Interactie-ontwerper: taken en kwalificaties Nederland vergeleken met de Verenigde Staten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interactie-ontwerper: taken en kwalificaties Nederland vergeleken met de Verenigde Staten"

Transcriptie

1 Interactie-ontwerper: taken en kwalificaties Nederland vergeleken met de Verenigde Staten <Versie 1>, <Aug. 12, 2008> <DdUX-redactie>

2 I N H O U D 1. Inleiding 3 2. Takenpakket 4 3. Beroepskwalificaties 9 4. Vergelijkingsresultaten Concluderende opmerkingen 19 < I N T E R A C T I E - O N T W E R P E R : T A K E N E N K W A L I F I C A T I E S > 2

3 1. Inleiding De arbeidsmarkt voor interactie-ontwerpers in het Nederlandse taalgebied groeit. Zo stonden er al in 2007 op DdUX meer dan tien vacatures open voor een 'interactie-ontwerper'. Een situatie die nog niet eerder voorkwam. Dit bood een mooie gelegenheid de advertenties in het Nederlandse taalgebied eens te vergelijken met die in het Engelstalige. Vacatures geven immers een goed inzicht in de rol van interactie-ontwerpers en in de kwalificaties die in het beroepenveld worden gevraagd. Met dit inzicht kunnen relevante opleidingen hun curriculum aan de arbeidsmarkt toetsen en zo nodig aanpassen. W E R K W I J Z E Tien vacatures uit Nederland en tien uit de Verenigde Staten met de aanduiding 'interactie-ontwerper' en 'interaction designer' werden vergeleken. Van elke vacature zijn de rollen en kwalificaties geïnventariseerd en geanalyseerd. Onderdelen van kwalificaties zijn de vereiste vooropleiding, werkervaring, expertise en persoonlijkheidskenmerken. De vacatures zijn door verschillende organisaties geplaatst. Niet alleen webbedrijven (zoals Yahoo!) of full-servicebureau's zijn op zoek naar interactieontwerpers. Ook onderzoeksinstellingen en organisaties in een specifieke bedrijfstak, zoals ziekenhuizen of banken, hebben behoefte aan deze ontwerpers. < I N T E R A C T I E - O N T W E R P E R : T A K E N E N K W A L I F I C A T I E S > 3

4 2. Takenpakket Het takenpakket van een interactie-ontwerper is gericht op de interactionele dimensie van het ontwerp. N E D E R L A N D De taken van interactie-ontwerpers in Nederland hangen nauw samen met hun activiteiten, zoals onderzoeken, ontwerpen, samenwerken, adviseren en documenteren. O N D E R Z O E K E N In Nederland is onderzoek door interactie-ontwerpers beperkt en betekent in de praktijk veelal inventariseren, analyseren en bepalen. Onderzoeksgebieden zijn: Behoeften en wensen van klanten en (eind-)gebruikers. Correcte bedrijfs- en gebruikerseisen. Wensen van doelgroep en uitstraling. Doelgroep met persona's, scenario's of taakmodellen. Zich in toekomstige gebruikers verplaatsen, zodat de gebruikersinterface optimaal aan hun wensen en behoeften beantwoordt. O N T W E R P E N In de voorbeeldvacatures wordt ontwerpen voornamelijk als activiteit ('werkwoord') beschreven en minder als een resultaat ('zelfstandig naamwoord'). In het ontwerpproces van de interactie-ontwerper speelt de activiteit 'vertalen' een belangrijke rol. Zo wordt 'een concept naar een ontwerp vertalen' vaak genoemd. Resultaten van ontwerpen Het ontwerpproces leidt tot de volgende resultaten: Interactieve interfaces van nieuwe media en distributiekanalen. Interactieve webapplicaties. Interactie-ontwerpen. (!) Toonaangevende, doelgerichte en moderne interactieve concepten. Front-end functionaliteit. Nieuwe versies van bestaande applicaties. CD-/DVD-presentaties. Structuur van een website. Navigatie(-oplossingen). 'Click flows'. Layouts van schermen en pagina's. Templates. Flows. Mock-up. Prototype. Visueel concept. Elektronische formulieren. < I N T E R A C T I E - O N T W E R P E R : T A K E N E N K W A L I F I C A T I E S > 4

5 Detailoverzicht van ontwerpen Afhankelijk van de situatie is het proces waaraan een interactie-ontwerper deelneemt te onderscheiden in: (Programma)ideeën naar (concept)ontwerpen voor interactieve interfaces van nieuwe media en nieuwe distributiekanalen vertalen. (In concept) functionele en grafische ontwerpen voor interactieve applicaties ontwikkelen en - na accordering door de teamcoördinator - deze applicaties bouwen en implementeren. Concepten in digitale bestanden uitwerken en deze omzetten naar 'klikbare' bestanden in HTML (of een andere scriptingtaal). Bedrijfsinformatie vertalen naar toonaangevende en moderne interactieve concepten. Bedrijfs- en gebruikerseisen vertalen naar een definitief interactieontwerp. Doelgerichte, interactieve concepten en interactie pagina ontwerpen samenstellen en ontwikkelen, die het onderliggende concept van de site en het merk ondersteunen. Voor de gebruikerskant van de interactieve oplossingen de verantwoording dragen. Voor de manier waarop gebruikers een informatiesysteem bedienen de verantwoording dragen. In objectgeoriënteerde software binnen de kaders van het creatieve en grafische concept de front-end functionaliteit ontwerpen. Nieuwe versies van standaardsoftware en aanvullend maatwerk voor opdrachtgevers ontwerpen. Interactieve CD-/DVD-presentaties en webapplicaties ontwerpen in samenwerking met een art director. Een visueel concept voor klanten ontwerpen in overleg met projectmanagers en art director. Aan de hand van het creatieve concept en de beoogde doelstellingen met een art director de structuur van de site opzetten. Interactiemodellen en webapplicaties onderhouden. Duidelijke interactieontwerpen maken. Navigatie, 'click flows', scherm-/paginalay-outs en templates ontwerpen. Flows, navigatieoplossingen en webapplicaties ontwerpen binnen de redactionele formule van de internetredactie. De wensen van de opdrachtgever vertalen naar concrete, functionele specificaties en schermontwerpen. Ideeën van klanten en onderzoekers vertalen naar uitgewerkte concepten, mock-ups, prototypes of video's, waarbij de interactie van mensen met ICTtoepassingen centraal staat. Elektronische formulieren ontwikkelen. < I N T E R A C T I E - O N T W E R P E R : T A K E N E N K W A L I F I C A T I E S > 5

6 D O C U M E N T E R E N Naast het feitelijke ontwerpwerk moet een interactie-ontwerper in Nederland ook documenteren. De ontwerper documenteert concepten, ontwerpen, functionele en interactionele specificaties van het eindresultaat van het ontwerpproces. Detailoverzicht van documenteren Sites en online applicaties tot in detail specificeren. Concepten uitwerken voor multimediavormgevers en webdesigners. Het interactie-ontwerp beschrijven. Interactieconcepten en -ontwerpen documenteren. Specificaties van interactie schrijven en onderhouden, binnen de richtlijnen en regels van de formule van de internetredactie. Functionele specificaties ontwerpen en schrijven. Van de ontwikkelde programmatuur documentatie (waaronder gebruikershandleidingen) samenstellen en produceren. Stroomschema's en templates maken. Tests opzetten. A D V I S E R E N Naast onderzoeken, ontwerpen en documenteren speelt een interactie-ontwerper soms ook een adviserende rol. Over structuur en vorm adviseren die bij de doelgroep aansluiten. Over toegankelijkheid, gebruikersvriendelijkheid en presentatie adviseren. Vakmatige ideeën ontwikkelen en de teamcoördinator hieromtrent adviseren. De kwalitatieve gegevens over het gebruik en de gebruikersvriendelijkheid van door de organisatie aangeboden nieuwe media-uitingen analyseren en vervolgens verbeteringsvoorstellen doen. S A M E N W E R K E N Een interactie-ontwerper in Nederland werkt vanzelfsprekend niet in isolement, maar altijd met anderen. De sociale dimensie van het werk van een interactieontwerper is dan ook erg belangrijk. Met opdrachtgevers, andere leden van het ontwerpteam, gebruikers of met andere disciplines, zoals software engineering moet vaak intensief worden samengewerkt. D E T A I L O V E R Z I C H T V A N S A M E N W E R K E N Met opdrachtgevers en teamleden de vorm en inhoud van nieuwe mediauitingen bespreken en evalueren. De (on)mogelijkheden van multimedia combineren met de wensen van opdrachtgevers en hierbij een art director ondersteunen. Aan opdrachtgevers presentaties geven. Aan opdrachtgevers en collega s het interactie-ontwerp presenteren en hun feedback verwerken. Klanten en collega's inspireren met ideeën en producten. < I N T E R A C T I E - O N T W E R P E R : T A K E N E N K W A L I F I C A T I E S > 6

7 Met het merk en de communicatiemanagers van de opdrachtgever een relatie onderhouden. Een belangrijke rol vervullen bij de vormgeving van interactieve multimediaproducties. In het user experience team van het bedrijf een sleutelrol vervullen. In workshops die het interactie-ontwerp naar een definitieve versie brengen de leiding nemen. Ontwerpvaardigheden verder ontwikkelen om een adviserende rol over user experience in het team te kunnen vervullen. Als drijvende kracht in het team met software engineering samenwerken om het ontwerp naar het eindproduct te vertalen. Aan de kwaliteitsborging van het werk door de user experience design afdeling bijdragen. In samenwerking met een klein team van user experience adviseurs, interactieontwerpers en grafisch vormgevers online concepten bedenken en maken, die het bedrijf van onze opdrachtgevers versterken. De ontwikkeling van de ontwerpcapaciteiten van het user experience team ondersteunen en de kennis over bruikbare ontwerpen en online customer experiences uitbreiden. Bruikbaarheidstesten begeleiden. Zich bezighouden met onder meer gebruikersonderzoeken, 'navigation flows', 'use cases' en scenario-ontwikkeling. Implementatie van het interactieontwerp tijdens de ontwikkeling bewaken. Met onderzoekers en software engineers meedenken over conceptontwikkeling. Met software engineering aan een eindresultaat samenwerken. Systematisch ideeën en oplossingen formuleren en aan ontwikkelaars overdragen. Een sleutelrol tussen techniek en creatie vervullen. Techniek en creatie tijdens het productieproces begeleiden. Met eindgebruikers, opdrachtgevers en projectmedewerkers contacten leggen en onderhouden. Aan projecten werken die voorop lopen in de ICT: op het technische vlak of binnen een branche. In nieuwe media-projecten participeren. Activiteiten coördineren. K W A L I T E I T S Z O R G De rol van de interactie-ontwerper bij kwaliteitszorg is uitermate beperkt. Een interactie-ontwerper bewaakt de kwaliteit waarbij de ontwerpen, gebruikersvriendelijkheid en resultaten centraal staan. Genoemde voorbeelden van deze activiteiten zijn 'de gebruikersvriendelijkheid nadrukkelijk in de gaten houden' en 'de kwaliteit van resultaten en ontwerpen controleren en bewaken'. < I N T E R A C T I E - O N T W E R P E R : T A K E N E N K W A L I F I C A T I E S > 7

8 V E R E N I G D E S T A T E N In de Verenigde Staten bestaat het werk van een 'interaction designer' hoofdzakelijk uit ontwerpen en samenwerken. D E T A I L O V E R Z I C H T V A N O N T W E R P E N In vertaling De gebruikersbeleving specificeren gebaseerd op bedrijfseisen en interviews met gebruikers. Een gebruikersbeleving ontwerpen die overeenstemt met de projecteisen, technisch haalbaar is en in de behoeften van gebruikers voorziet. Nieuwe oplossingen bedenken die de gebruikersbeleving verbeteren en tegelijkertijd aan de bedrijfseisen van opdrachtgevers voldoet. Hoge standaards handhaven voor ontwerpprodukten, zoals wireframes, architectuurdiagrammen en prototypes. Verantwoordelijkheid dragen voor de herdefinitie van het interface-ontwerp en de organisatie van de OpCo-webproducten, zoals 111.com, 222.com, 333.com en 444.com. De structuur van de site, interactie stroomschema's, wireframes van pagina's en interface-eisen specificeren en maken die het gebruiksgemak en een positieve gebruikersbeleving bevorderen. UCD-methoden maken om specificaties te ontwikkelen van gebruikersinterfaces, zoals gebruiksvoorbeelden, sitemaps, stroomdiagrammen, wireframes en definitieve interfacedocumentatie. Wireframes en mock-ups maken. Gebruikersinterfaces ontwerpen en ontwerpspecificatiies voor gebruikersinterfaces schrijven met bijpassende functionaliteit, gebaseerd op een begrip van behoeften en motieven van klanten. Werkstroom, conceptuele model, interactie-ontwerp, lay-out en navigatie ontwerpen, evenals het visuele en esthetische ontwerp. Prototypes (van een lage, gemiddelde en hoge precisie/natuurgetrouwheid) maken voor gebruik bij een variëteit aan bruikbaarheidsevaluaties en studies van gebruikersonderzoek. Prototypes voor functioneel ontwerp met een beperkte precisie ontwikkelen om een 'proof-of-concept' te demonstreren en om snelle iteratieve ondersteuning voor evaluatief ontwerp mogelijk te maken, alsmede voor onderzoek voor/naar productontwikkeling. Gedetailleerde ontwerp en functionele documenten (personas, story boards, werkstromen en mock-ups) maken die gebruikssituaties/-voorbeelden van een applicatie en het informatie- en interactie-ontwerp effectief communiceren voor grafische vormgeving, de inhoud en technische ontwikkeling. De voorkant met HTML en CSS-code in een ontwikkelomgeving opnieuw samenstellen/opzetten. De layouts van een bestaande site maken en/of veranderen. Werkende prototypes met nieuwe functies/kenmerken maken. < I N T E R A C T I E - O N T W E R P E R : T A K E N E N K W A L I F I C A T I E S > 8

9 3. Beroepskwalificaties De beroepskwalificaties van interactie-ontwerpers zijn gericht op de vereiste vooropleiding, werkervaring, expertise en persoonlijkheid. V E R E I S T E V O O R O P L E I D I NG In Nederland moet een interactie-ontwerper een relevante en afgeronde HBO- of WO-opleiding hebben. Relevant zijn HBO-opleidingen Interaction Design, Media & Technologie of een opleiding aan een kunstacademie. Een relevante wetenschappelijke opleiding is te vinden aan een TU, zoals bij de studierichtingen industrieel ontwerp, cognitieve ergonomie of 'interaction design'. Vanzelfsprekend hoort bij een dergelijke opleiding een vergelijkbaar denk- en werkniveau. In de Verenigde Staten vragen bedrijven een bachelor, master of gelijkwaardige vooropleiding in vakgebieden, zoals Design, Library Science, Psychology, Human- Computer Interaction, Interaction Design, Human Factors, Computer Science, Industrial Design, Graphic Design, Fine Arts of gerelateerde gebieden. V E R E I S T E W E R K E R V A R I N G Het aantal jaren vereiste werkervaring verschilt per vacature, maar het ligt in Nederland tussen de twee en vijf jaar. Daarnaast wordt op diverse terreinen (ruime) ervaring gevraagd, zoals met opdrachtgevers, persona's, scenario's, gebruikerstesten, templates, 'wire frames', relevante hulpmiddelen, (multidisciplinair) projectmatig werken danwel met technologie in het algemeen. In sommige situaties blijkt ook ervaring met content management systemen of desktop publishing een voordeel. D E T A I L O V E R Z I C H T G E V R A A G D E W E R K E R V A R I N G Minimaal twee tot vijf jaar concrete werkervaring in interactie-ontwerp voor webtoepassingen of in een soortgelijke functie als user experience designer, informatie-architect, interaction designer of conceptontwikkelaar/vormgever binnen een breed portfolio aan opdrachtgevers. Drie of meer jaar professionele werkervaring in een gebruikersgedreven interactie-ontwerp voor het web of het ontwerp van bruikbare interfaces. Ervaring met deelname aan strategische bijeenkomsten met opdrachtgevers en multidisciplinaire (interne) teams, waarbij de doelstellingen en functionaliteiten samen met opdrachtgevers en betrokken teams worden bedacht. Brede ervaring met interactie en/of technologie. Ervaring met persona's en scenario's. (Ruime) ervaring met grafische besturingssystemen (Mac OS als MS Windows), webtoepassingen, stijlgidsen voor gebruikersinterfaces en hulpmiddelen om te prototyperen. Ervaring met 'click flows', templates, wireframes, story boards en usability tests. Ruime ervaring met hulpmiddelen, zoals Adobe Photoshop, InDesign en Illustrator. < I N T E R A C T I E - O N T W E R P E R : T A K E N E N K W A L I F I C A T I E S > 9

