Technische Bedrijfskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische Bedrijfskunde"

Transcriptie

1 Technische Bedrijfskunde Afstudeergids / blokboek Praktische aspecten bij het afstuderen m.i.v. juli 2012 Deze gids geldt voor alle TBK-studenten die met afstuderen beginnen in schooljaar 2012 Van toepassing voor voltijd en deeltijd opleidingen. Egbert Veldhuizen, uitgave 2012 Deze uitgave is een bewerking van de uitgave uit 2009, 2011 Eerdere uitgaven zijn vervallen / niet meer geldig Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 1

2 Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF 3 2. INLEIDING 4 3. WAARAAN MOET EEN AFSTUDEEROPDRACHT VOLDOEN? 5 4. HOE KOM JE AAN EEN OPDRACHT? 8 5. BETROKKENEN BIJ HET AFSTUDEREN 9 6. ALVORENS HET AFSTUDEREN BEGINT DE DUUR VAN DE AFSTUDEERPERIODE EINDDATUM NIET GEHAALD OF ONVOLDOENDE BIJ DE ZITTING HET EINDVERSLAG DE AFSTUDEERZITTING OVERIGE ZAKEN 18 Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 2

3 1. Woord vooraf Afstuderen vormt een belangrijk onderdeel binnen een beroepsopleiding. Afstuderen heeft voor de student vooral het doel om te laten zien, dat het HBO niveau bereikt is en de student terecht zijn HBO-diploma verdiend heeft. Afstuderen wordt dan ook wel gezien als de meesterproef. Een student is natuurlijk terecht trots op het behalen van het diploma. Echter ook voor de docenten en de opleiding is het uitreiken van het diploma een kroon op het werk. Het docententeam en de ondersteunende afdelingen doen dan ook hun best om de student bij te staan tijdens het afstuderen. Er zijn een aantal hulpmiddelen beschikbaar om van de afstudeeropdracht een succes te maken: HAN Insite, Technische Bedrijfskunde, Onderwijs, Afstuderen TBK HAN Scholar, Afstuderen Afstudeergids: Praktische aspecten bij het afstuderen Opleidingsstatuut TBK Formulieren: aanmeldingsformulier, beoordelingsformulier Stagebureau Afstudeercoördinator Begeleidend docent Bedrijfsbegeleider HAN Praktijkweb voor: o Het aanmelden van opdrachten door bedrijven o Het beheren van opdrachten o Het kiezen van opdrachten uit een database door studenten o Het toewijzen van opdrachten aan studenten door de afstudeercoördinator. Het boek: Geen Probleem, Een aanpak voor alle bedrijfskundige vragen en mysteries, H. Heerkens e.a. ISBN Het boek: Competent afstuderen en stagelopen, ISBN Natuurlijk kunnen er in deze gids zaken ontbreken of, naar de mening van de gebruikers, niet helemaal juist zijn. Om opbouwende kritiek wordt verzocht. Egbert Veldhuizen, juli 2012 Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 3

4 2. Inleiding Dit document geeft de student informatie over het afstuderen. Zo vind je informatie over de eisen aan een afstudeeropdracht, adviezen over het vinden van een afstudeeropdracht, de basiseisen aan het afstudeerrapport en enige tips over de timing van je afstudeerwerk. Bij het afstuderen zijn naast de student ook andere spelers betrokken. De taken en verantwoordelijkheden van betrokken zijn uitvoerig omschreven. Verder vind je duidelijke richtlijnen over de duur en de afronding van het afstudeerproject en wat je te doen staat als je de afgesproken einddatum niet haalt of een onvoldoende haalt bij de verdediging van het afstudeerwerk. Het moment van de waarheid is de afstudeerzitting en ook daar vind je informatie over in deze gids. Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 4

5 3. Waaraan moet een afstudeeropdracht voldoen? Afstuderen is een serieuze aangelegenheid. Als afstudeerder krijg je van een bedrijf het verzoek een opdracht om een bedrijfsvraagstuk op te lossen. Er wordt van jou verwacht dat je de klus klaart! De opdrachtgever (het bedrijf) verwacht van jou (opdrachtnemer) dat je het bedrijfsvraagstuk oplost binnen de beschikbare tijd en met de beschikbare middelen. De eerste stap op weg naar succes zet je door op zoek te gaan naar een geschikte AFSTUDEER- OPDRACHT. Het eindniveau van de afstudeeropdracht moet het niveau zijn van een beginnend beroepsbeoefenaar op HBO-niveau. De opleiding TBK heeft dit niveau vertaald in een aantal competenties, waaraan je als TBK-er moet voldoen. Je moet het hoogste niveau halen, namelijk niveau 3. Je kunt het als volgt zien: niveau 1 toon je aan met het behalen van je propedeuse. Bij niveau functioneer je onderleiding van iemand anders. Je werkt opdracht gestuurd. De opdrachtgever houdt een oogje in het zeil. niveau 2 bereik je aan het eind van het derde jaar. De opdracht die je nu uitvoert is minder goed opgeschreven. De opdrachtgever stuurt minder. Je bent in staat om al vrij complexe klussen op te pakken en uit te werken op basis van eerdere ervaring. niveau 3 is het eindniveau en wordt aan het eind van het vierde jaar gehaald en aangetoond. Bij niveau 3 hoort het zelfstandig plannen, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden. Je rapporteert natuurlijk wel aan de opdrachtgever, maar de opdrachtgever gaat niet meer sturen. De opdrachtgever verwacht van jou dat je in staat bent de klus te klaren. LET OP Afstuderen is niet hetzelfde als stagelopen. Bij stage werk je meestal mee in het bedrijf. Doorgaans ervaart een bedrijf een stage anders dan een afstudeeropdracht. Een stageopdracht speelt doorgaans op competentieniveau 1 of 2. Dus stage is meer er komt iemand meelopen om te leren, fijn als we er iets aan hebben. Tip: Ga niet op zoek naar een stageplek! Als je een stageplek gaat zoeken begin je al verkeerd en geef je bij de potentiële opdrachtgever aanleiding tot misverstanden over niveau en complexiteit van de opdracht die je zoekt. Tijdens je de TBK opleiding werk je aan competenties op verschillende niveaus (competenties zijn een optelsom van kennen, kunnen en houding). De competenties staan opgesomd in tabel 1. Merk Op: de actuele competenties staan in het opleidingsstatuut van de opleiding TBK en zijn beschikbaar op het HAN Intranet (HAN INSITE). Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 5

6 Tabel 1 TBK-competenties C1 Kan vakkennis en vaardigheden toepassen. C2 Kan een technisch-bedrijfskundig probleem definiëren, analyseren en oplossen. C C4 Kan een bedrijfs- (of productie-)proces inrichten/ontwerpen en optimaliseren in een (productie)- bedrijf. C5 Kan processen in een bedrijfsomgeving (productie-omgeving) beheren en onderhouden. C6 Kan adviseren m.b.t. kwaliteitszorg, in- en verkoop, marketing, logistiek en productie. C7 Kan projectmatig werken. C8 a. Kan leidinggevende en managementtaken uitvoeren. b. kan samenwerken in een internationaal en multidisciplinair team. C9 Kan mondeling en schriftelijk effectief communiceren met verschillende geledingen en verschillende doelstellingen in het Nederlands en Engels. C10 Kan zijn eigen professionele ontwikkeling sturen, d.w.z. kan reflecteren op eigen en andermans functioneren, kan leerbehoeften en leerdoelen vaststellen, kan zich kennis en vaardigheden eigen maken. C11 Kan commercieel handelen. Waaraan moet een opdracht voldoen, om TBK-competenties niveau 3 te kunnen aantonen?: NB: Het boek Geen Probleem, een aanpak voor alle bedrijfskundige vraagstukken en mysteries is een goed hulpmiddel bij de aanpak van het bedrijfsvraagstuk. er moet een aanleiding zijn (een probleem of vraagstuk of een ongewenste situatie). de gevolgen van de ongewenste situatie kan men meestal wel benoemen. De echte oorzaken (root causes) zijn vaak nog niet duidelijk en moeten achterhaald worden de oplossing voor het probleem moet nog worden bepaald (er moet een onderzoek gedaan worden). er moet een onderzoeksaanpak gekozen worden en beargumenteerd waarom het onderzoek zo opgesteld is. de onderzoeksresultaten moeten geordend worden. op basis van de onderzoeksresultaten moeten conclusies worden getrokken, alternatieve oplossingen vastgesteld worden en aanbevelingen worden gedaan. er dient een implementatievoorstel te worden gemaakt, met daarin genoemd wat de consequenties zijn (kosten/baten). optioneel (1) : implementatie van het verbetervoorstel. optioneel (1) : vaststellen of aantonen dat het verbetervoorstel de beoogde verbetering oplevert. aantonen dat je het bedrijfsvraagstuk systematisch oplost (= projectmatig werken) en daarbij rekening houdt met de belanghebbenden (communicatie, op tijd, mondeling, schriftelijk). de klus moet voldoende zwaar zijn om er vijf maanden fulltime aan te kunnen werken door één of twee studenten. TIP: Zoek een opdracht waarbij je de kennis en vaardigheden uit de propedeuse, hoofdfase en minor kan gebruiken. TIP: Zoek een opdracht die aansluit bij je vervolgopleiding of bij de startfunctie na de opleiding. TIP: Zoek een opdracht die past bij een bedrijfskundig onderwerp dat jou goed ligt (je hebt een goed punt gehaald voor een blok / beroepstaak) Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 6

7 Conclusie: DOE opdrachten zijn ongeschikt als afstudeeropdracht. Voorbeelden van ongeschikte opdrachten: Verplaats de machines van de oude hal naar de nieuwe hal. Voer een marktonderzoek uit. Voer ISO 9001 in. (1) : Optioneel: betekent dat afhankelijk van de opdracht je soms wel en soms niet zal toekomen aan het implementeren van je voorstellen en nog minder vaak aan het meten van het effect. De implementatie van het verbetervoorstel en meten van het behaalde resultaat komt vooral voor bij opdrachten waar de analysefase en onderzoeksfase snel te doorlopen zijn. Bovendien moet het bedrijf snel kunnen besluiten over het invoeren van jouw verbetervoorstellen (invoer kost weinig, tijd, geld, capaciteit en beperkt risico). Meten van resultaten gaat alleen als de effecten van de verbeteringen al in korte tijd aan te tonen zijn (denk aan een maand). TIP: Maak vooraf goede afspraken met de bedrijfsbegeleider en je docent begeleider over de projectgrens (wat hoort bij je opdracht en wat niet. Deze informatie hoort bij je plan van aanpak). Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 7

8 4. Hoe kom je aan een opdracht? TIP: Bezint eer ge begint. Wat moet je met een dergelijk oud spreekwoord? Hieronder volgt toelichting. Voor je gaat zoeken naar een afstudeeropdracht, bepaal je natuurlijk eerst wat je wilt (= bezinnen). Wat staat er in je POP (persoonlijk ontwikkelplan)? Wat wil je na het behalen van je diploma gaan doen? Welke kennis en ervaring geeft je de beste start bij je eerste baan als bachelor? of Welke kennis en ervaring geeft je de beste start bij een vervolgopleiding? Sluit je afstudeeropdracht aan bij je Minor? Begin tijdig met zoeken naar een afstudeeropdracht. Een richtlijn is: begin met zoeken naar een opdracht minstens twee maanden voor het afstuderen bij het bedrijf start. Er zijn verschillende manieren om aan een opdracht te komen: Je eigen netwerk (vrienden, kennissen, collega-studenten, stageadressen). HAN Praktijkweb. HAN INSITE: Engineering <TBK> <onderwijs> <afstuderen><technische Bedrijfskunde>). Internet: websites met vacatures. Zoekterm: afstudeeropdracht, graduation assignment, internship Internet: zoek naar bedrijven die passen bij jouw wens (POP). Benader deze via de telefoon of via en stuur een open sollicitatie (wat kan je, wat zijn jouw verwachtingen, wensen, wat heb je te bieden). Belangrijk is, dat er een normale werkverhouding is tussen jou en het bedrijf en dat er geen privéverbintenissen bestaan, die de opdracht kunnen beïnvloeden. Het is niet toegestaan om af te studeren bij bedrijven, waarbij de opdrachtgever een goede vriend of familie is (je zou direct rapporteren aan die vriend of aan dat familielid). Bronnen die je kan raadplegen voor het vinden van een afstudeeropdracht zijn: https://praktijkweb.han.nl/ Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 8

9 5. Betrokkenen bij het afstuderen Bij het afstuderen zijn verschillende personen betrokken met ieder hun eigen taak: De student: Je moet als student laten zien, dat je je eigen afstudeerfase zelf kan organiseren. Je hebt zelf als student het belang dat je afstudeeropdracht een succes wordt. Dit betekent dat jij aan de bal bent. Jij neemt initiatieven en gaat waar nodig achter andere betrokkenen aan. Je legt afspraken vast en zorgt voor actieve bewaking van de voortgang. Hulpmiddelen zijn het boek Competent afstuderen en stagelopen (http://www.competentafstuderenenstagelopen.wolters.nl) en het boek Geen Probleem, een aanpak voor alle bedrijfskundige vragen en mysteries, H. Heerkens e.a. De volgende taken en verantwoordelijkheden liggen bij de student: Afstemmen met SLB-er of er met afstuderen begonnen kan worden. Aantonen dat je 150 ec of meer hebt exclusief minor en inclusief de propedeuse (60 EC). Jij bepaalt als student wat je tijdens afstuderen wilt leren en de opdracht die daarbij hoort (bedrijf, sector, nationaal of internationaal, logistiek, inkoop, marketing, productie, etc.). Jij begint met zoeken naar een afstudeeropdracht, ruimschoots voordat je daadwerkelijk begint (minstens 2 maanden). Je zorgt ervoor dat je kunt kiezen uit minstens twee of drie opdrachten. Jij zorgt ervoor dat de opdracht die je het meest aanspreekt ruim voor de aanvang van de uitvoering van de opdracht bij de afstudeercoördinator ligt ter goedkeuring (= tenminste twee weken). Je gebruikt hiervoor het aanmeldformulier afstuderen. Je houdt er rekening mee dat de ingediende opdrachtomschrijving afgekeurd kan worden door de afstudeercoördinator en aangepast moet worden. MERK OP: Dien je de afstudeeropdracht te laat in of wordt een slechte opdracht niet goedgekeurd, dan kan je studievertraging oplopen. Je zorgt voor het invullen en laten ondertekenen van een stageovereenkomst. Je gebruikt het HAN-model of het contract van het bedrijf. Je zorgt voor goede afstemming met de bedrijfsbegeleider. MERK OP: Niet alle bedrijfsbegeleiders hebben ervaring met het coachen van afstudeerders. Het is jouw taak de bedrijfsbegeleider uit te leggen wat er van hem verwacht wordt door jou om het afstuderen tot een succes te maken voor het bedrijf en voor jou. Je zorgt ervoor, dat zodra de opdracht goedgekeurd is, je meteen contact opneemt met je begeleidende docent (= binnen 2 weken). Je zorgt ervoor, dat jij, je bedrijfsbegeleider en je begeleidend docent binnen twee weken na aanvang van de uitvoeringsfase bij elkaar komen. Je zorgt actief voor communicatie met je bedrijfsbegeleider en je begeleidend docent. Ook ben je verantwoordelijk voor een projectmatige aanpak van de opdracht. Je zorgt tijdig voor tussenrapportages, conceptrapportages en eindverslagen. Je maakt na overleg met de begeleidend docent een afspraak voor de verdediging van je werk (de afstudeerzitting) met het stage- en afstudeerbureau. MERK OP: als student heb je recht op een examen zitting. Je kan dus tegen het advies van de begeleidend docent in een examenzitting aanvragen. Je bent verantwoordelijk voor het opknippen van de opdracht in delen en het houden van mijlpaalvergaderingen met de bedrijfsbegeleider en je begeleidend docent. Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 9

10 Afstudeercoördinator De afstudeercoördinator is verantwoordelijk voor de organisatie van het afstuderen, toewijzen van docenten en het informeren van studenten. Dit betekent: informatie geven over het afstuderen. overleggen met bedrijven over afstudeerplaatsen. aanvragen voor afstudeeropdrachten van studenten beoordelen. aanvragen voor verlenging van de afstudeerperiode in behandeling nemen en daarover besluiten begeleidende docent / examinator toewijzen aan studenten. tweede docent / examinator toewijzen. afstemmen met het Stage- en Afstudeerbureau Engineering over de roostering van afstudeerzittingen, de administratie van de mondelinge verdedigingen van de afstudeeropdrachten bijhouden en up-to-date houden van informatie op INSITE, SCHOLAR, PRAKTIJKWEB. beoordeling van aangemelde opdrachten door bedrijven en deze (laten) verspreiden onder studenten via o.a. PRAKTIJKWEB. beantwoorden van vragen van studenten, docenten, bedrijven, stage- en afstudeerbureau. Begeleidend docent en examinator Voor directe begeleiding tijdens het afstuderen krijg je een begeleidend docent toegewezen. De begeleidend docent is vaak inhoudelijk deskundig op het gebied van je afstudeeropdracht. De docent geeft je vanuit de opleiding begeleiding en is één van de beoordelaars (examinator) van het afstuderen. De begeleidend docent: zorgt ervoor dat hij beschikbaar is voor de student. keurt de definitieve opdracht en de aanpak van het project goed. begeleidt de student en volgt samen met de student de voortgang van de werkzaamheden tijdens het uitvoeren van de opdracht. NOTA BENE: de student is verantwoordelijk voor zijn afstudeerwerk en moet zelf aangeven dat er behoefte is aan ondersteuning. onderhoudt contacten met de bedrijfsbegeleider. is aanwezig bij de tussenrapportages en levert commentaar hierop. geeft een terugkoppeling (met commentaar) op het conceptrapport. adviseert de student bij het verzoek om een afstudeerzitting aan te vragen. informeert de student over de kans op succes bij de verdediging. treedt op als voorzitter bij de mondelinge verdediging tijdens de afstudeerzitting en is verantwoordelijk voor de beoordeling en processen-verbaal van de zitting. bepaalt samen met de tweede docent / examinator het cijfer. voert het cijfer in het HAN-cijfersysteem in. informeert de examencommissie indien nodig (bijvoorbeeld bij het ontbreken van consensus over de beoordeling of een veto van de gecommitteerde). levert na afloop van de zitting het proces-verbaal in bij de stage- en afstudeeradministratie. Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 10

11 Tweede docent / beoordelaar (examinator) De tweede docent / examinator is tijdens de afstudeerzitting aanwezig is. De examinator: leest het verslag. is aanwezig bij de afstudeerzitting. beoordeelt samen met de begeleidende docent het werk van de student (verslag, presentatie en verdediging). Bedrijfsbegeleider De bedrijfsbegeleider is de contactpersoon voor student en begeleidend docent bij het bedrijf. De bedrijfsbegeleider: is behulpzaam bij het bepalen van de opdracht en eventueel bijstellen van de opdracht. is beschikbaar voor overleg met de student en de begeleidend docent. bewaakt mede de voortgang van het project en bespreekt met de student of het project aangepakt wordt op een manier die voor het bedrijf toegevoegde waarde heeft. helpt de student tijdens het project door de student te introduceren in de organisatie, te voorzien van een werkplek en infrastructuur. stelt de student op de hoogte van de huisregels van het bedrijf. maakt desgewenst afspraken met de student en begeleidend docent omtrent geheimhouding. zorgt ervoor dat de studenten toegang krijgen tot adequate, in het bedrijf aanwezige, informatie. is aanwezig bij de tussenrapportages. is een eerste aanspreekpunt binnen het bedrijf voor school met betrekking tot de administratieve afhandelingen van de afstudeeropdracht. is genodigde om namens het bedrijf bij de afstudeerzitting aanwezig te zijn. De bedrijfsbegeleider heeft bij de beoordeling een adviserende stem met betrekking tot het gedrag van de student, het niveau en de bruikbaarheid van het resultaat. Indien de bedrijfsbegeleider niet aanwezig kan zijn, dan kan hij zijn eindadvies ook doorgeven aan de afstudeerbegeleider. is aanspreekpunt voor de studenten om afspraken te maken over eventuele vergoedingen voor uitgevoerd werk of onkosten. Gecommitteerde De gecommitteerde is een man of vrouw uit de beroepspraktijk die bij de afstudeerzitting aanwezig is en in algemene zin controleert of het geleverde werk op HBO-niveau is uitgevoerd.. De gecommitteerde: stelt inhoudelijk vragen over verslag en presentatie. kijkt mee of de opdracht en uitwerking strookt met de beroepspraktijk. heeft een adviserende rol bij de bepaling van het cijfer. ondertekent het beoordelingsformulier met het cijfer. kan een veto uitspreken over de beoordeling als het niveau van de opdracht te laag is of de kwaliteit van de opdracht niet HBO-waardig is. Hiervan wordt een aantekening gemaakt op het proces-verbaal van de zitting. Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 11

12 Stage- en afstudeeradministratie Engineering Het stage- en afstudeerbureau Engineering maakt deel uit van het studenteninformatiepunt (STIP) en heeft de volgende taken: het verzenden van stagecontracten aan de bedrijven ter bevestiging van de gemaakte afspraken. MERK OP: Een stagecontract is verplicht gesteld door het college van bestuur van de HAN. Bij deeltijdstudenten geldt doorgaans dat ze in dienst zijn bij de opdrachtgever. In dat geval hoeven deeltijdstudenten geen stagecontract op te maken. het inplannen van de afstudeerzittingen voor elke afstudeerperiode (inclusief het plannen van ruimtes, gecommitteerden en klaarleggen van processen verbaal en formulieren). na de uitvoering van de opdracht, het in ontvangstnemen van de door de afstudeerder(s) gemaakte verslagen tezamen met een digitale versie (PDF-formaat) op CD/DVD-rom voor archivering. het distribueren van de drie verslagen (ten behoeve van examinator, assessor en gecommitteerde). het archiveren van de digitale versie van het verslag. het bijwerken van informatie op INSITE en PRAKTIJKWEB (waar nodig in overleg met de afstudeercoördinator). met specifieke vragen over de administratieve afhandeling kan de student terecht bij: of telefonisch Examenadviescommissie TBK Indien de student het niet eens is met de beoordeling door de examinatoren kan de student zich richten tot de examenadviescommissie. In het opleidingsstatuut vindt de student informatie over de te volgen handelswijze. Opleidingscoördinator TBK Is aanspreekpunt voor de student indien deze met de afstudeercoördinator of begeleidend docent niet tot een oplossing komt. Stelt capaciteit beschikbaar voor de begeleidend docent om de opdracht te begeleiden. De norm bij de opleiding TBK is 18 begeleidingsuren per afstudeeropdracht. Deze tijd omvat bedrijfsbezoek inclusief reistijd, overleg (telefoon, ), lezen van plan van aanpak, tussenrapporten en conceptrapporten en het geven van feedback. Stelt aanvullende capaciteit beschikbaar indien de afstudeercoördinator een verzoek van de student om extra tijd positief beoordeeld. Het betreft tien extra begeleidingsuren voor één blok. Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 12

13 6. Alvorens het afstuderen begint Toelating Alleen studenten die van de SLB-er (studieloopbaanbegeleider) toestemming hebben gekregen om af te studeren worden toegelaten tot de afstudeeropdracht. In elk geval dien je de propedeuse te hebben en minstens150 EC s (exclusief minor) te hebben gehaald. Aantal studenten per afstudeeropdracht Je mag de afstudeeropdracht alleen of als duo uitvoeren. Het uitwerken van een opdracht in teamverband werkt doorgaans positief. Je kan profiteren van elkaars kwaliteiten, je kan samen discussiëren over problemen en oplossingen alvorens je ermee voor de dag komt binnen het bedrijf. Aanmelding voor het afstuderen Lever een aanmeldingsformulier Afstuderen (zie Insite of Scholar) in bij de afstudeercoördinator voor goedkeuring van de afstudeeropdracht. Het is te allen tijde verboden om: met een afstudeeropdracht te beginnen voordat je toestemming hebt van de afstudeercoördinator met afstuderen te beginnen als je geen ondertekend stagecontract hebt. Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 13

14 7. De duur van de afstudeerperiode De duur van de afstudeeropdracht De omvang van de afstudeeropdracht is 30 EC s. Dit komt overeen met 840 uur, oftewel 21 werkweken van 40 uur voor voltijdstudenten. De afstudeeropdracht is een uitgebreide opdracht, waarbij je ook in de avonduren nog wel eens wat extra werk zult moeten verzetten. Door praktische omstandigheden (jaarrooster) is de afstudeerperiode in de praktijk vaak korter (17 ~18 weken). Voltijdstudenten: De meeste voltijdstudenten zullen afstuderen in het tweede semester (blok 3 en 4). Je kan ook afstuderen in het eerste semester (blok 1 en 2). Door de indeling van het schooljaar duurt het afstudeertraject vaak maar 17 of 18 weken. Bij het aanvragen en goedkeuren van de opdracht maakt de afstudeercoördinator een afspraak met je over de aanvang en het einde van de afstudeeropdracht. Deeltijdstudenten: Deeltijdstudenten kunnen in één semester afstuderen. Door de combinatie van werk en studeren duurt de opdracht soms twee semesters (een heel studiejaar). Bij het aanvragen en goedkeuren van de opdracht maakt de afstudeercoördinator een afspraak met je over de aanvang en het einde van de afstudeeropdracht. Er zijn voor deeltijders drie mogelijkheden 1. Je rond de opdracht in een semester af. Je dient dan minstens 20 uur per week aan het afstuderen te kunnen besteden. Hiervan dient minstens acht uur per week gedurende bedrijfstijd te vallen. De overige 12 uur of meer kan je naast je werk invullen. 2. Je rond de opdracht in drie blokken af. Je dient dan gemiddeld 15 uur per week aan het afstuderen te besteden. Hiervan dient minstens vier uur per week gedurende bedrijfstijd te vallen. De overige 11 uur of meer kan je naast je werk invullen. 3. Je rond de opdracht in twee semesters af. Je dient dan minstens 10 uur per week aan het afstuderen te kunnen besteden. Hiervan dient minstens vier uur per week gedurende bedrijfstijd te vallen. De overige zes uur of meer kan je naast je werk invullen. Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 14

15 8. Einddatum niet gehaald of onvoldoende bij de zitting Zoals aangegeven spreken we vooraf een einddatum af. Je afstudeerproject dient op de einddatum klaar te zijn en de verdediging en beoordeling heeft dan plaats gevonden. Indien je de afgesproken einddatum niet haalt of tijdens de zitting een onvoldoende haalt zijn de spelregels als volgt: Je opdracht geldt als mislukt De werkzaamheden van de begeleidende docent stoppen Je hebt dan de volgende twee mogelijkheden: 1. Na overweging (eventueel samen met de begeleidend docent of SLB-er) besluit je een nieuwe opdracht te zoeken en je begint met een nieuwe afstudeeropdracht. 2. Na overweging (eventueel samen met de begeleidend docent of SLB-er) kom je tot de conclusie, dat met extra tijd de opdracht op HBO-niveau af te ronden is. In dit geval dien je een gemotiveerd verzoek in te dienen bij de afstudeercoördinator. In dit verzoekschrift geef je aan: o Waarom de opdracht volgens jou wel succesvol afgerond kan worden op HBOniveau? o Welke oorzaken hebben geleid tot het niet halen van je deadline? o Welke maatregelen je gaat nemen om te zorgen dat je bij de tweede keer je deadline wel haalt? o Dat je verzoekt om extra tijd om de opdracht af te ronden o Laat dit verzoek ondersteunen (meetekenen) door je begeleidende docent of SLB-er. o Dit verzoek dien je in bij de afstudeercoördinator van TBK binnen 14 dagen nadat je vastgesteld hebt dat je de afgesproken deadline niet gehaald hebt of te horen hebt gekregen dat je een onvoldoende hebt gehaald bij de beoordeling tijdens de afstudeerzitting. o Het verzoek om uitstel heeft een omvang van maximaal twee A-4 s. Indien de afstudeercoördinator je verzoek goedkeurt, krijg je maximaal een blok uitstel (dit uitstel geldt als herkansing). Indien je dan (opnieuw) zakt tijdens de zitting of de opdracht nog niet afgerond hebt, geldt het afstudeerproject als mislukt en wordt als beëindigd beschouwd. Je moet dan een nieuwe opdracht zoeken, goed laten keuren en uitvoeren. MERK OP: Om uiteindelijk zijn HBO-niveau aan te tonen heeft een student de mogelijkheid om vaker dan één keer een afstudeeropdracht uit te voeren. In de praktijk raden we studenten af om meer dan twee pogingen te ondernemen. Als je na twee afstudeerpogingen niet geslaagd bent, dan is het waarschijnlijk dat je nog aan je HBO-niveau moet werken. MERK OP: Indien sprake is van bijzondere omstandigheden kan de opleiding TBK afwijken van bovenstaande richtlijnen. Bij bijzondere omstandigheden moet je denken aan overmachtsituaties. Dit zijn situaties die de student niet redelijkerwijs had kunnen zien aankomen. Denk aan faillissement van het bedrijf, ontslag of wisselingen van bedrijfsbegeleiders, ziekte van student, onvoorziene uitzending van de student door de werkgever. Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 15

16 9. Het eindverslag LET OP: Het verlag moet een management summary bevatten, die voldoet aan het format dat op Scholar staat (aanleiding, aanbeveling, motivatie, consequenties). Het eindverslag bestaat uit een hoofdverslag en bijlagen en moet voldoen aan: het hoofdverslag mag bij normale lettergrootte (b.v. Arial 11pt.) en opmaak maximaal een omvang hebben van 25 pagina s. Dat is dan wel zonder bijlagen. het verslag moet zakelijk en bondig zijn zonder herhalingen. een goede opbouw en duidelijke verslaglegging zijn vereist om zo je resultaat te kunnen delen met de tweede docent / examinator en gecommitteerde (zij zijn veelal niet met de materie bekend). omvangrijke stukken theorie, welke letterlijk uit leerboeken en naslagwerken zijn gekopieerd, uitgebreide berekeningen, verwerkingen van onderzoekgegevens, tijdschema s, logboeken, etc. dienen te worden opgenomen met opgave van bron in de bijlage. Voeg alleen materiaal toe dat bijdraagt aan de onderbouwing van het onderzoek,het resultaat en de aanbevelingen. de definitieve opdrachtomschrijving, probleemstelling en samenvattingen van de analyse en de gekozen oplossingen moeten worden opgenomen. Bij de gekozen oplossing is de onderbouwing van wezenlijk belang! de zinsbouw / spelling dient correct te zijn. het verslag moet een voorblad, voorwoord, inleiding en management summary bevatten. het verslag dient ingedeeld te zijn overeenkomstig de richtlijnen zoals die bij CVN uitgebreid geoefend zijn. Het verslag moet uiterlijk twee weken voor aanvang van de afstudeerzittingstermijn in drievoud worden ingeleverd bij het Studenten Informatie Punt (STIP), Ruitenberglaan-26. Verder dient ook een versie op CD/DVD-rom (PDF-formaat) ingeleverd te worden voor archivering van het afstudeerrapport. LET OP: Als je werk geheim is en niet gedistribueerd mag worden moet je dit op het voorblad van je verslag vermelden en op de CD. Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 16

17 10. De afstudeerzitting De afstudeerzitting (ook wel afstudeerverdediging genaamd) is mogelijk in september, november, januari, april en juni (zie Insite, jaarrooster). De afstudeerzitting is openbaar. Je mag dus familieleden, vrienden en collega-studenten uitnodigen om te komen luisteren. Je dient zelf contact opnemen met de het Stage- en afstudeerbureau Engineering om een afstudeerzitting vast te leggen. Je kunt dit al in het begin van het afstuderen doen. Uiterlijk drie weken voor de dag van de mondelinge toelichting moet je een afspraak gemaakt hebben! Overleg eerst met je bedrijfsbegeleider of hij of zij ook kan. Het is gebruikelijk dat je bedrijfsbegeleider bij de zitting aanwezig is. De verdediging vindt plaats ten overstaan van een commissie bestaande uit een examinator (afstudeerbegeleider), minstens één tweede examinator (eveneens een docent) en doorgaans een gecommitteerde (een deskundige uit het bedrijfsleven). De leiding van de zitting berust bij de afstudeerbegeleider. De zitting duurt één uur en kent de volgende fasen: 1. een korte introductie door de begeleidend docent. 2. een mondelinge uiteenzetting van de opdracht door de student(en): inhoud van de opdracht, alternatieve oplossingen, definitieve oplossingskeuze, onderzoek, berekeningen, etc. De mondelinge uiteenzetting duurt 20 minuten bij een duo en 15 minuten bij één kandidaat. 3. beantwoording van vragen door de student, die gesteld worden door de commissie naar aanleiding van het verslag en uiteenzetting. Eventueel een toelichting aan de hand van werkstukken, tekeningen, e.d. Duur circa 20 minuten. 4. beoordeling van het resultaat, uitgedrukt in een cijfer van 0 tot 10. Het cijfer wordt door de afstudeerbegeleider en de examinator vastgesteld. De bedrijfsbegeleider heeft hierin geen verantwoordelijkheid. Wel zal hem bij aanwezigheid een mening worden gevraagd over de bruikbaarheid van het resultaat. De gecommitteerde heeft een toezichthoudende functie. De gecommitteerde mag een veto uitspreken over de beoordeling indien hij/zij vaststelt, dat het werk geen HBO-niveau is. Eventueel publiek en de student(en) zelf zijn bij deze beoordeling niet aanwezig, wel kunnen ze aanwezig zijn bij uiteindelijke bekendmaking van het cijfer (met motivatie) door de commissie. De beoordeling wordt vastgelegd in een procesverbaal. 5. het mededelen van het resultaat en het afronden van de afstudeerzitting Bij de beoordeling gaat het erom of de kandidaat aangetoond heeft, dat zijn HBO-competenties op niveau zijn. De beoordeling wordt gebaseerd op de onderstaande aspecten: de uitvoering van de opdracht, projectmatige en gestructureerde aanpak. het toepassen van kennis en vaardigheden nieuw verworven kennis en vaardigheden. het behaalde resultaat de schriftelijke rapportage. de mondelinge toelichting en de verdediging tijdens de zitting. de beantwoording van de vragen tijdens de zitting, waaruit moet blijken of de student de stof beheerst. Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 17

18 11. Overige Zaken Reiskosten aan afstudeerders Door de faculteit Techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen worden geen reiskosten aan afstuderende studenten vergoed. Doen zich bijzondere omstandigheden voor, bijvoorbeeld door moeilijke bereikbaarheid van het bedrijf, dan komen deze kosten voor rekening van de student, tenzij het bedrijf bereid is deze te vergoeden. Het is wenselijk dat vooraf een duidelijke afspraak tussen de student en het bedrijf wordt gemaakt. Verzekeringen De HAN heeft een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een collectieve ongevallen en reisverzekering afgesloten. Met name studenten die in het buitenland afstuderen moeten een aanvullende verzekering afsluiten. Details over de verschillende verzekeringen zijn te vinden op Insite HAN. Ga naar: 1. <Insite> 2. <het service bedrijf> 3. <financieel> 4. <producten en diensten> en 5. <verzekeringen HAN>. Bij de verzekeringen is aangegeven hoe ze van toepassing zijn voor studenten. Afstuderen in het buitenland Bij afstuderen in het buitenland kunnen een aantal belemmerende factoren optreden met betrekking tot de communicatie tussen de bedrijven en begeleiding van de studenten. Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met het International Office. Stagecontract Bij afstuderen is een ondertekend stagecontract verplicht gesteld door het college van bestuur. Bij afstuderen in het buitenland zijn er aanvullende eisen. Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 18

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde 2012-2013 Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding

Nadere informatie

Afstudeergids Academie Marketing & International Management

Afstudeergids Academie Marketing & International Management Afstudeergids Academie Marketing & International Management 2011 2012, 2 de semester Commerciële Economie International Business and Languages International Business and Management Studies Handelskade

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

AFSTUDEERHANDLEIDING

AFSTUDEERHANDLEIDING AFSTUDEERHANDLEIDING Bedrijfskunde MER (MBME-VAFSTUD-14) Logistiek & Economie (MBLE-VAFSTLOG-14) Business Management MKB Utrecht (MBBM-ABKAFST-14) Business Management MKB Amersfoort (MBAM-ABKAFST-14) Collegejaar:

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica STAGELEIDRAAD Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica voor studenten, stagedocenten en bedrijfsbegeleiders Machteld Verkade Stagecoördinator

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda Opleiding Management, Economie & Recht (MER) Opleiding Personeelsmanagement (PM) AFSTUDEERWIJZER Bachelor of Business Administration Studiejaar

Nadere informatie

Stage handboek voor studenten

Stage handboek voor studenten Stage handboek voor studenten Voor meer informatie: Naam: Rogier Kind Tel: 0800 4455660 Fax: 020 422 20 22 Gsm: 06 499 11 251 Email: rogier@stageplaza.nl 1 Inhoud 1: Opleidingen en stagelopen - VMBO -

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management

Praktijkgids Business Economics. - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Praktijkgids Business Economics - Accountancy - Bedrijfseconomie - Financial Service Management Hogeschool Utrecht, Faculteit Economie & Management Padualaan 101, 3584 CH Utrecht Postbus 85029, 3508 AA

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

co werkveldgids & CE IEMES stapelgek op je stageplek! meewerkstagegids

co werkveldgids & CE IEMES stapelgek op je stageplek! meewerkstagegids co werkveldgids & CE IEMES stapelgek op je stageplek! meewerkstagegids 2014-2015 voorwoord Beste student, Het moment is daar! Je gaat stage lopen! Eindelijk, met je poten in de praktijk, daar waar het

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 4 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12 oktober 2010 2 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 4 Cohort 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie