KOM OVER DE DREMPEL BIJ...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KOM OVER DE DREMPEL BIJ..."

Transcriptie

1 KOM OVER DE DREMPEL BIJ... i n n o v a t i e v e e n d u u r z a m e d o r p e l s y s t e m e n

2 Kies voor flexibiliteit op maat De DTS -laag-reliëfdorpel is een innovatief, geoctrooieerd, dorpelsysteem. Kreunen Kunststoffen B.V. heeft dit systeem in 1999 gepresenteerd en brengt het sinds 2000 op de markt voor de bouwnijverheid en de kozijnindustrie. De DTS -dorpel is in zeer veel variaties leverbaar en o.a. toepasbaar als onderdorpel bij deur-, vastglas-, draaikiepkozijnen en hefschuifpuien voor houten, kunststof en aluminium kozijnen. Het systeem is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. De dorpels worden vervaardigd van een duurzame, zeer sterke en slijtvaste PE-kunststof. Een kozijn waaronder een KOMO-gecertificeerde DTS -dorpel is gemonteerd kan voldoen aan Weerstandsklasse II en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Ontwerpvrijheid DTS -dorpels hebben, afhankelijk van de toepassing, verschillende profileringen. Bovendien is de DTS -dorpel in vele uitvoeringsvarianten leverbaar waardoor een grote, bijna onbeperkte, ontwerpvrijheid geboden wordt. Diversiteit in basismodellen Zo zijn er de standaard DTS -dorpels met profileringen voor binnen- en buitendraaiende deuren, al dan niet voorzien van kaderdichting. De profielen voor hefschuif-toepassingen met een geïntegreerde looprail of met sponning voor een aluminium looprail. Binnen de profilering van DTS -dorpels zijn houtzwaartes en (voor-)sponningmaten vrij op te geven en kunnen kalk- (klooster-) lood- en vensterbanksponningen eveneens volgens klantspecificatie uitgevoerd worden. Daarnaast zijn ook andere profileringen, zoals DTS vlakke-dam en KVT, conform door de klant gewenste 2 i n n o v a t i e v e e n d u u r z a m e d o r p e l s y s t e m e n

3 maatvoering leverbaar. Daarnaast zijn er Vector-dorpels die volledig volgens tekening klant geproduceerd worden. Zelfs gebogen dorpels zijn daarbij mogelijk. Voor kunststof en aluminium kozijnen is er voor veel profielhuizen een geschikte onderdorpel in de Variproreeks verkrijgbaar of, mocht deze er nog niet zijn, in overleg te leveren. Direct beglazen op de dorpel Door de speciaal ontwikkelde dorpelprofilering incl. afwateringsgootje en ontspanningsgaatjes kan het glas direct op de dorpel geplaatst worden. Daarvoor zijn speciale glasblokjes ontworpen die bij de maatwerkbestellingen worden meegeleverd. Bij maatwerk worden glas- en afdeklatten voorgeboord, op maat afgekort en voorgemonteerd. Dit maakt bijvoorbeeld in geval van een zijlicht, een extra houten onderdorpel overbodig, met alle besparing van dien op de materiaal- en loonkosten en het gewicht van het kozijn. Variaties zijn standaard De dorpels hebben over de gehele lengte een vast profiel. Door de neuten aan te passen zijn wisselsponningen zoals een buitendraaiende deur en binnenbeglazing toch standaard leverbaar. Dit principe kan ook voor draaikiep-uitvoeringen gebruikt worden. Bij een dergelijke bestelling krijgt de klant desgewenst ook de benodigde glas- en afdeklatten meegeleverd. 3

4 DTS -dorpels en Duurzaam Bouwen Met duurzaam bouwen belasten we - nu en in de toekomst - het milieu zo min mogelijk bij het bouwen, gebruiken, renoveren of slopen van gebouwen. Duurzaam bouwen draagt daarmee bij aan de oplossing van wereldwijde milieuproblemen als de klimaataantasting door broeikasgassen en het opraken van grondstoffen. bron: Nationaal Milieubeleidsplan ( ministerie van VROM ) DTS -dorpels vallen binnen het kader van DUBO (Duurzaam Bouwen) want, Bij sloop kan het materiaal, waarvan de dorpel is geproduceerd, 100% hergebruikt worden. De standaard Basic-Black dorpels bestaan voor circa 90% uit gerecycled kunststof. Klanten die werken met DTS -dorpels op lengte van 6 meter kunnen het afval opsparen en bij Kreunen Kunststoffen B.V. voor ophalen aanmelden. Wij zorgen dan voor recycling van het materiaal. Bij het NIBE is een TWIN classificatie-onderzoek gedaan. Daarbij kwam onze standaard BI(nnendraaiende deur)-dorpel uit op milieuklasse 2b wat staat voor een goede DUBO-keuze. Luchtdicht tot 650 Pa en waterdicht tot 550 Pa wat als basis kan dienen voor een goede klimaatbeheersing. Het gebruik van kit wordt tot een minimum beperkt. Voor normale montage van de DTS -dorpel hoeft geen kit te worden toegepast. Bij verbranding heeft het materiaal een hoge energetische waarde en komen er geen schadelijke, milieugevaarlijke, stoffen vrij. De kans op een koudebrug wordt door de hoge isolatiewaarde geminimaliseerd. Vanwege zijn slijtvastheid heeft de DTS -dorpel een extreem lange levensduur. De dorpel vergt geen verder onderhoud zoals schilderwerk. Bovendien kunnen wij, door de flexibiliteit bij het ontwerpen, snel inspelen op ontwikkelingen zoals het Passief Huis. Tezamen met de klant kunnen wensen of ideeën worden uitgewerkt. 4 i n n o v a t i e v e e n d u u r z a m e d o r p e l s y s t e m e n

5 Toegankelijkheid Om de toegang tot een woning, of ander gebouw, voor bijvoorbeeld rolstoel- en rollator-gebruikers te vereenvoudigen zijn in het Bouwbesluit eisen gesteld over de bereikbaarheid en toegankelijkheid. Dit houdt in dat de drempelhoogte ter plaatse van de toegang van een woonfunctie of toegankelijkheidssector ten opzichte van de vloer van een aangrenzende ruimte en het aansluitende terrein aan specifieke eisen moet voldoen. Zo mag dit hoogteverschil, inclusief een eventuele slijtstrip, voor minimaal één toegang niet groter zijn dan 0,02 m (20 mm eis). DTS -dorpels zijn bij uitstek geschikt om toe te passen op peilniveau. De DTS -dorpels kunnen niet rotten zodat er zonder problemen rechtstreeks tegen de DTS -dorpel bestraat kan worden. Renovatie/Opplussen Renoveren en upgraden van bestaande (deur)kozijnen met het DTS -ReFlex-systeem is een duurzame keuze. De DTS -renovatiedorpels worden toegepast waar de onderdorpel van het houten kozijn verrot of dermate beschadigd is dat deze vervangen dient te worden. In dat geval hoeft niet het gehele kozijn vervangen te worden. Tevens kan men de bestaande woning een upgrade geven door middel van het zogenaamde opplussen. De woning wordt dan geschikt en toegankelijk gemaakt voor mindervalide mensen door de dorpel te verlagen. Met relatief lage investeringen kan men daardoor langer in een woning blijven wonen. Hoge belastbaarheid Door de prima materiaaleigenschappen zijn DTS -dorpels ook zeer geschikt voor situaties waarbij hoge eisen worden gesteld. De slijtvastheid, druksterkte en weerstand tegen chemische stoffen zijn zodanig dat DTS -dorpels toegepast worden voor bijvoorbeeld garages, zwembaden en zelfs olifantenverblijven. 5

6 DTS -dorpels bouwtechnisch bekeken Voor de productie van KOMO-gecertificeerde kozijnen voldoen DTS -dorpels aan regelgeving en wettelijke eisen, en hebben daarbij nog een aantal extra voordelen. Bouwfysische voordelen Voordelen bij het verwerken Geen koudebrug Dorpels en neuten zijn gemaakt van massief PE (polyethyleen) kunststof. PE heeft een lage warmtegeleidingcoëfficiënt (λ) van 0,4 W/m.K waardoor er in de praktijk geen koudebrug zal ontstaan. Ter vergelijking: natuursteen heeft een λ-waarde van 3,5 W/m.K. Geen kitnaden Wij passen een dichtingsslabbe toe welke het gehele kopse vlak van de kozijnstijl blijvend afdicht. Daardoor zijn kitnaden bij de aansluiting tussen houten kozijnstijl en DTS -neut overbodig. Deze dichting wordt normaliter al door ons vooraf op de neut aangebracht. Lange levensduur DTS -dorpels hebben een zeer lange levensduur. Dat de kunststof, waarvan ze geproduceerd worden, vanwege zijn sterkte, taaiheid en slijtvastheid ook voor sluisdeurbekleding en stempelplaten wordt gebruikt is daarvan een goed voorbeeld. Productieproces De op maat geleverde DTS dorpels en neuten worden voorzien van de benodigde (bevestigings-)materialen waardoor ze in het productieproces uitstekend in te passen zijn. De maatwerk DTS -dorpels zijn uitermate geschikt om toe te passen bij Lean bouwen en voor toepassing in Concept 3 kozijnen. Boor- en deuvelgaten In de timmerindustrie wordt veelal gewerkt met deuvelgaten van ø 14 mm; de DTS -pluggen zijn hierop afgestemd. De positie van deze deuvelgaten zijn geheel volgens uw maatvoering aan te passen. Men hoeft de instellingen van het eigen gereedschap en machines dus niet te wijzigen. Bewerking DTS -dorpels zijn eenvoudig te verwerken en bewerken met gangbaar gereedschap. Dorpels kunnen geleverd worden met verstekkoppelingen of andere kopse bewerkingen, maar deze kunnen ook zelf worden aangebracht. De dorpels zijn zowel machinaal als handmatig te zagen en te boren. Verspanende technieken als frezen zijn eveneens mogelijk. Concurrerend Door de verkorting in de montagetijd is de DTS -dorpel zonder meer concurrerend. Daarbij is breuk uitgesloten. Het toepassen van 52 mm dikke DTS -ECO52-dorpels kan bovendien nog een extra kostenreductie opleveren. 6 i n n o v a t i e v e e n d u u r z a m e d o r p e l s y s t e m e n

7 Maatwerk door samenwerking geworteld in de bouw- en timmerindustrie DTS -laag-reliëfdorpels zijn ontwikkeld door Kreunen Kunststoffen B.V. Vanuit onze ervaring in de kozijnindustrie en de bouwnijverheid is daarmee ingespeeld op de behoefte uit de markt die ontstond na de wijzigingen in het Bouwbesluit van Dergelijk onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe producten en toepassingen, Research & Development, is een belangrijke activiteit binnen Kreunen Kunststoffen B.V. Partnership Bij de ontwikkeling en verbetering van producten treden we vaak als partner op van andere partijen of participeren wij bij onderzoeksprojecten. Naast onze kennis van het vakgebied kunnen wij daarbij ook onze expertise op gebied van toepassing van kunststoffen inbrengen. Enkele voorbeelden op dat gebied zijn de DTS -KAI-dorpel (Kegro All Inclusive) en DTS -dorpels voor het Henderson-beslag. Octrooibescherming Alle dorpelsystemen en neuten die geproduceerd worden uit polyolefine kunststoffen, zijn geoctrooieerd door Kreunen Kunststoffen B.V. Mede hierdoor bent u verzekerd van de levering van een hoogwaardig product, waarmee tevens de kwaliteit van de gebruikte materialen continu wordt bewaakt. Het is dan ook niet geoorloofd zelf volkunststof polyolefine onderdorpels te produceren. Eén en ander is vastgelegd middels Europese octrooien. Deze octrooien zijn onder meer geldig in Nederland. 7

8 DTS -dorpels, standaard op maat De DTS -dorpelvarianten worden onderscheiden volgens de volgende indeling: DTS -dorpels (standaard) BI(V) : binnensponning (BI-V voor kaderdichting) BU(V) : buitensponning (BU-V voor kaderdichting) HS(A) : hefschuifprofilering (HS-A voor toepassing met aluminium looprail) VD-vlakke dam : buitensponning met vlakke dam (DTS -hellingshoek) DTS -Plus-dorpels KVT : buitensponning conform KVT-detaillering KAI / KAI-passief : profileringen volgens het Kegro-All-Inclusive concept Henderson: voor Henderson schuifdeurbeslag DTS -Indoor Dorpels voor binnentoepassing. DTS -Indoor-dorpels zijn niet alleen interessant voor toepassing bij natte ruimtes. Mede door hun hoge belastbaarheid bieden deze dorpels ook in de utiliteitsbouw en in openbare ruimtes vele mogelijkheden. DTS -Varipro Onderdorpels voor kunststof en aluminium kozijnen. Deze zijn en worden per profielhuis gestandaardiseerd. BI(V) BU(V) HS(A) DTS -Vector Dorpels die niet vallen onder de hiervoor genoemde standaarden en volledig volgens klantspecificatie worden uitgevoerd, worden Vector-modellen genoemd. De uitwerking daarvan vindt altijd plaats in overleg met de klant. DTS -Peilplus Onderdorpelsystemen voor kozijnen boven peilniveau. Vanwege de grote variëteit is er geen standaard profilering maar is de DTS -Peilplus een dorpelconcept. Daarbij zijn de onderdorpel en de `raamdorpelsteen` meestal één geheel. De uitvoering en maatvoering is dan ook situatie-specifiek. Veelal worden deze dorpels uitgevoerd in één van onze kleurlijnen. 8 i n n o v a t i e v e e n d u u r z a m e d o r p e l s y s t e m e n

9 Bestelling en levering Uitvoeringen Reflex-renovatiedorpels Voor renovatietoepassingen of opplussen worden de dorpels geleverd met hogere neuten (hoogte vrij door de klant op te geven) en een speciale koppeling voor bevestiging onder de houten stijl. Kleur De standaard uitvoering van de DTS -dorpel is Basic-black (BB). Daarnaast zijn er nog 2 kleurlijnen. Premium Color Line (PCL), door-en-door gekleurde effe dorpels en Premium Marmer Line (PML), door-en-door gekleurde marmerachtige uitvoeringen. Brandwerend De DTS -dorpels zijn (in bepaalde situaties) toepasbaar in kozijnconstructies die moeten voldoen aan 30 of 60 minuten brandwerendheid. Neem contact op met onze technische afdeling voor de specifieke voorwaarden. Ontwerpdetailleringen Principetekeningen van diverse toepassingen zijn op onze site te downloaden. Daar vindt u tevens een groot aantal SBR-referentiedetails en STABU-bestekteksten met betrekking tot de DTS -dorpels. DTS -dorpels worden altijd volgens klantspecificatie geproduceerd en zijn daardoor niet bij ons uit voorraad leverbaar. De flexibiliteit van de dorpels biedt onze klant daardoor nagenoeg volledige vrijheid over de gewenste uitvoering. Het kunststof voor de Basic-Black DTS -dorpels wordt geproduceerd uit, voor 90% gerecycled, granulaat. Daarvan worden platen van maximaal 6 meter lengte geperst. Dit is bepalend voor de maximale lengte van de dorpel. Voor speciale uitvoeringen wordt geadviseerd om tijdig contact op te nemen met de afdeling verkoop. Daarnaast kunt u bij onze specialisten terecht voor meer technische vragen. Maatwerk of voorraadwerk Bij een bestelling maken wij onderscheid tussen maatwerk en voorraadwerk (6-meter lengtes). Bestelformulieren, voor beide situaties, zijn van onze site te downloaden. Maatwerk Bij maatwerk krijgt u de DTS -dorpels zodanig geassembleerd dat men ze zonder verdere bewerkingen onder het kozijn kan monteren. Daar waar van toepassing worden ze compleet geleverd met afdeklatten en/of voorgeboorde, voorgemonteerde glaslatten i.c.m. glassteunblokjes. Voorraad Bij voorraadbestellingen worden de dorpels geleverd op 6 meter lengte. Het bestellen voor eigen voorraad is vooral efficiënt als men zelf over geschikte bewerkingsmachines beschikt en u niet afhankelijk wilt zijn van onze levertijd. Daarbij dient men afzonderlijk de overige componenten, zoals neuten, bevestigingsmiddelen en glaslatten, te bestellen. De verkoopafdeling kan daarover nadere informatie verstrekken. 9

10 Technisch blad KOMO DTS -dorpels zijn succesvol getest door de SHR, waarna Kreunen Kunststoffen het KOMO-attestmet-productcertificaat (nr ) heeft ontvangen. Daarmee is men ervan verzekerd dat de dorpels die onder dit attest worden geleverd voldoen aan de kwaliteitseisen die daarbij gesteld zijn. Inbraakwerend DTS -dorpels voldoen aan de SKH-eisen met betrekking tot inbraakwerendheid van houten gevelelementen. Een kozijn waarin een KOMOgecertificeerde DTS -onderdorpel is gemonteerd kan voldoen aan Weerstandsklasse II. Sluitpotjes, of andere voorzieningen, zijn eenvoudig door de kozijnfabrikant aan te brengen op de gewenste positie Wind- en waterdicht De DTS laag-reliëfdorpel is door de SHR getest en geschikt bevonden tot een waterdichtheid van 300 Pa en een luchtdoorlatendheid tot 650 Pa, bij toepassing van traditionele deurdiktes van 38 mm. Met een aanslag- (BU) en/of kaderprofiel (BI) is de dorpel ook geschikt voor deurdiktes van 54 mm met een waterdichtheid tot zelfs 550 Pa. Onbreekbaar Met een drukvastheid van 36 N/ mm 2 is de dorpel in praktijk onbreekbaar. Wel moeten er voorzieningen tegen doorbuigen worden aangebracht en dienen de dorpels verankerd te worden. Slijtvast Het dorpelmateriaal heeft een slijtvastheid van Dit is bepaald op basis van een zogeheten Sand-Slurry-laboratoriumproef. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met carbonstaal (referentiewaarde 100). SBR-Referentiedetails van diverse bouwkundige aansluitingen zijn te downloaden op onze website. Draagstructuur : meerdere draagstructuren mogelijk Gevelopbouw : gemetseld binnenspouwblad en gemetseld buitenspouwblad Variant-detail : ribcassettevloer, DTS dorpel, naar buiten draaiende deur P DTS W + WG Licht in gewicht Het soortelijk gewicht van de DTS -dorpel is 950 kg/m 3, en daarmee prima handelbaar (1 meter dorpel, 67 mm dik, weegt slechts circa 5,5 kg). De bevestiging en montage kan in het algemeen door 1 persoon worden uitgevoerd. SBR-Referentiedetails DTS Dutch Threshold Systems, SBR, september 2008 schaal 1:5 afhankelijk van uw printerinstellingen Omschrijving begrippen: zie begrippenlijst Bouwfysische prestaties en aanbevelingen: Z.O.Z 10 i n n o v a t i e v e e n d u u r z a m e d o r p e l s y s t e m e n

