MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2007 MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt

2 2007, een stormachtig jaar Het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt maakte in 2007 een stormachtig jaar door. Allereerst ontwikkelden onze dagelijkse activiteiten zich met stormkracht. Het totale aantal hulpaanvragen steeg het afgelopen jaar tot meer dan 1400, ruim 44% meer dan in Hiermee bewees het Meldpunt, met zijn eenvoudige centrale telefonische aanroepmogelijkheid, overduidelijk zijn bestaansrecht in een steeds ingewikkelder wordende samenleving. Naast het opvolgen en beantwoorden van de hulpaanvragen werd in 2007 achter de schermen hard gewerkt aan het verbeteren van de verwerking van die vloed aan vragen: de administratie werd gereorganiseerd en overgezet op een geautomatiseerd boekhoudprogramma; de vacaturebank werd door onze vrijwilligers op professionele wijze gereorganiseerd, waardoor het mogelijk is geworden binnenkort op een proactieve wijze vraag en aanbod van vrijwilligers binnen de gemeente bij elkaar te brengen; de sociale kaart, gedigitaliseerd in 2006, werd steeds bijgewerkt en daardoor beter toegankelijk gemaakt voor de medewerkers; onze website werd bijgewerkt en aangepast. Het is mogelijk rechtstreeks via deze site gebruik te maken van de vacaturebank en contact te zoeken met het Meldpunt de medewerkers kregen een cursus, kosteloos gegeven door een medewerker van de bibliotheek en onze eigen gespecialiseerde vrijwilliger, over computergebruik, en internet. Ook zijn er nieuwe activiteiten opgestart. Een voorbeeld hiervan is de folderwand die we, in samenwerking met de bibliotheek, aanbrachten. De informatie, uitgestald op het wandrek, wordt wekelijks door één vrijwilliger van het Meldpunt aangevuld en geactualiseerd. Burgers van de gemeente vinden er informatie over evenementen en instellingen, niet alleen op hulp- of zorggebied, binnen de gemeente De Bilt. Een veel geraadpleegd hulpmiddel nu de VVV haar kantoor in De Bilt heeft gesloten. Verder is er, zij het op kleine schaal, begonnen met het geven van individuele aandacht en begeleiding op sociaal gebied: een kopje thee drinken en een babbeltje maken bij iemand die eenzaam is, een wandeling maken met iemand die slecht ter been is. Van die kleine dingen, die het leven van een alleenstaande en niet meer zo mobiele oudere persoon van tijd tot tijd een roze randje kunnen geven. Deze stormachtige positieve ontwikkeling van het Meldpunt had ook haar keerzijde. De fysieke belasting van de bestuursleden werd dermate groot dat zij dringend behoefte kregen aan parttime professionele ondersteuning om de continuïteit en de kwaliteit van de werkzaamheden te kunnen blijven handhaven. Daarenboven werd per 1 januari 2007 de 1

3 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht: een wet mede bedoeld om de burgers, lees vrijwilligers, meer te betrekken bij de hulp- en zorgverlening binnen de gemeenten. Een wet dus die ons inziens meer en nieuwe mogelijkheden biedt voor de inzet van vrijwilligers en voor werkzaamheden als die van het Meldpunt. Op grond van deze doelstelling van de WMO die, zoals wij allen inmiddels ondervinden, inderdaad een storm van veranderingen in hulp- en ondersteuningsland tot gevolg heeft, vroeg het Meldpunt dan ook om een ondersteuning door de gemeente. De verantwoordelijk wethouder was hiertoe niet genegen. Zijn visie op het vrijwilligerswerk binnen de gemeente De Bilt is een duidelijk andere dan die van het bestuur van het Meldpunt. Dit verschil van inzicht veroorzaakte een bestuurscrisis, die echter, gelukkig voor de hulp vragenden, voorlopig is ondervangen. Dankzij het aantreden van een nieuwe medebestuurder is deze negatieve storm voorlopig bezworen. De activiteiten van het Meldpunt zullen in het jaar 2008 worden voortgezet, waarschijnlijk echter voorlopig zonder nieuwe activiteiten op te starten. Stormen horen bij het leven, ook bij dat van vrijwilligers. Laten we hopen dat het in 2007 voorjaarsstormen betrof die het Meldpunt sterk maakten voor een zonnige zomerse toekomst. Bestuur Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt telefoon: website: 2

