VanAnaarBeter-Prijs bijzondere initiatieven om de bereikbaarheid op de weg te verbeteren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VanAnaarBeter-Prijs 2007 44 bijzondere initiatieven om de bereikbaarheid op de weg te verbeteren"

Transcriptie

1

2 VanAnaarBeter-Prijs bijzondere initiatieven om de bereikbaarheid op de weg te verbeteren

3 Inhoudsopgave pagina 4 pagina 6 Voorwoord van Minister Camiel Eurlings Voorwoord van de jury Winnaar VanAnaarBeter-Prijs 2007 pagina 11 Dynamische wegbewijzering bij wegwerkzaamheden VerkeersInformatieDienst Eervolle vermelding VanAnaarBeter-Prijs 2007 pagina 14 Fietsen met beleid UMC St. Radboud pagina 16 DeKilometerverzekering.nl: betaal wat je rijdt! De Kilometerverzekering Genomineerden VanAnaarBeter-Prijs 2007 pagina 18 Aerorider Aerorider BV i.s.m. VCC Rijnmond pagina 20 Bereikbaarheidswebsite Stadsregio Rotterdam, VCC Rijnmond, Nexus, Connected en PZ pagina 22 Bloemenveiling DRIPs Flora Holland, Haaglanden, Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat pagina 24 Consultants reizen met openbaar vervoer House of Performance pagina 26 Fietswegenwacht FietsNED pagina 28 TripTicket Transelect BV pagina 30 Velominck Lo Minck Systemen BV pagina 32 Verkeersslang DTV Consultants pagina 34 Volle containers Codi International BV Geaccepteerde initiatieven VanAnaarBeter-Prijs 2007 Categorie Auto pagina 37 Parkeerkorting Q-Park i.s.m. Nederlandse Spoorwegen pagina 37 Spitsmijden Rabobank, SWINGH en diverse publieke en private partijen Categorie Fiets pagina 39 Fietsen voor het goede doel Fietsersbond pagina 39 RaptoBike RaptoBike pagina 40 Vouwfiets gebruiken en promoten Mevrouw Deelman pagina 40 Wijken voor de fiets Fietsersbond Categorie Goederendistributie pagina 42 Bundeling van vrachtritten Intres BV pagina 42 Dubbel (en triple) loaders Codi International BV pagina 43 Goederenvervoer per vrachttram CityCargo BV Categorie Infrastructuur pagina 45 Utopia 2007 Peek Traffic BV pagina 45 Zichtbare aluminium bewegwijzering Agmi BV Categorie Mobiliteitsmanagement/-dienstverlening pagina 47 Binden en boeien Coöperatie VGZ-IZA-TRIAS pagina 47 Carpoolpleinen virtueel VCC Oost pagina 48 De Schone Stad Den Haag Bureau Binnenstad Den Haag pagina 48 Draadloze werkplek langs de snelweg KPN en Total pagina 49 Flexibiliteit in Mobiliteit Capgemini Nederland BV pagina 49 OV stimuleren voor woon-werken zakelijk verkeer Stichting CliniClowns Nederland pagina 50 Project Bereikbaarheid Schouten & Nelissen Groep pagina 50 RegioRegie Noord-Holland Provincie Noord-Holland pagina 51 Terugdringen van autogebruik Erasmus MC Categorie Openbaar/Collectief Vervoer pagina 53 Beachline 26 HTM personenvervoer NV pagina 53 Giant Company Cab Giant Europe BV pagina 54 Personeelsbussen Walibi World BV pagina 54 Toerbus tussen verschillende publiekstrekkers OV-bureau Groningen Drenthe pagina 55 Veiligheid en flexibiliteit met besloten busdienst Pantar Amsterdam Categorie Reisinformatie/Communicatietechnologie pagina Bereikbaarheidspakket REISinformatiegroep pagina 57 Grafische File-informatie Traffic2graphics pagina 58 Local Traffic Control Falkplan-Andes pagina 58 Routeplanner.9292ov.nl REISinformatiegroep pagina 59 Slim Reizen VM2 pagina 59 Traphic.nl Vialis pagina 60 Website werkdichterbijhuis.nl Adapt BV pagina 63 Aanpak van files op korte termijn Meer informatie pagina 64 Bronvermelding Colofon 2 VanAnaarBeter-Prijs 2007 VanAnaarBeter-Prijs

