A 2 + Begegnungen. Anne Buscha s Szilvia Szita. Deutsch als Fremdsprache. Glossar. Sprachniveau A 2 + Sprachniveau. Niederländisch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A 2 + Begegnungen. Anne Buscha s Szilvia Szita. Deutsch als Fremdsprache. Glossar. Sprachniveau A 2 + Sprachniveau. Niederländisch"

Transcriptie

1 Sprachniveau A 2 + Anne Buscha s Szilvia Szita Begegnungen Deutsch als Fremdsprache Glossar Niederländisch Sprachniveau A 2 + Niederländische Übersetzung: Frens Bakker Radboud Universiteit Nijmegen Radboud in to Languages SCHUBERT-Verlag Leipzig Begegnungen A1 + 1

2 Grammatikalische Fachbegriffe Grammatikalische Fachbegriffe der Ausrufesatz,-" e das Bezugwort, -"er die Endsilbe, -n der Hauptsatz,-" e kausal die Kausalangabe, -n konditional die Konditionalangabe, -n der Konditionalsatz,-" e der Konjunktiv die Konsonantenverbindung, -en der Genitiv das Genitivattribut, -e der Genitiversatz der Nebensatz,-" e die Redepartikel, -n reflexiv reflexive Verben das Reflexivpronomen, - das Relativpronomen, - der Relativsatz,-" e die Silbe, -n die Subjunktion, -en teilreflexiv teilreflexive Verben Kapitel 1: Teile A, C und D das Abitur absagen [er sagte ab, er hat abgesagt] + A abschließen [er schloss ab, er hat abgeschlossen] + A das Studium abschließen der Abschluss,-" e akademisch die Angst,-" e sich anziehen [er zog sich an, er hat sich angezogen] der Arabischkurs, -e der Arbeitsbereich, -e sich ärgern [er ärgerte sich, er hat sich geärgert] attraktiv aufhören [er hörte auf, er hat aufgehört] mit + D mit der Arbeit aufhören die Ausbildung, -en ausgeben [er gibt aus, er gab aus, er hat ausgegeben] + A Geld für Kleider ausgeben das Auslandsstudium, die Auslandsstudien Grammaticale begrippen Grammaticale begrippen de uitroepende zin het antecedent de eindlettergreep de hoofdzin causaal de bepaling van causaliteit voorwaardelijk de bijwoordelijke bepaling van voorwaarde de voorwaardelijke bijzin de conjunctief, de aanvoegende wijs de medeklinkergroep de genitief, de tweede naamval bijvoeglijke bepaling in de tweede naamval de genitiefzin de bijzin het conversatiepartikel wederkerend wederkerende werkwoorden het wederkerend voornaamwoord het betrekkelijk voornaamwoord de betrekkelijke bijzin de lettergreep onderschikkend voegwoord deels wederkerend deels wederkerende werkwoorden Hoofdstuk 1: delen A, C en D het eindexamen(diploma) afzeggen [hij zegde af, hij heeft afgezegd] voltooien [hij voltooide, hij heeft voltooid] de studie voltooien het einddiploma academisch de angst zich aankleden [hij kleedde zich aan, hij heeft zich aangekleed] de cursus Arabisch het werkveld zich ergeren [hij ergerde zich, hij heeft zich geërgerd] aantrekkelijk ophouden [hij hield op, hij is opgehouden] met ophouden met werken de opleiding uitgeven [hij geeft uit, hij gaf uit, hij heeft uitgegeven] geld uitgeven aan kleding de buitenlandse studie SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 2

3 Kapitel 1 Hoofdstuk 1 backen [er backte, er hat gebacken] + A einen Kuchen/Brot backen beantworten [er beantwortete, er hat beantwortet] + A eine beantworten sich bedanken für + A Ich bedanke mich für Ihre Hilfe. bedienen [er bediente, er hat bedient] + A Gäste bedienen sich beeilen [er beeilte sich, er hat sich beeilt] sich befinden [er befand sich, er hat sich befunden] Berlin befindet sich in Deutschland. begrüßen [er begrüßte, er hat begrüßt] + A Ich begrüße meine Kollegen. Ich begrüße Sie herzlich in unserer Firma. beide der Bereich, -e der Bericht, -e berichten [er berichtete, er hat berichtet] über + A über die Arbeit berichten beruflich die Berufsausbildung, -en die Berufsschule, -n beschreiben [er beschrieb, hat er beschrieben] + A sich beschweren [er beschwerte sich, er hat sich beschwert] über + A Ich beschwere mich über das Essen in der Kantine. bestehen [er bestand, er hat bestanden] aus + D Das Perfekt besteht aus zwei Teilen. betrachten [er betrachtete, er hat betrachtet] + A Betrachten Sie die Grafik. betreuen [er betreute, er hat betreut] + A Gäste betreuen der Betrieb, -e der Betriebsarzt,-" e der Betriebsrundgang,-" e die Biologie der Blues der Bundesbürger, - das Café, -s die Chance, -n der Chefarzt,-" e die Chefsekretärin, -nen die Currywurst,-" e dahinter damals bakken [hij bakte, hij heeft gebakken] een cake/brood bakken beantwoorden [hij beantwoordde, hij heeft beantwoord] een beantwoorden (be)danken voor Ik dank u voor uw hulp. bedienen [hij bediende, hij heeft bediend] gasten bedienen zich haasten [hij haastte zich, hij heeft zich gehaast] zich bevinden [hij bevond zich, hij heeft zich bevonden] Berlijn bevindt zich in Duitsland. begroeten [hij begroette, hij heeft begroet] Ik begroette mijn collega's. Ik begroet u hartelijk in ons bedrijf. beide(n) het terrein, het gebied het verslag verslag uitbrengen [hij bracht verslag uit, hij heeft verslag uitgebracht] over verslag uitbrengen over het werk beroeps-, beroepshalve de beroepsopleiding de vakschool beschrijven [hij beschreef, heeft beschreven] zijn beklag doen [hij deed zijn beklag, hij heeft zijn beklag gedaan] over Ik doe mijn beklag over het eten in de kantine. bestaan [hij bestaat, hij heeft bestaan] uit De voltooid tegenwoordige tijd bestaat uit twee delen. bekijken [hij bekeek, hij heeft bekeken] Bekijkt u de grafiek. zorgen voor [hij zorgde voor, hij heeft gezorgd voor] zorgen voor gasten het bedrijf de bedrijfsarts de rondleiding door het bedrijf de biologie de blues de Duitser (burger van de Bondsrepubliek Duitsland) de koffiebar de kans de geneesheer-directeur de directiesecretaresse de kerrieworst daarachter, erachter toen(tertijd) SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 3

4 Kapitel 1 Hoofdstuk 1 daneben die Datei, -en das Diplom, -e die Diplomarbeit, -en der Dozent, -en die Dozentin, -nen sich duschen [er duschte sich, er hat sich geduscht] eher eigentlich der Eingang,-" e erarbeiten [er erarbeitete, er hat erarbeitet] + A Erarbeiten Sie die Regeln. das Ergebnis, -se erhalten [er erhält, er erhielt, er hat erhalten] + A einen Brief erhalten sich erinnern [er erinnerte sich, er hat sich erinnert] an + A Erinnern Sie sich an Ihre Schulzeit? sich erkälten [er erkältete sich, er hat sich erkältet] erkennen [er erkannte, er hat erkannt] + A Welchen Beruf erkennen Sie auf der Zeichnung? erlernen [er erlernte, er hat erlernt] + A einen Beruf erlernen das Fach, -"er das Fachgymnasium, die Fachgymnasien die Fachhochschule, -n der Fachtext, -e die Fachzeitschrift, -en der Fahrer, - fehlenddie fehlenden Nomen der Feuerwehrmann, -"er sich föhnen [er föhnte sich, er hat sich geföhnt] die Form, -en sich freuen [er freute sich, er hat sich gefreut] auf + A Ich freue mich auf meinen nächsten Urlaub. sich freuen [er freute sich, er hat sich gefreut] über + A Ich freue mich über die Blumen. der Fußballmeister, - der Fußballverein, -e die Gesamtschule, -n die Grundregel, -n die Grundschule, -n das Gymnasium, die Gymnasien halten [er hält, er hielt, er hat gehalten] + A eine Vorlesung halten daarachter, erachter het bestand, -en het diploma de afstudeerscriptie de docent de docente zich douchen [hij douchte zich, hij heeft zich gedoucht] eerder eigenlijk de ingang uitwerken [hij werkte uit, hij heeft uitgewerkt] Werkt u de regels uit. het resultaat ontvangen [hij ontvangt, hij ontving, hij heeft ontvangen] een brief ontvangen zich herinneren [hij herinnerde zich, hij heeft zich herinnerd] Herinnert u zich uw schooltijd? kou vatten [hij vatte kou, hij heeft kou gevat] herkennen [hij herkende, hij heeft herkend] Welk beroep herkent u op de tekening? leren [hij leerde, hij heeft geleerd] een beroep leren het vak het gespecialiseerd gymnasium de technische hogeschool de vakspecifieke tekst het vaktijdschrift de bestuurder ontbrekend de ontbrekende naamwoorden de brandweerman (zijn haar) föhnen [hij föhnde (zijn haar), hij heeft (zijn haar) geföhnd] de vorm zich verheugen [hij verheugde zich, hij heeft zich verheugd] op Ik verheug me op mijn volgende vakantie. blij zijn [ik was blij, hij is blij geweest] met Ik ben blij met de bloemen. de voetbalkampioen de voetbalvereniging de scholengemeenschap de grondregel de basisschool het gymnasium houden [hij houdt, hij hield, hij heeft gehouden] college geven SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 4

5 Kapitel 1 Hoofdstuk 1 die Handelshochschule, -n das Hauptgebäude, - der Hauptrechner, - die Hauptschule, -n der Hauptschulabschluss,-" e immerhin die Installation, -en sich interessieren [er interessierte sich, er hat sich interessiert] für + A Ich interessiere mich für klassische Musik. die Jugendmannschaft, -en sich kämmen [er kämmte sich, er hat sich gekämmt] kennen [er kannte, er hat gekannt] + A die Kenntnis, -se die Klasse, -n klopfen [er klopfte, er hat geklopft] die Kontrolle, -n lachen [er lachte, er hat gelacht] über + A die Landesmeisterschaft, -en der Lebenslauf,-" e das Lieblingsfach, -"er liegen [er lag, er hat gelegen] die Lokomotive, -n der Lösungsschlüssel, - das Lotto, -s im Lotto gewinnen das Management, - der Manager, - die Mannschaft, -en der Marketingmanager, - das Masterdiplom, -e die Matur; die Matura das Mitglied, -er die mittlere Reife der Modeberuf, -e nennen [er nannte, er hat genannt] + A die Note, -n die Notenskala, die Skalen ob organisieren [er organisierte, er hat organisiert] + A ein Fest organisieren das Patent, -e das Patentamt, -"er der Patentanwalt,-" e der Patentprüfer, - der Patient, -en der Philosoph, -en de handelshogeschool het hoofdgebouw de centrale computer de mavo het mavodiploma immers, toch (maar) de installatie zich interesseren [hij interesserde zich, hij heeft zich geïnteresseerd] voor Ik interesseer me voor klassieke muziek. het jeugdelftal zijn haren kammen [hij kamde zijn haren, hij heeft zijn haren gekamd] kennen [hij kende, hij heeft gekend] de kennis, het weten de klas kloppen [hij klopte, hij heeft geklopt] de controle lachen het landskampioenschap het curriculum vitae het lievelingsvak liggen [hij lag, hij heeft gelegen] de locomotief de antwoordsleutel de lotto de lotto winnen het management de manager het elftal de marketingmanager het masterdiploma het vwo-eindexamen het lid het havo-diploma het modeberoep noemen [hij noemde, hij heeft genoemd] het cijfer, punt de puntenschaal of organiseren [hij organiseerde, hij heeft georganiseerd] een feest organiseren het patent, octrooi het octrooibureau de octrooiadvocaat de octrooi-onderzoeker de patiënt de filosoof SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 5

6 Kapitel 1 Hoofdstuk 1 die Physik der Pilot, -en die Politik, -en der Politiker, - polyglott der Popstar, -s das Praktikum, die Praktika die Presse die Presseabteilung, -en der Produktmanager, - der Professor, -en die Professorin, -nen die Realschule, -n der Rundgang,-" e einen Rundgang machen schießen [er schoss, er hat geschossen] + A ein Tor schießen sich schminken [er schminkte sich, er hat sich geschminkt] die Schulausbildung, -en die Schule, -n das Schulfach, -"er die Schulpflicht das Schulsystem, -e die Schulzeit, -en das Seminar, -e der Ski sogar Unsere Mannschaft war sogar Fußballmeister. der Spaß Das Studium macht mir Spaß. die Spitzenklasse, -n ein Koch der Spitzenklasse die Strategie, -n sich streiten [er stritt sich, er hat sich gestritten] das Studienjahr, -e die Studienrichtung, -en das Studium, die Studien die Stufe, -n stundenlang der Superstar, -s das System, -e tabellarisch die Tendenz, -en die Theatervorstellung, -en sich treffen [er trifft sich, er traf sich, er hat sich getroffen] mit + D Carla und Joseph treffen sich. de natuurkunde de piloot de politiek de politicus polyglot, veeltalig de popster de stage de pers de persafdeling de productmanager de professor de vrouwlijke professor de havo de rondgang een rondgang maken schieten [hij schoot, hij heeft geschoten] een doelpunt maken zich opmaken, zich schminken [hij maakte zich op, hij heeft zich opgemaakt] de schoolopleiding de school het schoolvak de leerplicht het schoolsysteem de schooltijd het werkcollege de ski zelfs Ons elftal was zelfs voetbalkampioen. het plezier Ik vind de studie leuk. de topklasse een eersteklas kok, een topkok de strategie ruzie maken [hij maakte ruzie, hij heeft ruzie gemaakt] het studiejaar de studierichting de studie het niveau urenlang de superster het systeem tabellarisch de tendens de theatervoorstelling ontmoeten [hij ontmoet, hij ontmoette, hij heeft ontmoet] Carla en Joseph ontmoeten elkaar. SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 6

7 Kapitel 1 Hoofdstuk 1 Carla trifft sich mit Joseph. turnen [er turnte, er hat geturnt] der Übersetzer, - das Übersetzerstudium sich unterhalten [er unterhält sich, er unterhielt sich, er hat sich unterhalten] über + A Die Kollegen unterhalten sich über das Wetter. der Unterricht, -e unterrichten [er unterrichtete, er hat unterrichtet] + A die Unterrichtsstunde, -n der Verein, -e sich verlieben [er verliebte sich, er hat sich verliebt] in + A Ich habe mich in dich verliebt. der Vitamin, -e der Volkswirt, -e das Volkswirtschaftsstudium die Vorlesung, -en das Weihnachtslied, -er die Zensur, -en ziemlich Kapitel 1: Teil B der Absolvent, -en absolvieren [er absolvierte, er hat absolviert] + A ein hartes Studium absolvieren der Akademiker, - der Apotheker, - die Arbeitschance, -n arbeitslos Ich bin arbeitslos. der Arbeitsmarkt,-" e die Arbeitsmöglichkeit, -en berufstätig der/die Berufstätige (adjektivisch dekliniert) der Betriebswirt, -e bieten [er bot, er hat geboten] + A der Biologe, -n die Chance, -n die Finanzen (Pl.) sich fühlen [er fühlte sich, er hat sich gefühlt] wie + Nomen gering geringe Chancen haben die Gesamtquote, -n die Grundlage, -n für + A die Grundlage für eine erfolgreiche Karriere sein Carla ontmoet Joseph. gymmen [hij gymde, hij heeft gegymd] de vertaler de vertaalopleiding (met iemand) praten [hij praat, hij praatte, hij heeft gepraat] over De collega's praten over het weer. het onderwijs, de les onderwijzen [hij onderwees, hij heeft onderwezen] de les de vereniging verliefd worden [hij werd verliefd, hij is verliefd geworden] op Ik ben op jou verliefd geworden. de vitamine de econoom de studie economie het hoorcollege het kerstlied de censuur tamelijk Hoofdstuk 1: deel B de geslaagde, de afgestudeerde (een studie) afsluiten [hij sloot af, hij heeft afgesloten] een moeilijke studie afsluiten de academicus de apotheker de kans op werk werkloos Ik ben werkloos. de arbeidsmarkt de werkgelegenheid, de gelegenheid te werken (in een beroep) werkzaam de (in een beroep) werkende de bedrijfseconoom bieden [hij bood, hij heeft geboden] de bioloog de kans de financiën zich voelen [hij voelde zich, hij heeft zich gevoeld] als gering geringe kansen hebben het totale percentage de grondslag de grondslag voor een succesvolle loopbaan zijn SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 7

8 Kapitel 2 Hoofdstuk 2 kämpfen [er kämpfte, er hat gekämpft] um + A um das Überleben kämpfen die Kanzlei, -en die Karriere, -n der Maschinenbau der Mathematiker, - der Ökonom, -en ökonomisch der Physiker, - der Staatsdienst steil eine steile Karriere das Überleben sich verdoppeln [er verdoppelte sich, er hat sich verdoppelt] Die Zahl der Akademiker hat sich verdoppelt. vergleichen [er verglich, er hat verglichen] A mit + D Vergleichen Sie die Situation in Deutschland mit der Situation in Ihrem Heimatland. der Wirtschaftsmathematiker, - die Zukunftsaussicht, -en Kapitel 2: Teile A, C und D die Abendkasse, -n die Abenteuerreise, -n der Abschied, -e die Absicht, -en die Absprache, -n achten [er achtete, er hat geachtet] auf + A Achten Sie auf die Wortstellung. der Actionfilm, -e die Airline, -s die Alltagssprache, -n analog eine analoge Kamera die Angst,-" e eine Stadt in Angst sich (D) ansehen [er sieht sich an, er sah sich an, er hat sich angesehen] + A Ich sehe mir diesen Film an. der Anzug, -" e die Aula, -s der Ausdruck,-" e die Aussage, -n das Ausstellungsprogramm, -e das Autorennen, - der Autor, -en vechten [hij vocht, hij heeft gevochten] om vechten om te overleven het advocatenkantoor de carrière de machinebouw, de werktuigbouw de wiskundige de econoom economisch de natuurkundige de overheidsdienst steil een steile carrière het overleven verdubbelen [hij verdubbelde, hij heeft zich verdubbeld] Het aantal academici is verdubbeld. vergelijken [hij vergeleek, hij heeft vergeleken] Vergelijkt u de situatie in Duitsland met de situatie in uw thuisland. de bedrijfswiskundige het toekomstperspectief Hoofdstuk 2: delen A, C en D de avondkassa de avonturenreis het afscheid de opzet de afspraak, de overeenkomst letten [hij lette, hij heeft gelet] op Let u op de woordvolgorde. de actiefilm de luchtvaartmaatschappij de alledaagse taal analoog een analoge camera de angst een stad in angst bekijken [ik bekijk, hij bekeek, hij heeft bekeken] Ik bekijk deze film. het pak de aula de uitdrukking de verklaring het tentoonstellingsprogramma de autorace de auteur SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 8

9 Kapitel 2 Hoofdstuk 2 bedeutend beobachten [er beobachtete, er hat beobachtet] + A betrügen [er betrog, er hat betrogen] + A biografisch ein biografischer Text der Bombenerfolg, -e der Buchladen,-" der Chefdirigent, -en die Digitalkamera, -s der Dirigent, -en dirigieren [er dirigierte, er hat dirigiert] an der Oper dirigieren der Dokumentarfilm, -e das Drama, die Dramen durcheinanderbringen [er brachte durcheinander, er hat durcheinandergebracht] + A das Leben einer Person durcheinanderbringen ebenfalls echt ehrgeizig die Einweihungsparty, -s empfehlen [er empfiehlt, er empfahl, er hat empfohlen] + D + A Ich empfehle Ihnen diesen Film. das Ende, -n die Entführung, -en Die Entführung aus dem Serail die Entwicklung, -en erfolgreich sich erkundigen [er erkundigte sich, er hat sich erkundigt] nach + D Ich erkundige mich nach den Öffnungszeiten. die Erlaubnis, -se die Ermordung, -en der Erzbischof,-" e die Existenz, -en der Experte, -n die Faszination, -en die Fernbedienung, -en die Fernsehzeitung, -en das Filmangebot, -e der Finanzdirektor, -en das Freizeitgeschäft, -e die Freizeitindustrie, -n die Freizeitveranstaltung, -en das Freizeitverhalten, - die Funktion, -en aanzienlijk, belangrijk observeren [hij observeerde, hij heeft geobserveerd] bedriegen [hij bedroog, hij heeft bedrogen] biografisch een biografische tekst het reuzensucces de boekwinkel de chefdirigent de digitale camera de dirigent dirigeren [hij dirigeerde, hij heeft gedirigeerd] in de opera dirigeren de filmdocumentaire het drama in de war sturen [hij stuurde in de war, hij heeft in de war gestuurd] het leven van een persoon in de war sturen eveneens echt eerzuchtig het inwijdingsfeest aanbevelen [hij beveelt aan, hij beval aan, hij heeft aanbevolen] Ik beveel u deze film aan. het einde de ontvoering De ontvoering uit het serail de ontwikkeling succesvol informeren [hij informeerde, hij heeft geïnformeerd] naar Ik informeer naar de openingstijden. de toestemming de moord de aartsbisschop het bestaan de expert de fascinatie de afstandsbediening de televisiegids het filmaanbod de financieel directeur het vrijetijdsbedrijf de vrijetijdsindustrie het vrijetijdsevenement het vrijetijdsgedrag de functie SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 9

10 Kapitel 2 Hoofdstuk 2 der Gastdirigent, -en die Gelegenheit, -en das Gemälde, - das Gesellschaftsspiel, -e Gesellschaftsspiele spielen das Gewandhaus (Konzertgebäude in Leipzig) handeln [er handelte, er hat gehandelt] von + D Der Film handelt von der Liebe. hauptsächlich der Humor inspirieren [er inspirierte, er hat inspiriert] + A die Interpretation, -en das Interview, -s irgendwohin jenseits Jenseits von Afrika (Titel) der Kaiser, - die Kaiserin, -nen der Kameramann, -"er das Kammerspiel,-" e der Kapellmeister, - die Kassette, -n der Kassettenspieler, - das Kinderbild, -er kinderlos der Kindermörder, - der Klassiker, - komisch die Komödie, -n komponieren [er komponierte, er hat komponiert] + A der Komponist, -en das Konservatorium, die Konservatorien die Konzerthalle, -n der Kopfhörer, - der Kräuterschnaps der Kuss,-" e küssen [er küsste, er hat geküsst] + A die Kutsche, -n der Lautsprecher, - leiden können [er konnte leiden, er hat leiden können] + A Katzen kann ich nicht leiden. leiten [er leitete, er hat geleitet] + A ein Institut leiten die Leitung, -en der Liebesbrief, -e der Liebesfilm, -e die Metropole, -n de gastdirigent de gelegenheid het schilderij het gezelschapsspel gezelschapsspelen spelen het Gewandhaus (concertgebouw in Leipzig) gaan [hij ging, hij is gegaan] over De film gaat over de liefde. hoofdzakelijk de humor inspireren [hij inspireerde, hij heeft geïnspireerd] de interpretatie het interview, het vraaggesprek ergens heen aan de andere kant Aan de andere kant van Afrika (titel) [Engels: Out of Afrika] de keizer de keizerin de cameraman het kamerspel de dirigent, de kapelmeester de cassette de cassettespeler de kinderfoto kinderloos de kindermoordenaar de klassieker komisch de komedie componeren [hij componeerde, hij heeft gecomponeerd] de componist het conservatorium het concertgebouw de koptelefoon de kruidenbitter de kus kussen [hij kuste, hij heeft gekust] de koets de luidspreker kunnen uitstaan [hij kon uitstaan, hij heeft kunnen uitstaan] Katten kan ik niet uitstaan. leiden [hij leidde, hij heeft geleid] een instituut leiden de leiding de liefdesbrief de liefdesfilm de metropool SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 10

11 Kapitel 2 Hoofdstuk 2 der Mord, -e der Mörder, - die Mordserie, -n das Motiv, -e musikalisch das Musikstück, -e der Nachfolger, - national die Nationalgeschichte, -n das Nationalorchester, - der Naturfilm, -e die Notwendigkeit, -en die Olympiahalle, -n die Oper, -n das Operndebüt, -s das Opernhaus, -"er der Originaltitel, - der Palast,-" e der Philharmoniker, - plötzlich populär die Prämiere, -n präsentieren [er präsentierte, er hat präsentiert] + A der Produzent, -en psychopathisch das Publikum die Raucherecke, -n der Regisseur, -e romantisch der Sänger, - der Schauspieler, - das Schlagzeug, -e die Schließungszeit, -en der Schriftsteller, - der Schritt, -e die Schulden (Pl.) der Seeblick, -e der Sender, - den Sender wechseln das Serail, -s die Serie, -n siegreich die Sinfonie, -n sinken [er sank, er ist gesunken] Die Verbrechensrate sinkt. die Skizze, -n die Skulptur, -en die Sonntagsvorstellung, -en de moord de moordenaar de moordserie het motief muzikaal het muziekstuk de opvolger nationaal de nationale geschiedenis het nationaal orkest de natuurfilm de noodzaak het olympisch stadion de opera het operadebut het operagebouw de oorspronkelijke titel het paleis het lid van een filharmonisch orkest plotseling populair de première presenteren [hij presenteerde, hij heeft gepresenteerd] de producent psychopathisch het publiek de rokershoek de regisseur romantisch de zanger de toneelspeler het slagwerk de sluitingstijd de schrijver de stap de schulden het uitzicht op zee de zender van zender wisselen het serail de serie zegevierend de symfonie zinken, dalen [hij zonk, hij is gezonken] Het percentage inbraken daalt. de schets de sculptuur de zondagsvoorstelling SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 11

12 Kapitel 2 Hoofdstuk 2 sozial sparsam der Spieler, - der Spielfilm, -e die Station, -en sterben [er stirbt, er starb, er ist gestorben] die Stereoanlage, -n die Szene, -n die Tante, -n das Telefongespräch, -e telefonisch der Tod, -e tragisch trainieren [er trainierte, er hat trainiert] treiben [er trieb, er hat getrieben] + A Sport treiben der Trend, -s überhaupt (nicht) Ich kann überhaupt nicht singen. übernehmen [er übernimmt, er übernahm, er hat übernommen] + A die Leitung übernehmen überwältigend die Umfrage, -n unbetont Underberg (alkoholisches Getränk) ungefähr der Untergang,-" e unternehmen [er unternimmt, er unternahm, er hat unternommen] + A eine Reise unternehmen unterstützen [er unterstützte, er hat unterstützt] + A einen Freund unterstützen die Untersuchung, -en sich verändern [er veränderte sich, er hat sich verändert] Das Leben der Köchin verändert sich. das Verbrechen, - die Verbrechensrate, -n verbringen [er verbrachte, er hat verbracht] der Verkauf,-" e verpassen [er verpasste, er hat verbracht] + A einen Trend verpassen verspielen [er verspielte, er hat verspielt] + A sein Geld verspielen der Verstärker, - versuchen [er versuchte, er hat versucht] verwöhnen [er verwöhne, er hat verwöhnt] + A sociaal spaarzaam, zuinig de speler de speelfilm het station [geen treinstation!] sterven [hij sterft, hij stierf, hij is gestorven] de stereo-installatie de scène de tante het telefoongesprek telefonisch de dood tragisch trainen [hij trainde, hij heeft getraind] drijven [hij dreef, hij heeft gedreven] sporten, aan sport doen de trend helemaal (niet) Ik kan helemaal niet zingen. overnemen [hij neemt over, hij nam over, hij heeft overgenomen] de leiding overnemen overweldigend de enquête onbeklemtoond Underberg (alocoholische drank) ongeveer de ondergang ondernemen [hij onderneemt, hij ondernam, hij heeft ondernomen] een reis maken (onder)steunen [hij (onder)steunde, hij heeft ondersteund/gesteund] een vriend steunen het onderzoek veranderen [hij veranderde, hij is veranderd] Het leven van de kokkin verandert. de misdaad het misdaadcijfer doorbrengen [hij bracht door, hij heeft doorgebracht] de verkoop missen [hij missen, hij heeft gemist] een trend missen vergokken [hij vergokte, hij heeft vergokt] zijn geld vergokken de versterker proberen [hij probeerde, hij heeft geprobeerd] verwennen [hij verwende, hij heeft verwend] SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 12

13 Kapitel 2 Hoofdstuk 2 verwöhnt die Videokamera, -s die Volkshochschule, -n die Volksmusik vorher die Wahl, -en die Wahl zu Miss Germany wahrscheinlich wechseln [er wechselte, er hat gewechselt] + A den Sender wechseln wegnehmen [er nimmt weg, er nahm weg, er hat weggenommen] + D + A Du hast mir den Platz weggenommen. die Weile Sie unterhalten sich eine Weile. der Weltruhm die Wirtschaft, -en der Wirtschaftszweig, -e das Wunder, - die Zauberflöte der Zeichentrickfilm, -e der Zivilisierungsprozess, -e zufällig der Zuschauer, - der Zweig, -e Kapitel 2: Teil B aufgeklärt ein aufgeklärter Fall aufklären [er klärte auf, er hat aufgeklärt] + A einen Mord aufklären die Aufklärung, -en die Aufklärung eines Verbrechens der Bankmitarbeiter, - der Bankräuber, - der Banküberfall,-" e bedrohen [er bedrohte, er hat bedroht] + A den Bankmitarbeiter mit einer Pistole bedrohen der Beweis, -e die Bibel böse ein böser Mensch der Detektiv, -e der Dieb, -e die Diebin, -nen der Diebstahl,-" e verwend de videocamera de volksuniversiteit de volksmuziek voorheen, eerst de verkiezing de verkiezing tot Miss Germany waarschijnlijk wisselen [hij wisselde, hij is gewisseld] van zender wisselen inpikken, wegnemen [hij neemt weg, hij nam weg, hij heeft weggenemen] Jij hebt mijn plaats ingepikt. de poos Zij praten een poosje met elkaar. de wereldfaam de economie de bedrijfstak, de economische tak het wonder de toverfluit de tekenfilm het beschavingsproces toevallig de toeschouwer de tak Hoofdstuk 2: deel B opgehelderd een opgehelderd geval oplossen [hij helderde op, hij heeft opgehelderd] een moord ophelderen de opheldering de opheldering van een misdaad de bankmedewerker de bankrover de bankoverval bedreigen [hij bedreigde, hij heeft bedreigd] de bankmedewerker met een pistool bedreigen het bewijs de bijbel slecht een slecht mens de detective de dief de dievegge de diefstal SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 13

14 Kapitel 2 Hoofdstuk 2 der Doppelmord, -e dumm einbrechen [er bricht ein, er brach ein, er hat eingebrochen] in ein Geschäft einbrechen der Einbrecher, - der Einbruch,-" e erscheinen [er erschien, er ist erschienen] die Erzählung, -en das Exportprodukt, -e faszinieren [er faszinierte, er hat fasziniert] + A festnehmen [er nimmt fest, er nahm fest, er hat festgenommen] + A einen Verbrecher festnehmen fliehen [er floh, er ist geflohen] gelten [er gilt, er galt, er hat gegolten] als Als erster Krimi gilt eine Erzählung von E. A. Poe. das Grundmotiv, -e der Hauptkommissar, -e die Jagd, -en nach + D die Jagd nach Verbrechern jagen [er jagte, er hat gejagt] + A einen Verbrecher jagen der Kampf,-" e der Kriminologe, -n die Krimiserie, -n die Maske, -n mutig die Pistole, -n der Polizist, -en die Polizistin, -nen das Portemonnaie, -s der Privatdetektiv, -e spurlos spurlos verschwinden staatlich stehlen [er stiehlt, er stahl, er hat gestohlen] + A einen Ring stehlen die Straftat, -en der Täter, - die Täterin, -nen überfallen [er überfällt, er überfiel, er hat überfallen] + A eine Bank überfallen unbekannt unbeliebt ungelöst der Verbrecher, - de dubbele moord dom inbreken [hij breekt in, hij brak in, hij heeft ingebroken] in een winkel inbreken de inbreker de inbraak verschijnen [hij verscheen, hij is verschenen] het verhaal het exportproduct fascineren [hij fascineerde, hij heeft gefascineerd] oppakken [hij pakt op, hij pakte op, hij heeft opgepakt] een misdadige oppakken vluchten [hij vluchtte, hij is gevlucht] gelden [hij geldt, hij gold, hij heeft gegolden] Een verhaal van E. A. Poe geldt als het eerste misdaadverhaal. het grondmotief de hoofdcommissaris de jacht op de jacht op misdadigers jagen [hij joeg, hij heeft gejaagd] jacht maken op een misdadiger het gevecht de criminoloog de misdaadserie het masker moedig het pistool de politieagent de politieagente de portemonnee de privédetective spoorloos spoorloos verdwijnen rijksstelen [hij steelt, hij stal, hij heeft gestolen] een ring stelen het delict, de strafbare daad de dader de daderes overvallen [hij overvalt, hij overviel, hij heeft overvallen] een bank overvallen onbekend ongeliefd onopgelost de misdadiger SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 14

15 Kapitel 3 Hoofdstuk 3 verhaften [er verhaftete, er hat verhaftet] + A einen Verbrecher verhaften das Verhör, -e verhören [er verhörte, er hat verhört] + A den Täter verhören verschwinden [er verschwand, er ist verschwunden] verweisen [er verwies, er hat verwiesen] auf + A auf die Bibel verweisen der Zeuge, -n die Zeugin, -nen der Zusammenhang,-" e in diesem Zusammenhang Kapitel 3: Teile A, C und D abbezahlen [er bezahlte ab, er hat abbezahlt] + A einen Kredit abbezahlen abheben [er hob ab, er hat abgehoben] + A Geld abheben abnehmen [er nimmt ab, er nahm ab, er hat abgenommen] ähnlich die Aktentasche, -n alltäglich sich ändern [er änderte sich, er hat sich geändert] Die Zeiten ändern sich. der/die Angestellte, -n (adjektivisch dekliniert) anonym anschließend das Antiquariat, -e die Anzahl, -en die Arbeitsstelle, -n arm der Artikel, - aufnehmen [er nimmt auf, er nahm auf, er hat aufgenommen] + A einen Kredit aufnehmen die Augencreme, -s die Auktionsfirma, die Firmen der Auslaut, -e der Ausschnitt, -e ausüben [er übte aus, er hat ausgeübt] + A einen Beruf/eine Tätigkeit ausüben der Automat, -en das Bankformular, -e die Bankkarte, -n der Bankschalter, - die Baumwolle arresteren [hij arresteerde, hij heeft gearresteerd] een misdadiger arresteren het verhoor verhoren [hij verhoorde, hij heeft verhoord] de dader verhoren verdwijnen [hij verdween, hij is verdwenen] verwijzen [hij verwees, hij heeft verwezen] naar naar de bijbel verwijzen de (mannelijke) getuige de (vrouwelijke) getuige het verband in dit verband Hoofdstuk 3: delen A, C en D aflossen [hij loste af, hij heeft afgelost] een lening aflossen opnemen [hij nam op, hij heeft opgenomen] geld opnemen afvallen [hij valt af, hij viel af, hij is afgevallen] vergelijkbaar de aktentas alledaags veranderen [hij veranderde, hij is veranderd] de tijden veranderen de werknemer/werkneemster anoniem vervolgens het antiquariaat het aantal de baan arm het artikel opnemen [hij neemt op, hij nam op, hij heeft opgenomen] en lening aangaan de oogcrème het veilinghuis de woordeindklinker het décolleté, de v-hals uitoefenen [hij oefende uit, hij heeft uitgeoefend] een beroep/een werkzaamheid uitoefenen de automaat het bankformulier de betaalkaart de bankbalie het katoen SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 15

16 Kapitel 3 Hoofdstuk 3 beantragen [er beantragte, er hat beantragt] + A Ich beantrage die Eröffnung eines Kontos. die Bedingung, -en die Bekleidung, -en das Benzin beraten [er berät, er beriet, er hat beraten] + A einen Kunden beraten die Beratung, -en der Betrag,-" e betragen [er beträgt, er betrug, er hat betragen] Der Gewinn betrug eine Million Euro. die Bildung der Boulevard, -s brutto das Bruttoeinkommen, - das Bruttogehalt, -"er der Bummel, - das Computergeräusch, -e die Damenbekleidung die Delikatessen (Pl.) der Designer, - der Diamantring, -e dick die Drogerie, -n dünn der Durchschnitt, -e das Durchschnittsalter, - die Durchschnittsfamilie, -n die Eigenschaft, -en einführen [er führte ein, er hat eingeführt] + A die Bankkarte einführen eingeben [er gibt ein, er gab ein, er hat eingegeben] + A die Geheimzahl eingeben das Einkommen, - einleiten [er leitete ein, er hat eingeleitet] + A einen Nebensatz einleiten die Einnahme, -n einnehmen [er nimmt ein, er nahm ein, er hat eingenommen] + A Geld einnehmen eintippen [er tippte ein, er hat eingetippt] + A den Betrag eintippen einzahlen [er zahlte ein, er hat eingezahlt] + A Geld auf das Konto einzahlen die Empfehlung, -en aanvragen [hij vroeg aan, hij heeft aangevraagd] Ik doe een aanvraag om een rekening te openen. de voorwaarde bekleding de benzine adviseren [hij adviseert, hij adviseerde, hij heeft geadviseerd] een klant adviseren het overleg het bedrag bedragen [hij bedraagt, hij bedroeg, hij heeft bedragen] De winst bedraagt een miljoen. de vorming, de scholing de boulevard bruto het bruto-inkomen het brutoloon de wandeling het computergeluid de dameskleding de delicatessen de ontwerper de diamantring dik de drogisterij dun het gemiddelde de gemiddelde leeftijd het gemiddelde gezin de eigenschap invoeren [hij voerde in, hij heeft ingevoerd] een bankpas invoeren intoetsen, invoeren [hij voert in, hij voerde in, hij heeft ingevoerd] de geheime code invoeren het inkomen inleiden [hij leidde in, hij heeft ingeleid] een bijzin inleiden de inkomsten ontvangen [hij ontvangt, hij ontving, hij heeft ontvangen] geld ontvangen intypen, intoetsen [hij toetste in, hij heeft ingetoetst] het bedrag intoetsen storten [hij stortte, hij heeft gestort] geld op een rekening storten de aanbeveling SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 16

17 Kapitel 3 Hoofdstuk 3 die Energie, -n entnehmen [er entnimmt, er entnahm, er hat entnommen] + A die Bankkarte entnehmen die Entscheidung, -en eine Entscheidung treffen erfüllen [er erfüllte, er hat erfüllt] + A einen Wunsch erfüllen die Erinnerung, -en erleben [er erlebte, er hat erlebt] + A So etwas habe ich noch nie erlebt. ersteigern [er ersteigerte, er hat ersteigert] + A das Fachgeschäft, -e der Fall,-" e die Fee, -n das Ferienhaus, -"er fern der Fernsehkanal,-" e der Fernsehsender, - der Fleischer, - führen [er führte, er hat geführt] + A ein Leben in Saus und Braus führen das Gartenmöbel, - das Gehalt, -"er die Geheimzahl, -en die Geldausgabe, -n der Geldautomat, -en der Geldschein, -e gemütlich die Gewinnsumme, -n das Girokonto, -s/die Konten gründen [er gründete, er hat gegründet] + A eine Firma gründen die Halskette, -n das Haushaltsgerät, -e die Haushaltsware, -n die Herrenbekleidung die Hilfsorganisation, -en der Hut,-" e die Hypothese, -n das Image, -s die Januarwoche, -n die erste Januarwoche jeweils kaufmännisch die Kette, -n die Kinderbekleidung de energie verwijderen [hij verwijdert, hij verwijderde, hij heeft verwijderd] de bankpas verwijderen het besluit een besluit nemen vervullen [hij vervulde, hij heeft vervuld] een wens vervullen de herinnering meemaken, beleven [hij beleefde, hij heeft beleefd] Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. op een veiling kopen [hij kocht op een veiling, hij heeft op een veiling gekocht] de speciaalzaak het geval, de naamval de fee het vakantiehuis ver de televisiezender de televisiezender de slager leiden [hij leidde, hij heeft geleid] een leventje van plezier leiden het tuinmeubel het loon de geheime code de gelduitgifte de geldautomaat het bankbiljet gezellig het prijzengeld de girorekening stichten [hij stichtte, hij heeft gesticht] een bedrijf stichten de halsketting het huishoudelijk apparaat het huishoudelijk product de herenkleding de hulporganisatie de hoed de hypothese het imago de januariweek de eerste januariweek/week van januari telkens commercieel de halsketting de kinderkleding SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 17

18 Kapitel 3 Hoofdstuk 3 die Kirche, -n der König, -e die Königin, -nen konkret der Konsumartikel, - das Konto, -s/die Konten ein Konto eröffnen/sperren die Kontoeröffnung, -en die Kontokarte, -n die Kontonummer, -n die Kosmetik der Kredit, -e einen Kredit aufnehmen die Kreuzfahrt, -en der Kundenservice lächelnd das Leder, - die Lederware, -n der Lippenstift, -e die Lotterie, -n der Lottogewinner, - der Lottoschein, -e die Lottozentrale, -n der Luxus das Magazin, -e das Märchen, - der Moderator, -en der Nachrichtensender, - nervös netto das Nettoeinkommen, - das Neudeutsch obligatorisch der Ohrring, -e der Öko-Laden,-" der Onkel, - die Organisation, -en das Parfum,-" e die Persönlichkeit, -en der Portier, -s die Qualität, -en der Rang,-" e real die Realität, -en recht Das ist recht schön. reich der Reichtum, -"er de kerk de koning de koningin concreet het consumentenartikel de rekening, het conto een rekening openen/blokkeren het openen van een rekening de rekeningkaart het rekeningnummer de cosmetica de lening een lening aangaan de cruise de klantendienst glimlachend het leer de lederwaar de lippenstift de loterij de lottowinnaar het lottobiljet het lottokantoor de luxe het tijdschrift, het actualiteitenprogramma het sprookje de presentator de nieuwszender nerveus netto het netto-inkomen het Nieuwduits verplicht de oorring de natuurwinkel de oom de organisatie het parfum de persoonlijkheid de portier de kwaliteit de rang reëel de realiteit vrij, tamelijk Dat is tamelijk duur. rijk de rijkdom SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 18

19 Kapitel 3 Hoofdstuk 3 das Reisebüro, -s der Reiseführer, - die Reklamation, -en reklamieren [er reklamierte, er hat reklamiert] + A die Ware reklamieren rekonstruieren [er rekonstruierte, er hat rekonstruiert] + A die Rentenversicherung, -en der Ring, -e der Schalter, - schließlich der Schmuck die Schreibware, -n die Sendung, -en die Sozialversicherung, -en das Sparbuch, -"er sparen [er sparte, er hat gespart] das Sparkonto, -s/die Sparkonten spenden [er spendete, er hat gespendet] für soziale Zwecke spenden sperren [er sperrte, er hat gesperrt] + A das Konto sperren die Spielrunde, -n die Spielwaren (Pl.) statistisch die Steuer, -n der Stift, -e teilnehmen [er nimmt teil, er nahm teil, er hat teilgenommen] an + D an einer Sitzung/Spielrunde teilnehmen die Teilzeit das Telegeschäft das Tierheim, -e der Traum, -"e von + D der Traum vom Reichtum die Trommel, -n überglücklich überweisen [er überwies, er hat überwiesen] + A Geld überweisen übrig umgangssprachlich die Umgebung, -en der Umsatz,-" e die Umwelt unauffällig unglaublich unpünktlich die Unterhaltungselektronik het reisbureau de reisgids de reclamatie, het bezwaarschrift reclameren [hij reclameerde, hij heeft gereclameerd] de waar reclameren reconstrueren [hij reconstrueerde, hij heeft gereconstrueerd] de pensioenverzekering de ring het loket ten slotte het sieraad, de sieraden het schrijfgerei de uitzending de sociale verzekering het spaarbankboekje sparen [hij spaarde, hij heeft gespaard] de spaarrekening doneren [hij doneerde, hij heeft gedoneerd] aan goede doelen doneren blokkeren [hij blokkeerde, hij heeft geblokkeerd] de rekening blokkeren de speelronde, de speelbeurt de speelgoedproducten statistisch de belasting de pen, het potlood deelnemen [hij neemt deel, hij nam deel, hij heeft deelgenomen] aan een vergadering/speelronde deelnemen de deeltijd het thuiswinkelen het dierenpension, het dierenasiel de droom de droom van rijkdom de trom, de trommel dolgelukkig overmaken [hij maakte over, hij heeft overgemaakt] geld overmaken over, overblijvend in de omgangstaal de omgeving de omzet het (leef)milieu onopvallend ongelooflijk niet op tijd de amusementselektronica SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 19

20 Kapitel 3 Hoofdstuk 3 die Unterwäsche verbinden [er verband, er hat verbunden] + A mit + D Verbinden Sie die Sätze miteinander. vergleichbar die Verkaufszahl, -en verschenken [er verschenkte, er hat verschenkt] + A das Geld verschenken verschlafen [er verschläft, er verschlief, er hat verschlafen] vertraut sich vertreiben, [er vertrieb sich, er hat sich vertrieben] + A. Die Gäste vertreiben sich mit uns die Zeit. die Vollzeit der Vorteil, -e wachsen [er wächst, er wuchs, er ist gewachsen] die Ware, -n die Weltreise, -n der Wirtschaftszweig, -e der Zeitungsartikel, - das Zeugnis, -se der Zins, -en zuschließen [er schloss zu, er hat zugeschlossen] + A die Tür zuschließen der Zweck, -e für soziale Zwecke Kapitel 3: Teil B anführen [er führte an, er hat angeführt] + A eine Liste anführen die Annahme Die Annahme von Trinkgeld ist verboten. australisch automatisch außerhalb von + D außerhalb von Touristengebieten die Beleidigung, -en die Branche, -n die Doktorarbeit, -en der Dollar, - ermitteln [er ermittelte, er hat ermittelt] + A die teuersten Städte ermitteln europaweit die Gastfreundschaft gefolgt sein von + D geizig das Gesetz, -e het ondergoed verbinden [hij verbond, hij heeft verbonden] met Verbind u de zinnen met elkaar. vergelijkbaar het verkoopcijfer weggeven [hij gaf weg, hij heeft weggegeven] het geld weggeven verslapen [hij verslaapt, hij versliep, hij heeft verslapen] vertrouwd verdrijven [hij verdreef, hij heeft verdreven] De gasten verdreven de tijd met ons. de volle tijd het voordeel groeien [hij groeit, hij groeide, hij is gegroeid] de waar, het product de wereldreis de bedrijfstak, de sector het krantenartikel het schoolrapport de rente sluiten [hij sloot, hij heeft gesloten] de deur sluiten het doel voor maatschappelijke doelen Hoofdstuk 3: deel B bovenaan staan, aanvoeren [hij voerde aan, hij heeft aangevoerd] bovenaan een lijst staan het aannemen Het aannemen van fooien is verboden. Australisch automatisch buiten buiten de toeristische gebieden de belediging de branche het proefschrift de dollar achterhalen [hij achterhaalde, hij heeft achterhaald] de duurste steden achterhalen in heel Europa de gastvrijheid gevolgd worden door gierig de wet SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 20

die Meldung bestätigen nicht jetzt

die Meldung bestätigen nicht jetzt am Computer sitzen im Internet surfen Informationen suchen mit einem Freund chatten eine E-Mail schreiben Nachrichten lesen Freunde finden ein Foto hochladen eine Datei herunterladen einen Film gucken

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Duits Nederlands Sehr geehrter Herr Präsident, Geachte heer President Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Sehr geehrter Herr, Formeel,

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Nederlands Duits Geachte heer President Sehr geehrter Herr Präsident, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Geachte heer Formeel, mannelijke

Nadere informatie

haben / hatten / hätten können / konnten / könnten dürfen / durften / dürften werden / wurden / würden

haben / hatten / hätten können / konnten / könnten dürfen / durften / dürften werden / wurden / würden ein Missverständnis an der Rezeption haben / hatten / hätten bin / war / wäre können / konnten / könnten dürfen / durften / dürften werden / wurden / würden sich entschuldigen Es tut mir leid! Das wollte

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Sehr geehrter Herr, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrte Frau, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Formeel, naam en

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Sehr geehrter Herr, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrte Frau, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Formeel, naam en

Nadere informatie

gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter Toppie leuk man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk

gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter Toppie leuk man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk Hoe vonden jullie de dag vandaag? Positief feedback: gezellig Het was een leuke dag en het was leuk om deze dag te doen want beter dan les. Toppie man het was prima Echt leuk Dag kan niet meer stuk leerzaam,

Nadere informatie

Was machst du am liebsten am Wochenende? Spielst du ein Instrument? Ich lese gern. Ich kann schnell neue Informationen verarbeiten.

Was machst du am liebsten am Wochenende? Spielst du ein Instrument? Ich lese gern. Ich kann schnell neue Informationen verarbeiten. nett ehrlich hilfsbereit tierlieb treu chaotisch lieb schüchtern spontan Was sind deine Hobbys? Was machst du am liebsten am Wochenende? Was machst du in deiner Freizeit? Treibst du Sport? Spielst du ein

Nadere informatie

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits Bestelling : Bestelling plaatsen Wij overwegen de aanschaf van... Wir ziehen den Kauf von... in Betracht... Formeel, voorzichtig

Nadere informatie

Schrijfvaardigheid V

Schrijfvaardigheid V Schrijfvaardigheid V5 2017-2018 Eindterm schrijfvaardigheid Duits VWO: - adequaat reageren in schriftelijke contacten met doeltaalgebruikers; - informatie vragen en verstrekken; De eisen: De kandidaat

Nadere informatie

Gegenbesuch des HBBK in Nijmegen. 15. Januar 2014. groepswerk en stadsbezoek. Gruppenarbeit und Stadtbesichtigung. Nijmegen is een heel mooie stad.

Gegenbesuch des HBBK in Nijmegen. 15. Januar 2014. groepswerk en stadsbezoek. Gruppenarbeit und Stadtbesichtigung. Nijmegen is een heel mooie stad. Gegenbesuch des HBBK in Nijmegen 15. Januar 2014 Die Schüler sollten aufschreiben, was ihnen gefallen hat. De leerlingen moesten opschrijven wat hun goed bevallen is. Das schrieb die deutsche Klasse Gruppenarbeit

Nadere informatie

Geschäftskorrespondenz

Geschäftskorrespondenz - Einleitung Deutsch Niederländisch Sehr geehrter Herr Präsident, Geachte heer President Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird Sehr geehrter Herr,

Nadere informatie

Kunde (vul de rol in het Duits in) 1 Guten Tag. 1 Groet terug.

Kunde (vul de rol in het Duits in) 1 Guten Tag. 1 Groet terug. Polizei Polizei Dialog 1- Handy Dialog 1 - Handy Kunde (vul de rol in het Duits in) 1 Guten Tag. 1 Groet terug. 2 Wie kann ich Ihnen helfen? 2 Vertel, dat je zaktelefoon is gestolen. 3 Können Sie mir erzählen,

Nadere informatie

Dort finden Sie weitere Informationen. Ich erkläre Ihnen / wo sich die Räume befinden. Am Ende des Korridors sind die Toiletten.

Dort finden Sie weitere Informationen. Ich erkläre Ihnen / wo sich die Räume befinden. Am Ende des Korridors sind die Toiletten. Willkommen in unserem Hostel. Aktivitäten in der Umgebung An der Rezeption können Sie einund auschecken. das WiFi-Passwort Dort finden Sie weitere Informationen. Hier können Sie Ihren Schlüssel abgeben

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

vor hinter neben links um die Ecke am Ende hier dort nicht weit zwischen geradeaus rechts Dann bis später. Nach dem Weg fragen. Ja / das stimmt.

vor hinter neben links um die Ecke am Ende hier dort nicht weit zwischen geradeaus rechts Dann bis später. Nach dem Weg fragen. Ja / das stimmt. sich in der Stadt verabreden Gut dann gehen wir gleich in die Stadt shoppen? Und ich gehe in den Plattenladen. Das ist ein guter Plan. Und dann treffen wir uns wieder / um fünf oder so? Ja / fünf Uhr ist

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte mevrouw Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Geachte heer, mevrouw Sehr

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Sehr geehrter Herr, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrte Frau, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte heer Geachte mevrouw Sehr geehrte Damen und Herren,

Nadere informatie

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Sehr geehrter Herr, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrte Frau, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte heer Geachte mevrouw Sehr geehrte Damen und Herren,

Nadere informatie

bringen ausleihen bezahlen wären denken auschecken das Handtuch das Problem das Missverständnis das Zimmer die Rechnung die Bettwäsche

bringen ausleihen bezahlen wären denken auschecken das Handtuch das Problem das Missverständnis das Zimmer die Rechnung die Bettwäsche An der Rezeption Ich habe eine Frage. Ich habe meine Handtücher vergessen / weil ich dachte / es sind welche auf dem Zimmer. Aber für zwei Euro können Sie sich Das war dann wohl ein hier welche leihen

Nadere informatie

Naamvallen Tabel Begrijpen. Klas 3/4

Naamvallen Tabel Begrijpen. Klas 3/4 Naamvallen Tabel Begrijpen Klas 3/4 Wil je weten hoe de Naamvallen Tabel in elkaar zit, dan is dit de juiste workshop voor jou. A) Naamvaltabel (overzicht) B) Tools om met de Naamvaltabel aan de slag te

Nadere informatie

Werkwoorden TB 49. wissen = weten müssen = moeten fahren = rijden. Voorbereiding PW hoofdstuk 4 Duits DUK7 - werkblad 3

Werkwoorden TB 49. wissen = weten müssen = moeten fahren = rijden. Voorbereiding PW hoofdstuk 4 Duits DUK7 - werkblad 3 Voorbereiding PW hoofdstuk 4 Duits DUK7 - werkblad 3 Neue Kontakte 5 e, VMBO KGT 1-2 Werkwoorden TB 49 3 e naamval TB 54 Rangtelwoorden (overzicht) Kloktijden (overzicht) Werkwoorden TB 49 wissen = weten

Nadere informatie

Binnendifferenzierung Schnellere TN können mit den Arbeitsblättern 2a und 2b arbeiten.

Binnendifferenzierung Schnellere TN können mit den Arbeitsblättern 2a und 2b arbeiten. ab les 2: WIE? WAT? WAAR? Vorbereitung Kopieren Sie die Arbeitsblätter auf festes Papier und schneiden Sie die Informationskärtchen aus. Pro Gruppe von 4 Personen brauchen Sie jeweils die Arbeitsblätter

Nadere informatie

Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits

Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits Taaltips voor succesvol zakendoen in het Duits Dit document is samengesteld als aanvulling op de test Succesvol zakendoen in het Duits. Wilt u ontdekken hoe goed u geëquipeerd bent voor zakendoen met Duitstalige

Nadere informatie

manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie

manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie manege Nieuwvliet strandritten vakantiewoningen brasserie Strandritte Ferienwohnungen Brasserie Hartelijk welkom! Herzlich willkommen! Hartelijk welkom bij manege Hippo d Or Nieuwvliet! Het strand roept

Nadere informatie

Schule: Schreiben B 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52653

Schule: Schreiben B 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52653 Schule: Schreiben B 2 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 15 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52653 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

der Schreibfehler Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Haben Sie alle meine von letzter Woche vorliegen?

der Schreibfehler Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Haben Sie alle meine  von letzter Woche vorliegen? relevant irrelevant das Protokoll der Abteilungsleiter der Schreibfehler das Budget senken / das Budget kürzen die Reihe sobald so dass / sodass sich kümmern um die Wochenarbeitszeit das Vorruhestandsalter

Nadere informatie

Hueber Verlag 2012, Wat leuk! A1, Kopiervorlage, ISBN

Hueber Verlag 2012, Wat leuk! A1, Kopiervorlage, ISBN ab les 8: VIER OP EEN RIJ (Vier gewinnt) Vorbereitung Kopieren Sie die Aufgabenkarten auf festes Papier und schneiden Sie sie aus. Kopieren Sie auch das Spielbrett mit den 25 Feldern auf festes Papier.

Nadere informatie

lassen fahren finden

lassen fahren finden ein Wochenende planen Lasst uns wirklich mal ein Wochenende nach Berlin fahren. Wie wäre es / wenn wir in einem Hotel übernachten? Ein Hotel finde ich zu teuer. Lasst uns lieber am Stadtrand zelten gehen.

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss

Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss Aanvraag tegemoetkoming KOB/Antrag auf KOB-Zuschuss U krijgt de tegemoetkoming KOB als 90% of meer van uw wereldinkome onder de belasting valt. Het wereld is uw totale uit Nederland en daarbuiten. Dit

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Können Sie mir bitte helfen? Om hulp vragen Sprechen Sie Englisch? Vragen of iemand Engels spreekt Sprechen Sie _[Sprache]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt Ich

Nadere informatie

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment:

Logboek bij de lessenserie over. Cengiz und Locke. van Zoran Drvenkar. Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: Logboek bij de lessenserie over Cengiz und Locke van Zoran Drvenkar Groep: Leden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fragment: ANWEISUNGEN Dit is een serie van drie lessen. Jullie gaan in zes groepen van vier of vijf leerlingen

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen GRAMMATICA OEFENINGEN DUITS Vertaal mbv woordenboek!!!! 1. Ik hoor het vrij vaak = Ich höre es oft 2. Op de eerste plaats = 3. Ik weet niet, of hij kan komen = 4. Hij wil zelfmoord plegen = 5. Kunt u mij

Nadere informatie

Beschreibung /Preisliste 2013

Beschreibung /Preisliste 2013 Beschreibung /Preisliste 2013 Ferienwohnungen Eifelblick & Landhaus Lescher D 56826 Lutzerath, Römerstr. 14 Tel. 02677/1247 Fax 1501 www.ferienwohnungenlescher.de Mail:info@ferienwohnungen-lescher.de Alle

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

Kapitel 8 Nervenkitzel

Kapitel 8 Nervenkitzel 1: Am See Kapitel 8 Nervenkitzel 4. 1. gedacht 4. kans 2. blokken 5. verknalt 3. kamerarrest 6. redt 6. 1. Groβeltern Köningswinter 2. Bruder Brandenburg 3. Ste. Maxime Campingplatz 4. Sylt Insel 5. zu

Nadere informatie

Über dieses Buch. Nutzungsrichtlinien

Über dieses Buch. Nutzungsrichtlinien Über dieses Buch Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser

Nadere informatie

Op het potje Aufs Töpfchen

Op het potje Aufs Töpfchen Op het potje Aufs Töpfchen Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Nadere informatie

Aantekening hs1 Cijfers Das Notensystem en lager 6

Aantekening hs1 Cijfers Das Notensystem en lager 6 Aantekening hs1 Cijfers Das Notensystem Nederlands: Duits: 10 1 9 8 2 7 3 6 4 5 5 4 en lager 6 In t Duits kennen we 3 lidwoorden: Aantekening hs1 de lidwoorden -der -die de/het -----> bepaald lidwoord

Nadere informatie

Bewerbungsunterlagen. Als.(functie) Klaas Treuben. Schulstr. 12 11222 Musterstadt. 0031 321 / 98 76 53 0 klaas. treuben@hoster.nl

Bewerbungsunterlagen. Als.(functie) Klaas Treuben. Schulstr. 12 11222 Musterstadt. 0031 321 / 98 76 53 0 klaas. treuben@hoster.nl Bewerbungsunterlagen Als.(functie) Klaas Treuben Schulstr. 12 11222 Musterstadt Met opmerkingen [CW1]: Naam en contactgegevens 0031 321 / 98 76 53 0 klaas. treuben@hoster.nl Met opmerkingen [CW2]: Let

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer,

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer,

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer,

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Kunt u me alstublieft helpen? Om hulp vragen Spreekt u Engels? Vragen of iemand Engels spreekt Spreekt u _[taal]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt Ik spreek geen

Nadere informatie

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt

Reizen Algemeen. Algemeen - Belangrijkste benodigdheden. Algemeen - Conversatie. Om hulp vragen. Vragen of iemand Engels spreekt - Belangrijkste benodigdheden Können Sie mir bitte helfen? Om hulp vragen Sprechen Sie Englisch? Vragen of iemand Engels spreekt Sprechen Sie _[Sprache]_? Vragen of iemand een bepaalde taal spreekt Ich

Nadere informatie

De Grote Duitse Donald Duck Opdracht!

De Grote Duitse Donald Duck Opdracht! De Grote Duitse Donald Duck Opdracht! Naam Klas Cijfer Opdracht 1 Kijk naar de voorkant van het blad. Je ziet Kwik, Kwek en Kwak die in het Duits trouwens Tick, Trick und Track genoemd worden met hun rugzakken

Nadere informatie

Horeca Vak Opleidingen Eindopdracht. Time Management

Horeca Vak Opleidingen Eindopdracht. Time Management Horeca Vak Opleidingen Eindopdracht Time Management Meine Tagesordnung Name.. Klasse opleiding - crebo 94153 94161 Zelfstandig werkend gastheer/ -vrouw ZGH1 Hotel- Congres- en Evenementen Management LBE1

Nadere informatie

Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting

Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting Duits - Havo 3 - Hoofdstuk 5 samenvatting Rode tekst = tip Grammatica Imperfekt (verleden tijd) wollen (willen) sollen (moeten) müssen (moeten) wissen (weten) ich wollte sollte musste wusste du wolltest

Nadere informatie

13 Ik zit net te denken...

13 Ik zit net te denken... 13 Ik zit net te denken... i2 i1 Wij geven een feestje! Bringen Sie die Aktivitäten in die richtige (= typische) Reihenfolge. boodschappen doen eten koken feesten! de woning opruimen, schoonmaken naar

Nadere informatie

Solliciteren Referentie

Solliciteren Referentie - Aanhef Sehr geehrter Herr, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Sehr geehrte Frau, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Geachte heer Geachte mevrouw Sehr geehrte Damen und Herren,

Nadere informatie

Top 100 Duitse woorden

Top 100 Duitse woorden Top 100 Duitse woorden hinter achter hinten achteraan letzten Monat afgelopen maand schon al nur (of: nur noch) alleen maar nur noch alleen nog wenn als bitte alstublieft (als je iets geeft) immer altijd

Nadere informatie

Luister naar het gesprek tussen de verkoopmedewerker (Verkäufer) en de klant (Kundin). Je kunt de tekst meelezen.

Luister naar het gesprek tussen de verkoopmedewerker (Verkäufer) en de klant (Kundin). Je kunt de tekst meelezen. Print het Word-document uit. Afrekenen met de klant Opdracht 1 Luister naar luisterfragment 6 Luister naar het gesprek tussen de verkoopmedewerker (Verkäufer) en de klant (Kundin). Je kunt de tekst meelezen.

Nadere informatie

NERGENS TER WERELD DE WADDEN DAS WATTENMEER NIRGENDWO AUF DER WELT TOON FEY NERGENS VOORWOORD NERGENS TER WERELD VORWORT NIRGENDWO AUF DER WELT TER NIRGENDWO Nederland heel ver weg en de natuur opeens

Nadere informatie

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam

Nadere informatie

Reizen De weg vinden. De weg vinden - Locatie. Ich habe mich verirrt. Niet weten waar je bent.

Reizen De weg vinden. De weg vinden - Locatie. Ich habe mich verirrt. Niet weten waar je bent. - Locatie Ich habe mich verirrt. Niet weten waar je bent. Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist? Vragen naar een bepaalde op de kaart Wo kann ich finden? Naar een bepaalde vragen... ein Badezimmer?...

Nadere informatie

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Mr. J. Rhodes Rhodes

Nadere informatie

weiblich das Alter der Beruf

weiblich das Alter der Beruf das Formular erreichen der Fehler Nachname Vorname Land Telefonnummer Geburtsdatum Straße Postleitzahl Ort Handynummer Sprachen das Passwort der Benutzername die Staatsangehörigkeit das Geschlecht männlich

Nadere informatie

4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum

4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum 4. Deutsch-Niederländisches Wirtschaftsforum 4. Duits-Nederlandse Handelsdag BORUSSIA-PARK Mönchengladbach 12.11.2013, 13:00 bis 19:00 Uhr 12.11.2013, 13.00 tot 19.00 uur Ziele und Inhalte Freunde treffen

Nadere informatie

Haal je eigen stukje Texel in huis!

Haal je eigen stukje Texel in huis! Haal je eigen stukje Texel in huis! Was het (weer) leuk op Texel? Lekker genoten van het prachtige eiland en al die heerlijke Texelse producten? Bestel nu je eigen stukje Texel voor thuis! Via onze webshop

Nadere informatie

Zoals jullie afgelopen jaar geleerd hebben eisen voorzetsels een naamval.

Zoals jullie afgelopen jaar geleerd hebben eisen voorzetsels een naamval. Naamvallen & Voorzetsels Zoals afgelopen jaar geleerd hebben eisen voorzetsels een naamval. Onder aan staat rijtje met de belangrijkste voorzetsels en werkwoorden. Meteen heb je ook een overzicht hoe dan

Nadere informatie

Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen.

Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen. Helfrichstraat 28, NL-6562 WV Groesbeek T: 0031(0)647892036 / F: 0031(0)243972353 E-mail: info@mandjesbloembollen.nl www.mandjesbloembollen.nl Sehr geehrte Geschäftspartner, Gerne möchten wir Ihnen die

Nadere informatie

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com

ES-S7A. Außensirene. www.etiger.com ES-S7A Außensirene www.etiger.com DE Merkmale - Funkverbindung für eine einfache Installation - Radiofrequenzsicherheit des Zubehörs: über eine Million Codekombinationen - EEPROM-Informationsschutz, keine

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56 48 (1956) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN JAARGANG 1957 Nr. 56 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering betreffende de wedertoepassing van

Nadere informatie

Voltooid tegenwoordige tijd (D = Perfekt)

Voltooid tegenwoordige tijd (D = Perfekt) Voltooid tegenwoordige tijd (D = Perfekt) De voltooid tegenwoordige tijd wordt in het Duits meestal in de spreektaal gebruikt. Ik heb huiswerk gemaakt. Ik maak -> ik maakte Ich habe Hausaufgaben gemacht.

Nadere informatie

Gefeliciteerd! Zet de zinnen in de juiste volgorde. Dat vinden wij allen zo prettig ja ja. In de gloria. Lang zal hij leven. Hij leve lang hoera hoera

Gefeliciteerd! Zet de zinnen in de juiste volgorde. Dat vinden wij allen zo prettig ja ja. In de gloria. Lang zal hij leven. Hij leve lang hoera hoera Gefeliciteerd! 1 Zet de zinnen in de juiste volgorde. Dat vinden wij allen zo prettig ja ja In de gloria Lang zal hij leven Hij leve lang hoera hoera Hij leve lang hoera hoera Lang zal hij leven In de

Nadere informatie

Ich möchte eine Fahrkarte nach Schwerin / bitte. Vormittags also.

Ich möchte eine Fahrkarte nach Schwerin / bitte. Vormittags also. eine Zugfahrkarte kaufen Ich möchte eine Fahrkarte nach Schwerin / bitte. Wann möchten Sie fahren? Am Donnerstag / den 17. Oktober am Vormittag / bitte. Vormittags also. Mal sehen. Es fährt ein Zug um

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1993 Nr. 44

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1993 Nr. 44 38 (1956) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 44 A. TITEL Vierde Aanvullende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland bij het

Nadere informatie

2 Wie kann ich Ihnen helfen? 2 Je vraagt of zij/hij je kan doorverbinden met de heer Schröder?

2 Wie kann ich Ihnen helfen? 2 Je vraagt of zij/hij je kan doorverbinden met de heer Schröder? Telefon Dialog 1 - Verbinden 1 Guten Tag. Deutsche Bank. Sie sprechen mit Frau/Herrn Rau. Telefon Dialog 1 - Verbinden Kunde 1 Groet terug en stelt je voor. 2 Wie kann ich Ihnen helfen? 2 Je vraagt of

Nadere informatie

TEGENWOORDIGE TIJD (OTT) van sterke werkwoorden:

TEGENWOORDIGE TIJD (OTT) van sterke werkwoorden: TEGENWOORDIGE TIJD (OTT) van sterke werkwoorden: essen sehen lesen geben nehmen treten ich ess e seh e les e geb e nehm e tret e du iss t sieh st lies t gib st nimm st tritt st er,sie,es iss t sieh t lies

Nadere informatie

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK DUITS

Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK DUITS Schriftelijk proefexamen ZAKELIJK DUITS Beschikbare tijd: 90 MINUTEN 50803 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 0 GENUMMERDE PAGINA'S. 4 OPDRACHTEN GRAMMATICA OPDRACHT IDIOOM BRIEFOPDRACHT BENODIGDE

Nadere informatie

Kapitel 6 Frust oder Lust?

Kapitel 6 Frust oder Lust? Kapitel 6 Frust oder Lust? 1: Abgehauen 2. 1. ausreißen 2. völlig 3. endgültig 4a. Logo 4b. Alter 5a. Lager 5b. Zündkerzen 3. 1. Heb je ze niet allemaal op een rijtje? 2. Ben je je tong verloren? 6. 1.

Nadere informatie

Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Siehst du viel fern. Siehst du viel fern? Am Sonntag besuche ich meine Oma. Am Sonntag besuche ich meine Oma.

Ich lese ein Buch. Ich lese ein Buch. Siehst du viel fern. Siehst du viel fern? Am Sonntag besuche ich meine Oma. Am Sonntag besuche ich meine Oma. Hausaufgaben machen Ich lese ein Buch Ich lese ein Buch. das Buch das Buch Bücher Gitarre spielen Siehst du viel fern Siehst du viel fern? ausschlafen mit dem Hund Gassi gehen Computerspiele spielen ins

Nadere informatie

wohnen reisen arbeiten reden Öffnen finden

wohnen reisen arbeiten reden Öffnen finden 1.1. TEGENWOORDIGE TIJD (OTT) van normale zwakke en sterke werkwoorden: wohnen reisen arbeiten reden Öffnen finden ich wohn e du wohn st reis t arbeit e st red e st öffn e st find e st er,sie,es wohn t

Nadere informatie

Bewerbungsunterlagen. Als.(baan) Klaas Treuben. Schulstr Musterstadt / Klaas.

Bewerbungsunterlagen. Als.(baan) Klaas Treuben. Schulstr Musterstadt / Klaas. Bewerbungsunterlagen Als.(baan) Klaas Treuben Schulstr. 12 11222 Musterstadt Met opmerkingen [CW1]: Naam en contactgegevens 0031 321 / 98 76 53 0 Klaas. treuben@hoster.nl Met opmerkingen [CW2]: Le top!

Nadere informatie

Anleitung SWS Wireless Display

Anleitung SWS Wireless Display Anleitung SWS Wireless Display E A B C D F G H I J K L M N O A B C D E F G H Massage ein Massage aus Abnahme Massage Intensität Zunahme Massage Intensität Taschenlampe Display Taschenlampe ein/aus Bodenbeleuchtung

Nadere informatie

Stammtisch an der Küste 22.05.2014 25.05.2014

Stammtisch an der Küste 22.05.2014 25.05.2014 Stammtisch an der Küste 22.05.2014 25.05.2014 23 campers Deze keer in het Nederlands. Dit leek ons nu wel eens tijd worden Joke en ik hopen dat jullie het kunnen vertalen. Woensdag 21 mei waren er al veel

Nadere informatie

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH Kapitel 19: Verkehr(smeldungen) von Emmerich nach Nijmegen A) Werken over de grens Het wordt steeds drukker tussen Duitsland en Nederland. Hier een artikel van 22 juli 2004

Nadere informatie

Sprechmittel Endlich Ferien!

Sprechmittel Endlich Ferien! Sprechmittel Endlich Ferien! Je zegt dat je zin in de vakantie hebt. Je geeft aan dat je zin hebt op reis te gaan. Je vertelt het liefste thuis te blijven. Je wilt naar het buitenland. Eindelijk eens van

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Duits

Woordenlijst Nederlands Duits Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Duits Hoofdstuk 1 De cursus Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2. augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door

U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2. augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door Beste lezer, U hebt hier het activiteitenprogramma voor de periode van 20 juli t/m 2 augustus. Het zijn de activiteiten zoals deze georganiseerd worden door de vereniging voor Evangelisatie & Recreatie.

Nadere informatie

Vom 8. April Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder und mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Vom 8. April Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder und mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 378 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil II Nr. 9, ausgegeben zu Bonn am 16. April 2013 Gesetz zu dem Vertrag vom 12. Januar 2012 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande

Nadere informatie

Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland.

Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland. Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland. 1 Vakantieobject omschrijvingsvoorwaarden: Belangrijk!! De reclame-opdracht aan ameland-tips.de komt uitsluitend tot

Nadere informatie

Wijziging doorgeven/änderungsmeldung

Wijziging doorgeven/änderungsmeldung Wijziging doorgeven/änderungsmeldung Kinderbijslag/Kindergeld Wijzigingen in uw gezinssituatie kunnen gevolgen hebben voor uw kinderbijslag. Geef een wijziging daarom binnen vier weken door met dit formulier.

Nadere informatie

a Luister en noteer. Hören Sie und notieren Sie die Nummer des passenden Dialogs zu den Bildern.

a Luister en noteer. Hören Sie und notieren Sie die Nummer des passenden Dialogs zu den Bildern. Hoi, ik heet LES Hallo, ik ben a Lister en noteer. Hören Sie nd notieren Sie die Nmmer des passenden Dialogs z den Bildern. b Lister nog eens en vl in. Hören Sie ernet nd ergänzen Sie. ben goedemorgen

Nadere informatie

Das ist totale Nebensache. Jij doet vrijwilligerswerk. Iemand wil weten wat je daarvoor krijgt. Je doet het Diese Arbeit mache ich umsonst.

Das ist totale Nebensache. Jij doet vrijwilligerswerk. Iemand wil weten wat je daarvoor krijgt. Je doet het Diese Arbeit mache ich umsonst. SPECHHILFE JOB-GELD Iemand vraagt aan jou, wat je belangrijk Ich finde Geld wichtig. vindt. (geld) Iemand zegt tegen jou: Geld maakt niet gelukkig. Antwoord met het volgende: Nein, aber Geld macht das

Nadere informatie

Pers Niemandsland / Press No man s land. Anders kijken naar mensen; Verhoeven biedt ervaringstheater tijdens Festival a/d Werf

Pers Niemandsland / Press No man s land. Anders kijken naar mensen; Verhoeven biedt ervaringstheater tijdens Festival a/d Werf Pers Niemandsland / Press No man s land De Telegraaf 15/05/2008 Anders kijken naar mensen; Verhoeven biedt ervaringstheater tijdens Festival a/d Werf THEATER - Gehaast lopen we over straat. Daarbij passeren

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Geben Sie Herrn Glaser bitte folgende Nachricht. Ich habe schon auf Ihren Anruf gewartet. Ich möchte Sie um Werbematerial Ihrer Produkte bitten.

Geben Sie Herrn Glaser bitte folgende Nachricht. Ich habe schon auf Ihren Anruf gewartet. Ich möchte Sie um Werbematerial Ihrer Produkte bitten. erreichbar sein Geben Sie Herrn Glaser bitte folgende Nachricht. einen Termin vereinbaren / einen Termin machen Bitten Sie Herrn Glaser / mich zurückzurufen / und zwar unter der folgenden Nummer: Gut /

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Uit een enquête onder bedrijven die actief zijn in Duitsland

Nadere informatie

DVH-340UB. Schnellstartanleitung Snelstartgids. Deutsch DVD-RDS-EMPFÄNGER DVD RDS-ONTVANGER. Nederlands. Printed in Thailand EW

DVH-340UB. Schnellstartanleitung Snelstartgids. Deutsch DVD-RDS-EMPFÄNGER DVD RDS-ONTVANGER. Nederlands. Printed in Thailand <QRD3107-A/N> EW DVD-RDS-EMPFÄNGER DVD RDS-ONTVANGER Deutsch Diese Anleitung führt Sie durch die grundlegenden Funktionen dieses Geräts. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auf der CD-ROM enthalten

Nadere informatie

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Waar kan ik vinden?... ein Zimmer zu vermieten?... een kamer te huur? Art der... ein Hostel?... een hostel? Art der... ein Hotel?... een hotel? Art

Nadere informatie

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Waar kan ik vinden?... ein Zimmer zu vermieten?... een kamer te huur? Art der... ein Hostel?... een hostel? Art der... ein Hotel?... een hotel? Art

Nadere informatie

Hoe groet je? Guten Tag / Guten Morgen / Guten Abend

Hoe groet je? Guten Tag / Guten Morgen / Guten Abend ALLGEMEINE SPRECHMITTEL Hoe groet je? Guten Tag / Guten Morgen / Guten Abend Hoe neem je afscheid? Auf Wiedersehen / Tschüs Hoe stel je jezelf voor? Ich heiße... / Ich bin... Je wilt dat je Können Sie

Nadere informatie

Verleden tijd werkwoorden

Verleden tijd werkwoorden Verleden tijd werkwoorden De verleden tijd gebruik je in het Duits bij schijftaal zoals bij brieven en emails. Verleden tijd van zwakke werkwoorden: normale stam stam op d of t ich wohnte arbeitete du

Nadere informatie

Ich mache eine Ausbildung zum Dachdecker. Ich gehe gleichzeitig in die Berufsschule. Als Dachdecker fertigt man Dächer an.

Ich mache eine Ausbildung zum Dachdecker. Ich gehe gleichzeitig in die Berufsschule. Als Dachdecker fertigt man Dächer an. Meine Ausbildung zum Dachdecker Ich mache eine Ausbildung zum Dachdecker. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Ich arbeite in einem Betrieb. Ich gehe gleichzeitig in die Berufsschule. Ich bin im ersten Lehrjahr.

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Onderzoek wijst uit dat 86 procent van de Nederlandse ondernemers

Nadere informatie

UW PARTNER IN KUNSTSTOF SPUITGIETTECHNIEK VAN IDEE TOT EINDPRODUCT

UW PARTNER IN KUNSTSTOF SPUITGIETTECHNIEK VAN IDEE TOT EINDPRODUCT UW PARTNER IN KUNSTSTOF SPUITGIETTECHNIEK VAN IDEE TOT EINDPRODUCT Dupo Plastics Dupo Plastics is een full service spuitgietbedrijf. Wij begeleiden de klant vanaf het allereerste idee tot aan het eindproduct.

Nadere informatie

BRIEVEN VAN EEN DUITSE MOEDER AAN HAAR ZOON

BRIEVEN VAN EEN DUITSE MOEDER AAN HAAR ZOON BRIEVEN ALS BRONMATERIAAL: BRIEVEN VAN EEN DUITSE MOEDER AAN HAAR ZOON Ook de Duitse vijand schreef brieven en stond in contact met het thuisfront. Zoals reeds eerder vermeld werden er vaak vormen van

Nadere informatie

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH Kapitel 27-28: Arbeit in einer Arnheimer Großbuchhandlung A) Die Firma Iedereen in Arnhem kent wel de naam Gelderse Boekhandel. En de meeste Arnhemmers weten ook waar je

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie