EMAS + ISO MILIEUVERKLARING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EMAS + ISO 14001 MILIEUVERKLARING 2012-2015"

Transcriptie

1 EMAS + ISO MILIEUVERKLARING LAATSTE UPDATE: DECEMBER 2011 Zelfs in cyberspace zorgen we voor het milieu 00. INHOUDSOPGAVE 01. EURid WORDT GROEN // EURid BEDRIJFSOVERZICHT // MILIEUPROTOCOL // MILIEUBEHEERSYSTEEM // RELEVANTE MILIEUASPECTEN // RELEVANTE MILIEUGEGEVENS // BEST PRACTICES EURid // MILIEUPROGRAMMA // AFKORTINGEN // VALIDATIE // 24 1

2 01. EURid WORDT GROEN Beste collega s, zakenpartners en klanten, EURid laat met gepaste trots zien dat zelfs cyberspace op een duurzame manier beheerd kan worden. Wij hebben binnen onze milieuaanpak bepaalde principes gedefinieerd, die leidend zijn voor al onze activiteiten. Het Environmental Audit Management Scheme EMAS is veel meer dan alleen een onderschrift bij ons logo. Binnen onze bedrijfsstrategie, die zowel nu als in de toekomst gedeeld wordt met alle belanghebbenden, staat optimalisatie van het gebruik van interne en externe hulpmiddelen centraal, en is het EMAS een belangrijk onderdeel. We zullen u op de hoogte blijven houden van de stappen die we nemen om onze doelstellingen om te zetten in concrete actiepunten en deze in de komende jaren verder aan te scherpen. Wij voelen ons nauw verbonden met het milieu en dragen op deze manier graag bij aan een groener internet-ecosysteem. Met vriendelijke groet, Mr. Marc Van Wesemael CEO, EURid 02. EURid BEDRIJFSOVERZICHT EURid, European Registry of Internet Domain Names, beheert het.eutopniveaudomein op basis van een contract met de Europese Commissie. Het hoofdkantoor bevindt zich in Diegem, net buiten Brussel. De medewerkers van EURid bieden online en telefonisch support in alle officiële EU-talen aan ongeveer 900 geaccrediteerde registrars over de hele wereld, die.eudomeinregistratiediensten verlenen. GESCHIEDENIS In 1999 startte de Europese Raad met besprekingen over de introductie van één enkel topniveaudomein voor Europa. Na enkele jaren van overleg, werd EURid in mei 2003 door de Europese Commissie benoemd tot beheerder van de.euregistry. In maart 2005 werd het.eu-domein toegevoegd aan de root-zone van het internetdomeinnaamsysteem. In december 2005 begon EURid op beperkte schaal aanvragen voor.eu-domeinnamen te accepteren. Deze introductieperiode staat bekend als de Sunrise Periode. In april 2006 werd begonnen met de algemene registratie. STRUCTUUR EURid is op 8 april 2003 opgericht als particuliere organisatie zonder winstoogmerk naar Belgisch recht. Er zijn drie oprichtende leden: DNS Belgium, de registry voor.be, het nationale topniveaudomein van België; Istituto di Informatica e Telematica, de registry voor.it, het nationale topniveaudomein van Italië; Stiftelsen för Internetinfrastruktur, IIS, de registry voor.se, het nationale topniveaudomein van Zweden. Er zijn vier buitengewone leden: 2

3 The Academic and Research Network of Slovenia (ARNES), de registry voor.si, het nationale topniveaudomein van Slovenië; CZ.NIC, de registry voor.cz, het nationale topniveaudomein van de Tsjechische Republiek; ISOC-ECC, de Europese afdeling van de Internet Society; BUSINESSEUROPE, een koepelorganisatie van 39 werkgeversfederaties uit 33 landen. Het doel van de organisatie is om het eu-topniveaudomein, met inachtneming van het algemeen belang, te organiseren, beheren en controleren op basis van de principes van kwaliteit, efficiëntie, afhankelijkheid en toegankelijkheid. EURid ALGEMENE INFORMATIE NAAM EURID VZW/ASBL ADRES PARK STATION, WOLUWELAAN 150 PLAATS DIEGEM POSTCODE 1831 LAND BELGIE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT TELEFOON FAX WEBSITE GENERAL MANAGER MR. MARC VAN WESEMAEL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM RESPONSIBLE (EMSR) MR. GIOVANNI SEPPIA NACE-CODE VAN DE ACTIVITEIT (EA 63.9 CODE) AANTAL WERKNEMERS (02/) 40 FULLTIME 5 PARTTIME EURid IN CIJFERS 7 SENIOR MANAGER General Manager Communication Manager External Relations Manager Financial Manager Human Resources Manager Legal Manager Technical Manager 38 STAFMEDEWERKERS M2 KANTOORRUIMTE GEHUURD IN BRUSSEL RUIM 3,5 MILJOEN GEREGISTREERDE.EU-NAMEN Het contract tussen EURId en de Europese Commissie voorziet in: Financiële en bestuurlijke kwartaalverslagen opgesteld door EURid vzw/asbl Financiële en bestuurlijke controles tijdens kantooruren op locatie uitgevoerd door de Europese Commissie Presentatie van een strategisch plan en een marketingplan Presentatie van de jaarlijkse begroting Presentatie van rapporten wanneer zich speciale omstandigheden voordoen 3

4 03. MILIEUPROTOCOL EURid, European Registry of Internet Domain Names, beheert het.eutopniveaudomein op basis van een contract met de Europese Commissie. Als niet-industriële organisatie hebben onze activiteiten een beperkte impact op het milieu. Toch willen wij een inspanning leveren om deze impact nog kleiner te maken. In lijn met ons milieubeleid zorgen we voor voortdurende verbeteringen in onze milieuprestaties. Dit doen wij door: De introductie van energie- en waterbesparende maatregelen in al onze gebouwen; De implementatie van een plan voor milieuvriendelijke leaseauto s; Het principe reduce, reuse, recycle toe te passen, waardoor zowel de hoeveelheid afval als de milieugevolgen van afvalverwerking beperkt worden. Alternatieve maatregelen zijn onder meer kompostverwerking en energierenovatie. Afval komt alleen bij de afvalverwerking terecht als dat niet anders kan; Op een efficiënte manier gebruik te maken van materialen zoals papier en indien mogelijk altijd te kiezen voor dagelijkse gebruiksvoorwerpen die op milieuvriendelijke wijze geproduceerd zijn, te gebruiken en te verwerken zijn na gebruik; Onze ecologische voetafdruk te beperken door CO2-uitstoot te verminderen, samen te werken met groene leveranciers, de meest milieuvriendelijke vervoersmethodes te kiezen en luchtvaartmaatschappijen te selecteren die beschikken over een vrijwillig CO2-compensatieprogramma voor de passagiers; Intern en extern te communiceren over onze milieudoelstellingen en de maatregelen die wij nemen om deze te bereiken; Onze best practices op het gebied van milieu te delen met andere belanghebbenden in onze bedrijfstak (internet). Om te laten zien dat wij ons gecommitteerd hebben aan milieubeheer en van plan zijn voortdurende verbeteringen door te voeren en maatregelen uit te voeren, zullen wij een ISO-gecertificeerd (ISO 14001:2004) Environmental Management System en EMAS (EG-verordening nr. 1221/2009/EC) implementeren IMPLEMENTATIE VAN HET PROTOCOL Toepassingsgebied van dit protocol Wij hebben een impact op het milieu door onze dienstverlening en ons beleid, door handhaving van wet- en regelgeving, en de keuzes die we maken als het gaat om de aankoop van goederen en diensten. Dit belangrijke milieuprotocol geldt voor al onze activiteiten. Milieubeheer Door onze verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van het milieu en ervoor te zorgen dat al onze activiteiten ook die activiteiten die namens ons door derden uitgevoerd worden, en andere relevante verplichtingen, overeenstemmen met de statutaire milieueisen, zullen we onze milieu-impact beheren, en controleren of ons protocol voldoet aan de normen van EMAS. We zullen er alles aan doen om potentiële milieuschade die het gevolg kan zijn van onze activiteiten te onderzoeken en te beheersen. We stellen vast hoe hoog de impact is en spreken doelstellingen af voor continue verbetering. Betrokkenheid Om het maximale resultaat te halen uit onze inspanningen, willen we er zeker van zijn dat alle EURid-managers en werknemers voldoende betrokken zijn. Dit bereiken we door regelmatig bijeenkomsten te organiseren en indien nodig ook trainingen. We ondersteunen onze onderaannemers en leveranciers met het verbeteren van hun milieuprestaties en vergewissen ons ervan dat zij, wanneer ze voor ons werken en indien mogelijk, gelijksoortige milieumaatregelen nemen. Verantwoording We delen onze best practices en prestaties op het gebied van milieu met al onze stakeholders, waaronder ook onze leveranciers. Een van de eisen van EMAS is dat we jaarlijks onze milieuresultaten publiceren in een milieuverklaring, die openbaar wordt gemaakt voor alle betrokkenen. Datum, 11 augustus 2011 Ondertekend door CEO EURid Mr. Marc Van Wesemael 4

5 04. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM WAAROM WORDEN WE GROEN? Wij zijn van mening dat zelfs bedrijven die in cyberspace werken een bijdrage kunnen leveren aan het milieu. EURid had al diverse maatregelen en procedures ingesteld om de schadelijke milieugevolgen van onze activiteiten te verlagen. Wij hebben ons als doel gesteld om onze dagelijkse werkzaamheden aan te passen en uiteindelijk te veranderen, zodat ze volledig voldoen aan milieueisen, of hier zelfs een stapje verder in gaan. Medewerkers van EURid worden op twee manieren betrokken bij het proces om de milieuprestaties te verbeteren: 1. Een eenvoudige aanpak: de Environmental Management System Responsible is direct aanspreekbaar. Hij staat open voor milieuvriendelijke ideeën van werknemers. Contact kan ook plaatsvinden via EURid is georganiseerd in gespecialiseerde teams. Ten minste eenmaal per jaar besteden wij een gedeelte van de personeelsdag aan duurzaamheid. Het milieuprotocol vastgesteld door het management - het milieuprogramma met jaarlijkse milieudoelstellingen, het jaarlijkse complianceonderzoek met betrekking tot de huidige milieuwetgeving, alle milieurelevante procedures en de voortdurende verbetering van onze milieuprestaties binnen het systeem, zijn allemaal verankerd in de EMAS EG-verordening 1221/2009 en de ISO norm. GIOVANNI SEPPIA is Environmental Management System Responsible (EMSR) bij EURid, en in die functie verantwoordelijk voor het beheer van EMAS en de ISO norm. Als External Relations Manager is hij binnen het uitvoerend managementteam verantwoordelijk voor alle zaken die met duurzaamheid te maken hebben. Samen met zijn team zet hij zich voor de volle 100% in om de duurzaamheid van ons bedrijf te verbeteren. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM IN CIJFERS 1 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM RESPONSIBLE 12 PROCEDURES 13 FORMULIEREN 23 RELEVANTE MILIEUASPECTEN 9 DOELSTELLINGEN 41 ACTIES 19 INDICATORS 1 DECALOOG VOOR HET MILIEUVRIENDELIJK BEHEER VAN HET KANTOOR 1 HANDLEIDING VOOR EVENEMENTEN MET WEINIG MILIEU-IMPACT 100% JURIDISCHE COMPLIANCE 5

6 05. RELEVANTE MILIEUASPECTEN In 2011 ontwikkelde EURid een eigen methode om milieuaspecten te identificeren en beoordelen. Met deze methode kwantificeren we de directe en indirecte interacties met het milieu. Deze objectieve methode is gebaseerd op vier criteria, die door het algemeen management vastgesteld zijn. De milieuaspecten zijn relevant wanneer zij boven de drempel van acht milieu-impacteenheden uitkomen. Als niet-industriële organisatie hebben onze activiteiten een beperkte impact op het milieu. ACTIVITEIT MILIEUONDERDEEL MILIEUASPECTEN MILIEUGEVOLGEN Beheer en gebruik van gebouwen en apparatuur Beheer bestuurlijke activiteiten Natuurlijke hulpbronnen Energie Stakeholder Lucht/Energie Papierconsumptie voor kantooractiviteiten DIRECT / INDIRECT INVLOED Afname van natuurlijke hulpbronnen D 1 10 Keuze in leveranciers Toename in milieuvriendelijk gedrag D 1 10 Elektriciteitsgebruik voor verlichting, computerserver en verkoopautomaat Overeenkomsten met externe stakeholders Externe communicatieactiviteiten (.eu identity) Participatie in projecten met SCORE Afname van nucleaire en fossiele hulpbronnen D 1 8 Verhoging van het milieubewustzijn I 0,5 9 Verhoging van de activiteit met als doel verbetering van het milieu I 0,5 10 Verhoging van het milieubewustzijn I 0,5 10 externe bedrijven en bureaus Verhoging van het milieubewustzijn I 0,5 9 Vervoersmethode voor zakenreizen Toename in vervuiling I 0,

