Stichting Eemland Wonen CURRICULUM VITAE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Eemland Wonen CURRICULUM VITAE RAAD VAN COMMISSARISSEN"

Transcriptie

1 Stichting Eemland Wonen CURRICULUM VITAE RAAD VAN COMMISSARISSEN Baarn, 1 april 2015

2 mr. drs. Th.E.M. Wijte (Dick) VOORZITTER RVC

3 Personalia: Theodorus Edmond Maria Wijte Geboren 14 november 1947 te Nijmegen Opleiding: HBS Canisiuscollege Nijmegen Hoofdakte Pedagogische Academie Eindhoven Doctoraalexamen strafrecht/criminologie K.U. Nijmegen M.O. Staatsinrichting +Q Utrecht Post-doctoraal Economie/Openbare financiën K.U. Nijmegen Doctoraalexamen Nederlands recht K.U. Nijmegen Professies: Docent/decaan VWO/HAVO/MAVO Elshofcollege/Canisiuscollege Nijmegen Directeur IVO-MAVO Nijmegen Wethouder van Nijmegen ( inwoners) portefeuillehouder: economische zaken, werkgelegenheid, nutsbedrijven, personeelsbeleid, internationale bedrijvenacquisitie Burgemeester van Budel ( inwoners, regio Eindhoven): portefeuillehouder financiën, ruimtelijke ordening, P&O, openbare orde en veiligheid, economische zaken, regionale ontwikkelingen Burgemeester van IJsselstein ( inwoners, regio Utrecht): portefeuillehouder integrale veiligheid, economische ontwikkeling, handel en industrie, P&O, toerisme en stadspromotie /1995 DB-lid Bestuur regio Utrecht: portefeuillehouder volkshuisvesting DB-lid Bestuur regio Utrecht: portefeuillehouder volkshuisvesting Rechter Strafsector rechtbank Dordrecht Voorzitter Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug Voorzitter Bond Katholiek Schoolbesturen Middelbaar Onderwijs Bestuurswerkzaamheden: Lid regionale Raad voor de Arbeidsmarkt (Arnhem) Commissaris Gelderse Ontwikkelings Maatschappij (Arnhem) Voorzitter Commissie van Advies G.A.B. (Nijmegen) Lid D.B. Werkvoorzieningschap (Nijmegen) Lid D.B. Regio Rijn/Waal-regioraad (Kleef) Lid D.B. Bestuursschool (Velp) Commissaris N.V. Gazog (Nijmegen) Commissaris N.V. KEMA (Arnhem) Voorzitter Raad van Commissarissen Kabel Nijmegen B.V. Voorzitter stuurgroep ARE (Reg. Economie) regio Nijmegen Lid V.N.G. college voor Arbeidszaken (Den Haag) Lid V.N.G. commissie Economische Zaken (Den Haag) Lid A.B. Instituut Midden- en Kleinbedrijf Nederland (IMK) (Hoofddorp) Vicevoorzitter D.B. Samenwerkingsregio Eindhoven/Kempenland; portefeuillehouder regionale economische ontwikkeling Lid stuurgroep Z.O.-Brabant Economische Zaken (Helmond) Commissaris N.V. regionaal Economische Dienst (Eindhoven)

4 Vicevoorzitter Combivisie regio kabeltelevisie (Helmond) Vicevoorzitter werkvoorzieningschap (Weert) Lid D.B. Streek V.V.V. Kempenland (Eindhoven) Lid regionaal bestuur arbeidsvoorziening (RBA) (Eindhoven) Lid VNG College voor Arbeidszaken (Den Haag) Lid provinciale commissie economische ontwikkeling (Utrecht) Voorzitter klankbordgroep Bestuurlijke Organisatie (Utrecht) Commissaris Gasbedrijf Centraal Nederland (Utrecht) Lid D.B. Regionale Brandweer (Utrecht) Lid A.B. Raad van Europese gemeenten/regio s (Maastricht) Voorzitter sectorbestuur lagere overheden CMHF (Den Haag) Commissaris REMU NV (Utrecht) Voorzitter IMK-Intermediair (Diemen) Voorzitter CDA-bestuurders vereniging Provincie Utrecht (Utrecht) V.N.G. Commissie Financiën (Den Haag) V.N.G. Commissie Sociaal Economisch Beleid (Den Haag) Overige (maatschappelijke) werkzaamheden: Lid bestuur Katholiek werkende jongeren (KWJ) (Nijmegen) Voorzitter jongerengemeenteraad (Den Bosch) Lid bestuur stedelijke jeugdraad (Den Bosch) Vicevoorzitter stg. Dekenaat (Nijmegen) Voorzitter commissie planologie (Nijmegen) Bestuurslid Vereniging onderwijs soc. wetenschappen (V.S.W.) (Amsterdam) Voorzitter cie V.S.W./Staatsburgelijke vorming (Amsterdam) Lid bestuur stg. Kinderbescherming (Venlo/Teteringen) Voorzitter Nederlandse Katholieke Sportfederatie (Den Bosch) Vicevoorzitter Boymansfonds (Den Bosch) (Vice)president FICEP (sport en cultuur) (Parijs/Brussel) Secretaris/penningmeester Verband van 14 landelijke maatschappelijke organisatie (Den Bosch) Voorzitter Schipperswelzijnswerk Nederland (Nijmegen) Voorzitter Kontakt der Kontinenten (Soesterberg) Penningmeester Missio (Den Haag) Lid Raad van Advies KRO (Hilversum) Lid Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (Den Haag) Voorzitter KASKI (Nijmegen) Penningmeester Samenwerkende Nationale Parken (Den Haag) Voorzitter Commissie Internationale Zaken SNP (Den Haag) Voorzitter Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) (Den Haag) Lid D.B. Stichting Katholieke School (Den Haag)

5 P.J. Möhlmann (Paul) VICEVOORZITTER RVC

6 Personalia: Paul Josef Möhlmann Geboren 7 september 1947 te Hilversum Ervaring/werkzaamheden: Onderwijzer, Oosterschool, later Bestevaerschool (openbaar basisonderwijs) Baarn Gemeenteraadslid Baarn (portefeuille: volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, beheer en onderhoud, milieu) mei 2002 Wethouder van de gemeente Baarn - juni 2002-december 2003 Fractievoorzitter PvdA in gemeenteraad (Ruimtelijke ontwikkeling en Beheer Plaatsvervangend voorzitter van gemeenteraad Lid van de agendacommissie - december 2003-november 2014 Burgemeester van Oostzaan In mijn functie van wethouder was ik portefeuillehouder sociale zaken, onderwijs en welzijn, tweede locoburgemeester. In de eerste jaren hoorde daar ook woonruimteverdeling bij. Voorzitter van de raadscommissie sociale zaken, onderwijs en welzijn. Werkterrein sociale zaken: Naast een aantal functies die ik q.q. vervulde, ben ik medeoprichter en lid van de stuurgroep van het Centrum voor Werk en Inkomen Soest en VNG-vertegenwoordiger in de werkgroep Eemland van de Regiovisie Ouderenzorg Utrecht geweest. Werkterrein onderwijs: Bijzondere bestuurlijke functies waren voorzitter van het Interzuilair Samenwerkingsverband WSNS Eemland en lid van de Raad van Toezicht van Eemvallei Educatief, samenwerkingsverband van het openbaar onderwijs in de regio. Werkterrein welzijn: Voorzitter van de stichting Kunst en Cultuur Eemland en oprichter en eerste voorzitter van het platform Behoud Medisch Centrum Molendael. In mijn functie van burgemeester heb ik de gebruikelijke taken op het gebied van openbare orde en veiligheid, bestuur en dienstverlening, en daarnaast de portefeuille mondiaal beleid. Nevenactiviteiten: - lid van de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dagelijks bestuurslid van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Waterland - voorzitter van de regionale stuurgroep Huiselijk geweld - voorzitter van de Adviesraad van het Zorgkantoor Zaanstreek-Waterland (Achmea)

7 drs. P.M.L. Acda (Peter)

8 Personalia: Petrus Marinus Leonardus Acda Geboren 5 maart 1948 te Breda Opleiding: : middelbare school (HBS-A) - Studie Economie aan Universiteit van Tilburg (studie tot en met Kandidaats II; niet afgerond) - Studie Accountancy bij NIVRA te Amsterdam (studie tot en met deels algemeen gedeelte; niet afgerond) - Studie Bedrijfskunde aan Universiteit van Nijmegen: drs. bedrijfskunde, Vele opleidingen op gebied van Volkshuisvesting Ervaring/werkzaamheden: - 3 jaar medewerker interne accountantsdienst bij NMB-bank (thans ING-bank) - 5 jaar controller bij ziekenfonds - sinds 1981 werkzaam bij Sociale Volkshuisvesting Nationale Woningraad (NWR) in functie van hoofd afdeling accountancy/administratieve dienstverlening en later functie senior volkshuisvestingsadviseur tot dec Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in functie van accountmanager - 1 december 2006 vroegpensioen - dga BV op gebied van financiële dienstverlening en administratieve organisatie Bestuurswerkzaamheden: - juni 2007-heden lid Raad van Commissarissen Eemland Wonen, Baarn Advieswerkzaamheden sinds VUT: - januari 2007 november 2008 dienstverlening bij een fabrikant van deursystemen te Someren: - opzetten van het contractmanagement (zowel inkoop als verkoop) - organisatie en coördinatie van de festiviteiten tgv het 60-jarig jubileum - juni 2008-december 2009 manager afdeling financiën a.i. bij een woningcorporatie. Nevenactiviteiten: - penningmeester Stichting Onis Organisatie voor Welzijnsdiensten Asten-Someren - penningmesster Stichting Sponsorcomité Muziekvereniging Somerens Lust - bestuurslid Stichting Dokter Eijnatten Someren - lid Rotaryclub Deurne-Asten-Someren - administrateur/adviseur Stichting Criminaliteitspreventie Deurne-Asten-Someren

9 A.J. Pieterse (Anders)

10 Personalia: Antonie Johannes Pieterse Geboren 3 februari 1937 te Rotterdam Opleiding: - Ulo - Handelsavondschool (Duits, Engels, Goethe Institut) - Autodidactisch geschoold Ervaring/werkzaamheden: - 9 jaar werkzaam geweest als corrector bij NRC, Rotterdam - 9 jaar werkzaam geweest als chef van de correctieafdeling bij drukkerij Bosch en Keuning, Baarn - Aantal jaren werkzaam geweest, deels freelance, deels in vaste dienst bij Uitgeverij Kosmos Utrecht (onderdeel van NDC/VBK de uitgevers) als bureauredacteur en uitgever - 6 jaar werkzaam geweest als directeur-eigenaar uitgeverij Alana, Antwerpen - Jarenlang werkzaam geweest bij redactiebureau (zzp), Baarn, gewerkt voor verschillende uitgeverijen van het NDC/VBK concern en voor uitgeverij Altamira Becht in Haarlem, ondermeer als adviseur, vertaler, auteur en redacteur - Veel ervaring opgedaan op organisatorisch gebied, onder andere op het vlak van sociale woningbouw, zowel in Rotterdam als in Baarn - Lid Raad van Commissarissen Eemland Wonen, Baarn (2010-heden)

11 P.C. van Maaren (Pieter)

12 Personalia: Pieter Cornelis van Maaren Geboren 23 oktober 1963 te Leerdam Opleiding: - Effectieve Persoonlijke Communicatie - Management voor ervaren Gemeentesecretarissen - Modern Financieel Management - Management voor Gemeentesecretarissen - Strategisch Personeelsmanagement/Kwaliteitsmanagement - Integraal Management - HBDO (algemene juridische zaken) - Bestuursambtenaar - VWO Ervaring/werkzaamheden: - Gemeenten, (beleids)medewerker - Gemeente Drunen, hoofd stafafdeling Algemeen Bestuurlijke en Personele Zaken en stafafdeling Financien a.i. - Gemeente Rozendaal, gemeentesecretaris - Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, gemeentesecretaris - Arrondissementsrechtbank Rotterdam, plaatsvervangend directeur bedrijfsvoering/hoofd bestuur en organisatieontwikkeling - Provincie Utrecht, bestuurssecretaris College van Gedeputeerde Staten - Provincie Utrecht, plaatsvervangend chef kabinet commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht - Burgemeester gemeente Urk ( inwoners) Portefeuille: - openbare orde en veiligheid - financiën, grondexploitaties en strategische grondaankopen - personeel en organisatie - communicatie en representatie - algemeen bestuurlijke zaken en bestuurlijke coördinatie - archief - integraal toezicht en handhaving - nautischonderwijs (MBO) en kenniscentrum - internationale zaken - verkeer en vervoer (vanaf 2014) Bestuurswerkzaamheden: - voorzitter intergemeentelijke/provinciale taskforce buitendijkse haven - lid Raad van Toezicht Stichting Jeugd-Punt - lijsttrekker CDA gemeenteraadsverkiezingen voorzitter/ouderling PKN te De Bilt (wijkgemeente Dorpskerk) - lid college voor arbeidszaken (landelijk VNG) - lid dagelijks bestuur Concern voor Werk - lid dagelijks bestuur VNG Flevoland - lid dagelijks bestuur VNG Utrecht

13 - fractievoorzitter en raadslid CDA gemeente De Bilt - lid dagelijks bestuur Veiligheidsrisico Flevoland - lid dagelijks bestuur Politieregio Midden-Nederland - lid dagelijks bestuur Samenwerking Incidentenbestrijding IJsselmeergebied - lid dagelijks bestuur Zuiderzee-gemeenten - voorzitter CDA-bestuurdersvereniging Flevoland

14 drs. E.J. Alkemade (Eric)

15 Personalia: Eric Johannes Alkemade Geboren 19 oktober 1958 te Den Haag Opleiding: In het kader van deskundigheidsbevordering voor toezichthouders: workshops met als onderwerpen werkgeverschap, toezichtkader, ondernemerschap in culturele sector, stakeholdermanagement en zelfevaluatie. Verschillende cursussen en seminars op het gebied van toezicht op en bestuur van organisaties: trends in toezicht bij Focus, corporate performance management bij Harvard Business School, ondernemingswaardering, projectmanagement, adviesvaardigheden, onderhandelen, effectief leidinggeven en veranderingsmanagement. Doctoraal bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties in bestuurlijke informatievoorziening, ondernemingsrecht en ondernemingsfinanciering. Ervaring/werkzaamheden: heden: Zelfstandig financieel interim-manager, organisatieadviseur en docent - Voorkeur voor opdrachten bij (maatschappelijke) ondernemingen waarbij van de ondernemingsbesturing ( van corporate governance en risicomanagement tot management-informatie ) of de financiële functie (mensen, processen en systemen) een duidelijke prestatieverbetering wordt verwacht. Docent voor vakken op het gebied van financieel en algemeen management op HBO-niveau bij NCOI en Actuarieel Instituut. Columnist over mogelijkheden voor verbeteringen van het werken van mensen in organisaties : Vereniging Eigen Huis Als lid van het directieteam (CFO) verantwoordelijk voor het financieel beleid, het ICTbeleid, het P&O-beleid en het inkoop/facilitair beleid. Overleg met de Raad van Toezicht en, namens de bestuurder, met de Ondernemingsraad. Invoering van Code Tabaksblat en bijbehorend risicobeheersings- en controlesysteem. Agenda bepaling van de audit-commissie : Coopers & Lybrand N.V. - Managementconsultant in de vakgroep Finance & Costmanagement. Toonaangevende (internationale) ondernemingen geadviseerd op het gebied van prestatieverbetering van de financiële functie en projecten gerealiseerd voor de (efficiëntere) inrichting van de finance & control functie : Henkel Nederland B.V : IBM Nederland N.V : Nationale Nederlanden N.V.

16 Bestuurswerkzaamheden: heden: Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Regiocultuurcentrum IDEA (Zeist) - Regionaal cultuurcentrum met bibliotheken, kunstencentrum en theater met als werkgebied de gemeenten Zeist, Bunnik, De Bilt en Soest heden: Lid van de Raad van Advies van Covalent Holding B.V. (Amersfoort) - Jong, ambitieus ingenieursbureau gericht op tunnelveiligheidssystemen en bouwkundige inspectiesystemen. Adviseren en coachen van de directie bij het professionaliseren van de ondernemingsbesturing : Bestuurslid (penningmeester) bij Stichting Dierenambulance Amersfoort - Zelfstandige vrijwilligersorganisatie (+/- 40 vrijwilligers) gericht op het verlenen van eerste hulp aan en vervoer van gewonde en verdwaalde dieren met als verzorgingsgebied Amersfoort en Leusden. Verantwoordelijk voor alle financiële, fiscale en juridische zaken en voor de fondsenwerving : Lid van de Raad van Toezicht bij de Stichting Verliespolis.

17 ir. W.M.G.J. van Arendonk (Williëtte)

18 Personalia: Wilhelmina Maria Gerarda Jeannette Geboren 8 mei 1961 te Oirschot Opleiding: Master City Developer tweejarige Masteropleiding stedelijke gebiedsontwikkeling aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in sept afgerond (Msc) Bouwkunde aan Technische Universiteit Eindhoven, afgestudeerd (ir.) bij de vakgroep Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting Gymnasium B aan het St. Thomascollege te Venlo. Ervaring/werkzaamheden: heden zelfstandig professional bij Van Arendonk stedelijke gebiedsontwikkeling, projectmanagement en advies bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling projectleiding verhuizing en verbouwing regionaal distributiecentrum Voedselbank en hoofdkantoor Amsterdam ontwikkelingsmanager bij Woonbron Ontwikkelbedrijf BV, Rotterdam ontwikkelingsmanager bij Kristal NV (Amsterdam-Rotterdam-Den Haag) projectleider voorraadontwikkeling bij woningbouwvereniging Het Oosten te Amsterdam (thans Stadgenoot) senior beleidsmedewerker stadsvernieuwing bij gemeente Amsterdam, stadsdeel De Pijp beleidsmedewerker strategisch voorraadbeleid bij Woningbedrijf Amsterdam (thans Ymere) hoofd afdeling Scholing van de Nederlandse Woonbond beleidsmedewerker en consulent bij het Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing stedelijk extern deskundige bij het OBASA (stedelijke bewonersorganisatie in Amsterdam), later Amsterdams Steunpunt Wonen. - sept april 1984 adviseur bij Bouwkundig Adviesbureau voor Buurtbewoners (wetenschapswinkel TU Eindhoven).

19 Nevenactiviteiten: lid Ondernemingsraad Kristal NV lid en voorzitter van de Medezeggenschapsraad Basisschool de Mijlpaal, Amsterdam penningmeester van Stichting Vrouwencentrum De Pijp, Amsterdam lid van de Universiteitsraad, lid onderwijswerkgroepen, diverse studentassistentschappen en bestuursfuncties.

Provinciecentrale. Noord-Holland

Provinciecentrale. Noord-Holland Provinciecentrale Noord-Holland Pagina 1 van 37 Definitieve groslijst van alle kandidaten Nr. Naam Afdeling Advieslijst 1 Erik Annaert Hollands Kroon 5 2 Sylvia Bakker-Kempen Landsmeer 42 3 Bert Barkmeijer

Nadere informatie

Ledenraadpleging Kandidatenlijst Eerste Kamerverkiezingen 2015

Ledenraadpleging Kandidatenlijst Eerste Kamerverkiezingen 2015 Ledenraadpleging Kandidatenlijst Eerste Kamerverkiezingen 2015 Ten geleide De verkiezingen voor Eerste Kamer vinden plaats op 26 mei 2015. Van maandag 8 december 2014 04.00 uur tot en met vrijdag 19 december

Nadere informatie

Mediatrainingen Engels (spreekvaardigheid) Klantgericht Resultaatgericht Sterke onderhandelaar Samenbindend

Mediatrainingen Engels (spreekvaardigheid) Klantgericht Resultaatgericht Sterke onderhandelaar Samenbindend Curriculum Vitae Naam Geboortejaar Woonplaats Opleiding Trainingen Profiel Mr. H.W. (Henk) van Heuven 1950 Rotterdam Nederlands Recht; eerste graads onderwijsbevoegdheid economie (Vrije Universiteit 1975)

Nadere informatie

Curriculum Vitae Hans Reusch

Curriculum Vitae Hans Reusch Geactualiseerd per 6 november 2010 1 Curriculum Vitae Hans Reusch Persoonlijke informatie Naam: drs.j.h.reusch (Hans) Adres: Gerbrandypark 54 3437 JX Nieuwegein Tel: +31(0) 30 604 37 21 Mobile: +31(0)

Nadere informatie

Provinciecentrale Zuid-Holland DEFINITIEVE GROSLIJST VVD KANDIDATEN T.B.V. PROVINCIALE STATEN- VERKIEZINGEN ZUID-HOLLAND 2 MAART 2011

Provinciecentrale Zuid-Holland DEFINITIEVE GROSLIJST VVD KANDIDATEN T.B.V. PROVINCIALE STATEN- VERKIEZINGEN ZUID-HOLLAND 2 MAART 2011 Provinciecentrale ZuidHolland DEFINITIEVE GROSLIJST VVD KANDIDATEN T.B.V. PROVINCIALE STATEN VERKIEZINGEN ZUIDHOLLAND 2 MAART 2011 Hieronder volgt de definitieve groslijst voor de verkiezingen van Provinciale

Nadere informatie

Regio Noord-Holland KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN

Regio Noord-Holland KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN VI KANDIDAATSTELLINGSFORMULIEREN 2. JEROEN VAN SPIJK AMSTERDAM Achternaam Van Spijk Geslacht Man Roepnaam Jeroen Voorletters J K N Geb. Datum 29 juli 1973 Geb. plaats Stadskanaal E-mail jvanspijk@yahoo.com

Nadere informatie

COALITIE GEMEENTE PEEL EN MAAS 2014 2018 PERSMAP: Kandidaatwethouders

COALITIE GEMEENTE PEEL EN MAAS 2014 2018 PERSMAP: Kandidaatwethouders COALITIE GEMEENTE PEEL EN MAAS 2014 2018 PERSMAP: Kandidaatwethouders GEBEURTENIS : PRESENTATIE - VERKIEZING - BENOEMING KANDIDAAT- : WETHOUDERS 2014 2018 GEMEENTE PEEL EN MAAS PLAATS, DATUM : PANNINGEN,

Nadere informatie

Nationaal Congres Gezond Binnen

Nationaal Congres Gezond Binnen Nationaal Congres Gezond Binnen Donderdag 6 maart 2008 de Meervaart, Amsterdam CURRICULA VITAE SPREKERS Hans Baan Opleiding Pedagogische Academie en onderwijskunde Utrecht (specialisatie management & beleid)

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE MR. C.B.P. HAZENBERG

CURRICULUM VITAE MR. C.B.P. HAZENBERG CURRICULUM VITAE MR. C.B.P. HAZENBERG Personalia Naam : Hazenberg (mr.) Voornamen : Cornelis Bouke Pier Geboortedatum : 19 augustus 1948 Geboorteplaats : Leeuwarden Adres : De Vrede 55 1911 JV Uitgeest

Nadere informatie

Personalia. Sinds 2005 : Jules de Vet Organisatieadvies en interim-management.

Personalia. Sinds 2005 : Jules de Vet Organisatieadvies en interim-management. Personalia Naam drs. Jules de Vet MHA Geboortedatum 27-02-1959 Geboorteplaats Wouw (N-Br) Burgerlijke staat Gehuwd, 1 kind (zoon Sam) Adres Van Eeghenstraat 91/2, 1071 EX Amsterdam 020 6647227 / 0653830319

Nadere informatie

Interim management. Ons uurtarief is 125,-, excl. reiskosten en BTW. Over onze expertise en ervaring kunt u meer lezen op de bijgevoegde CV s.

Interim management. Ons uurtarief is 125,-, excl. reiskosten en BTW. Over onze expertise en ervaring kunt u meer lezen op de bijgevoegde CV s. Interim management Interim management Uniting Talent biedt verschillende mogelijkheden voor interim management. Rob Melief en Yolande van der Veer zijn hiervoor beiden inzetbaar. Dit kan voor één of meerdere

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Personalia Naam drs. Ronald (Peter) van Roon RA Geboortedatum 07-11-1966 Woonplaats Veenendaal Burgerlijke staat gehuwd, drie kinderen Telefoon 06-51572753 E-mail

Nadere informatie

Archer, Phil Beukers, Joost

Archer, Phil Beukers, Joost SPrekers biografieën Archer, Phil Phil Archer ging werken voor het W3C nadat hij daar vele jaren een van hun lidorganisaties had vertegenwoordigd. Hij was voorzitter van een denktank voor de ontwikkeling

Nadere informatie

C u r r i c u l u m V i t a e

C u r r i c u l u m V i t a e C u r r i c u l u m V i t a e Personalia Achternaam: Voornamen: Bloemers Adres: De Eg 15 Woonplaats: Louis Johannes Maria 6562 PC Groesbeek Telefoon: +31 (0)6 5153 3125 E-mail: Nationaliteit: info@louisbloemers.nl

Nadere informatie

Overzicht oud-ministers van het ministerie van Financiën

Overzicht oud-ministers van het ministerie van Financiën Overzicht oud-ministers van het ministerie van Financiën Periode: Kabinet-Schermerhorn-Drees 1945-1946 t/m Kabinet-Rutte-Verhagen 2010-2012. Het CV van een bewindspersoon is bijgehouden tot zijn aantreden

Nadere informatie

De leden van de RvC zullen na de transitie plaats nemen in de Raad van Toezicht van de stichting Keizer Karel Podia.

De leden van de RvC zullen na de transitie plaats nemen in de Raad van Toezicht van de stichting Keizer Karel Podia. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Op 24 april

Nadere informatie

Ruigrok advies en interim-management

Ruigrok advies en interim-management Ruigrok advies en interim-management P e r s o n a l i a Naam: M.S.M. (Mieke)Ruigrok MBA Adres: Emmapark 1 2641 EJ Pijnacker Geboortedatum: 27 juni 1962 Telefoonnummer: 06 50743261 E-mail: info@miekeruigrok.nl

Nadere informatie

Curriculum vitae. Lid Raad van Bestuur SHL-groep te Etten Leur jan 2013 1 sept. 2014

Curriculum vitae. Lid Raad van Bestuur SHL-groep te Etten Leur jan 2013 1 sept. 2014 Curriculum vitae Naam : Jennings Voornaam : Sonia Ida Adres : Inundatiekanaal 2 Postcode : 3961 MA Woonplaats : Wijk bij Duurstede, Nederland Geboortedatum : 16-07-1963 Geboorteplaats : Chichester, Verenigd

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Overzicht projecten. Drs. R. (Robert) G.L. Peeters RA Panneoven 16 5953 LG Reuver

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Overzicht projecten. Drs. R. (Robert) G.L. Peeters RA Panneoven 16 5953 LG Reuver Curriculum Vitae Personalia Drs. R. (Robert) G.L. Peeters RA Panneoven 16 5953 LG Reuver Telefoon: 06-57571440 Email: robert@peeters-financial.nl Internet: www.peeters-financial.nl Geboortedatum: 27 december

Nadere informatie

Nederlands (native), Engels (spreken lezen schrijven), Duits (beperkt spreken, lezen onbeperkt), Frans (beperkt spreken, lezen onbeperkt)

Nederlands (native), Engels (spreken lezen schrijven), Duits (beperkt spreken, lezen onbeperkt), Frans (beperkt spreken, lezen onbeperkt) Curriculum Vitae Rik Koolma Naam voluit: Hendrik Marten Koolma Geboortedatum: 9 januari 1960 Geboorteplaats: Den Haag Lagere school Prinses Beatrixschool te Bodegraven 1966-1972 Middelbare school Opleiding

Nadere informatie

DIB slotpresentatie A C H T E R G R O N D E N. te maken wil Tiye met hen samen nagaan wat zij nodig hebben om zelf aan hun positie te kunnen werken.

DIB slotpresentatie A C H T E R G R O N D E N. te maken wil Tiye met hen samen nagaan wat zij nodig hebben om zelf aan hun positie te kunnen werken. 13 april 2007 DIB slotpresentatie SPECIAL A C H T E R G R O N D E N I N D I T N U M M E R : Achtergronden 1 Rondetafel sprekers 2-5 Tiye betrokkenen 6 Dankwoord 6 Tiye International Boven Vredenburg 65

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Geboortedatum 20 juli 1969 Burgerlijke staat Gehuwd, kinderen (7, 10 en 12 jaar)

Curriculum Vitae. Geboortedatum 20 juli 1969 Burgerlijke staat Gehuwd, kinderen (7, 10 en 12 jaar) Curriculum Vitae Persoonsgegevens: Naam Robert van Veen Adres van Ruysdaellaan 54 Woonplaats 2661 SE Bergschenhoek Telefoonnummer M: 06 24 27 26 17 E-mail robertvanveen@vvfm.nl Internet www.vvfm.nl Geboortedatum

Nadere informatie

Curriculum Vitae Persoonsgegevens Kennis Samenvatting

Curriculum Vitae Persoonsgegevens Kennis Samenvatting Curriculum Vitae Persoonsgegevens Achternaam : Francissen Voornaam : Henk Voorletters : H.G.M. Titels : RE, RA Woonplaats : Apeldoorn Geboortedatum : 16 juni 1967 Website : www.francissen.com Kennis Opleidingen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Doelstelling. Adres Toermalijndreef 62

Curriculum Vitae. Personalia. Doelstelling. Adres Toermalijndreef 62 Curriculum Vitae Personalia Achternaam Idema Voornamen Herman Geert Adres Toermalijndreef 62 Postcode 7828 AS Woonplaats Emmen Telefoon privé 0591-633 199 Mobiel 06-20 34 66 56 E-mail h.idema@home.nl Internet

Nadere informatie

Burgerlijke staat : Gehuwd (1975), 2 dochters (1986 en 1988) : Rochussenstraat 61a - 3015 ED Rotterdam

Burgerlijke staat : Gehuwd (1975), 2 dochters (1986 en 1988) : Rochussenstraat 61a - 3015 ED Rotterdam Curriculum Vitae Naam Geboortedatum : Eric Johan David Leenderts AA MA : 28 september 1958 (Rotterdam) Burgerlijke staat : Gehuwd (1975), 2 dochters (1986 en 1988) Adres : Rochussenstraat 61a - 3015 ED

Nadere informatie

Jaardocument 2010 Cordaan groep

Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Cordaan groep van mens tot mens Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Maatschappelijke verantwoording Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 9 1.1

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Voorbereiden en voorzitten van een Xpertmeeting over jeugdwerkloosheid Gemeente Hardenberg Mei 2011

Voorbereiden en voorzitten van een Xpertmeeting over jeugdwerkloosheid Gemeente Hardenberg Mei 2011 Naast mijn werkervaring en opleidingen heb ik geregeld individuele coaching mogen ontvangen van Netwerk- Partners in de persoon van Els Nijssen. Mede op basis van feedback ontvangen van verschillende opdrachtgevers

Nadere informatie