Carpoolreglement. Alle werknemers van Colruytgroup die die voor woon-werkverkeer wensen te carpoolen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Carpoolreglement. Alle werknemers van Colruytgroup die die voor woon-werkverkeer wensen te carpoolen."

Transcriptie

1 Carpoolreglement Doc Voor wie is dit document bestemd? Alle werknemers van Colruytgroup die die voor woon-werkverkeer wensen te carpoolen. Contactpersonen Cindy Declerc (2DX8) Joke Clinckspoor (G400) Carine Merckx (GG35) Inleiding Medewerkers van Colruyt Group die voor woon-werkverkeer wensen te carpoolen kunnen elkaar gemakkelijker vinden dankzij het online webplatform colruytgroup.carpool.be (Hierna Carpoolplaza ). Carpoolplaza is een initiatief van Taxistop die het platform ook beheert. Door te carpoolen help je mee de verkeers- en milieuproblematiek aan te pakken en kan je bovendien van een verhoogd fiscaal voordeel genieten. Goede afspraken tussen de carpoolers onderling en met de werkgever zijn belangrijk om van carpoolen een blijvend succes te maken. Daarom bevat dit carpoolreglement de regels die je als carpooler tegenover je carpoolpartner(s) en je werkgever moet respecteren. Bij je online inschrijving op Carpoolplaza moet je akkoord gaan met deze bindende regels. Het is dan ook belangrijk dat je ze goed doorneemt alvorens deel te nemen aan het carpool systeem. Voor meer info en voorwaarden, lees verder. Wie kan deelnemen? Het gemeenschappelijk georganiseerd vervoer wordt georganiseerd voor medewerkers van ColruytGroup die met een eigen wagen (en dus niet met een bedrijfswagen noch met een dienstwagen) of trein, tram, bus, metro, trein van en naar het werk gingen en beslissen om over te stappen in een systeem van carpooling. Medewerkers die rijden met een bedrijfswagen of dienstwagen zijn uitgesloten van dit project. Zij kunnen natuurlijk wel collega s laten meerijden, maar kunnen hier geen vergoeding voor vragen aan de collega s en kunnen evenmin gebruik maken van het fiscale voordeel, gezien dit gebaseerd is op het verkrijgen van een woon-werkvergoeding. Het project staat open voor personeelsleden van ColruytGroup en hun vaste carpoolteamleden. Dit kunnen ook familieleden of mensen van andere bedrijven zijn. Gelieve er wél rekening mee te houden dat enkel personeelsleden van ColruytGroup het fiscaal attest voor volledige vrijstelling van woon-werk vergoeding zullen kunnen downloaden. Documentbeheerder: Cindy Declerc Laatste wijziging: 12/02/2014 doc /7

2 Hoe kan ik me inschrijven op Carpoolplaza? Colruyt Group biedt een online instrument aan om carpoolpartners (bestuurders en passagiers) te vinden. Je bezoekt de pagina Hier vind je alle nodige informatie om het registratieproces vlot te doorlopen. Je registreert je van thuis uit op de volgende site: colruytgroup.carpool.be. Registreren doe je via je eigen e- mailadres. Je krijgt vervolgens een paswoord per toegestuurd. Met dit paswoord kan je inloggen op Carpoolplaza, en gebruik maken van alle tools die de site aanbiedt. Via de database kan je een carpoolpartner zoeken, en via de fiscale module kan je (vooraf) je gecarpoolde kilometers registreren (en een attest downloaden voor je fiscale aangifte). Om gebruik te maken van Carpoolplaza, moet elke carpooler zich akkoord verklaren met dit carpoolreglement. Dat gebeurt op het moment van inschrijven op Carpoolplaza: je zal moeten aanvinken dat je dit reglement aanvaardt. Documentbeheerder: Cindy Declerc Laatste wijziging: 12/02/2014 doc /7