7 ACTIVITEIT MILIEUONDERDEEL MILIEUASPECTEN MILIEUGEVOLGEN Beheer van training- en informatieactiviteiten Beheer van activiteiten voor organisatie en participatie in evenementen Stakeholder Natuurlijke hulpmiddelen Stakeholders Natuurlijke hulpmiddelen Betrokkenheid van klanten en gebruikers Betrokkenheid van werknemers DIRECT / INDIRECT INVLOED SCORE Verhoging van het milieubewustzijn I 0,5 10 Verhoging van het milieubewustzijn I 0,75 9 Bewustzijn van leveranciers Verhoging van het milieubewustzijn I 0,5 10 Keuze van leveranciers voor Toename in milieuvriendelijk gedrag D 1 8 apparatuur en materialen Dienstverlening leveranciers voor apparatuur en materialen Afname van schadelijke milieugevolgen en gebruik van natuurlijke hulpbronnen I 0,75 10 Keuze van cateringservice Toename in milieuvriendelijk gedrag D 1 10 Cateringservice Keuze van communicatiematerialen Gebruik van communicatiematerialen Betrokkenheid stakeholders Keuze van leveranciers voor apparatuur en materialen Dienstverlening leveranciers voor apparatuur en materialen Afname van schadelijke milieugevolgen en gebruik van natuurlijke hulpbronnen I 0,75 10 Toename in milieuvriendelijk gedrag D 1 10 Afname van schadelijke milieugevolgen en gebruik van natuurlijke hulpbronnen I 0,75 11 Verhoging van het milieubewustzijn bij stakeholders I 0,5 10 Toename in milieuvriendelijk gedrag D 1 8 Afname van schadelijke milieugevolgen en gebruik van natuurlijke hulpbronnen I 0,75 10 Keuze van cateringservice Toename in milieuvriendelijk gedrag D 1 8 Cateringservice Afname in gebruik van hulpbronnen en milieu-impact I 0,

8 Keuze in communicatiematerialen Gebruik van communicatiematerialen Toename in milieuvriendelijk gedrag D 1 8 Afname van schadelijke milieugevolgen en gebruik van natuurlijke hulpbronnen I 0,

9 06. RELEVANTE MILIEUGEGEVENS AANTAL WERKNEMERS JAAR PARTTIME/FULLTIME TOTAAL fulltime en 10 parttime fulltime en 8 parttime fulltime en 6 parttime fulltime en 6 parttime 46 Alle consumptiegegevens werden gebaseerd op het aantal werknemers. Zo ontstaat er een indicator (consumptie-index), die door de jaren heen vergelijkbaar is. DIRECTE MILIEUASPECTEN a. Papierconsumptie Voor de cijfers over papierconsumptie is rekening gehouden met de aankoop van: Wit papier (A4 en A3) Gerecycled papier (A4) Gekleurd papier (A4) Briefpapier met logo Schrijfblokken (A4 en A5) De consumptie van verschillende papiertypes is omgerekend tot alleen A4- formaat. De papierconsumptie wordt berekend in kilometers door hypothetisch alle A4-vellen achter elkaar te leggen (waarbij uitgegaan wordt van 29,7 cm lengte per vel). De belangrijkste indicator is: Aantal gebruikte A4-vellen/per werknemer per jaar TOTAAL AANTAL A4- VELLEN A4-VELLEN PER WERKNEMER 3.781, , , ,4 TOTAAL AANTAL KM A4 46,05 km 31,42 km 39,57 km 37,10 km KM A4 PER WERKNEMER 1,1 km 0,7 km 0,9 km 0,8 km b. Elektriciteitsverbruik EURid heeft drie elektriciteitsmeters die het verbruik registreren. De laatste werd in 2011 geïnstalleerd, na de uitbreiding van het kantooroppervlak, maar deze staat nog niet op naam van EURid. Zodra deze meter ook op naam van EURid staat, zullen wij de factuur ontvangen en de bijbehorende gegevens kunnen verwerken. De tabel hieronder laat daarom alleen de elektriciteitsconsumptie zien van de eerste twee meters. De belangrijkste indicator is: kwh/ per werknemer per jaar Counters (serienummer) Eerste counter (EAN ) Tweede counter (EAN ) 2008 [kwh] 2009 [kwh] 2010 [kwh] * [kwh] (01/01/ /07/2011) (01/01/ /07/2011) TOTAAL kwh * 9

10 KWh PER WERKNEMER 3.811, , , * * De volledige cijfers over 2011 worden in augustus naar EURid verstuurd. Voor 2011 is alleen de informatie van de laatste factuur (01/ /07/2011) verwerkt. De uiteindelijke cijfers ( kwh / kwh per werknemer) zijn gebaseerd op een schatting aan de hand van de dagelijkse gemiddelde consumptie van 1 januari tot 13 juli, welke vermenigvuldigd is met 364 dagen (2011). 17/02/ /02/ m³ 151,14 m³ 12/02/2011 In 2009 was er een toename in het waterverbruik door alle huurders van het gebouw. EURid heeft daarom beperkte mogelijkheden om verbeteringen door te voeren op dit milieuaspect. Het toegenomen energieverbruik in 2010 van de eerste meter is waarschijnlijk het gevolg van een toename in vierkante meters kantoorruimte, een toename van het personeelsbestand en de bijbehorende gebruikte apparatuur. Het EURid-kantoor is in drie ruimtes ingedeeld (voor, achter en midden). In elke ruimte is een hoofdschakelaar om de elektriciteit af te sluiten. Aan het eind van de werkdag moet de laatste werknemer die het kantoor verlaat, controleren of het kantoor leeg is en daarna het licht uitzetten via de centrale hoofdschakelaar. c. Waterverbruik De watervoorziening vindt plaats via een centraal waterdistributiesysteem. Water wordt gebruikt voor de toiletten, de afwasmachine, de keuken en voor het schoonmaken. In de keuken is ook een waterfontein die kraanwater filtert en koelt. De kantoren hebben geen aparte watermeter. De totale waterconsumptie wordt verdeeld over de huurders en is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat gehuurd wordt. Van Tot Waterconsumptie Aandeel EURid heel gebouw [m³] [m³] 09/02/ /02/ m³ 208,62 m³ 12/02/ /02/ m³ 307,79 m³ d. Vervoersmethode voor zakenreizen, luchtvervuiling LEASEAUTO S EURid heeft een aantal medewerkers in dienst die als onderdeel van hun arbeidsvoorwaardenpakket recht hebben op een leaseauto. Het contract met het leasebedrijf voorziet in maximaal km per jaar. Voor het beheer van de leaseauto s heeft EURid een operationele verklaring opgesteld (Beleidsverklaring voor vervoer per auto), waarin de meest gestelde vragen behandeld worden over gewenst gedrag in bepaalde situaties en rechten en plichten van de bestuurders. EURid wil de CO2-uitstoot verder terugdringen door EURO 4-leaseauto s te vervangen door EURO 5-auto s. De gebruikte indicator is: aantal EURO 5-leaseauto s/totaal aantal leaseauto s per jaar In december 2011 bestond het wagenpark uit 24 voertuigen, waarvan vijf EURO 5-auto s. Aantal auto s EURO 5 % [km/jaar] CO 2 -uitstoot [g/km] CO 2 -uitstoot per jaar [kg] 10

11 ,8% , Totaal ,20 De doelstelling is om, met de vervanging van EURO 4-auto s, een gemiddelde CO2-uitstoot van 119,17 g/km in en 113,00 g/km in 2016 te bereiken. BRANDSTOFVERBRUIK Elke bestuurder van een leaseauto krijgt een tankpas, welke alleen in België gebruikt kan worden. De overeenkomst met het leasebedrijf maakt het onmogelijk om het brandstofverbruik van voor november 2010 in kaart te brengen. De volgende tabel laat het maandelijks brandstofverbruik vanaf januari 2011 zien. Alle auto s rijden op diesel. JAAR 2011 Totaal verbruik/ maand [liter] Auto s [n.] Gemiddeld verbruik /maand [liter] Januari 2.463, ,65 Februari 3.454, ,95 Maart 2.898, ,02 April 3.414, ,59 Mei 3.059, ,04 Juni 3.286, ,91 Juli 2.877, ,13 Augustus 2.713, , , ,38 Oktober 3.282, ,77 November 3.189, , , ,30 e. Afvalproductie GEMEENTELIJK AFVAL Omdat het afval van het hele gebouw verzameld wordt in een ruimte in de parkeergarage, is het niet mogelijk om vast te stellen hoeveel kilo gemeentelijk afval EURid produceert. Een van de doelstellingen van het milieuprogramma is om op termijn een procedure te implementeren, waarmee het schoonmaakbedrijf informatie verzamelt over de hoeveelheid afval die EURid produceert. Per type afval moet dan met een weegschaal bijgehouden worden hoeveel kilo ervan geproduceerd wordt. IT-MATERIAAL Voor zijn activiteiten maakt EURid intensief gebruik van laptops en computers. Ook hebben we een serverruimte in het gebouw. Gebruikt IT-materiaal sturen wij terug naar de leveranciers. Daar worden de apparaten hergebruikt of gerecycled. CARTRIDGES Cartridges worden door een extern bedrijf gerecycled. De volgende tabel geeft aan hoeveel kilo cartridges er per jaar gerecycled worden: EWCcodes * * Omschrijving Afval printertoner met gevaarlijke bestandsdelen Ander afval printertoner dan gemeld bij Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of 2009 [kg] 2010 [kg] 2011 [kg] 0,10 0, ,05 2,70 5,40 11

12 * Gevaarlijk afval daarmee is verontreinigd TOTAAL 20,15 kg 15,80 kg 30,40 kg In 2011 gebruikte EURid geen cartridges die gevaarlijke bestandsdelen bevatten. De gebruikte hoeveelheid was echter veel groter dan voorgaande jaren. Met de introductie van best practices om papiergebruik in te reduceren, verwachten we een afname van het aantal gebruikte cartridges. f. Centrale verwarming EURid maakt gebruik van het centrale verwarmings- en koelsysteem van het gebouw. Dit is een Daikin VRV-systeem (Variable Refrigerant Volume). Kosten voor verwarming en airconditioning zijn inbegrepen in de huur. Daarnaast heeft EURid een eigen luchtbeheersingsysteem in de serverruimte. Het totale vermogen van 112kW is verdeeld over 13 units van 8kW en 2 units van 10kW. Het koelmiddel is R22. Buitenunit: Circuit K: 13,5kg R22 20,7 kw Circuit L: 13,5kg R22 20,7 kw Circuit M: 17,5kg R22, afkoeling 11,8 kw verwarming 10,5 kw Circuit N: 13,5kg R22 20,7 kw Het onderhoud vindt een maal per jaar plaats. Het luchtbeheersingssysteem in de serverruimte bestaat uit twee units van 10 kw, koelmiddel R410a. De eerste unit heeft 3,7 kg koelmiddel en de tweede 4,3 kg. Het onderhoud vindt twee maal per jaar plaats. INDIRECTE MILIEUASPECTEN Indirecte milieuaspecten zijn het gevolg van de interactie van de organisatie met derde partijen. Deze kan beïnvloed worden door de beslissing om EMASgecertificeerd te worden. Voor niet-industriële organisaties zoals EURid is het van groot belang om te kijken naar de milieuaspecten die voortkomen uit de belangrijkste bedrijfsactiviteiten. Maar alleen het in kaart brengen van de milieuaspecten van de organisatie is niet voldoende. Voor EURid komen de indirecte milieuaspecten voort uit de volgende activiteiten: Beheer bestuurlijke activiteiten (keuze van leveranciers) Beheer informatieactiviteiten Organisatie en participatie in evenementen EEN PROCES DAT NOOIT AF IS: De EMAS-registratie is slechts een eerste stap van een aanpak die we van plan zijn verder te ontwikkelen in de komende jaren. We zullen onze ervaringen delen met onze stakeholders en met onze collega s in het internet-ecosysteem. f. Keuze van leveranciers Onder contacten met stakeholders verstaan we voornamelijk contacten met klanten en leveranciers. EURid probeert zoveel mogelijk samen te werken met groene leveranciers van apparatuur en materialen. Daarnaast streven we er vooral tijdens evenementen en beurzen naar, om materialen te kiezen die zo min mogelijk negatieve invloed hebben op het milieu. Ook geven wij de voorkeur aan een cateraar die geen wegwerpmaterialen gebruikt. In december 2011 was 15,5% van onze leveranciers groen (14 van de 90). De belangrijkste indicator is: % aan producten of leveranciers met een milieukeurmerk ten opzichte van het totaal aantal leveranciers 12

13 De volgende tabel laat zien met wat voor soort groene leveranciers EURid samenwerkt: TYPE PRODUCT ipad, ipod Papier en schoonmaakproducten IT-apparatuur Printer Ricoh Kantoorartikelen (papier, labels, ordners...) Verpakkings- en kantoormateriaal Vaatwasmachine Papier TYPE DIENST MILIEULABELS** Energy star FSC, European eco label Energy star, Gold&Blue Angel Energy star FSC, PEFC, Blue Angel PEFC, Blue Angel EU energy label A FSC, PEFC MILIEUCERTIFICATEN* Leaseauto s ISO Conferentiesysteem ISO Vaste telefoonlijn ISO Frankeermachine ISO Software ISO Hoofdverbinding ISO * ISO of EMAS ** ECOLABEL of FSC of PEFC of BLUE ANGEL of NORDIC SWAN of ENERGY STAR of EU ENERGY LABEL (Klasse A/A+/A++) Een van de communicatieactiviteiten is de publicatie van het magazine.eu identity. De productie van dit magazine vindt plaats in Zweden. De Zweedse Forest Stewardship Council (FSC) controleert met inachtneming van de Zweedse wetgeving de hoeveelheid gebruikt papier. 07. EURid BEST PRACTICES HANDLEIDING VOOR EVENEMENTEN MET WEINIG MILIEU-IMPACT Een van de doelstellingen van het milieuprogramma van EURid is om elk jaar ten minste 50% van de promotie-evenementen van de organisatie te laten plaatsvinden met inachtneming van de milieucriteria. Om deze doelstelling te kunnen halen, heeft EURid een milieuvriendelijk evenementenhandboek opgesteld, dat medewerkers moet helpen om milieuprocedures te implementeren wanneer ze een evenement organiseren of meedoen aan een beurs of evenement. Het handboek is bedoeld als waardevol hulpmiddel bij het organiseren van bijeenkomsten en evenementen en staat vol met best practices en aanbevelingen om duurzaam te werken. Dit handboek bestaat uit zeven verschillende secties, die gezamenlijk alle activiteiten beslaan die nodig zijn om een evenement te organiseren en beheren. In elke sectie staan specifieke milieucriteria. Het UNEP-handboek voor groene bijeenkomsten schrijft: een groen evenement houdt bij ontwerp, organisatie en uitvoering rekening met het milieu. Schadelijke gevolgen voor het milieu worden zoveel mogelijk beperkt en de gemeenschap waar het evenement plaatsvond blijft achter met een positief gevoel. Een van de geplande actiepunten om de CO2-uitstoot van de organisatie te verminderen is om interne besprekingen in toenemende mate te organiseren via videoconferentie. Zo wordt het aantal vervoersstromen (met name vluchten) tussen het hoofdkantoor en de regiokantoren verminderd. Voordat een vergadering georganiseerd wordt, beoordeelt EURid altijd of deze virtueel kan plaatsvinden. Dit is een milieuvriendelijke en duurzame oplossing. 13

14 CO2-UITSTOOT Om de activiteiten van EURid goed uit te voeren wordt er veel gereisd per auto of vliegtuig. Beide vervoersmethodes zijn schadelijk voor het milieu, vanwege de hoge CO2-uitstoot (de belangrijkste veroorzaker van klimaatverandering). Daarom streeft EURid er in de komende jaren naar om zoveel mogelijk samen te werken met vervoersaanbieders die de negatieve milieugevolgen willen neutraliseren en een co2-compensatieprogramma aanbieden. 14

15 08. MILIEUPROGRAMMA - N. DOELSTELLINGEN REF. MILIEUBELEID MILIEUGEVOLGEN INDICATORS DEADLINE Gebruik van duurzame materialen verhogen met 30% Papiergebruik verminderen met 10% Gedragsverandering bewerkstelligen om het elektriciteitsverbruik in kantoren te verlagen Hoeveelheid geproduceerd afval verlagen met 6% en de kwaliteit van gerecycled afval verbeteren Het terugdringen van de schadelijke milieugevolgen van reizen E.P Op een efficiënte manier gebruik te maken van producten en materialen zoals papier en indien mogelijk altijd te kiezen voor dagelijkse gebruiksvoorwerpen die op milieuvriendelijke wijze geproduceerd zijn, gebruikt kunnen worden en verwerkt kunnen worden na gebruik E.P Efficiënt gebruik van producten en materialen - zoals papier en het terugdringen van de hoeveelheid afval E.P Het introduceren van energiebesparende maatregelen in al onze gebouwen E.P Het principe reduce, reuse, recycle toe te passen, waardoor zowel de hoeveelheid afval als de milieugevolgen van afvalverwerking beperkt worden. E.P Implementatie van een plan voor groene leaseauto s Gebruik van niethernieuwbare natuurlijke hulpbronnen Gebruik van niethernieuwbare natuurlijke hulpbronnen Gebruik van niethernieuwbare natuurlijke hulpbronnen Toename van milieuvervuiling Toename van de hoeveelheid fijnstof in de lucht Aantal producten of leveranciers met een milieukeurmerk ten opzichte van het totaal aantal leveranciers (% per jaar) Aantal milieuvriendelijke promotiematerialen/ totale voorraad promotiematerialen ( % per jaar) Aantal gebruikte A4-vellen/per werknemer per jaar Aantal pagina s on-line tijdschriftabonnementen / totaal aantal pagina s tijdschriftabonnementen ( % per jaar) kwh/per werknemer per jaar Kg afval/per werknemer per jaar Hoeveelheid en type afval dat jaarlijks verzameld wordt Aantal EURO 5-leaseauto s/totaal aantal leaseauto s per jaar ( % per jaar) Aantal videoconferenties per jaar 15

16 N. DOELSTELLINGEN REF. MILIEUBELEID MILIEUGEVOLGEN INDICATORS DEADLINE 6 Compensatie van 30% van de uitstoot van CO2 en broeikasgassen als gevolg van reizen per vliegtuig en auto. Vervoersmethodes kiezen die minder schadelijk voor het milieu zijn E.P Onze ecologische voetafdruk te beperken door CO2- uitstoot te verminderen, samen te werken met groene leveranciers, de meest milieuvriendelijke vervoersmethodes te kiezen en luchtvaartmaatschappijen te selecteren die beschikken over een vrijwillig CO2- compensatiesysteem voor de passagiers Toename van de uitstoot van CO2 en broeikasgassen in de atmosfeer Jaarlijkse compensatie van uitstoot van CO2 en broeikasgassen als gevolg van vervoer per vliegtuig of auto 7 8 Jaarlijks ten minste 50% van de promotionele evenementen van EURid organiseren met inachtneming van de milieucriteria Intensiveren van de milieucommunicatie richting de belangrijkste stakeholders E.P Op een efficiënte manier gebruik te maken van producten en materialen zoals papier en indien mogelijk altijd te kiezen voor dagelijkse gebruiksvoorwerpen die op milieuvriendelijke wijze geproduceerd zijn, gebruikt kunnen worden en verwerkt kunnen worden na gebruik en Het intern en extern communiceren van onze milieudoelstellingen en de maatregelen die wij nemen om deze te halen E.P Onze best practices op het gebied van milieu te delen met andere belanghebbenden in onze bedrijfstak (internet). Gebruik van niethernieuwbare natuurlijke hulpbronnen Aantal evenementen dat georganiseerd is met inachtneming van ten minste vier milieucriteria (P08.02) / totaal aantal georganiseerde evenementen ( % per jaar) Aantal milieugerelateerde, externe initiatieven dat het bedrijf jaarlijks organiseert. Jaarlijks volume van milieugerelateerde communicatie-uitingen (alle soorten) Aantal milieugerelateerde klachten per jaar Jaarlijks volume van negatieve/positieve persverslaggeving met betrekking tot de milieuactiviteiten van het bedrijf 9 Managers en werknemers E.P Het intern en extern communiceren van onze Aantal trainingsuren dat jaarlijks besteed wordt aan het milieu 16

17 N. DOELSTELLINGEN REF. MILIEUBELEID MILIEUGEVOLGEN INDICATORS DEADLINE betrekken bij milieuactiviteiten en projecten die door EURid gepromoot worden milieudoelstellingen en de maatregelen die wij nemen om deze te halen DOELSTELLING n. 1 : Gebruik van duurzame materialen verhogen met 30% (15% in, 10% in, 5% in ) Aantal milieuactiviteiten dat jaarlijks uitgevoerd wordt Aantal werknemers dat betrokken is bij milieuactiviteiten/ totaal aantal werknemers ( % per jaar) Aantal managers met verantwoordelijkheden voor milieu/totaal aantal managers ( % per jaar) ACTIENUMMER ACTIES Controleren van herbruikbare kopjes, borden, kommen en keukengerei. Vervangen waar nodig om het gebruik van wegwerpartikelen te voorkomen. Werknemers die lunch van huis meenemen stimuleren om herbruikbare zakjes en servetten te gebruiken Richtlijnen opstellen voor milieuvriendelijke inkoop Milieuvriendelijk kantoormateriaal inkopen (hervulbare markers, VERANTWOORDELIJKE (FUNCTIE OF NAAM) Office Mgr KOSTEN DEADLINE INDICATOR 2.500,00 Aantal producten of leveranciers met een milieukeurmerk ten opzichte van het totaal aantal leveranciers (% per jaar) TUSSENTIJDS CONTROLEPUNT (PARAAF) Human Resources Mgr (samen met - Juni April communicatiemedewerkers) EMSR - Juni Aantal milieuvriendelijke promotiematerialen/ April Finance Mgr / EMSR 7.000,00 totale voorraad promotiematerialen PRESTATIE CONTROLE (DATUM EN PARAAF) 17

18 5 6 pennen van gerecycled materiaal, bestellen van navullingen, etc.) indien mogelijk Indien mogelijk kantoormateriaal, printers, notebooks, etc. inkopen bij leveranciers met een milieukeurmerk Milieuvriendelijke promotiematerialen uitdelen (tassen van biologisch katoen, pennen van gerecycled materiaal en duurzame primaire materialen zoals CO2- neutrale USB-sticks) Finance Mgr / EMSR EMSR / External Relations Mgr Geen additionele kosten verwacht ,00 ( % per jaar) 18

19 DOELSTELLING n. 2 : PAPIERGEBRUIK VERMINDEREN MET 10% (4% in, 3% in e 3% in ) ACTIEN UMMER ACTIES Werknemers aanmoedigen om milieuvriendelijke aanbevelingen te volgen, die te vinden zijn in Decaloog voor een milieuvriendelijk beheer van het kantoor P08.01 Zowel voor interne memo s als voor de communicatie met klanten en afnemers zoveel mogelijk gebruik maken van e- mail in plaats van papier of fax Introductie van geautomatiseerde verzending van facturen VERANTWOOR DELIJKE (FUNCTIE OF NAAM) EMSR - Communication Mgr/ External Relations Mgr 4 Hergebruik van dozen indien mogelijk Office Mgr Elektronische tekstverwerking in plaats van redigeren op papier. Maak gebruik van redigeren en opmerking invoegen in Word Het aantal papieren tijdschriftabonnementen terugbrengen. Een systeem ontwikkelen waarbij de inhoudsopgave van elk tijdschrift wordt verspreid Voeg de volgende boodschap toe aan iedere die verstuurd wordt: Denk aan het milieu voordat u deze KOSTEN DEADLINE INDICATOR - Finance Mgr - TUSSENTIJDS CONTROLEPUNT (PARAAF) Aantal gebruikte A4- vellen/per werknemer per jaar Aantal pagina s on-line tijdschriftabonnemente n / totaal aantal pagina s tijdschriftabonnemente n ( % per jaar) EMSR - Finance Mgr Geen extra kosten EMSR - Juni April PRESTATIECONT ROLE (DATUM EN PARAAF) 19

20 uitprint DOELSTELLING n. 3 : Gedragsverandering bewerkstelligen om het elektriciteitsverbruik in kantoren te verlagen ACTIENUMMER ACTIES Belangrijke aandachtspunten identificeren en vaststellen welke acties er nodig zijn om het energieverbruik te verlagen Memo s opstellen en verspreiden over het belang van het uitschakelen van alle apparatuur aan het einde van de werkdag en over de optimale instellingen van verwarming, verlichting en airconditioning In kaart brengen van elektrische apparaten in de kantoren (lampen, computers, verkoopautomaten, servers, ) Werknemers aanmoedigen om milieuvriendelijke aanbevelingen te volgen, die te vinden zijn in Decaloog voor een milieuvriendelijk beheer van het kantoor P08.01 VERANTWOORDELIJKE (FUNCTIE OF NAAM) EMSR / Finance Mgr - KOSTEN DEADLINE INDICATOR kwh/per werknemer per jaar TUSSENTIJDS CONTROLEPUNT (PARAAF) EMSR / Finance Mgr - Juni April EMSR / Finance Mgr - EMSR / Finance Mgr - PRESTATIECONTROLE (DATUM EN PARAAF) 20

CO 2 reductiedoelstellingen 2016

CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Civil at Hart b.v. Koperslager 7 2631 RK Nootdorp T (015) 251 20 10 E info@civilathart.nl I www.civilathart.nl KvK Haaglanden 272.87.214 BTW nr. : NL 8187.43.906.B01 CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Conform

Nadere informatie

Bedrijfsmilieuplan 2012

Bedrijfsmilieuplan 2012 Bedrijfsmilieuplan 2012 Opgesteld door: Documentdatum: 01-08-2012 Documentversie: Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Milieubeleid... 4 2. Wet- en regelgeving... 4 3. Input vanuit de directiebeoordeling...

Nadere informatie

Duurzaamheid Management Plan

Duurzaamheid Management Plan Duurzaamheid Management Plan Wij voelen ons als Qbic hotel verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om zodoende de druk op het milieu en de samenleving te verminderen. Om samen te werken in een

Nadere informatie

Energiefactor Ref. jaar 2013 Target 2016* T.o.v. 2013 Target 2021* T.o.v. 2013

Energiefactor Ref. jaar 2013 Target 2016* T.o.v. 2013 Target 2021* T.o.v. 2013 CO2prestatieladder Revisiedatum: 16102014 CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 5 op de CO2prestatieladder 2.2 Inleiding In dit document wordt de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van Protinus

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2015 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

CO2-prestatieladder 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 2015 H1 Revisiedatum: Inhoudsopgave

CO2-prestatieladder 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 2015 H1 Revisiedatum: Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 1. Review CO2 reductiedoelstellingen... 2 1.1 Inleiding... 2 2. Voortgang subdoelstellingen... 3 2.1 Voortgang subdoelstelling gas verbruik reduceren... 3 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Milieujaarverslag Adviesbureau SAM b.v.

Milieujaarverslag Adviesbureau SAM b.v. Milieujaarverslag Adviesbureau SAM b.v. 2010 ALGE/0042/JS/MV 1 september 2011. 1 1. Inleiding Voor u ligt het milieujaarverslag van Adviesbureau SAM Dit jaarverslag beschrijft de milieugevolgen van ons

Nadere informatie

EMAS + ISO EURid MILIEUVERKLARING Zelfs cyberspace kan een groene omgeving worden 00. INHOUDSOPGAVE

EMAS + ISO EURid MILIEUVERKLARING Zelfs cyberspace kan een groene omgeving worden 00. INHOUDSOPGAVE EMAS + ISO 14001 EURid MILIEUVERKLARING - 2017 LAATST BIJGEWERKT IN DECEMBER 2014 00. INHOUDSOPGAVE 01. EURid KLEURT GROEN // 2 02. OVER EURid // 2 03. MILIEUBELEID // 5 04. MILIEUBEHEERSYSTEEM // 7 05.

Nadere informatie

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & NORTH RIVER ÉCHT DUURZAAM PRODUCEREN 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

Beleid duurzaam toerisme

Beleid duurzaam toerisme Beleid duurzaam toerisme Inhoudsopgave Inleiding 1 Energieverbruik 2 Papiergebruik 3 Afvalbeleid 4 Inkoopbeleid 5 Inleiding Duurzaam Toeristisch Ondernemen houdt in dat ondernemingen rekening houden met

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & north river écht duurzaam produceren 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2 Akkoord Directie: 30 juni Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 1 en 2 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope 2:

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Stimular Milieubarometer - 2014 Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 7-10-2013 F. Wuts Final 1.1 20-01-2014 F. Wuts Emissie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Communicatieplan Invalshoek C: Transparantie

CO2-Prestatieladder Communicatieplan Invalshoek C: Transparantie Project: CO2-Prestatieladder Communicatieplan Rapport: CO2-2012/R-04;rev. 1;d.d. 12-05-2014 Auteur: R. Louis - CK Bedrijfsadvisering Verificateur: J.A.C. van Dijk A.L.J. Timmermans Bredaseweg 43, 4844

Nadere informatie

EMAS + ISO EURid MILIEUVERKLARING Zelfs cyberspace kan een groene omgeving worden

EMAS + ISO EURid MILIEUVERKLARING Zelfs cyberspace kan een groene omgeving worden EMAS + ISO 14001 EURid MILIEUVERKLARING -2017 LAATST BIJGEWERKT IN DECEMBER 00. INHOUDSOPGAVE 01. EURid KLEURT GROEN // 2 02. OVER EURid // 2 03. MILIEUBELEID // 5 04. MILIEUBEHEERSYSTEEM // 7 05. RELEVANTE

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2011

Milieubarometerrapport 2011 Milieubarometerrapport Stimular Milieubarometer - Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting van

Nadere informatie

CO2-prestatieladder 3.B.1_1 Reductiedoelstellingen 2016 Revisiedatum: 16-10-2014. Inhoudsopgave

CO2-prestatieladder 3.B.1_1 Reductiedoelstellingen 2016 Revisiedatum: 16-10-2014. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 1. Review CO2 reductiedoelstellingen... 2 1.1 Inleiding... 2 2. Voortgang subdoelstellingen... 3 2.1 Voortgang subdoelstelling gas verbruik reduceren... 3 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

LINCON HEEFT NU OOK EEN GEVERIFIEERDE CO 2 FOOTPRINT!

LINCON HEEFT NU OOK EEN GEVERIFIEERDE CO 2 FOOTPRINT! LINCON HEEFT NU OOK EEN GEVERIFIEERDE CO 2 FOOTPRINT! Omschrijving Lincon BV Lincon is een ingenieursbureau met zijn wortels in de wereld van beton en betonconstructies. Het bedrijf bestaat al ruim 15

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente

Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Inspiratielijst voor het verduurzamen van festivals en evenementen in Twente Onderdeel 1. Gegevens en indicatoren van het evenement Gegevens Evenement Naam: Datum: Korte Omschrijving Bezoekers: Deelnemers:

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Stimular Milieubarometer - 2012 Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Gebr. Dalmulder Infra Auteur(s): C.J.J. Dalmulder, directeur & CO 2-functionaris

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in lastenboeken. Diane Buggenhout Quality, Security, Environment Manager Benelux

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in lastenboeken. Diane Buggenhout Quality, Security, Environment Manager Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen in lastenboeken Diane Buggenhout Quality, Security, Environment Manager Benelux Certificaten Kwaliteit: ISO 9001:2008 certificaat Milieu: ISO 14001:2004 certificaat

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Stimular Milieubarometer - 2013 Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Cyber Adviseurs Milieubarometer - 2012 Cyber Adviseurs Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer

4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer 4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Milieudoelen Jan Kuipers Nunspeet 2014-2015

Milieudoelen Jan Kuipers Nunspeet 2014-2015 Toelichting bij Plan van Aanpak Milieu Het milieuzorgsysteem van Jan Kuipers Nunspeet is opgezet volgens de norm ISO 14001:2004 en is vastgelegd in het VKAM handboek. Het milieuzorgsysteem voldoet ook

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiedoelstellingen Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Energiebeleidsverklaring A. Jansen B. V. streeft

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

Hollandridderkerk Groep

Hollandridderkerk Groep 2.A.3 Energie audit 2013 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EA2013 13.02 11 april 2013 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Halfjaarlijkse publicatie januari t/m juni 2013. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

protinuslgroup C02 reductiedoelstellingen 2011 Inleidim Conform niveau 5 op de C02-prestatieladder 2.2

protinuslgroup C02 reductiedoelstellingen 2011 Inleidim Conform niveau 5 op de C02-prestatieladder 2.2 - SOURCINO C02 reductiedoelstellingen 2011 Conform niveau 5 op de 2.2 Inleidim In dit document wordt de scope 1 & 2 C02 reductiedoelstelling van Protinus Group gepresenteerd. Voorafgaand hieraan is de

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 4A Milieuwinst Milieubarometer - 2015 4A Milieuwinst Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

CO2 prestatieladder. Ordina stoot in 2020 ten opzichte van 2010 20% minder CO2 uit.

CO2 prestatieladder. Ordina stoot in 2020 ten opzichte van 2010 20% minder CO2 uit. CO2 prestatieladder Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale belangen.

Nadere informatie

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V.

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Opgesteld door: Kader B.V. Versie: 1.0 Datum: 1 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Plan-Do-Check-Act... 3 2.1 Plan (Doelstellingen)... 3 2.2

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 15-10-2013 F. Wuts Final 1.1 20-01-2014 F. Wuts Emissie

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 04-12-2013 F. Wuts Draft 0.2 1-2-2014 F. Wuts Aanpassing naar aanleiding van Audit

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Toelichting GRI tabel

Toelichting GRI tabel Toelichting GRI tabel Bij de samenstelling van het verslag is zoveel mogelijk rekening gehouden met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), een onafhankelijke organisatie, gevestigd in

Nadere informatie

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014 SOGETI NEDERLAND B.V.

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014 SOGETI NEDERLAND B.V. ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014 SOGETI NEDERLAND B.V. Auteur René Speelman Versie V1.0 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur V1.0 29 oktober 2015 Definitief

Nadere informatie

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM Memo Aan Kopie aan Directie BAM Techniek Cindy Ensink Manager KAM Van Afdeling Telefoon direct Fax direct E-mail Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM kam@bamtechniek.nl

Nadere informatie

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH is een Europees project, gericht (op het verbeteren van) de milieuprestaties van Europese Grafimediabedrijven binnen de productlevenscyclus van hun grafimedia

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Beleids- en energiemanagement actieplan. Conform eisen 1.B.1. 2.B.1. 2.B.2. 2.B.3. 2.B.4. 3.B.1. 3.B.2. van de CO2-Prestatieladder

Beleids- en energiemanagement actieplan. Conform eisen 1.B.1. 2.B.1. 2.B.2. 2.B.3. 2.B.4. 3.B.1. 3.B.2. van de CO2-Prestatieladder Beleids- en energiemanagement actie plan Versie: Juni 2016 Beleids- en energiemanagement actieplan Conform eisen 1.B.1. 2.B.1. 2.B.2. 2.B.3. 2.B.4. 3.B.1. 3.B.2. van de CO2-Prestatieladder B&G Hekwerk

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1

ENERGIEBEOORDELING 2012 H1 Versie 1.0 Datum: 4 OKTOBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

Ecologisch aankopen. Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen?

Ecologisch aankopen. Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen? Ecologisch aankopen Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen? Overzicht presentatie Inleiding Voorwaarden voor een label Bruikbare labels Problemen Inleiding Keuze leveranciers: Leveranciers met

Nadere informatie

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 -prestatieladder.

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 -prestatieladder. MDB B.V. 5 Memo Onderwerp CO 2 prestatieladder nieuwsbrief MDB en SSC Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 prestatieladder. Scope 1, directe CO 2emissies door aardgas,

Nadere informatie

Duurzaamheid Management Plan

Duurzaamheid Management Plan Duurzaamheid Management Plan Voor Beaumont is verantwoordelijk zijn: Respecteren van: de huidige wet- en regelgeving en de bedrijfsregels culturele, religieuze, filosofische en morele overtuigingen onze

Nadere informatie

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 management plan Logitech B.V. Auteur: Merel van de Geer Autorisatiedatum: 08-02-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend manager: CO 2 management plan 2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 1 Inhoud 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Communicatieplan Coolmark BV

Communicatieplan Coolmark BV Communicatieplan - CO2 reductie CO2 Prestatieladder 2.1 Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 26 juni 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 1.1 3 juli 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV

Nadere informatie

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Ketenanalyse voor scope 3

Ketenanalyse voor scope 3 4.A.1 Ketenanalyse CO2-emissies 2013 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Ketenanalyse voor scope 3 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te dragen aan de bescherming van het klimaat, beperken we de CO2-voetafdruk in onze gehele waardeketen. Daarbij kijken we verder dan alleen onze eigen activiteiten. Ook door nauw samen te werken

Nadere informatie

Management plan ter bevordering van duurzaam ondernemen

Management plan ter bevordering van duurzaam ondernemen Management plan ter bevordering van duurzaam ondernemen Wat is volgens Bastion Hotels duurzaam ondernemen? Respecteren van de volgende zaken: de huidige wet- en regelgeving en de bedrijfsregels culturele,

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

Presentatie Fleet Barometer 2013. Amerongen, 11 juni 2013

Presentatie Fleet Barometer 2013. Amerongen, 11 juni 2013 Presentatie Fleet Barometer 2013 Amerongen, 11 juni 2013 Wat is CVO? CVO is een internationaal en onafhankelijk expertiseplatform gericht op de zakelijke automarkt een instrument om alle actoren van de

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen

CO2 prestatieladder Reductiebeleid en reductiedoelstellingen CO2 prestatieladder Reductiebeleid en doelstellingen Versie: Definitief Datum: februari 2015 Eis: 2.C.3 Westgaag 42b - 3155 DG Maasland Postbus 285-3140 AG Maassluis Telefoon: 010-5922888 Fax: 010-5918621

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2014 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 3 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging 4 Scope 1 emissies 4 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Ecolabels. Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen?

Ecolabels. Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen? Ecolabels Hoe kan ik eenvoudig duurzame producten aankopen? Overzicht presentatie Voordelen/nadelen labels Voorwaarden voor een label Bruikbare labels Labels en overheidsaankopen Praktische hulpmiddelen

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan KONE B.V.

3.C.2 Communicatieplan KONE B.V. 3.C.2 Communicatieplan KONE B.V. 3.C.2 Communicatieplan versie 1.0 Pagina 1/9 Verantwoording Titel : Communicatieplan KONE B.V. Revisie : 1.0 Datum : 27-7-2015 Gecontroleerd en goedgekeurd door : Claes

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

Eurailscout Inspection & Analysis B.V. CO2 Voortgangsrapportage U

Eurailscout Inspection & Analysis B.V. CO2 Voortgangsrapportage U CO Voortgangsrapportage U15 016 01-01-016 t/m 31-1-016 CO Voortgangsrapportage U15 016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Veranderingen. CO-voetafdruk.1. Rapportageperiode 016.. Historische

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec)

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Milieubarometer - 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiemogelijkheden Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Reductie doelstellingen 2016 Energiebeleidsverklaring

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): Gerard Zwaan, directie & CO2-functionaris

Nadere informatie