Technische Bedrijfskunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische Bedrijfskunde"

Transcriptie

1 Technische Bedrijfskunde Afstudeergids / blokboek Praktische aspecten bij het afstuderen m.i.v. juli 2012 Deze gids geldt voor alle TBK-studenten die met afstuderen beginnen in schooljaar 2012 Van toepassing voor voltijd en deeltijd opleidingen. Egbert Veldhuizen, uitgave 2012 Deze uitgave is een bewerking van de uitgave uit 2009, 2011 Eerdere uitgaven zijn vervallen / niet meer geldig Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 1

2 Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF 3 2. INLEIDING 4 3. WAARAAN MOET EEN AFSTUDEEROPDRACHT VOLDOEN? 5 4. HOE KOM JE AAN EEN OPDRACHT? 8 5. BETROKKENEN BIJ HET AFSTUDEREN 9 6. ALVORENS HET AFSTUDEREN BEGINT DE DUUR VAN DE AFSTUDEERPERIODE EINDDATUM NIET GEHAALD OF ONVOLDOENDE BIJ DE ZITTING HET EINDVERSLAG DE AFSTUDEERZITTING OVERIGE ZAKEN 18 Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 2

3 1. Woord vooraf Afstuderen vormt een belangrijk onderdeel binnen een beroepsopleiding. Afstuderen heeft voor de student vooral het doel om te laten zien, dat het HBO niveau bereikt is en de student terecht zijn HBO-diploma verdiend heeft. Afstuderen wordt dan ook wel gezien als de meesterproef. Een student is natuurlijk terecht trots op het behalen van het diploma. Echter ook voor de docenten en de opleiding is het uitreiken van het diploma een kroon op het werk. Het docententeam en de ondersteunende afdelingen doen dan ook hun best om de student bij te staan tijdens het afstuderen. Er zijn een aantal hulpmiddelen beschikbaar om van de afstudeeropdracht een succes te maken: HAN Insite, Technische Bedrijfskunde, Onderwijs, Afstuderen TBK HAN Scholar, Afstuderen Afstudeergids: Praktische aspecten bij het afstuderen Opleidingsstatuut TBK Formulieren: aanmeldingsformulier, beoordelingsformulier Stagebureau Afstudeercoördinator Begeleidend docent Bedrijfsbegeleider HAN Praktijkweb voor: o Het aanmelden van opdrachten door bedrijven o Het beheren van opdrachten o Het kiezen van opdrachten uit een database door studenten o Het toewijzen van opdrachten aan studenten door de afstudeercoördinator. Het boek: Geen Probleem, Een aanpak voor alle bedrijfskundige vragen en mysteries, H. Heerkens e.a. ISBN Het boek: Competent afstuderen en stagelopen, ISBN Natuurlijk kunnen er in deze gids zaken ontbreken of, naar de mening van de gebruikers, niet helemaal juist zijn. Om opbouwende kritiek wordt verzocht. Egbert Veldhuizen, juli 2012 Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 3

4 2. Inleiding Dit document geeft de student informatie over het afstuderen. Zo vind je informatie over de eisen aan een afstudeeropdracht, adviezen over het vinden van een afstudeeropdracht, de basiseisen aan het afstudeerrapport en enige tips over de timing van je afstudeerwerk. Bij het afstuderen zijn naast de student ook andere spelers betrokken. De taken en verantwoordelijkheden van betrokken zijn uitvoerig omschreven. Verder vind je duidelijke richtlijnen over de duur en de afronding van het afstudeerproject en wat je te doen staat als je de afgesproken einddatum niet haalt of een onvoldoende haalt bij de verdediging van het afstudeerwerk. Het moment van de waarheid is de afstudeerzitting en ook daar vind je informatie over in deze gids. Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 4

5 3. Waaraan moet een afstudeeropdracht voldoen? Afstuderen is een serieuze aangelegenheid. Als afstudeerder krijg je van een bedrijf het verzoek een opdracht om een bedrijfsvraagstuk op te lossen. Er wordt van jou verwacht dat je de klus klaart! De opdrachtgever (het bedrijf) verwacht van jou (opdrachtnemer) dat je het bedrijfsvraagstuk oplost binnen de beschikbare tijd en met de beschikbare middelen. De eerste stap op weg naar succes zet je door op zoek te gaan naar een geschikte AFSTUDEER- OPDRACHT. Het eindniveau van de afstudeeropdracht moet het niveau zijn van een beginnend beroepsbeoefenaar op HBO-niveau. De opleiding TBK heeft dit niveau vertaald in een aantal competenties, waaraan je als TBK-er moet voldoen. Je moet het hoogste niveau halen, namelijk niveau 3. Je kunt het als volgt zien: niveau 1 toon je aan met het behalen van je propedeuse. Bij niveau functioneer je onderleiding van iemand anders. Je werkt opdracht gestuurd. De opdrachtgever houdt een oogje in het zeil. niveau 2 bereik je aan het eind van het derde jaar. De opdracht die je nu uitvoert is minder goed opgeschreven. De opdrachtgever stuurt minder. Je bent in staat om al vrij complexe klussen op te pakken en uit te werken op basis van eerdere ervaring. niveau 3 is het eindniveau en wordt aan het eind van het vierde jaar gehaald en aangetoond. Bij niveau 3 hoort het zelfstandig plannen, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden. Je rapporteert natuurlijk wel aan de opdrachtgever, maar de opdrachtgever gaat niet meer sturen. De opdrachtgever verwacht van jou dat je in staat bent de klus te klaren. LET OP Afstuderen is niet hetzelfde als stagelopen. Bij stage werk je meestal mee in het bedrijf. Doorgaans ervaart een bedrijf een stage anders dan een afstudeeropdracht. Een stageopdracht speelt doorgaans op competentieniveau 1 of 2. Dus stage is meer er komt iemand meelopen om te leren, fijn als we er iets aan hebben. Tip: Ga niet op zoek naar een stageplek! Als je een stageplek gaat zoeken begin je al verkeerd en geef je bij de potentiële opdrachtgever aanleiding tot misverstanden over niveau en complexiteit van de opdracht die je zoekt. Tijdens je de TBK opleiding werk je aan competenties op verschillende niveaus (competenties zijn een optelsom van kennen, kunnen en houding). De competenties staan opgesomd in tabel 1. Merk Op: de actuele competenties staan in het opleidingsstatuut van de opleiding TBK en zijn beschikbaar op het HAN Intranet (HAN INSITE). Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 5

6 Tabel 1 TBK-competenties C1 Kan vakkennis en vaardigheden toepassen. C2 Kan een technisch-bedrijfskundig probleem definiëren, analyseren en oplossen. C C4 Kan een bedrijfs- (of productie-)proces inrichten/ontwerpen en optimaliseren in een (productie)- bedrijf. C5 Kan processen in een bedrijfsomgeving (productie-omgeving) beheren en onderhouden. C6 Kan adviseren m.b.t. kwaliteitszorg, in- en verkoop, marketing, logistiek en productie. C7 Kan projectmatig werken. C8 a. Kan leidinggevende en managementtaken uitvoeren. b. kan samenwerken in een internationaal en multidisciplinair team. C9 Kan mondeling en schriftelijk effectief communiceren met verschillende geledingen en verschillende doelstellingen in het Nederlands en Engels. C10 Kan zijn eigen professionele ontwikkeling sturen, d.w.z. kan reflecteren op eigen en andermans functioneren, kan leerbehoeften en leerdoelen vaststellen, kan zich kennis en vaardigheden eigen maken. C11 Kan commercieel handelen. Waaraan moet een opdracht voldoen, om TBK-competenties niveau 3 te kunnen aantonen?: NB: Het boek Geen Probleem, een aanpak voor alle bedrijfskundige vraagstukken en mysteries is een goed hulpmiddel bij de aanpak van het bedrijfsvraagstuk. er moet een aanleiding zijn (een probleem of vraagstuk of een ongewenste situatie). de gevolgen van de ongewenste situatie kan men meestal wel benoemen. De echte oorzaken (root causes) zijn vaak nog niet duidelijk en moeten achterhaald worden de oplossing voor het probleem moet nog worden bepaald (er moet een onderzoek gedaan worden). er moet een onderzoeksaanpak gekozen worden en beargumenteerd waarom het onderzoek zo opgesteld is. de onderzoeksresultaten moeten geordend worden. op basis van de onderzoeksresultaten moeten conclusies worden getrokken, alternatieve oplossingen vastgesteld worden en aanbevelingen worden gedaan. er dient een implementatievoorstel te worden gemaakt, met daarin genoemd wat de consequenties zijn (kosten/baten). optioneel (1) : implementatie van het verbetervoorstel. optioneel (1) : vaststellen of aantonen dat het verbetervoorstel de beoogde verbetering oplevert. aantonen dat je het bedrijfsvraagstuk systematisch oplost (= projectmatig werken) en daarbij rekening houdt met de belanghebbenden (communicatie, op tijd, mondeling, schriftelijk). de klus moet voldoende zwaar zijn om er vijf maanden fulltime aan te kunnen werken door één of twee studenten. TIP: Zoek een opdracht waarbij je de kennis en vaardigheden uit de propedeuse, hoofdfase en minor kan gebruiken. TIP: Zoek een opdracht die aansluit bij je vervolgopleiding of bij de startfunctie na de opleiding. TIP: Zoek een opdracht die past bij een bedrijfskundig onderwerp dat jou goed ligt (je hebt een goed punt gehaald voor een blok / beroepstaak) Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 6

7 Conclusie: DOE opdrachten zijn ongeschikt als afstudeeropdracht. Voorbeelden van ongeschikte opdrachten: Verplaats de machines van de oude hal naar de nieuwe hal. Voer een marktonderzoek uit. Voer ISO 9001 in. (1) : Optioneel: betekent dat afhankelijk van de opdracht je soms wel en soms niet zal toekomen aan het implementeren van je voorstellen en nog minder vaak aan het meten van het effect. De implementatie van het verbetervoorstel en meten van het behaalde resultaat komt vooral voor bij opdrachten waar de analysefase en onderzoeksfase snel te doorlopen zijn. Bovendien moet het bedrijf snel kunnen besluiten over het invoeren van jouw verbetervoorstellen (invoer kost weinig, tijd, geld, capaciteit en beperkt risico). Meten van resultaten gaat alleen als de effecten van de verbeteringen al in korte tijd aan te tonen zijn (denk aan een maand). TIP: Maak vooraf goede afspraken met de bedrijfsbegeleider en je docent begeleider over de projectgrens (wat hoort bij je opdracht en wat niet. Deze informatie hoort bij je plan van aanpak). Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 7

8 4. Hoe kom je aan een opdracht? TIP: Bezint eer ge begint. Wat moet je met een dergelijk oud spreekwoord? Hieronder volgt toelichting. Voor je gaat zoeken naar een afstudeeropdracht, bepaal je natuurlijk eerst wat je wilt (= bezinnen). Wat staat er in je POP (persoonlijk ontwikkelplan)? Wat wil je na het behalen van je diploma gaan doen? Welke kennis en ervaring geeft je de beste start bij je eerste baan als bachelor? of Welke kennis en ervaring geeft je de beste start bij een vervolgopleiding? Sluit je afstudeeropdracht aan bij je Minor? Begin tijdig met zoeken naar een afstudeeropdracht. Een richtlijn is: begin met zoeken naar een opdracht minstens twee maanden voor het afstuderen bij het bedrijf start. Er zijn verschillende manieren om aan een opdracht te komen: Je eigen netwerk (vrienden, kennissen, collega-studenten, stageadressen). HAN Praktijkweb. HAN INSITE: Engineering <TBK> <onderwijs> <afstuderen><technische Bedrijfskunde>). Internet: websites met vacatures. Zoekterm: afstudeeropdracht, graduation assignment, internship Internet: zoek naar bedrijven die passen bij jouw wens (POP). Benader deze via de telefoon of via en stuur een open sollicitatie (wat kan je, wat zijn jouw verwachtingen, wensen, wat heb je te bieden). Belangrijk is, dat er een normale werkverhouding is tussen jou en het bedrijf en dat er geen privéverbintenissen bestaan, die de opdracht kunnen beïnvloeden. Het is niet toegestaan om af te studeren bij bedrijven, waarbij de opdrachtgever een goede vriend of familie is (je zou direct rapporteren aan die vriend of aan dat familielid). Bronnen die je kan raadplegen voor het vinden van een afstudeeropdracht zijn: https://praktijkweb.han.nl/ Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 8

9 5. Betrokkenen bij het afstuderen Bij het afstuderen zijn verschillende personen betrokken met ieder hun eigen taak: De student: Je moet als student laten zien, dat je je eigen afstudeerfase zelf kan organiseren. Je hebt zelf als student het belang dat je afstudeeropdracht een succes wordt. Dit betekent dat jij aan de bal bent. Jij neemt initiatieven en gaat waar nodig achter andere betrokkenen aan. Je legt afspraken vast en zorgt voor actieve bewaking van de voortgang. Hulpmiddelen zijn het boek Competent afstuderen en stagelopen (http://www.competentafstuderenenstagelopen.wolters.nl) en het boek Geen Probleem, een aanpak voor alle bedrijfskundige vragen en mysteries, H. Heerkens e.a. De volgende taken en verantwoordelijkheden liggen bij de student: Afstemmen met SLB-er of er met afstuderen begonnen kan worden. Aantonen dat je 150 ec of meer hebt exclusief minor en inclusief de propedeuse (60 EC). Jij bepaalt als student wat je tijdens afstuderen wilt leren en de opdracht die daarbij hoort (bedrijf, sector, nationaal of internationaal, logistiek, inkoop, marketing, productie, etc.). Jij begint met zoeken naar een afstudeeropdracht, ruimschoots voordat je daadwerkelijk begint (minstens 2 maanden). Je zorgt ervoor dat je kunt kiezen uit minstens twee of drie opdrachten. Jij zorgt ervoor dat de opdracht die je het meest aanspreekt ruim voor de aanvang van de uitvoering van de opdracht bij de afstudeercoördinator ligt ter goedkeuring (= tenminste twee weken). Je gebruikt hiervoor het aanmeldformulier afstuderen. Je houdt er rekening mee dat de ingediende opdrachtomschrijving afgekeurd kan worden door de afstudeercoördinator en aangepast moet worden. MERK OP: Dien je de afstudeeropdracht te laat in of wordt een slechte opdracht niet goedgekeurd, dan kan je studievertraging oplopen. Je zorgt voor het invullen en laten ondertekenen van een stageovereenkomst. Je gebruikt het HAN-model of het contract van het bedrijf. Je zorgt voor goede afstemming met de bedrijfsbegeleider. MERK OP: Niet alle bedrijfsbegeleiders hebben ervaring met het coachen van afstudeerders. Het is jouw taak de bedrijfsbegeleider uit te leggen wat er van hem verwacht wordt door jou om het afstuderen tot een succes te maken voor het bedrijf en voor jou. Je zorgt ervoor, dat zodra de opdracht goedgekeurd is, je meteen contact opneemt met je begeleidende docent (= binnen 2 weken). Je zorgt ervoor, dat jij, je bedrijfsbegeleider en je begeleidend docent binnen twee weken na aanvang van de uitvoeringsfase bij elkaar komen. Je zorgt actief voor communicatie met je bedrijfsbegeleider en je begeleidend docent. Ook ben je verantwoordelijk voor een projectmatige aanpak van de opdracht. Je zorgt tijdig voor tussenrapportages, conceptrapportages en eindverslagen. Je maakt na overleg met de begeleidend docent een afspraak voor de verdediging van je werk (de afstudeerzitting) met het stage- en afstudeerbureau. MERK OP: als student heb je recht op een examen zitting. Je kan dus tegen het advies van de begeleidend docent in een examenzitting aanvragen. Je bent verantwoordelijk voor het opknippen van de opdracht in delen en het houden van mijlpaalvergaderingen met de bedrijfsbegeleider en je begeleidend docent. Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 9

10 Afstudeercoördinator De afstudeercoördinator is verantwoordelijk voor de organisatie van het afstuderen, toewijzen van docenten en het informeren van studenten. Dit betekent: informatie geven over het afstuderen. overleggen met bedrijven over afstudeerplaatsen. aanvragen voor afstudeeropdrachten van studenten beoordelen. aanvragen voor verlenging van de afstudeerperiode in behandeling nemen en daarover besluiten begeleidende docent / examinator toewijzen aan studenten. tweede docent / examinator toewijzen. afstemmen met het Stage- en Afstudeerbureau Engineering over de roostering van afstudeerzittingen, de administratie van de mondelinge verdedigingen van de afstudeeropdrachten bijhouden en up-to-date houden van informatie op INSITE, SCHOLAR, PRAKTIJKWEB. beoordeling van aangemelde opdrachten door bedrijven en deze (laten) verspreiden onder studenten via o.a. PRAKTIJKWEB. beantwoorden van vragen van studenten, docenten, bedrijven, stage- en afstudeerbureau. Begeleidend docent en examinator Voor directe begeleiding tijdens het afstuderen krijg je een begeleidend docent toegewezen. De begeleidend docent is vaak inhoudelijk deskundig op het gebied van je afstudeeropdracht. De docent geeft je vanuit de opleiding begeleiding en is één van de beoordelaars (examinator) van het afstuderen. De begeleidend docent: zorgt ervoor dat hij beschikbaar is voor de student. keurt de definitieve opdracht en de aanpak van het project goed. begeleidt de student en volgt samen met de student de voortgang van de werkzaamheden tijdens het uitvoeren van de opdracht. NOTA BENE: de student is verantwoordelijk voor zijn afstudeerwerk en moet zelf aangeven dat er behoefte is aan ondersteuning. onderhoudt contacten met de bedrijfsbegeleider. is aanwezig bij de tussenrapportages en levert commentaar hierop. geeft een terugkoppeling (met commentaar) op het conceptrapport. adviseert de student bij het verzoek om een afstudeerzitting aan te vragen. informeert de student over de kans op succes bij de verdediging. treedt op als voorzitter bij de mondelinge verdediging tijdens de afstudeerzitting en is verantwoordelijk voor de beoordeling en processen-verbaal van de zitting. bepaalt samen met de tweede docent / examinator het cijfer. voert het cijfer in het HAN-cijfersysteem in. informeert de examencommissie indien nodig (bijvoorbeeld bij het ontbreken van consensus over de beoordeling of een veto van de gecommitteerde). levert na afloop van de zitting het proces-verbaal in bij de stage- en afstudeeradministratie. Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 10

11 Tweede docent / beoordelaar (examinator) De tweede docent / examinator is tijdens de afstudeerzitting aanwezig is. De examinator: leest het verslag. is aanwezig bij de afstudeerzitting. beoordeelt samen met de begeleidende docent het werk van de student (verslag, presentatie en verdediging). Bedrijfsbegeleider De bedrijfsbegeleider is de contactpersoon voor student en begeleidend docent bij het bedrijf. De bedrijfsbegeleider: is behulpzaam bij het bepalen van de opdracht en eventueel bijstellen van de opdracht. is beschikbaar voor overleg met de student en de begeleidend docent. bewaakt mede de voortgang van het project en bespreekt met de student of het project aangepakt wordt op een manier die voor het bedrijf toegevoegde waarde heeft. helpt de student tijdens het project door de student te introduceren in de organisatie, te voorzien van een werkplek en infrastructuur. stelt de student op de hoogte van de huisregels van het bedrijf. maakt desgewenst afspraken met de student en begeleidend docent omtrent geheimhouding. zorgt ervoor dat de studenten toegang krijgen tot adequate, in het bedrijf aanwezige, informatie. is aanwezig bij de tussenrapportages. is een eerste aanspreekpunt binnen het bedrijf voor school met betrekking tot de administratieve afhandelingen van de afstudeeropdracht. is genodigde om namens het bedrijf bij de afstudeerzitting aanwezig te zijn. De bedrijfsbegeleider heeft bij de beoordeling een adviserende stem met betrekking tot het gedrag van de student, het niveau en de bruikbaarheid van het resultaat. Indien de bedrijfsbegeleider niet aanwezig kan zijn, dan kan hij zijn eindadvies ook doorgeven aan de afstudeerbegeleider. is aanspreekpunt voor de studenten om afspraken te maken over eventuele vergoedingen voor uitgevoerd werk of onkosten. Gecommitteerde De gecommitteerde is een man of vrouw uit de beroepspraktijk die bij de afstudeerzitting aanwezig is en in algemene zin controleert of het geleverde werk op HBO-niveau is uitgevoerd.. De gecommitteerde: stelt inhoudelijk vragen over verslag en presentatie. kijkt mee of de opdracht en uitwerking strookt met de beroepspraktijk. heeft een adviserende rol bij de bepaling van het cijfer. ondertekent het beoordelingsformulier met het cijfer. kan een veto uitspreken over de beoordeling als het niveau van de opdracht te laag is of de kwaliteit van de opdracht niet HBO-waardig is. Hiervan wordt een aantekening gemaakt op het proces-verbaal van de zitting. Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 11

12 Stage- en afstudeeradministratie Engineering Het stage- en afstudeerbureau Engineering maakt deel uit van het studenteninformatiepunt (STIP) en heeft de volgende taken: het verzenden van stagecontracten aan de bedrijven ter bevestiging van de gemaakte afspraken. MERK OP: Een stagecontract is verplicht gesteld door het college van bestuur van de HAN. Bij deeltijdstudenten geldt doorgaans dat ze in dienst zijn bij de opdrachtgever. In dat geval hoeven deeltijdstudenten geen stagecontract op te maken. het inplannen van de afstudeerzittingen voor elke afstudeerperiode (inclusief het plannen van ruimtes, gecommitteerden en klaarleggen van processen verbaal en formulieren). na de uitvoering van de opdracht, het in ontvangstnemen van de door de afstudeerder(s) gemaakte verslagen tezamen met een digitale versie (PDF-formaat) op CD/DVD-rom voor archivering. het distribueren van de drie verslagen (ten behoeve van examinator, assessor en gecommitteerde). het archiveren van de digitale versie van het verslag. het bijwerken van informatie op INSITE en PRAKTIJKWEB (waar nodig in overleg met de afstudeercoördinator). met specifieke vragen over de administratieve afhandeling kan de student terecht bij: of telefonisch Examenadviescommissie TBK Indien de student het niet eens is met de beoordeling door de examinatoren kan de student zich richten tot de examenadviescommissie. In het opleidingsstatuut vindt de student informatie over de te volgen handelswijze. Opleidingscoördinator TBK Is aanspreekpunt voor de student indien deze met de afstudeercoördinator of begeleidend docent niet tot een oplossing komt. Stelt capaciteit beschikbaar voor de begeleidend docent om de opdracht te begeleiden. De norm bij de opleiding TBK is 18 begeleidingsuren per afstudeeropdracht. Deze tijd omvat bedrijfsbezoek inclusief reistijd, overleg (telefoon, ), lezen van plan van aanpak, tussenrapporten en conceptrapporten en het geven van feedback. Stelt aanvullende capaciteit beschikbaar indien de afstudeercoördinator een verzoek van de student om extra tijd positief beoordeeld. Het betreft tien extra begeleidingsuren voor één blok. Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 12

13 6. Alvorens het afstuderen begint Toelating Alleen studenten die van de SLB-er (studieloopbaanbegeleider) toestemming hebben gekregen om af te studeren worden toegelaten tot de afstudeeropdracht. In elk geval dien je de propedeuse te hebben en minstens150 EC s (exclusief minor) te hebben gehaald. Aantal studenten per afstudeeropdracht Je mag de afstudeeropdracht alleen of als duo uitvoeren. Het uitwerken van een opdracht in teamverband werkt doorgaans positief. Je kan profiteren van elkaars kwaliteiten, je kan samen discussiëren over problemen en oplossingen alvorens je ermee voor de dag komt binnen het bedrijf. Aanmelding voor het afstuderen Lever een aanmeldingsformulier Afstuderen (zie Insite of Scholar) in bij de afstudeercoördinator voor goedkeuring van de afstudeeropdracht. Het is te allen tijde verboden om: met een afstudeeropdracht te beginnen voordat je toestemming hebt van de afstudeercoördinator met afstuderen te beginnen als je geen ondertekend stagecontract hebt. Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 13

14 7. De duur van de afstudeerperiode De duur van de afstudeeropdracht De omvang van de afstudeeropdracht is 30 EC s. Dit komt overeen met 840 uur, oftewel 21 werkweken van 40 uur voor voltijdstudenten. De afstudeeropdracht is een uitgebreide opdracht, waarbij je ook in de avonduren nog wel eens wat extra werk zult moeten verzetten. Door praktische omstandigheden (jaarrooster) is de afstudeerperiode in de praktijk vaak korter (17 ~18 weken). Voltijdstudenten: De meeste voltijdstudenten zullen afstuderen in het tweede semester (blok 3 en 4). Je kan ook afstuderen in het eerste semester (blok 1 en 2). Door de indeling van het schooljaar duurt het afstudeertraject vaak maar 17 of 18 weken. Bij het aanvragen en goedkeuren van de opdracht maakt de afstudeercoördinator een afspraak met je over de aanvang en het einde van de afstudeeropdracht. Deeltijdstudenten: Deeltijdstudenten kunnen in één semester afstuderen. Door de combinatie van werk en studeren duurt de opdracht soms twee semesters (een heel studiejaar). Bij het aanvragen en goedkeuren van de opdracht maakt de afstudeercoördinator een afspraak met je over de aanvang en het einde van de afstudeeropdracht. Er zijn voor deeltijders drie mogelijkheden 1. Je rond de opdracht in een semester af. Je dient dan minstens 20 uur per week aan het afstuderen te kunnen besteden. Hiervan dient minstens acht uur per week gedurende bedrijfstijd te vallen. De overige 12 uur of meer kan je naast je werk invullen. 2. Je rond de opdracht in drie blokken af. Je dient dan gemiddeld 15 uur per week aan het afstuderen te besteden. Hiervan dient minstens vier uur per week gedurende bedrijfstijd te vallen. De overige 11 uur of meer kan je naast je werk invullen. 3. Je rond de opdracht in twee semesters af. Je dient dan minstens 10 uur per week aan het afstuderen te kunnen besteden. Hiervan dient minstens vier uur per week gedurende bedrijfstijd te vallen. De overige zes uur of meer kan je naast je werk invullen. Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 14

15 8. Einddatum niet gehaald of onvoldoende bij de zitting Zoals aangegeven spreken we vooraf een einddatum af. Je afstudeerproject dient op de einddatum klaar te zijn en de verdediging en beoordeling heeft dan plaats gevonden. Indien je de afgesproken einddatum niet haalt of tijdens de zitting een onvoldoende haalt zijn de spelregels als volgt: Je opdracht geldt als mislukt De werkzaamheden van de begeleidende docent stoppen Je hebt dan de volgende twee mogelijkheden: 1. Na overweging (eventueel samen met de begeleidend docent of SLB-er) besluit je een nieuwe opdracht te zoeken en je begint met een nieuwe afstudeeropdracht. 2. Na overweging (eventueel samen met de begeleidend docent of SLB-er) kom je tot de conclusie, dat met extra tijd de opdracht op HBO-niveau af te ronden is. In dit geval dien je een gemotiveerd verzoek in te dienen bij de afstudeercoördinator. In dit verzoekschrift geef je aan: o Waarom de opdracht volgens jou wel succesvol afgerond kan worden op HBOniveau? o Welke oorzaken hebben geleid tot het niet halen van je deadline? o Welke maatregelen je gaat nemen om te zorgen dat je bij de tweede keer je deadline wel haalt? o Dat je verzoekt om extra tijd om de opdracht af te ronden o Laat dit verzoek ondersteunen (meetekenen) door je begeleidende docent of SLB-er. o Dit verzoek dien je in bij de afstudeercoördinator van TBK binnen 14 dagen nadat je vastgesteld hebt dat je de afgesproken deadline niet gehaald hebt of te horen hebt gekregen dat je een onvoldoende hebt gehaald bij de beoordeling tijdens de afstudeerzitting. o Het verzoek om uitstel heeft een omvang van maximaal twee A-4 s. Indien de afstudeercoördinator je verzoek goedkeurt, krijg je maximaal een blok uitstel (dit uitstel geldt als herkansing). Indien je dan (opnieuw) zakt tijdens de zitting of de opdracht nog niet afgerond hebt, geldt het afstudeerproject als mislukt en wordt als beëindigd beschouwd. Je moet dan een nieuwe opdracht zoeken, goed laten keuren en uitvoeren. MERK OP: Om uiteindelijk zijn HBO-niveau aan te tonen heeft een student de mogelijkheid om vaker dan één keer een afstudeeropdracht uit te voeren. In de praktijk raden we studenten af om meer dan twee pogingen te ondernemen. Als je na twee afstudeerpogingen niet geslaagd bent, dan is het waarschijnlijk dat je nog aan je HBO-niveau moet werken. MERK OP: Indien sprake is van bijzondere omstandigheden kan de opleiding TBK afwijken van bovenstaande richtlijnen. Bij bijzondere omstandigheden moet je denken aan overmachtsituaties. Dit zijn situaties die de student niet redelijkerwijs had kunnen zien aankomen. Denk aan faillissement van het bedrijf, ontslag of wisselingen van bedrijfsbegeleiders, ziekte van student, onvoorziene uitzending van de student door de werkgever. Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 15

16 9. Het eindverslag LET OP: Het verlag moet een management summary bevatten, die voldoet aan het format dat op Scholar staat (aanleiding, aanbeveling, motivatie, consequenties). Het eindverslag bestaat uit een hoofdverslag en bijlagen en moet voldoen aan: het hoofdverslag mag bij normale lettergrootte (b.v. Arial 11pt.) en opmaak maximaal een omvang hebben van 25 pagina s. Dat is dan wel zonder bijlagen. het verslag moet zakelijk en bondig zijn zonder herhalingen. een goede opbouw en duidelijke verslaglegging zijn vereist om zo je resultaat te kunnen delen met de tweede docent / examinator en gecommitteerde (zij zijn veelal niet met de materie bekend). omvangrijke stukken theorie, welke letterlijk uit leerboeken en naslagwerken zijn gekopieerd, uitgebreide berekeningen, verwerkingen van onderzoekgegevens, tijdschema s, logboeken, etc. dienen te worden opgenomen met opgave van bron in de bijlage. Voeg alleen materiaal toe dat bijdraagt aan de onderbouwing van het onderzoek,het resultaat en de aanbevelingen. de definitieve opdrachtomschrijving, probleemstelling en samenvattingen van de analyse en de gekozen oplossingen moeten worden opgenomen. Bij de gekozen oplossing is de onderbouwing van wezenlijk belang! de zinsbouw / spelling dient correct te zijn. het verslag moet een voorblad, voorwoord, inleiding en management summary bevatten. het verslag dient ingedeeld te zijn overeenkomstig de richtlijnen zoals die bij CVN uitgebreid geoefend zijn. Het verslag moet uiterlijk twee weken voor aanvang van de afstudeerzittingstermijn in drievoud worden ingeleverd bij het Studenten Informatie Punt (STIP), Ruitenberglaan-26. Verder dient ook een versie op CD/DVD-rom (PDF-formaat) ingeleverd te worden voor archivering van het afstudeerrapport. LET OP: Als je werk geheim is en niet gedistribueerd mag worden moet je dit op het voorblad van je verslag vermelden en op de CD. Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 16

17 10. De afstudeerzitting De afstudeerzitting (ook wel afstudeerverdediging genaamd) is mogelijk in september, november, januari, april en juni (zie Insite, jaarrooster). De afstudeerzitting is openbaar. Je mag dus familieleden, vrienden en collega-studenten uitnodigen om te komen luisteren. Je dient zelf contact opnemen met de het Stage- en afstudeerbureau Engineering om een afstudeerzitting vast te leggen. Je kunt dit al in het begin van het afstuderen doen. Uiterlijk drie weken voor de dag van de mondelinge toelichting moet je een afspraak gemaakt hebben! Overleg eerst met je bedrijfsbegeleider of hij of zij ook kan. Het is gebruikelijk dat je bedrijfsbegeleider bij de zitting aanwezig is. De verdediging vindt plaats ten overstaan van een commissie bestaande uit een examinator (afstudeerbegeleider), minstens één tweede examinator (eveneens een docent) en doorgaans een gecommitteerde (een deskundige uit het bedrijfsleven). De leiding van de zitting berust bij de afstudeerbegeleider. De zitting duurt één uur en kent de volgende fasen: 1. een korte introductie door de begeleidend docent. 2. een mondelinge uiteenzetting van de opdracht door de student(en): inhoud van de opdracht, alternatieve oplossingen, definitieve oplossingskeuze, onderzoek, berekeningen, etc. De mondelinge uiteenzetting duurt 20 minuten bij een duo en 15 minuten bij één kandidaat. 3. beantwoording van vragen door de student, die gesteld worden door de commissie naar aanleiding van het verslag en uiteenzetting. Eventueel een toelichting aan de hand van werkstukken, tekeningen, e.d. Duur circa 20 minuten. 4. beoordeling van het resultaat, uitgedrukt in een cijfer van 0 tot 10. Het cijfer wordt door de afstudeerbegeleider en de examinator vastgesteld. De bedrijfsbegeleider heeft hierin geen verantwoordelijkheid. Wel zal hem bij aanwezigheid een mening worden gevraagd over de bruikbaarheid van het resultaat. De gecommitteerde heeft een toezichthoudende functie. De gecommitteerde mag een veto uitspreken over de beoordeling indien hij/zij vaststelt, dat het werk geen HBO-niveau is. Eventueel publiek en de student(en) zelf zijn bij deze beoordeling niet aanwezig, wel kunnen ze aanwezig zijn bij uiteindelijke bekendmaking van het cijfer (met motivatie) door de commissie. De beoordeling wordt vastgelegd in een procesverbaal. 5. het mededelen van het resultaat en het afronden van de afstudeerzitting Bij de beoordeling gaat het erom of de kandidaat aangetoond heeft, dat zijn HBO-competenties op niveau zijn. De beoordeling wordt gebaseerd op de onderstaande aspecten: de uitvoering van de opdracht, projectmatige en gestructureerde aanpak. het toepassen van kennis en vaardigheden nieuw verworven kennis en vaardigheden. het behaalde resultaat de schriftelijke rapportage. de mondelinge toelichting en de verdediging tijdens de zitting. de beantwoording van de vragen tijdens de zitting, waaruit moet blijken of de student de stof beheerst. Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 17

18 11. Overige Zaken Reiskosten aan afstudeerders Door de faculteit Techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen worden geen reiskosten aan afstuderende studenten vergoed. Doen zich bijzondere omstandigheden voor, bijvoorbeeld door moeilijke bereikbaarheid van het bedrijf, dan komen deze kosten voor rekening van de student, tenzij het bedrijf bereid is deze te vergoeden. Het is wenselijk dat vooraf een duidelijke afspraak tussen de student en het bedrijf wordt gemaakt. Verzekeringen De HAN heeft een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een collectieve ongevallen en reisverzekering afgesloten. Met name studenten die in het buitenland afstuderen moeten een aanvullende verzekering afsluiten. Details over de verschillende verzekeringen zijn te vinden op Insite HAN. Ga naar: 1. <Insite> 2. <het service bedrijf> 3. <financieel> 4. <producten en diensten> en 5. <verzekeringen HAN>. Bij de verzekeringen is aangegeven hoe ze van toepassing zijn voor studenten. Afstuderen in het buitenland Bij afstuderen in het buitenland kunnen een aantal belemmerende factoren optreden met betrekking tot de communicatie tussen de bedrijven en begeleiding van de studenten. Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met het International Office. Stagecontract Bij afstuderen is een ondertekend stagecontract verplicht gesteld door het college van bestuur. Bij afstuderen in het buitenland zijn er aanvullende eisen. Afstudeergids TBK praktische aspecten v1 18

Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT

Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT versie april 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is een goede afstudeeropdracht? 2. Hoe vind je een afstudeerbedrijf? 3. De gehele procedure 3.1 Vooraf 3.2 Het afstuderen

Nadere informatie

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE)

Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Rolverdeling bij afstudeertraject Institute for Business Economics (IBE) Hieronder worden kort de rollen van de verschillende betrokkenen bij het afstudeerproces beschreven. N.B. De afstudeerder heeft

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Handleiding afstuderen HBO-ICT

Handleiding afstuderen HBO-ICT Handleiding afstuderen HBO-ICT Studiejaar 2016-2017 Studielast : 30 EC Datum van uitgave : september 2016 Versie : 1.1 Cursusjaar : 2016-2017 Leerroute : alle Studiejaar : jaar 4 Inhoudsopgave Inleiding...2

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Als je klaar bent met de opleiding Van deskundige naar trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio).

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio). Examenwijzer Praktijkopleiding MKB Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Examenwijzer Praktijkopleiding AA

Examenwijzer Praktijkopleiding AA Examenwijzer Praktijkopleiding AA Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Opgesteld 4 oktober 2013 Besproken in het MT-ILS 9 oktober 2013 Versie 20 november 13 Ter bespreking in DB

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden Informatiepakket stage-organisatie Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden Faculteit Governance and Global Affairs Schouwburgstraat 2 2511 VA, Den Haag

Nadere informatie

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Nadat je je hebt aangemeld voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA namens de Raad voor de Praktijkopleidingen of je wordt

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Het examen bij de vakopleiding train de trainer

Het examen bij de vakopleiding train de trainer Het examen bij de vakopleiding train de trainer Als je klaar bent met de vakopleiding train de trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt er dus apart

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

Afstudeerproces. Agenda 25-4-2015. HBO ICT Opleidingen een vergelijking

Afstudeerproces. Agenda 25-4-2015. HBO ICT Opleidingen een vergelijking Afstudeerproces HBO ICT Opleidingen een vergelijking Agenda Introductie Doelstelling Werkwijze Resultaten Conclusie / Aanbevelingen Stellingen NIOC 2015 Dia 2 1 Doelstelling In kaart brengen hoe het eindniveau

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde 2012-2013 Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

Informatie examens deelnemers

Informatie examens deelnemers Niveau 3 Niveau 2 Informatie examens deelnemers Proeve van bekwaamheid en Vakvaardigheidstoets - Niveau 2 en 3 Dit informatiedocument is van toepassing op examens bij de volgende crebo s: Niveau Crebocode

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7

Stageprotocol FLOT. Bacheloropleidingen. Fontys Lerarenopleiding. Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol FLOT Bacheloropleidingen Fontys Lerarenopleiding Versie: februari 10 1/7 Stageprotocol Bacheloropleidingen Inleiding Om de stage zo soepel mogelijk te laten verlopen voor jou en je begeleiders,

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid.

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer 1

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

Instructiedocument studenten

Instructiedocument studenten Instructiedocument studenten Bedrijfskunde Informatiepunt Stages (BIS) Cursuscode: MAN-BCU340-2016-3-V Collegejaar: 2016-2017 Contact: bis@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde aan de Radboud

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL

STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL STAGE EN AFSTUDEREN Als een student stage bij uw organisatie komt lopen, kunt u praktische vragen hebben zoals wat er van u wordt verwacht als bedrijf, aan

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR

PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR PROFIELWERKSTUK NAAM --------------------------------------- KLAS ----------------------------------------- CURSUSJAAR 2014-2015 ----------------------------------------- LEERLINGBOEKJE Pagina 1 Bonhoeffer

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. drs. L.C.J. Gerritsen, Onderwijscoördinator, hierna te

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk. VOORWOORD Voor je ligt de handleiding voor het maken van jouw profielwerkstuk. Zoals je weet is het maken van een profielwerkstuk één van de onderdelen van het schoolexamen in de vierde klas vmbo-tgl.

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties Business Analytics, Mathematics, SFM Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Plaats in de opleiding 2 3 Doelstellingen 3 4 Voordelen voor stageverlenende organisatie

Nadere informatie

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO

HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO HANDLEIDING PROFIELWERKSTUK HAVO / VWO SCHOOLJAAR 2017 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 3 De presentatie... 3 Het logboek... 3 Begeleiding... 4 Stappenplan... 5 Oriëntatiefase... 5 Onderzoek- en ontwerpfase...

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

STAGEGIDS VERDIEPENDE STAGE TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. schooljaar sem 2

STAGEGIDS VERDIEPENDE STAGE TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. schooljaar sem 2 STAGEGIDS VERDIEPENDE STAGE (TB-V-P1112-ST) TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE schooljaar 3 2016-2017 sem 2 Datum: okt 2016 Bijgewerkt: Fokko Gjaltema Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 DOEL VAN DE STAGE... 4 3 STAGEVOORBEREIDING...

Nadere informatie

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Duaal Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding leraar voortgezet

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School Studiewijzer Eindwerkstuk Stichtse Vrije School Klas 11A / 11B Schooljaar 2014-2015 Algemeen Je sluit je vrijeschooltijd af door een eindwerkstuk te maken. Je bent vrij in de keuze van de vorm en inhoud

Nadere informatie

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016

Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Informatie PROFIELWERKSTUK VWO schooljaar 2015-2016 Beste leerling van 5 VWO, In je eindexamenjaar moet je een profielwerkstuk (kortweg pws) maken. Het pws is de afsluiting van een kennis- en vaardigheidsproces.

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Via de studiegids en tijdens de lesavonden :HONHDGYLH]HQZRUGHQRSYRRUKDQGDDQVWXGHQWHQJHJHYHQRYHUGHDIVWXGHHUVFULSWLH"

Via de studiegids en tijdens de lesavonden :HONHDGYLH]HQZRUGHQRSYRRUKDQGDDQVWXGHQWHQJHJHYHQRYHUGHDIVWXGHHUVFULSWLH Augustus 2005, 6RPVNXQQHQVFULSWLHNRVWHQGHVSXLJDWHQXLWORSHQ Als SPD student heb je er zo n 4 jaar studeren opzitten en dan begin je met je scriptie. Bij sommige opleiders gaat dan de kassa pas echt rinkelen.

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Opleiding Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam organisatie of instelling), gevestigd

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding Theologie dat in de stagehandleiding van de respectievelijke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Handleiding. Bachelor eindwerk. Civiele Techniek

Handleiding. Bachelor eindwerk. Civiele Techniek Handleiding Bachelor eindwerk Versie : juli 2007 Inhoudsopgave Inleiding Opzet van het eindwerk Voorstudie Conceptvorming/modelvorming/analyse Organisatie van het eindwerk Toelating Aanmelding Aangeboden

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Het examen bij de vakopleiding train de trainer

Het examen bij de vakopleiding train de trainer Het examen bij de vakopleiding train de trainer Als je klaar bent met de vakopleiding train de trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt er dus apart

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma:

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 2 ONDERZOEK... 2 IT SERVICE MANAGEMENT... 3 TESTEN... 4 CONNECTED DEVICES... FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

PAP 2.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 14-01-2013. De Haagse Hogeschool

PAP 2.0. Persoonlijk Actie Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 14-01-2013. De Haagse Hogeschool PAP 2.0 Persoonlijk Actie Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 14-01-2013 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 14-01-2013 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx)

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) 1/6 ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) Ondergetekenden: Naam organisatie Straatnaam en huisnummer Postcode en Plaatsnaam Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Functie rechtsgeldig

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding en Competentie-assessments

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding en Competentie-assessments 1 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding en Competentie-assessments Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek Afdeling Techniek: Informatica 2012-2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Studieloopbaanbegeleiding...

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie