In deze opleiding heb ik niet alleen een beroep geleerd, ik ben er ook een ander mens van geworden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze opleiding heb ik niet alleen een beroep geleerd, ik ben er ook een ander mens van geworden."

Transcriptie

1 In deze opleiding heb ik niet alleen een beroep geleerd, ik ben er ook een ander mens van geworden. Jeannette (student die kortgeleden de lerarenopleiding heeft afgerond) De eigenaren van dit project zijn: Marie Louise Luijbregts (vz. werkgroep Erfgoed) Zusters Franciscanessen Frans van der Maden (projectleider) Hogeschool De Kempel Marloes Hoencamp Hogeschool Driestar Tamme Spoelstra VIAA 1

2 Inhoud 1. Algemeen pagina 3 2. Documenten en studies pagina 4 3. Specificaties pagina externe voorwaarden pagina functies pagina functionele eisen pagina operationele eisen pagina ontwerpbeperkingen pagina toewijzing pagina Kwaliteit pagina Tijd pagina Geld pagina Organisatie pagina Informatie pagina Bijlage 1 : handtekening Kempel pagina Bijlage 2 : handtekening Driestar pagina Bijlage 3 : handtekening Viaa pagina 17 Verantwoording afbeeldingen titelblad: De projectgroep vindt het belangrijk om zich herkenbaar te presenteren en wil daarin kenmerkend zijn. De projectgroep wil het voorgestelde beeldmerk van Leren met aandacht gaan inzetten omdat het herkenbaar en kenmerkend is, omdat het nieuwsgierig maakt, omdat het aansluit bij de leerlijn van persoonlijke vorming en omdat het gekoppeld is aan een persoon. Dat laatste is zowel een duidelijke keuze en is toch ook open (je hoeft niet per se Franciscus te volgen). De uitspraak van Jeannette is niet een uitdrukking van vervreemding van de eigen persoon, maar het benadrukt de unieke mogelijkheid die de lerarenopleiding in handen heeft om de toekomstige meester of juf bepaalde wijsheid te laten verkrijgen. De quote geeft aan hoe dicht professionele vorming aanligt tegen persoonlijke vorming. De uitspraak van Bregje Sterken laat zien hoe krachtig een levensvraag van betekenis kan zijn in relatie met de vorming van de identiteit. 2

3 1 ALGEMEEN Het project Leren met aandacht richt zich op bewustwording en groei van de professionele identiteitsontwikkeling bij aanstaande leraren basisonderwijs. Jezelf leren kennen, weten waar je (in je beroep) voor staat en de wil om dat zelfbewust uit te dragen is een persoonlijke innovatie die uiteindelijk zal leiden tot een groter maatschappelijk bewustzijn en wellicht tot maatschappelijke verandering. Professionele identiteitsontwikkeling beoogt de persoonlijke en professionele kant van het leraarschap in overeenstemming te brengen (Pillen, 2013) De opdrachtgever is Hogeschool de Kempel. Projectleider is Frans van der Maden. Nadat op 21 mei 2014 de congregatie Zusters Franciscanessen te Oirschot de intentieverklaring heeft getekend waarmee de congregatie met De Weg van Franciscus toetreedt tot het CEPM als strategisch partner en als innovatiepartner, heeft Hogeschool de Kempel deze intentieverklaring opgepakt. De Kempel ziet De Weg van Franciscus als impuls voor onderwijskwaliteit, en daarmee als verrijking van het onderwijsprogramma. De sleutel voor deze impuls ligt in de ontwikkeling en implementatie van aandacht voor de bewustwording en ontwikkeling van Persoonlijk Meesterschap bij aanstaande leraren. Het beeld dat hierbij naar boven komt is het beeld van jonge mensen die tijdens hun opleiding tot leraar basisonderwijs ook expliciet stil (leren) staan bij spanningen tussen de persoonlijke en professionele kant van het leraarschap. Hierbij komen levensvragen als Wie ben ik? (persoonlijke identiteit) en Wat wil ik? (professionele identiteit) naar voren. Het project Leren met aandacht beoogt handreikingen te geven waarmee de professionele identiteit verder ontwikkeld kan worden. Hiervoor wordt allereerst een procesmodel ontwikkeld, welke in het tweede jaar een inbedding in het curriculum zal krijgen. Uiteindelijk zal er een procesmodel opgeleverd worden met daaraan gekoppeld een bank met levensvragen en een inspiratiebank, die bij meerdere beroepspraktijken (dienstverlenende beroepen) ingezet kan worden. 3

