Jaarverslag 2014 maart Jaarverslag Stichting BIZ Binnenstad Roermond. maart 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 maart 2015. Jaarverslag 2014. Stichting BIZ Binnenstad Roermond. maart 2015"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 maart 2015 tel: Pagina 1 van 21

2 Voorwoord Roermond heeft een grenzeloze ambitie, mede aangewakkerd door het gegeven dat ondernemers, Gemeente en andere belanghebbenden continue op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen. De Roermondse binnenstad werd voor de oprichting van Stichting BIZ Binnenstad Roermond steeds geconfronteerd met het probleem van de freeriders. Ondernemers die wel de vruchten plukken van de inspanning van het collectief, maar daar geen actieve bijdrage aan willen leveren. Door de invoering van de experimentenwet Bedrijven Investering Zone (BIZ) is dit probleem ondervangen. Nu betaalt iedereen in het BIZ gebied mee aan gezamenlijke activiteiten die ten goede komen van de binnenstadondernemers in het BIZ gebied. De BIZ is dus een mooi instrument om de enorme ambitie waar te maken. De experimentenwet is in Roermond van kracht in de periode 2011 t/m In 2014 kwam het laatste BIZ jaar van de huidige BIZ periode in zicht. Gedurende het jaar 2014 kwam daardoor steeds meer het besef bij de bestuursleden en andere betrokkenen dat er alweer vooruit moet worden gekeken naar een nieuwe draagvlakmeting en een nieuwe BIZ periode. De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken (EZ) heeft op 18 november 2014 de nieuwe BIZ-wet aangenomen. Daarmee is de parlementaire behandeling afgerond en zal de nieuwe BIZ wet uiterlijk op in werking treden. Naast het oprichten van een nieuwe BIZ valt ook de verlenging van een bestaande BIZ onder de nieuwe BIZ-wetgeving. Wilbert Cremer Voorzitter tel: Pagina 2 van 21

3 Inhoudsopgave Inleiding p. 4 Visie en doelstellingen p. 5 Bestuur p. 6 Activiteiten Samenwerking Stichting Citymanagement Roermond p. 8 Belangenbehartiging p. 8 Communicatie p. 8 Retail Intervention Team p. 9 Ambulance Bike team p. 10 AED s p. 10 Sneeuwruimen p. 10 Anti-plak coating p. 11 Passantentellingen p. 11 Balkonconcerten p. 11 Asbestbrand charme offensief p. 12 Leegstandbestrijding p. 13 Beleving p. 13 Banieren p. 13 Het Nieuwe Winkelen p. 13 Bloem- en kerstdeco p. 15 Routing p. 16 Entertainment Sint periode p. 17 Straat- en ondernemersverenigingen p. 18 Verantwoording behalen doelen p. 19 tel: Pagina 3 van 21

4 Inleiding Eind 2009 heeft de Stichting Roermondse binnenstad Ondernemers (SRO) het idee gevat om te komen tot de oprichting van een ondernemersfonds in de binnenstad van Roermond. De voornaamste reden hiervoor waren de op stapel staande bezuinigingen bij de Gemeente, waardoor Roermond niet langer het behaalde hoge niveau zou kunnen behouden tenzij de ondernemers hierin een eigen verantwoordelijkheid zouden nemen. Na het bekijken van de diverse constructies voor ondernemersfondsen, heeft het SRO in overleg met Gemeente en Citymanagement Roermond gekozen voor de experimentenwet Bedrijven Investering Zone (BIZ). Een groot deel van 2010 stond in het thema van het verwerven van draagvlak voor de Bedrijven Investering Zone. Dit heeft erin geresulteerd dat tijdens de draagvlakmeting in de binnenstad van Roermond voldoende draagvlak was voor de realisatie van een BIZ. Vanaf 1 januari 2011 is er in de binnenstad van Roermond een ondernemersfonds, waaraan alle ondernemers in het betreffende gebied (verplicht) een bijdrage doen. De ondernemers die bijdragen zijn onder te verdelen in drie categorieën: detailhandel, horeca en dienstverlening. De ondernemers doen een bijdrage, die door de Gemeente wordt geïnd door een opslag op de WOZ-heffing. Hoe hoog deze opslag is, is afhankelijk van het gebied waarin de ondernemer gevestigd is en de WOZ-waarde van het pand. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het kerngebied en aanloop straten. De bijdragen die worden geïnd, keert de Gemeente jaarlijks uit aan de (SBBR). In dit verslag leest u meer over de visie en doelstellingen van SBBR, wie de personen achter deze stichting zijn en welke activiteiten de SBBR in het jaar 2014 heeft ontplooid. tel: Pagina 4 van 21

5 Visie en doelstellingen In het BIZ Plan Binnenstad Roermond heeft de Stichting Roermondse binnenstad Ondernemers (SRO) een visie en doelstellingen geformuleerd die ten grondslag liggen aan de oprichting van SBBR. Hieronder leest u deze visie en doelstellingen van SBBR. Visie Het initiatief BIZ Binnenstad Roermond staat voor het vergroten van de aantrekkingskracht van de Roermondse binnenstad. Het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit, dan wel eventueel enig ander publiek belang in de openbare ruimte van het BIZ gebied, staan hierbij centraal. Doelstellingen Hoofddoelstelling De aantrekkelijkheid van de Roermondse binnenstad vergroten, waardoor meer bezoekers de binnenstad bezoeken. In 2009 werd de Roermondse binnenstad bezocht door ruim 7 miljoen bezoekers. Doelstelling is om binnen 5 jaar dit bezoekersaantal te verhogen van 7 miljoen naar 10 miljoen bezoekers in Subdoelstellingen Om bovengenoemde hoofddoelstelling te bereiken zijn enkele subdoelstellingen geformuleerd: - extra betrokkenheid creëren van ondernemers en bewoners; - vergroten bezoekerstroom Designer Outlet Center naar de binnenstad van ca. 20% naar 40%; - vergroten van de beleving door bezoekers van de binnenstad; - verlengen van de verblijfsduur; - creëren van herhalingsbezoeken; - verbeteren van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de binnenstad. tel: Pagina 5 van 21

6 Bestuur Hieronder ziet u een overzicht van de bestuursleden van SBBR. Onafhankelijk voorzitter Secretaris Penningmeester Wilbert Cremer Dennis van Dijk Remco van den Hout Dienstverlening - Retail - Zuiderhuis Isidorus Edelsmid Paul van den Hout Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Peter Brouwers Wim Cox Raymond Goessens Dienstverlening Horeca Cox & Co Retail - Jamin Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Ron Groznik Paul Creemers Onno de Bock Retail Regalino Horeca Retail - Salons de Bock tel: Pagina 6 van 21

7 Bestuurslid Wouter Rexwinkel Retail VIBE Bestuurslid Piet Masolijn Retail - Masolijn Riet en Rotan Wouter Rexwinkel en Piet Masolijn zijn in decemer 2014 als nieuw bestuurslid toegetreden waarmee alle straatverenigingen in het bestuur van SBBR vertegenwoordigd worden. Het totaal aantal bestuursleden van SBBR bedraagt nu elf. Het bestuur vergadert iedere 1 e woensdag van de maand om uur. Het bestuur wordt geadviseerd door een economisch consulent van de Gemeente Roermond (Marian Evers en Franny Craemers), de winkelstraat- en citymanager (Rens Hendrikx), de teammanager (Paulien Ramakers) en/of management assistent (Juul Kessels) van Citymanagement Roermond. tel: Pagina 7 van 21

8 Activiteiten Roermond heeft een prachtige binnenstad, die niet voor niets is benoemd tot Beste Binnenstad '. Deze titel heeft de binnenstad verworven doordat er jarenlang veel is geïnvesteerd in de hardware (winkels, monumenten en infrastructuur) en de software (veiligheid, evenementen en sfeerelementen zoals bloemen en kerstdeco). Essentieel hierbij is een goede lokale samenwerking. Ook in wil SBBR deze stijgende lijn voortzetten en bewijzen dat Roermond Beste Binnenstad blijft. In dit deel leest u over de activiteiten die SBBR in 2014 heeft uitgevoerd of die in opdracht van SBBR zijn uitgevoerd. Samenwerking Stichting Citymanagement Roermond Het bestuur van SBBR bestaat uit vrijwilligers die hun spaarzame vrije tijd inzetten om het beste uit de Roermondse binnenstad te halen. SBBR heeft Citymanagement Roermond opdracht gegeven voor projectbegeleiding en secretariaatsvoering om de slagkracht van SBBR te vergroten. Zowel de functie van onafhankelijk voorzitter als alle overige bestuursleden zijn namelijk onbezoldigde functies. Citymanagement zorgt voor de totale projectcoördinatie die start met het indienen van een voorstel, vergunningaanvraag en eindigt met de realisatie en nazorg. Projecten waarvoor projectbegeleiding wordt ingezet zijn o.a. bloemdeco, kerstdeco, Retail Intervention Team, Ambulance Bike Team, leegstandbestrijding, sneeuwruimen en het Sinterklaas- en Kerstentertainment. De secretariaatsvoering betreft de verslaglegging, maar ook de financiële administratie, website onderhoud, het versturen van nieuwsbrieven en de één-loket-functie. Belangenbehartiging Eén van de belangrijkste activiteiten van SBBR is het behartigen van de belangen van de BIZ ondernemers. SBBR signaleert problemen en knelpunten van algemene aard en gaat hiermee aan de slag. Bestuursleden, voornamelijk de leden van het dagelijks bestuur, nemen frequent deel aan overleg, werkgroepen en klankbordgroepen. Enkele platforms waarin SBBR vertegenwoordigd is: Overleg Platform Economie en Toerisme (OPET), Bestuur Stichting Citymanagement Roermond, Winkel Veiligheid, Branche Advies Commissie (BAC), Beleving, het Parkeerpanel, Mobiliteitsfonds en Het Nieuwe Winkelen. Daarnaast hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van SBBR en wethouders en/of ambtenaren van de Gemeente Roermond. Veelbesproken onderwerpen bij de belangenbehartiging waren: financiële mogelijkheden van de BIZ, continuering BIZ na 2015, bereikbaarheid, winkelopeningstijden, reiniging en veiligheid. Communicatie SBBR zet als vaste communicatiemiddelen haar website, nieuwsbrief en Facebookpagina in. Vragen van ondernemers komen niet alleen per telefoon of per binnen, maar ook via het kanaal van de winkelstraatmanager. Alle vragen worden per geval behandeld. Eenmaal per jaar organiseert de SBBR een jaarvergadering voor alle binnenstadondernemers. Hieronder worden de website, jaarvergadering, nieuwsbrief en Facebookpagina toegelicht. Website Op de website is informatie te vinden over de oprichting van SBBR, de bestuursleden en de activiteiten van SBBR. De website heeft in unieke bezoekers gehad, een stijging van 56% t.o.v Jaarvergadering BIZ Roermond: van, voor en door ondernemers Op 24 maart 2014 heeft in TheaterHotel de Oranjerie de jaarvergadering van SBBR plaatsgevonden. Onder leiding van dagvoorzitter Marc Breugelmans zijn actuele thema s die spelen in de Roermondse binnenstad aan bod tel: Pagina 8 van 21

9 gekomen. De aanwezige ondernemers werd gevraagd om actief mee te denken over de toekomst van de binnenstad. Gastspreker Marc Bauwens gaf zijn visie op het succes van het Designer Outlet Roermond (DOC), waar hij General Manager is. Hij benadrukte dat hier kansen liggen voor de binnenstad. Het DOC trok in ,7 miljoen bezoekers waarvan ongeveer 1,4 miljoen ook de binnenstad hebben bezocht. Ondernemers van de binnenstad kunnen hier hun voordeel uit halen. Bijvoorbeeld door in te spelen op het feit dat er op 10 feestdagen per jaar gemiddeld bezoekers op een steenworp afstand van de binnenstad verwijderd zijn. Als laatste gastspreker van de avond werd het parkeerbeleid toegelicht door Stan van de Hulsbeek. De ontwikkelingen in het parkeren in binnensteden is volgens de externe adviseur van de gemeente moeilijk te voorspellen. De technologische ontwikkelingen spelen hierbij een belangrijke rol. Zo is het in de (nabije) toekomst mogelijk om digitaal af te rekenen, parkeerplaatsen vooraf te reserveren en over 10 tot 15 jaar zijn er volledig zelfrijdende auto s op onze wegen. Nieuwsbrief In het begin van het jaar is overeengekomen dat SBBR i.s.m. Citymanagement Roermond en Gemeente Roermond een fysieke nieuwsbrief gaat uitgeven. In 2014 is de fysieke nieuwsbrief vijf maal uitgegeven: medio april (1 e editie), eind juni (2 e editie), eind september (3 e editie), medio oktober (extra editie i.h.k.v. week van de veiligheid), medio december (4 e editie). De nieuwsbrief wordt huis-aan-huis (bij ondrnemers) bezorgd in de binnenstad inclusief de hele Singelring. Aan geinteresseerden die buiten het gebied zijn gevestigd wordt de nieuwsbrief ook per mail toegestuurd. Ten slotte ligt de nieuwsbrief in de daarvoor bestemde plaatsen in het Ondernemersplein Limburg. Het doel van de nieuwsbrief is de (binnenstad) ondernemers en andere betrokkenen op de hoogte te houden van de activiteiten van beide organisaties en alle interessante ontwikkelingen in de stad Roermond. Facebookpagina SBBR zet haar Facebookpagina, onder de naam BIZ binnenstad Roermond, in om (binnenstad) ondernemers en andere betrokkenen op de hoogte te houden van de activiteiten en alle interessante ontwikkelingen in de stad Roermond. Op 1 januari 2014 had de pagina 112 likes. Op 31 december 2014 waren dit er 290. Retail Intervention Team In 2012 is in opdracht van de BIZ een onderzoek gedaan naar de beleving van het veiligheidsgevoel van ondernemers en personeelsleden. Op basis van de resultaten is eind 2012 in de vorm van een proef gestart met inzet van het Retail Intervention Team. Dit team werd zeven dagen per week ingezet in de binnenstad. Zij hebben in de proefperiode op wisselende tijdstippen op alle routes in de binnenstad gesurveilleerd van winkel tot winkel. In het geval dat winkelpersoneel een onveilige/ongewenste situatie waarnam of zich onveilig voelde kon men de beveiligers aanspreken of telefonisch een beroep op hen doen. De beveiligers waren dan binnen zeer korte tijd ter plaatse om assistentie te verlenen. In 2013 is dit proefproject geëvalueerd, waarbij naar voren kwam dat alle betrokken partijen groot voorstander waren om dit project in en na 2013 te continueren. Uit de evaluatie van de tel: Pagina 9 van 21

10 proef kwam namelijk naar voren dat de winkeliers en personeelsleden zowel de korte reactietijd als het optreden van de beveiligers als zeer positief hebben ervaren. Dit had weer een positief effect op het veiligheidsgevoel van met name het winkelpersoneel. In 2014 was er t/m 29 maart weer extra beveiliging in de Roermondse binnenstad. En ook vanaf 13 oktober werd het RIT weer ingezet en zijn alle ondernemers in de binnenstad door de beveiligers bezocht en zijn de contactgegevens inclusief folder en sticker, met o.a. de contactgegevens van het team, bij de winkeliers aangeboden. Ambulance Bike Team Sportieve teams van verpleegkundigen en chauffeurs met een goede conditie die daar zijn waar grote mensenmassa s zijn en waar gewone ambulances of motoren moeilijk uit de voeten kunnen. Dat is het Ambulance Bike Team. In samenwerking met het Designer Outlet Roermond zorgde SBBR ervoor dat er tijdens de 10 drukste dagen van 2014 een Ambulance Bike Team te vinden was in beiden winkelgebieden. Met hun speciale fietsen en uitrusting zijn ze snel en wendbaar, en hebben ze alles bij zich om direct vrijwel iedere medische behandeling te kunnen starten. AED s Een Automatisch Externe Defibrillator (AED) is een kostbaar apparaat en stond al een tijd op het verlanglijstje van de BIZ binnenstad ondernemers. In november heeft de Gemeente Roermond geld vanuit de gemeentelijke stimuleringsmaatregeling beschikbaar gesteld voor de aanschaf van 8 Automatisch Externe Defibrillatoren. Deze AED s zijn op verzoek van de SBBR Roermond geplaatst bij een aantal ondernemers in de binnenstad. De eerste AED werd op 4 december door wethouder Smitsmans overhandigd aan mw. Liliane Kool-Castelijn van BENU Apotheek op de Willem II Singel. In het bijzijn van dhr. Wilbert Cremer, voorzitter BIZ Binnenstad, gaf wethouder Smitsmans aan de betrokkenheid van ondernemers bij een hartveilig Roermond erg op prijs te stellen. Het plaatsen van deze AED s was niet mogelijk geweest zonder de bijdrage van SBBR en medewerking van de verschillende ondernemers waar deze komen te hangen. Om de dichtheid van AED s in de Roermondse binnenstad sterk te vergroten heeft SBBR ervoor gekozen om op tactische locaties te plaatsen. De AED s zijn geplaatst bij: - McDonalds Hamstraat - Edelsmid Paul van den Hout - V&D - Hotel en Grandcafé De Pauw - Lunch en Steaks Markt 10 - BENU Apotheek - PostMasters Roermond - Café & Zo Sneeuwruimen Ondernemers in de binnenstad van Roermond wachten bij sneeuwval niet meer tot de Gemeente met de sneeuwschuiver langskomt. Bij hevige sneeuwval ligt de prioriteit van de Gemeente bij het sneeuwvrij maken van de doorgaande wegen, fietspaden en busroutes. De voetgangerszones blijven daardoor te lang slecht begaanbaar. Niet handig natuurlijk, als je als tel: Pagina 10 van 21

11 ondernemer in de binnenstad dagelijks honderden voetgangers langs je winkel voorbij ziet schuifelen. De SBBR heeft in overleg met de ondernemers besloten bij sneeuwval of gladheid, als aanvulling op de beperkte gladheidsbestrijding van de Gemeente, een sneeuwschuiver of strooiapparatuur in te zetten voor het sneeuw of ijsvrij vrij maken van de wandelzones in de binnenstad. De sneeuwschuiver is ingezet gedurende de winterperiode op momenten dat de weersomstandigheden van dien aard waren dat extra maatregelen t.b.v. gladheidsbestrijding noodzakelijk waren. In 2014 heeft SBBR alleen in de decembermaand twee keer de sneeuwschuiver en/of strooimachine ingezet. In het voorjaar van 2014 was dit door de hoge temperaturen voor de tijd van het jaar niet nodig. Anti-plak coating straatkasten Een van de speerpunten van de BIZ binnenstad is een schone binnenstad. In de binnenstad van Roermond bevinden zich op diverse plaatsen verdeelkasten waarop regelmatig posters worden aangebracht. Het aanbrengen van posters is een vorm van vandalisme en heeft een negatief effect op het straatbeeld. Voornamelijk op een aantal in het oog springende en zeer frequent beplakte verdeelkasten in de binnenstad heeft de SBBR, in samenwerking met de Gemeente, besloten een coating aan te laten brengen. Doel van het aanbrengen van deze anti-plak coating is een schone, hele en veilige binnenstad van Roermond waarmee het gevoel van verloedering veroorzaakt door posters/ graffiti wordt voorkomen. In 2014 zijn 25 verdeelkasten voorzien van een anti-plak coating. Ook in 2015 is SBBR voornemens een aantal in het oog springende locaties te voorzien van een anti-plak coating. Passantentellingen Vanuit verschillende organisaties is meermaals de wens geuit voor continu passantentellingen in de binnenstad van Roermond. Tot heden vonden er in opdracht van de Gemeente eenmaal per twee jaar handmatige passantentellingen plaats. Door nieuwe technieken, met behulp van bluetooth en/of wifi signalen, worden continue passantentellingen echter steeds betaalbaarder. Reden om gesprekken aan te gaan met verschillende aanbieders die deze diensten aanbieden. In mei heeft de Gemeente Roermond presentaties gehad van diverse aanbieders over de bezoekersgegevens van Roermond en de meting hiervan. Vervolgens is gekeken naar de mogelijkheid om permanente bezoekerstellingen te doen in de binnenstad van Roermond. Op basis hiervan is een voorkeur uitgesproken voor Locatus en een kostenverdeling gemaakt tussen de verschillende partijen. In april 2015 gaan de tellingen van start. Balkonconcerten Op 18 mei vonden onder stralende weersomstandigheden voor de derde maal de VVV Balkonconcerten plaats. Dit jaar voor het eerst in samenwerking met het Stedelijk Muziekfeest, dat de vijftigste editie vierde. Voor deze speciale gelegenheid hebben SBBR en Citymanagement Roermond diverse balkons in het historisch centrum prachtig met bloemen versierd. Burgemeester tel: Pagina 11 van 21

12 Cammaert verrichtte vanaf het balkon van het stadhuis de officiële opening. Aansluitend klonk er op diverse plekken in de binnenstad muziek vanaf de met bloemen versierde balkons. Onderweg vertelden VVV-gidsen over de historie, de cultuur en de muziek. Het aanbod varieerde van muziek van Roermondse componisten, licht klassiek, pop en jazz. De bloemen aan de balkons zorgden tijdens deze dag voor zoveel sfeer dat, door bijdragen van Citymanagement en Gemeente, de bloemen op de betreffende balkons de komende maanden bleven hangen. Asbestbrand charme offensief Bij de brand op dinsdagavond 16 december bij jachthaven Het Steel is een grote hoeveelheid asbest vrijgekomen en neergedaald in het centrum van Roermond. Hierdoor is het winkelgebied voor een bepaalde tijd afgesloten geweest voor de bezoekers. Na een hectische periode rondom de asbestramp heeft er eind december en begin januari een verhelderende terugblik plaatsgevonden. Signing & buitenreclame Van kalender- en verkiezingsborden tot aan een ruim aantal driehoeksborden! Overal is gecommuniceerd dat onze binnenstad weer schoon, veilig en vooral goed bereikbaar en gezellig is. Advertenties Naast diverse persberichten is er ook flink geadverteerd. Via de Limburger zijn er in totaal 4 hele pagina s en 4 cover advertenties geplaatst. Maar ook voor de Duitse doelgroep is er geadverteerd in de Rheinische Post. Daarnaast zijn er tal van online advertenties de revue gepasseerd op 1Limburg.nl en op Facebook. Verder zijn er diverse leden van het bestuur actief geweest om u zoveel mogelijk te informeren. Website Alle uitingen verwijzen voor meer informatie naar de website roermondopen.nl welke zowel in het Nederlands als in het Duits is gelanceerd. TV & Radio commercials Zowel voor radio als TV zijn er diverse commercials gemaakt. Van RTV, TV11 en L1 voor televisie tot aan Q-music, Omroep Venlo en L1 voor radio. Maar ook aan de Duitse bezoeker is gedacht door ontwikkeling van een Duitstalige radio commercial. Startsein Zaterdag 20 december om uur werd op het Munsterplein door de Gedeputeerde Patrick v.d. Broek en Burgemeester Cammaert, het startsein gegeven voor de (weder) opening van de binnenstad van Roermond. Na het startsein werd gratis chocomel, glühwein en banket uitgereikt, op zaterdag 20 en zondag 21 december, door het college van B & W, raadsleden en ondernemers. Op zondag 21 december om uur kwam Gouverneur Bovens naar het Munsterplein om bewoners en ondernemers van Roermond een hart onder de riem te steken. tel: Pagina 12 van 21

13 Live entertainment Aansluitend is er voor elke dag (t/m 4 januari 2015) extra live entertainment ingezet om de gezelligheid en het kerstgevoel in de binnenstad weer te doen herleven. Van een bont gezelschap straattheater artiesten tot aan live muziek op diverse locaties. Gratis parkeren Al direct na het startsein is er gezorgd voor gratis parkeren in alle Roermondse parkeergarages t/m 4 januari Gratis schaatsen De overdekte schaatsbaan op het Stationsplein was het decor van een filmpje welke is opgenomen voor de Roermondse TV zenders en hun online uitingen. Wim Cox deed er o.a. uit de doeken dat gratis schaatsen werd aangeboden voor 2e Kerstdag, hetgeen later nog extra verlengd is met 2 dagen op 1 en 2 januari Bovenstaande activiteiten zijn mede tot stand gekomen door het crisiscommunicatieteam dat direct na de brand is opgesteld met als doel om het winkelend publiek zo snel mogelijk te informeren en te mobiliseren vanaf het moment dat de binnenstad van Roermond weer schoon, veilig en open was. Leegstandbestrijding In het kader van leegstandbestrijding en verfraaiing van het straatbeeld in de binnenstad heeft het leegstaande winkelpand aan de Kruisherenstraat een make-over gekregen. Diverse sfeerbeelden uit het Roermondse zijn geplaats in de etalage van het pand. De sfeerbeelden zijn afneembaar en kunnen ook gebruikt worden voor toekomstige projecten. Dit initiatief is gerealiseerd door een samenwerking van SBBR, straatvereniging Poort van Roermond, de Roermondse Uitdaging, Citymanagement en Gemeente Roermond. Beleving Juist in tijden waar winkelen op het internet gemeengoed is, is het van essentieel belang dat een binnenstad zich blijvend onderscheidt door het bieden van beleving. Een bezoek aan de binnenstad moet een feest zijn dat de voordelen van online shoppen laat verbleken. SBBR werkt aan de beleving in de binnenstad door een schoon straatbeeld, inzetten van straatentertainment, aankleding d.m.v. bloem- en kerstdeco, het nieuwe winkelen en de werkgroep beleving binnenstad Roermond. Banieren Naast de pleinen in de binnenstad van Roermond is in mei ook het Kazerneplein opgevrolijkt met banieren aan lantaarnpalen. Op deze banieren staat informatie over het gratis WiFi in de binnenstad, de Roermond City App en foto's van fraaie bouwwerken, waaronder de Rattentoren, de Munsterkerk en de kiosk. De bezoekers van de binnenstad worden door middel van de banieren verwelkomd. De banieren zijn geplaatst op het Kloosterwandplein, de Markt, het Stationsplein en het Kazerneplein. Het Nieuwe Winkelen Het Nieuwe Winkelen betekent dat winkeliers beter inspelen op het veranderende koopgedrag van de consument waarbij tel: Pagina 13 van 21

14 internet en mobiele telefonie een steeds grotere rol spelen: de binnenstad van de toekomst. De samenwerkende partijen zien WiFi in combinatie met de Roermond City App als een kans om de winkelbeleving te vergroten. Hiermee kunnen ondernemers hun klanten een optimale service bieden en het winkelen in Roermond nog leuker en gemakkelijker maken. SBBR neemt actief deel aan de werkgroep Het Nieuwe Winkelen. Deze werkgroep heeft als visie: Retailstad Roermond nader profileren en versterken door het nieuwe winkelen, waarbij beleving centraal staat. Met als doel het vergroten van bezoekersstromen naar Roermond. Deze werkgroep bestaat uit leden van verschillende organisaties die belang hebben bij een voortvarende uitrol van Het Nieuwe Winkelen, waaronder SBBR. Roermond City App De Roermond City App is dé officiële mobiele stadsgids van Roermond. Inwoners en bezoekers kunnen daarmee in één oogopslag zien wat Roermond allemaal te bieden heeft op het gebied van shoppen, horeca, cultuur, water, evenementen en parkeren in de stad. Sinds de lancering is de app ruim keer gedownload waar keer in 2014 en staan er ruim 500 bezienswaardigheden, winkels en restaurants in. De informatie is eenvoudig te vinden doordat er gebruik is gemaakt van 8 verschillende categorieën, waaronder shoppen, eten & drinken, zien & doen, overnachten, actuele agenda en bereikbaarheid. Om snel informatie terug te vinden is er de mogelijkheid om pagina s toevoegen aan favorieten. Door te schudden met de telefoon wordt de shaker geactiveerd, die in verschillende categorieën een willekeurig voorstel doet. Hoe beoordelen gasten de Roermondse horeca? Bij Eten & Drinken is het mogelijk om individuele horeca ondernemingen een rating te geven. Iedereen kan een rating geven door te klikken op geef uw beoordeling en een puntenaantal aan te geven tussen 1 en 5. Om misbruik te voorkomen moet er bij de beoordeling een e- mailadres worden ingevuld. Als er 5 beoordelingen zijn gegeven wordt de gemiddelde score weergegeven op de pagina. De 10 best beoordeelde horeca ondernemingen komen terecht in de top 10. Internetverbinding is niet nodig De app is via het mobiele of WiFi netwerk downloaden. Bij installatie wordt de actuele inhoud ingeladen en is de app klaar voor gebruik. Nadat de app voor de tweede keer wordt gebruikt, zal er automatisch een update plaatsvinden (indien er een internetverbinding is). Vervolgens kan de Roermond City App op elk gewenst moment geraadpleegd worden om informatie over Roermond te vinden. Doordat dataverbruik in het buitenland kostbaar is, is deze functie met name van belang voor de vele buitenlandse bezoekers. De Roermond City App is geschikt voor Android en iphone en beschikbaar in het Nederlands, Duits en Engels. Deze gratis applicatie is te downloaden in de App Store en de Google Play Store. tel: Pagina 14 van 21

15 WiFi binnenstad Internetgebruik, sociale media en economische crisis hebben een enorme impact op winkelgebieden in dorpen en steden. Het aankoopgedrag van consumenten is snel veranderd en winkels, horeca en overige partijen zoeken manieren om hier op een juiste wijze op in te spelen. Roermond heeft in november 2014 dan ook besloten om het lopende contract met één jaar te verlengen. Hierdoor kunnen de bezoekers van de Roermondse binnenstad ook in 2015 weer genieten van gratis WiFi in de binnenstad. De huidige naam Wireless Roermond zal ook komend jaar gebruikt te worden. Zowel SBBR als Gemeente en Citymanagement ondersteunen dit project waarmee Het Nieuwe Winkelen in Roermond weer een stap dichterbij komt. In de Roermondse binnenstad zijn een twintigtal zogenaamde straatkasten omgebouwd tot WiFi hotspot. Deze hotspot is gratis voor iedereen toegankelijk. Inloggen is zeer eenvoudig. Na het accepteren van de gebruikersvoorwaarden wordt toegang tot het internet verleend. Na een uur wordt u opnieuw gevraagd om de gebruikersvoorwaarden te accepteren. Op staat een kaart met daarop de 20 WiFi spots, die samen zorgen voor een dekking in bijna de hele binnenstad. Baps (Brand and product search) Na Den Haag, Amsterdam en Maastricht heeft Roermond gekozen voor een eigen pagina in winkelplatform Baps. Baps staat voor Brand and product search en is een gratis winkelplatform waar consumenten via de site en via een app (iphone of Android) makkelijk kunnen zoeken op merken, stijlen en productgroepen. De winkels in de binnenstad van Roermond worden nu gevonden op de merken, stijlen en productgroepen in hun collectie én via de eigen pagina van Roermond-Centrum. Vanaf 24 juni 2014 is Roermond te vinden op de website en in de app van Baps. Baps heeft hierbij het volledige invoertraject uit handen genomen van de winkeliers georganiseerd in de. De winkeliers hoeven alleen hun vermelding op Baps te controleren en hebben er verder geen omkijken naar. Roermond krijgt bovendien het complete winkelbestand aangeleverd, zodat dit wordt geïmporteerd naar de Roermond City App. De winkels in het gebied zijn daardoor altijd en overal online zichtbaar. De winkels staan per branche vermeld in de app op volgorde van afstand van je huidige locatie. De app laat dus zien welke winkel het dichtst in de buurt is van de huidige locatie en geeft de route er naar toe. Verder is het zo dat, zodra bezoekers van Roermond met Baps op hun telefoon in de buurt komen van het gebied, ze een bericht krijgen waarin ze worden gewezen op de winkels in de buurt. Bloem- en kerstdeco De bloem- en kerstdeco zijn elementen die in bepaalde delen van het jaar niet meer weg te denken zijn uit de Roermondse binnenstad. Niet vreemd ook dat de bloemen, guirlandes en ornamenten door de ondernemers worden gezien als één van de grootste prioriteiten van de SBBR. Ondanks dat de items overeind blijven, wordt er wel ieder jaar kritischer gekeken naar de vorm, kwaliteit en de kosten, aangezien deze posten goed zijn voor een zeer groot deel van het budget van SBBR. Voor de bloemdeco is in het voorjaar besloten om over te stappen naar een andere leverancier. Bloemdeco Vanaf het voorjaar tot het najaar waren alle mogelijke BIZ binnenstad straten aangekleed met bloemdeco. Op de straten stonden bloemtorens en aan de lantaarnpalen hingen hanging baskets. Per straat is, afhankelijk van de ruimte en infrastructuur, gekozen voor één van de twee of beide soorten bloemdeco. Ook zijn monumentale bouwwerken in de stad extra aangekleed met bloemen, zoals de Kiosk en de tel: Pagina 15 van 21

16 Steenen Brug. Na de herinrichting van de Roerkade werd niet alleen de railing van baskets voorzien, maar werd ook extra bloemdecoratie aan de verlichtingspalen aangebracht. Ook dit jaar werden de hanging baskets en piramides op een aantal plaatsen aangevuld met boombakken. Op sommige straten werd in samenwerking met de betreffende straatvereniging permanente boombakken geplaatst. Kerstdeco Begin november tot eind februari (i.v.m. de saneringswerkzaamheden rondom de asbestbrand) waren de BIZ straten (waar mogelijk) aangekleed met uniforme kerstdeco. De kerstdeco had de vorm van guirlandes die aan de overspanningen van de straatverlichting en aan de lantaarnpalen werden aangebracht. Ook werd de hele vernieuwde Singelring, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente en de ondernemersvereniging Singelring, voorzien van ornamenten. Ontsteken kerstdeco Op 28 november is de kerstdeco in de binnenstad weer officieel ontstoken. Het ontsteken van de kerstdeco was dit jaar weer een moment om stil te staan bij het feit dat de stad weer sfeervol is aangekleed. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door CM, SBBR en de Gemeente Roermond. Alle binnenstadondernemers, CM, leden van het college en de raad van Roermond en overige partners waren hiervoor uitgenodigd. De Kerstelf zorgde dit jaar voor entertainment tijdens de wandeling door de binnenstad en het officiële moment. Tevens konden de gasten gebruik maken van de City Express, het treintje dat in de winterperiode werd ingezet. Routing Tijdens een studiereis in 2012 in het kader van Europees project INVOLVE hebben Roermondse ondernemers en medewerkers van de Gemeente Roermond kennis gemaakt met het project Interconnect in Birmingham en Londen. Interconnect is een integrale aanpak van informatievoorziening aan mensen die zich (binnen de stad) verplaatsen. Dankzij de deelname aan INVOLVE heeft Roermond tijdens de pilot toegang tot de kennis welke is opgedaan in Birmingham alsmede ondersteuning in de implementatiefase. Roermond heeft de mogelijkheid gekregen voor een pilot vanuit het project INVOLVE, inclusief een bijbehorend budget. De gastgerichte bewegwijzering in de binnenstad van Roermond begon in 2014 echte vormen aan te nemen. Keuze wat betreft het design, kleur, lettertype en vormgeving van de bewegwijzering is nagenoeg afgerond. De bewegwijzering is bijzonder omdat het zogenaamde heads up kaarten zijn in plaats van de standaard noord-zuid kaarten. Het bijzondere concept waarbij de plattegrond kaarten zijn geplaatst in de kijkrichting zodat iemand zich snel kan oriënteren waar hij/zij staat is een nieuw manier van wayfinding voor bezoekers van een stad. Roermond is de eerste stad in Nederland waar deze manier van bewegwijzering wordt toegepast. Deze bewegwijzering wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gemeente, SBBR, en subsidie van Involve. De zuilen worden medio mei 2015 geplaatst. tel: Pagina 16 van 21

17 Mobiliteitsfonds Citymanagement Roermond heeft een Mobiliteitsfonds vorm gegeven met als doel een samenwerking creëren tussen publieke en private partijen om een betere en duurzame mobiliteit en bereikbaarheid binnen (de regio) Roermond te realiseren. SBBR neemt actief deel aan de klankbordgroep van dit fonds. Activiteiten van het Mobiliteitsfonds zijn o.a. de NS Spoordeelacties, fietsreparatie acties en extra middelen tijdens de drukke Duitse dagen. Entertainment Sint periode De periode rondom Sinterklaas en Kerst is een zeer belangrijke tijd voor de Roermondse winkeliers en horeca ondernemers. In deze periode waarin consumenten hun aankopen doen voor de feestdagen moet de stad sfeervol zijn aangekleed en voldoende beleving bieden om de bezoekers te vermaken. SBBR heeft daarom het Sintentertainment en de intocht van Sinterklaas weer opgenomen in haar jaarprogramma. Intocht Sinterklaas De intocht van Sinterklaas is een belangrijk moment voor veel Roermondse kinderen. Vanaf dat moment begint voor hen namelijk een spannende tijd met het zetten van de schoen en verwachtingsvol uitkijken naar pakjesavond. De intocht brengt daarom ieder jaar veel Roermondenaren met hun gezin op de been. Zij combineren hun bezoek aan de intocht vaak met een warm drankje (en hapje) en soms zelfs de eerste inkopen voor de feestdagen. Reden voor SBBR om dit evenement te ondersteunen middels een financiële bijdrage. Sintentertainment Vanaf de intocht van Sinterklaas t/m 5 december zorgden entertainers en diverse muziekgroepen in de weekenden voor extra sfeer in de binnenstad. De muziek varieerde van een joekskapel tot een draaiorgel. In de periode na Sinterklaas werd er voorzien in het straatentertainment door het evenement Winterbreak Roermond en activiteiten van de Roermond Open campagne. tel: Pagina 17 van 21

18 Straat- en ondernemersverenigingen De straten in het gebied van de SBBR hebben zich verenigd in aparte straatverenigingen. In deze ondernemersverenigingen worden zaken besproken die de straten in dat gebied aangaan en de ondernemers in dat gebied kunnen samen activiteiten organiseren. Hieronder ziet u de straatverenigingen die in 2014 actief waren, aangegeven met de officiële namen en bij enkele tussen haakjes met de niet-officiële, maar meer gangbare, namen. Straatverenigingen Straten Vereniging Hamstraat/Kloosterwandstraat Abdijhof, Hamstraat, Joep Nicolasstraat, (Poort van Roermond) Kloosterwandplein , Kloosterwandstraat , Kruisherenstraat, Mariagardestraat, St. Cornelisstraat Winkeliersvereniging Blökske Om Bakkerstraat, Kloosterwandplein 12-16, Kloosterwandstraat 1-17, Schuitenberg, St. Christoffelstraat vanaf 9 en 12, Zwartbroekplein, Zwartbroekstraat Vereniging Munsterpleinkwartier/Hartje Stad Bergstraat, Graaf Gerardstraat, Markt 1-9 en 34-35, Munsterplein, Paredisstraat 16-17, St. Christoffelstraat t/m 13, Steenweg, Varkensmarkt Heilige Geeststraat, Munsterstraat, Pollartstraat, Schoenmakersstraat Koolstraat, Kraanpoort, Roerkade, Roersingel Roersingelpassage Vereniging Bruisend Schoenmakersstraat Heilige Geeststraat (Westmunster) Stichting Platform het Roerkwartier Winkeliersvereniging Roercenter Roermond Stichting Marktplaza Grotekerkstraat, Markt Stichting BIZ Singelring Roermond Minderbroederssingel, Willem II Singel Stichting Statie Plaza Stationsplein Winkelhart Aad Remunj (Roermond West) Brugstraat, Luifelstraat, Marktstraat, Minderbroedersstraat, Neerstraat, Paredisstraat (zonder nr.16-17) Alle straatverenigingen krijgen van SBBR 20%, van het totaal dat door de ondernemers in dat gebied is ingelegd in de BIZ terug. Dit budget kunnen de straatverenigingen gebruiken voor activiteiten op straatniveau. Bij de besteding van de gelden moeten de straatverenigingen voldoen aan een aantal criteria. De SBBR heeft geen zeggenschap over het besteden van het budget van de straatverenigingen, mits het voldoet aan de vooraf gestelde criteria. tel: Pagina 18 van 21

19 Verantwoording behalen doelen Alle activiteiten van SBBR zijn gericht op het vergroten van de aantrekkingskracht van de Roermondse binnenstad. Het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit, dan wel eventueel enig ander publiek belang in de openbare ruimte van het BIZ gebied, staan hierbij centraal. Hoofddoelstelling De aantrekkelijkheid van de Roermondse binnenstad vergroten waardoor meer bezoekers de binnenstad bezoeken. In 2009 werd de Roermondse binnenstad bezocht door ruim 7 miljoen bezoekers. Doelstelling is om binnen 5 jaar dit bezoekersaantal te verhogen van 7 miljoen naar 10 miljoen bezoekers in In 2012 heeft Locatus voor het laatst in opdracht van de Gemeente Roermond een rapportage passantentellingen uitgebracht. Hierdoor konden de bezoekersgegevens worden vergeleken met die van 2008 en In 2010 is er een stijging van 9,9% t.o.v en in 2012 is er een daling van -1,6% t.o.v Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat de tellingen altijd slechts op één dag plaats vinden en vervolgens worden doorberekend. SBBR heeft haar vraagtekens bij de correctheid van de gegevens, aangezien is doorberekend op basis van één koopzondag in de maand, terwijl in Roermond iedere zondag koopzondag is. De geplande passantentelling in eind 2014 is niet doorgegaan. Dit komt doordat er in 2015 wordt gestart met het continu meten van de bezoekersaantallen en het in kaart brengen van de bezoekersstromen in de binnenstad van Roermond. Hiervoor worden er op 24 locaties in het centrum WiFi-sensoren geïnstalleerd. Het systeem registreert 24 uur per dag, 7 dagen in de week alle passanten, zonder de privacy van passanten aan te tasten. Subdoelstellingen Om de genoemde hoofddoelstelling te bereiken zijn enkele subdoelstellingen geformuleerd. Hieronder wordt per subdoelstelling aangegeven hoe SBBR deze doelen wil bereiken. extra betrokkenheid creëren van ondernemers en bewoners Doordat de ondernemers meebetalen aan de SBBR willen zij ook weten waar dit budget aan wordt besteed en of dit ook op een juiste manier gebeurd. Dit vergroot de betrokkenheid van de ondernemers bij de stad. Ook de straatverenigingen hebben profijt van de BIZ, doordat zij een eigen budget hebben om op straatniveau activiteiten te organiseren. Voornamelijk in de straatverenigingen is er veel één op één contact met ondernemers en komt er naar boven wat er leeft en speelt bij de individuele winkeliers. Omdat de meeste voorzitters van de straatverenigingen ook een rol hebben binnen SBBR komen deze onderwerpen bottom-up bij SBBR terecht. SBBR biedt een soort platform waarin aandachtspunten worden benoemd en er naar een mogelijke oplossing kan worden gezocht. In 2014 is de nieuwe Singelring voor het eerst volledig aangekleed. Om dit in de komende jaren ook mogelijk te maken is het van belang dat dat ondernemers in dat deel van de stad een positieve stem uitbrengen voor een mogelijke uitbreiding van de BIZ in Via de fysieke nieuwsbrief, website en Facebookpagina worden ondernemers geïnformeerd over de zaken die spelen, waardoor de BIZ ook meer betrokkenheid wil creëren bij de ondernemers. Door de jaarvergadering wordt er voor de ondernemers ook een contactmoment gecreëerd waar ondernemers kunnen zien wat SBBR heeft gepresteerd en waar ze samen van gedachten kunnen wisselen over de toekomst van de Roermondse binnenstad. vergroten bezoekerstroom Designer Outlet Roermond naar de binnenstad van ca. 20% naar 40% tel: Pagina 19 van 21

20 In het bezoekers- en consumentenonderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau BRO en uitgebracht in januari 2011, staat dat 40% van de bezoekers van het Designer Outlet Roermond hun bezoek combineren met een bezoek aan het centrum. Er is geen actueler meetmoment geweest, waardoor deze gegevens uit 2011 nog steeds de meest recente gegevens zijn. Als we uitgaan van deze gegevens betekent dit dat de doelstelling reeds is behaald. Natuurlijk is dit geen reden voor de SBBR om te stoppen met de inspanningen om meer bezoekers van het Designer Outlet Roermond naar de binnenstad te trekken. In de werkgroep BBR worden o.a. manieren besproken en indien mogelijk uitgewerkt om door middel van het verhogen van de beleving in de binnenstad, meer bezoekers van het Designer Outlet Roermond naar de binnenstad te trekken. Een goed voorbeeld hiervan is de Cityhopper. Het treintje waarmee bezoekers een tocht door de Roermondse binnenstad konden maken. De Cityhopper is ingezet als Hop-on Hop-off shuttle service en pendelt tussen het Stationsplein en Designer Outlet Roermond met als extra stopplaats Munsterplein. vergroten van de beleving door bezoekers van de binnenstad Het decoreren van de openbare ruimte zorgt voor meer sfeer en verhoogt de belevingswaarde van de stad. Bloem- en kerstdeco zijn geen trekkers waarvoor grote aantallen bezoekers speciaal naar de stad komen. Wel draagt deze decoratie bij aan een positieve beleving door de bezoekers die in de stad zijn. Door deze positieve beleving wordt herhalingsbezoek gestimuleerd en vertellen de bezoekers ook over hun dagje uit in Roermond aan vrienden, familie en kennissen (mond-tot-mondreclame) die hierdoor wellicht ook een bezoek aan de stad overwegen. Deze positieve beleving draagt bij aan een verhoogde belevingswaarde van de stad en dus ook aan het imago van de stad. Het nieuwe winkelen is ook een ontwikkeling die SBBR inzet om de beleving in de binnenstad te verhogen. Met de uitrol van gratis WiFi in de binnenstad van Roermond is een goede basis gelegd voor het nieuwe winkelen. Veel ontwikkelingen op het gebied van het nieuwe winkelen starten namelijk met de beschikbaarheid van een WiFi verbinding. In Roermond is de WiFi juist van belang, omdat het zo veel internationale bezoekers krijgt. Buitenlandse bezoekers hebben in Nederland alleen een internetverbinding als ze hiervoor hoge data roaming kosten betalen. Door middel van gratis WiFi kunnen zij in Roermond toch in contact blijven met het thuisfront en foto s van hun bezoek aan Roermond delen op sociale media. Op de openingspagina van de WiFi wordt de bezoeker gewezen op de Roermond City App, waarbij hij direct door kan klikken om de app te downloaden. Het doel van de Roermond City App is toeristische informatievoorziening. Bezoekers van het Designer Outlet Roermond en de binnenstad kunnen in de app zien wat er in Roermond nog meer te doen is op het gebied van o.a. evenementen, natuur, cultuur en waterrecreatie. Door de samenwerking met Baps worden nu ook alle winkels in de binnenstad van Roermond gevonden op de merken, stijlen en productgroepen in hun collectie én via de eigen pagina van Roermond- Centrum. De Roermond City App heeft daarom een verblijfsverlengende werking en het draagt bij aan herhalingsbezoeken. De diverse evenementen zorgen voor het bruisende imago van Roermond en zijn publiekstrekkers. Evenementen hebben niet altijd direct invloed op de bestedingen in de stad, maar dragen wel bij aan het positieve imago van Roermond als stad waar veel te beleven is. Hierdoor wordt herhalingsbezoek gestimuleerd en vaak ook de verblijfsduur verlengd. Onder evenementen worden evenementen verstaan, zoals de intocht van Sinterklaas, maar ook het entertainment in de stad, zoals het Sinterklaas- en Kerstentertainment. De banieren in de binnenstad en op het Kazerneplein hebben tevens bijgedragen aan een positief straatbeeld en een verhoging van de sfeerbeleving. Door de keuze voor tel: Pagina 20 van 21

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Jaarplan 2017 Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2017 van het Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend (BOF). Het beoogt een globaal beeld te verschaffen over de strategie,

Nadere informatie

Benoemde Thema s Smart City Breda

Benoemde Thema s Smart City Breda Benoemde Thema s Smart City Breda Smart beheer Waarom? Continue op zoek naar verbetering dienstverlening en efficienter beheer Grote impact op tevredenheid van inwoner en bezoeker en staat van de stad

Nadere informatie

Jaarplan en begroting 2015

Jaarplan en begroting 2015 Jaarplan en begroting 2015 Voorwoord Stichting Bi- Zone, het ondernemersfonds voor de binnenstad, richt zich binnen de wettelijke richtlijnen op het optimaliseren van de sfeer en uitstraling van de binnenstad.

Nadere informatie

In dit jaarplan komen de speerpunten aan bod, waar Citymanagement Roermond zich dit jaar op zal richten:

In dit jaarplan komen de speerpunten aan bod, waar Citymanagement Roermond zich dit jaar op zal richten: JAARPLAN 2016 Citymanagement Roermond Toekomstbestendige stad en organisatie Met de start van de nieuwe BIZ periode (2016-2020) voor de binnenstad en de bedrijventerreinen in Roermond kijkt Citymanagement

Nadere informatie

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme PROBLEEMANALYSE Management probleem: De ondernemers in de binnenstad van Roermond worden geïnformeerd door Stichting Citymanagement Roermond in samenwerking

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Plan van Aanpak BIZ Vianen

Plan van Aanpak BIZ Vianen Plan van Aanpak BIZ Vianen Plan van Aanpak BIZ Voorstraat Vianen oktober 2011 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Als vestingstad met historie, onder de rook van Utrecht, is Vianen trots op haar Voorstraat.

Nadere informatie

Beste Goese ondernemers, managers, bedrijfsleiders en medewerkers,

Beste Goese ondernemers, managers, bedrijfsleiders en medewerkers, SNELPOST email: info@oogfocus.nl website: www.oogfocus.nl Oktober 2017 In deze snelpost Uitslag Enquête Street Sale Kerstmarkt met extra koopavond Van de voorzitter Halloween Koopzondag Nieuwe leden Wat

Nadere informatie

Samenvatting. Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016

Samenvatting. Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016 Samenvatting Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016 0 Korte Samenvatting 0.1 Waardering door bezoekers De beleving van Magisch Maastricht 2016 wordt door de ondervraagde bezoekers positief gewaardeerd;

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b

Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b Raadsvergadering d.d. : 2 juni 2016 Agendanr.: 6b Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Wethouder M.M. Kuijken Onderwerp : Resultaten evaluatie centrumplan 't Hof / herinrichting fase

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting. BIZ Ootmarsum 2017

Activiteitenplan en begroting. BIZ Ootmarsum 2017 BIZ Ootmarsum Activiteitenplan en begroting BIZ Ootmarsum 2017 Ruimtelijke kwaliteit voor een aantrekkelijke en veilige omgeving. Groen (bloembakken enz.), aankleding binnenstad & straatmeubilair e.d..

Nadere informatie

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal Het Nieuwe Winkelen mobiel sociaal lokaal Het nieuwe winkelen van de consument Filmpje Het Nieuwe Winkelen Winkelen is van alle tijden. Maar de manier waarop een klant zijn aankopen doet verandert. De

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 273 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 273 Agendapunt: - ONDERWERP Bessems, Monique PO S1 RAD: RAD140212 2014-02-12T00:00:00+01:00 BW: BW140114 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 februari 2014 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend

Nadere informatie

B&W Vergadering. Dossiernummer 761 Vertrouwelijk Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt Zaaknummer

B&W Vergadering. Dossiernummer 761 Vertrouwelijk Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt Zaaknummer 2.1.10 Herijking reclamebeleid 1 Dossier 761 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 761 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.1.10 Omschrijving Herijking reclamebeleid Zaaknummer

Nadere informatie

1. Activiteitenplan Winkelhart Hoogerheide, 2015

1. Activiteitenplan Winkelhart Hoogerheide, 2015 1. Activiteitenplan Winkelhart Hoogerheide, 2015 1. Inleiding In Hoogerheide heeft de ledenvergadering van oktober uitgewezen dat er een groot draagvlak is voor een ondernemersfonds. Na uitleg is bijna

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016

Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016 Biz Plan 2016 BIZ Ondernemers Driebergen (BIZ 3B) Activiteitenplan Verantwoording Begroting 2016 BIZ DRIEBERGEN (BIZ 3B) Versie april 2015 Activiteiten 2016 Een Bedrijven Investerings Zone (verder te noemen

Nadere informatie

JAARPLAN 2017 November 2016

JAARPLAN 2017 November 2016 JAARPLAN 2017 November 2016 Inleiding Lopend door de binnenstad van Roermond doen inwoners, regiobezoekers en toeristen allerlei indrukken op. In het ideale beeld is het gezellig druk in de stad. Het straatbeeld

Nadere informatie

gemeente Eindhoven In de Verordening Winkeltijden 1997 (hierna: verordening) van Eindhoven is het volgende opgenomen:

gemeente Eindhoven In de Verordening Winkeltijden 1997 (hierna: verordening) van Eindhoven is het volgende opgenomen: gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R5071 12bst01848 Beslisdatum B&W 30 oktober 2012 Dossiernummer 12.44.751 Raadsvoorstelaanpassing Verordening winkeltijden 1997 Inleiding In de Verordening

Nadere informatie

versie: 16 februari 2015

versie: 16 februari 2015 1 versie: 16 februari 2015 2 Inhoud Introductie... 4 Meten om te weten... 5 Techniek... 6 Werking van de sensoren... 6 Privacy... 6 Bezoekers... 7 Unieke bezoekers per dag... 7 Bezoekduur... 9 Gemiddelde

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN EN KOOPNACHTEN IN GRONINGEN WINKELIERS AAN HET WOORD

KOOPZONDAGEN EN KOOPNACHTEN IN GRONINGEN WINKELIERS AAN HET WOORD KOOPZONDAGEN EN KOOPNACHTEN IN GRONINGEN WINKELIERS AAN HET WOORD Onderzoek van de SP-Groningen Juni 2011 Voorwoord De SP-afdeling Groningen heeft in de maand mei onderzoek gedaan naar de mening van ondernemers

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Toekomst binnenstad Oosterhout

Toekomst binnenstad Oosterhout Toekomst binnenstad Oosterhout Bijeenkomst 12 mei 2016 Stefan van Aarle Wie ben ik? Zelfstandig ondernemer Kwartiermaker binnenstad Tilburg Adviseur retail en centrummanagement Zes jaar ervaring in consultancy

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners

MKB-Nederland Noord. Folder Lokale Partners MKB-Nederland Noord Folder Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB-Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies inhoudt

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Nieuwsbrief Marnix van Namen

Nieuwsbrief Marnix van Namen Nieuwsbrief Marnix van Namen Er gebeurt veel in en om rond binnenstad om de levendigheid te versterken. In deze nieuwsbrief ga ik op een aantal initiatieven verder in: de Win je Winkel actie, een boerenstreekmarkt,

Nadere informatie

Heilige Geeststraat 1, Roermond

Heilige Geeststraat 1, Roermond Heilige Geeststraat 1, Roermond Algemene informatie Straat: Heilige Geeststraat 1 Postcode: 6041GB Stad: Roermond Perceeloppervlakte: 116 m² Woonoppervlakte: 234 m² Volume: 632 m³ Bouwjaar: 1881 Type:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf JAARVERSLAG GEHANDICAPTENRAAD LANDGRAAF 2013 Pagina 1 2 INLEIDING: De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies inretail.nl vermeulensteenbergen.nl Juni 2016 1 AANBOD & DOELGROEPEN TOP 5 BENODIGD AANBOD TOEKOMST 1. Kinderspeelgelegenheid 2. Speelgoedwinkel 3. Restaurant

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 2015 14 april

Algemene ledenvergadering 2015 14 april Algemene ledenvergadering 2015 14 april agenda 1. Opening voorzitter 2. Bestuurlijke en financieel verslagen (op website) 3. Kascommissie 4. Bestuursverkiezing 5. Begroting 2015 6. Vaststellen contributie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf Pagina 1 2 Algemeen De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een functiebeperking en chronische aandoeningen in

Nadere informatie

Ontwikkelingen Centrum

Ontwikkelingen Centrum Informatiebrief Ontwikkelingen Centrum 21 juli 2015 Jong en oud, ondernemers, inwoners, toeristen, werknemers: alles komt samen in het Centrum van Boxtel. Dit betekent ook dat het Centrum een onderwerp

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Acties voor Inwoners Promotie regio via infopunten Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes Social media Presentaties en gastcollege

Nadere informatie

Het Gehandicapten Platform Roermond

Het Gehandicapten Platform Roermond Jaarverslag 2013 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Aanvankelijk is het

Nadere informatie

BEDRIJFSINVESTERINGSZONE Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk

BEDRIJFSINVESTERINGSZONE Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk BEDRIJFSINVESTERINGSZONE Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk 1 Inhoudsopgave 1. Waarom een BIZ?... 3 2. Visie en doelstellingen... 4 3. Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk... 5 4. Activiteiten BIZ... 6 5. Globale

Nadere informatie

BIZ Hilversum Centrum Activiteitenplan

BIZ Hilversum Centrum Activiteitenplan BIZ Hilversum Centrum Activiteitenplan In het Binnenstadsoverleg van 9 februari 2010 is gesproken over invoer van een BIZ Hilversum Centrum per 1 januari 2012. De wethouder EZ heeft positief gereageerd

Nadere informatie

Rapportage 1Roermondpanel.nl 19 mei 2016

Rapportage 1Roermondpanel.nl 19 mei 2016 Rapportage 1Roermondpanel.nl 19 mei 2016 Bezienswaardigheden... 1 Bezienswaardigheden U raakt in gesprek met een toerist, die op zoek is naar een bezienswaardigheid binnen de gemeente Roermond. Met een

Nadere informatie

B&W.nr , d.d. 1 november Extra stimulans economie binnenstad. Besluiten:

B&W.nr , d.d. 1 november Extra stimulans economie binnenstad. Besluiten: B&W.nr. 11.1059, d.d. 1 november 2011 Onderwerp Extra stimulans economie binnenstad Besluiten: 1. het bij amendement A110047/5 (RV 11.0047 gewijzigd) door de raad beschikbaar gestelde incidentele budget

Nadere informatie

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013 Rapportnummer 2013-022 Datum 20-11-2013 Samensteller Ineke Radstaat-Koopmans Offerte ingediend bij Prins

Nadere informatie

PROGRAMMA. Vrijdag 24/10: Aankomst vanaf 18u met aperitief 19u30: avondmaal* 20u30: Popkoor sessie 1. Zaterdag 25/10:

PROGRAMMA. Vrijdag 24/10: Aankomst vanaf 18u met aperitief 19u30: avondmaal* 20u30: Popkoor sessie 1. Zaterdag 25/10: PROGRAMMA Vrijdag 24/10: Aankomst vanaf 18u met aperitief 19u30: avondmaal* 20u30: Popkoor sessie 1 Zaterdag 25/10: Vanaf 9u: ontbijtbuffet* 10u15: popkoor sessie 2 12u15: broodmaaltijd met beleg* 13u:

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015 Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Maandag 26 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: Agenda René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert Jack, Jochem, Suzanne 1 Opening 2 Mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Sponsorpakketten & Exposure

Sponsorpakketten & Exposure Sponsorpakketten & Exposure Intocht van Sinterklaas Scheveningen De intocht wordt georganiseerd in samenwerking met de Gemeente Den Haag DB AKTIVITEITEN Perenstraat 153 2564 RX Den Haag www.dbaktivitieten.nl

Nadere informatie

wethouder Angely Waajen (Economische Zaken) van Roermond.

wethouder Angely Waajen (Economische Zaken) van Roermond. Een extra reden - voor de inwoners en de nu al méér dan 300.000 bezoekers in de kerstvakantie - om een bezoek te brengen aan Roermond in een modern winters decor wethouder Angely Waajen (Economische Zaken)

Nadere informatie

BEDRIJFS INVESTERINGS ZONE. Biz IN DE BINNENSTAD VAN NIJKERK

BEDRIJFS INVESTERINGS ZONE. Biz IN DE BINNENSTAD VAN NIJKERK BEDRIJFS INVESTERINGS ZONE Biz IN DE BINNENSTAD VAN NIJKERK Waarom een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Nijkerk? Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen Het centrum van Nijkerk onderscheidt

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

Heel eerlijk ons winkelaanbod bestaat voor 85% uit de bekende retailers. Het merendeel van ons aanbod is net zo gemakkelijk online verkrijgbaar

Heel eerlijk ons winkelaanbod bestaat voor 85% uit de bekende retailers. Het merendeel van ons aanbod is net zo gemakkelijk online verkrijgbaar Heel eerlijk ons winkelaanbod bestaat voor 85% uit de bekende retailers. Het merendeel van ons aanbod is net zo gemakkelijk online verkrijgbaar Hoe kunnen we ons publiek keer op keer trekken, behouden

Nadere informatie

inspiratieboek Raalte

inspiratieboek Raalte inspiratieboek Raalte centrum Inhoud Inspiratie Wat leeft er? Het centrum Inpiratiebeelden Inspiratiebeeld Grote Markt Colofon Inspiratie Raalte is gastvrij. Raalte is kleinschalig. In Raalte kun je voor

Nadere informatie

Verantwoording gerealiseerde projecten VolksHuisvestingFonds Oktober 2015- Maart 2016

Verantwoording gerealiseerde projecten VolksHuisvestingFonds Oktober 2015- Maart 2016 Verantwoording gerealiseerde projecten VolksHuisvestingFonds Oktober 2015- Maart 2016 Structuur Centrummanagement/ NSO Het centrummanagement heeft maandelijks overleg. De werkgroepen vergaderen periodiek.

Nadere informatie

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe tging 12 resentatie meerjarenplan 18 iiii111111111ilt 11111111, 1 ne e. campabne mee op landelijke pub Save, A-Nexe, NDiate).

Nadere informatie

Ameland binnen handbereik

Ameland binnen handbereik Ameland binnen handbereik Gauke Pieter Sietzema Hoofd ontwikkeling, SEO specialist & Sterc partner Hendrik Jan Hofstede Strateeg & internetmarketeer & Sterc partner VVV Ameland mobile - Ameland binnen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT

BELEIDSPLAN ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT BELEIDSPLAN 2014-2016 ONDERNEMERSVERENIGING KATENDRECHT Datum: 17 november 2014 Inhoud 1. Inleiding p.3 2. Organisatie van de Ondernemersvereniging Katendrecht p.4 3. Uitwerking van de doelstellingen p.5

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Bedrijven Investeringszone (BIZ) Investeringsfonds Eindhoven t Centrum

Bedrijven Investeringszone (BIZ) Investeringsfonds Eindhoven t Centrum Bedrijven Investeringszone (BIZ) Investeringsfonds Eindhoven t Centrum A-cie Eindhoven 11 april 2016 Farzad Ghaus Stad & Co Inhoud: BIZ definitie en achtergrond BIZ voordelen BIZ procedure BIZ inkomsten

Nadere informatie

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Steeds meer aankopen worden online gedaan, terwijl de aankopen en

Nadere informatie

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Startbijeenkomst Felix Wigman, BRO 205X00691 Programma Opening wethouder Presentatie BRO Centrumschouw met 4 verhalen: verblijven, retail, cultuur en wonen

Nadere informatie

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein besluitvormend. Voorgesteld besluit raad Raadsplein besluitvormend Datum 21 maart 2016 onderwerp Voorbereidingskrediet Koningsdag 2016 portefeuillehouder Henk Jan Meijer informant Nijmeijer, HAF (Hester) 5109 eenheid/afdeling Ontwikkeling OWP

Nadere informatie

Consumenten gedragen zich anders dan voorheen. Doordat wij continu op onze smartphone in verbinding staan met internet kunnen wij overal en altijd

Consumenten gedragen zich anders dan voorheen. Doordat wij continu op onze smartphone in verbinding staan met internet kunnen wij overal en altijd 1 Consumenten gedragen zich anders dan voorheen. Doordat wij continu op onze smartphone in verbinding staan met internet kunnen wij overal en altijd gebruik maken van een nieuwe informatielaag. Dit heeft

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Gijsbrecht en omgeving Ondergetekenden, Gemeente Hilversum, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de portefeuillehouder van

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET

ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET evaluatie rapport 7E EDITIE ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET webwinkel vakdagen 2013 23-24 JANUARI JAARBEURS UTRECHT www.webwinkelvakdagen.nl MARKETING // LOGISTIEK & FULFILMENT // WEBWINKEL ONTWIKKELING

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Nistelrode, maart 2016 Opgesteld door: M Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: Dhr. A Strijbosch Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Bijstelling Beleid-/activiteitenplan Centrummanagement Asten 2013 ev.

Bijstelling Beleid-/activiteitenplan Centrummanagement Asten 2013 ev. Bijstelling Beleid-/activiteitenplan Centrummanagement Asten 2013 ev. Augustus 2013. 1 1. Ondernemersfonds. Na enkele jaren met eenmalige bijdragen gewerkt te hebben, is in 2012 door het algemeen bestuur

Nadere informatie

Eerste editie nieuwsbrief!

Eerste editie nieuwsbrief! Eerste editie nieuwsbrief Yumble Zicht in huidige ontwikkelingen en een interview met de eigenaren Eerste editie nieuwsbrief! Hierbij ontvangt u de eerste editie van de nieuwsbrief van Yumble! Tot aan

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

ORANJEFEESTEN OSS. Onderzoeksresultaten. april 2015

ORANJEFEESTEN OSS.  Onderzoeksresultaten. april 2015 ORANJEFEESTEN OSS www.dynamic-concepts.nl Onderzoeksresultaten april 2015 1 INHOUD A. Demografisch B. Bezoekreden C. Additionele bezoekers D. Economische Spin-off E. Informatiekanalen F. Beleving 2 A.

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-reductie

Communicatieplan CO2-reductie Communicatieplan CO2-reductie Erp, aug 2017, versie 2 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. van Oorschot (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014 Centrummonitor Hengelo 214 Oktober 214 1 Inhoudsopgave Pagina Introductie 3 Samenvatting 4 Bezoekersenquête 5 Passantentellingen 16 Leegstand 18 Werkgelegenheid 2 Bijlagen 21 2 Introductie De Centrummonitor

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Beacons. Dichterbij de consument

Beacons. Dichterbij de consument Beacons Dichterbij de consument Inhoud Beacons: waarom? 3 Wat is het? Hoe werkt het? Toepassingen 5 Pushberichten op locatie Indoor navigatie De toekomst 7 www.qanda.nl 2 Beacons: waarom? www.qanda.nl

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

4 e kwartaal Oktober Bijzonder Laren. Toelichting 4 e kwartaal 27 Oktober 2016

4 e kwartaal Oktober Bijzonder Laren. Toelichting 4 e kwartaal 27 Oktober 2016 Bijzonder Laren Toelichting 4 e kwartaal Agenda 19.00 19.30 Inloop 19.30 Voorstellen en verwachtingen Harry Lammersen 19.40 Welkom en BL nu Hans Kuperus 19.45 Chainels App. en portal Sander Verseput 20.15

Nadere informatie

Wie is de BIZ? In de BIZ werkgroep Ootmarsum zitten de volgende personen (v.l.n.r):

Wie is de BIZ? In de BIZ werkgroep Ootmarsum zitten de volgende personen (v.l.n.r): BIZ Ootmarsum Ootmarsum het stadje dat zo enig en anders is, is een uitspraak die vele van u kennen. Een uitspraak waar we dan ook met z n allen continue hard voor werken. Dat zal ook de komende jaren

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Algemeen Doelstelling Het jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van Hartwacht

Jaarverslag 2016 Algemeen Doelstelling Het jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van Hartwacht Jaarverslag 2016 Algemeen De Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel is op 1 augustus 2013 opgericht en heeft een nauw samenwerkingsverband met de drie EHBO-verenigingen binnen de Gemeente Sint-Michielsgestel.

Nadere informatie

Ondernemersavond 11 maart 2013

Ondernemersavond 11 maart 2013 Ondernemersavond 11 maart 2013 19.45 uur Welkom 19.50 uur Ondernemersenquête 20.15 uur korte pauze 20.30 uur Kwaliteitscatalogus stadscentrum 21.15 uur Afsluiting/hapje/drankje Ondernemersenquête - ca.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Verordening reclamebelasting 2011

RAADSVOORSTEL. TITEL Verordening reclamebelasting 2011 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3686069v4 Aan : Gemeenteraad Datum : 20 april 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Wethouder G. Boeve Wethouder J.C. Buijtelaar Agendapunt

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V.

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V. Communicatieplan CO 2 -reductie B.V. Leusden, november 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Over dit communicatieplan

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

+ Inspelen op mobiel internet. + Klanten effectief bereiken. + Content beheer. + Scherpe tarieven en korte implementatietijd

+ Inspelen op mobiel internet. + Klanten effectief bereiken. + Content beheer. + Scherpe tarieven en korte implementatietijd Winkelcentrum App + Inspelen op mobiel internet Nederland telt nu ruim 8 miljoen smartphones en dat aantal groeit hard. Ook bij uw klanten. + Klanten effectief bereiken Uw klanten nemen aankoopbeslissingen

Nadere informatie

Locatieprofiel evenementen Leienplein

Locatieprofiel evenementen Leienplein Locatieprofiel evenementen Leienplein Kleinschalige evenementen die bijdragen aan verlevendiging van de stad/doelstellingen van de stad Eigenaar: Gemeente Apeldoorn Beheerder: Gemeente Apeldoorn Contact:

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder Gemeente Beverwijk Wethouder Tim De Rudder https://www.youtube.com/watch?v=hdoxyqpivas 2 Rabobank Utrechtse Waarden Jappie van der Heide (manager MKB) Rabobank-IJmond 4 Rabobank Utrechtse Waarden Alleen

Nadere informatie

Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5

Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5 Inhoud Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5 Gaat het de goede kant op? Nu halverwege de maand juli kunnen we vaststellen

Nadere informatie

We zullen het samen moeten doen

We zullen het samen moeten doen Gezamenlijke aanpak stadshart E-Nieuwsbrief Stadshart Lelystad - Uitgave: januari 2015 Het college van Lelystad heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het stadshart. Welke initiatieven

Nadere informatie

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 8 & 9 APRIL 2014 TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 2014 Netwerken in een sterke regio! Samenwerken, netwerken en op de hoogte zijn van elkaars kennis en kunde is belangrijker dan ooit. Dit besef leeft sterk

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om de raad te informeren over het werkbezoek door middel van een raadsinformatiebrief.

B&W Vergadering. 2. het college heeft besloten om de raad te informeren over het werkbezoek door middel van een raadsinformatiebrief. 2.1.2 RESOLVE Werkbezoek aan Zweden en Denemarken 1 Dossier 1968 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1968 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 18 juli 2017 Agendapunt 2.1.2 Omschrijving RESOLVE Werkbezoek

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 273 Agendapunt: 11 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 273 Agendapunt: 11 ONDERWERP Bessems, Monique PO S1 RAD: RAD140212 2014-02-12T00:00:00+01:00 BW: BW140114 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 februari 2014 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend

Nadere informatie