4 Voorwoord van Minister Camiel Eurlings Iedereen werkt mee aan de bereikbaarheid De bereikbaarheid van Nederland houdt ons allemaal bezig. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat werkt keihard om de bereikbaarheid te verbeteren. Met maatregelen zoals het bouwen en benutten van wegen, beter openbaar vervoer en Anders Betalen voor Mobiliteit hebben we een gedegen plan om de bereikbaarheid op de lange termijn te verzekeren. Op de middellange termijn legt Rijkswaterstaat veertig spitsstroken aan. Maar ook op de korte termijn willen we de files natuurlijk te lijf gaan. Mijn voorgangster, Karla Peijs, heeft daarom in 2006 haar medewerkers, andere overheden, kennisinstellingen, belangenorganisaties en burgers opgeroepen om met ideeën te komen die de files op korte termijn verminderen. Voorwaarde was dat deze maatregelen relatief eenvoudig uitvoerbaar waren. De veertig beste projecten worden op dit moment in het programma FileProof in de praktijk gebracht. Verkeer en Waterstaat is niet de enige die aan een betere bereikbaarheid van Nederland werkt. Er zijn veel goede initiatieven van bedrijven, organisaties en particulieren. Gelukkig maar, want deze zijn onmisbaar. En om die goede ideeën te stimuleren en te belonen, is in 2006 de VanAnaarBeter-Prijs ingesteld. Het plan voor deze prijs was zelf een van de ideeën van vorig jaar om de files te verminderen. uitgevoerd zijn en zo aantoonbaar de doorstroming en bereikbaarheid verbeteren. Hoe de projecten precies hun steentje bijdragen is heel divers. Het gaat van het stimuleren van fietsgebruik tot complexe ICT-toepassingen, zoals het verstrekken van actuele file-informatie op dynamische informatiepanelen. Dit boek laat vooral zien dat oplossingen om de bereikbaarheid te bevorderen echt eenvoudig kunnen zijn. De winnaar van de VanAnaarBeter-Prijs 2007 is het initiatief dat het hoogst scoort op toepasbaarheid, innovatie en effect. Met twee extra prijzen heeft de jury hiernaast de aandacht willen vestigen op twee bijzondere initiatieven. De prijzen zijn uitgereikt tijdens het congres FileProof (fileaanpak op korte termijn), op 6 november 2007 in Rotterdam. Ik hoop dat dit boek u tot nieuwe ideeën inspireert. Bereikbaarheid is iets waar we allemaal onze bijdrage aan kunnen leveren. We doen er ook allemaal ons voordeel mee. Doe dus vooral volgend jaar wéér mee. Zo komen we samen van A naar Beter. Minister van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurlings. Dit jaar kwamen er al snel meer dan honderd inzendingen bij de jury binnen. Van grote bedrijven, kleine innovatieve bedrijven, van vervoerders, adviesbureaus en van particulieren. Vierenveertig initiatieven kwamen door de eerste selectie heen. Dat zijn de projecten die al in de praktijk Camiel Eurlings, Minister van Verkeer en Waterstaat VanAnaarBeter-Prijs

5 Jury VanAnaarBeter-Prijs 2007 De juryleden, v.l.n.r.: Leen van Dijke, Karla Peijs, Stefan Hulman, Jan Zaaijer en Bert van Wee. Voorwoord van de jury Dit is de tweede keer dat de jury de VanAnaarBeter-Prijs toekent. Het is altijd spannend om na een zeer geslaagde eerste editie te zien wat een vervolg zal opleveren. Net zoals vorig jaar hebben zeer uiteenlopende organisaties verrassende initiatieven ingediend, van individuele burgers tot multinationals en van organisaties die mobiliteit tot hun core business rekenen tot bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. Met de initiatieven voor de eerste VanAnaarBeter-Prijs uit 2006 nog in het achterhoofd, is de jury goed te spreken over de initiatieven die dit jaar zijn ingediend. Er zijn dit jaar meer goedgekeurde inzendingen dan vorig jaar en ook de kwaliteit is weer op niveau. De projecten die dit jaar in aanmerking komen voor de prijs leggen over het algemeen wat andere accenten dan vorig jaar. De fiets staat dit keer meer centraal. Daarnaast zijn de ingediende websites met mobiliteitsinformatie ingenieuzer en meer gericht op specifieke doelgroepen. Wij hebben ook verschillende projecten ontvangen op het vlak van goederenvervoer en -distributie. De jury juicht dit toe omdat dit aangeeft dat ook in de groeisector goederenvervoer gewerkt wordt aan innovatieve concepten rond mobiliteit. Een ander belangrijk accent dit jaar is de prijsprikkel om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Een aantal indieners heeft zijn initiatief voor de tweede keer voorgedragen. Wat opvalt is dat deze projecten in één jaar tijd een substantiële stap voorwaarts hebben gemaakt, met name projecten in de categorieën Mobiliteitsmanagement en -dienstverlening en Reisinformatie-/ Communicatietechnologie. De ontwikkelingen op deze terreinen gaan dus in hoog tempo door en winnen aan momentum. De jury vindt het heel bemoedigend dat een jaar tijd zoveel progressie laat zien. Het lijkt er op dat de urgentie van het probleem mobiliteit zodanig gevoeld wordt dat meer en meer bedrijven en particulieren overgaan tot bewust en actief handelen. Dit vindt de jury een goede ontwikkeling, want de overheid kan de bereikbaarheid niet alleen aanpakken. Om voor de VanAnaarBeter-Prijs in aanmerking te komen moesten de initiatieven bijdragen aan de bereikbaarheid in Nederland en bewezen succesvol zijn (getest in de afgelopen drie jaar of reeds in werking zijn). Van de in totaal ruim honderd inzendingen, die binnenkwamen van begin april tot 17 augustus 2007, voldeden vierenveertig inzendingen aan deze criteria. Een jury heeft deze inzendingen vervolgens beoordeeld aan de hand van drie hoofdcriteria: effectiviteit, originaliteit en toepasbaarheid. Eerst heeft de jury een groep van twaalf initiatieven genomineerd. Vervolgens is uit dit twaalftal uiteindelijk de winnaar gekozen. Tevens heeft de jury twee bijzondere projecten geselecteerd die zij wil waarderen door het toekennen van twee eervolle vermeldingen. Net zoals vorig jaar blijkt vooral de mate van aantoonbaar effect op de bereikbaarheid onderscheidend om voor een nominatie in aanmerking te komen. Binnen de groep van twaalf genomineerden maakt vaak de combinatie van originaliteit en (potentiële) effectiviteit op de weg het verschil. De twaalf genomineerden scoren namelijk vrijwel allemaal hoog op het criterium toepasbaarheid. VanAnaarBeter-Prijs

6 De twaalf projecten die in onze ogen het interessantst zijn en dus een nominatie kregen zijn: Vijf fietsgerelateerde projecten: - een geavanceerde fietsenstalling van Velominck; - vervoersmanagement met een centrale rol voor de fiets van UMC St. Radboud; - de verkeersslang van DTV Consultants (schoolkinderen beïnvloeden het gedrag van de ouders); - de Aerorider, een overdekte fiets met hulpmotor voor weer en wind; - de Fietswegenwacht (van FietsNED) voor panne onderweg, wat een typisch Nederlands project is. Drie reisinformatie-initiatieven die ter plekke online informatie geven waardoor de automobilist een afgewogen keus kan maken: - geavanceerde reisinformatiepanelen op de bloemenveiling Flora Holland, Naaldwijk; - een bereikbaarheidswebsite van en voor de Regio Rotterdam; - mobiele informatiepanelen bij werkzaamheden van de VerkeersInformatieDienst. Een initiatief gericht op goederendistributie: het bedrijf Codi International heeft logistiek geregeld dat haar containers vol heen maar ook vol teruggaan. Dat scheelt veel vrachtritten (en kosten). Een project gericht op de auto: de kilometerverzekering; deze autoverzekering laat mensen via een eenvoudig systeem betalen voor de werkelijk gereden kilometers. De winnaar en de twee eervolle vermeldingen De jury is van mening dat drie genomineerde projecten een streepje voor hadden op de andere: Fietsen met beleid - UMC St. Radboud Nijmegen (eervolle vermelding) Dit jaar voor het eerst een project van een grote organisatie die de fiets echt centraal durft te stellen. Het betreft krachtig integraal lange termijn beleid gericht op verbetering en uitbreiding van de fietsroutes en -stallingen en financiële stimulansen om het fietsgebruik te bevorderen. Een dergelijk initiatief op een urgente locatie in tijd en plaats (Nijmegen en de bruggen krijgen te maken met langdurig groot onderhoud) verdient steun. De jury noemt de inzet ambitieus en gaat er vanuit dat dit project zeker effect zal hebben op de weg. De eerste bevindingen zijn bemoedigend. Van de bijna negenduizend medewerkers fietsen er nu vierduizend, dat zijn er zeshonderd meer dan twee jaar geleden en deze trend zal naar verwachting doorzetten. Right place, right time en daarom een eervolle vermelding. De Kilometerverzekering.nl (eervolle vermelding) Dit net gestarte bedrijf heeft op een originele wijze de prijsprikkel vorm weten te geven voor de autoverzekering. Men betaalt naar gereden aantal kilometers en dit beïnvloedt het autogebruik van mensen. De kilometerverzekering heeft dit briljant vormgegeven: men geeft de (kilo)meterstand op aan het begin en einde van een jaar. Er hoeven dus geen ingewikkelde kastjes ingebouwd te worden in de auto. Eventuele fraude kan op eenvoudige wijze worden opgespoord (steekproeven, controlebeurten, onderhoudsboekjes). Dit originele project, pas gestart in Nederland, is heel goed toepasbaar en heeft groeipotentie. Het effect op de weg lijkt de jury vooralsnog beperkt, vandaar dat dit net niet de prijswinnaar kan zijn. De Kilometeringverzekering.nl krijgt een eervolle vermelding. Twee kleine maar vernieuwende mobiliteitsmanagement projecten: - House of Performance (een commercieel adviesbureau) stimuleert met succes het gebruik van OV in plaats van de leaseauto; - TripTicket zorgt ervoor dat bezoekers van evenementen in één keer hun toegangsbewijs en hun vervoer kunnen regelen. 8 VanAnaarBeter-Prijs 2007 VanAnaarBeter-Prijs

7 Dynamische bewegwijzering bij wegwerkzaamheden (winnaar) Bij wegwerkzaamheden regelt de VerkeersInformatie- Dienst (VID) in overleg met de wegbeheerder vóór afslagen op de snelweg tekstkarren met actuele informatie over reistijd via de normale route en via een alternatieve route. De weggebruiker kan nu dus met on site informatie de optimale route kiezen. Dit project kan een effectieve bijdrage leveren aan filevermindering bij wegwerkzaamheden maar ook bij ernstige ongevallen. Om dit uit te voeren is goede techniek en organisatie achter de schermen van wezenlijk belang, wat de VID goed geregeld lijkt te hebben. Tot slot De jury vindt dat alle vierenveertig initiatieven in dit boekje samen een heel mooie staalkaart zijn van kleine en grote inventieve projecten die laten zien wat er op het gebied van bereikbaarheid in bedrijvig Nederland allemaal gebeurt. Een staalkaart, want buiten deze initiatieven vindt er ongetwijfeld een veelvoud aan activiteiten plaats. Wij hopen als jury dan ook vele nieuwe initiatieven van buiten deze staalkaart als inzending tegen te komen bij een volgende ronde van de VanAnaarBeter-Prijs. Winnaar Dynamische wegbewijzering bij wegwerkzaamheden Dit initiatief draagt bij aan het oplossen van (onverwacht) ongemak, wat veel weggebruikers zal aanspreken. Origineel, zeer toepasbaar in de huidige tijd met veel wegwerkzaamheden en effectief. Dit project weet op de combinatie van de drie genoemde criteria net iets meer te overtuigen dan de andere genomineerden en is daarmee winnaar van de VanAnaarBeter- Prijs Namens de jury, Karla Peijs Voorzitter VanAnaarBeter-Prijs VanAnaarBeter-Prijs 2007

8 Dynamische wegbewijzering bij wegwerkzaamheden De VerkeersInformatieDienst biedt weggebruikers informatie over alternatieve routes. Bij wegwerkzaamheden plaatst de VerkeersInformatiedienst (VID) in overleg met de wegbeheerder op strategische locaties zogenoemde tekstkarren. Deze mobiele informatieborden op wielen geven actuele informatie over de reistijd over het werkvak én die via een alternatieve route. Anders dan bij statische omleidingsroutes met vaste borden kunnen weggebruikers zelf de optimale route qua reistijd bepalen. Via het werkvak, wanneer bijvoorbeeld de vertraging op stille uren meevalt, óf juist via de omleidingsroute als dat niet het geval is. Het verkeer wordt niet nodeloos langs een vertragende omleidingsroute gestuurd. Achtergrond De benodigde verkeersgegevens worden verzameld door tijdelijke kentekencamera s en lussen in de weg. Een verkeersmodel berekent hiermee de reis- en vertragingstijd. Deze informatie wordt vervolgens binnen enkele minuten automatisch naar de informatiedisplays gestuurd. Bij calamiteiten kan de verkeerscentrale de standaardtekst of afbeelding handmatig wijzigen. De aanpak is gezamenlijk bedacht door de VID en Rijkswaterstaat Noord-Holland. De informatiedisplays zijn voor het eerst in maart 2007 ingezet bij werkzaamheden aan de brug over het Zijkanaal C. Inmiddels zijn ze ook toegepast bij werkzaamheden aan de Coentunnel, de A9 Velsen-Badhoevedorp, de A10-Oost, de A6-Hollandse Brug en in afgeslankte vorm op de A2 bij werkzaamheden aan de Maasbrug. Uit eerste evaluaties blijkt dat weggebruikers en wegbeheerders de informatiedisplays waarderen. Bij inzet rondom werkzaamheden in de Coentunnel hebben bijna twintig keer meer weggebruikers dan normaal de omleidingsroute via de Hempont genomen. Het opvolgen van het advies voor een alternatieve route levert weggebruikers een grote reistijdwinst op. Automobilisten die het dynamische routeadvies opvolgden bij wegwerkzaamheden bij Uitgeest op de A9 in augustus van 2007 haalden gemiddeld een reistijdwinst van zes en een halve minuut tussen Castricum en Amsterdam. Belangrijk positief neveneffect is dat weggebruikers niet hard worden omgeleid via een alternatieve route met een langere reistijd wanneer de doorstroming bij het werkvak goed is, bijvoorbeeld in nachtelijke uren. Op deze manier wordt de capaciteit van het werkvak zo optimaal mogelijk benut. Weggebruikers rijden niet onnodig om en besparen ook hiermee tijd. Toekomst Op basis van de eerste ervaringen is de techniek verder verfijnd en zijn de gebruiksmogelijkheden verder uitgebreid. De informatiedisplays kunnen nu binnen betrekkelijk korte tijd worden ingezet. VerkeersInformatieDienst 12 VanAnaarBeter-Prijs 2007 VanAnaarBeter-Prijs

9 Eervolle vermelding Fietsen met beleid Fietsen met beleid UMC St. Radboud investeert in fietsvoorzieningen. In het kader van het project Fietsen met beleid heeft het UMC St. Radboud een extra budget van vrijgemaakt voor de verbetering en uitbreiding van de fietsenstalling. Tegelijkertijd zijn de aan- en afvoerwegen voor fietsers naar het ziekenhuis verbeterd. Fietsen met beleid is geïnitieerd door de ondernemingsraad en kreeg een groot draagvlak onder het personeel. Dit was te danken aan de gezamenlijke bepaling van de fietsaanpassingen door medewerkers van de werkvloer, de Fietsersbond, twee leden van de ondernemingsraad en interne deskundigen. Achtergrond In 2005 constateerde een projectgroep dat de kwaliteit, capaciteit en ligging van de fietsenstallingen onvoldoende waren. Bovendien was het slecht gesteld met de veiligheid rondom de stallingen en de fietsroutes naar het ziekenhuis. Het fietsproject betrof een pakket aan maatregelen voor verbetering en uitbreiding van de fietsroutes en fietsenstallingen én het financieel aantrekkelijk maken van de fiets. Het autoverkeer is afgenomen, wat heeft geleid tot een verbetering van de toegankelijkheid van het ziekenhuis. Het fietsen heeft bovendien een positief effect op de gezondheid. Toekomst Binnenkort wordt er gestart met Groot Onderhoud aan wegen en bruggen rond Nijmegen. Stimuleren van het gebruik van de fiets voorkomt extra druk op omliggende wegen. Binnen het fietsproject bestaan plannen voor een fietsenmaker, preventie van fietsdiefstal en snelfietsroutes, in samenspraak met omliggende gemeenten. Ook het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en de St. Maartenskliniek in Nijmegen bekijken de mogelijkheden voor invoering van het fietsproject. UMC St. Radboud De afgelopen twee jaar zijn zeshonderd medewerkers meer gaan fietsen: momenteel fietsen ongeveer vierduizend van de medewerkers naar het werk. De prognose is een verdere stijging van veertig procent naar ongeveer vijfenvijftig procent in Door het fietsproject is de bouw van een parkeergarage voor zeshonderd auto s op termijn overbodig geworden. Jury: Right place, right time. Krachtig beleid (op een cruciale locatie) van een grote organisatie om specifiek het fietsgebruik te bevorderen. VanAnaarBeter-Prijs

10 Eervolle vermelding DeKilometerverzekering.nl betaal wat je rijdt! DeKilometerverzekering.nl betaal wat je rijdt! Prijsprikkel via de autoverzekering. De Kilometerverzekering biedt automobilisten per 1 augustus van dit jaar de mogelijkheid hun verzekeringspremie per gereden kilometer te betalen. Bij de traditionele verzekeraars betalen automobilisten een vast bedrag aan premie, onafhankelijk van het aantal gereden kilometers. Achtergrond De Kilometerverzekering belast per duizend gereden kilometer. Een automobilist maakt vooraf een schatting van het aantal te rijden kilometer per jaar. Daarvoor ontvangt hij/zij per premietermijn een kilometerrekening. Na een jaar wordt de kilometerstand opgevraagd. Aan de hand hiervan wordt de definitieve premie vastgesteld en eventuele verschillen met de verzekerde verrekend. De autobezitter hoeft geen controlekastje of black box in de auto te monteren. Het jaarlijks doorgeven van de kilometerstand is voldoende. De kilometerverzekering is niet gebaseerd op korting of schadevrije jaren. Het principe van de Kilometerverzekering (prijsprikkel) sluit aan bij de geplande kilometerheffing die in 2011 moet zijn ingevoerd. De Kilometerverzekering maakt automobilisten financieel bewust van onnodig autogebruik en draagt bij aan de vermindering van de CO 2 -uitstoot. De verzekering geeft een prikkel om een keuze te maken voor een ander vervoermiddel zoals het openbaar vervoer of de fiets. Dit heeft weer een positief effect op de doorstroming, het milieu en de verkeersveiligheid. In de eerste twee operationele weken trok de website hits. Tot eind augustus 2007 hebben ongeveer honderd mensen een verzekering afgesloten. Toekomst De Kilometerverzekering verwacht dat eind 2007 enkele duizenden automobilisten een verzekering zullen hebben afgesloten. De prognoses voor 2008 en 2009 liggen vele malen hoger. De Kilometerverzekering Uit onderzoek van TNO blijkt dat een zogenoemde Pay As You Drive -verzekering automobilisten stimuleert minder te gaan rijden. Ook blijkt dat automobilisten die weinig kilometers maken, minder schade veroorzaken. Jury: Origineel project dat aansluit bij het gewenste variabiliseren (betalen per gereden kilometer). Veel potentiële impact. VanAnaarBeter-Prijs

11 Genomineerd Aerorider Aerorider Overdekte ligfiets als alternatief voertuig voor de auto. De Aerorider is een overdekte ligfiets die de voordelen van de fiets combineert met die van de auto, zonder de nadelen van beiden. De fietser heeft geen last van weersinvloeden en geen last van files. De Aerorider is een hybride, lichtgewicht voertuig met trappers én een elektrische motor die de fietser naar believen kan inschakelen. Zo kan hij een snelheid behalen van maximaal vijfenveertig kilometer per uur. De Aerorider wordt wettelijk als bromfiets gezien en moet in de bebouwde kom op de rijbaan rijden. Buiten de bebouwde kan de ligfiets op de reguliere fietspaden rijden en is daarmee op veel trajecten in de spits sneller dan de auto. De afstand die een werknemer kan afleggen tussen thuis en werk komt met de Aerorider veel hoger te liggen dan de gewoonlijke fietsafstand. De maximale afstand wordt verlengd van tien naar tachtig kilometer - waarbij een afstand tussen de twintig en veertig kilometer het meest voor de hand ligt. In gebieden buiten de grote steden biedt de overdekte ligfiets een perfect alternatief voor de auto, omdat hier uitgestrekte fietspaden landerijen doorkruisen en openbaar vervoer schaars is. De Aerorider is duurzaam en milieuvriendelijk Vier jaar later stuitte de oprichter van Aerorider BV op het ontwerp en besloot dit verder te ontwikkelen. Het definitieve model is getest in de windtunnel van de Technische Universiteit Delft en wordt inmiddels wereldwijd verkocht. Het model is onderhoudsvriendelijk, veilig en comfortabel, en heeft een bagageruimte. Een Aerorider die een woon-werkafstand aflegt van dertig kilometer bespaart jaarlijks autokilometer en twee ton CO 2 -uitstoot. De inzet van vijftig Aeroriders betekent een reductie van autokilometer en honderd ton CO 2. Toekomst Deze nieuwe vorm van vervoer toegankelijk maken voor het grote publiek. Dit vereist een seriematige productie en een grotere afzetmarkt. Najaar 2007 introduceert VCC Rijnmond vijftig Aeroriders in de regio Rijnmond, waarmee serie-productie en lagere productiekosten in een keer mogelijk worden voor Aerorider BV. De regio Rijnmond is bij uitstek een gebied waarin deze nieuwe vervoersvorm zijn beslag kan krijgen - met zijn fietspaden langs autoroutes en door havengebieden. Aerorider BV i.s.m. VCC Rijnmond Achtergrond Het ontwerp (kunststof druppel met drie wielen) stamt uit Jury: Leuk en innovatief. De kracht ligt bij selectieve inzet op geschikte locaties. VanAnaarBeter-Prijs

12 Genomineerd Bereikbaarheidswebsite Bereikbaarheidswebsite Website geeft informatie over de bereikbaarheid in de stadsregio Rotterdam. De website geeft alle denkbare informatie over bereikbaarheid in de stadsregio Rotterdam. Informatie over files, parkeren, openbaar vervoer, wegwerkzaamheden en bereikbaarheid van evenementen en attracties worden inzichtelijk gemaakt via plattegronden. De website is speciaal gericht op de bezoeker van de regio, maar ook woon-werkreizigers behoren tot de doelgroep. Bezoekers kunnen zoeken op soort vervoer of bestemming. Een apart kader met laatste nieuws kondigt stremmingen in het verkeer en andere relevante informatie aan. Achtergrond VCC Rijnmond beheert de website in opdracht van stads-regio Rotterdam. Om de website up-to-date te houden is een meldpunt in het leven geroepen, waar wegbeheerders hun regionale verstoringen melden. VCC Rijnmond beheert ook dit meldpunt. Service providers zorgen automatisch voor file-informatie. Hierdoor ontstaat op één centraal punt, de website, een grafisch overzicht van de bereikbaarheid van bestemmingen in de regio. De website is medio januari 2007 gelanceerd zonder veel media-aandacht en trekt ongeveer vijftienduizend bezoekers per maand. Het gemiddelde is vijfhonderdvijftig bezoeken per dag, met een piek van bezoeken. Maximale scores worden gehaald bij evenementen als de Rotterdam Marathon, NorthSeaJazz en Zomercarnaval. De meeste bezoeken (zestien procent) vinden plaats rond vier uur s middags. Dit betekent dat woon-werkreizigers de website gebruiken om file-informatie op te vragen voordat zij besluiten op pad te gaan. Toekomst Najaar 2007 start een mediacampagne met boomerangcards, met als doel een flinke sprong in bekendheid en bezoekersaantallen. Daarnaast zullen banners met een directe verwijzing naar de website worden geplaatst op internetsites van evenementen en bestemmingen. Het meldpunt moet in de toekomst nog meer fungeren als een online planningsinstrument waarmee wegbeheerders meer inzicht krijgen in geplande werkzaamheden. Dit kan op een speciale pagina van de website vorm krijgen. De bedoeling is de website uit te breiden met een routeplanner en koppelingen naar andere relevante projecten. De website is in opdracht van de stadsregio gebouwd en begeleid door Connected en Publieke Zaken. Stadsregio Rotterdam, Nexus en VCC Rijnmond, Connected en PZ Jury: Heel goed regionaal initiatief. Mobiliteitsinformatie is niet nieuw, maar heeft wel de toekomst. VanAnaarBeter-Prijs

13 Genomineerd Bloemenveiling DRIPs Bloemenveiling DRIPs Geavanceerde techniek zorgt voor actuele reistijdinformatie op dynamische routeborden. Twee nieuwe Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPs) op het eigen terrein van de bloemenveiling in Naaldwijk informeren het (vracht)verkeer over de beste route tot Gouda. De borden bieden het verkeer een gefundeerde routekeuze via de A4-A12 of de A20, door de gemeten reistijden weer te geven. Op twee extra regels verschijnen gegevens over bijvoorbeeld de locatie van files. De DRIPs vervangen de bestaande borden die al geruime tijd op zwart stonden. De nieuwe borden maken gebruik van de nieuwste technieken zoals draadloze communicatie en de meest recente LED-technologie. Door samenwerking met de nieuwe verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in Rhoon kunnen de DRIPs 24 uur per dag informatie geven. Achtergrond Dynamische route-informatie is een van de belangrijkste instrumenten voor dynamisch verkeersmanagement, waarbij ICT een belangrijke rol speelt bij de verbetering van bereikbaarheid. De DRIPs zijn softwarematig aangesloten op het Centraal DRIP Management Systeem van Rijkswaterstaat. Ook wordt gebruik gemaakt van de verkeersgegevens die Triple Via verzamelt in het kader van Haaglanden Mobiel, dat de regio voorziet van verkeersinformatie. Het individuele voordeel van de weggebruiker (de snelste route) heeft een betere spreiding van het verkeer als collectief resultaat. In het algemeen blijkt drie tot zes procent van de weggebruikers op basis van route-informatie hun route te wijzigen. Dit kan bij congestie de druk al substantieel verlichten en komt tegemoet aan de wens van weggebruikers om te weten met welke reistijd zij rekening moeten houden. Dit is een van de doelen van de Nota Mobiliteit. Toekomst Provincie Zuid-Holland is in de toekomst van plan actuele route-informatie te verstrekken op een aantal andere locaties. Dit zijn locaties waar alternatieve routes beschikbaar zijn. Hierbij zal voor het operationele netwerkmanagement weer worden aangesloten op de centrale van Rijkswaterstaat. Een belangrijke basis voor het project is de overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en de Provincie Zuid-Holland waarin is afgesproken dat de nieuwe verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in Rhoon een aantal operationele taken voor de provincie uitvoert. De continue bediening van de DRIPs is hiervan een belangrijke. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om DRIPs te plaatsen langs de provinciale wegen tussen Zoetermeer en Rotterdam. Flora Holland, Haaglanden, Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat Jury: Een mooie win-win van een relatief klein publiek-privaat project. VanAnaarBeter-Prijs

14 Genomineerd Consultants reizen met openbaar vervoer Consultants reizen met openbaar vervoer Commercieel bedrijf kiest bewust voor het openbaar vervoer. Het mobiliteitsbeleid van adviesbureau House of Performance is erop gericht de medewerkers met het openbaar vervoer te laten reizen. Dit is opmerkelijk gezien de branche waarin het bedrijf werkzaam is, waar de lease-auto van de zaak gemeengoed is. Belangrijk in het beleid zijn: de positie die het gebruik van het openbaar vervoer binnen het bedrijf inneemt en het creëren van gunstige voorwaarden. De positionering van openbaar vervoer binnen het bedrijf hangt samen met het gunstige effect ervan op de balans tussen werk en privé-leven van de adviseurs. Het openbaar vervoer zorgt, zeker in vergelijking met autorijden, voor rust en efficiency in het werk van de consultants. Ze kunnen een deel van hun werkzaamheden in de trein verrichten in plaats van op een later tijdstip. De voorwaarden om daadwerkelijk van de voordelen van openbaar vervoer gebruik te maken zijn gelegen in financiële prikkels en beschikbare ICT-middelen. Het bedrijf stelt geen leaseauto s beschikbaar. De declaratiekosten voor het openbaar vervoer zijn vijftig procent voordeliger dan de kosten van autokilometers. De consultants zijn niet verplicht om op kantoor te werken. Zij werken vaak op locatie bij de klant, maar zij kunnen stukken ook thuis uitwerken. House of Performance heeft hiervoor diverse ICT-middelen ingezet, waaronder laptops, internet en blackberries. Achtergrond De consultants zijn zelf verantwoordelijk voor de besteding van hun persoonlijke mobiliteitsbudget, dat jaarlijks wordt vastgesteld. Dit is ingegeven door de wens om vrijheid en flexibiliteit in mobiliteitskeuzes te geven die ten grondslag ligt aan de mobiliteitsregeling. Van de ongeveer dertig medewerkers reist 85 procent met het openbaar vervoer. Dit betekent per jaar een vermindering van autokilometer en een reductie van kilo CO 2 -uitstoot. De vermeden kilometers op de autoweg leiden tot minder filevorming. Door het reizen met de trein en het gebruik van mobiele werkplekken wordt tijdswinst van driehonderd uur per consultant per jaar geboekt. Toekomst Voortdurende optimalisering van het mobiliteitsbeleid. Landelijke bekendheid geven aan dit beleid en de bewuste keuzes die er aan ten grondslag liggen, om het besef te verbreiden dat gedragsveranderingen ten gunste van het milieu mogelijk zijn. House of Performance Jury: Goed vervoersmanagement-project. Moedig om in de huidige arbeidsmarkt deze keuze te maken. VanAnaarBeter-Prijs

Mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement Mobiliteitsmanagement Projectenboek 2003 en 2004 in opdracht van abcdefgh 2 3.1 Voorwoord Bereikbaarheid en leefbaarheid zijn de speerpunten van de Nota Mobiliteit. Decentrale overheden, bedrijven en rijk

Nadere informatie

Fietsen in Nederland een tandje erbij. Initiatiefnota met voorstellen voor actief fietsbeleid in Nederland

Fietsen in Nederland een tandje erbij. Initiatiefnota met voorstellen voor actief fietsbeleid in Nederland Initiatiefnota met voorstellen voor actief fietsbeleid in Nederland Joop Atsma, november 2008 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Fietsen: de kracht van Nederland 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Feiten en cijfers 9 1.3 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Coöperatieve systemen

Coöperatieve systemen NM Magazine 4 e Jaargang Nummer 1 2009 www.nm-magazine.nl Coöperatieve systemen Special Interview Laurens Schrijnen over de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven Regio VERDER: verkeers- en mobiliteismanagement

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen

Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Ziekenhuizen en zorginstellingen 9 3 Voordelen mobiliteits management voor ziekenhuizen 11 4 Specifieke maatregelen

Nadere informatie

magazine Het individu centraal De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Privacy en security van in-car systemen

magazine Het individu centraal De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Privacy en security van in-car systemen Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 9 e Jaargang Nr. 1, 2014 nm-magazine.nl magazine De stad bereikbaar houden met bottom-up benadering Het individu centraal U arriveert 10 minuten

Nadere informatie

Fietsverkeer. Zutphen opent eerste gratis bewaakte NS-stationsstalling. Fiets- en parkeerbeleid verbetert bereikbaarheid aanzienlijk

Fietsverkeer. Zutphen opent eerste gratis bewaakte NS-stationsstalling. Fiets- en parkeerbeleid verbetert bereikbaarheid aanzienlijk Fietsverkeer nummer 14, jaargang 5, oktober 2006 A2 A B Utrecht centrum C A27 A12 Fiets- en parkeerbeleid verbetert bereikbaarheid aanzienlijk Aanscherping van het fiets- en parkeerbeleid kan een forse

Nadere informatie

Voorwoord van de minister van Verkeer en Waterstaat

Voorwoord van de minister van Verkeer en Waterstaat Voorwoord van de minister van Verkeer en Waterstaat Ketenmobiliteit: een modern Zwitsers zakmes voor de burger Ik neem altijd graag een Zwitsers zakmes mee als ik ga wandelen in de Alpen. Handig voor de

Nadere informatie

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk.

magazine op eigen benen? Adaptive Cruise Control ACC slim én coöperatief aansturen dankzij nieuw raamwerk. Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. 10 e Jaargang Nr. 1, 2015 nm-magazine.nl magazine Staat regionaal operationeel verkeersmanagement na vijftien jaar op eigen benen? Stedelijk incidentmanagement

Nadere informatie

Nieuwe raden, nieuwe wethouders

Nieuwe raden, nieuwe wethouders Fietsverkeer nummer 4, jaargang 2, oktober 2002 REDACTIONEEL Het Fietsberaad bestaat primair om de bij verkeersbeleid betrokken ambtenaren van gemeenten, kaderwetgebieden en provincies te helpen. En bijgeval

Nadere informatie

Vooruitgang door verbinding

Vooruitgang door verbinding NM Magazine 7 e Jaargang Nummer 2 2012 www.nm-magazine.nl Kansen creëren door het koppelen van kennis, producten en diensten Vooruitgang door verbinding Interview Goede mogelijkheden voor business cases

Nadere informatie

BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5

BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5 BETER BENUTTEN Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur Beter Benutten ITS: waar staan we? Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners Data Verbeter Top 5 Blauwe Golf: betere doorstroming

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 ANWB Groep. Den Haag, 16 februari 2010 AC-2010/2-2a RVC-2010/2-2a RVT-2010/2-2a

Jaarrekening 2009 ANWB Groep. Den Haag, 16 februari 2010 AC-2010/2-2a RVC-2010/2-2a RVT-2010/2-2a Jaarrekening 2009 ANWB Groep Den Haag, 16 februari 2010 AC-2010/2-2a RVC-2010/2-2a RVT-2010/2-2a c o l o f o n Jaarrekening 2009 van ANWB Groep, Den Haag. Opgesteld door de directie op 16 februari 2010.

Nadere informatie

De stekker in elektrisch vervoer, maar hoe? Startgids voor gemeenten die aan de slag gaan met elektrisch vervoer

De stekker in elektrisch vervoer, maar hoe? Startgids voor gemeenten die aan de slag gaan met elektrisch vervoer De stekker in, maar hoe? Startgids voor n die aan de slag gaan met De en 1. Rollen die de vervullen.1 Organisatie van EV binnen de en 1. met Activiteiten partners :.1. e 1. Het effect van EV activiteiten.

Nadere informatie

RIJKSWATERSTAAT EN DE TOEKOMST EEN INTERNATIONALE LEEROMGEVING EXPERIMENTEREN OP DE WERKVLOER SAMENWERKEN MET DE MARKT WINST VOOR DE GEBRUIKER

RIJKSWATERSTAAT EN DE TOEKOMST EEN INTERNATIONALE LEEROMGEVING EXPERIMENTEREN OP DE WERKVLOER SAMENWERKEN MET DE MARKT WINST VOOR DE GEBRUIKER RESULTATENCATALOGUS RIJKSWATERSTAAT EN DE TOEKOMST PIM test de toekomst van Rijkswaterstaat. In een glazen huis verkent, ontwikkelt en toetst PIM best practices en verbeteringen die kunnen bijdragen aan

Nadere informatie

Spitsmijden 2. Ervaringen front- en backoffice

Spitsmijden 2. Ervaringen front- en backoffice Spitsmijden 2 Ervaringen front- en backoffice 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Spitsmijden is gericht op kennisontwikkeling 5 1. Spitsmijden 7 1.1 Historie 7 1.2 Concept 7 1.3 Projecten 8 2. Facts

Nadere informatie

Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit

Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Ruimtelijke Ontwikkeling Afdeling Verkeer Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit Gemeentelijke Mobiliteitsplan+, 2030 Raadsnummer

Nadere informatie

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

Op weg naar 2015. Trends in mobiliteit

Op weg naar 2015. Trends in mobiliteit Op weg naar 2015 Trends in mobiliteit Op weg naar 2015 Trends in mobiliteit 2 Onderweg naar 2015 Colofon Op weg naar 2015 is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB. Samenstelling

Nadere informatie

magazine Verkeersmanagement als oplossing voor binnenstedelijke problemen Werken met regelscenario s De effecten van informatieverschaffing

magazine Verkeersmanagement als oplossing voor binnenstedelijke problemen Werken met regelscenario s De effecten van informatieverschaffing Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. magazine 8 e Jaargang - Nummer 3, 2013 www.nm-magazine.nl Mogelijkheden, uitdagingen en praktijk Verkeersmanagement als oplossing voor binnenstedelijke

Nadere informatie

Benutten naast bouwen

Benutten naast bouwen NM Magazine 3 e Jaargang Nummer 3 2008 www.nm-magazine.nl Waarom netwerkmanagement altijd nodig zal zijn Benutten naast bouwen Regio Innovatieve en netwerkbrede samenwerking in Zuidoost- Brabant Interview

Nadere informatie

Onderzoek leenfietsen. Rapportage

Onderzoek leenfietsen. Rapportage Onderzoek leenfietsen Rapportage Den Haag, 18 februari 2008 Voorwoord In opdracht van de gemeente Utrecht heeft Hendriks Rademakers onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van en mogelijkheden voor een

Nadere informatie

VELE WEGEN VOOR EEN BEREIKBARE STAD. Jaarplan Maastricht-Bereikbaar 2013 Jaarverslag Maastricht-Bereikbaar 2012

VELE WEGEN VOOR EEN BEREIKBARE STAD. Jaarplan Maastricht-Bereikbaar 2013 Jaarverslag Maastricht-Bereikbaar 2012 1 VELE WEGEN VOOR EEN BEREIKBARE STAD Jaarplan Maastricht-Bereikbaar 2013 Jaarverslag Maastricht-Bereikbaar 2012 FOTOGRAFIE Aron Nijs Fotografie, Frans Senden EINDREDACTIE Meyke Houben, Milou van Merwijk

Nadere informatie

We worden één organisatie. NM Magazine. Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel. Verkeer- en Watermanagement: Hoofdartikel.

We worden één organisatie. NM Magazine. Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel. Verkeer- en Watermanagement: Hoofdartikel. NM Magazine 7 e Jaargang Nummer 1 2012 www.nm-magazine.nl Karin Visser, HID van nieuwe Rijkswaterstaatonderdeel Verkeer- en Watermanagement: We worden één organisatie Hoofdartikel Netwerkmanagement op

Nadere informatie

Incident Management. Jaarbericht 2010. ncident management

Incident Management. Jaarbericht 2010. ncident management Incident Management 1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A13 A15 A16 A17 A20 A27 A28 A50 A67 N11 N15 N Jaarbericht 2010 ncident management VOORWOORD Karin Visser, Landelijk Verkeersmanager, Hoofdingenieur Directeur

Nadere informatie

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t A 1 2 3 I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t Vervoermanagement met bedrijven Algemene maatregelen voor het beperken van milieubelasting tgv personen-

Nadere informatie

De meerwaarde van een duurzaam BleiZo

De meerwaarde van een duurzaam BleiZo De meerwaarde van een duurzaam BleiZo Een advies voor duurzame mobiliteit op het Masterplan BleiZo, versie augustus 2010 BleiZo, stapt u ook in? T. van der Plas H. Hooghiemstra S. Mittertreiner C. Janssen

Nadere informatie

FIETSVERKEER Tijdschrift voor fietsbeleid en fietspraktijk

FIETSVERKEER Tijdschrift voor fietsbeleid en fietspraktijk Nº 35 jaargang 13 najaar 2014 FIETSVERKEER Tijdschrift voor fietsbeleid en fietspraktijk Beter Benutten: de volgende ronde Fietsdata verzamelen Tour de Force: op weg naar een Actieprogramma fiets Waar

Nadere informatie

Ver V k er e k er e i er n i N der der a l n a d 201 2 5 014

Ver V k er e k er e i er n i N der der a l n a d 201 2 5 014 Verkeer in Nederland 2014 2015 Inhoud. Voorwoord 4 1. De verkeersafwikkeling in Nederland 8 1.1. Verkeersafwikkeling in cijfers 9 1.2. Case A12 Zevenhuizen-Harmelen 14 1.3. Case A4-N14 bij Leidschendam

Nadere informatie

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten

Grenzeloze vernieuwing. Nederlandse deelnemers over Europese projecten Grenzeloze vernieuwing Nederlandse deelnemers over Europese projecten Voorwoord Connekt is een onafhankelijk netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om in vertrouwen te werken aan duurzame

Nadere informatie

Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken. Gids voor sociale marketing en mobiliteit

Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken. Gids voor sociale marketing en mobiliteit Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken Gids voor sociale marketing en mobiliteit April 2012 Reisgedrag effectief beïnvloeden met commerciële technieken Gids voor sociale marketing

Nadere informatie