4 INLEIDING Het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt vervult een schakelfunctie tussen hulpvragende inwoners van de gemeente en hulpbiedende (vrijwilligers)organisaties. Daarnaast verstrekt het Meldpunt Vrijwilligerswerk informatie van, over en aan vrijwilligers en hun organisatie(s). De activiteiten bestaan o.a. uit: Hulpverlening: contact wordt gelegd tussen hulpzoekenden met vrijwilligers en hun organisaties; Chauffeursdienst: u wordt gereden door vrijwilligers in hun privé-auto; Klussenbus: kleine klusjes in en om het huis kunnen wij voor u laten verzorgen; Vacaturebank: vermeld worden het aanbod van mensen die vrijwilligerswerk willen verrichten én de vraag van organisaties die vrijwilligers zoeken voor de uitvoering van hun werkzaamheden; Informatie over bestaande vrijwilligersorganisaties in de gemeente. Locatie Het Meldpunt is gevestigd in een ruimte van de Openbare Bibliotheek in De Kwinkelier 20 te Bilthoven. Het Meldpunt is te bereiken: Telefonisch, op werkdagen van 9.00 uur tot uur onder nummer Buiten kantooruren worden boodschappen opgenomen op een antwoordapparaat; Via internet: en Persoonlijk bezoek tijdens de openingsuren, wanneer ook de bibliotheek geopend is. Bestuur In november 2007 is de heer K. Timmerman toegetreden tot het bestuur. Hij gaat zich bezighouden met de externe onderwerpen van het Meldpunt. Bestuur per : B. van der Bilt voorzitter Mw. R. Olthof-Hazekamp secretaris Mw. E.H.Th. van Hedel-Klören penningmeester Mw. A.M.C. Verhoeff lid PR K.M.J. Timmerman lid Coördinatoren Coördinator van de telefonisten en de chauffeurs was gedurende het hele jaar mevrouw A.M.C. Verhoeff. Tot 1 maart 2007 werd zij daarin bijgestaan door mevrouw J. den Hartog. Wegens herintreden in het arbeidsproces heeft mevrouw Den Hartog het Meldpunt verlaten. Wij danken mevrouw Den Hartog voor haar inzet en betrokkenheid en wensen haar alle succes voor de toekomst. Vanaf oktober werd mevrouw D. de Jong 2 de coördinator voor de telefonisten. In januari legde mevrouw A.M. van Gameren-Damerau haar functie als coördinator van de vacaturebank neer, eveneens wegens herintreding in het arbeidsproces. Tot juni bleef zij als adviseur aan het Meldpunt verbonden. Ook mevrouw Van Gameren willen wij heel hartelijk danken. Zij heeft met grote toewijding en kennis de vacaturebank opgericht. Haar taak als coördinator werd overgenomen door de heer C. Stol. Mevrouw S. van Eck was gedurende 2007 coördinator voor de werkgroep folders. Zij werd aan het eind van het jaar opgevolgd door de heer G. Versteegh. 3

5 Coördinatoren per : Mw. A.M.C. Verhoeff telefonisten, hulpverlening en chauffeursdienst Mw. D. de Jong 2 de coördinator telefonisten C. Stol vacaturebank G. Versteegh werkgroep folders In het verslagjaar werkten er ong. 50 vrijwilligers mee in het Meldpunt Vrijwilligerswerk. HULPVERLENING, BEMIDDELING EN INFORMATIE Telefonisten Centraal in de organisatie staan de telefonisten. Vijftien vrijwilligers zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot uur paraat om hulpvragen van de bewoners van de gemeente te beantwoorden. In 2007 sloten zich 3 nieuwe telefonisten aan en namen ook 3 telefonisten afscheid. De dames E. Voors en G. Dor moesten om gezondheidsredenen hun werk voor het Meldpunt beëindigen en mevrouw J. den Hartogh wegens herintreding in het arbeidsproces, zoals reeds vermeld. Allen heel hartelijk dank voor de inzet gedurende vele jaren. Aan mevrouw M. Berkel-Lemmes werd op 23 mei 2007 de medaille van verdienste uitgereikt. 38 jaar lang heeft zij zich ingezet voor de hulpverlening, eerst als vrijwilliger bij de Algemene Hulpdienst, en daarna, vanaf de start, ook voor het Meldpunt. De burgemeester, de heer A.J. Gerritsen, reikte haar de penning en de bijbehorende versierselen uit op het Meldpunt kantoor in de bibliotheek. Gelukkig was dit nog geen afscheid. Mevrouw Berkel gaat door als telefonist en bezoekt bovendien de zieke Meldpunt vrijwilligers. Chauffeurs De chauffeursdienst is bestemd voor alle inwoners van de gemeente De Bilt, die om praktische redenen geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Het aantal ritten nam in 2007 toe van 428 naar 738. Aan het einde van het verslagjaar waren er 22 chauffeurs die voor het Meldpunt reden, waaronder drie nieuwe. Twee chauffeurs namen afscheid: de heer M.Faubel na ruim een half jaar, dit wegens herintreden in het arbeidsproces en de heer G. Hovingh na zeer veel ritten gedurende 20 jaar! Beide heren zijn wij zeer erkentelijk voor hun inzet. In mei vond een bijeenkomst van de chauffeurs plaats. Hierin werden actuele onderwerpen en knelpunten besproken. Omdat het aantal ritten het laatste jaar sterk is toegenomen werd de autoverzekering aangepast. Klussenbus Nauwe samenwerking bestaat er met de Stichting Klein Karwei, De Klussenbus. Er werden in en rondom het huis van de inwoners van De Bilt weer vele klussen uitgevoerd. 4

6 De per telefoon binnenkomende aanvragen worden elke dag doorgegeven aan de coördinator van de Klussenbus. Hij zorgt ervoor dat, meestal binnen een week, de klussen worden geklaard. In september werd de stand van zaken met betrekking tot de beide organisaties doorgesproken met het bestuur van Klein Karwei. De vergoeding per klus werd van 7,- naar 9,- verhoogd. Kleine klussen De dienstverlening werd dit jaar uitgebreid met de activiteit Kleine klussen. Hierbij kan men denken aan wandelen, oppassen, voorlezen, af en toe een boodschap doen. Voor deze diensten hebben 5 dames zich beschikbaar gesteld. Hulpaanvragen In totaal werden er 1427 telefoontjes afgehandeld. Dit is 44% meer dan in Hiervan waren voor vervoer 738(438 in 2006), 508 klussenbus (371 in 2006), algemeen 181 (181 in 2006). Ongeveer de helft van de vragen, samengevat in de rubriek algemeen, worden doorgegeven aan de hulpverlenende organisaties, vrijwillig of professioneel. Zij zorgen voor de afhandeling van de aanvraag. Sommige vragen kunnen per telefoon worden afgehandeld. Hier gaat het vaak om een beetje aandacht. Opvallend is de afname van het vervoer in augustus/september. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de nieuwe Regiotaxi Utrecht. De maanden november en december laten al weer een herstel zien. De grootste vraag naar de klussenbus viel in de maanden maart, april mei. Onderstaande grafiek geeft een beeld van het aantal aanvragen per maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Vervoer Klussen Algemeen Totaal Vervoer Klussen Algemeen Totaal Sociale kaart De sociale kaart, het ABC voor de telefonisten, werd nauwkeurig bijgehouden door mevrouw L. Bruinse en de heer K. Snijders. 5

7 Omdat er op een vreemde wijze een formulier is ingevuld door derden, maakte de heer F. Roestenberg pasjes, waarmee de medewerkers van het Meldpunt Vrijwilligerswerk zich kunnen identificeren bij de bibliotheekmedewerkers. Informatiefolders De afgelopen tijd hebben we behoorlijk wat folders van de diverse zorginstellingen ontvangen die nu ter inzage liggen op het folderrek in de bibliotheek. Er wordt goed gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, zodat we regelmatig nieuwe exemplaren bij de instanties aan moeten vragen. Door het regelmatig controleren en rechtleggen komen we tot de conclusie dat er behoorlijk wat interesse voor deze verleende mogelijkheid bestaat en dus een goede aanvulling op de door ons verleende dienstverlening is. Medewerkerbijeenkomsten De eerste donderdag van elke maand werd een medewerkerbijeenkomst gehouden. Sprekers op deze bijeenkomsten waren: mevrouw L. Koot; Openbare Bibliotheek De Bilt mevrouw C. Hoorneman en de heer H. van Seggelen: Residentiële Ambulante Hulp mevrouw A. Vergeer: Trefpunt De Bilt mevrouw C. Verschuren: Vitras en Maatschappelijk Werk J. van Oostveen: WMO loket gemeente De Bilt mevrouw J. Raaymakers: Voor welke zorgzaken kan men bij Vitras terecht? Verder werden op deze bijeenkomsten veel actuele zaken en knelpunten besproken. Richtlijnen voor telefonisten en Richtlijnen voor chauffeurs Voor de telefonisten en de chauffeurs werden richtlijnen opgesteld. Onderlinge contacten Als dank voor hun geweldige inzet werd aan alle medewerkers een vrijwilligersmiddag aangeboden, waar zij elkaar konden ontmoeten. Immers in het algemeen doen zij hun werk alleen of met een collega. We brachten een bezoek aan de Dorpkerk in De Bilt, waar de koster ons een prachtig verhaal vertelde over dit oude monument in onze gemeente. Vervolgens nodigde een van de bestuursleden ons uit voor een drankje een heerlijke snertmaaltijd. Een kerstpakket was de materiële beloning voor een jaar belangeloze inzet voor onze medebewoners. VACATUREBANK VOOR VRIJWILLIGERS De vacaturebank voor vrijwilligers is gericht op bemiddeling tussen aspirantvrijwilligers en organisaties. Organisaties in de gemeente, die behoefte hebben om buiten hun eigen netwerk mensen te interesseren voor vrijwilligerswerk, kunnen hiervoor een beroep doen op de vacaturebank. Aspirant-vrijwilligers kunnen hier terecht voor het 6

8 zoeken en vinden van een passende vacature. De meeste contacten komen tot stand via de website. Maar ook ligt er een map met vacatures ter inzage op het Meldpunt kantoor. De vacaturebank heeft dit jaar een goede stap vooruit gemaakt. Mevr. A. van Gameren, die in 2004 begon met het opzetten van de vacaturebank, beëindigde in januari haar werkzaamheden. Ze werd opgevolgd door de heer C. Stol. Bij hem sloten zich in de loop van het jaar drie vrijwilligers aan. Dit team heeft hard gewerkt aan de automatisering van het databestand. Het bijhouden ervan vergt veel tijd. Een morgen in de week komen ze bijeen op het Meldpunt kantoor. Om ook thuis te kunnen werken werd het databestand op de server van de website geplaatst en kunnen de vacaturebankmedewerkers het bestand transporteren naar de thuiscomputer en na bewerking weer terug naar de server. Er werden dit jaar veel vacatures aangemeld en ook zochten veel vrijwilligers contact. Voor de vacatures was het vaak moeilijk om de volledige informatie te krijgen. De contacten met de organisaties waren traag. Soms werd gewisseld van contactpersoon en werd dit niet doorgegeven. Het matchen werd met wisselend resultaat door het team uitgevoerd. Soms was het daarvoor nodig een compromis te vinden tussen de eisen van de organisatie en de wensen van de vrijwilliger. Een begin werd gemaakt met het opschonen van het databestand. Enkele cijfers over 2007: Vrijwilligers Geplaatst 24 In behandeling 4 Nog zoekende 26 Geen resultaat 11 Totaal 65 Vacatures openstaand uit 2004, 2005, openstaand uit Totaal openstaande per PR Om het Meldpunt een goede bekendheid te geven werd op verschillende fronten gewerkt. Website De website van het Meldpunt wordt onderhouden door F. Roestenberg. De informatie van de Vacaturebank wordt bijna wekelijks vernieuwd. Een mogelijkheid om formulieren voor aanmelding van vacatures en vrijwilligers on-line in te vullen werd toegevoegd. Plaatselijke bladen In de plaatselijke bladen, de Biltsche en Bilthovense Courant, de Vierklank en vanaf oktober ook de Biltse Koerier, is 8 keer een artikel geplaatst. Bovendien is het telefoonnummer van het Meldpunt iedere week te vinden in de rubriek Medisch van de kranten. 7

9 Lokale omroep Naam en telefoonnummer van het Meldpunt zijn dagelijks te zien bij Roulette 103. Een nieuwjaarswens stond er van medio december tot medio januari. Roulette meldde, dat zij op 3 september 2007 is gestart met televisie-uitzendingen in de gemeente De Bilt. Onderzocht wordt in hoeverre het Meldpunt van dit medium gebruik kan maken. Flyer Flyers van het Meldpunt werden verspreid onder belangstellenden. Ze staan o.a. in de folderrekken van de gemeente en van de Bibliotheek. Nieuwsbrief N.a.v. de vragen in de Monitor werd besloten om de Nieuwsbrief, verspreid door de gemeente onder alle vrijwilligersorganisatie, niet langer uit te geven. Er bleek weinig interesse voor de nieuwsmededelingen te zijn. Meldpunt Info Begonnen werd met een Info te sturen naar de hulpverlenende vrijwilligersorganisaties. In april 2007 verscheen de eerste Meldpunt Info. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Korte cursus voor het bestuur Een aantal voor ons bestuur belangrijke zaken werd besproken met mevrouw M. van der Werff van Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht. Hierbij werd een basis gelegd voor de ideeën omtrent het functioneren van het Meldpunt Vrijwilligerswerk in een veranderende omgeving van het vrijwilligerswerk van de gemeente De Bilt. Computercursus telefonisten In juli namen 10 telefonisten deel aan een computercursus. Deze cursus werd gratis aangeboden door de Openbare Bibliotheek. Hiervoor zijn wij mevr. C.Heerschop zeer erkentelijk. De cursus besloeg 3 dagdelen; algemene kennis van het werken met een computer werd overgedragen. Aanvullende kennis, specifiek gericht op het Meldpunt, werd vervolgens aangeleerd door de heer Roestenberg, vrijwilliger bij het Meldpunt. Verslagen, rooster, opdrachten klussenbus worden nu veel eenvoudiger gedistribueerd. Cursus Grenzen in het vrijwilligerswerk Deze cursus werd aangeboden aan de hulpverlenende organisaties, aangesloten bij het Meldpunt Vrijwilligerswerk. Gewone zaken als even een wasje strijken, even een boodschapje doen, even medicijnen geven, even Wat doe je wel, wat doe je niet meer als vrijwilliger. Helaas was de belangstelling gering, zodat we de cursus moesten aflasten. Offertes voor training van vrijwilligers werden aangevraagd bij Alleato, Centrum voor maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht, SBI Training en Advies, Movisie - Kennis en advies voor Maatschappelijke Ontwikkeling. 8

10 FINANCIËN Dankzij subsidies van de Gemeente De Bilt konden de werkzaamheden van het Meldpunt Vrijwilligerswerk (de hulpverlening en de vacaturebank) dit jaar worden voortgezet. Het jaar kon worden afgesloten met een positief saldo. Bij het indienen van de subsidieaanvraag voor 2008 op het gebied van ondersteuning gemeentelijk vrijwilligerswerk, kon niet een concreet werkplan worden ingediend i.v.m. de onzekerheid over het voortbestaan van het Meldpunt Vrijwilligerswerk. Een financieel verslag is te verkrijgen via de secretaris of bij FINANCIELE ONDERSTEUNING VOOR EEN COÖRDINATOR De activiteiten van het Meldpunt Vrijwilligerswerk waren, na de reorganisatie begin 2006, zodanig toegenomen dat bestuursleden de fysieke grenzen van hun inzetbaarheid hadden bereikt. In plaats van beleidsontwikkelend en aansturend te acteren waren de bestuursleden inmiddels geworden tot uitvoerders van de dagelijkse noodzakelijke controlerende werkzaamheden. Inhakend op een positief advies, dat de Projectgroep Faciliteiten Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt in haar eindrapport had uitgebracht, werd in een gesprek met wethouder H. Mittendorff op 25 januari 2007 opnieuw een verzoek ingediend over het aanstellen van een betaalde coördinator voor een periode van 2-3 jaar ter ondersteuning van het bestuur in de uitvoerende taken. Het voltallige bestuur had op 27 juni weer een gesprek met wethouder H. Mittendorff. Wederom deelde de heer Mittendorff mee, dat hij niet bereid was om de afwijzing van onze aanvraag voor financiële ondersteuning ten behoeve van de aanstelling van een coördinator in deeltijd, te herzien. Hij raadde het bestuur aan om aansluiting te zoeken bij andere vrijwilligersorganisaties. Het gevolg was, dat het huidige bestuur niet meer de verantwoordelijkheid kon dragen voor het Meldpunt en daarom per 31 december 2007 helaas zijn functie zou moeten neerleggen. Dit zou mogelijk leiden tot een voortijdige opheffing van de stichting. In de zomermaanden werden gesprekken gevoerd met alle medewerkers. De uitkomst is, dat zij allen door willen gaan met het Meldpunt Vrijwilligerswerk in de huidige structuur. Indien aangesloten moet worden bij een andere organisatie zullen velen afhaken. Onderzoek naar mogelijkheden van een goede overdracht aan andere organisaties en/of (tijdelijke) voortzetting van de verschillende functies werd eind augustus besproken met twee beleidsmedewerkers van de gemeente, de heer J. van Ardenne en mevrouw W. Scheltema. In afwachting van het rapport over de nieuwe ondersteuningsstructuur voor vrijwilligerswerk werden geen verdere stappen gezet. Een van de organisaties, waarbij het Meldpunt ondergebracht kan worden, zou SWO zijn. Met mevr. H. Evers, directeur, werd hierover gesproken op 17 augustus Haar advies was om geen actie te ondernemen, voordat er meer bekend is over de wijkservicecentra. Het aantrekken van een stagiaire zou misschien een oplossing zijn. N.B. Inlichtingen werden gevraagd bij de faculteit Werk en Dienstverlening van de Hogeschool Utrecht. Een groot bezwaar zou echter de begeleiding van een stagiaire worden. Hieraan worden hoge eisen gesteld waaraan de bestuursleden, allen vrijwilligers, niet kunnen voldoen. De situatie, de onzekere toekomst van het Meldpunt en de onduidelijkheid over de WMO plannen waren aanleiding om in breder verband hierover in de gemeenteraad te praten. Een notitie Wat doet het Meldpunt? Wat kan het Meldpunt in de toekomst betekenen werd aan alle raadsleden toegezonden. De voorzitter van het Meldpunt, de heer B. van der Bilt, 9

11 kreeg de gelegenheid om de problematiek rondom het Meldpunt Vrijwilligerswerk toe te lichten voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering in oktober. PROJECTEN VAN DE GEMEENTE DE BILT IN HET KADER VAN DE WMO In het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) worden door de gemeente een aantal projecten opgezet. Het Meldpunt volgt de ontwikkelingen op de voet en probeert zo veel mogelijk mee te denken en mee te doen. WMO loket Het WMO loket maakt gebruik van het INVIS systeem, een digitale, sociale kaart. Een aantal keren werd, op verzoek van het INVIS team, de gegevens van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gecheckt, c.q. aangepast. Innovatieproject Wonen, Welzijn en Zorg Een tweede workshop over het innovatieproject werd bijgewoond op 18 januari Op 1 mei 2007 startte een projectteam, bestaande uit Dorine Winkels (projectleider algemeen), Hilde Evers (projectleider Maartensdijk) en Patty van Ziel (projectleider De Bilt West) met de uitvoering van het project. Het projectplan werd ons toegezonden. De start van het innovatieproject werd gemarkeerd met de ondertekening door een aantal professionele partijen van een samenwerkingsovereenkomst op 11 juli In een volgende stap zullen ook samenwerkingsrelaties met relevante vrijwilligersorganisaties worden opgezet. Gesprekken over eventuele participatie van het Meldpunt Vrijwilligerswerk in de wijkservicecentra werden gevoerd met Hilde Evers en Patty van Ziel. Algemene tendens van de gesprekken was: houd het Meldpunt Vrijwilligerswerk centraal. Maak een vaste lijn van de wijkservicecentra naar het Meldpunt Vrijwilligerswerk. Het Meldpunt zou vrijwilligers kunnen leveren voor de dienstverlening aan de mensen die de centra binnenlopen. In 2008 worden de gesprekken voortgezet. Ondersteuningsstructuur vrijwilligerswerk en mantelzorg In februari werd een vragenlijst over vrijwilligerswerk toegezonden aan alle vrijwilligersorganisaties in de gemeente De Bilt. Deel II van deze Monitor betrof een aantal specifiek voor de gemeente ontwikkelde vragen, voor een groot deel betreffende het Meldpunt Vrijwilligerswerk zelf. De vragen uit deel I werden beantwoord. Over deel II konden wij ons moeilijk uitspreken. Tijdens een werkconferentie op 31 mei 2007 werden de resultaten van de Monitor gepresenteerd en werd in een aantal workshops gediscussieerd over de mogelijkheden en wensen voor de toekomst. Teleurstellend was de beantwoording van de vragen over het Meldpunt Vrijwilligerswerk. Wij wijten dat voornamelijk aan het feit, dat de vragen betrekking hadden op de situatie vóór de reorganisatie in maart Het verslag van de werkconferentie werd ons, ter controle, in augustus toegezonden. Op ons verzoek werd de formulering hier en daar aangepast. In het kader van het AVI-130 traject gemeente De Bilt hadden we op 25 mei een gesprek met mevrouw L. Minnen van AXION Flevoland. De vragen waren gericht op de mogelijkheden voor een ondersteuningstructuur voor vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente. Ingegaan werd op de specifieke taken van het Meldpunt Vrijwilligerswerk en gewezen werd op de stijgende lijn, die sinds maart 2006 in de vraag naar hulpverlening is te zien. 10

12 Het door mevrouw Minnen opgestelde rapport werd voorzien van enkele kanttekeningen. Ook werd gemeld, dat het Meldpunt bereid is medewerking te verlenen aan optie b. CONTACTEN MET MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Samen voor De Bilt Op 26 april werd de openingsbijeenkomst van Samen voor De Bilt; Maatschappelijk Betrokken Ondernemen bijgewoond. Op persoonlijke titel werkte een van de bestuurleden van het MeldpuntVrijwilligerswerk, mevrouw A. Verhoeff, mee in de voorbereidingscommissie van de Beursvloer op 11 oktober Maatschappelijke stages De uitvoering van de maatschappelijke stages in de gemeente De Bilt werd op de voet gevolgd middels de Nieuwsbrief, die een aantal malen werd toegezonden. Bij de start van het buddyproject in de Bremhorst is het Meldpunt Vrijwilligers aanwezig geweest. Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt (SWO) De twee-maandelijkse bijeenkomsten van het Overlegorgaan Dienstverlening werden bijgewoond door mevrouw Verhoeff. De uitwisseling van informatie tussen professionele en vrijwillige hulpverlenende organisaties is van groot belang, ook voor het Meldpunt Vrijwilligerswerk. Vrijwilligersdag op 7 december Op de Internationale Vrijwilligersdag (IDV) werd in De Bilt een avond voor vrijwilligers georganiseerd. De interesse van de vrijwilligers van het meldpunt was zeer gering. Slechts 2 personen hadden zich aangemeld. Overige contacten in de gemeente De Bilt In de loop van het jaar werden activiteiten van verschillende organisaties in De Bilt bijgewoond, zoals - Vriendendienst: viering van het 85-jarig bestaan op 30 maart SWO / Steunpunt mantelzorg: opening van het SWO seizoen op 29 augustus ANBO De Bilt: viering van het 50-jarig bestaan op 10 september 2007 Vrije TijdMarkt 2007 In het boekje van de Vrije TijdMarkt werd een advertentie van het meldpunt Vrijwilligerswerk geplaatst. Aan de markt zelf werd, in verband met te weinig menskracht, niet deelgenomen. Contacten in de regio Regelmatig worden uitnodigingen ontvangen voor cursussen en bijeenkomsten in de regio. Helaas is deelname hieraan een te grote belasting voor de bestuursleden. maart

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL

Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Jaarverslag 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIJWILLIGE HULPDIENST UDDEL Voorwoord Zoals elk jaar is er ook nu weer door onze secretaris een verslag gemaakt van het

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet

Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet Net Werk V r i j w i l l i g e r s h u l p Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2008 iets doen voor een ander als je iets doet voor een ander gaat het waaien in je binnenste dan voel je de kracht en moet je een

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk!

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! jaarverslag 2014 Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! in t kort 12 Intern opgeleide coachvrijwilligers Introductie vijftigpluspunt Minder medewerkers in loondienst 500 Vrijwilligers

Nadere informatie

LOKAAL STIMULERINGS BELEID...33 1.14 Het Opstap en Opstapje project...33 1.14.1 Deelnemers...33 1.14.2 Stapmedewerkers...33 1.15 Piramide...34 1.15.

LOKAAL STIMULERINGS BELEID...33 1.14 Het Opstap en Opstapje project...33 1.14.1 Deelnemers...33 1.14.2 Stapmedewerkers...33 1.15 Piramide...34 1.15. INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...3 INLEIDING...3 SOCIAAL CULTUREEL WERK...4 SOCIAAL CULTUREEL WERK...4 1.1 Algemeen...4 1.2 Ontwikkelingen...4 1.2.1 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant Jaarverslag 214 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie KBO-Brabant en functioneren van de vereniging 3. Welzijn en Zorg 4. Wonen en Mobiliteit 5. Inkomen en Werk 6. Financiën 5

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk. Tien inspirerende voorbeelden

Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk. Tien inspirerende voorbeelden Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk Tien inspirerende voorbeelden Auteurs: Ronald Hetem en Sophie Straatman Eindredactie: Ethiscript en afdeling Communicatie MOVISIE Fotografie:

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Heeft u een vraag? Jaarverslag 2013. Hoe is het jaar 2013 verlopen? Lees verder voor het antwoord!

Heeft u een vraag? Jaarverslag 2013. Hoe is het jaar 2013 verlopen? Lees verder voor het antwoord! Heeft u een vraag? Jaarverslag 2013 Hoe is het jaar 2013 verlopen? Lees verder voor het antwoord! Wie zijn de leden van vereniging Vraagwijzer? 2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 4 Woord van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening te Leiderdorp Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp Telefoon: 071-541 35 36

Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening te Leiderdorp Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp Telefoon: 071-541 35 36 Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening te Leiderdorp Splinterlaan 156 2352 SM Leiderdorp Telefoon: 071-541 35 36 E-mail : info@pluspuntleiderdorp.nl Website : www.pluspuntleiderdorp.nl INHOUD

Nadere informatie

jaarverslag.2011 Oud en nieuw

jaarverslag.2011 Oud en nieuw jaarverslag.2011 Oud en nieuw in Nieuw-West Inhoudsopgave 2Oud en nieuw in Nieuw-West. Voorwoord 3 De maatschappelijk dienstverlener van Nieuw-West 4 Terugblik 2011/2012 4 Veranderende markt 5 Welzijn

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

Inhoudsopgave Van de directie... 3

Inhoudsopgave Van de directie... 3 Zorg voor het leven Inhoudsopgave Van de directie... 3 Collectieve belangenbehartiging... 5 Eenzaamheid... 5 Voltooid Leven... 6 Subsidie PGO-organisaties... 6 Brochure over levensbeschouwelijke aspecten

Nadere informatie

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009 Leeswijzer Bij deze evaluatie is gekozen om de kernpartners betrokken bij huiselijk geweld en het huisverbod zelf een stukje t.b.v. de eerste

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Verslag van het bestuur over 2012. 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013. 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden

Inhoudsopgave. 1. Verslag van het bestuur over 2012. 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013. 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur over 2012 2. Verwachte ontwikkelingen in 2013 3. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden 4. Het werk van Bureau Sociaal Raadslieden in 2012 5. Organisatie en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten Aan de slag voor vrijwilligers BZK staat voo een veilige sa kunnen vertr Daarmee bor November Dit is een uitg Ministerie van Programmadi Informtiebele

Nadere informatie