MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2007 MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt

2 2007, een stormachtig jaar Het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt maakte in 2007 een stormachtig jaar door. Allereerst ontwikkelden onze dagelijkse activiteiten zich met stormkracht. Het totale aantal hulpaanvragen steeg het afgelopen jaar tot meer dan 1400, ruim 44% meer dan in Hiermee bewees het Meldpunt, met zijn eenvoudige centrale telefonische aanroepmogelijkheid, overduidelijk zijn bestaansrecht in een steeds ingewikkelder wordende samenleving. Naast het opvolgen en beantwoorden van de hulpaanvragen werd in 2007 achter de schermen hard gewerkt aan het verbeteren van de verwerking van die vloed aan vragen: de administratie werd gereorganiseerd en overgezet op een geautomatiseerd boekhoudprogramma; de vacaturebank werd door onze vrijwilligers op professionele wijze gereorganiseerd, waardoor het mogelijk is geworden binnenkort op een proactieve wijze vraag en aanbod van vrijwilligers binnen de gemeente bij elkaar te brengen; de sociale kaart, gedigitaliseerd in 2006, werd steeds bijgewerkt en daardoor beter toegankelijk gemaakt voor de medewerkers; onze website werd bijgewerkt en aangepast. Het is mogelijk rechtstreeks via deze site gebruik te maken van de vacaturebank en contact te zoeken met het Meldpunt de medewerkers kregen een cursus, kosteloos gegeven door een medewerker van de bibliotheek en onze eigen gespecialiseerde vrijwilliger, over computergebruik, en internet. Ook zijn er nieuwe activiteiten opgestart. Een voorbeeld hiervan is de folderwand die we, in samenwerking met de bibliotheek, aanbrachten. De informatie, uitgestald op het wandrek, wordt wekelijks door één vrijwilliger van het Meldpunt aangevuld en geactualiseerd. Burgers van de gemeente vinden er informatie over evenementen en instellingen, niet alleen op hulp- of zorggebied, binnen de gemeente De Bilt. Een veel geraadpleegd hulpmiddel nu de VVV haar kantoor in De Bilt heeft gesloten. Verder is er, zij het op kleine schaal, begonnen met het geven van individuele aandacht en begeleiding op sociaal gebied: een kopje thee drinken en een babbeltje maken bij iemand die eenzaam is, een wandeling maken met iemand die slecht ter been is. Van die kleine dingen, die het leven van een alleenstaande en niet meer zo mobiele oudere persoon van tijd tot tijd een roze randje kunnen geven. Deze stormachtige positieve ontwikkeling van het Meldpunt had ook haar keerzijde. De fysieke belasting van de bestuursleden werd dermate groot dat zij dringend behoefte kregen aan parttime professionele ondersteuning om de continuïteit en de kwaliteit van de werkzaamheden te kunnen blijven handhaven. Daarenboven werd per 1 januari 2007 de 1

3 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht: een wet mede bedoeld om de burgers, lees vrijwilligers, meer te betrekken bij de hulp- en zorgverlening binnen de gemeenten. Een wet dus die ons inziens meer en nieuwe mogelijkheden biedt voor de inzet van vrijwilligers en voor werkzaamheden als die van het Meldpunt. Op grond van deze doelstelling van de WMO die, zoals wij allen inmiddels ondervinden, inderdaad een storm van veranderingen in hulp- en ondersteuningsland tot gevolg heeft, vroeg het Meldpunt dan ook om een ondersteuning door de gemeente. De verantwoordelijk wethouder was hiertoe niet genegen. Zijn visie op het vrijwilligerswerk binnen de gemeente De Bilt is een duidelijk andere dan die van het bestuur van het Meldpunt. Dit verschil van inzicht veroorzaakte een bestuurscrisis, die echter, gelukkig voor de hulp vragenden, voorlopig is ondervangen. Dankzij het aantreden van een nieuwe medebestuurder is deze negatieve storm voorlopig bezworen. De activiteiten van het Meldpunt zullen in het jaar 2008 worden voortgezet, waarschijnlijk echter voorlopig zonder nieuwe activiteiten op te starten. Stormen horen bij het leven, ook bij dat van vrijwilligers. Laten we hopen dat het in 2007 voorjaarsstormen betrof die het Meldpunt sterk maakten voor een zonnige zomerse toekomst. Bestuur Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt telefoon: website: 2

4 INLEIDING Het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt vervult een schakelfunctie tussen hulpvragende inwoners van de gemeente en hulpbiedende (vrijwilligers)organisaties. Daarnaast verstrekt het Meldpunt Vrijwilligerswerk informatie van, over en aan vrijwilligers en hun organisatie(s). De activiteiten bestaan o.a. uit: Hulpverlening: contact wordt gelegd tussen hulpzoekenden met vrijwilligers en hun organisaties; Chauffeursdienst: u wordt gereden door vrijwilligers in hun privé-auto; Klussenbus: kleine klusjes in en om het huis kunnen wij voor u laten verzorgen; Vacaturebank: vermeld worden het aanbod van mensen die vrijwilligerswerk willen verrichten én de vraag van organisaties die vrijwilligers zoeken voor de uitvoering van hun werkzaamheden; Informatie over bestaande vrijwilligersorganisaties in de gemeente. Locatie Het Meldpunt is gevestigd in een ruimte van de Openbare Bibliotheek in De Kwinkelier 20 te Bilthoven. Het Meldpunt is te bereiken: Telefonisch, op werkdagen van 9.00 uur tot uur onder nummer Buiten kantooruren worden boodschappen opgenomen op een antwoordapparaat; Via internet: en Persoonlijk bezoek tijdens de openingsuren, wanneer ook de bibliotheek geopend is. Bestuur In november 2007 is de heer K. Timmerman toegetreden tot het bestuur. Hij gaat zich bezighouden met de externe onderwerpen van het Meldpunt. Bestuur per : B. van der Bilt voorzitter Mw. R. Olthof-Hazekamp secretaris Mw. E.H.Th. van Hedel-Klören penningmeester Mw. A.M.C. Verhoeff lid PR K.M.J. Timmerman lid Coördinatoren Coördinator van de telefonisten en de chauffeurs was gedurende het hele jaar mevrouw A.M.C. Verhoeff. Tot 1 maart 2007 werd zij daarin bijgestaan door mevrouw J. den Hartog. Wegens herintreden in het arbeidsproces heeft mevrouw Den Hartog het Meldpunt verlaten. Wij danken mevrouw Den Hartog voor haar inzet en betrokkenheid en wensen haar alle succes voor de toekomst. Vanaf oktober werd mevrouw D. de Jong 2 de coördinator voor de telefonisten. In januari legde mevrouw A.M. van Gameren-Damerau haar functie als coördinator van de vacaturebank neer, eveneens wegens herintreding in het arbeidsproces. Tot juni bleef zij als adviseur aan het Meldpunt verbonden. Ook mevrouw Van Gameren willen wij heel hartelijk danken. Zij heeft met grote toewijding en kennis de vacaturebank opgericht. Haar taak als coördinator werd overgenomen door de heer C. Stol. Mevrouw S. van Eck was gedurende 2007 coördinator voor de werkgroep folders. Zij werd aan het eind van het jaar opgevolgd door de heer G. Versteegh. 3

5 Coördinatoren per : Mw. A.M.C. Verhoeff telefonisten, hulpverlening en chauffeursdienst Mw. D. de Jong 2 de coördinator telefonisten C. Stol vacaturebank G. Versteegh werkgroep folders In het verslagjaar werkten er ong. 50 vrijwilligers mee in het Meldpunt Vrijwilligerswerk. HULPVERLENING, BEMIDDELING EN INFORMATIE Telefonisten Centraal in de organisatie staan de telefonisten. Vijftien vrijwilligers zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot uur paraat om hulpvragen van de bewoners van de gemeente te beantwoorden. In 2007 sloten zich 3 nieuwe telefonisten aan en namen ook 3 telefonisten afscheid. De dames E. Voors en G. Dor moesten om gezondheidsredenen hun werk voor het Meldpunt beëindigen en mevrouw J. den Hartogh wegens herintreding in het arbeidsproces, zoals reeds vermeld. Allen heel hartelijk dank voor de inzet gedurende vele jaren. Aan mevrouw M. Berkel-Lemmes werd op 23 mei 2007 de medaille van verdienste uitgereikt. 38 jaar lang heeft zij zich ingezet voor de hulpverlening, eerst als vrijwilliger bij de Algemene Hulpdienst, en daarna, vanaf de start, ook voor het Meldpunt. De burgemeester, de heer A.J. Gerritsen, reikte haar de penning en de bijbehorende versierselen uit op het Meldpunt kantoor in de bibliotheek. Gelukkig was dit nog geen afscheid. Mevrouw Berkel gaat door als telefonist en bezoekt bovendien de zieke Meldpunt vrijwilligers. Chauffeurs De chauffeursdienst is bestemd voor alle inwoners van de gemeente De Bilt, die om praktische redenen geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Het aantal ritten nam in 2007 toe van 428 naar 738. Aan het einde van het verslagjaar waren er 22 chauffeurs die voor het Meldpunt reden, waaronder drie nieuwe. Twee chauffeurs namen afscheid: de heer M.Faubel na ruim een half jaar, dit wegens herintreden in het arbeidsproces en de heer G. Hovingh na zeer veel ritten gedurende 20 jaar! Beide heren zijn wij zeer erkentelijk voor hun inzet. In mei vond een bijeenkomst van de chauffeurs plaats. Hierin werden actuele onderwerpen en knelpunten besproken. Omdat het aantal ritten het laatste jaar sterk is toegenomen werd de autoverzekering aangepast. Klussenbus Nauwe samenwerking bestaat er met de Stichting Klein Karwei, De Klussenbus. Er werden in en rondom het huis van de inwoners van De Bilt weer vele klussen uitgevoerd. 4

6 De per telefoon binnenkomende aanvragen worden elke dag doorgegeven aan de coördinator van de Klussenbus. Hij zorgt ervoor dat, meestal binnen een week, de klussen worden geklaard. In september werd de stand van zaken met betrekking tot de beide organisaties doorgesproken met het bestuur van Klein Karwei. De vergoeding per klus werd van 7,- naar 9,- verhoogd. Kleine klussen De dienstverlening werd dit jaar uitgebreid met de activiteit Kleine klussen. Hierbij kan men denken aan wandelen, oppassen, voorlezen, af en toe een boodschap doen. Voor deze diensten hebben 5 dames zich beschikbaar gesteld. Hulpaanvragen In totaal werden er 1427 telefoontjes afgehandeld. Dit is 44% meer dan in Hiervan waren voor vervoer 738(438 in 2006), 508 klussenbus (371 in 2006), algemeen 181 (181 in 2006). Ongeveer de helft van de vragen, samengevat in de rubriek algemeen, worden doorgegeven aan de hulpverlenende organisaties, vrijwillig of professioneel. Zij zorgen voor de afhandeling van de aanvraag. Sommige vragen kunnen per telefoon worden afgehandeld. Hier gaat het vaak om een beetje aandacht. Opvallend is de afname van het vervoer in augustus/september. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de nieuwe Regiotaxi Utrecht. De maanden november en december laten al weer een herstel zien. De grootste vraag naar de klussenbus viel in de maanden maart, april mei. Onderstaande grafiek geeft een beeld van het aantal aanvragen per maand jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Vervoer Klussen Algemeen Totaal Vervoer Klussen Algemeen Totaal Sociale kaart De sociale kaart, het ABC voor de telefonisten, werd nauwkeurig bijgehouden door mevrouw L. Bruinse en de heer K. Snijders. 5

7 Omdat er op een vreemde wijze een formulier is ingevuld door derden, maakte de heer F. Roestenberg pasjes, waarmee de medewerkers van het Meldpunt Vrijwilligerswerk zich kunnen identificeren bij de bibliotheekmedewerkers. Informatiefolders De afgelopen tijd hebben we behoorlijk wat folders van de diverse zorginstellingen ontvangen die nu ter inzage liggen op het folderrek in de bibliotheek. Er wordt goed gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, zodat we regelmatig nieuwe exemplaren bij de instanties aan moeten vragen. Door het regelmatig controleren en rechtleggen komen we tot de conclusie dat er behoorlijk wat interesse voor deze verleende mogelijkheid bestaat en dus een goede aanvulling op de door ons verleende dienstverlening is. Medewerkerbijeenkomsten De eerste donderdag van elke maand werd een medewerkerbijeenkomst gehouden. Sprekers op deze bijeenkomsten waren: mevrouw L. Koot; Openbare Bibliotheek De Bilt mevrouw C. Hoorneman en de heer H. van Seggelen: Residentiële Ambulante Hulp mevrouw A. Vergeer: Trefpunt De Bilt mevrouw C. Verschuren: Vitras en Maatschappelijk Werk J. van Oostveen: WMO loket gemeente De Bilt mevrouw J. Raaymakers: Voor welke zorgzaken kan men bij Vitras terecht? Verder werden op deze bijeenkomsten veel actuele zaken en knelpunten besproken. Richtlijnen voor telefonisten en Richtlijnen voor chauffeurs Voor de telefonisten en de chauffeurs werden richtlijnen opgesteld. Onderlinge contacten Als dank voor hun geweldige inzet werd aan alle medewerkers een vrijwilligersmiddag aangeboden, waar zij elkaar konden ontmoeten. Immers in het algemeen doen zij hun werk alleen of met een collega. We brachten een bezoek aan de Dorpkerk in De Bilt, waar de koster ons een prachtig verhaal vertelde over dit oude monument in onze gemeente. Vervolgens nodigde een van de bestuursleden ons uit voor een drankje een heerlijke snertmaaltijd. Een kerstpakket was de materiële beloning voor een jaar belangeloze inzet voor onze medebewoners. VACATUREBANK VOOR VRIJWILLIGERS De vacaturebank voor vrijwilligers is gericht op bemiddeling tussen aspirantvrijwilligers en organisaties. Organisaties in de gemeente, die behoefte hebben om buiten hun eigen netwerk mensen te interesseren voor vrijwilligerswerk, kunnen hiervoor een beroep doen op de vacaturebank. Aspirant-vrijwilligers kunnen hier terecht voor het 6

8 zoeken en vinden van een passende vacature. De meeste contacten komen tot stand via de website. Maar ook ligt er een map met vacatures ter inzage op het Meldpunt kantoor. De vacaturebank heeft dit jaar een goede stap vooruit gemaakt. Mevr. A. van Gameren, die in 2004 begon met het opzetten van de vacaturebank, beëindigde in januari haar werkzaamheden. Ze werd opgevolgd door de heer C. Stol. Bij hem sloten zich in de loop van het jaar drie vrijwilligers aan. Dit team heeft hard gewerkt aan de automatisering van het databestand. Het bijhouden ervan vergt veel tijd. Een morgen in de week komen ze bijeen op het Meldpunt kantoor. Om ook thuis te kunnen werken werd het databestand op de server van de website geplaatst en kunnen de vacaturebankmedewerkers het bestand transporteren naar de thuiscomputer en na bewerking weer terug naar de server. Er werden dit jaar veel vacatures aangemeld en ook zochten veel vrijwilligers contact. Voor de vacatures was het vaak moeilijk om de volledige informatie te krijgen. De contacten met de organisaties waren traag. Soms werd gewisseld van contactpersoon en werd dit niet doorgegeven. Het matchen werd met wisselend resultaat door het team uitgevoerd. Soms was het daarvoor nodig een compromis te vinden tussen de eisen van de organisatie en de wensen van de vrijwilliger. Een begin werd gemaakt met het opschonen van het databestand. Enkele cijfers over 2007: Vrijwilligers Geplaatst 24 In behandeling 4 Nog zoekende 26 Geen resultaat 11 Totaal 65 Vacatures openstaand uit 2004, 2005, openstaand uit Totaal openstaande per PR Om het Meldpunt een goede bekendheid te geven werd op verschillende fronten gewerkt. Website De website van het Meldpunt wordt onderhouden door F. Roestenberg. De informatie van de Vacaturebank wordt bijna wekelijks vernieuwd. Een mogelijkheid om formulieren voor aanmelding van vacatures en vrijwilligers on-line in te vullen werd toegevoegd. Plaatselijke bladen In de plaatselijke bladen, de Biltsche en Bilthovense Courant, de Vierklank en vanaf oktober ook de Biltse Koerier, is 8 keer een artikel geplaatst. Bovendien is het telefoonnummer van het Meldpunt iedere week te vinden in de rubriek Medisch van de kranten. 7

9 Lokale omroep Naam en telefoonnummer van het Meldpunt zijn dagelijks te zien bij Roulette 103. Een nieuwjaarswens stond er van medio december tot medio januari. Roulette meldde, dat zij op 3 september 2007 is gestart met televisie-uitzendingen in de gemeente De Bilt. Onderzocht wordt in hoeverre het Meldpunt van dit medium gebruik kan maken. Flyer Flyers van het Meldpunt werden verspreid onder belangstellenden. Ze staan o.a. in de folderrekken van de gemeente en van de Bibliotheek. Nieuwsbrief N.a.v. de vragen in de Monitor werd besloten om de Nieuwsbrief, verspreid door de gemeente onder alle vrijwilligersorganisatie, niet langer uit te geven. Er bleek weinig interesse voor de nieuwsmededelingen te zijn. Meldpunt Info Begonnen werd met een Info te sturen naar de hulpverlenende vrijwilligersorganisaties. In april 2007 verscheen de eerste Meldpunt Info. DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Korte cursus voor het bestuur Een aantal voor ons bestuur belangrijke zaken werd besproken met mevrouw M. van der Werff van Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht. Hierbij werd een basis gelegd voor de ideeën omtrent het functioneren van het Meldpunt Vrijwilligerswerk in een veranderende omgeving van het vrijwilligerswerk van de gemeente De Bilt. Computercursus telefonisten In juli namen 10 telefonisten deel aan een computercursus. Deze cursus werd gratis aangeboden door de Openbare Bibliotheek. Hiervoor zijn wij mevr. C.Heerschop zeer erkentelijk. De cursus besloeg 3 dagdelen; algemene kennis van het werken met een computer werd overgedragen. Aanvullende kennis, specifiek gericht op het Meldpunt, werd vervolgens aangeleerd door de heer Roestenberg, vrijwilliger bij het Meldpunt. Verslagen, rooster, opdrachten klussenbus worden nu veel eenvoudiger gedistribueerd. Cursus Grenzen in het vrijwilligerswerk Deze cursus werd aangeboden aan de hulpverlenende organisaties, aangesloten bij het Meldpunt Vrijwilligerswerk. Gewone zaken als even een wasje strijken, even een boodschapje doen, even medicijnen geven, even Wat doe je wel, wat doe je niet meer als vrijwilliger. Helaas was de belangstelling gering, zodat we de cursus moesten aflasten. Offertes voor training van vrijwilligers werden aangevraagd bij Alleato, Centrum voor maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht, SBI Training en Advies, Movisie - Kennis en advies voor Maatschappelijke Ontwikkeling. 8

10 FINANCIËN Dankzij subsidies van de Gemeente De Bilt konden de werkzaamheden van het Meldpunt Vrijwilligerswerk (de hulpverlening en de vacaturebank) dit jaar worden voortgezet. Het jaar kon worden afgesloten met een positief saldo. Bij het indienen van de subsidieaanvraag voor 2008 op het gebied van ondersteuning gemeentelijk vrijwilligerswerk, kon niet een concreet werkplan worden ingediend i.v.m. de onzekerheid over het voortbestaan van het Meldpunt Vrijwilligerswerk. Een financieel verslag is te verkrijgen via de secretaris of bij FINANCIELE ONDERSTEUNING VOOR EEN COÖRDINATOR De activiteiten van het Meldpunt Vrijwilligerswerk waren, na de reorganisatie begin 2006, zodanig toegenomen dat bestuursleden de fysieke grenzen van hun inzetbaarheid hadden bereikt. In plaats van beleidsontwikkelend en aansturend te acteren waren de bestuursleden inmiddels geworden tot uitvoerders van de dagelijkse noodzakelijke controlerende werkzaamheden. Inhakend op een positief advies, dat de Projectgroep Faciliteiten Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt in haar eindrapport had uitgebracht, werd in een gesprek met wethouder H. Mittendorff op 25 januari 2007 opnieuw een verzoek ingediend over het aanstellen van een betaalde coördinator voor een periode van 2-3 jaar ter ondersteuning van het bestuur in de uitvoerende taken. Het voltallige bestuur had op 27 juni weer een gesprek met wethouder H. Mittendorff. Wederom deelde de heer Mittendorff mee, dat hij niet bereid was om de afwijzing van onze aanvraag voor financiële ondersteuning ten behoeve van de aanstelling van een coördinator in deeltijd, te herzien. Hij raadde het bestuur aan om aansluiting te zoeken bij andere vrijwilligersorganisaties. Het gevolg was, dat het huidige bestuur niet meer de verantwoordelijkheid kon dragen voor het Meldpunt en daarom per 31 december 2007 helaas zijn functie zou moeten neerleggen. Dit zou mogelijk leiden tot een voortijdige opheffing van de stichting. In de zomermaanden werden gesprekken gevoerd met alle medewerkers. De uitkomst is, dat zij allen door willen gaan met het Meldpunt Vrijwilligerswerk in de huidige structuur. Indien aangesloten moet worden bij een andere organisatie zullen velen afhaken. Onderzoek naar mogelijkheden van een goede overdracht aan andere organisaties en/of (tijdelijke) voortzetting van de verschillende functies werd eind augustus besproken met twee beleidsmedewerkers van de gemeente, de heer J. van Ardenne en mevrouw W. Scheltema. In afwachting van het rapport over de nieuwe ondersteuningsstructuur voor vrijwilligerswerk werden geen verdere stappen gezet. Een van de organisaties, waarbij het Meldpunt ondergebracht kan worden, zou SWO zijn. Met mevr. H. Evers, directeur, werd hierover gesproken op 17 augustus Haar advies was om geen actie te ondernemen, voordat er meer bekend is over de wijkservicecentra. Het aantrekken van een stagiaire zou misschien een oplossing zijn. N.B. Inlichtingen werden gevraagd bij de faculteit Werk en Dienstverlening van de Hogeschool Utrecht. Een groot bezwaar zou echter de begeleiding van een stagiaire worden. Hieraan worden hoge eisen gesteld waaraan de bestuursleden, allen vrijwilligers, niet kunnen voldoen. De situatie, de onzekere toekomst van het Meldpunt en de onduidelijkheid over de WMO plannen waren aanleiding om in breder verband hierover in de gemeenteraad te praten. Een notitie Wat doet het Meldpunt? Wat kan het Meldpunt in de toekomst betekenen werd aan alle raadsleden toegezonden. De voorzitter van het Meldpunt, de heer B. van der Bilt, 9

11 kreeg de gelegenheid om de problematiek rondom het Meldpunt Vrijwilligerswerk toe te lichten voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering in oktober. PROJECTEN VAN DE GEMEENTE DE BILT IN HET KADER VAN DE WMO In het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) worden door de gemeente een aantal projecten opgezet. Het Meldpunt volgt de ontwikkelingen op de voet en probeert zo veel mogelijk mee te denken en mee te doen. WMO loket Het WMO loket maakt gebruik van het INVIS systeem, een digitale, sociale kaart. Een aantal keren werd, op verzoek van het INVIS team, de gegevens van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gecheckt, c.q. aangepast. Innovatieproject Wonen, Welzijn en Zorg Een tweede workshop over het innovatieproject werd bijgewoond op 18 januari Op 1 mei 2007 startte een projectteam, bestaande uit Dorine Winkels (projectleider algemeen), Hilde Evers (projectleider Maartensdijk) en Patty van Ziel (projectleider De Bilt West) met de uitvoering van het project. Het projectplan werd ons toegezonden. De start van het innovatieproject werd gemarkeerd met de ondertekening door een aantal professionele partijen van een samenwerkingsovereenkomst op 11 juli In een volgende stap zullen ook samenwerkingsrelaties met relevante vrijwilligersorganisaties worden opgezet. Gesprekken over eventuele participatie van het Meldpunt Vrijwilligerswerk in de wijkservicecentra werden gevoerd met Hilde Evers en Patty van Ziel. Algemene tendens van de gesprekken was: houd het Meldpunt Vrijwilligerswerk centraal. Maak een vaste lijn van de wijkservicecentra naar het Meldpunt Vrijwilligerswerk. Het Meldpunt zou vrijwilligers kunnen leveren voor de dienstverlening aan de mensen die de centra binnenlopen. In 2008 worden de gesprekken voortgezet. Ondersteuningsstructuur vrijwilligerswerk en mantelzorg In februari werd een vragenlijst over vrijwilligerswerk toegezonden aan alle vrijwilligersorganisaties in de gemeente De Bilt. Deel II van deze Monitor betrof een aantal specifiek voor de gemeente ontwikkelde vragen, voor een groot deel betreffende het Meldpunt Vrijwilligerswerk zelf. De vragen uit deel I werden beantwoord. Over deel II konden wij ons moeilijk uitspreken. Tijdens een werkconferentie op 31 mei 2007 werden de resultaten van de Monitor gepresenteerd en werd in een aantal workshops gediscussieerd over de mogelijkheden en wensen voor de toekomst. Teleurstellend was de beantwoording van de vragen over het Meldpunt Vrijwilligerswerk. Wij wijten dat voornamelijk aan het feit, dat de vragen betrekking hadden op de situatie vóór de reorganisatie in maart Het verslag van de werkconferentie werd ons, ter controle, in augustus toegezonden. Op ons verzoek werd de formulering hier en daar aangepast. In het kader van het AVI-130 traject gemeente De Bilt hadden we op 25 mei een gesprek met mevrouw L. Minnen van AXION Flevoland. De vragen waren gericht op de mogelijkheden voor een ondersteuningstructuur voor vrijwilligerswerk en mantelzorg in de gemeente. Ingegaan werd op de specifieke taken van het Meldpunt Vrijwilligerswerk en gewezen werd op de stijgende lijn, die sinds maart 2006 in de vraag naar hulpverlening is te zien. 10

12 Het door mevrouw Minnen opgestelde rapport werd voorzien van enkele kanttekeningen. Ook werd gemeld, dat het Meldpunt bereid is medewerking te verlenen aan optie b. CONTACTEN MET MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Samen voor De Bilt Op 26 april werd de openingsbijeenkomst van Samen voor De Bilt; Maatschappelijk Betrokken Ondernemen bijgewoond. Op persoonlijke titel werkte een van de bestuurleden van het MeldpuntVrijwilligerswerk, mevrouw A. Verhoeff, mee in de voorbereidingscommissie van de Beursvloer op 11 oktober Maatschappelijke stages De uitvoering van de maatschappelijke stages in de gemeente De Bilt werd op de voet gevolgd middels de Nieuwsbrief, die een aantal malen werd toegezonden. Bij de start van het buddyproject in de Bremhorst is het Meldpunt Vrijwilligers aanwezig geweest. Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt (SWO) De twee-maandelijkse bijeenkomsten van het Overlegorgaan Dienstverlening werden bijgewoond door mevrouw Verhoeff. De uitwisseling van informatie tussen professionele en vrijwillige hulpverlenende organisaties is van groot belang, ook voor het Meldpunt Vrijwilligerswerk. Vrijwilligersdag op 7 december Op de Internationale Vrijwilligersdag (IDV) werd in De Bilt een avond voor vrijwilligers georganiseerd. De interesse van de vrijwilligers van het meldpunt was zeer gering. Slechts 2 personen hadden zich aangemeld. Overige contacten in de gemeente De Bilt In de loop van het jaar werden activiteiten van verschillende organisaties in De Bilt bijgewoond, zoals - Vriendendienst: viering van het 85-jarig bestaan op 30 maart SWO / Steunpunt mantelzorg: opening van het SWO seizoen op 29 augustus ANBO De Bilt: viering van het 50-jarig bestaan op 10 september 2007 Vrije TijdMarkt 2007 In het boekje van de Vrije TijdMarkt werd een advertentie van het meldpunt Vrijwilligerswerk geplaatst. Aan de markt zelf werd, in verband met te weinig menskracht, niet deelgenomen. Contacten in de regio Regelmatig worden uitnodigingen ontvangen voor cursussen en bijeenkomsten in de regio. Helaas is deelname hieraan een te grote belasting voor de bestuursleden. maart

JAARVERSLAG 2012. MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt

JAARVERSLAG 2012. MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt JAARVERSLAG MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt INLEIDING Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt. De kern van de activiteiten zijn

Nadere informatie

MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt

MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt JAARVERSLAG 2010 MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt INLEIDING Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van het Meldpunt Vrijwilligerswerk. De kern van de activiteiten zijn de bemiddelingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt

JAARVERSLAG 2013. MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt JAARVERSLAG MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt INLEIDING Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt in het jaar. De kern van de activiteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt

JAARVERSLAG 2014. MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt JAARVERSLAG 2014 MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt INLEIDING Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt in het jaar 2014. De kern

Nadere informatie

JAARVERSLAG MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt

JAARVERSLAG MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt JAARVERSLAG 2015 MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK Gemeente De Bilt INLEIDING Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt in het jaar 2015. De kern

Nadere informatie

JAARVERSLAG MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK gemeente De Bilt

JAARVERSLAG MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK gemeente De Bilt JAARVERSLAG MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK gemeente De Bilt INLEIDING Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt in het jaar. is een jaar geweest

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Meerjarenplan bijgewerkt

Meerjarenplan bijgewerkt Meerjarenplan 2015-2017 bijgewerkt 30-09-2015 Stichting De Slinger Almelo www.deslingeralmelo.nl 1 1. Missie en Visie De Slinger Almelo Missie De missie van De Slinger Almelo is de betrokkenheid (MBO)

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Er Zijn

Jaarverslag 2011. Er Zijn Jaarverslag 2011 Er Zijn Inleiding Dit jaarverslag omvat achtereenvolgens een voorwoord van de voorzitter, een verslag van de vrijwilligersactiviteiten en een overzicht (met een toelichting) van de rekening

Nadere informatie

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010 STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010 Stichting Rechtswinkel Maarssen P/a Gezondheidscentrum Boomstede Boomstede 204 3608 AK MAARSSEN Email: info@rechtswinkelmaarssen.nl Inloopspreekuur elke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2011

Nieuwsbrief Maart 2011 Nieuwsbrief Maart 2011 Voor u ligt de nieuwsbrief voor vrijwilligers in Edam-Volendam. U leest hieronder nieuws die voor u en uw organisatie van belang kunnen zijn. Nog 4 dagen tot NL Doet! NLDOET, het

Nadere informatie

CONTACTBRIEF nr

CONTACTBRIEF nr CONTACTBRIEF nr.03 2013 Bereikbaarheid Hulpdienst Voor Elkaar (HVE) De HVE is op maandag t/m vrijdag (tussen 09.00 en 13.00 uur) rechtstreeks bereikbaar op telefoonnummer 06-15587336. Buiten deze uren

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal Bloemendaal 1. Inleiding De gemeente heeft vormgegeven aan participatie van inwoners door het instellen van een Wmo-raad. De Wmo-Raad Bloemendaal adviseert het college van B&W geheel onafhankelijk over

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

CONTACTBRIEF nr

CONTACTBRIEF nr CONTACTBRIEF nr.02 2015 Aanvragen voor hulp In de eerste vier maanden van 2015 hebben we 552 hulpvragen kunnen honoreren. Ter vergelijking: in de eerste vier maanden van 2014 bedroeg dit aantal 363. Er

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting ELSA 2015

Jaarverslag. Stichting ELSA 2015 Jaarverslag Stichting ELSA 2015 Met speciale dank aan Toon Beerens van AMECO, dankzij hem is stichting ELSA voor een groot deel tot ontwikkeling gekomen. 1 Inhoudsopgave Doelstelling van de stichting Jaarplan

Nadere informatie

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker

Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker Heerhugowaard, oktober 2012 Opdrachtgever Uitvoering : Gemeente Heerhugowaard : WonenPlus Noord-Holland Mantelzorgconsulenten : Ardie Broekman, coördinator/miriam Uitterhoeve, projectmedewerker 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland Inleiding De stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland (SGL) is een platform voor de belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking en chronisch zieken.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014 NPV-afdeling Bommelerwaard beleidsplan 2014 Ten geleide De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is de enige algemeen-christelijke vereniging in Nederland die zich vanuit patiëntenperspectief bezighoudt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING DÓÓR EN VÓÓR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 1 Inhoud: Voorbereidingen blz. 3 Onderling Sterk vereniging in Meppel blz. 4 Downpower op de basisscholen blz. 5 Wmo Markt blz. 6 Informatie avond aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard Jaarverslag Humanitas ThuisAdministratie Bommelerwaard 2009 1 Inleiding April 2007 is de afdeling Bommelerwaard van de Vereniging Humanitas gestart met het Project Thuisadministratie. Inmiddels draaien

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Verder met Taal P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK

Jaarverslag Stichting Verder met Taal  P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK Jaarverslag 2015 Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl P/A Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Activiteiten 4 Publiciteit 6 Externe contacten 7 Interne

Nadere informatie

verbetering van het speelgoedassortiment onderhoud website en social media Automatisering

verbetering van het speelgoedassortiment onderhoud website en social media Automatisering Resultaten en Conclusies VSN Enquête 2014 In het 2 de kwartaal 2014 hield de VSN een enquête onder haar leden. 28 personen namen de moeite om de digitale vragenlijst in te vullen: slechts 28!. Het overgrote

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSCENTRALE

VRIJWILLIGERSCENTRALE VRIJWILLIGERSCENTRALE HAARLEM Vacaturebank Trajectbegeleiding Bedrijf & Samenleving Gilde Training - Advies Nieuwe Groenmarkt 51 2011 TV Haarlem Telefoon 023-5314862 info@vwc-haarlem.nl http://www.vwc-haarlem.nl

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK gemeente De Bilt -3 Inleiding De jaarrekening van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt is dit jaar voor het laatst opgesplitst in de onderdelen

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Schudden, delen, geven

Schudden, delen, geven Schudden, delen, geven Flexibilisering is een belangrijk begrip geworden. Niet alleen de tijdsindeling van mensen is flexibeler, ook de binding van mensen met organisaties is aan verandering onderhevig.

Nadere informatie

Speerpunten Veenscentrale in 2015 :

Speerpunten Veenscentrale in 2015 : Speerpunten centrale in 2015 : Ondersteuning mantelzorgers via ontmoeting, informatie en advies Opstart en uitvoering mantelzorgwaardering: groepsgerichte bijeenkomsten en Twinkelingen. Vrijwilligers College:

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

U kunt bij WiN terecht voor: Buurtwerk Vrijwilligerswerk Jongerenwerk Mantelzorg (aparte folder) Sport- en cultuurcoaches Dienstverlenende

U kunt bij WiN terecht voor: Buurtwerk Vrijwilligerswerk Jongerenwerk Mantelzorg (aparte folder) Sport- en cultuurcoaches Dienstverlenende U kunt bij WiN terecht voor: Buurtwerk Vrijwilligerswerk Jongerenwerk Mantelzorg (aparte folder) Sport- en cultuurcoaches Dienstverlenende activiteiten Samen leven en samen werken, daar is het Welzijn

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het onderzoek naar vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en mantelzorg in

Rapport naar aanleiding van het onderzoek naar vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en mantelzorg in Rapport naar aanleiding van het onderzoek naar vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en mantelzorg in Inleiding In de Adviesraad Wmo is een vraag gesteld over bevindingen betreffende de uitbesteding

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Bijlagen: Verzonden: Ondersteunen van burgerinitiatieven; A Participatie van burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt middels vrijwilligerswerk;

Bijlagen: Verzonden: Ondersteunen van burgerinitiatieven; A Participatie van burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt middels vrijwilligerswerk; FSCHRIFT G E M E E N T E an de leden van de gemeenteraad Datum: 24 maart 2014 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: U. 14.01556 Behandeld door: Onderwerp: Bijlagen: Verzonden: mevrouw M. Doveren Raadsinformatie:

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : 2014 Naam organisatie : Stichting Ravelijn Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen, waar nodig de outcomedoelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist 30 Zeist 7 Driebergen 1 Doorn - vrijwillige terminale thuiszorg in en rond Zeist - Inhoudsopgave Voorwoord 1 De vrijwilligers... 2 1.1

Nadere informatie

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK SWOS in het kort 212 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 35 6 23 681 info@swos.nl www.swos.nl twitter @swos1 KvK 41189365 Bestuursrapportage Met genoegen bieden wij U het jaarverslag

Nadere informatie

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Secretariaat: Bertha von Suttnerlaan 98 1187 SX Amstelveen Telefoon: 020-345 34 29 Fax: 084-837 73 45 E-mail: info@olga-amstelland.nl Internet: www.olga-amstelland.nl

Nadere informatie

> Zorgen voor een ander. Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers

> Zorgen voor een ander. Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers > Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers > Zorgen voor een ander Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend oor bijvoorbeeld, of iemand die

Nadere informatie

Zorgen voor een ander

Zorgen voor een ander Zorgen voor een ander Ruggesteun en het Steunpunt voor Mantelzorgers R U GGESTE U N Zorgen voor een ander Steunpunt voor Mantelzorgers Soms hebben mensen meer nodig dan goede zorg alleen; een extra luisterend

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief Passend Onderwijs. September 2014

Nieuwsbrief Passend Onderwijs. September 2014 Nieuwsbrief Passend Onderwijs September 2014 Beste lezers, dit is de eerste nieuwsbrief na de inwerkingtreding van Passend Onderwijs op 1 augustus jl. Wat ik al verwachtte is uitgekomen: de wereld ziet

