Advieswijzer/DVD Lancyr Deelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advieswijzer/DVD Lancyr Deelen"

Transcriptie

1 Advieswijzer/DVD Lancyr Deelen De advieswijzer van Lancyr Deelen is een dienstenwijzer en dienstverleningsovereenkomst in de zin van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT). Dit document stelt u vooraf in staat om een bewuste keuze te kunnen maken voor uw juiste financiële dienstverlener op gebied van deskundigheid, mate van (on)afhankelijkheid, werkwijze en beloning. Wij adviseren u dan ook om deze advieswijzer zorgvuldig door te nemen en te bespreken met de adviseur. Inhoudsopgave 1. Even voorstellen 2. Wat u van ons mag verwachten 3. Wat wij van u verwachten 4. Onafhankelijkheid 5. Kwaliteitsgaranties 6. Werkwijze in 5 stappen: Adviesmanier van Lancyr 7. Beloning 8. Omgaan met klachten 9. Beëindiging relatie 10. Ondertekening 1

2 1. Even voorstellen Deelen Verzekeringen C.V., handelend onder de naam van Lancyr Deelen, is gevestigd in Soest en bestaat sinds Lancyr Deelen biedt deskundige, onafhankelijke advisering op het gebied van hypotheken, verzekeringen, (bedrijfs)pensioenen, vermogensopbouw en kredieten. Naast de advisering treden wij tevens op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële productoplossingen. Ons adres Soesterbergsestraat EB Soest Postbus AD Soest Telefoon Fax Internet Openingstijden maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30, zaterdag gesloten in overleg ook buiten kantooruren Onze medewerkers Rob de Peuter Folko de Raad Esther Dzaferi- Braaksma Sonja Boon Barry Luijsterburg 2. Wat u van ons mag verwachten Lancyr Deelen kan u van dienst zijn op gebied van financiële dienstverlening met een ruim assortiment aan productoplossingen. Hiervoor werken wij samen met een geselecteerd aantal aanbieders. U kunt van ons een aanpak verwachten welke uitgaat van uw persoonlijke situatie en wensen. U en uw belangen staan bij ons centraal. Wij beschikken over de kennis en contacten met de diverse aanbieders van financiële producten. Indien nodig zullen wij u doorverwijzen naar een specialist. Wij zijn u van dienst op gebied van: Hypotheken: onze doelstelling is ervoor te zorgen dat de financiering voor de aankoop of verbetering van de eigen woning, alsmede de hypotheek bij verhoging, oversluiting of renteherziening verantwoord aansluit bij uw persoonlijke situatie en financiële mogelijkheden. Nu èn in de toekomst. Daarbij houden wij ons aan de Gedragscode Hypothecair Financiers. In specifieke gevallen mag er onder strikte voorwaarden afgeweken worden van de normering. Vermogensopbouw: hierbij kunt u denken aan verzekeringen om vermogen op te bouwen voor een aanvullend (vervroegd) pensioen, studie voor uw kind(eren), grote uitgaven voor bijvoorbeeld een wereldreis of aflossing van een (hypotheek)schuld. Ook kunt u bij ons terecht voor de bancaire producten van diverse aanbieders. Wij adviseren u op welke wijze u structuur kunt aanbrengen in de opzet van vermogensvorming, gebruik makend van ondermeer de kennis van banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen. 2

3 Schadeverzekeringen: bezittingen zoals de eigen woning, inboedel en auto zijn u kostbaar, tevens is het van belang dat u voor zorg goed verzekerd bent en tegen de gevolgen van juridische problemen, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Wij brengen de risico s voor u in kaart en zorgen voor passende productoplossingen. Voor de schadeverzekeringen werken wij met een abonnementensysteem. Zie hiervoor de werkwijze. De verschillende deelgebieden zijn doorgaans onlosmakelijk met elkaar verbonden en wij streven daarom naar een integrale aanpak om hiaten en overlappingen uit te sluiten. Zie hiervoor de werkwijze. U krijgt toegang tot uw eigen financiële gegevens, zodat u deze op elk gewenst moment kunt raadplegen en wijzigingen kunt doorgeven. Onze vakbekwaamheid en vaardigheden houden wij op peil via opleidingen, permanente educatie, vakbladen, bijwonen seminars en dergelijke. De aanbieders zorgen voor specifieke productinformatie. Hierdoor is Lancyr Deelen in staat om u passend te adviseren. 3. Wat wij van u verwachten U mag aan onze dienstverlening zeer hoge eisen stellen. Wij verwachten echter ook een aantal zaken van u. In elk geval dat u de gevraagde gegevens verstrekt; tijdig, juist en volledig. Dit is uw verantwoordelijkheid en in uw eigen belang. Hebt u elders verzekeringen lopen, is het voor onze beeldvorming belangrijk om daarvan op de hoogte te zijn. De uitvoerige informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of oververzekering. U bent verantwoordelijk voor de gewenste informatieverstrekking, zodat het advies volledig kan aansluiten bij uw doelstelling(en), risicobereidheid, kennis, ervaring en financiële positie. Wanneer uw persoonlijke situatie wijzigt als gevolg van bijvoorbeeld samenwonen, huwelijk, geboorte, scheiding, overlijden, verhuizing, schenkingen, erfenissen, aanschaf van kostbare zaken, aan- en verbouw van de eigen woning, beëindiging van of wijzigingen in elders lopende verzekeringen enzovoort, verwachten wij dat u dit aan ons doorgeeft. Dit om te verkomen dat risico s onverzekerd blijven. U besteedt tijd en aandacht aan het adviestraject door onder andere de informatie van de adviseur te bestuderen en stelt vragen wanneer het onduidelijk is. U controleert de gegevens en geeft eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door. 4. Onafhankelijkheid Lancyr Deelen is volkomen onafhankelijk. Dat wil zeggen dat wij geen contractuele verplichting hebben om u te adviseren de financiële producten te kiezen van bepaalde aanbieders. Lancyr Deelen is een volledig zelfstandige onderneming; geen enkele aanbieder heeft stemrechten of een aandeel in ons bedrijf. Wij behoren tot de ongebonden en onpartijdige financiële dienstverleners en baseren ons advies voor u op een analyse van een geselecteerd aantal op de markt verkrijgbare en vergelijkbare financiële producten en diensten. 3

4 5. Kwaliteitsgaranties Het is van groot belang om samen te werken met een betrouwbare financiële dienstverlener. Lancyr Deelen is al sinds 1968 zo n partner. Wij staan als financieel dienstverlener onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De AFM heeft ons kantoor een vergunning verleend op de volgende gebieden: Hypotheken Levensverzekeringen Pensioenen Sparen Beleggen Schadeverzekeringen Ons vergunning is ingeschreven onder nummer Wij zijn op genoemd nummer ook ingeschreven in het AFM register Nationaal Regime MIFID voor het adviseren over beleggingsfondsen en/of het doorgeven van orders over beleggingsfondsen aan de aanbieder. Lancyr Deelen of werknemers zijn aangesloten bij: Adfiz branchevereniging van onafhankelijke financiële en assurantieadviseurs SEH Stichting Erkend Hypotheekadviseurs Lancyr Deelen staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer Gedurende het adviestraject geeft u ons vertrouwelijke informatie. Uiteraard zullen wij hier discreet mee omgaan. Wij zijn ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polisvoorwaarden dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid. 6. Werkwijze Lancyr Deelen is deskundig op het gebied van integrale financiële dienstverlening. Dit is de meest optimale vorm van dienstverlening, waarbij wij u inzicht en overzicht bieden in uw financiële situatie gedurende meerdere levensfasen. De werkwijze bestaande uit 5 stappen noemen wij de Adviesmanier van Lancyr. Uiteraard kunt u desgewenst ook bij ons terecht voor deeladviezen. Op de volgende pagina ziet u de werkwijze in schemavorm. Hierna zullen wij de 5 stappen nader toelichten. 4

5 1 Kennismaking & Inventarisatie Alvorens van start te gaan is het goed om elkaar te leren kennen. Bij financiële dienstverlening draait het om vertrouwen en het is dan ook belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij Lancyr Deelen, de adviseur, de werkwijze en beloning. Hiervoor bespreken wij deze Advieswijzer. Het kan ook zijn dat wij u niet kunnen helpen als blijkt dat wij u niet passend kunnen adviseren. Hiervoor verzorgen wij een globale inventarisatie, die op hoofdlijnen inzicht moet geven in de vraag en kenmerken van u. Wanneer beide partijen verder kunnen en willen, worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst dienstverlening & beloning. Nu zal er gedetailleerder geïnventariseerd worden. Zorgvuldig adviseren kost tijd. Tijd van ons, maar ook tijd van u. Er kan alleen een passend advies gegeven worden wanneer uw doelstelling(en), risicobereidheid, kennis, ervaring en financiële positie bij ons bekend is (zijn). Gedurende de inventarisatie ontstaat er een wisselwerking tussen u en ons om invulling te geven aan de genoemde punten. Wij zullen prioriteren, confronteren en informeren. Zeker in het geval van beperktere financiële middelen moeten er keuzes gemaakt worden en komt er tijdens de inventarisatie conflicterende informatie naar boven als het gaat om doelstellingen, financiële positie en risicobereidheid. Deze worden vastgelegd in het klant- en risicoprofiel. Het is belangrijk dat wij u informeren over spanningen in uw doelstellingen en de samenhang tussen de drie elementen uitleggen. Bij niet verenigbare doelstellingen zullen wij u daarover informeren. De doelstellingen zullen door u aangepast worden of wij zullen stoppen met adviseren; er is immers geconstateerd dat het niet verantwoord is. Het prioriteren, confronteren en informeren mag u zien als toegevoegde waarde van onze dienstverlening. 2 Analyse Allereerst verwerken wij de informatie uit de inventarisatiefase, u ontvangt een samenvatting van uw doelstelling(en) en een blauwdruk van uw huidige financiële situatie. Tevens krijgt u toegang tot een afgeschermde internetomgeving, waar u 24 uur per dag uw gegevens kunt inzien en wijzigingen kunt doorgeven. Logischerwijs besteden adviseurs die daadwerkelijk objectief adviseren meer tijd aan de analyse om een passend product te vinden, dan adviseurs die hun productassortiment hebben beperkt. Daar staat tegenover dat u niet meer genoodzaakt bent om meerdere adviseurs te bezoeken en producten met elkaar te vergelijken. Die inspanning wordt door ons verricht. Wij toetsen uw klant- en risicoprofiel aan de volgende scenario s: Lang leven (eerder) stoppen met werken Kort leven eerder overlijden Arbeidsongeschiktheid inkomensterugval Werkloosheid inkomensterugval Echtscheiding pensioenbreuk, alimentatie Minder werken 5

6 De haalbaarheid van uw doelstelling(en) wordt getoetst en eventuele tekorten worden in kaart gebracht. Voor de invulling van de tekorten in de vorm van financiële productoplossingen gaan wij te rade bij een geselecteerd, groot aantal aanbieders. Hier zullen wij vergelijken op prijsstelling en voorwaarden. Ook bekijken wij de fiscale en juridische aspecten. Als alles zorgvuldig op elkaar is afgestemd en de voor- en nadelen gewogen, kunnen wij overgaan tot het opstellen van het advies. 3 Advies Gedurende deze fase presenteren wij het Financieel Totaal Plan. Na het bespreken van de uitgangspunten gaan wij over tot het advies. Daarbij geven wij aan waarom wij dit advies passend achten voor uw klant- en risicoprofiel. In het Financieel Totaal Plan houden wij ook rekening met de oplossing voor aanvullende doelstellingen met betrekking tot de eerder vermelde scenario s lang & kort leven, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, echtscheiding en minder werken. Indien u akkoord gaat met het advies, gaan wij over tot de uitvoering. U kunt ook reden hebben om af te willen wijken van het advies. Het Financieel Totaal Plan zal, daar waar mogelijk, aangepast worden naar uw behoefte en de reden zal schriftelijk vastgelegd worden. 4 Uitvoering Het Financiële Totaal Plan zal nu via de bemiddeling van Lancyr Deelen uitgevoerd worden. Wij zorgen voor de verzameling en verzending van de benodigde formulieren en zullen contact onderhouden met de aanbieder(s). Daar waar nodig brengen wij u in contact met andere financiële experts, zoals een notaris, fiscalist of beleggingsspecialist. Wij houden hier wel de regie voor u in handen en zullen u tijdens het traject op de hoogte houden. 5 Nazorg Een passend advies helpt u bij het realiseren van de doelstelling(en). Maar dat is niet altijd voldoende. De doelstelling(en), financiële positie en/of risicobereidheid kunnen in de loop der jaren veranderen. Het is dus van belang om de voortgang te monitoren en regelmatig de haalbaarheid van de doelstelling te evalueren. Nazorg maakt het mogelijk om tijdig in te grijpen indien dit nodig is. Lancyr Deelen maakt samen met u heldere afspraken over de frequentie van contact en de agenda. 7. Beloning Een passend advies is niet gratis. Er zijn meerdere manieren om deze te belonen, zoals op basis van provisie, vast tarief, abonnement, urendeclaratie. Omdat de ene aanbieder hogere provisie uitkeert dan de andere, wat belangenverstrengeling in de hand werkt, heeft Lancyr Deelen gekozen voor een benadering waarbij uw belangen onvoorwaardelijk centraal staan. Voor de advisering en bemiddeling van hypotheken en gekoppelde producten, zoals vermogensproducten, risico- en inkomensverzekering werkt Lancyr Deelen met vaste tarieven: Kennismaking gratis Inventarisatie 750 Analyse & Advies Bemiddeling Uw investering voor het totale traject bedraagt dus Voor een tweede of te verhogen hypotheek berekenen wij (Uiteraard dient de bestaande hypotheek wel bij ons afgesloten te zijn) Voor de advisering en bemiddeling van vermogensproducten werken wij op basis van een uurtarief van 100. Gedurende de kennismaking zullen wij u een indicatie geven van het te verwachte aantal uren. U ontvangt een nota met urenspecificatie na afloop van onze bemiddeling. Bij de keuze van de financiële productoplossingen van de aanbieder(s) zullen wij, daar waar mogelijk, werken met zogenoemde netto tarieven. Wanneer dit niet mogelijk is, zullen wij u daarover berichten. U ontvangt de afsluitprovisie(s) per jaar achteraf rekening houdend met de terugverdientermijn. Bij vroegtijdige beëindiging door u vervalt uw recht op verdere teruggave. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst dienstverlening & beloning. 6

7 Voor de nazorg op gebied van hypotheken en vermogensopbouw werken wij met Service Abonnementen. Het serviceabonnement Schadeverzekeringen geeft u recht op: - Wij zorgen ervoor dat u een scherpe premie betaalt en natuurlijk letten wij er ook op dat de voorwaarden van uw verzekering prima zijn; - Het beheer van uw verzekeringen onder één dak levert u gemak en lagere kosten. - Toegang tot de producten van de belangrijkste verzekeraars in Nederland. - Minimaal 1 keer per jaar tips over verzekeringen en actualiteiten. - Op de meeste vragen die u heeft kunnen wij meteen antwoord geven. Andere vragen worden door ons zo snel mogelijk beantwoord. - 10% korting op de tarieven van aanvullende adviesuren. Schadebehandeling - Het is niet zeker of en wanneer u een schade krijgt. Onze vergoeding voor de behandeling van uw schades zit daarom niet in het abonnement. Het service abonnement Financieel Totaal Plan geeft u recht op een analyse eens per 3 jaar via een Financieel Totaal Plan van uw: Hypotheek; Pensioen/lijfrente; Levensverzekeringen; Beleggingen/vermogen/spaartegoeden; Vaste lasten. Wij analyseren voor u de volgende situaties voor u en eventueel uw partner: Hoe staat u ervoor als u met pensioen gaat. Overlijden; Arbeidsongeschiktheid; Werkloosheid. Het service abonnement Onderhoud Hypotheek geeft u recht op: - 3-jaarlijkse controle of uw hypotheek aangepast dient te worden. - Begeleiding bij renteverlenging of -aanpassing. - 3-jaarlijkse update van uw Financiële Totaalplan. Deze update bestaat uit een nieuwe analyse van uw: a Hypotheek b Pensioen/lijfrente c Levensverzekeringen d Beleggingen/vermogen/spaartegoeden e Vaste lasten - Analyse van de mogelijke financiële gevolgen bij onverwachte gebeurtenissen: a Arbeidsongeschiktheid b Werkloosheid c Overlijden - Minimaal 1 keer per jaar financiële tips per . - Uw vragen worden gegarandeerd binnen 1 werkdag in behandeling genomen. - 10% korting op de tarieven van aanvullende adviesuren 8. Omgaan met klachten Mocht er ondanks alle zorgvuldigheid een klacht ontstaan over onze dienstverlening, vernemen wij deze graag zo snel mogelijk van u. In eerste instantie kunt u zich richten tot uw adviseur. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich schriftelijk melden bij de directie. Lancyr Deelen neemt uw klacht serieus. Bij Lancyr Deelen werken professionals, die gegronde kritiek waarderen. Dit geeft ons namelijk de mogelijkheid om onze dienstverlening aan u en toekomstige relaties te optimaliseren. 7

8 Wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost? Dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Wij zijn bij het Kifid aangesloten onder nummer Beëindigen relatie U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. Bij de abonnementen houden wij u aan het contract. Indien er sprake is van een terugboekrisico bij provisie(s) zal er niets meer aan u uitgekeerd worden. U kunt uw maatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. De zorgplicht van uw financieel product ligt bij Lancyr Deelen totdat een ander financieel dienstverlener deze overneemt. 10. Ondertekening Met ondertekening geeft u aan de advieswijzer van Lancyr Deelen te hebben ontvangen. Wij wijzen u nogmaals op het belang van het document en raden u aan deze zorgvuldig door te nemen. Wanneer er vragen of opmerkingen zijn kunt u deze gerust voorleggen aan de adviseur. Datum:.. Datum:.. Cliënt:.. Cliënt:.. Handtekening:.. Handtekening:.. Adviseur:.. Handtekening:.. 8

Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie

Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie Financieel adviseurs Postbus 303 3330 AH Zwijndrecht Burg. de Bruïnelaan 131 3331 AD Zwijndrecht t 078-610

Nadere informatie

Advieswijzer FAC Hypotheken

Advieswijzer FAC Hypotheken Advieswijzer FAC Hypotheken Inhoudsopgave Inhoudsopgave......1 1. WIE ZIJN WIJ? 2 2. ADVIESWIJZER.. 2 A. Inventarisatiefase...2 B. Analysefase... 3 C. Adviesfase.. 3 D. Uitvoeringsfase.. 3 E. Nazorgfase...

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Mei 2012 Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Graag willen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer. Artifex Verzekeringen BV. Wat kunt u van ons verwachten?

Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer. Artifex Verzekeringen BV. Wat kunt u van ons verwachten? Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer Artifex Verzekeringen BV Wat kunt u van ons verwachten? Inleiding Met dit document willen wij u inzage geven in wat ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531. Dienstenwijzer Adviesgroep Koeman-De Baronie B.V. Assurantiebedrijf De Baronie Pensioendesk De Baronie Huis & Hypotheek De Baronie Zorg en Inkomen De Baronie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

Tarieven per 1 augustus 2015

Tarieven per 1 augustus 2015 Tarieven per 1 augustus 2015 Product Vaste prijs Hypotheekadvies en bemiddeling 1.450,- Hypotheekbemiddeling execution only 750,- Overlijdensrisicoverzekering 150,- Toeslag Hypotheek bemiddeling ondernemer

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Van Dijk Lease & Financiering

Van Dijk Lease & Financiering Let op! Geld lenen kost geld DIENSTENWIJZER Van Dijk Lease & Financiering Noorderstraat 24 1621 HV HOORN telefoon (0229) 24 88 97 fax (0229) 24 66 37 info@vandijk-financiering.nl www.vandijk-financiering.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding

Dienstenwijzer. Geachte cliënt, Inleiding Dienstenwijzer Geachte cliënt, Inleiding De Overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Op 1 januari 2007 is de Wet financiële toezicht (Wft) in werking getreden.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

Versie 2015-04-01. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld:

Versie 2015-04-01. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld: Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. Wij willen ons hiermee graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Paraaf: 1

Dienstenwijzer. Paraaf: 1 Dienstenwijzer Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Poundwise Financial Coaching B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Samengevat: Poundwise biedt u uitgebreide

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wie zijn wij? 4 Geschiedenis van ons kantoor 4 Deskundigheid & Kwaliteit 4 Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars 4 Contactgegevens

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten De IAK Dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van IAK Verzekeringen Samen voor een perfect verzekerde toekomst Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IAK

Nadere informatie