Handleiding. Mutaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. Mutaties"

Transcriptie

1 Handleiding Mutaties Cevi NV Bisdomplein GENT Tel Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B Mechelen

2 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Wat zijn mutaties Overzicht werking van de mutaties Opstart van de mutaties Technische user Ophaalscript en geplande taak Colofon VOOR WELKE DOSSIERS KRIJGT HET OCMW MUTATIES? Belang van integraties INSTELLEN WIE WELKE MUTATIES ONTVANGT Onderdelen van dit scherm Het scherm invullen Voorbeeld: mutaties zelfstandigenactiviteit doorsturen naar de gebruiker die het individueel dossier behandelt Voorbeeld: een tweede verdeelregel maken voor dezelfde mutatieberichten Voorbeeld: de mutaties naar één persoon doorsturen MUTATIES OPVOLGEN OF BEKIJKEN Het scherm Mijn mutaties Een mutatie opvolgen Mutaties aan jou gericht Openstaande mutaties bekijken Een mutatiebericht lezen Actie ondernemen De mutatie als afgewerkt zetten Mutaties voor een afwezige collega Dossier in behandeling bij of in handen van overzetten Mutaties van iemand anders bekijken Vanuit het individueel dossier naar de mutaties

3 2 INLEIDING 2.1 WAT ZIJN MUTATIES Een mutatie is een kennisgeving via de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid dat er bepaalde gegevens van een persoon gewijzigd zijn. Met deze informatie kun je aan de slag om bijvoorbeeld de gegevens van een dossier bij te werken, de lopende steunvoorstellen te gaan herzien Een mutatie helpt je met andere woorden bij de uitvoering van de dienstverlening naar de cliënt doordat je onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht van wijzigingen bij andere instanties. 2.2 OVERZICHT WERKING VAN DE MUTATIES 2.3 OPSTART VAN DE MUTATIES Technische user Dit hoofdstuk is bedoeld voor De veiligheidsconsulent De mutaties die bij KSZ klaar staan voor uw OCMW zijn uiteraard beveiligd. Om de mutaties te kunnen afhalen, heeft uw bestuur een technische user nodig met bijhorend wachtwoord. We verwijzen u graag door naar de handleidingen van Smals voor meer informatie over de aanmaak van een technische user of het wijzigen van het wachtwoord. Dit wachtwoord is noodzakelijk om de mutaties op te halen en moet door de veiligheidsconsulent aangevraagd worden. Let op: Het wachtwoord moet jaarlijks vernieuwd of verlengd worden Ophaalscript en geplande taak Het programma zal s nachts de mutaties ophalen bij KSZ en uw server klaarzetten voor verdere opvolging. Om dit succesvol te laten verlopen, is er een script geïnstalleerd op de server en is de opdracht ingepland om dit script s nachts automatisch te laten uitvoeren. Hoofdstuk 2: Inleiding Handleiding Mutaties Versie

4 COLOFON Cevi/Logins NV Cevi NV - Bisdomplein GENT Tel. Cevi Contact Center: fax: Internet: - extranet: Ondernemersnummer: BE Logins NV - Generaal De Wittelaan 17 B Mechelen Tel.: fax: Internet: Ondernemersnummer: BE Programma: Ondersteuning: Hoofdstuk 2: Inleiding Handleiding Mutaties Versie

5 3 VOOR WELKE DOSSIERS KRIJGT HET OCMW MUTATIES? 3.1 BELANG VAN INTEGRATIES De integratie van een dossier betekent het kenbaar maken dat een persoon steun ontvangt in uw OCMW voor een bepaalde periode. Hierdoor weten andere OCMW s of andere instellingen dat de cliënt bij jullie steun ontvangt. De soort steun wordt weergegeven in een hoedanigheidcode. Voor elke persoon die steun ontvangt, moet je een dossier integreren in KSZ (meer specifiek in het personenrepertorium van Smalls-MvM). Dit is een voorwaarde voor de verdere opvragingen zoals het sociaal onderzoek en het doorsturen van recuperatieformulieren. Let op: Je krijgt ook enkel mutaties voor dossiers die in uw OCMW een lopende integratie hebben. Je ontvangt geen mutaties meer voor cliënten waarvoor de integratieperiode in het verleden ligt. Wil je voor een cliënt toch nog mutaties ontvangen, dan moet er een nieuwe integratie toegevoegd worden. In onderstaande tabel kun je nagaan welke integraties automatisch worden aangemaakt door het programma en welke manueel moeten toegevoegd worden. In de twee laatste kolommen kun je zien hoe lang de integratie loopt en hoe lang je mutaties zult ontvangen. Hoe je manuele integraties aanmaakt, vind je terug in de grote handleiding KSZ. Hoedanigheidscode 1 in onderzoek Omschrijving Verwerking Periode integraties Periode mutaties (aanmaak dossier) Automatisch vandaag Vandaag In onderzoek (socaal onderzoek) Automatisch 45d voor tot 45d na de opvraging Vanaf vandaag tot 45 dagen na de opvraging 2,3,5,6 leefloon, equivalent leefloon Automatisch periode beslissing Periode beslissing inwonende, art 60 Automatisch periode beslissing Periode beslissing 4 andere hulp Manueel Zelf in te geven Zoals integraties 7 schuldhulpverlening Manueel Zelf in te geven Zoals integraties 8 dienstendossier Manueel Zelf in te geven Zoals integraties 20 medewerker in onderzoek VESTA VESTA-pakket 21 medewerker VESTA VESTA-pakket 30 alimentatieplichtige Financiële toep 31 schuldenaar bij OCMW Financiële toep 40 verwarmingstoelage Automatisch periode verwarmingsseizoen Hoofdstuk 3: Voor welke dossiers krijgt Handleiding Mutaties Versie

