unistor Bedienings- en installatiehandleiding Indirect gestookte warmwaterboiler Voor de gebruiker en de installateur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "unistor Bedienings- en installatiehandleiding Indirect gestookte warmwaterboiler Voor de gebruiker en de installateur"

Transcriptie

1 Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en installatiehandleiding unistor Indirect gestookte warmwaterboiler NL VIH CB 80 C VIH CB 120 C VIH CB 150 C

2

3 Voor de gebruiker Bedieningshandleiding unistor Indirect gestookte warmwaterboiler VIH CB 80 C VIH CB 120 C VIH CB 150 C Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie Bewaren van de documenten Gebruikte symbolen Toestelbeschrijving Typeoverzicht Typeplaatje Gebruik conform de voorschriften Opbouw Veiligheid Bediening Inbedrijfname Instelvoorschriften Onderhoud Onderhoud Garantie Recycling en afvoer Toestel Verpakking Bedieningshandleiding unistor 1

4 1 Aanwijzingen bij de documentatie 2 Toestelbeschrijving 1 Aanwijzingen bij de documentatie De volgende aanwijzingen dienen als wegwijzer door de volledige documentatie. Naast deze Bedienings- en installatiehandleiding zijn er andere documenten van toepassing. Voor schade die door het niet naleven van deze handleidingen ontstaat, kan Vaillant niet aansprakelijk gesteld worden. 1.1 Bewaren van de documenten Bewaar deze bedienings- en installatiehandleiding en alle aanvullende geldende documenten zodanig op dat ze direct ter beschikking staan. Geef de documenten bij verhuizing of verkoop van het toestel aan de volgende eigenaar. 1.2 Gebruikte symbolen Neem bij de bediening van het toestel de veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding in acht! Hieronder worden de in de tekst gebruikte symbolen verklaard: Onmiddellijk gevaar voor lichamelijk letsel! Verbrandingsgevaar! Attentie! Mogelijk gevaarlijke situatie voor product en omgeving! Toepassingsaanbeveling. Symbool voor een vereiste activiteit 2 Toestelbeschrijving 2.1 Typeoverzicht Toestel VIH CB 80 C 80 VIH CB 120 C 120 VIH CB 150 C 150 Tabel 2.1 Typeoverzicht Boilerinhoud (liter) 2.2 Typeplaatje Het typeplaatje van de Vaillant indirect gestookte warmwaterboiler is in de fabriek aan de onderkant van het toestel aangebracht. 2.3 Gebruik conform de voorschriften VIH CB 80 C, VIH CB 120 C en VIH CB 150 C zijn gebouwd volgens de stand van de techniek en de erkende veiligheidstechnische regels. Toch kunnen er bij ondeskundige gebruik gevaren voor lichamelijk letsel van de gebruiker of derden resp. beschadigingen aan de toestellen en andere voorwerpen ontstaan. Attentie! Gebruik de toestellen alleen voor het verwarmen van drinkwater. Als het water niet voldoet aan de wettelijke vereisten voor drinkwater, kan schade aan het toestel door corrosie niet uitgesloten worden. VIH CB 80 C, VIH CB 120 C en VIH CB 150 C mogen uitsluitend worden gebruikt voor de opwarming van drinkwater tot 75 C in woningen en bedrijven. Ze mogen enkel voor dit doel gebruikt worden. Attentie! Elk misbruik is verboden. Een ander of daarvan afwijkend gebruik is niet conform de voorschriften. Voor de hierdoor ontstane schade kan de fabrikant/leverancier niet aansprakelijk gesteld worden. De gebruiker draagt hiervoor zelf het risico. Tot het gebruik conform de voorschriften behoren ook de inachtneming van de bedieningshandleiding en het voldoen aan de onderhouds- en inspectievoorwaarden. VIH CB 80 C, VIH CB 120 C en VIH CB 150 C moeten worden geïnstalleerd door een erkend installateur, die verantwoordelijk is voor de inachtneming van bestaande voorschriften, regels en richtlijnen. 2.4 Opbouw VIH CB 80 C, VIH CB 120 C en VIH CB 150 C zijn indirect verwarmde boilers van koper voor wandmontage. De afmetingen en het design zijn afgestemd op de hrex- CLUSIEF-toestellen. Warmte-isolatie vindt plaats door CFK-vrije EPS-isolatie. De boiler is met de koudwateraansluiting aangesloten aan de waterleiding en met de warmwateraansluiting aan de tappunten. Als aan een tappunt warm water wordt ontnomen, dan stroomt er koud water in de boiler, waar het wordt verwarmd tot de op de boilertemperatuurregeling van het cv-toestel ingestelde temperatuur. Boilerregeling Als het cv-toestel is uitgerust met de integreerbare weersafhankelijke regelaar calormatic 400 of de kamer(klok)thermostaat calormatic 360 of calormatic 360f, dan wordt de boiler via het elektronisch systeem van het cv-toestel geregeld. 2 Bedieningshandleiding unistor

5 Veiligheid 3 Bediening 4 3 Veiligheid Inlaatcombinatie met veiligheidsventiel en uitblaasleiding Bij het opwarmen van warm water in de boiler zet het watervolume uit, daarom moet iedere boiler worden uitgerust met een zelf aan te brengen inlaatcombinatie met een veiligheidsventiel van 8 bar en een uitblaasleiding. Verbrandingsgevaar door heet water! Tijdens het opwarmen komt er heet water uit de uitblaasleiding. De uitblaasleiding moet naar een geschikte aftapplaats worden geleid, waar er geen gevaar bestaat voor personen. Sluit nooit het veiligheidsventil resp. de uitblaasleiding af. Anders kan niet worden uitgesloten dat de boiler ontploft. Verbrandingsgevaar door heet water! De uitlooptemperatuur aan de tappunten kan bij de VIH CB 80 C, VIH CB 120 C en VIH CB 150 C oplopen tot 85 C. Vorstgevaar Als de boiler gedurende langere tijd in een onverwarmde ruimte buiten bedrijf blijft (bv. wintervakantie), dan moet de boiler volledig worden afgetapt. Veranderingen Aan boiler of regeling, aan toevoerleidingen voor water, aan de uitblaasleiding en aan het inlaatcombinatie met het veiligheidsventiel voor het boilerwater mag u geen wijzigingen aanbrengen. Lekkages Bij lekkages in het bereik van de warmwaterleiding tussen de boiler en tappunt sluit u de koudwaterkraan aan de inlaatcombinatie tussen boiler en huisaansluiting en laat de lekkage door een erkend installateur verhelpen. 4 Bediening 4.1 Inbedrijfname 1 i F P Afb. 4.1 Watertemperatuur instellen (voorbeeld: hrexclusief) Open voordat u de boiler (opnieuw) in bedrijf neemt altijd een tappunt, om te controleren of de boiler met water gevuld is en of de koudwaterstopkraan van de inlaatcombinatie is geopend. Volg dan de stappen hieronder: Controleer of het cv-toestel bedrijfsklaar is Stel de boilerwatertemperatuur in: Met de temperatuurkeuzeknop (1) op het cv-toestel kunt u de ingestelde temperatuur wijzigen: links tot ca. 15 C, rechts tot ca. 70 C. De boilertemperatuur is volgens de wettelijke voorschriften voor energiebesparing in de fabriek ingesteld op ca. 60 C. Voor de gebruikelijke behoefte aan warm water garandeert deze instelling de hoogste mate aan hygiëne en rendement. Bovendien wordt bij sterk kalkhoudend water de kalkvorming vertraagd. Cv-toestel inschakelen. Als de boiler voor het eerst wordt verwarmd of langere tijd uitgeschakeld was, wordt het volledige boilercapaciteit pas bereikt na een wachttijd. bar Gevaar voor de gezondheid door legionella vorming! Het toestel dient op minimal 60 C ingesteld te worden! 4.2 Instelvoorschriften Wij adviseren de watertemperatuur op ca. 60 C in te stellen om redenen van hygiëne en rendement. Bij installaties met lange warmwaterleidingen moet u de warmwatertemperatuur hoger instellen. Dit geldt ook voor installaties met meerdere boilers, als de gezamenlijke inhoud groter is dan 400 liter. Bedieningshandleiding unistor 3

6 4 Bediening 7 Recycling en afvoer 6 Garantie 5 Onderhoud 4.3 Onderhoud Voor de reiniging van de buitenkant van de boiler is een vochtige doek eventueel met zeepoplossing voldoende. Gebruik nooit schurende of oplossende reinigingsmiddelen (schuurmiddelen, benzine e.d.), anders kan de toestelmantel beschadigen. Wij adviseren om afhankelijk van de waterkwaliteit de boiler in regelmatige tijdsintervallen door te spoelen. 5 Onderhoud Voorwaarde voor permanente inzetbaarheid, betrouwbaarheid en lange levensduur is een jaarlijkse inspectieen onderhoudsbeurt van het toestel door de installateur. Niet of ondeskundig uitgevoerde inspectie- en onderhoudsbeurten kunnen de bedrijfsveiligheid van het toestel verminderen en materiële schade en lichamelijk letsel veroorzaken. Probeer daarom nooit zelf onderhoudswerkzaamheden aan uw toestel uit te voeren. Laat de inspectie- en onderhoudsbeurt uitvoeren door een erkend installateur. We raden u aan om een onderhoudscontract met een erkend installateur af te sluiten. Bij sterk kalkhoudend water is een periodieke ontkalking aan te bevelen. 7 Recycling en afvoer VIH CB 80 C, VIH CB 120 C en VIH CB 150 C en de transportverpakking bestaan grotendeels uit herbruikbaar materiaal. 7.1 Toestel Defecte indirect gestookte warmwaterboilers en garnituren zijn geen huisvuil. Zorg ervoor dat het oude toestel en eventuele garnituren op een verantwoorde manier worden afgevoerd. 7.2 Verpakking Zorg ervoor dat de verpakking op een verantwoorde manier wordt afgevoerd. U dient de toepasselijke nationale wettelijke voorschriften in acht te nemen. 6 Garantie Fabrieksgarantie Fabrieksgarantie wordt verleend alleen indien de installatie is uitgevoerd door een door Vaillant BV erkende installateur conform de installatievoorschriften van het betreffende product. De eigenaar van een Vaillant product kan aanspraak maken op fabrieksgarantie die conform zijn aan de algemene garantiebepalingen van Vaillant BV. Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend door de servicedienst Vaillant BV of door een door Vaillant BV aangewezen installatiebedrijf uitgevoerd. Eventuele kosten die gemaakt zijn voor werkzaamheden aan een Vaillant product gedurende de garantieperiode komen alleen in aanmerking voor vergoeding indien vooraf toestemming is verleend aan een door Vaillant BV aangewezen installatiebedrijf en als het conform de algemene garantiebepalingen een werkelijk garantiegeval betreft. 4 Bedieningshandleiding unistor

7 Voor de installateur Installatiehandleiding unistor Indirect gestookte warmwaterboiler VIH CB 80 C VIH CB 120 C VIH CB 150 C Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie Bewaren van de documenten Gebruikte symbolen Toestelbeschrijving Typeoverzicht Typeplaatje Gebruik conform de voorschriften Opbouw Veiligheidsaanwijzingen en voorschriften Veiligheidsaanwijzingen Voorschriften Montage Omvang van de levering en garnituren Montageplaats Inbedrijfname Inbedrijfname Overdracht aan de gebruiker Onderhoud Recycling en afvoer Toestel Verpakking Serviceteam en garantie Serviceteam Fabrieksgarantie Technische gegevens Installatie Aansluitgarnituren Installatiehandleiding unistor 1

8 1 Aanwijzingen bij de documentatie 2 Toestelbeschrijving 1 Aanwijzingen bij de documentatie De volgende aanwijzingen dienen als wegwijzer door de volledige documentatie. Naast deze bedienings- en installatiehandleiding zijn er andere documenten van toepassing. Voor schade die door het niet naleven van deze handleidingen ontstaat, kan Vaillant niet aansprakelijk gesteld worden. 1.1 Bewaren van de documenten Bewaar deze bedienings- en installatiehandleiding en alle aanvullende geldende documenten zodanig op dat ze direct ter beschikking staan. Geef de documenten bij verhuizing of verkoop van het toestel aan de volgende eigenaar. 1.2 Gebruikte symbolen Neem bij de installatie van het toestel de veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding in acht! Hieronder worden de in de tekst gebruikte symbolen verklaard: Onmiddellijk gevaar voor lichamelijk letsel! Verbrandingsgevaar! Attentie! Mogelijk gevaarlijke situatie voor product en omgeving! Toepassingsaanbeveling. Symbool voor een vereiste activiteit 2 Toestelbeschrijving 2.1 Typeoverzicht Toestel Boilerinhoud (liter) VIH CB 80 C 80 VIH CB 120 C 120 VIH CB 150 C 150 Tabel 2.1 Typeoverzicht 2.2 Typeplaatje Het typeplaatje van de Vaillant indirect gestookte warmwaterboiler is in de fabriek aan de onderkant van het toestel aangebracht. 2.3 Gebruik conform de voorschriften VIH CB 80 C, VIH CB 120 C en VIH CB 150 C zijn gebouwd volgens de stand van de techniek en de erkende veiligheidstechnische regels. Toch kunnen er bij het ondeskundige gebruik gevaren voor lichamelijk letsel van de gebruiker of derden resp. beschadigingen aan de toestellen en andere voorwerpen ontstaan. Attentie! Gebruik de toestellen alleen voor het verwarmen van drinkwater. Als het water niet voldoet aan de wettelijke vereisten voor drinkwater, kan schade aan het toestel door corrosie niet uitgesloten worden. VIH CB 80 C, VIH CB 120 C en VIH CB 150 C mogen uitsluitend worden gebruikt voor de opwarming van drinkwater tot 75 C in woningen en bedrijven. Ze mogen enkel voor dit doel gebruikt worden. Attentie! Elk misbruik is verboden. Een ander of daarvan afwijkend gebruik is niet conform de voorschriften. Voor de hierdoor ontstane schade kan de fabrikant/leverancier niet aansprakelijk gesteld worden. De gebruiker draagt hiervoor zelf het risico. Tot het gebruik conform de voorschriften behoren ook het in acht nemen van de bedienings- en installatiehandleiding en het naleven van de inspectie- en onderhoudsvoorschriften. VIH CB 80 C, VIH CB 120 C en VIH CB 150 C moeten worden geïnstalleerd door een erkend installateur, die verantwoordelijk is voor de inachtneming van bestaande voorschriften, regels en richtlijnen. 2.4 Opbouw VIH CB 80 C, VIH CB 120 C en VIH CB 150 C zijn indirect verwarmde boilers van koper voor wandmontage. De afmetingen en het design zijn afgestemd op de hrex- CLUSIEF-toestellen. Warmte-isolatie vindt plaats door CFK-vrije EPS-isolatie. De boiler is met de koudwateraansluiting aangesloten aan de waterleiding en met de warmwateraansluiting aan de tappunten. Als aan een tappunt warm water wordt ontnomen, dan stroomt er koud water in de boiler, waar het wordt verwarmd tot de op de boilertemperatuurregeling van het cv-toestel ingestelde temperatuur. Boilerregeling Als het cv-toestel is uitgerust met de integreerbare weersafhankelijke regelaar calormatic 400 of de kamer(klok)thermostaat calormatic 360 of calormatic 360f, dan wordt de boiler via het elektronisch systeem van het cv-toestel geregeld. 2 Installatiehandleiding unistor

9 Veiligheidsaanwijzingen en voorschriften 3 3 Veiligheidsaanwijzingen en voorschriften 3.1 Veiligheidsaanwijzingen Attentie! Materiële schade en lichamelijk letsel door ondeskundige installatie! De installatie en eerste inbedrijfname mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend installateur. Deze is ook verantwoordelijk voor de deskundige installatie en inbedrijfname conform de voorschriften. Attentie! Materiële schade door uitstromend water! Oude of beschadigde pakkingen moet u vervangen. Inlaatcombinatie met veiligheidsventiel en uitblaasleiding Bij het opwarmen van warm water in de boiler zet het watervolume uit, daarom moet iedere boiler worden uitgerust met een zelf aan te brengen inlaatcombinatie met veiligheidsventiel van 8 bar en een uitblaasleiding. Verbrandingsgevaar door heet water! Tijdens het opwarmen komt er heet water uit de uitblaasleiding. De uitblaasleiding moet naar een geschikte aftapplaats worden geleid, waar er geen gevaar bestaat voor personen. Sluit nooit het veiligheidsventil resp. de uitblaasleiding af. Anders kan niet worden uitgesloten dat de boiler ontploft. Verbrandingsgevaar door heet water! De uitlooptemperatuur aan de tappunten kan bij de VIH CB 80 C, VIH CB 120 C en VIH CB 150 C oplopen tot 85 C. Veranderingen Aan boiler of regeling, aan toevoerleidingen voor water, aan de uitblaasleiding en aan inlaatcombinatie met het veiligheidsventiel voor het boilerwater mag u geen wijzigingen aanbrengen. Lekkages Bij lekkages in het bereik van de warmwaterleiding tussen de boiler en tappunt sluit u de koudwaterkraan aan de inlaatcombinatie tussen boiler en huisaansluiting en laat de lekkage door een erkend installateur verhelpen. 3.2 Voorschriften Voor de installatie van dit toestel moeten bovendien de volgende wetten, verordeningen, technische regels, normen en bepalingen in de geldige versie in acht worden genomen: De volgende lijst met normen maakt geen aanspraak op volledigheid. NEN Voorschriften voor aardgasinstallaties GAVO 1987 (en aanvullingen); NPR Toelichting bij NEN 1078; NEN Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van verbrandingstoestellen; NEN Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties; NEN Veiligheidseisen voor centrale verwarmingsinstallaties; NEN Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties. - NEN Binnenriolering - Eisen en bepalingsmethoden Het bouwbesluit; Algemene bepalingen van de plaatselijke nutsbedrijven. De elektrische installatie dient uitgevoerd te worden conform de NEN 1010 (Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties). Verbrandingsgevaar door heet water! Controleer bij iedere onderhoudsbeurt of de inlaatcombinatie goed werkt (zie ook de bedieningshandleiding van de inlaatcombinatie). Anders kan niet worden uitgesloten dat de boiler ontploft! Vorstgevaar Als de boiler gedurende langere tijd in een onverwarmde ruimte buiten bedrijf blijft (bv. wintervakantie), dan moet de boiler volledig worden afgetapt. Installatiehandleiding unistor 3

10 4 Montage 4 Montage 4.1 Omvang van de levering en garnituren 1 Afb Omvang van de levering Montageplaats VIH CB 80 C, VIH CB 120 C en VIH CB 150 C kunnen uitsluitend aan de wand naast het cv-toestel worden gemonteerd (aansluitingen onder). Voor de montage van de VIH CB 80 C, VIH CB 120 C resp. VIH CB 150 C is een ophangbeugel meegeleverd in de boilerverpakking. Houd bij de plaatsing van de boiler rekening met het gewicht in gevulde toestand (zie hoofdstuk 11). Gebruik afhankelijk van de toestand van de wand schroeven met geschikte pluggen. Bij lichte wanden is een bijzondere draagconstructie vereist (bijv. bevestigingsschroeven aan de achterkant van de wand verbinden met een stalen plaatje). Boor de gaten voor de ophangbeugel zoals weergegeven op afbeelding 4.1 (onderkanten van boiler en cvtoestel op gelijke hoogte). Lijn de ophangbeugel horizontaal ten opzichte van de ophangbeugel van het cv-toestel en verticaal ten opzichte van de wateraansluitingen uit. Bevestig de ophangbeugel met pluggen en schroeven aan de muur. Hang de boiler met de uitsparing in de achterwand van het toestel op de ophangbeugel. Pos. Aantal Beschijving 1 1 Toestel 2 1 Bedienings- en installatiehandleiding 3 1 Ophangbeugel geen afb. 1 Wandsjabloon Tabel 4.1 Omvang van de levering Garnituren (niet bij levering inbegrepen) Afstandsframe (art.-nr ) Boileraansluitset (art.-nr ) 4 Installatiehandleiding unistor

11 Montage ,1 224,8 107,4 Afb. 4.2 Afmetingen Legenda 1 Ophangbeugel cv-toestel 2 Ophangbeugel VIH CB 80 C/120 C/150 C 3 Cv-retour cv-toestel, 22 mm 4 Boilerretour cv-toestel 5 Gasaansluiting Rp 1/2 of 3/4 6 Boileraanvoer cv-toestel 7 Cv-aanvoer cv-toestel, 22 mm 10 Inbouw-afvoeraansluiting Rp 1 17 Warmwateraansluiting, 15 x 1 18 Koudwateraansluiting, 15 x 1 19 Boilerretour VIH CB 80 C, 22 x 2 Boilerretour VIH CB 120 C/150 C, 28 x 2 20 Boileraanvoer VIH CB 80 C, 22 x 2 Boileraanvoer VIH CB 120 C/150 C, 28 x 2 21 Dompelbuis voor NTC-voeler R p = buitenschroefdraad Toestel Gebruik bij de montage van de warmwaterboiler naast de cv-toestellen hrexclusief VHR NL 20/4 S of VHR NL 25/4 S het als garnituur verkrijgbare afstandsframe (art.-nr ). De bijbehorende gebruiksaanwijzing vindt u in de documenten bij het cv-toestel. VIH CB 80 C 800 VIH CB 120 C 1090 VIH CB 150 C 1280 Tabel 4.2 Afmetingen Toestelhoogte (mm) Installatiehandleiding unistor 5

12 5 Installatie 6 Inbedrijfname 7 Onderhoud 5 Installatie Materiële schade en lichamelijk letsel door ondeskundige installatie! De installatie en eerste inbedrijfname mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend installateur. Deze is ook verantwoordelijk voor de deskundige installatie en inbedrijfname conform de voorschriften. Neem voor de installatie van de boiler volgende stappen: Vul de uitrusting van het cv-toestel aan met de garnituren voor de boilerfunctie (zie hoofdstuk 4.1). Spoel voor de aansluiting de drinkwaterleiding zorgvuldig door. Installeer de koudwaterleiding met een aftapmogelijkheid en de vereiste veiligheidsinrichtingen: de waterdruk in de koudwateringang mag max. 8 bar bedragen. Monteer een inlaatcombinatie met een veiligheidsventiel van 8 bar. In de buurt van de uitblaasleiding van het veiligheidsventiel moet een bordje met de volgende tekst worden aangebracht: Tijdens het verwarmen van de boiler komt er om veiligheidsredenen water uit de uitblaasleiding van het veiligheidsventiel! Niet afsluiten! Installeer de warmwaterleiding. Om energieverlies te voorkomen en tevens als bescherming tegen verbranding moeten alle hydraulische leidingen van warmte-isolatie zijn voorzien. Sluit alle aansluitleidingen met schroefverbindingen aan. 5.1 Aansluitgarnituren Voor een eenvoudige montage van de Vaillant indirect gestookte warmwaterboilers VIH CB 80 C, VIH CB 120 C en VIH CB 150 C naast het cv-toestel staan als garnituren een aansluitset met inlaatcombinatie en veiligheidsventil (art.-nr ) ter beschikking. 6 Inbedrijfname 6.1 Inbedrijfname Na de installatie moet de boiler cv- en drinkwaterzijdig worden gevuld. Vul de installatie cv-zijdig en ontlucht deze. Vul de installatie drinkwaterzijdig met de koudwaterkraan van de inlaatcombinatie en ontlucht deze via het warmwatertappunt. Controleer de boiler en installatie op lekkages. Stel de boilerwatertemperatuur in: Met de temperatuurkeuzeknop op het cv-toestel kunt u de in de fabriek ingestelde temperatuur van 60 C wijzigen: links tot ca. 15 C, rechts tot ca. 70 C. Controleer of alle regel- en bewakingsinrichtingen goed werken en juist zijn ingesteld. Neem het cv-toestel in bedrijf. 6.2 Overdracht aan de gebruiker De gebruiker van de Vaillant indirect gestookte warmwaterboiler VIH CB 80 C, VIH CB 120 C of VIH CB 150 C moet uitleg krijgen over het gebruik en de werking van de boiler. Laat de gebruiker zien, waar de boiler kan worden afgetapt. Geef de gebruiker de handleiding en toestelpapieren, zodat hij ze kan bewaren. Neem samen met de gebruiker de bedieningshandleiding door en beantwoord eventueel zijn vragen. Wijs de gebruiker vooral op de veiligheidsaanwijzingen die hij in acht moet nemen. Wijs de gebruiker op de noodzaak het toestel regelmatig een onderhoudsbeurt te geven (onderhoudscontract). Wijs de gebruiker erop dat de handleidingen in de buurt van de installatie moeten blijven. 7 Onderhoud Verbrandingsgevaar door heet water! De uitblaasleiding van het op de warmwaterboiler gemonteerde veiligheidsventiel moet altijd open blijven. Controleer bij iedere onderhoudsbeurt of de veiligheidsgroep goed werkt (zie ook de installatiehandleiding van de inlaatcombinatie). Anders kan niet worden uitgesloten dat de boiler ontploft! 6 Installatiehandleiding unistor

13 Recycling en afvoer 8 Servicedienst en garantie 9 8 Recycling en afvoer VIH CB 80 C, VIH CB 120 C en VIH CB 150 C en de transportverpakking bestaan grotendeels uit herbruikbaar materiaal. 8.1 Toestel Defecte indirect gestookte warmwaterboilers en garnituren zijn geen huisvuil. Zorg ervoor dat het oude toestel en eventuele garnituren op een verantwoorde manier afgevoerd worden. 8.2 Verpakking Zorg ervoor dat de verpakking op een verantwoorde manier wordt afgevoerd. U dient de toepasselijke nationale wettelijke voorschriften in acht te nemen. 9 Serviceteam en garantie 9.1 Serviceteam Het Serviceteam dient ter ondersteuning van de installateur en is tijdens kantooruren te bereiken op nummer (020) Fabrieksgarantie Fabrieksgarantie wordt verleend alleen indien de installatie is uitgevoerd door een door Vaillant BV erkende installateur conform de installatievoorschriften van het betreffende product. De eigenaar van een Vaillant product kan aanspraak maken op fabrieksgarantie die conform zijn aan de algemene garantiebepalingen van Vaillant BV. Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend door de servicedienst Vaillant BV of door een door Vaillant BV aangewezen installatiebedrijf uitgevoerd. Eventuele kosten die gemaakt zijn voor werkzaamheden aan een Vaillant product gedurende de garantieperiode komen alleen in aanmerking voor vergoeding indien vooraf toestemming is verleend aan een door Vaillant BV aangewezen installatiebedrijf en als het conform de algemene garantiebepalingen een werkelijk garantiegeval betreft. Installatiehandleiding unistor 7

14 10 Technische gegevens 10 Technische gegevens Eenheid VIH CB 80 C VIH CB 120 C VIH CB 150 C Vermogen en inhoud Vermogen van de warmtewisselaar kw Boilerinhoud, netto l Cv-waterinhoud l 0,87 1,92 1,92 Toegestane bedrijfsdruk Boilerwater bar Cv-water bar Drukverlies in de cv-spiraal bij Δt 20 K bij l/h mbar Temperaturen Max. cv-watertemperatuur C Max. boilertemperatuur C Max. boilertemperatuur (ingesteld in de fabriek) C Energieverbruik stand-by 1) kwh/24h 0,76 0,97 1,1 Afmetingen Hoogte mm Breedte mm Diepte mm Aansluitingen Koudwater/warmwater mm Aanvoer/retour mm Gewicht Boiler (eigengewicht) kg Boiler bedrijfsklaar gevuld kg Tabel 10.1 Technische gegevens VIH CB 80 C, VIH CB 120 C en VIH CB 150 C 1) Bij een ΔT van 40 K tussen ruimte- en warmwatertemperatuur Cv-toestel VIH CB 80 C VIH CB 120 C VIH CB 150 C hrexclusief VHR NL 20/4 S X (CW5) X (CW6) hrexclusief VHR NL 25/4 S X (CW5) X (CW6) hrexclusief VHR NL 35/4 S X (CW6) X (CW6) hrexclusief VHR NL 45/4 S 1) X (CW6) X (CW6) Tabel 10.2 Toewijzing warmwaterboiler - cv-toestel 1) zonder aansluitset 8 Installatiehandleiding unistor

15 Installatiehandleiding unistor 9

16 _02 NL

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. unistor. Warmwaterboiler VIH CB 80 C VIH CB 120 C VIH CB 150 C

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. unistor. Warmwaterboiler VIH CB 80 C VIH CB 120 C VIH CB 150 C Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en installatiehandleiding unistor Warmwaterboiler VIH CB 80 C VIH CB 120 C VIH CB 150 C NL Voor de gebruiker Bedieningshandleiding unistor Warmwaterboiler

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing allstor Bufferboiler NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Aanvullend geldende documenten... 3 1.2 Documenten bewaren... 3 1.3

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing allstor Bufferboiler NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Documenten bewaren... 3 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie

h Aanwijzing! NL; BENL Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat Bedieningshandleiding Aanwijzingen bij de documentatie Voor de installateur 00200077_00 NL; BENL 0 2006 Bedienings- en installatiehandleiding VRT 50 Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Aanwijzingen bij de documentatie Bedieningshandleiding De volgende aanwijzingen

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur OpenTherm module AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur OpenTherm module AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Nefit Economy cv-boilers

Nefit Economy cv-boilers Nefit houdt Nederland warm Installatie-instructie Nefit Economy cv-boilers INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 1-1 2. INSTALLEREN 2-1 2.1 Voorschriften 2-1 2.1.1 Algemene voorschriften 2-1 2.1.2 Voorschriften fabrikant

Nadere informatie

Altijd aan uw zijde. Gebruiksaanwijzing B.E. MV 50 L L B.E. MH 100 L L. BEnl

Altijd aan uw zijde. Gebruiksaanwijzing B.E. MV 50 L L B.E. MH 100 L L. BEnl Altijd aan uw zijde Gebruiksaanwijzing B.E. MV 50 L... 200 L B.E. MH 100 L... 200 L BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheid... 3 1.1 Algemene veiligheidsinstructies... 3 1.2 CE-markering... 4 1.3

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

VIH 80 / VIH 120 / VIH 150

VIH 80 / VIH 120 / VIH 150 HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK van de VIH 80 / VIH 120 / VIH 150 Inhoudsopgave 1 Algemeen............................................. 3 1.1 Leveromfang.........................................

Nadere informatie

Altijd aan uw zijde. Gebruiksaanwijzing SDN 100 H... SDN 200 H SDN 50 V... SDN 200 V SDC 50 V... SDC 200 V SDC 150 V TRI, SDC 200 V TRI.

Altijd aan uw zijde. Gebruiksaanwijzing SDN 100 H... SDN 200 H SDN 50 V... SDN 200 V SDC 50 V... SDC 200 V SDC 150 V TRI, SDC 200 V TRI. Altijd aan uw zijde Gebruiksaanwijzing SDN 100 H... SDN 200 H SDN 50 V... SDN 200 V SDC 50 V... SDC 200 V SDC 150 V TRI, SDC 200 V TRI BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheid... 3 1.1 Algemene veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS

SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS MODELLEN: ES3 ES4 ES5 ES65 Installatie- en bedieningsvoorschriften Onderhoudsinstructies Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden. 4.1.4 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

, , Montagehandleiding. Montagehandleiding. Voor de installateur. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

, , Montagehandleiding. Montagehandleiding. Voor de installateur. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Montagehandleiding Voor de installateur Montagehandleiding 0020028665, 0020028666, 0020057214 BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing FEW 200 ME FEW 300 ME. NL, BEnl

Gebruiksaanwijzing FEW 200 ME FEW 300 ME. NL, BEnl Gebruiksaanwijzing FEW 200 ME FEW 300 ME NL, BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheid... 3 1.1 Waarschuwingen bij handelingen... 3 1.2 Reglementair gebruik... 3 1.3 Algemene veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Voor de gebruiker/voor de installateur. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding VR 81. Afstandsbediening voor VRC 430.

Voor de gebruiker/voor de installateur. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding VR 81. Afstandsbediening voor VRC 430. Voor de gebruiker/voor de installateur Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding VR 81 Afstandsbediening voor VRC 430 NL, BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Documenten

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Bedieningshandleiding. hrpro. HR gaswandketel VHR NL CW 3/3 VHR NL CW 4/3

Voor de gebruiker. Bedieningshandleiding. hrpro. HR gaswandketel VHR NL CW 3/3 VHR NL CW 4/3 Voor de gebruiker Bedieningshandleiding hrpro HR gaswandketel VHR NL CW 3/3 VHR NL CW 4/3 NL Inhoudsopgave Toesteleigenschappen Aanbevolen garnituren Inhoudsopgave Toesteleigenschappen........................

Nadere informatie

Voor de installateur en de gebruiker. Installatiehandleiding; aanwijzingen voor de gebruiker. geostor. Warmwaterboiler VDH NL, BENL

Voor de installateur en de gebruiker. Installatiehandleiding; aanwijzingen voor de gebruiker. geostor. Warmwaterboiler VDH NL, BENL Voor de installateur en de gebruiker Installatiehandleiding; aanwijzingen voor de gebruiker geostor Warmwaterboiler VDH NL, BENL Inhoudsopgave Inhaltsverzeichnis Aanwijzingen bij de documentatie... 3.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. unistor. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. NL, BEnl. Warmwaterboiler. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

Gebruiksaanwijzing. unistor. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. NL, BEnl. Warmwaterboiler. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing unistor Warmwaterboiler NL, BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Nadere informatie

Electrische Boiler. Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H

Electrische Boiler. Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H Electrische Boiler Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H Wij feliciteren u met de aanschaf van uw boiler. De electrische verwarmers

Nadere informatie

Installatie- en gebruikersinstructie

Installatie- en gebruikersinstructie Voor de installateur Installatie- en gebruikersinstructie Zonneboiler Logalux HC0 Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3. Over dit voorschrift..........................................

Nadere informatie

Voorraadsystemen HRVW 50... HRVW 75...

Voorraadsystemen HRVW 50... HRVW 75... Voorraadsystemen HRVW 50... HRVW 75... Gm Inhoud Inhoud Veiligheidsvoorschriften 2 Verklaring symbolen 2 1Toestelbeschrijving algemeen 3 1.1 Toestelbeschrijving 3 1.1.1 Gebruik 3 1.1.2 Meegeleverd voorraadsysteem

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Bedieningshandleiding. hrsolide. HR gaswandketel VHR NL 18-22/3 C VHR NL 24-28/3 C

Voor de gebruiker. Bedieningshandleiding. hrsolide. HR gaswandketel VHR NL 18-22/3 C VHR NL 24-28/3 C Voor de gebruiker Bedieningshandleiding hrsolide HR gaswandketel VHR NL 8-22/3 C VHR NL 24-28/3 C NL Inhoudsopgave Toesteleigenschappen Aanbevolen garnituren Inhoudsopgave Toesteleigenschappen........................

Nadere informatie

Bosch solar Pakket. Montage- en Gebruikershandleiding 6 720 616 018 (2008/03)

Bosch solar Pakket. Montage- en Gebruikershandleiding 6 720 616 018 (2008/03) osch solar Pakket nl Montage- en Gebruikershandleiding 2 NL Voorwoord In deze installatie-instructie wordt de installatie, ingebruikstelling en het onderhoud van het hele systeem beschreven. De installatie

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Bedieningshandleiding. hrpro. HR gaswandketel VHR NL CW 3/3 VHR NL CW 4/3

Voor de gebruiker. Bedieningshandleiding. hrpro. HR gaswandketel VHR NL CW 3/3 VHR NL CW 4/3 Voor de gebruiker Bedieningshandleiding hrpro HR gaswandketel VHR NL CW 3/3 VHR NL CW 4/3 NL Inhoudsopgave Toesteleigenschappen Aanbevolen garnituren Inhoudsopgave Toesteleigenschappen........................

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding

Installatie- en onderhoudshandleiding Altijd aan uw zijde Installatie- en onderhoudshandleiding SDN 50 S SDN 00 S SDC 50 S SDC 00 S SDC 00 S BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid.... Waarschuwingen bij handelingen.... Algemene veiligheidsinstructies....

Nadere informatie

Ribbelbuis voor zonnesystemen 2 in 1

Ribbelbuis voor zonnesystemen 2 in 1 Voor de installateur Montagehandleiding Ribbelbuis voor zonnesystemen 2 in Flexibel slangsysteem DN6 voor zonnesystemen Flexibel slangsysteem DN20 voor zonnesystemen Art.-nr. 302 46 Art.-nr. 302 47 BEnl

Nadere informatie

HSF EcoMechanic Compact

HSF EcoMechanic Compact HSF EcoMechanic Compact MONTAGE INSTRUCTIE & GEBRUIKSHANDLEIDING Bewaar deze handleiding bij de afleverset Gebruikshandleiding WERKING Werking voor centrale verwarming De unit is uitgerust met een drukverschilregelaar

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

IT - 300/400/500/600/750/1000 IT

IT - 300/400/500/600/750/1000 IT Indirecte boiler IT - 300/400/500/600/750/1000 IT - 1500/2000/2500/3000 Indirecte boiler geschikt voor vrijwel alle toepassingen Spiraalvormige warmtewisselaar op basis van enkele scheiding PermaGlas Ultra

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. GeniaUniversal

Bedieningshandleiding. GeniaUniversal Bedieningshandleiding GeniaUniversal INHOUDSOPGAVE AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Lees mij... 2 1.1 Welkom... 2 1.2 Onderhoud... 2 2 Kennismaking met uw module... 2 2.1 Beschrijving van de module...

Nadere informatie

Voorraadsystemen HRVS 120... HRVS 160... 6 720 611 252 NL (02.10) Gm 6 720 610 448-00.2R

Voorraadsystemen HRVS 120... HRVS 160... 6 720 611 252 NL (02.10) Gm 6 720 610 448-00.2R Voorraadsystemen 6 720 610 448-00.2R HRVS 120... HRVS 160... Gm Inhoud Inhoud Veiligheidsvoorschriften 2 Verklaring symbolen 2 1 Toestelbeschrijving algemeen 3 1.1 Toestelbeschrijving 3 1.1.1 Gebruik 3

Nadere informatie

Buffervat allstor. Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. BEnl, NL. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

Buffervat allstor. Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. BEnl, NL. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing Buffervat allstor BEnl, NL Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Nadere informatie

Neutralisatie-eenheid

Neutralisatie-eenheid Installatiehandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE0.1 V3 6 720 643 202 (2010/03) NL Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Voor de installateur. Installatie-instructie. Nefit Douche-WTW

Voor de installateur. Installatie-instructie. Nefit Douche-WTW Voor de installateur Installatie-instructie Nefit Douche-WTW Inhoudsopgave 1 Voorschriften............................. 3 1.1 Normbladen............................... 3 1.2 Werkzaamheden aan de Nefit

Nadere informatie

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOSOL-F VITOSOL-T. voor de gebruiker van de installatie. Vlakke en vacuüm-buiscollectoren

VIESMANN. Bedieningsaanwijzing VITOSOL-F VITOSOL-T. voor de gebruiker van de installatie. Vlakke en vacuüm-buiscollectoren Bedieningsaanwijzing voor de gebruiker van de installatie VIESMANN Vlakke en vacuüm-buiscollectoren VITOSOL-F VITOSOL-T 5458 056 B/fl 3/2010 Bewaren a.u.b.! Veiligheidsaanwijzingen Voor uw veiligheid Volg

Nadere informatie

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 240. Kamer(klok)thermostaat VRT 240 NL; BENL

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 240. Kamer(klok)thermostaat VRT 240 NL; BENL Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en installatiehandleiding calormatic 240 Kamer(klok)thermostaat VRT 240 NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwijzingen bij de documentatie. 4 Gebruikte

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding PSWK 50. Buffervat Wo (2013/03) BE

Installatie- en onderhoudshandleiding PSWK 50. Buffervat Wo (2013/03) BE Installatie- en onderhoudshandleiding PSWK 50 Buffervat 6720803559-00.1Wo 6 720 807 013 (2013/03) BE Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheidsaanwijzingen en toelichting van de symbolen... 2 1.1 Uitleg

Nadere informatie

CV module Plus Installatievoorschriften

CV module Plus Installatievoorschriften CV module Plus Installatievoorschriften 2-15 1. BESCHRIJVING... 2 2. INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Montage... 2 2.3 Aansluitschema's... 3 2.4 Tapwaterzijdige aansluiting... 6 2.5

Nadere informatie

IT - 300/400/500/600/750/1000 IT

IT - 300/400/500/600/750/1000 IT Indirecte boiler IT - 300/400/500/600/750/1000 IT - 1500/2000/2500/3000 Indirecte boiler geschikt voor vrijwel alle toepassingen Spiraalvormige warmtewisselaar op basis van enkele scheiding Permalas Ultra

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie 50 LITER BUFFERVAT 6 720 803 641 (2012/05) NL 6720803559-00.1Wo Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheidsaanwijzingen en toelichting van de symbolen... 2 1.1

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker VRT 35. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

Gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker VRT 35. BEnl. Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing VRT 35 BEnl Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Voor de erkende vakman VISTRON D.SLM. 03/2005 Art. Nr

Gebruiksaanwijzing Voor de erkende vakman VISTRON D.SLM. 03/2005 Art. Nr Gebruiksaanwijzing Voor de erkende vakman VISTRON 150-200 D.SLM 03/2005 Art. Nr. 12 048 132 Inhoudsopgave Inhoudsopgave. 2 Algemeen... 3 Plaatsing. 3 Montage van de voeler / Demontage van de flens. 3 Installatie...

Nadere informatie

calormatic 430 NL, BENL Gebruiksaanwijzingen en installatiehandleiding Weersafhankelijke klokthermostaat Voor de gebruiker/voor de installateur

calormatic 430 NL, BENL Gebruiksaanwijzingen en installatiehandleiding Weersafhankelijke klokthermostaat Voor de gebruiker/voor de installateur Voor de gebruiker/voor de installateur Gebruiksaanwijzingen en installatiehandleiding calormatic 430 Weersafhankelijke klokthermostaat NL, BENL VRC 430 Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzingen calormatic

Nadere informatie

Installatiehandleiding (montage aan een dragende muur)

Installatiehandleiding (montage aan een dragende muur) Populierenlaan 59, 1911 BK Uitgeest Telefoon 0251-316482 Fax 0251-314043 Email: mail@sanmedi.nl Website: www.sanmedi.nl Installatie handleiding Lift 03 Type A (opbouw) / CLA Installatiehandleiding (montage

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Voor de erkende installateur. Installatiehandleiding VWZ ZK. 2-zonekit

Installatiehandleiding. Voor de erkende installateur. Installatiehandleiding VWZ ZK. 2-zonekit Installatiehandleiding Voor de erkende installateur Installatiehandleiding VWZ ZK 2-zonekit NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 anwijzingen bij de documentatie...3 1.1 anvullend geldende documenten in acht

Nadere informatie

Terugstroombeveiliging voor ecotec/5

Terugstroombeveiliging voor ecotec/5 Installatiehandleiding Voor de installateur Installatiehandleiding Terugstroombeveiliging voor ecotec/5 VLT/VGA -systeem Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Tel. +49

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

montage instructie & gebruikshandleiding

montage instructie & gebruikshandleiding HSF EcoLogic Compact montage instructie & gebruikshandleiding gas water warmte HSF ELEMENTS Gebruikshandleiding WERKING Werking voor centrale verwarming De unit is uitgerust met een drukverschilregelaar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Migo. BEnl

Gebruiksaanwijzing. Migo. BEnl Gebruiksaanwijzing Migo BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheid... 3 1.1 Waarschuwingen bij handelingen... 3 1.2 Reglementair gebruik... 3 1.3 Algemene veiligheidsinstructies... 4 2 Aanwijzingen

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Bedieningshandleiding. hrexclusief. HR Gaswandketel

Voor de gebruiker. Bedieningshandleiding. hrexclusief. HR Gaswandketel Voor de gebruiker Bedieningshandleiding hrexclusief HR Gaswandketel NL Inhoud Algemeen Inhoud Algemeen........................... Gebruikte symbolen....................... Aansprakelijkheid.........................3

Nadere informatie

montage instructie & gebruikshandleiding

montage instructie & gebruikshandleiding montage instructie & gebruikshandleiding Bewaar deze handleiding bij de afleverset Gebruikshandleiding TOEPASSING De HSF EcoMechanic wordt toegepast als afleverset in collectieve warmtedistributiesystemen.

Nadere informatie

montagehandleiding CV EN SANITAIR HOTRUN TYPE 37 / TYPE 70 ELEKTRISCHE GEISER Elwa International BV De Dollard 28 1454 AV Watergang www.elwa.

montagehandleiding CV EN SANITAIR HOTRUN TYPE 37 / TYPE 70 ELEKTRISCHE GEISER Elwa International BV De Dollard 28 1454 AV Watergang www.elwa. CV EN SANITAIR montagehandleiding HOTRUN TYPE 37 / TYPE 70 ELEKTRISCHE GEISER Elwa International BV De Dollard 28 1454 AV Watergang www.elwa.nl Inhoudsopgave Voorwoord.........................................

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding ST65E. Indirect verwarmde boiler 6 720 642 861-00.1O 6 720 801 583 (2011/12) BE

Installatie- en onderhoudshandleiding ST65E. Indirect verwarmde boiler 6 720 642 861-00.1O 6 720 801 583 (2011/12) BE Installatie- en onderhoudshandleiding ST65E Indirect verwarmde boiler 6 720 801 583 (2011/12) BE 6 720 642 861-00.1O Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheidsaanwijzingen en toelichting van de symbolen

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Legenda

Nadere informatie

Remeha staande boiler type 120/40

Remeha staande boiler type 120/40 Technische informatie Remeha staande boiler type 120/40 Remeha staande boiler 120/40 Indirect gestookte voorraadboiler INHOUDSOPGAVE Voorwoord 4 1 Toestel omschrijving 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Technische

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Bedieningshandleiding hrexclusief. HR Gaswandketel VHR 35 S VHR 35 C

Voor de gebruiker. Bedieningshandleiding hrexclusief. HR Gaswandketel VHR 35 S VHR 35 C Voor de gebruiker Bedieningshandleiding NL HR Gaswandketel VHR 35 S VHR 35 C Inhoud Algemeen........................................ 3 Pagina. Gebruikte symbolen..................... 3. Aansprakelijkheid.......................

Nadere informatie

Reservoir PRO3-VAQ PRO7-VAQ

Reservoir PRO3-VAQ PRO7-VAQ Installatiehandleiding VAQ Lees voor het installeren eerst deze handleiding Inleiding De werking van de Quooker Het Quooker-systeem bestaat uit een klein reservoir onder het aanrecht dat aangesloten is

Nadere informatie

Nederland nl. Installatie- en servicehandleiding. Buffervat Gelaagd buffervat P 750-2, P

Nederland nl. Installatie- en servicehandleiding. Buffervat Gelaagd buffervat P 750-2, P Nederland nl Installatie- en servicehandleiding Buffervat Gelaagd buffervat P 750-2, P 1000-2 Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het

Nadere informatie

Nederland nl. Installatie- en bedienings voorschriften Onderhoudsinstructies. Sentry electrische boilers ES30 ES40 ES50 ES65

Nederland nl. Installatie- en bedienings voorschriften Onderhoudsinstructies. Sentry electrische boilers ES30 ES40 ES50 ES65 Nederland nl Installatie- en bedienings voorschriften Onderhoudsinstructies Sentry electrische boilers ES30 ES40 ES50 ES65 Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding

Nadere informatie

ONS ELEMENT. AANBOD 03 2009» DOORSTROOMTOESTELLEN» KLEINE BOILERS

ONS ELEMENT. AANBOD 03 2009» DOORSTROOMTOESTELLEN» KLEINE BOILERS warm water hernieuwbare energie kl imaatregel ing verwarming WARM WATER. ONS ELEMENT. AANBOD 03 2009» DOORSTROOMTOESTELLEN» KLEINE BOILERS ELEKTRONIScHE DOORSTROOMVERwARMERS. TEMpERATUURREgELINg MET gevoel.

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Bedieningshandleiding HRV. HR Gaswandketel HRV NL 24 C HRV NL 30 C

Voor de gebruiker. Bedieningshandleiding HRV. HR Gaswandketel HRV NL 24 C HRV NL 30 C Voor de gebruiker Bedieningshandleiding HRV HR Gaswandketel HRV NL 24 C HRV NL 30 C NL Inhoud 1 Algemeen Inhoud 1 Algemeen.......................... 2 1.1 Gebruikte symbolen...................... 2 1.2

Nadere informatie

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD

F05, F15, F18 230V~AC HOT HOT OFF OFF COLD COLD F05, F15, F18 1 1 2 3 2 3 1 230V~AC 2 3 2 4 12V DC HOT OFF 4 12V 5 DC HOT OFF COLD F15 3 5 COLD F05 3 F05, F15, F18 4 5 1 1 2 230V~AC 12V DC COLD HOT 6 OFF 2 5 3 F18 F18 4 0 6 1 7 1 F18 4 F05, F15, F18

Nadere informatie

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank!

Handleiding GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE. voor klanten. Hartelijk dank! voor klanten GASTRO SUNRAIN GASTRO SUNSHINE Hartelijk dank! U hebt gekozen voor een kwaliteitsproduct van de firma LEINER. Lees deze handleiding a.u.b zorgvuldig door, zodat u lang plezier kunt beleven

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5517 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Montage- en bedieningshandleiding Modules hydrauliques DN 25

Montage- en bedieningshandleiding Modules hydrauliques DN 25 Montage- en bedieningshandleiding Modules hydrauliques DN 25 2013/05 994436010DeD01-mub-nl V04 1 Art.nr. 100020167x Versie V04 Stand 2013/05 Vertaling van de originele handleiding Technische wijzigingen

Nadere informatie

VIESMANN VITOCELL 100-B. Technische gegevens Bestelnr. en prijzen: zie prijslijst VITOCELL 100-B

VIESMANN VITOCELL 100-B. Technische gegevens Bestelnr. en prijzen: zie prijslijst VITOCELL 100-B VIESMANN VITOCELL 100-B Warmwaterboiler met twee verwarmingsspiralen 300, 400 en 500 liter inhoud Technische gegevens Bestelnr. en prijzen: zie prijslijst Opbergen: Ordner Vitotec, register 17 VITOCELL

Nadere informatie

Altijd aan uw zijde. Gebruiksaanwijzing WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME. BEnl

Altijd aan uw zijde. Gebruiksaanwijzing WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME. BEnl Altijd aan uw zijde Gebruiksaanwijzing WE 75 ME WE 1 ME WE 1 ME BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheid... 3 1.1 Waarschuwingen bij handelingen... 3 1.2 Reglementair gebruik... 3 1.3 Algemene veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Bedienings- en installatiehandleiding. turbomag. Voor de installateur/voor de gebruikerr

Bedienings- en installatiehandleiding. turbomag. Voor de installateur/voor de gebruikerr Voor de installateur/voor de gebruikerr Bedienings- en installatiehandleiding turbomag Gasdoorstroomgeiser voor ruimteluchtonafhankelijk gebruik MAG 11-2/0 MAG 14-2/0 MAG 17-2/0 NL Voor de gebruiker Bedieningshandleiding

Nadere informatie

Voor de gebruiker XWK Voor eengezinswoningen met een centrale. afzuiging, woonhuisventilator of warmteterugwinapparaat, kan worden geschakeld.

Voor de gebruiker XWK Voor eengezinswoningen met een centrale. afzuiging, woonhuisventilator of warmteterugwinapparaat, kan worden geschakeld. WK600 XWK 600-3 Voor eengezinswoningen met centrale afzuiging, woonhuisventilator of warmteterugwinapparaat, die in drie standen kan worden geschakeld. type klep ventilator centrale afzuiging XWK 600-1

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING COMBI INSTALLATIESET

GEBRUIKSHANDLEIDING COMBI INSTALLATIESET GEBRUIKSHANDLEIDING COMBI INSTALLATIESET NEDERLANDS VOORWOORD Inleiding Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Combi Installatieset.Met deze set kunt u naast kokend water nu óók warm wateruit uw

Nadere informatie

Handleiding. Standard LED (LED ST) Serie spiegels

Handleiding. Standard LED (LED ST) Serie spiegels Handleiding Standard LED (LED ST) Serie spiegels Hartelijk dank voor uw aankoop! Lees deze handleiding goed door voordat u het product monteert. Dit om lichamelijk letsel dan wel schade te voorkomen aan

Nadere informatie

Voor elke comfort vraag een warmwater oplossing

Voor elke comfort vraag een warmwater oplossing Product-Data-Blad Remeha Warmwaterboilers Voor elke comfort vraag een warmwater oplossing Remeha warmwaterboilers AQUA PLUS Voor elke comfort vraag een warmwater oplossing De Remeha warmwaterboilers uit

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding

Installatie- en onderhoudshandleiding Altijd aan uw zijde Installatie- en onderhoudshandleiding SDN 00 H... SDN 00 H SDN 50 V... SDN 00 V SDC 50 V... SDC 00 V SDC 50 V TRI, SDC 00 V TRI BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid... 3. Waarschuwingen

Nadere informatie

Montage- en onderhoudsvoorschrift

Montage- en onderhoudsvoorschrift Voor de vakman Montage- en onderhoudsvoorschrift Voorraadboiler Logalux HC0 Inhoudsopgave Algemeen.................................................. 3. Over dit voorschrift..........................................

Nadere informatie

Nefit boiler 200 liter Nefit boiler 300 liter

Nefit boiler 200 liter Nefit boiler 300 liter Voor de installateur Installatie-instructie Nefit boiler 200 liter Nefit boiler 300 liter 6 720 641 176 (2009/06) nl INHOUDSOPGAVE 1 - I - INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1.1 - BESCHRIJVING... 3 1.2 - ASSORTIMENT...

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding

Installatie- en onderhoudshandleiding Altijd aan uw zijde Installatie- en onderhoudshandleiding B.E. MV 50 L... 200 L B.E. MH 100 L... 200 L BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheid... 3 1.1 Waarschuwingen bij handelingen... 3 1.2 Algemene

Nadere informatie

Itho Daalderop Zonneboilers en zonnecollectoren. product-

Itho Daalderop Zonneboilers en zonnecollectoren. product- Itho Daalderop Zonneboilers en zonnecollectoren product- 2 De zonneboilers van Itho Daalderop Itho Daalderop heeft twee verschillende soorten zonneboilers; de Solior en de Voorverwarmer. De Solior is een

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

Installatie- en onderhoudshandleiding

Installatie- en onderhoudshandleiding Altijd aan uw zijde Installatie- en onderhoudshandleiding 4714 8 B.E. SV 150 L 4814 7 B.E. SV 200 L 4913 4 B.E. SV 300 L BEnl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheid... 3 1.1 Waarschuwingen bij handelingen...

Nadere informatie

Inhoud Inhoud... 1 Veiligheidsinstructies... 1

Inhoud Inhoud... 1 Veiligheidsinstructies... 1 Handleiding Alu Serie spiegels met externe led verlichting Hartelijk dank voor uw aankoop! Lees deze handleiding goed door voordat u het product monteert. Dit om lichamelijk letsel dan wel schade te voorkomen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RTW100

Gebruiksaanwijzing RTW100 Gebruiksaanwijzing RTW100 Inhoudsopgave Technische gegevens Beschrijving apparaat Elektrische aansluiting Installatie en adviezen Beschrijving bedieningspaneel De eerste keer Adviezen Storingen en mogelijke

Nadere informatie

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1 Heataster ENGLISH ontage- en installatiehandleiding Heataster 201 Booster FANCAIS Heataster 200N (Gas) Booster NEDELANDS NL 1 ENGLISH WAASCHUWINGEN 2 Bestemmelingen van deze handleiding 2 Symbolen 2 Certificatie

Nadere informatie

GROHE Red kokend heet water kraan. Meest gestelde vragen

GROHE Red kokend heet water kraan. Meest gestelde vragen GROHE Red kokend heet water kraan Meest gestelde vragen FAQ GROHE RED grohe.nl 1 Antwoorden op de meest gestelde vragen van een GROHE Red kokend heet waterkraan 1. Aanschaf Waar kan ik een GROHE Red keukenkraan

Nadere informatie

Installatiehandleiding. ExaControl E7R S

Installatiehandleiding. ExaControl E7R S Installatiehandleiding ExaControl E7R S INLEIDING INLEIDING 1 Installatiehandleiding 1.1 Productdocumentatie De installatiehandleiding maakt integraal deel uit van het apparaat en moet aan de gebruiker

Nadere informatie

Installatie-instructie Adapter Nefit Easy Connect Modulerend

Installatie-instructie Adapter Nefit Easy Connect Modulerend Installatie-instructie Adapter Nefit Easy Connect Modulerend 6 720 809 092-001.0N 6720809092-01 (2014/07) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen...............................................2

Nadere informatie

Itho Daalderop Comfort- en Elektroboilers. product- informatie

Itho Daalderop Comfort- en Elektroboilers. product- informatie Itho Daalderop Comfort- en Elektroboilers product- informatie In dit boekje vindt u meer informatie over boilers van Itho Daalderop. Aan de hand van deze gegevens kunt u bepalen welke boiler voor u het

Nadere informatie

Voor de gebruiker/voor de installateur. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. calormatic 392. Kamerthermostaat VRT 392.

Voor de gebruiker/voor de installateur. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. calormatic 392. Kamerthermostaat VRT 392. Voor de gebruiker/voor de installateur Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding calormatic 392 Kamerthermostaat VRT 392 NL, BEnl Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing calormatic 392 Kamerthermostaat

Nadere informatie

Elke Recoh-drain is voorzien van een sticker met eigen nummer. Deze sticker moet leesbaar blijven. Indien deze niet leesbaar is vervalt de garantie.

Elke Recoh-drain is voorzien van een sticker met eigen nummer. Deze sticker moet leesbaar blijven. Indien deze niet leesbaar is vervalt de garantie. Installatie instructie Recoh-drain RD1-835CW Wij feliciteren u met de aanschaf van de Recoh-drain (Douchegoot-wtw). De Recoh-drain is één van de economisch meest interessante vormen van energiebesparing.

Nadere informatie

Thermocompact 2000 VC 254/2 XE VCW 254/2 XE VC 255/2 E VCW 255/2 E. Bedieningshandleiding

Thermocompact 2000 VC 254/2 XE VCW 254/2 XE VC 255/2 E VCW 255/2 E. Bedieningshandleiding Thermocompact 2000 VC 254/2 XE VCW 254/2 XE VC 255/2 E VCW 255/2 E Bedieningshandleiding VOORWOORD Mevrouw/heer, Met de Vaillant Thermocompact 2000 bent u in het bezit gekomen van een hoogwaardig kwaliteitsproduct

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Bedieningshandleiding. hrexclusief. VR Gaswandketel VHR NL 35 S VHR NL 35 C VHR NL 45 S

Voor de gebruiker. Bedieningshandleiding. hrexclusief. VR Gaswandketel VHR NL 35 S VHR NL 35 C VHR NL 45 S Voor de gebruiker Bedieningshandleiding hrexclusief VR Gaswandketel VHR NL 35 S VHR NL 35 C VHR NL 45 S NL W2@@6Xh 7@@@@1h?J@@@@@@L?g W&@@@@@@1?g 7@@@@@@@@Lg?J@@@@@@@@@)X?f W&@@@@@@@@@@1?f 7@@@@@@@@@@@@Lf?J@@@@@@@@@@@@@1f?7@@@@@@@@@@@@@@L?e

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel Montagehandleiding voor de vakman VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 11/2013 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsinstructies Volg deze veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard

Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard Vega Gefeliciteerd met uw aankoop van deze elektrische inzethaard. Om vele jaren plezier te hebben van deze aanschaf, adviseren wij u deze gebruiksinstructie zorgvuldig

Nadere informatie

vsmart Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker BEnl, NL vsmart Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH

vsmart Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker BEnl, NL vsmart Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing vsmart vsmart Uitgever/fabrikant Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0 Fax +49 21 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Nadere informatie

Itho Daalderop Condenserende cv-ketels. product-

Itho Daalderop Condenserende cv-ketels. product- 1 Itho Daalderop Condenserende cv-ketels product- 3 De cv-ketels van Itho Daalderop Itho Daalderop heeft twee verschillende cv-ketelmodellen; de Cube One en de Combifort2. Alle toestellen blinken uit

Nadere informatie

HiTAC -filterpatroon vervangen worden. Tevens wordt dan de kalk uit het reservoir

HiTAC -filterpatroon vervangen worden. Tevens wordt dan de kalk uit het reservoir Installatiehandleiding COMBI Lees voor het installeren eerst deze handleiding Inleiding De werking van de Quooker COMBI De Quooker COMBI is een kokend- en warmwatervoorziening die bestaat uit inlaatcombinatie,

Nadere informatie

Installatievoorschriften

Installatievoorschriften 1 Installatievoorschriften Lees dit document zorgvuldig. Wij adviseren dit document te bewaren. 2 VÒÒR INSTALLATIE: De zorgvuldig uitpakken en onderdelen op mogelijke beschadiging controleren. In geval

Nadere informatie