3 Hoe moet ik mijn gecarpoolde kilometers registreren? 1. Hoe gebeurt de registratie? Indien je gegevens wijzigen moet dit onmiddellijk aangepast worden in het systeem. Door de registratie van gegevens gaan de gebruikers er mee akkoord dat deze kunnen geconsulteerd en verwerkt worden door Taxistop en de werkgever. 2. Wat indien ik of mijn carpoolpartner(s) (enige tijd) niet langer zullen carpoolen? Heb je nog geen datums ingegeven in de carpoolkalender, dan hoef je niets te doen. Heb je wel al datums ingegeven, dan surf je naar de kalender en klik je op het vuilbakicoontje bij de te verwijderen dagen. Je registratie van toekomstige carpooldagen is daardoor verwijderd. LET OP: je kan uiterlijk de dag zelf nog je kalender aanpassen. Je kan geen datums in het verleden aanpassen. 3. Wat indien er door onvoorziene omstandigheden niet werd gecarpoold? Op dit moment kan je de registraties niet aanpassen. In de loop van 2014 zal dit wel mogelijk worden. Voorlopig dien je dergelijke foute registraties apart bij te houden, tot dit mogelijk wordt. Let op: op je loonfiche staat het aantal gewerkte dagen. Dit getal kan nooit hoger zijn dan het aantal gecarpoolde dagen! 4. Wat met de kilometers die ik afleg om mijn carpoolpartner op te pikken? Wanneer een chauffeur zijn passagier(s) op gaat halen, tellen de extra kilometers van dit gereden traject NIET mee bij de chauffeur zijn woon/werktraject. Een omweg maken geeft daarom geen aanleiding tot het aanpassen van het aantal kilometers voor de woon-werkverplaatsing. Wel kan afgesproken worden dat deze extra kilometers worden opgenomen in de onderlinge vergoeding. De extra route is wél verzekerd als woon-werkverplaatsing. Via de BOBclausule is je wagen ook verzekerd als je je carpoolende collega laat rijden met jouw wagen. 5. Verantwoordelijkheid van de carpoolers De werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor het correct registreren van de gecarpoolde dagen. De werkgever is niet verantwoordelijk voor (para- )fiscale of andere gevolgen van het niet correct registreren van gegevens door de gebruikers van Carpoolplaza. Documentbeheerder: Cindy Declerc Laatste wijziging: 12/02/2014 doc /7

4 Wat is het fiscaal voordeel van carpoolen? Wie alleen in de auto naar het werk komt, kan een fiscale vrijstelling van max. 380 (bedrag 2013/2014) bekomen voor de woonwerkvergoeding die de werkgever betaalt. Wie carpoolt (zowel bestuurders als passagiers) kan het bedrag van die vrijstelling verhogen tot maximum het volledige bedrag van de woonwerkvergoeding die de werkgever betaalt. Hiervoor is wel vereist dat je opteert voor de forfaitaire aftrek van beroepskosten (en dus geen werkelijke beroepskosten bewijst). Hoeveel je kan laten vrijstellen hangt af van hoeveel dagen je gecarpoold hebt en over hoeveel kilometer. Wil je berekenen hoe groot jouw fiscaal voordeel is, dan kan je terecht op de calculator van carpoolplaza op Geef op hoeveel kilometer je zal carpoolen, en bereken je voordeel. Klik ook op details berekening om het verschil met andere vervoerswijzen te bekijken. LET OP: registreer nooit via carpool.be maar wel via colruytgroup.carpool.be. Enkel via deze pagina kan je je carpooldagen registreren met het oog op het fiscaal attest. Via Carpoolplaza kun je begin volgend jaar een attest downloaden om bij je belastingaangifte te voegen. Op dat attest is het daadwerkelijk fiscaal voordeel en het aantal gecarpoolde dagen vermeld. De werknemer is zelf verantwoordelijk voor het afdrukken en gebruiken van dit attest. Carpoolplaza zal haar geregistreerde leden per mail je meer informatie hierrond bezorgen van zodra het attest beschikbaar is. Je ontvangt ook via ColruytGroup een toelichting over hoe je de diverse getallen voor woon-werkvergoeding concreet moet overzetten op je belastingaangifte. Wat indien de regels niet (correct) worden nageleefd? Opdat de werknemers zouden kunnen genieten van een fiscaal voordeel is vereist dat de werkgevers controleren of ze effectief carpoolen op de dagen die ze aangeven. Die controle kan o.a. gebeuren via een controle van de punteringen (vergelijking aan- en afwezigheden), controle op afroep of een controle aan de ingang van de werkplaats. Onverminderd de mogelijke sancties voorzien in het arbeidsreglement gelden de volgende regels: Behoudens bewezen overmacht wordt een eerste inbreuk wordt gesanctioneerd via een schriftelijke verwittiging en een correctie van de ten onrechte geregistreerde gecarpoolde dag(en). Bij een tweede inbreuk wordt de werknemer onherroepelijk uitgesloten van deelname (+ correctie van de ten onrechte geregistreerde gecarpoolde dag(en). Het niet correct registreren van gegevens kan bovendien aanleiding geven tot fiscale sancties. Documentbeheerder: Cindy Declerc Laatste wijziging: 12/02/2014 doc /7

