products experience WELTEVREE FOUNDERS OUTDOOR WELTEVREE & THE STONESTOVE INTERVIEW» dutchtub 4p, 2p / divewood / pag 16»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "products experience WELTEVREE FOUNDERS OUTDOOR WELTEVREE & THE STONESTOVE INTERVIEW» dutchtub 4p, 2p / divewood / pag 16»"

Transcriptie

1 products & experience INTERVIEW» WELTEVREE FOUNDERS Floris schoonderbeek & dick van hoff pag 2» OUTDOOR experience dutchtub 4p, 2p / divewood / WHEELBENCH & MORE pag 12» STORY» WELTEVREE & THE STONESTOVE Closer than you think pag 16»

2 Index INTERVIEW» WELTEVREE FOUNDERS Floris schoonderbeek & dick van hoff pag 4» FEATURED» WORLD WIDE LOCAL THE WELTEVREE NETWORK pag 8» STORY» MOLENTOT MASTENRAK hungry for water pag 10» INTERVIEW» WELTEVREE DESIGNERS ABOUT IMAGE, CONCEPT & EXPERIENCE PAG 12» OUTDOOR experience dutchtub 4p, 2p / divewood / WHEELBENCH & MORE pag 14» INDOOR experience tilestove small & big / Axechair & MORE pag 16» STORY» WELTEVREE & THE STONESTOVE Closer than you think pag 18» STORY» GrÄnsfors, a village & factory A cold winter voyage to Sweden pag 20» TECHNICAL SPECIFICATIONS ALL THE DETAILED PRODUCT INFORMATION pag 22»

3 INterview» WELTEVREE FOUNDERS Floris schoonderbeek & dick van hoff» Analog well-being, digital contact INTERVIEW WELTEVREE FOUNDERS Analoog welbehagen, digitaal contact In 2007 richtten ontwerpers Floris Schoonderbeek en Dick van Hoff het productlabel Weltevree op. Een BEDRIJF met een verhaal. Weltevree... Floris Schoonderbeek: Weltevree betekent dat je je behaaglijk voelt, tevreden met je omgeving. In Nederland heten oude boerderijen vaak zo. t Is een thuisgevoel: hier voel ik me goed. Dick van Hoff: Dat is ook de filosofie achter onze producten. Die roepen een gevoel van welbehagen op. Je kunt je eigen wereld eromheen creëren. Tijdsbeeld Parallel aan de gemakken en snelheid van digitale media ontstaat er volgens Van Hoff en Schoonderbeek bij velen een behoefte aan een analoge focus. Schoonderbeek: Zelf voel ik een sterke behoefte aan direct contact met mijn omgeving. Ik wil weer het plezier beleven van zelf iets initiëren, het gevoel van onafhankelijkheid. Voor die behoefte maakt Weltevree producten. Voorwerpen waar je wat mee moet doen, die tot leven komen in het gebruik. Neem de Dutchtub, zegt Van Hoff, die moet je zelf warm stoken met hout. Na die inspanningen kijk je vanuit het warme bad naar de sterren met een voldaan gevoel.wat wil je nog meer! Kwaliteit Kwaliteit is bij Weltevree in de eerste plaats kwaliteit van beleving. Oftewel, zoals Van Hoff het formuleert, het plezier dat je beleeft aan het gebruik van onze producten. De vormentaal sluit daarbij aan: eenvoudig, helder en direct. Je ziet hoe het werkt. Dat de producten zorgvuldig ontworpen en gemaakt zijn, vinden ze vanzelfsprekend. Daarvoor werken ze intensief samen met vakkundige producenten. Schoonderbeek: Onze ontwerpen moeten fijn zijn om te gebruiken én om te produceren. Ze weten waar ze over praten en kennen hun klanten. Mensen die een product van Weltevree gekocht hebben, sturen vaak reacties: foto s, verhalen, ideeën. In de praktijk blijkt elk product een eigen leven te gaan leiden. Gebruikers gaan ermee aan de slag. Ze zoeken een geschikte houtleverancier, ze proberen hun eigen recepten uit in de Outdooroven. Zo ontstaan steeds nieuwe verhalen. Van Hoff: Er blijkt altijd meer mogelijk dan je zelf had kunnen bedenken. Hoe vervoer je bijvoorbeeld een In 2007, designers Floris Schoonderbeek and Dick van Hoff established the productlabel Weltevree. A company with a story. Weltevree... Floris Schoonderbeek: Weltevree means you feel pleasant, contented with your surroundings. In the Netherlands old farmhouses are often called thus. It is a homely feeling: here I feel good. Dick van Hoff: That is also the philosophy behind our products. They appeal to a feeling of comfort and well-being. You can create your own world around them. Image of the time Parallel to the conveniences and speed of digital media, Van Hoff and Schoonderbeek are convinced that many people feel the need for an analogue focus. Schoonderbeek: Personally I feel a strong need for an immediate connection with my surroundings. I want to experience the fun of self-initiating, the feeling of independence. Weltevree creates products that fulfil this need. Objects that ask for an active approach, that come to life through usage. Take the Dutchtub for example, says Van Hoff, you have to build your own fire to heat the water. After that effort, you can watch the stars from the warm tub with a contented feeling... What more could you want! Quality At Weltevree quality is first of all quality of experience. Or, as Van Hoff expresses it; the pleasure you experience when using our products. The used style is consistent with that: simple, clear and direct. You immediately see how it works. It is self-evident to Van Hoff and Schoonderbeek that all products are conscientiously designed and made. To reach their own high standard they set up an intensive cooperation with skilled craft-based companies. Schoonderbeek: Our designs have to be a pleasure to use ánd to produce. Van Hoff and Schoonderbeek know what they are talking about and know their customers. People who have purchased a Weltevree-product often send us photographs, stories and ideas. Each product starts leading its own life. Users work with it, they find the best local supplier of firewood, experiment with their own recipes in the Outdooroven. New stories originate constantly. Van Hoff: As it turns out, there are always more possibilities than we could have imagined ourselves. For example, how would you transport a Dutchtub to a house high up in the mountains? It seemed difficult to me. Then we get a photograph of that bathtub, loaded with firewood, hanging from a cable way between the rocks... Dialogue Weltevree likes to show the way how consumers all over the world actively use their products. They created Worldwide Local, a digital platform that aims to connect users of Weltevree products worldwide. According to the designers, real products and the digital world are actually a really good combination. Van Hoff: We thought it would be great to discover the way other consumers use of their Stonestove or Wheelbench, either on the other side of the world or right around the corner. Where can I find a nearby supplier of firewood? How does an American put his Outdooroven to use to bake a pizza? The idea is a digital environment where visitors of similar mindset can meet and inspire each other. A place to exchange experiences, photographs, videos, useful tips or Outdooroven-recipes. The design process develops from the monologue it traditionally is, more and more into a dialogue between user and designer. A complete story. Dutchtub naar een huis hoog in de bergen? Leek mij lastig. Dan krijgen we een foto van dat bad, volgeladen met brandhout, hangend aan een kabelbaan tussen de rotsen... Dialoog Weltevree wil graag laten zien hoe consumenten over de hele wereld actief hun producten gebruiken. Daarom heeft Weltevree een online ontmoetingsplek ontwikkeld: Worldwide Local. Volgens de ontwerpers zijn fysieke producten en de digitale wereld namelijk heel goed te combineren. Van Hoff: Het leek ons geweldig als je kunt zien wat anderen met een Stonestove of Wheelbench doen. Elders op de aardbol of direct om de hoek. Waar kun je hier in de omgeving goed hout krijgen? Hoe bakt een Amerikaan z n pizza s in de Outdooroven? Het idee is een digitale omgeving waar bezoekers met eenzelfde mentaliteit elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Een plek voor het uitwisselen van ervaringen, foto s, filmpjes, tips of recepten voor de Outdooroven. Zo wordt ontwerpen in plaats van de traditionele monoloog steeds meer een dialoog met de gebruikers. Een compleet verhaal. NEXT INTERVIEW» WELTEVREE DESIGNERS ABOUT IMAGE, IDEA & EXPERIENCE PAG 10» p 4 p 5

4 THE COLLECTION Local heroes LOCAL HEROES DUTCHTUB 4p / DIVEWOOD / Wheelbench / STONESTOVE / DUTCHTUB 2p» Find your local heroes or become one: Vind jouw lokale held of word er een op: COMPLETE OVERVIEW PAG 34» p 6 p 7

5 featured» WORLD WIDE LOCAL The weltevree network» Become famous world as local hero FEatured world wide local World Wide Local Een digitale omgeving waar Weltevree gebruikers en aanbieders elkaar kunnen vinden om hun lokale beleving en bevindingen te delen. Door middel van nieuwe media kunnen kleine lokale events of kwaliteiten wereldwijd tot inspiratie leiden. Zoek pizza baktips in Amerika, vind een nieuw Outdooroven recept vanuit Frankrijk, of Dutchtub stooktips van de experts uit de Noorse sneeuw of simpelweg inspiratie vanuit mooie plekken om van te genieten. De bijzondere mix van gebruikers en aanbieders van Weltevree producten maakt het mogelijk om een gevarieerd en energiek netwerk te presenteren. Ieder event of recept, iedere productontwikkeling, tip of vraag zal een herontdekking van je directe omgeving uitlokken. Door online interactief met elkaar tips, recepten en productinnovaties te delen ontstaat er een digitale omgeving waar Weltevree de dialoog kan starten om haar producten verder te ontwikkelen en de mogelijkheden van de collectie verbreden. Creating products is a dialogue World Wide Local is a digital platform where users and suppliers of Weltevree products can connect with each other to share their local experience and findings. By means of new media, local events or qualities can lead to world wide inspiration. Get useful pizza-baking tips from the United States, find a new Outdooroven recipe from France, get Dutchtub firing advice from the experts from the Norwegian snow or simply get inspired by beautiful locations to enjoy. The interesting mix of users and suppliers of Weltevree products makes it possible to present a varied and dynamic network. Every event, recipe, product-development, useful tip or question will provoke a re-discovery of your immediate surroundings. By interactively sharing tips, recipes and product innovations, a digital environment is formed where Weltevree can start the dialogue to further develop products and expand the possibilities of the collection. Creating products is a dialogue... Dutchtub experience Local Family Mc Queen Location Cornwall, UK Product Dutchtub 4P Media type Photo serie GO THERE» Local woodsupply Local South West Forrestry Location Cornwall, UK Media type Photo serie GO THERE» p 8 p 9

6 STORY» MOLENTOT MASTENRAK A late summer swimming competition» STORY MOLENTOTMASTENRAK Hungry for water Molentotmastenrak Elk jaar aan het eind van de zomer, als iedereen weer terug is van vakantie en nog net kan genieten van de laatste mooie dagen, vindt de zwemwedstrijd Molentotmastenrak plaats. De start is tussen de windmolens en de finish tussen de de bootmasten die boven de haven t Raboes in Eemnes, uitsteken. De oversteek van 2,5 km in open water is een uitdaging voor jezelf, op je eigen niveau. De winnaar is dan ook niet de snelste zwemmer, maar diegene die zichzelf het meest heeft weten te verbazen. Na de toch vaak koude zwemtocht staan er warmgestookte Dutchtubs klaar om in bij te komen. Na het zwemmen is het voornamelijk een sociaal event. Napratend met elkaar over het zwemmen maar vooral de zomer en al zijn belevenissen. Badend en proostend wordt er ook verdiend gegeten, afgelopen zomer pizza s bereid in Outdoorovens. De deelnemers, alle supporters, maar ook de reddingsbrigade eet mee. Het is een traditie geworden om hoog te houden! Henk Willemsen winnaar molentotmastenrak Every year at the end of summer, once everyone has returned from their respective holidays, and is just in time to enjoy the last few wonderful days, the swimming contest Molentotmastenrak takes place The start is situated between windmills while the swimmers finish between the masts of the harbour of t Raboes in Eemnes. The crossing of 2,5 kilometres of open water is a challenge for yourself, at your own pace. The winner is not the fastest swimmer, but the person who has most amazed him- or herself. After the often chilly swim-tour, several pre-heated Dutchtubs stand ready to recover in. Once the contest is over, Molentotmastrak is mainly a social event. People stay talking about the swimming and more often about the past summer and everything that has happened. Besides the bathing and toasting people present also enjoy a well-deserved meal, that last summer consisted of pizza s prepared in the Outdooroven. The participants, the supporters, as well as the locals from the rescue-squad are all dining together. It has become a tradition that is worth to be upheld. Henk Willemsen winner Molentotmastenrak NEXT STORY» WELTEVREE & THE STONESTOVE CLOSER THAN YOU THINK PAG16» p 10 p 11

7 INTERVIEW WELTEVREE DESIGNERS INterview» WELTEVREE DESIGNERS ABOUT IMAGE, CONCEPT & EXPERIENCE» Rogier Martens & his Wheelbench The experience The Outdooroven is a robust product, nicely proportioned, that works excellent and has an ingenious construction. It makes it possible to extend the outdoor-season. People us that the pizza worked out perfectly. That says it all. In the end it is all about people enjoying our products. De ervaring De Outdooroven is een robuust product, mooi van verhouding, werkt uitstekend en zit slim in elkaar. Zo kun je langer van het buitenseizoen genieten. Mensen mailen ons dat de pizza geweldig gelukt is. Dat zegt genoeg. Uiteindelijk gaat het erom dat ze onze producten met plezier gebruiken. Het beeld In Amsterdam zag ik de brug naar het Muziekgebouw aan t IJ. Over de brug liepen muzikanten die hun instrumenten meedroegen op hun rug, zoals een slak zijn huisje. Dat beeld bleef hangen. Het idee Ik wilde een bank maken die je zelf makkelijk zou kunnen verplaatsen. Een zitplek voor meerdere personen, die je kunt neerzetten waar je maar wilt. Elke verplaatsing kan weer aanleiding zijn voor nieuwe gedachten of een nieuw gesprek. De ervaring Mijn manier van ontwerpen is nuchter en vindingrijk. De Wheelbench is daar een voorbeeld van, het is een heel helder ding. Doel en gebruik zijn volkomen duidelijk. Je ziet mensen dan ook echt rondlopen met deze bank. Hij nodigt uit om er iets mee te doen, daar heb je geen uitleg of aansporing bij nodig. The image In Amsterdam I saw the bridge that is leading towards the Muziekgebouw aan t IJ (one of the city s concert halls). Musicians were walking over it whilst carrying their instruments on their backs, like a snail carrying his shell-house. That image stayed with me. The concept I wanted to create a bench that you could easily move yourself. A place to sit for several people, that you can put anywhere you want. Every relocation can be cause for new thoughts or a new conversation. The experience The way I design is sober and inventive. The Wheelbench is an example of that methodology. It is a very understandable object, in which both purpose and usage are completely evident. You actually see people walking around with this bench. It invokes the action, there is no need for explanation or encouragement. Floris Schoonderbeek & his Dutchtub The image I observe my surroundings with the mindset of an urban-farmer, looking for situations in which your surroundings offer more than you expected. You have to want and be able to see that. With that idea in mind I develop products. Het beeld Met de mentaliteit van een stadsboer kijk ik om me heen, ik zoek naar situaties waar de omgeving meer biedt dan je denkt. Dat moet je willen en kunnen zien. Vanuit die houding ontwikkel ik producten. Het beeld In het vroege voorjaar zat ik in mijn tuin met een vuurkorf voor de warmte en een barbecue voor de worstjes en het gevoel: dit werkt niet. Het idee Het leek me logisch om het aangename te combineren met het praktische. Warmte bron, barbecue en oven tegelijk. Met mijn studio aan huis was de stap snel gemaakt om zelf een prototype in elkaar te lassen van aanwezig restmateriaal. Later heb ik de Outdooroven met Weltevree verder uitgewerkt. Zo n samenwerking inspireert mij enorm. Samen puzzelen we net zolang tot elk detail perfect is opgelost. Pas dan ontstaat er een volwaardig product. Dick van Hoff & his Outdooroven The image In early spring I was sitting in my garden with a fire basket to provide warmth, a barbecue to cook sausages and the feeling: this does not work. The concept It seemed natural to me to combine the practical with the pleasurable. Heat source, barbecue and oven all in one. Having my studio at my house it was a small step to welt a prototype of leftover materials I had in stock. Later on I developed the idea within Weltevree. I find a collaboration like this immensely inspiring. Together we search for the perfect solution to every detail. This is the only way to achieve a perfect product. The concept Bathing outside gives me a feeling of freedom and independence. That s why I created a lightweight, wood-stoked outdoor bathtub that can be used anywhere. It is a very basic product, both in shape and in function, but will nevertheless invoke a feeling of luxuriousness on the user. Sober and decadent at the same time. The experience On a Friday afternoon I noticed a person driving on the motorway with a Dutchtub on the roof of his car. I recognized the serial number and phoned the owner. It turned out he was on his way to the Ardennes to spend the weekend with friends. Dwelling through the forest during the day, and enjoying an outdoor bath on the campsite in the evening! PREVIOUS INTERVIEW» WELTEVREE FOUNDERS Floris schoonderbeek & dick van hoff PAG 2» Het idee Buiten baden geeft mij een gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid. Daarom bedacht ik een mobiel, houtgestookt buitenbad dat inzetbaar is waar jij wilt. Het is een heel primair product, zowel in vorm als in functie, maar het geeft de gebruiker toch een rijk gevoel. Sober en decadent tegelijk. De ervaring Op een vrijdagmiddag zag ik iemand op de snelweg rijden met een Dutchtub op zijn dak. Ik herkende het serienummer, 007, en belde de betreffende klant. Hij bleek een weekend met vrienden naar de Ardennen te gaan. Overdag het bos in en s avonds op de camping in bad. p 12 p 13

8 THE COLLECTION OUTDOOR EXPERIENCE OUTDOOROVEN DIVEWOOD WHEELBENCH OUTDOOR EXPERIENCE DUTCHTUB 4p / DUTCHTUB 2p / DIVEWOOD / OUTDOOROVEN / Wheelbench» Being outdoors is beneficial for body and mind. With the Weltevree outdoor-products we lengthen the outdoor-season and make use of the specific qualities of the seasons from summer to winter. That garden party during a long summers-night or that cold evening in winter with a fresh pack of snow. Evenings that make you more aware of your surroundings, physically as well as socially. INDOOR EXPERIENCE Tilestove small & Big / stonestove / axechair / SOCKETLIGHT & MORE PAG 14» Buitenzijn Buitenzijn is goed voor lichaam en geest, met de Weltevree outdoor producten verlengen we het buitenseizoen en benutten we de specifieke kwaliteiten van de zomer tot de winter. Het tuinfeest tijdens een lange zomeravond of die koude winteravond met een vers pak sneeuw. Avonden die je bewuster maken van je omgeving, fysiek en sociaal. DUTCHTUB - 2p DUTCHTUB - 4p p 14 p 15

9 THE COLLECTION INDOOR EXPERIENCE STONESTOVE TILESTOVE - small ELEMENTSTAIR INDOOR EXPERIENCE Tilestove small & Big / stonestove / axechair / SOCkETLIGHT / ELEMENTSTAIR» The way you use your living environment changes over the seasons. In the winter months, when it is cold outside, the Weltevree stoves are in their element. Not only because of their efficient combustion and heating qualities, but mainly as a social centrepiece in the living-room. woonomgeving Het gebruik van je woonomgeving verandert met de seizoenen. In de wintermaanden, als het buiten koud is, komen de Weltevree kachels het best tot hun recht. Niet alleen door hun goede verbranding en verwarmings kwaliteiten, maar vooral als sociaal middelpunt van de woonkamer. OUTDOOR EXPERIENCE DUTCHTUB 4p / DUTCHTUB 2p / DIVEWOOD / OUTDOOROVEN / Wheelbench PAG 12» AXECHAIR SOCKETLIGHT TILESTOVE - BIG p 16 p 17

10 STORY» WELTEVREE & THE STONESTOVE In 2000 the design of the Stonestove originated on account of an exhibition» STORY WELTEVREE & THE STONESTOVE Closer than you think DICHTERBIJ DAN JE DENKT In 2000 is het ontwerp voor de Stonestove ontstaan naar aanleiding van een expositie. Door de brede interesse en een aankoop door museum Boijmans Van Beuningen werd de betonkachel een succes en dat werd direct zijn ondergang. Als zelfproducerend ontwerper was ik ineens ondergedompeld in het beton, dat moest anders. Na vele bezoeken aan kachelfabrikanten was de teleurstelling groot, niemand durfde er in te stappen: geen ervaring met beton, te eigenwijs ontwerp. Totdat ik in gesprek kwam met Floris Schoonderbeek, een goede bekende uit het vak. Zelf doen was zijn antwoord, maar dan professioneler. Vanaf dat moment zijn we er samen in gevlogen: het ontwerp door ontwikkelen, mallen maken, productie opzetten, distributie, verkoop, het hele verhaal. Zo is onder onze handen het fundament voor Weltevree ontstaan. Dit inspirerende begin heeft het inmiddels volwassen bestaan van het productlabel Weltevree mogelijk gemaakt. Dick van Hoff Because of the broad interest and an acquisition by Museum Boymans Van Beuningen, the Stonestove became an instant success, which turned out to be its downfall. As a self-producing designer I was suddenly immersed in concrete, that had to change. After many visits to stove-manufacturers the disappointment was huge. Not one manufacturer was willing to get into the project: no experience with concrete, a too distinctive design. Until the moment I started talking with Floris Schoonderbeek, a fellow designer. Do it yourself, was his idea, but on a more professional level. From that moment on we jumped in it together; further developing the design, building moulds, setting up the production, distribution, sales: the whole story. During this process the foundation of Weltevree originated under both our hands. This inspiring start has since enabled Weltevree to develop into a mature productlabel. Dick van Hoff NEXT STORY» GrÄnsfors, a village & factory A cold winter voyage to Sweden PAG 18» p 18 p 19

11 STORY» GrÄnsfors, a village & factory The Axechair is the result of a cold wintervoyage to Sweden» STORY AXECHAIR A voyage to Sweden GRÄNSFORS, EEN DORP & FABRIEK De Axechair is het resultaat van een koude winterreis naar Zweden. Ik bezocht tijdens deze reis de bijlenfabriek Gränsfors en de familie Gabriel Brånby die de fabriek runt. Ze lieten me de fabriek zien maar ook de omgeving van het gelijknamige dorp. Het was een weekend van ijsvissen, winterkamperen en de Zweedse natuur. De cultuur van de fabriek, het dorp en de omgeving bleken zo mooi in balans. Naast de pure verbinding van de bijl en de steel, welke enorm sterk is maar tegelijkertijd ook een beeldende kwaliteit bezit, laat de Axechair de romantiek van Zweden zien tegenover de robuustheid van de bijl. De bijna barokke vorm van de bijlensteel gaat over in de bruutheid van de verbinding. Gränsfors en Weltevree vullen elkaar mooi aan: hun bijlencultuur gebruikt in een product dat een andere toepassing laat zien van een legendarische verbinding en fabriek. Uiteraard kloof ik thuis elk stammetje met een Gränsfors. Floris Schoonderbeek fan van Gränsfors During this trip I visited the axe-factory of Gränsfors and the Gabriel Brånby family that run it. They showed me the factory and its surroundings as well as the identically named village. It was a weekend of ice-fishing, winter-camping and enjoying Swedish nature. The culture of the factory, the village and the environment turned out to be perfectly balanced. Apart from the straightforward connection of the axe and handle, that is incredibly strong while simultaneously possessing an illustrative quality, the Axechair showcases the romanticism of Sweden in contrast to the robustness of the axe. The almost baroque shape of the axes handle passes into the toughness of the connection. Through this cooperation, Gränsfors and Weltevree strengthen each other, Gränsfors axe-culture used in a product that presents a different application of a legendary connection and factory. Obviously I chop every log with a Gränsfors at home. Floris Schoonderbeek Gränsfors-fan PREVIOUS STORY» MOLENTOT MASTENRAK hungry for water pag 8» p 20 p 21

12 TECHNICAL SPECIFICATIONS & PRODUCT OVERVIEW technical specifications & product OUTDOOROVEN by Vanhoffontwerpen Outdooroven Cookbook Corten steel and stainless steel Corten staal en RVS 77 lbs 35 kg Oven compartment Oven compartiment 12 x 7.5 inch, 13 inch deep 31 x 19 cm, 33 cm diep Fire-brick Pizzasteen (chamotte) 12 x 12 inch 30 x 30 cm Delivered with Outdooroven Cookbook NL/ENG/GER Options Opties - Pizza shovel - Oven Mitts - Thermometer overview With the Outdooroven, Weltevree makes cooking an outdoor activity. The desire to prolong the outdoor-season and to be able to enjoy outdoor eating and outdoor living throughout the entire year, makes Weltevree introduce outdoor cooking. The action and quality of outdoor cooking is represented by means of a cookbook that was especially made for the Outdooroven. Met de Outdooroven verplaatst Weltevree de activiteit van het koken naar buiten om zo het buitenseizoen te verlengen en het hele jaar door te kunnen genieten van buiten eten en buiten leven. Het kookboek dat speciaal werd gemaakt voor de Outdooroven geeft een idee van de mogelijkheden en kwaliteit van buiten koken. 90 cm 190 cm p cm 33 cm

13 TECHNICAL SPECIFICATIONS & PRODUCT OVERVIEW DUTCHTUB 4p by Floris Schoonderbeek Glass Fibre Polyester Stainless Steel 316 Capacity Inhoud 200 gallon 800 liter 165 lbs 75 kg Colors Kleuren We can deliver the Dutchtub 4P in any RAL colour Getting the Dutchtub 4P at 38 C /100 F The Dutchtub is warm within 2 hour when the temperature is above 10 degrees, the amount of wood you need is ± 2 bag/2.5 cubic ft of firewood. (all the numbers are based on averages) The Dutchtub 4P will be delivered with a fire basket for the spiral, a special wok, a turbo connection for fast heating and a fiberglass cover. 01 WINDSCREEN Stainless steel Protects the tub while heating 02 ASHTRAY Stainless steel Keeps your surroundings clean 03 CHIMNEY Stainless steel Guides the smoke and accelerates the heating proces 04 HANDTRAILER Addonised aluminium For easy transport of the Dutchtub 4P For complete product information & user guide: The Dutchtub 4P is sober and decadent at the same time. A hot tub is a luxury product but the functionality and design of the woodfired Dutchtub, which also is portable by using the Handtrailer, makes it a friendly product to use in any environment. This brings it back to an essence: the essence of outdoor bathing. De Dutchtub 4P is sober en decadent tegelijk. Een hot tub is een luxeproduct, maar het ontwerp en het gebruik van de houtgestookte Dutchtub, welke met behulp van de Handtrailer ook gemakkelijk te verplaatsen is, maakt het een vriendelijk product voor gebruik in elke omgeving. Dit brengt het terug naar de essentie: de essentie van buiten badderen. 84 cm 260 cm Ø 170 cm 70 cm 34 cm Pigeon Blue Ocean Green Reed Green Light Blue Dutchtub Orange Dark Grey

14 TECHNICAL SPECIFICATIONS & PRODUCT OVERVIEW DUTCHTUB 2P by Floris Schoonderbeek Glass fibre polyester, Stainless Steel 316 Glasfiber polyester, RVS lbs 40 kg Capacity Inhoud 69 gallons 260 kg Getting the Dutchtub 2P at 38 C / 100 F The Dutchtub is warm within 1,5 hour when the temperature is above 10 degrees, the amount of wood you need is ± 1 bag/1.25 cubic ft of firewood. (all the numbers are based on averages) The Dutchtub 2P will be delivered with a fire tray, a special wok, a turbo connection for fast heating. For complete product information & user guide: 01 WINDSCREEN Stainless steel RVS Protects the fire when using the Dutchtub 2P 02 CHIMNEY Stainless steel RVS Channels the smoke upwards and away when using the Dutchtub 2P 03 COVER NOT INCLUDED Glasfiber polyester The cover keeps the tub clean & accelerates the heating proces 185 cm The Dutchtub 2P makes the unique experience and technique of outdoorbathing more accessible and more widely suitable. With less water, less wood, and an efficient usage of space, the 2-person tub is meant for smaller spaces and more intimate crowds than the 4-person tub, while detracting nothing from the rich experience of outdoor-bathing De Dutchtub 2P benadrukt de mogelijkheden van buitenbaden waar en hoe u dat wilt. Met minder water, minder hout en een efficiënt gebruik van de ruimte is deze tweepersoons tub toegankelijker voor kleine ruimtes en intieme gezelschappen dan de Dutchtub 4P, zonder de rijke ervaring van buitenbaden te verliezen. 100 cm 58,3 cm cm 157 cm 02 Pigeon Blue Ocean Green Reed Green Light Blue Dutchtub Orange Dark Grey

15 TECHNICAL SPECIFICATIONS & PRODUCT OVERVIEW WHEELBENCH by Rogier Martens Accoya wood Accoya wood 55 lbs 25 kg Without direct ground contact Accoya last for over 50 years DIVEWOOD by Floris Schoonderbeek Oak wood and Coated Stainless Steel Eiken en gecoat RVS 550 lbs 250 kg Needs foundation for placement A mobile bench, made of ecologically preserved Accoya wood with a built-in wheelbarrow wheel. The surprising combination of familiar elements strengthens the active exterior feel of the bench. Mobiele buitenbank, gemaakt van ecologisch duurzaam Accoya-hout en voorzien van een kruiwagenwiel. De verrassende combinatie van bekende elementen versterkt het actieve buitengevoel van de bank. Every pond is a swimming pool if you see the possibility. Quality and new experiences are not found in products, but in recognizing the opportunities around you. Especially a diving board defines a swimming pool. By placing the Divewood next to a forest pond for example, you make that pond your swimming pool of choice. Met de juiste blik wordt iedere plas water een zwembad. Kwaliteit en nieuwe ervaringen worden niet gevonden in producten, maar in het herkennen van de mogelijkheden om je heen. Juist een duikplank definieert een zwembad. Door de Divewood naast bijvoorbeeld een bosvijver te plaatsen, maak je dat jouw zelfverkozen zwembad. 215 cm 41,5 cm 32 cm 70 cm 61 cm 89 cm 130 cm 342 cm

16 TECHNICAL SPECIFICATIONS & PRODUCT OVERVIEW STONESTOVE by Vanhoffontwerpen Fireproof concrete and Corten steel Hittebestendig beton en Corten staal 770 lbs 350 kg Colors Kleuren Light concrete Grey Licht beton grijs Capacity Vermogen ± 120 m 3 ± 120 m 3 The design of the Stonestove is based on the capacity of concrete to accumulate and store heat. The heat of the fire builds up in the fireproof concrete exterior, and is gradually emitted to its surroundings. This creates a constant and soft radiation of warmth, even when the fire is temporarily extinguished. For complete product information: axechair by Floris Schoonderbeek Aluminium and wood Aluminium en hout 13 lbs 6 kg Made with Gränsfors axe handles, an original Gränsfors small forest axe is included. Gemaakt met Gränsfors bijlenstelen, een originele Gränsfors small forest axe wordt meegeleverd. Wood-burning stove designed by Dick van Hoff. Authentic use of materials in a robust design. Steel interior and cased by concrete elements. With a visible woodfire in an industrial stove, the Stonestove is a modern translation of a traditional heating concept: long-lasting and comfortable. Houtkachel, ontwerp van Dick van Hoff. Puur materiaalgebruik in een robuuste vorm. Stalen binnenwerk met een omhulling van betonnen elementen. Met zichtbaar houtvuur in een industriële kachel is de Stonestove een moderne vertaling van een traditionele manier van verwarmen: langdurig en comfortabel. A chair made of wood and cast aluminium with a surprising use of existing axe handles by the Swedish company Gränsfors. The unambiguous and powerful joints are directly derived from the way axes are made. Stoel van hout en gegoten aluminium met een verrassend gebruik van bestaande bijlstelen van het Zweedse bedrijf Gränsfors. De heldere en oersterke verbindingen zijn rechtstreeks afgeleid van de constructie van hakbijlen. 70 cm 100 cm 52 cm 15 cm 78 cm Black anodized Naked aluminium 49 cm 69 cm 47 cm Offwhite Softpink

17 TECHNICAL SPECIFICATIONS & PRODUCT OVERVIEW TILESTOVE SMALL by Vanhoffontwerpen Ceramics, Corten steel Keramiek, Corten staal Connection diameter Doorsnede aansluiting Ø 5 inch Ø 13 cm Capacity Capaciteit ± 60 m3 (depending on the level of insulation of the space) ± 60 m3 (afhankelijk van de isolatiewaarde van de ruimte) 331 lbs 150 kg Colors Kleuren Black, Green, White and Hand Painted Zwart, Groen, Wit en handgeschilderd Collaboration with Koninklijke Tichelaar Makkum For complete product information: TILESTOVE BIG by Vanhoffontwerpen Ceramics, Corten steel Keramiek, Corten staal Connection diameter Doorsnede aansluiting Ø 6 inch Ø 15 cm Capacity Capaciteit ± 125 m3 (depending on the level of insulation of the space) ± 125 m3 (afhankelijk van de isolatiewaarde van de ruimte) 551 lbs 250 kg Colors Kleuren Black, Green, White and Hand Painted Zwart, Groen, Wit en handgeschilderd Collaboration with Koninklijke Tichelaar Makkum For complete product information: The small Tilestove is a woodstove with a Corten steel frame and an exterior of Koninklijke Tichelaar Makkum ceramic tiles. The ceramic tiles see to a steady distribution of the heat radiated by the steel interior. The stoves size and smoke-channel diameter of 130mm make it ideal for kitchens or utility rooms with a small chimney. De kleine tegelkachel is een houtkachel met een Corten stalen binnenwerk bekleedt met keramieken tegels van Koninklijke Tichelaar Makkum. Deze tegels zorgen voor een gelijkmatige spreiding van de warmte uit het stalen binnenwerk. Het formaat van de kachel en het rookkanaal met een dia-meter van 130 mm maken deze kachel ideaal voor (bij)keukens met een kleine schoorsteen. The large Tilestove is a woodstove with a Corten steel frame covered with Koninklijke Tichelaar Makkum ceramic tiles. The ceramic tiles see to a steady distribution of the heat radiated by the steel interior. De grote tegelkachel is een houtkachel met Corten stalen binnenwerk, bekleedt met keramieken tegels van Koninklijke Tichelaar Makkum. Deze tegels zorgen voor een gelijkmatige verspreiding van de warmte die uit het stalen binnenwerk komt. 98 cm 60 cm 97 cm 76 cm 41 cm 15 cm 13 cm 41 cm

18 TECHNICAL SPECIFICATIONS & PRODUCT OVERVIEW SOCKETLIGHT by Vanhoffontwerpen Porcelain Porselein 2.2 lbs 1 kg Including 3m cable ELEMENTSTAIR by Floris Schoonderbeek Glass fibre polyester Glasfiber polyester 44 lbs (each element) 20 kg (per element) Colors Kleuren Any RAL colour Elke RAL-kleur Modular system, flexible possibilities and heights. Placement in consultation. This lamp is based on the porcelain socket. By transforming the socket into a lamp-shade, it becomes a functional lamp. De porseleinen fitting is het uitgangspunt van deze lamp. Door de fitting te transformeren tot een lampenkap, ontstaat er een functionele lamp. A spiral staircase manufactured from variable polyester elements. Inspired by the structure and shape of a water slide. A functional form element in the home, office or workplace. Wenteltrap van schakelbare polyester delen. Geïnspireerd op de constructie en opbouw van een waterglijbaan. Een functioneel vormelement in de woning, kantoor of werkplaats. 24 cm 14 cm

19 the collection Wheelbench by Rogier Martens Divewood by Floris Schoonderbeek Socketlight by Vanhoffontwerpen Elementstair by Floris Schoonderbeek Dutchtub 4P by Floris Schoonderbeek Dutchtub 2P by Floris Schoonderbeek Tilestove Large by Vanhoffontwerpen Tilestove Small by Vanhoffontwerpen Outdooroven by Vanhoffontwerpen Cookbook NL/ENG/GER by Jeroen van Werven Stonestove by Vanhoffontwerpen Axechair by Floris Schoonderbeek p 36 p 37

20 COLOPHON» HOW TO USE A QR CODE? Om QR codes te kunnen lezen, heb je een mobiele telefoon nodig voorzien van een camera en internet verbinding. Daarnaast heb je een (gratis) QR-reader nodig. Mocht u nog geen QR-reader op uw telefoon hebben, download er dan één via je eigen app-store. To read QR codes, you need a mobile phone with camera and an internet connection. You also need a (free) QR-reader. If you don t have a QR reader yet, download this at your own app-store Weltevree Arnhem, The Netherlands All rights reserved Design Ontwerp Sinds 1416, Graphic design & visual research (www.sinds1416.nl) Photography Fotografie Suzanne Valkenburg (www.suzannevalkenburg.nl) Text Tekst Marlies Hummelen p 38

Pricelist Weltevree Collection Prijslijst Weltevree Collectie

Pricelist Weltevree Collection Prijslijst Weltevree Collectie list Weltevree Collection lijst Weltevree Collectie Stonestove by Dick van Hoff Wheelbench by Rogier Martens Axechair by Floris Schoonderbeek Elementstair by Floris Schoonderbeek Tilestove small by Dick

Nadere informatie

Indoor. Stonestove by Dick van Hoff. Tilestove Small by Dick van Hoff. Tilestove Big by Dick van Hoff. Cookstove by Dick van Hoff

Indoor. Stonestove by Dick van Hoff. Tilestove Small by Dick van Hoff. Tilestove Big by Dick van Hoff. Cookstove by Dick van Hoff Pricelist Collection Prijslijst Collectie Outdoor Dutchtub Wood by Floris Schoonderbeek Dutchtub Original by Floris Schoonderbeek Dutchtub Loveseat by Floris Schoonderbeek Fieldchair by Wheelbench by Rogier

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Weltevree. About Over 02. Designers Ontwerpers 09. Collection Collectie 11. Cooperative ventures Samenwerkingen 35. Specifications Specificaties 37

Weltevree. About Over 02. Designers Ontwerpers 09. Collection Collectie 11. Cooperative ventures Samenwerkingen 35. Specifications Specificaties 37 About Over 02 Designers Ontwerpers 09 Collection Collectie 11 Cooperative ventures Samenwerkingen 35 Specifications Specificaties 37 Colophon Colofon 48 about Weltevree Weltevree is een Nederlands productlabel.

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

products & experience

products & experience WELTEVREE OUTDOOR» products & experience outdoor HOW IT S USED» OUTDOOR EXPERIENCE pag 2» inspiring partnership» holiday on the farm pag 6» WORLDWIDELOCAL.COM» our local heroes pag 8» p 1 2012 Weltevree

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur (NL for English see bellow) Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challenge Voor Volvo Design Challenge bundelden we onze

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT Ready for customization according to your companies wishes? The Royal Blue Collection a Custom Made collection. This is the perfect combination of

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Viking Design.nl. 100% Dutch outdoor lifestyle design

Viking Design.nl. 100% Dutch outdoor lifestyle design Viking Design.nl 100% Dutch outdoor lifestyle design VIKINGDESIGN stands for: 100% Dutch design and fabrication. Luxury and timeless designs. Durable and high quality materials. Fine detail finish. Innovation

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

TULP & PIET BOON.

TULP & PIET BOON. 1 TULP & PIET BOON Het verhaal TULP TULP, Het verhaal van passie voor vuur. Genieten van mooie momenten, bij haarden met pure ontwerpen. Geloven in tijdloze ontwerpen. En altijd gaan voor vuur zoals vuur

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

i29 interior architects

i29 interior architects i29 interior architects We are i29 l interior architects, a creative and versatile interior design studio. Our aim is to create intelligent designs and striking images. Space is the leitmotiv, the result

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 Een bestaand kantoorgebouw op het Schinkel terrein In Amsterdam wordt nieuw leven ingeblazen als bedrijfsverzamelgebouw.

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Weltevree. Kachel informatieblad. Stonestove by Dick van Hoff. Tilestove small by Dick van Hoff. Tilestove large by Dick van Hoff

Weltevree. Kachel informatieblad. Stonestove by Dick van Hoff. Tilestove small by Dick van Hoff. Tilestove large by Dick van Hoff Kachel informatieblad Stonestove by Tilestove small by Tilestove large by Stonestove De Stonestove is een houtkachel gebaseerd op het accumulerend vermogen van beton: de vuurvaste, betonnen bekleding werkt

Nadere informatie

Image by creative duo Teun Anders and Monique van Laake

Image by creative duo Teun Anders and Monique van Laake 2 The ceramic sculptures together with images designed by Royal Delft make the apple of the Royal Blue Collection a true piece of art. The Royal Blue Collection displays a rich tradition in a contemporary

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren!

16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren! 16 films die jou inspireren om je eigen legende te creëren! ij zijn geboren verhalenvertellers. Als klein kind worden we al geconfronteerd met een verhaaltje voor het slapen gaan. Op de lagere school zitten

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

ARTWORK. Just some Impressions... Limited Editions & Original Artwork

ARTWORK. Just some Impressions... Limited Editions & Original Artwork ARTWORK Just some Impressions... Limited Editions & Original Artwork ARTIST: Ronald Chapeau Best Matches Size: 100 x 150 cm Limited Edition Polygraphic on canvas ARTIST: Ronald Chapeau Easy Factory Size:

Nadere informatie

Piet Hein Eek Collection

Piet Hein Eek Collection Piet Hein Eek Collection Zolang als ik me kan herinneren ben ik al gefascineerd door deuren. Al ruim voordat ik studeerde aan de Design Academy had ik al boeken over deuren. En deuren zijn eigenlijk

Nadere informatie

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper Nederlandse consument blijft een traditionele shopper De ; slechts 29% van alle consumenten doet het merendeel van zijn aankopen versus 56% in de Waar heb je jouw aankopen gedaan? 1% 4 7 (e.g catalogue)

Nadere informatie

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord.

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Listen a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Leo is a kid / a teenager / a grown-up. 2 Tina is a kid / a teenager / a grown-up. 3 Martin is a kid / a teenager

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Procedure Reset tv-toestellen:

Procedure Reset tv-toestellen: Procedure Reset tv-toestellen: Volgende procedure is te volgen wanneer er een tv-toestel, op een van de kamers niet meer werkt. TV Re-installation Factory Default Her-installeren van de TV Fabrieksinstellingen

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Reading comprehension: The Tropical Rainforest

Reading comprehension: The Tropical Rainforest Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/71971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

signature by FG stijl

signature by FG stijl signature by FG stijl sleeping will be a new experience Hotel bedden Hotel beds Over de hele wereld genieten mensen van het fantastische comfort van Nilson bedden. Voor dit hoogwaardige comfort worden

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by OTA

EM7580 Firmware Update by OTA EM7580 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 4 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

innovaties outdoor PERS INSPIRATIE VOOR JOU

innovaties outdoor PERS INSPIRATIE VOOR JOU innovaties outdoor PERS INSPIRATIE VOOR JOU let S Go outside outdoor Enjoy the most complete outdoor collection of the world. From essentials to creative designs with every season commercial innovations

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

7 Habits of Innovation Leaders. Yellow Cats 16 oktober 2014

7 Habits of Innovation Leaders. Yellow Cats 16 oktober 2014 7 Habits of Innovation Leaders Yellow Cats 16 oktober 2014 Het tijdperk van de CM(T)O CMG Partners 2014 The CMO redefined Egon Zehnder 2014 Lack of Vision or Urgency? Lack of Vision or Urgency?? 7 Habits

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie

telefoon interface voor t-72 en m-72

telefoon interface voor t-72 en m-72 telefoon interface voor t-72 en m-72 veiligheid, gemak en bewegingsvrijheid de telefoon en de intercom werken gescheiden de interface koppelt de telefoon aan de intercom anderhalf jaar geleden vroegen

Nadere informatie

TE HUUR. Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage p.m. ex.

TE HUUR. Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage p.m. ex. TE HUUR Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage 2.750 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 2.750 p.m. ex. Postcode 2514 CR Ligging In centrum Woningtype Penthouse Woonruimte 110m² Inhoud 330m³ Kamers 3 Oplevering

Nadere informatie