Kom op cursus bij Per Saldo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kom op cursus bij Per Saldo"

Transcriptie

1 Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft? Wilt u weten wat u wel of niet aan begeleiding mag inkopen? Hoe u een wooninitiatief start én exploiteert? Of wilt u alles weten over het pgb en de actualiteit van dit moment? Over deze en andere onderwerpen kunnen budgethouders, hun vertegenwoordigers en professionals bij Per Saldo een cursus of een bijeenkomst volgen. 1. Cursussen voor budgethouders 1.1 Pgb in één dag Indicatiestelling en pgb in de Zvw (pgb van uw zorgverzekeraar) Indicatiestelling en pgb in de Wlz (pgb van het zorgkantoor) Cursus Keukentafelgesprek/persoonlijk plan (pgb van uw gemeente) Zo schrijf ik een goed budgetplan Hoe beschrijf ik mijn zorg? Familie en mantelzorger als zorgverlener: hoe werkt dat in de praktijk? Pgb, hoe besteed ik dat? Kind met een pgb Cursussen voor wooninitiatieven 2.1. Actualiteit en de gevolgen voor woon- en ouderinitiatieven Oriëntatie op het starten van een wooninitiatief Exploitatiebegroting van een wooninitiatief? Hoe beschrijf ik mijn zorg, speciaal voor mensen in wooninitiatieven? Cursussen voor professionals 3.1 Voorlichtingsbijeenkomst professionals 'Wat gaat er anders bij een aanvraag van een pgb bij de gemeente?' Pgb in een dag Cursus op maat voor organisaties, in één dag alles over het pgb Voorlichtingsbijeenkomsten in de regio 4.1 Ledenbijeenkomsten Wat gaat er anders bij een pgb van uw gemeente? Kosten en aanmelden

2 1. Cursussen voor budgethouders 1.1. Pgb in één dag Doelgroep: startende budgethouders, hun vertegenwoordigers of andere naast betrokkenen Deze cursus is een aanrader voor elke beginnende budgethouder. Aan het eind van de cursus weet u bij welk loket u terecht kunt voor de zorg die u nodig hebt. U leert in deze basiscursus alles wat u moet weten over het pgb. Over uw rechten en plichten, uw lusten en lasten. Zodat u zeker weet dat u het goed doet en goed van start gaat. Naast de budgethouders zelf zijn hun vertegenwoordigers of naast betrokkenen van harte welkom! In de ochtend worden alle wetten (Wmo, Jeugdwet, Wlz, Zvw) behandeld. Hoe is het pgb in deze wetten verankerd? In in de middag gaan we het uitgeven en verantwoorden. We behandelen hoe de indicatie tot stand komt. We besteden aandacht aan het trekkingsrecht en alle overeenkomsten en leggen de verschillen uit. De cursus geeft informatie over de regelingen in alle pgb-wetten: Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw. Tijd en plaats: van uur in Utrecht Data: donderdag 3 september dinsdag 6 oktober donderdag 29 oktober Indicatiestelling en pgb in de Zvw (pgb van uw zorgverzekeraar) Hebt u een lichamelijke beperking en wilt u een indicatie aanvragen voor verpleging en/of verzorging. Vindt u het moeilijk te verwoorden wat u nodig hebt? Na deze cursus weet u hoe de indicatiestelling bij de zorgverzekeraar in zijn werk gaat. De wijkverpleegkundige maakt een zorgplan, maar wat staat hierin? En hoe heeft u als (toekomstig) budgethouder invloed op de inhoud van het budgetplan? Ook wordt het opstellen van een zorgmomentenoverzicht behandeld. Wat zijn de mogelijkheden hiervan? En hoe komt u voor een pgb in aanmerking? Het aanvraagformulier bevat drie delen: het budgethoudersdeel, het verpleegkundig deel en het budgetplan. Deze onderdelen worden stap voor stap behandeld. U krijgt tips om te helpen voorkomen dat uw aanvraag voor een pgb wordt afgewezen. Tijd en plaats: 13:00 16:00 uur in Utrecht Data: donderdag 10 september dinsdag 22 september donderdag 8 oktober

3 1.3. Indicatiestelling en pgb in de Wlz (pgb van het zorgkantoor) U hebt uw leven lang 7x24 uur toezicht of zorg in uw nabijheid nodig. Een cursus voor mensen die een indicatie gaan aanvragen en voor een pgb willen gaan kiezen. Of voor een herindicatie staan. In deze cursus wordt aandacht besteed aan het aanvraagformulier voor de indicatie in de Wlz. Wat zijn de regels om in aanmerking te komen en welke beleidsregels gelden er? U krijgt inzicht in welk zorgprofiel het beste bij u past. Tot slot wordt gekeken naar de aanvraag van een pgb bij het zorgkantoor. Wat komt er kijken bij de aanvraag van het pgb? Hoe verloopt de toekenning? Tijd en plaats: 13:00 16:00 uur in Utrecht Data: dinsdag 8 september donderdag 24 september maandag 5 oktober dinsdag 27 oktober Cursus Keukentafelgesprek/persoonlijk plan (pgb van uw gemeente) Wanneer u vanaf 2015 uw pgb van uw gemeente gaat krijgen, verandert er het een en ander. Loopt uw indicatie door tot na 2015, dan hebt u het hele jaar overgangsrecht en zal de gemeente later dit jaar met u in gesprek gaan over Loopt uw indicatie af in 2015, dan hebt u al eerder te maken met een andere manier van werken door uw gemeente. Wat moet u weten? In de Wmo2015 wordt officieel niet meer gesproken over 'het keukentafelgesprek' maar over 'het onderzoek'. Hier wordt wel hetzelfde mee bedoeld: een persoonlijk gesprek als basis voor de aanvraag van een maatwerkvoorziening waarna een pgb mogelijk is. U hebt bij de gemeente, anders dan u in de AWBZ gewend was, geen recht op zorg of ondersteuning maar de gemeente moet wel voldoen aan haar compensatieplicht. Dat wil zeggen dat de gemeente u, vanwege uw beperking in staat moet stellen uw dagelijks leven te leiden, met alle activiteiten die u daarbij wilt ondernemen. Hierbij wordt ten eerste gekeken naar wat u en uw naasten zelf kunnen doen en regelen, bijvoorbeeld met mantelzorg. In het gesprek dat u met uw gemeente hebt, wordt eerst onderzocht welke zorg u nodig hebt. Wanneer komt u in aanmerking voor een collectieve voorziening, wanneer voor een individuele voorziening, wanneer voor een maatwerkvoorziening? Wat is de bedoeling van het persoonlijk plan? Wat is het belang van een budgetplan? In deze cursus krijgt u antwoord op deze vragen en is er voldoende ruimte om uw persoonlijke vragen te stellen. Tijd en plaats: 10:00 16:00 uur in Utrecht Data: dinsdag 1 september donderdag 17 september woensdag 30 september dinsdag 13 oktober dinsdag 20 oktober

4 1.5 Zo schrijf ik een goed budgetplan Doelgroep: voor budgethouders hun vertegenwoordigers of andere naastbetrokkenen Het zorgkantoor of de verzekeraar kijkt of de zorg die u wilt inkopen valt onder Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Een budgetplan is verplicht in de Wlz en de Zvw. Bij veel gemeenten is het maken van een budgetplan ook verplicht als u een pgb aanvraagt. Het gaat erom dat de aanvrager laat zien dat zijn zorg zo specifiek is dat de zorg niet passend in natura kan worden geleverd. Het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of de gemeente gaat op grond van dit plan beoordelen of iemand toegang krijgt tot een pgb. Tijdens de cursus wordt in kleine groepjes of individueel, onder leiding van een cursusleider, op praktische wijze aan uw eigen budgetplan gewerkt. Het is de bedoeling dat u aan het einde van de cursusdag uw eigen budgetplan hebt ingevuld. Tijd en plaats: van 13:00 tot 16:00 uur in Utrecht Data: dinsdag 15 september Hoe beschrijf ik mijn zorg? Doelgroep: voor budgethouders hun vertegenwoordigers of andere naastbetrokkenen Enige basiskennis van het pgb wordt verondersteld. Volgt u anders eerst de cursus Pgb in één dag Een praktische cursus die daarom met recht workshop genoemd kan worden. U werkt doelgericht aan het beschrijven van uw eigen zorg, door het maken van zorgbeschrijvingen per zorgverlener. Deze beschrijving is noodzakelijk voor budgethouders in de Wlz, vanwege de invoering van het trekkingsrecht op 1 januari Budgethouders in andere wetten - Jeugdwet, Wmo en Zvw - kunnen zelf bepalen of zij een zorgbeschrijving maken. Voor gemeenten en zorgverzekeraars is deze beschrijving niet een vereiste. In de workshop focust u zich totaal op uw eigen zorg. We pakken er één zorgovereenkomst bij. Wat zou er gebeuren als u deze zorg niet kreeg? Vervolgens maakt u een zorgbeschrijving voor deze zorgverlener. De cursusleiding kijkt mee, van groepsgenoten krijgt u wellicht handige tips. Met uw zorgbeschrijvingen naar huis Aan het eind van de dag heeft u uw zorgbeschrijving op de rit staan en hoeft u deze alleen nog bij te schaven. De informatie die u meekrijgt, maakt het u gemakkelijk. Hiermee is de basis gelegd om zelfstandig andere zorgbeschrijvingen te kunnen maken. Tijd en plaats: van 13:00 tot 16:00 uur in Utrecht Data: maandag 7 september donderdag 1 oktober

5 1.7 Familie en mantelzorger als zorgverlener Doelgroep: budgethouders, hun vertegenwoordigers of andere naastbetrokkenen Het pgb maakt het mogelijk om iemand vanuit uw directe omgeving in te huren. Bijvoorbeeld uw partner, uw kind, uw ouders of een familielid. Belangrijke voordelen zijn de al bestaande vertrouwensband, de meestal erg flexibele inzetbaarheid en het behoud van uw privacy. Het inhuren van iemand uit uw directe omgeving kan ook nadelen hebben. U wilt deze persoon niet kwijtraken, waardoor u misschien minder kritisch of eisend kunt zijn. U weet niet goed hoe in te gaan op verzoeken waar u eigenlijk niet in tegemoet wilt komen. U vindt het moeilijk om daar waar nodig zakelijk te blijven. In deze cursus bespreken we hoe u goed kunt afwegen of het voor u een goede keus is een familielid in te huren. En, als het antwoord ja is, waar u aan moet denken om van deze samenwerking een succes te maken. Aan de orde komen bijvoorbeeld punten als: hoe houdt u zakelijke afspraken gescheiden van de onderlinge familieverhoudingen, hoe kunt u nee zeggen tegen uw naaste en punten die u zelf ter tafel brengt. Zo helpt u elkaar in deze cursus bij het zoeken naar de juiste balans. U leert hoe u kunt beargumenteren dat het inhuren van een naaste als zorgverlener voor u de beste oplossing is. Nieuwe cursusdata worden gepland. 1.8 Pgb, hoe besteed ik dat? Doelgroep: alle budgethouders, hun vertegenwoordigers of andere naastbetrokkenen Om het zorgkantoor, uw gemeente of zorgverzekeraar inzicht te kunnen geven in uw uitgaven, is een bewust en bekwaam budgethouderschap een vereiste. Voorkom problemen en leer in deze cursus hoe u uw pgb op een eenvoudige manier kunt beheren. We kijken naar het uitstippelen van het budget, zodat u weet wat en hoe u kunt budgetteren. We berekenen een voorbeeld van het salaris van de zorgverlener. Na deze cursus staat u sterk als budgethouder! Tijd en plaats: 13:00 16:00 uur in Utrecht Data: donderdag 15 oktober

6 1.9 Kind met een pgb Doelgroep: ouders van kinderen met een pgb Enige basiskennis van het pgb wordt verondersteld. Volgt u anders eerst de cursus Pgb in één dag Deze cursus is met nadruk NIET bestemd voor professionals Ouders zijn vaak moe van alle sores rondom hun kind met een beperking. U rent maar door om alles wat moet voor elkaar te krijgen. Per Saldo geeft u de mogelijkheid om even stil te staan bij uw eigen situatie. Samen met andere ouders kijkt u naar de mogelijkheden die het pgb uw kind geeft. Centraal staat de vraag: wat is de concrete zorgvraag op dit moment, hoe breng ik die in beeld - ook in relatie met het hele gezin - en hoe ga ik er vervolgens mee aan de slag? Het uitwisselen van ervaringen en het ontvangen van adviezen gericht op uw persoonlijke situatie geeft cursisten aan het eind van de dag een schat aan informatie mee. Zoals een deelnemer na afloop zei: De cursus heeft ons veel opgeleverd: tips, creatieve oplossingen, ze vlogen over tafel! Nieuwe cursusdata worden gepland. 6

7 2. Cursussen voor wooninitiatieven 2.1. Actualiteit en de gevolgen voor woon- en ouderinitiatieven De afgelopen periode is veel veranderd in wet- en regelgeving en voor 2015 staan er nieuwe ontwikkelingen voor de deur. Woon- en ouderinitiatieven hebben al enkele gevolgen ondervonden. Per Saldo is in de problematiek van de wooninitiatieven gedoken en zet in deze bijeenkomst de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij. In onze regionale bijeenkomsten hoort u wat de gevolgen zijn/worden en geeft Per Saldo u adviezen zodat u zich zo goed mogelijk kan voorbereiden. Welke thema s komen aan bod? Nieuwe wetgeving en het pgb in Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw Wie zijn de belangrijkste partijen en waar gaan zij over? Pgb-tarieven Nieuwe instromers in Wmo en Wlz Huisbezoek door het zorgkantoor: wat kunt u verwachten? Invoering trekkingsrechten en hoe u hier nu al op kunt anticiperen Het maken van een zorgbeschrijving De gevolgen van de Participatiewet Voor wie Deze bijeenkomst is speciaal voor mensen en/of hun vertegenwoordigers die in een wooninitiatief wonen of die overwegen een wooninitiatief te starten of zich bij een bestaand wooninitiatief willen aansluiten. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor abonnees wooninitiatieven en leden van Per Saldo. Tijd en plaats: 13:30 16:00 uur in Utrecht Data: maandag 12 oktober Oriëntatie op het starten van een wooninitiatief Doelgroep: bij uitstek geschikt voor toekomstige bewoners, ouders, ondernemers Een bijeenkomst voor iedereen die aan het verkennen is of het opzetten van een eigen wooninitiatief ook iets is om zelf te gaan ondernemen, dan wel te participeren in een bestaand initiatief. Op basis hiervan kunt u tot een besluit komen of uw ideeën voldoende realistisch zijn om hier een vervolg aan te geven. Tijd en plaats: 13:30 16:30 uur in Utrecht Data: vrijdag 4 september vrijdag 9 oktober vrijdag 13 november

8 2.3. Exploitatiebegroting van het wooninitiatief Doelgroep: de initiatiefnemers die de oriëntatiefase hebben en doorgaan naar de ontwikkelfase, waarbij er al een duidelijk beeld is hoe (de organisatie van) het wooninitiatief er uit komt te zien Doorberekening van alle kosten waarmee het initiatief in de exploitatie te maken gaat krijgen. Informatie over te nemen beleidskeuzes en de financiële effecten van deze keuzes. Deelnemers krijgen op basis van de informatie en een rekenmodel een gedetailleerd inzicht in de financiële haalbaarheid en (onderhandelings)mogelijkheden. Tijd en plaats: 13:00 16:00 uur in Utrecht Data: maandag 21 september maandag 19 oktober maandag 23 november 2.4. Hoe beschrijf ik mijn zorg voor bewoners in wooninitiatieven Doelgroep: budgethouders die in een wooninitiatief wonen of gaan wonen Voor deelname aan deze workshop wordt voldoende basiskennis rondom de Awbz van u verwacht Een zorgbeschrijving is nodig omdat het zorgkantoor er steeds vaker om vraagt. Bovendien zal elke budgethouder bij invoering van het trekkingsrecht (dit wordt in 2014 gefaseerd ingevoerd), een omschrijving van zijn zorg op papier moeten zetten. Wooninitiatieven kennen ook collectieve zorg- en begeleidingsuren. Toch kunnen ook deze uren individueel terugkomen in de zorgbeschrijving. Een praktische cursus die daarom met recht workshop genoemd kan worden. U werkt doelgericht aan het beschrijven van uw eigen zorg. In de workshop focust u zich totaal op uw eigen zorg. De cursusleiding brengt u in opperste concentratie, waardoor u helder zicht krijgt op welke zorg u hebt, waarom, waarvoor en eventueel welke problemen u hierbij ondervindt. Vervolgens vult u uw eigen zorgplan in, met beschrijvingen van al uw soorten van zorg. De cursusleiding kijkt mee, van groepsgenoten krijgt u wellicht handige tips. Aan het eind van de workshop hebt u uw zorgbeschrijvingen op de rit staan en hoeft u deze alleen nog bij te schaven. De informatie die u meekrijgt, maakt het u gemakkelijk. Tijd en plaats: 13:00 16:00 uur in Utrecht Data: maandag 7 september

9 3. Cursussen voor professionals 3.1. Voorlichtingsbijeenkomst professionals 'Het pgb van de zorgverzekeraar, waar loopt u tegenaan, waar moet u rekening mee houden? Doelgroep: professionele zorgverleners en zorgaanbieders Gaandeweg wordt steeds duidelijker hoe het pgb ook in de nieuwe wetgeving uitpakt. Ging de vorige ronde ledenbijeenkomsten over het pgb van de gemeente, in de nazomer staat het pgb in de Zvw centraal. Daarna, in de herfst, start een nieuwe ronde, over het pgb in de Wlz. Houd de informatie in nieuwsbrief of op in de gaten! Inhoud In deze ledenbijeenkomst hebben we het met u over de ervaringen met het pgb voor verpleging en verzorging van de zorgverzekeraar: de plus- en minpunten, waar moeten nog verbeteringen in komen, wat staat vast, waar moet u rekening mee houden bij een aanvraag? En zoals in alle ledenvergaderingen komen de actualiteiten van dat moment ook ter sprake en is er voldoende ruimte voor uw persoonlijke vragen! Onderwerpen We noemen de belangrijkste: Wat zijn de voorwaarden om een pgb van de zorgverzekeraar te kunnen krijgen? Wat kan de budgethouder doen om in uw situatie een pgb te kunnen krijgen? Hoe zit het met de tarieven? Wat is formeel en wat is informeel? Moet de budgethouder een eigen bijdrage betalen? Mag de budgethouder zich alleen laten vertegenwoordigen door iemand met wie hij dat wettelijk hebt geregeld? Krijgt de budgethouder voldoende bestedingsvrijheid van de zorgverzekeraar? Is er een verantwoordingsvrij bedrag in het pgb voor verpleging en verzorging? Is er trekkingsrecht bij de zorgverzekeraar? Kan de budgethouder bezwaar maken? Welke zorgverzekeraar is het meest pgb-vriendelijk? Kan de budgethouder zonder risico per 1 januari overstappen naar een pgb-vriendelijke zorgverzekeraar? Wat doet Per Saldo? Tijd en plaats: 13:00 15:30 uur in Utrecht Data: dinsdag 15 september maandag 26 oktober

10 3.2. Pgb in één dag Doelgroep: professionele zorgverleners en zorgaanbieders Per Saldo verzorgt speciaal voor organisaties en zelfstandige dienstverleners een basiscursus over het persoonsgebonden budget (pgb): pgb in één dag. Het doel van deze cursus is u te informeren over de mogelijkheden van het persoonsgebonden budget, de grote lijnen van de regelingen uit te leggen en u een idee te geven hoe u uw cliënten op weg kunt helpen met zo n budget. Ook is er gelegenheid om uw ervaringen te bespreken met andere professionals en uw specifieke vragen voor te leggen aan de cursusleiding. De inhoud van de cursus is: pgb in alle wetten: Wmo, Jeugdwet, Wlz en Zvw indicatiestelling/aanvraag welke zorg zit bij welk loket? eigen bijdragen inzet en verantwoording pgb gevolgen voor budgethouder en zorgverlener trekkingsrecht en andere taken van de SVB Deze cursus is bedoeld voor organisaties en dienstverleners die al dan niet beroepsmatig te maken hebben met het pgb. U kunt u individueel inschrijven voor deze cursus. Tijd en plaats:10:00 16:00 uur in Utrecht Data: dinsdag 29 september Cursus op maat voor organisaties, in één dag alles over het pgb Kijk voor meer informatie op 10

11 4. Voorlichtingsbijeenkomsten in de regio 4.1. Ledenbijeenkomsten Het pgb van de zorgverzekeraar, waar loopt u tegenaan, waar moet u rekening mee houden? Gaandeweg wordt steeds duidelijker hoe het pgb ook in de nieuwe wetgeving uitpakt. Ging de vorige ronde ledenbijeenkomsten over het pgb van de gemeente, in de nazomer staat het pgb in de Zvw centraal. Daarna, in de herfst, start een nieuwe ronde, over het pgb in de Wlz. Houd de informatie in nieuwsbrief of op in de gaten! Inhoud In deze ledenbijeenkomst hebben we het met u over de ervaringen met het pgb voor verpleging en verzorging van de zorgverzekeraar: de plus- en minpunten, waar moeten nog verbeteringen in komen, wat staat vast, waar moet u rekening mee houden bij een aanvraag? En zoals in alle ledenvergaderingen komen de actualiteiten van dat moment ook ter sprake en is er voldoende ruimte voor uw persoonlijke vragen! Onderwerpen We noemen de belangrijkste: Wat zijn de voorwaarden om een pgb van de zorgverzekeraar te kunnen krijgen? Wat kunt u doen om in uw situatie een pgb te kunnen krijgen? Hoe zit het met de tarieven? Wat is formeel en wat is informeel? Moet u een eigen bijdrage betalen? Mag u zich alleen laten vertegenwoordigen door iemand met wie u dat wettelijk hebt geregeld? Krijgt u voldoende bestedingsvrijheid van de zorgverzekeraar? Is er een verantwoordingsvrij bedrag in het pgb voor verpleging en verzorging? Is er trekkingsrecht bij de zorgverzekeraar? Kunt u bezwaar maken? Welke zorgverzekeraar is het meest pgb-vriendelijk? Kunt u zonder risico per 1 januari overstappen naar een pgb-vriendelijke zorgverzekeraar? Wat doet Per Saldo? Voor wie? Budgethouders en/of hun vertegenwoordigers, inclusief ouders van kinderen met een indicatie IKZ. Behoort u tot de vergeten groep die eind 2014 op het laatste nippertje is ingestroomd in de Wlz, maar verwacht u alsnog bij herindicatie in de Zvw terecht te komen? Dan is deze ledenbijeenkomst ook voor u een aanrader! 11

12 Data, tijd en plaats: dinsdag 1 september 19:30 22:00 uur in Utrecht woensdag 2 september 19:30 22:00 uur in Heerlen dinsdag 8 september 19:30 22:00 uur in Heinkenszand dinsdag 8 september 19:30 22:00 uur in Amsterdam woensdag 9 september 19:30 22:00 uur in Apeldoorn zaterdag 12 september 09:30 12:00 uur in Groningen zaterdag 12 september 14:00 16:30 uur in Leeuwarden woensdag 16 september 19:30 22:00 uur in Tilburg zaterdag 19 september 09:30 12:00 uur in Beilen zaterdag 19 september 14:00 16:30 uur in Emmeloord dinsdag 22 september 19:30 22:00 uur in Rotterdam woensdag 23 september 19:30 22:00 uur in Zevenaar donderdag 24 september 19:30 22:00 uur in Zwolle dinsdag 29 september 19:30 22:00 uur in Alkmaar dinsdag 6 oktober 19:30 22:00 uur in Eindhoven Kosten en aanmelden Kosten Cursus in Utrecht Hele dag budgethouders : 45,00 pp (niet-leden 65,00), inclusief lunch Halve dag budgethouders : 35,00 pp (niet-leden 55,00) Afwijkend halve dag cursus Hoe beschrijf ik mijn zorg? : na zomervakantie ,00 pp (niet-leden 65,00. Hele dag voor professionals : 247,50 pp (niet-abonnees 275,00), inclusief lunch Halve dag voor professionals : 121,50 pp (niet-abonnees 135,00) Kosten cursus op locatie (halve dag) 75,-- (leden 55,--) Kosten ledenvergadering 15,--, u moet lid of abonnee zijn van Per Saldo. Kosten actualiteiten wooninitiatieven 35,--, alleen voor abonnees wooninitiatieven en leden Per Saldo Kosten voorlichtingsbijeenkomst professionals 97,50 per persoon ( 82,50 voor abonnees) Aanmelden Website Budgethouders, hun vertegenwoordiger of naastbetrokkene: Professionele zorgverleners of zorgaanbieders: Telefonisch , of via de speciale ledenlijn (het nummer dat bij leden en abonnees bekend is) 12

13 Cursus in de regio Bij voldoende belangstelling komt Per Saldo graag naar u toe. Bel met of de ledenlijn of mail naar wanneer u graag een bepaalde cursus in uw eigen regio wilt laten plaatsvinden. Meest actuele data Dit overzicht is van mei 2014, volgens de op dat moment bekende cursusdata en geldende prijzen. Vindt u hierboven geen passende mogelijkheden? Misschien zijn er al weer nieuwe cursusdata gepland. Kijkt u op of bel met of de ledenlijn voor de actuele stand van zaken en/of de actuele kosten. Dit slimme lijstje is 30 juni 2015 geactualiseerd. 13

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2016, juni Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2016, maart Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan

Nadere informatie

Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo

Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo Leer om te gaan met het pgb Kom op cursus bij Per Saldo De cursussen van Per Saldo zijn afgestemd op vragen van zowel budgethouders als professionele zorgverleners. U wilt: als beginnend pgb er snel de

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo Dit is een van de slimme lijstjes, speciaal bestemd voor leden en abonnees van Per Saldo Pgb-wegwijzers, tot in detail www.pgb.nl Ledenlijn Per Saldo (030) 230 40 66 Maandag

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo!

Kom op cursus bij Per Saldo! Kom op cursus bij Per Saldo! Wilt u precies weten wat u nu wel of niet aan begeleiding mag inkopen? Of wilt u zich goed voorbereiden op uw (her)indicatie? Of hebt u net een persoonsgebonden budget en wilt

Nadere informatie

Zorgplan en zorgbeschrijving

Zorgplan en zorgbeschrijving Zorgplan en zorgbeschrijving Inhoud Pagina Wat is een zorgplan, wat is een zorgbeschrijving?... 1 Waarom een zorgplan, waarom een zorgbeschrijving?... 1 Wanneer een zorgplan, wanneer een zorgbeschrijving?...

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie

Actualiteiten en 2015

Actualiteiten en 2015 Actualiteiten en 2015 Hans van der Knijff 17 november 2014 Motieven voor het pgb Keuze zorgverlener die bij je past Werkwijze en taken in overleg vaststellen Flexibiliteit in inzet Hulp waar en wanneer

Nadere informatie

Actualiteiten en 2015

Actualiteiten en 2015 Actualiteiten en 2015 Hans van der Knijff 14 november 2014 Motieven voor het pgb Keuze zorgverlener die bij je past Werkwijze en taken in overleg vaststellen Flexibiliteit in inzet Hulp waar en wanneer

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Mensen met een psychische kwetsbaarheid en pgb

Mensen met een psychische kwetsbaarheid en pgb Mensen met een psychische kwetsbaarheid en pgb PER SALDO, VERENIGING VAN BUDGETHOUDERS Per Saldo heeft nu 25.000 budgethouders als lid Per Saldo biedt individuele ondersteuning en doet aan collectieve

Nadere informatie

Actualiteiten en pgb. Waar gaan we het over hebben? Wat is jouw beperking? Hans van der Knijff. 28 november 2014

Actualiteiten en pgb. Waar gaan we het over hebben? Wat is jouw beperking? Hans van der Knijff. 28 november 2014 Actualiteiten en pgb Hans van der Knijff 28 november 2014 Waar gaan we het over hebben? Wat is je beperking Aanvraag Pgb in Wmo Pgb in Jeugdwet Pgb in Zorgverzekeringswet Wet langdurige zorg/ Awbz Wat

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Geef de namen op van de personen en organisaties die u denkt te gaan contracteren. Naam Plaats Nr. Kamer van Koophandel Sociaal netwerk* of BSN a.

Geef de namen op van de personen en organisaties die u denkt te gaan contracteren. Naam Plaats Nr. Kamer van Koophandel Sociaal netwerk* of BSN a. BUDGETPLAN Persoonsgebonden budget Wmo / Jeugd HORST A/D MAAS U wilt bij de gemeente een Persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen waarmee u zelf uw zorg / ondersteuning / voorziening kunt inkopen. Als onderdeel

Nadere informatie

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016

Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Overzicht veranderingen persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2016 Doelgroep pgb Soorten zorgverlene rs AGB code 2015 Doelgroep pgb (artikel 2): Heeft u een indicatie voor verpleging en verzorging?

Nadere informatie

Budgetplan hulpmiddelen Persoonsgebonden budget Wmo

Budgetplan hulpmiddelen Persoonsgebonden budget Wmo Budgetplan hulpmiddelen Persoonsgebonden budget Wmo Achternaam aanvrager Geboortedatum BSN nummer 1 Mijn persoonsgegevens: Voor welke heeft u een indicatie? 2 Mijn indicatie: wonen in een geschikt huis

Nadere informatie

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013?

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? Hans van der Knijff programma Stand van zaken landelijke politiek Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg Zorgzwaartepakketten Overheveling begeleiding en kortdurend

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Wonen in een pgb-wooninitiatief

Wonen in een pgb-wooninitiatief slim lijstje Wonen in een pgb-wooninitiatief Dit is een van de slimme lijstjes, speciaal bestemd voor leden en abonnees van Per Saldo abonnees wooninitiatieven Pgb-wegwijzers, tot in detail www.pgb.nl/wonen

Nadere informatie

Aanvraag persoonsgebonden budget

Aanvraag persoonsgebonden budget Aanvraag persoonsgebonden budget Hans van der Knijff 19 april 2016 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Pgb in Jeugdwet Pgb

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

PGB-WMO en Keukentafelgesprek. van aanvraag tot toekenning pgb waar moet ik me op instellen en wat moet ik doen?

PGB-WMO en Keukentafelgesprek. van aanvraag tot toekenning pgb waar moet ik me op instellen en wat moet ik doen? PGB-WMO en Keukentafelgesprek van aanvraag tot toekenning pgb waar moet ik me op instellen en wat moet ik doen? Inleiding: Wettelijk kader Wmo 2015 Artikel 2.3.6: pgb als de cliënt het wil keuzerecht onder

Nadere informatie

BUDGETPLAN Persoonsgebonden budget Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

BUDGETPLAN Persoonsgebonden budget Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) BUDGETPLAN Persoonsgebonden budget Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voor u ligt het budgetplan Wmo. U vult dit budgetplan in als u zelf uw ondersteuning wilt regelen met een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

Bijeenkomst van de participatieraad gemeente Buren: PGB in Wmo en jeugdhulp voor (psychisch) kwetsbare mensen

Bijeenkomst van de participatieraad gemeente Buren: PGB in Wmo en jeugdhulp voor (psychisch) kwetsbare mensen Bijeenkomst van de participatieraad gemeente Buren: PGB in Wmo en jeugdhulp voor (psychisch) kwetsbare mensen Spreker van Per Saldo*: Kristine Durksz *Per saldo is een vereniging van PGB budgethouders

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Inhoud Waarom dit informatieboekje? 1 1 Zorgverleners zoeken 2 2 Zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen maken 4 3 Huisbezoek 7 4 Jaarafrekening 7 5 Verandert

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag?

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? IK KRIJG DE VRAAG OM EEN PGB TE INDICEREN, WAT DOE IK? 1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? Als verpleegkundige kom je nooit bij een cliënt om een PGB

Nadere informatie

PGB verpleging en verzorging

PGB verpleging en verzorging Aanvraagformulier Deel 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb is aangevraagd)

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Budgetplan hulpmiddelen Persoonsgebonden budget Wmo

Budgetplan hulpmiddelen Persoonsgebonden budget Wmo Budgetplan hulpmiddelen Persoonsgebonden budget Wmo U wilt bij de gemeente Etten-Leur een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Hiermee koopt u zelf uw zorg of hulpmiddel in. Dit kan alleen als u dit

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker bij Platform VG/

Nadere informatie

Financiële regelingen voor personen met PWS

Financiële regelingen voor personen met PWS Financiële regelingen voor personen met PWS Welkom!! Wie zijn wij? Marion van Beek Natacha Lijding Oktober 2016 Filmpje 1. Bij de gemeente: Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO 2015) Enkele

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier

Nadere informatie

Wat is zorg verandert?

Wat is zorg verandert? Zorg voor kinderen met een beperking? Huis ter Heide VG netwerken 7 November 2015 1 Wat is zorg verandert? Vier jarig samenwerkingsproject van aantal organisaties Bekostigd door VWS Samenwerking met Naar-Keuze

Nadere informatie

Op uw huidige toestemmingsverklaring kunt u zien tot wanneer uw indicatie geldig is.

Op uw huidige toestemmingsverklaring kunt u zien tot wanneer uw indicatie geldig is. Pgb verpleging en verzorging 2016 Hebt u in 2015 een persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging (vv)? Dan is deze informatie belangrijk voor u. Ten opzichte van 2015 zijn er wijzigingen rondom

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Budgetplan Hulp bij huishouden of Begeleiding Persoonsgebonden budget Wmo

Budgetplan Hulp bij huishouden of Begeleiding Persoonsgebonden budget Wmo Budgetplan Hulp bij huishouden of Begeleiding Persoonsgebonden budget Wmo Achternaam aanvrager Geboortedatum BSN nummer 1 Mijn persoonsgegevens: Voor welke wilt u een budget aanvragen? 2 Mijn indicatie:

Nadere informatie

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen!

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Klik op een van de kwadranten voor meer informatie Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg

Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg Zorgbelang Brabant: samen werken aan betere zorg WELKOM 10 oktober 2016 Gilze Rijen 2 Zorg Verandert Ontmoeting Informatie Ophalen van signalen Programma Kennismaking en inventarisatie vragen Informatie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

Stand van zaken PGB Dorien Kloosterman. Inhoud

Stand van zaken PGB Dorien Kloosterman. Inhoud Stand van zaken PGB Dorien Kloosterman Adviseur Naar-Keuze 4 feb en 22 februari 2017 Veenendaal en Waalre Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2010) In dit informatiebulletin wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: 1. Tarieven 2011 10. ZZP VG 5 en ZZP VG

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff 18 februari 2014 Oorsprong van het pgb VS: Centrum voor independent living eigen regie Nederland: actie jaren 70 Begin jaren 90 experiment

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger.

Nadere informatie

Vakantie en pgb. Inleiding. Ledenlijn Per Saldo. Juiste loket

Vakantie en pgb. Inleiding. Ledenlijn Per Saldo. Juiste loket Vakantie en pgb Dit is een van de slimme lijstjes, speciaal bestemd voor leden en abonnees van Per Saldo Pgb wegwijzers, tot in detail www.pgb.nl Ledenlijn Per Saldo (030) 230 40 66 Maandag t/m donderdag

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar: 2. Aanvrager Voor wie vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015.

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015. Beste ouder, In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 nuari 2015. Bij deze e-mail zijn twee bijlagen bijgesloten: 1. Een brief aan u als ouder

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? 1 Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd

Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Jeugd Het persoonsgebonden budget (Pgb) is geld dat u van uw zorgverzekeraar of gemeente krijgt om zelf zorg of ondersteuning in te kopen. Inleiding Als uw kind

Nadere informatie

Wijkverpleging PGB. De toestemmingsverklaring 2016 versturen wij uiterlijk 18 december 2015.

Wijkverpleging PGB. De toestemmingsverklaring 2016 versturen wij uiterlijk 18 december 2015. Wijkverpleging PGB In dit informatiebulletin informeren wij u over de veranderingen die vanaf 1 januari 2016 worden doorgevoerd voor pgb vv. Wij adviseren u om het informatiebulletin goed door te lezen.

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling versie februari 2017 Wijziging zorgovereenkomst met een Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een schriftelijk vast. Bijvoorbeeld: een wijziging van het aantal uren, verandering

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Budgetplan Begeleiding

Budgetplan Begeleiding Budgetplan Begeleiding Omschrijving Als u zich bij de gemeente Etten-Leur meldt met een hulpvraag en uit ons onderzoek blijkt dat een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Pgb van uw zorgverzekeraar, hoe werkt dat?

Pgb van uw zorgverzekeraar, hoe werkt dat? Pgb van uw zorgverzekeraar, hoe werkt dat? Dit is een van de slimme lijstjes, speciaal bestemd voor leden en abonnees van Per Saldo Pgb-wegwijzers, tot in detail www.pgb.nl Ledenlijn Per Saldo (030) 230

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling versie november 2017 Wijziging zorgovereenkomst met een Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een schriftelijk vast. Gebruik per zorgovereenkomst een apart wijzigingsformulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) Aevitae Postbus 2705 6401 DE Heerlen Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (pgb vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Belangrijk! Dit formulier is digitaal invulbaar, maar moet wel ondertekend worden. Print hiervoor het formulier uit, nadat u het hebt

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Balans Professional Organizing 1

Balans Professional Organizing 1 PGB in vogelvlucht Ontstaan en soorten PGB s Indicatie aanvragen bij CIZ of BJ Zorgkantoren Verplichtingen PGB-houder CAK WMO Wie staat er voor u? Pyc Mori-Hemerik 47 jaar Rotterdam Balans Professional

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling versie november 2016 Wijziging zorgovereenkomst met een Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een schriftelijk vast. Bijvoorbeeld: een wijziging van het aantal uren, verandering

Nadere informatie

Budgetplan hulpmiddelen

Budgetplan hulpmiddelen Budgetplan hulpmiddelen Omschrijving Als u zich bij de gemeente Etten-Leur meldt met een hulpvraag en uit ons onderzoek blijkt dat een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Cliëntondersteuning Wlz. 5 december 2016 Margré Romein, Zorgbelang ZH Suzanne Beekmans, MEE Rotterdam

Cliëntondersteuning Wlz. 5 december 2016 Margré Romein, Zorgbelang ZH Suzanne Beekmans, MEE Rotterdam Cliëntondersteuning Wlz 5 december 2016 Margré Romein, Zorgbelang ZH Suzanne Beekmans, MEE Rotterdam Zvw Zorgverzekeringswet Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Jeugdwet (tot 18 jaar) Wlz Wet langdurige

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Budgetplan Hulp bij huishouden of Begeleiding Persoonsgebonden budget Wmo

Budgetplan Hulp bij huishouden of Begeleiding Persoonsgebonden budget Wmo Budgetplan Hulp bij huishouden of Begeleiding Persoonsgebonden budget Wmo U wilt bij de gemeente Etten-Leur een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Hiermee koopt u zelf uw zorg of hulpmiddel in. Dit

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Begeleiding Begeleiding Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die meer informatie wil over begeleiding, in groepsverband of individueel. De nieuwe

Nadere informatie

Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) Informatie bij Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) Hierbij vindt u de aanvraagformulieren (deel 1, 2 en 3) voor het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging.

Nadere informatie