5 Wat met de verzekeringen? Een autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is verplicht in België voor iedereen die een wagen heeft. Deze vergoedt de schade aan derden, dus ook aan carpoolpassagiers. De meeste verzekeringen voorzien ook in dekking in geval een BOB van jouw voertuig gebruik maakt. Voorwaarde voor deze regels is wel dat de eigenaar van de wagen geen winst maakt met het carpoolen. De eventuele vergoeding die de passagier aan de bestuurder betaalt (bv. wanneer de passagier en bestuurder elkaar niet in gelijke mate afwisselen) moet dus beperkt zijn, en lager dan het maximale kilometerbedrag dat je kan hanteren bij het bewijzen van je woonwerk-kosten, gedeeld door het aantal carpoolers. (Concreet voor 2014: 0,34 /km gedeeld door 4 meerijders = 0,08 /km. De wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering van het bedrijf vergoedt de werkongeschiktheid van chauffeur en passagiers die door een ongeval op weg van of naar het werk is veroorzaakt, ook als je een omweg maakt om carpoolpartners op te pikken. Documentbeheerder: Cindy Declerc Laatste wijziging: 12/02/2014 doc /7

6 Praktische tips Hieronder vind je nog enkele praktische tips om het carpoolen vlot te laten verlopen. Carpoolen heeft slechts 1 doel: van en naar het werk pendelen. Als je dit traject wil combineren met andere activiteiten (boodschappen doen, kinderen afhalen ) dan maak je hierover best duidelijke afspraken. Wie rijdt? Je kan kiezen voor 1 vaste chauffeur of afwisselend rijden. Wissel best niet elke dag maar bijvoorbeeld op weekbasis. De passagier aan de chauffeur een vergoeding betalen in verhouding tot de werkelijk gemaakte kosten. Richtgetal daarbij is 0,08 /km. Stippel een vaste route en een vast tijdsschema uit. Wachten op laatkomers is zowel voor de chauffeur als voor de passagiers ontmoedigend en schaadt het vertrouwen. Maak vooraf duidelijke afspraken over het ophalen en afzetten (waar, wanneer ), hoe lang je wacht op iemand die te laat is, Je kan er ook voor opteren om op een carpoolparking af te spreken. Je kan een overzicht vinden van de carpoolparkings in Vlaanderen, Wallonië en Brussel op carpool.be. Lokale overheden hebben vaak ook carpool- of afstandsparkings die je kan gebruiken. Carpoolen kan er ook uit bestaan dat je een collega oppikt aan een station of bushalte, danwel dat je slechts de laatste paar kilometers samen rijdt om minder parkeerplaats op de site in te nemen. Deze vormen van carpoolen geven ook recht op het gebruik van de voorbehouden parkeerplaatsen voor carpoolers (niet op alle sites aanwezig). Maak goede afspraken over de vergoeding, indien deze van toepassing is. Spreek best ook een vaste betalingsregeling af (wekelijks, maandelijks ). Spreek vooraf af hoe je jouw carpoolpartners waarschuwt bij onvoorziene omstandigheden (ziekte, pech ). Bekijk vooraf al eens de alternatieven om in dat geval op tijd op het werk te geraken. We raden aan om onderling GSM nummers uit te wisselen, dit maakt het verwittigen van elkaar bij onvoorziene omstandigheden gemakkelijker. Hou rekening met uitzonderlijke omstandigheden en maak hier indien mogelijk op tijd afspraken rond (heel slecht weer, vakantie, ) De chauffeur is verantwoordelijk voor de veiligheid van de carpoolpassagiers. Rij voorzichtig, vraag dat iedereen de gordel aandoet en zorg ervoor dat de auto onderhouden, verzekerd en veilig is. Zorg voor een goede verstandhouding binnen jouw carpoolploeg. Maak vooraf afspraken rond roken in de auto, de radio, Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van bovenstaande afspraken. Breng ze regelmatig in herinnering om misverstanden te voorkomen. Het kan een optie zijn om jullie eigen afspraken samen te ondertekenen als teken van engagement om ze na te komen. Documentbeheerder: Cindy Declerc Laatste wijziging: 12/02/2014 doc /7

7 Stopzetting wijziging beheer De ColruytGroup behoudt zich het recht voor om de carpoolregeling stop te zetten of te wijzigen indien feitelijke, juridische of financiële omstandigheden de voorzetting zouden bemoeilijken. ColruytGroup of één of meerdere van haar onderdelen kan ondermeer de huidige regeling stopzetten of wijzigen in geval van wijzigingen van wet- of regelgeving, van (para-)fiscale richtlijnen, of wanneer de jaarlijkse beheerskosten die wordt aangerekend door Taxistop hoger is dan een indexatie (consumptie-index) van de beheerskosten van het jaar ervoor. ColruytGroup en haar onderdelen zal niet aansprakelijk zijn voor het beheer en/of de stopzetting van de regeling en/of (eventuele fouten of nalatigheden in het) beheer van Carpoolplaza door Taxistop. Documentbeheerder: Cindy Declerc Laatste wijziging: 12/02/2014 doc /7

Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool

Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool 2014 Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool Met deze handleiding helpen wij jou om onze website www.carpool.be te gebruiken. We doorlopen met jou de registratie, de matching en het

Nadere informatie

Vlot naar het werk in de industriezone Daelemveld in Herk-de-Stad? Lees in deze folder hoe het kan!

Vlot naar het werk in de industriezone Daelemveld in Herk-de-Stad? Lees in deze folder hoe het kan! Vlot naar het werk in de industriezone Daelemveld in Herk-de-Stad? Lees in deze folder hoe het kan! Werk je op het bedrijventerrein Daelemveld in Herk-de-Stad? Geen zin meer in de toenemende verkeersdrukte?

Nadere informatie

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be Gids van uw autoverzekering www.touring-verzekeringen.be UW WAARBORGEN IN EEN OOGOPSLAG 04 BASISWAARBORGEN, VOOR U EN UW PASSAGIERS 06 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 06 BIJSTAND BIJ IMMOBILISEREND ONGEVAL

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer

LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer LAAT JE NIET ROLLEN Handleiding voor een goed kasbeheer 1 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. AFSPRAKEN TUSSEN KASSIER EN BESTUUR... 4 2.1. ELKE MAAND EEN KASVERSLAG OP DE BESTUURSVERGADERING... 4 2.2. DUIDELIJKE

Nadere informatie

Wat kan je in deze brochure vinden? 1. Inleiding

Wat kan je in deze brochure vinden? 1. Inleiding Wat kan je in deze brochure vinden? 1. Inleiding 3 2. Leidraad voor onze FOD 4 3. Telewerk en de verzekeraar 10 4. Telewerk en de fiscus 11 5. Combinatie werk en privé-leven 14 6. Inrichting van de werkplek

Nadere informatie

o Eindhoven ^95.4 , e g i 91.9 tegiobteda r M ieriotildurg FM95.8 legiodenbosch

o Eindhoven ^95.4 , e g i 91.9 tegiobteda r M ieriotildurg FM95.8 legiodenbosch , e g i o Eindhoven ^95.4 tegiobteda r M 91.9 6 ieriotildurg FM95.8 legiodenbosch TELEFOONNUMMERS CARPOOLPARTNERS: DEELNEMER 1 DEELNEMER 3 naam naam...- tel. prive tel. werk tel. prive tel. werk DEELNEMER

Nadere informatie

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word?

