there is no elevator to succes, you have to take the stairs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "there is no elevator to succes, you have to take the stairs"

Transcriptie

1

2 there is no elevator to succes, you have to take the stairs Kijk voor ons actuele aanbod van tentamentrainingen op

3 Voorwoord Beste Bedrijfskunde student, Je hebt een tijdje geleden de twee beste keuzes gemaakt na je eindexamen: ten eerste de keuze voor de stad Rotterdam en ten tweede de keuze voor bedrijfskunde! Je begint deze weken met je eerste colleges aan de Erasmus universiteit, zoals onder andere Inleiding in de Bedrijfskunde en Gedrag in Organisaties. De dikke boeken kunnen je misschien afschrikken en misschien vind je de colleges aan de saaie kant, maar onze tip is om door te zetten, het is namelijk een hele leuke studie! Het studentenleven bestaat natuurlijk niet alleen uit studeren. Je zal een hoop leuke dingen meemaken in het studentenleven van Rotterdam, misschien heb je je aangesloten bij een studentenvereniging, een sportvereniging of doe je leuke dingen met nieuwe studievrienden. Kortom, je zal niet continu kunnen en willen bezig zijn met je studie. Omdat wij als geen ander weten wij bij SlimStuderen zijn immers zelf studenten dat het belangrijk is om ook volop van het studentenleven te genieten willen wij jou hierin een beetje tegemoet komen. Wij begrijpen als geen ander dat je het niet ziet zitten om iedere ochtend, middag en avond aan de studie te zitten. SlimStuderen heeft dan ook de ideale uitkomst: samenvattingen. De samenvattingen van SlimStuderen zijn echter niet zomaar samenvattingen. Deze samenvattingen zijn namelijk voor en door studenten gemaakt, en bevatten precies de benodigde literatuur, niet meer en niet minder. Iedere periode wordt de verplichte literatuur samengevat door een ervaren auteur. Tevens worden colleges en belangrijke werkgroepen samengevat, zodat je eens lekker in je bed kunt blijven liggen als die vervelende wekker weer afgaat. Kortom: SlimStuderen biedt tegen een zeer scherpe prijs een totaalpakket aan om het jou een stuk makkelijker te maken je tentamens te halen terwijl je volop van het leven in Rotterdam geniet. In dit voorbeeldverslag vind je een deel van een college- en een literatuurverslag van Bedrijfskunde van het studiejaar Wil jij dit studiejaar het gehele verslag ontvangen? Wanneer je vóór 1 december 2015 een verslag bestelt, profiteer je van extra korting door de volgende kortingscode te gebruiken: Welkom2015. Hiermee ontvang je 20% korting. Groetjes, Anique Hakkesteegt en Yaël Berkemeijer Studiemanagers Bedrijfskunde Rotterdam 1

4 Inhoudsopgave VOORWOORD... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 HC 1. WAT IS GEDRAG IN ORGANISATIES? GRONDSLAGEN VAN INDIVIDUEEL GEDRAG... 3 A. DE HUIDIGE DYNAMISCHE BEDRIJFSOMGEVING... 7 B. DÉ SLIMSTUDEREN-METHODE C. INTERVIEW MET POLONIA MOLENGRAAF (AUTEUR) D. TENTAMENS HALEN? VOLG EEN TENTAMENTRAINING BIJ CAPITA SELECTA!

5 HC 1. Wat is gedrag in organisaties? Grondslagen van individueel gedrag Dit is de samenvatting van het eerste college Gedrag in Organisaties uit het studiejaar Organizational Behaviour, Robbins, Judge, Campbell, Hoofdstuk 1 en 2 In het eerste hoorcollege is er een korte inleiding van het vak Gedrag in Organisaties gegeven. Vervolgens zijn de eerste twee hoofdstukken van het boek Organizational Behaviour behandeld. Wat is Gedrag in Organisaties (GIO)? Gedrag in Organisaties is het vakgebied dat de invloed van groepen, individuen en de structuur bestudeert op het gebied van gedrag in organisaties. Het doel van dit vakgebied is het effectiever maken van organisaties. Managers They get things done through other people. 1 Hiermee wordt bedoeld dat managers andere mensen aansturen en via deze mensen dus zaken voor elkaar krijgen. Er zijn verschillende functies die een manager uitvoert. In het college zijn vier functies besproken: Plan: een doel of strategie bepalen. Organize: hoe is dat doel te bereiken? Lead: leiderschap. Hiermee wordt vooral het motiveren van werknemers bedoeld. Control: controleren of alles goed gegaan is. Verschillende soorten managers Average manager: er wordt ongeveer evenveel aandacht besteed aan het netwerk, de communicatie, het Human Resource Management en het traditioneel management. Successful management: een manager die zo snel mogelijk doorstroomt in een organisatie: - Netwerken en communicatie zijn belangrijke aspecten; - Human Resource Management (HRM) en traditioneel management worden verwaarloosd. Effective management: een manager die de beste resultaten behaalt: - HRM en communicatie zijn belangrijke aspecten; - Er wordt weinig traditioneel management toegepast. Het vakgebied Gedrag in Organisaties (Organizational Behaviour (OB)) Gedrag in Organisaties (GIO) wordt gevoed door verschillende gedragswetenschappen, zoals psychologie, sociale psychologie, sociologie en antropologie. Intuïtie en systematische studie Intuïtie: de kenmerken van intuïtie zijn: - Ieder mens heeft een andere intuïtie (gebaseerd op ervaring); - Wanneer klopt de eigen intuïtie wel en wanneer niet? - Onderbuikgevoel; - Individuele observatie; - Gezond verstand. 1 Nederveen, college 1, 2014, slide 18 3

6 Systematische studie: de wetenschappelijke observatie. De kenmerken van systematische studie zijn: - Het kijken naar relaties; - Wetenschappelijk bewijs; - Het voorspellen van gedrag; - Het is tijdrovend. Hindsight Bias De hindsight bias komt vaak voor. Dit houdt in dat gebeurtenissen in het verleden simpel en voorspelbaar leken in vergelijking met gebeurtenissen in de toekomst. Als voorbeeld werd het volgende besproken: er wordt achteraf gezegd dat men de economische crisis had voorspeld, maar voordat de crisis was aangebroken was er niemand die dit daadwerkelijk voorspeld had. Het gevolg van systematische studies is dat er wordt beslist aan de hand van het beste, beschikbare, wetenschappelijke bewijs. Het zogeheten Evidence-Based Management (EBM). Deze handeling kent 3 stappen: Stap 1: stel een managementvraag; Stap 2: zoek het beschikbare bewijs; Stap 3: pas relevante informatie toe. Het nadeel van EBM is dat het veel tijd kost. Daarom moeten managers zowel intuïtie als systematische studie gebruiken: The trick is to know when to go with your gut. 2 Dit wil zeggen dat het een trucje is om te bepalen wanneer men moet kiezen voor intuïtie. Managers moeten zowel intuïtie als systematische studie gebruiken omdat beide voor- en nadelen met zich meebrengen: Intuïtie is vaak gebaseerd op foute informatie. Faddism of hypes komen veel voor in het management. Het is aan de managers om niet altijd deze hypes te volgen. Systematische studie kost veel tijd. Als aanvulling op de intuïtie en ervaring moet zoveel mogelijk wetenschappelijk bewijs worden toegepast. GIO als wetenschap Om Gedrag in Organisaties als wetenschap te onderzoeken, wordt er gebruik gemaakt van theorieën en hypotheses. Een theorie is een geïntegreerde set van principes. Theorieën worden gemaakt om de wetenschap makkelijker te maken. Het vat alle observaties samen zodat er voorspellingen kunnen worden gemaakt. Hypotheses zijn voorspellingen op basis van een theorie en testen deze theorie. Een theorie hoeft namelijk niet altijd te kloppen. Ook zijn hypotheses toetsbaar en zorgen voor duidelijke implicaties van theorieën. Een goede theorie vat veel observaties effectief samen en geeft zeer duidelijke voorspellingen. Onderzoeksmethodologie Er zijn twee soorten onderzoeken. Ten eerste bestaat de systematische observatie. Hierbij bekijkt men de gang van zaken binnen een organisatie. Dit kan door bijvoorbeeld vragenlijsten te laten invullen. Ten tweede bestaat het experimental research. Dit is het onderzoeken door middel van het wegfilteren van informatie. Dit wordt een steeds belangrijkere manier van onderzoeken. 2 Nederveen, college 1, 2014, slide 24 4

7 Voorbeeld van misleidende correlatie (misleidende samenhang) Bij onderzoeksmethodologie is er vaak sprake van misleidende correlatie. Er worden allerlei feiten gegeven en daarbij wordt een verkeerde samenhang gesuggereerd. Tijdens het college werd het volgende voorbeeld gebruikt over een onderzoek in Zweden: 3 Er werd in circa 50 Zweedse steden het aantal baby s en ooievaarsnesten geteld. Wat bleek: steden met meer nesten hebben ook meer baby s. Dit is een misleidende correlatie, want waarom zou dat zo zijn? Omdat in de grotere steden meer baby s en ooievaarsnesten zijn dan in kleinere steden. Er is dus geen samenhang tussen het aantal baby s en het aantal ooievaarsnesten. Basis van individueel gedrag Drie manieren om individueel gedrag te bestuderen zijn ability, biografische eigenschappen en leren & sturen. Ability Met ability wordt vooral gekeken naar intellectual ability. Er wordt daarmee gekeken naar het IQ van een individu. Intellectual ability is de sterkste voorspeller van prestaties op het werk. Dit komt omdat de memory, number aptitude, verbal comprehension, perceptual speed, inductive reasoning, deductive reasoning en spatial visualization bij intellectuele mensen vaak beter zijn, waardoor ze het beter op de werkvloer doen Een laag IQ is voor een groot deel aangeboren, maar dit kan ook verhoogd worden. Het IQ kan verhoogd worden door intense fysieke inspanning. Bij iedere generatie stijgt het IQ, dus de kans is groot dat de studenten van nu slimmer zijn dan de oudere generatie. Het IQ in Nederland is vergeleken met de rest van Europa zeer hoog. Dit heeft te maken met een groot sociaal welzijn, goede opleidingsmogelijkheden en betere welvaart. Biografische eigenschappen met betrekking tot job performance (werkprestaties) Er zijn vijf biografische eigenschappen waarnaar gekeken kan worden. De vraag is of deze eigenschappen invloed hebben op job performance. Age: de leeftijd van mensen heeft geen invloed op de werkprestaties. Hoe ouder men wordt, hoe minder goed men dingen onthoudt. Ook andere fysieke gesteldheden gaan achteruit, maar daar tegenover staat dat oudere mensen meer werkervaring hebben. Doordat er zowel voor- als nadelen zijn, heeft de leeftijd geen invloed op de werkprestaties. Gender: het geslacht heeft geen invloed op de werkprestaties. Wel is er geconstateerd dat vrouwen meer verzuimen en voorkeur hebben voor wisselende werktijden. Race: ras is een zeer gevoelig onderwerp en daarom is ook nog niet duidelijk of dit invloed heeft op de werkprestaties. Wel speelt discriminatie op de werkvloer een grote rol, maar in Nederland gaat het voornamelijk om cultuurverschillen. Tenure: het aantal jaren dat men gewerkt heeft, heeft wel invloed op de werkprestaties. Hoe meer ervaring, hoe beter de prestaties. Religion: dit is net zoals race een zeer gevoelig onderwerp en daarom is ook hierbij niet duidelijk of dit invloed heeft op de werkprestaties. Ook hier geldt dat discriminatie op de werkvloer een grote rol speelt. 3 Nederveen, college 1, 2014, slide 32 5

8 Leren en sturen Er zijn drie klassieke leertheorieën: Classical conditioning: dit is het onbewust aanleren van een bepaalde handeling. Een voorbeeld hierbij is het experiment van Pavlov: de hond en het vlees. Op het moment dat de hond het vlees ziet, gaat de hond kwijlen. Een moment later hoort de hond een belletje. Niet iets waar de hond van gaat kwijlen, maar waarna het vlees weer tevoorschijn wordt gehaald, gaat de hond weer kwijlen. De hond weet nu dat wanneer hij een belletje hoort, het vlees eraan komt. Dit is een onbewuste actie. Als hij het belletje hoort, krijgt hij een beloning. Operant conditioning: dit is het bewust aanleren van een bepaalde handeling. Het gedrag wordt gestuurd met een bepaald doel. Het voorbeeld dat hierbij gegeven is, is het experiment van Skinner: op het moment dat de rat op een knopje drukte, kreeg hij wat te eten. Elke keer weer krijgt hij wat te eten op het moment dat hij op een knopje drukte. De rat is er nu dus van bewust dat als hij op het knopje drukt, hij een beloning krijgt. Social learning: dit is het aanleren van een bepaalde handeling door te observeren. Men leert ook om naar anderen te kijken. Maar er wordt niet altijd goed geobserveerd, waardoor men dingen verkeerd aanleert. Learning loops Leren bestaat uit drie trajecten. Bij elk traject komt er een actie bij. Single loop: de samenhang tussen acties en consequenties. Wat is de consequentie van deze actie? (acties consequenties) Double loop: hierbij is er sprake van mental models (denkmodellen). Er wordt nagedacht over de acties en consequenties. Kan het op een andere manier beter? (denkmodellen acties consequenties) Triple loop: hierbij komt het learning framework (leerkader) erbij. Hierbij wordt er nagedacht over het leren. Dit komt echter niet vaak voor. (leerkader denkmodellen acties consequenties) Shaping Er zijn vier effectieve manieren om het gedrag van iemand te sturen: Positive reinforcement: hierbij wordt het positieve gedrag versterkt en aangemoedigd. Men doet iets om een beloning te krijgen, dus bijvoorbeeld een complimentje geven. Negative reinforcement: hierbij wordt bepaald gedrag versterkt door iets negatiefs weg te halen. Een voorbeeld hierbij is: degene die mij een kop thee geeft, mag weg, de anderen moeten blijven zitten. Punishment: ongewenst gedrag voorkomen. Hierbij leidt het niet uitvoeren van de actie tot straf. Extinction: het compleet negeren van (negatief) gedrag, zodat dit gedrag vanzelf verdwijnt. 6

9 A. De huidige dynamische bedrijfsomgeving Dit is de samenvatting van het eerste hoofdstuk van de verplichte literatuur van Inleiding in de Bedrijfskunde uit het studiejaar Welvaartscreatie en ondernemerschap Succes in het bedrijfsleven is vooral gebaseerd op het vinden van een behoefte en deze behoefte vervullen. Deze behoefte wordt met name vervuld door het aanbieden van goederen en diensten. Concurrentie kan zowel bestaan tussen goederen als diensten. Goederen zijn de tastbare producten en diensten zijn de immateriële producten. Een bedrijf (business) is elke activiteit die streeft naar een winst door goederen en diensten aan anderen te leveren. Iemand die het risico neemt een eigen onderneming te starten, heet een entrepreneur (ondernemer). Veel van de hedendaagse rijke mensen zijn begonnen als entrepreneur en zijn van groot belang voor de gemeenschap. Ze scheppen werkgelegenheid en betalen belasting om de gehele gemeenschap in die welvaart te doen delen. Ook bedrijven betalen veel belasting en zijn daarmee een grote financiële hulp in lokale en landelijke gemeenschappen. De bedrijven zijn een onderdeel van het economische systeem en dragen bij aan de levensstandaard en kwaliteit van het leven (quality of life) van iedereen. Opbrengsten, winst en verlies Winst is dat deel van de inkomsten dat overblijft na aftrek van salarissen en andere kosten. Bedrijfsvoering creëert voor mensen de kans om welgesteld te worden. Zo zijn er verschillende personen te noemen die door het uitoefenen van een bedrijfsvoering miljardair zijn geworden. Het matchen van risico en winst Niet alle bedrijven maken winst. Winst is de opbrengsten minus de uitgaven. Opbrengst is de totale hoeveelheid geld die een bedrijf in een bepaalde periode binnenkrijgt. Er treedt verlies op als de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten. Ondanks het feit dat niet alle bedrijven verlies draaien, brengt het starten van een onderneming een aantal risico s met zich mee. Risico is de kans die een entrepreneur heeft op het verliezen van tijd en geld aan een bedrijf dat niet winstgevend blijkt te zijn. Over het algemeen geldt dat wanneer de risico s groot zijn en er toch winst wordt gemaakt, de winst hoger is dan in een minder risicovolle start-up. Levensstandaard en de kwaliteit van leven De levensstandaard is te omschrijven als de hoeveelheid goederen en diensten die een persoon kan kopen met het geld dat hij bezit. De kwaliteit van het leven refereert aan de totale welgesteldheid van de gemeenschap. Denk hierbij aan politieke vrijheid, een schone leefomgeving, opleiding, gezondheidszorg, veiligheid, vrije tijd en alle andere zaken die tot tevredenheid en plezier leiden. Reageren op de verschillende aandeelhouders Stakeholders zijn alle mensen en organisaties die belang hebben bij de resultaten van een bepaald bedrijf. Het is voor elke organisatie een uitdaging om een balans te vinden bij het voldoen aan de wensen van alle aandeelhouders. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van outsourcing. Dit is het toekennen van verschillende functies van een bedrijf aan andere bedrijven, bijvoorbeeld de productie of onderhoud. 7

10 Non-profit organisaties Een non-profit organisatie is een organisatie die niet het creëren van persoonlijke winst voor de eigenaren als doel heeft. Wanneer iemand in een non-profit organisatie wil gaan werken, zal deze persoon ook bedrijfskundige vaardigheden zoals informatiemanagement, leiderschap, marketing en financieel management nodig hebben. Bedrijven, non-profit organisaties en vrijwilligersgroepen streven vaak dezelfde doelen na. Entrepreneurship tegenover werken voor anderen Er zijn twee manieren om te slagen in het bedrijfsleven: het opwerken in een bestaand bedrijf of het beginnen van een eigen bedrijf. Het gevaar van het beginnen van een eigen bedrijf is dat er een hoop durf voor nodig is, zonder zeker te weten dat dit zich uit gaat betalen. Elk jaar sneuvelen veel kleine bedrijven. Er kan veel worden geleerd van het bestuderen van succesvolle ondernemers. Er bestaan geweldige kansen voor ieder persoon die bereid is het risico te nemen van het beginnen van een bedrijf. Factoren die nodig zijn om welvaart te creëren Bedrijven gebruiken vijf productiefactoren om welvaart te creëren: Land; Arbeid; Kennis; Kapitaal; Ondernemerschap. Traditioneel worden slechts de eerste vier factoren genoemd, maar managementexpert en bedrijfsconsultant Peter Drucker noemt kennis de belangrijkste productiefactor. De bedrijfsomgeving De bedrijfsomgeving bestaat uit de omringende factoren die de ontwikkelingen van een bedrijven belemmeren of stimuleren. Er zijn vijf factoren te onderscheiden die de sleutel zijn voor bedrijfsgroei en banencreatie, die samen de bedrijfsomgeving vormen: De economische omgeving, inclusief belastingen en regelgeving; De technologische omgeving; De competitieve omgeving; De sociale omgeving; De wereldwijde bedrijfsomgeving. Bedrijven groeien en brengen voorspoed in een gezonde omgeving. De creatie van een gezonde bedrijfsomgeving is de fundering voor alle soorten sociale processen, zoals goede scholen, schone lucht en water, goede gezondheidszorg en lage criminaliteit. Hieronder zullen alle aspecten van de bedrijfsomgeving afzonderlijk behandeld worden. De economische en wettelijke omgeving Mensen zijn bereid om een nieuw bedrijf te starten als het risico om geld te verliezen niet te hoog is. Een manier voor de overheid om ondernemerschap te promoten, is het toestaan van privé-eigendom van bedrijven. Tegenwoordig verkopen steeds meer staten hun bedrijven aan industriëlen om zo meer welvaart te creëren. Verder kan een overheid een stabiele munteenheid proberen te creëren om zo de wereldhandel te bevorderen. Corruptiebestrijding leidt vaak ook tot een beter ondernemersklimaat. De technologische omgeving Door de tijd heen zijn er veel technologische ontwikkelingen geweest die de bedrijfsomgeving sterk beïnvloed hebben, maar slechts weinige waren van de omvang van informatietechnologie en het internet. Technologie beslaat alles, van telefoon tot aan software programma s, wat bedrijfsprocessen efficiënter en effectiever maakt. 8

11 Productiviteit is de output die met een bepaalde input gegenereerd kan worden. E-commerce is het kopen en verkopen van goederen en diensten via het internet. Er zijn twee soorten e-commerce transacties, namelijk business-to-consumer (B2C) en business-to-business (B2B). Technologie kan worden gebruikt om reactief te kunnen zijn op wensen van de klanten. Denk aan het gebruik van scanners om af te rekenen; de hier vergaarde informatie kan dan makkelijk in een database, een elektronische opslagfile waar informatie bewaard wordt, gestopt worden. Identity theft is het verkrijgen van privé informatie over een persoon, waarbij deze informatie gebruikt voor illegale doeleinden. De competitieve omgeving Hevige competitie zorgt er voor dat veel bedrijven zich focussen op hoge kwaliteit. Bedrijven redden het tegenwoordig echter niet meer door uitsluitend producten van hoge kwaliteit te leveren. Klanten verwachten een hoge kwaliteit, een goede service en een goede prijs. Verschillende manieren van concurreren zijn: Concurreren door verwachtingen van de klant te overstijgen: bedrijven zijn tegenwoordig klantgestuurd en niet meer managementgestuurd. De wensen en behoeften van de klant komen als eerste. Concurreren door herstructurering en tegemoetkoming aan de wensen van de werknemers: bedrijven moeten hun werknemers de verantwoordelijkheid, vrijheid, training en middelen geven om te kunnen reageren op snelle veranderingen. Dit staat ook bekend als empowerment. Om dit te bereiken wordt vaak gebruik gemaakt van self-managed cross-functional teams, welke zelfsturend en over de afdelingen heen opereren. Door de toepassing van empowerment zijn er in een bedrijf minder managers nodig; wel moeten de lagere werknemers beter opgeleid worden en meer behandeld worden als partners van het bedrijf. Ook moet er rekening mee gehouden worden dat werknemers, door de toenemende verantwoordelijkheid, hogere salarissen zullen vragen. De sociale omgeving Demografie is de statistische studie naar de menselijke populatie ten aanzien van haar grootte, dichtheid, en andere karakteristieken als leeftijd, ras, geslacht en inkomen. Veranderingen in de demografische samenstelling van een populatie kunnen mogelijkheden bieden voor sommige bedrijven en teruggang voor andere bedrijven. Verschillende veranderingen zijn: Diversiteit en haar voordelen voor bedrijven: aangezien de populatie nog steeds groeit, zal ook de diversiteit in vraag steeds groter worden. Bedrijfsmatig gezien worden de woorden diversiteit en multicultureel gebruikt om te refereren naar de optimalisatie van bijdragen van de verschillende culturen. Een diversiteit in de populatie kan ook zorgen voor ideeën, concepten en culturele normen, die de bedrijfscultuur versterken. De aankomende verschuiving van leeftijdsverdeling in de populatie: door de babyboom zijn er veel mensen die nu nog deelnemen aan de arbeidsmarkt en veel geld uitgeven, maar deze mensen zullen snel tot de gepensioneerde generatie van de samenleving behoren. Dit soort verschuivingen biedt altijd weer nieuwe kansen in de bedrijfsomgeving en doen oude kansen teniet. Het toenemende aantal alleenstaande ouders: bedrijven bieden voor deze mensen vaak mogelijkheden zoals het sparen van vrije tijd. De wereldwijde bedrijfsomgeving De wereldwijde omgeving is zo belangrijk voor de bedrijfsvoering, dat het vaak aangegeven wordt als de overkoepelende factor van de voorgaande vier factoren. 9

12 De veranderingen in deze omgeving resulteerden de laatste jaren in internationale competitie tussen bedrijven en een groei van vrije handel tussen verschillende naties. Wereldhandel, ook wel globalisatie genoemd, heeft zich kunnen ontwikkelen door de ontwikkeling van efficiënte distributie- en communicatiesystemen. Oorlogen en terrorisme hebben ook invloed op bedrijven. Zoals elk mens profiteren ook zakenlieden van een vredige en welvarende wereld. Verder heeft het milieu en de verandering daarvan, climate change, een grote invloed op de bedrijfsgemeenschap. De trend om energie te besparen en producten te ontwikkelen die minder schade aan het milieu aanrichten, heet greening. De evolutie van het bedrijfsleven in de Verenigde Staten De productiviteit van de economie in de Verenigde staten neemt toe, waardoor er minder werknemers nodig zijn om hetzelfde aantal producten te produceren. De vraag is of de globale economie en technologie er voor zorgen dat opgeleide mensen niet meer aan een baan kunnen komen. Vooruitgang in de agricultuur en fabricage industrieën Sinds 1800 maakt de VS een enorme economische groei door. Dit gebeurt ook in de agricultuur, waar technologie een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Het aantal boeren is hierdoor flink afgenomen. Kleine boerderijen zijn overgenomen door grote boerderijen of zijn veel gegroeid. Dit is niet negatief, maar geeft juist aan dat deze industrie in de VS erg productief is geworden. Verder wordt er ook een trend gezien dat veel arbeiders, die normaal gesproken in de fabrieksindustrie werkten, verschoven zijn richting de service sector, omdat daar meer passend werk te vinden is. In de fabrieksindustrie is veel geautomatiseerd, door nieuwe technologieën, waardoor er minder mensen nodig zijn binnen deze industrie. Vooruitgang in de service industrieën Tegenwoordig zijn de industrieën die het hardst groeien de gezondheidszorg, telecommunicatie, entertainment, financiën en wetgeving. Tegenwoordig zorgen service industrieën voor 70% van de waarde van de economie in de VS. Verder zijn er meer goed betaalde banen in de service industrie terug te vinden, dan in de productieindustrie. 10

13 B. Dé SlimStuderen-methode Iedereen kan samenvattingen maken, maar het maken van een goede samenvatting waar je écht iets aan hebt, dat is een vak apart. Het is niet alleen een vak apart, het is ook nog eens een vak waar wij ons al sinds 2002 mee bezig houden. In de afgelopen twaalf jaar hebben wij onze methode van samenvatten steeds verder ontwikkeld, waardoor we ons op dit moment met trots marktleider in Nederland mogen noemen. Kwaliteit zit in ons DNA. We streven er dan ook altijd naar om jou tijdens je studietijd optimaal te helpen bij het voorbereiden van je tentamen. Voor al onze literatuur- en collegesamenvattingen hanteren we dan ook een aantal regels om jou de kwaliteit te garanderen die je van ons mag verwachten. Focus op hoofdlijnen De universiteit schrijft vaak heel veel studiestof voor, zonder dat direct duidelijk is waar de nadruk op komt te liggen tijdens het tentamen. Wij hebben alle studiestof voor je gelezen en de belangrijkste punten eruit gelicht. Zo weet je zeker dat je de juiste dingen leert voor het tentamen. Vier ogen principe Iedereen kan fouten maken, maar de kans dat twee mensen dezelfde fout maken, is vele malen kleiner. Alle samenvattingen van SlimStuderen.nl worden altijd door minimaal twee personen beoordeeld. Zo zorgen we ervoor dat we de kans op fouten sterk verminderen, zodat je als student nooit voor vervelende verrassingen komt te staan. Actuele en specifieke inhoud Elke samenvatting is specifiek voor jouw studie geschreven en op jouw tentamen afgestemd. We weten precies wat je moet weten voor je tentamen en zorgen dat we daar een goede samenvatting van maken. Heb je meerdere verplichte boeken, readers of artikelen? Wij vatten dit allemaal samen in één overzichtelijke samenvatting, elk collegejaar opnieuw. Zo weet je zeker dat je niet te weinig maar ook niet te veel leert voor je tentamen. Correct taalgebruik Niets is zo vervelend als een samenvatting vol met taalfouten. Een d op de plek van een t, slordige typfouten, verkeerde vertalingen, onze collega's zijn er op gebrand om ervoor te zorgen dat je deze zaken nooit tegenkomt in een samenvatting van SlimStuderen.nl. Prettige leesbaarheid Je zult tijdens je studie heel wat tijd doorbrengen met onze samenvattingen. In de UB, in de trein naar je ouders of gewoon op je kamer, je zal misschien wel meer moeten lezen dan je lief is. Hierom hebben we gekozen voor een rustig lettertype, korte alinea's en overzichtelijke opsommingen. Zo heb je altijd goed overzicht tijdens het studeren. Met deze richtlijnen kunnen we jou een goede samenvatting bieden voor al je vakken. Maar dit betekent niet dat we nu klaar zijn. We blijven continu nadenken over nieuwe manieren om de samenvattingen nog prettiger voor je te maken. Hier kan jij zelf ook bij helpen. 11

14 Heb je een goed idee om de samenvattingen te verbeteren, mail dit dan naar ons via Zo kan je met jouw idee in één klap de vele tienduizenden studenten helpen die jaarlijks studeren met de samenvattingen van SlimStuderen.nl. Bedankt voor je interesse in onze samenvattingen en heel veel succes met je studie. Namens het hele team van SlimStuderen.nl Jaap Klok Directeur 12

15 C. Interview met Polonia Molengraaf (auteur) Wie ben jij? Mijn naam is Polonia Molengraaf en ik ben 20 jaar. Ik ben derdejaars student rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als auteur heb ik voor SlimStuderen.nl een verslag geschreven. Waarom ben je auteur geworden bij SlimStuderen.nl? Tijdens het studeren maak ik altijd al samenvattingen voor eigen gebruik. Op die manier neem ik de studiestof goed in me op en heb ik een handig naslagwerk wanneer ik mijn tentamens aan het voorbereiden ben. Omdat ik toch altijd al een samenvatting maakte, besloot ik te informeren en vervolgens te solliciteren naar het auteurschap voor een bepaald vak dat ik zou gaan volgen tijdens het eerstvolgende semester. Wat doe je als auteur bij SlimStuderen.nl? Tijdens mijn intakegesprek met de studiemanager van de studie rechten ontving ik een handboek, dat tijdens het gesprek werd doorgenomen. In dit handboek staat precies uitgelegd wat SlimStuderen.nl van een auteur verwacht en hoe je dingen als auteur aan moet pakken. Hierbij kun je denken aan lay-out, maar bijvoorbeeld ook aan de schrijfstijl waarin het verslag geschreven dient te worden. Naast het handboek ontving ik tijdens het intakegesprek ook een weekplanning. Deze planning mocht ik zelf invullen. Dit vond ik erg prettig aangezien ik zo zelf mijn werkdruk kon bepalen en rekening kon houden met mijn agenda. De uiteindelijke deadline waarop het volledige verslag af moet zijn, is steeds ruim voor het tentamen. Op die manier heb je op het moment dat je je verslag afrondt niet alleen voldoende tijd om je voor te bereiden op je tentamens, maar heb je één vak ook al extra goed voorbereid! Ik ontving iedere week per feedback van de studiemanager over mijn voortgang en de kwaliteit. De studiemanager gaf steeds aan wat er positief was opgevallen aan mijn verslag en wat er verbeterd moest worden. Deze verbeterpunten konden zowel betrekking hebben op de inhoud, spelling en grammatica als de lay-out van mijn verslag. De feedbackmomenten heb ik als zeer prettig ervaren. Niet alleen zorgt het ervoor dat je automatisch bij blijft met de stof, ook leer je hierdoor kritisch te kijken naar je eigen verslag. Deze kritische blik is bovendien handig tijdens het schrijven van essays voor mijn studie. Overigens heb ik de studiemanager als oprecht ervaren. Er wordt weliswaar zeer nauwkeurig gekeken naar je ingeleverde voortgang, maar de geleverde feedback door de studiemanager is goed onderbouwd en wanneer mijn verslag er goed uitzag werd dit ook aangegeven. Hoe heb je het auteurschap voor SlimStuderen.nl ervaren? Het auteurschap bij SlimStuderen.nl is mij goed bevallen. Ik schreef voor mezelf al regelmatig samenvattingen, nu deed ik eigenlijk precies hetzelfde alleen werd ik ervoor beloond. Het lezen van boeken kost misschien wel wat tijd, maar ongemerkt ben je tegelijkertijd ook aan het studeren. 13

16 Een groot voordeel van het auteurschap vind ik dat je zelf een vak kunt kiezen waarvoor je wilt schrijven, dus je bereidt tijdens het schrijven meteen je tentamen goed voor. Bovendien werk je vanuit huis waardoor je volledig zelf kan bepalen wanneer je aan je verslag werkt. Dit vond ik erg prettig aangezien ik vaak tussendoor wanneer ik een uurtje vrij had, even kon samenvatten. De begeleiding vanuit SlimStuderen.nl is naar mijn mening erg goed. Ik heb het intensieve contact met de studiemanager als erg prettig ervaren. SlimStuderen.nl heeft veel aandacht aan mijn werk besteed en ik kon merken dat ze mijn werk ook waarderen. Kun je tot slot een aantal kenmerken noemen van het werken bij SlimStuderen.nl? Goede begeleiding; Zelfstandig; Communicatie; Flexibel; Leerzaam; Goede beloning. Tip: Lijkt het jou ook leuk om een keer zelf een samenvatting te schrijven voor SlimStuderen.nl? Stuur dan je CV + motivatie op naar We nemen dan geheel vrijblijvend contact met je op om de mogelijkheden door te nemen. Een ideale combinatie van werken en studeren! 14

17 D. Tentamens halen? Volg een tentamentraining bij Capita Selecta! Beste eerstejaars studenten, Na een mooie vakantie en introductie periode is er een serieuzere periode aangebroken: tijd om te studeren! Om je net dat ene steuntje in de rug te geven, is er de mogelijkheid om bijlessen voor je tentamen vakken te volgen bij Capita Selecta. Als grootste en oudste tentamentrainer zorgen wij dat jij optimaal voorbereid je tentamens in gaat! Wat is een Capita-cursus? Capita Selecta is de standaard keuze voor studenten en er wordt dan ook vaak gesproken over even een Capitaatje nemen. Maar wat doet Capita Selecta precies om jou door je tentamentijd te loodsen? Door het spreiden van de lesmomenten in 3, 4 of 5 lessen van 3 uur zorgt onze beste student-docent er voor dat jij de kneepjes van het vak leert. Doordat we met kleine groepen werken (max. 12 personen) is er voldoende ruimte voor jouw vragen en wordt er intensief geoefend met (oude) tentamens. Capita repetitoren Onze student-docenten, ofwel repetitoren, worden streng geselecteerd waardoor er altijd iemand voor de klas staat die én de stof goed beheerst én het goed kan uitleggen aan jou. Deze combinatie is voor ons erg belangrijk en kwaliteit staat dan ook hoog in het vaandel. Fulltime klantenservice: Omdat er zoveel studenten gebruik maken van onze tentamentrainingen hebben wij sinds 2013 een professionele klantenservice. Wij worden graag op de hoogte gehouden over onze cursussen en zijn daarom op werkdagen van tot bereikbaar. Ook voor al jouw vragen kun je bellen naar of een mailtje sturen naar Genieten van je studententijd!: Wij begrijpen maar al te goed dat er nog veel meer dingen te doen zijn naast studeren en daarom werken wij met veel studie- en studentenverenigingen samen. In de meeste gevallen ontvang je korting op onze cursus via jouw vereniging, vergeet hier niet naar te informeren! Namens heel het team van Capita Selecta, wens ik je een mooi begin van je studententijd. Hopelijk zien we je in één van onze Capita-cursussen! Groetjes, Loes Hellemons Business Unit Manager Capita Selecta 15

18 16

19 knowledge is power and power makes corrupt, so study hard and be evil Kijk voor ons actuele aanbod van tentamentrainingen op

20

TENTAMENS HALEN?! ~ Volg een cursus bij CAPITA SELECTA ~ Komend blok biedt CAPITA SELECTA de volgende cursussen voor jou aan:

TENTAMENS HALEN?! ~ Volg een cursus bij CAPITA SELECTA ~ Komend blok biedt CAPITA SELECTA de volgende cursussen voor jou aan: TENTAMENS HALEN?! ~ Volg een cursus bij CAPITA SELECTA ~ 3,4 of 5 lessen van 3 uur De beste student-docenten Kleine klassen Ruimte voor vragen Oefenen met (oude) tentamenvragen Optimaal voorbereid naar

Nadere informatie

Voorwoord. Beste eerstejaars Economie & Bedrijfskunde student,

Voorwoord. Beste eerstejaars Economie & Bedrijfskunde student, Voorwoord Beste eerstejaars Economie & Bedrijfskunde student, Misschien ben je vorig jaar ook al aan een studie begonnen, maar was het toch niets voor jou, of misschien kom je wel rechtstreeks van de middelbare

Nadere informatie

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt!

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! Voorwoord Dit is het overzicht van de hoorcollegestof van het Startblok Bachelor. De stof die tijdens de hoorcolleges is behandeld, wordt samengevat in dit verslag. Ten tijde van het printen van deze samenvatting

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

Bachelor Opdracht BK

Bachelor Opdracht BK Bachelor Opdracht BK Van Motivatie naar Prestatie in KPN RETAIL Wessel van Rijkom(s0202495) Bedrijfskunde Bachelorscriptie Universiteit Twente KPN Begeleider Universiteit Twente: dr Henk Kroon Eerste begeleider

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief

Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Zonde van de tijd: Leren in Nederland vanuit economisch perspectief Lex Borghans Menselijk kapitaal wordt in de economie gezien als een belangrijke input in het productieproces, maar economen zijn nauwelijks

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

De kracht achter de slimme ondernemer

De kracht achter de slimme ondernemer De kracht achter de slimme ondernemer MKB Krachtcentrale Inleiding Laat de energie door uw bedrijf stromen Niet harder maar slimmer werken! De afgelopen jaren zijn niet de meest gemakkelijke geweest: er

Nadere informatie

Organisatie Analyse en Aanbeveling Wiko Stijgerbouw en Isolatietechniek

Organisatie Analyse en Aanbeveling Wiko Stijgerbouw en Isolatietechniek Organisatie Analyse en Aanbeveling Wiko Stijgerbouw en Isolatietechniek VU Universiteit Amsterdam Studie: Bedrijfskunde BSc Vak: Organisation Design Vakcode: FEWEB_E_BK2_OD Coördinator: Dr. Oli Mihalache

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Dit voorbeelduittreksel is te gebruiken bij het boek:

Dit voorbeelduittreksel is te gebruiken bij het boek: De Tentamenbank biedt een compleet pakket studiematerialen aan. In dé studentenwinkels van Nederland vind je bijvoorbeeld uitgebreide boekuittreksels, handige schema s, collegeaantekeningen en oefententamens.

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

INZAKE WORK IN PRGRESS

INZAKE WORK IN PRGRESS INZAKE WORK IN PRGRESS Microsoft B.V. Evert van de Beekstraat 354 1118 CZ Schiphol postbus 12377 1100 AJ Amsterdam Zuidoost telefoon 020 500 10 40 www.microsoft.nl/ec Work in Progress COLOFON Hoofdredactie

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Miljonair VorBeginers

Miljonair VorBeginers Miljonair VorBeginers Door:Tom DingjanenEduardKelderhuis Dit is een uitgave van Avantix SARL. Copyright Avantix SARL 2011 Grand Rue 60 L 1660 Luxembourg Company Register B-90.853 Auteurs: Tom Dingjan &

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

LESBRIEF 4 - DOCENTENHANDLEIDING - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS

LESBRIEF 4 - DOCENTENHANDLEIDING - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS LESBRIEF 4 Docenten LESBRIEF 4 - DOCENTENHANDLEIDING - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS Netwerken en loopbaanleren Vanaf onze geboorte behoren we tot een groep, ons sociaal netwerk. Ons netwerk bouwt

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

De 28 meest gestelde vragen over ActionCOACH...

De 28 meest gestelde vragen over ActionCOACH... De 28 meest gestelde vragen over ActionCOACH... 01. Wie is ActionCOACH...? ActionCOACH ontwikkelde zich snel tot een succes toen Brad Sugars in 1993 begon met het geven van seminars en workshops voor MKB-ondernemers

Nadere informatie