23 april Vlaamse Ardennendag (zie pag 17) 6 en 7 mei Happening Moervaartmeersen-D Astgemete (zie pag 15 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "23 april Vlaamse Ardennendag (zie pag 17) 6 en 7 mei Happening Moervaartmeersen-D Astgemete (zie pag 15 )"

Transcriptie

1 !! " #$ %& %' ()*+) (%,+-)- 23 april Vlaamse Ardennendag (zie pag 17) 6 en 7 mei Happening Moervaartmeersen-D Astgemete (zie pag 15 ) Vu : Staf Lerno, Molenwijk 12, B-9111 Belsele, tel:

2 Deze nieuwsbrief is het contactblad van NATUURPUNT afdeling ZUID - WAASLAND. Dit nummer wordt verspreid op 1000 exemplaren. NATUURPUNT vzw, Vereniging voor Natuur en landschapszorg in Vlaanderen, telt meer dan leden en beheert ruim 450 natuurreservaten. Samen goed voor meer dan ha. Natuurpunt vzw zet zich dagelijks in voor meer natuur in Vlaanderen, onder het motto "Ruimte voor Natuur". Hierbij wil ze zoveel mogelijk mensen betrekken, terwijl bezoekers steeds welkom zijn in onze reservaten. Kortom, natuur voor iedereen! AFDELING ZUID-WAASLAND is de plaatselijke kern van Natuurpunt vzw. Het werkingsgebied omvat Tielrode, Elversele, Sint- Niklaas, Waasmunster en Lokeren. Onze afdeling telt ondertussen meer dan 850 leden, die deze driemaandelijkse nieuwsbrief ontvangen. Vrijwilligers van afdeling Zuid-Waasland werken momenteel aan de uitbouw van 5 reservaten. 1) D Astgemete (Sinaai) projectnummer 6181 Bestaan uit kleinschalige vochtige graslanden en broekbosjes. Meer dan 3,8 ha zijn in beheer bij onze vereniging. 2) De Daknamse Meersen (Lokeren) Projectnummer 6614 Is een gebied van rivier- en veenhooilanden. Onze vereniging beheert hier reeds 22 ha zeer waardevolle natuur.met een enig waardevol ooievaarsproject. 3) De Moervaartmeersen (Sinaai) projectnummer 6637 Bestaan uit kleinschalige vochtige graslanden en broekbosjes en zijn het jongste reservaat. Meer dan 3,4 ha zijn in beheer bij onze vereniging. 4) De Rietsnijderij (Waasmunster) projectnummer 6609 Is een uniek zoetwaterschor, bekend om zijn bloeiende dotterbloemen. Samen met een schor te Hamme beheert onze vereniging hier bijna 3 ha. 5)Het Tielrodebroek (Temse-Tielrode) projectnummer 6660 Is een hooilandencomplex en overstromingsgebied, waar we de natuur nieuwe kansen willen geven. 1,8 ha in beheer. Naast het beheer van deze reservaten en het nodige beleidswerk organiseren onze vrijwilligers ook cursussen met excursies. We doen aan, fondsenwerving, en soms zijn er grotere activiteiten zoals de Open Natuurdagen. Wie hieraan wil meewerken, is natuurlijk steeds welkom! Excursies kan je best aanvragen bij de conservators: D Astgemete: Van Moeseke Willy, tel: Keereman Gilbert, tel: Daknamse Meersen: André Van Peteghem, tel: Paul Durinck, tel: Moervaartmeersen: Tom Neels, tel: Rietsnijderij : Chris Van den Berghe, tel: Tielrodebroek: Geert Flamand, tel: Giften voor het reservatenfonds op rek met vermelding : 'Project 690 Zuid-Waasland' komen ten goede aan de plaatselijke reservaten. Vanaf 30 EURO zijn giften fiscaal aftrekbaar. NATUURPUNT vzw Secretariaat : Coxiestraat, 11 B 2800 Mechelen tel fax AFDELING ZUID-WAASLAND contactadres : Molenwijk 12, B-9111 Belsele, tel: Redactie NIEUWSBRIEF Heistraat 63, B 9100 Sint-Niklaas tel $./

3 !!.!! 0+ 1" ) !" !",25 0) #!6 7! ! 0*!!6 0 $799:(9$7 9;2#<$2 0+ Artikels, activiteiten en mededelingen die in «Nieuwsbrief » moeten worden opgenomen, moeten ten laatste op 1 juni 2006 op het redactieadres moeten toekomen met opgave:onder welke rubriek te publiceren. Voor inlichtingen omtrent reclame, afbeeldingen en artikels neemt u contact op met de redactie.!"#$!% &% '(#()%*#+

4 Onze algemene vergadering van 16 februari kende het verwachte succes. De agenda werd vlot afgewerkt en onze resultaten zijn positief te noemen: zowel de werking in zijn geheel als de toestand van de kas konden als positief beschouwd worden. Het aantal abonnementen van deze nieuwsbrief steeg van 813 naar 893. Het aantal leden van onze afdeling steeg van 773 naar 847. Dit is weer 10% bij. Ook in heel Vlaanderen is deze trend waar te nemen: we zijn nu met bijna leden en 150 actieve afdelingen. Als vertegenwoordigers in de Algemene vergaderingen van de diverse v.z.w.'s van Natuurpunt werden volgende bestuursleden aangeduid. - Natuurpunt Studie: Arne Verstraeten - Natuurpunt Beheer: Tom De Beelde - Natuurpunt Beleid: Tom Neels - Natuurpunt Educatie: Staf Lerno - als extra stemgerechtigd lid ( afdeling met meer dan 750 leden) werd Albert Taelman herbevestigd. Een nieuw bestuurslid, Sebastian Verbruggen heeft zich gemeld en meteen werd hij met goedkeuring van de algemene vergadering verzocht om de PR van onze afdeling op zich te nemen. Inderdaad Natuurpunt moet iets meer met verve en met regelmaat in de media komen. Op de eerste plaats zal de pers bespeeld worden. Na toch wel een verrassende lange winter kijken we stilaan uit naar nieuw leven,een nieuwe lente,een nieuw geluid. Vooral voor onze cursisten van de vogelcursus zal het kijken en luisteren worden de komende maanden want de zangvogels zitten klaar met hun lied en op het ogenblik dat deze nieuwsbrief in uw bus valt zijn ze meteen volop bezig. $./

5 In onze reservaten zijn ook deze winter heel wat werkzaamheden gebeurd: ga maar eens een kijkje nemen!! Een aantal belangrijke activiteiten zoals de paddenoverzetactie te Eksaarde en een eerste voorjaarswandeling te Daknam zijn reeds achter de rug. We kijken uit naar de resultaten. De Torfsdagen in April zijn voor onze afdeling wel belangrijk,ik reken op een aantal bestuursleden om aanwezig te zijn in de winkel Koopcentrum. Oude schoenen inzamelen en leden maken is de opdracht. De natuurhappening op 6 en 7 mei moeten zeker in de Moervaartmeersen topdagen worden. Dank aan alle medewerkers voor hun vrijwillige inzet. uw voorzitter Staf Lerno foto Lian Verbeke

6 Jaarverslag: Natuurpunt Zuid-Waasland Bestuurlijke werking. Binnen de bestuursploeg van onze afdeling waren er eigenlijk geen wijzigingen,enkel Arne Verstraeten moest zijn actieve medewerking aan inventarisatie enigszins beperken na zijn zwaar ongeval. In 2005 vergaderden we 10 maal en 1 keer kwamen we samen met het bestuur bijeen in D Astgemete tijdens de maand augustus. Onze nieuwsbrief verscheen zoals gewoonlijk vier maal per jaar en werd aan alle leden verzonden alsook aan cursisten en gewezen cursisten die bij ons een cursus volgden. Het aantal exemplaren steeg van 813 naar 893. We verkochten met onze afdeling 100 kalenders van Natuurpunt. 2.Ledenbeweging. Ook verleden jaar: in 2005 kenden wij een ledenstijging van bijna 10%. We gingen van 773 naar 847 leden. Het inrichten van cursussen blijft nog steeds een goede formule om ook nieuwe leden aan te trekken. Ook het succes van de vleermuizenavond is er niet vreemd aan. 3.Educatieve werking. In samenwerking met onze werkgroep NME werden in 2005 tal van cursussen op touw gezet. De libellencursus met 2 theorieavonden op 13 mei en 3 juni: met een drietal uitstappen op 4 en 18 juni en op 10 september Tal van juffers en libellen konden worden gevangen en blijkbaar grondig bestudeerd. De cursus werd gegeven door Nobby Thijs en 14 deelnemers kwamen er op af. De mossencursus met 2 theorieavonden op 21 en 28 oktober en 3 uitstappen in november. Deze cursus werd gegeven door Hans Vermeulen en kon 14 deelnemers echt blijven bekoren. De vogelcursus ging van start op 4 november en loopt nog midden In totaal zijn er 11 theorielessen: 5 busuitstappen naar vogelrijke gebieden en 7 halve dagtochten in het Waasland. Zo konden op 27/11 de slikken en schorren van de Schelde bezocht worden te Steendorp en op 11/12 waren we met de bus in de Uitkerkse Polder en het Zwin. De rest volgt in Bij de inschrijving moesten we het aantal deelnemers beperken omwille van het aantal plaatsen op de autobus. 44 cursisten zijn meestal aanwezig op deze cursus. De lesgevers zijn allen mensen met kennis en ervaring op gebied van vogels. (Vervolg op pagina 7) $./

7 (Vervolg van pagina 6) 4.Speciale acties. - Ooievaarsproject te Daknam. Op 22 januari werd het 5 jaar oude nest, dat een geschat gewicht had van ruim 400 kg van de schouw gehaald met behulp van een kraan. Met een speciaal transport werd het nest dat ondertussen op een hoge paal was bevestigd ruim 300 m verder in de Kraaiemeersen recht gezet. Radio 2 en enkele TV zenders waren er bij voor verslaggeving. Gelukkig heeft Tommeken zijn weergekeerd wijfje kunnen overtuigen om toch hun intrek te nemen in het oude nest op de paal. Met gunstig gevolg brachten zij 2 jongen groot die geringd werden op 11 juni door Dirk De Mesel met behulp van de Lokerse brandweer, waarvoor onze dank. Met enige fierheid wisten onze conservators met het ooievaarsproject van Daknam een tweede plaats te veroveren bij de INBEV wedstrijd. Als afdeling zijn we zeer blij met deze onderscheiding: bedankt Paul en Andre voor de inzending en het behaalde resultaat; spijtig genoeg waren er voor de 2 e plaats geen centen meer over. - Boompjesweekend 2005: Kom op tegen Kanker. Met onze afdeling verkochten wij niet minder dan 633 boompjes met certificaat. Deze boompjes werden verkocht ten voordele van Kom op tegen Kanker,ze werden geplant in een nieuw bos van de Vlaamse Gemeenschap te Lokeren, nl in het Everslaarsbos op 20 maart onder nationale belangstelling. We hadden dan ook het grootste stuk gekregen voor het aanplanten van wintereik. Dank aan alle medewerkers,verkopers en boomplanters. - Paddenoverzetactie te Eksaarde Voor het eerst sinds jaren hadden we weer een paddenoverzetactie: nu in Eksaarde. Op 12 dagen tijd van 15/3 tot 26/3 werden: 1200 padden,30 bruine kikkers,25 alpenwatersalamanders overgezet door in totaal 35 enthousiaste medewerkers. - Ophangen nestkastjes op domein de Ster. Onze afdeling werkte ook mee bij het ophangen van nestkasten voor vogels op domein De Ster te Sint-Niklaas. De kasten werden gemaakt door de leerlingen van de school Baken uit de Bellestraat. Onder leiding van bestuurslid Albert Taelman werden er verschillende soorten nestkasten opgehangen in het bosgebied van De Ster. - Schoenen Torfs en onze Afdeling. Tijdens speciale actiedagen werden er schoenen ingezameld : op 26 maart: op 23,24 en 30 september en op 1 oktober. Naast promotie en bekendmaking van onze werking,onze reservaten enz konden er ook enkele nieuwe leden geworven worden. In samenwerking met scholen uit Sinaai en Zwijndrecht werden eveneens oude schoenen ingezameld. In totaal 47 grote zakken: 3636 schoe- (Vervolg op pagina 8)

8 (Vervolg van pagina 7) nen. Het bracht voor de Moervaartmeersen: 350 op waarvoor dank. 5. Regionale activiteiten met andere afdelingen van Natuurpunt. Onze jaarlijkse boomplantactie die wij met andere afdelingen organiseerden ging dit jaar niet door. Doch op het einde van het jaar nl. op 20/12/2005 werden er opnieuw plannen gesmeed om in 2006 terug een gezamelijke plantgoedaankoop te organiseren met de bedoeling deze aan de gebruiker door te verkopen als een actie van Natuurpunt. De vleermuizenavond die we samen met de afdeling Moetvaart-Zuidlede organiseerden op het Provinciaal Domein Puyenbroek was wel een schot in de roos. Op 2/9 kwamen ongeveer 300 mensen op onze uitnodiging af en waren getuige van een mooie leerrijke avond. Hier werden ook 18 nieuwe leden genoteerd. 6.Allerlei activiteiten. 23/1 Bustocht naar Zeeland met 41 deelnemers: vogels kijken 13/2 Vogels kijken in het Molsbroek te Lokeren met Joris Everaert: 19 aanw. 13/3 Voorjaarswandeling in de Daknamse meersen met Andre van Peteghem 24/4 Vroegochtendwandeling: vogels beluisteren aan de Oude Durme en Den Bunt met Staf Lerno i.s.m De Raaklijn en de Wereldwinkel. 24/4 Vlaams Ardennendag: vm De Koppenberg in Melden met G. De Ghesquiere in nm: Trimpontbos met Paul Geeroms. Alles onder leiding van Christel Strijbos. 15/5 Ochtendwandeling:Daknamse meersen met Philippe van de Velde. 16/5 Kunst en ambachtenmarkt te Daknam: infostand met verkoop van eigen materiaal. 18/5 Twee scholen uit Sinaai bezoeken in D Astgemete het jong aangeplant bos. 22/5 Een wandeling in de Moervaartmeersen o.l.v. Tom Neel 10/6 Avondwandeling met Philippe van de Velde in Daknam. 19/6 Wandeling in de Daknamse meersen met Philippe. 23/10 Paddestoelenwandeling in Heidebos o.l.v. Lou Roelandt. 6/11 Paddestoelenwandeling met Andre van Peteghem in Daknam. 20/11 Wandeling in Heidebos met Vakantiegenoegens Belsele o.l.v. Staf Lerno met 30 deelnemers. 7. Inventarisaties. - 23/4 Samen met het FON en de afdeling Moervaart-Zuidlede in het Etbos. -8/5 Inventarisatie in de Moervaartmeersen in het kader van de Plantencursus. -21/5 Inv. Met Tom Neels in de Daknamse meersen. -27/5 inv. In het Tielrodebroek (Vervolg op pagina 9) $./

9 (Vervolg van pagina 8) -28/5 Strepen voor FLO: een kilometerhok te Belsele langs de spoorlijn. -1/6 samen met het FON en de afd. Moervaart-Zuidlede inv. In de Reepkens en de Turfmeersen. -9/7 inv. In het Heidebos 8. Onze reservaten. D Astgemete: project Essen en wilgen werden geknot en sluikafval werd opgeruimd. Hooilanden werden gemaaid en distels verwijderd. 21 canadapopulieren werden gekapt op perceel 130 en 1305/2. Meer info in het eigen reservatenverslag. Daknamse Meersen: project De beheerscommissie vergaderde 6 maal vorig jaar. Er was 1 vergadering met het polderbestuur. Met het ooievaarsproject ( de verhuis naar de Kraaiemeersen,de nieuwe jongen enz ) deelname aan de INBEV prijs met een eervolle vermelding. Geslaagde werkdagen op 26/3 19/11(dag van de natuur) en op 3/12. Er is een zeer waardevolle databank opgebouwd voor de inventarisatie van alle planten, zelfs een plantenlijst per perceel. Zo kan men best de evolutie volgen per perceel: met dank aan Arne die hier veel tijd heeft ingstoken. Meer info in het reservatenverslag. Moervaartmeersen: project Hier werd heel wat werk verricht: afvoer van de bouwafval op perceel 69. Kappen van een sparrenbos door houtakker Willy Tollenaere op 78a en 79a. Wegzagen van de wegkwijnende knotwilgjes op perceel 102. Er werd een overeenkomst bekomen met de jagers in dit gebied. Werkdagen op 5/2 29/10 en 30/10 Meer info in het reservatenverslag. Rietsnijderij: project Er werd riet gemaaid op 31/1 en ter plaatse verstookt. Meer info in het reservatenverslag Tielrodebroek: project Er werd ten onrechte een perceel gemaaid door de gebruiker. Meer info in het reservatenverslag. 9. Inkomsten en subsidies. -Verkoop van kalenders: Natuurpunt. -Organiseren van cursussen en verkoop van dranken. -Organiseren van uitstappen en wandelingen. (Vervolg op pagina 10)

10 (Vervolg van pagina 9) -Aanbrengen van nieuwe leden. -Steun van Torfs voor het inzamelen van oude schoenen. -Verkoop van gadgets te Daknam op de ambachtenmarkt: 2 e Pinksterdag -Gemeentelijke subsidies en Mina subsidies -De verkoop van hout ( kerstbomen in Daknam en Populieren in D Astgemete) 10. Werking Onze vogelcursus die loopt tot 10 juni 2006 met nog een extra uitstap naar het franse Cap Gris-Nez op 17 september Paddenoverzetactie te Eksaarde -Vlaams Ardennendag op zondag 23 april: dag van de aarde -Happening in de Moervaartmeersen op 6 en 7 mei Insectenwandeling op 9 juli in het Heidebos o.l.v. Rene Pleetinck -Nachtvlindercursus in augustus Boomplantactie van de afdelingen Natuurpunt. -Allerlei wandelingen in onze reservaten en in andere gebieden. -Verschillende werkdagen in onze reservaten. 11. Dank. Hierbij wil ik iedereen danken die op een of andere manier heeft meegewerkt aan onze activiteiten. De begeleiders en cursisten, de conservators en de bestuursleden voor hun positieve inbreng. De leden van de werkgroep NME voor de voorbereiding en de organisatie van de cursussen en uitstappen. Onze secretaris voor de uitnodigingen en de verslagen. Onze schatbewaarder voor het deskundig beheer van onze financien. Onze redacteur van de Nieuwsbrief voor zijn steeds tijdig en verzorgd afdelingsblad en voor het bijhouden en bijwerken van onze website. Een bijzondere dank aan Arne en Tom voor hun talrijke inventarisaties. Dank aan Liliane,onze fotografe en medewerker van het Groene waasland. Felicitaties aan de Milieuvereniging Ons Streven uit Tielrode voor hun 25 jarig jubileum. Dagelijks in de bres voor natuur en milieu. Dank aan alle nog niet eerder genoemde bestuursleden en medewerkers voor hun harde werk bij beheerswerken in de reservaten. Dank aan de gemeentebesturen die onze werking blijven steunen en subsidieren. Dank aan de medewerkers in Mechelen die met onze afdeling verbonden zijn voor hun informatie en geduld. Als laatste wil ik alle leden van onze afdeling danken voor hun trouw lidmaatschap en welkom aan alle nieuwe leden. Voorzitter Secretaris Schatbewaarder Lerno Gustaaf Gyssens Benny Van den Berghe Margot $./

11 Nieuws Daknamse Meersen Emiliani Ook deze winter waren de mensen van Emiliani weer dapper aan de slag in het reservaat. Emiliani is een centrum voor volwassen mentaal gehandicapten in Daknam. Deze winter stonden ondermeer de volgende werken op hun programma: kappen en opruimen van grote wilgenstruiken op ons hooilandperceel De Rotten en opruimen van knotwilgenhout. Dat we met deze hulp meer dan blij zijn hoeft niet gezegd. Ook zij brengen op een aangename manier veel tijd door in de vrije natuur. Werkdag College Reeds het tweede jaar op rij mochten we op 19 december een 25-tal zesdejaars leerlingen ontvangen van de Sint-Lodewijkscollege te Lokeren. In twee groepen in de voor- en namiddag kwamen ze de handen uit de mouwen steken en hun zinnen verzetten na de vermoeiende en stresserende examens. Tijdens de voormiddag werd een hooilandje gemaaid en opgeruimd, in de namiddag werden de zware onderstammen van de gekapte kerstsparren uitgesleept en opgekort. Door de ijverige inzet van deze jonge mensen werd vrijwel alle geplande werk geklaard. Een welgemeende dank hiervoor. Infoborden vernield Andermaal hebben we te maken met vandalisme op het wandelpad van de oude spoorweg. Vermoedelijk tijdens de nacht van 15 op 16 januari werden onze beide infoborden vernield. Ook een verkeersbord moest er aan geloven. Eén infobord hebben we een eind verderop intact terug gevonden, van het tweede werden enkel de afgebroken palen gevonden. Het bord zelf blijft vermist. Er werd klacht tegen onbekenden ingediend.

12 Ooievaars voederen Tijdens de voorbije vorst- en sneeuwperiodes brak er aangaande de bij ons overwinterende ooievaars een hele polemiek los met betrekking tot het al dan niet voederen van deze dieren. Zowel in de kranten als op Kanaal 3 en Radio 2 werd hier aandacht aan besteed en diverse meningen met elkaar geconfronteerd. Vanuit Natuurpunt hebben we steeds (reeds van in het begin toen ze er zaten) gesteld dat dit voederen eigenlijk niet nodig is en zelfs niet echt wenselijk, dit om te vermijden dat de 'wilde' vogels eigenlijk tamme huisdieren worden. Dit voederen heeft niets met natuurbehoud te maken maar alles met (vaak misplaatst) dierenwelzijn waarbij wij ons als mensen vaak in de plaats gaan stellen van deze dieren en denken dat ze het ook even koud hebben en niet in staat zullen zijn om hun hachje te redden in barre omstandigheden. Juist om dit te voorkomen trekken de meeste vogels naar warmere en voedselrijkere oorden tijdens de winter of bouwen ze voldoende vetreserves op om extreme perioden te kunnen overbruggen zonder eten. De zwakkere gaan er van tussen. Dit is nu eenmaal de natuurwet! We vermoeden dat juist door dit (dikwijls) overdreven voederen de trekneiging van onze (nu reeds beide) ooievaars weg is (zoals dit ook het geval is in het Zwin, Plankendaal en de verschillende Nederlandse ooievaarsdorpen) waardoor ze juist extra kwetsbaar worden voor deze weersomstandigheden en uiteindelijk toch meer en meer aangewezen worden op en afhankelijk zijn van menselijke hulp. En dat kan toch de bedoeling niet zijn! Maar ja, het zijn natuurlijk spectaculaire dieren met een hoge aaibaarheidsfactor en de verleiding is hierbij groter dan bij al het 'klein grut' dat dan, als je de lijn doortrekt, evenveel hulp nodig heeft. Illegale kappingen Op een waardevol perceel naast onze reservaatpercelen en gelegen binnen beschermd landschap, VEN-gebied en Habitatrichtlijngebied werden tijdens de winter zonder vergunning bomen en struweel gekapt. Hiertegen werd klacht ingediend bij de bevoegde instanties. $./

13 Illegale lozingen. en bouw Verleden jaar werden op de nieuwe voetbalvelden nieuwe kleedruimtes en kantine in gebruik genomen. Thans moeten we vaststellen dat het afvalwater hiervan rechtstreeks in een gracht wordt geloosd in het beschermde landschap, VEN-gebied en Habitatrichtlijngebied. Bij nader onderzoek van het dossier blijkt verder dat deze nieuwe lokalen met ongeveer 400 m² grondoppervlak, door Sporting Lokeren volledig illegaal zonder enige bouwvergunning werden opgetrokken! Enkele maanden geleden heeft werd nu een regularisatieaanvraag ingediend. Dit is een ontoelaatbare en laakbare praktijk daar op die manier iedereen voor voldongen feiten wordt geplaatst. Voor de regularisatieaanvraag dient zelfs geen openbaar onderzoek te gebeuren zodat niemand in kennis van het dossier wordt gesteld en er ook geen bezwaren kunnen ingediend worden. We hebben dan ook klacht ingediend bij de bevoegde administraties en deze gang van zaken aangeklaagd. Wordt zeker vervolgd. Paul met 2 theorielessen over vlindergedrag,kenmerken en levenswijze met 2 praktijkuitstappen naar Heidebos (Wachtebeke) en Fondatie (Sinaai) (zie folder voor meer uitleg)

14 Provincie Oost-Vlaanderen steunt Moervaartmeersen! Dit najaar werd bij de provincie een project ingediend met als titel ontwikkeling van nieuw habitat voor Roerdomp, IJsvogel en Bokje. Eind januari werd dit project goedgekeurd. De provincie zal 90% van de kosten op zich nemen goed voor een bedrag van euro! Met deze steun kunnen we eindelijk twee visvijvers herprofileren en verbinden. Dit is nodig omdat ze nu steile en verstevigde wanden hebben waardoor er geen oevervegetatie is en dieren zoals kikkers moeilijk in en uit de vijvers raken. Door de werken zal de vijver meer beschutting bieden en zal hij meer voedsel bevatten voor soorten als Roerdomp en IJsvogel. Enkele steile wanden zullen behouden blijven zodat IJsvogel hierin kan nestelen. De werken zullen dit najaar uitgevoerd worden. Het tweede onderdeel van het project houdt de aankoop van palen en draad in, zodat we kunnen starten met begrazing met runderen. Zo zullen de percelen langsheen de Leebeek begraasd worden. Deze zijn te nat om een goed maaibeheer te kunnen voeren. Een tweede begrazingsblok zal o.a. de vijvers en de deze winter gekapte sparrenbossen omvatten. Ook enkele percelen die niet van Natuurpunt zijn zullen mee begraasd worden. Als derde punt zullen we de percelen die we momenteel huren van de stad Sint- Niklaas aankopen. Dit omdat dan ook de tweede vijver in eigendom van Natuurpunt zou zijn aangezien het 1 grote vijver zal worden. Werken voorbije winter Ook deze winter hebben we niet stilgezeten in de Moervaartmeersen. De twee sparrenbosjes werden gekapt en er vond een werkdag plaats om het takhout op te branden. Het naaldenpakket wordt momenteel opgeruimd door De Teerling. Verder vond er begin februari een werkdag plaats waarop riet gemaaid werd en een oude prikkeldraad werd afgebroken. Er kwamen 7 mensen opdagen, en door de goede weersomstandigheden was het aangenaam werken want het riet was droog en woog niet veel. Tot slot werd van de vorst gebruik gemaakt om de illegale ophoging langsheen de Leebeek af te graven. Happening Moervaartmeersen-Astgemete Op 6 en 7 vindt de Happening Moervaartmeersen-Astgemete plaats. Ze gaat door in het wijkschooltje van de Leebrug. Er zullen wandelingen zijn in beide reservaten, en ook een tentoonstelling over de historiek van de wijk Leebrug en beide reservaten. Dé gelegenheid dus om eens met het reservaat en de werken die er gebeuren kennis te maken. Meer informatie vindt u elders in dit boekje. Tom Neels $./

15 Happening Moervaartmeersen-Astgemete Op 6 en 7 mei organiseert Natuurpunt afdeling Zuid-Waasland een happening rond de Sinaaise natuurreservaten Moervaartmeersen en Astgemete. Dit gebeurt in samenwerking met heemkring Den Dissel en Werkgroep Leefmilieu Sinaai. Op zaterdag- en zondagnamiddag zal er een fototentoonstelling te bezichtigen zijn over beide natuurreservaten en de historiek van de wijk Leebrug. Er zal ook oud kaartmateriaal tentoongesteld worden, o.a. kaarten uit het landboek van Sinaai (uit 1668!). Deze tentoonstelling wordt mee uitgewerkt door Georges Tallir. Zondagnamiddag zullen er ook doorlopend wandelingen gegidst worden in beide natuurreservaten, waar op dat moment pinksterbloem, boterbloem en vele andere soorten voor een bloemenzee zorgen. Tijdens de wandeling zal er uitleg gegeven worden over de historiek en het beheer van het gebied. Speciale aandacht zal gaan naar de natuurherstelwerken die al uitgevoerd zijn of op til staan. Voor de vroege vogels is er zondagmorgen al een ochtendwandeling, gevolgd door een ontbijt. Zaterdag- en zondagnamiddag is er drank en taart verkrijgbaar. Locatie: wijkschooltje en buurthuis van de Leebrug (Leebrug 65, Sinaai) Programma: Zaterdag: : fototentoonstelling Zondag: : ochtendwandeling, met voorinschrijving, voor het ontbijt dient 2,5 euro overgeschreven te worden op het rekeningnummer , met vermelding van happening, uw naam en het aantal personen : fototentoonstelling (tot 18.00) + doorlopend vertrek van wandelingen tussen en Voor de wandelingen zijn goede stapschoenen of laarzen (bij slecht weer) aangewezen. Meer info: Tom Neels, tel: 03/ of

16 !"#$ Schoeneninzamelactie Torfs Van donderdag 30 maart tot zondag 9 april loopt er bij Schoenen Torfs (Waasland Shopping Center) weer een schoeneninzamelactie ten voordele van ons reservaat Moervaartmeersen-Astgemete. Iedereen die in deze periode een paar oude schoenen binnenbrengt ontvangt een kortingsbon van 10% voor een nieuwe aankoop (of meerdere als je verschillende paren oude schoenen aflevert). De ingezamelde schoenen worden doorverkocht aan een gespecialiseerde firma die oude schoenen herstelt of recycleert. De opbrengst van deze verkoop wordt doorgestort naar ons reservatenfonds. Op 1 april zullen enkele leden van onze afdeling aan een Natuurpuntstand de oude schoenen in ontvangst nemen, en zo proberen Natuurpunt weer een beetje bekender te maken. Leden van Natuurpunt kunnen echter het ganse jaar door op vertoon van hun ledenkaart 10 % korting krijgen als ze tevens een paar oude schoenen inleveren. Tom Neels Werkdag in de Moervaartmeersen Foto Eddy De Taye $./

17 23 april : VLAAMSE ARDENNENDAG Het is weer zover: de lente is in aantocht en met welke activiteit kunnen we het begin van dit seizoen beter vieren dan met een wandeling in de Vlaamse Ardennen. Zoals elk jaar zullen we de lentegeuren kunnen opsnuiven tussen prachtig bloeiende voorjaarsflora. In de voormiddag maken we een typisch Vlaamse Ardennenwandeling in het Burreken met echt alle te verwachten ingrediënten: afwisselend landschap met grondverglijdingen, bronbos met goudveil, een geurend daslookbos, knotbomen langs een hooiland In de namiddag bezoeken we het Beiaardbos ( Hotond ). Hier kunnen we genieten van kleurige tapijten voorjaarsflora. Ook hier zien we de typische bronbosjes flora. We krijgen zeker een mooi voorbeeld van een hakhoutbos en wie weet vliegt de grote gele kwik ons niet tegen het lijf! Met de zon erbij wordt dit vast en zeker een prachtdag. Afspraak: 8 uur Zwembad ( voor wat er nog van overblijft ) in Sint Niklaas. Voor wie niet met ons meerijdt vanuit Sint-Niklaas ( geef dan wel een telefoontje ) : Afspraak: om 9 uur aan de kerk van Zegelsem. Picknick meebrengen ( verorberen we in een plaatselijk cafeetje ) en laarzen in de wagen leggen. Info : Christel Strybos

18 %& Uitstap naar de Uitkerkse Polders en Het Zwin WINTERSE SCHOONHEID EN VOGELPRACHT Op zondag 11 december 2005 trokken 41 cursisten van de driejaarlijkse vogelcursus van onze afdeling met de bus naar Blankenberge om er een kijkje te nemen in de Uitkerkse Polder, een prachtig natuurgebied, kaderend in het Europese LIFE-project. Dit eerste deel van de dagreis was vooral bedoeld om kennis te maken met een aantal pleisterende ganzensoorten en te leren hen in de praktijk te onderscheiden. De weergoden waren ons goedgezind want met een heerlijk winters zonnetje konden wij rekenen op prachtige kijkomstandigheden en een hoge kwaliteit van de waarnemingen. Onmiddellijk aan het bezoekerscentrum konden we al een eerste keer onze telescopen opstellen en onze verrekijkers bovenhalen om een groep Kolganzen (Anser Albifrons) te bekijken. De velddeterminatiekenmerken waren duidelijk : zwarte strepen op de buik en een duidelijke witte vlek aan de snavelbasis, de zogenaamde Kol. Ook in de lucht konden we door de goede lichtinval- deze kenmerken waarnemen. Meteen hoorden we ook het verschil met die andere bekende gans die we daar in het veld konden waarnemen : de Grauwe Gans (Anser anser). De Grauwe Ganzen maken dat typische ganzengeluid dat we kennen van de boerderijganzen. Het geluid van de Kolganzen is meer fluitend, hoger en vlugger dan dat van de Grauwe Ganzen. Grauwe Ganzen dat konden we duidelijk zien- hebben een lichte voorvleugel waardoor ze ook vliegend heel goed te onderscheiden zijn van de andere ganzensoorten. In de kijkhut konden we een blik werpen op een niet helemaal dichtgevroren plas, zodat we tot ons grote geluk toch een aantal eendensoorten konden waarnemen. Vooral de Smienten (Anas Penelope) waren goed vertegenwoordigd. Deze mooie, fluitende eenden waren druk in de weer om hun verenkleed op te poetsen. Zij rusten immers overdag en grazen s nachts. Het zonnetje zorgde ervoor dat de gele bles op hun hoofd goed te zien was. In hun gezelschap waren ook Wintertalingen (Anas crecca) te zien. Dit kleine, vinnige eendje is goed te herkennen aan de groene kleur aan de kop, maar ook aan het roomkleurige driehoekje achteraan het lijf. $./

19 Verborgen in het gras zaten ook enkele Watersnippen (Gallinago gallinago) te rusten. Een dikke pluim voor de cursist die deze prima gecamoufleerde beestjes in het vizier kreeg zodat we ze allemaal konden bewonderen. Aan de kijkhut stond een ouder vlier, waarop we een mooie winterpaddestoel konden zien : het Judasoor (Auricularia auricula-judae). Net toen we begonnen te vrezen dat we ze niet meer zouden te zien krijgen, kregen we ze in het vizier : de parels van de Uitkerkse Polder. In een uitgestrekte weide met grote rietkragen stond een hele groep Kleine Rietganzen (Anser brachyrhynchus). Volgens de tellingen die we op het internet vonden, zouden er de woensdag voor ons bezoek zo n 8500 exemplaren aanwezig geweest zijn. De winterbezoekers zijn op hun maximum wanneer hun aantal stijgt tot ongeveer exemplaren. Op dat moment verlijft maar liefst 90% van de Europese populatie in de Uitkerkse Polder. Deze kleine ganzengroep verkiest dus duidelijk onze Westvlaamse polders om de winter door te brengen. Ook nu konden we de kenmerken van deze ganzensoort goed waarnemen en in uitstekende omstandigheden vergelijken met de Grauwe Gans en de Kolgans. Kleine Rietganzen hebben namelijk een donkere kop. In de zomer verblijft deze gans in Spitsbergen waar zij in de toendra een uitstekend broedgebied vindt. Ons middagmaal gebruikten we in het bezoekerscentrum Groenwaecke, waar we hartelijk werden ontvangen. De warme koffie, chocomelk (of voor de liefhebbers het sterkere biertje) smaakten enorm. Velen verkozen echter om hun boterhammetjes buiten op te eten, vanwege het stralende weer. Bij zo n maaltijd gaan natuurlijk zonder uitzondering- de gesprekken over de vogels, hoe kan het ook anders. Na de middag zakten we af naar het overbekende natuurreservaat Het Zwin, waar we o.a. een antwoord hoopten te krijgen op de vraag wie nu eigenlijk de eigenaar van het gebied was. Maar helaas : zelfs de gids moest ons het antwoord schuldig blijven, hij wist niet meer dan wat er in de krant stond: nl. dat er een toezegging zou gebeurd zijn en dat Aminal het gebied in eigendom zou krijgen, maar zeker was hij hier niet van. Ook in het Zwin was het meteen duidelijk dat het goede weer voor uitzonderlijke waarnemingen zou zorgen : van zodra we op de dijk kwamen, zagen we al een Brilduiker (Buchephala clangula) rustig ronddobberen. Deze mooie duikeend liet zijn wit-zwarte kleed volop bewonderen. Even mooi was zeker het koppeltje Nonnetje (Mergus albellus): vooral de mannelijke kleine zaagbek is een streling voor het oog. Bovendien zaten ze helemaal niet veraf, maar vlakbij!

20 Foto Eddy De Taye Aan de lezer van dit artikel zou ik aanraden om nu onmiddellijk een vogelboek ter hand te nemen en de illustratie van Brilduiker en Nonnetje te bekijken, u zult zien waarom we bijna niet weg te slaan waren van de plek waar we beide beestjes konden waarnemen. Wat meer in de verte zagen we Kluut (Recurvirostra avosetta) en Krakeend (Anas Strepera). Van deze laatste hadden we in het vogelpark met eigen ogen kunnen zien hoe die aan zijn naam komt : zijn op het eerste zicht egaal bruine verenkleed vertoont bij nader toezien prachtig mooie streeppatronen Bovendien kregen we hier een vierde ganzensoort te zien : in de lucht kwamen drie Brandganzen (Branta leucopsis) aangevlogen. Deze waren niet zo moeilijk te onderscheiden van de drie soorten die we in Uitkerke zagen : hun witte kop en zware nek deden in eerste instantie wat aan de Canadese Gans (Branta canadensis) denken, maar hun verenkleed was op de rug veel donkerder, terwijl hun buik dan weer veel witter was. Ook andere steltlopers en andere waadvogels waren goed vertegenwoordigd. Vooral de Goudplevieren (Pluvialis apricaria) vielen op : in een grote, rustende groep stonden ze samen aan de waterkant. Zelfs nu in de winter viel hun bruine, goudachtige verenkleed op. In zomerkleed moet dit een prachtige vogel zijn. Toen we even later het geluk hadden dat door een ongekende verstoring deze groep in de lucht ging, kregen we een mooi spektakel te zien : telkens de groep eensgezind in de lucht zwenkte, kwamen afwisselend de witte onderkant en de goudbruine bovenkant flitsend te voorschijn. Prachtig. $./

natuurpunt WAL Wase Linkerscheldeoever Schor Ouden Doel

natuurpunt WAL Wase Linkerscheldeoever Schor Ouden Doel natuurpunt WAL Wase Linkerscheldeoever Schor Ouden Doel Het Schor Ouden Doel Het Schor Ouden Doel is een natuurgebied op de linkerscheldeoever tegen de scheldedijk. Aan de grens met Nederland sluit het

Nadere informatie

We zagen in de 30 getelde gebieden vogels verdeeld over 87 soorten. De meest getelde was zoals gewoonlijk de smient met exemplaren.

We zagen in de 30 getelde gebieden vogels verdeeld over 87 soorten. De meest getelde was zoals gewoonlijk de smient met exemplaren. Moordrecht 9 februari 2013 Normaal beschrijf ik het weer in het telweekeinde en soms net ervoor, deze keer iets verder terugkijken. Vanaf onze telling in december 2012 tot de midwintertelling in januari

Nadere informatie

Zondag 6 november 2016: Middagexcursie in de Oostvaardersplassen.

Zondag 6 november 2016: Middagexcursie in de Oostvaardersplassen. Zondag 6 november 2016: Middagexcursie in de Oostvaardersplassen. Gids: Pim Julsing In de ochtend viel de regen nog met bakken uit de lucht, maar toen ik om 11.45 uur Celine en haar vader ontmoette klaarde

Nadere informatie

januari 1 dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 31 Nieuwjaar 1 2 3 4 5 Kerstvakantie 2013

januari 1 dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 31 Nieuwjaar 1 2 3 4 5 Kerstvakantie 2013 Kalender 2014 januari 1 COVER: Wouter Pattyn Naturalight.be Kleine Hoofdgracht - Netevallei BOVEN: Wouter Pattyn Naturalight.be Latemse Meersen maandag 30 Kerstvakantie 2013 dinsdag woensdag donderdag

Nadere informatie

natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, 9179 Meerdonk (SGW) uur:

natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, 9179 Meerdonk (SGW) uur: Verslag vergadering Libellenwerkgroep Waasland datum: donderdag 14 januari 2016 plaats: natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, 9179 Meerdonk (SGW) uur: 20u00-22u00 aanwezig: Frank Cornelis, Chris De Buyzer,

Nadere informatie

Vlaamse actieve senioren

Vlaamse actieve senioren Vlaamse actieve senioren Afdeling Lokeren Nieuwsbrief nr 7 Mei 2016. Beste Vl@s vrienden, Begin mei en eindelijk is de lente in het land. Tijd om weer een aantal leuke en interessante uitstappen te plannen

Nadere informatie

Welkom op onze activiteiten

Welkom op onze activiteiten - NIEUWSBRIEF APRIL 2015 - Welkom op onze activiteiten Vrijdag 17 april 2015 om 14.00 uur Geocachetocht Wil je op zoek naar schatten in de natuur? Kom dan zeker naar onze geocachezoektocht. Rond de Katershoeve

Nadere informatie

Reisverslag Turkije (15 ) Jacques Vanheuverswyn brengt een verslag van een natuurreis naar Turkije en heeft mooie vogelfoto s mee.

Reisverslag Turkije (15 ) Jacques Vanheuverswyn brengt een verslag van een natuurreis naar Turkije en heeft mooie vogelfoto s mee. Programma 13 mei 2009 Inleiding voorstelling komende activiteiten mededelingen van het bestuur (15 ) Kiekendieven (20 ) Niko Van Wassenhove geeft een overzicht over de Kiekendiefsoorten die we in onze

Nadere informatie

Vogelexcursie Maasplassen

Vogelexcursie Maasplassen Vogelexcursie Maasplassen WML plas Roermo nd Brandt VWG De Peel, 2015-01-31 Deelnemers Rob Boesten, Jan van Deursen, Jaap Halma, Peter Hikspoors, Mario Joosten, Cor Speek, Karel Verhees en Nel en Jo van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de 1ste nieuwsbrief van het 10de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er in de maanden januari, februari en maart gebeurd is en

Nadere informatie

Handleiding Vogel Wintertuintelling IVN Zeewolde. Vogelwerkgroep Oriolus

Handleiding Vogel Wintertuintelling IVN Zeewolde. Vogelwerkgroep Oriolus Handleiding Vogel Wintertuintelling 2016-2017 IVN Zeewolde Vogelwerkgroep Oriolus (foto door: Paula van Schaik) Inhoud handleiding: Hoe vogel wintertuinwaarnemingen tellen; Hoe te tellen- Wat te tellen;

Nadere informatie

- NIEUWSBRIEF JANUARI 2016 - Welkom op onze activiteiten

- NIEUWSBRIEF JANUARI 2016 - Welkom op onze activiteiten - NIEUWSBRIEF JANUARI 2016 - Welkom op onze activiteiten Nieuwe Resterheidegidsen gezocht. Natuurpunt Hechtel-Eksel organiseert in maart 2016 een nieuwe opleiding voor Resterheidegidsen. Resterheide? Het

Nadere informatie

DAKNAMSE MEERSEN 23 APRIL 2017

DAKNAMSE MEERSEN 23 APRIL 2017 DAKNAMSE MEERSEN 23 APRIL 2017 Ach de weergoden hebben hun best gedaan. Temperatuur iets te fris voor deze tijd van het jaar maar verder was het droog en ook de zon was geregeld van de partij. Eigenlijk

Nadere informatie

Meer over de ooievaar. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Hieraan herken je hem

Meer over de ooievaar. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Hieraan herken je hem Overname en dupliceren van dit materiaal is alleen toegestaan voor educatieve en niet-commerciële doeleinden en alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. Vogelbescherming Nederland,

Nadere informatie

Voorbereiding post 3. Vogels op reis Groep 1-3

Voorbereiding post 3. Vogels op reis Groep 1-3 Voorbereiding post 3 Vogels op reis Groep 1-3 Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre Dit is de digitale voorbereiding op post 3: Vogels op reis voor groep 1, 2 en 3. Inhoud: Algemeen Verhaal Spel Werkvel Opruimen

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

SECRETARIAAT IVAN DE LEU MGR WAFFELAERTLAAN BLANKENBERGE REKENINGNUMMER BE NIEUWSBRIEF

SECRETARIAAT IVAN DE LEU MGR WAFFELAERTLAAN BLANKENBERGE REKENINGNUMMER BE NIEUWSBRIEF SECRETARIAAT IVAN DE LEU MGR WAFFELAERTLAAN 53 8370 BLANKENBERGE 050 42 84 97 REKENINGNUMMER BE34 4727 0645 2190 REDACTIE NIC OTTEVAERE ERIC DE VILLE IVAN DE LEU LAY OUT FRANKY MAELSTAF NIEUWSBRIEF HET

Nadere informatie

Brandganzen in de Workumerwaard

Brandganzen in de Workumerwaard Brandganzen in de Workumerwaard foto Sieds Waarnemingen: GEBIED: Zuidwest Friesland DATUM: 22-11-2014 TIJD: WEER: hele dag Eerst bewolkt met wat regen, later lichter met zon; eerst vrij strakke ZO-wind,

Nadere informatie

Vu : Staf Lerno, Molenwijk 12, B-9111 Belsele, tel: 03 772 43 06

Vu : Staf Lerno, Molenwijk 12, B-9111 Belsele, tel: 03 772 43 06 !! " #$ %& %' ()*+) (%,+-)-!"##$%!"& Vu : Staf Lerno, Molenwijk 12, B-9111 Belsele, tel: 03 772 43 06 Deze nieuwsbrief is het contactblad van NATUURPUNT afdeling ZUID - WAASLAND. Dit nummer wordt verspreid

Nadere informatie

Geleide natuurwandeling in 'De Vloeiweiden' te Lommel-Kolonie

Geleide natuurwandeling in 'De Vloeiweiden' te Lommel-Kolonie Activiteitenkalender Zondag 2 juli 2017 Geleide natuurwandeling in 'De Vloeiweiden' te Lommel-Kolonie Leiding: Noord-Limburgse natuurgidsen: Luc Winters Zondag 16 juli 2017 Wandeling in ons reservaat 'De

Nadere informatie

VOGELRINGSTATION OUD NAARDEN 4 e KWARTAAL OVERZICHT 2012

VOGELRINGSTATION OUD NAARDEN 4 e KWARTAAL OVERZICHT 2012 VOGELRINGSTATION OUD NAARDEN 4 e KWARTAAL OVERZICHT 2012 Rudy Schippers Het afgelopen kwartaal werd gekenmerkt door veel regen en ook veel harde wind waardoor er minder geringd kon worden dan gebruikelijk.

Nadere informatie

De Vogelwerkgroep heet U welkom!

De Vogelwerkgroep heet U welkom! De Vogelwerkgroep heet U welkom! Bijeenkomsten voor vogelkijkers: programma 10 sept. 2008 Inleiding voorstelling komende activiteiten mededelingen van het bestuur (15 ) Watervogeltellingen komende winter

Nadere informatie

Wiedenweetjes. De Wieden WAARNEMINGEN. [Trek de aandacht van uw lezer

Wiedenweetjes. De Wieden WAARNEMINGEN. [Trek de aandacht van uw lezer [Trek de aandacht van uw lezer Wiedenweetjes met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte om een belangrijk punt te benadrukken. De Wieden november 2015 Samenstelling door Regina

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn)

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn) Het nieuwe seizoen De dagen beginnen al weer langer te worden, we gaan op weg naar de lente. Voor de meeste leden begint het al weer aardig te kriebelen. Hopelijk wordt het een mooi voorjaar met wat warme

Nadere informatie

Nationale Tuinvogeltelling 2010

Nationale Tuinvogeltelling 2010 Nationale Tuinvogeltelling 21 Huismus wederom het hoogste aantal, Merel het vaakst gemeld De Nationale Tuinvogeltelling van 23 en 24 januari werd voor de 7 e keer georganiseerd door Vogelbescherming Nederland,

Nadere informatie

EEN TRIESTE PRIMEUR! SLOBKOUSNIEUWS 21 jrg2

EEN TRIESTE PRIMEUR! SLOBKOUSNIEUWS 21 jrg2 SLOBKOUSNIEUWS 21 jrg2 EEN TRIESTE PRIMEUR! Voor de allereerste keer sinds het ontstaan van de Slobkousjes moest een wandeling vroegtijdig worden afgebroken. Ik kon omwille van andere verplichtingen enkel

Nadere informatie

STICHTING IT EIBERTSHIEM

STICHTING IT EIBERTSHIEM 4/6/2013 WWW.OOIEVAARS.NL STICHTING IT EIBERTSHIEM Jaarverslag 2012 H.Folkertsma TOP. Van stadsmensen wordt vaak beweerd dat ze geen verstand van de natuur hebben. Of dat zo is waag ik te betwijfelen,

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

De rustende grote meeuwen zijn deze keer niet op de parkeerplaats te vinden. Het ziet er heel verlaten uit.

De rustende grote meeuwen zijn deze keer niet op de parkeerplaats te vinden. Het ziet er heel verlaten uit. 14 december 2010 Ons traditionele eindejaar dagtripje naar Zeeland met een groepje (8 tal) vogelliefhebbers van IVN Oirschot vogelgroep. We vertrekken al in het donker om op tijd tussen de vogels te zitten

Nadere informatie

Nationale Tuinvogeltelling 2011 enkele cijfers en getallen op een rij

Nationale Tuinvogeltelling 2011 enkele cijfers en getallen op een rij Nationale Tuinvogeltelling 2011 enkele cijfers en getallen op een rij In totaal werden 28374 tellingen doorgegeven verdeeld over meer dan 900.000 verschillende individuen. Er werden 125.550 huismussen

Nadere informatie

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur.

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur. Avondexcursie Oostvaardersplassen, 23 mei 2017 Gids: Pim Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks 18.00 uur. We maakten eerst een wandeling naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006

Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006 Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006 Beste sympathisanten, leden, vrienden, We hebben net de balans van de binnen gebrachte dieren in afgewerkt, zijn wat cijfers

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk

Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk 4 e jaargang 2014 editie gierzwaluw 1 Nieuwsbrief Vogelwerkgroep IVN Oisterwijk Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk een samenwerkingsverband tussen vogelwerkgroep IVN Oisterwijk en vogelwerkgroep Midden-Brabant.

Nadere informatie

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Beste bondsleden, Zoals steeds sluiten we dit werkjaar af met een dikke zomer BOND-IG, met in het midden heel wat informatie over onze sportwerking. Zo wordt ons sportaanbod

Nadere informatie

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de laatste nieuwsbrief van het 8 ste jaargang. Waarin U kunt zien wat er in de maanden oktober, november en december gebeurd

Nadere informatie

Vrije tijd Boekje. Mei Juni. Nieuw! Als je dit prentje ziet is er een extra activiteit! Alderande Bewoners. Nieuw concept bbq donderdag 22 juni

Vrije tijd Boekje. Mei Juni. Nieuw! Als je dit prentje ziet is er een extra activiteit! Alderande Bewoners. Nieuw concept bbq donderdag 22 juni Vrije tijd Boekje Mei Juni Nieuw! Als je dit prentje ziet is er een extra activiteit! 2017 Alderande Bewoners Tips om in het weekend alleen of met vrienden te doen Nieuw concept bbq donderdag 22 juni 1

Nadere informatie

Bundel 1 van veldoefeningen en cases

Bundel 1 van veldoefeningen en cases Bundel 1 van veldoefeningen en cases De cases en veldoefeningen bestaan uit 3 delen: Deel 1 de veldoefeningen waarvan de locaties voorkomen in het natuurgebied Den Battelaer te Mechelen. Deel 2 een case

Nadere informatie

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Om 18.15 uur trof ik mijn enthousiaste excursiedeelnemers uit het Nood Hollandse Uitgeest. We reden allereerst naar de Grote praambult

Nadere informatie

GROEN NATUURFOTOGRAFIE IN DE STAD. GROENGRIJS is een fotoproject van het Centrum voor Beeldexpressie en Natuurpunt. Meer info: www.beeldexpressie.

GROEN NATUURFOTOGRAFIE IN DE STAD. GROENGRIJS is een fotoproject van het Centrum voor Beeldexpressie en Natuurpunt. Meer info: www.beeldexpressie. GROENGRIJS is een fotoproject van het Centrum voor Beeldexpressie en Natuurpunt. Meer info: www.beeldexpressie.be GROEN NATUURFOTOGRAFIE IN DE STAD foto Marko van der Steenhoven PERSBERICHT Antwerpen,

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

De Stuifmail. HALLO tuinders van Rust en Vreugd! 29 juni. Maak je eigen moestuin & speurtocht!

De Stuifmail. HALLO tuinders van Rust en Vreugd! 29 juni. Maak je eigen moestuin & speurtocht! View this em ail in y our browser De Stuifmail Nieuwsbrief Tuinpark Rust en Vreugd. Verschijnt drie keer per seizoen. Nr.6, juni 2014 HALLO tuinders van Rust en Vreugd! Het tuinseizoen is nu echt begonnen.

Nadere informatie

Hasta Bañana. 5 augustus Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene

Hasta Bañana. 5 augustus Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene Hasta Bañana 5 augustus 2017 www.kljstekene.be Sparrenhofdreef 25a, 9190 Stekene 1 Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de de tweede editie van Hasta Bañana van KLJ-Stekene. Reeds

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging?

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Heeft u altijd al eens iets willen doen voor de Mucovereniging, maar u weet niet goed wat? Dan helpen wij u daar graag mee verder! In deze informatiegids

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, september 2010

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, september 2010 Broedvogelinventarisatierapport Heseveld, Nijmegen 2010 Marc de Bont Nijmegen, september 2010 Inleiding Methode In maart 2010 heb ik besloten om in de omgeving van het complex Berkenoord de broedvogels

Nadere informatie

Voorbereiding post 5. Iedere vogel zijn eigen plekje Groep 1-2-3

Voorbereiding post 5. Iedere vogel zijn eigen plekje Groep 1-2-3 Voorbereiding post 5 Iedere vogel zijn eigen plekje Groep 1-2-3 Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre Dit is de digitale voorbereiding op post 5: Iedere vogel zijn eigen plekje, voor groep 1, 2 en 3. Inhoud:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

beeldverslag excursie Zuidlaardermeergebied VWG-Eelde-Paterswolde

beeldverslag excursie Zuidlaardermeergebied VWG-Eelde-Paterswolde beeldverslag excursie Zuidlaardermeergebied VWG-Eelde-Paterswolde 25 februari 2017 samenstelling: Sieds Rienks Waarnemingen: GEBIED: Onner- en Oostpolder, Hunzedal Organisatie/leiding/verslag: Sieds Rienks

Nadere informatie

Waterlanders : op weg met Sam de salamander. Poelenproject Herzele ter uitbreiding van de amfibieënpopulatie met als kernsoort de kamsalamander.

Waterlanders : op weg met Sam de salamander. Poelenproject Herzele ter uitbreiding van de amfibieënpopulatie met als kernsoort de kamsalamander. Waterlanders : op weg met Sam de salamander Poelenproject Herzele ter uitbreiding van de amfibieënpopulatie met als kernsoort de kamsalamander. 1 De kamsalamander... Hallo, Ik ben Sam, de salamander met

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt

Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt Nummer 14 - juli 2016 Zaterdag 5 november 2016 vindt onze jaarlijkse contactdag plaats, dit jaar in Tongeren. Het programma verschijnt in onze volgende

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

Aan de kinderen en de ouders van de kinderen van de jeugdnatuurgroep De Biesboschonderzoekers

Aan de kinderen en de ouders van de kinderen van de jeugdnatuurgroep De Biesboschonderzoekers Nieuws brief Aan de kinderen en de ouders van de kinderen van de De Biesboschonderzoekers De laatste paar maanden hebben we weer interessante activiteiten ondernomen. Hiervan eerst weer wat korte verslagen.

Nadere informatie

Struinen door De Stille Kern

Struinen door De Stille Kern 58 Horsterwold Struinen door De Stille Kern Een 900 hectare groot natuurgebied waar natuurlijke processen volop de ruimte krijgen. Het gebied wordt begraasd door een kudde konikpaarden, die zorgen voor

Nadere informatie

Ik wens je veel succes met het vinden van een leuke stageplaats en veel plezier bij het stage lopen.

Ik wens je veel succes met het vinden van een leuke stageplaats en veel plezier bij het stage lopen. Beste leerling, Ben je dit schooljaar op zoek naar een leuke en leerzame maatschappelijke stageplaats? Kijk dan snel in deze folder. Je vindt er stageplaatsen dichtbij de natuur. Je kunt als stagiair meehelpen

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt

Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt Nieuwsbrief van de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt Nummer 16 - december 2016 Onze jaarlijkse contactdag van 5 november 2016 in Tongeren kende ondanks een boeiend programma maar 50 deelnemers. Langs

Nadere informatie

grazers helpen de natuur.

grazers helpen de natuur. grazers helpen de natuur. Begrazing vroeger en nu Lang geleden kwamen in Vlaanderen allerlei soorten grazers voor: mammoeten, wisenten, oerrunderen, elanden... Die grazers zorgden ervoor dat Vlaanderen

Nadere informatie

Weidevogels en watervogels

Weidevogels en watervogels Dia 1 Zorg dat het geluid aan staat! en watervogels Deze powerpoint begint met het lied van Syb van de Ploeg over onze nationale vogel: de grutto. Gewoon afspelen en dan vragen wat de kinderen gezien en

Nadere informatie

Jobeekbosje. natuurpunt. (Wingene) Eerste monitoringrapport. april 2005 dossier. administratie. auteurs: Tom De Beelde Kris Vandekerkhove

Jobeekbosje. natuurpunt. (Wingene) Eerste monitoringrapport. april 2005 dossier. administratie. auteurs: Tom De Beelde Kris Vandekerkhove Jobeekbosje (Wingene) Eerste monitoringrapport april 2005 dossier administratie auteurs: Tom De Beelde Kris Vandekerkhove natuurpunt Kardinaal Mercierplein 1-2800 Mechelen tel: 015-29 72 20 - fax: 015-42

Nadere informatie

De Kaardebol. Foto: Werkdag in Zaventem op 17 november (Bernadette Kinart) In dit nummer: Ledenvergaderingen Vertrek Maarten Vandervelpen Silsomvlees

De Kaardebol. Foto: Werkdag in Zaventem op 17 november (Bernadette Kinart) In dit nummer: Ledenvergaderingen Vertrek Maarten Vandervelpen Silsomvlees Afdeling Kortenberg & afdeling Zaventem België - Belgique P.B. 3070 Kortenberg 2/2839 De Kaardebol Driemaandelijks tijdschrift januari - februari - maart 2013 nummer 1/2013 Afgiftekantoor Kortenberg, erkenningsnummer

Nadere informatie

Hierbij de nieuwsbrief over de telling van 13 en 14 oktober 2007.

Hierbij de nieuwsbrief over de telling van 13 en 14 oktober 2007. Beste wintervogeltellers en telsters. Moordrecht 1 november 2007 Hierbij de nieuwsbrief over de telling van 13 en 14 oktober 2007. telgegevens In de Waardvogel van september 2007 staat een artikel van

Nadere informatie

Spreekbeurt de grote Toppereend

Spreekbeurt de grote Toppereend Ra,ra wie ben ik. Spreekbeurt de grote Toppereend Inleiding Ik doe mijn spreekbeurt over de grote toppereend. Omdat ik dit een hele mooie vogel vind. En omdat jullie misschien veel te weinig weten over

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

Natuur en milieueducatie

Natuur en milieueducatie algemene informatie Natuur en milieueducatie contact: adres: Natuur Educatief Centrum (NEC) Praktische info 09 210 32 72 NEC Waterrijk De lessen vinden plaats tijdens weekdagen in de voormiddag tussen

Nadere informatie

V l a a m s e A r d e n n e n d a g op 15 april 2012

V l a a m s e A r d e n n e n d a g op 15 april 2012 Verschijnt driemaandelijks 19 de jaargang, nr 2, apr - mei - juni 2012 Kantoor van afgifte Sint-Niklaas 1 België - Belgique P508345 PB 3/4959 V l a a m s e A r d e n n e n d a g op 15 april 2012 VU & Afzender

Nadere informatie

(nestkastenproject) Golfbaan Welschap

(nestkastenproject) Golfbaan Welschap (nestkastenproject) Golfbaan Welschap 4 Nestkastenverslag Golfbaan Welschap, 27 Wil de Veer In het voorjaar werd samen met diverse vrijwilligers begonnen met de noodzakelijke schoonmaak van de nestkasten.

Nadere informatie

In deze context zijn we zo vrij de hulp van onze leden in te roepen!

In deze context zijn we zo vrij de hulp van onze leden in te roepen! E-mail: hokzele@hotmail.com Website : www.hokzele.be Museum en documentatiecentrum: Lokerenbaan 43, 9240 Zele Ondernemersnummer: 411054029 Heem-en Oudheidkundige Kring Zele vzw, Kouterbosstraat 62, 9240

Nadere informatie

GANZEN IN NEDERLAND OVERZOMERENDE GANZEN

GANZEN IN NEDERLAND OVERZOMERENDE GANZEN GANZEN IN NEDERLAND Nederland is met zijn laaggelegen graslanden, veel water en zachte winters een ideaal gebied voor vele ganzensoorten. Veel ganzen die Nederland aandoen zijn afkomstig uit het hoge noorden;

Nadere informatie

Nieuwsbrief de 34ste, Dec Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief de 34ste, Dec Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief de 34ste, Dec. 2014 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de 4e nieuwsbrief van het 9de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er in de maanden oktober, november en december gebeurd

Nadere informatie

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni Dag allemaal, Ik hoop dat jullie net zoals de mensen van OnderOns genieten van het mooie weer. Net zoals zovele organisaties gaan we het de maanden juli en augustus iets kalmer aan doen bij OnderOns. De

Nadere informatie

Energiek Mechelen 16 oktober

Energiek Mechelen 16 oktober Energiek Mechelen 16 oktober Noteer met stip in je agenda " ENERGIEK MECHELEN" op zondag 16 oktober. Volg alle info in "De Bond" of op de website www.gezinsbond.be maar bestel je toegangsticket via de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Beste vrienden en vriendinnen, EDITIE 7, november 2012 De koude dagen staan weer voor de deur. Maar de heeft genoeg positieve energie om er de winter mee door te komen!

Nadere informatie

De Kaardebol. Foto: Werkdag in Zaventem. In dit nummer: Werkdagen Dag van de Trage wegen. Agenda. België - Belgique P.B Kortenberg 2/2839

De Kaardebol. Foto: Werkdag in Zaventem. In dit nummer: Werkdagen Dag van de Trage wegen. Agenda. België - Belgique P.B Kortenberg 2/2839 Afdeling Kortenberg & afdeling Zaventem België - Belgique P.B. 3070 Kortenberg 2/2839 De Kaardebol Driemaandelijks tijdschrift oktober/november/december 2010 nummer 4/2010 Afgiftekantoor Kortenberg, erkenningsnummer

Nadere informatie

Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene.

Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene. Dit document bevat informatie voor u als eventuele sponsor van de 18e Bananenfuif van KLJ-Stekene. Reeds voor de achttiende maal staan het bestuur en de leden van KLJ- Stekene in voor de organisatie van

Nadere informatie

Programma Natuur Avonturen

Programma Natuur Avonturen Programma Natuur Avonturen voor basisscholen Landgoed De Hoevens Alphen/Goirle i.s.m. Scholenwerkgroep IVN Tilburg Algemene informatie Landgoed De Hoevens Coördinator natuureducatie: Fran Husstege Bezoekadres:

Nadere informatie

PRAKTISCHE WEETJES. Info schooltoelagen : zie www.schooltoelagen.be Het invulformulier is verkrijgbaar op het secretariaat van de school.

PRAKTISCHE WEETJES. Info schooltoelagen : zie www.schooltoelagen.be Het invulformulier is verkrijgbaar op het secretariaat van de school. BELBRIEF september 2015 ZWEMMEN: 4 september : L1 en L6 11 september : L2 en L5 18 september : L3 en L4 25 september : L1 en L6 PRAKTISCHE WEETJES We zijn het schooljaar 2015-2016 gestart met 199 leerlingen.

Nadere informatie

Agenda van de volgende activiteiten rond Leefmilieu, georganiseerd te Sint-Jans-Molenbeek

Agenda van de volgende activiteiten rond Leefmilieu, georganiseerd te Sint-Jans-Molenbeek Agenda van de volgende activiteiten rond Leefmilieu, georganiseerd te Sint-Jans-Molenbeek Januari 2012 14 januari 9u30-18u00 Begeleide wandeling, animaties + info stands: Voeren en beloeren in het Karreveldpark

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans Datum van de excursie: 4 mei 2016 Team: Flevo Birdwatching, Rien Jans Bezochte gebied: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek Vroege ochtend: Het Langeveen op landgoed Den Treek. En late ochtend/middag:

Nadere informatie

Nr juni Merlijnflash

Nr juni Merlijnflash Nr. 14 28 juni 2011 Merlijnflash EN Zaterdagavond in Merlijn gewoonlijk is het er stil tijdens het weekend. Op 18 juni was het even anders: In de voormiddag werden tafels gedekt in de zaal en opvallend

Nadere informatie

Voorbereiding post 5. Iedere vogel zijn eigen plekje Groep 4-5-6-7-8

Voorbereiding post 5. Iedere vogel zijn eigen plekje Groep 4-5-6-7-8 Voorbereiding post 5 Iedere vogel zijn eigen plekje Groep 4-5-6-7-8 Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre Dit is de digitale voorbereiding op post 5: Iedere vogel zijn eigen plekje, voor groep 4 t/m 8. Inhoud:

Nadere informatie

VERSLAG: ZES MAANDEN IN ETHIOPIE VOOR TREES FOR FARMERS Door Line Kelders

VERSLAG: ZES MAANDEN IN ETHIOPIE VOOR TREES FOR FARMERS Door Line Kelders VERSLAG: ZES MAANDEN IN ETHIOPIE VOOR TREES FOR FARMERS Door Line Kelders Als net afgestudeerde bio-ingenieur trok ik dit jaar voor zes maanden naar Ethiopië, land van bergen en koffie, en van prachtige

Nadere informatie

SAMENWERKINGSNOTA. Nota inzake het gebruik van de natuurgebieden van Natuurpunt door de Duffelse jeugdverenigingen. AF/AF/9564/J

SAMENWERKINGSNOTA. Nota inzake het gebruik van de natuurgebieden van Natuurpunt door de Duffelse jeugdverenigingen. AF/AF/9564/J SAMENWERKINGSNOTA Nota inzake het gebruik van de natuurgebieden van Natuurpunt door de Duffelse jeugdverenigingen. Afspraken en samenwerkingsnota Natuurpunt & Duffelse Jeugdraad 2 mei 2006 1 AF/AF/9564/J

Nadere informatie

Agenda van de activiteiten rond Leefmilieu, georganiseerd te Sint-Jans-Molenbeek (Januari-augustus 2012)

Agenda van de activiteiten rond Leefmilieu, georganiseerd te Sint-Jans-Molenbeek (Januari-augustus 2012) Agenda van de activiteiten rond Leefmilieu, georganiseerd te Sint-Jans-Molenbeek (Januari-augustus 2012) Januari 2012 14 januari 9u30-18u00 Begeleide wandeling, animaties + info stands: Voeren en beloeren

Nadere informatie

Tekst lezen en verwijswoorden begrijpen

Tekst lezen en verwijswoorden begrijpen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en verwijswoorden begrijpen In veel zinnen in de tekst staan verwijswoorden. Een verwijswoord verwijst naar een ander woord. Bijvoorbeeld: hij, hem, zij, het, die, hun, daar,

Nadere informatie

VLAANDEREN VAKANTIELAND Getest en goedgekeurd door wandelaars

VLAANDEREN VAKANTIELAND Getest en goedgekeurd door wandelaars PERSBERICHT 16 januari 2013 WANDELING LANGS DE BRONNEN VAN DE VOERSTREEK IS DE MOOISTE WANDELROUTE VAN VLAANDEREN VAKANTIELAND Getest en goedgekeurd door wandelaars De wandeling Ontdek de bronnen van de

Nadere informatie

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top.

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top. NIEUWSBRIEF MEI 2016 Beste ouder(s) Na twee weken meivakantie (de eerste zullen we qua weer snel vergeten) zijn we afgelopen maandag weer fris en fruitig aan de start verschenen. We maken ons op voor het

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving. Werkwijze BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN door Henk Jan Hof

Gebiedsbeschrijving. Werkwijze BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN door Henk Jan Hof BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN 2006. door Henk Jan Hof In het voorjaar van 2006 heb ik woonwijk Het Laakse Veld op broedvogels geïnventariseerd. Deze kartering is uitgevoerd om aantallen

Nadere informatie

Voorwoord. Werkvergadering poelenbeheer 10 april Nieuwsbrief Vriendenkring van Vordenstein Nummer 4, mei 2011

Voorwoord. Werkvergadering poelenbeheer 10 april Nieuwsbrief Vriendenkring van Vordenstein Nummer 4, mei 2011 Nieuwsbrief Vriendenkring van Vordenstein Nummer 4, mei 2011 Voorwoord Over smaken en goesting kan je discussiëren, maar iedereen zal het wel met me eens zijn dat de lente je opvrolijkt en dat dit toch

Nadere informatie

Bescherming van de oeverzwaluw Richtlijnen voor aannemers

Bescherming van de oeverzwaluw Richtlijnen voor aannemers Bescherming van de oeverzwaluw Richtlijnen voor aannemers 08/03/2017 Johan Baetens, Dries Martens, Sven Heyndrickx, Inge De Wolf, beelden Wim Van Nueten Inhoudstafel De oeverzwaluw in het havengebied...

Nadere informatie

Beste ouders, liefste kindjes.

Beste ouders, liefste kindjes. Beste ouders, liefste kindjes. Jullie denken er blijkbaar aan om lid te worden van Chiro Ganshoren, maar zitten nog met een aantal vragen. Uiteraard kunnen jullie hiervoor steeds terecht bij de leidingsploeg,

Nadere informatie

Van 8 tot 19 juni 2015. Hoihoi,

Van 8 tot 19 juni 2015. Hoihoi, Van 8 tot 19 juni 2015 Hoihoi, Geen gewoon klasnieuws deze keer maar een verkorte versie van 2 weken samen. Te starten met vorige week. Door de drukte van vaderdag, oudercontacten en mierekamp zijn het

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Deze aflevering: Van de voorzitter 3 Eindfeest op zaterdag 8 november 5 Klusdag op zaterdag 15 november 6 Activiteiten kalender 2014 7 Van de ledenadministratie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Validatie. Beste Atlastellers,

Validatie. Beste Atlastellers, Beste Atlastellers, de eerste periode van het tweede winterseizoen zit er net op en het verheugt me te zien dat er veel tellingen zijn ingevoerd! Het weer in dit seizoen is stukken beter geweest dan vorig

Nadere informatie

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011 Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011 Dit overzicht bevat bijzondere vogelwaarnemingen die gemaakt zijn op de Strabrechtse Heide. Hieronder vallen fenologische waarnemingen, opmerkelijke trekvogels,

Nadere informatie

NVWK geeft de erven vleugels. Module 3 vogels tellen

NVWK geeft de erven vleugels. Module 3 vogels tellen NVWK geeft de erven vleugels Module 3 vogels tellen 1 Indeling van de avond Even voorstellen Erfvogels tellen met tuintelling.nl pauze Je erf toevoegen Geluidenquiz 2 Even voorstellen. Werkzaam bij Sovon

Nadere informatie

jonge jeugd aan de gang te gaan en als club doen we ook met de Sportpas voor 50+ers. Kortom van jong tot oud is lekker bezig.

jonge jeugd aan de gang te gaan en als club doen we ook met de Sportpas voor 50+ers. Kortom van jong tot oud is lekker bezig. Juni 2016 NUMMER 14 Nieuwsbrief Beste Trekvogels, Sommige trekvogels zijn net terug uit het buitenland (waaronder enkelen zelfs uit Portugal) en anderen staan op het punt om te vertrekken. Met de hogere

Nadere informatie

De Heikikker De Heikikker

De Heikikker De Heikikker De Heikikker Brabant Water beheert 2200 hectare grond waarvan 1500 hectare natuurgebied. Hiermee zijn wij een van de grootgrondbezitters in Noord-Brabant. In deze natuurgebieden liggen ook de waterwingebieden

Nadere informatie