Editoriaal. Het nieuwe BOL-Team. 11 redenen om lid te worden. Samenwerking Randstad. Combinatie CAO 26 en PAB. Wat als ik ziek word? Editoriaal Inhoud Het nieuwe BOL-Team 11 redenen om lid te worden Samenwerking Randstad Combinatie CAO 26 en PAB Wat als ik ziek word? p. 2 p. 3 p. 4 p. 6 p. 7 p. 7 Kilometervergoedingen en vervoerskosten

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Werff rappant. in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector. 6 Fonds voor Bestaanszekerheid. 14 Neem stelling in, word delegee!

Werff rappant. in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector. 6 Fonds voor Bestaanszekerheid. 14 Neem stelling in, word delegee! Werff rappant 2012-2013 Speciale editie voor bouwvakkers in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector 6 Fonds voor Bestaanszekerheid 14 Neem stelling in, word delegee! Voorwoord inhoud 2 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

Handleiding MyWheels Buurtmobiliteit

Handleiding MyWheels Buurtmobiliteit Handleiding MyWheels Buurtmobiliteit Inhoudsopgave 1. Buurtmobiliteit 2. Delen via MyWheels: hoe het werkt 3. Lid worden 4. Je dashboard 5. Huur een auto 6. Verhuur je auto 7. De MyWheels app 1. Buurtmobiliteit

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000

Nadere informatie

Autoverzekering. zo doe je het

Autoverzekering. zo doe je het Autoverzekering zo doe je het BA Auto Wie en wat is verzekerd? «Zonder verzekering» Geen auto Als je aan autoverzekeringen denkt, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan de wettelijk verplichte verzekering.

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2011

Auto en fiscus in 2011 Auto en fiscus in 2011 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Account:Een door een persoon aangemaakte omgeving op de site waarmee hij of zij kan zoeken, communiceren en tijdelijke opdrachten kan plaatsen.

Account:Een door een persoon aangemaakte omgeving op de site waarmee hij of zij kan zoeken, communiceren en tijdelijke opdrachten kan plaatsen. Algemene Voorwaarden I Termen en Algemene Bepalingen Termen Shareteam: online platform op het gebied van tijdelijk werk. Wij bieden opdrachtgevers en professionals de mogelijkheid om te communiceren, te

Nadere informatie

Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school

Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen Veilig en milieuvriendelijk naar school Inhoud Poolen 3 Wat is poolen? 3 Wie kan poolen? 3 Wie kan een pool begeleiden? 3 Wanneer poolen? 3 Wat zijn voordelen van poolen?

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

Handleiding online inschrijvingen

Handleiding online inschrijvingen Speelpleinwerking Sproet vzw Handleiding online inschrijvingen Inschrijven in een notendop De inschrijving gebeurt in een aantal stappen 1. Registreren Nieuwe gebruikers moeten zich eerst registreren.

Nadere informatie

BEZORGERSHANDLEIDING

BEZORGERSHANDLEIDING BEZORGERSHANDLEIDING Plakhorstweg 13 7008 AS Doetinchem Telefoon: 0314-394613 E-mail: info@avo-doetinchem.nl 1. AVO Verspreidingen. Welkom als bezorger bij AVO Verspreidingen. Wij zijn een organisatie

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Delen gemeentelijk wagenpark. Handleiding lokale besturen. Met steun van de Vlaamse overheid

Delen gemeentelijk wagenpark. Handleiding lokale besturen. Met steun van de Vlaamse overheid Delen gemeentelijk wagenpark Handleiding lokale besturen Met steun van de Vlaamse overheid Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Sneller, verder, gemakkelijk, meer flexibel... 3 De auto als alternatief voor de

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK BETALEN... 3 1. Wat hoort er bij de overeenkomst?... 3 2. Welke algemene regels gelden voor je zakelijke

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: april 2012

Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: april 2012 Voorwaarden Autoverzekering onna-onna Versie: april 2012 Beste onna-onna klant, Dit zijn de voorwaarden van je onna-onna autoverzekering. Bij de meeste verzekeringen krijg je heel veel voorwaarden. Bij

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie