De Spinnaker. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Spinnaker. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis"

Transcriptie

1 P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Spinnaker Afdeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel:

2 Inhoud Inhoud Inleiding 4 Basisfilosofie van de afdeling 4 Dialectische gedragstherapie: het vertrekpunt 4 De biosociale theorie: het verklaringsmodel gevolgd door DGT 4 Consultatie aan de patiënt: het uitgangspunt 5 Basisveronderstellingen over patiënten 5 Doelstellingen van behandeling 5 Het verloop van de behandeling op de afdeling 6 Startermodule 6 Basismodule 6 Verdiepingsmodule 6 Ontslag 7 Behandelonderdelen 7 Sociotherapie 7 Coachingsgesprek 7 Non-verbale therapieën 8 Beeldende therapie 8 Dramatherapie 8 Psychomotore therapie 8 2

3 Mindfulness 8 Vaardigheidstraining 9 Medisch psychiatrische begeleiding 9 Maatschappelijke begeleiding 9 Individuele psychotherapie 9 Systeemtherapie 9 Infosessie 9 Afspraken ter ondersteuning van de behandeling 10 Afspraken in verband met levensbedreigend gedrag en agressief gedrag 10 Aanwezigheid 10 Drie keer afwezigheidsregel 10 Structuur en structuurwijzigingen 10 Sluiten van de deuren 11 Vrije tijd 11 Medicatie en verzorging 11 Orde, netheid en hygiëne 12 Rust 12 Vertrouwelijkheid en respect 12 Seksualiteit en exclusieve relaties 13 Middelenmisbruik 13 Brandveiligheid 13 Motorvoertuigen 14 Bezoek - post - telefoon 14 Afspraken in verband met het behandelteam 15 Pastorale contacten 15 Regels in verband met gedrag dat leidt tot ontslag 16 Praktische informatie 16 Bereikbaarheid 17 3

4 Beste, Uw keuze voor een behandeling op De Spinnaker is een belangrijke stap naar verandering en naar een levenswaardig leven. Met deze bundel hopen wij informatie en duidelijkheid te geven over ons aanbod en over onze verwachtingen ten aanzien van u. Inleiding De Spinnaker is een behandelafdeling waar mensen samenleven en werken om hun belangrijkste problemen op te lossen. Mensen die hier in behandeling zijn, hebben vaak last van een grote emotionele gevoeligheid. Hierdoor is het moeilijk om emoties te ervaren zonder dat ze escaleren of zonder gevoelloos te raken. Om emoties de baas te blijven, gaan mensen vaak iets doen. Het gaat hierbij regelmatig om gedrag dat henzelf en/ of anderen op de één of andere manier kan schaden. Dit patroon kan met zich meebrengen dat mensen vastlopen in relaties of dat ze problemen krijgen op andere gebieden. Op onze afdeling krijgt u de kans aan dergelijke problemen te werken. Het is niet mogelijk om alle moeilijkheden, waar u hinder van ondervindt, op te lossen binnen onze behandeling. Maar door de therapie wordt het wel mogelijk om een levenswaardig leven op te bouwen, zonder dat alle problemen opgelost hoeven te zijn. Belangrijk is dat u zelf, met behulp van het team, kiest aan welke moeilijkheden u wil werken. Basisfilosofie van de afdeling Dialectische gedragstherapie: het vertrekpunt Het vertrekpunt is dialectische gedragstherapie (DGT) voor borderlinepatiënten, zoals die ontworpen werd door Marsha Linehan. Bijgevolg zal de borderline persoonlijkheidstoornis (BPS) nog een aantal keren uitdrukkelijk vernoemd worden. De biosociale theorie: het verklaringsmodel gevolgd door DGT Deze theorie gaat er vanuit dat een borderline persoonlijkheidsstoornis het resultaat is van een wisselwerking tussen twee factoren. Enerzijds is de persoon veel gevoeliger dan anderen en kan hij die gevoelens moeilijker hanteren. 4

5 Anderzijds kunnen andere mensen zo n intense emotionele reacties vaak niet plaatsen en benoemen ze die als onjuist, ongepast en overdreven. Bovendien kan de persoon moeilijk zijn emoties aanpassen of bijstellen. De wisselwerking tussen deze elementen zorgt uiteindelijk voor het ontstaan van een borderline persoonlijkheidsstoornis. Consultatie aan de patiënt: het uitgangspunt Dit wil zeggen dat u de spilfiguur bent van uw behandeling. Het team geeft u advies en leert u hoe u met uw omgeving kan omgaan. Als u zich anders gaat gedragen ten opzichte van anderen, dan zullen zij zich ook anders gaan opstellen ten opzichte van u. Een ander uitgangspunt is dat er buiten het behandelteam niet over u of uw behandeling gesproken wordt zonder dat u erbij aanwezig bent. Basisveronderstellingen over patiënten - We verwachten dat u uw uiterste best doet. - We verwachten dat u zelf ook wil verbeteren en gemotiveerd bent tot verandering. - Ook al hebt u uw problemen niet zelf veroorzaakt, verwachten we dat u deze zelf oplost. - Het leven van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, vaak met zelfmoordneigingen is ondraaglijk in de vorm waarin het tot nu toe geleefd werd. - We verwachten dat u nieuw gedrag leert in alle situaties. - U kan niet falen in DGT. Doelstellingen van de behandeling Een DGT-behandeling begeleidt mensen naar een levenswaardig leven. U leert meer greep te krijgen op uw leven en u leert problemen op een effectieve manier op te lossen. Dit kan enerzijds door het aanleren van nieuwe vaardigheden en door alternatieven te zoeken voor de noodoplossingen die u tot dan toe gebruikte. Anderzijds kan dit door te accepteren dat moeilijke momenten een deel van het leven zijn. Pas nadat u dit kan aanvaarden in plaats van er tegen te vechten - dit is oordeelvrij aannemen -, kan er ook verandering zijn en wordt lijden omgezet in pijn, wat beter te verdragen is. zie verder: psychotherapie 5