4 2 DOCUMENTEN EN STUDIES Biesta, G. (2014). Wat is goed onderwijs? Over kwalificatie, socialisatie en subjectivering. Retrieved from:http://nivoz.nl/artikelen/wat-is-goed-onderwijsover-kwalificatie-socialisatie-en-subjectivering/ Botton, A. de (2004). Statusangst. Amsterdam: Atlas (Olympus, 3 e druk 2011). Castelijns, J., Geldens, J., Alake-Tuenter, E., Holterman, S., Maanen, N. v., Hoencamp, M., et al. (2013). Persoonlijk meesterschap: onderwijs dat deugt en deugd doet. Een verkenning van de literatuur. Utrecht: CEPM, projectgroep 2. Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap. (2014). Indicatoren Persoonlijk meesterschap. Utrecht: Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap. Chong, S., & Ee, L. (2009). Why I want to teach and how I feel about teaching formation of teacher identity from pre-service to the beginning teacher phase. Abstract: received: 4 January 2008 / accepted: 30 October 2008 / Published online: 30 November 2008 Springer Science+Business Media B.V Erfgoed Congregatie Franciscanessen van Oirschot. (2012). Leven met Aandacht. Tilburg: Het Inventief. Gardner, H. (2001). The Good Project, ideas and tools for a good life. Retrieved form Hart, W. (2013). Verdraaide organisaties. Terug naar de bedoeling. Deventer: Vakmedianet. Muynck, B. de, & Hoencamp, M. (2014). Opleidingen die deugd doen. Utrecht: CEPM, projectgroep 4. Jensen, S., & Wijnberg, R. (2010). Dus ik ben, een zoektocht naar identiteit. Amsterdam: De Bezige Bij Pillen, M. (2013). Professional identity tensions of beginning teachers. Eindhoven: Eindhoven University of Technology. Ruijters, M., Braak E. van de, & Oeffelt, T. van (2013). Topclass, professionele ontwikkeling als weg naar excellentie. Wageningen: Stoas. Sinek, S. (2009). Start with WHY, how great leaders inspire everyone to take action. USA: Portfolio Penguin. Stevens, L. (2002). Zin in leren. Apeldoorn/Leuven: Garant. Verhaeghe, P. (2012). Identiteit. Amsterdam: De Bezige Bij. 4

5 3 SPECIFICATIE Het gehele project beslaat een periode van twee jaar. Het eindresultaat van het project bestaat uit een procesmodel, een bank met levensvragen en een inspiratiebank. Het procesmodel wordt gevoed vanuit de bank met levensvragen en de inspiratiebank (zie ook afbeelding 1). De levensvragen hebben een directe relatie met spanningen in de professionele identiteit (Pillen, 2013). Het gehele model is daarmee gericht op het in overeenstemming brengen van de persoonlijke en professionele kant van het leraarschap. Levensvragen Relatie tot zichzelf Relatie tot de ander Relatie tot de cultuur met zijn waarden en normen Relatie van de mens met de natuur / omgeving Relatie tot de tijd Professionele identiteitsspanningen Afbeelding 1: eindresultaat project Leren met Aandacht. Levensvragen zijn onder te brengen in een vijftal domeinen. Deze domeinen worden aangehaald in bovenstaand generiek procesmodel (afbeelding 1). In onderstaand schema (afbeelding 2) wordt de relatie aangegeven tussen deze domeinen en de levensvragen die afkomstig zijn van het gedachtengoed De Weg van Franciscus van de congregatie Zusters van Franciscanessen van Oirschot. Relatie tot zichzelf. Relatie tot de ander. Relatie tot de cultuur met zijn waarden en normen. Wie ben ik? Welke eenheid is er tussen mensen onderling? Waarom zouden mensen rekening houden met elkaar? Relatie van de mens met de natuur / omgeving Welke eenheid is er tussen mens en de natuur? Relatie tot de tijd Welke toekomst hebben mensen? Wat is de zin van lijden en dood? Levensvraag Levensvraag Levensvraag Levensvraag Levensvraag Aanvaard je de consequenties van je keuze? Heb je oog voor de ander? Durf jij je eigen weg te gaan? Heb je respect voor de natuur? Zou jij met minder kunnen? (maakbaarheid) Afbeelding 2: toelichting bank met levensvragen Aangezien dit grondslag-onafhankelijk procesmodel in zijn uiteindelijke vorm ook ingezet kan worden in andere beroepsgroepen / sectoren (secundaire gebruikers), wordt het eindresultaat als generiek procesmodel gezien. 5

6 Het eindresultaat wordt in een aantal tussenstappen gerealiseerd. Iedere tussenstap kent een eigen tussenproduct. De tussenproducten worden in de projectperiode alleen gebruikt door docenten en studenten van betrokken hogescholen. In de gehele periode van twee jaar zijn een drietal fases te onderscheiden: Fase 1: evalueren koersdag en het aanleveren van het prototype procesmodel Fase 2: uitwisselen ervaringen van de activiteiten en koersdag(en) en mogelijk bijstelling prototype procesmodel Fase 3: opleveren van procesmodel en inspiratiebank Na deze periode van twee jaar dient zich fase 4 aan welke aan de ene kant zal bestaan uit het plegen van onderhoud en up-to-date houden van het eindresultaat en aan de andere kant het uitzetten van het generiek procesmodel bij andere beroepsgroepen / sectoren. 6

7 In schema ziet de looptijd van het project er als volgt uit: Fase Activiteit Betrokkenen / primaire gebruikers Van tot 1 aantrekken van partners en leden projectgroep + congregatie zusters franciscanessen van Oirschot indienen projectaanvraag definitief bij cepm + eerste literatuurverkenning docenten van diverse hogescholen koppelen van professionele identiteitsspanningen aan levensvragen en bestaande activiteiten aanleveren blauwdruk van procesmodel + organiseren van koersdag waarbij blauwdruk centraal staat evalueren koersdag + aanleveren prototype procesmodel 2 analyse van gebruik van het prototype procesmodel prototype procesmodel koppelen aan minimaal 3 activiteiten + organiseren van vervolg op koersdag leden van de projectgroep mogelijk docenten hogescholen leden van projectgroep docenten van de betrokken hogescholen sept 2014 dec jan feb mrt apr leden van projectgroep mei 2015 jul leden van projectgroep sept 2015 okt 2015 docenten van de betrokken nov 2015 hogescholen mrt 2016 studenten van de betrokken hogescholen uitwisseling ervaringen van de activiteiten en koersdag(en) en mogelijk bijstellen prototype procesmodel 3 beschrijven van opleiding specifieke aanpak t.b.v. curriculum schooljaar opleveren van procesmodel en inspiratiebank leden van projectgroep apr 2016 mei 2016 leden van projectgroep juni2016 congregatie zusters franciscanessen van Oirschot juli 2016 leden van projectgroep 4 onderhouden en aanvullen van inspiratiebank + uitzetten van generiek procesmodel congregatie zusters franciscanessen van Oirschot docenten van de betrokken hogescholen sept andere beroepsgroepen / sectoren 7

8 3.1. Externe voorwaarden In het eindresultaat zal De Weg van Franciscus, het gedachtengoed van de congregatie Zusters van Franciscanessen van Oirschot, als moreel kompas herleidbaar aanwezig moeten zijn. Dit project heeft een aantoonbare relatie met de CEPM-projecten: Regelarm leerrijk (projectleidster Nikky Wessels) Basisschoolleraren leren omgaan met professionele identiteitsspanningen: een narratieve aanpak (projectleider Jos Castelijns) Leiding geven aan persoonlijk meesterschap van (aanstaande) leraren in hun werkplekomgeving (projectleidster Ester Alake-Tuenter) Persoonlijk meesterschap op de werkplek (projectleidster Jeannette Geldens) De PABO-collegetour Persoonlijk Meesterschap (projectleidster Marjolein Albers) 8

9 3.2 Functies Het gewenste resultaat is een open source in de vorm van een App of Webpagina die primaire en secundaire gebruikers kunnen benutten op het moment dat zij in hun onderwijs aan studenten (beroepsopleidingen) / leerlingen (voortgezet onderwijs) / kinderen (basisonderwijs) de (professionele) identiteitsontwikkeling centraal willen stellen Functionele eisen Voor docenten (primaire gebruikers) betekent dit dat het eindresultaat zoals weergegeven in afbeelding 1 gedurende het schooljaar en de jaren daarna houvast, ondersteuning en mogelijk richting zal geven aan activiteiten (getiteld Leren met Aandacht ) binnen het huidige curriculum. Activiteiten die gericht zijn op bewustwording en groei van het Persoonlijk Meesterschap Operationele eisen De open source, die beschikbaar zal zijn voor alle besturingssystemen, zal na ingebruikname up-to-date gehouden moeten worden. Dit vereist een voortdurende inspanning van de ontwikkelaars en web/app designers. De ontwikkelaar zal zich blijvend moeten oriënteren op mogelijke aanvullingen van de inspiratiebank (zie abeelding 1). De web/app designer zal onderhoud moeten plegen zodat de open source toegankelijk en functioneel blijft. 9

10 3.3 Ontwerpbeperkingen De congregatie draagt de financiële zorg voor de ontwikkeling van de open source. Zij hebben deze ontwikkeling toegewezen aan Het Inventief (Pieter Marijn van der Velden). Met hen zal besproken worden op welke wijze zij kwaliteit en continuïteit kunnen borgen. Aan het eind van fase 3 zal de open source opgeleverd worden aan het CEPM, waarmee CEPM als eigenaar aangemerkt kan worden. De drie hogescholen (Viaa, Driestar en Kempel) zijn de primaire gebruikers. Aangezien zij in kind aan de ontwikkeling hebben bijgedragen, kunnen zij kosteloos blijvend gebruik maken van de open source. In fase 4 wordt het model opengesteld voor secundaire gebruikers, waarmee naast de primaire gebruikers ook secundaire gebruikers in de gelegenheid zijn om het procesmodel, met name de inspiratiebank, aan te vullen. De kosten voor het onderhouden en het opschonen van het model zal voor een deel gedragen worden door de primaire gebruikers en met gelden voortkomend uit een nog op te zetten verdienmodel. Met betrekking tot het verdienmodel gaan de eerste gedachten uit naar het opzetten van workshops en het houden van lezingen. 3.4 Toewijzing De aanbesteding van de ontwikkeling van de open source wordt toegewezen aan de congregatie Zusters van Franciscanessen van Oirschot. Zij hebben Het Inventief (zie hiervoor benaderd. 10

11 4 KWALITEIT Dit document wordt gezien als start van het project. Vooraf aan iedere volgende fase van het project (zie schema hoofdstuk 3) zal de projectleider een voortgangsrapportage aanleveren aan de opdrachtgever(s) en de directie van het CEPM. In deze rapportage wordt aangegeven in hoeverre de fase als afgerond beschouwd kan worden, welke aanvullende functionele - en operationele eisen, alsmede ontwerpbeperkingen er naar boven zijn gekomen en welke uitdagingen, kansen en mogelijkheden men is gaan zien met betrekking tot de inzetbaarheid van het procesmodel. Het gerealiseerde tussenproduct zal als bijlage worden toegevoegd. Afstemming met primaire gebruikers (docenten en studenten) vindt gedurende alle fasen van het project plaats. Een selectie van verzamelde feedback van deze gebruikers zal als bijlage aan de voortgangsrapportage worden toegevoegd. 5 TIJD De totale doorlooptijd bedraagt twee studiejaren startend in studiejaar en eindigend met studiejaar Voor een fasering en formulering van de resultaten en rapportage van de fasen, verwijs ik naar onderdelen 3 en 4. Fase 1 vraagt de tijdsinvestering zoals deze is uitgewerkt in de begroting. Voor fase 2 en 3 zal een vergelijkbare tijdsinvestering gevraagd worden. 11

12 6 GELD De totaal te dekken kosten voor het schooljaar 2014/2015 bedraagt ,00. Het betreft hier de kosten van uren / inzet van de drie hoge scholen. De congregatie Zusters Franciscanessen brengen als innovatie partner het bedrag van voor de ontwikkeling van de open source in. Dit bedrag geldt voor de totale duur (2 jaar) van het project en wordt gezien als de bijdrage in kind. Cash levert de congregatie dit schooljaar een bijdrage van 5000,- aan het innovatiefonds. Het innovatiefonds van het CEPM vergoedt op jaarbasis maximaal 50 % van de totale projectkosten zijnde ,00. De innovatiepartners brengen gezamenlijk eenzelfde bedrag in Hiervan neemt de congregatie in totaal voor dit jaar ( : 2 jaar) = voor hun rekening. Voor de drie betrokken hogescholen is dat voor dit jaar = Dit bedrag dient te worden opgebracht door de drie hoge scholen wat neerkomt op iedere hogeschool (afgerond) in kind. Tekenbevoegdheid, parafen : Frans van der Maden Bij een dreigende overschrijding van het beschikbare (deel)budget stelt de projectleider onverwijld het projectteam, de opdrachtgever, de directie van CEPM en het Toezichthoudend Bestuur CEPM hiervan op de hoogte. In samenspraak met vertegenwoordigers van deze geledingen zal gezocht worden naar een passend inhoudelijk en financieel vervolg van het project. 12

13 7 ORGANISATIE De samenstelling van het projectteam bestaat uit: Frans van der Maden (projectleider) Hogeschool De Kempel Marie Louise Luijbregts (vz. werkgroep Erfgoed) Zusters van Franciscanessen te Oirschot Marloes Hoencamp Hogeschool Driestar Tamme Spoelstra VIAA (Gereformeerde Hogeschool Zwolle) De taken en verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld: naam Frans van der Maden Marie Louise Luijbregts / Pieter-Marijn van der Velden Marloes Hoencamp Tamme Spoelstra taken / verantwoordelijken Projectleider Schrijver voortgangsrapportage Tekenbevoegd Lid projectteam Lid projectteam (i.o.v. congregatie) Lid projectteam Lid projectteam Bijeenkomsten van projectleider en teamleden vindt maandelijks plaats op woensdagen van 10.00u 15.00u. De plaats van deze bijeenkomsten verdelen we over de projectleden. Totale inzet (per fase) per lid van het projectteam over het schooljaar 2014/2015: naam Fase 1 Fase 2 Fase 3 Frans van der Maden 350 Marie Louise Luijbregts / Pieter-Marijn van der Velden Marloes Hoencamp 283 Tamme Spoelstra

14 8 INFORMATIE De informatieverstrekking binnen het team, de voortgang van het project en de vastlegging hiervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leden van het projectteam. Derhalve komt dit maandelijks op de agenda. De projectleider is eindverantwoordelijke aangaande het aanleveren van de voortgangsrapportage aan de opdrachtgever(s) en directie CEPM. Alle leden van de projectgroep voorzien de projectleider van de nodige input. Vooraf aan het aanleveren van de voortgangsrapportage zal deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan alle leden van de projectgroep. De directie CEPM is verantwoordelijk voor het aanleveren van deze voortgangsrapportage aan het Toezichthoudend Bestuur CEPM De projectleider aangevuld met een lid van het projectteam verzorgen de informatie naar geheel CEPM (bijv. estafettebijeenkomsten) en naar buiten (bijv. tijdens VELON dagen) in de vorm van verslagen en presentaties. Ieder lid van de projectgroep is zelf verantwoordelijk voor informatieverstrekking binnen de eigen organisatie. Opgesteld door Frans van der Maden, maart

15 Bijlagen 1: 15

16 Bijlage 2: 16

17 Bijlage 3 : 17

Wat doet deugd in de lerarenopleiding? VELON congres, 27 maart februari 2014 Anja Tertoolen en Jos Castelijns

Wat doet deugd in de lerarenopleiding? VELON congres, 27 maart februari 2014 Anja Tertoolen en Jos Castelijns Wat doet deugd in de lerarenopleiding? VELON congres, 27 maart 2015 12 februari 2014 Anja Tertoolen en Jos Castelijns Even voorstellen.. Center of Expertise PM: samenwerking zeven hogescholen De Kempel,

Nadere informatie

Persoonlijk Meesterschap

Persoonlijk Meesterschap Leren met aandacht gaat over versterking van door ontwikkeling van eigen (beroeps)identiteit. Het project Leren met aandacht richt zich op bewustwording en groei van de (beroeps)identiteit bij aanstaande

Nadere informatie

persoonlijk meesterschap

persoonlijk meesterschap Leren met aandacht gaat over versterking van door ontwikkeling van eigen (beroeps)identiteit. Het project Leren met aandacht richt zich op bewustwording en groei van de (beroeps)identiteit bij aanstaande

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

NIEUWE MESO vakblad voor schoolleiders en -bestuurders

NIEUWE MESO vakblad voor schoolleiders en -bestuurders DNMDE NIEUWE MESO vakblad voor schoolleiders en -bestuurders MAGAZINE Scrummen in de school Meer meemaken in de klas Generaties in de school Jonge schoolleiders Complexiteit in organisaties FOCUS OP HET

Nadere informatie

Evolueren naar leerwerkgemeenschappen: Betekenisvol Samen leraar worden

Evolueren naar leerwerkgemeenschappen: Betekenisvol Samen leraar worden Evolueren naar leerwerkgemeenschappen: Betekenisvol Samen leraar worden Workshop KHLeuven 3 mei 2011 Jeannette Geldens Herman L. Popeijus Kempelonderzoekscentrum Helmond Tue-Eindhoven School of Education

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Bijeenkomst Veiligheidsplatform IJmond

Bijeenkomst Veiligheidsplatform IJmond Bijeenkomst Veiligheidsplatform IJmond VERSIE 12 APRIL 2016 Tata Steel Slide 2 AGENDA Opening Jeffrey Flemming Samenwerking Hans van den Berg Vereniging VPIJ Clement Kieftenbeld Samenwerking dec-12 jan-13

Nadere informatie

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Projectplan Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Versie 02 Amsterdam, 17 november 2014 J.Dankers/S.Rijnberg 1. Projectgegevens 1.1 Gegevens van de klant Het project wordt

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VISIEONTWIKKELING OP LEESONDERWIJS

GEMEENSCHAPPELIJKE VISIEONTWIKKELING OP LEESONDERWIJS AANSLUITING PO-VO ONTWIKKELING/ DIFFERENTIATIE GEMEENSCHAPPELIJKE VISIEONTWIKKELING OP LEESONDERWIJS Dit document bevat de procesbeschrijving van de leergemeenschap taal uit de ketenverbinding van Openbaar

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Jeannette Geldens & Tyche de Groot Kempelonderzoekscentrum Helmond. Peter Bom & Han Schipper Christelijke Hogeschool Ede

Jeannette Geldens & Tyche de Groot Kempelonderzoekscentrum Helmond. Peter Bom & Han Schipper Christelijke Hogeschool Ede Persoonlijk Meesterschap op de werkplek Professionele identiteitsspanningen die aanstaande en beginnende leraren op de werkplek ervaren en hoe ze ermee leren omgaan Jeannette Geldens & Tyche de Groot Kempelonderzoekscentrum

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

3.1. Susan Beckers, Linda Verheijen: Logboek als middel voor professionalisering

3.1. Susan Beckers, Linda Verheijen: Logboek als middel voor professionalisering 3.1. Susan Beckers, Linda Verheijen: Logboek als middel voor professionalisering Susan Beckers en Linda Verheijen beschreven onderzoek naar het logboek als middel voor professionalisering van instituutsopleiders.

Nadere informatie

Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werkplekleeromgeving

Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werkplekleeromgeving Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werkplekleeromgeving Kempelonderzoekscentrum Jeannette Geldens, lector Monique van der Heijden, promovenda-docentonderzoeker Herman L. Popeijus, erelector Doelen en

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Eindverslag. Project VolgMijnStem. Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht

Eindverslag. Project VolgMijnStem. Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht 1 Eindverslag Project VolgMijnStem Ben Teeuwen, project manager VolgMijnStem Stichting Het Nieuwe Stemmen 13 juni 2012, Utrecht Lex Slaghuis, voorzitter Open State Foundation 11-03-2013 2 Inleiding Dit

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Uitvoeringsplan 1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Programma: Welzijn van dieren 2. Samenvatting programmaonderdeel: Dierenwelzijn krijgt vanuit de maatschappij steeds meer

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

3TU Electronic Resource Management

3TU Electronic Resource Management 3TU Electronic Resource Management projectplan Eindhoven, juli 20 ERM-3TU/20-1 Auteur: L.J.H. Delescen versie 1.0: 5 juli 20 2 Inhoudsopgave 0 Documentgeschiedenis 3 0.1 Revisies 3 0.2 Goedkeuring 3 1

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Ontmoeten is gewoon doen

Ontmoeten is gewoon doen Ontmoeten is gewoon doen Aris de Pater Dit materiaal is onderdeel van het compendium over christelijk leraarschap, van het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Nadere informatie

Bijeenkomst PeopleSoft 9.1

Bijeenkomst PeopleSoft 9.1 Bijeenkomst PeopleSoft 9.1 Een update Projectteam 11 juli 2013 17-7-2013 Delft University of Technology 1 1 Challenge the future PeopleSoft 9.1 Informatiesessie Doel: Over en weer informatie uitwisselen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Open sociale media en operationeel verkeersmanagement

Open sociale media en operationeel verkeersmanagement Open sociale media en operationeel verkeersmanagement Een pilot naar het monitoren van open bronnen ter ondersteuning van operationeel verkeersmanagement Eindrapportage april 2017, definitief Inhoud Doel

Nadere informatie

Evaluatie dienstverlening

Evaluatie dienstverlening V Evaluatie dienstverlening 2 Omdat ieder project anders is SOLUTION MANAGER Waarom evalueren Evalueren heeft als doel om te leren van opgedane ervaringen die gebruikt kunnen worden bij toekomstige projecten.

Nadere informatie

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Domein Onderwijs Doelstelling: In het schooljaar 2017-2018 krijgen alle leerlingen op onze school binnen het onderwijsaanbod, eigentijds, passend onderwijs ondersteund

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Visie en beleid 2012 2015

Visie en beleid 2012 2015 Visie en beleid 2012 2015 Het (door)vertellen en uitdragen van het woord van God. Waarbij de basis is, heb God lief en heb je naaste lief als jezelf. 1 Inhoud: Inleiding blz. 3 Proces blz. 4 Visie (droom)

Nadere informatie

Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2

Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2 Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2 Voor u ligt de Activiteitmail. De Activiteitmail is een actuele nieuwsbrief van De Activiteit, het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Middels

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de

Nadere informatie

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding Inleiding Het LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) is een samenwerkingsproject van: Fontys Hogescholen, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,

Nadere informatie

Professionele identiteitsspanningen die aanstaande en beginnende leraren op de werkplek ervaren en hoe ze ermee omgaan 1

Professionele identiteitsspanningen die aanstaande en beginnende leraren op de werkplek ervaren en hoe ze ermee omgaan 1 Persoonlijk Meesterschap op de werkplek aanstaande en beginnende leraren op de om gaan Doelen / masterclass (gebaseerd op een Project van het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap, www.cepm.nl)

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

(registeropleiding Post-HBO)

(registeropleiding Post-HBO) De coördinator Taal Kenniscentrum de Kempel Deurneseweg 11 5709 AH Helmond 0492-514400 Helga van de Ven h.ven@kempel.nl De coördinator Taal Kenniscenter de Kempel 2016 (registeropleiding Post-HBO) 1 De

Nadere informatie

Meerwaarde voor onderwijs. De Pijlers en de Plus van FLOT

Meerwaarde voor onderwijs. De Pijlers en de Plus van FLOT Meerwaarde voor onderwijs De Pijlers en de Plus van FLOT De vijf Pijlers: Cruciale factoren voor goed leraarschap Wat maakt een leraar tot een goede leraar? Het antwoord op deze vraag is niet objectief

Nadere informatie

Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015. Inleiding

Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015. Inleiding Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015 Inleiding In het Regionaal VSV Activiteitenplan van VSV Stedendriehoek is het voornemen opgenomen om de doorstroom van VO leerlingen

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst tussen ROC Koning Willem I College, ROC De Leijgraaf, Baanderherencollege, Bossche Vakschool, Cambium College,

Nadere informatie

Conferentie VVE Arnhem Het Spel en de Knikkers

Conferentie VVE Arnhem Het Spel en de Knikkers Conferentie VVE Arnhem Het Spel en de Knikkers Over opbrengstgericht werken met jonge kinderen Wanneer: Tijdstip: Waar: Voor wie? Woensdag 4 juni 2014 13.30 17.00 uur MFC De Malburcht, Graslaan 97, Arnhem

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

(Samen)werken aan christelijk leraarschap

(Samen)werken aan christelijk leraarschap (Samen)werken aan christelijk leraarschap Laura Boele de Bruin MSc Dit materiaal is onderdeel van het compendium over christelijk leraarschap, van het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool.

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. basisschool De Pelikaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. basisschool De Pelikaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij basisschool De Pelikaan Plaats : Bonaire BRIN-nummer : 28PW Datum schoolbezoek : 22 september 2016 Rapport vastgesteld te Tilburg op 29

Nadere informatie

Gaan en blijven werken in de jeugdzorg Werkbijeenkomst met leden van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak

Gaan en blijven werken in de jeugdzorg Werkbijeenkomst met leden van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak Gaan en blijven werken in de jeugdzorg Werkbijeenkomst met leden van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak Datum: 21 april 2009 Tijdstip: 13.00 tot 15.30 Graag nodigen wij u namens Hans Wijers, bestuurder

Nadere informatie

Herinrichting Schoolplein mavo 3

Herinrichting Schoolplein mavo 3 Herinrichting Schoolplein mavo 3 Pagina 1 van 7 Inleiding Binnenkort ga je aan de slag met het project Herinrichting van het schoolplein. Alle leerlingen van het derde leerjaar gaan ervoor zorgen dat ons

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Culturele instellingen & kunstenaars

Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk. SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Culturele instellingen & kunstenaars Cultuureducatie in Amsterdam. Ada Nieuwendijk SCHOLINGSAANBOD 2014-2015 Culturele instellingen & kunstenaars Inleiding De MoccaAcademie biedt iedereen die werkzaam is in de mogelijkheden om zich verder

Nadere informatie

Welkom VPM. Nederlandse Vereniging voor Veterinair PraktijkManagement

Welkom VPM. Nederlandse Vereniging voor Veterinair PraktijkManagement Welkom VPM Nederlandse Vereniging voor Veterinair PraktijkManagement Richting & Actie https://www.youtube.com/watch? v=dmyz_f8sx14 Programma 16.30 uur Deel 1 Leidinggeven/ontvangen, (ver)binden, ordening,

Nadere informatie

Persoonlijk Meesterschap en de rol van interactie in de persoonswording van leerlingen

Persoonlijk Meesterschap en de rol van interactie in de persoonswording van leerlingen Persoonlijk Meesterschap en de rol van interactie in de persoonswording van leerlingen Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap Projectgroep 5, Utrecht 22 augustus 2014 Een leraar raakt de eeuwigheid;

Nadere informatie

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 11 MEI

NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 11 MEI NOTULEN SCHOOLRAAD HEIACKER D.D. 11 MEI 2017 Aanwezig: Afwezig: Marijke Janssen (Voorzitter), Perre van Beek (notulist), Ingrid Berg, Marie- Thérèse Gillessen, Igor Martin, Hans Nuhn,, Ester den Otter,

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Projectplan 'Lelystad Hoogbegaafd' Pilot arrangement meer- en hoogbegaafde leerlingen primair onderwijs Lelystad

Projectplan 'Lelystad Hoogbegaafd' Pilot arrangement meer- en hoogbegaafde leerlingen primair onderwijs Lelystad Projectplan 'Lelystad Hoogbegaafd' Pilot arrangement meer- en hoogbegaafde leerlingen primair onderwijs Lelystad Inhoud Inleiding 2 Projectopdracht 2 Onderzoeksopdracht 2 Ontwerpvereisten 2 Beoogd resultaat

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Het kompas 3 2.1 Aanleiding 3 2.2 Betekenis 3 2.3 Doelen 3 2.4 Definitie van sectoronderzoek gereed 4 2.5 Waarde 4 2.6 Kompas 5

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

ET s in het beroepsonderwijs Samen uit, samen thuis?

ET s in het beroepsonderwijs Samen uit, samen thuis? ET s in het beroepsonderwijs Samen uit, samen thuis? Iwan Wopereis (OU) Susan McKenney (OU/UT) Marco Mazereeuw (NHL) THE EXTENDED TEAM ORD 2013 - Brussel 1 Inhoud Introductie Methode Resultaten Discussie

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Hogeschool Rotterdam Studierichting Autotechniek Second Life Vehicle SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Studenten: Adeel Din (0868474) Jacco Hak (0847289) Tom Nispen tot

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer :

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer : RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK School : De Toermalijn Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 15XH Onderzoeksnummer : 104068 Datum schoolbezoek : 18 maart 2008 Concept datum : 21 mei 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu

2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu 2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu 1 Missie/visie OSG Willem Blaeu wil bevorderen dat leerlingen participeren in school en samenleving. Zij wil stimuleren dat de leerlingen de

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016 Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS 13 april 2016 Het komende uurtje... 14.15-14.35 uur Implementatie afstudeerrichtingen HAN ILS 14.35 14.45 uur Uitwisseling 14.45-15.05 uur

Nadere informatie

Professionalisering van de werkplekbegeleider

Professionalisering van de werkplekbegeleider Professionalisering van de werkplekbegeleider Kwaliteitsreeks opleidingsscholen Praktijk in zicht STEUNPUNT OPLEIDINGSSCHOLEN PO-R A AD VO-R A AD Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Waarom professionalisering

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

13 s e p t e m b e r p r o j e c t A l e w i j n s z - en V i s s e r s t r a a t

13 s e p t e m b e r p r o j e c t A l e w i j n s z - en V i s s e r s t r a a t informatieavond 13 s e p t e m b e r 2012 p r o j e c t A l e w i j n s z - en V i s s e r s t r a a t Welkom mobieltjes uit vragen na de pauze 2 Agenda 19:00 Inloop 19:30 Inleiding (Fenny de Graaf, directeur-bestuurder)

Nadere informatie

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 5 Evalueren en borgen van leeropbrengsten

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 5 Evalueren en borgen van leeropbrengsten Opbrengstgericht omgaan met verschillen Bijeenkomst 5 Evalueren en borgen van leeropbrengsten Programma Huiswerk Evalueren van lesdoelen Presenteren van good practices Borgen in team of school - Highlights

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Aanleiding voor het evaluatiekader Zoals overeengekomen in de bestuurlijke afspraak die ten grondslag ligt aan de regeling Cultuureducatie

Nadere informatie

Interactieve sessie. Leraren als change agents. Leraren als change agents

Interactieve sessie. Leraren als change agents. Leraren als change agents Interactieve sessie Leraren als change agents drs. Monique van der Heijden, Hogeschool de Kempel dr. Jeannette Geldens, Kempelonderzoekscentrum dr. mr. Herman Popeijus, Kempelonderzoekscentrum prof. dr.

Nadere informatie

Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool

Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Werkplekleren Werkplekleren: het han Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Miranda Timmermans en Bas van Lanen Beide auteurs zijn verbonden aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Faculteit

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken.

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken. Realisatieplan Realisatieplan april december 2013 t.b.v. realisatiefase Datum: Juni 2013 Versie: 3 Pagina: 1 van 5 Programma - Soort project Dienstverlening Projectnaam Digitalisering Post en Archief Ambtelijk

Nadere informatie

Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC)

Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC) jaar>5 jaar=1 Ondernemers Onderwijs Overheid Visie Ambitie = INNVALL Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC) 2013 Agenda (1) Het INNVALLproject (2) Conclusies en praktische

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage 8 Voortgangsrapportage over de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk Kleine Synode 15 september 2011 AZ 11-23 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk 8 Pagina

Nadere informatie

Voorbeeld aanvraagformulier

Voorbeeld aanvraagformulier Voorbeeld aanvraagformulier Voordat u een aanvraag in wilt dienen kunt u in dit document zien welke vragen u moet beantwoorden en welke bijlagen er gevraagd worden toe te voegen. De vragen ziet u hieronder

Nadere informatie

BRAIN Deelplan: Website

BRAIN Deelplan: Website BRAIN Deelplan: Website Respond BV Sportweg 15 5037 AC TILBURG T +31(0)13 532 10 01 F +31(0)13 544 23 40 info@respond.nl www.respond.nl KvK nummer Tilburg 18035794 Bank (ING-BANK) 68.47.49.203 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werkplekleeromgeving

Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werkplekleeromgeving Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werkplekleeromgeving Kempelonderzoekscentrum Jeannette Geldens, lector Monique van der Heijden, docentonderzoeker Herman L. Popeijus, erelector Popeijus, H. L., & Geldens,

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid is een deugd STAGEBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE

Verantwoordelijkheid is een deugd STAGEBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE Verantwoordelijkheid is een deugd STAGEBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE maatschappelijke stage Je hebt een stageplek gevonden en je mag aan de slag, veel succes! Van deze stage mag je een verslag maken en hiervoor

Nadere informatie

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan Juni 2013 Erica de Bruïne (Hogeschool Windesheim) Hans van Huijgevoort (Fontys OSO) Hettie Siemons (Hogeschool Utrecht, Seminarium

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS Onderwijsstichting Arcade (openbaar primair onderwijs Coevorden Hardenberg) Openbaar primair onderwijs gemeente Emmen Stenden Hogeschool (PABO Emmen) 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE...3

Nadere informatie

Teacher Academy. Sebastiaan Smit Projectleider Jet-Net. Youssef Oualhadj Beleidsmedewerker OCW

Teacher Academy. Sebastiaan Smit Projectleider Jet-Net. Youssef Oualhadj Beleidsmedewerker OCW 1 Teacher Academy Sebastiaan Smit Projectleider Jet-Net Youssef Oualhadj Beleidsmedewerker OCW André van Aperen Coordinator Jet-Net & Onderwijs, Shell in Nederland 2 Achtergrond Techniekpact: kiezen, leren

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan oktober 2011 Erica de Bruïne (Hogeschool Windesheim) Hans van Huijgevoort (Fontys OSO) Hettie Siemons (Hogeschool Utrecht, Seminarium

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut

Jaarplan o.b.s. De Boomhut Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2017-2018 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Portfolio. Gerrit Fronik. Inhoudsopgave. 1 Uitgangspunten. 1.1 Basisprincipe 17. 1.2 Basisprincipe 19

Portfolio. Gerrit Fronik. Inhoudsopgave. 1 Uitgangspunten. 1.1 Basisprincipe 17. 1.2 Basisprincipe 19 Portfolio Gerrit Fronik Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 1.1 Basisprincipe 17 1.2 Basisprincipe 19 2 Dat rapporteren kan zijn 3 Portfolio 1.3 Naast cognitieve doelen is er veel aandacht voor opvoedingsdoelen

Nadere informatie