Methotrexaat Sandoz 10 mg/ml, oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuit methotrexaat D10149.B BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Methotrexaat Sandoz 10 mg/ml, oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuit methotrexaat D10149.B BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS"

Transcriptie

1 Methotrexaat Sandoz 10 mg/ml, oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuit methotrexaat D10149.B BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Inhoud van deze bijsluiter: 1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt? 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 3. Hoe gebruikt u dit middel? 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u dit middel? 6. Aanvullende informatie 1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? Methotrexaat Sandoz is een geneesmiddel met de volgende eigenschappen: - het heeft invloed op de groei van sommige cellen in het lichaam die zich snel vermenigvuldigen (antitumoraal middel), - het vermindert de bijwerkingen van het eigen verdedigingsmechanisme van het organisme (immunosuppressivum) en - het heeft ontstekingsremmende effecten. Methotrexaat Sandoz wordt gebruikt bij patiënten met: - actieve reumatoïde artritis (RA) bij volwassen patiënten, - poly-artritische vormen (als minimaal vijf gewrichten aangetast zijn) van ernstige, actieve, juveniele idiopathische artritis (JIA) als de reactie op niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID s, ontstekingsremmers) onvoldoende was en - ernstige recalcitrante invaliderende psoriasis die niet adequaat reageert op andere vormen van behandeling zoals fototherapie (behandeling met licht), PUVA (combinatie van ultraviolet licht en het geneesmiddel psoraleen) en retinoïden, en ernstige psoriasis die de gewrichten aantast (psoriasis arthropathica) bij volwassen patiënten. 2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN? Belangrijke waarschuwing met betrekking tot de dosering van methotrexaat: Methotrexaat mag voor de behandeling van reumatische aandoeningen of ziekten van de huid alleen eenmaal per week gebruikt worden. Foutieve dosering van methotrexaat kan leiden tot ernstige bijwerkingen (waaronder met een fatale afloop). Lees paragraaf 3 van deze bijsluiter zeer zorgvuldig door. Als u vragen heeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker voor u dit middel gebruikt. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? - U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. - U heeft een ernstige nieraandoening (uw arts bepaalt de ernst van uw ziekte). - U heeft een ernstige leveraandoening (uw arts bepaalt de ernst van uw ziekte). - U heeft stoornissen van het bloedvormend systeem. - U drinkt veel alcohol. - U heeft een verstoord immuunsysteem. - U heeft een ernstige of reeds bestaande infectie, bijv. tuberculose of HIV. - U heeft maag-darmzweren. - U bent zwanger of geeft borstvoeding (zie rubriek Zwangerschap en borstvoeding ). - U wordt gelijktijdig gevaccineerd met levende vaccins. Wees extra voorzichtig met Methotrexaat Sandoz als u - diabetes mellitus heeft die behandeld wordt met insuline; - inactieve, langdurige infecties heeft (bijv. tuberculose, hepatitis B of C, zona [herpes zoster]); - lever- of nieraandoeningen heeft/heeft gehad; - problemen heeft met uw longfunctie; - ernstig overgewicht heeft; - een abnormale ophoping van vocht heeft in de buik of in de holte tussen de longen en de borstwand (ascites, pleura-effusies); - uitgedroogd bent of lijdt aan aandoeningen die leiden tot uitdroging (braken, diarree, stomatitis). De behandeling is bedoeld voor gebruik eenmaal per week. Onjuist gebruik van methotrexaat kan leiden tot ernstige, waaronder mogelijk dodelijke, bijwerkingen. Lees rubriek 3 van deze bijsluiter zorgvuldig. Als u problemen heeft gehad met uw huid na radiotherapie (stralingsdermatitis) en zonnebrand, kunnen deze aandoeningen terugkeren tijdens een behandeling met methotrexaat (recall-reactie). Gebruik bij kinderen, adolescenten en ouderen De dosisrichtlijnen hangen af van het lichaamsgewicht van de patiënt. Het gebruik bij kinderen jonger dan 3 jaar wordt niet aanbevolen vanwege onvoldoende ervaring bij deze leeftijdsgroep. Kinderen en ouderen die behandeld worden met Methotrexaat Sandoz, moeten onder bijzonder strikt medisch toezicht worden gehouden om mogelijke bijwerkingen zo snel mogelijk vast te kunnen stellen. Bij oudere patiënten moet de dosis relatief laag zijn vanwege de ouderdomsgebonden afname van de lever- en nierfunctie en de lage folaatreserves. Bijzondere voorzorgsmaatregelen tijdens de behandeling met Methotrexaat Sandoz Methotrexaat Sandoz mag alleen voorgeschreven worden door artsen die voldoende ervaring hebben met de behandeling van de betreffende ziekte met Methotrexaat Sandoz. Methotrexaat verstoort tijdelijk de productie van sperma en eicellen. U en uw partner moeten conceptie vermijden (zwanger worden of een kind verwekken) indien u gelijktijdig methotrexaat krijgt en gedurende minstens zes maanden na de stopzetting van uw behandeling met Zie ook de rubriek Zwangerschap en borstvoeding. Huidveranderingen als gevolg van psoriasis kunnen verergeren tijdens de behandeling met Methotrexaat Sandoz als er tegelijk blootstelling aan UV-stralen optreedt. Aanbevolen follow-up onderzoeken en voorzorgen Zelfs als Methotrexaat Sandoz wordt gebruikt in lage doseringen, kunnen er ernstige bijwerkingen optreden. Om ze vroeg te diagnosticeren zijn controleonderzoeken en laboratoriumtesten door de arts vereist. Voor de start van de behandeling Voordat de behandeling wordt gestart, kan uw arts bloedonderzoek uitvoeren en onderzoek om na te gaan of uw nieren en uw lever goed werken. Het is ook mogelijk dat er een röntgenopname van de thorax moet worden gemaakt. Verdere testen kunnen ook uitgevoerd worden

2 tijdens en na de behandeling. Mis uw afspraken voor bloedonderzoek niet. Als de resultaten van deze testen afwijkend zijn, zal de behandeling alleen hervat worden als alle resultaten genormaliseerd zijn. Gebruik met andere geneesmiddelen Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen en voor kruidengeneesmiddelen of natuurlijke geneesmiddelen. Denk eraan om uw arts te informeren over uw behandeling met Methotrexaat Sandoz, als u een ander geneesmiddel voorgeschreven krijgt terwijl de behandeling nog aan de gang is. Het is bijzonder belangrijk om uw arts te informeren als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt: - andere behandelingen voor reumatoïde artritis of psoriasis zoals leflunomide, sulfasalazine (ook gebruikt voor colitis ulcerosa), aspirine, fenylbutazon of amidopyrine - vaccinaties op basis van levende vaccins - azathioprine (gebruikt om afstoting te voorkomen na een orgaantransplantatie) - retinoïden (gebruikt om psoriasis en andere huidstoornissen te behandelen) - anticonvulsiva (ter voorkoming van epileptische aanvallen) - kankerbehandelingen - barbituraten (om slaap op te wekken) - tranquillizers - orale contraceptiva - probenecide (tegen jicht) - antibiotica - pyrimethamine (gebruikt om malaria te voorkomen en te behandelen) - vitaminepreparaten die foliumzuur bevatten - protonpompremmers (gebruikt om ernstig zuurbranden of zweren te voorkomen) - theofylline (gebruikt om astma te behandelen). Het gebruik van alcohol moet worden vermeden. Gebruik van Methotrexaat Sandoz met voedsel en drank Tijdens de behandeling met Methotrexaat Sandoz moet u vermijden om alcohol te gebruiken of overdreven veel koffie, cafeïnebevattende dranken of zwarte thee te drinken. Zorg er ook voor dat u veel drinkt tijdens de behandeling met Methotrexaat Sandoz omdat uitdroging (afname van de hoeveelheid vocht in het lichaam) de toxiciteit van Methotrexaat Sandoz kan verhogen. Zwangerschap en borstvoeding Zwangerschap Gebruik Methotrexaat Sandoz niet tijdens de zwangerschap of als u probeert om zwanger te worden. Methotrexaat kan aanleiding geven tot aangeboren afwijkingen, kan ongeboren baby s schade toebrengen of kan miskramen veroorzaken. Het is daarom zeer belangrijk dat het niet wordt toegediend aan zwangere patiënten of patiënten die van plan zijn zwanger te worden. Bij vrouwen in de geslachtsrijpe leeftijd moet daarom elke mogelijkheid van zwangerschap uitgesloten worden, met gebruikmaking van de daarvoor bestemde middelen, bijv. een zwangerschapstest, voordat de behandeling wordt gestart. U moet vermijden om zwanger te worden terwijl u methotrexaat gebruikt en gedurende minstens 6 maanden nadat de behandeling is gestopt. Daarom moet u gedurende deze gehele periode betrouwbare anticonceptiemaatregelen nemen (zie ook Wees extra voorzichtig met Methotrexaat Sandoz ). Als u zwanger wordt tijdens de behandeling, moet u advies krijgen in verband met het risico op schadelijke effecten van de behandeling voor het kind. Als u zwanger wilt worden, moet u uw arts raadplegen. Die kan u verwijzen naar een specialist voor advies voordat de behandeling wordt gestart, omdat methotrexaat genotoxisch kan zijn, wat betekent dat het geneesmiddel genetische mutaties kan veroorzaken. Borstvoeding Geef geen borstvoeding tijdens de behandeling, omdat methotrexaat wordt uitgescheiden in de moedermelk. Als uw behandelend arts tijdens de periode van borstvoeding meent dat de behandeling met methotrexaat absoluut noodzakelijk is, moet u de borstvoeding stopzetten. Vruchtbaarheid van de man Methotrexaat kan genotoxisch zijn. Dit betekent dat het geneesmiddel genetische mutaties kan veroorzaken. Methotrexaat kan de productie van sperma en eicellen beïnvloeden en kan aangeboren afwijkingen veroorzaken. U moet dus vermijden om een kind te verwekken tijdens de behandeling met methotrexaat en gedurende minstens 6 maanden na stopzetting van de behandeling. Aangezien de behandeling met methotrexaat onvruchtbaarheid kan veroorzaken, is het raadzaam dat mannelijke patiënten zich informeren over de mogelijkheid om hun sperma te bewaren voorafgaand aan het begin van de behandeling (zie ook rubriek Wees extra voorzichtig met Methotrexaat Sandoz ). Rijvaardigheid en het gebruik van machines Tijdens de behandeling met Methotrexaat Sandoz kunnen bijwerkingen op het centrale zenuwstelsel, zoals vermoeidheid en duizeligheid, optreden. In sommige gevallen kan de rijvaardigheid en/of het vermogen om machines te bedienen daarom verstoord zijn. Als u zich vermoeid of duizelig voelt, mag u geen voertuig besturen en geen machines bedienen. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Methotrexaat Sandoz Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per wekelijkse dosis, d.w.z. het is nagenoeg natriumvrij. 3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? Methotrexaat Sandoz mag alleen voorgeschreven worden door artsen die vertrouwd zijn met de verschillende kenmerken van het geneesmiddel en het werkingsmechanisme ervan. Volg bij het gebruik van Methotrexaat Sandoz nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Methotrexaat Sandoz wordt slechts eenmaal per week gebruikt. Samen met uw arts kunt u een geschikte dag van de week bepalen waarop u uw injectie krijgt toegediend. Onjuist gebruik van Methotrexaat Sandoz kan leiden tot ernstige, mogelijk dodelijke, bijwerkingen. De gebruikelijke dosis is: Dosis bij patiënten met reumatoïde artritis De aanbevolen startdosis is 7,5 mg methotrexaat eenmaal per week. Methotrexaat Sandoz wordt toegediend in een eenmalige toediening, als injectie onder de huid, in een spier of in een ader (zie rubriek Wijze en duur van toediening ). Indien Methotrexaat Sandoz onvoldoende werkt en goed wordt verdragen, mogen de doseringen Methotrexaat Sandoz verhoogd worden. De gemiddelde wekelijkse dosis is mg. Over het algemeen mag een wekelijkse dosis van 25 mg Methotrexaat Sandoz niet overschreden worden. Nadat het gewenste therapeutische resultaat is bereikt, moet de dosis, indien mogelijk, geleidelijk verlaagd worden tot de laagst mogelijke werkzame onderhoudsdosis. Dosis bij kinderen en adolescenten met poly-artritische vormen van juveniele idiopathische artritis De aanbevolen dosis is mg/m² lichaamsoppervlak per week. In geval van onvoldoende respons mag de wekelijkse dosis verhoogd worden tot 20 mg/m 2 lichaamsoppervlak/week. Maar de regelmatige controles moeten dan frequenter gebeuren. Aangezien er zeer weinig gegevens bestaan over de intraveneuze (in een ader) toediening bij kinderen en adolescenten, mag het alleen via subcutane (onderhuidse) of intramusculaire (in een spier) injectie toegediend worden. Het gebruik bij kinderen jonger dan 3 jaar wordt niet aanbevolen, omdat er onvoldoende ervaring is bij deze leeftijdsgroep.

3 Volwassenen met psoriasis vulgaris of psoriasis arthropathica Het wordt aanbevolen om een eenmalige testdosis van 5-10 mg toe te dienen, om de eventuele schadelijke effecten te beoordelen. Deze dosis kan subcutaan (onderhuids), intramusculair (in een spier) of intraveneus (in een ader) toegediend worden. Indien er na een week geen verandering in het aantal bloedcellen wordt waargenomen, wordt de behandeling voortgezet met een dosis van ongeveer 7,5 mg. De dosis kan geleidelijk verhoogd worden (in stappen van 5-7,5 mg per week en onder controle van het aantal bloedcellen) tot het ideale therapeutische resultaat bereikt is. Over het algemeen mag een wekelijkse dosis van 30 mg niet overschreden worden. Nadat het gewenste therapeutische resultaat is bereikt, mag de dosis wekelijks verlaagd worden tot de laagst mogelijke werkzame onderhoudsdosis voor de individuele patiënt. Patiënten met een nierstoornis Patiënten met een nierstoornis kunnen een lagere dosis nodig hebben. Wijze en duur van toediening De duur van de behandeling wordt bepaald door de behandelend arts. Methotrexaat Sandoz wordt eenmaal per week geïnjecteerd! Het wordt aanbevolen om een bepaalde dag van de week aan te duiden als de dag van de injectie. Methotrexaat Sandoz wordt toegediend als een injectie onder de huid, in een spier of in een ader; bij kinderen en adolescenten mag het niet intraveneus toegediend worden. De behandeling van reumatoïde artritis, juveniele idiopathische artritis, psoriasis vulgaris en psoriasis arthropathica met Methotrexaat Sandoz is een langdurige behandeling. Reumatoïde artritis Over het algemeen kan een verbetering van de symptomen verwacht worden na 4-8 weken behandeling. De symptomen kunnen terugkeren na stopzetting van Methotrexaat Sandoz. Verschillende typen psoriasis vulgaris en psoriasis arthropathica Over het algemeen kan na 2-6 weken een respons op de behandeling verwacht worden. Afhankelijk van de ernst van de symptomen en de uitslagen van het laboratoriumonderzoek wordt de behandeling dan voortgezet of stopgezet. Bij het begin van uw behandeling zal Methotrexaat Sandoz geïnjecteerd worden door het medisch personeel. Maar uw arts kan oordelen dat het aangewezen is dat u zelf leert om Methotrexaat Sandoz onderhuids te injecteren. U krijgt dan een aangepaste opleiding om dit te leren. U mag in geen geval proberen om de injectie zelf uit te voeren, tenzij u heeft geleerd om dit te doen. Wat u moet doen als u meer van Methotrexaat Sandoz heeft gebruikt dan u zou mogen Volg de dosisrichtlijnen van uw behandelend arts. Verander de dosis niet zelf! Als u (of iemand anders) meer van het geneesmiddel heeft gebruikt dan zou mogen, moet u onmiddellijk een arts of de spoeddienst van het dichtst bijgelegen ziekenhuis contacteren. Hij/zij zal beslissen welke therapeutische maatregelen noodzakelijk zijn, afhankelijk van de ernst van de intoxicatie. Een overdosering van methotrexaat kan leiden tot ernstige toxische reacties. De symptomen van overdosering kunnen omvatten: gemakkelijk blauwe plekken krijgen of bloeden, ongewone zwakte, mondzweren, misselijkheid, braken, zwarte of bloederige stoelgang, bloed ophoesten of braken dat lijkt op koffiegruis, minder urineren. Zie ook rubriek 4. Neem de verpakking van uw geneesmiddel mee als u naar een arts of een ziekenhuis gaat. Het antidotum (tegengif) in geval van overdosering is calciumfolinaat. Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Methotrexaat Sandoz te gebruiken Neem geen dubbele dosis om vergeten individuele doses in te halen, maar ga verder met de geplande dosis. Vraag uw arts om advies. Als u stopt met het gebruik van Methotrexaat Sandoz U mag de behandeling met Methotrexaat Sandoz niet onderbreken of stopzetten, tenzij u dit besproken heeft met uw arts. Als u ernstige bijwerkingen vermoedt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts voor advies. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals alle geneesmiddelen kan Methotrexaat Sandoz bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last heeft van plotse kortademigheid, ademhalingsmoeilijkheden, zwelling van de oogleden, het gelaat of de lippen, huiduitslag of jeuk (vooral over uw hele lichaam). Ernstige bijwerkingen Als u één van de volgende bijwerkingen ontwikkelt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts: longklachten (de symptomen kunnen zijn: algemene malaise; droge, prikkelende hoest; kortademigheid, kortademigheid in rust, borstpijn of koorts) ernstige afschilfering of blaarvorming op de huid ongewone bloedingen (waaronder braken van bloed) of blauwe plekken ernstige diarree mondzweren zwarte of teerachtige stoelgang bloed in de urine of de stoelgang kleine rode vlekken op de huid koorts gele verkleuring van de huid (geelzucht) pijn of moeilijkheden om te urineren dorst en/of frequent urineren aanvallen (convulsies) bewustzijnsverlies wazig of verminderd zicht De volgende bijwerkingen werden ook gerapporteerd: zeer vaak treedt op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers vaak treedt op bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers soms treedt op bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers zelden treedt op bij 1 tot 10 op de gebruikers zeer zelden treedt op bij minder dan 1 op de gebruikers onbekend frequentie kan niet geschat worden op basis van de beschikbare gegevens Zeer vaak Verlies van eetlust, misselijkheid, braken, buikpijn, ontsteking en zweren in de mond en de keel, stijging van de leverenzymen. Vaak Verminderde aanmaak van bloedcellen met een daling van het aantal witte en/of rode bloedcellen en/of bloedplaatjes (leukopenie, anemie, trombocytopenie), hoofdpijn, vermoeidheid, slaperigheid, longontsteking (pneumonie) met een droge niet-productieve hoest, kortademigheid en koorts, diarree, huiduitslag, roodheid van de huid, jeuk. Soms Daling van het aantal bloedcellen en bloedplaatjes, duizeligheid, verwardheid, depressie, aanvallen, ontsteking van de bloedvaten, longschade, zweren en bloedingen in het spijsverteringsstelsel, leverstoornissen, diabetes, daling van de bloedspiegels van eiwitten, netelroos (geïsoleerd), lichtgevoeligheid, bruine huid, haarverlies, toename van reumatische weefselknobbels, zona, pijnlijke psoriasis, gewrichts- of spierpijn, osteoporose (verminderde botmassa),