6 Dialectische gedragstherapie gaat ervan uit dat de problemen niet allemaal tegelijkertijd kunnen aangepakt worden. We werken stapsgewijs en de ernst van de problemen bepaalt in welke volgorde we ze samen aanpakken. De doelen van dialectische gedragstherapie zijn in vaste volgorde: - Verminderen van suïcidaal en parasuïcidaal gedrag of levensbedreigend gedrag, - Verminderen van therapie-interfererend gedrag of gedrag dat de behandeling in de weg staat, - Verminderen van gedrag dat de kwaliteit van leven verarmt, - Verhogen van vaardigheden op het vlak van het omgaan met zichzelf en met anderen. Het verloop van de behandeling op de afdeling Startermodule (5 weken) Het is belangrijk dat we in deze fase voldoende tijd nemen om elkaar en de werking van de afdeling te leren kennen. De principes van dialectische gedragstherapie worden duidelijk uitgelegd. We bekijken samen met u aan welke problemen u wil werken. Daarnaast starten we met het aanleren van vaardigheden en het constructief omgaan met emoties. Na vier weken brengen we alle gegevens samen op de eerste interdisciplinaire behandelplanbespreking. Basismodule (12 weken) Het doel van deze fase is dat u meer controle verwerft over uw gedrag en dat u vaardigheden leert en oefent. De basisvaardigheden (intermenselijke, emotieregulatie en acceptatie) worden uitgelegd en ingeoefend in de verschillende therapieën. Na vijf en tien weken nodigt het behandelteam u uit om samen de vooruitgang van uw behandeling te evalueren en om uw ontslag voor te bereiden. Verdiepingsmodule (12 weken) Indien u zelf en het team dit nodig achten, kan u de verdiepingsmodule volgen waarin we bijkomende en meer specifieke vaardigheden belichten en inoefenen. 6

7 Ontslag Alvorens u met ontslag gaat, dient u persoonlijk contact op te nemen met de afdelingspsychiater. Het is belangrijk dat u het team inlicht waar u naartoe gaat na de opname (adres en telefoonnummer) en dat u uw huisarts en alle andere nodige instanties op de hoogte brengt van uw ontslag. Behandelonderdelen Sociotherapie Sociotherapie is dat onderdeel van de behandeling waarin we werken met de situaties die in het leefmilieu gebeuren. Het leefmilieu is dus een oefensituatie waarin u kan leren om op een effectieve manier met andere mensen om te gaan. Sociotherapie omvat een aantal gestructureerde activiteiten die de gelegenheid geven de geleerde vaardigheden in te oefenen en eigen te maken. Sociotherapie omvat sessies als: maaltijden, dagopening, weekafsluiting, binnen-buiten, taakverdeling, groepscoaching. Tijdens de startersmodule krijgt u een mentor toegewezen die uw coach is. Coachingsgesprek Wanneer u in een moeilijke situatie dreigt terecht te komen die u niet zelfstandig en niet constructief kan oplossen, kan u beroep doen op iemand van het team. In eerste instantie is dit de sociotherapeut van de eigen leefgroep. Als die niet bereikbaar is, kan u een ander teamlid aanspreken. In een kort gesprek gaan we samen met u na wat het probleem is en hoe u de moeilijke situatie kan aanpakken, voortbouwend op de vaardigheden die u aan het leren en aan het oefenen bent. Na zelfbeschadigend gedrag kan u gedurende die dag geen afspraak meer maken voor een bijkomend gesprek. We beschouwen de zelfbeschadiging op dat moment als uw manier om met de crisis om te gaan en deze op te lossen. Zie document in de opnamemap: coachingsgesprekken, een woordje uitleg 7

8 Non verbale therapieën In de non-verbale therapieën oefenen we de geleerde vaardigheden via expressie, beweging, vormgeving en spel verder in. Beeldende therapie Binnen beeldende therapie oefent u de vaardigheden door middel van werken met materialen als klei, verf, krijt In deze therapie staan doen en vormgeven centraal. Wat in woorden moeilijk gecommuniceerd kan worden, wordt voelbaar en zichtbaar in het creatieve proces. U kan bovendien experimenteren met nieuwe mogelijkheden. Door de eigen creativiteit te beleven, komt u in contact met uw gevoel. Dramatherapie Dramatherapie heeft als doel beter te leren communiceren. In deze therapie komt niet de specifieke persoonlijke situatie aan bod, maar wel de wenselijke situatie waar u zich rustiger en vaardiger bij voelt. U kan zich een voorstelling maken van wenselijk gedrag en dit ook inoefenen, evalueren en aanpassen. Oefenen binnen een fictief en vaak veiliger kader, namelijk de spelsituatie, biedt de mogelijkheid om zonder gevolgen te experimenteren. Spelvaardigheden doen niet enkel een beroep op communicatie in woorden, maar ze zijn ook een middel om te werken aan de houding en aan de lichaamstaal. Psychomotore therapie of PMT Psychomotore therapie legt nadrukkelijk het verband tussen lichaam en geest. Via verschillende sessies waar beweging en lichamelijkheid centraal staan, gaan we samen op zoek naar de voor u meest aangepaste bewegingsvorm om allerlei processen op gang te brengen. Naast het verbeteren van de lichamelijke conditie belichten we nog andere aspecten. Mindfulness Mindfulness training vergroot het vermogen om te blijven focussen en de aandacht van emotionele overprikkeling af te wenden. Hierin geven we afwisselend aandacht aan de ademhaling, de gedachten of de lichamelijke gewaarwordingen. 8

9 Vaardigheidstraining In de training besteden we aandacht aan het aanleren en oefenen van de vaardigheden. Deze training heeft als doel beter met uzelf, relaties, gevoelens en spanningen om te kunnen gaan. Gemiste sessies kan u inhalen door een DVD te bekijken. Medisch psychiatrische begeleiding In het therapieschema is er een consultatiemoment bij de afdelingspsychiater voorzien. Om een afspraak te maken, schrijft u uw naam in het daarvoor bestemde boek. Medicatie, ook de indien nodig medicatie, kan enkel op voorschrift van de afdelingspsychiater gegeven worden. Wanneer er zich acute en/of ernstige problemen van medische of psychiatrische aard voordoen, contacteren we bij afwezigheid van de afdelingspsychiater een dokter van wacht. Maatschappelijke begeleiding In de startersmodule is er een uitgebreid kennismakingsgesprek waarin de actuele sociale situatie aan bod komt. Tijdens de opname kunnen we op uw vraag opvolging en begeleiding bieden op het vlak van woonst, werk, vrije tijd, financiële situatie en administratieve zaken. Al vanaf de eerste opnamedag kan er op uw vraag, steun en begeleiding zijn in het hervatten van de werksituatie, schoolopleiding, het in praktijk omzetten van toekomstplannen, het opstarten van ambulante therapie, nazorg. Individuele psychotherapie In de startersmodule maken we samen met u een inventaris op van de bestaande klachten en stellen we behandeldoelen op. Er gaat ook aandacht naar het versterken van de motivatie voor behandeling. In de basismodule werken we verder aan het verminderen van symptomen en aan het verwerven van meer controle over gedrag. Daarvoor maken we gebruik van dagboekkaarten, gedragsanalyses en oplossingsanalyses. Systeemtherapie Binnen systeemtherapie is er een aanbod van gesprekken met u en belangrijke personen uit uw omgeving om een betere omgang onderling te ontwikkelen. Infosessie Maandelijks organiseren we een informatiesessie waarin we de visie op persoonlijkheidsstoornissen en het verloop van de behandeling toelichten. Deze sessie is toegankelijk voor patiënten, familieleden en andere geïnteresseerden. 9

10 Afspraken ter ondersteuning van de behandeling Afspraken in verband met levensbedreigend en agressief gedrag Veiligheid bieden aan uzelf, aan medepatiënten en aan het team is een prioriteit binnen de behandeling. Wij rekenen erop dat u alles doet wat mogelijk is om agressie ten opzichte van anderen of uzelf te voorkomen. Een coachingsgesprek kan hiervoor een hulpmiddel zijn. Fysieke agressie en/of ernstig dreigen met agressie kan leiden tot ontslag. Een suïcidepoging leidt tot een (tijdelijke) behandelingsstop op de afdeling De Spinnaker Aanwezigheid Wij verwachten dat u op alle therapiesessies aanwezig bent. Alle therapieën bieden kansen om aan problemen te werken en om te veranderen. Als u niet aanwezig kan zijn tijdens een sessie dient u vooraf de betrokken therapeut te verwittigen. Wanneer u meermaals sessies mist, beschouwen we dit als therapie interfererend gedrag en zullen we dit als dusdanig bespreken. Drie keer afwezigheidsregel Drie keer opeenvolgend dezelfde therapie missen, betekent ontslag. Structuur en structuurwijzigingen - Aan- en afmelden Als behandelteam dienen wij steeds te weten waar u zich bevindt. Dit omwille van de gedeelde verantwoordelijkheid bij opname in een ziekenhuis en omwille van de brandveiligheid. U dient zich dus steeds correct aan en af te melden en dit te noteren op het bord in de gang. - Wanneer structuurwijziging indienen - weekend Tijdens de vrije momenten, tussen 7u30 en 22u, kan u de afdeling verlaten. Toch willen we nogmaals vermelden dat u op alle sessies en individuele afspraken verwacht wordt. Overnachting: U kan een uitzondering vragen om niet aanwezig te zijn op de afdeling tussen 22u en 7u30. Dit kan door op voorhand een structuurwijziging in te dienen bij de hoofdverantwoordelijke van de afdeling. De eerste zeven dagen van de opname kan u geen structuurwijziging krijgen. 10

11 Ligdag: Om de twee weken heeft men recht op één ligdag. Dit wil zeggen dat u op weekend kan gaan van bv. zaterdag 14u tot maandagochtend. De voorwaarde is dat u recht hebt op een ligdag alvorens u die ligdag kan opnemen. Als u zich niet aan deze afspraak houdt en op een ligdagensaldo van min twee komt te staan, dan betekent dit ontslag. - Afwijking van de planning Wij vragen dat u het team telefonisch inlicht als u zich niet aan de planning kan houden en later terugkomt dan voorzien. Indien u een reeds afgesproken structuurwijziging wil afzeggen of inkorten, dan kan dit door dit vóór uw vertrek te melden aan de sociotherapeuten. Zie document in opnamemap: Structuurwijzigingen Sluiten van de deuren De buitendeuren van het gebouw sluiten van 22u tot 7u. Na 22u kan u bellen aan de voordeur van ons gebouw. De nachtwaak zal de deur openen via een intercomsysteem. Vrije tijd - Gezelschapsspellen kan u lenen op de afdeling. - Het gebruik van vrijetijdstoestellen (laptop ed.) op de afdeling moet u op voorhand met de hoofdverantwoordelijke bespreken. Zie document in de opnamemap: Brandveiligheid - Vrije momenten kan u buiten de afdeling doorbrengen. - Weekendregeling: zie Structuur en structuurwijzigingen Zie document in opnamemap: Structuurwijzigingen Medicatie en verzorging - Medicatie Afhankelijk van uw mogelijkheden krijgt u uw medicatie van het team, of krijgt u het in eigen beheer. Medicatie in eigen beheer krijgen wil zeggen dat wij ervan uitgaan dat u in staat bent de medicatie op een correcte manier te beheren en op het juiste moment in te nemen (ochtend-middag-avond-nacht). Wanneer u een verandering wil in het medicatiebeer kan u dit bespreken met de afdelingspsychiater. De medicatie-inname op het juiste moment (ochtendmiddag-avond-nacht) valt onder de eigen verantwoordelijkheid. Zie document in de opnamemap: Medicatie 11