6 4 INSTELLEN WIE WELKE MUTATIES ONTVANGT Dit hoofdstuk is bedoeld voor Systeembeheerder of toepassingsverantwoordelijke Sociale Dienst In dit hoofdstuk bekijken we hoe je de mutatieberichten die via KSZ zullen binnenkomen kunt sturen naar de juiste medewerkers. Je stelt de verdeling van de mutaties in via menupunt Mutaties bestemd voor Mw. De verdeling van de mutaties hoeft maar één keer te gebeuren bij de opstart van het programma. Eens dit scherm ingesteld is, zal het programma de mutaties verdelen naar de gewenste medewerkers. Uiteraard is het mogelijk om later nog aanpassingen aan te brengen in dit scherm. 4.1 ONDERDELEN VAN DIT SCHERM Status ID Je kunt de mutaties doorsturen voor actieve dossiers, maar ook voor dossiers die sociaal of administratief gesloten zijn. Je kunt per status van het individueel dossier verschillende verdeelregels opmaken voor de mutaties. Hoofdstuk 4: Instellen wie welke mutaties ontvangt Handleiding Mutaties Versie

7 4.2 We onderscheiden de volgende statussen van ID s: * Actieve dossiers * Sociale sluiting * Administratieve sluiting Met de purperen pijltjes kan je naar een andere status id doorgaan of terugkeren. Let op: Je ontvangt enkel mutaties voor dossiers waarvoor er een integratie loopt. Soort mutatie In de kolom Soort mutatie vind je de omschrijving van de mutatie. Bestemd voor Mw De kolom Bestemd voor Mw toont de mogelijke ontvangers van het mutatiebericht per soort mutatie. Tekst opvolging Hier kun je vrij een omschrijving ingeven die aan de ontvanger van de mutatie wordt meegegeven. Einddatum Geef hier een getal in om aan te geven binnen de hoeveel dagen de maatschappelijk werker deze mutaties moet bekijken of behandelen. Wanneer de mutatie nog openstaat na de einddatum zal de mutatie in rood aangeduid worden. Herinnering op Geef hier een getal in om aan te geven na hoeveel dagen deze mutaties door het programma als herinnering aangeduid moeten worden. Gebruiker Je kunt de mutaties ook naar één specifieke gebruiker sturen. In dit geval gaat het programma niet na wie in het dossier van de cliënt aangeduid staat onder in handen van of in behandeling bij, maar wel rechtstreeks naar de gebruiker die je in de kolom Gebruiker aanduidt. Hier moet je de code van de gebruiker invullen of de gebruiker opzoeken via <F2>. 4.2 HET SCHERM INVULLEN Het scherm bestaat uit een tabel met alle combinaties tussen de soort mutatie en de bestemmelingen van de mutaties. Met andere woorden, je kunt voor elke soort mutatie per bestemmeling aangeven of deze bestemmeling de mutatie moet ontvangen of niet. Elke lijn is een mogelijke verdeelregel om mutaties door te sturen. Standaard staan de lijnen in dit scherm aangeduid in grijs. De grijze lijnen sturen geen mutaties door naar de maatschappelijk werkers. Je kunt de berichten van een bepaalde soort mutatie doorsturen naar de gewenste gebruiker door: * De lijn met de gewenste soort mutatie en de gewenste gebruiker in de kolom Bestemd voor Mw te selecteren door er op te klikken. Vervolgens klik je op de <Wijzigen>-knop. * Nu kun je de tekst opvolging, einddatum en herinnering invullen. * Van zodra je op <Bevestigen> klikt, zal de lijn wit worden. Voor de witte lijnen worden de mutaties wel doorgestuurd. Hoofdstuk 4: Instellen wie welke mutaties ontvangt Handleiding Mutaties Versie

8 Voorbeeld: mutaties zelfstandigenactiviteit doorsturen naar de gebruiker die het individueel dossier behandelt Om deze berichten door te sturen, kijk je in de kolom Soort mutatie naar de lijnen die gaan over de zelfstandigenactiviteit. De gebruiker die het individueel dossier beheert, is de gebruiker die in het dossier staat aangegeven bij In behandeling bij. We gaan daarom in de kolom Bestemd voor Mw op zoek naar ID in behandeling bij. Klik op deze lijn en klik vervolgens op <Wijzigen>. * Geef het bericht in dat je aan de maatschappelijk werker wilt meegeven. In dit voorbeeld vulden we Nieuwe mutatie zelfstandigenactiviteit. Ga na of het dossier moet bijgewerkt worden. in. * Vul de tijd in (in dagen) die de gebruiker krijgt om deze mutatie op te volgen. We gaven in dit voorbeeld de einddatum in op 5 dagen. * Geef een tijd (in dagen) in wanneer het programma deze mutatie moet aanduiden als herinnering. We gaven in dit voorbeeld de herinnering in op 3 dagen. * Bevestig met het groene vinkje. Zoals je ziet, is deze lijn in het scherm nu wit. Dit duidt aan dat deze verdeelregel gebruikt wordt om mutaties door te sturen. Hoofdstuk 4: Instellen wie welke mutaties ontvangt Handleiding Mutaties Versie

9 Voorbeeld: een tweede verdeelregel maken voor dezelfde mutatieberichten Er kunnen meerdere verdeelregels gebruikt worden voor dezelfde soort mutatie. Zo kun je de mutatie laten doorstromen naar andere personen met een aangepast bericht. In het voorbeeld hierboven informeren we de maatschappelijk werker die een open traject opvolgt (module cliëntenonthaal) dat er een mutatie is met het bericht Opgelet: de gegevens zelfstandigenactiviteit zijn gewijzigd Voorbeeld: de mutaties naar één persoon doorsturen Je kunt mutaties ook naar één persoon sturen, ongeacht of hij of zij het dossier behandelt of niet. Zo kun je de mutaties die in dossiers binnenkomen automatisch doorsturen naar iemand van de administratie die het dossier bijwerkt. Deze verdeling kun je instellen door de berichtregel Gebruiker te selecteren en via wijzigen een tekst opvolging in te vullen en de login van de gewenste gebruiker in te vullen in de kolom Gebruiker. Ook hier kun je een einddatum en een herinneringsdatum invullen om de aandacht te trekken op oudere mutaties. In het veld Gebruiker kun je de loginnaam van de gewenste collega noteren of je kunt met <F2> de gebruiker opzoeken. Dit veld is bovendien een verplicht in te vullen. Hier moet je de code van de gebruiker invullen of de gebruiker opzoeken via <F2>. Hoofdstuk 4: Instellen wie welke mutaties ontvangt Handleiding Mutaties Versie

10 5 MUTATIES OPVOLGEN OF BEKIJKEN Dit hoofdstuk is bedoeld voor Alle gebruikers die mutatieberichten zullen ontvangen. De openstaande en de verwerkte mutaties kan je bekijken in menupunt Mijn mutaties in Sociale Dienst of menupunt 5.6 Mijn mutaties in de toepassing Cliëntenonthaal en Trajectopvolging. In dit scherm ziet de gebruiker welke mutaties er s nachts zijn bijgekomen en wordt de opvolging van die nieuwe mutaties bijgehouden. 5.1 HET SCHERM MIJN MUTATIES Sorteervolgorde Met de vier keuzelijsten kun je aangeven in welke volgorde je de mutaties wilt rangschikken. De velden zijn beschikbaar wanneer je een opzoeking start met het omgekeerde vraagteken. Actief/passief Met de knopjes rechts bovenaan kun je aangeven welke mutaties je wilt bekijken. Er zijn drie verschillende mogelijkheden: * Actief: bekijk alle openstaande mutaties * Passief: bekijk de afgewerkte mutaties Hoofdstuk 5: Mutaties opvolgen of bekijken Handleiding Mutaties Versie

11 5.2 * Alle: bekijk zowel afgewerkte als openstaande mutaties Klik op de <Vernieuw>-knop om de lijst met taken bij te werken zodat je de gewenste keuze (actief/passief/alle) te zien krijgt. Mw In dit veld kun je aanduiden van welke medewerker je de mutaties wilt opvragen. Standaard komt hier jouw eigen gebruikersnaam te staan zodat je snel een overzicht krijgt van de mutaties die aan jou gericht zijn. Lijst met mutaties Onder Mw en de naam van de opgevraagde gebruiker staan alle mutatieberichten voor deze gebruiker vermeld. Je kunt in deze lijst verschillende kolommen onderscheiden: 1) Ok Aan de linker kant van de tabel heb je een aankruisvakje. Is dit vakje aangevinkt dan is de mutatie afgewerkt. Is het vakje niet aangevinkt dan staat de mutatie nog open. Is het vakje oranje gekleurd, dan is de herinneringsdatum verstreken. Staat het vakje in het rood, dan is de einddatum voorbij. 2) Kolom Status Oranje belletje: herinneringsdatum voorbij Rood vlagje: einddatum voorbij 3) Onderwerp Omschrijving van de actie die voor deze mutatie moet ondernomen worden. De omschrijving wordt overgenomen uit de verwijsregel voor de mutatie. 4) Prioriteit In deze kolom kun je een prioriteit aangeven voor een mutatie. De prioriteit staat standaard op normaal. Kan manueel aangepast worden naar laag, normaal, hoog of blanco. 5) Einddatum De einddatum is de uiterste datum waarop de mutatie verwerkt moet worden. Deze datum wordt aangemaakt aan de hand van het aantal dagen ingevuld in het parameterscherm Mutaties bestemd voor Mw. Wanneer de mutatie nog niet verwerkt is na deze datum zal de mutatie in rood aangeduid worden. 6) Dienst De dienst van de medewerker voor wie de mutatie bestemd is. Opzoeking op dienst is mogelijk. Zet wel een sterretje * in het veld Mw om resultaat te krijgen. Informatie Het veld Informatie bevat de inhoud van het mutatiebericht. Afhankelijk van de inhoud van de mutatie kun je hier verschillende info te zien krijgen. Hier kun je ofwel het Hoofdstuk 5: Mutaties opvolgen of bekijken Handleiding Mutaties Versie

12 5.3 bericht lezen dat aangeeft dat er een wijziging is, ofwel zul je ook kunnen zien wat de wijziging is. In dit laatste geval zal het programma vergelijken met de gekende gegevens van het dossier zodat je de oude en nieuwe gegevens naast elkaar te zien krijgt. Tabbladen 1) Detail Status: Lijst met mogelijke statussen van een opvolging. Hier kan je zien of een mutatie afgewerkt is. Eigenaar Gebruiker en dienst die de mutatie aangemaakt heeft Afgewerkt Gegevens over welke gebruiker en op welk moment de mutatie werd afgewerkt. 2) Planning Hier kun je gegevens registreren over de planning van de verwerking van de mutatie. 3) Audit info Gegevens over de aanmaak en de wijziging van de mutatie. 5.2 EEN MUTATIE OPVOLGEN Mutaties aan jou gericht Openstaande mutaties bekijken Ga vanuit Sociale Dienst naar menupunt Mijn mutaties of vanuit Cliëntenonthaal en trajectopvolging naar menupunt 5.6. Mijn mutaties. Het scherm zal automatisch de openstaande mutaties tonen die voor jou bestemd zijn. Een mutatiebericht lezen In het vak Informatie onderaan links op het scherm staat het mutatiebericht uitgeschreven. Hier zie je de oude gekende waarde en de nieuwe waarde van de persoonsgegevens. Zo zie je snel welk gegeven er gewijzigd is. Actie ondernemen Afhankelijk van de inhoud van het bericht, zul je een bepaalde actie moeten ondernemen. Het kan zijn dat het nodig is om een dossier bij te werken omdat de cliënt bijvoorbeeld verhuisd is. Het kan bijvoorbeeld ook nodig zijn om de voorstellen te herzien of stop te zetten. Denk hierbij aan een W65 dossier waarbij de cliënt illegaal geworden is, vroeger recht had op financiële steun, maar nu niet meer. De mutatie als afgewerkt zetten Dubbelklikken op de lijn om ze afgewerkt te zetten. Hoofdstuk 5: Mutaties opvolgen of bekijken Handleiding Mutaties Versie

13 Mutaties voor een afwezige collega Dossier in behandeling bij of in handen van overzetten Bij afwezigheid kan het interessant zijn om de dossiers waarbij de afwezige collega aangeduid staat als in behandeling bij of in handen van over te zetten op de medewerker die de dossiers in tussentijd zal behandelen. Door de dossiers toe te wijzen aan een andere medewerker zullen de mutaties bij de nieuwe persoon in behandeling bij of in handen van terechtkomen. Zo is deze medewerker onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen in een dossier. Deze werkwijze is interessant bij bijvoorbeeld langdurige afwezigheid van een medewerker. Mutaties van iemand anders bekijken In het opvolgscherm van de mutaties is het mogelijk om de mutaties van een collega te bekijken. Klik op het groene vraagteken om een opzoeking te starten en vul in het veld Mw de initialen van de gewenste collega in. In dit veld kun je de gewenste collega ook opzoeken uit een lijst met gebruikers door op <F2> te drukken. Je kunt ook de mutaties voor alle medewerkers opzoeken door in het veld Mw een sterretje * in te vullen. Wanneer je een mutatie van iemand anders als afgewerkt wil zetten, zul je een melding krijgen. Hierbij moet je aangeven of je de mutatie die niet aan jou was toegewezen effectief als afgewerkt wil zetten. Zo zal de opvolging uit de lijst van openstaande mutaties van je collega verdwijnen. 5.3 VANUIT HET INDIVIDUEEL DOSSIER NAAR DE MUTATIES Je kunt voor één individueel dossier kijken welke mutaties er nog open staan of al verwerkt zijn. Hiervoor kun je in het individueel dossier van een cliënt op Opties klikken en vervolgens Mutaties KSZ aanduiden. Hoofdstuk 5: Mutaties opvolgen of bekijken Handleiding Mutaties Versie

14 5.5 Het programma zal dan het scherm Mijn mutaties openen en zal de resultaten beperken tot enkel de mutaties voor dit gekozen dossier. Je zult zien dat het dossiernummer standaard ingevuld is op het scherm. Opmerking: Zie je deze optie niet staan in de keuzelijst, vraag dan aan de systeembeheerder of de toepassingsverantwoordelijke om de optie toe te voegen aan het scherm. De optie kan aan de optielijst toegevoegd worden via menupunt Opties. Zoek het hoofdscherm dossoc op en kijk of de omschrijving Mutaties KSZ verwijzend naar frame fmutaties bestaat en aangevinkt is. Indien nodig kun je via <Wijzigen> de optie nog aanvinken of met de knop <Toevoegen> in de lijst aanmaken. Hoofdstuk 5: Mutaties opvolgen of bekijken Handleiding Mutaties Versie

15 Hoofdstuk 5: Mutaties opvolgen of bekijken Handleiding Mutaties Versie

PROBLEEMOPLOSSER MUTATIES

PROBLEEMOPLOSSER MUTATIES PROBLEEMOPLOSSER MUTATIES 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 INLEIDING... 2 2.1 Colofon... 3 3 ER KOMEN GEEN NIEUWE MUTATIES MEER BINNEN... 4 3.1 Wanneer is het probleem ontstaan?... 4 3.1.1 Bekijk

Nadere informatie

Productmeeting: Mutaties MediPrima

Productmeeting: Mutaties MediPrima 1 Productmeeting: Mutaties MediPrima Logins / Cevi 28/09/2015 en 29/09/2015 Programma 1. Inleiding 2. Mutaties Wat zijn mutaties? Werking van mutaties? Welke mutaties komen binnen? Verdeling van de mutaties

Nadere informatie

Cliëntonthaal en trajectopvolging Release nota maart 2011

Cliëntonthaal en trajectopvolging Release nota maart 2011 Handleiding Cliëntonthaal en trajectopvolging Release nota maart 2011 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2

Nadere informatie

FECARSKIP MANUEEL RECHTZETTEN VAN GEWEIGERDE KAARTEN

FECARSKIP MANUEEL RECHTZETTEN VAN GEWEIGERDE KAARTEN FECARSKIP MANUEEL RECHTZETTEN VAN GEWEIGERDE KAARTEN 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 OVERSCHRIJDEN 92 DAGEN... 3.1 3.1 Periode van het

Nadere informatie

Handleiding. NH Sociale Dienst. Multifunctionele attesten

Handleiding. NH Sociale Dienst. Multifunctionele attesten Handleiding NH Sociale Dienst Multifunctionele attesten Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

Werkloosheids- gegevens

Werkloosheids- gegevens Handleiding Werkloosheids- gegevens Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be http://www.logins.be

Nadere informatie

Handleiding. NH Sociale Dienst Formulieren RMI

Handleiding. NH Sociale Dienst Formulieren RMI Handleiding NH Sociale Dienst Formulieren RMI Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur Handleiding BBC Creditnota koppelen aan factuur Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

FAQ BBC. Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering

FAQ BBC. Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering FAQ BBC Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen

Nadere informatie

Nieuwe KSZ-stroom verzekerbaarheid

Nieuwe KSZ-stroom verzekerbaarheid Handleiding Nieuwe KSZ-stroom verzekerbaarheid Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

Releasenota WinBgp 1.3.0.11

Releasenota WinBgp 1.3.0.11 Handleiding Releasenota WinBgp 1.3.0.11 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord...

Nadere informatie

TimeManager Handleiding

TimeManager Handleiding TimeManager Handleiding DOT SYS 1997-2012 I TimeManual Inhoudstafel Deel I Gebruikershandleiding TimePlan 1 1 Configuratie... TimePlan 1 2 Verlofaanvraag... invoeren 4 Verlofaanvraag... ASP-Klant 5 Verlofaanvraag...

Nadere informatie

Handleiding. NH BBC Budget Standopgave

Handleiding. NH BBC Budget Standopgave Handleiding NH BBC Budget Standopgave Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be http://www.logins.be

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014

Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Tennis Vlaanderen Elit-clubtoepassing / Lid worden 8/12/2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

Klik op Aangifte met vrijstelling van RSZ bijdrage indienen

Klik op Aangifte met vrijstelling van RSZ bijdrage indienen Klik op Aangifte met vrijstelling van RSZ bijdrage indienen Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in of gebruik uw elektronische identiteitskaart. Dit scherm wordt enkel getoond wanneer u nog niet gekend

Nadere informatie

PROBLEEMOPLOSSER KSZ-VERBINDING

PROBLEEMOPLOSSER KSZ-VERBINDING PROBLEEMOPLOSSER KSZ-VERBINDING 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 INLEIDING... 3 2.1 Colofon... 4 3 DE PROBLEMEN KOMEN BIJ ÉÉN OF ENKELE GEBRUIKERS VOOR, NIET BIJ ALLE GEBRUIKERS... 5 3.1 Heeft de

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR VOORZIENINGEN / CLB S

HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR VOORZIENINGEN / CLB S //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HANDLEIDING ZORGBOERDERIJEN E-LOKET VOOR

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Studiebewijzen 2 1.1 Studiebewijzen................................... 3 1.1.1 Definitie van de studiebewijzen......................

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Eerste aanmelding Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Datum release 24/04/2013 Versie 1.0 1. Eerste aanmelding Wanneer u als contactpersoon via het registratiesysteem

Nadere informatie

WINABS VERSIE

WINABS VERSIE WINABS VERSIE 2.6.2.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 AANPASSINGEN IN WINABS... 3.1 3.1 Schermen... 3.1 3.1.1 Scherm na upgrade... 3.1

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Opzetten van het leerlingvolgsysteem

Opzetten van het leerlingvolgsysteem Opzetten van het leerlingvolgsysteem 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerlingvolgsysteem 2 1.1 Van start gaan.................................. 4 1.1.1 Definiëren van de rollen.........................

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon OFFICIËLE RAPPORTERING

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon OFFICIËLE RAPPORTERING BBC RAPPORTERING 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 OFFICIËLE RAPPORTERING... 3.1 3.1 Schema TM2 Nieuw!... 3.1 3.1.1 Uitsplitsing ten laste

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

Hoe online inschrijven voor Jeugdaanbod en Jeugdopvang?

Hoe online inschrijven voor Jeugdaanbod en Jeugdopvang? Hoe online inschrijven voor Jeugdaanbod en Jeugdopvang? Ga naar www.gemeente.be en klik helemaal op de knop. Of ga rechtstreek naar http://scherpenheuvel-zichem.ticketgang.eu 1. Een gezin-account aanmaken:

Nadere informatie

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0

MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 1 MYMERODE Gebruikershandleiding Versie: 1.0 hcmerode@gmail.be www.hcmerode.be Inhoudstafel Wat is ONLI MYMERODE?... 2 Mijn account... 2 Hoe een login aanvragen?... 2 Foto s... 3 Persoonlijke foto... 3

Nadere informatie

Stappenplan I-rent. Inloggen

Stappenplan I-rent. Inloggen Stappenplan I-rent Vanaf januari 2017 kan je reserveren voor het buurthuis, Rockhok of jeugdcentrum via het online platform I-rent. In deze handleiding kan je terugvinden hoe je kan inloggen, een reservatie

Nadere informatie

Handleiding inloggen als vzw www.ro-bisdommen.be

Handleiding inloggen als vzw www.ro-bisdommen.be Handleiding inloggen als vzw www.ro-bisdommen.be Inhoud Inloggen als vzw... 1 OPTIE 1. U bent nog niet geregistreerd.... 3 OPTIE 2. U bent al geregistreerd... 6 Gebruik van de website... 6 UW GEGEVENS

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Vragen? info@onepayroll.nl of bel: 020-8451074. HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

Vragen? info@onepayroll.nl of bel: 020-8451074. HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Inloggen Zodra u inloggegevens heeft ontvangen voor de webservices kunt u inloggen om gebruik te maken van het My One urenportaal. U kunt inloggen op onze website www.onepayroll.nl

Nadere informatie

NH SD Medische kaart. Handleiding

NH SD Medische kaart. Handleiding Handleiding NH SD Medische kaart Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be http://www.logins.be

Nadere informatie

Handleiding Mailbeheer. https://mailbeheer.ezorg.nl

Handleiding Mailbeheer. https://mailbeheer.ezorg.nl Handleiding Mailbeheer https://mailbeheer.ezorg.nl Deze website is uitsluitend vanuit een E-Zorg locatie te bereiken, niet vanaf Internet E-Zorg B.V. Karspeldreef 6b 1101 CJ Amsterdam Z.O. Tel: 020-4309033

Nadere informatie

Handleiding. Plannen opstellen in ParnasSys

Handleiding. Plannen opstellen in ParnasSys Handleiding Plannen opstellen in ParnasSys Inhoud Groepsplan opstellen... 3 1. Groepsplan aanmaken... 3 2. Doelen en aanpak invullen... 4 3. Verslag uitvoering... 5 4. Verslag evaluatie... 5 Clusterplan/individueel

Nadere informatie

Handleiding Oormerken herbestellen met Agis TFS lokaal

Handleiding Oormerken herbestellen met Agis TFS lokaal Handleiding Oormerken herbestellen met Agis TFS lokaal 0348-443840 1 Vanaf versie 6.1.601 van Agis TFS kunt u nu de (verloren) oormerken herbestellen. Gebruikers van Agis TFS Mobiel hebben reeds beschikking

Nadere informatie

Een SMS versturen via Spryng

Een SMS versturen via Spryng Een SMS versturen via Spryng 23/05/2014 Mireille Devriese, Karlien Hollanders, Stijn De Jaeger Gebruikershandleiding Versienummer software : 47 Revisienummer handleiding : 1 Datum: 23 mei 2014 Adres Corilus

Nadere informatie

Aanpassingen Strafregister versie

Aanpassingen Strafregister versie Handleiding Aanpassingen Strafregister versie 2.5.3.0 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1

Nadere informatie

Aangifte verblijfs- veranderingen

Aangifte verblijfs- veranderingen Handleiding Aangifte verblijfs- veranderingen Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUD 1 INHOUD... 1.1 2 WOORD VOORAF... 2.1 2.1 Overzicht... 2.1

Nadere informatie

Handleiding gebruik portaal Wecycle Operations Scholen. Versie 1.3 10 februari 2011

Handleiding gebruik portaal Wecycle Operations Scholen. Versie 1.3 10 februari 2011 Handleiding gebruik portaal Wecycle Operations Scholen Versie 1.3 10 februari 2011 Inhoudsopgave 1 INLOGGEN 1 1.1 WACHTWOORD ONTHOUDEN 1 1.2 INTERNET BROWSER 2 1.3 TAAL 2 1.4 WACHTWOORD VERGETEN? 2 2 INZAMELPUNT

Nadere informatie

Handleiding Geoloket Kadaster

Handleiding Geoloket Kadaster Handleiding Geoloket Kadaster Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding. WinAbs Aanmaak en beheer van alfabetische tabellen 2014

Handleiding. WinAbs Aanmaak en beheer van alfabetische tabellen 2014 Handleiding WinAbs Aanmaak en beheer van alfabetische tabellen 2014 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING...

Nadere informatie

Aanpassing Dienstencheques mei 2008

Aanpassing Dienstencheques mei 2008 Handleiding Aanpassing Dienstencheques mei 2008 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord...

Nadere informatie

Handleiding: Afsluiten van abonnementen. Transitiedesk

Handleiding: Afsluiten van abonnementen. Transitiedesk Handleiding: Afsluiten van abonnementen Transitiedesk 21 april 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEXI-SMS

HANDLEIDING FLEXI-SMS 1 HANDLEIDING FLEXI-SMS Index: 1. Algemeen... p 2 2. Activatie FLEXI-SMS... p 3 3. Hoe verstuur ik SMS en?... p 4 4. SMS en versturen aan een groep klanten (batch SMS)... p 6 5. Versturen van een SMS vanuit

Nadere informatie

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen 1 Hoofdmenu... 2 2 Nieuwe Aanvraag... 2 1 Kaart... 3 2 Locatie... 4 3 Aanvrager... 5 4 Opdrachtgever... 5 5 Tijdsbepaling... 5 6 Maatregelen...

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Hoe gebruiken? Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 2. NAAR UW KLANTENZONE GAAN... 4 3. CONSULTATIE VAN UW GEGEVENS... 6 3.1. MIJN ALGEMENE

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces)

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Versie 2.1 19-02-2013 1 Index 1. Inleiding 3 2. Opstarten Worklist 4 a. Start goedkeurproces 4 b. Inloggen 5 c. Overzicht 6 3. Aanstelling goedkeuren/afwijzen

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

Met ESS kun je via het web:

Met ESS kun je via het web: Met ESS kun je via het web: o een wens ingeven (bv. verlofaanvraag) o nagaan of de wens door de planner is goed- of afgekeurd o de planning opvragen en het uurrooster zien van de volledige cel (=afdeling)

Nadere informatie

Handleiding Online subsidies aanvragen

Handleiding Online subsidies aanvragen Handleiding Online subsidies aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie aanvragen doe je via de subsidiewebsite. Dit kan op 2 manieren. Ga naar http://www.vlaamsbrabant.be/info/subsidies-overzicht.jsp

Nadere informatie

Bevolking: Installatie keuzelijsten

Bevolking: Installatie keuzelijsten Handleiding Bevolking: Installatie keuzelijsten Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord...

Nadere informatie

Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad)

Handleiding Van Oirschot Onderweg-App (ipad) Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad) Als één van de eerste groothandels op de Belgische markt is Van Oirschot trots om u de "Van Oirschot Onderweg"-App voor ipad voor te stellen. Ga dus snel

Nadere informatie

Mijn verlof aanvragen via Yess

Mijn verlof aanvragen via Yess Mijn verlof aanvragen via Yess Opgemaakt : 10/02/2014 Aangevuld : 28/09/2015 1 Mijn verlof aanvragen via Yess Via dit programma kan je: - wijziging in je persoonlijke gegevens doorgeven (vervangt het gele

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MYBEE

Gebruikershandleiding MYBEE Gebruikershandleiding MYBEE Versie: 2.0 R. Beerschot T.H.C. Groeningenlei 62 2550 Kontich Tel 03 457 27 49 E-mail: info@beerschot.org www.beerschot.org Inhoud Wat is ONLI MYBEE?... 2 Hoe een login aanvragen?...

Nadere informatie

Deze handleiding zal je in een aantal stappen uitleggen hoe je PlanManager kunt gaan gebruiken. De volgende handelingen worden kort behandeld:

Deze handleiding zal je in een aantal stappen uitleggen hoe je PlanManager kunt gaan gebruiken. De volgende handelingen worden kort behandeld: Beste kandidaat, Zoals je misschien van één van je contactpersonen binnen StudentenWerk, CareerNetwork of CN IT al hebt vernomen, hebben wij een online Plantool om jou als kandidaat efficiënt in te plannen!

Nadere informatie

Nedap Ons App NEDAP ONS APP. Nedap Ons App Pagina 1

Nedap Ons App NEDAP ONS APP. Nedap Ons App Pagina 1 NEDAP ONS APP Nedap Ons App 18-4-2016 Pagina 1 Configuratie van de Nedap Ons app (Android) Dit artikel geeft uitleg wat nodig is om de Nedap Ons app te kunnen gebruiken op een mobiel apparaat van Google

Nadere informatie

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INDEX Wat heeft deze versie te bieden? --------------------------------------------------------------------------- 2 Activeren van backorders klanten --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Handleiding gebruik Wecycle portaal Inzamelpunten en Sorteerpunten. Versie 1.7 maart 2015

Handleiding gebruik Wecycle portaal Inzamelpunten en Sorteerpunten. Versie 1.7 maart 2015 Handleiding gebruik Wecycle portaal Inzamelpunten en Sorteerpunten Versie 1.7 maart 2015 Inhoudsopgave 1 INLOGGEN 1 1.1 WACHTWOORD ONTHOUDEN 1 1.2 INTERNET BROWSER 2 1.3 TAAL 2 1.4 WACHTWOORD VERGETEN?

Nadere informatie

Handleiding voor de MaxEngine van MaxMind Technologies

Handleiding voor de MaxEngine van MaxMind Technologies Handleiding voor de MaxEngine van MaxMind Technologies 2 MaxEngine Backoffice Overzicht In deze handleiding vindt u een uitgebreide uitleg over hoe u hotels kunt beheren via de Backoffice van de MaxEngine.

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

HANDLEIDING KAVO-TOOL

HANDLEIDING KAVO-TOOL Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel Contactpersonen: Julie Bouttiau Anne De Ridder T 02 553 69 73 E-mail: kadervorming@cjsm.vlaanderen.be ///// HANDLEIDING KAVO-TOOL Handleiding voor verenigingen

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

VIVA2.0. Agenda. VIVA2.0 Agenda

VIVA2.0. Agenda. VIVA2.0 Agenda Agenda VIVA2.0 VIVA2.0 Agenda CORILUS BV - PELMOLEN 20-3994 XZ HOUTEN - T 0031 (0)30 634 72 50 - F: 0031 (0)30 606 78 71 - info@corilus.nl - www.corilus.nl Corilus B.V. 1. Agenda 1 Inhoudsopgave 1. Agenda...

Nadere informatie

Handleiding werkwijze nieuwe wespenflow

Handleiding werkwijze nieuwe wespenflow Handleiding werkwijze nieuwe wespenflow Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Support... 3 3. Tablet... 4 4. Inloggen... 5 4.1. Inloggen voor beroeps... 5 4.2. Inloggen voor vrijwilligers... 6 5. Wespenmeldingen-app...

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon STANDAARDDOCUMENTEN VOOR DBA... 3.

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon STANDAARDDOCUMENTEN VOOR DBA... 3. DBA 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 STANDAARDDOCUMENTEN VOOR DBA... 3.1 4 ACTOREN / BESTEMMELINGEN... 4.1 4.1 Actoren... 4.1 4.2 Bestemmelingen...

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon WINABS V2.7.2.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 AANPASSINGEN IN WINABS... 3.1 3.1 Algemeen... 3.1 3.1.1 Scherm na upgrade... 3.1 3.1.2

Nadere informatie

FAQ overschakeling naar TCP/IP

FAQ overschakeling naar TCP/IP Handleiding FAQ overschakeling naar TCP/IP Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord...

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (Smartphone)

Handleiding Van Oirschot Onderweg-App (Smartphone) Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (Smartphone) Als één van de eerste groothandels op de Belgische markt is Van Oirschot trots om u de "Van Oirschot Onderweg"-App voor Smartphones voor te stellen.

Nadere informatie

Login scherm : - Ingave van gebruikersnaam (user name) en paswoord (password) - Druk op Login toets om in te loggen

Login scherm : - Ingave van gebruikersnaam (user name) en paswoord (password) - Druk op Login toets om in te loggen Opstarten Open Internet Explorer en ga naar de URL Login scherm : - Ingave van gebruikersnaam (user name) en paswoord (password) - Druk op Login toets om in te loggen Indien gebruiker onbekend is of geen

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven Kinderopvang. Met i-school

Handleiding online inschrijven Kinderopvang. Met i-school Handleiding online inschrijven Kinderopvang Met i-school Inhoud 1. Reserveren 1.1 Schooldagen en schoolvrije dagen 1.2 Vakanties 2. Aanmelden 3. Homepagina 4. Kalender 5. Inschrijven 5.1 Via de kalender

Nadere informatie

Begin schooljaar basisonderwijs

Begin schooljaar basisonderwijs Begin schooljaar basisonderwijs 2 juli 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Begin schooljaar basisonderwijs 2 1.1 Voorbereiden schoolstructuur.......................... 2 1.1.1 Klassen overdragen............................

Nadere informatie

Handleiding e-catalogus IMES

Handleiding e-catalogus IMES Handleiding e-catalogus IMES 1. Registratie en aanmelden Druk op de startpagina op de link rechtsboven Account aanmaken. Vervolgens kan u uw Imes klantnummer of uw BTW nummer ingeven. Het systeem gaat

Nadere informatie

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl

HANDLEIDING. Telefonica e-mail instellen in Outlook Express. Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl HANDLEIDING Telefonica e-mail instellen in Outlook Express Gemaakt door: Spanjehelpdesk.nl http://www.spanjehelpdesk.nl Stap 1: Start het programma Outlook Express. Stap 2: Kies in het menu helemaal bovenaan

Nadere informatie

Activiteitenrapport in BRIO4YOU

Activiteitenrapport in BRIO4YOU Quick User Guide Activiteitenrapport in BRIO4YOU Inleiding Met het activiteitenrapport in BRIO4YOU kunt u meldingen die aan minstens één gebruiker gekoppeld zijn bewaren en beheren. Bijvoorbeeld: taken,

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

B. Werkwijze 2 blz Inschrijven voor activiteiten blz. 22

B. Werkwijze 2 blz Inschrijven voor activiteiten blz. 22 1 HANDLEIDING 1. Registreren van klanten / aanmaak account voor het reserveren van sportinfrastructuur blz. 1 A. Werkwijze 1 Registreren: blz. 1 Geregistreerd: blz. 6 Mijn profiel aanpassen en vervolledigen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP)

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding depothouder 2.0.docx 29-12-14 1 van 16 Inleiding Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) is een internetapplicatie waarmee

Nadere informatie

Website voor leerkrachten

Website voor leerkrachten Website voor leerkrachten 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Website voor leerkrachten 2 1.1 Algemene termen en iconen........................... 3 1.2 Inloggen......................................

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie INFORMAT WEBAPPLICATIE ischoolcommunicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoe verstuur ik een bericht?... 3 Stap1 ischoolcommunicatie aanvinken bij e-mail, adres en/of gsm.... 3 Via leerlingen consulteren

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Installatie arrowup PINpad

Installatie arrowup PINpad Handleiding Installatie arrowup PINpad Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 1 INLEIDING... 2.1 1.1 Voorwoord...

Nadere informatie

Configuratie van de Website

Configuratie van de Website Configuratie van de Website 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Configuratie website 2 1.1 Instellingen in Wisa............................... 2 1.1.1 Profielen aanmaken...........................

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 1.Loginproces 1.1 Verstrekking Inlogcodes 1.1 Nieuwe gebruikers en bevoegdheden 1.2 Gebruikersinstellingen (bevoegdheden) 1.3 Inloggen 2. Bestelproces

Nadere informatie