23 april Vlaamse Ardennendag (zie pag 17) 6 en 7 mei Happening Moervaartmeersen-D Astgemete (zie pag 15 )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "23 april Vlaamse Ardennendag (zie pag 17) 6 en 7 mei Happening Moervaartmeersen-D Astgemete (zie pag 15 )"

Transcriptie

1 !! " #$ %& %' ()*+) (%,+-)- 23 april Vlaamse Ardennendag (zie pag 17) 6 en 7 mei Happening Moervaartmeersen-D Astgemete (zie pag 15 ) Vu : Staf Lerno, Molenwijk 12, B-9111 Belsele, tel:

2 Deze nieuwsbrief is het contactblad van NATUURPUNT afdeling ZUID - WAASLAND. Dit nummer wordt verspreid op 1000 exemplaren. NATUURPUNT vzw, Vereniging voor Natuur en landschapszorg in Vlaanderen, telt meer dan leden en beheert ruim 450 natuurreservaten. Samen goed voor meer dan ha. Natuurpunt vzw zet zich dagelijks in voor meer natuur in Vlaanderen, onder het motto "Ruimte voor Natuur". Hierbij wil ze zoveel mogelijk mensen betrekken, terwijl bezoekers steeds welkom zijn in onze reservaten. Kortom, natuur voor iedereen! AFDELING ZUID-WAASLAND is de plaatselijke kern van Natuurpunt vzw. Het werkingsgebied omvat Tielrode, Elversele, Sint- Niklaas, Waasmunster en Lokeren. Onze afdeling telt ondertussen meer dan 850 leden, die deze driemaandelijkse nieuwsbrief ontvangen. Vrijwilligers van afdeling Zuid-Waasland werken momenteel aan de uitbouw van 5 reservaten. 1) D Astgemete (Sinaai) projectnummer 6181 Bestaan uit kleinschalige vochtige graslanden en broekbosjes. Meer dan 3,8 ha zijn in beheer bij onze vereniging. 2) De Daknamse Meersen (Lokeren) Projectnummer 6614 Is een gebied van rivier- en veenhooilanden. Onze vereniging beheert hier reeds 22 ha zeer waardevolle natuur.met een enig waardevol ooievaarsproject. 3) De Moervaartmeersen (Sinaai) projectnummer 6637 Bestaan uit kleinschalige vochtige graslanden en broekbosjes en zijn het jongste reservaat. Meer dan 3,4 ha zijn in beheer bij onze vereniging. 4) De Rietsnijderij (Waasmunster) projectnummer 6609 Is een uniek zoetwaterschor, bekend om zijn bloeiende dotterbloemen. Samen met een schor te Hamme beheert onze vereniging hier bijna 3 ha. 5)Het Tielrodebroek (Temse-Tielrode) projectnummer 6660 Is een hooilandencomplex en overstromingsgebied, waar we de natuur nieuwe kansen willen geven. 1,8 ha in beheer. Naast het beheer van deze reservaten en het nodige beleidswerk organiseren onze vrijwilligers ook cursussen met excursies. We doen aan, fondsenwerving, en soms zijn er grotere activiteiten zoals de Open Natuurdagen. Wie hieraan wil meewerken, is natuurlijk steeds welkom! Excursies kan je best aanvragen bij de conservators: D Astgemete: Van Moeseke Willy, tel: Keereman Gilbert, tel: Daknamse Meersen: André Van Peteghem, tel: Paul Durinck, tel: Moervaartmeersen: Tom Neels, tel: Rietsnijderij : Chris Van den Berghe, tel: Tielrodebroek: Geert Flamand, tel: Giften voor het reservatenfonds op rek met vermelding : 'Project 690 Zuid-Waasland' komen ten goede aan de plaatselijke reservaten. Vanaf 30 EURO zijn giften fiscaal aftrekbaar. NATUURPUNT vzw Secretariaat : Coxiestraat, 11 B 2800 Mechelen tel fax AFDELING ZUID-WAASLAND contactadres : Molenwijk 12, B-9111 Belsele, tel: Redactie NIEUWSBRIEF Heistraat 63, B 9100 Sint-Niklaas tel $./

3 !!.!! 0+ 1" ) !" !",25 0) #!6 7! ! 0*!!6 0 $799:(9$7 9;2#<$2 0+ Artikels, activiteiten en mededelingen die in «Nieuwsbrief » moeten worden opgenomen, moeten ten laatste op 1 juni 2006 op het redactieadres moeten toekomen met opgave:onder welke rubriek te publiceren. Voor inlichtingen omtrent reclame, afbeeldingen en artikels neemt u contact op met de redactie.!"#$!% &% '(#()%*#+

4 Onze algemene vergadering van 16 februari kende het verwachte succes. De agenda werd vlot afgewerkt en onze resultaten zijn positief te noemen: zowel de werking in zijn geheel als de toestand van de kas konden als positief beschouwd worden. Het aantal abonnementen van deze nieuwsbrief steeg van 813 naar 893. Het aantal leden van onze afdeling steeg van 773 naar 847. Dit is weer 10% bij. Ook in heel Vlaanderen is deze trend waar te nemen: we zijn nu met bijna leden en 150 actieve afdelingen. Als vertegenwoordigers in de Algemene vergaderingen van de diverse v.z.w.'s van Natuurpunt werden volgende bestuursleden aangeduid. - Natuurpunt Studie: Arne Verstraeten - Natuurpunt Beheer: Tom De Beelde - Natuurpunt Beleid: Tom Neels - Natuurpunt Educatie: Staf Lerno - als extra stemgerechtigd lid ( afdeling met meer dan 750 leden) werd Albert Taelman herbevestigd. Een nieuw bestuurslid, Sebastian Verbruggen heeft zich gemeld en meteen werd hij met goedkeuring van de algemene vergadering verzocht om de PR van onze afdeling op zich te nemen. Inderdaad Natuurpunt moet iets meer met verve en met regelmaat in de media komen. Op de eerste plaats zal de pers bespeeld worden. Na toch wel een verrassende lange winter kijken we stilaan uit naar nieuw leven,een nieuwe lente,een nieuw geluid. Vooral voor onze cursisten van de vogelcursus zal het kijken en luisteren worden de komende maanden want de zangvogels zitten klaar met hun lied en op het ogenblik dat deze nieuwsbrief in uw bus valt zijn ze meteen volop bezig. $./

5 In onze reservaten zijn ook deze winter heel wat werkzaamheden gebeurd: ga maar eens een kijkje nemen!! Een aantal belangrijke activiteiten zoals de paddenoverzetactie te Eksaarde en een eerste voorjaarswandeling te Daknam zijn reeds achter de rug. We kijken uit naar de resultaten. De Torfsdagen in April zijn voor onze afdeling wel belangrijk,ik reken op een aantal bestuursleden om aanwezig te zijn in de winkel Koopcentrum. Oude schoenen inzamelen en leden maken is de opdracht. De natuurhappening op 6 en 7 mei moeten zeker in de Moervaartmeersen topdagen worden. Dank aan alle medewerkers voor hun vrijwillige inzet. uw voorzitter Staf Lerno foto Lian Verbeke

6 Jaarverslag: Natuurpunt Zuid-Waasland Bestuurlijke werking. Binnen de bestuursploeg van onze afdeling waren er eigenlijk geen wijzigingen,enkel Arne Verstraeten moest zijn actieve medewerking aan inventarisatie enigszins beperken na zijn zwaar ongeval. In 2005 vergaderden we 10 maal en 1 keer kwamen we samen met het bestuur bijeen in D Astgemete tijdens de maand augustus. Onze nieuwsbrief verscheen zoals gewoonlijk vier maal per jaar en werd aan alle leden verzonden alsook aan cursisten en gewezen cursisten die bij ons een cursus volgden. Het aantal exemplaren steeg van 813 naar 893. We verkochten met onze afdeling 100 kalenders van Natuurpunt. 2.Ledenbeweging. Ook verleden jaar: in 2005 kenden wij een ledenstijging van bijna 10%. We gingen van 773 naar 847 leden. Het inrichten van cursussen blijft nog steeds een goede formule om ook nieuwe leden aan te trekken. Ook het succes van de vleermuizenavond is er niet vreemd aan. 3.Educatieve werking. In samenwerking met onze werkgroep NME werden in 2005 tal van cursussen op touw gezet. De libellencursus met 2 theorieavonden op 13 mei en 3 juni: met een drietal uitstappen op 4 en 18 juni en op 10 september Tal van juffers en libellen konden worden gevangen en blijkbaar grondig bestudeerd. De cursus werd gegeven door Nobby Thijs en 14 deelnemers kwamen er op af. De mossencursus met 2 theorieavonden op 21 en 28 oktober en 3 uitstappen in november. Deze cursus werd gegeven door Hans Vermeulen en kon 14 deelnemers echt blijven bekoren. De vogelcursus ging van start op 4 november en loopt nog midden In totaal zijn er 11 theorielessen: 5 busuitstappen naar vogelrijke gebieden en 7 halve dagtochten in het Waasland. Zo konden op 27/11 de slikken en schorren van de Schelde bezocht worden te Steendorp en op 11/12 waren we met de bus in de Uitkerkse Polder en het Zwin. De rest volgt in Bij de inschrijving moesten we het aantal deelnemers beperken omwille van het aantal plaatsen op de autobus. 44 cursisten zijn meestal aanwezig op deze cursus. De lesgevers zijn allen mensen met kennis en ervaring op gebied van vogels. (Vervolg op pagina 7) $./

7 (Vervolg van pagina 6) 4.Speciale acties. - Ooievaarsproject te Daknam. Op 22 januari werd het 5 jaar oude nest, dat een geschat gewicht had van ruim 400 kg van de schouw gehaald met behulp van een kraan. Met een speciaal transport werd het nest dat ondertussen op een hoge paal was bevestigd ruim 300 m verder in de Kraaiemeersen recht gezet. Radio 2 en enkele TV zenders waren er bij voor verslaggeving. Gelukkig heeft Tommeken zijn weergekeerd wijfje kunnen overtuigen om toch hun intrek te nemen in het oude nest op de paal. Met gunstig gevolg brachten zij 2 jongen groot die geringd werden op 11 juni door Dirk De Mesel met behulp van de Lokerse brandweer, waarvoor onze dank. Met enige fierheid wisten onze conservators met het ooievaarsproject van Daknam een tweede plaats te veroveren bij de INBEV wedstrijd. Als afdeling zijn we zeer blij met deze onderscheiding: bedankt Paul en Andre voor de inzending en het behaalde resultaat; spijtig genoeg waren er voor de 2 e plaats geen centen meer over. - Boompjesweekend 2005: Kom op tegen Kanker. Met onze afdeling verkochten wij niet minder dan 633 boompjes met certificaat. Deze boompjes werden verkocht ten voordele van Kom op tegen Kanker,ze werden geplant in een nieuw bos van de Vlaamse Gemeenschap te Lokeren, nl in het Everslaarsbos op 20 maart onder nationale belangstelling. We hadden dan ook het grootste stuk gekregen voor het aanplanten van wintereik. Dank aan alle medewerkers,verkopers en boomplanters. - Paddenoverzetactie te Eksaarde Voor het eerst sinds jaren hadden we weer een paddenoverzetactie: nu in Eksaarde. Op 12 dagen tijd van 15/3 tot 26/3 werden: 1200 padden,30 bruine kikkers,25 alpenwatersalamanders overgezet door in totaal 35 enthousiaste medewerkers. - Ophangen nestkastjes op domein de Ster. Onze afdeling werkte ook mee bij het ophangen van nestkasten voor vogels op domein De Ster te Sint-Niklaas. De kasten werden gemaakt door de leerlingen van de school Baken uit de Bellestraat. Onder leiding van bestuurslid Albert Taelman werden er verschillende soorten nestkasten opgehangen in het bosgebied van De Ster. - Schoenen Torfs en onze Afdeling. Tijdens speciale actiedagen werden er schoenen ingezameld : op 26 maart: op 23,24 en 30 september en op 1 oktober. Naast promotie en bekendmaking van onze werking,onze reservaten enz konden er ook enkele nieuwe leden geworven worden. In samenwerking met scholen uit Sinaai en Zwijndrecht werden eveneens oude schoenen ingezameld. In totaal 47 grote zakken: 3636 schoe- (Vervolg op pagina 8)

8 (Vervolg van pagina 7) nen. Het bracht voor de Moervaartmeersen: 350 op waarvoor dank. 5. Regionale activiteiten met andere afdelingen van Natuurpunt. Onze jaarlijkse boomplantactie die wij met andere afdelingen organiseerden ging dit jaar niet door. Doch op het einde van het jaar nl. op 20/12/2005 werden er opnieuw plannen gesmeed om in 2006 terug een gezamelijke plantgoedaankoop te organiseren met de bedoeling deze aan de gebruiker door te verkopen als een actie van Natuurpunt. De vleermuizenavond die we samen met de afdeling Moetvaart-Zuidlede organiseerden op het Provinciaal Domein Puyenbroek was wel een schot in de roos. Op 2/9 kwamen ongeveer 300 mensen op onze uitnodiging af en waren getuige van een mooie leerrijke avond. Hier werden ook 18 nieuwe leden genoteerd. 6.Allerlei activiteiten. 23/1 Bustocht naar Zeeland met 41 deelnemers: vogels kijken 13/2 Vogels kijken in het Molsbroek te Lokeren met Joris Everaert: 19 aanw. 13/3 Voorjaarswandeling in de Daknamse meersen met Andre van Peteghem 24/4 Vroegochtendwandeling: vogels beluisteren aan de Oude Durme en Den Bunt met Staf Lerno i.s.m De Raaklijn en de Wereldwinkel. 24/4 Vlaams Ardennendag: vm De Koppenberg in Melden met G. De Ghesquiere in nm: Trimpontbos met Paul Geeroms. Alles onder leiding van Christel Strijbos. 15/5 Ochtendwandeling:Daknamse meersen met Philippe van de Velde. 16/5 Kunst en ambachtenmarkt te Daknam: infostand met verkoop van eigen materiaal. 18/5 Twee scholen uit Sinaai bezoeken in D Astgemete het jong aangeplant bos. 22/5 Een wandeling in de Moervaartmeersen o.l.v. Tom Neel 10/6 Avondwandeling met Philippe van de Velde in Daknam. 19/6 Wandeling in de Daknamse meersen met Philippe. 23/10 Paddestoelenwandeling in Heidebos o.l.v. Lou Roelandt. 6/11 Paddestoelenwandeling met Andre van Peteghem in Daknam. 20/11 Wandeling in Heidebos met Vakantiegenoegens Belsele o.l.v. Staf Lerno met 30 deelnemers. 7. Inventarisaties. - 23/4 Samen met het FON en de afdeling Moervaart-Zuidlede in het Etbos. -8/5 Inventarisatie in de Moervaartmeersen in het kader van de Plantencursus. -21/5 Inv. Met Tom Neels in de Daknamse meersen. -27/5 inv. In het Tielrodebroek (Vervolg op pagina 9) $./

9 (Vervolg van pagina 8) -28/5 Strepen voor FLO: een kilometerhok te Belsele langs de spoorlijn. -1/6 samen met het FON en de afd. Moervaart-Zuidlede inv. In de Reepkens en de Turfmeersen. -9/7 inv. In het Heidebos 8. Onze reservaten. D Astgemete: project Essen en wilgen werden geknot en sluikafval werd opgeruimd. Hooilanden werden gemaaid en distels verwijderd. 21 canadapopulieren werden gekapt op perceel 130 en 1305/2. Meer info in het eigen reservatenverslag. Daknamse Meersen: project De beheerscommissie vergaderde 6 maal vorig jaar. Er was 1 vergadering met het polderbestuur. Met het ooievaarsproject ( de verhuis naar de Kraaiemeersen,de nieuwe jongen enz ) deelname aan de INBEV prijs met een eervolle vermelding. Geslaagde werkdagen op 26/3 19/11(dag van de natuur) en op 3/12. Er is een zeer waardevolle databank opgebouwd voor de inventarisatie van alle planten, zelfs een plantenlijst per perceel. Zo kan men best de evolutie volgen per perceel: met dank aan Arne die hier veel tijd heeft ingstoken. Meer info in het reservatenverslag. Moervaartmeersen: project Hier werd heel wat werk verricht: afvoer van de bouwafval op perceel 69. Kappen van een sparrenbos door houtakker Willy Tollenaere op 78a en 79a. Wegzagen van de wegkwijnende knotwilgjes op perceel 102. Er werd een overeenkomst bekomen met de jagers in dit gebied. Werkdagen op 5/2 29/10 en 30/10 Meer info in het reservatenverslag. Rietsnijderij: project Er werd riet gemaaid op 31/1 en ter plaatse verstookt. Meer info in het reservatenverslag Tielrodebroek: project Er werd ten onrechte een perceel gemaaid door de gebruiker. Meer info in het reservatenverslag. 9. Inkomsten en subsidies. -Verkoop van kalenders: Natuurpunt. -Organiseren van cursussen en verkoop van dranken. -Organiseren van uitstappen en wandelingen. (Vervolg op pagina 10)

10 (Vervolg van pagina 9) -Aanbrengen van nieuwe leden. -Steun van Torfs voor het inzamelen van oude schoenen. -Verkoop van gadgets te Daknam op de ambachtenmarkt: 2 e Pinksterdag -Gemeentelijke subsidies en Mina subsidies -De verkoop van hout ( kerstbomen in Daknam en Populieren in D Astgemete) 10. Werking Onze vogelcursus die loopt tot 10 juni 2006 met nog een extra uitstap naar het franse Cap Gris-Nez op 17 september Paddenoverzetactie te Eksaarde -Vlaams Ardennendag op zondag 23 april: dag van de aarde -Happening in de Moervaartmeersen op 6 en 7 mei Insectenwandeling op 9 juli in het Heidebos o.l.v. Rene Pleetinck -Nachtvlindercursus in augustus Boomplantactie van de afdelingen Natuurpunt. -Allerlei wandelingen in onze reservaten en in andere gebieden. -Verschillende werkdagen in onze reservaten. 11. Dank. Hierbij wil ik iedereen danken die op een of andere manier heeft meegewerkt aan onze activiteiten. De begeleiders en cursisten, de conservators en de bestuursleden voor hun positieve inbreng. De leden van de werkgroep NME voor de voorbereiding en de organisatie van de cursussen en uitstappen. Onze secretaris voor de uitnodigingen en de verslagen. Onze schatbewaarder voor het deskundig beheer van onze financien. Onze redacteur van de Nieuwsbrief voor zijn steeds tijdig en verzorgd afdelingsblad en voor het bijhouden en bijwerken van onze website. Een bijzondere dank aan Arne en Tom voor hun talrijke inventarisaties. Dank aan Liliane,onze fotografe en medewerker van het Groene waasland. Felicitaties aan de Milieuvereniging Ons Streven uit Tielrode voor hun 25 jarig jubileum. Dagelijks in de bres voor natuur en milieu. Dank aan alle nog niet eerder genoemde bestuursleden en medewerkers voor hun harde werk bij beheerswerken in de reservaten. Dank aan de gemeentebesturen die onze werking blijven steunen en subsidieren. Dank aan de medewerkers in Mechelen die met onze afdeling verbonden zijn voor hun informatie en geduld. Als laatste wil ik alle leden van onze afdeling danken voor hun trouw lidmaatschap en welkom aan alle nieuwe leden. Voorzitter Secretaris Schatbewaarder Lerno Gustaaf Gyssens Benny Van den Berghe Margot $./

11 Nieuws Daknamse Meersen Emiliani Ook deze winter waren de mensen van Emiliani weer dapper aan de slag in het reservaat. Emiliani is een centrum voor volwassen mentaal gehandicapten in Daknam. Deze winter stonden ondermeer de volgende werken op hun programma: kappen en opruimen van grote wilgenstruiken op ons hooilandperceel De Rotten en opruimen van knotwilgenhout. Dat we met deze hulp meer dan blij zijn hoeft niet gezegd. Ook zij brengen op een aangename manier veel tijd door in de vrije natuur. Werkdag College Reeds het tweede jaar op rij mochten we op 19 december een 25-tal zesdejaars leerlingen ontvangen van de Sint-Lodewijkscollege te Lokeren. In twee groepen in de voor- en namiddag kwamen ze de handen uit de mouwen steken en hun zinnen verzetten na de vermoeiende en stresserende examens. Tijdens de voormiddag werd een hooilandje gemaaid en opgeruimd, in de namiddag werden de zware onderstammen van de gekapte kerstsparren uitgesleept en opgekort. Door de ijverige inzet van deze jonge mensen werd vrijwel alle geplande werk geklaard. Een welgemeende dank hiervoor. Infoborden vernield Andermaal hebben we te maken met vandalisme op het wandelpad van de oude spoorweg. Vermoedelijk tijdens de nacht van 15 op 16 januari werden onze beide infoborden vernield. Ook een verkeersbord moest er aan geloven. Eén infobord hebben we een eind verderop intact terug gevonden, van het tweede werden enkel de afgebroken palen gevonden. Het bord zelf blijft vermist. Er werd klacht tegen onbekenden ingediend.

12 Ooievaars voederen Tijdens de voorbije vorst- en sneeuwperiodes brak er aangaande de bij ons overwinterende ooievaars een hele polemiek los met betrekking tot het al dan niet voederen van deze dieren. Zowel in de kranten als op Kanaal 3 en Radio 2 werd hier aandacht aan besteed en diverse meningen met elkaar geconfronteerd. Vanuit Natuurpunt hebben we steeds (reeds van in het begin toen ze er zaten) gesteld dat dit voederen eigenlijk niet nodig is en zelfs niet echt wenselijk, dit om te vermijden dat de 'wilde' vogels eigenlijk tamme huisdieren worden. Dit voederen heeft niets met natuurbehoud te maken maar alles met (vaak misplaatst) dierenwelzijn waarbij wij ons als mensen vaak in de plaats gaan stellen van deze dieren en denken dat ze het ook even koud hebben en niet in staat zullen zijn om hun hachje te redden in barre omstandigheden. Juist om dit te voorkomen trekken de meeste vogels naar warmere en voedselrijkere oorden tijdens de winter of bouwen ze voldoende vetreserves op om extreme perioden te kunnen overbruggen zonder eten. De zwakkere gaan er van tussen. Dit is nu eenmaal de natuurwet! We vermoeden dat juist door dit (dikwijls) overdreven voederen de trekneiging van onze (nu reeds beide) ooievaars weg is (zoals dit ook het geval is in het Zwin, Plankendaal en de verschillende Nederlandse ooievaarsdorpen) waardoor ze juist extra kwetsbaar worden voor deze weersomstandigheden en uiteindelijk toch meer en meer aangewezen worden op en afhankelijk zijn van menselijke hulp. En dat kan toch de bedoeling niet zijn! Maar ja, het zijn natuurlijk spectaculaire dieren met een hoge aaibaarheidsfactor en de verleiding is hierbij groter dan bij al het 'klein grut' dat dan, als je de lijn doortrekt, evenveel hulp nodig heeft. Illegale kappingen Op een waardevol perceel naast onze reservaatpercelen en gelegen binnen beschermd landschap, VEN-gebied en Habitatrichtlijngebied werden tijdens de winter zonder vergunning bomen en struweel gekapt. Hiertegen werd klacht ingediend bij de bevoegde instanties. $./

13 Illegale lozingen. en bouw Verleden jaar werden op de nieuwe voetbalvelden nieuwe kleedruimtes en kantine in gebruik genomen. Thans moeten we vaststellen dat het afvalwater hiervan rechtstreeks in een gracht wordt geloosd in het beschermde landschap, VEN-gebied en Habitatrichtlijngebied. Bij nader onderzoek van het dossier blijkt verder dat deze nieuwe lokalen met ongeveer 400 m² grondoppervlak, door Sporting Lokeren volledig illegaal zonder enige bouwvergunning werden opgetrokken! Enkele maanden geleden heeft werd nu een regularisatieaanvraag ingediend. Dit is een ontoelaatbare en laakbare praktijk daar op die manier iedereen voor voldongen feiten wordt geplaatst. Voor de regularisatieaanvraag dient zelfs geen openbaar onderzoek te gebeuren zodat niemand in kennis van het dossier wordt gesteld en er ook geen bezwaren kunnen ingediend worden. We hebben dan ook klacht ingediend bij de bevoegde administraties en deze gang van zaken aangeklaagd. Wordt zeker vervolgd. Paul met 2 theorielessen over vlindergedrag,kenmerken en levenswijze met 2 praktijkuitstappen naar Heidebos (Wachtebeke) en Fondatie (Sinaai) (zie folder voor meer uitleg)

14 Provincie Oost-Vlaanderen steunt Moervaartmeersen! Dit najaar werd bij de provincie een project ingediend met als titel ontwikkeling van nieuw habitat voor Roerdomp, IJsvogel en Bokje. Eind januari werd dit project goedgekeurd. De provincie zal 90% van de kosten op zich nemen goed voor een bedrag van euro! Met deze steun kunnen we eindelijk twee visvijvers herprofileren en verbinden. Dit is nodig omdat ze nu steile en verstevigde wanden hebben waardoor er geen oevervegetatie is en dieren zoals kikkers moeilijk in en uit de vijvers raken. Door de werken zal de vijver meer beschutting bieden en zal hij meer voedsel bevatten voor soorten als Roerdomp en IJsvogel. Enkele steile wanden zullen behouden blijven zodat IJsvogel hierin kan nestelen. De werken zullen dit najaar uitgevoerd worden. Het tweede onderdeel van het project houdt de aankoop van palen en draad in, zodat we kunnen starten met begrazing met runderen. Zo zullen de percelen langsheen de Leebeek begraasd worden. Deze zijn te nat om een goed maaibeheer te kunnen voeren. Een tweede begrazingsblok zal o.a. de vijvers en de deze winter gekapte sparrenbossen omvatten. Ook enkele percelen die niet van Natuurpunt zijn zullen mee begraasd worden. Als derde punt zullen we de percelen die we momenteel huren van de stad Sint- Niklaas aankopen. Dit omdat dan ook de tweede vijver in eigendom van Natuurpunt zou zijn aangezien het 1 grote vijver zal worden. Werken voorbije winter Ook deze winter hebben we niet stilgezeten in de Moervaartmeersen. De twee sparrenbosjes werden gekapt en er vond een werkdag plaats om het takhout op te branden. Het naaldenpakket wordt momenteel opgeruimd door De Teerling. Verder vond er begin februari een werkdag plaats waarop riet gemaaid werd en een oude prikkeldraad werd afgebroken. Er kwamen 7 mensen opdagen, en door de goede weersomstandigheden was het aangenaam werken want het riet was droog en woog niet veel. Tot slot werd van de vorst gebruik gemaakt om de illegale ophoging langsheen de Leebeek af te graven. Happening Moervaartmeersen-Astgemete Op 6 en 7 vindt de Happening Moervaartmeersen-Astgemete plaats. Ze gaat door in het wijkschooltje van de Leebrug. Er zullen wandelingen zijn in beide reservaten, en ook een tentoonstelling over de historiek van de wijk Leebrug en beide reservaten. Dé gelegenheid dus om eens met het reservaat en de werken die er gebeuren kennis te maken. Meer informatie vindt u elders in dit boekje. Tom Neels $./

15 Happening Moervaartmeersen-Astgemete Op 6 en 7 mei organiseert Natuurpunt afdeling Zuid-Waasland een happening rond de Sinaaise natuurreservaten Moervaartmeersen en Astgemete. Dit gebeurt in samenwerking met heemkring Den Dissel en Werkgroep Leefmilieu Sinaai. Op zaterdag- en zondagnamiddag zal er een fototentoonstelling te bezichtigen zijn over beide natuurreservaten en de historiek van de wijk Leebrug. Er zal ook oud kaartmateriaal tentoongesteld worden, o.a. kaarten uit het landboek van Sinaai (uit 1668!). Deze tentoonstelling wordt mee uitgewerkt door Georges Tallir. Zondagnamiddag zullen er ook doorlopend wandelingen gegidst worden in beide natuurreservaten, waar op dat moment pinksterbloem, boterbloem en vele andere soorten voor een bloemenzee zorgen. Tijdens de wandeling zal er uitleg gegeven worden over de historiek en het beheer van het gebied. Speciale aandacht zal gaan naar de natuurherstelwerken die al uitgevoerd zijn of op til staan. Voor de vroege vogels is er zondagmorgen al een ochtendwandeling, gevolgd door een ontbijt. Zaterdag- en zondagnamiddag is er drank en taart verkrijgbaar. Locatie: wijkschooltje en buurthuis van de Leebrug (Leebrug 65, Sinaai) Programma: Zaterdag: : fototentoonstelling Zondag: : ochtendwandeling, met voorinschrijving, voor het ontbijt dient 2,5 euro overgeschreven te worden op het rekeningnummer , met vermelding van happening, uw naam en het aantal personen : fototentoonstelling (tot 18.00) + doorlopend vertrek van wandelingen tussen en Voor de wandelingen zijn goede stapschoenen of laarzen (bij slecht weer) aangewezen. Meer info: Tom Neels, tel: 03/ of

16 !"#$ Schoeneninzamelactie Torfs Van donderdag 30 maart tot zondag 9 april loopt er bij Schoenen Torfs (Waasland Shopping Center) weer een schoeneninzamelactie ten voordele van ons reservaat Moervaartmeersen-Astgemete. Iedereen die in deze periode een paar oude schoenen binnenbrengt ontvangt een kortingsbon van 10% voor een nieuwe aankoop (of meerdere als je verschillende paren oude schoenen aflevert). De ingezamelde schoenen worden doorverkocht aan een gespecialiseerde firma die oude schoenen herstelt of recycleert. De opbrengst van deze verkoop wordt doorgestort naar ons reservatenfonds. Op 1 april zullen enkele leden van onze afdeling aan een Natuurpuntstand de oude schoenen in ontvangst nemen, en zo proberen Natuurpunt weer een beetje bekender te maken. Leden van Natuurpunt kunnen echter het ganse jaar door op vertoon van hun ledenkaart 10 % korting krijgen als ze tevens een paar oude schoenen inleveren. Tom Neels Werkdag in de Moervaartmeersen Foto Eddy De Taye $./

17 23 april : VLAAMSE ARDENNENDAG Het is weer zover: de lente is in aantocht en met welke activiteit kunnen we het begin van dit seizoen beter vieren dan met een wandeling in de Vlaamse Ardennen. Zoals elk jaar zullen we de lentegeuren kunnen opsnuiven tussen prachtig bloeiende voorjaarsflora. In de voormiddag maken we een typisch Vlaamse Ardennenwandeling in het Burreken met echt alle te verwachten ingrediënten: afwisselend landschap met grondverglijdingen, bronbos met goudveil, een geurend daslookbos, knotbomen langs een hooiland In de namiddag bezoeken we het Beiaardbos ( Hotond ). Hier kunnen we genieten van kleurige tapijten voorjaarsflora. Ook hier zien we de typische bronbosjes flora. We krijgen zeker een mooi voorbeeld van een hakhoutbos en wie weet vliegt de grote gele kwik ons niet tegen het lijf! Met de zon erbij wordt dit vast en zeker een prachtdag. Afspraak: 8 uur Zwembad ( voor wat er nog van overblijft ) in Sint Niklaas. Voor wie niet met ons meerijdt vanuit Sint-Niklaas ( geef dan wel een telefoontje ) : Afspraak: om 9 uur aan de kerk van Zegelsem. Picknick meebrengen ( verorberen we in een plaatselijk cafeetje ) en laarzen in de wagen leggen. Info : Christel Strybos

18 %& Uitstap naar de Uitkerkse Polders en Het Zwin WINTERSE SCHOONHEID EN VOGELPRACHT Op zondag 11 december 2005 trokken 41 cursisten van de driejaarlijkse vogelcursus van onze afdeling met de bus naar Blankenberge om er een kijkje te nemen in de Uitkerkse Polder, een prachtig natuurgebied, kaderend in het Europese LIFE-project. Dit eerste deel van de dagreis was vooral bedoeld om kennis te maken met een aantal pleisterende ganzensoorten en te leren hen in de praktijk te onderscheiden. De weergoden waren ons goedgezind want met een heerlijk winters zonnetje konden wij rekenen op prachtige kijkomstandigheden en een hoge kwaliteit van de waarnemingen. Onmiddellijk aan het bezoekerscentrum konden we al een eerste keer onze telescopen opstellen en onze verrekijkers bovenhalen om een groep Kolganzen (Anser Albifrons) te bekijken. De velddeterminatiekenmerken waren duidelijk : zwarte strepen op de buik en een duidelijke witte vlek aan de snavelbasis, de zogenaamde Kol. Ook in de lucht konden we door de goede lichtinval- deze kenmerken waarnemen. Meteen hoorden we ook het verschil met die andere bekende gans die we daar in het veld konden waarnemen : de Grauwe Gans (Anser anser). De Grauwe Ganzen maken dat typische ganzengeluid dat we kennen van de boerderijganzen. Het geluid van de Kolganzen is meer fluitend, hoger en vlugger dan dat van de Grauwe Ganzen. Grauwe Ganzen dat konden we duidelijk zien- hebben een lichte voorvleugel waardoor ze ook vliegend heel goed te onderscheiden zijn van de andere ganzensoorten. In de kijkhut konden we een blik werpen op een niet helemaal dichtgevroren plas, zodat we tot ons grote geluk toch een aantal eendensoorten konden waarnemen. Vooral de Smienten (Anas Penelope) waren goed vertegenwoordigd. Deze mooie, fluitende eenden waren druk in de weer om hun verenkleed op te poetsen. Zij rusten immers overdag en grazen s nachts. Het zonnetje zorgde ervoor dat de gele bles op hun hoofd goed te zien was. In hun gezelschap waren ook Wintertalingen (Anas crecca) te zien. Dit kleine, vinnige eendje is goed te herkennen aan de groene kleur aan de kop, maar ook aan het roomkleurige driehoekje achteraan het lijf. $./

19 Verborgen in het gras zaten ook enkele Watersnippen (Gallinago gallinago) te rusten. Een dikke pluim voor de cursist die deze prima gecamoufleerde beestjes in het vizier kreeg zodat we ze allemaal konden bewonderen. Aan de kijkhut stond een ouder vlier, waarop we een mooie winterpaddestoel konden zien : het Judasoor (Auricularia auricula-judae). Net toen we begonnen te vrezen dat we ze niet meer zouden te zien krijgen, kregen we ze in het vizier : de parels van de Uitkerkse Polder. In een uitgestrekte weide met grote rietkragen stond een hele groep Kleine Rietganzen (Anser brachyrhynchus). Volgens de tellingen die we op het internet vonden, zouden er de woensdag voor ons bezoek zo n 8500 exemplaren aanwezig geweest zijn. De winterbezoekers zijn op hun maximum wanneer hun aantal stijgt tot ongeveer exemplaren. Op dat moment verlijft maar liefst 90% van de Europese populatie in de Uitkerkse Polder. Deze kleine ganzengroep verkiest dus duidelijk onze Westvlaamse polders om de winter door te brengen. Ook nu konden we de kenmerken van deze ganzensoort goed waarnemen en in uitstekende omstandigheden vergelijken met de Grauwe Gans en de Kolgans. Kleine Rietganzen hebben namelijk een donkere kop. In de zomer verblijft deze gans in Spitsbergen waar zij in de toendra een uitstekend broedgebied vindt. Ons middagmaal gebruikten we in het bezoekerscentrum Groenwaecke, waar we hartelijk werden ontvangen. De warme koffie, chocomelk (of voor de liefhebbers het sterkere biertje) smaakten enorm. Velen verkozen echter om hun boterhammetjes buiten op te eten, vanwege het stralende weer. Bij zo n maaltijd gaan natuurlijk zonder uitzondering- de gesprekken over de vogels, hoe kan het ook anders. Na de middag zakten we af naar het overbekende natuurreservaat Het Zwin, waar we o.a. een antwoord hoopten te krijgen op de vraag wie nu eigenlijk de eigenaar van het gebied was. Maar helaas : zelfs de gids moest ons het antwoord schuldig blijven, hij wist niet meer dan wat er in de krant stond: nl. dat er een toezegging zou gebeurd zijn en dat Aminal het gebied in eigendom zou krijgen, maar zeker was hij hier niet van. Ook in het Zwin was het meteen duidelijk dat het goede weer voor uitzonderlijke waarnemingen zou zorgen : van zodra we op de dijk kwamen, zagen we al een Brilduiker (Buchephala clangula) rustig ronddobberen. Deze mooie duikeend liet zijn wit-zwarte kleed volop bewonderen. Even mooi was zeker het koppeltje Nonnetje (Mergus albellus): vooral de mannelijke kleine zaagbek is een streling voor het oog. Bovendien zaten ze helemaal niet veraf, maar vlakbij!

Vu : Staf Lerno, Molenwijk 12, B-9111 Belsele, tel: 03 772 43 06

Vu : Staf Lerno, Molenwijk 12, B-9111 Belsele, tel: 03 772 43 06 !! " #$ %& %' ()*+) (%,+-)-!"##$%!"& Vu : Staf Lerno, Molenwijk 12, B-9111 Belsele, tel: 03 772 43 06 Deze nieuwsbrief is het contactblad van NATUURPUNT afdeling ZUID - WAASLAND. Dit nummer wordt verspreid

Nadere informatie

Verschijnt driemaandelijks 16 de jaargang, nr2, apr - mei - jun 2009

Verschijnt driemaandelijks 16 de jaargang, nr2, apr - mei - jun 2009 Verschijnt driemaandelijks 16 de jaargang, nr2, apr - mei - jun 2009 Kantoor van afgifte Sint-Niklaas1 België - Belgique P508345 PB 3/4959 VU & Afzender : Staf Lerno, Molenwijk 12, 9111 Belsele, tel: 03

Nadere informatie

't groene waasland. Beveren. Sint-niklaas. koolmees. Waasmunster. België-Belgique P.B. 9100 SINT-NIKLAAS 1 3/5052

't groene waasland. Beveren. Sint-niklaas. koolmees. Waasmunster. België-Belgique P.B. 9100 SINT-NIKLAAS 1 3/5052 't groene waasland verschijnt rond 15 januari, 15 maart, 15 mei, 15 september en 15 november. 't groene waasland België-Belgique P.B. 9100 SINT-NIKLAAS 1 3/5052 Tweemaandelijks natuur- en milieutijdschrift.,

Nadere informatie

www.zuidrand.be natuurpunt België - Belgique P.B. WILRIJK 1 8/5124

www.zuidrand.be natuurpunt België - Belgique P.B. WILRIJK 1 8/5124 rantgroen België - Belgique P.B. WILRIJK 1 8/5124 P106235 - Driemaandelijks tijdschrift van Natuurpunt Zuidrand Antwerpen - januari - februari - maart 2014 - jaargang 13 nr. 49 natuurpunt Zuidrand Antwerpen

Nadere informatie

vu: Develter Dirk Torredreef 5 9990 Maldegem België-Belgique P002580 Bos & Hei

vu: Develter Dirk Torredreef 5 9990 Maldegem België-Belgique P002580 Bos & Hei vu: Develter Dirk Torredreef 5 9990 Maldegem België-Belgique P002580 Bos & Hei Tijdschrift Natuurpunt afdeling Maldegem-Knesselare Verschijnt 4 x per jaar jaargang 11 nummer 4 december 2011 Colofon 2 Tijdschrift

Nadere informatie

Natuur.regio. NW-Brabant

Natuur.regio. NW-Brabant Natuur.regio NW-Brabant Broedende oeverzwaluwen VERENIGINGSBLAD NATUURPUNT NOORDWEST-BRABANT - SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2008 - NUMMER 41 Driemaandelijks - verschijnt in maart, juni, september en

Nadere informatie

Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet?

Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet? DRIEMAANDELIJKS VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT ANTWERPEN NOORD VZW - JUNI - AUGUSTUS 2010 - JAARGANG 17 - NUMMER 2 Natuur.ruimte Bruin blauwtje, contradictie of niet? t Asbroek, een kleinood verscholen

Nadere informatie

Noorderkempen. België Belgique P.B. 2910 Essen 1 P806181

Noorderkempen. België Belgique P.B. 2910 Essen 1 P806181 Noorderkempen Driemaandelijks tijdschrift Jaargang 39 nr. 4 oktober 2011 Uitgiftekantoor: 2910 Essen 1 V.U. Joris Pinseel Schanker, 12 te 2910 Essen Erkenningsnummer: P8061 België Belgique P.B. 2910 Essen

Nadere informatie

Tegenwoordig is er veel te doen rond biodiversiteit

Tegenwoordig is er veel te doen rond biodiversiteit Voorwoord Tegenwoordig is er veel te doen rond biodiversiteit Maar wat is dat en waarom is biodiversiteit zo belangrijk? Je kunt het spelenderwijs leren op www.biodiversiteit.com of op de website van het

Nadere informatie

nr. 53 herfst 2006 afdeling Hoorn/West-Friesland

nr. 53 herfst 2006 afdeling Hoorn/West-Friesland nr. 53 herfst 2006 afdeling Hoorn/West-Friesland Het Hoornblad Oplage 450 exemplaren Informatie en mededelingenblad van de KNNV-afdeling Hoorn/West-Friesland Verschijnt 4x per jaar (januari, april, juli

Nadere informatie

NatuurNabij. Nieuwe voorzitter Natuurfoto s in museum Oud Soest Kraanvogels boven Soest Bouwlocatie Raadhuisplein IVN Eemland

NatuurNabij. Nieuwe voorzitter Natuurfoto s in museum Oud Soest Kraanvogels boven Soest Bouwlocatie Raadhuisplein IVN Eemland NatuurNabij Jaargang 36 - U i t g a v e 2 - m e i 2 0 0 9 Nieuwe voorzitter Natuurfoto s in museum Oud Soest Kraanvogels boven Soest Bouwlocatie Raadhuisplein IVN Eemland Vereniging voor natuur- en milieueducatie

Nadere informatie

Geen natuur zonder landbouw

Geen natuur zonder landbouw jaargang 5, nummer 19 september 2001 Geen natuur zonder landbouw "Mee anderen": natuurontwikkeling in coproductie. Vrijdag 31 augustus vond in Bellevue te Chaam een bijeenkomst plaats in het kader van

Nadere informatie

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN - afdeling Peize Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Juni 2015 braakballen uitpluizen wilgen en fruitbomen snoeien de onlanden even voorstellen nl doet opening brug de horst kledingbeurs

Nadere informatie

SPINSELS. www. ivn. n 1/hel lendoorn-n ijverdal. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal. JAARGANG 29 nr. 1 januari. februari en maart 2015

SPINSELS. www. ivn. n 1/hel lendoorn-n ijverdal. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal. JAARGANG 29 nr. 1 januari. februari en maart 2015 SPINSELS WAAR STAAT HET IVNVOOR? Het IVN wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Verenigingsblad van IVN Hellendoorn-Nijverdal JAARGANG 29 nr.

Nadere informatie

Natuur.blad. Het Grote Vogelweekend. Samenleving Welkom everzwijn. Grenzeloos Eilandhoppen in Zeeland

Natuur.blad. Het Grote Vogelweekend. Samenleving Welkom everzwijn. Grenzeloos Eilandhoppen in Zeeland Natuur.blad België-Belgique P.B - Antwerpen X 3/1485 Afgiftekantoor Antwerpen X P106230 Driemaandelijks ledentijdschrift van Natuurpunt december 2012 - januari - februari 2013 jaargang 11 nummer 4 verschijnt

Nadere informatie

De Wulp 42e jaargang nr. 3 - augustus 2011

De Wulp 42e jaargang nr. 3 - augustus 2011 De Wulp 42e jaargang nr. 3 - augustus 2011 De Wulp 42e jaargang, nr. 3, augustus 2011 Colofon De Wulp is een kwartaaluitgave van de Haagse Vogelbescherming, die gratis wordt toegezonden aan de leden. Wulp

Nadere informatie

INHOUD: Stichting Bomen over leven Nieuws van het MEC Vervolg nieuws MEC, Tot slot

INHOUD: Stichting Bomen over leven Nieuws van het MEC Vervolg nieuws MEC, Tot slot INHOUD: Blz.2 Blz.3 Blz.4 Blz.5 Blz.6 Blz.7 Blz.8 Blz.9 Blz.10 Blz.11 Blz.12 Blz.13 Blz.14 Blz.15 Blz.16 Blz.17 Blz.18 Blz.19 Blz. 20 Inleiding, Contributieverhoging, Website Wat is geweest, Open monumentendag

Nadere informatie

Oosterzele P.B. 9860 OOSTERZELE 1 3/6374. België Belgique. Driemaandelijkse nieuwsbrief Jaargang 17 nummer 4 oktober december 2010

Oosterzele P.B. 9860 OOSTERZELE 1 3/6374. België Belgique. Driemaandelijkse nieuwsbrief Jaargang 17 nummer 4 oktober december 2010 België Belgique P.B. 9860 OOSTERZELE 1 3/6374 Driemaandelijkse nieuwsbrief oktober december 2010 V.U. Natuurpunt Oosterzele, Bakkerstraat 35-9860 Oosterzele De zomer is voorbij, de herfst heeft zijn intrede

Nadere informatie

INHOUD. Nieuwjaars bijeenkomst Ledenvergaderingen / agenda Contributie afschrijving KNNV IVN vogelgroep / facebook Anulering ledenweekend IVN

INHOUD. Nieuwjaars bijeenkomst Ledenvergaderingen / agenda Contributie afschrijving KNNV IVN vogelgroep / facebook Anulering ledenweekend IVN INHOUD blad 2!! blad 3!! blad 4!! blad 5!! blad 7!! blad 8!! blad 9!! blad 10!! blad 11!! blad 12!! blad 13!! blad 14!! blad 15!! blad 16!! blad 17!! blad 18!! blad 20!! blad 21!! blad 25!! blad 34!! blad

Nadere informatie

Inhoud. Haagse Vogelbescherming

Inhoud. Haagse Vogelbescherming Jaarverslag 2012 Haagse Vogelbescherming Ereleden Dr. A. Schierbeek; S.G.A. Doorenbos; J.P. Strijbos; H. van Dongen; W.M. Lans; A. van der Laan; J. Rijnveld; H.G. Bolten; mevr. F.J. Bolten-Hinrichs; A.J.

Nadere informatie

De Wulp 42e jaargang nr. 4 - november 2011

De Wulp 42e jaargang nr. 4 - november 2011 De Wulp 42e jaargang nr. 4 - november 2011 De Wulp 42e jaargang, nr. 4, november 2011 Colofon De Wulp is een kwartaaluitgave van de Haagse Vogelbescherming, die gratis wordt toegezonden aan de leden. Wulp

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Bestuur IVN Eelde-Paterswolde

Bestuur IVN Eelde-Paterswolde Bestuur IVN Eelde-Paterswolde Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid Lid Lid Leo Stockmann Anemoonweg 40 9765 HG Paterswolde Hannie Koeleman- Lusink Hemstukken 32a 9761 KM Eelde Martin Hols Boerhaaveweg

Nadere informatie

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis Jaargang 25 oktober 2009 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl IN DIT NUMMER Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Nadere informatie

ONFF-020 Assebroekse Meersen

ONFF-020 Assebroekse Meersen (deel 1) ONFF-020 Assebroekse Meersen ZOT.MEER DAN ZOT! Citaat van onze beminde en bezorgde XYL s. Misschien hebben ze wel gelijk. Wie gaat er nu verdomd in de winter met een zender in het bos zitten.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2 ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE Gängelproat 2014, nr. 2 Colofon Bestuur Hennie Horst (voorzitter), Dirk Haan (vice voorzitter), Gert Nieterau (secretaris), Hennie Klootwijk (penningmeester),

Nadere informatie

Alchemilla. Winternummer 2014. Contactblad voor de leden van IVN West-Friesland. jaargang 42, nr. 1

Alchemilla. Winternummer 2014. Contactblad voor de leden van IVN West-Friesland. jaargang 42, nr. 1 Alchemilla Winternummer 2014 Contactblad voor de leden van IVN West-Friesland jaargang 42, nr. 1 Colofon De Alchemilla verschijnt viermaal per jaar in een oplage van 375 exemplaren. Het IVN, instituut

Nadere informatie

De Ratelaar. 34 e jaargang nr. 1, maart 2015 met Programma 2 de kwartaal. Roofvogels In de stad (1 - Havik) p. 12-13

De Ratelaar. 34 e jaargang nr. 1, maart 2015 met Programma 2 de kwartaal. Roofvogels In de stad (1 - Havik) p. 12-13 De Ratelaar 34 e jaargang nr. 1, maart 2015 met Programma 2 de kwartaal IVN en de provincie Wat hebben ze elkaar te bieden. Blz. 4 Roofvogels In de stad (1 - Havik) p. 12-13 1 Excursies pag. 8 KNNV-Excursies

Nadere informatie

Winterse romantiek langs de IJzer

Winterse romantiek langs de IJzer België-Belgique PB Antwerpen X 3/1485 NATUUR.BLAD Verschijnt: Maart, Juni, September, December Jaargang 12 nummer 4 Afgiftekantoor Antwerpen X P106230 met GRATIS wandel kaart Driemaandelijks ledentijdschrift

Nadere informatie

REESTINFO. Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest. Jaargang 17, nummer 1. Maart 2012

REESTINFO. Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest. Jaargang 17, nummer 1. Maart 2012 Jaargang 17, nummer 1 REESTINFO Maart 2012 Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest IN DIT NUMMER: Van het bestuur 2 Ledenvergadering 3 Tjiftjaf 5 Herbora 6 Natuurfotografie 7 Klaas en Henny 8 Zwarte

Nadere informatie