12 - Verzorging Zelfverwonding moet u steeds melden en moet steeds verzorgd worden door een verpleegkundige. Met uitzondering van dringende verzorging is er een vast verzorgingsmoment voorzien. Handelingen als controle van parameters, wegen, bloedafname gebeuren eveneens op dit moment. Orde, netheid en hygiëne We hechten veel belang aan de orde en netheid op onze afdeling en aan de persoonlijke hygiëne van eenieder. Graag willen we ook op dit vlak ieders medewerking vragen. Rust Nachtrust is belangrijk. Wij vragen dat u de nachtrust respecteert vanaf 23u tot 7u. Vertrouwelijkheid en respect - Suïcidaal gedrag stellen en/of bespreken met medepatiënten kan niet. Dit schaadt de behandeling van de anderen en van uzelf. - Zelfbeschadigend gedrag: daaronder verstaan we alle vormen van gedrag die schadelijk zijn voor uw eigen gezondheid. Het gaat zowel om het direct toebrengen van schade aan uw eigen lichaam - zoals snijden - als om het indirect toebrengen van schade aan de eigen gezondheid - zoals uzelf uithongeren, misbruik van medicatie, alcohol en drugs. Dit gedrag stellen in aanwezigheid van medepatiënten kan niet. Erover spreken met medepatiënten kan niet. De gevolgen tonen aan medepatiënten kan niet. Dit schaadt de behandeling van de anderen en van uzelf. - Als u hulp vraagt aan groepsleden of aan het behandelteam dan moet u bereid zijn hulp te aanvaarden. - Groepsgeheim: informatie die u tijdens de sessies verneemt, alsook de namen van medepatiënten, moeten vertrouwelijk blijven. - Leefruimtes zijn enkel toegankelijk voor leden van de eigen leefgroep en voor teamleden. - De slaapkamers zijn enkel voorbehouden voor diegenen die er slapen. Omwille van de verantwoordelijkheid en de zorgende functie kunnen ook teamleden de kamers betreden. - Bezoek op de afdeling is niet toegelaten omwille van de privacy. Alleen kinderen (tot 16 jaar) kunnen, na afspraak met de sociotherapeuten, een bezoekje brengen aan de afdeling en de kamer. - Foto s nemen van medepatiënten en van de afdeling is strikt verboden. 12

13 - GSM s worden uitgeschakeld tijdens therapiesessies. - Geld lenen, dingen verkopen, weggeven of ruilen raden we sterk af. - Diefstal leidt tot ontslag. Zie onthaalbrochure van het psychiatrisch ziekenhuis: Privacy Seksualiteit en exclusieve relaties Intieme seksuele contacten op de afdeling zijn niet toegestaan. Een exclusieve relatie aangaan met een medepatiënt(e) tijdens de opname kan het slagen van de behandeling bemoeilijken en raden we ten sterkste af. Relaties moeten steeds bespreekbaar blijven. Middelenmisbruik Om een behandeling te kunnen volgen op De Spinnaker moet u de intentie hebben te stoppen met het gebruik van drugs, alcohol en medicatie die niet is voorgeschreven. Het gebruik van deze middelen beschouwen we als therapieinterfererend gedrag en bespreken we dusdanig. Bij herhaaldelijk gebruik zullen we samen met u kijken of de behandeling op onze afdeling de meest geschikte is om dit probleem onder controle te krijgen. Bezit en/of gebruik van verslavende middelen op de afdeling is ten strengste verboden. Als we deze middelen in uw bezit aantreffen, nemen we ze in beslag en vernietigen ze. Dealen en/of doorgeven van medicatie en drugs aan medepatiënten kan niet en leidt tot ontslag. Opsparen van medicatie is eveneens verboden en kan (levens)gevaarlijk zijn. U kan tijdens de behandeling onderworpen worden aan controles op middelen; o.a. alcoholtesten, bloedproeven, urinetests op drugs en medicatie, controle van personen en controle van persoonlijke bezittingen... Wij verwachten dat iedereen het therapeutisch klimaat op de afdeling mee helpt te bewaren en te garanderen. Zie onthaalbrochure van het psychiatrisch ziekenhuis: Domeinregels Brandveiligheid Het is bij wet verboden binnen te roken. Roken kan bijgevolg enkel buiten. Gebruik van kaarsen, wierook is verboden op de afdeling. Om bij brandgevaar exact te weten hoeveel patiënten er op dat moment op de afdeling verblijven, vragen wij dat u zich steeds correct aan- en afmeldt op het bord in de gang. Om te weten wat u kan meebrengen naar de afdeling verwijzen we naar het document brandveiligheid. Zie document in opnamemap: Brandveiligheid 13

14 Motorvoertuigen Voor uw eigen veiligheid is het wettelijk niet toegestaan motorvoertuigen te besturen zonder toestemming van de afdelingspsychiater. Om een toelating te krijgen moeten een aantal formaliteiten geregeld worden. Dit kan u met de afdelingspsychiater bespreken tijdens een consultatiemoment. Bezoek - post - telefoon - Bezoek U kan op elk vrij moment bezoek ontvangen. Omwille van privacy redenen kan uw bezoek niet op de afdeling komen. Patiënten en bezoekers kunnen iets eten en drinken in de cafetaria op het domein (gebouw 15). U bent elke avond vrij van uur tot 22 u, op woensdag van u tot uur en tijdens het weekend en feestdagen van 7.30 u tot u. - Post Persoonlijke post kan op naam verstuurd worden aan de afdeling. Ons adres: Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel t.a.v.... De Spinnaker Stationsstraat 22C 2570 Duffel - Telefoon Als u telefoon wil ontvangen via de patiëntentelefoon geeft u dit nummer zelf door aan familie of vrienden. Nummer patiëntentelefoon: 015/ en 015/ Telefoons die bij de receptie of bij het team toekomen, verbinden we omwille van de privacy en het beroepsgeheim niet door. 14

15 Afspraken in verband met het behandelteam - De vergadermomenten van het team hangen uit aan de deur van het staflokaal. We vragen om deze uren te respecteren en het team zoveel mogelijk buiten deze momenten te contacteren. - Dienstrooster: de dagen waarop de sociotherapeuten en de nachtwaken werken, hangen per maand uit aan het prikbord. De afwezigheden van de andere teamleden kondigen we op voorhand aan. - Om de therapeutische relatie tussen patiënten en het team zuiver te houden, kan het team geen cadeaus aannemen van patiënten. - Wij kunnen geen voorwerpen of middelen in bewaring nemen. Verwondende voorwerpen of medicatie kan u zelf of samen met iemand van het team weggooien. Pastorale contacten Het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel is een christelijke organisatie. Een team van pastorale werkers is werkzaam in het ziekenhuis. Zowel patiënten als familieleden kunnen bij hen terecht met religieuze en existentiële vragen en problemen. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. Tijdens de behandeling op onze afdeling kan u deelnemen aan de sessie +PUNT met één van de pastorale medewerkers. Contacten met iemand van een andere religie kan u via de pastorale medewerker vragen. 15

16 Regels in verband met gedrag dat leidt tot ontslag - Fysieke agressie en/of ernstig dreigen met agressie kan leiden tot ontslag. - Een suïcidepoging leidt tot een (tijdelijke) behandelstop op de afdeling De Spinnaker. - Diefstal leidt tot ontslag. - Dealen of delen van zowel middelen als drugs en medicatie leidt tot ontslag. - Drie keer afwezigheidsregel: drie keer opeenvolgend dezelfde therapie missen, betekent ontslag Ligdagen: meer ligdagen opnemen dan toegestaan en op een ligdagensaldo van -2 komen te staan, betekent ontslag. - Indien het team zonder overleg met de patiënt moet besluiten tot een gesloten crisisopname, zal de behandeling op De Spinnaker (tijdelijk) worden stopgezet. Praktische informatie Telefoonnummer van de afdeling: Psychiater: dr. Ann Berens Hoofdverantwoordelijke: Tom Baeten 16

17 Bereikbaarheid STATION KUNSTENCENTRUM DE LOODS S p o o r w e g l a a n HOOFDINGANG Receptie PC Stationsstraat 22c Duffel Inrit domein Stationsstraat (mits toelating) S t a t i o n s s t r a a t R o o i e n b e r g Ingang domein Rooienberg (te voet) 01 Administratiegebouw 02 Receptie / Déclick / Twee-Link / De Fase 1 03 Sporthal Klimop / VIVA / 04 Het Klaverblad 05 Arkel 07 De Fase 4 / De Spinnaker 08 De Luwte A 09 Kapel van het Niets 10 AZ Sint-Maarten campus Duffel 13 Cepos 14 De Luwte C / De Luwte B De Ceder / Sophia / Karbeel / 15 De Taag / Cafetaria / kapper 16 De Fase 3 / De Fase 2 17 Opname 1 / Opname 2 congrescentrum De Kleiput / 18 winkel Kassa 4 Bushalte Finse piste Sportfaciliteiten Stille ruimte KOPP (kinderspeelhoekje) Kunst 17

18 Antwerpen Brussel A1 E 19 Kontich Lint W N O Z Lier Reet Waarloos N14 Spoorweglaan Rooienberg Lier RECEPTIE PZ Duffel Rumst 8 N1 A. Stocletlaan STATION Stationsstraat Nete Hondiuslaan A.W.W. N108 N14 Mechelsebaan Walem Spoorweg Antwerpen - Brussel St-Katelijne-Waver Mechelen 18

19 19

20 Deze voorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechelen

De Spinnaker. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis

De Spinnaker. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Spinnaker Afdeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Inhoud Inhoud Inleiding

Nadere informatie

D E S P I N N A K E R Afdeling voor klinische psychotherapie

D E S P I N N A K E R Afdeling voor klinische psychotherapie D E S P I N N A K E R Afdeling voor klinische psychotherapie Stat ion s st r aat 22c 2570 D u f fe l te l: 015 30 4 8 0 0 w w w.c k p - du f fe l.be Inhoud Inhoud Inleiding 4 Basisfilosofie van de afdeling

Nadere informatie

De Fase 3. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychodiagnostiek en therapeutische oriëntatie

De Fase 3. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychodiagnostiek en therapeutische oriëntatie P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 3 Afdeling voor psychodiagnostiek en therapeutische oriëntatie Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor

Nadere informatie

De Fase 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling

De Fase 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 1 Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Doelgroep 3 Diagnostiek

Nadere informatie

Het Tussenhuis. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie

Het Tussenhuis. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Het Tussenhuis Afdeling voor resocialisatie, training en reïntegratie Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor

Nadere informatie

Evenwicht tussen Safety en Autonomie bij (para)suïcidaal gedrag. Hoofdverantwoordelijke De Spinnaker Hoofdverantwoordelijke De Fase 4

Evenwicht tussen Safety en Autonomie bij (para)suïcidaal gedrag. Hoofdverantwoordelijke De Spinnaker Hoofdverantwoordelijke De Fase 4 Evenwicht tussen Safety en Autonomie bij (para)suïcidaal gedrag Tom Baeten Tine Maes Hoofdverantwoordelijke De Spinnaker Hoofdverantwoordelijke De Fase 4 Tom.baeten@emmaus.be Tine.maes@emmaus.be Verpleegkundige

Nadere informatie

Opname 2. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor aselectieve opname

Opname 2. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor aselectieve opname P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Opname 2 Afdeling voor aselectieve opname Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 e-mail: opname2@emmaus.be www.pz-duffel.be Informatie Inleiding

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID DELTA

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID DELTA WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID DELTA Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

De Fase 4. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met depressie

De Fase 4. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met depressie P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 4 Afdeling voor mensen met depressie Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Wie kan bij ons terecht? 3 Behandelmodel

Nadere informatie

WELKOM OP BEHANDELEENHEID MONDING

WELKOM OP BEHANDELEENHEID MONDING WELKOM OP BEHANDELEENHEID MONDING Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

De Luwte B. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg

De Luwte B. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Luwte B Afdeling voor complexe en langdurige zorg Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor patiënten en verwijzers

Nadere informatie

P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Onthaalbrochure. Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel :

P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Onthaalbrochure. Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Onthaalbrochure Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Inhoud Welkom 4 Bereikbaarheid 6 Een ziekenhuisopname 10 Waar meldt u

Nadere informatie

De Luwte B. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg

De Luwte B. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Luwte B Afdeling voor complexe en langdurige zorg Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor patiënten en verwijzers

Nadere informatie

S I N T - N O R B E R T U S H U I S

S I N T - N O R B E R T U S H U I S P s y c h i a t r i s c h C e n t r u m S I N T - N O R B E R T U S H U I S ONTHAALBROCHURE Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 pcsintnorbertushuis@emmaus.be www.pz-duffel.be 2 Welkom Welkom

Nadere informatie

Welkom op IBE. Wel en Stroom

Welkom op IBE. Wel en Stroom Welkom op IBE Wel en Stroom Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Onthaalbrochure. Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 www.pz-duffel.

P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Onthaalbrochure. Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 www.pz-duffel. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Onthaalbrochure Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 www.pz-duffel.be 2 Welkom Welkom in het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel. Met deze brochure

Nadere informatie

De Luwte C. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg

De Luwte C. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Luwte C Afdeling voor complexe en langdurige zorg Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Situering 3 Voorstelling

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

Arkel. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor dagbehandeling

Arkel. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor dagbehandeling P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Arkel Afdeling voor dagbehandeling Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor patiënten en verwijzers Inleiding 3

Nadere informatie

Welkom op Rozenbottel

Welkom op Rozenbottel Welkom op Rozenbottel Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Klimop. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Dagactiviteitencentrum

Klimop. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Dagactiviteitencentrum P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Klimop Dagactiviteitencentrum Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 klimop@emmaus.be www.pz-duffel.be Informatie voor patiënten en verwijzers

Nadere informatie

De Luwte A. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Gesloten afdeling voor complexe en langdurige zorg

De Luwte A. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Gesloten afdeling voor complexe en langdurige zorg P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Luwte A Gesloten afdeling voor complexe en langdurige zorg Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie voor patiënten

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

De Fase 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling

De Fase 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 1 Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Doelgroep 3 Diagnostiek

Nadere informatie

P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Onthaalbrochure. Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 www.pz-duffel.

P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Onthaalbrochure. Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 www.pz-duffel. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Onthaalbrochure Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 www.pz-duffel.be 2 Welkom Welkom in het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel. Met deze brochure

Nadere informatie

Opname 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor crisisinterventie en aselectieve opname

Opname 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor crisisinterventie en aselectieve opname P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Opname 1 Afdeling voor crisisinterventie en aselectieve opname Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Informatie voor

Nadere informatie

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l

Sint-Norbertus. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Sint-Norbertus Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 pcsintnorbertushuis@emmaus.be www.pz-duffel.be Geachte lezer, Deze brochure laat u in kort

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF Deze voorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 Mechelen 1 WELKOM Welkom op de behandeleenheid

Nadere informatie

WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD

WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD WELKOM OP DE DAGKLINIEK REHABILITATIE BOOMGAARD Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Welkom op Wel. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.

Welkom op Wel. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie. Welkom op Wel Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER

WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

Welkom op KimBeneden. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN

Welkom op KimBeneden. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Welkom op KimBeneden Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Welkom op Loriën. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN

Welkom op Loriën. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN Welkom op Loriën Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Informatie deeltijdbehandeling

Informatie deeltijdbehandeling PAAZ Informatie deeltijdbehandeling Voor verwijzers en deelnemers Deze brochure geeft u informatie over de deeltijdbehandeling van de psychiatrische afdeling in ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom.

Nadere informatie

Welkom op Amarant 3. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN

Welkom op Amarant 3. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN Welkom op Amarant 3 Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER

WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en

Nadere informatie

WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID KOUTER

WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID KOUTER WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID KOUTER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten

Nadere informatie

WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID VALLEI

WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID VALLEI WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID VALLEI Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Deze voorziening maakt

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER

WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

Welkom op Kim. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.

Welkom op Kim. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie. Welkom op Kim Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2880 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

AL DOENDE. Vaardigheidstraining voor mensen met Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS)

AL DOENDE. Vaardigheidstraining voor mensen met Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) AL DOENDE Vaardigheidstraining voor mensen met Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) Op basis van de Dialectische Gedragstherapie (DGT) van Marsha M. Linehan Marleen De Winne & Valerie Fonteyne DGT-trainers

Nadere informatie

De Taag. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek

De Taag. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Taag Afdeling voor senioren met complexe en langdurige psychiatrische problematiek Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF

WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF WELKOM OP DE OPEN BEHANDELEENHEID ANGST EN DEPRESSIE RIF Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID POLDER

WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID POLDER WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID POLDER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

WELKOM OP DAGKLINIEK ANGST & DEPRESSIE KORAAL

WELKOM OP DAGKLINIEK ANGST & DEPRESSIE KORAAL WELKOM OP DAGKLINIEK ANGST & DEPRESSIE KORAAL psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling psychiatrie

Deeltijdbehandeling psychiatrie Deeltijdbehandeling psychiatrie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Psychiatrie juni 2008 Pavo 0635 Inleiding Als u begint met een deeltijdbehandeling op de afdeling Psychiatrie kan dat veel vragen met

Nadere informatie

Déclick. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek

Déclick. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Déclick Afdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Informatie voor

Nadere informatie

WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL

WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

WELKOM OP ZORGEENHEID VEERPONT

WELKOM OP ZORGEENHEID VEERPONT WELKOM OP ZORGEENHEID VEERPONT Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Hantering van chronische suïcidaliteit bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis

Hantering van chronische suïcidaliteit bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis Hantering van chronische suïcidaliteit bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis Werken vanuit de functie van suïcidaliteit Brugge, 2 juni 2017 Fanny Dumarey, psycholoog-gedragstherapeut Coördinator

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Opname 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor crisisinterventie en aselectieve opname

Opname 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor crisisinterventie en aselectieve opname P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Opname 1 Afdeling voor crisisinterventie en aselectieve opname Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Informatie voor

Nadere informatie

WELKOM OP DE GESLOTEN BEHANDELEENHEID PSYCHOSE KERING

WELKOM OP DE GESLOTEN BEHANDELEENHEID PSYCHOSE KERING WELKOM OP DE GESLOTEN BEHANDELEENHEID PSYCHOSE KERING psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

Welkom op Minas. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN

Welkom op Minas. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN Welkom op Minas Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Welkom op Horizon. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN

Welkom op Horizon. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN Welkom op Horizon Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Dialectische GedragsTherapie Basisprincipes ook in crisis

Dialectische GedragsTherapie Basisprincipes ook in crisis Dialectische GedragsTherapie Basisprincipes ook in crisis 19 mei 2016 Studiemiddag V&VN-SPV Josha Louwerse Ursula Witteveen Wat is DGT? Een behandelprogramma voor mensen met chronische suïcidaliteit en

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Deze voorziening maakt

Nadere informatie

Opname op de gesloten afdeling

Opname op de gesloten afdeling Onthaalbrochure PAAZ Opname op de gesloten afdeling Verpleegkundig diensthoofd: Kim Winters Medisch diensthoofd: dr. Bart Roussard Tel.: 011 826 232 mensen zorgen voor mensen Het Psychiatrische Aanbod

Nadere informatie

Welkom op Panzowe. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN

Welkom op Panzowe. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Welkom op Panzowe Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU)

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrisch Medische Unit (PMU) Psychiatrisch Medische Unit (PMU) U bent opgenomen op de psychiatrisch medische unit van het St. Antonius Ziekenhuis. De PMU is onderdeel van

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling U bent opgenomen op de gesloten acute opnameafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. De gesloten

Nadere informatie

Welkom op Kruispunt. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN

Welkom op Kruispunt. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN Welkom op Kruispunt Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG Huishoudelijk Reglement Versie datum 24/01/2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG 1. Voorwoord Er wordt gevraagd om deze richtlijnen zo goed mogelijk in acht te nemen om het samenleven zo aangenaam

Nadere informatie

Kortdurende Behandeling. Afdelingsbrochure

Kortdurende Behandeling. Afdelingsbrochure Afdelingsbrochure HET PZ SINT-CAMILLUS Het PZ Sint-Camillus is een acuut psychiatrisch ziekenhuis opgericht in 1936 door de Mariazusters van Franciscus van Waasmunster. Het PZ Sint-Camillus beschikt over

Nadere informatie

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende Lievegoed Kliniek De kliniek staat in een rustige, groene omgeving. Er zijn verschillende mogelijkheden: groepsbehandeling en individuele behandeling, dat kan poliklinisch of in. Ook een korte opname in

Nadere informatie

Voorstelling Team Verslavingszorg

Voorstelling Team Verslavingszorg 27/05/2015 Voorstelling Team Verslavingszorg Ivo Vanschooland Doelgroep De afdeling staat open voor mannen en vrouwen uit gans Vlaanderen en Nederland met problemen gekoppeld aan misbruik of afhankelijkheid

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID STEIGER

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID STEIGER WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID STEIGER psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

WELKOM. Om u meer vertrouwd te maken met uw nieuwe omgeving, hebben wij deze brochure gemaakt. U vindt hierin informatie over onze werking.

WELKOM. Om u meer vertrouwd te maken met uw nieuwe omgeving, hebben wij deze brochure gemaakt. U vindt hierin informatie over onze werking. Welkom op Psychiatrische spoedopname Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis

Nadere informatie

TEPSI. Toxicomanie-Eenheid Psychiatrische Spoed Interventie. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6

TEPSI. Toxicomanie-Eenheid Psychiatrische Spoed Interventie. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 TEPSI Toxicomanie-Eenheid Psychiatrische Spoed Interventie T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken

Nadere informatie

Medische psychiatrische unit (MPU)

Medische psychiatrische unit (MPU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Medische psychiatrische unit (MPU) Unit B Medische Psychiatrische Unit (MPU) U bent opgenomen op de Medische Psychiatrische Unit van het St. Antonius Ziekenhuis. De MPU is onderdeel

Nadere informatie

WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER

WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 033803011 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

High & Intensive Care

High & Intensive Care High & Intensive Care Waarom krijg ik deze folder? U bevindt zich in een (tijdelijk) ontregelde situatie die u niet zelf de baas meer bent. Het is in uw situatie nodig om intensieve begeleiding en behandeling

Nadere informatie

AFDELINGSBROCHURE JOVO

AFDELINGSBROCHURE JOVO AFDELINGSBROCHURE JOVO Welkom Welkom op JOVO! In deze brochure krijg je uitleg over onze werking. Zo komen we tot een optimale samenwerking! Wie kunnen we helpen? Op afdeling JOVO begeleiden we jongvolwassenen

Nadere informatie

WELKOM OP BEHANDELEENHEID VLIET

WELKOM OP BEHANDELEENHEID VLIET WELKOM OP BEHANDELEENHEID VLIET Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Deze voorziening maakt deel

Nadere informatie

Gezond verstand in de behandeling van borderlineproblematiek UITNODIGING

Gezond verstand in de behandeling van borderlineproblematiek UITNODIGING Gezond verstand in de behandeling van borderlineproblematiek UITNODIGING Vrijdag 10 februari 2006 Integratie van dialectische gedragstherapie (Linehan) en de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie (Pesso)

Nadere informatie

Welkom op Amarant 1. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN

Welkom op Amarant 1. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN Welkom op Amarant 1 Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

Informatie voor patiënten en verwijzers

Informatie voor patiënten en verwijzers A R K E L Ce nt r u m voor dagbe ha nde l i ng Stat ion s st r aat 22 C 2570 D u f fe l te l: 015 30 4 0 30 a rke l@emmau s.be w w w.pz- du f fe l.be Informatie voor patiënten en verwijzers Algemeen 3

Nadere informatie

Informatiefolder voor patiënten

Informatiefolder voor patiënten Informatiefolder voor patiënten 2 INLEIDING FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID VERSLAVINGSZORG ARCHIPEL Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

PAAZ opnamebrochure. INFORMATIE voor de patiënt. Prof. Matthys F. Dr. Vanderbruggen N. Dr. Zeeuws D. Dr. Santermans L.

PAAZ opnamebrochure. INFORMATIE voor de patiënt. Prof. Matthys F. Dr. Vanderbruggen N. Dr. Zeeuws D. Dr. Santermans L. INFORMATIE voor de patiënt PAAZ opnamebrochure Prof. Matthys F. Dr. Vanderbruggen N. Dr. Zeeuws D. Dr. Santermans L. Afdeling A 220 Psychiatrie 02 477 77 22 1 INHOUD Inhoudsopgave... 2 Eenheid A220...

Nadere informatie

De Emiliehoeve. Geïntegreerd behandelen van verslavings-, persoonlijkheids- en aanverwante problematiek.

De Emiliehoeve. Geïntegreerd behandelen van verslavings-, persoonlijkheids- en aanverwante problematiek. Geïntegreerd behandelen van verslavings-, persoonlijkheids- en aanverwante problematiek. Voor wie is de Emiliehoeve bedoeld? Voor jou, als je iemand bent die al langere tijd last hebt van verslavingsproblemen,

Nadere informatie

De Fase 2. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een psychotische en/of bipolaire stoornis

De Fase 2. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor mensen met een psychotische en/of bipolaire stoornis P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 2 Afdeling voor mensen met een psychotische en/of bipolaire stoornis Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie

Nadere informatie

Welkom op Merel. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN

Welkom op Merel. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c MECHELEN Welkom op Merel Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie open afdeling

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie open afdeling PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie open afdeling Psychiatrie open afdeling U bent opgenomen op de open opnameafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. De open opnameafdeling is onderdeel van de afdeling

Nadere informatie

Psychiatrie. Therapieprogramma.

Psychiatrie. Therapieprogramma. Psychiatrie Therapieprogramma www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Het therapieprogramma... 3 Waarom groepstherapie?... 3 De groepsindeling... 4 De observatiegroep... 4 De behandelgroep... 4 Werkwijze therapeuten...

Nadere informatie

Behandeling bij psychose

Behandeling bij psychose Behandeling bij psychose Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Jessa Ziekenhuis vzw Maatschappelijke

Nadere informatie

Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling

Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling Psychiatrie Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY005 / Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling / 16-10-2013

Nadere informatie

patiënteninformatie A-Dienst Onthaalbrochure G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l

patiënteninformatie A-Dienst Onthaalbrochure G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l i patiënteninformatie A-Dienst Onthaalbrochure G e z o n d h e i d s Z o r g m e t e e n Z i e l Mevrouw, Mijnheer Deze brochure is bestemd voor patiënten die opgenomen zijn op de A-dienst van het AZ

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Mentalization Based Treatment (MBT)* Deeltijd Persoonlijkheidsstoornissen Brinkveld. Informatie voor cliënten en verwijzers

Mentalization Based Treatment (MBT)* Deeltijd Persoonlijkheidsstoornissen Brinkveld. Informatie voor cliënten en verwijzers Mentalization Based Treatment (MBT)* Deeltijd Persoonlijkheidsstoornissen Brinkveld Informatie voor cliënten en verwijzers *In deze brochure is gebruik gemaakt van informatie van Psychotherapeutisch Centrum

Nadere informatie

Psychiatrische afdeling F1

Psychiatrische afdeling F1 PSYCHIATRIE Psychiatrische afdeling F1 PAAZ Door middel van deze folder willen wij u snel vertrouwd maken met de gang van zaken op de PAAZ. Ook informeren wij u over de diverse behandelmogelijkheden waar

Nadere informatie

Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust

Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust Klinische module Eetstoornissen Informatie voor jongeren en ouders Afdeling Westkust - 1 - Inleiding Dit is een informatiefolder voor de klinische module eetstoornissen. In deze folder zullen we je informeren

Nadere informatie

Informatiefolder Patiënten

Informatiefolder Patiënten Informatiefolder Patiënten Inleiding FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie met

Nadere informatie

INTENSIEVE ZORG. PAZA (Post-Anesthesie Zorg Afdeling)

INTENSIEVE ZORG. PAZA (Post-Anesthesie Zorg Afdeling) INTENSIEVE ZORG PAZA (Post-Anesthesie Zorg Afdeling) INTENSIEVE ZORG PAZA (Post-Anesthesie Zorg Afdeling) De afdeling intensieve zorg De afdeling intensieve zorg is voor de meeste mensen een onbekende

Nadere informatie

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis. Persoonlijkheidsproblematiek: waar zwart-wit niet bestaat. Tinne Meeusen, Lisa Peeters & Ilse Van den Bulck

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis. Persoonlijkheidsproblematiek: waar zwart-wit niet bestaat. Tinne Meeusen, Lisa Peeters & Ilse Van den Bulck Persoonlijkheidsproblematiek: waar zwart-wit niet bestaat Tinne Meeusen, Lisa Peeters & Ilse Van den Bulck Programma Situering intensieve behandeleenheid (IBE) Wel en Stroom Casusbespreking Hoe wordt er

Nadere informatie

Deeltijd angst- en stemmingsstoornissen Nieuwegein

Deeltijd angst- en stemmingsstoornissen Nieuwegein Deeltijd angst- en stemmingsstoornissen Nieuwegein Informatie voor patiënten en verwijzers Brinkveld 2 Brinkveld Deeltijd angst- en stemmingsstoornissen is gehuisvest in Nieuwegein en biedt: behandeling

Nadere informatie

WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID TERP

WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID TERP WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID TERP Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie