Kom op cursus bij Per Saldo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kom op cursus bij Per Saldo"

Transcriptie

1 Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft? Wilt u weten wat u wel of niet aan begeleiding mag inkopen? Hoe u een wooninitiatief start én exploiteert? Of wilt u alles weten over het pgb en de actualiteit van dit moment? Over deze en andere onderwerpen kunnen budgethouders, hun vertegenwoordigers en professionals bij Per Saldo een cursus of een bijeenkomst volgen. 1. Cursussen voor budgethouders 1.1 Pgb in één dag Indicatiestelling en pgb in de Zvw (pgb van uw zorgverzekeraar) Indicatiestelling en pgb in de Wlz (pgb van het zorgkantoor) Cursus Keukentafelgesprek/persoonlijk plan (pgb van uw gemeente) Zo schrijf ik een goed budgetplan Hoe beschrijf ik mijn zorg? Familie en mantelzorger als zorgverlener: hoe werkt dat in de praktijk? Pgb, hoe besteed ik dat? Kind met een pgb Cursussen voor wooninitiatieven 2.1. Actualiteit en de gevolgen voor woon- en ouderinitiatieven Oriëntatie op het starten van een wooninitiatief Exploitatiebegroting van een wooninitiatief? Hoe beschrijf ik mijn zorg, speciaal voor mensen in wooninitiatieven? Cursussen voor professionals 3.1 Voorlichtingsbijeenkomst professionals 'Wat gaat er anders bij een aanvraag van een pgb bij de gemeente?' Pgb in een dag Cursus op maat voor organisaties, in één dag alles over het pgb Voorlichtingsbijeenkomsten in de regio 4.1 Ledenbijeenkomsten Wat gaat er anders bij een pgb van uw gemeente? Kosten en aanmelden

2 1. Cursussen voor budgethouders 1.1. Pgb in één dag Doelgroep: startende budgethouders, hun vertegenwoordigers of andere naast betrokkenen Deze cursus is een aanrader voor elke beginnende budgethouder. Aan het eind van de cursus weet u bij welk loket u terecht kunt voor de zorg die u nodig hebt. U leert in deze basiscursus alles wat u moet weten over het pgb. Over uw rechten en plichten, uw lusten en lasten. Zodat u zeker weet dat u het goed doet en goed van start gaat. Naast de budgethouders zelf zijn hun vertegenwoordigers of naast betrokkenen van harte welkom! In de ochtend worden alle wetten (Wmo, Jeugdwet, Wlz, Zvw) behandeld. Hoe is het pgb in deze wetten verankerd? In in de middag gaan we het uitgeven en verantwoorden. We behandelen hoe de indicatie tot stand komt. We besteden aandacht aan het trekkingsrecht en alle overeenkomsten en leggen de verschillen uit. De cursus geeft informatie over de regelingen in alle pgb-wetten: Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw. Tijd en plaats: van uur in Utrecht Data: donderdag 3 september dinsdag 6 oktober donderdag 29 oktober Indicatiestelling en pgb in de Zvw (pgb van uw zorgverzekeraar) Hebt u een lichamelijke beperking en wilt u een indicatie aanvragen voor verpleging en/of verzorging. Vindt u het moeilijk te verwoorden wat u nodig hebt? Na deze cursus weet u hoe de indicatiestelling bij de zorgverzekeraar in zijn werk gaat. De wijkverpleegkundige maakt een zorgplan, maar wat staat hierin? En hoe heeft u als (toekomstig) budgethouder invloed op de inhoud van het budgetplan? Ook wordt het opstellen van een zorgmomentenoverzicht behandeld. Wat zijn de mogelijkheden hiervan? En hoe komt u voor een pgb in aanmerking? Het aanvraagformulier bevat drie delen: het budgethoudersdeel, het verpleegkundig deel en het budgetplan. Deze onderdelen worden stap voor stap behandeld. U krijgt tips om te helpen voorkomen dat uw aanvraag voor een pgb wordt afgewezen. Tijd en plaats: 13:00 16:00 uur in Utrecht Data: donderdag 10 september dinsdag 22 september donderdag 8 oktober

3 1.3. Indicatiestelling en pgb in de Wlz (pgb van het zorgkantoor) U hebt uw leven lang 7x24 uur toezicht of zorg in uw nabijheid nodig. Een cursus voor mensen die een indicatie gaan aanvragen en voor een pgb willen gaan kiezen. Of voor een herindicatie staan. In deze cursus wordt aandacht besteed aan het aanvraagformulier voor de indicatie in de Wlz. Wat zijn de regels om in aanmerking te komen en welke beleidsregels gelden er? U krijgt inzicht in welk zorgprofiel het beste bij u past. Tot slot wordt gekeken naar de aanvraag van een pgb bij het zorgkantoor. Wat komt er kijken bij de aanvraag van het pgb? Hoe verloopt de toekenning? Tijd en plaats: 13:00 16:00 uur in Utrecht Data: dinsdag 8 september donderdag 24 september maandag 5 oktober dinsdag 27 oktober Cursus Keukentafelgesprek/persoonlijk plan (pgb van uw gemeente) Wanneer u vanaf 2015 uw pgb van uw gemeente gaat krijgen, verandert er het een en ander. Loopt uw indicatie door tot na 2015, dan hebt u het hele jaar overgangsrecht en zal de gemeente later dit jaar met u in gesprek gaan over Loopt uw indicatie af in 2015, dan hebt u al eerder te maken met een andere manier van werken door uw gemeente. Wat moet u weten? In de Wmo2015 wordt officieel niet meer gesproken over 'het keukentafelgesprek' maar over 'het onderzoek'. Hier wordt wel hetzelfde mee bedoeld: een persoonlijk gesprek als basis voor de aanvraag van een maatwerkvoorziening waarna een pgb mogelijk is. U hebt bij de gemeente, anders dan u in de AWBZ gewend was, geen recht op zorg of ondersteuning maar de gemeente moet wel voldoen aan haar compensatieplicht. Dat wil zeggen dat de gemeente u, vanwege uw beperking in staat moet stellen uw dagelijks leven te leiden, met alle activiteiten die u daarbij wilt ondernemen. Hierbij wordt ten eerste gekeken naar wat u en uw naasten zelf kunnen doen en regelen, bijvoorbeeld met mantelzorg. In het gesprek dat u met uw gemeente hebt, wordt eerst onderzocht welke zorg u nodig hebt. Wanneer komt u in aanmerking voor een collectieve voorziening, wanneer voor een individuele voorziening, wanneer voor een maatwerkvoorziening? Wat is de bedoeling van het persoonlijk plan? Wat is het belang van een budgetplan? In deze cursus krijgt u antwoord op deze vragen en is er voldoende ruimte om uw persoonlijke vragen te stellen. Tijd en plaats: 10:00 16:00 uur in Utrecht Data: dinsdag 1 september donderdag 17 september woensdag 30 september dinsdag 13 oktober dinsdag 20 oktober

4 1.5 Zo schrijf ik een goed budgetplan Doelgroep: voor budgethouders hun vertegenwoordigers of andere naastbetrokkenen Het zorgkantoor of de verzekeraar kijkt of de zorg die u wilt inkopen valt onder Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Een budgetplan is verplicht in de Wlz en de Zvw. Bij veel gemeenten is het maken van een budgetplan ook verplicht als u een pgb aanvraagt. Het gaat erom dat de aanvrager laat zien dat zijn zorg zo specifiek is dat de zorg niet passend in natura kan worden geleverd. Het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of de gemeente gaat op grond van dit plan beoordelen of iemand toegang krijgt tot een pgb. Tijdens de cursus wordt in kleine groepjes of individueel, onder leiding van een cursusleider, op praktische wijze aan uw eigen budgetplan gewerkt. Het is de bedoeling dat u aan het einde van de cursusdag uw eigen budgetplan hebt ingevuld. Tijd en plaats: van 13:00 tot 16:00 uur in Utrecht Data: dinsdag 15 september Hoe beschrijf ik mijn zorg? Doelgroep: voor budgethouders hun vertegenwoordigers of andere naastbetrokkenen Enige basiskennis van het pgb wordt verondersteld. Volgt u anders eerst de cursus Pgb in één dag Een praktische cursus die daarom met recht workshop genoemd kan worden. U werkt doelgericht aan het beschrijven van uw eigen zorg, door het maken van zorgbeschrijvingen per zorgverlener. Deze beschrijving is noodzakelijk voor budgethouders in de Wlz, vanwege de invoering van het trekkingsrecht op 1 januari Budgethouders in andere wetten - Jeugdwet, Wmo en Zvw - kunnen zelf bepalen of zij een zorgbeschrijving maken. Voor gemeenten en zorgverzekeraars is deze beschrijving niet een vereiste. In de workshop focust u zich totaal op uw eigen zorg. We pakken er één zorgovereenkomst bij. Wat zou er gebeuren als u deze zorg niet kreeg? Vervolgens maakt u een zorgbeschrijving voor deze zorgverlener. De cursusleiding kijkt mee, van groepsgenoten krijgt u wellicht handige tips. Met uw zorgbeschrijvingen naar huis Aan het eind van de dag heeft u uw zorgbeschrijving op de rit staan en hoeft u deze alleen nog bij te schaven. De informatie die u meekrijgt, maakt het u gemakkelijk. Hiermee is de basis gelegd om zelfstandig andere zorgbeschrijvingen te kunnen maken. Tijd en plaats: van 13:00 tot 16:00 uur in Utrecht Data: maandag 7 september donderdag 1 oktober

5 1.7 Familie en mantelzorger als zorgverlener Doelgroep: budgethouders, hun vertegenwoordigers of andere naastbetrokkenen Het pgb maakt het mogelijk om iemand vanuit uw directe omgeving in te huren. Bijvoorbeeld uw partner, uw kind, uw ouders of een familielid. Belangrijke voordelen zijn de al bestaande vertrouwensband, de meestal erg flexibele inzetbaarheid en het behoud van uw privacy. Het inhuren van iemand uit uw directe omgeving kan ook nadelen hebben. U wilt deze persoon niet kwijtraken, waardoor u misschien minder kritisch of eisend kunt zijn. U weet niet goed hoe in te gaan op verzoeken waar u eigenlijk niet in tegemoet wilt komen. U vindt het moeilijk om daar waar nodig zakelijk te blijven. In deze cursus bespreken we hoe u goed kunt afwegen of het voor u een goede keus is een familielid in te huren. En, als het antwoord ja is, waar u aan moet denken om van deze samenwerking een succes te maken. Aan de orde komen bijvoorbeeld punten als: hoe houdt u zakelijke afspraken gescheiden van de onderlinge familieverhoudingen, hoe kunt u nee zeggen tegen uw naaste en punten die u zelf ter tafel brengt. Zo helpt u elkaar in deze cursus bij het zoeken naar de juiste balans. U leert hoe u kunt beargumenteren dat het inhuren van een naaste als zorgverlener voor u de beste oplossing is. Nieuwe cursusdata worden gepland. 1.8 Pgb, hoe besteed ik dat? Doelgroep: alle budgethouders, hun vertegenwoordigers of andere naastbetrokkenen Om het zorgkantoor, uw gemeente of zorgverzekeraar inzicht te kunnen geven in uw uitgaven, is een bewust en bekwaam budgethouderschap een vereiste. Voorkom problemen en leer in deze cursus hoe u uw pgb op een eenvoudige manier kunt beheren. We kijken naar het uitstippelen van het budget, zodat u weet wat en hoe u kunt budgetteren. We berekenen een voorbeeld van het salaris van de zorgverlener. Na deze cursus staat u sterk als budgethouder! Tijd en plaats: 13:00 16:00 uur in Utrecht Data: donderdag 15 oktober

6 1.9 Kind met een pgb Doelgroep: ouders van kinderen met een pgb Enige basiskennis van het pgb wordt verondersteld. Volgt u anders eerst de cursus Pgb in één dag Deze cursus is met nadruk NIET bestemd voor professionals Ouders zijn vaak moe van alle sores rondom hun kind met een beperking. U rent maar door om alles wat moet voor elkaar te krijgen. Per Saldo geeft u de mogelijkheid om even stil te staan bij uw eigen situatie. Samen met andere ouders kijkt u naar de mogelijkheden die het pgb uw kind geeft. Centraal staat de vraag: wat is de concrete zorgvraag op dit moment, hoe breng ik die in beeld - ook in relatie met het hele gezin - en hoe ga ik er vervolgens mee aan de slag? Het uitwisselen van ervaringen en het ontvangen van adviezen gericht op uw persoonlijke situatie geeft cursisten aan het eind van de dag een schat aan informatie mee. Zoals een deelnemer na afloop zei: De cursus heeft ons veel opgeleverd: tips, creatieve oplossingen, ze vlogen over tafel! Nieuwe cursusdata worden gepland. 6

7 2. Cursussen voor wooninitiatieven 2.1. Actualiteit en de gevolgen voor woon- en ouderinitiatieven De afgelopen periode is veel veranderd in wet- en regelgeving en voor 2015 staan er nieuwe ontwikkelingen voor de deur. Woon- en ouderinitiatieven hebben al enkele gevolgen ondervonden. Per Saldo is in de problematiek van de wooninitiatieven gedoken en zet in deze bijeenkomst de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij. In onze regionale bijeenkomsten hoort u wat de gevolgen zijn/worden en geeft Per Saldo u adviezen zodat u zich zo goed mogelijk kan voorbereiden. Welke thema s komen aan bod? Nieuwe wetgeving en het pgb in Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw Wie zijn de belangrijkste partijen en waar gaan zij over? Pgb-tarieven Nieuwe instromers in Wmo en Wlz Huisbezoek door het zorgkantoor: wat kunt u verwachten? Invoering trekkingsrechten en hoe u hier nu al op kunt anticiperen Het maken van een zorgbeschrijving De gevolgen van de Participatiewet Voor wie Deze bijeenkomst is speciaal voor mensen en/of hun vertegenwoordigers die in een wooninitiatief wonen of die overwegen een wooninitiatief te starten of zich bij een bestaand wooninitiatief willen aansluiten. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor abonnees wooninitiatieven en leden van Per Saldo. Tijd en plaats: 13:30 16:00 uur in Utrecht Data: maandag 12 oktober Oriëntatie op het starten van een wooninitiatief Doelgroep: bij uitstek geschikt voor toekomstige bewoners, ouders, ondernemers Een bijeenkomst voor iedereen die aan het verkennen is of het opzetten van een eigen wooninitiatief ook iets is om zelf te gaan ondernemen, dan wel te participeren in een bestaand initiatief. Op basis hiervan kunt u tot een besluit komen of uw ideeën voldoende realistisch zijn om hier een vervolg aan te geven. Tijd en plaats: 13:30 16:30 uur in Utrecht Data: vrijdag 4 september vrijdag 9 oktober vrijdag 13 november

8 2.3. Exploitatiebegroting van het wooninitiatief Doelgroep: de initiatiefnemers die de oriëntatiefase hebben en doorgaan naar de ontwikkelfase, waarbij er al een duidelijk beeld is hoe (de organisatie van) het wooninitiatief er uit komt te zien Doorberekening van alle kosten waarmee het initiatief in de exploitatie te maken gaat krijgen. Informatie over te nemen beleidskeuzes en de financiële effecten van deze keuzes. Deelnemers krijgen op basis van de informatie en een rekenmodel een gedetailleerd inzicht in de financiële haalbaarheid en (onderhandelings)mogelijkheden. Tijd en plaats: 13:00 16:00 uur in Utrecht Data: maandag 21 september maandag 19 oktober maandag 23 november 2.4. Hoe beschrijf ik mijn zorg voor bewoners in wooninitiatieven Doelgroep: budgethouders die in een wooninitiatief wonen of gaan wonen Voor deelname aan deze workshop wordt voldoende basiskennis rondom de Awbz van u verwacht Een zorgbeschrijving is nodig omdat het zorgkantoor er steeds vaker om vraagt. Bovendien zal elke budgethouder bij invoering van het trekkingsrecht (dit wordt in 2014 gefaseerd ingevoerd), een omschrijving van zijn zorg op papier moeten zetten. Wooninitiatieven kennen ook collectieve zorg- en begeleidingsuren. Toch kunnen ook deze uren individueel terugkomen in de zorgbeschrijving. Een praktische cursus die daarom met recht workshop genoemd kan worden. U werkt doelgericht aan het beschrijven van uw eigen zorg. In de workshop focust u zich totaal op uw eigen zorg. De cursusleiding brengt u in opperste concentratie, waardoor u helder zicht krijgt op welke zorg u hebt, waarom, waarvoor en eventueel welke problemen u hierbij ondervindt. Vervolgens vult u uw eigen zorgplan in, met beschrijvingen van al uw soorten van zorg. De cursusleiding kijkt mee, van groepsgenoten krijgt u wellicht handige tips. Aan het eind van de workshop hebt u uw zorgbeschrijvingen op de rit staan en hoeft u deze alleen nog bij te schaven. De informatie die u meekrijgt, maakt het u gemakkelijk. Tijd en plaats: 13:00 16:00 uur in Utrecht Data: maandag 7 september

9 3. Cursussen voor professionals 3.1. Voorlichtingsbijeenkomst professionals 'Het pgb van de zorgverzekeraar, waar loopt u tegenaan, waar moet u rekening mee houden? Doelgroep: professionele zorgverleners en zorgaanbieders Gaandeweg wordt steeds duidelijker hoe het pgb ook in de nieuwe wetgeving uitpakt. Ging de vorige ronde ledenbijeenkomsten over het pgb van de gemeente, in de nazomer staat het pgb in de Zvw centraal. Daarna, in de herfst, start een nieuwe ronde, over het pgb in de Wlz. Houd de informatie in nieuwsbrief of op in de gaten! Inhoud In deze ledenbijeenkomst hebben we het met u over de ervaringen met het pgb voor verpleging en verzorging van de zorgverzekeraar: de plus- en minpunten, waar moeten nog verbeteringen in komen, wat staat vast, waar moet u rekening mee houden bij een aanvraag? En zoals in alle ledenvergaderingen komen de actualiteiten van dat moment ook ter sprake en is er voldoende ruimte voor uw persoonlijke vragen! Onderwerpen We noemen de belangrijkste: Wat zijn de voorwaarden om een pgb van de zorgverzekeraar te kunnen krijgen? Wat kan de budgethouder doen om in uw situatie een pgb te kunnen krijgen? Hoe zit het met de tarieven? Wat is formeel en wat is informeel? Moet de budgethouder een eigen bijdrage betalen? Mag de budgethouder zich alleen laten vertegenwoordigen door iemand met wie hij dat wettelijk hebt geregeld? Krijgt de budgethouder voldoende bestedingsvrijheid van de zorgverzekeraar? Is er een verantwoordingsvrij bedrag in het pgb voor verpleging en verzorging? Is er trekkingsrecht bij de zorgverzekeraar? Kan de budgethouder bezwaar maken? Welke zorgverzekeraar is het meest pgb-vriendelijk? Kan de budgethouder zonder risico per 1 januari overstappen naar een pgb-vriendelijke zorgverzekeraar? Wat doet Per Saldo? Tijd en plaats: 13:00 15:30 uur in Utrecht Data: dinsdag 15 september maandag 26 oktober

10 3.2. Pgb in één dag Doelgroep: professionele zorgverleners en zorgaanbieders Per Saldo verzorgt speciaal voor organisaties en zelfstandige dienstverleners een basiscursus over het persoonsgebonden budget (pgb): pgb in één dag. Het doel van deze cursus is u te informeren over de mogelijkheden van het persoonsgebonden budget, de grote lijnen van de regelingen uit te leggen en u een idee te geven hoe u uw cliënten op weg kunt helpen met zo n budget. Ook is er gelegenheid om uw ervaringen te bespreken met andere professionals en uw specifieke vragen voor te leggen aan de cursusleiding. De inhoud van de cursus is: pgb in alle wetten: Wmo, Jeugdwet, Wlz en Zvw indicatiestelling/aanvraag welke zorg zit bij welk loket? eigen bijdragen inzet en verantwoording pgb gevolgen voor budgethouder en zorgverlener trekkingsrecht en andere taken van de SVB Deze cursus is bedoeld voor organisaties en dienstverleners die al dan niet beroepsmatig te maken hebben met het pgb. U kunt u individueel inschrijven voor deze cursus. Tijd en plaats:10:00 16:00 uur in Utrecht Data: dinsdag 29 september Cursus op maat voor organisaties, in één dag alles over het pgb Kijk voor meer informatie op 10

11 4. Voorlichtingsbijeenkomsten in de regio 4.1. Ledenbijeenkomsten Het pgb van de zorgverzekeraar, waar loopt u tegenaan, waar moet u rekening mee houden? Gaandeweg wordt steeds duidelijker hoe het pgb ook in de nieuwe wetgeving uitpakt. Ging de vorige ronde ledenbijeenkomsten over het pgb van de gemeente, in de nazomer staat het pgb in de Zvw centraal. Daarna, in de herfst, start een nieuwe ronde, over het pgb in de Wlz. Houd de informatie in nieuwsbrief of op in de gaten! Inhoud In deze ledenbijeenkomst hebben we het met u over de ervaringen met het pgb voor verpleging en verzorging van de zorgverzekeraar: de plus- en minpunten, waar moeten nog verbeteringen in komen, wat staat vast, waar moet u rekening mee houden bij een aanvraag? En zoals in alle ledenvergaderingen komen de actualiteiten van dat moment ook ter sprake en is er voldoende ruimte voor uw persoonlijke vragen! Onderwerpen We noemen de belangrijkste: Wat zijn de voorwaarden om een pgb van de zorgverzekeraar te kunnen krijgen? Wat kunt u doen om in uw situatie een pgb te kunnen krijgen? Hoe zit het met de tarieven? Wat is formeel en wat is informeel? Moet u een eigen bijdrage betalen? Mag u zich alleen laten vertegenwoordigen door iemand met wie u dat wettelijk hebt geregeld? Krijgt u voldoende bestedingsvrijheid van de zorgverzekeraar? Is er een verantwoordingsvrij bedrag in het pgb voor verpleging en verzorging? Is er trekkingsrecht bij de zorgverzekeraar? Kunt u bezwaar maken? Welke zorgverzekeraar is het meest pgb-vriendelijk? Kunt u zonder risico per 1 januari overstappen naar een pgb-vriendelijke zorgverzekeraar? Wat doet Per Saldo? Voor wie? Budgethouders en/of hun vertegenwoordigers, inclusief ouders van kinderen met een indicatie IKZ. Behoort u tot de vergeten groep die eind 2014 op het laatste nippertje is ingestroomd in de Wlz, maar verwacht u alsnog bij herindicatie in de Zvw terecht te komen? Dan is deze ledenbijeenkomst ook voor u een aanrader! 11

12 Data, tijd en plaats: dinsdag 1 september 19:30 22:00 uur in Utrecht woensdag 2 september 19:30 22:00 uur in Heerlen dinsdag 8 september 19:30 22:00 uur in Heinkenszand dinsdag 8 september 19:30 22:00 uur in Amsterdam woensdag 9 september 19:30 22:00 uur in Apeldoorn zaterdag 12 september 09:30 12:00 uur in Groningen zaterdag 12 september 14:00 16:30 uur in Leeuwarden woensdag 16 september 19:30 22:00 uur in Tilburg zaterdag 19 september 09:30 12:00 uur in Beilen zaterdag 19 september 14:00 16:30 uur in Emmeloord dinsdag 22 september 19:30 22:00 uur in Rotterdam woensdag 23 september 19:30 22:00 uur in Zevenaar donderdag 24 september 19:30 22:00 uur in Zwolle dinsdag 29 september 19:30 22:00 uur in Alkmaar dinsdag 6 oktober 19:30 22:00 uur in Eindhoven Kosten en aanmelden Kosten Cursus in Utrecht Hele dag budgethouders : 45,00 pp (niet-leden 65,00), inclusief lunch Halve dag budgethouders : 35,00 pp (niet-leden 55,00) Afwijkend halve dag cursus Hoe beschrijf ik mijn zorg? : na zomervakantie ,00 pp (niet-leden 65,00. Hele dag voor professionals : 247,50 pp (niet-abonnees 275,00), inclusief lunch Halve dag voor professionals : 121,50 pp (niet-abonnees 135,00) Kosten cursus op locatie (halve dag) 75,-- (leden 55,--) Kosten ledenvergadering 15,--, u moet lid of abonnee zijn van Per Saldo. Kosten actualiteiten wooninitiatieven 35,--, alleen voor abonnees wooninitiatieven en leden Per Saldo Kosten voorlichtingsbijeenkomst professionals 97,50 per persoon ( 82,50 voor abonnees) Aanmelden Website Budgethouders, hun vertegenwoordiger of naastbetrokkene: Professionele zorgverleners of zorgaanbieders: Telefonisch , of via de speciale ledenlijn (het nummer dat bij leden en abonnees bekend is) 12

13 Cursus in de regio Bij voldoende belangstelling komt Per Saldo graag naar u toe. Bel met of de ledenlijn of mail naar wanneer u graag een bepaalde cursus in uw eigen regio wilt laten plaatsvinden. Meest actuele data Dit overzicht is van mei 2014, volgens de op dat moment bekende cursusdata en geldende prijzen. Vindt u hierboven geen passende mogelijkheden? Misschien zijn er al weer nieuwe cursusdata gepland. Kijkt u op of bel met of de ledenlijn voor de actuele stand van zaken en/of de actuele kosten. Dit slimme lijstje is 30 juni 2015 geactualiseerd. 13

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

U ZORGT VOOR EEN MAAR WIE IS ER EIGENLIJK VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT

U ZORGT VOOR EEN MAAR WIE IS ER EIGENLIJK VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT U ZORGT VOOR EEN ANDER MAAR WIE IS ER EIGENLIJK VOOR U? STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT STEUNPUNT MANTELZORG DE BILT Mantelzorg gaat verder dan de gebruikelijke zorg voor elkaar. Op sommige momenten staat

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie