Communication and Multimedia Design. Studiegids Maastricht Academy of Media Design and Technology << 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communication and Multimedia Design. Studiegids 2015-2016. Maastricht Academy of Media Design and Technology << 1"

Transcriptie

1 Communication and Multimedia Design Studiegids Maastricht Academy of Media Design and Technology << 1

2 2 <<

3 Inhoudsopgave - nog aanpassen! Maastricht Academy of Media Design and Technology 4 Wie-is-wie bij MAMDT/CMD? 8 Internationalisering 9 Studentendecaan 10 Vertrouwenspersoon 11 Ombudsman 11 Bureau Onderwijs 12 Jaar 1 t/m 4 Community Practice 15 Talent Programme 16 Jaar Multimedia Technology Photography Professionalism Marketing Visual Design Multimedia Technology User Centered Design Visual Design Writing skills Audiovisual Design Case Case skills profiel Interaction Case skills profiel Story Case skills profiel Technology Research principles Case 2 Code for Kids Understandig Behaviour SLB POP+Portfolio 35 Jaar Interaction Design case Interaction Design principles Multimedia Design case Multimedia Design principles Design Thinking Experience Design Motion Design Multimedia Scripting Professionalism 2 (stagevoorbereiding) Research Principles CMD Project History of Art & Design Society & Media 50 Jaar en 3.2 Work Placement (oriënterende stage) 52 Jaar 3/4 Minoren Minor Data Visualisation 54 Minor Globalisation and New Media 55 Minor Mobile Concepts 56 Minor Interfacing Tomorrow 57 Minor Installation Design 58 Minor Intervention Design 59 Minor Cross Media Promotion 60 Minor The Narrative 61 Jaar en 4.4: Graduation Project 63 << 3

4 Maastricht Academy of Media Design and Technology 4 <<

5 De Maastricht Academy of Media Design and Technology (MAMDT) is onderdeel van de Faculty of Arts Maastricht van de Zuyd Hogeschool. Deze academie wordt gevormd door de opleidingen Communication and Multimedia Design en Design/Visual Communication. Missie We stellen aankomende professionals in staat om zich te ontwikkelen tot ontwerpers van betekenisvolle (visuele) communicatieproducten en/of diensten. Visie De Maastricht Academy of Media Design and Technology (MAMDT) wil een ambitieus en uitdagend onderwijsinstituut zijn waar duurzame waarde wordt gecreëerd voor mens en maatschappij. Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken hiervoor samen op het gebied van onderzoek, media design en technologie. Opleidingen - - De Bachelor of Design/Visual Communication, HBO-sector Kunsten. Deze richt zich op het visueel vormgeven van communicatiemiddelen. Het accent ligt op het creërend vermogen en de authenticiteit van de student. De design student reflecteert kritisch vanuit een persoonlijk engagement met mens en maatschappij. (verankering in de kunstensector) - - De Bachelor Communication and Multimedia Design, HBO-Creatieve Technologie. Deze richt zich op het ontwerpen van communicatieoplossingen voor de op diensten, belevenissen en creativiteit gerichte kennis/ economie. Men maakt daarbij gebruik van digitale media. Het ontwerpproces is iteratief en CMD ers ontwerpen mensgericht en empathisch en ze gaan uit van een integrale benadering van het probleem (verankering in de technieksector). << 5

6 Onderwijsconcept MAMDT Het programma-aanbod is gevarieerd. Studenten kunnen zich gedurende de opleiding profileren via keuzemodules. Het programma bestaat uit projectonderwijs waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van externe opdrachtgevers en realistische praktijkopdrachten. Valorisatie vindt plaats door middel van co-creatie en interactie met de beroepspraktijk, kennisinstellingen zoals lectoraten, opdrachtgevers en eindgebruikers. De volgende 4 leerlijnen zijn richtinggevend voor het onderwijsprogramma van de beide opleidingen: Menswetenschappen en kunst kunst, cultuur, maatschappij, mens en gedragswetenschappen, business, communicatie-, beeld en mediatheorie, ontwerptheorie, -strategie en -geschiedenis. Ontwerpen, vormgeven en technologie kennis en vaardigheden met betrekking tot digitale technologie en media, (audio)visuele vormgeving, interactie ontwerp, storytelling, mensgericht ontwerpen. Onderzoek kennis en vaardigheden m.b.t. ontwerponderzoek en/of artistiek onderzoek. Professionele kennis en vaardigheden samenwerken in teams, projectmatig werken, schriftelijke en mondelinge vaardigheden, studievaardigheden. Methodiek In het onderwijsprogramma wordt met verschillende onderwijsvormen gewerkt. Projecten, werkstukken, hoorcolleges, werkcolleges, practica, werken in kleine groepen en met individuele begeleiding zijn daar onderdelen van. Het aandeel van klassikaal onderwijs wordt in de loop van de studie steeds kleiner. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van aan de praktijk ontleende onderwerpen en/of projecten waaraan je individueel en in kleine groepen werkt. Het nauw samenwerken met medestudenten is bevorderlijk voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden, die binnen de huidige communicatiewereld onmisbaar zijn. 6 <<

7 Studiepunten (ECTS) en studiebelasting Voor alle studiejaren geldt een systeem van studiepunten. Deze worden uitgedrukt in EC (European Credits) die zijn afgeleid van ECTS (het European Credit Transfer System). Voor collegejaar geldt dat de studie afgesloten wordt als je 240 EC hebt behaald, dat wil zeggen 60 EC per jaar. Een EC wordt behaald op basis van een studiebelasting van 28 uur en een daaraan gekoppelde toets: als een project bijvoorbeeld 140 studiebelastinguren omvat, krijg je bij slagen voor de toets 5 EC. De studiebelasting komt neer op een gemiddelde van 1680 klokuren per jaar, dat wil zeggen 42 weken van 40 klokuren. De studiebelasting is niet gelijk aan het aantal college-uren; het is de tijd die besteed dient te worden aan het volgen van onderwijs, aan het voorbereiden en afwerken van opdrachten en aan toetsvoorbereiding en de toets zelf. Voor een nauwkeurige beschrijving van de studielast per cursus en per cursusonderdeel wordt verwezen naar de uitwerking van de verschillende modules in deze studiegids. << 7

8 Wie-is-wie bij MAMDT/CMD? Managementteam Teamleider/directeur Managementlid Managementlid Trui ten Kampe Dave Krapels namens Communication and Multimedia Design Roy Hoet namens Design/Visual Communication Ondersteuning Managementassistent Managementassistent Senior onderwijsassistent Bureau Internationalisering Medewerker Kwaliteitszorg Solita de Graaf namens Communication and Multimedia Design, tel , Verena Lukas namens Design/Visual Communication, tel , Marcel Le Noble, tel , Jane Smeele, Manon Thiemann, tel , Blokcoördinatoren Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Dave Krapels, François Engelen, Judith Nusselder (3.1 en 3.2), Rob Delsing (3.3 en 3.4), Rob Delsing, SLB Sylvia Pisters, Lou Wanten, Roger Weldam, Coördinatoren/voorzitters MAMDT-CMD Stagecoördinator Judith Nusselder, Stagebureau CMD Afstudeercoördinator Annelies Falk, Voorzitters: - Curriculumcommissie Rob Delsing, - Opleidingscommissie Manon Thiemann, - Examencomissie Jos Gelissen, 8 <<

9 Internationalisering Door intensivering en internationalisering van haar opleidingen beoogt de MAMDT een afstemming op maatschappelijke behoeften en ontwikkelingen te bereiken. Vanuit haar geografische situering voorziet de MAMDT in een internationale opleidingsbehoefte in het Euregiogebied. Vanuit deze situatie bouwt zij aan haar internationale betrekkingen waarbij uitwisseling van studenten, docenten en internationale stages een bijdrage leveren aan de bevordering en ontwikkeling van internationale oriëntatie en contacten. Bureau internationalisering: Jane Smeele, << 9

10 Studentendecaan Kom je er met je studieloopbaanbegeleider niet uit, dan kan de studentendecaan je helpen bij problemen in je studie of daarbuiten. Decanen behartigen de individuele en algemene belangen van studenten. De studentendecanen zijn er voor alle studenten van Zuyd Hogeschool. De belangrijkste taak van een studentendecaan is het behartigen van de algemene en individuele belangen van de studenten. Decanen informeren, adviseren en ondersteunen bij zaken, waarmee je te maken kunt krijgen tijdens je studie en privé, zoals: studieaangelegenheden zoals studiekeuze, studieonderbreking, studieomstandigheden, motivatie, switchen of studiebeëindiging; studiefinanciering, prestatiebeurs en andere regelingen; andere financiële zaken zoals studiekosten, uitkeringen en toelages; wetten, regelingen en reglementen zoals het Studentenstatuut, Financiële Ondersteuning Studenten, de Onderwijs- en Examenregeling, het College van Beroep voor de Examens, de ombudsman en het Noodfonds; persoonlijke problemen; bemiddeling bij conflicten op school; klachten met betrekking tot ongewenste omgangsvormen; ondersteuning bij klachtenprocedures. Ook als je niet weet tot wie je je moet wenden met een vraag of probleem, kun je bij de studentendecaan terecht. Je wordt dan eventueel doorverwezen naar de juiste instantie. Als je de studentendecaan raadpleegt, kun je ervan overtuigd zijn dat er vertrouwelijk met de informatie om wordt gegaan en alleen met jouw toestemming anderen geïnformeerd worden. Studentendecaan voor MAMDT is Gerard Bergers, 10 <<

11 Vertrouwenspersoon Binnen Zuyd zijn er twee vertrouwenspersonen bij wie je terecht kunt als je slachtoffer bent van ongewenst gedrag zoals discriminatie, pesten of intimidatie. Vertrouwenspersonen kunnen je helpen met het nemen van verdere stappen. Ook als je bijvoorbeeld wilt melden dat medestudenten het slachtoffer zijn van ongewenst gedrag. Vertrouwenspersonen zijn speciaal voor deze functie opgeleid. Je bepaalt zelf wat er moet of kan gebeuren. Naast de kwestie kun je mogelijke acties bespreken en kun je begeleiding krijgen bij het uitvoeren ervan. Bijvoorbeeld het indienen van een klacht bij de klachtencommissie ongewenst gedrag. Daarnaast let de vertrouwenspersoon erop dat je geen nadelige gevolgen ondervindt van het feit dat je actie onderneemt. Wie zijn de vertrouwenspersonen? Vertrouwenspersoon Ida Kemp, docent Sociale Studies +31 (0) of +31 (0) Vertrouwenspersoon Silvy Wielens, docent Logopedie +31 (0) of +31 (0) Ombudsman Heb je klachten over de hogeschool, faculteit, opleiding of medewerkers? Dan kun je een beroep doen op de ombudsman. De ombudsman is een intermediair: onafhankelijk en onpartijdig. Bij Zuyd hebben we een ombudsvrouw, namelijk Petra Vanweersch, << 11

12 Bureau onderwijs Bureau Onderwijs is verantwoordelijk voor de roostering van lessen en examens, verwerking van studieresultaten plus toetsorganisatie. Elke locatie heeft een Bureau Onderwijs. Studievoortgang Bureau Onderwijs zorgt voor de invoer van onderwijs- en examenprogramma s in Osiris. Ook verwerken zij behaalde resultaten in Osiris. Iedere student kan zijn resultaten inzien via Osiris Student Vragen over verwerkte studieresultaten kun je stellen bij Bureau Onderwijs van je locatie. Roostering Bureau Onderwijs maakt en publiceert les- en tentamenroosters en voert roosterwijzigingen door. Toetsing Bureau Onderwijs is verantwoordelijk voor de organisatie van toetsen. Kijk bij locaties voor openingstijden en contact met Bureau Onderwijs op jouw locatie. Je moet jezelf inschrijvingen voor cursussen en toetsen. Doe je dit niet, sta je niet op de deelnemerslijst en kun je niet deelnemen. Bij toetsen moet je jezelf legitimeren, hou hier rekening mee. Tevens mag je geen horloge in welke vorm dan ook meenemen naar het tentamen. 12 <<

13 << 13

14 Jaar 1 t/m 4 14 <<

15 Community practice Cursusleider: Keuze/verplicht: Aantal EC: Onderwijsvorm: Dave Krapels Keuze Minimaal 1, maximaal 6 per studiejaar Projectonderwijs Praktijktoets en reflectieverslag Innovatieve bedrijven en instellingen worden doorgaans gekenmerkt door actieve, hechte communities. Maastricht Academy of Media Design and Technology wil zich profileren als een internationale, innovatieve learning community en wil studenten de kans bieden zich te onderscheiden en profileren. De keuzemodule Community Practice (jaar 1 t/m 4) is een programma bovenop het reguliere programma, waarmee studenten zich zinvol inzetten voor hun community en zichzelf profileren. Studenten kunnen flexibel intekenen op één of meerdere projecten, variërend van kleine, continue werkzaamheden zoals online redactie tot grotere projecten zoals organiseren van evenementen. Alle uren worden geadministreerd en per 28 uur (afgetekend door de docent) krijgt de student één EC bijgeschreven aan het einde van het schooljaar (na een beoordeling van het afgeronde werk en na beoordeling van een reflectierapportje.) Per studiejaar kan een deelnemer maximaal 6 EC behalen (168 uur). Deze EC zijn in geen geval vervanging voor het reguliere programma van 60 EC per studiejaar. De extra EC worden zichtbaar gemaakt op de cijferlijst en in de bijlage van het propedeutisch getuigschrift (jaar 1) of het bachelor diploma (jaar 2 t/m 4). Bij interesse kan men zich wenden tot de studieloopbaanbegeleider(s LB er). Na formele toestemming van de SLB er (die studeerbaarheid bewaakt) krijg je toegang tot het programma. Zie Voor meer info: mail << 15

16 Talent Programme Cursusleider: Rob Delsing Keuze/verplicht: Keuze Aantal EC: 15 Onderwijsvorm: Projectonderwijs Projectopdracht Studenten met bovengemiddelde inzet, ambitie en ideeën komen in aanmerking om een vrij project uit te voeren. Projecten kunnen zowel autonoom als in samenwerking met een externe partij worden vormgegeven. Onderzoek speelt in het ontwerptraject een grote rol. Het programma kan tevens worden ingezet voor vervolmaking van prototypes (van prototype tot eindproduct), die bijv. uit vorige onderwijsmodules zijn voortgekomen. Het talentenprogramma biedt tevens kansen voor studenten die als ondernemer een eigen product willen ontwerpen en vermarkten. Studenten worden begeleid door twee coaches vanuit de opleiding, al dan niet aangevuld met externe expertise. Studenten die in aanmerking willen komen hiervoor, sturen een sollicatie inclusief projectidee, een uitgewerkt Plan van Aanpak en motivatie aan de curriculumcommissie, ter attentie van Rob Delsing De curriculumcommissie besluit gezamenlijk en in overleg met SLB of een student in aanmerking komt, waarbij wordt gekeken naar prestaties tot nog toe, studievoortgang en studiehouding. 16 <<

17 Jaar 1 << 17

18 Multimedia Technology 1 blok 1.1 Cursusleider: Will Muijrers Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Werkcollege Opdrachttoets Wanneer behoeft je klant een online platform? Wat maakt een website succesvol? En hoe werkt een website onder de motorkap? In deze module zetten we de eerste stappen richting het bedenken, creëren en ontwikkelen van een volwaardige website. Je doorloopt alle stappen om je webdesign om te zetten naar een functionerende site. Je leert de basisfuncties van HTML en CSS en je gaat zelf aan de slag om deze technieken in de praktijk toe te passen. Van concept en ontwerp naar realisatie. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Geen verplichte literatuur E-learning Een verplichte lynda.com playlist van enkele courses 18 <<

19 Photography blok 1.1 Cursusleider: Roy Wanders Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Hoor-/werkcollege Opdrachttoets / praktische oefening Vanaf de basis wordt ingegaan op het medium fotografie, waarbij de techniek van het goed leren omgaan met de (spiegelreflex)camera een pré is. Daarna komt het creatieve aspect om de hoek kijken. Letterlijk goed kijken is een eerste vereiste om een pakkend beeld te vervaardigen. Compositieleer, standpunt, uitsneden komen aan bod om beelden verder te verbeteren. Maar ook het inzetten van moderne (hulp) middelen worden niet geschuwd (I-phone, Facebook, Instagram) gaan hand in hand met het correct leren gebruiken van de spiegelreflexcamera. In het blok worden wekelijks de resultaten en opdrachten klassikaal besproken, om vervolgens het blok af te sluiten met een gezamenlijk thema en een daarbij behorende eindopdracht. De eindopdracht staat deels in het teken van de jaarlijkse excursie reis naar Berlijn, waarin ook aandacht wordt besteed aan fotografie. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Digitale Spiegelreflex Fotografie (Frans Barten) << 19

20 Professionalism 1 blok 1.1 Cursusleider: Dave Krapels Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Werkcollege Opdrachttoets Als ontwerper ben je voortdurend betrokken bij projecten. Om van waarde te kunnen zijn in projecten, moet je meer in je mars hebben dan mooie ontwerpen maken. Zo wordt er van je verwacht dat je een project kunt managen, informatie kunt structureren en je ideeën overtuigend kunt presenteren aan betrokkenen. In deze module leer je een plan van aanpak te schrijven, een zinvolle mindmap te maken en te presenteren voor een groep. Rhetoric is the art of ruling the minds of men. E-learning Een verplichte lynda.com playlist van enkele courses Plato By failing to prepare, you are preparing to fail. Benjamin Franklin 20 <<

21 Marketing Blok 1.1 Cursusleider: Dave Krapels Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Hoorcolleges en werkcolleges Schriftelijke kennistoets Marketing is too important to be left to the marketing department David Packard co-founder HP Elke dag kom je in aanraking met het werk van marketeers, bewust of onbewust. Of je nu die ene gratis game speelt of je ogen niet kunt afwenden van een billboard met die leuke actrice die een parfum aanprijst; marketing is overal en nooit per toeval. In deze module verkennen we de kern van marketing, zoals de begrippen consument en behoefte, klant en relatie, product en merk. Voor ontwerpers is het van belang dat ze weten wat hun werk betekent als onderdeel van een strategie. Je kunnen verplaatsen in wat mensen en bedrijven motiveert is hierbij essentieel. Verplichte literatuur Reader; wordt gratis aangeleverd in PDF-vorm E-learning Een verplichte lynda.com playlist van enkele courses << 21

22 Visual Design 1 blok 1.1 Cursusleider: François Engelen Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Hoorcollege Kennistoets Als CMD er ga je de komende studiejaren multimediale producten ontwerpen voor een bepaalde doelgroep. Het doel van deze producten kan zijn om een verandering aan te brengen in de kennis van je doelgroep op een bepaald vlak. Of je wilt misschien de houding van de doelgroep veranderen ten opzichte van mensen of producten. Bijvoorbeeld, je ontwerpt en maakt een animatie om de crisis van Griekenland te belichten met als doel om de ontstane eenzijdige belichting te weerleggen. Of je wilt met je product bepaald gedrag bewerkstelligen. Je wilt bijvoorbeeld een spel ontwerpen dat mensen in een verzorgingstehuis aanzet tot bewegen. Of je wordt gevraagd door bol.com om te zorgen voor een nog hogere conversie. Om dit te kunnen doen is het van belang om te weten wat gedrag is. Want jouw producten moeten iets gaan bewerkstellingen bij mensen. En als jij op hoogte bent wat mensen beweegt om bepaalde activiteiten (niet) te doen of als jij weet hoe je mensen kunt prikkelen, waardoor ze bepaalde keuzes zullen maken, dan zal dat je helpen bij het maken van de juiste ontwerpkeuzes. Deze onderwijseenheid behandelt een aantal fundamentele psychologische theorieën, die de basis vormen voor de ontwerpkeuzes die je het komend leerjaar, maar ook de daarop volgende jaren, zult gaan maken. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) - - Verschillende documenten en presentaties aangeleverd via Blackboard 22 <<

23 Multimedia Technology 2 Blok 1.2 Cursusleider: Tom Luyten Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Werkcollege Opdrachttoets, schriftelijke toets Om jezelf een multimediaal ontwerper te kunnen noemen moet je de taal van de computer spreken. Dat wil zeggen dat je gaat leren wat een variabele is, hoe je een functie schrijft en ook het rijk van object georiënteerd programmeren zal na dit blok geen geheimen meer hebben. Omdat we ontwerpers zijn, doen we dit niet in een klassieke programmeeromgeving, maar gebruiken we Processing (http://www.processing.org): een taal en omgeving die toegespitst is op de de audiovisueel ontwerper van nu en straks. We werken onmiddelijk met beeld en leren hoe we de computer kunnen inzetten als tool in ons ontwerpproces. It s not a bug, it s an undocumented feature Verplichte literatuur Learning Processing - Daniel Shiffman E-learning Een verplichte lynda.com playlist van enkele courses Author Unknown << 23

24 User Centered Design Blok 1.2 Cursusleider: Sylvia Pisters Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Hoor-/werkcollege Opdrachttoets If there is any one secret of success, it lies in the ability to get the other person s point of view and see things from that person s angle as well as from your own. Henry Ford User-Centered Design (UCD) is een ontwerpfilosofie die vorm, betekenis, functie, gebruiksgemak en gebruiksbeleving van nieuwe en innovatieve producten en/of diensten stimuleert en bevordert. Het gedrag, de omgeving, de wensen en behoeften van mensen vormen het uitgangspunt bij het ontwerpen van innovatieve producten en/of diensten voor het alledaagse wonen, werken, leven, leren, vermaken en zorgen. Aan de hand van praktische voorbeelden, discussies, workshops en door toepassing van het geleerde in een eindopdracht, wordt deze belangrijke ontwerpbenadering voor o.a. (innovatieve) interactieve media en interactieve installaties en andere producten nader ingeleid en inzichtelijk gemaakt. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Zo Kan Het Ook - door Raymond Klompsma en Stefan Wobben (Concept7) Ook 100% digitaal te bekijken. E-learning Verplichte analyse van een playlist van video s - verstrekt via Blackboard. Literatuur en methoden 24 <<

25 Visual Design 2 Blok 1.2 Cursusleider: Marco Jeurissen (onder voorbehoud) Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Hoor-/werkcollege Opdrachttoets We leven in een tijd waarin communicatie meer en meer hybride van karakter is geworden. Mediakanalen worden meer en meer op elkaar afgestemd en met elkaar verweven om gezamenlijk een boodschap over te brengen. In deze module gaan we daarmee aan de slag. We ontwerpen een mix van print, online en mobiele media met als doel deze gezamenlijk de communicatie voor een evenement te laten dragen. Daarbij baseren we ons op overkoepelende bouwstenen als typografie, vormgeving en universele ontwerpprincipes en hoe je deze in kunt zetten om je doelgroep te bereiken en te overtuigen met aansprekende cross-mediale vormgeving. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Designing Interfaces (Tidwell) E-learning Een verplichte lynda.com playlist van enkele courses We are interpreters - not merely translators between sender and receiver. What we say and how we say it makes a difference. If we want to speak to people, we need to know their language. In order to design for understanding, we need to understand design. Erik Spiekermann, EdenSpiekermann << 25

26 Writing Skills Blok 1.2 Cursusleider: Judith Nusselder Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Werkcollege Kennistoets Ken je publiek niet alleen, maar weet hoe de wereld er uitziet door hun ogen. De kunst van het overtuigen is zeggen waarin je gelooft, in de woorden die je publiek graag wilt horen. Jon Favreau, speachwriter Obama Je zult als communicatieprofessional je boodschap ontwerpen door gebruik te maken van de bouwstenen tekst, beeld en geluid. In deze module ligt de nadruk op de bouwsteen tekst. Je oefent om de kernboodschap uit teksten te halen. Ook leer je overtuigende teksten te schrijven en krijg je formuleringsadviezen. Tenslotte leer je aan welke voorwaarden online copywriting moet voldoen, want niet alleen vindbaarheid maar ook structuur spelen daarin een grote rol. Als je als CMD er goede schrijfvaardigheden bezit zul je overtuigender zijn richting (potentiële) opdrachtgevers en teamleden! Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Commercieel en creatief schrijven, auteur: Ellis Buis Je klanten willen helemaal geen detective zijn! Zoek uit wat je klanten nodig hebben om een beslissing te nemen en geef ze precies de goede informatie op de goede plek. Michael Aagaard, online copywriter 26 <<

27 Audiovisual Design Blok 1.2 Cursusleider: Lou Wanten Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 3 Onderwijsvorm: Werkcollege Opdrachttoets Het eerste blok stond in het teken van het stilstaande beeld: fotografie. Voor de meeste eerstejaars CMD zal audiovisueel vormgeving (AV) een nieuw vak zijn. Bewegend beeld en geluid gaan samen een verhaal vertellen (storytelling). Er wordt gestart met een AV-script dat na goedkeuring wordt gerealiseerd met videocamera/digitale spiegelreflex camera, microfoon en editing software. Het eindproduct is een reportage, die beoordeeld wordt op creativiteit, originaliteit, inhoud, communicatiewaarde en techniek. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Films Maken, Roemer Lievaart << 27

28 Case 1 Generative Art Blok 1.3 Cursusleider: Marie van Vollenhoven Keuze/verplicht: Verplicht Aantal EC: 6 Onderwijsvorm: Projectonderwijs Casustoets Wat is kunst? Wat is kunst? Een blik in haar ogen, dát is kunst! Noordkaap, Vlaamse pop band Art is, now, mainly a form of thinking. Programmeren is niet alleen een kunde, het kan ook kunst zijn. In Case 1 gaan we kunst maken. Generative Art, om precies te zijn. Kunst gebaseerd op algoritmes, wiskundige formules en regels. Analoog óf digitaal. De grens tussen kunst en design is in dit schemergebied niet meer eenvoudig te trekken. Je bent er designer en kunstenaar op hetzelfde moment. Dat is verwarrend en precies de bedoeling. In Case 1 word je uitgedaagd de gebaande paden te verlaten, te experimenteren en te proberen tot je het gewenste resultaat hebt bereikt. Dat is lastig, want het eindresultaat krijgt pas gaandeweg vorm. Je comfort-zone kun je, kortom, thuislaten. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) - - Daniel Schiffman (2008). Learning Processing. Burlington: Morgan Kaufmann Publishers. E-learning - - Programming Graphics I - Introduction to Generative Art by Joshua Davis bij Susan Sontag, fotografe 28 <<

29 Case skills Interaction Blok 1.3 Cursusleider: Keuze/verplicht: Aantal EC: Onderwijsvorm: François Engelen Verplicht 6 (i.c.m. skills Story en Technology) Werkcollege Opdrachttoets The user is always right Steve Mulder, User Experience Expert Don t make me think Steve Krug, Usability Consultant Het doel van deze onderwijseenheid is om de student inzicht te geven in en te laten ervaren hoe je een webapplicatie kunt toetsen op haar gebruikersvriendelijkheid*. Daarbij is het essentieel dat de student zich gaat realiseren dat hij niet de gebruiker is. Er worden twee instrumenten gebruikt om een usability analyse uit te voeren. De eerste opdracht bestaat uit het uitvoeren van een heuristische analyse. Een heuristische evaluatie houdt in dat de student een interface beoordeelt aan de hand van een set usability richtlijnen (de zogenaamde heuristieken ). Het doel ervan is om de belangrijkste usability problemen te identificeren en op te lossen (bron: De tweede opdracht is het uitvoeren van een usability test op basis van een aantal testscenario s. De student stelt een testset op en voert deze uit door een website te testen aan de hand van een aantal testscenario s. Deze scenario s worden uitgevoerd door een aantal testpersonen. Op basis van de testresultaten formuleren zij een conclusie en doen zij een aantal aanbevelingen. *Usability (ISO DIS ) definitie: the extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use. Verplichte literatuur - - Zo kan het ook, Raymond Klompsma en Stefan Wobben - - Verschillende documenten en presentaties aangeleverd via Blackboard << 29

30 Case skills Story Blok 1.3 Cursusleider: Keuze/verplicht: Aantal EC: Onderwijsvorm: Koen Geurts Verplicht 6 (i.c.m. skills Interaction en Technology) Werkcollege Opdrachttoets In Skills Story ga je aan de slag met het maken van een tutorial en een sfeerreportage. We gaan verder, op periode 1.2, met schrijven van een script en de vertaling van een script naar een daadwerkelijke videoproductie. Hoe vertel ik het verhaal. Aan bod komen: shotkeuze, montage, scriptschrijven, de 5W+H, interviewtechniek, plaats van handeling, en montage. In deze periode ga je een tutorial maken en is de eindopdracht een sfeerreportage van een evenement, sportgebeurtenis of een prijsuitreiking. Aan jouw de keus. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Films maken van Roemer Lievaart ISBN: <<

31 Case skills Technology Blok 1.3 Cursusleider: Keuze/verplicht: Aantal EC: Onderwijsvorm: Will Muijrers Verplicht 6 (i.c.m. skills Story en Interaction) Werkcollege Opdrachttoets Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand Martin Fowler In voorgaande blokken hebben we geleerd om een website te maken aan de hand van HTML en CSS. Iedere taal heeft zijn eigen doel. Zo wordt HTML gebruikt voor het creëren van structuur, en wordt CSS gebruikt voor het styleren van deze structuur. In dit blok gaan we ons verdiepen in javascript. Aan de hand van jquery leren we een nieuwe taal die het mogelijk maakt om interactieve elementen te realiseren. Zo gebruiken we jquery voor subtiele animaties, pop-ups, formulieren, video players en ga zo maar door. We leren op welke manier deze interactieve elementen de User experience van een site kan verbeteren en verdiepen we ons verder in de wereld van User Interface design. Verplichte literatuur (zie boekenlijst) Geen verplichte literatuur E-learning Een verplichte lynda.com playlist van enkele courses << 31

Communication and Multimedia Design. Studiegids 2014-2015. Maastricht Academy of Media Design and Technology << 1

Communication and Multimedia Design. Studiegids 2014-2015. Maastricht Academy of Media Design and Technology << 1 Communication and Multimedia Design Studiegids 2014-2015 Maastricht Academy of Media Design and Technology

Nadere informatie

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN REWWWIRED ALVIN GOH, JOEP VAN DER POEL, QUINT THOOLEN, EVIANNE VERHAGEN EN MARIJN WILLEMSE. Welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design 1 stramien_13-14_definitief.indd 1 02-07-13 16:48 stramien_13-14_definitief.indd 2 02-07-13 16:48 welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW

STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW 1 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM LOCATIE THEO THIJSSENHUIS Bezoekadres: Wibautstraat 2 4, 1091 GM

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design

Communication and Multimedia Design Studiegids Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Scriptie V1.4. Mobiele User Experience op open dagen

Scriptie V1.4. Mobiele User Experience op open dagen Scriptie V1.4 Mobiele User Experience op open dagen Colofon Titel Auteur Mobiele User Experience Roy Derriks Studentnummer 0799407 Jaar van afstuderen 2012 Major Minor Begeleider school #1 Begeleider school

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Voorwoord... 7 1. Missie, identiteit en positionering... 9 1.1 Missie van de opleiding...9 1.2 Visie van de opleiding...9

Nadere informatie

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience Roy Derriks 0799407 Scriptie V1.3 Mobiele User Experience Inhoudsopgave Hoofdstuk #1 Inleiding 1.1 Inleiding.. 4 1.2 Achtergrond informatie.. 4 1.3 Probleemstelling... 4 1.4 Doelgroep.. 5 1.5 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Instituut voor Interactieve Media DRAFT Manual Verdiepingsfase 1 & 2 Afstudeervariant Business & Organisatie Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Naam Nummer.. Klas.. Inhoudsopgave Inleiding Business & Organisatie

Nadere informatie

NHTV Internationaal hoger onderwijs Breda Opleiding B Game Architecture & Design ISATnummer 39279

NHTV Internationaal hoger onderwijs Breda Opleiding B Game Architecture & Design ISATnummer 39279 NHTV Internationaal hoger onderwijs Breda Opleiding B Game Architecture & Design ISATnummer 39279 Visitatierapport Verslag van de visitatie die plaatsvond op 12 oktober en 2 november 2010 Utrecht, December

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Basiscursus interaction design

Basiscursus interaction design Basiscursus interaction design Fragment uit het leerboek (basiscursus) Datum: 2014.11.15 versie: 1.0 Author: James M. Boekbinder uitgave van het team Interaction Design 2014 2015 ontwikkeld door James

Nadere informatie

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Instituut voor Interactieve Media Manual Verdiepingsfase 1 & 2 Afstudeervariant Content & Communicatie Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding Content en Communicatie V1

Nadere informatie

Service design tools voor kleine creatieve bureaus

Service design tools voor kleine creatieve bureaus Service design tools voor kleine creatieve bureaus Martijn van de Zuidwind 1513350 Docent: Hans Kemp User Experience Design Communication & Multimedia Design Inhoudsopgave Inleiding Onderzoeksvraag - hoofdvraag

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten Communicatiewetenschap Door de ogen van studenten In dit boekje staat meer beschreven over de opleiding Communicatiewetenschap en de vakken die je krijgt bij deze studie. Dit zullen we doen aan de hand

Nadere informatie

De informatie is ook digitaal beschikbaar via de Fontys Portal en openbaar gezet op onze website http://www.fontysaci.nl

De informatie is ook digitaal beschikbaar via de Fontys Portal en openbaar gezet op onze website http://www.fontysaci.nl Voorwoord / Introductie Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Communicatie International Event, Music & Entertainment Studies, kortweg CO IEMES, voor het cursusjaar 2013-2014. In deze

Nadere informatie

Zo... Studeer je. Saskia Grit, Roel Grit. Eerste druk

Zo... Studeer je. Saskia Grit, Roel Grit. Eerste druk Zo... Studeer je Saskia Grit, Roel Grit Eerste druk Zo studeer je Saskia Grit Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Omslagillustratie: Shutterstock Deze uitgave is gedrukt

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Engineering, Design & Innovation Voltijd CROHO: 39240 Datum: Juli 2014 De opleiding is positief geaccrediteerd op 1 januari 2010

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen.

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Deze scriptie is geschreven door Pepijn Hemelaar COLOFON Auteur Studentnummer E-mail

Nadere informatie

Overzicht aangeboden stages bij CMD Amsterdam - periode juni 2013 - heden

Overzicht aangeboden stages bij CMD Amsterdam - periode juni 2013 - heden Overzicht aangeboden stages bij CMD Amsterdam - periode juni 2013 - heden In dit document staan de stages die door het bedrijfsleven zijn gemeld bij de opleiding. Deze stages zijn al door het stagebureau

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie