products experience WELTEVREE FOUNDERS OUTDOOR WELTEVREE & THE STONESTOVE INTERVIEW» dutchtub 4p, 2p / divewood / pag 16»

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "products experience WELTEVREE FOUNDERS OUTDOOR WELTEVREE & THE STONESTOVE INTERVIEW» dutchtub 4p, 2p / divewood / pag 16»"

Transcriptie

1 products & experience INTERVIEW» WELTEVREE FOUNDERS Floris schoonderbeek & dick van hoff pag 2» OUTDOOR experience dutchtub 4p, 2p / divewood / WHEELBENCH & MORE pag 12» STORY» WELTEVREE & THE STONESTOVE Closer than you think pag 16»

2 Index INTERVIEW» WELTEVREE FOUNDERS Floris schoonderbeek & dick van hoff pag 4» FEATURED» WORLD WIDE LOCAL THE WELTEVREE NETWORK pag 8» STORY» MOLENTOT MASTENRAK hungry for water pag 10» INTERVIEW» WELTEVREE DESIGNERS ABOUT IMAGE, CONCEPT & EXPERIENCE PAG 12» OUTDOOR experience dutchtub 4p, 2p / divewood / WHEELBENCH & MORE pag 14» INDOOR experience tilestove small & big / Axechair & MORE pag 16» STORY» WELTEVREE & THE STONESTOVE Closer than you think pag 18» STORY» GrÄnsfors, a village & factory A cold winter voyage to Sweden pag 20» TECHNICAL SPECIFICATIONS ALL THE DETAILED PRODUCT INFORMATION pag 22»

3 INterview» WELTEVREE FOUNDERS Floris schoonderbeek & dick van hoff» Analog well-being, digital contact INTERVIEW WELTEVREE FOUNDERS Analoog welbehagen, digitaal contact In 2007 richtten ontwerpers Floris Schoonderbeek en Dick van Hoff het productlabel Weltevree op. Een BEDRIJF met een verhaal. Weltevree... Floris Schoonderbeek: Weltevree betekent dat je je behaaglijk voelt, tevreden met je omgeving. In Nederland heten oude boerderijen vaak zo. t Is een thuisgevoel: hier voel ik me goed. Dick van Hoff: Dat is ook de filosofie achter onze producten. Die roepen een gevoel van welbehagen op. Je kunt je eigen wereld eromheen creëren. Tijdsbeeld Parallel aan de gemakken en snelheid van digitale media ontstaat er volgens Van Hoff en Schoonderbeek bij velen een behoefte aan een analoge focus. Schoonderbeek: Zelf voel ik een sterke behoefte aan direct contact met mijn omgeving. Ik wil weer het plezier beleven van zelf iets initiëren, het gevoel van onafhankelijkheid. Voor die behoefte maakt Weltevree producten. Voorwerpen waar je wat mee moet doen, die tot leven komen in het gebruik. Neem de Dutchtub, zegt Van Hoff, die moet je zelf warm stoken met hout. Na die inspanningen kijk je vanuit het warme bad naar de sterren met een voldaan gevoel.wat wil je nog meer! Kwaliteit Kwaliteit is bij Weltevree in de eerste plaats kwaliteit van beleving. Oftewel, zoals Van Hoff het formuleert, het plezier dat je beleeft aan het gebruik van onze producten. De vormentaal sluit daarbij aan: eenvoudig, helder en direct. Je ziet hoe het werkt. Dat de producten zorgvuldig ontworpen en gemaakt zijn, vinden ze vanzelfsprekend. Daarvoor werken ze intensief samen met vakkundige producenten. Schoonderbeek: Onze ontwerpen moeten fijn zijn om te gebruiken én om te produceren. Ze weten waar ze over praten en kennen hun klanten. Mensen die een product van Weltevree gekocht hebben, sturen vaak reacties: foto s, verhalen, ideeën. In de praktijk blijkt elk product een eigen leven te gaan leiden. Gebruikers gaan ermee aan de slag. Ze zoeken een geschikte houtleverancier, ze proberen hun eigen recepten uit in de Outdooroven. Zo ontstaan steeds nieuwe verhalen. Van Hoff: Er blijkt altijd meer mogelijk dan je zelf had kunnen bedenken. Hoe vervoer je bijvoorbeeld een In 2007, designers Floris Schoonderbeek and Dick van Hoff established the productlabel Weltevree. A company with a story. Weltevree... Floris Schoonderbeek: Weltevree means you feel pleasant, contented with your surroundings. In the Netherlands old farmhouses are often called thus. It is a homely feeling: here I feel good. Dick van Hoff: That is also the philosophy behind our products. They appeal to a feeling of comfort and well-being. You can create your own world around them. Image of the time Parallel to the conveniences and speed of digital media, Van Hoff and Schoonderbeek are convinced that many people feel the need for an analogue focus. Schoonderbeek: Personally I feel a strong need for an immediate connection with my surroundings. I want to experience the fun of self-initiating, the feeling of independence. Weltevree creates products that fulfil this need. Objects that ask for an active approach, that come to life through usage. Take the Dutchtub for example, says Van Hoff, you have to build your own fire to heat the water. After that effort, you can watch the stars from the warm tub with a contented feeling... What more could you want! Quality At Weltevree quality is first of all quality of experience. Or, as Van Hoff expresses it; the pleasure you experience when using our products. The used style is consistent with that: simple, clear and direct. You immediately see how it works. It is self-evident to Van Hoff and Schoonderbeek that all products are conscientiously designed and made. To reach their own high standard they set up an intensive cooperation with skilled craft-based companies. Schoonderbeek: Our designs have to be a pleasure to use ánd to produce. Van Hoff and Schoonderbeek know what they are talking about and know their customers. People who have purchased a Weltevree-product often send us photographs, stories and ideas. Each product starts leading its own life. Users work with it, they find the best local supplier of firewood, experiment with their own recipes in the Outdooroven. New stories originate constantly. Van Hoff: As it turns out, there are always more possibilities than we could have imagined ourselves. For example, how would you transport a Dutchtub to a house high up in the mountains? It seemed difficult to me. Then we get a photograph of that bathtub, loaded with firewood, hanging from a cable way between the rocks... Dialogue Weltevree likes to show the way how consumers all over the world actively use their products. They created Worldwide Local, a digital platform that aims to connect users of Weltevree products worldwide. According to the designers, real products and the digital world are actually a really good combination. Van Hoff: We thought it would be great to discover the way other consumers use of their Stonestove or Wheelbench, either on the other side of the world or right around the corner. Where can I find a nearby supplier of firewood? How does an American put his Outdooroven to use to bake a pizza? The idea is a digital environment where visitors of similar mindset can meet and inspire each other. A place to exchange experiences, photographs, videos, useful tips or Outdooroven-recipes. The design process develops from the monologue it traditionally is, more and more into a dialogue between user and designer. A complete story. Dutchtub naar een huis hoog in de bergen? Leek mij lastig. Dan krijgen we een foto van dat bad, volgeladen met brandhout, hangend aan een kabelbaan tussen de rotsen... Dialoog Weltevree wil graag laten zien hoe consumenten over de hele wereld actief hun producten gebruiken. Daarom heeft Weltevree een online ontmoetingsplek ontwikkeld: Worldwide Local. Volgens de ontwerpers zijn fysieke producten en de digitale wereld namelijk heel goed te combineren. Van Hoff: Het leek ons geweldig als je kunt zien wat anderen met een Stonestove of Wheelbench doen. Elders op de aardbol of direct om de hoek. Waar kun je hier in de omgeving goed hout krijgen? Hoe bakt een Amerikaan z n pizza s in de Outdooroven? Het idee is een digitale omgeving waar bezoekers met eenzelfde mentaliteit elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Een plek voor het uitwisselen van ervaringen, foto s, filmpjes, tips of recepten voor de Outdooroven. Zo wordt ontwerpen in plaats van de traditionele monoloog steeds meer een dialoog met de gebruikers. Een compleet verhaal. NEXT INTERVIEW» WELTEVREE DESIGNERS ABOUT IMAGE, IDEA & EXPERIENCE PAG 10» p 4 p 5

4 THE COLLECTION Local heroes LOCAL HEROES DUTCHTUB 4p / DIVEWOOD / Wheelbench / STONESTOVE / DUTCHTUB 2p» Find your local heroes or become one: Vind jouw lokale held of word er een op: COMPLETE OVERVIEW PAG 34» p 6 p 7

5 featured» WORLD WIDE LOCAL The weltevree network» Become famous world as local hero FEatured world wide local World Wide Local Een digitale omgeving waar Weltevree gebruikers en aanbieders elkaar kunnen vinden om hun lokale beleving en bevindingen te delen. Door middel van nieuwe media kunnen kleine lokale events of kwaliteiten wereldwijd tot inspiratie leiden. Zoek pizza baktips in Amerika, vind een nieuw Outdooroven recept vanuit Frankrijk, of Dutchtub stooktips van de experts uit de Noorse sneeuw of simpelweg inspiratie vanuit mooie plekken om van te genieten. De bijzondere mix van gebruikers en aanbieders van Weltevree producten maakt het mogelijk om een gevarieerd en energiek netwerk te presenteren. Ieder event of recept, iedere productontwikkeling, tip of vraag zal een herontdekking van je directe omgeving uitlokken. Door online interactief met elkaar tips, recepten en productinnovaties te delen ontstaat er een digitale omgeving waar Weltevree de dialoog kan starten om haar producten verder te ontwikkelen en de mogelijkheden van de collectie verbreden. Creating products is a dialogue World Wide Local is a digital platform where users and suppliers of Weltevree products can connect with each other to share their local experience and findings. By means of new media, local events or qualities can lead to world wide inspiration. Get useful pizza-baking tips from the United States, find a new Outdooroven recipe from France, get Dutchtub firing advice from the experts from the Norwegian snow or simply get inspired by beautiful locations to enjoy. The interesting mix of users and suppliers of Weltevree products makes it possible to present a varied and dynamic network. Every event, recipe, product-development, useful tip or question will provoke a re-discovery of your immediate surroundings. By interactively sharing tips, recipes and product innovations, a digital environment is formed where Weltevree can start the dialogue to further develop products and expand the possibilities of the collection. Creating products is a dialogue... Dutchtub experience Local Family Mc Queen Location Cornwall, UK Product Dutchtub 4P Media type Photo serie GO THERE» Local woodsupply Local South West Forrestry Location Cornwall, UK Media type Photo serie GO THERE» p 8 p 9

6 STORY» MOLENTOT MASTENRAK A late summer swimming competition» STORY MOLENTOTMASTENRAK Hungry for water Molentotmastenrak Elk jaar aan het eind van de zomer, als iedereen weer terug is van vakantie en nog net kan genieten van de laatste mooie dagen, vindt de zwemwedstrijd Molentotmastenrak plaats. De start is tussen de windmolens en de finish tussen de de bootmasten die boven de haven t Raboes in Eemnes, uitsteken. De oversteek van 2,5 km in open water is een uitdaging voor jezelf, op je eigen niveau. De winnaar is dan ook niet de snelste zwemmer, maar diegene die zichzelf het meest heeft weten te verbazen. Na de toch vaak koude zwemtocht staan er warmgestookte Dutchtubs klaar om in bij te komen. Na het zwemmen is het voornamelijk een sociaal event. Napratend met elkaar over het zwemmen maar vooral de zomer en al zijn belevenissen. Badend en proostend wordt er ook verdiend gegeten, afgelopen zomer pizza s bereid in Outdoorovens. De deelnemers, alle supporters, maar ook de reddingsbrigade eet mee. Het is een traditie geworden om hoog te houden! Henk Willemsen winnaar molentotmastenrak Every year at the end of summer, once everyone has returned from their respective holidays, and is just in time to enjoy the last few wonderful days, the swimming contest Molentotmastenrak takes place The start is situated between windmills while the swimmers finish between the masts of the harbour of t Raboes in Eemnes. The crossing of 2,5 kilometres of open water is a challenge for yourself, at your own pace. The winner is not the fastest swimmer, but the person who has most amazed him- or herself. After the often chilly swim-tour, several pre-heated Dutchtubs stand ready to recover in. Once the contest is over, Molentotmastrak is mainly a social event. People stay talking about the swimming and more often about the past summer and everything that has happened. Besides the bathing and toasting people present also enjoy a well-deserved meal, that last summer consisted of pizza s prepared in the Outdooroven. The participants, the supporters, as well as the locals from the rescue-squad are all dining together. It has become a tradition that is worth to be upheld. Henk Willemsen winner Molentotmastenrak NEXT STORY» WELTEVREE & THE STONESTOVE CLOSER THAN YOU THINK PAG16» p 10 p 11

7 INTERVIEW WELTEVREE DESIGNERS INterview» WELTEVREE DESIGNERS ABOUT IMAGE, CONCEPT & EXPERIENCE» Rogier Martens & his Wheelbench The experience The Outdooroven is a robust product, nicely proportioned, that works excellent and has an ingenious construction. It makes it possible to extend the outdoor-season. People us that the pizza worked out perfectly. That says it all. In the end it is all about people enjoying our products. De ervaring De Outdooroven is een robuust product, mooi van verhouding, werkt uitstekend en zit slim in elkaar. Zo kun je langer van het buitenseizoen genieten. Mensen mailen ons dat de pizza geweldig gelukt is. Dat zegt genoeg. Uiteindelijk gaat het erom dat ze onze producten met plezier gebruiken. Het beeld In Amsterdam zag ik de brug naar het Muziekgebouw aan t IJ. Over de brug liepen muzikanten die hun instrumenten meedroegen op hun rug, zoals een slak zijn huisje. Dat beeld bleef hangen. Het idee Ik wilde een bank maken die je zelf makkelijk zou kunnen verplaatsen. Een zitplek voor meerdere personen, die je kunt neerzetten waar je maar wilt. Elke verplaatsing kan weer aanleiding zijn voor nieuwe gedachten of een nieuw gesprek. De ervaring Mijn manier van ontwerpen is nuchter en vindingrijk. De Wheelbench is daar een voorbeeld van, het is een heel helder ding. Doel en gebruik zijn volkomen duidelijk. Je ziet mensen dan ook echt rondlopen met deze bank. Hij nodigt uit om er iets mee te doen, daar heb je geen uitleg of aansporing bij nodig. The image In Amsterdam I saw the bridge that is leading towards the Muziekgebouw aan t IJ (one of the city s concert halls). Musicians were walking over it whilst carrying their instruments on their backs, like a snail carrying his shell-house. That image stayed with me. The concept I wanted to create a bench that you could easily move yourself. A place to sit for several people, that you can put anywhere you want. Every relocation can be cause for new thoughts or a new conversation. The experience The way I design is sober and inventive. The Wheelbench is an example of that methodology. It is a very understandable object, in which both purpose and usage are completely evident. You actually see people walking around with this bench. It invokes the action, there is no need for explanation or encouragement. Floris Schoonderbeek & his Dutchtub The image I observe my surroundings with the mindset of an urban-farmer, looking for situations in which your surroundings offer more than you expected. You have to want and be able to see that. With that idea in mind I develop products. Het beeld Met de mentaliteit van een stadsboer kijk ik om me heen, ik zoek naar situaties waar de omgeving meer biedt dan je denkt. Dat moet je willen en kunnen zien. Vanuit die houding ontwikkel ik producten. Het beeld In het vroege voorjaar zat ik in mijn tuin met een vuurkorf voor de warmte en een barbecue voor de worstjes en het gevoel: dit werkt niet. Het idee Het leek me logisch om het aangename te combineren met het praktische. Warmte bron, barbecue en oven tegelijk. Met mijn studio aan huis was de stap snel gemaakt om zelf een prototype in elkaar te lassen van aanwezig restmateriaal. Later heb ik de Outdooroven met Weltevree verder uitgewerkt. Zo n samenwerking inspireert mij enorm. Samen puzzelen we net zolang tot elk detail perfect is opgelost. Pas dan ontstaat er een volwaardig product. Dick van Hoff & his Outdooroven The image In early spring I was sitting in my garden with a fire basket to provide warmth, a barbecue to cook sausages and the feeling: this does not work. The concept It seemed natural to me to combine the practical with the pleasurable. Heat source, barbecue and oven all in one. Having my studio at my house it was a small step to welt a prototype of leftover materials I had in stock. Later on I developed the idea within Weltevree. I find a collaboration like this immensely inspiring. Together we search for the perfect solution to every detail. This is the only way to achieve a perfect product. The concept Bathing outside gives me a feeling of freedom and independence. That s why I created a lightweight, wood-stoked outdoor bathtub that can be used anywhere. It is a very basic product, both in shape and in function, but will nevertheless invoke a feeling of luxuriousness on the user. Sober and decadent at the same time. The experience On a Friday afternoon I noticed a person driving on the motorway with a Dutchtub on the roof of his car. I recognized the serial number and phoned the owner. It turned out he was on his way to the Ardennes to spend the weekend with friends. Dwelling through the forest during the day, and enjoying an outdoor bath on the campsite in the evening! PREVIOUS INTERVIEW» WELTEVREE FOUNDERS Floris schoonderbeek & dick van hoff PAG 2» Het idee Buiten baden geeft mij een gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid. Daarom bedacht ik een mobiel, houtgestookt buitenbad dat inzetbaar is waar jij wilt. Het is een heel primair product, zowel in vorm als in functie, maar het geeft de gebruiker toch een rijk gevoel. Sober en decadent tegelijk. De ervaring Op een vrijdagmiddag zag ik iemand op de snelweg rijden met een Dutchtub op zijn dak. Ik herkende het serienummer, 007, en belde de betreffende klant. Hij bleek een weekend met vrienden naar de Ardennen te gaan. Overdag het bos in en s avonds op de camping in bad. p 12 p 13

8 THE COLLECTION OUTDOOR EXPERIENCE OUTDOOROVEN DIVEWOOD WHEELBENCH OUTDOOR EXPERIENCE DUTCHTUB 4p / DUTCHTUB 2p / DIVEWOOD / OUTDOOROVEN / Wheelbench» Being outdoors is beneficial for body and mind. With the Weltevree outdoor-products we lengthen the outdoor-season and make use of the specific qualities of the seasons from summer to winter. That garden party during a long summers-night or that cold evening in winter with a fresh pack of snow. Evenings that make you more aware of your surroundings, physically as well as socially. INDOOR EXPERIENCE Tilestove small & Big / stonestove / axechair / SOCKETLIGHT & MORE PAG 14» Buitenzijn Buitenzijn is goed voor lichaam en geest, met de Weltevree outdoor producten verlengen we het buitenseizoen en benutten we de specifieke kwaliteiten van de zomer tot de winter. Het tuinfeest tijdens een lange zomeravond of die koude winteravond met een vers pak sneeuw. Avonden die je bewuster maken van je omgeving, fysiek en sociaal. DUTCHTUB - 2p DUTCHTUB - 4p p 14 p 15

9 THE COLLECTION INDOOR EXPERIENCE STONESTOVE TILESTOVE - small ELEMENTSTAIR INDOOR EXPERIENCE Tilestove small & Big / stonestove / axechair / SOCkETLIGHT / ELEMENTSTAIR» The way you use your living environment changes over the seasons. In the winter months, when it is cold outside, the Weltevree stoves are in their element. Not only because of their efficient combustion and heating qualities, but mainly as a social centrepiece in the living-room. woonomgeving Het gebruik van je woonomgeving verandert met de seizoenen. In de wintermaanden, als het buiten koud is, komen de Weltevree kachels het best tot hun recht. Niet alleen door hun goede verbranding en verwarmings kwaliteiten, maar vooral als sociaal middelpunt van de woonkamer. OUTDOOR EXPERIENCE DUTCHTUB 4p / DUTCHTUB 2p / DIVEWOOD / OUTDOOROVEN / Wheelbench PAG 12» AXECHAIR SOCKETLIGHT TILESTOVE - BIG p 16 p 17

10 STORY» WELTEVREE & THE STONESTOVE In 2000 the design of the Stonestove originated on account of an exhibition» STORY WELTEVREE & THE STONESTOVE Closer than you think DICHTERBIJ DAN JE DENKT In 2000 is het ontwerp voor de Stonestove ontstaan naar aanleiding van een expositie. Door de brede interesse en een aankoop door museum Boijmans Van Beuningen werd de betonkachel een succes en dat werd direct zijn ondergang. Als zelfproducerend ontwerper was ik ineens ondergedompeld in het beton, dat moest anders. Na vele bezoeken aan kachelfabrikanten was de teleurstelling groot, niemand durfde er in te stappen: geen ervaring met beton, te eigenwijs ontwerp. Totdat ik in gesprek kwam met Floris Schoonderbeek, een goede bekende uit het vak. Zelf doen was zijn antwoord, maar dan professioneler. Vanaf dat moment zijn we er samen in gevlogen: het ontwerp door ontwikkelen, mallen maken, productie opzetten, distributie, verkoop, het hele verhaal. Zo is onder onze handen het fundament voor Weltevree ontstaan. Dit inspirerende begin heeft het inmiddels volwassen bestaan van het productlabel Weltevree mogelijk gemaakt. Dick van Hoff Because of the broad interest and an acquisition by Museum Boymans Van Beuningen, the Stonestove became an instant success, which turned out to be its downfall. As a self-producing designer I was suddenly immersed in concrete, that had to change. After many visits to stove-manufacturers the disappointment was huge. Not one manufacturer was willing to get into the project: no experience with concrete, a too distinctive design. Until the moment I started talking with Floris Schoonderbeek, a fellow designer. Do it yourself, was his idea, but on a more professional level. From that moment on we jumped in it together; further developing the design, building moulds, setting up the production, distribution, sales: the whole story. During this process the foundation of Weltevree originated under both our hands. This inspiring start has since enabled Weltevree to develop into a mature productlabel. Dick van Hoff NEXT STORY» GrÄnsfors, a village & factory A cold winter voyage to Sweden PAG 18» p 18 p 19

11 STORY» GrÄnsfors, a village & factory The Axechair is the result of a cold wintervoyage to Sweden» STORY AXECHAIR A voyage to Sweden GRÄNSFORS, EEN DORP & FABRIEK De Axechair is het resultaat van een koude winterreis naar Zweden. Ik bezocht tijdens deze reis de bijlenfabriek Gränsfors en de familie Gabriel Brånby die de fabriek runt. Ze lieten me de fabriek zien maar ook de omgeving van het gelijknamige dorp. Het was een weekend van ijsvissen, winterkamperen en de Zweedse natuur. De cultuur van de fabriek, het dorp en de omgeving bleken zo mooi in balans. Naast de pure verbinding van de bijl en de steel, welke enorm sterk is maar tegelijkertijd ook een beeldende kwaliteit bezit, laat de Axechair de romantiek van Zweden zien tegenover de robuustheid van de bijl. De bijna barokke vorm van de bijlensteel gaat over in de bruutheid van de verbinding. Gränsfors en Weltevree vullen elkaar mooi aan: hun bijlencultuur gebruikt in een product dat een andere toepassing laat zien van een legendarische verbinding en fabriek. Uiteraard kloof ik thuis elk stammetje met een Gränsfors. Floris Schoonderbeek fan van Gränsfors During this trip I visited the axe-factory of Gränsfors and the Gabriel Brånby family that run it. They showed me the factory and its surroundings as well as the identically named village. It was a weekend of ice-fishing, winter-camping and enjoying Swedish nature. The culture of the factory, the village and the environment turned out to be perfectly balanced. Apart from the straightforward connection of the axe and handle, that is incredibly strong while simultaneously possessing an illustrative quality, the Axechair showcases the romanticism of Sweden in contrast to the robustness of the axe. The almost baroque shape of the axes handle passes into the toughness of the connection. Through this cooperation, Gränsfors and Weltevree strengthen each other, Gränsfors axe-culture used in a product that presents a different application of a legendary connection and factory. Obviously I chop every log with a Gränsfors at home. Floris Schoonderbeek Gränsfors-fan PREVIOUS STORY» MOLENTOT MASTENRAK hungry for water pag 8» p 20 p 21

12 TECHNICAL SPECIFICATIONS & PRODUCT OVERVIEW technical specifications & product OUTDOOROVEN by Vanhoffontwerpen Outdooroven Cookbook Corten steel and stainless steel Corten staal en RVS 77 lbs 35 kg Oven compartment Oven compartiment 12 x 7.5 inch, 13 inch deep 31 x 19 cm, 33 cm diep Fire-brick Pizzasteen (chamotte) 12 x 12 inch 30 x 30 cm Delivered with Outdooroven Cookbook NL/ENG/GER Options Opties - Pizza shovel - Oven Mitts - Thermometer overview With the Outdooroven, Weltevree makes cooking an outdoor activity. The desire to prolong the outdoor-season and to be able to enjoy outdoor eating and outdoor living throughout the entire year, makes Weltevree introduce outdoor cooking. The action and quality of outdoor cooking is represented by means of a cookbook that was especially made for the Outdooroven. Met de Outdooroven verplaatst Weltevree de activiteit van het koken naar buiten om zo het buitenseizoen te verlengen en het hele jaar door te kunnen genieten van buiten eten en buiten leven. Het kookboek dat speciaal werd gemaakt voor de Outdooroven geeft een idee van de mogelijkheden en kwaliteit van buiten koken. 90 cm 190 cm p cm 33 cm

13 TECHNICAL SPECIFICATIONS & PRODUCT OVERVIEW DUTCHTUB 4p by Floris Schoonderbeek Glass Fibre Polyester Stainless Steel 316 Capacity Inhoud 200 gallon 800 liter 165 lbs 75 kg Colors Kleuren We can deliver the Dutchtub 4P in any RAL colour Getting the Dutchtub 4P at 38 C /100 F The Dutchtub is warm within 2 hour when the temperature is above 10 degrees, the amount of wood you need is ± 2 bag/2.5 cubic ft of firewood. (all the numbers are based on averages) The Dutchtub 4P will be delivered with a fire basket for the spiral, a special wok, a turbo connection for fast heating and a fiberglass cover. 01 WINDSCREEN Stainless steel Protects the tub while heating 02 ASHTRAY Stainless steel Keeps your surroundings clean 03 CHIMNEY Stainless steel Guides the smoke and accelerates the heating proces 04 HANDTRAILER Addonised aluminium For easy transport of the Dutchtub 4P For complete product information & user guide: The Dutchtub 4P is sober and decadent at the same time. A hot tub is a luxury product but the functionality and design of the woodfired Dutchtub, which also is portable by using the Handtrailer, makes it a friendly product to use in any environment. This brings it back to an essence: the essence of outdoor bathing. De Dutchtub 4P is sober en decadent tegelijk. Een hot tub is een luxeproduct, maar het ontwerp en het gebruik van de houtgestookte Dutchtub, welke met behulp van de Handtrailer ook gemakkelijk te verplaatsen is, maakt het een vriendelijk product voor gebruik in elke omgeving. Dit brengt het terug naar de essentie: de essentie van buiten badderen. 84 cm 260 cm Ø 170 cm 70 cm 34 cm Pigeon Blue Ocean Green Reed Green Light Blue Dutchtub Orange Dark Grey

14 TECHNICAL SPECIFICATIONS & PRODUCT OVERVIEW DUTCHTUB 2P by Floris Schoonderbeek Glass fibre polyester, Stainless Steel 316 Glasfiber polyester, RVS lbs 40 kg Capacity Inhoud 69 gallons 260 kg Getting the Dutchtub 2P at 38 C / 100 F The Dutchtub is warm within 1,5 hour when the temperature is above 10 degrees, the amount of wood you need is ± 1 bag/1.25 cubic ft of firewood. (all the numbers are based on averages) The Dutchtub 2P will be delivered with a fire tray, a special wok, a turbo connection for fast heating. For complete product information & user guide: 01 WINDSCREEN Stainless steel RVS Protects the fire when using the Dutchtub 2P 02 CHIMNEY Stainless steel RVS Channels the smoke upwards and away when using the Dutchtub 2P 03 COVER NOT INCLUDED Glasfiber polyester The cover keeps the tub clean & accelerates the heating proces 185 cm The Dutchtub 2P makes the unique experience and technique of outdoorbathing more accessible and more widely suitable. With less water, less wood, and an efficient usage of space, the 2-person tub is meant for smaller spaces and more intimate crowds than the 4-person tub, while detracting nothing from the rich experience of outdoor-bathing De Dutchtub 2P benadrukt de mogelijkheden van buitenbaden waar en hoe u dat wilt. Met minder water, minder hout en een efficiënt gebruik van de ruimte is deze tweepersoons tub toegankelijker voor kleine ruimtes en intieme gezelschappen dan de Dutchtub 4P, zonder de rijke ervaring van buitenbaden te verliezen. 100 cm 58,3 cm cm 157 cm 02 Pigeon Blue Ocean Green Reed Green Light Blue Dutchtub Orange Dark Grey

15 TECHNICAL SPECIFICATIONS & PRODUCT OVERVIEW WHEELBENCH by Rogier Martens Accoya wood Accoya wood 55 lbs 25 kg Without direct ground contact Accoya last for over 50 years DIVEWOOD by Floris Schoonderbeek Oak wood and Coated Stainless Steel Eiken en gecoat RVS 550 lbs 250 kg Needs foundation for placement A mobile bench, made of ecologically preserved Accoya wood with a built-in wheelbarrow wheel. The surprising combination of familiar elements strengthens the active exterior feel of the bench. Mobiele buitenbank, gemaakt van ecologisch duurzaam Accoya-hout en voorzien van een kruiwagenwiel. De verrassende combinatie van bekende elementen versterkt het actieve buitengevoel van de bank. Every pond is a swimming pool if you see the possibility. Quality and new experiences are not found in products, but in recognizing the opportunities around you. Especially a diving board defines a swimming pool. By placing the Divewood next to a forest pond for example, you make that pond your swimming pool of choice. Met de juiste blik wordt iedere plas water een zwembad. Kwaliteit en nieuwe ervaringen worden niet gevonden in producten, maar in het herkennen van de mogelijkheden om je heen. Juist een duikplank definieert een zwembad. Door de Divewood naast bijvoorbeeld een bosvijver te plaatsen, maak je dat jouw zelfverkozen zwembad. 215 cm 41,5 cm 32 cm 70 cm 61 cm 89 cm 130 cm 342 cm

16 TECHNICAL SPECIFICATIONS & PRODUCT OVERVIEW STONESTOVE by Vanhoffontwerpen Fireproof concrete and Corten steel Hittebestendig beton en Corten staal 770 lbs 350 kg Colors Kleuren Light concrete Grey Licht beton grijs Capacity Vermogen ± 120 m 3 ± 120 m 3 The design of the Stonestove is based on the capacity of concrete to accumulate and store heat. The heat of the fire builds up in the fireproof concrete exterior, and is gradually emitted to its surroundings. This creates a constant and soft radiation of warmth, even when the fire is temporarily extinguished. For complete product information: axechair by Floris Schoonderbeek Aluminium and wood Aluminium en hout 13 lbs 6 kg Made with Gränsfors axe handles, an original Gränsfors small forest axe is included. Gemaakt met Gränsfors bijlenstelen, een originele Gränsfors small forest axe wordt meegeleverd. Wood-burning stove designed by Dick van Hoff. Authentic use of materials in a robust design. Steel interior and cased by concrete elements. With a visible woodfire in an industrial stove, the Stonestove is a modern translation of a traditional heating concept: long-lasting and comfortable. Houtkachel, ontwerp van Dick van Hoff. Puur materiaalgebruik in een robuuste vorm. Stalen binnenwerk met een omhulling van betonnen elementen. Met zichtbaar houtvuur in een industriële kachel is de Stonestove een moderne vertaling van een traditionele manier van verwarmen: langdurig en comfortabel. A chair made of wood and cast aluminium with a surprising use of existing axe handles by the Swedish company Gränsfors. The unambiguous and powerful joints are directly derived from the way axes are made. Stoel van hout en gegoten aluminium met een verrassend gebruik van bestaande bijlstelen van het Zweedse bedrijf Gränsfors. De heldere en oersterke verbindingen zijn rechtstreeks afgeleid van de constructie van hakbijlen. 70 cm 100 cm 52 cm 15 cm 78 cm Black anodized Naked aluminium 49 cm 69 cm 47 cm Offwhite Softpink

17 TECHNICAL SPECIFICATIONS & PRODUCT OVERVIEW TILESTOVE SMALL by Vanhoffontwerpen Ceramics, Corten steel Keramiek, Corten staal Connection diameter Doorsnede aansluiting Ø 5 inch Ø 13 cm Capacity Capaciteit ± 60 m3 (depending on the level of insulation of the space) ± 60 m3 (afhankelijk van de isolatiewaarde van de ruimte) 331 lbs 150 kg Colors Kleuren Black, Green, White and Hand Painted Zwart, Groen, Wit en handgeschilderd Collaboration with Koninklijke Tichelaar Makkum For complete product information: TILESTOVE BIG by Vanhoffontwerpen Ceramics, Corten steel Keramiek, Corten staal Connection diameter Doorsnede aansluiting Ø 6 inch Ø 15 cm Capacity Capaciteit ± 125 m3 (depending on the level of insulation of the space) ± 125 m3 (afhankelijk van de isolatiewaarde van de ruimte) 551 lbs 250 kg Colors Kleuren Black, Green, White and Hand Painted Zwart, Groen, Wit en handgeschilderd Collaboration with Koninklijke Tichelaar Makkum For complete product information: The small Tilestove is a woodstove with a Corten steel frame and an exterior of Koninklijke Tichelaar Makkum ceramic tiles. The ceramic tiles see to a steady distribution of the heat radiated by the steel interior. The stoves size and smoke-channel diameter of 130mm make it ideal for kitchens or utility rooms with a small chimney. De kleine tegelkachel is een houtkachel met een Corten stalen binnenwerk bekleedt met keramieken tegels van Koninklijke Tichelaar Makkum. Deze tegels zorgen voor een gelijkmatige spreiding van de warmte uit het stalen binnenwerk. Het formaat van de kachel en het rookkanaal met een dia-meter van 130 mm maken deze kachel ideaal voor (bij)keukens met een kleine schoorsteen. The large Tilestove is a woodstove with a Corten steel frame covered with Koninklijke Tichelaar Makkum ceramic tiles. The ceramic tiles see to a steady distribution of the heat radiated by the steel interior. De grote tegelkachel is een houtkachel met Corten stalen binnenwerk, bekleedt met keramieken tegels van Koninklijke Tichelaar Makkum. Deze tegels zorgen voor een gelijkmatige verspreiding van de warmte die uit het stalen binnenwerk komt. 98 cm 60 cm 97 cm 76 cm 41 cm 15 cm 13 cm 41 cm

18 TECHNICAL SPECIFICATIONS & PRODUCT OVERVIEW SOCKETLIGHT by Vanhoffontwerpen Porcelain Porselein 2.2 lbs 1 kg Including 3m cable ELEMENTSTAIR by Floris Schoonderbeek Glass fibre polyester Glasfiber polyester 44 lbs (each element) 20 kg (per element) Colors Kleuren Any RAL colour Elke RAL-kleur Modular system, flexible possibilities and heights. Placement in consultation. This lamp is based on the porcelain socket. By transforming the socket into a lamp-shade, it becomes a functional lamp. De porseleinen fitting is het uitgangspunt van deze lamp. Door de fitting te transformeren tot een lampenkap, ontstaat er een functionele lamp. A spiral staircase manufactured from variable polyester elements. Inspired by the structure and shape of a water slide. A functional form element in the home, office or workplace. Wenteltrap van schakelbare polyester delen. Geïnspireerd op de constructie en opbouw van een waterglijbaan. Een functioneel vormelement in de woning, kantoor of werkplaats. 24 cm 14 cm

19 the collection Wheelbench by Rogier Martens Divewood by Floris Schoonderbeek Socketlight by Vanhoffontwerpen Elementstair by Floris Schoonderbeek Dutchtub 4P by Floris Schoonderbeek Dutchtub 2P by Floris Schoonderbeek Tilestove Large by Vanhoffontwerpen Tilestove Small by Vanhoffontwerpen Outdooroven by Vanhoffontwerpen Cookbook NL/ENG/GER by Jeroen van Werven Stonestove by Vanhoffontwerpen Axechair by Floris Schoonderbeek p 36 p 37

20 COLOPHON» HOW TO USE A QR CODE? Om QR codes te kunnen lezen, heb je een mobiele telefoon nodig voorzien van een camera en internet verbinding. Daarnaast heb je een (gratis) QR-reader nodig. Mocht u nog geen QR-reader op uw telefoon hebben, download er dan één via je eigen app-store. To read QR codes, you need a mobile phone with camera and an internet connection. You also need a (free) QR-reader. If you don t have a QR reader yet, download this at your own app-store Weltevree Arnhem, The Netherlands All rights reserved Design Ontwerp Sinds 1416, Graphic design & visual research (www.sinds1416.nl) Photography Fotografie Suzanne Valkenburg (www.suzannevalkenburg.nl) Text Tekst Marlies Hummelen p 38

Indoor. Stonestove by Dick van Hoff. Tilestove Small by Dick van Hoff. Tilestove Big by Dick van Hoff. Cookstove by Dick van Hoff

Indoor. Stonestove by Dick van Hoff. Tilestove Small by Dick van Hoff. Tilestove Big by Dick van Hoff. Cookstove by Dick van Hoff Pricelist Collection Prijslijst Collectie Outdoor Dutchtub Wood by Floris Schoonderbeek Dutchtub Original by Floris Schoonderbeek Dutchtub Loveseat by Floris Schoonderbeek Fieldchair by Wheelbench by Rogier

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

DG390 User Focus and Perspective Basics. Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443

DG390 User Focus and Perspective Basics. Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443 DG390 User Focus and Perspective Basics Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443 Date: 10-1-2014 1 Table of Contents Introduction page 3 Context of Use Analysis page 4 Context

Nadere informatie

Stijldeuren Collectie Style Door Collection

Stijldeuren Collectie Style Door Collection Stijldeuren Collectie Style Door Collection 2 Inhoudsopgave Content 6 Classicisme Classicism 14 Hollandse Stijl Amsterdam Townhouse 28 Jaren 30 Dutch 1930s 46 Nieuw Klassiek New Classic 70 New Design

Nadere informatie

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 B NIEUWS #06 FEBRUARY 2014 PERIODICAL FOR THE FACULTY OF ARCHITECTURE TU DELFT 1 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 04/05 Shortsighted Architecture

Nadere informatie

Dutch Digital Design

Dutch Digital Design tekst / text Bert Hagendoorn, Nils Adriaans illustratie / illustration Marius Roosendaal Dutch Digital Design Nuchterheid, lef en eigenzinnigheid Als het aankomt op het winnen van prijzen in digital design,

Nadere informatie

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam January 0 WTC News Ambities voor 0 Voorop Voor 0 koesteren we verschillende ambities. Buiten kijf staat dat we voorop willen blijven lopen als internationaal zakencentrum, met onze bereikbaarheid, voorzieningen

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

Zoektocht naar de $ 50 prothese Instructables Restaurant. Open Design Video annoteren met HTML5. Nr. 18 voorjaar 2010 waag.org

Zoektocht naar de $ 50 prothese Instructables Restaurant. Open Design Video annoteren met HTML5. Nr. 18 voorjaar 2010 waag.org Nr. 18 voorjaar 2010 waag.org Zoektocht naar de $ 50 prothese Instructables Restaurant Open Design Video annoteren met HTML5 MAKE AN INSTRUCTABLES RESTAURANT OPEN DESIGN THE ISLAND STORYBOARD FAB MOMENTS

Nadere informatie

DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM. design artemis

DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM. design artemis DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS D&A EXPO 15.1: ROOD-WIT-BLAUW-ORANJE; VAN NEDERLANDSE BODEM design artemis Welkom Welcome DUTCH DESIGN HOTEL ARTEMIS is een design en kunst hotel, geïnspireerd door de puurheid

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

study program 008 contents

study program 008 contents hello 004 study program 008 contents design departments 014 man and leisure 016 man and communication 017 man and mobility 018 man and identity 019 man and well being 020 man and public space 021 man and

Nadere informatie

REPORT OF. June 12+13 13

REPORT OF. June 12+13 13 REPORT OF Oerol Seminar Sense of Place June 12+13 13 Cultural Landscape Development in a World Heritage Area 1 The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M Table of contents Contents Introduction:... 2 Abstract... 3 1 Defining problem and approach... 3 1.1 Problem... 3 1.2 First approach... 4

Nadere informatie

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out alert architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out 4 3 12 21 35 Anders bekeken, Concreet en veelzijdig Viewing things differently, Concrete and versatile TOTAALBELEVING ALS

Nadere informatie

ALS LIEFHEBBER VAN DE NATUUR SNAP IK NIET HOE JE DE MOOISTE VORMEN MET DE MEEST SMERIGE MATERIALEN KAN MAKEN. Daan Bruggink, Alumni van het jaar.

ALS LIEFHEBBER VAN DE NATUUR SNAP IK NIET HOE JE DE MOOISTE VORMEN MET DE MEEST SMERIGE MATERIALEN KAN MAKEN. Daan Bruggink, Alumni van het jaar. B NIEUWS #04 25 NOVEMBER 2013 PERIODICAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE TU DELFT ALS LIEFHEBBER VAN DE NATUUR SNAP IK NIET HOE JE DE MOOISTE VORMEN MET DE MEEST SMERIGE MATERIALEN KAN MAKEN. Daan Bruggink,

Nadere informatie

OVER PEOPLE STORIES EUROPE FROM TULIPS TO TICKETS FROM OUR SHOPS IN

OVER PEOPLE STORIES EUROPE FROM TULIPS TO TICKETS FROM OUR SHOPS IN WORLD OF DELIGHTS WORLD OF DELIGHTS LET S RUN THA T STORE FROM TULIPS TO TICKETS LET S RUN THA T STORE OVER 60 SHOPS IN EUROPE STORIES FROM OUR PEOPLE WORLDOFDELIGHTS.COM EXPLORE OUR NEW BOAT TRIPS & EXCURSIONS

Nadere informatie

WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM

WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM interiors 2011 1 inhoud / contents WTC INTERIORS: ORIGINAL AND FAMILIAR Introduction 4 Central Hall, A Tower 6 Introduction to music 8 Art in the WTC 10 Bakker 12 Den Hartog

Nadere informatie

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company Double Dutch nr 6double dutch 2008 oktober hospitality industry My COMPANY New Company The IBUS Company Dinner is served Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8

Nadere informatie

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 Wanneer ben je een goede zakenman/vrouw? Doe je voordeel met de kennis van Nick Hewer De weg naar meer en betere aanbevelingen Ga voor groen met de Powerteamactie 2010 OOK

Nadere informatie

STEP. sustainable tourism in estuary parks handboek guideline. The Broads Polders van Kruibeke Nationaal Park De Biesbosch

STEP. sustainable tourism in estuary parks handboek guideline. The Broads Polders van Kruibeke Nationaal Park De Biesbosch STEP sustainable tourism in estuary parks handboek guideline voorwoord Met trots bied ik u dit boek aan met de resultaten van het Interreg project STEP (Sustainable Tourism in Estuary Parks). Dankzij het

Nadere informatie

ERVARING VS. JONG GEWELD / EXPERIENCE VS. YOUNG POWER BELGISCHE PROFIELEN ONDER SPAANSE ZON / BELGIAN PROFILES IN THE SPANISH SUN SADEF MEER DAN

ERVARING VS. JONG GEWELD / EXPERIENCE VS. YOUNG POWER BELGISCHE PROFIELEN ONDER SPAANSE ZON / BELGIAN PROFILES IN THE SPANISH SUN SADEF MEER DAN 2 ERVARING VS. JONG GEWELD / EXPERIENCE VS. YOUNG POWER BELGISCHE PROFIELEN ONDER SPAANSE ZON / BELGIAN PROFILES IN THE SPANISH SUN SADEF MEER DAN ENKEL EEN BEDRIJF / SADEF MORE THAN JUST AN EMPLOYER OVER

Nadere informatie

february - march - april 2014 Inflight magazine World Cup Fever 2014 Brasil www.flyslm.com gratis exemplaar / your free copy

february - march - april 2014 Inflight magazine World Cup Fever 2014 Brasil www.flyslm.com gratis exemplaar / your free copy february - march - april 2014 Inflight magazine World Cup Fever 2014 Brasil gratis exemplaar / your free copy TROPICANA HOTEL & CASINO Saramaccastraat 17 Paramaribo, Suriname 52 09 90 www.pashaglobal.com

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

Content. Exhibition 2013. 04 Design Changes. 20 Creating Tools. 05 Nieuw gereedschap New tools. 21 Bewegende schetsen Moving sketches

Content. Exhibition 2013. 04 Design Changes. 20 Creating Tools. 05 Nieuw gereedschap New tools. 21 Bewegende schetsen Moving sketches Exhibition 2013 Content 04 Design Changes 05 Nieuw gereedschap New tools 06 Inspiring Theories g-motiv 07 Verleiden tot bewegen Seducing to move 08 Geur associatie spel en Kindred Spirits Smell Memory

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23 Faculteitsblad Electrical Engineering RoboCup Introducing SpectrumEE Onderwijsdag September 2013 23 IN A WORLD OF TECHNOLOGY A BELIEF IN PEOPLE Op zoek naar verantwoordelijkheid? Afwisseling? Internationale

Nadere informatie

Fotowedstrijd. My job. My company. Op de valreep. Prikbord. Dutch Business Association Vietnam. voor de volgende voorpagina. F&B managers @ work

Fotowedstrijd. My job. My company. Op de valreep. Prikbord. Dutch Business Association Vietnam. voor de volgende voorpagina. F&B managers @ work Double Dutch nr 10 double dutch 2010 februari Fotowedstrijd voor de volgende voorpagina My job F&B managers @ work My company Nedcoffee The belly of an architect Op de valreep familie Kerckhaert Prikbord

Nadere informatie