10 Gedegen ervaring met hulpmiddelen, zoals Visio en Photoshop. Ervaring met interactieve programma s, zoals Macromedia Flash en Director. Ervaring met content management systemen. DTP-ervaring. (pré) De vereiste werkervaring in de Verenigde Staten is vooral inhoudelijke gericht. Ervaring met multidisciplinaire werken in projectteams is vereist en daarin een leidende rol spelen worden regelmatig genoemd. Ook ervaring met een aantal technologieën en hulpmiddelen, die veel bij interaction design en in webomgevingen worden gebruikt is vereist, zoals Visio, Dreamweaver en Photoshop/Illustrator en (x)html, CSS en JavaScript. D E T A I L O V E R Z I C H T G E V R A A G D E W E R K E R V A R I N G Eén tot drie jaar aantoonbare ervaring in interactie-ontwerp. Twee tot vijf jaar werkervaring in de creatie van interactieve/functionele ontwerpen voor applicaties, inclusief wireframes en stroomdiagrammen van schermen. Drie jaar ervaring in ontwerp, informatie-architectuur of het ontwerp van gebruikerinterfaces voor webapplicaties of consumentensites. Vijf jaar ervaring in gebruikersgericht ontwerpen van software en/of interactieve systemen. Vijf of meer jaar professionele ervaring in web design als een sleutelfiguur in een gebruikersinterfaceteam. Ervaring in UCD-methodologie en -hulpmiddelen. Ervaring in design, bruikbaarheid en informatie-architectuur. Ervaring in bruikbaarheidstesten (sterk aanbevolen). Ervaring in het ontwerp van bruikbaarheidstesten, -administratie, -analyse en - documentatie. Ervaring in de creatie van specificaties voor gebruikersinterfaces, de taakstroom documenteren en interfaceregels. Ervaring in de creatie van persona's of gebruikersonderzoek uitvoeren, zoals gebruikersinterviews of 'contextueel onderzoek'. Ervaring in het ontwerpen van sociale media websites. Ervaring in het ontwerpen van webapplicaties of 'client-based' applicaties (niet alleen het ontwerp van webpagina's) is gewenst. Ervaring met populaire consumentenwebsites of e-commerce sites, bruikbaarheidstesten, grafische vormgeving en prototyperen. Ervaring in een resultaatgerichte productieomgeving. Ervaring met samenwerking als onderdeel van een multidisciplinair team. Ervaring met externe opdrachtgevers adviseren. D E T A I L O V E R Z I C H T T E C H N I S C H E V A A R D I G H E D E N EN E R V A R I N G In de Verenigde Staten wordt de volgende technische vaardigheden en ervaring gevraagd. Ervaring in de creatie van interactieve prototypes met gebruik van allerlei technologieën. < I N T E R A C T I E - O N T W E R P E R : T A K E N E N K W A L I F I C A T I E S > 10

11 Ervaring in en technische vaardigheid met relevante hulpmiddelen: Visio of Omnigraffle, Photoshop, Illustrator, FreeHand, Dreamweaver, Word en PowerPoint. Gedegen begrip van website design en bekendheid met het werken met HTML. Begrip van en (codeer-)ervaring met diverse webtechnologieën, zoals HTML, CSS 2.0, XHTML (Transitional), Ajax, JavaScript en Flash voor complexe websites. Ervaring met de manipulatie van de DOM ('Document Object Model') met JavaScript voor prototyperen. V E R E I S T E K E N N I S De vereiste kennis van interactie-ontwerpers kent in Nederland verschillende niveau's van diepgang: van basiskennis, naar (zeer) gedegen kennis tot expertkennis. Er zijn twee gebieden waar de vereiste kennis betrekking op heeft: 1. Kennis van technologie, interactie, stijlgidsen, toegankelijkheid en persona's/scenario's. 2. Kennis van specifieke technieken en hulpmiddelen, zoals (X)HTML/CSS en ActionScript of Visio, Adobe Photoshop/Illustrator en Microsoft Word. Soms is kennis van content management aanbevolen. Detailoverzicht vereiste kennis Kennis van persona's en scenario's. Gedegen kennis van online media. Gedegen kennis van toegankelijkheid ('accessibility'). Brede kennis van interactie en/of technologie. Kennis van visueel ontwerp, informatietechnologie (o.a. HTML), formulierenontwerp voor elektronische media, marketingtechnieken voor internet, grafische pakketten, communicatieprocessen en projectmatig werken. Gedegen kennis van grafische besturingssystemen, webapplicaties, user interface-stijlgidsen en prototyping tools. Uitmuntende kennis van HTML en CSS. Basiskennis van XML en XHTML. Zeer goede kennis van Flash en ActionScript. Uitmuntende kennis van hulpmiddelen, zoals Photoshop, Illustrator, Dreamweaver en/of BBEdit/Homesite. (1) Gedegen kennis van relevante hulpmiddelen, zoals Visio, Word, PowerPoint. Ruime kennis van relevante hulpmiddelen, zoals Visio, Word en Photoshop voor de creatie van ideeën en oplossingen. Goede kennis van Microsoft Visio en/of Adobe Illustrator. Omgangskennis met Adobe AfterEffects en Adobe Encore. Expertkennis of Adobe CS2 (Photoshop, Indesign or Illustrator). Kennis van content management systemen. Kennis van CMS-technologie. (pré). Vereist vaardigheden Elke interactie-ontwerper moet in Nederland drie typen vaardigheden bezitten: vakinhoudelijke, sociale en communicatieve. De vakinhoudelijke hebben vooral < I N T E R A C T I E - O N T W E R P E R : T A K E N E N K W A L I F I C A T I E S > 11

12 betrekking op het ontwerpproces van interactieve systemen, de rol van de opdrachtgever en gebruiker in dit proces en op relevante technieken die tijdens het proces worden gebruikt. De sociale vaardigheden hebben uitsluitend en alleen betrekking op het zelfstandig en in teamverband kunnen werken. De communicatieve vaardigheden ten slotte hebben betrekking op de verbale, schriftelijke en presentationele vaardigheden richting opdrachtgever, leden van het projectteam en vakmatige documenten, zoals functionele specificaties of tekeningen. En deze documenten dan (soms) zowel in het Engels als in het Nederlands. Vakinhoudelijke vaardigheden Uitstekende (creatieve) ontwerp- en denkvaardigheden. Ontwerpprojecten analytisch kunnen benaderen. Solide begrip van UCD-principes. Wensen van opdrachtgevers kunnen vertalen in concrete oplossingen. Opdrachtgever en eindgebruiker centraal stellen. Sterk inlevingsvermogen met de gebruiker. Probleemoplossende vaardigheden. Vaardigheden in HTML/CSS and AJAX. (pré). Sociale vaardigheden Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. Communicatieve vaardigheden Sterke, excellente en goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. Sterke presentatievaardigheden. Een goede en uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift. Een creatieve visie en ontwerpconcepten kunnen communiceren naar 'blue-chip clients'. Ideeën kunnen communiceren via ondermeer rapporten, tekeningen, mock-ups, prototypes of video. Heldere en complete specificaties kunnen schrijven. V E R E I S T E E X P E R T I S E In de Verenigde Staten is de vereiste expertise te onderscheiden in algemene ontwerpexpertise, vakinhoudelijke (UCD/UX) expertise en communicatieve/sociale vaardigheden. Algemene ontwerpexpertise Sterk begrip van het totale ontwerpproces. Nieuwe benaderingen voor complexe ontwerpproblemen kunnen ontwikkelen. Meerdere oplossingen voor een enkel ontwerpprobleem kunnen bedenken. Oplossen van problemen en 'issues' creatief kunnen benaderen. Vanuit de bestaande werkpraktijk de implicaties voor het ontwerp kunnen identificeren. < I N T E R A C T I E - O N T W E R P E R : T A K E N E N K W A L I F I C A T I E S > 12

13 Vakinhoudelijke (UCD/UXD) expertise Aantoonbare sterke interactie-ontwerpproces vaardigheden. Beheersing van UCD-principes en solide interactie-ontwerpvaardigheden. Bekendheid met 'best practices' (schoolvoorbeelden?) en methodologieën voor bruikbaarheid. Begrip van de cognitieve aspecten van ontwerp. Begrip van UCD-methodologie en -hulpmiddelen. Begrip van persona's en scenario's voor een specifieke gebruikerspopulatie, gebaseerd op primair of secundair onderzoek. Solide kennis van 'Human Computer interaction'. Solide begrip van bruikbaarheidsprincipes door ondermeer vooropleiding, training of zelfstudie over cognitieve psychologie, bruikbaarheid of interactieontwerp. Handhaven van hoge standaarden voor ontwerpprodukten, zoals wireframes, architectonische diagrammen en prototypes. De wens de laatste user experience methodologieën in de praktijk te brengen en verder te perfectioneren. Nieuwe oplossingen kunnen bedenken die de gebruikersbeleving verbeteren en tegelijkertijd in de bedrijfsbehoeften van de opdrachtgever voorzien. Alledaagse, gewone, bekende ontwerppatronen voor gebruikersinterfaces kunnen beschrijven en toepassen. Inherente ontwerppatronen in de applicatie kunnen bepalen en deze vervolgens uitbreiden naar de creatie van maatwerkcomponenten. Snel gebruikersinteracties met pen en papier, 'whiteboard' of Post-It notes kunnen schetsen. Stroomschema's en wireframe-diagrammen kunnen maken. De gebruikersbeleving van webapplicaties kunnen ontwerpen en documenteren (interactiestroomschema's, wireframes, sitemaps en ontwerpen van gebruikersinterface). Persona's en scenario's voor een specifieke gebruikersgroep kunnen ontwikkelen en uitbreiden die op primair en secundair onderzoek zijn gebaseerd. Begrip van en enthousiasme voor de laatste webgebaseerde ontwerpen, technologie en bedrijven. Kennis van wat geavanceerde technologie kan doen en aanbevelen waar deze te gebruiken. De bereidheid de business, het merk en de marketingdoelstellingen van een opdrachtgever te begrijpen en aan de ontwikkeling en het succes ervan proactief bij te dragen. Naar andere creatieve individuen kunnen luisteren, zich in hen in te leven en hen te inspireren. Op tijd resultaten van hoge kwaliteit kunnen leveren die de gebruikersbeleving voor klanten significant verbeteren. Met belanghebbenden, architecten, ontwikkelaars en bedrijfsanalisten kunnen samenwerken als het projectteam het ontwerp verder verfijnd. Snel met korte deadlines kunnen werken, meervoudige taken tegelijkertijd kunnen hanteren en in een intensieve samenwerkingsomgeving kunnen werken. < I N T E R A C T I E - O N T W E R P E R : T A K E N E N K W A L I F I C A T I E S > 13

14 Detailoverzicht communicatieve en sociale vaardigheden Uitstekende, solide en sterke interpersoonlijke, coöperatieve, verbale en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Aanbevelingen voor een ontwerp kunnen communiceren naar een gevarieerd publiek. Ideeën voor een ontwerp naar opdrachtgevers kunnen presenteren en communiceren. Met eindgebruikers en opdrachtgevers succesvol en professioneel kunnen interacteren ('omgaan'). Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. Onafhankelijk kunnen opereren. In multifunctionele teams kunnen samenwerken. Een teamspeler die met plezier met analyse-, ontwerp- en ontwikkelteams samenwerkt. Sterke en uitstekende analytische en leiderschapsvaardigheden. Neemt het voortouw bij de technologieteams om de vereiste platforms en systemen te bepalen waarmee de beleving tot leven wordt gebracht, en documenteert de eisen voor de technologieteams in een gestandaardiseerde documentenverzameling (presentatie, technologisch, functioneel en temporeel). Goed ingevoerd in de achterliggende ideeën van Web 2.0 en tegelijkertijd verankerd in de fundamentele concepten van bruikbaarheid. Snel tussen verschillende projecten in een dynamische omgeving kunnen wisselen. Snel in een veranderende omgeving kunnen antwoorden en meerdere taken tegelijkertijd aan kunnen. Deadlines aankunnen en comfortabel met snelle ontwikkelcycli. Vormgevingsvaardigheden Afhankelijk van de situatie zijn vaardigheden in de grafische vormgeving al of niet van belang. Sterke grafische vormgevingsvaardigheden. Grafische vormgevingsvaardigheden om in gesloten cross-functionele teams te kunnen werken, bij een grote verscheidenheid aan externe projecten met diverse gebruikersactiviteiten en technologieplatforms. Grafische vormgevingsvaardigheden hebben de voorkeur, maar zijn niet noodzakelijk. V E R E I S T E H O U D I N G S A S P E C T E N E N P E R S O O N L I J K E E I G E N S C H A P P E N De houdingsaspecten en de persooonlijke eigenschappen van interactie-ontwerpers in Nederland zijn omvangrijk. In de praktijk zijn ze niet in één persoon verenigd. Vooral flexibiliteit, stressbestendigheid en professionaliteit zijn in Nederland veel gevraagd. Detailoverzicht Een goed inlevingsvermogen in de behoeften van de doelgroep en opdrachtgevers. < I N T E R A C T I E - O N T W E R P E R : T A K E N E N K W A L I F I C A T I E S > 14

15 Een brede interesse. Affiniteit met het medium. Je laat je inspireren door de mogelijkheden van online media. Duidelijke visie op het eigen vakgebied en de behoeften van klanten. Een goed gevoel voor marketingcommunicatie. Accuraat. Ambitieus. Bereidheid doorlopend te leren. Commercieel. Creatief. Een innovatieve inslag. Een teamspeler. Enthousiast. Ervaren. Flexibel. Gedreven. 'Geen 9 tot 5 werker'. Gevoel voor humor. Goede contactuele eigenschappen. Hoge kwaliteitseisen stellen. Innovatief. Integer. Inventief. Klantvriendelijk. Kwaliteitsbewust. Nieuwsgierig (naar nieuwe technologieën en interactieve concepten). Oog voor detail hebben. Organisatiesensitiviteit. Passie voor software-ontwikkeling en technologie. Professioneel. Resultaatgericht. Sterk analytisch vermogen. Sterke persoonlijkheid. Stressbestendig. Trendgevoelig. V E R E I S T E H O U D I N G S A S P E C T E N E N P E R S O O N L I J K E E I G E N S C H A P P EN De vereiste houdingsaspecten en persoonlijke eigenschappen zijn in de Verenigde Staten een stuk minder gevariëerd. Gepassioneerd over produkten, systemen en websites maken die werkelijk in de behoeften van gebruikers voorzien. Gepassioneerd over gebruikerstaken en produkteisen begrijpen en conceptscenarios en oplossingen maken, raamwerken en stroomschema's voor interacties implementeren. < I N T E R A C T I E - O N T W E R P E R : T A K E N E N K W A L I F I C A T I E S > 15

16 Zelfgemotiveerd Zelfsturend. Getalenteerd. Systematische denker. Beleeft plezier het complexe vereenvoudigen. Georganiseerd. Heeft de bereidheid naar het ideale ontwerpproces te streven en tegelijkertijd in een kader van organisatie, project en omgeving kan werken. 'Obsessively check your RSS feeds'. 'Sign up for every new "Web 2.0" app that comes around'. 'Spend your personal time updating your blog.' 'Constantly take screenshots of bad web experiences'. P O R T F O L I O In Nederland worden interactie-ontwerpers niet expliciet naar hun portfolio gevraagd. Over de reden daarvan kan alleen worden gespeculeerd. Wellicht denken opdrachtgevers alleen bij grafisch vormgevers aan een portfolio. Vereiste portfolio (Verenigde Staten) Een portfolio waaruit ondermeer aandacht voor detail, innovatief denken, superieure grafische vormgeving blijken en een aantrekkelijk ontwerp van gebruikersgerichte, goed geplande websites, software- en webapplicaties kunnen ontwerpen blijkt. Een portfolio met functionele ontwerpen of specificaties van gebruikersinterfaces. Twee of meer voorbeelden van websites/applicaties die van concept naar ontwerp zijn geleid. < I N T E R A C T I E - O N T W E R P E R : T A K E N E N K W A L I F I C A T I E S > 16

17 4. Vergelijkingsresultaten Een vergelijking tussen vereiste vooropleiding en expertise levert het volgende beeld. V E R E I S T E V O O R O P L E I D I NG In de Verenigde Staten is de vereiste voorleiding gevarieerder dan in Nederland. Met naam en toenaam worden specifieke vakgebieden genoemd, zoals bibliotheekwetenschappen, informatica, psychologie en zelfs kunstgeschiedenis. In Nederland daarentegen denkt men voornamelijk aan een specifieke HBO-opleiding (waarschijnlijk 'Communication & Multimedia Design') of aan de TU Delft ('industrieel ontwerp'). Nederlandse bedrijven bezitten niet alleen onvoldoende zicht op alle opleidingen, maar weten ze ook nog onvoldoende welke andere (wetenschappelijke) opleidingen relevant kunnen zijn. Anders gezegd, aanduidingen voor de vereiste vooropleiding zijn in de Verenigde Staten veelzijdiger en diverser. De genoemde vakgebieden worden specifieker aangeduid. In Nederland hebben opleidingen met aandacht voor interactie-ontwerp een 'algemenere' aanduiding, zoals 'Communication & Multimedia Design'. Relevante vakgebieden, zoals bibliotheekwetenschappen ('library science'), psychologie of informatica ('computer science') worden in de Nederlandse context nauwelijks als geschikte studierichting genoemd. Als opleidingen in Nederland zich voor de invulling van hun curriculum richten op wat er op de arbeidsmarkt aan beroepskwalificaties wordt gevraagd dan zouden zij vooral aandacht besteden aan de kennis en het gebruik van technieken en hulpmiddelen. Ook communicatieve en sociale vaardigheden en eigenschappen zijn in deze belangrijk. De meer algemene ontwerpexpertise en vakinhoudelijke ('interaction design') kennis komt nog onvoldoende tot uiting op de arbeidsmarkt. De toekomstbestendigheid van een curriculum voor interactie-ontwerpers is met aandacht voor technieken, hulpmiddelen en communicatieve vaardigheden beperkt. De erosie van kennis en vaardigheden met specifieke technieken en hulpmiddelen is veel groter dan die van specifieke ontwerpexpertise. Jakob Nielsen maakt in zijn artikel 'Live-Long Computer Skills' een goede vergelijking met de computervaardigheden die kinderen op school veelal leren. Zie ook: useit.com/alertbox/computer-skills.html Zouden relevante opleidingen in Nederland meer naar de beroepskwalificaties in de Verenigde Staten kijken dan zou meer aandacht worden besteed aan principes, theorieën, methodieken voor UCD en UXD, gebruikersonderzoek, persona's en scenario's, mock-ups, wireframes en architectuurdiagrammen, prototypes en dergelijke dan nu het geval is. Dergelijke expertise gaat een stuk langer mee. Afgaande op het aantal jaren vereiste werkervaring is de conclusie gerechtvaardigd dat ervaren interactie-ontwerpers in de periode hun opleiding moeten hebben afgerond. Een opleiding die zij in de periode hebben doorlopen. < I N T E R A C T I E - O N T W E R P E R : T A K E N E N K W A L I F I C A T I E S > 17

18 Duidelijk de generatie interactie-ontwerpers voor wie de online wereld een vanzelfsprekendheid. V E R E I S T E E X P E R T I S E In Nederland wordt verschillende soorten kennis gevraagd: gedegen kennis, brede kennis, uitmuntende kennis, basiskennis, (zeer) goede kennis, ruime kennis, expertkennis en 'omgangskennis'. Waarin deze van elkaar verschillen en hoe ze worden verworven blijft onduidelijk. In Nederland wordt met name gekeken naar de beheersing van specifieke technieken (zoals (X)HTML, CSS en XML) en hulpmiddelen (en dan voornamelijk produkten van Adobe en Microsoft). Opvallend is dat in Nederland nagenoeg alleen 'kennis' van hulpmiddelen wordt gevraagd en in geen enkel geval vaardigheden. Letterlijk genomen betekent dit dat een interactie-ontwerper weliswaar de verschillen tussen bijvoorbeeld versies van een pakket, zoals Visio of Photoshop, kent, maar het pakket in de ontwerppraktijk nauwelijks heeft gebruikt. Een absurde gedachte natuurlijk. De verschillen tussen de gevraagde beroepskwalificaties in Nederland en de Verenigde Staten zijn duidelijk. De verschillen lijken het resultaat van dat ook werkgevers in Nederland nog onvoldoende weten wat ze moeten vragen dan wel wat het vakgebied inhoudt. Daarom wordt onevenredige aandacht besteed aan attitude en persoonlijke eigenschappen (bijvoorbeeld 'accuraat', 'stressbestendig' en 'flexibel') en algemene vaardigheden (zoals communicatie en samenwerking). Dit zijn geen onbelangrijke vaardigheden, maar ze zijn niet erg specifiek voor interactie-ontwerpers. Werkgevers in de Verenigde Staten kunnen beter aangeven welke vakinhoudelijke kennis en vaardigheden nodig zijn. Kennis en vaardigheden gericht op algemene ontwerpexpertise (zoals de vaardigheid om nieuwe oplossingen te bedenken voor complexe ontwerpproblemen) als op 'user experience design' expertise (zoals "...oplossingen kunnen bedenken die zowel de experience van de gebruiker verbeteren als tegemoet komen aan de bedrijfsdoelstellingen."). Het begrip 'user experience design' komt in de Nederlandse advertenties nauwelijks voor. In de advertentieteksten is de term nagenoeg afwezig. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten waar de term meer het ankerpunt is en waar interaction design sterk aan wordt gerelateerd. < I N T E R A C T I E - O N T W E R P E R : T A K E N E N K W A L I F I C A T I E S > 18

19 5. Concluderende opmerkingen Duidelijk is dat er naast overeenkomsten in taken en kwalificaties ook interessante verschillen zijn tussen Nederland en de Verenigde Staten. Hoe zijn de verschillen tussen beide te interpreteren? Een analogie kan verhelderend zijn. Stel aan twee willekeurige personen de vraag 'Wat vind je lekker om bij een vismaaltijd te drinken?' De ene persoon antwoordt 'een glas witte wijn'. De ander ziet 'een op 4 graden Celsius gekoeld glas Riesling Grand Cru van het wijnhuis Jean Siepp uit Kirchberg van 2004' voor zich. Beide antwoorden zijn legitiem en in hun context juist. Toch verschillen ze sterk, vooral in 'resolutie'. Het detailniveau waarop de laatste persoon antwoord geeft bevat veel minder ruis. Het antwoord laat nog maar weinig ruimte voor misverstand of dubbelzinnigheid. De verschillen tussen Nederland en de Verenigde Staten zijn dan ook als resolutieverschillen te interpeteren. In Nederland uit men zich nog minder precies. Interactie-ontwerp als professie en discipline is voor velen nog diffuus. Een gevolg is ondermeer dat globale termen, voor de handliggende zaken en algemeenheden in de Nederlandse vacatures worden genoemd. In de toekomst nemen de visie op het vak, de functieprofielen en de vereiste kwalificaties hopelijk snel in resolutie toe. Wellicht is een oriëntatie op het vakgebied vruchtbaarder dan op de beroepspraktijk. < I N T E R A C T I E - O N T W E R P E R : T A K E N E N K W A L I F I C A T I E S > 19

Interactie Ontwerper / Interaction Designer, NL-NH- Amsterdam

Interactie Ontwerper / Interaction Designer, NL-NH- Amsterdam Interactie Ontwerper / Interaction Designer, NL-NH- Amsterdam Mirabeau Mirabeau realiseert websites en online applicaties. Vanuit een full-service organisatie overzien we de creatieve en technische aspecten;

Nadere informatie

(Junior) Interaction designer gezocht. met een passie voor het verbeteren van de gezondheidszorg

(Junior) Interaction designer gezocht. met een passie voor het verbeteren van de gezondheidszorg (Junior) Interaction designer gezocht met een passie voor het verbeteren van de gezondheidszorg 2016 Panton Het team van Panton zet zich in voor het verbeteren van de zorg. Ons krachtige middel is design.

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam

Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam Persoonlijke gegevens Geboortedatum Burgerlijke staat Nationaliteit Rijbewijs Robert de Pijper 01031982 Ongehuwd Nederlandse Ja Adres Postcode Woonplaats Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam Telefoon Email

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Yannick frisart http://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/13062765/front-end-developerwebdesigner-worden-bij-emogy?utm_referrer= Hoe heet de functie: Front-end developer. Is er een verschil in de naam

Nadere informatie

Bestaat er serieus onderwijs in het maken van websites?

Bestaat er serieus onderwijs in het maken van websites? Bestaat er serieus onderwijs in het maken van websites? InGrUnDes, onderzoek naar InformationGridUnitDesign door Hans Frederik 12 april 2006 www.alexisbv.nl Agenda Vraagstelling Kaders Onderzoek Kwalificatieprofielen

Nadere informatie

Uitwerking vacatures:

Uitwerking vacatures: Uitwerking vacatures: Vacature 1: A. Het is een jong bedrijf dus het is niet zo groot. B. Het bedrijf zit in de reclamebranche dus het is een mediabedrijf. C. Een sfeervol bedrijf denk ik, er staan dingen

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015

Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015 Curriculum Vitae Peter de Leeuw 18 augustus 2015 Personalia Naam Adresgegevens Peter de Leeuw Geboortedatum 7 maart 1990 Geboorteplaats Nationaliteit Burgerlijke staat Nederlandse Ongehuwd Telefoon E-mail

Nadere informatie

1. Werken bij mijn domein

1. Werken bij mijn domein 1. Werken bij mijn domein Kwaliteit is voor jou erg belangrijk. Je voert geregeld code- reviews uit van je collega s, net zoals zij dat bij jou doen. Je houdt rekening met webrichtlijnen en je schrijft

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat.

Stappenplan. De ontwikkeling van een interface doorloopt bij Studio Wolf vier stappen. Deze stappen verduidelijken de weg naar het eindresultaat. Stappenplan Een interface is in principe alles wat de communicatie tussen de gebruiker en de computer bepaalt of vorm geeft. Het is het deel van de website of webapplicatie dat de interactie met de gebruiker

Nadere informatie

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten CMD Amsterdam Studie programma Ontwerpopleiding voor interactieve

Nadere informatie

Card sorting Sitemap Use case. Wireframes Schermontwerpen Stijlgids. Niet in les gedaan! Via je einddocument. Verkennen. Genereren.

Card sorting Sitemap Use case. Wireframes Schermontwerpen Stijlgids. Niet in les gedaan! Via je einddocument. Verkennen. Genereren. Hoorcollege 4 Verkennen Genereren Evalueren Communiceren Card sorting Sitemap Use case Wireframes Schermontwerpen Stijlgids Niet in les gedaan! Via je einddocument Schermontwerpen Pauze Stijlgids Feedback

Nadere informatie

Applicatieontwikkelaar

Applicatieontwikkelaar Applicatieontwikkelaar Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Thijsse, T.R.A. Profiel: Introductie: Hobby s: Thijsse T.R.A./ Laatst bijgewerkt: 2012.11.27 1 van 8

CURRICULUM VITAE. Thijsse, T.R.A. Profiel: Introductie: Hobby s: Thijsse T.R.A./ Laatst bijgewerkt: 2012.11.27 1 van 8 Profiel: Naam: Thijsse, Tim Richard Adriaan Roepnaam: Tim Woonplaats: Den Haag, Nederland Geboortedatum: 08 augustus 1982 Nationaliteit: Nederlands Mobiel: +31 (0)6 427 358 25 E-mail: info@timthijsse.nl

Nadere informatie

Wat had je beter kunnen doen? De vacatures hadden we eerder kunnen doen en onze tijd daarvoor beter in kunnen delen.

Wat had je beter kunnen doen? De vacatures hadden we eerder kunnen doen en onze tijd daarvoor beter in kunnen delen. Evaluatie Wat ging goed in dit onderzoek? De samenwerking tussen Donny en mij. Ook liepen we bijna altijd voor op schema dus hadden we vaak zelfs tijd over. Het interview was snel geregeld en verliep snel

Nadere informatie

Vacature Project manager

Vacature Project manager C W Vacature Project manager Loop jij warm voor projectmanagement en innovatie? January 2017 Loop jij warm voor Projectmanagement en Innovatie? Wil jij jezelf ontwikkelen binnen een jonge Fintech organisatie

Nadere informatie

Opdrachten: http://tweakers.net/vormgevingsstagiair

Opdrachten: http://tweakers.net/vormgevingsstagiair Opdrachten: 1. Verzamel vijf vacatures van banen die jij zou willen uitoefenen in je stage. Hierbij is het niet van belang of het bedrijf bij jouw in de buurt gevestigd is. 2. Beantwoord de volgende vragen

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2015. Personalia: Opleiding: Cursus: Stages: Achternaam: Van der Peet. Geboortedatum: 6 januari 1985

Curriculum Vitae 2015. Personalia: Opleiding: Cursus: Stages: Achternaam: Van der Peet. Geboortedatum: 6 januari 1985 Curriculum Vitae 2015 Personalia: Titulatuur: Ing. / B.A. Achternaam: Van der Peet Voornaam: Kevin Roepnaam: Kevin Geboortedatum: 6 januari 1985 Nationaliteit: Nederlands Woonplaats: Hoofddorp Opleidingen:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Straat : Rembrandtplein 81. Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke staat : Ongehuwd

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Straat : Rembrandtplein 81. Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke staat : Ongehuwd Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Achternaam : Lemmers Voornaam : Eric Straat : Rembrandtplein 81 Postcode : 2162 ED Woonplaats : Lisse Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke

Nadere informatie

Technologie en Interactie 3.2: software architectuur

Technologie en Interactie 3.2: software architectuur Technologie en Interactie 3.2: software architectuur Manual IAM-TDI-V2-Technologie en Interactie. Jaar 0809 blok 2 Oktober 2008 Fons van Kesteren 1/8 Inhoud Technologie en Interactie 3.2: software architectuur...

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Applicatieontwikkelaar mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Applicatieontwikkelaar mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Applicatieontwikkelaar mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008)

Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Digitaal Portfolio: Ontwerp je eigen website CMD project: Jaar 1, kwartaal 2 (winter, 2007-2008) Hogeschool Rotterdam Media aan de Maas Opleiding: Communication & Multimedia Design Auteur(s): Bas Leurs

Nadere informatie

De Digitale Academie. Grafische & Webdesign opleidingen. Opleidingsoverzicht

De Digitale Academie. Grafische & Webdesign opleidingen. Opleidingsoverzicht De Digitale Academie Grafische & Webdesign opleidingen Opleidingsoverzicht Opleiding DTP met InDesign & vormgeven met Creative Suite Opleiding DTP met InDesign & vormgeven met Creative Suite Door personeel

Nadere informatie

building your digital world WAAROM WAT & HOE PRODUCTEN

building your digital world WAAROM WAT & HOE PRODUCTEN building your digital world WAAROM WAT & HOE PRODUCTEN Tizio is een multidisciplinair softwarebureau in de ruimste zin van het woord. Wij ontwerpen en ontwikkelen alle soorten websites en software. Websites

Nadere informatie

Onderzoek stage portfolio

Onderzoek stage portfolio Onderzoek stage portfolio Dorigo Smit Inleiding Het is nu Februari 2015 en we zijn nu op het punt aangekomen dat we over gaan naar fase 3. In deze fase gaan wij ons voorbereiden op onze stage. Een goede

Nadere informatie

Nico Raes User Experience Designer

Nico Raes User Experience Designer Nico Raes Nationaliteit Belg Geslacht Man Geboren op 10/08/1983 Bij Monkeyshot sinds 2012 Opleiding & training Opleiding Master in de Germaanse talen UGent Usability Certification Program (2007) Human

Nadere informatie

ed.de.tollenaer@deictuitgever.nl http://www.deictuitgever.nl http://www.linkedin.com/in/eddetollenaer

ed.de.tollenaer@deictuitgever.nl http://www.deictuitgever.nl http://www.linkedin.com/in/eddetollenaer CURRICULUM VITAE Personalia Naam Voornamen Roepnaam Adres Postcode en plaats Telefoon Mobiel E- Mail Website LinkedIn Geboortedatum en - plaats Nationaliteit Burgerlijke staat Geslacht Rijbewijs Tollenaer,

Nadere informatie

Social media is geen onbekend terrein voor Megin. Verschillende kanalen zet zij in om een grotere naamsbekendheid en zichtbaarheid te creëren.

Social media is geen onbekend terrein voor Megin. Verschillende kanalen zet zij in om een grotere naamsbekendheid en zichtbaarheid te creëren. Curriculum Vitae Naam: Megin Peeters Adres: Parkstraat 70 Postcode: 6828 JL Woonplaats: Arnhem (NL) Geboortedatum: 27 april 1983 E-mailadres: info@linklabel.nl Website: www.linklabel.nl Profiel Megin Peeters

Nadere informatie

is front-end kennis relevant voor een UX designer

is front-end kennis relevant voor een UX designer In hoeverre is front-end kennis relevant voor een UX designer tijdens een designproces? Door: Wessel Grift Onderzoeksvraag In hoeverre is het hebben van front-end development kennis relevant voor een

Nadere informatie

Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS!

Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS! Pas op voor de besmettelijke PORTFOLIOSIS! Nadenken Voorbereiding Maken Presenteren NADENKEN Nadenken Voorbereiding Maken Presenteren Soul-searching Persoonlijkheid Ervaring Doelen Waarden Sterktes en

Nadere informatie

Het beste idee van Nederland

Het beste idee van Nederland Het beste idee van Nederland H O&O-Manon Vos-Vlamings (opleiding Human Technology) O&O-KEUZE COLLEGE PROJECT Industrieel product ontwerpen INFORMATIE VOOR DE LEERLINGEN Dit jaar najaar start op t.v. het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

Vormgeving Werkgroep 04! Gebruik van een grid en interactie. Bron: smashingmagazine.com, image credit: Kristian Bjornard

Vormgeving Werkgroep 04! Gebruik van een grid en interactie. Bron: smashingmagazine.com, image credit: Kristian Bjornard Vormgeving Werkgroep 04! Gebruik van een grid en interactie Bron: smashingmagazine.com, image credit: Kristian Bjornard Programma deze week # In de werkgroep vandaag: Het visual designproces, de uitwerkingsfase

Nadere informatie

in het kort Blog Supershift - 4 oktober 2013 Start onderneming 1 oktober 2006 Ondernemersschap B.V. Marc Molendijk Bedrijfslocatie Delft

in het kort Blog Supershift - 4 oktober 2013 Start onderneming 1 oktober 2006 Ondernemersschap B.V. Marc Molendijk Bedrijfslocatie Delft Blog Supershift - 4 oktober 2013 Op 1 juli 2006 zijn webinteractie en Suburban Media samen Supershift io gestart. Dit is op 1 oktober 2006 een besloten vennootschap geworden. De twee bedrijven zijn met

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Inleiding Studenten van de opleiding CMD Amsterdam maken in het afstudeerjaar hun individuele afstudeerproject.

Nadere informatie

Barry van Zanten. Ux Designer / Developer. Kokosnootstraat 39, 2555 XB Den Haag www.uthinkicreate.nl - barry@uthinkicreate.nl - 06 52 68 24 64

Barry van Zanten. Ux Designer / Developer. Kokosnootstraat 39, 2555 XB Den Haag www.uthinkicreate.nl - barry@uthinkicreate.nl - 06 52 68 24 64 Barry van Zanten Ux Designer / Developer Kokosnootstraat 39, 2555 XB Den Haag www.uthinkicreate.nl - barry@uthinkicreate.nl - 06 52 68 24 64 Personalia Naam: Barry van Zanten Adres: Kokosnootstraat 39

Nadere informatie

Evert Bal UX Design, Strategy & Prototyping

Evert Bal UX Design, Strategy & Prototyping Evert Bal UX Design, Strategy & Prototyping Ik ben een T-shaped designer. Samen met het team van stakeholders, developers en andere betrokken werken vanuit het grote plaatje naar mooie oplossingen voor

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

Inzetbaar als app designer, Interaction designer, usability specialist, website designer, graphic designer

Inzetbaar als app designer, Interaction designer, usability specialist, website designer, graphic designer Personalia Naam: Janneke Möhlmann Adres: Maashavenkade 131 Postcode: 3072ES Woonplaats: Rotterdam Telefoon: 06 24 65 64 83 E-mailadres: janneke@jijenik.com Website: http://www.jijenik.com Geslacht: Vrouw

Nadere informatie

SKALAR. Medewerker Salessupport. Laboratory & Process Analysis. De functie: De eisen: Wij bieden:

SKALAR. Medewerker Salessupport. Laboratory & Process Analysis. De functie: De eisen: Wij bieden: en internationale verkoop en aftersales. Voor de afdeling Salessupport, is Skalar op zoek naar een fulltime: Medewerker Salessupport - Opstellen van offertes - Adviseren en informeren van (potentiële)

Nadere informatie

Your Future, our boost!

Your Future, our boost! Your Future, our boost! www.e-boost.be 1 E-BOOST: WIE ZIJN WE, WAT DOEN WE? e-boost, da s een groep van 4 jonge wolven en ervaren rotten in het vak die Drupal ademen, denken, dromen... Altijd op zoek naar

Nadere informatie

Stagiair(e) industrieel ontwerp gezocht. met een passie voor het ontwerpen van gebruiksvriendelijke producten voor de zorg.

Stagiair(e) industrieel ontwerp gezocht. met een passie voor het ontwerpen van gebruiksvriendelijke producten voor de zorg. Stagiair(e) industrieel ontwerp gezocht met een passie voor het ontwerpen van gebruiksvriendelijke producten voor de zorg. januari 2016 Panton Panton, ontwerpers voor de zorg, zet zich in voor het verbeteren

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

VACATURE. Technisch consultant

VACATURE. Technisch consultant VACATURE Technisch consultant 2016 TECHNISCH CONSULTANT ServiceNow 2 Paphos Group zoekt Gedreven Technisch Consultants die affiniteit hebben met Service Management Tooling en zich graag (verder) willen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Barry van Zanten. 1995-1999 Grafisch Lyceum Utrecht Utrecht

Curriculum Vitae. Barry van Zanten. 1995-1999 Grafisch Lyceum Utrecht Utrecht Curriculum Vitae Barry van Zanten Personalia Naam: Barry van Zanten Adres: Weimarstraat 289 Postcode + woonplaats: 2562HJ Den Haag Mobiel: 06-52682464 E-mail: barry@isolf.nl Geboortedatum: 09 september

Nadere informatie

Medewerker Promotie Marketing en Services (32-36 uur pw) Functieomschrijving

Medewerker Promotie Marketing en Services (32-36 uur pw) Functieomschrijving Medewerker Promotie Marketing en Services (32-36 uur pw) Functieomschrijving Situatieschets De publieksdiensten van de Openbare Bibliotheek Amsterdam omvat wijkbibliotheken en een Centrale Bibliotheek

Nadere informatie

Succesvol websites bouwen vanuit een concept

Succesvol websites bouwen vanuit een concept Succesvol websites bouwen vanuit een concept Docent: Ruben Olislagers 1 Internetstrategie Begin met een gedegen plan 2 User Centered Design Ontwerpen vanuit de wensen en behoeften van de doelgroep Wie

Nadere informatie

Agile werken: zó doen we dat

Agile werken: zó doen we dat Agile werken: zó doen we dat Bij Freshheads werken we graag volgens de Agile aanpak. De voordelen? Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit, snellere resultaten en grotere betrokkenheid. Maar hoe gaat het

Nadere informatie

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2012 Locatie Berchem

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2012 Locatie Berchem MICROSOFT MS Windows MS Word basis MS Word gevorderd MS Word voor professionals MS Excel basis OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2012 Locatie Berchem 2 jan 27 23 apr 18 jun 20 15 okt 10 dec 29 & 2 22 & 24 28 &

Nadere informatie

Curriculum vitae. Tim Velraeds

Curriculum vitae. Tim Velraeds Curriculum vitae Tim Velraeds Persoonlijke gegevens Dit gedeelte is niet zichtbaar in de online versie van mijn CV. Mocht je interesse hebben, neem dan contact met mij op via info@timvelraeds.nl of via

Nadere informatie

Design is a funny word. Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it s really how it works.

Design is a funny word. Some people think design means how it looks. But of course, if you dig deeper, it s really how it works. C U R R I C U L U M V I TA E Who s this guy, Mijn naam is Marvin Burggraaf. Een jonge ontwerper met passie voor design. Design betekent voor mij meer dan een mooi vormgegeven website. Het betekent; denken

Nadere informatie

Personalia. Kim Deuning Sluiskeshoeven GN Rosmalen

Personalia. Kim Deuning Sluiskeshoeven GN Rosmalen Personalia Kim Deuning 27-01-1982 Sluiskeshoeven 30 5244 GN Rosmalen kim@beeldspinsels.nl 06-31 99 34 90 www.beeldspinsels.nl werkervaring lead designer Jan 2008 - Heden Qlvr Bij Qlvr houd ik me bezig

Nadere informatie

Master Of Code voor haar opdrachtgevers

Master Of Code voor haar opdrachtgevers Master Of Code voor haar opdrachtgevers nov12 Een trend: mobiel in zakelijk verkeer Een trend: mobiel in zakelijk verkeer(2) 1,6 miljoen x online boekjes bekeken waarvan 600.000 keer via mobiele apparaten

Nadere informatie

visuele communicatie Auteur: Raoul Postel

visuele communicatie Auteur: Raoul Postel visuele communicatie Auteur: Raoul Postel het idee het concept het doel: een logisch proces naar een verrassend concept / idee het concept / idee vertalen naar vormgeving en medium het idee het concept

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Masterclass Office 365 - SharePoint Online in het onderwijs APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Office 365 in het onderwijs Microsoft Office 365 biedt besturen en scholen de unieke mogelijkheid om samenhang

Nadere informatie

Oog voor eigenheid. Maatwerk

Oog voor eigenheid. Maatwerk Oog voor eigenheid webdesign.casalinda.nl linda@casalinda.nl tel 023 529 4163 Ben je een kleine zelfstandige, en heb je grote ambities? Dan wil je een professioneel ogende website. En dan geen standaard

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

Persoonlijk OntwikkelingsPlan Simon Hoekstra 10 oktober 2012

Persoonlijk OntwikkelingsPlan Simon Hoekstra 10 oktober 2012 Persoonlijk OntwikkelingsPlan Simon Hoekstra 10 oktober 2012 Opdrachtsomschrijving CCCP is een tv en reclamebureau onder een dak. Ik ben aangenomen voor op de redactie van RamBam. Een TV programma van

Nadere informatie

ervaring in computer training bvba open kalender opleidingen 2013 1

ervaring in computer training bvba open kalender opleidingen 2013 1 OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2013 Locatie Berchem MODULES MICROSOFT MS Windows 28 jan 25 17 jun 9 sep 1 240,00 4 nov 30 dec MS Word basis 30 jan & 1 27 & 29 MS Word gevorderd 2 & 4 jan 18 & 19 24 & 26 apr

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2013 Locatie Berchem

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2013 Locatie Berchem OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2013 Locatie Berchem MODULES MICROSOFT MS Windows MS Word basis MS Word gevorderd MS Word voor professionals MS Excel basis 28 jan 25 mrt 17 jun 9 sep 4 nov 30 dec 30 jan & 1

Nadere informatie

Niels van den Hoek. Persoonlijke gegevens. Wie ik ben, in een notendop. Opleidingen en cursussen. Kennisniveau en vaardigheden

Niels van den Hoek. Persoonlijke gegevens. Wie ik ben, in een notendop. Opleidingen en cursussen. Kennisniveau en vaardigheden CV Niels van den Hoek Persoonlijke gegevens Naam Niels van den Hoek Woonplaats Hoogland Geboortedatum 15 oktober 1980 Nationaliteit Nederlandse Burgerlijke staat Getrouwd Talen (woord) Nederlands, Engels

Nadere informatie

STAGE VERSLAG LVB NETWORKS

STAGE VERSLAG LVB NETWORKS STAGE VERSLAG LVB NETWORKS Stagiair : Praktijkopleider : Stagebegeleider : Periode : Inlever Datum : Michael Scherpenisse Jeffrey van Draanen Bert de Boer 1 2 April, 2015 Opmerking Beoordeling stageverslag:

Nadere informatie

Informatie Architectuur

Informatie Architectuur Informatie Architectuur D-reizen.nl ziet een toename van klanten in de leeftijd tot 19 jaar die door heel het jaar online vakanties boeken. Deze vakanties zijn vaak een combinatie aanbieding van vervoer

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast De gamedeveloper overlegt met het ontwikkelteam om de technische realisatie

Nadere informatie

DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT

DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT KULeuven Opleidingen : Master in Industriële Wetenschappen: Elektronica ICT Master in Industrial Sciences: Electronic Engineering DLR Domeinspecifieke Leerresultaten (DLR) van de Master in Industriële

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/11 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Design for Mobile. Projectplan CMD jaar 2. Remco Dekker Daan van Klinken Sybren Wartna CMD3A UXD

Design for Mobile. Projectplan CMD jaar 2. Remco Dekker Daan van Klinken Sybren Wartna CMD3A UXD I C I Projectplan CMD jaar 2 Remco Dekker Daan van Klinken Sybren Wartna CMD3A UXD INHOUDSOPGAVE IPHONE PLATFORM 3 DE IPHONE 4 APPS 5 AAN DE SLAG MET APPS 6 BRIEFING 7 KONGINNEDAG 8 LOWLANDS 9 BUSINESS

Nadere informatie

2013.08.01 Job profiel Web Analyst Nuon

2013.08.01 Job profiel Web Analyst Nuon Koningsstraat 53 1211 NK Hilversum Nederland Telefoon +31 35 6460343 Fax +31 35 6460345 www.careeropeners.nl 2013.08.01 Job profiel Web Analyst Career Openers puts a-players in contact with a-companies.

Nadere informatie

DONT FEAR THE POP Steven Liemberg 07/08 Periode 2

DONT FEAR THE POP Steven Liemberg 07/08 Periode 2 DONT FEAR THE POP Steven Liemberg 07/08 Periode 2 POP van Steven Liemberg. Curriculum Vitae Naam Steven Liemberg Adres en postcode Peijzerweg 68-4 Plaats Groningen Geboortedatum 29-05-1988 Studentnummer

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy DIGITAL CONCEPT DEVELOPMENT Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen

Nadere informatie

Curriculum Vitae april 2006

Curriculum Vitae april 2006 Curriculum Vitae april 2006 Ruud Vendeloo Interaction designer / projectleider Personalia Naam: Ruud Vendeloo Adres: Waterloostraat 197 Woonplaats: Rotterdam Postcode: 3062 TN Telefoon: +31 6 290 410 62

Nadere informatie

Support Engineer There are no translations available.

Support Engineer There are no translations available. Support Engineer Wij zoeken een gemotiveerde, enthousiaste collega die goed kan luisteren en doorvragen om de klantvraag helder te krijgen en die de sociale vaardigheden heeft om de vele soorten klanten

Nadere informatie

Plan van aanpak Toogle

Plan van aanpak Toogle Plan van aanpak Toogle Gemaakt door, Kevin Donkers Paul v.d. Linden Paul Eijsermans en Geert Tapperwijn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...3 3 Projectopdracht...4 4 Projectactiviteiten...5

Nadere informatie

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering

V2 assessments rooster B. 14 februari 2012 A.W.M. Feleus. gaan testen en kunnen jullie ook zi welk team. Tags: Internationalisering Gepost door Jacub Nolsen Voorzitter opleidingscommissie De opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) Amsterdam leert studenten alles over het ontwerpen van online interactieve media. Dit betekent

Nadere informatie

Didier Lebrun business development & account management

Didier Lebrun business development & account management Vertaling Localisatie Didier Lebrun business development & account management De onderneming biedt vertaal-en lokalisatiediensten aan in meerdere talen en is gespecialiseerd in: o marketing materiaal o

Nadere informatie

Richard. Richard gaat complexe uitdagingen niet uit de weg. Het geeft dan ook een enorme kick wanneer hij de puzzel kloppend heeft gekregen.

Richard. Richard gaat complexe uitdagingen niet uit de weg. Het geeft dan ook een enorme kick wanneer hij de puzzel kloppend heeft gekregen. Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Richard Regio: Leiden Geboortedatum: 3 mei 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs:

Nadere informatie

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document GROEP WETENSCHAP & TECHNOLOGIE FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN W. DE CROYLAAN 6 BUS 2000 3001 HEVERLEE, BELGIË HEVERLEE 30 juli 2013 Nota Generieke leerresultaten van FIIW 1 Genese van het

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ming Klots www.ming.nl

Curriculum Vitae Ming Klots www.ming.nl Curriculum Vitae Ming Klots www.ming.nl Personalia Achternaam Klots Voornaam Ming E-mail info@ming.nl Adres Waalstraat 142 III Postcode 1079 ED Telefoonnummer 020 6425473 / 06 17142265 Nationaliteit Nederlands

Nadere informatie

Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen.

Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 Jasper@rockstars.nl Bas Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Roepnaam: Bas Regio: Utrecht

Nadere informatie

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs

Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs Masterclass SharePoint 2013 in het onderwijs APS IT-diensten Utrecht Pagina 1 SharePoint 2013 in het onderwijs SharePoint 2013 biedt onderwijsorganisaties de unieke mogelijkheid om samenhang aan te brengen

Nadere informatie

jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting

jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting Wie wij zijn Report Company is specialist op het gebied van jaarverslagen en aanverwante corporate publicaties. Iedere onderneming of instelling

Nadere informatie

Onderzoeksvaardigheden 2

Onderzoeksvaardigheden 2 Performance van Phonegap Naam: Datum: april 2012 Studentnummer: 0235938 Opleiding: CMD Docenten: Pauline Krebbers Modulecode: MEDMO101DT Modulenaam: Onderzoeksvaardigheden 2 / Media & Onderzoek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Given Hirschau. Curriculum vitae

Given Hirschau. Curriculum vitae Given Hirschau Curriculum vitae Als een leergierige gedreven jongeman is het mijn streven om de beste creatieve front-end developer te zijn. Mijn passie is om met mijn klanten mee te denken en naar tevredenheid

Nadere informatie

Algemene regels. Stappenplan webdesign

Algemene regels. Stappenplan webdesign Algemene regels Stappenplan webdesign Kleurengebruik Denk bij het maken van een website aan je kleurencombinaties. Gebruik niet meer dan 4 kleuren; Achtergrond; Heading/ Subheading; Platte tekst; Links.

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het multimedia productieproces 3. De uitvoering MM-02-06-01

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het multimedia productieproces 3. De uitvoering MM-02-06-01 OPDRACHTKAART MM-02-06-01 De uitvoering Voorkennis: Je hebt multimedia-opdrachten 1 tot en met 5 (MM-02-01 t/m MM-02-05) afgerond. Je kunt met behulp van multimedia-software, zoals bijvoorbeeld Macromedia

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem, 16-9-14 Opgesteld door: Maurice Wildenberg, 537811 Maurice@softwarehub.nl Instituut: Hogeschool Inholland Plan van Aanpak Portfoliowebsite

Nadere informatie

Het ALICE Project: Beeldbellen voor ouderen

Het ALICE Project: Beeldbellen voor ouderen Het ALICE Project: Beeldbellen voor ouderen Paul Dijkgraaf (ThuisConnect) Eindhoven, 23 Juni 2011 Advanced Lifestyle Improvement system & new Communication Experience Het ALICE Project 5 Partners uit 3

Nadere informatie

Technisch productontwerper gezocht. met een passie voor slimme constructies en het ontwerpen van gebruiksvriendelijke producten

Technisch productontwerper gezocht. met een passie voor slimme constructies en het ontwerpen van gebruiksvriendelijke producten Technisch productontwerper gezocht met een passie voor slimme constructies en het ontwerpen van gebruiksvriendelijke producten juli 2014 Panton Ontwerpstudio Panton zet zich in voor het verbeteren van

Nadere informatie

UWV Informatieavond Dinsdag 17 januari 2017

UWV Informatieavond Dinsdag 17 januari 2017 UWV Informatieavond Dinsdag 17 januari 2017 Programma 19.00 René Steuer - oprichter Competence Factory 19.20 Alrik Mol - UWV 19.30 Webdevelopment - Arno Mol 19.40 Wordpress - John Oosterlaar 19.50 Interaction

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN

ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN ONDERZOEK CONCEPTING TECHNISCHE DOCUMENTATIE BEGROTEN HET RESULTAAT, DAT TELT www.d-tt.nl Spuistraat 112, 1012VA, Amsterdam 020 682 2134 WELKOM Bij DTT Multimedia denken we

Nadere informatie

Industrieel Ontwerpen

Industrieel Ontwerpen Industrieel Ontwerpen Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen in Twente Industrieel Ont Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen houdt zich bezig met het ontwikkelen

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Eigen werk in beeld brengen Plaats en functie in de organisatie

Eigen werk in beeld brengen Plaats en functie in de organisatie Naam: Studentnummer: 0235938 Opleiding: CMD Docent: Maaike Rotteveel-Wagenaar Modulecode: INFWPR13DT Modulenaam: Eigen werk in beeld brengen Bedrijfsnaam: Javaware Inleiding In deze opdracht wil ik inzicht

Nadere informatie

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2015 Locatie Wilrijk. DAGOPLEIDINGEN Van 9.00-12.00 en van 13.00-16.00

OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2015 Locatie Wilrijk. DAGOPLEIDINGEN Van 9.00-12.00 en van 13.00-16.00 OPEN KALENDER OPLEIDINGEN 2015 Locatie Wilrijk MODULES MICROSOFT MS Windows MS Word basis MS Word gevorderd MS Word voor professionals MS Excel basis 9 feb 10 apr 1 jun 27 jul 1 240,00 21 sep 16 nov 22

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development Instituut voor Communicatie, Media & IT Game Design & Development EELCO BRAAD // NIEK JONKER drs. Eelco Braad University Lecturer Game Design & Development Master of Computational Science & Scientific

Nadere informatie