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2011-2012 (april) 1. Inleiding a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2011 a. Extern overleg b. Uitgankelijkheid c. Politiek

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014 Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn Jaarverslag 2014 Voorwoord Geachte lezer, D O O R G A A N Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB). Een jaar waarin we als

Nadere informatie

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering

Verslag project. Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland. Agendasetting afstemming overdracht - positionering Verslag project Ouderenmishandeling in de Kop van Noord-Holland Agendasetting afstemming overdracht - positionering Projectperiode: 1 juni 2005 t/m 31 december 2005 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel en

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland

Digitale Nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland Digitale Nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland Hierbij ontvangt u de derde digitale nieuwsbrief Stipepunten Zuidwest Friesland. Deze nieuwsbrief geeft informatie over zaken rondom vrijwilligerswerk,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016

Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016 Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1 2 Doelstelling 2 2 Organisatie 3 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Coördinatie 3 3.3 Vrijwilligers 3 Activiteiten 4 3 4.1 Werkzaamheden/activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Secretariaat gevestigd p/a Gerard ter Borchstraat 51 4703NL Roosendaal e-mail mr@dekameleonkpo.nl Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Kameleon Pagina 1 van 6 INHOUD 1.Voorwoord

Nadere informatie

WMO. Ik heb een klacht, wat nu? UNIT WMO

WMO. Ik heb een klacht, wat nu? UNIT WMO WMO Ik heb een klacht, wat nu? UNIT WMO 7 WMO Ik heb een klacht, wat nu? Mensen zijn over het algemeen tevreden over de zorg en de voorzieningen die zij van de gemeente Leiden of via de gemeente Leiden

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 Aanwezig Afwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), dhr. J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans (vice-voorz.), F.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat moet?

1. Inleiding. 2. Wat moet? 1. Inleiding Inwoners van onze gemeente hebben behoefte aan een centrale plek van waaruit informatie, advies, ondersteuning en begeleiding wordt geboden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze vaststelling

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg Hierbij verzoeken wij u in aanmerking te komen voor een subsidie over het kalenderjaar ten behoeve van de

Nadere informatie

Jaarverslag St. Samen Redzaam

Jaarverslag St. Samen Redzaam Jaarverslag St. Samen Redzaam 2016 Barrie (links) met jobmaatje Julia Samen Redzaam 2016 Inhoud Inleiding: Lokale samenleving versterken 3 Meerwaarde ReconnAct 4 Financiering 4 Resultaten 5 Training en

Nadere informatie

Algemeen maatschappelijk werk

Algemeen maatschappelijk werk Algemeen maatschappelijk werk Inhoud 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 Inleiding Werkwijze algemeen maatschappelijk werk Aanmelding Intakegesprek Hulpverlening Hulpverleningsplan Evaluatie en

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

VrijwilligersKapelle

VrijwilligersKapelle VrijwilligersKapelle Wij zetten ons in voor iedereen die zich bezig houdt met vrijwilligerswerk. Wij zijn er voor vrijwilligersorganisaties en mensen die vrijwilligerswerk (willen) doen. VrijwilligersKapelle

Nadere informatie

Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein

Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein Portefeuillehouder Broekhuizen Datum collegebesluit 22 november 2016 Opsteller Margo Roelofs Registratie Agendapunt Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein Voorstel 1. Instemmen met de maatregelen voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Nieuwsbrief Stichting Perpectief September/oktober Editie 28 VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Wist u dat? Deze maand hebben we een bezoek gebracht aan Stichting VluchtelingenWerk Oost

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Jaarverslag Er Zijn

Jaarverslag Er Zijn Jaarverslag 2012 Er Zijn Inleiding Dit jaarverslag omvat achtereenvolgens een voorwoord van de voorzitter, een verslag van de vrijwilligersactiviteiten en een overzicht (met een toelichting) van de rekening

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Jaar 1 - LEVENSEINDEKLINIEK 28 februari 2013

Jaar 1 - LEVENSEINDEKLINIEK 28 februari 2013 Jaar 1 - LEVENSEINDEKLINIEK 28 februari 2013 Per 1 maart 2013 bestaat de Levenseindekliniek 1 jaar. In deze rapportage wordt daarom gekeken naar het volledige eerste jaar Levenseindekliniek. De bijzonderheden

Nadere informatie

G e m e e n t e. Voerendaal. Nota loket maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Voerendaal

G e m e e n t e. Voerendaal. Nota loket maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Voerendaal G e m e e n t e Voerendaal Nota loket maatschappelijke ondersteuning Gemeente Voerendaal Het WMO-loket in Voerendaal Functie De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat waarschijnlijk op 1 januari

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Budget Op Orde Maken Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Ter inleiding Dit is het eerste jaarverslag van Stichting BOOM Maassluis. We kijken zelf ook in verbazing om naar wat er allemaal gebeurd is

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Start 1 e lesperiode najaar 2015. Open dagen op 12 september a.s. LesopMaat (Computerles bij u thuis) Augustus 2015.

Nieuwsbrief. Start 1 e lesperiode najaar 2015. Open dagen op 12 september a.s. LesopMaat (Computerles bij u thuis) Augustus 2015. NR 7 AUG 2015 Nieuwsbrief Augustus 2015 Start 1 e lesperiode najaar 2015 In dit nummer 1 Start 1 e lesperiode najaar 2015 1 Open dagen 12 september 1 LesOpMaat 2 Workshops 2 Facebookpagina 2 Lidmaatschap

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2016 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie