Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 Schwinn MPower Echelon Console+ Power Gebruikershandleiding Engels 2013 Core Fitness, LLC, dba StairMaster. Alle rechten voorbehouden. en duiden op een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk. De Core Fitness, LLC handelsmerken zijn onder meer Schwinn, A.C., Smart Release, Ride Right, MPower, IC Pro, QuickFit, Triple Link en de respectievelijke logo's ,

2 Inleiding Welkom bij de nieuwe Schwinn MPower Echelon Console! Uw nieuwe console voegt een meetfunctie toe aan uw Schwinn fiets, waardoor u meer trainingsopties tot uw beschikking krijgt dan ooit tevoren. Belangrijkste eigenschappen van het MPower Echelon systeem: Gebruiksgemak Druk op een willekeurige toets om de console te starten en start met trappen Opties in de Workout Inzage van AVG/MAX waarden tijdens de workout Activeer optioneel scherm "versnellingen" voor visueel signaal van weerstandsniveau Betrouwbaarheid Plug and Play ontwerp elimineert de problemen met draadloze communicatie die in moderne fitnessomgevingen vaak voorkomen Leesbaarheid Grote, makkelijk leesbare tekens aangepast aan uw persoonlijke trainingsmethode Connectiviteit Sla workoutgegevens draadloos op via ANT+, of door middel van data-output via USB Gemakkelijk in te stellen Plug de onderdelen van het systeem simpelweg op elkaar, en u kunt wegrijden Lange levensduur van de batterijen Het systeem maakt gebruik van 2 C batterijen, die tot wel 9 maanden* meegaan De batterijen bevinden zich in een makkelijk toegankelijke plaats zodat vervanging eenvoudig is * Afhankelijk van verbruik en gebruikte functies, een overmatig gebruik van backlight zal de levensduur van de batterij bijvoorbeeld verkorten 2

3 Specificaties MPower Echelon Console Lengte Breedte Dikte Gewicht (console met sensor) Transportgewicht Vermogensensor Lengte Breedte Dikte Gewicht Transportgewicht 18 cm 7,7 cm 4,8 cm 0,9 kg 1,3 kg 13,3 cm 4,5 cm 3 cm 0,08 kg 0,10 kg Snelheidssensor Lengte 8,3 cm Breedte 6,4 cm Dikte 3,7 cm Stroomvoorzieningsvereisten Echelon Console (2) C Batterijen (LR14) Dit product NIET weggooien als restafval. Dit product dient te worden gerecycled. Voor informatie over de correcte verwijdering, neemt u contact op met een vertegenwoordiger van de klantenservice van StairMaster. Contactinformatie kunt u vinden onder Contact in deze handleiding. Ga voor meer informatie naar: Patentinformatie: Patentinformatie: Dit product kan vallen onder Amerikaanse en buitenlandse patenten en aangevraagde patenten. 3

4 Belangrijke veiligheidsinstructies Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig letsel of overlijden. Voordat dit apparaat in gebruik wordt genomen, moeten de volgende waarschuwingen worden opgevolgd: De volledige Gebruikershandleiding lezen en begrijpen. De Gebruikershandleiding bewaren voor toekomstige referentie. Alle waarschuwingen op dit toestel lezen en begrijpen. Indien de waarschuwingsstickers op enig moment losraken, onleesbaar worden of ontbreken, neem dan contact op met de Klantenservice voor vervangende stickers. Kinderen mogen niet op of in de buurt van het toestel komen. Bewegende onderdelen en andere eigenschappen van het toestel kunnen gevaarlijk zijn voorkinderen. Raadpleeg een arts voordat u met een fitnessprogramma begint. Stop met trainen als u pijn of een beklemd gevoel op de borst krijgt, kortademig wordt of zich duizelig voelt. Neem contact op met uw arts voordat u het toestel weer gebruikt. Maak alleen ter referentie gebruik van de door de toestelcomputer berekende of gemeten waarden. Indien u een pacemaker of een ander geïmplanteerd elektronisch hulpmiddel heeft, neem dan contact op met uw arts voordat u een draadloze borstband of een andere telemetrische hartslagmonitor gebruikt. Gebruik het toestel niet totdat deze volledig is gemonteerd en geïnspecteerd op correct functioneren overeenkomstig de Gebruikershandleiding. Voor het eerste gebruik dient u de volledige Gebruikershandleiding die bij het toestel wordt geleverd gelezen en begrepen te hebben. De Gebruikershandleiding bewaren voor toekomstige referentie. FCC Compliantie Denk eraan dat wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de voor compliantie verantwoordelijke partij de toestemming voor het gebruik van de apparatuur door de gebruiker nietig kan maken. N.B. Deze apparatuur is getest en compliant bevonden met de normen voor een Klasse B digitaal hulpmiddel, waarbij voldaan is aan Deel 15 van de FCC regelgeving. Het doel van deze normen is een redelijke bescherming te verschaffen tegen schadelijke interferentie in een standaard medische omgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze ook uitstralen. Als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt conform de instructies kan het schadelijke interferentie bij radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Indien deze apparatuur schadelijke interferentie voor radio- of televisieontvangst veroorzaakt (dit kunt u bepalen door het apparaat in en weer uit te schakelen), wordt aangeraden te proberen de interferentie met behulp van één of meer van de volgende maatregelen te corrigeren: -- Pas de richting of de positie van de ontvangstinrichting aan. --Zet de apparaten (het toestel en de ontvangstinstallatie) verder van elkaar. --Sluit de apparatuur aan op een contactdoos op een ander circuit dan waarop de andere ontvangstapparatuur is aangesloten --Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus. 4

5 Eigenschappen Voorkant A B Achterkant G F I D C E A Backlit LCD-scherm F Coachend kwadrant B AVG/MAX toets G Batterijniveau C EINDE toets H USB-poort D Backlit Toets I Accuvakken E Toets STADIUM Backlit LCD-scherm Tijdens de workout toont het multifunctionele backlit LCD-scherm uw metingen, resultaten, instellingen en consolewaarden. Om de achtergrondverlichting aan te zetten drukt u op de toets Backlight (achtergrondverlichting). De achtergrondverlichting schakelt na 5 seconden uit om de batterijen te sparen. Deze instelling kan worden aangepast in het Servicemenu. Hartslagmonitor (heart rate monitor-hrm) De console ontvangt hartslagdata van de hartslagmonitor (HRM) om de workoutdata te berekenen, zoals de Hartslag of het aantal Verbrande calorieën. De console leest de hartslaggegevens via een Ant+Sport 2.4GHz of Polar compatibele 5kHz draadloze borstband. Ant+Sport 2.4GHz draadloos De Ant+Sport 2.4GHz draadloze hartslagmonitor verstuurt hartslagdata naar de console nadat proximitykoppeling tijdens de Gebruikersset-up plaats heeft gevonden. De console kan de HRM-data op een afstand van 3 meter lezen tijdens de workoutmodus. Als u een set Ant+Sport Watch en Ant+HRM hebt, koppelt de console met het sporthorloge en lees daar de data vanaf. 5

6 Standaard EM 5kHz Pulse De console gebruikt het EM (elektromagnetische) 5kHZ pulse draadloos protocol om hartslagdata te lezen vanaf standaard hartslagmonitors (HRM's), zoals de Polar zender borstband. Gegevensopslag workout De console verstuurt de workoutdata naar het opslagapparaat van de gebruiker- bijv. een USB-flash geheugenstick of een sporthorloge. De console kan tevens gebruikersdata verkrijgen vanaf een Ant+sporthorloge en de data gebruiken ter berekening van de workoutresultaten. Ant+Sport Watch voor data-opslag De Ant+Sport Watch deelt gebruikersdata met de console nadat proximitykoppeling heeft plaatsgevonden gedurende de Gebruikerssetup. In de modus Gebruikersset-up verstuurt de Ant+Sport Watch (inclusief gewicht van de gebruiker) naar de console. Tijdens de workoutmodus verstuurt de console data naar de Ant+Sport Watch. Wanneer proximitykoppeling voltooid is, kunnen het horloge en de console data tot 3 meter ver versturen en aflezen. USB Interface / Data-opslag De console kan de workoutgegevens opslaan op een USB-datastick. U kunt de USB-stick aansluiten op de console gedurende de Gebruikersset-up of nadat de workout is beëindigd. Tijdens de workoutmodus verstuurt de console data naar de USB-stick. Workout (totaal) - Tijd, Afstand, Calorieën en gemiddelde en maximale Snelheid, Watt, Hartslag en RPM. Workout stadia Tijd, Afstand, Snelheid, Watt, Hartslag en RPM. Indien u de USB-stick na beëindiging van de workout aansluit, verstuurt de console alleen de Totale Samenvattingsdata naar de USB-stick. Workout Data worden opgeslagen als.csv bestand onder de naam MPOWERXX.csv.XX is het tweecijferige getal van 1 tot 99, de console slaat automatisch het volgende beschikbare getal op op de UCB-stick indien de bestanden reeds aanwezig zijn. Via de USB-poort kan de console hardware tevens worden bijgewerkt door een onderhoudstechnicus. LCD scherm data A1 A2 A3 A6 A4 A7 A5 A8 6

7 A1 WATT (Vermogen) A5 STADIUM Tijd en Afstand A2 RPM (Cadans) A6 Hartslag A3 KMH / MPH (Snelheid) A7 Indicatie versnelling A4 KCAL (Calorieën) A8 TOTAAL Tijd en Afstand N.B. Om de meeteenheden te wijzigen naar Brits of metrisch, raadpleegt u het hoofdstuk Set-up Gebruikers van deze handleiding. Coachend kwadrant Snelheid Het scherm Snelheid toont de geschatte snelheid van de fiets in kilometers per uur (KM/U) of mijl per uur (MPH). De berekende snelheid is gebaseerd op wattage output. Watt Het scherm WATT toont het vermogen dat u produceert op het actuele weerstandsniveau (1 paardenkracht = 746 Watt). WATT data verschijnen alleen indien er een vermogensensor op de fiets is geïnstalleerd. Hartslag Het scherm Hartslag toont de hartslag in slagen per minuut (BPM) vanaf de hartslagmonitor (HRM). Het hartpictogram flikkert wanneer de consoleontvanger het HRM signaal ontvangt. Indien de consoleontvanger de HRM niet oppikt, wordt het midden van het hartpictogram weergegeven als een solide hart. Als de consoleontvanger een Ant+ HRM signaal detecteert, ziet u een contour om het hartpictogram heen. De contour knippert niet. Als het HRM signaal een standaard EM 5kHz pulssignaal is, bevindt er zich geen contour om het pictogram. N.B. de ontvanger moet een HRM signaal ontvangen binnen 30 seconden na het starten van een workout, anders stopt het met zoeken naar een signaal. Raadpleeg een arts voordat u met een fitnessprogramma begint. Stop met trainen als u pijn of een beklemd gevoel op de borst krijgt, kortademig wordt of zich duizelig voelt. Neem contact op met uw arts voordat u het toestel weer gebruikt. Maak alleen ter referentie gebruik van de door de toestelcomputer berekende of gemeten waarden. RPM Het RPM-scherm toont de huidige pedaalomwentelingen per minuut (RPM). Calorieën Het calorieën-scherm toont het geschatte aantal calorieën dat u tijdens de training hebt verbrand. Om calorieën weer te geven, heeft u een HRM of een Vermogenssensor nodig. Workout stadium Het scherm STADIUM toont de tijd en afstand in het huidige Stadium van de workout. De schermwaarden starten op nul en tellen vooruit tot het einde van het stadium. Versnelling Het scherm Versnelling toont een getal van 1-19 dat het weerstandsniveau aangeeft. 7

8 Workout totalen Het scherm TOTAAL toont de totale tijd en afstand van de gehele workoutperiode. Toetsenblok Met het multifunctionele toetsenblok kunt u de consolemetingen voor uw workout instellen, uw workoutgegevens inzien en bijwerken, en de diagnostische berichten van de console aflezen. Druk op een willekeurige toets om de console uit de Slaapmodus te activeren. In het hoofdstuk Bediening van deze handleiding treft u de procedures voor het gebruik van de toetsen in elke Bedieningsmodus. Met de toets Achtergrondverlichting stelt uw instellingen in in de modus Gebruikersset-up en Servicemodus. Batterijniveau Het pictogram Batterijniveau toont het batterijniveau voor de console. Alle vier segmenten van het pictogram zijn aan wanneer het batterijniveau hoog is. Als het batterijniveau laag is, is alleen het onderste segment aan. Het onderste segment knippert wanneer het batterijniveau zeer laag is Als het batterijniveau te laag is om door te gaan met het gebruik, knippert op het consolescherm het bericht "LO batt" en gaat de console in de slaapmodus. Als dit tijdens de workout optreedt, stopt de workout en toont het consolescherm gedurende 10 seconden de resultaten van de workout. Vervolgens verschijnt het bericht "LO batt" en gaat de console over in de slaapmodus. Fietssensordata De console ontvangt data van de sensoren van de fiets en gebruikt deze om workoutresultaten te berekenen. RPM Sensor De Schwinn MPower Echelon Console wordt geleverd met een RPM sensor voor de fiets. Deze sensor verzendt data van het vliegwiel naar de vermogenssensor en de console. Vermogenssensor (Watt) De MPower vermogenssensor is een optionele upgrade voor de Schwinn A.C. fiets met een Schwinn MPower Echelon Console. De vermogenssensor berekent het door de fietser geproduceerde vermogen (Watt) van het remweerstandsmechanisme. Om de vermogenssensor te installeren, raadpleegt u de Schwinn MPower Echelon vermogensupgrade installatiegids. 8

9 Slaapmodus Bediening De console gaat automatisch over in de slaapmodus om de batterij te sparen: Als er gedurende 45 seconden geen activiteit is na de Gebruikersset-up. Na schermresultaten. Als de Workout modus pauzeert en er gedurende 5 minuten geen activiteit is. Druk op een willekeurige toets om van de slaapmodus over te schakelen op de modus gebruikersset-up. Modus gebruikersset-up In de modus gebruikersset-up verzamelt de console gebruikersdata ter berekening en opslag van workout data. Proximitykoppeling met de HRM of het Ant+ horloge van de gebruiker vindt ook plaats tijdens de Gebruikersset-up. Volg de instructies voor uw monitorapparatuur. USB-opslagapparaat - installeer het apparaat in de USB-poort. Ant+ horloge koppeling met de console. Beweeg het horloge tot 5 10 cm of minder van het Ant+ Link Here pictogram op de console en houdt het daar totdat de koppeling voltooid is.. Ant+ HRM koppeling met de console. Beweeg naar de console zodat de HRM cm van het Ant+ Link Here logo is, totdat er een waarde verschijnt. N.B. Als u een Ant+ Sport Watch en gekoppelde Ant+ HRM hebt, hoeft u de console alleen met het sporthorloge te koppelen. Als u echter een Ant+ Sport Watch en EM 5kHz HRM heeft, koppelt de console aan het horloge en de HRM. Ant+ Horloge HRM 9

10 Modus weergave resultaten Om de workout te stoppen en naar de modus weergave resultaten te gaan, drukt u op de toets EINDE en houdt u deze 3 seconden of langer vast. De console toont het totale aantal calorieën, totale tijd en afstand en de maximale en gemiddelde waarden voor snelheid, Watt, hartslag en RPM. De Max waarden worden het eerst gedurende 5 seconden getoond. Toets op AVG/MAX om tussen de maximale en gemiddelde waarden te wisselen. Na 1 minuut stelt de console de waarden weer op nul en gaat over op de slaapmodus. Druk op de toets EINDE en hou deze 3 seconden vast om de modus weergave resultaten te verlaten en naar de slaapmodus te gaan. Modus workout Voor toegang tot de modus workout, verhoogt u de cadans RPM naar 80 of hoger. De pictogrammen STADIUM en TOTAAL verschijnen en de workout metingen starten. Wanneer de cadans gedurende 3 seconden of langer lager wordt dan 5 RPM, pauzeert de console en toont het LCD scherm de laatste workout datawaarden. Als u langer dan 5 minuten pauzeert, stopt de workout en gaat de console naar de modus weergave resultaten. Voor het opnieuw op nul instellen van de STADIUM tijd en STADIUM afstand voor een nieuw stadium in de workout, drukt u op de STADIUM toets. De TOTALE tijd en TOTALE afstand gaan door met de totale metingen voor de workout. U kunt in de workout modus de maximale en gemiddelde waarden aflezen door de AVG/MAX toets in te drukken. Na eenmaal toetsen worden de gemiddelde waarden aangegeven, een tweede maal indrukken toont de maximale waarden. Het scherm keert terug naar workoutwaarden na 3 seconden, of na een derde maal drukken. Om de workout te beëindigen, drukt u op de toets EINDE en houdt u deze 3 seconden vast. De console gaat over op de modus weergave resultaten. 10

11 Servicemodus In het menu Servicemodus kunnen onderhoudstechnici de configuraties van de fiets instellen, de onderhoudsdata inzien, kalibraties doen en de hardware van de console bijwerken. De Servicemodus is toegankelijk wanneer de console zich in de Gebruikersset-up modus bevindt. N.B. U kunt de Service-modus niet openen vanuit de Workout-modus. Ga naar Servicemodus, druk 5 seconden lang op de toetsen STADIUM en EINDE Om door het Servicemodus menu en de submenu-opties te scrollen, druk de EINDE of STADIUM toets in. Om selecties te maken en naar de submenu-opties te gaan, druk op de toets Achtergrondverlichting Om de Servicemodus te verlaten, druk op de STADIUM of EINDE toets totdat u de AFSLUITEN optie ziet, en druk op de toets Achtergrondverlichting. Versnelling Met deze optie wordt de VERSNELLING AAN of UIT gezet. Eenheden (Brits/metrisch) Stel de Meeteenheden voor snelheid en afstand in op KMH of MPH. Kalibreren Met deze optie kunt u de vermogenssensor kalibreren, de kalibratieoptie voor de fietser aan/uit zetten en de door de vermogenssensor gemelde huidige hoek bekijken. Kalibratieopties: UP Kalibreert vermogenssensor Fietser - Schakelt kalibratiefunctie door de fietser AAN of UIT Huidige hoek - Hiermee kan de gebruiker de huidige, door de vermogenssensor gemelde hoek zien Afsluiten = Terug naar het hoofdmenu Batterijen Geschat percentage resterende levensduur van de batterijen. 11

12 Systeem Met deze optie kunt u de onderhoudsdata in de console bekijken en de instellingen aanpassen. Samenvatting - Samenvatting console set-up Reset - De "Reset"-functie van de console is bedoeld voor de technicus om de hardware bij te werken. Actieve RPM Met de actieve snelheidsoptie kunt u de 80 RPM drempelwaarde (fabrieksinstelling), waarna de console de workout modus start, wijzigen Achtergrondlicht Achtergrondlicht Samenvatting Toont gebruiksuren en versie van de hardware van de console. GEBRUIKSUREN GEBRUIKSUREN 12

13 Achtergrondverlichting Hiermee kunnen wijzigingen worden aangebracht aan de functies van Achtergrondverlichting Timer: AAN: Stelt de bediening zodanig in dat u de toets Achtergrondverlichting in moet drukken om de Achtergrondverlichting in te schakelen. De tijdsduur van de achtergrondverlichting AAN kan worden ingesteld van 1-20 seconden. Stelt de bediening zo in dat de achtergrondverlichting aangaat en aanblijft terwijl de console aan staat. 13

14 IC Klasse instellen Z1 Z2 De proximitykoppelingszone voor de console en de HRM en Ant+ Sport Watch en HRM. De traceerzone voor de console om de signalen van HRM en Ant+ Sport Watch op te pikken na afronding van de proximitykoppeling. Opmerking: de traceerzone voor een EM 5 khz HRM is ongeveer 70 cm. 14

15 Onderhoud De apparatuur moet regelmatig worden geïnspecteerd op beschadiging en noodzakelijke reparaties. De eigenaar is verantwoordelijk voor een regelmatig onderhoud. Versleten of beschadigde onderdelen dienen direct te worden vervangen of de apparatuur dient uit bedrijf genomen te worden totdat de reparaties zijn verricht. Alleen door de fabrikant geleverde onderdelen kunnen gebruikt worden ter onderhoud en reparatie van de apparatuur. Dit product, de verpakking en onderdelen bevatten chemicaliën die in de staat Californië worden beschouwd als kankerverwekkend en veroorzaker van geboortedefecten en nadelige gevolgen voor de voortplanting. Deze kennisgeving wordt gedaan in overeenstemming met California's Proposition 65. Als u aanvullende informatie wenst kunt u onze website raadplegen. Inspecteer het toestel voor elk gebruik op losse, kapotte, beschadigde of versleten onderdelen. Niet gebruiken als u dit opmerkt, maar repareer of vervang alle onderdelen bij het eerste teken van slijtage of beschadiging. Neem na elk gebruik het toestel en de computer met een vochtige doek af. Belangrijk: om beschadiging van de toplaag van uw fiets en console te voorkomen dient u nooit een middel op basis van petroleum te gebruiken bij de reiniging. Vermijd dat overmatig vocht op de console terechtkomt. Vervang de batterijen wanneer nodig. Console (2) C batterijen (LR14)] Vervangen van de consolebatterijen Als u de batterijen in de console moet vervangen: Verwijder de schroef tussen het uiteinde van de consoleplanchet en de achterkant van de console. Haal de stekker uit de achterkant van de console. Beweeg de console omhoog langs het planchet om het batterijvak te openen. Verwijder de oude batterijen. Plaats de nieuwe batterijen in de console. Zorg ervoor dat zij in de juiste richting worden geplaatst (+ en -). Beweeg de console omlaag langs het planchet om het batterijvak te sluiten. Steek de kabel in de console. Bevestig de console aan het planchet met de schroef. 15

16 Probleemoplossing Toestand/Probleem Controleer Oplossing Console schakelt niet in Geen batterijen of lege batterijen Vervang de batterijen. Weergave snelheid is niet nauwkeurig Scherm op onjuiste meeteenheid ingesteld. (Brits/metrisch) Ga naar Servicemodus en wijzig de eenhedenconfiguratie. Weergave Watt is niet nauwkeurig Bereik van Wattwaarden Ga naar de Servicemodus en selecteer Kalibratie. Volg de kalibratieprocedure. Zorg ervoor dat de rem volledig omhoog staat tijdens kalibratie. Geen weergave RPM. RPM Sensor Zorg ervoor dat de sensor dicht genoeg bij het vliegwiel staat zodat het de magneet kan ontvangen. Geen weergave Watt Vermogensensor Zorg ervoor dat de RPM sensor werkt - Watt wordt niet weergegeven indien de RPM's niet worden opgepikt. Geen Hartslagweergave bij gebruik van de borstband Zender contact met huid Elektromagnetische interferentie Borstbandzender HR-ontvanger Bevochtig het huidcontactgebied op de borstband Zorg ervoor dat u dicht tegen de console kan komen tijdens de gebruikersset-up om een verbinding te bewerkstelligen. Schakel televisie, AM radio, magnetron of computer uit die zich binnen 2 meter van de fiets bevinden. Test de borstband met een ander HRMapparaat zoals een HR-horloge of een toestel in de fitnessruimte. Indien de zender een goed huidcontact heeft en nog steeds geen HR-signaal zendt, vervang dan de borstbandzender. Indien de borstband wel met andere apparatuur werkt en er geen sprake is van interferentiebronnen, of wanneer de console getest is met een pulssimulator en het signaal niet ontvangt, neem dan contact op met de StairMaster klantenservice. 16

17 Contactgegevens KLANTENSERVICE Tel: CORPORATE HOOFDKWARTIER StairMaster + Schwinn Fitness Internationale hoofdvestiging 4400 NE 77th Ave Suite 300 Vancouver, WA 98662, VS Tel:

18 18

gebruikershandleiding GPS-SPORTHORLOGE MET DRAADLOZE SYNCHRONISATIE

gebruikershandleiding GPS-SPORTHORLOGE MET DRAADLOZE SYNCHRONISATIE gebruikershandleiding F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-SPORTHORLOGE MET DRAADLOZE SYNCHRONISATIE 2010 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen Alle rechten voorbehouden. Behoudens voor zover uitdrukkelijk

Nadere informatie

Edge. 810 Gebruikershandleiding. September 2013 190-01510-35_0C Gedrukt in Taiwan

Edge. 810 Gebruikershandleiding. September 2013 190-01510-35_0C Gedrukt in Taiwan Edge 810 Gebruikershandleiding September 2013 190-01510-35_0C Gedrukt in Taiwan Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd

Nadere informatie

Bediening en onderhoud van de P80-console

Bediening en onderhoud van de P80-console Bediening en onderhoud van de P80-console Editie-informatie BEDIENING EN ONDERHOUD VAN DE P80-CONSOLE P/N 301407-575 rev E Copyright March 2013 Precor Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Specificaties

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Welkom Hartelijk dank voor uw aankoop van dit apparaat. Lees deze handleiding aandachtig vooralleer u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding op een veilige

Nadere informatie

Polar RS100. Gebruiksaanwijzing

Polar RS100. Gebruiksaanwijzing Polar RS100 Gebruiksaanwijzing SNEL VAN START MET DE RS100 Tijdweergave Standby-stand Registratiestand Gedetailleerde informatie over uw meest recente trainingssessies bekijken Langetermijngegevens over

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Modelnr. PETL1071.0 Serienr Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. GEBRUIKERSHANDLEIDING Sticker met serienummer KLANTENDIENST Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN VRAGEN? WAARSCHUWING Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen. Bezoek onze website

GEBRUIKSAANWIJZING HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN VRAGEN? WAARSCHUWING Lees alle instructies en voorzorgsmaatregelen. Bezoek onze website HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN Om vervang onderdelen voor uw loopband te bestellen, neem dan a.u.b. contact op met de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. het MODELNUMMER van het produkt (PFEVEX80) de

Nadere informatie

TomTom Runner & Multi-Sport Gebruikershandleiding 1.7

TomTom Runner & Multi-Sport Gebruikershandleiding 1.7 TomTom Runner & Multi-Sport Gebruikershandleiding 1.7 Inhoud Welkom 4 Aan de slag 5 Je horloge 6 Informatie over je horloge... 6 Je horloge dragen... 7 Je horloge schoonmaken... 7 De hartslagmeter... 7

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding 40 Gebruikershandleiding Aan de slag... 4 Uw Rider 40... 4 Toebehoren... 5 Rider 40 in-/uitschakelen... 5 De Rider 40 resetten... 5 Initiële installatie... 5 Aansluiten, synchroniseren en laden... 5 Statuspictogrammen...

Nadere informatie

TomTom Runner & Multi-Sport Gebruikershandleiding 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Gebruikershandleiding 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Gebruikershandleiding 1.8 Inhoud Welkom 4 Ons nieuwe aanbod 5 Nieuw in deze release... 5 Aan de slag 6 Je horloge 8 Informatie over je horloge... 8 Je horloge dragen... 9 Je

Nadere informatie

Productgebruikershandleiding

Productgebruikershandleiding Productgebruikershandleiding RBK 615 UBK 615 Precor Incorporated 20031 142nd Avenue NE P.O. Box 7202 Woodinville, WA USA 98072-4002 XBK 615 POM 302217-171 rev A, nl-nl december 2012 Editie-informatie

Nadere informatie

Polar FT80. Gebruiksaanwijzing

Polar FT80. Gebruiksaanwijzing Polar FT80 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1. AAN DE SLAG... 4 Kennismaking met uw Polar FT80 trainingscomputer... 4 Knoppen en menustructuur van polsunit... 5 Symbolen op het display... 6 Beginnen met

Nadere informatie

GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN

GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Uitleg van in deze handleiding gebruikte belangrijke woorden en

Nadere informatie

SL705X/S KENMERKEN DLP-PROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING OVERZICHT

SL705X/S KENMERKEN DLP-PROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING OVERZICHT DLP-PROJECTOR SL705X/S GEBRUIKERSHANDLEIDING Proficiat met de aanschaf van deze BenQ DLP-projector. Lees aandachtig deze gebruikershandleiding voor het juiste gebruik van het apparaat. Bewaar deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en een

Nadere informatie

Hartslagmeter zonder borstband. german engineering PM 62. Gebruikshandleiding

Hartslagmeter zonder borstband. german engineering PM 62. Gebruikshandleiding Hartslagmeter zonder borstband NL german engineering PM 62 Gebruikshandleiding INHOUDSOPGAVE Omvang van de levering...3 Belangrijke aanwijzingen...4 Algemene informatie over trainingen...6 Functies van

Nadere informatie

CR 4.0. English 10 Deutsch 34 Nederlands 60 Français 84

CR 4.0. English 10 Deutsch 34 Nederlands 60 Français 84 CR 4.0 English 10 Deutsch 34 Nederlands 60 Français 84 2 CR 4.0 8 5 3 4 3 4 6 9 1 2 10 A 6 7 CR 4.0 3 B CR 4.0 EN 11 (2x) 12 (12x) 13 (12x) 14 (8x) 15 (2x) 16 (4x) M5*12 M8*16*1.2 M8 M8*20 M5*15 M8*15

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-D405n MFL68143341 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding LG-E975. www.lg.com MFL67781230 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding LG-E975. www.lg.com MFL67781230 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding LG-E975 MFL67781230 (1.0) www.lg.com Gebruikershandleiding Nederlands De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk af van wat u daadwerkelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aan de slag... 5. Stappenteller... 23. Instelling... 24. Zoeken & Gaan... 8. Training... 16

Inhoudsopgave. Aan de slag... 5. Stappenteller... 23. Instelling... 24. Zoeken & Gaan... 8. Training... 16 Handleiding Inhoudsopgave Aan de slag... 5 Uw Rider 50... 5 De Rider 50 resetten... 6 Accessoires... 6 Statuspictogrammen... 6 Zoeken & Gaan... 8 Ritten vanaf Historiek navigeren... 8 Ritten navigeren

Nadere informatie

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING

SUUNTO AMBIT2 S 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING SUUNTO AMBIT2 S 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING 2 1 VEILIGHEID... 6 2 Pictogrammen en segmenten weergeven... 8 3 Knoppen gebruiken... 10 3.1 Achtergrondverlichting en knopvergrendeling gebruiken... 12 4 Aan

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

HANDLEIDING. Interface Koptelefoon Camera voor. De veiligste smartphone voor kinderen!

HANDLEIDING. Interface Koptelefoon Camera voor. De veiligste smartphone voor kinderen! De veiligste smartphone voor kinderen! HANDLEIDING Interface Koptelefoon Camera voor 3.5mm jack Volume + AAN/UIT/STANDBY Volume - Micro USB/Oplader Menu Home Terug BELANGRIJKE INFORMATIE - LEES ALSTUBLIEFT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 301

Gebruikershandleiding Nokia 301 Gebruikershandleiding Nokia 301 Uitgave 1.4 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Ga voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Microsoft Mobile naar www.nokia.com/ privacy. 2 Gebruikershandleiding

Nadere informatie

VIRB serie Gebruikershandleiding

VIRB serie Gebruikershandleiding VIRB serie Gebruikershandleiding Mei 2014 190-01627-35_0B Gedrukt in Taiwan Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd

Nadere informatie

MOTORAZR 2 MEER HIER>>

MOTORAZR 2 MEER HIER>> MOTORAZR 2 V8 MEER HIER>> BELANGRIJKE AANVULLING: de informatie op pagina 32 onder Talking Phone moet het volgende omvatten: U kunt uw telefoon zodanig instellen dat de gegevens over de beller-id (alleen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

System 350. Console X30. Gebruikershandleiding. Geleiding en automatische besturing. www.topconpa.com

System 350. Console X30. Gebruikershandleiding. Geleiding en automatische besturing. www.topconpa.com System 350 Console X30 Gebruikershandleiding Geleiding en automatische besturing www.topconpa.com Gebruikershandleiding Onderdeelnummer: AGA4084-DU Rev.nummer: 1.5.1 Voor gebruik met softwareversie: 3.12.12

Nadere informatie