verdwijnen. De cijfers zijn nochtans wat ze zijn. De Stad Gent vermindert haar personeelsbestand tegen 2019 van voltijdse equivalenten naar Dat is min 435. Dat er in het stedelijk onderwijs 81 jobs bijkomen, en dat bij de politie en het OCMW respectievelijk 29 en 221 mensen aangeworven worden is goed nieuws, maar verandert natuurlijk niets aan de besparingsoperatie bij het stadspersoneel. Het zijn niet de extra agenten die de sluikstorten in de Brugse Poort zullen opruimen, en het de leraars van de stedelijke Freinetscholen zullen het overbelaste migratieloket niet openhouden. Er is op voorhand geen enkel overleg geweest over de drastische personeelsbesparingen en dat zit de vakbonden terecht zeer hoog. Hoe kun je nu tien procent van het personeel schrappen zonder daarbij de mening van het personeel te willen horen? Pas een uurtje voor de persconferentie kregen de vakbondsverantwoordelijken de harde cijfers van de bevoegde schepenen te horen. Toen was de meerjarenplanning al lang in kannen en kruiken en tot in de kleinste details goedgekeurd door de partijbesturen van Open VLD, SP.a en Groen. Dat heet: buitenspel staan. En dat was niet wat het stadsbestuur beloofde in het bestuursakkoord. In punt wordt het overleg met de vakbonden, als partner bij het uitstippelen van het personeelsbeleid, uitermate belangrijk genoemd. En verder: de stad van de toekomst kiest voor echte participatie en basisdemocratie. Niet dus. Dat het college ongemakkelijk heen en weer schuift op de schepenstoel van zodra de personeelsbesparingen ter sprake komen is begrijpelijk. Was het niet burgemeester Termont zélf die vlak vóór de verkiezingen beloofde om niet één job weg te saneren? Integendeel, er komt méér personeel, garandeerde Daniël Termont op 15 september aan de krant De Standaard: We hebben net meer mensen nodig. In een interview voor het vakbondsweekblad Tribune zei Daniël Termont: Ik ga niet akkoord met stellingen als zou Gent te veel besteden aan haar personeel (...) Als de Gentenaar tevreden is van zijn stad, is dat volgens mij ook omdat we goed stadspersoneel hebben. En die zijn stuk voor stuk nodig. Minder personeel betekent immers ook meer werkdruk en minder motivatie en dus een slechtere dienstverlening aan de burger. Dat wil ik alvast niet toestaan! Door 435 jobs uit te doven en gepensioneerde stadsambtenaren nog maar in 1 op 4

6 gevallen te vervangen maakt Groen zonder verpinken een bocht van 180 graden. De voorbije jaren heeft Groen die stille saneringen ook vroeger al werd slechts steeds resoluut verworpen als sluipende besparingen. Toen de Stad Gent in 2009 besliste om slechts 3 op 4 gepensioneerden te vervangen, onder het motto slank, maar slagvaardig, sprak Groen vanuit de oppositie over een blinde afvloeiing die geen rekening houdt met de noden van de stad. Vandaag noemt Groen de vervanging van nog maar 1 op 4 gepensioneerde personeelsleden een verstandige besparing. Terwijl burgemeester Daniël Termont voor de verkiezingen nog uitlegde dat minder personeel een slechtere dienstverlening voor de burger betekent, zegt Groen vandaag dat de dienstverlening op peil blijft, en waar nodig versterkt wordt. Hoe je met 10 procent minder stadsambtenaren de dienstverlening niet alleen op peil houdt, maar nog versterkt waar nodig, dat is een volslagen raadsel. Volgens het stadsbestuur komt de dienstverlening niet in het gedrang omdat we met de woorden van Open VLD - met minder ambtenaren efficiënter gaan werken. Maar achter die liberale efficiëntie-retoriek schuilt een harde besparingslogica die de dienstverlening dreigt te ondermijnen. Twee voorbeelden uit de praktijk. Eerste voorbeeld: de uitleendienst van de stedelijke jeugddienst. Erkende jeugdverenigingen kunnen bij de jeugddienst geluids- en lichtmateriaal huren. Het materiaal is top, de werking lean-and-mean, en de medewerkers flexibel en dodelijk efficiënt. In het kader van de besparingen moet de uitleendienst verplicht fusioneren met het dépot van de dienst feestelijkheden aan de Wiedauwkaai. Efficiënt? Van de twee uitleenmedewerkers bij de jeugddienst verdwijnt er één, de procedure wordt omslachtiger en het materiaal zal voortaan met honderden andere organisaties gedeeld moeten worden en dus veel minder beschikbaar zijn. Tweede voorbeeld: de brandweerkazerne van Post Noord, één van de vier zogenaamde voorposten van de Gentse brandweer, vlakbij Volvo Cars, sluit op 1 januari Door de sluiting verdwijnen de volgende twee jaar in het brandweerkorps, door natuurlijke afvloeiingen, 37 jobs. Maar de brandweer zal ook minder snel ter plaatse zijn bij brand in Oostakker en andere kanaaldorpen. Nochtans deden de brandweerlui van Post Noord dit jaar al meer dan 600 interventies. De vooruitgeschoven voorposten van de brandweer zijn niet voor niets gebouwd. In 20 procent van de gevallen zal de Gentse brandweer zelfs niet binnen de zogenaamde zorgnorm van 12 minuten ter plaatse zijn, maar twee minuten later. Vandaag kan de brandweer binnen twee minuten in Oostakker zijn. Dat wordt in de toekomst wel even anders. Voortaan moet de brandweer van Melle, Wondelgem of Lochristi komen. En dat kan cruciale, levensreddende minuten kosten. Hoe wil Gent de nieuwe uitdagingen waar onze stad in de komende jaren voor staat aanpakken met minder personeel? Hoe wil het stadsbestuur méér investeren in jeugd, milieu, klimaat en sociaal beleid met minder ambtenaren? In de meerjarenbegroting worden vele nieuwe uitdagingen opgelijst, maar met welk personeel gaat de stad dat waarmaken? Veel stadsdiensten zitten nu al op hun tandvlees. Er is niet minder personeel nodig, maar juist meer! De PVDA heeft in haar stadsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 gepleit voor bijkomende, zinvolle tewerkstelling bij de stad Gent, om een aantal maatschappelijke kerntaken te kunnen realiseren. In plaats van een overheid die zich steeds verder terugtrekt en steeds meer overlaat aan de private sector moet de stad

7 opnieuw terrein veroveren en meer greep krijgen op de samenleving. Als we dan toch een kerntakendebat moeten voeren: zijn integratie, betaalbaar wonen en de jeugdwerkloosheid geen maatschappelijke kerntaken van een stedelijke overheid? En hoe pak je die nieuwe uitdagingen aan zonder nieuw personeel? Hoe maak je de belofte waar om in te zetten op de integratie van de vele nieuwkomers in onze stad, hoe bouw je de stedelijke samenleving op van onderuit, hoe bevorder je het samenleven van de bonte bevolkingsmix in Gent als je niet resoluut inzet op méér buurtwerkers, méér schoolopbouwwerkers en méér leraars Nederlands-vooranderstaligen? Zelfs het loket migratie op het Zuid is vandaag overbelast. Hoe pak je de wooncrisis aan als de Stadsdiensten vandaag nog niet het personeel hebben om de leegstand ernstig in kaart te brengen? In mei 2012 brachten actievoerders van het buurtcomité de Precaire Puzzel in de Brugse Poort 176 leegstaande panden in kaart, dubbel zoveel als het aantal leegstaande woningen in het officiële register van de Stad. De meerjarenplanning belooft een promotiecampagne voor het 'meldpunt leegstand' dat sinds maart 2012 bestaat, maar dat volstaat niet. Er moeten méér ambtenaren de straat op, om de leegstand kordaat aan te pakken. En dat begint bij een volwaardige leegstandstelling. Hoe pak je de jeugdwerkloosheid in Gent aan zonder intensieve begeleiding en opleiding van duizenden jongeren door gemotiveerd en geschoold personeel? In Gent is 28 procent van de jongeren onder de 25 werkzoekend. De jeugdwerkloosheid steeg op één jaar met 12,2 procent. Moeten wij als Stad niet onze verantwoordelijkheid opnemen om jongeren zonder perspectief opnieuw de kans te bieden om deel uit te maken van onze samenleving? Het is bijzonder schrijnend dat een waardevol project als JobKot, een intiatief van de vzw Jong in de volkswijken gericht op werkloze jongeren, vandaag in het gedrang komt omdat de subsidiëring door de VDAB verdwijnt en ook de Stad Gent het project niet verder wil ondersteunen. De werksituatie van maatschappelijk kwetsbare jongeren ondersteunen, zou dat geen kerntaak moeten zijn van een stedelijke overheid? Er is werk genoeg! Het zijn de jobs die ontbreken. De PVDA heeft in haar stadsprogramma bij de gemeenteraadsverkiezingen gepleit voor bijkomende federale middelen om te investeren in jobs. Het voorstel van de PVDA voor een miljonairstaks brengt 8 miljard euro op waarvan de helft besteed wordt aan jobcreatie. Daarvan zou minstens 400 miljoen euro besteed kunnen worden aan openbare tewerkstelling. Voor Gent komt dat neer op 200 bijkomende jobs. Wie de ambitie heeft om de maatschappelijke uitdagingen daadkrachtig aan te pakken, moet ook de maatschappelijke rijkdom willen herverdelen. Een beleid op maat van de uitdagingen? Natuurlijk, er wordt ook geïnvesteerd in Gent. In totaal wordt er de komende legislatuur op zes jaar tijd 465 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe scholen, fietspaden en sociale en ecologische klemtonen. Het meerjarenplan voorziet bijvoorbeeld in 88 miljoen euro investeringen in bestaande schoolgebouwen en in 1700 bijkomende plaatsen. Het stadsbestuur zorgt ook voor 220 bijkomende plaatsen in de kinderopvang. Er wordt ook 4 miljoen euro voorzien voor het onderhoud van wegen en voetpaden, en investeringen in verkeersveiligheid. Voor fietspaden en fietsinfrastructuur wordt 15 miljoen euro uitgetrokken, al volstaat dat allerminst om de mobiliteitsknoop in Gent te ontwarren. Daarvoor moet ook en vooral geïnvesteerd worden in meer en beter openbaar vervoer, maar van die ambities blijft in de meerjarenbegroting geen woord overeind. Gent is nog

8 lang niet het nieuwe Kopenhagen. Zolang we er niet in slagen om het autoverkeer in en naar de binnenstad te vervangen door kwalitatief openbaar vervoer zal Gent in de spits één groot verkeersinfarct blijven. Het is verder vooral opvallend hoe weinig middelen er in de stadsbegroting voorzien zijn voor wonen. We maken van Gent een thuis waar alle Gentenaars een betaalbare en kwalitatieve woning vinden belooft het bestuursakkoord nochtans. Na de dure energieprijzen kwam de dure woonkost als tweede topprioriteit uit de bus bij een PVDAenquete bij 1052 Gentenaars. Op 10 jaar tijd zijn de huurprijzen in Gent verdubbeld en één gezin op vijf heeft het bijzonder moeilijk om de maandelijkse huur op te hoesten. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde het kartel sp.a-groen om het geweer van schouder te veranderen. Er was nu wel genoeg geld uitgegeven aan grootschalige stadsvernieuwingsprojecten waar citymarking, hoogbouw en projectontwikkelaars de sleutelwoorden waren. De Stad investeerde de voorbije jaren meer dan 520 miljoen euro in Gent, maar vooral in bedrijventerreinen en prestigeprojecten als Flanders Expo, de Korenmarkt en de Stadshal. Betaalbaar wonen stond véél te laag in het prioriteitenlijstje. Tijd dus om het investeringsbudget nu in de 19e eeuwse gordelwijken in te zetten, voor betaalbaar wonen en lokale, duurzame stadsontwikkeling op mensenmaat. Maar daar is in de meerjarenbegroting maar weinig van te merken. Het stadsbestuur trekt 34 miljoen euro uit om de lopende stadvernieuwingsprojecten verder af te werken (o.a. Oude Dokken, Tondelier, Ledeberg Leeft, De Krook, Fabiolalaan, Ottenstadion) en voorzien slechts 8,4 miljoen euro voor de nieuwe stadsvernieuwingsprojecten in de gordelwijken Dampoort-Sint-Amandsberg, Muide-Meulestede en Nieuw Gent. Dat is ontstellend weinig. 8,4 miljoen euro op de hele legislatuur, dat is nauwelijks 1,4 miljoen euro per jaar. Een druppel op een hete plaat. Ter vergelijking: zelfs tijdens de voorbije legislatuur, waar de nadruk op grootschalige prestigeprojecten, trok de Stad desondanks nog 52 miljoen euro uit voor de kleinschalige stadsvernieuwingsprojecten in Ledeberg, het Rabot en de Brugse Poort. Dat is zes keer meer dan de kruimels die nu van de onderhandelingstafel vallen. Ook naar de investeringen in betaalbare woningen is het met een vergrootglas zoeken in de meerjarenplanning. We maken 1,5 miljoen euro vrij om krotten aan te kopen of te onteigenen en na sloop nieuwe woningen te bouwen, lezen we. Vergelijk dat met de kostprijs van de nieuwe Stadshal op het Braunplein, die in totaal 11 miljoen euro heeft gekost. Voor sociaal wonen is er nog minder geld. Boven de Vlaamse middelen voorzien we euro voor het stimuleren van kleinschalige projecten in de sociale huisvesting. Vijfhonderd duizend euro, dat is wel héél kleinschalig. Hoeveel sociale woningen zijn dat? Drie? Vier? Terwijl er in Gent sociale woningen nodig zijn. Vergelijk die euro eens met de kostprijs van het lichtfestival, dat deze legislatuur twee keer georganiseerd wordt. Kostprijs: euro per editie. Gent, transitiestad? Waar blijft het stadsbedrijf voor groene energie? We grijpen alle mogelijkheden aan om onze bijdrage te leveren aan de strijd tegen de klimaatopwarming, schrijft het schepencollege in het bestuursakkoord. Maar dat valt tegen. Het schepencollege voorziet 17 miljoen euro om Gentenaars en Gentse bedrijven te begeleiden in de transitie naar klimaatneutraliteit.

9 Dat is bijzonder weinig. Nochtans ondertekenden alle partijen (ook Open VLD, Groen en SP.a) vóór de verkiezingen het Klimaatpact, op initiatief van het Gents Milieufront. Daarin beloofden de partijen ondermeer om na de verkiezingen een grootscheeps renovatieprogramma op te zetten voor het verouderde woningbestand in Gent, met een focus op moeilijke doelgroepen zoals senioren, kotbazen, verhuurders en allochtonen. Aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen moesten bovendien bijhorende budgetten gekoppeld worden. Maar de inspanningen blijven mager. Er wordt jaarlijks nauwelijks euro uitgetrokken voor de aanpak van energie-armoede, en er wordt jaarlijks 1 tot 2,5 miljoen uitgetrokken voor energiebesparing en isolatie. Maar die premies en subsidies vloeien niet alleen naar de gezinnen, maar ook naar een honderdtal bedrijven. Een merkwaardige keuze. De bedrijven worden al ontzien in de begroting, omdat de bedrijfsbelastingen louter geïndexeerd worden, niet verhoogd. Nu krijgen de bedrijven ook nog groene subsidies van de stad? Tegelijk worden er van de sociale woningen in Gent op 6 jaar tijd maar grondig geïsoleerd. Bijzonder weinig. Daarnaast wil de Stad jaarlijks ook nog een 1000-tal 'stadsbrede energiepremies' uitbetalen aan eigenaars die hun huis isoleren. Maar voor grootschalige wijkrenovatieprogramma's of derdebetalersystemen om ook de minst kapitaalkrachtige eigenaars en huurders recht te geven op een energiezuinige woning is geen geld voorzien. Ook over de oprichting van een stadsbedrijf voor groene energie, één van de meest opvallende punten uit het Gentse bestuursakkoord, wordt in de meerjarenplanning gezwegen. Er werd nochtans een haalbaarheidsstudie belooft en het schepencollege smeerde de ambities breed uit in de kranten: Nieuw stadsbestuur wil eigen energiebedrijf oprichten. We gaan zelf voor Gentse stroom zorgen. Opmerkelijk, schreef de Gentenaar: Het moet een primeur zijn: het Gentse energiebedrijf was een strijdpunt van de kleine partij PVDA, maar heeft toch zijn weg gevonden naar het bestuursakkoord. Helaas lijkt ook die ambitie opgeborgen. In haar meerjarenbegroting trekt de Stad Gent veel geld uit voor studies. Zo wordt er euro uitgetrokken ( erelonen inbegrepen) voor een studie naar een 'hellende tuin' bij het station Gent-Sint-Pieters. Maar voor een haalbaarheidsstudie naar de haalbaarheid van een eigen stedelijk energiebedrijf, zoals nochtans beloofd in het bestuursakkoord, is in de meerjarenbegroting geen eurocent voorzien. Wat blijft er over van het idee om als stedelijke overheid te participeren in de productie van groene energie en zelf een stedelijk energiebedrijf op te richten? In het 'strategisch en financieel overzichtsrapport', 497 pagina's lang, is er geen letter over terug te vinden. Of toch, op p. 49: mee investeren in twee windmolens. Twee! Van een eigen stadsbedrijf voor duurzame energie, zoals steeds meer vooruitstrevende steden in Duitsland oprichten, is geen sprake meer. Blijkbaar heeft Open VLD, die zich altijd tegen het voorstel van een openbaar energiebedrijf heeft verzet ( onzinnig!, onbetaalbaar! ) bij de begrotingsonderhandelingen dan toch nog haar slag thuisgehaald. Nochtans blijven alle argumenten voor de oprichting van een eigen stedelijk energiebedrijf valabel. 78% van de Gentenaar ligt wakker van de dure energiefactuur, bleek uit een grootschalige bevraging van de PVDA. De PVDA pleit voor een Gents energiebedrijf in publieke handen dat zelf groene energie produceert, en die stroom goedkoop levert aan de bevolking. Coöperatieves als EcoPower of EnerGent doen dat vandaag al op kleine schaal. Wij willen dat de Stad Gent hetzelfde

10 op grote schaal doet, voor alle inwoners. Zo krijgen Gentenaars - en stadsdiensten - goedkope energie en blijven we onafhankelijk van Electrabel en co. Een energiebedrijf oprichten kost geld, maar anderzijds levert het ook inkomsten op uit de verkoop van stroom aan de bevolking. Bovendien bespaart de Stad op haar energieuitgaven. Nu is de Stad Gent voor haar elektriciteit nog altijd klant bij... Electrabel. De energiekosten van de Stad Gent zijn op 11 jaar tijd verdubbeld van 6,4 naar 12,8 miljoen euro/jaar. Door zelf energie te produceren, hoeft de stad geen energie meer te kopen bij grote multinationals. Dat spaart flink wat geld uit. Bovendien kan een openbaar energiebedrijf ook investeren in isolatie en energiebesparing. Een openbaar stadsbedrijf voor energie is dus goed voor de mensen, goed voor het milieu, goed voor de stadskas, en goed voor de tewerkstelling. Wij investeren via het Stadsbedrijf zelf in duurzame, groene energieproductie. We hangen dus niet langer af van de goodwill van grote energieleveranciers. Door zelf groene energie te produceren neem je de hefbomen in handen om van Gent een klimaatneutrale stad te maken. Een rebels voorstel, maar het kan. Gent hád vroeger een eigen energieproductiebedrijf, 'EGW'. Dat stadsbedrijf werd in de jaren 80 verkocht aan Ebes (het latere Electrabel) en SPE. Met de heroprichting van EGW knopen we dus aan bij een traditie. Met een overheidsbedrijf hou je energie in eigen handen. We blijven onafhankelijk van de grote energie-multinationals. Bij een Gents energiebedrijf betaalt u een pak minder én ondersteunt u de lokale, onafhankelijke productie van groene stroom. Dat we groene energie in eigen handen nemen is eigenlijk niet meer dan logisch. Wind en zon zijn van iedereen. Het is logisch dat wij allemaal daar ook de vruchten van kunnen plukken. Zorgen voor duurzame energieproductie is geen kerntaak van de stad, klinkt het vandaag op de schepenkabinetten van Gent. Een merkwaardige koerswijziging. Vooral omdat investeren in de Ghelamco Arena van de gelijknamige internationale vastgoedgigant en projectontwikkelaar blijkbaar wél een kerntaak van de stad is. De Stad Gent pompte maar liefst 20,5 miljoen euro in de voetbaltempel, waarvan slechts 12 miljoen in het voetbalgedeelte. Ook het intergemeentelijke waterbedrijf TMVW, onder voorzitterschap van de Gentse schepen Martine De Regge, pompte 18,5 miljoen in de Arena, waarvan 12 miljoen in het commerciële gedeelte. Is dat een prioriteit? Als wij dat niet hadden gedaan, dan had projectontwikkelaar Ghelamco andere investeerders moeten zoeken en zou de opening een jaar vertraagd zijn, zegt schepen van financiën Christophe Peeters. En dan? Heeft de stad haar prioriteiten wel nog op een rij? Dat de stad investeert in het voetbalgedeelte is niet meer dan logisch, maar moeten wij als stad-in-financiële-crisis een private projectontwikkelaar die vorig jaar 23 miljoen euro nettowinst boekte persé verwennen met een investering van 20 miljoen euro in de hypercommerciële randactiviteiten van de voetbaltempel (kantoren, business lounges, een supermarkt en een luxerestaurant met Michelinster)? De 20 miljoen euro die Stad en TMVW pompten in het niet-voetbalgedeelte van de Ghelamco Arena waren beter duurzaam geïnvesteerd in een eigen energiebedrijf, om Gentenaars toegang te geven tot betaalbare, groene stroom.

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING Gezonde financiën. Besparen waar het kan, investeren

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Antwerpse taxshift: eerlijker en groener

Antwerpse taxshift: eerlijker en groener Antwerpse taxshift: eerlijker en groener Begrotingsbesprekingen stad Antwerpen Zowel over uitgaven als over inkomsten zegt Groen dat het anders en beter kan. Uitgaven Zie daarvoor onze alternatieve meerjarenbegroting

Nadere informatie

Voka misnoegd over extra financiële druk op bedrijven Vandaag om 02:00 Gazet van Antwerpen - 27 Dec Pagina 0

Voka misnoegd over extra financiële druk op bedrijven Vandaag om 02:00 Gazet van Antwerpen - 27 Dec Pagina 0 Woensdag 27.12.2017 zwijndrecht Drijfkrachtbelasting Woensdag 27 December 2017 Inhoud 1) Voka misnoegd over extra financiële druk op bedrijven Vandaag om 02:00 Gazet van Antwerpen - 27 Dec. 2017 - Pagina

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie Bedrijfsvoering Dienst Communicatie PERSBERICHT 27/04/2016 16/0246 Nieuwe energiepremies van de Stad Gent zetten Gentenaars aan om meer te isoleren Op 1 september worden de nieuwe energiepremies van de

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent

Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg vzw helpt zijn huurders bij het verlagen van hun energiefactuur door

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

RECHT OP ENERGIE. Negen voorstellen van PVDA+ voor betaalbare & duurzame energie in Gent. Dure energie op één in enquête bij 1.

RECHT OP ENERGIE. Negen voorstellen van PVDA+ voor betaalbare & duurzame energie in Gent. Dure energie op één in enquête bij 1. RECHT OP ENERGIE Negen voorstellen van PVDA+ voor betaalbare & duurzame energie in Gent Dure energie op één in enquête bij 1.054 Gentenaars De dure energieprijzen komen als éérste prioriteit uit de enquêteresultaten.

Nadere informatie

PVDA weerlegt leugens ArcelorMittal Gent is de goedkoopste van de hele groep

PVDA weerlegt leugens ArcelorMittal Gent is de goedkoopste van de hele groep PVDA weerlegt leugens ArcelorMittal Gent is de goedkoopste van de hele groep Auteur: Tom De Meester PVDA Studiedienst Datum: Maandag 24 maart 2014 De staking bij ArcelorMittal in Gent bedreigt de toekomst

Nadere informatie

HET MAGAZINE VOOR OPENBARE BESTUREN, SOCIALPROFITORGANISA

HET MAGAZINE VOOR OPENBARE BESTUREN, SOCIALPROFITORGANISA 04 AUGUSTUS 2012 Special Verkiezingen Contact HET MAGAZINE VOOR OPENBARE BESTUREN, SOCIALPROFITORGANISATIES EN ONDERNEMINGEN Editie gemeenten >> HERMAN VIJT, GEMEENTE HAMME Hamme: een efficiënt en doordacht

Nadere informatie

RECHT OP WONEN. Zeven voorstellen van PVDA+ voor een progressief woonbeleid in Gent. Enquête

RECHT OP WONEN. Zeven voorstellen van PVDA+ voor een progressief woonbeleid in Gent. Enquête RECHT OP WONEN Zeven voorstellen van PVDA+ voor een progressief woonbeleid in Gent Enquête De dure woonkost baart de Gentenaars zorgen. Dat blijkt uit onze enquête bij 1.052 Gentenaars. Méér dan de helft

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00047 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Meer gezinnen

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Investeren in de toekomst van onze stad

Meerjarenbegroting Investeren in de toekomst van onze stad Meerjarenbegroting 2014-2019 Investeren in de toekomst van onze stad 16 oktober 2013 Randvoorwaarden bij start begrotingsopmaak Tot 2010: jaarlijkse begroting met als enige voorwaarde: gecumuleerd budgettair

Nadere informatie

Verandering is dichterbij dan je denkt

Verandering is dichterbij dan je denkt Verandering is dichterbij dan je denkt Tegenbegroting 2016 Verandering is dichterbij dan je denkt Soms slaat verbazing om in boosheid. Het overkomt me niet vaak, maar de afgelopen maanden kreeg het kabinet

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

Groen is positieve alternatief voor traditionele partijen

Groen is positieve alternatief voor traditionele partijen Groen is positieve alternatief voor traditionele partijen Hoe zou u willen dat het leven in uw gemeente er uitziet in 2050? Hoe kunnen we tussen vandaag en 2018 al de eerste stappen zetten in die richting?

Nadere informatie

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Persconferentie Welkom door Jos Geysels, voorzitter Decenniumdoelen Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren:

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013 MEERJARENPLANNING 2014-2019 UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: dalende inkomsten dividenden (winstaandeel) dalende inkomsten belastingen (o.a. door

Nadere informatie

(/) U kunt dit ds Plus-artikel gratis lezen omdat het gedeeld werd door een abonnee van De Standaard: Claes KOen.

(/) U kunt dit ds Plus-artikel gratis lezen omdat het gedeeld werd door een abonnee van De Standaard: Claes KOen. (/) dinsdag 24 januari 2017 - Opinies U kunt dit ds Plus-artikel gratis lezen omdat het gedeeld werd door een abonnee van De Standaard: Claes KOen. bonnement) In Gent worden arme gezinnen gefinancierd

Nadere informatie

Groen maakt 530 miljoen euro vrij om van Antwerpen Europese topstad te maken DE ALTERNATIEVE BEGROTING VAN GROEN:

Groen maakt 530 miljoen euro vrij om van Antwerpen Europese topstad te maken DE ALTERNATIEVE BEGROTING VAN GROEN: Groen maakt 530 miljoen euro vrij om van Antwerpen Europese topstad te maken DE ALTERNATIEVE BEGROTING VAN GROEN: 2016 2019 #AntwerpenAnders Cijfers, cijfers, cijfers Geen woorden, maar cijfers Wat zijn

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

De Vlaamse en federale overheid moeten de financiële situatie mee oplossen.

De Vlaamse en federale overheid moeten de financiële situatie mee oplossen. bezorgt je steeds weer bezorgt je steeds weer een nieuw verhaal een nieuw verhaal Lokale besturen bieden als overheid heel wat diensten aan. Deze zijn betaalbaar en toegankelijk Lokale Besparingen besturen

Nadere informatie

T&T werd meer dan een decennium geleden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest benoemd als hefboom gebied of gebied van gewestelijk belang. Het gaat immers om de ontwikkeling van een zeer groot onbebouwd

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

ANALYSE EN VERGELIJKEND ONDERZOEK PARKEERBELEID STAD GENT

ANALYSE EN VERGELIJKEND ONDERZOEK PARKEERBELEID STAD GENT Parkeren de financiële melkkoe van het Gents stadbestuur? Wat kost het parkeren in Antwerpen, Brugge, Kortrijk, Mechelen, Leuven in vergelijking met Gent? De invoering van het nieuwe parkeerplan in het

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis

Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Volkshuisvesting naar Weens voorbeeld als antwoord op de wooncrisis Studiedienst PVDA Limburg Stefanie Kerckhoven 1. De crisis op de woningmarkt... 2 1.1 Voor wie is kopen nog betaalbaar?... 2 1.2 Van

Nadere informatie

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma Koningsstraat 54-58 000 Brussel tel. 02 229 8 www.voka.be Persbericht Datum 23 juli 204 aantal pagina s /2 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 8 22 gsm 0477 39 75 43 Frederik.meulewaeter@voka.be

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

6% btw op energie: waarom het wel degelijk kán! Antwoord op de argumenten van de regering Leterme

6% btw op energie: waarom het wel degelijk kán! Antwoord op de argumenten van de regering Leterme 6% btw op energie: waarom het wel degelijk kán! Antwoord op de argumenten van de regering Leterme Tom De Meester tomdemeester@telenet.be 27 juni 2008 Eerste argument. Een btw-verlaging is politiek niet

Nadere informatie

Voorwoord. NIEUWSBRIEF MAART 2015 Afdeling Turnhout N 22, 30/03/2015. Beste Leden,

Voorwoord. NIEUWSBRIEF MAART 2015 Afdeling Turnhout N 22, 30/03/2015. Beste Leden, Voorwoord Beste Leden, Er lijken altijd redenen te zijn om aan de kant te gaan staan. Maar een partij die wil gaan voor het moedige midden, voor een nieuw evenwicht, voor economische groei én sociale vooruitgang,

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

'Snoeien om te investeren'

'Snoeien om te investeren' 'Snoeien om te investeren' 23/07/2014 om 16:13 door Lin Louage, Rogier Verschueren De nieuwe Vlaamse meerderheid (N-VA, CD&V en Open VLD) heeft haar regeerakkoord 2014-2019 voorgesteld. Geert Bourgeois

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding Senaat, 22 juni 2015 Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding 1. Voorstelling 2. Algemeen 3. Welke maatregelen zijn er nodig? 4.

Nadere informatie

Een eerlijke energiefactuur

Een eerlijke energiefactuur Een eerlijke energiefactuur Samenvatting: De energiefactuur van de Vlamingen is een tweede belastingbrief geworden. De Vlaamse regering kiest er onder het mom van besparingen steeds vaker voor beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

De staat van de stad, 2015

De staat van de stad, 2015 2 de stadscongres Groen Leuven zaterdag 28 februari 2015 Motie De staat van de stad, 2015 Net als vorig jaar maakt Groen een balans op van de politieke situatie in deze stad. Hoe beoordelen we het beleid,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

HOE DURVEN ZE? editie provincie Antwerpen

HOE DURVEN ZE? editie provincie Antwerpen HOE DURVEN ZE? editie provincie Antwerpen Hoe durven ze? Dat is de titel van mijn boek, dat ondertussen met meer dan 21.000 verkochte exemplaren uitgroeide tot een bestseller. In mijn boek pak ik de echte

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Jaarrekening 2015, Meerjarenplan 2014-2019, Budgetwijziging 2016.

Jaarrekening 2015, Meerjarenplan 2014-2019, Budgetwijziging 2016. Jaarrekening 2015, Meerjarenplan 2014-2019, Budgetwijziging 2016. Gemeenteraad juni 2016. Tussenkomst Anne Schiettekatte. Burgemeester en collega s, Bij de bespreking van de oorspronkelijke budgetten 2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 mei 2014

Nieuwsbrief 9 mei 2014 Katrien Schryvers Aan de bel voor Zorg, Wonen en Kinderen Nieuwsbrief 9 mei 2014 Beste lezer, Mijn nieuwsbrief kreeg een nieuw kleedje, om te onderstrepen dat ik aan de bel trek voor u! Voor wonen, zorg

Nadere informatie

Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk!

Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk! in miljoen euro Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk! Sp.a analyseerde de jaarrekeningen van 2004 tot en met 2011 en de begrotingsvooruitzichten voor 2012, 2013 en 2014. Het

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

ADVIES VISIETEKST EN ACTIEPLAN GENT: KIND-EN JEUGDVRIENDELIJKE STAD

ADVIES VISIETEKST EN ACTIEPLAN GENT: KIND-EN JEUGDVRIENDELIJKE STAD Aan Elke Decruynaere Schepen bevoegd voor Jeugd Stadhuis, Botermarkt 1 9000 Gent Gent, 29 april 2015 ADVIES VISIETEKST EN ACTIEPLAN GENT: KIND-EN JEUGDVRIENDELIJKE STAD Aanwezig: Nicolas Willekens, Jolien

Nadere informatie

"We zijn op de goede weg"

We zijn op de goede weg "We zijn op de goede weg" "Ik ben heel blij dat er een oplossing is voor de daklozen uit het huis van dr. Daniëls", zegt Tine Wyns, directeur preventie en signalering bij CAW Noord-West-Vlaanderen. "De

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

Meer weten over kinderbijslagen

Meer weten over kinderbijslagen Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 89 37 - studiedienst@gezinsbond.be Meer weten over kinderbijslagen 1. Waarvoor dient de kinderbijslag? De kinderbijslag is een tussenkomst van de overheid om deels

Nadere informatie

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012

Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 Kenneth Wyffels 2L2 19 JAARTAAK SEI 2011-2012 April- 30/04/ 12 Artikel 1. Jean-Luc Dehaene van de CD&V kan bijna 3 miljoen euro opstrijken. Door een aantal jaar geleden een pakket aandelenopties te kopen

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten 7. De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten Niet begonnen Opgegeven Aangekondigd In project En cours Voltooid Info/commentaar 48 Het energiecertificaat waarin voorzien

Nadere informatie

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Persconferentie 10 oktober 2013 Agenda 1. Inleiding Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid Voka 2. Studie

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

Makers van biodiesel en bioethanol

Makers van biodiesel en bioethanol De Standaard Makers van biodiesel en bioethanol verzuipen donderdag 12 maart 2009 Auteur: BRUSSEL - Verscheidene biodiesel- en bioethanolbedrijven dreigen over de kop te gaan. Hun installaties draaien

Nadere informatie

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Federaal memorandum van de OCMW s Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Lokale besturen : meest burgernabije bestuur OCMW s worden het eerst geconfronteerd met nieuwe noden

Nadere informatie

Gent wil toonaangevend zijn voor nieuwe woonvormen. Door hospitawonen mogelijk te maken, zetten we alvast een stap in de goede richting.

Gent wil toonaangevend zijn voor nieuwe woonvormen. Door hospitawonen mogelijk te maken, zetten we alvast een stap in de goede richting. HOSPITAWONEN Beste Gentenaar, Gent wil toonaangevend zijn voor nieuwe woonvormen. Door hospitawonen mogelijk te maken, zetten we alvast een stap in de goede richting. Hospitawonen betekent dat iemand met

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

PERSDOSSIER. Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers?

PERSDOSSIER. Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers? Persconferentie van 13 juli 2015 PERSDOSSIER Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers? Duidelijkheid scheppen MOC, beweging.net en de partnerorganisaties

Nadere informatie

Restafval verdubbelt van prijs

Restafval verdubbelt van prijs Eerste belastingverhoging voor de Oosterzelenaren. Restafval verdubbelt van prijs De CD&V/N-VA meerderheid heeft op de gemeenteraad van woensdag 27 november een tariefaanpassing doorgevoerd van de afvalfracties.

Nadere informatie

Meerjarenbegroting stad Antwerpen: Reactie sp.a Yasmine Kherbache (21 november 2013)

Meerjarenbegroting stad Antwerpen: Reactie sp.a Yasmine Kherbache (21 november 2013) Meerjarenbegroting stad Antwerpen: Reactie sp.a Yasmine Kherbache (21 november 2013) H alf september stelde het Antwerpse stadsbestuur op een persconferentie trots zijn meerjarenbegroting en planning voor.

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen stuk ingediend op 1687 (2011-2012) Nr. 1 21 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Mieke Vogels en Elisabeth Meuleman en de heren Filip Watteeuw en Dirk Peeters betreffende het afschaffen

Nadere informatie

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg)

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) 10/12/2010 Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche vind koppigheid een slechte eigenschap voor een regering en gaat in op het voorstel van de sector

Nadere informatie

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen

Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen Analysenota politieke situatie Centrumgemeenten +30.000 inwoners in Vlaanderen BASISGEGEVENS - de Vlaamse Centrumsteden die minstens 30.000 inwoners tellen (32 in totaal), bepaald volgens het Ruimtelijk

Nadere informatie

DE GRENS BEREIKT. De worsteling van pomphouders in de grensstreek

DE GRENS BEREIKT. De worsteling van pomphouders in de grensstreek DE GRENS BEREIKT De worsteling van pomphouders in de grensstreek Emile Roemer, voorzitter SPTweede Kamerfractie Februari 2014 INHOUD INLEIDING 3 ACHTERGROND 4 STEEKPROEF 5 RESULTATEN 6 REACTIES POMPHOUDERS

Nadere informatie

Huis Sofia 22 november 2011

Huis Sofia 22 november 2011 Huis Sofia 22 november 2011 Overzicht presentatie Antwerpen in cijfers OCMW Antwerpen in cijfers Studenten in Antwerpen Strategische visie en doelstelling Visie en uitgangspunten Wie woont er? Wat betekent

Nadere informatie

KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST

KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST TEGENBEGROTING 2015 Inleiding In deze tegenbegroting presenteert GroenLinks een aantal concrete voorstellen om een start te maken met het oplossen van de grote uitdagingen

Nadere informatie

Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun

Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun Persbericht: Lokale Limburgse projecten, die eenzaamheid en armoede bij kwetsbare ouderen doorbreken, krijgen samen 55.500 euro Vlaamse steun Nu de gemeenten hun nieuwe besturen hebben gevormd en het beleid

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

Community Land Trust. Wonen op gemeenschapsgrond

Community Land Trust. Wonen op gemeenschapsgrond Community Land Trust Wonen op gemeenschapsgrond Filmpje CLT 1. Wat is een CLT? Community Land Trust definitie: een verenigingsvorm die een (gemeenschaps)gronden verwerft, ontwikkelt en beheert ambitie:

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 februari 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00128 Onderwerp: Addendum bij de subsidieovereenkomst voor energiezuinige renovatie van sociale woningen - Projecten

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

Bourgeois I. De impact van de Vlaamse besparingsmaatregelen op het gezinsbudget

Bourgeois I. De impact van de Vlaamse besparingsmaatregelen op het gezinsbudget De factuur van Bourgeois I De impact van de Vlaamse besparingsmaatregelen op het gezinsbudget INHOUD Inleiding Beleidsdomein 1: Welzijn, gezondheid, gezin Beleidsdomein 2: Onderwijs Beleidsdomein 3: Nutsvoorzieningen

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de impact van de recente beleids- en besparingsmaatregelen op ouderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de impact van de recente beleids- en besparingsmaatregelen op ouderen VLAAMSE OUDERENRAAD Standpunt over de impact van de recente beleids- en besparingsmaatregelen op ouderen Vlaamse Ouderenraad vzw 16 december 2015 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Standpunt over

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Meer rechtvaardigheid. voor meer kinderen. Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Meer rechtvaardigheid. voor meer kinderen. Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Meer rechtvaardigheid voor meer kinderen Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Voor algemene informatie kan je terecht op het gratis telefoonnummer 0800.94.434 van de RKW. Voor

Nadere informatie

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent

Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent Stad Gent investeert tien miljoen euro in sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent De Stad Gent plant als hoofdaandeelhouder van sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent een bijkomende investering

Nadere informatie

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist. BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het

Nadere informatie

Beste vrienden, Een nieuw land

Beste vrienden, Een nieuw land Beste vrienden, Welkom in Pairi Daiza. We zijn met meer dan 7.000. Daarmee vormen we vandaag voor één dag een klein Vlaams dorp in Wallonië. Onze vrienden van de PS moeten zich geen zorgen maken: we zijn

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken?

Maar de grote vraag blijft waar ligt de prioriteit als je keuzes moet maken? algemene beschouwingen Weert 12 november 2015 Onze samenleving verandert. Onze samenleving staat bol van de dynamiek. Een jaar geleden wisten we niet dat de Poort van Limburg leeg zou staan en wisten we

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Menukaart Open Vld ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Alexander De Croo Maggie De Block MENU_HORECA_2015CC_OPENVLD_8PAG.indd 1 Bart Tommelein Gwendolyn Rutten 30/11/15 15:58 Woord van de Chef Beste Horeca,

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

Pensioenkloof tussen België en haar buurlanden loopt op tot 48 procent

Pensioenkloof tussen België en haar buurlanden loopt op tot 48 procent Pensioenkloof tussen België en haar buurlanden loopt op tot 48 procent Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Pensioenkloof tussen België en haar buurlanden... 2 1.1 Wettelijke pensioenrechten in vergelijking

Nadere informatie

Van bouwsector naar woonsector

Van bouwsector naar woonsector Van bouwsector naar woonsector donderdag - 24 04 2014-12:23 Van bouwsector naar woonsector De bouw ondergaat vandaag een grote transformatie: naar een sector die inspeelt op de behoefte aan betaalbare

Nadere informatie

RE-actie van de Fractie Voor Latem en Deurle

RE-actie van de Fractie Voor Latem en Deurle RE-actie van de Fractie Voor Latem en Deurle I: Gemeenteraad van 16.12.2013: meerjarenpan 2014 2019: Het plan der gemiste kansen en vergeten kiesbeloftes aanpassing bijzondere voorwaarden verkoop Latemse

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst SAMENVATTING VAN HET PS-PROGRAMMA INLEIDING De verkiezingen van 25 mei 2014 zullen beslissend zijn. Ze gaan om de toekomst van onze Sociale zekerheid, ons

Nadere informatie

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Hypothetisch voorbeeld opgemaakt door medewerkers van de VVSG - zomer 2013 De VVSG helpt u graag op weg bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Naast

Nadere informatie