ELE ac 16/18/20. Gebruiksaanwijzing Set

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ELE ac 16/18/20. Gebruiksaanwijzing 08.02- 50249836 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set"

Transcriptie

1 Set 0 ELE ac 16/18/ Gebruiksaanwijzing H

2 Voorwoord Voor een veilig gebruik van het interne transportmiddel is kennis nodig, die u in deze ORIGINELE HNDLEIDING vindt. De informatie is weergegeven in korte, overzichtelijke vorm. De hoofdstukken zijn alfabetisch gerangschikt. Ieder hoofdstuk begint met pagina 1. De pagina-aanduiding wordt gevormd door een hoofdstukletter en paginanummer. Voorbeeld: pagina B 2 is de tweede pagina in hoofdstuk B. Deze handleiding beschrijft verscheidene voertuigvarianten. Let er bij de bediening en de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden op dat u de beschrijving voor het juiste voertuigtype gebruikt. f m De volgende pictogrammen markeren veiligheidsaanwijzingen en belangrijke uitleg. Staat voor veiligheidsinstructies die u moet opvolgen, om gevaren voor mensen te vermijden. Staat voor instructies die u moet opvolgen, om materiële schade te vermijden. Staat voor aanwijzingen en toelichting. t o Duidt op de standaarduitvoering. Duidt op de optionele uitvoering. Onze apparaten worden continu verder ontwikkeld. Wij vragen om uw begrip voor het feit dat wij een voorbehoud moeten maken voor wijzigingen in vorm, uitrusting en techniek. Uit de inhoud van deze handleiding kunnen op grond hiervan geen claims met betrekking tot bepaalde eigenschappen van het apparaat worden afgeleid. uteursrecht Het auteursrecht voor deze handleiding blijft in het bezit van JUNGHEINRICH G. Jungheinrich ktiengesellschaft m Stadtrand Hamburg - DUITSLND Telefoon: +49 (0) 40/ NL

3 0108.NL

4 Inhoudsopgave B Doelmatig gebruik Beschrijving van het voertuig 1 Beschrijving van gebruik... B 1 2 Bouwelementen- en functiebeschrijving... B 2 3 Technische gegevens standaard uitrusting... B Gegevens over prestatie... B fmetingen... B EN-normen... B Voorwaarden gebruik... B 5 4 Plaatjes... B Typeplaatje, voertuig... B 7 C Transport en eerste ingebruikname 1 Verlading via hijskraan... C 1 2 Eerste ingebruikname... C 1 3 Bewegen van het voertuig zonder eigen aandrijving (noodbedrijf)... C Noodbesturing met servicesleutel 741 (o)... C 3 D ccu - onderhoud, opladen, vervangen 1 Veiligheidsbepalingen in de omgang met natte accu s... D 1 2 ccutype... D 2 3 ccu s en motorprestatie... D 2 4 ccu vrijleggen... D 3 5 ccu opladen... D ccu opladen met stationaire acculader... D ccu met geïntegreerde oplaadapparaat laden (o)... D 4 6 ccu in- en uitbouwen... D 7 7 Batterijontladingsmeter (t)... D 8 I 1

5 E Bediening 1 Veiligheidsbepalingen voor de omgang met het bodemtransportvoertuig... E 1 2 Beschrijving van de elementen voor aanwijzing en bediening... E 2 3 Voertuig in gebruik nemen... E 4 4 Werken met het bodemtransportvoertuig... E Veiligheidsregels tijdens het rijden... E Opnemen en neerzetten van lading... E Voertuig beveiligd parkeren... E 9 5 Bedienings-toetsenblok (CNCODE) (o)... E Codeslot... E Rij-programa's... E Parameters... E Parameter-instellingen... E Rijparameters... E 17 6 fleesinstrument (CNDIS) (o)... E Batterij leeg-waarschuwing... E Bedrijfsuren-indicatie... E Inschakel-test... E Hulp bij storingen... E 22 F Instandhouding van het bodemtransportvoertuig 1 Bedrijfsveiligheid en milieubescherming... F 1 2 Veiligheidsvoorschriften voor het instandhouden... F 1 3 Onderhoud en inspectie... F 3 4 Onderhouds-checklijst ELE ac 16 / 18 / F 4 5 Smeerplan ELE ac 16 / 18 / F Bedrijfsmiddelen... F 7 6 dviezen voor onderhoud... F Voertuig voorbereiden voor onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden... F fdekkap vooraan... F Kap aandrijving afnemen... F Elektrische stoppen controleren... F Hernieuwde inbedrijfname... F 10 7 Stilleggen van het bodemtransportvoertuig... F Maatregels voor het stilleggen... F Maatregels tijdens de stillegging... F Hernieuwde ingebruikname na stillegging... F 11 8 Veiligheidscontrole na verloop van tijd en buitengewone gebeurtenissen (D: UVV-controle volgens VBG 36 [voorschriften voor ongevallenpreventie])... F 11 I 2

6 Doelmatig gebruik De richtlijn voor het juiste en doelmatige gebruik van bodemtransportvoertuigen (VDM) wordt met dit toestel meegeleverd. Ze is onderdeel van deze gebruiksaanwijzing en moet in ieder geval worden nagekomen. Nationale bestemmingen blijven onbeperkt geldig. Het bodemtransportvoertuig dat in deze gebruiksaanwijzing is beschreven is bestemd voor het heffen en transporteren van ladingeenheden. Het dient volgens de gegevens in deze gebruiksaanwijzing ingezet, bediend en onderhouden te worden. Ieder ander gebruik is niet doelmatig en kan schade aan personen, materieel of goederen veroorzaken. Bovenal dient een te zware belasting door te zware of eenzijdig opgenomen lading vermeden te worden. Bindend voor de maximaal opneembare lading is het aan het voertuig aangebrachte typeplaatje of ladingdiagram. Het bodemtransportvoertuig mag niet in omgevingen met brand- of ontploffingsgevaar gereden worden en evenmin in omgevingen die corrosie veroorzaken of die sterk stofhoudend zijn. m Verplichtingen voor de exploitant: Exploitant in de hier bedoelde betekenis is iedere natuurlijke of juridische persoon die zelf gebruik maakt van het bodemtransportvoertuig of in diens opdracht deze gebruikt wordt. In speciale gevallen (b.v. leasing, verhuur) is de gebruiker diegene die volgens de bestaande contractuele bestemmingen tussen de eigenaar en de gebruiker van het bodemtransportvoertuig de verplichtingen voornoemd dient uit te voeren. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat het bodemtransportvoertuig uitsluitend doelmatig gebruikt wordt en dat alle gevaren voor het leven en de gezondheid van de gebruiker of van derden vermeden worden. Bovendien moet erop gelet worden dat de voorschriften voor het vermijden van ongelukken, verdere arbeidstechnische aanwijzingen evenals de richtlijnen voor gebruik, onderhoud en instandhouding in acht genomen worden. De exploitant dient ervoor in te staan dat alle gebruikers deze gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen hebben. Bij veronachtzaming van deze gebruiksaanwijzing vervalt onze garantie. Dit geldt dienovereenkomstig, wanneer zonder toestemming van de servicedienst van de fabrikant door de klant en/of derden ondeugdelijke werkzaamheden aan het product zijn verricht. Het aanbouwen van accessoires: Het aan- of inbouwen van extra installaties, waardoor ingegrepen wordt in de funkties van het bodemtransportvoertuig of die daardoor aangevuld worden, mag uitsluitend ná schriftelijke toestemming door de producent gebeuren. Indien nodig dient een schriftelijke vergunning van de lokale autoriteiten aangevraagd te worden. De vergunning van amtswege is echter geen alternatief voor de schriftelijke toestemming door de producent NL 1

7 NL

8 Set B Beschrijving van het voertuig 1 Beschrijving van gebruik Het voertuig is voor transport van goederen op vlakke vloeren bestemd. Er kunnen pallets met open bodemoplage en met dwarsplanken buiten het bereik van de lastwielen of de rollwagens worden opgenomen. De draagcapaciteit vindt u in het plaatje draagcapaciteit Qmax. Type draagcapaciteit motorprestatie ELE ac kg 1,0 kw ELE ac kg 1,0 kw ELE ac kg 1,0 kw B 1

9 Set 2 Bouwelementen- en functiebeschrijving Pos. Benaming Pos. Benaming 1 t Ontladingsmeter 8 t Ladingopname o fleesinstrument (CNDIS) 9 o Geïntegreerde acculader 24 V / 30 (incl. veiligheidsschakeling) 2 o Bedienings-toetsenblok 10 t ccukap (CNCODE) 3 t Schakelslot 11 t Rijschakelaar o Schakelslot 12 t Oprij-veiligheidstaster (additioneel met tweede trap voor remlichting) 4 t fdekkap vooraan 13 t Dissel 5 t andrijvingskap tweedelig 14 t ccustekker (nooduit) 6 t Steunwielen 15 t Schakelaar-kruipsnelheid 7 t andrijvingswiel t = Uitrusting serie o = Extra uitrusting B 2

10 3 Technische gegevens standaard uitrusting Opsomming van de technische gegevens volgens VDI Onder voorbehoud van technische veranderingen en toevoegingen. 3.1 Gegevens over prestatie Benaming ELE ac 16 ELE ac 18 ELE ac 20 Q Draagcapaciteit kg C Zwaartepuntafstand lading bij standaard mm vorklengte *) Rijsnelheid 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 km/h met/zonder geheven lading Hefsnelheid heffen 3,4 / 4,2 3,3 / 4,2 3,2 / 4,2 cm/s met/zonder geheven lading Hefsnelheid neerlaten 5,3 / 3,6 5,3 / 3,6 5,3 / 3,6 cm/s met /zonder geheven lading Max. klimcapaciteit (5 min) met /zonder geheven lading 10 / 20 9 / 20 8 / 20 % *) Bij een langere vorkuitvoering bevindt zich de zwartepunt lading in het vorkmidden 3.2 fmetingen Benaming ELE ac 16 ELE ac 16 / 18 / 20 korte uitvoering h 3 Heffen 122 mm h 13 Ladingopname neergelaten 85 mm Y* Wielstand, (kort, lang) 1240 / 1310 mm l 1 lgehele lengte (kort, lang) 1630 / 1700 mm l 2 Lengte inclusief vorkrug (kort, lang) 480 / 550 mm l Standaard vorklengte 1150 mm b 1 Breedte voertuig 700 mm Wa* Draaistraal 1450 / 1520 mm st* Breedte arbeidsgang 1915** / 1985** mm bij pallets 800 x 1200 overlangs st* Breedte arbeidsgang 1865 / 1935 mm bij pallets 1000 x 1200 overdwars a Veilige afstand 200 mm * Lastsectie geheven / neergelaten +55 mm ** Diagonaal conform VDI +204 mm B 3

11 1268 c l 803 Q 150 l h 3 y h13 l b11 b5 e a_ 2 W a a_ 2 st B 4

12 3.3 EN-normen Permanente geluidsdrukpeil: 70 db() volgens EN in overeenstemming met ISO De permanente geluidsdrukpeil is een volgens de opgegeven normen berekende gemiddelde waarde en houdt rekening met de geluidsdrukpeil bij het rijden, heffen en tijdens de vrijloop. De geluidsdrukpeil wordt dicht bij het oor van de bestuurder gemeten. Elektromagnetische verdraagzaamheid (EMV) De producent bevestigt het aanhouden van de grenswaarden voor elektromagnetische stoorzendingen en stoorbestendigheid evenals de controle van het ontladen van statische elektriciteit volgens EN en ook de daar aangegeven normatieve verwijzingen. Wijzigingen aan de elektrische en elektronische onderdelen en hun groepering mogen alleen met de schrijftelijke toestemming van de producent worden uitgevoerd. 3.4 Voorwaarden gebruik Omgevingstemperatuur - bij gebruik 5 C tot 40 C Bij voortdurende inzet onder 5 C of in het koelhuis resp. bij extreme temperaturen of verandering van luchtvochtigheidsgehalte is voor heftrucks een speciale uitrusting en toelating vereist. B 5

13 Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kw xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Set Plaatjes Qmax 2000kg Pos. Benaming 16 Typeplaatje, voertuig 17 Draagcapaciteit Qmax 18 Verbodsbordje Meerijden verboden 19 anslagpunt voor hijsverlading 20 UVV-controleplaquette (alleen voor D) B 6

14 4.1 Typeplaatje, voertuig Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx kw xxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Pos. Benaming Pos. Benaming 21 Type 28 andrijfvermogen in kw 22 Serie-nr. 29 Klant-nr. 23 Nominale draagcapaciteit in kg 30 ccugewicht min/max in kg 24 ccu: spanning in V 31 Leeggewicht zonder batterij in kg 25 Producent 32 Bouwjaar 26 Order-nr. 33 Logo van de producent 27 Zwaartepuntafstand lading in mm Om het typeplaatje te kunnen lezen, moet de ladingopname worden geheven. Bij vragen over het voertuig respectievelijk bestellingen aub. het serie-nummer (22) aangeven. B 7

15 B 8

16 Set C Transport en eerste ingebruikname 1 Verlading via hijskraan m lleen hijstuig met uitreikende draagcapaciteit gebruiken (gewicht verlading = eigen gewicht + accugewicht, vgl. typeplaatje voertuig). Voor het verladen van het voertuig met behulp van hijstuig is het frame met aanslagpunten (1) voorzien. m Voertuig beveiligd parkeren (vgl. hoofstuk E). Het hijstuig aan de aanslagpunten (1) aanslagen. Het hijstuig zo aan de aanslagpunten aanslagen dat het niet kan verschuiven. De aanslagmiddelen van het hijstuig moeten zo worden vast gemaakt dat ze bij het heffen niet in aanraking komen met accessoires. 1 2 Eerste ingebruikname m Voertuig alleen met aacustroom rijden! Gelijkgerichte wisselstroom beschadigt de elektronika-onderdelen. Kabelverbindingen met de accu (sleepkabel) moeten korter dan 6 m zijn. Het voertuig kan nadat het geleverd werd of na een transport als in het volgende beschreven bedrijfsklaar worden gemaakt: Uitrusting op volledigheid controleren. Indien nodig accu inbouwen, accukabel niet beschadigen. accu opladen (vgl. hoofdstuk D) Wordt bij de klant een onderhoudsvrije batterij ingezet, moet de instelling van de ontladingsmeter met het batterijtype overeenstemmen (controle door servicedienst van de fabrikant). Voertuig als voorgeschreven in gebruik nemen (vgl. hoofdstuk E). Na het parkeren van het voertuig is het mogelijk dat de loopvlaktes van de wielen plat worden, maar als het voertuig een korte tijd rijdt zal dit verschijnsel weer verdwijnen. C 1

17 Set 3 Bewegen van het voertuig zonder eigen aandrijving (noodbedrijf) Om het voertuig in de toestand noodbedrijf te kunnen bewegen, moet de elektromagnetisch in werking gestelde rem worden losgemaakt. fdekkap vooraan (2) afnemen (vgl. hoofdstuk F). Rechte aandrijvingskap (3) afnemen (vgl hoofdstuk F) Schroeven (4) tot aan de aanslag tegen de richting van de wijzers van de klok draaien. m Het voertuig kan nu worden bewogen. Nadat het voertuig op de plaats van bestemming is geparkeerd, moeten de schroeven (4) weer tot aan de aanslag met de richting van de wijzers van de klok worden gedraaid om de remwerking weer in werking te stellen! C 2

18 3.1 Noodbesturing met servicesleutel 741 (o) De ELE ac kan bij storingen in het elektrisch systeem met spierkracht verreden worden. Er moet een batterij in het voertuig zijn geplaatst, die is aangesloten. De servicesleutel 741 (o) (standaard is 701) moet in stand 2 van het schakelslot worden gezet. De sleutel 701 voor normale voertuigbesturing kan alleen in stand 1 van het schakelslot gedraaid worden. De schakelaar kruipsnelheid moet ingedrukt worden en ingedrukt blijven. De rem licht, d.w.z. het voertuig kan verreden worden. Zodra de kruipsnelheidschakelaar wordt losgelaten, wordt het voertuig door de rem geremd. C 3

19 C 4

20 D ccu - onderhoud, opladen, vervangen 1 Veiligheidsbepalingen in de omgang met natte accu s Vóór alle werkzaamheden aan de accu s moet het voertuig beveiligd geparkeerd worden (vgl. hoofdstuk E). Personeel voor onderhoud: Het opladen, onderhouden en vervangen van accu s mag uitsluitend door hiervoor opgeleid personeel uitgevoerd worden. Deze gebruiksaanwijzing en de aanwijzingen van de producent van de accu en het acculaadstation moeten bij deze werkzaamheden opgevolgd worden. Maatregels voor brandbeveiliging: Bij het omgaan met de accu s mag niet gerookt en geen open vuur gebruikt worden. In de omtrek van het voor opladen geparkeerd voertuig mogen op een afstand van tenminste 2 m geen brandbare stoffen of vonkenvormende bedrijfsmiddelen aanwezig zijn. De ruimte moet geventileerd zijn. Brandwerend materieel moet gereedstaan. Onderhoud van de accu: De celdeksels van de accu moeten droog en schoon gehouden worden. Klemmen en kabelschoentjes moeten schoon, met weinig accupoolvet ingesmeerd en stevig vastgeschroefd zijn. ccu s met niet geisoleerde polen moeten met een niet glijdende isolatiemat afdeckken. m f m f Het uit de weg ruimen van de accu: De accu moet op juiste wijze en volgens de geldende nationale bepalingen voor milieubescherming of de desbetreffende wetten uit te weg worden geruimd. De aanwijzingen van de producent moeten in ieder geval worden nagekomen. Voordat de accukap wordt gesloten, moet worden gecontroleerd dat de accukabel niet kan worden beschadigd. De accu s bevatten opgelost zuur dat vergiftig en bijtend is. Om deze reden moet bij alle werkzaamheden aan de accu s beschermende kleding en oogbescherming gedragen worden. Ieder contact met accuzuur moet vermeden worden. Mochten kleding, huid of ogen desondanks met accuzuur in aanraking gekomen zijn, dienen de getroffen delen onmiddellijk met veel stromend water afgespoeld te worden, bij huidof ogencontact moet bovendien een arts geraadpleegd worden. Uitgestroomd accuzuur moet onmiddellijk geneu-traliseerd worden. Er mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van batterijen met gesloten batterijbak. Het gewicht en de afmetingen van batterijen hebben een aanzienlijke uitwerking op de bedrijfsveiligheid van de truck. De batterij-uitrusting mag uitsluitend met toestemming van de producent uitgewisseld worden. D 1

21 2 ccutype Het gewicht van de verschillende accutypes vindt u in het typeplaatje van de accu. m fhankelijk van de uitvoering wordt de ELE ac van verschillende accutypes voorzien (vgl. hoofdstuk B). ccu s met niet geïsoleerde polen moeten met een niet wegglijdende isoleermat worden afgedekt. Bij het vervangen/inbouwen van de accu moet erop gelet worden dat de accu vast in de accuruimte van het voertuig zit. 3 ccu s en motorprestatie ELE ac ELE ac Korte uitvoering (K) Lange uitvoering (L) 24 V - PzS - accu 1 PzS 126 h 1 PzS 200 h 1 PzS 150 h Motorprestatie 1,0 kw 1,0 kw m Op het typeplaatje wordt door de afkortingen K (korte uitvoering) en L (lange uitvoering) de bedoelde uitvoering gekenmerkt. fhankelijk van het accutype kunnen ook accu s met meer prestatie en onderhousvrije accu s worden gebruikt. Bij het vervangen / het inbouwen van de accu moet erop gelet worden dat hij vast in de accuruimte van het voertuig zit. D 2

22 Set 4 ccu vrijleggen m Voertuig beveiligd parkeren (vgl. hoofdstuk E). ccukap (2) openen. Daartoe kap op de komvormige greep (1) beetpakken en omhoog klappen. Indien nodig isoleermat van de accu nemen. De accukap wordt door eigen gewicht open gehouden. 5 ccu opladen m Voor batterijoplading moet het voertuig in een gesloten, goed geventileerde ruimte worden geparkeerd. Bij het opladen van de accu moeten de oppervlakken van de accucellen vrijliggen om een uitreikende ventilatie te garanderen. Er mogen geen metalen gereedschappen op de accu liggen. Vóór het opladen alle kabel- en steekverbindingen op zichtbare beschadigingen controleren. De veiligheidsvoorschriften van de producent van de accu en de acculader moeten in ieder geval worden nagekomen. 5.1 ccu opladen met stationaire acculader ccustekker (3) eruittrekken. ccu vrijleggen (vgl. punt 4). ccustekker (3) met laadkabel van de stationaire acculader verbinden en acculader inschakelen D 3

23 5.2 ccu met geïntegreerde oplaadapparaat laden (o) f Het oplaadapparaat mag niet geopend worden. Het apparaat vervangen als het beschadigd is. an de schakelaar (6) zijn uit veiligheidsredenen tussen de regelposities de regelposities 1 tot 6 tussenposities voorzien. ls het voertuig zonder accu uitgeleverd wordt, is een tussenpositie als voorgift gekozen. De rode knipperlicht-led (4) begint te branden - de accu kan niet geladen worden Laadkromme in het geïntegreerde oplaadapparaat kiezen m De schakelaar (6) van het oplaadapparaat kan gebruikt worden, om de laadkrommen aan de afzonderlijke gebruikte accu aan te passen (vergl. ook de volgende tabel). Voordat de bijbehorende laadkromme geregeld kan worden, de stroomstekker trekken! ls er een accu aangesloten is, wordt de nieuwe justering via LED's bevestigd (vgl. aanwijzer) en onmiddelijk effectief. Positie van de schakelaar (6) gekozen laadkrommen (karakteristieken) 1 Natte accu's: h 2 Onderhoudsvrij: h 3 Onderhoudsvrij: h 4 Onderhoudsvrij: h 5 V r i j 6 V r i j D 4

24 Laadkromme justeren De laadkromme met de volgende stappen justeren: ccu aansluiten Regelschakelaar naar rechts (met de wijzers van de klok) draaien totdat het eindpunt bereikt is. Regelschakelaar naar links (tegen de wijzers van de klok) draaien totdat het eindpunt bereikt is. De gewenste karakteristiek door draaien van de regelschakelaar naar rechts kiezen Hierdoor kan het oplaadapparaat als regeltoestel gebruikt worden De rode LED begint snel te knipperen Na 3 seconden knippert de groene LED een keer In de tussenposities knippert de rode LED. ls een geldige karakteristiek gekozen is, begint de groene LED in de bijbehorende positie te knipperen. Oplaadproces met geïntegreerde oplaadapparaat starten geene geldige karakteristiek gekozen Karakteristiek 1 gekozen f Het voertuig beveiligd parkeren (vergl. hoofdstuk E). Bij het opladen moet de bovenkant van de accucellen openliggen om voor voldoende ventilatie te zorgen. Op de accu mogen geen metalen voorwerpen gelegd worden. Voor het opladen alle kabel- en steekverbindingen op zichtbare beschadigingen controleren. De veiligheidsvoorschriften van de accuproducent onvoorwaardelijk opvolgen. Stroomnetaansluiting Netspanning: 230 V (+10/-15%) Netfrequentie: 50 Hz / 60 Hz De netkabel van het laadtoestel (7) is aan de zijkant van buiten af toegankelijk. ccu openleggen (vergl. punt 4). Zo nodig, de isolatiemat van de accu afnemen. Batterijstekker moet ingeplugd blijven. Netstekker (7) in een contactdoos steken. De knipperende LED geeft de oplaadtoestand resp. een storing aan (knippercodes vergl. tabel LED-aangifte ). ls de netstekker (7) met het stroomnet verbonden is, zijn alle elektrische functies van het voertuig onderbroken (elektrische wegrijbeveiliging). Het voertuig kan niet bedreven worden. 7 De netstekker (7) uit de contactdoos trekken en weer aan de zijkant in het frame wegbergen. D 5

25 f Na een stroomuitval wordt het oplaadproces automatisch voortgezet. Het oplaadproces kan door trekken van de netstekker onderbroken en als gedeeltelijke lading voortgezet worden. De netkabel mag niet beschadigd worden. Voor ingebruikname moet de accukap veilig gesloten worden. Oplaadtijden De duur van het oplaadproces hangt van de accucapaciteit af. LED-aangifte Groene LED (oplaadtoestand) Compensatieopladen Het compensatieoplaadproces begint automatisch nadat het opladen beëindigd is. Verdeelopladingen Rode LED (storing) angifte brandt --- Oplaadproces beëindigd; accu is volledig geladen. (Oplaadpauze, instandhoudingsopladen of compensatieopladen) knippert --- Oplaadproces langzaam knippert snel --- anwijzing als er een oplaadproces begint of nadat een nieuwe karakteristiek ingesteld is. antal knipperimpulsen voldoet de gezette karakteristiek. --- brandt Overtemperatuur. Oplaadproces is onderbroken. --- knippert langzaam Veiligheidsoplaadtijd overschreden. Oplaadproces afgebroken. Netonderbreking voor hernieuwd oplaadproces noodzakelijk. --- knippert snel Karakteristiekjustering is ongeldig Stroomuitval en/of geen accu aangesloten. Het oplaadapparaat is zó gebouwd, dat het zich automatisch aanpast als er gedeeltelijk opgeladen accu's bijgeladen worden. Hierdoor wordt de accuverslijting gereduceerd. D 6

26 Set 0 6 ccu in- en uitbouwen f Het voertuig moet waterpas staan. Om kortsluitingen te vermijden, moeten accu s met vrijliggende polen of verbindingen met een gummimat worden afgedekt.ccustekker respectievelijk accukabel zo plaatsen dat ze bij het eruittrekken van de accu niet aan het voertuig blijven hangen. Bij het transport van de accu daarop letten dat het hijstuig een uitreikende draagcapaciteit heeft (vgl. aacugewicht op het typeplaatje van de accu aan de accubak). Het hijstuig moet loodrecht naar boven worden getrokken. De haken van het hijstuig mogen niet op de accucellen vallen. ccu vrijleggen (vgl. punt 4). Batterijstekker (3) uitpluggen. Hijstuig aan ogen (8) aanslagen. ccu naar boven uit de accubak trekken. 8 3 m f De accu wordt in de omgekeerde volgorde weer ingebouwd, daarbij op de juiste inbouwpositie en de juiste aansluiting van de accu letten. Na het opnieuw inbouwen alle kabel- en steekverbindingen op zichtbare beschadigingen controleren. ccukap voorzichtig en lanzaam sluiten. Niet tussen accukap en frame grijpen. D 7

27 7 Batterijontladingsmeter (t) Nadat het voertuig met de sleutelschakelaar of CNCODE spanningvrij is geschakeld, wordt de ladingstoestand van de batterij getoond. 9 De LED-kleuren (9) geven de volgende toestanden aan: LED-kleur Waarde groen restcapaciteit standaardbatterij % restcapaciteit onderhoudsvrije batterij % oranje restcapaciteit standaardbatterij % restcapaciteit onderhoudsvrije batterij % groen/oranje restcapaciteit standaardbatterij % knipp. 1Hz restcapaciteit onderhoudsvrije batterij % rood restcapaciteit standaardbatterij 0-20 % restcapaciteit onderhoudsvrije batterij 0-40 % Brandt de LED rood, is het heffen van lasteenheden niet meer mogelijk. De functie heffen wordt pas weer vrijgegeven, wanneer de aangesloten batterij voor minimaal 70 % opgeladen is. Bedraagt de bij inschakeling van het voertuig berekende ladingtoestand minstens 70% van de ladingtoestand van een volle batterij, wordt de aflezing naar 100% teruggezet. De aflezing wordt in afhankelijkheid van de ladingtoestand in 10%-stappen gereduceerd. Binnen 3 minuten wordt de aangegeven ladingtoestand met maximaal 10% gereduceerd. De aangegeven ladingtoestand kan tijdens lopend bedrijf niet opnieuw toenemen. De aflezing van de ladingstoestand wordt bij instelling van het batterijtype naar 100% teruggezet. Knippert de LED rood en het voertuig is niet gebruiksgereed, dan de servicedienst van de fabrikant inlichten. Rood knipperen signaleert een storing aan de voertuigbesturing. De knipperfrequentie geeft het type storing aan. D 8

28 E Bediening 1 Veiligheidsbepalingen voor de omgang met het bodemtransportvoertuig Toestemming voor rijden: Het bodemtransportvoertuig mag uitsluitend gebruikt worden door personen die opgeleid zijn voor de besturing en de omgang met ladingen en die hun capaciteiten aan de exploitant of diens gemachtigde hebben bewezen en door hem uitdrukkelijk opdracht voor het besturen hebben gekregen. Rechten, plichten en gedragsregels voor de bestuurder: De bestuurder moet ingelicht zijn over zijn rechten en plichten en onderricht in de bediening van het bodemtransportvoertuig en de inhoud van de gebruiksaanwijzing kennen. an deze persoon moeten de noodzakelijke rechten overgedragen worden. Bij transportvoertuigen welke van buiten bediend worden, moeten bij de bediening beschermschoenen worden gedragen. Verbod gebruik door onbevoegden: De bestuurder is tijdens de tijd van gebruik voor het bodemtransportvoertuig verantwoordelijk. Hij moet onbevoegden verbieden, met het bodemtransportvoertuig te rijden of in werking te stellen. Er mogen geen personen worden getransporteerd of geheven. Beschadigingen en gebreken: Beschadigingen en andere gebreken aan het bodemtransportvoertuig of het accessoire moeten ogenblikkelijk aan het toeziend personeel meegedeeld worden. Bodemtransportvoertuigen welke niet bedrijfsveilig zijn (bvb. afgesleten banden of defecte remmen) mogen tot ze op juiste wijze gerepareerd werden, niet worden gebruikt. Reparaties: Zonder speciale opleiding en toestemming mag de bestuurder geen reparaties of veranderingen aan het bodemtransportvoertuig uitvoeren. In geen geval mag hij veiligheidsinrichtingen of schakelaars buiten werking stellen of verstellen. f Gevarenzone: Gevarenzone is die zone waarin personen door rij- of hefbewegingen van het bodemtransportvoertuig, het hefgerei (b.v. de ladingvork of accessoires) of het laadgoed in gevaar zijn. Hierbij hoort ook de zone die door neerstortend laadgoed of een neerzinkende/neerstortende arbeidsinstallatie bereikt kan worden. Onbevoegde personen moeten uit de gevarenzone gewezen worden. Bij gevaar voor personen moet op tijd een waarschuwingssignaal gegeven worden. Wanneer onbevoegden ondanks waarschuwing de gevarenzone niet verlaten, moet het bodemtransportvoertuig onmiddellijk tot stilstand gebracht worden. Veiligheidsinstallaties en waarschuwingsborden: De hier beschreven veiligheidsinastallaties, waarschuwingsborden en waarschuwingsaanwijzingen moeten in ieder geval worden nagekomen. E 1

29 2 Beschrijving van de elementen voor aanwijzing en bediening Pos. bedienings- ELE ac functie resp.opgave elementen 16 / 18 / 20 1 Dissel t Voertuig besturen en remmen. 2 ccustekker (nood-uit) t De stroomkring wordt onderbroken, alle elektrische functies schakelen af. 3 Ontladingsmeter t Ladingstoestand van de batterij. fleesinstrument (CNDIS) o Bedrijfsuren-indicatie. Ladingstoestand van de batterij. Indicatie van servicemeldingen en, gecombineerd met CNCODE, rijparameters. 4 Bedienings-toetsenblok (CNCODE) o Code-instellingen. Vrijgave en selectie van de rij-programa's. Invoer van de rijparameters. 5 Schakelslot t Stuurstroom in- en uitschakelen. Door eruit trekken van de sleutel is het voertuig tegen inschakelen door onbevoegden beveiligd. Schakelslot met tweede schakeltrap 6 Geïntegreerde acculader (incl. veiligheidsschakeling) o o Bewerkstelligt remlichting voor verrijden van het niet bedrijfsgerede voertuig. Opladen van de accu door de netstekker in het netstopcontact te steken. 7 Schakelaar - kruipsnelheid t Met behulp van de schakelaar kruipsnelheid ' worden de rijsnelheid en de acceleratie gereduceerd. ls de dissel in het rembereik boven staat, is het mogelijk de remfunctie te overbruggen en het voertuig met gereduceerde snelheid (rangeerrit) te bewegen door de taster te drukken. 8 Rijschakelaar t Regelt de rijrichting en de rijsnelheid. 9 Oprij-veiligheidstoets t Voertuig rijdt van de gebruiker weg. 10 Taster - t Ladingopname heffen ladingopname heffen 11 Taster - t Ladingopname neerlaten ladingopname neerlaten 12 Taster waarschuwingssignaal t custisch signaal in werking zetten t = Standaarduitvoering o = ccessoire E 2

30 Set E 3

31 Set 3 Voertuig in gebruik nemen f Voordat het voertuig in gebruik genomen mag worden, bedient of een lading mag worden geheven, moet de bestuurder controleren, dat zich niemand in de gevarenzone bevindt. Controles en werkzaamheden vóór de dagelijkse ingebruikname Het hele voertuig ( vooral wielen en ladingopname) op beschadigingen controleren. ccubevestiging en kabelaansluitingen controleren. Voertuig inschakelen Controleren of de accustekker (2) ingesteekt is. Sleutel in schakelslot (5) steken en tot aan de aanslag naar rechts in stand I draaien of bij CNCODE (o) vrijschakelcode intoetsen (zie sectie 5). Taster-claxon (12) door drukken op functie controleren. Het voertuig is nu bedrijfsklaar. o De ontladingsmeter (3) geeft de beschikbare batterijlading aan. Dissel (1) op remfunctie controleren (zie sectie 4.2) E 4

EJC/EJC-Z 14/16. Gebruiksaanwijzing 06.98 - 10004251 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Gebruiksaanwijzing 06.98 - 10004251 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Gebruiksaanwijzing H 10004251 01.06 Voorwoord Voor een veilig gebruik van het interne transportmiddel is kennis nodig, die u in deze ORIGINELE HNDLEIDING vindt. De inormatie is

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Gebruikershandboek Nederlands Juni 2010 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden

Nadere informatie

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C)

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Voor de installateur Service-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Overzicht Nefit SmartLine HR(C) frame Overzichtstekening Nefit SmartLine HR(C) 8 9

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire UI 12/22 UI 12/22 Funk Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire Installatie- en gebruikershandleiding Instructions de montage et de service Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag 14-0/0 GX atmomag 14-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag 14-0/0 GX atmomag 14-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag 4-0/0 GX atmomag 4-0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag mini -0/0 GX atmomag mini -0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding ULTRAMAT 10. Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen

Handleiding ULTRAMAT 10. Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen Graupner Best.-nr. 6410 Handleiding ULTRAMAT 10 Low-budget universeel computergestuurd snellaadapparaat voor NiCd-, NiMH-, Li-Io en LiPo cellen Nederlands bladzijde inhoudsoverzicht hoofdstuk bladzijde

Nadere informatie

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren.

Vanaf nu brandt het licht tot diep in de nacht en de constructieafdeling maakt overuren. SPEEDHUB 500/14 "Sneller dan de branding" Frankrijk 1994. Het contact met de teams en de teammonteurs van de Tour de France was zoals altijd zeer spannend. Onze fietsketting Rohloff S-L-T 99 is succesvol

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

GPS-horloge met hartslagmeting

GPS-horloge met hartslagmeting GPS-horloge met hartslagmeting Bedieningshandleiding Uitgave 06/2013 Inhoudsindex 1 Toepassingsgebied... 4 2 Veiligheid en onderhoud... 5 2.1 Veiligheidsinstructies... 5 2.2 Reparatie... 6 2.4 Schokken

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing Rider 15V2 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 15V2 Inleiding...

Nadere informatie

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 58-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL

Voor de gebruiker en de installateur. Bedienings- en installatiehandleiding. calormatic 340f. VRT 340f. Kamer(klok)thermostaat NL; BENL Voor de gebruiker en de installateur Bedienings- en installatiehandleiding calormatic 340f Kamer(klok)thermostaat VRT 340f NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Aanwijzingen bij de documentatie.. 4 Bewaren

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

D 10 series. Wireless DECT headset system. Gebruiksaanwijzing

D 10 series. Wireless DECT headset system. Gebruiksaanwijzing D 10 series Wireless DECT headset system Gebruiksaanwijzing Inhoud Inhoud Belangrijke veiligheidsvoorschriften... 2 Omvang levering... 4 Basisstations met componenten... 4 Headset met componenten... 4

Nadere informatie

Accu-Chek Aviva Combo

Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Combo 2008 Roche Diagnostics. Alle rechten voorbehouden. Roche Diagnostics GmbH, 68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK SPIRIT

Nadere informatie

CN14 Gebruikershandleiding

CN14 Gebruikershandleiding Vóór het eerste spelen Spelen op het instrument CN14 Gebruikershandleiding Interne songs Recorder Instellingen Bijlage We danken u dat u heeft besloten een KAWAI digitale piano te kopen! Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

M4.15 M4.17. Bedieningshandleiding

M4.15 M4.17. Bedieningshandleiding M4.15 M4.17 Bedieningshandleiding VD01047 M4.17 Copyright 2007 Vetus n.v. Schiedam Holland Bedieningshandleiding M4.15 M4.17 Serienummers Motornummer Vetus: Mitsubishi: Keerkoppeling-serienummer: Gelieve

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Teasi One - Gebruikershandleiding

Teasi One - Gebruikershandleiding Teasi One - Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Gebruik en bediening van navigatiesystemen 3 1. Uw apparaat leren kennen... 5 2. Het apparaat starten... 8 2.1. Eerste keer starten... 8 2.2. Tweede en volgende

Nadere informatie

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie NL NL Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen/ Veiligheidsinstructies. 3 1.1 Uitleg van de symbolen............... 3 1.2

Nadere informatie