11 Materiaal Samenstelling Polyethyleen (afhankelijk van kleur tot 90% gerecycled materiaal) Bij verbranding komen geen schadelijke stoffen vrij Vochtopname: absorptie 0% Soortelijk gewicht Volumieke massa 0,95 g/cm 3 Mechanische eigenschappen Trekspanning 26 N/mm 2 Drukvastheid 30 N/mm 2 Kerfslagsterkte geen breuk Slijtvastheid(Sand-Slurryproef ) Thermische eigenschappen Soortelijke warmte bij 20ºC 1,7 kj/kg.k Warmtegeleidingcoëfficiënt (λ) 0,4 W/m.K Lineaire uitzettingscoëfficiënt tussen 20ºC en 100ºC ca. 2,0*10-4 K -1 Brandbaarheid (standaard materiaal) klasse B2 Bewerkingen Zagen: ja, zowel machinaal als handmatig Boren: ja Frezen: ja BU-V BI-V 0,88 15,92 0,38 15,75 o C o C Overige Bestand tegen alle weersinvloeden en chemicaliën Kleurechtheid: bestand tegen UV-stralen Niet overschilderbaar Toepasbaarheid DTS -dorpels KOMO-attest-met-productcertificaat Geschikt voor toepassing in gevelelementen die het Politiekeurmerk Veilig Wonen dragen conform weerstandsklasse 2 Voldoen aan Bouwbesluit art (toegankelijkheidseisen) Milieuklasse 2b volgens TWIN model (= goede DUBO-keuze) Uitvoering Afmetingen Max. lengte 6000 mm (langer door koppelverbinding mogelijk) Max. dikte 110 mm (dikker door stapeling mogelijk) Max. breedte 235 mm (afhankelijk van sponningsdiepte, vergroten d.m.v. voorzetdorpel) Kleuren Basic-Black Premium MarmerLine Premium ColourLine POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN 11

12 i n n o v a t i e v e e n d u u r z a m e d o r p e l s y s t e m e n Kreunen Kunststoffen B.V. ontwikkelt en levert duurzame en innovatieve producten van kunststof. Uit onze HOLLODEEN en DURODEEN kunststoffen, o.a. polyethyleen, polypropyleen, polyamide, realiseren wij toepassingen voor de bouw, civiele techniek, kozijnindustrie, machinebouw, betonindustrie, fooden transportsector. Veelal als duurzame vervanger voor hout, staal of rubber op die plaatsen waar anders te snel veroudering, rotting of slijtage optreedt. DTS is een label van Kreunen Kunststoffen B.V. Kreunen Kunststoffen B.V. Hanzeweg CR LOCHEM Postbus AB LOCHEM T F E I hoofdfolder - versie 1.01

Handboek Werkvoorbereiding en uitvoering

Handboek Werkvoorbereiding en uitvoering Handboek Werkvoorbereiding en uitvoering Hoofdstuk 1 CALDURAN Kalkzandsteen bv Inhoudsopgave Handboek Werkvoorbereiding en Uitvoering Het Handboek Werkvoorbereiding en Uitvoering van Calduran Kalkzandsteen

Nadere informatie

Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort

Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort Theorie en praktijk over geluidisolatie en geluidabsorptie www.isover.nl Inhoud Hoeveel lawaai kunnen wij verdragen? 3 Wat is geluid? 4 Normen en wetgeving

Nadere informatie

Ook met Politie Keurmerk Veilig Wonen Kanteldeuren

Ook met Politie Keurmerk Veilig Wonen Kanteldeuren Ook met Politie Keurmerk Veilig Wonen Kanteldeuren Praktisch en degelijk Welkom thuis I welkom bij Novoferm Novoferm biedt voor iedere garage een passende oplossing. Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie.

Nadere informatie

Compleet uniek concept

Compleet uniek concept Kegro All Inclusive Compleet uniek concept Kegro All Inclusive Kegro Deuren denkt mee met de gehele bouwkolom. Vanaf de ontwerpfase tot en met de oplevering. Omdat iedere partij eigen specifieke wensen

Nadere informatie

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN CIVIELE PRODUCTEN In dit hoofdstuk wordt een aantal prefab-betonproducten toegelicht, die voornamelijk worden toegepast in de Civiele sector, ook wel de G.W.W.-sector genoemd (Grond-, weg- en waterbouw).

Nadere informatie

Onderhoud & gebruik. VELUX dakramen

Onderhoud & gebruik. VELUX dakramen Onderhoud & gebruik VELUX dakramen Inleiding VELUX dakramen staan garant voor langdurig en onbezorgd gebruik. VELUX dakramen zijn al decennia lang toonaangevend op het schuine dak. In de afgelopen 65 jaar

Nadere informatie

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Bouwen aan een goede schil Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Nul-energie in 2020 Energiebesparing in de gebouwde omgeving loont. De meeste investeringen in besparende maatregelen worden door de

Nadere informatie

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Bouwen aan een goede schil Met aandacht voor comfort en binnenmilieu update 2015 Nul-energie in 2020 Energiebesparing in de gebouwde omgeving loont. De meeste investeringen in besparende maatregelen worden

Nadere informatie

Drievoudig glas en geïsoleerde kozijnen

Drievoudig glas en geïsoleerde kozijnen Drievoudig glas en geïsoleerde kozijnen Ervaringen en aandachtspunten Factsheet december 2013 Drievoudig glas in SmartWin kozijnen De zwakke schakel? Een gevel bestaat vaak voor de helft of meer uit glas.

Nadere informatie

BOUWEN MET TIJD 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

BOUWEN MET TIJD 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 BOUWEN MET TIJD Een praktische verkenning naar de samenhang tussen levensduur, kenmerken en milieubelasting van woningen. BOUWEN

Nadere informatie

Alles over uw woning

Alles over uw woning Alles over uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop!

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

Catalogus HR-WTW units

Catalogus HR-WTW units Catalogus HR-WTW units www.thermoair.com Inhoud pagina Thermo Air: Bedrijfsprofiel 4 Opbouw en constructie 6 HR-line 10 HR Combi-line 28 HR Hygro-line 44 Accessoires 56 Logic regeling 60 Subsidies EIA

Nadere informatie

Bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen PGS 15

Bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen PGS 15 Ruimtelijke veiligheid en risicobeleid Jrg 3 Nr 8 Ι 24 Bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen PGS 15 kennis/discussie A. (Arjen) Keuning adviseur brandveiligheid, Peutz bv M (Mijntje) Pikaar adviseur

Nadere informatie

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN Nederland is een waterrijk en dichtbevolkt land, zodat bruggen en viaducten behoren tot de gebruikelijke infrastructuur. Met de toenemende mobiliteit door het nog steeds groeiende

Nadere informatie

5 5. PRODUCTEN 2 BINNENSPOUWBLAOEN/WANOEN/TOPPEN. mm mm mm mm mm mm mm ALGEMEEN REGELGEVING

5 5. PRODUCTEN 2 BINNENSPOUWBLAOEN/WANOEN/TOPPEN. mm mm mm mm mm mm mm ALGEMEEN REGELGEVING . PRODUCTEN 2 BINNENSPOUWBLAOEN/WANOEN/TOPPEN ALGEMEEN REGELGEVING Geprefabriceerde betonnen binnenspouwbladen, wanden en toppen worden op ruime schaal in de hedendaagse woningbouw toegepast. De elementen

Nadere informatie

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air Lucht-watersystemen Voor het conditioneren van ruimten Ontwerphandboek The art of handling air Ontwerphandboek Lucht-watersystemen Inhoudsopgave Ervaring en innovatie 3 Lucht-water 4 Systeemoverzicht 6

Nadere informatie

ISOCLEAR 2560-12 Systeem PC 2560-12 Systeem PC 2560-12 AF 60 Systeem PC 2560-12 AF 120

ISOCLEAR 2560-12 Systeem PC 2560-12 Systeem PC 2560-12 AF 60 Systeem PC 2560-12 AF 120 Technisch handboek ISOCLEAR 25-12 Systeem PC 25-12 Systeem PC 25-12 AF Systeem PC 25-12 AF 120 uit Polycarbonaat ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN RODECA SYSTEMS BV GEVESTIGD KOPERWEG

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie www.monier.be 1 daktechniek en verwerkingsvoorschriften Hoofdstuk 1 Daktechniek en verwerkingsvoorschriften Algemeen TECHNISCHE VOORLICHTINGEN

Nadere informatie

INDUSTRIEBANDEN IN BEELD. Vereniging VACO, Bedrijfstakorganisatie. Archimedesweg 31, 2333 CM Leiden. voor de Banden- en Wielenbranche

INDUSTRIEBANDEN IN BEELD. Vereniging VACO, Bedrijfstakorganisatie. Archimedesweg 31, 2333 CM Leiden. voor de Banden- en Wielenbranche INDUSTRIEBANDEN Vereniging VACO, Bedrijfstakorganisatie voor de Banden- en Wielenbranche Postbus 33, 2300 AA Leiden Archimedesweg 31, 2333 CM Leiden 3 Telefoon (071) 568 69 70 Fax (071) 568 69 71 IN BEELD

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters handboek voor de verwerkers van VELUX daglichtsystemen Voorwoord Inhoud Dit handboek is bedoeld voor de verwerkers van VELUX

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater BQLS, Brink Quality of Life System De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater Alle comfortwensen zijn mogelijk. Het inno een per en e warm De cijfers verwijzen naar de schematische

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

Beter Bouwen DEZE KEER IN BETER BOUWEN PROJECT WONING GRUBBENVORST DAK & TECHNIEK: RENO PIR WOL ELEMENT PROJECT SCHOOLGEBOUW WAALWIJK

Beter Bouwen DEZE KEER IN BETER BOUWEN PROJECT WONING GRUBBENVORST DAK & TECHNIEK: RENO PIR WOL ELEMENT PROJECT SCHOOLGEBOUW WAALWIJK Uitgave 02 juli 2013 Beter Bouwen is een periodieke uitgave van UNILIN Insulation bv Telefoon 013 523 13 13 Email info.nl@unilin.com Internet www.unilininsulation.com Beter Bouwen 02 DEZE KEER IN BETER

Nadere informatie

ISOCLEAR 2550-10 Systeem PC 2550-10 Systeem PC 2550-10 AF 60 Systeem PC 2550-10 AF 120

ISOCLEAR 2550-10 Systeem PC 2550-10 Systeem PC 2550-10 AF 60 Systeem PC 2550-10 AF 120 Technisch handboek ISOCLEAR 25-1 Systeem PC 25-1 Systeem PC 25-1 AF 6 Systeem PC 25-1 AF 12 uit Polycarbonaat ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN RODECA SYSTEMS BV GEVESTIGD KOPERWEG

Nadere informatie

Welke normen heb ik nodig voor mijn product of dienst?

Welke normen heb ik nodig voor mijn product of dienst? 1 Welke normen heb ik nodig voor mijn product of dienst? Opgesteld door dr.ir. H.J. de Vries 1, in samenwerking met onderwijsinstellingen, oktober 2003. Voor de meeste producten en diensten zijn er normen.

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Active House - Een internationale richtlijn

Active House - Een internationale richtlijn Active House - Een internationale richtlijn Specificaties voor woningen die meer produceren dan ze verbruiken 2e Editie 2 Inhoudsopgave Page Inleiding 4 Active House een stap voorwaarts! Visie 8 Gebouwen

Nadere informatie