4 ontsteking en zweren van de blaas (eventueel met bloed in de urine), pijnlijk urineren, ernstige allergische reacties, ontsteking en zweren van de vagina, trage wondgenezing. Zelden Ontsteking van het zakje rond het hart, aanwezigheid van vocht in het zakje rond het hart, ernstige stoornissen van het zicht, stemmingswisselingen, lage bloeddruk, bloedklonters, keelpijn, onderbreking van de ademhaling, astma, ontsteking van het spijsverteringsstelsel, bloederige stoelgang, ontsteking van het tandvlees, abnormale vertering, acute leverontsteking (hepatitis), verandering van de kleur van de nagels, acne, rode of purperkleurige vlekken door bloedingen vanuit de vaten, botfractuur, nierinsufficiëntie, minder of geen urine, verstoorde elektrolytenbalans, verstoorde aanmaak van sperma, menstruatiestoornissen. Zeer zelden Infecties, ernstige beenmerginsufficiëntie, leverfalen, gezwollen klieren, slapeloosheid, pijn, spierzwakte, tintelingen, veranderingen van de smaakzin (metaalsmaak), ontsteking van de bekleding van de hersenen wat kan leiden tot paralyse of braken, rode ogen, letsel aan de retina van het oog, vocht in de longen, bloedbraken, koortsblaasjes, aanwezigheid van eiwitten in de urine, koorts, verlies van seksueel libido, problemen om een erectie te hebben, infectie rond een vingernagel, ernstige complicatie van het spijsverteringsstelsel, steenpuisten, kleine bloedvaten in de huid, schimmelinfecties, letsel van de huidbloedvaten, vaginale afscheiding, infertiliteit, borstvorming bij mannen (gynaecomastie). Wanneer methotrexaat wordt toegediend door een injectie in de spieren, kunnen in veel gevallen lokaal bijwerkingen (branderig gevoel) of schade (vorming van steriele abcessen, kapotgaan van vetweefsel) op de injectieplaats optreden. Onderhuidse toediening van de injectie wordt goed verdragen. Alleen milde lokale huidreacties werden waargenomen, die afnamen gedurende de behandeling. Methotrexaat kan een daling van het aantal witte bloedcellen veroorzaken en uw weerstand tegen infecties verminderen. Als u last krijgt van een infectie met verschijnselen zoals koorts en een verslechterde conditie, of koorts met lokale infectieverschijnselen zoals keelpijn/keelontsteking/ontsteking in de mond of plasproblemen, dan moet u direct uw arts raadplegen. Er wordt dan een bloedtest gedaan naar een mogelijke daling van het aantal witte bloedcellen (agranulocytose). Het is belangrijk dat u uw arts vertelt dat u dit geneesmiddel gebruikt. Methotrexaat kan ernstige (en soms levensbedreigende) bijwerkingen veroorzaken. Daarom zal uw arts testen doen om te kijken of u afwijkingen in het bloed ontwikkelt (bijv. laag aantal witte bloedcellen, laag aantal bloedplaatjes, lymfoom) en veranderingen in de nieren en lever. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL? Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Gebruik Methotrexaat Sandoz niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket van de voorgevulde spuit en de doos na Exp.:. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen licht. Bewaren beneden 25 C. Niet in de vriezer bewaren. Het product onmiddellijk na opening gebruiken. Gebruik Methotrexaat Sandoz niet als u merkt dat de oplossing niet helder is en partikels bevat. Voor eenmalig gebruik. Elke ongebruikte oplossing moet weggegooid worden! Dit geneesmiddel en zijn verpakking dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Methotrexaat Sandoz Het werkzame bestanddeel is 1 ml oplossing voor injectie bevat 10 mg methotrexaat (als 10,97 mg dinatriummethotrexaat). 1 voorgevulde spuit met 0,75 ml oplossing voor injectie bevat 7,5 mg 1 voorgevulde spuit met 1 ml oplossing voor injectie bevat 10 mg 1 voorgevulde spuit met 1,5 ml oplossing voor injectie bevat 15 mg 1 voorgevulde spuit met 2 ml oplossing voor injectie bevat 20 mg De andere bestanddelen zijn natriumchloride, natriumhydroxide voor ph-aanpassing en water voor injecties. Hoe ziet Methotrexaat Sandoz er uit en wat is de inhoud van de verpakking Methotrexaat Sandoz is een heldere, geelachtige oplossing voor injectie. Elke doos bevat 1, 4 of 5 voorgevulde spuiten met 0,75 ml, 1,0 ml, 1,5 ml of 2,0 ml oplossing voor injectie, injectienaalden voor eenmalig gebruik en alcoholdoekjes. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere Fabrikant EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach, Oostenrijk In het register ingeschreven onder RVG Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen: Oostenrijk Ebetrexat 10 mg/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze Duitsland MTX HEXAL 10mg/ml Injektionslösung, Fertigspritze Denemarken Ebetrex 10mg/ml Spanje Bertanel 10mg/ml, solución inyectable en jeringa precargada Finland Ebetrex 10mg/ml Italië Securact 10 mg/ml soluzione iniettabile, siringhe preriempite Nederland Methotrexaat Sandoz 10 mg/ml, oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuit Noorwegen Ebetrex 10mg/ml Zweden Ebetrex 10mg/ml Deze bijsluiter is goedgekeurd in juni 2011 De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg Instructies voor gebruik, verwerking en verwijdering De oplossingen moeten helder zijn en mogen geen partikels bevatten. De manipulatie en de verwijdering moeten in overeenstemming zijn met die van andere cytotoxische preparaten, conform de geldende lokale wetgeving. In geval van zwangerschap mag vrouwelijk

5 verzorgend personeel Methotrexaat Sandoz niet manipuleren of toedienen. Bestemd voor eenmalig gebruik. Elke ongebruikte oplossing moet weggegooid worden. Alle ongebruikte producten of afvalmaterialen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften voor cytotoxische middelen. Open nu de bovenste helft van de verpakking van de naald. Raak de steriele ronde opening niet aan. Om dit te vermijden houdt u het onderste uiteinde van de verpakking van de naald vast. Gevallen van onverenigbaarheid In verband met het ontbreken van onderzoek naar onverenigbaarheden mag dit geneesmiddel niet met andere geneesmiddelen gemengd worden. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen licht. Bewaren beneden 25 C. Niet in de vriezer bewaren. Stapsgewijze richtlijnen voor subcutane injectie Open de doos en lees aandachtig de bijsluiter. Bevestig de naald, met de verpakking, op de injectiespuit en draai vast (rechtsom). Leg de voorgevulde spuit nu op een gemakkelijk bereikbare plaats. Verwijder de binnenverpakking met de voorgevulde injectiespuit en de verpakking met de naald. Open de binnenverpakking door aan het klepje van de hoek te trekken. Verwijder de voorgevulde injectiespuit. Verwijder (draai) de grijze rubberen dop van de spuit, en zorg ervoor dat u de opening van de spuit niet aanraakt. Kies een injectieplaats. Ontsmet de injectieplaats met het alcoholdoekje, door middel van een cirkelvormige beweging. Raak dit gebied niet aan alvorens te injecteren. Leg de spuit terug in de steriele verpakking en houd ze binnen handbereik. De gele oplossing kan er niet uitvloeien. Verwijder de verpakking van de naald. Leg de verpakking opzij.

6 U mag de steriele naald niet aanraken. Als dit zou gebeuren, raadpleeg uw dokter of apotheker over het gebruik van een andere naald. Maak een huidplooi met twee vingers en prik de huid bijna verticaal. Breng de naald volledig in de huidplooi. Duw daarna langzaam de zuiger van de spuit in en injecteer alle vloeistof in de huid. Verwijder de naald voorzichtig en dep de injectieplaats droog met een doekje. Wrijf niet aangezien dit irritatie kan veroorzaken op de injectieplaats. Gooi de gebruikte naalden in een naaldcontainer om ongelukken te voorkomen.

Methotrexaat Sandoz 20 mg/ml, oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuit methotrexaat D10150.B BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Methotrexaat Sandoz 20 mg/ml, oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuit methotrexaat D10150.B BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Methotrexaat Sandoz 20 mg/ml, oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuit methotrexaat D10150.B BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Sandoz B.V. Page 1/13 Methotrexaat Sandoz 10 mg/ml V5 RVG Bijsluiter Oktober 2013

Sandoz B.V. Page 1/13 Methotrexaat Sandoz 10 mg/ml V5 RVG Bijsluiter Oktober 2013 Sandoz B.V. Page 1/13 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Methotrexaat Sandoz 10 mg/ml, oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuit methotrexaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

Sandoz B.V. Page 1/10 Methotrexaat Sandoz 2,5/7,5/10 mg, tabletten. 1313-V6 RVG 28636/28637/28638 1.3.1.3 Package Leaflet december 2014

Sandoz B.V. Page 1/10 Methotrexaat Sandoz 2,5/7,5/10 mg, tabletten. 1313-V6 RVG 28636/28637/28638 1.3.1.3 Package Leaflet december 2014 Sandoz B.V. Page 1/10 Methotrexaat Sandoz 2,5 mg, tabletten Methotrexaat Sandoz 7,5 mg, tabletten Methotrexaat Sandoz 10 mg, tabletten methotrexaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Lees goed de

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sandoz B.V. Page 1/15 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 7,5 mg=0,375 ml, oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuit 20 mg/ml 10 mg=0,5 ml, oplossing voor injectie in voorgevulde 12,5 mg=0,625

Nadere informatie

Ustekinumab. (Stelara) Dermatologie

Ustekinumab. (Stelara) Dermatologie Ustekinumab (Stelara) Dermatologie Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Hoe werkt Ustekinumab (Stelara) 4 2. Wat moet u weten voordat u Ustekinumab (Stelara) gebruikt 5 Gebruik Ustekinumab (Stelara) niet 5 Wees

Nadere informatie

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt Version 2008_11 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER PARACETAMOL COMP. APOTEX, TABLETTEN paracetamol en coffeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Sandoz B.V. Page 1/5 Xylometazoline HCl Sandoz neusdruppels 0,5/1,0. 1313-V6 mg/ml 1.3.1.3 Package Leaflet januari 2009

Sandoz B.V. Page 1/5 Xylometazoline HCl Sandoz neusdruppels 0,5/1,0. 1313-V6 mg/ml 1.3.1.3 Package Leaflet januari 2009 Sandoz B.V. Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER XYLOMETAZOLINE HCl SANDOZ NEUSDRUPPELS 0,5/1,0 MG/ML, OPLOSSING Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Package Leaflet / 1 van 5

Package Leaflet / 1 van 5 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Hydroxocobalamine HCl CF 0,5 mg/ml, oplossing voor injectie hydroxocobalamine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. ditekibooster,suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. ditekibooster,suspensie voor injectie in voorgevulde spuit Page 1 of 6 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker ditekibooster,suspensie voor injectie in voorgevulde spuit Difterie, tetanus en kinkhoest (acellulair, component) vaccin (geadsorbeerd, verlaagd antigeengehalte)

Nadere informatie

XYLOMETAZOLINEHYDROCHLORIDE 1 MG/ML NEUSDRUPPELS SAMENWERKENDE APOTHEKERS, OPLOSSING

XYLOMETAZOLINEHYDROCHLORIDE 1 MG/ML NEUSDRUPPELS SAMENWERKENDE APOTHEKERS, OPLOSSING Samenwerkende Apothekers Nederland bv Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER XYLOMETAZOLINEHYDROCHLORIDE 1 MG/ML NEUSDRUPPELS SAMENWERKENDE APOTHEKERS, OPLOSSING Lees deze bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Calcitonine-Sandoz 100 IE/ml, oplossing voor injectie en infusie Calcitonine (zalm, synthetisch)

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Calcitonine-Sandoz 100 IE/ml, oplossing voor injectie en infusie Calcitonine (zalm, synthetisch) Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Calcitonine-Sandoz 100 IE/ml, oplossing voor injectie en infusie Calcitonine (zalm, synthetisch) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

DONACOM 1178 mg poeder voor drank

DONACOM 1178 mg poeder voor drank Bijsluiter: Informatie voor gebruikers DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sandoz B.V. Page 1/6 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Entecavir Sandoz 0,5 mg, filmomhulde tabletten Entecavir Sandoz 1 mg, filmomhulde tabletten entecavir Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

Rapifen oplossing voor injectie 0,5 mg/ml alfentanil

Rapifen oplossing voor injectie 0,5 mg/ml alfentanil BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Rapifen oplossing voor injectie 0,5 mg/ml alfentanil Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Clindamycine EG 300 mg harde capsules Clindamycinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Clindamycine EG 300 mg harde capsules Clindamycinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Clindamycine EG 300 mg harde capsules Clindamycinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen. Want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml

BIJSLUITER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml BIJSLUITER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Atosiban Devrimed 6,75 mg/0,9 ml oplossing voor injectie Atosiban Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER VIGAMOX 5 mg/ml oogdruppels, oplossing Moxifloxacine (als hydrochloride)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER VIGAMOX 5 mg/ml oogdruppels, oplossing Moxifloxacine (als hydrochloride) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER VIGAMOX 5 mg/ml oogdruppels, oplossing Moxifloxacine (als hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont.

als u duidelijke tekens van de ziekte van Parkinson of andere bewegingsstoornissen vertoont. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER SIBELIUM 10 mg tabletten flunarizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Loperamide EG 2 mg capsules, hard. Loperamidehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loperamide EG 2 mg capsules, hard Loperamidehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Thiamini hydrochloridum 100 mg/ml, oplossing voor injectie thiaminehydrochloride

Thiamini hydrochloridum 100 mg/ml, oplossing voor injectie thiaminehydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Thiamini hydrochloridum 100 mg/ml, thiaminehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Package Leaflet juli 2014

Package Leaflet juli 2014 Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER xylometazoline HCl 0,5 / 1,0 mg/ml oplossing xylometazoline HCl Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

Behandeling van reumatische klachten met medicijnen

Behandeling van reumatische klachten met medicijnen Behandeling van reumatische klachten met medicijnen Metoject Behandeling met Metoject In overleg met uw reumatoloog wordt u binnenkort voor uw reumatische klachten behandeld met het geneesmiddel Metoject.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Macrogol + electrolytes Sandoz, poeder voor drank, zakje Macrogol 3350,Natriumchloride,Natriumwaterstofcarbonaat,Kaliumchloride Lees goed de hele bijsluiter, want

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT, gadoteerzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel krijgt want er staat belangrijke informatie voor u in. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref )

BIJSLUITER (Ref ) BIJSLUITER (Ref. 24.09.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg Zuigtabletten (ambroxolhydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Sensidoz 13,7 g poeder voor drank, sachet Macrogol 3350,Natriumchloride,Natriumwaterstofcarbonaat,Kaliumchloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Nitrofurantoine MC 50 mg Teva, capsules Nitrofurantoine MC 100 mg Teva, capsules nitrofurantoine

Nitrofurantoine MC 50 mg Teva, capsules Nitrofurantoine MC 100 mg Teva, capsules nitrofurantoine 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Nitrofurantoine MC 50 mg Teva, Nitrofurantoine MC 100 mg Teva, nitrofurantoine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glucomed 625 mg tabletten. Glucosamine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glucomed 625 mg tabletten. Glucosamine BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Glucomed 625 mg tabletten Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Macrogol Plus Electrolyten Chanelle 13,7 g, poeder voor drank in sachet

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Macrogol Plus Electrolyten Chanelle 13,7 g, poeder voor drank in sachet Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Macrogol Plus Electrolyten Chanelle 13,7 g, poeder voor drank in sachet Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Sandoz 500 mg, tabletten. Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Sandoz 500 mg, tabletten. Paracetamol Sandoz B.V. Page 1/5 1313-v4 1.3.1.3 Bijsluiter Mei 2015 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER, tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Benzac Wash 5%, suspensie Benzoylperoxide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Benzac Wash 5%, suspensie Benzoylperoxide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Benzac Wash 5%, suspensie Benzoylperoxide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

Sandoz B.V. Page 1/5 Xylometazoline HCl Sandoz neusspray 1,0 mg/ml 1313-V Package Leaflet juli 2012

Sandoz B.V. Page 1/5 Xylometazoline HCl Sandoz neusspray 1,0 mg/ml 1313-V Package Leaflet juli 2012 Sandoz B.V. Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Xylometazoline HCl Sandoz neusspray 1,0 mg/ml, neusspray, oplossing Xylometazoline HCl Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze

Nadere informatie

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Pilocarpinehydrochloride Teva 20 mg/ml, oogdruppels pilocarpinehydrochloride

Pilocarpinehydrochloride Teva 20 mg/ml, oogdruppels pilocarpinehydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Pilocarpinehydrochloride Teva 20 mg/ml, pilocarpinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

NAPROXEN 500 MG TEVA zetpillen. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 28 november : Bijsluiter Bladzijde : 1

NAPROXEN 500 MG TEVA zetpillen. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 28 november : Bijsluiter Bladzijde : 1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 Samenstelling BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Naproxen 500 mg Teva, à 500 mg naproxen. Werking Naproxen heeft een ontstekingsremmende, pijnstillende en koortsverlagende

Nadere informatie

INFORMATIE OVER METHOTREXAAT (LEDERTREXATE EMTHEXATE ) FRANCISCUS VLIETLAND

INFORMATIE OVER METHOTREXAAT (LEDERTREXATE EMTHEXATE ) FRANCISCUS VLIETLAND INFORMATIE OVER METHOTREXAAT (LEDERTREXATE EMTHEXATE ) FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Uw reumatoloog heeft u een ziekteremmend medicijn voorgeschreven voor de behandeling van uw reumatische aandoening.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Mesalazine Sandoz zetpil 250, zetpillen 250 mg Mesalazine Sandoz zetpil 500, zetpillen 500 mg mesalazine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Mesalazine Sandoz zetpil 250, zetpillen 250 mg Mesalazine Sandoz zetpil 500, zetpillen 500 mg mesalazine Sandoz B.V. Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Mesalazine Sandoz zetpil 250, zetpillen 250 mg Mesalazine Sandoz zetpil 500, zetpillen 500 mg mesalazine Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

Foliumzuur PCH 5 mg, tabletten foliumzuur

Foliumzuur PCH 5 mg, tabletten foliumzuur 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Foliumzuur PCH 5 mg, foliumzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Colitofalk 250 mg zetpillen Colitofalk 500 mg zetpillen Mesalazine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Colitofalk 250 mg zetpillen Colitofalk 500 mg zetpillen Mesalazine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Colitofalk 250 mg zetpillen Colitofalk 500 mg zetpillen Mesalazine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

2. Wat u moet weten voordat u DA Paracetamol met Coffeïne 500 mg/50 mg gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u DA Paracetamol met Coffeïne 500 mg/50 mg gebruikt Module 1 ADMINISTRATIVE INFORMATION... Page: 1.3.1.1-1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DA PARACETAMOL MET COFFEÏNE 500 MG/50 MG, TABLETTEN paracetamol

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Aprokam 50 mg poeder voor oplossing voor injectie. Cefuroxim

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Aprokam 50 mg poeder voor oplossing voor injectie. Cefuroxim BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Aprokam 50 mg poeder voor oplossing voor injectie Cefuroxim Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tablet Version:W.Somer.-15-5-2012 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tabletten glucosamine Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sandoz B.V. Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER suspensie 50 microgram/dosis beclometasondipropionaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Laxido Natuur Poeder voor drank

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Laxido Natuur Poeder voor drank BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Laxido Natuur Poeder voor drank Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Riluzol SUN 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Riluzol SUN 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Riluzol SUN 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. meridol chloorhexidinedigluconaat 0,2 % oplossing voor oromucosaal gebruik

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. meridol chloorhexidinedigluconaat 0,2 % oplossing voor oromucosaal gebruik BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER meridol chloorhexidinedigluconaat 0,2 % oplossing voor oromucosaal gebruik Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Paracetamol Genmed 500 mg tabletten (paracetamol)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Paracetamol Genmed 500 mg tabletten (paracetamol) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Paracetamol Genmed 500 mg tabletten (paracetamol) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride Paludrine Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Firazyr 30 mg oplossing voor injectie, voorgevulde spuit Icatibant

BIJSLUITER INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Firazyr 30 mg oplossing voor injectie, voorgevulde spuit Icatibant BIJSLUITER INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Firazyr 30 mg oplossing voor injectie, voorgevulde spuit Icatibant Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter ETOS PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. AXID 150, capsules 150 mg nizatidine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. AXID 150, capsules 150 mg nizatidine Bijsluiter: Axid Page 1 of 6 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker AXID 150, capsules 150 mg nizatidine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

Foliumzuur PCH 0,5 mg, tabletten foliumzuur

Foliumzuur PCH 0,5 mg, tabletten foliumzuur 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Foliumzuur PCH 0,5 mg, foliumzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101 BIJSLUITER BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. BENZAC 5% Gel BENZAC 10% Gel Benzoylperoxide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. BENZAC 5% Gel BENZAC 10% Gel Benzoylperoxide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BENZAC 5% Gel BENZAC 10% Gel Benzoylperoxide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT PURETHAL Pollen, suspensie voor injectie voor subcutaan gebruik Gezuiverde allergenen uit een mengsel van 10 grassen Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Allergodil oogdruppels, oogdruppels, oplossing 0,5 mg/ml. azelastinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Allergodil oogdruppels, oogdruppels, oplossing 0,5 mg/ml. azelastinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS oogdruppels, oogdruppels, oplossing 0,5 mg/ml azelastinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

ETHYMAL 250 mg / 4 ml, siroop Ethosuximide

ETHYMAL 250 mg / 4 ml, siroop Ethosuximide Version 2014_02 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ETHYMAL 250 mg / 4 ml, siroop Ethosuximide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref )

BIJSLUITER (Ref ) BIJSLUITER (Ref. 24.09.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Munt 20 mg Zuigtabletten (ambroxolhydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Methotrexaat. Poli Reumatologie

Methotrexaat. Poli Reumatologie 00 Methotrexaat Poli Reumatologie 1 U heeft in overleg met uw arts besloten Methotrexaat te gaan gebruiken. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel. Heeft u na het lezen nog vragen dan kunt

Nadere informatie

dagziekenhuis inwendige geneeskunde Zoledroninezuur

dagziekenhuis inwendige geneeskunde Zoledroninezuur dagziekenhuis inwendige geneeskunde Zoledroninezuur Inhoud Zoledroninezuur 3 Voorbereiding 3 Rijvaardigheid en gebruik van machines 3 Gebruik bij ouderen 4 Uitzonderingen bij gebruik 4 Combinatie met andere

Nadere informatie

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 Patiëntenbijsluiter PARACETAMOL/VITAMINE C 500/50 MG DRANK BIJ VERKOUDHEID, poeder voor drank Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing. Xylometazoline hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing. Xylometazoline hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing Xylometazoline hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nitrofurantoine Apotex MC 50/100 mg, capsules Nitrofurantoine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nitrofurantoine Apotex MC 50/100 mg, capsules Nitrofurantoine Version 2014_02.1 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Nitrofurantoine Apotex MC 50/100 mg, capsules Nitrofurantoine Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet.

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet. B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet. Version:W.S.-12-11-2013 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet glucosamine Lees de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nitrofurantoïne Aurobindo 50/100 mg, capsules Nitrofurantoïne

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nitrofurantoïne Aurobindo 50/100 mg, capsules Nitrofurantoïne 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1504 Pag. 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Nitrofurantoïne Aurobindo 50/100 mg, capsules Nitrofurantoïne Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine - PIL 1/6 - BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Curapeg 13,7 g,poeder voor drank, zakje Macrogol 3350,Natriumchloride,Natriumwaterstofcarbonaat,Kaliumchloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Novaban 2 mg/2 ml, oplossing voor injectie en infusie Tropisetron

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Novaban 2 mg/2 ml, oplossing voor injectie en infusie Tropisetron BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 2 mg/2 ml, oplossing voor injectie en infusie Tropisetron Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

Boots Pharmaceuticals PARACETAMOL / COFFEÏNE 500 mg/50 mg, tabletten paracetamol/coffeïne

Boots Pharmaceuticals PARACETAMOL / COFFEÏNE 500 mg/50 mg, tabletten paracetamol/coffeïne BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Boots Pharmaceuticals PARACETAMOL / COFFEÏNE 500 mg/50 mg, tabletten paracetamol/coffeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Colitofalk 1 g zetpillen Mesalazine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Colitofalk 1 g zetpillen Mesalazine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Colitofalk 1 g zetpillen Mesalazine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

Propylthiouracile is een stof dat de schildklierwerking remt.

Propylthiouracile is een stof dat de schildklierwerking remt. BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS PROPYLTHIOURACILE 50 mg, tabletten Propylthiouracile Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER. NITROFURANTOÏNE 5 mg/ml suspensie

BIJSLUITER. NITROFURANTOÏNE 5 mg/ml suspensie BIJSLUITER NITROFURANTOÏNE 5 mg/ml suspensie Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

Paracetamol/coffeïne 500/50 PCH, tabletten 500/50 mg Paracetamol / coffeïne

Paracetamol/coffeïne 500/50 PCH, tabletten 500/50 mg Paracetamol / coffeïne 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paracetamol/coffeïne 500/50 PCH, 500/50 mg Paracetamol / coffeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Imodium Instant 2 mg orodispergeerbare tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Imodium Instant 2 mg orodispergeerbare tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Imodium Instant 2 mg orodispergeerbare tabletten Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Chlooramfenicol-POS 1 %, oogzalf 10 mg/g. Werkzame stof: Chlooramfenicol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Chlooramfenicol-POS 1 %, oogzalf 10 mg/g. Werkzame stof: Chlooramfenicol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Chlooramfenicol-POS 1 %, oogzalf 10 mg/g Werkzame stof: Chlooramfenicol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter:

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter: BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Indocollyre Unidose 1 mg/ml, oogdruppels, oplossing Indometacine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Indocollyre Unidose 1 mg/ml, oogdruppels, oplossing Indometacine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Indocollyre Unidose 1 mg/ml, oogdruppels, oplossing Indometacine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. VISINE 0,5 mg/ml oogdruppels, oplossing. Tetryzolinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. VISINE 0,5 mg/ml oogdruppels, oplossing. Tetryzolinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS VISINE 0,5 mg/ml oogdruppels, oplossing Tetryzolinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride)

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Molaxole, poeder voor drank. Macrogol 3350 Natriumchloride Natriumwaterstofcarbonaat Kaliumchloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Molaxole, poeder voor drank. Macrogol 3350 Natriumchloride Natriumwaterstofcarbonaat Kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Molaxole, poeder voor drank Macrogol 3350 Natriumchloride Natriumwaterstofcarbonaat Kaliumchloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

PATIENTENBIJSLUITER: informatie voor de gebruiker CosmoFer 50 mg/ml, oplossing voor injectie en infusie IJzer(III)

PATIENTENBIJSLUITER: informatie voor de gebruiker CosmoFer 50 mg/ml, oplossing voor injectie en infusie IJzer(III) PATIENTENBIJSLUITER: informatie voor de gebruiker CosmoFer 50 mg/ml, oplossing voor injectie en infusie IJzer(III) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine Sandoz 5 mg filmomhulde tabletten levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit

Nadere informatie

Macrogol en electrolyten 13,7 g Teva, poeder voor drank

Macrogol en electrolyten 13,7 g Teva, poeder voor drank 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Macrogol en electrolyten 13,7 g Teva, Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Koortslipcrème aciclovir 50 mg/g, crème Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Tadim 1 miljoen internationale eenheden (IE), poeder voor oplossing voor infusie. colistimethaatnatrium

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Tadim 1 miljoen internationale eenheden (IE), poeder voor oplossing voor infusie. colistimethaatnatrium BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Tadim 1 miljoen internationale eenheden (IE), poeder voor oplossing voor infusie colistimethaatnatrium Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Dacogen 50 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie decitabine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Dacogen 50 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie decitabine Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Dacogen 50 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie decitabine Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe

Nadere informatie