VIESMANN. Hogedrukstoomketel Stoomcapaciteit 0,5 tot 26 t/h. Ontwerphandleiding. VITOMAX 100-HS type M33A. VITOMAX 200-HS type M237, M73A

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIESMANN. Hogedrukstoomketel Stoomcapaciteit 0,5 tot 26 t/h. Ontwerphandleiding. VITOMAX 100-HS type M33A. VITOMAX 200-HS type M237, M73A"

Transcriptie

1 VIESMANN Hogedrukstoomketel Stoomcapaciteit 0,5 tot 6 t/h Ontwerphandleiding Ontwerphandleiding en bedrijfsinstructies hogedrukstoomketel op olie of gas conform de bepalingen van de EG-Druktoestellenrichtlijn, EN 1953 en het TRD-reglement. VITOMAX 100-HS type M33A VITOMAX 00-HS type M37, M73A VITOMAX 00-HS type M75A 11/010

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Technische gegevens 1.1 Productinformatie en bedrijfsvoorwaarden... 3 Vitomax 100-HS, type M33A Vitomax 00-HS, type M73A, M75A, M Techniek voor grote ketels op één plaats... 3 Bedrijfsvoorwaarden Ontwerphandleiding.1 Algemene ontwerpinstructies... 4 Transport en verplaatsing... 4 Plaatsing... 5 Belastbare ketelafdekking... 6 Ketelbedieningsbordes in modulaire constructie... 6 Ketelaansluitingen Rookgasgeleiding... 7 Vereisten volgens stookverordening Brander... 7 Geschikte branders... 7 Brandstoffen... 8 Afstelling van de brander Eisen aan de waterkwaliteit... 8 Waterbehandeling Inspectie en onderhoud Inbedrijfstellen Instrueren van de installatiegebruiker Aanwijzingen voor de werking Bedrijfscontrole Controles van stoomketelinstallaties Buitenbedrijfstelling Kortstondige bedrijfsonderbreking (1 tot dagen) Langere bedrijfsonderbreking Veiligheidstechnische uitrusting... 1 BosB 4h/7h discontinue regeling... 1 BosB 4h/7h continue regeling BosB 7h continue regeling met nageschakelde, afzonderlijk staande economiser 14.8 Veiligheidsvoorschriften en bepalingen Vergunningsplicht Voorschriften Gasinstallatie Elektrische installatie Gebruiksaanwijzing/Risicobeoordeling Test in het kader van de bouwtechnische keuringsprocedure Index VIESMANN Hogedrukstoomketel

3 Technische gegevens 1.1 Productinformatie en bedrijfsvoorwaarden Vitomax 100-HS, type M33A Vitomax 00-HS, type M73A, M75A, M37 Hogedrukstoomketel op olie of gas conform de bepalingen van de EG- Druktoestellenrichtlijn, EN 1953 en het TRD-reglement. Toelating volgens nationale voorschriften mogelijk. Groot-waterruimketel voor de productie van verzadigde stoom. Type M33A, stoomproductie 1,0 tot 6,4 t/h, toegelaten werkdruk 6 tot 16 bar Type M37, stoomproductie 0,7 tot 3,8 t/h, toegelaten werkdruk 6 tot 5 bar Type M73A, stoomproductie 0,5 tot 4 t/h, toegelaten werkdruk 6 tot 5 bar Type M75A, stoomproductie 5 tot 6 t/h (ook oververhitte stoom), toegelaten werkdruk 6 tot 5 bar Groots gedimensioneerde stoomruimte met lage belasting van de stoomruimte en geïntegreerde stoomdroger zorgt voor hoge stoomkwaliteit. Afstanden van de uitzetting volgens Verbändevereinbarung. De afstanden van de rookbuizen tot elkaar, de afstand van de rookbuizen tot de mantel en tot de vuurhaard zijn aanzienlijk groter dan de eisen op dat vlak. Dat vermindert de krachten, die door de verschillende uitzetting in de lengte van de rookbuizen en van de vlampijp op de bodem aan de voorzijde inwerken. Bij de Vitomax-ketels is het breken van de hoekankers onbekend. Het voordeel voor de gebruiker is de langdurige werking van de ketel zonder problemen. Watergekoelde branderdoorvoering (niet bij M33A). Vitomax-ketels zijn zo ontworpen dat branders zonder metselwerk gemonteerd kunnen worden (uitzondering: draaiverstuivers). Daardoor ontstaat een gelijkblijvende temperatuur rond de branderkop, wat dan weer tot gelijkblijvende, lage NO x -waarden leidt. De terugstraling van het metselwerk ontbreekt. Metselwerk moet volgens een bepaald programma gedroogd worden, waardoor de ingebruikneming langer duurt, bovendien is het slijtagegevoelig. Daarmee moet bij het gebruik van draaiverstuivers rekening worden gehouden. Watergekoelde achterste keerkamer resp. ophanging van de vlampijp. Vitomax-ketels zijn zo ontworpen dat de achterste rookgaskeerkast volledig watergekoeld is. Hierdoor wordt de energie van de rookgassen enkel voor de verwarming van het water gebruikt. Een isolatielaag van 10 mm zorgt voor een gering verlies door afstraling. Vitomax-ketels zijn voorzien van voldoende zicht- en andere openingen zodat bij controle alle belangrijke plaatsen in de ketel toegankelijk zijn. Dat zorgt o.a. voor de uitermate lange testintervallen voor de interne controle. Wanneer hoekankers worden gebruikt, zijn deze altijd per paar voorhanden. De toegelaten spanningen liggen duidelijk onder de door de Verbändevereinbarung toegelaten waarden. Een lagere spanning in de onderdelen betekent een langere levensduur. Zuinig qua energieverbruik. Het ketelrendement bedraagt afhankelijk van de werkdruk en brandstof bij M33A 86%, bij M37 tot 91%, bij M73A tot 89,5 % en bij M75A tot 90,5 %, met geïntegreerde economiser tot 95 % bij volledige belasting. Voorverwarming van voedingswater (economiser) bestaat in geïntegreerde, boven of achter geplaatste uitvoering. Hierdoor is een toename van de energiebenutting tot 7% mogelijk. Vitomax-ketels voldoen volkomen aan de geldige regelgeving. Toelating conform Europese richtlijn inzake drukapparatuur 97/3/EG of nationale voorschriften. Geproduceerd en uitgevoerd volgens TRD en Verbändevereinbarung. Lage weerstand aan verwarmingsgaszijde door convectieverwarmingsvlakken met groot gedimensioneerde rookgasbuizen. De geometrie van de vuurhaard voldoet ten minste aan de norm conform BDH-richtlijn. Hierdoor zijn de ketel-brander-combinaties bij de werking niet kritiek. Een milieuvriendelijke verbranding met een lage uitstoot van stikstofoxide is gegarandeerd. Gemakkelijk te openen keteldeuren en een reinigingsdeur aan het keteleinde (niet bij M33A) vereenvoudigen het onderhoud en beperken de werkingskosten. Betrouwbare technische installaties, die elke test doorstaan. Belastbaar ketelbordes aan de bovenkant van de CV-ketel wordt meegeleverd vergemakkelijkt de montage en het onderhoud en beschermt de isolatie tegen beschadigingen. Uit te breiden tot compleet ketelbordes voor de bediening van de ketelinstallatie. Als bescherming van de isolatie bij het transport en de montage is de ketel omgeven door transportbescherming. De SPS schakelkast Vitocontrol maakt aansturing van alle ketelspecifieke regel- en stuurinrichtingen mogelijk. Door geschikte componenten is de volautomatische werking van de ketel, zonder continue controle, met 4- of 7-uur-bewaking conform EN 1953 en TRD 604 mogelijk. 1 Techniek voor grote ketels op één plaats Op verzoek bieden wij afgestemde installatietechniek aan. De levering omvat in dat geval: direct gestookte ketel, afgassenketel armaturenuitrusting extra uitrusting conform TRD 604 voedingswaterpompen brander schakelkasten, gemonteerd aan de ketel of vrijstaand elektrische aansluiting van de schakelkast aan de ketel en van de keteluitrusting voorverwarming van voedingswater (economiser) ketelbedieningsbordes met trappen conform UVV waterbehandelingsinstallatie (thermische of chemische waterbehandeling) Oververhitter Bedrijfsvoorwaarden De stoomketels moeten conform de richtlijn inzake drukapparatuur 97/3/EG, EN 1953 en de TRD-richtlijnen uitgerust en conform de bedrijfsveiligheidverordening opgesteld en gebruikt worden. Hogedrukstoomketel VIESMANN 3

4 90 Ontwerphandleiding.1 Algemene ontwerpinstructies Transport en verplaatsing Voor het inhangen van het lierwerk zijn op de bovenkant van de ketel ogen vastgelast. Wanneer de ketel voorzien is van voetrails in de lengterichting, kan deze op rollen worden binnengebracht. Transport von Vitomax-Kesseln Opmerking Geltende Unfallverhütungsvorschriften beachten. Nur die gekennzeichneten Befestigungspunkte benutzen. 1. Kessel anheben Aufhängeösen A oder Hebepunkte C am Kesselstuhl verwenden.. Kessel verschieben dazu Panzerrollen unter Fußschiene anbringen. 3. Zugmittel an Zurrösen B anschlagen. F1/ F1/ >45 IPB 10 IPB >10 Aufhängeösen A 7 mm Zurrösen B 7 mm Opslag van ketels vóór de inbedrijfstelling in geval van een langdurige opslag vóór de inbedrijfstelling van de ketel moeten de volgende aanwijzingen absoluut worden nageleefd: Vitomax- en Vitoplex-ketels moeten droog worden opgeslagen in gesloten ruimtes, beschut tegen weersinvloeden. De kamertemperatuur mag niet lager zijn dan 0 C en niet hoger dan +50 C. de rookgaszijde en de branderflens dienen te worden afgesloten. Bij levering is de waterzijde van de ketel standaard beschermd tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen door middel van blinde flenzen of kappen. om condenswatervorming te vermijden, dient de transportverpakking te worden verwijderd. in geval van een opslagtermijn van meer dan 4 weken moet de binnenruimte van de ketel aan de rookgas- en waterzijde met een droogmiddel, zoals silicagel, tegen vocht worden beschermd om corrosie in drukloze toestand te voorkomen. De hoeveelheid droogmiddel hangt af van het ketelvolume. De doeltreffendheid van het droogmiddel moet regelmatig worden gecontroleerd, daartoe de aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen. Het droogmiddel mag niet in contact treden met het materiaal van de ketel, bijvoorbeeld door een hangende bevestiging. De droge rookgaszijde moet met een dunne grafiet- of vernislaag worden geconserveerd. Als alternatief voor de vochtonttrekking aan de rookgaszijde door middel van een droogmiddel kan ook een droger met luchtcirculatie worden aangesloten. 4 VIESMANN Hogedrukstoomketel

5 Plaatsing Installatieruimtes voor stoomketels moeten voldoen aan de DDA-informatie, uitgave.00 Aufstellung und Betrieb von Landdampfkesselanlagen mit CE-gekennzeichneten Großwasserraumkesseln. Stoomketels mogen niet worden geïnstalleerd in, onder, boven en naast woonruimten, in, onder en boven sociale ruimten en werkruimten. Ruimten zonder vaste werkplek, die slechts zo nu en dan worden betreden, evenals regelkamers en ruimten voor bijbehorende machinale installaties, die door de ketelonderhoudsmonteur of vanuit een regelkamer worden bediend, behoren niet tot deze ruimten. In afwijking hiervan kunnen stoomketels worden geïnstalleerd in, onder en boven werkruimten, in, onder, boven en naast woonruimten, onder en boven sociale ruimten, als het product van waterinhoud in liter en de toegestane werkdruk in bar niet hoger is dan de waarde Dat geldt ook als het product niet hoger is dan de waarde 0000 en de toegestane werkdruk niet hoger is dan 3 bar, de waterinhoud niet meer dan liter bedraagt, de toegestane stoomproductie niet groter is dan t/h en de installatie volgens TRD 604, blad 1, paragraaf 5, wordt uitgerust en gekeurd. De installatieruimte moet vorstvrij en goed geventileerd zijn. Voor een betere reiniging van de installatieruimte is het echter zinvol de CV-ketel op een sokkel te plaatsen. Onder het ketelonderstel kunnen geluidsabsorberende trillingsdempers aangebracht worden. In de standaarduitvoering zijn de ketels niet geschikt voor buitenopstelling. Voor een vlekkeloze werking van de installatie moet de verbranding van voldoende lucht voorzien worden. Volgens de Duitse ontwerp-stookverordening is het bewezen dat er voldoende verbrandingslucht wordt aangevoerd, wanneer de installatieruimte een opening naar de buitenlucht heeft, die minstens 150 cm groot is en voor elke kw meer dan 50 kw nominaal vermogen kw cm meer bedraagt. Vanaf een brandervermogen van 0 MW kan de opening met de volgende formule worden berekend: A toevoerlucht (Q F -000) x 0,88 Wanneer een afvoeropening is voorzien resp. voorgeschreven, wordt normaal gezien uitgegaan van een stromingssnelheid van de afvoerlucht van 0,5 m/s. Voorbeeld: Ketelinstallatieruimte volgens DDA-informatie uitgave A De vereiste aanvoerhoogte is afhankelijk van de voedingswatertemperatuur, het type voedingswaterpomp, de kolomdruk in het voedingswaterreservoir. 1 Hogedrukstoomketel Brander 3 Schakelkast 4 Spui 5 Voedingswaterpomp (bij installatie rekening houden met noodzakelijke aanvoerhoogte) Hogedrukstoomketel VIESMANN 5

6 6 Rookgasbuis 7 Spuireservoir 8 Sproeicirculatie-ontgasser (alternatief voor 9) 9 Voedingswaterreservoir met scrubber-ontgasser qp Stoomverdeler qq qw qe qr qt Dosering Waterbehandeling (chemisch) Rookgasinstallatie Afzuigluchtopening Luchttoevoeropening Belastbare ketelafdekking De Vitomax 00-HS wordt als montagehulp met een aangebouwde, belastbare ketelafdekking geleverd. Op verzoek kunnen ook ketelbordessen en trappen worden geleverd. Ketelbedieningsbordes in modulaire constructie Ketelbedieningsbordes als modulaire constructie conform EN ISO 141 en conform de Duitse voorschriften inzake ongevallenpreventie (UVV), in overeenstemming met de machinerichtlijn 006/4/EG voor de montage bij de klant. Montage zonder hefwerktuig door twee personen mogelijk. Montage aan het ketelbedieningsbordes rechts of links mogelijk, bijzondere uitvoeringen op verzoek. Max. belasting kn/m resp. twee personen (00 kg). Opstap standaard rechts achteraan. Andere montageposities: zie gegevensblad. Alle ketelbedieningsbordessen met zelfsluitende veiligheidskast, inclusief bordje met draaglast. Voorbeeld: Ketelbedieningsbordes voor M75A, afmeting 1 tot Alle aansluitingen aan de bovenkant van de ketel zijn omgeven door leuningen en kunnen bediend worden. In de hoogte verstelbare knielijst (bijv. voor buisdoorvoeringen) als toebehoren verkrijgbaar. Bijzondere leuningen voor ketels met bovengeplaatste economiser als toebehoren verkrijgbaar. b a f g h k s r l m 1100 n o Maattabel Ketelgrootte a b f g h k l m n o r s 1 mm mm Gedetailleerde informatie: zie gegevensbladen van de bedieningsbordessen. Ketelaansluitingen De uitvoering van de ketelaansluitingen voor stoom, voedingswater, veiligheidsklep en ontluchting: zie gegevensblad. Aansluitingen die niet voor elke toepassing nodig zijn, zijn van blinde flenzen voorzien. Met het oog op de aansluitingen moeten de buizen van de ketel belasting- en spanningsvrij worden gelegd. Zie voor meer informatie het gegevensblad en de montagehandleiding. 6 VIESMANN Hogedrukstoomketel

7 . Rookgasgeleiding Vereisten volgens stookverordening De lokale bouw- en stookverordening moet in acht worden genomen. Vraag advies aan een erkende schoorsteenleverancier. 1. Rookgasinstallaties moeten qua binnendiameter en hoogte en indien nodig ook qua warmtegeleidingsweerstand en intern oppervlak zo zijn bemeten dat de rookgassen in alle bedrijfssituaties volgens de voorschriften naar de buitenlucht worden geleid en ten opzichte van ruimtes geen gevaarlijke overdruk kunnen ontwikkelen.. De rookgassen van stookinrichtingen voor vloeibare en gasvormige brandstoffen kunnen in schoorstenen of rookgasleidingen worden geleid. 3. Voor schoorsteenuitmondingen van stookinstallaties gelden de volgende voorwaarden: Bij dakhellingen tot en met 0 graden moeten de uitmondingen minstens 40 centimeter boven de daknok uitsteken of minstens 1 meter van het dakoppervlak verwijderd zijn. Bij dakhellingen van meer dan 0 graden moeten de uitmondingen minstens 40 centimeter boven de daknok uitsteken of moet de horizontale afstand tot het dakoppervlak minstens meter en 30 centimeter bedragen. Bij stookinstallaties met een totaal vermogen tot 50 kw moeten de uitmondingen minstens 1 meter boven de bovenkanten van ventilatieopeningen, vensters of deuren uitsteken in een straal van 15 meter; deze straal is te vermeerderen met meter per aangevatte eenheid van 50 kw, met een maximum van 40 meter. 4. In afwijking van paragraaf 3 moet de hoogte van de uittrede-opening bij stookinstallaties met een vermogen van 1 MW of meer, minstens 3 meter boven de hoogste kant van de daknok liggen, en minstens 10 meter boven de grond. Bij een dakhelling van minder dan 0 graden moet de hoogte van de uittrede-opening worden gerelateerd aan een fictieve daknok waarvan de hoogte op basis van een dakhelling van 0 graden moet worden berekend. 5. In afwijking van paragraaf 3 dienen de rookgassen van stookinstallaties >10 MW te worden afgeleid via een of meer schoorstenen, waarvan de hoogte moet worden berekend volgens de voorschriften van TA-Luft van 4 juli Voor stookinstallaties met een stookvermogen >0 MW geldt het volgende: Bepalingen volgens TA-lucht moeten worden aangehouden, een emissierapport is vereist. Lokale eisen moeten bij de autoriteiten worden opgevraagd. Emissierapporten worden door het TÜV en andere erkende instanties opgemaakt. 7. In het rookgaskanaal moet een voldoende groot gedimensioneerde en goed toegankelijke meetopening worden voorzien. 1,0 m 1,0 m 0 0,4 m a 1,0 m 1,0 m x < 1,5 m Indien x < 1,5 m, dan a 1,0 m,3 m,3 m > 0,3 m 0,4 m a 1,0 m x < 1,5 m Indien x < 1,5 m, dan a 1,0 m.3 Brander Geschikte branders Olieventilatorbrander De brander moet volgens EN 67 zijn getest en gemarkeerd en aan EN voldoen. Gasventilatorbrander De brander moet getest zijn volgens EN 676 en moet overeenkomstig de richtlijn 009/14/EG de CE-markering hebben en aan EN voldoen. Olie-gas-combinatiebrander Ook olie-gas-combinatiebranders kunnen ingezet worden. Zie bovenvermelde bepalingen. Opmerking Het gebruik van branders met draaiverstuivers resp. branders met rookgasretour en andere hierna vermelde brandstoffen moet met Viessmann afgesproken worden. De ketels worden gebruikt met overdruk in de vuurhaard. Er moet een brander gebruikt worden die geschikt is voor de weerstand aan rookgaszijde van de ketel (zie gegevensblad van de ketel en technische gegevens van de branderfabrikant). Bij gebruik van voorverwarming van voedingswater (economiser) en/of oververhitters moet rekening worden gehouden met de extra weerstand van deze toestellen. Het materiaal van de branderkop moet geschikt zijn voor werktemperaturen tot minstens 500ºC. Hogedrukstoomketel VIESMANN 7

8 Brandstoffen Olie: Lichte huisbrandolie EL conform DIN Gas: Aardgas en propaan volgens DVGW-werkblad G 60/I en II respectievelijk de lokale bepalingen. Afstelling van de brander Het grootste olie- respectievelijk gasdebiet van de brander moet zo worden ingesteld dat het aangegeven nominale vermogen van de CVketel niet wordt overschreden. Een minimaal vermogen is niet vereist..4 Eisen aan de waterkwaliteit Waterbehandeling In de meeste gevallen is ongezuiverd water bij de levering niet geschikt als ketelvoedingswater. Het soort ketelvoedingswaterbehandeling moet op de kwaliteit van het onbehandelde water worden afgestemd. De kwaliteit van dat water kan variëren en daarom moeten regelmatig controles worden uitgevoerd. De watertoevoer na de ketelvoedingswaterbehandeling moet van een geschikte watermeter worden voorzien om het watervolume te meten dat wordt bijgevuld bij het teruggevoerde condensaat; zodoende vindt ook een indirecte meting van de stoomafnamehoeveelheid plaats. Het is zinvol om zoveel mogelijk condensaat terug te voeren naar het voedingswaterreservoir. Het condensaat moet indien nodig dermate worden behandeld, dat het aan de eisen voor het ketelvoedingswater (overeenkomstig tabel 1) voldoet. Uit deze eisen, met inbegrip van de eisen die aan het ketelwater worden gesteld (overeenkomstig tabel ), vloeit per definitie voort dat al naargelang de kwaliteit van het onbehandelde water en het volume van het bijvulwater een geschikte chemische en thermische behandelingsinstallatie wordt geïnstalleerd en in de toevoerleiding naar het voedingswaterreservoir de mogelijkheid wordt voorzien om zuurstofbindmiddelen (eventueel resthardheidsstabilisatoren, alkaliseringsmiddelen en fosfaten) toe te voegen. Overige brandstoffen op aanvraag. Branderuitvoeringen Er kunnen meertraps of traploze (modulerende) branders worden gebruikt. De controle van de eisen vindt plaats door middel van metingen met geschikte en zo eenvoudig mogelijke toestellen (al naargelang de werking na 4 u of 7 u, of volgens de nationale voorschriften). Deze meetwaarden, de eventuele bijvulwatervolumes, het chemicaliënverbruik en de ontstane onderhoudsbeurten worden in het werkboek opgetekend om de werkomstandigheden op de voet te kunnen volgen. Tabel 1: Eisen aan het zouthoudende ketelvoedingswater Toegel. werkdruk bar 0 > 0 Algemene eisen kleurloos, zuiver en vrij van onopgeloste stoffen ph-waarde bij 5 C > 9 > 9 Geleidbaarheid bij 5 C µs/cm uitsluitend richtwaarden voor ketelwater doorslaggevend Som aardalkaliën (Ca + + Mg + ) mmol/liter < 0,01 < 0,01 Zuurstof (O ) mg/liter 0,05 < 0,0 Koolzuur (CO ) gebonden mg/liter < 5 < 5 IJzer, totaal (Fe) mg/liter < 0, < 0,1 Koper, totaal (Cu) mg/liter < 0,05 < 0,01 Oxideerbaarheid (Mn VII Mn II) als KMnO 4 mg/liter < 10 < 10 Olie, vet mg/liter < 1 < 1 Organische stoffen zie voetnoot *1 *1 In het algemeen zijn organische stoffen mengsels van verschillende verbindingen. De samenstelling van dergelijke mengsels en het gedrag van hun componenten tijdens de werkingsomstandigheden van de ketel zijn moeilijk te voorspellen. Organische stoffen kunnen uiteenvallen in koolzuren of andere zure producten, die de geleidbaarheid doen toenemen en corrosie en afzettingen veroorzaken. Bovendien kunnen ze tot schuim- en/of aanslagvorming leiden, die zo gering mogelijk moeten worden gehouden. Ook het TOC-gehalte (Total Organic Carbon) moet zo klein mogelijk worden gehouden. 8 VIESMANN Hogedrukstoomketel

9 Tabel : Eisen aan het ketelwater Geleidbaarheid van voedingswater > 30 µs/ cm Geleidbaarheid van voedingswater 30 µs/cm Toegel. werkdruk bar 0 > 0 > 0,5 Algemene eisen kleurloos, zuiver en vrij van onopgeloste stoffen ph-waarde bij 5 C 10,5 tot 1 10,5 tot 11,8 10 tot 11 **3 Zuurcapaciteit (K S 8, ) mmol/liter 1 tot 1 *4 1 tot 10 *4 0,1 tot 1,0 * Geleidbaarheid bij 5 C µs/cm < 6000 *4 zie afbeelding 1 pagina 9 *4 < 1500 Fosfaat (PO 4 ) mg/liter 10 tot 0 10 tot 0 6 tot 15 Kiezelzuren (SiO ) *5 mg/liter drukafhankelijk, zie afbeelding 1 (pagina 9) en (pagina 10) Opmerking Fosfaatdosering wordt aanbevolen, is echter niet altijd nodig. Omrekening: 1 mol/m 3 = 5,6 dh; 1 dh = 0,179 mol/m 3 ; 1 mval/kg =,8 dh Als alternatief voor zouthoudend ketelvoedingswater is ook een werking met zoutvrij ketelvoedingswater mogelijk. Maximaal toelaatbare directe geleidbaarheid van het ketelwater afhankelijk van de druk Geleidbaarheid van voedingswater > 30 μs/cm Direct geleidingsvermogen in µs/cm Werkdruk in bar Afbeelding 1 * Indien gedemineraliseerd water met mengbedkwaliteit (geleidbaarheid < 0, µs/cm) wordt gebruikt, is het niet nodig om fosfaat te injecteren; als alternatief kan de AVT-methode (conditionering met vluchtige alkaliseringsmiddelen, ph-waarde van het voedingswater ph 9, en phwaarde van het ketelwater ph 8,0) worden toegepast. In dat geval moet de geleidbaarheid achter een sterk zure kationenwisselaar < 5 µs/cm bedragen. *3 Basisinstelling van de ph-waarde door injectie van Na 3 PO 4, alleen extra NaOH injecteren indien de ph-waarde < 10 bedraagt. *4 In combinatie met oververhitters moet 50% van de opgegeven hoogste waarde als de maximale waarde worden beschouwd. *5 Bij gebruik van fosfaat zijn, wanneer alle andere waarden zijn nageleefd, hogere PO 4 -concentraties toegestaan, bijvoorbeeld met een evenwichtige of gecoördineerde fosfaatbehandeling. (zie hoofdstuk Conditionering ) Hogedrukstoomketel VIESMANN 9

10 Maximaal toelaatbaar kiezelzuurgehalte (SiO ) van het ketelwater afhankelijk van de druk Kiezelzuurgehalte (SiO) in mg/l B A 10 B 5 B 0,5B Werkdruk in bar Afbeelding A dat niveau van alkaliteit is > 0 bar niet meer toegelaten B K S 8, -waarde in mmol/liter Opmerking Meer informatie vindt u in de ontwerphandleiding 'Waterkwaliteit voor stoomketelinstallaties'. Opmerking De garantie vervalt: bij gebruik van filmvormende amines of bij gebruik van doseermiddelen die niet in de richtlijnen zijn vermeld en niet met Viessmann zijn overeengekomen..5 Inspectie en onderhoud Inbedrijfstellen Een stoomketelinstallatie van categorie IV conform bijlage II, diagram 5 van de richtlijn inzake drukapparatuur 97/3/EG mag pas in bedrijf genomen worden wanneer een erkende keuringsinstantie (ZÜS) de installatie heeft getest en de toestemming van de verantwoordelijke instantie beschikbaar is. De eerste inbedrijfstelling moet door de fabrikant van de installatie en door een toegelaten controle-instantie worden uitgevoerd. Wij adviseren om voor de inbedrijfstelling de Viessmann Industrieservice te raadplegen. De instelwaarden moeten in een meetprotocol worden genoteerd en bevestigd door de installateur en de gebruiker van de installatie. Instrueren van de installatiegebruiker De installateur moet de bedieningshandleiding aan de gebruiker van de installatie overhandigen, hem de bediening van de installatie en het bijhouden van een werkboek uitleggen. Aanwijzingen voor de werking Door de uitvoering van de ketel is een werking zonder continue controle mogelijk. Wij adviseren daarom om de ketel zonder onderbreking met de benodigde werkdruk te gebruiken. Ook als langere tijd geen warmteafname plaatsvindt, is handhaving van de druk voor de ketel niet schadelijk. Bij een installatie die uit meerdere ketels bestaat en waarvan er één permanent als reserveketel is bedoeld, mag een bedrijfsomschakeling slechts in langere intervallen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de jaarlijks vereiste revisie van de gehele installatie, plaatsvinden. De reserveketel moet geconserveerd worden als een voor langere tijd buiten bedrijf gestelde ketel. Bedrijfscontrole De controles moeten conform TRD 601, bl. 1 worden uitgevoerd. Meer informatie: zie bedienings- en servicehandleiding van de desbetreffende ketel. 10 VIESMANN Hogedrukstoomketel

11 Controles van stoomketelinstallaties Stoomketels van categorie III, waarbij het product van de maximaal toegelaten druk PS in bar een het volume V in liter meer dan 1000 bedraagt, of van categorie IV moeten conform de bedrijfsveiligheidverordening jaarlijks extern en ten laatste om de drie jaar intern worden gecontroleerd. Ten laatste om de negen jaar moet een waterdrukcontrole worden uitgevoerd. Nationale afwijkingen zijn mogelijk. Conform EN moeten alle regel- en veiligheidsinrichtingen om het half jaar gecontroleerd worden..6 Buitenbedrijfstelling Om stilstandcorrosie in drukloze toestand te vermijden, moet het oppervlak aan rookgas- en waterzijde afhankelijk van de duur van de bedrijfsonderbreking worden geconserveerd. Men maakt onderscheid tussen natte conservering (waarbij zuurstof moet worden vermeden) en droge conservering (waarbij vocht moet worden vermeden). Kortstondige bedrijfsonderbreking (1 tot dagen) Waterzijde Advies: Ketel op druk en temperatuur houden. Wanneer dit niet mogelijk is en moet de ketel meerdere dagen drukloos zijn, dan adviseren wij het volgende: om zuurstofcorrosie te vermijden, moet circa een uur vóór het afzetten van de ketel aan het voedingswater een hoeveelheid zuurstofbindmiddel worden toegevoegd die het - tot 3-voudige van de normale doseerhoeveelheid is. Rookgaszijde Het oppervlak moet droog worden gehouden. Sterke verontreinigingen verwijderen, aangezien deze vocht kunnen binden. Langere bedrijfsonderbreking Waterzijde Natte conservering als er geen vorstgevaar bestaat De ketel wordt tot het hoogste punt met behandeld voedingswater gevuld. Om zuurstofcorrosie te vermijden, moet volgens gegevens van de fabrikant een zuurstofbindmiddel (bijvoorbeeld natriumsulfiet) worden toegevoegd. De concentratie van het zuurstofbindmiddel minstens een keer per maand controleren en eventueel bijvullen. Daarbij op goede vermenging met het ketelwater letten (thermisch of mechanisch mengen). Als bij een installatie met meerdere ketels slechts enkele ketels moeten worden geconserveerd, kunnen deze met ontzout ketelwater van de ketels die in bedrijf zijn op circulatie en temperatuur worden gehouden. Een volledig gevulde ketel kan ook onder een druk van 0,1 tot 0, bar met stikstof (bij voorkeur stikstof 5.0) tegen corrosie worden beschermd. De ketel volledig drogen en met droogmiddel (bijvoorbeeld silicagel) volgens gegevens van de fabrikant vullen. Erop letten dat het droogmiddel niet met het ketelmateriaal in aanraking komt. Daarna de ketel weer sluiten. Regelmatig controleren of het droogmiddel nog vocht kan opnemen. Rookgaszijde Het oppervlak aan rookgaszijde grondig reinigen en drogen. Het waswater alkalisch (ph 8-9, bij ammoniak tot ph 10) houden. Na volledige droging het oppervlak met een dunne grafiet- of laklaag conserveren. Het oppervlak tijdens stilstand droog houden (door toepassing van een droogmiddel (bijvoorbeeld silicagel) of aangesloten droger met luchtcirculatie). Droge conservering bij vorstgevaar of langdurige stilstand Ketel bij 90 C aftappen en daarna de afsluitingen aan waterzijde openen. Hogedrukstoomketel VIESMANN 11

12 .7 Veiligheidstechnische uitrusting BosB 4h/7h discontinue regeling 4-uur-werking zonder continue controle (BosB) conform EN 1953 Tweepunts-waterpeilregeling A MA DB WR HWB WB SIV DR DR ELV D WB ARS WSA LFE ABV,X MV SF AV RV AV RV P SF1 AV ASV BosB 4h discontinue regeling, stoomketel zonder economiser ABV Ontziltingsklep ARS Armaturenstang ASV Snelsluitende spuikraan met membraanaandrijving AV Afsluitklep D Stoomafsluitklep DB Maximaalpressostaat DR Pressostaat ELV Ontluchtingsklep HWB Maximaal-waterniveaubegrenzer LFE Geleidbaarheidselektrode MA Manometer MV Regelklep (driewegs-magneetklep) P RV SF1 SF SIV WB WR WSA X A Voedingswaterpomp Terugslagklep Vuilvanger Vuilfilter Veiligheidsklep Waterniveaubegrenzer min. Waterniveauregelaar Waterpeilindicator Koeler voor monstername Schakelkast Vitocontrol met vergrendelingschakeling conform EN 1953 en TRD 604 voor werking zonder continue controle Basisuitrusting 4-uurs-werking Pressostaat Veiligheidsklep Voedingswaterpomp *6 Beveiliging tegen het terugstromen van het voedingswater. Zichtbare markering voor het laagste waterpeil (LWL) Twee waterpeilindicatoren *7 Manometer met controleklep Snelsluitende spuikraan *8 met membraanaandrijving voor perslucht of drukwater Ontluchtingsklep Stoomafsluitklep Voedingswaterklep als maximaal-waterniveaubegrenzer en waterniveauregelaar: Meervoudige elektrode in combinatie met schakeltoestel als interval-waterniveauregeling en maximum-waterniveaubegrenzer Twee niveau-elektroden als eerste en tweede laag-waterniveaubegrenzer met schakeltoestel voor beide niveau-elektroden Drukbegrenzer Ontziltingsklep Koeler voor monstername Ontluchtingsklep *6 Volgens de voorschriften is slechts één pomp vereist. Aanbevolen is echter een installatie met dubbele pomp. *7 Een van de beide waterpeilindicatoren kan vervangen worden door een betrouwbare waterniveauregelaar, die het waterpeil ten minste gemiddeld weergeeft, of door een waterniveaubegrenzer. *8 De montage van een manuele afsluitklep voor de ASV wordt aangeraden. 1 VIESMANN Hogedrukstoomketel

Gestructureerd overzicht van. energiebesparingsmogelijkheden. stoom- en condensaatinstallatie

Gestructureerd overzicht van. energiebesparingsmogelijkheden. stoom- en condensaatinstallatie Gestructureerd overzicht van energiebesparingsmogelijkheden in stoom- en condensaatinstallatie Oktober 2011 0744 BPVNCI Julianastraat 7 P.O. Box 151 6850 AD Huissen The Netherlands t +31(0)26 325 63 23

Nadere informatie

Montage- en bedieningshandleiding. Kachels ambiente

Montage- en bedieningshandleiding. Kachels ambiente Montage- en bedieningshandleiding Kachels ambiente VOORWOORD KWALITEITSFILOSOFIE U hebt gekozen voor een kachel van Spartherm en wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen. In een wereld van overvloed en

Nadere informatie

Condair GS... serie C

Condair GS... serie C Condair GS... serie C Gasgestookte stoomluchtbevochtiger MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 1119201 NL 1212 3 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Helemaal in het begin 4 1.2 Opmerkingen voor de montage- en bedieningsinstructies

Nadere informatie

Condensatietechnologie

Condensatietechnologie Vakreeks Condensatietechnologie Condensatietechnologie voor energiebesparing en een schoon milieu 1 2 3 Gas of stookolie, vloerketel of hangende ketel Viessmann biedt een zeer compleet gamma condensatieketels

Nadere informatie

Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection

Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection Montage- en gebruikshandleiding Kachels Selection VOORWOORD KWALITEITSFILOSOFIE U hebt gekozen voor een kachel van Spartherm en wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen. In een wereld van overvloed en

Nadere informatie

Montagehandleiding. voor de vakman. VITOBLOC 200 type EM-70/115 Warmtekrachtmodule voor werking met aardgas. 5848 083 NL 03/2013 Gelieve te bewaren!

Montagehandleiding. voor de vakman. VITOBLOC 200 type EM-70/115 Warmtekrachtmodule voor werking met aardgas. 5848 083 NL 03/2013 Gelieve te bewaren! Montagehandleiding voor de vakman VITOBLOC 200 type EM-70/115 Warmtekrachtmodule voor werking met aardgas Gelieve te bewaren! Impressum Het toestel voldoet aan de fundamentele vereisten van de van toepassing

Nadere informatie

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding BALTIC Luchtgekoelde rooftopunits Watergekoelde rooftop 20-85 kw BALTIC-IOM-1305-D INHOUDSOPGAVE BALTIC Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Nadere informatie

Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor kanaalaansluiting

Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor kanaalaansluiting Installatie/Inbedrijfstelling/Onderhoud/Gebruikersinstructies Geldt voor België en Nederland Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Nederland NL Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding 125466-05 EG Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Verwarming - Ventilatie - Klimaattechniek Heizung - Lüftung - Klimatechnik. Gebruik & onderhoud

Verwarming - Ventilatie - Klimaattechniek Heizung - Lüftung - Klimatechnik. Gebruik & onderhoud Verwarming - Ventilatie - Klimaattechniek Heizung - Lüftung - Klimatechnik Gebruik & onderhoud Luchtbehandelingsapparatuur (HVAC) WK und WK-com: voor binnenopstelling, voor buitenopstelling Hygiëne-apparaat,

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding voor de vakman VITOBLOC 200 Type EM-20/39 Best.-nr. 7519058 Warmtekrachtmodule voor werking met aardgas Gelieve te bewaren! Impressum Het toestel voldoet aan de basisvereisten van

Nadere informatie

Remeha Gas 610 ECO. Technische informatie. Remeha Gas 610 ECO. Condenserende Low NO X. gasketel. Vermogens: 87-1146 kw

Remeha Gas 610 ECO. Technische informatie. Remeha Gas 610 ECO. Condenserende Low NO X. gasketel. Vermogens: 87-1146 kw Technische informatie Remeha Gas 610 ECO Remeha Gas 610 ECO Condenserende Low NO X gasketel Vermogens: 87-1146 kw 1 Remeha Gas 610 ECO INHOUD Voorwoord 4 1 Veiligheid 5 1.1 Toegepaste pictogrammen 5 2

Nadere informatie

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort.

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort. COMBI NAIR UHR Installatievoorschrift Daalderop, veelzijdig in warmte Daalderop, opgericht in 1880 in Tiel, is in Nederland marktleider op het gebied van de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige

Nadere informatie

Brandblussercentrale.com

Brandblussercentrale.com veiligheid inzake automatische ruimte blussystemen Algemeen Sinds 1997 geeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zelf geen publicatiebladen meer uit en verschijnt er slechts een beperkt

Nadere informatie

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H prestige Nederlands Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud excellence in hot water 03/2011 - INHOUD Waarschuwingen 4 Gebruikers van het handboek 4 Symbolen

Nadere informatie

THEMACONDENS F37/50, FAS37

THEMACONDENS F37/50, FAS37 THEMACONDENS F37/50, FAS37 NOTICE D INSTALLATION ET D EMPLOI INSTALLATIE-EN GEBRUIKSAANWIJZING Montage und Bedienungsanleitungen sind verfügbar in der deutschen Sprache 04/08 Gebruiksaanwijzing van de

Nadere informatie

GE434. Installatievoorschrift. 1Buderus

GE434. Installatievoorschrift. 1Buderus GE434 Installatievoorschrift 1Buderus Inhoudsopgave: Voorwoord 3 1.0 Algemeen 3 2.0 Voorschriften 3 3.0 Montage 3 3.1 Algemeen 4 3.2 Aansluitingen 4 3.2.1 Aanvoer- en retouraansluiting 4 3.2.2 Niveaubeveiliging

Nadere informatie

Installatie-/gebruiksvoorschrift

Installatie-/gebruiksvoorschrift Installatie-/gebruiksvoorschrift Product Heat Pure Productgroep Houtgestookte liftdeurhaarden Toepassing Open en gesloten Modellen 45, 60, 65 3Z, 70, 71, 85, 90R, 90L, 100, 105, 105 T, 110, 120 Versie

Nadere informatie

Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot.

Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot. Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19 Propaan Het gebruik van propaan op bouwterreinen Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Nefit Economy VR 24 Nefit Economy VRC 24/CW4 Vóór montage en onderhoud zorgvuldig lezen Het toestel voldoet aan de Europese norm (CE). Een verklaring van overeenstemming

Nadere informatie

VOORWOORD. Het voorliggende advies PGS 25, is ongewijzigd ten opzichte van de voormalige CPR richtlijn 17-1.

VOORWOORD. Het voorliggende advies PGS 25, is ongewijzigd ten opzichte van de voormalige CPR richtlijn 17-1. VOORWOORD Met ingang van 1 juni 2004 is de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) benoemd door het Kabinet. Tevens is de Commissie van Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen (CPR) opgeheven. De CPR

Nadere informatie

PYROTEC Roosterstookinstallatie 390 tot 1250 kw. Planningsaanwijzing. PYROTEC-roosterstookinstallatie

PYROTEC Roosterstookinstallatie 390 tot 1250 kw. Planningsaanwijzing. PYROTEC-roosterstookinstallatie PYROTEC Roosterstookinstallatie 390 tot 1250 kw Planningsaanwijzing PYROTEC-roosterstookinstallatie Volautomatische vastebrandstofketel voor de verbranding van houtsnippers, pellets, houtspanen en gemengd

Nadere informatie

Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65

Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65 Technische informatie Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65 Remeha Quinta 45/65 Hoog Rendement gaswandtoestellen Vermogens: Quinta 45: 8 43 kw Quinta 65: 12 65 kw 1 2 Remeha Quinta 45/65 INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

CALORA TOWER GAS 15Si BE - 25Si BE - 35Si BE

CALORA TOWER GAS 15Si BE - 25Si BE - 35Si BE België NL Staande gasgestookte condensatieketel CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE Installatie- en servicehandleiding C003589-A 760505-00-0 Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in

Nadere informatie

Sprinklers voor de woonomgeving

Sprinklers voor de woonomgeving MEMORANDUM 59A Sprinklers voor de woonomgeving Dit memorandum vervangt memorandum 59 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Verantwoordelijke partijen...4 Voorwoord...5 Introductie...6 1 Omvang...7 2 Normreferenties...7

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER IJK Beslist lezen! Op al onze leveringen en diensten aan Nederlandse (contracts)partijen zijn de FME-CWM voorwaarden van toepassing (gedeponeerd bij de

Nadere informatie

aurostep VIH SN 250 i

aurostep VIH SN 250 i aurostep VIH SN 250 i BE Voor de gebruiker en de installateur Systeembeschrijving aurostep Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie......... 2 1.1 Bewaren van de documenten................ 2 1.2

Nadere informatie

Technische informatie. Remeha Gas 350 L. Verbeterd Rendement. atmosferische gasketel. met premix branders. Vermogen: 57-152 kw

Technische informatie. Remeha Gas 350 L. Verbeterd Rendement. atmosferische gasketel. met premix branders. Vermogen: 57-152 kw Technische informatie Remeha Gas 350 L R e m e h a G a s 3 5 0 L Verbeterd Rendement atmosferische gasketel met premix branders Vermogen: 57 152 kw Remeha Gas 350 L INHOUD Voorwoord 4 1. Toestelomschrijving

Nadere informatie