In deze opleiding heb ik niet alleen een beroep geleerd, ik ben er ook een ander mens van geworden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze opleiding heb ik niet alleen een beroep geleerd, ik ben er ook een ander mens van geworden."

Transcriptie

1 In deze opleiding heb ik niet alleen een beroep geleerd, ik ben er ook een ander mens van geworden. Jeannette (student die kortgeleden de lerarenopleiding heeft afgerond) De eigenaren van dit project zijn: Marie Louise Luijbregts (vz. werkgroep Erfgoed) Zusters Franciscanessen Frans van der Maden (projectleider) Hogeschool De Kempel Marloes Hoencamp Hogeschool Driestar Tamme Spoelstra VIAA 1

2 Inhoud 1. Algemeen pagina 3 2. Documenten en studies pagina 4 3. Specificaties pagina externe voorwaarden pagina functies pagina functionele eisen pagina operationele eisen pagina ontwerpbeperkingen pagina toewijzing pagina Kwaliteit pagina Tijd pagina Geld pagina Organisatie pagina Informatie pagina Bijlage 1 : handtekening Kempel pagina Bijlage 2 : handtekening Driestar pagina Bijlage 3 : handtekening Viaa pagina 17 Verantwoording afbeeldingen titelblad: De projectgroep vindt het belangrijk om zich herkenbaar te presenteren en wil daarin kenmerkend zijn. De projectgroep wil het voorgestelde beeldmerk van Leren met aandacht gaan inzetten omdat het herkenbaar en kenmerkend is, omdat het nieuwsgierig maakt, omdat het aansluit bij de leerlijn van persoonlijke vorming en omdat het gekoppeld is aan een persoon. Dat laatste is zowel een duidelijke keuze en is toch ook open (je hoeft niet per se Franciscus te volgen). De uitspraak van Jeannette is niet een uitdrukking van vervreemding van de eigen persoon, maar het benadrukt de unieke mogelijkheid die de lerarenopleiding in handen heeft om de toekomstige meester of juf bepaalde wijsheid te laten verkrijgen. De quote geeft aan hoe dicht professionele vorming aanligt tegen persoonlijke vorming. De uitspraak van Bregje Sterken laat zien hoe krachtig een levensvraag van betekenis kan zijn in relatie met de vorming van de identiteit. 2

3 1 ALGEMEEN Het project Leren met aandacht richt zich op bewustwording en groei van de professionele identiteitsontwikkeling bij aanstaande leraren basisonderwijs. Jezelf leren kennen, weten waar je (in je beroep) voor staat en de wil om dat zelfbewust uit te dragen is een persoonlijke innovatie die uiteindelijk zal leiden tot een groter maatschappelijk bewustzijn en wellicht tot maatschappelijke verandering. Professionele identiteitsontwikkeling beoogt de persoonlijke en professionele kant van het leraarschap in overeenstemming te brengen (Pillen, 2013) De opdrachtgever is Hogeschool de Kempel. Projectleider is Frans van der Maden. Nadat op 21 mei 2014 de congregatie Zusters Franciscanessen te Oirschot de intentieverklaring heeft getekend waarmee de congregatie met De Weg van Franciscus toetreedt tot het CEPM als strategisch partner en als innovatiepartner, heeft Hogeschool de Kempel deze intentieverklaring opgepakt. De Kempel ziet De Weg van Franciscus als impuls voor onderwijskwaliteit, en daarmee als verrijking van het onderwijsprogramma. De sleutel voor deze impuls ligt in de ontwikkeling en implementatie van aandacht voor de bewustwording en ontwikkeling van Persoonlijk Meesterschap bij aanstaande leraren. Het beeld dat hierbij naar boven komt is het beeld van jonge mensen die tijdens hun opleiding tot leraar basisonderwijs ook expliciet stil (leren) staan bij spanningen tussen de persoonlijke en professionele kant van het leraarschap. Hierbij komen levensvragen als Wie ben ik? (persoonlijke identiteit) en Wat wil ik? (professionele identiteit) naar voren. Het project Leren met aandacht beoogt handreikingen te geven waarmee de professionele identiteit verder ontwikkeld kan worden. Hiervoor wordt allereerst een procesmodel ontwikkeld, welke in het tweede jaar een inbedding in het curriculum zal krijgen. Uiteindelijk zal er een procesmodel opgeleverd worden met daaraan gekoppeld een bank met levensvragen en een inspiratiebank, die bij meerdere beroepspraktijken (dienstverlenende beroepen) ingezet kan worden. 3

4 2 DOCUMENTEN EN STUDIES Biesta, G. (2014). Wat is goed onderwijs? Over kwalificatie, socialisatie en subjectivering. Retrieved from:http://nivoz.nl/artikelen/wat-is-goed-onderwijsover-kwalificatie-socialisatie-en-subjectivering/ Botton, A. de (2004). Statusangst. Amsterdam: Atlas (Olympus, 3 e druk 2011). Castelijns, J., Geldens, J., Alake-Tuenter, E., Holterman, S., Maanen, N. v., Hoencamp, M., et al. (2013). Persoonlijk meesterschap: onderwijs dat deugt en deugd doet. Een verkenning van de literatuur. Utrecht: CEPM, projectgroep 2. Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap. (2014). Indicatoren Persoonlijk meesterschap. Utrecht: Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap. Chong, S., & Ee, L. (2009). Why I want to teach and how I feel about teaching formation of teacher identity from pre-service to the beginning teacher phase. Abstract: received: 4 January 2008 / accepted: 30 October 2008 / Published online: 30 November 2008 Springer Science+Business Media B.V Erfgoed Congregatie Franciscanessen van Oirschot. (2012). Leven met Aandacht. Tilburg: Het Inventief. Gardner, H. (2001). The Good Project, ideas and tools for a good life. Retrieved form Hart, W. (2013). Verdraaide organisaties. Terug naar de bedoeling. Deventer: Vakmedianet. Muynck, B. de, & Hoencamp, M. (2014). Opleidingen die deugd doen. Utrecht: CEPM, projectgroep 4. Jensen, S., & Wijnberg, R. (2010). Dus ik ben, een zoektocht naar identiteit. Amsterdam: De Bezige Bij Pillen, M. (2013). Professional identity tensions of beginning teachers. Eindhoven: Eindhoven University of Technology. Ruijters, M., Braak E. van de, & Oeffelt, T. van (2013). Topclass, professionele ontwikkeling als weg naar excellentie. Wageningen: Stoas. Sinek, S. (2009). Start with WHY, how great leaders inspire everyone to take action. USA: Portfolio Penguin. Stevens, L. (2002). Zin in leren. Apeldoorn/Leuven: Garant. Verhaeghe, P. (2012). Identiteit. Amsterdam: De Bezige Bij. 4

5 3 SPECIFICATIE Het gehele project beslaat een periode van twee jaar. Het eindresultaat van het project bestaat uit een procesmodel, een bank met levensvragen en een inspiratiebank. Het procesmodel wordt gevoed vanuit de bank met levensvragen en de inspiratiebank (zie ook afbeelding 1). De levensvragen hebben een directe relatie met spanningen in de professionele identiteit (Pillen, 2013). Het gehele model is daarmee gericht op het in overeenstemming brengen van de persoonlijke en professionele kant van het leraarschap. Levensvragen Relatie tot zichzelf Relatie tot de ander Relatie tot de cultuur met zijn waarden en normen Relatie van de mens met de natuur / omgeving Relatie tot de tijd Professionele identiteitsspanningen Afbeelding 1: eindresultaat project Leren met Aandacht. Levensvragen zijn onder te brengen in een vijftal domeinen. Deze domeinen worden aangehaald in bovenstaand generiek procesmodel (afbeelding 1). In onderstaand schema (afbeelding 2) wordt de relatie aangegeven tussen deze domeinen en de levensvragen die afkomstig zijn van het gedachtengoed De Weg van Franciscus van de congregatie Zusters van Franciscanessen van Oirschot. Relatie tot zichzelf. Relatie tot de ander. Relatie tot de cultuur met zijn waarden en normen. Wie ben ik? Welke eenheid is er tussen mensen onderling? Waarom zouden mensen rekening houden met elkaar? Relatie van de mens met de natuur / omgeving Welke eenheid is er tussen mens en de natuur? Relatie tot de tijd Welke toekomst hebben mensen? Wat is de zin van lijden en dood? Levensvraag Levensvraag Levensvraag Levensvraag Levensvraag Aanvaard je de consequenties van je keuze? Heb je oog voor de ander? Durf jij je eigen weg te gaan? Heb je respect voor de natuur? Zou jij met minder kunnen? (maakbaarheid) Afbeelding 2: toelichting bank met levensvragen Aangezien dit grondslag-onafhankelijk procesmodel in zijn uiteindelijke vorm ook ingezet kan worden in andere beroepsgroepen / sectoren (secundaire gebruikers), wordt het eindresultaat als generiek procesmodel gezien. 5

6 Het eindresultaat wordt in een aantal tussenstappen gerealiseerd. Iedere tussenstap kent een eigen tussenproduct. De tussenproducten worden in de projectperiode alleen gebruikt door docenten en studenten van betrokken hogescholen. In de gehele periode van twee jaar zijn een drietal fases te onderscheiden: Fase 1: evalueren koersdag en het aanleveren van het prototype procesmodel Fase 2: uitwisselen ervaringen van de activiteiten en koersdag(en) en mogelijk bijstelling prototype procesmodel Fase 3: opleveren van procesmodel en inspiratiebank Na deze periode van twee jaar dient zich fase 4 aan welke aan de ene kant zal bestaan uit het plegen van onderhoud en up-to-date houden van het eindresultaat en aan de andere kant het uitzetten van het generiek procesmodel bij andere beroepsgroepen / sectoren. 6

7 In schema ziet de looptijd van het project er als volgt uit: Fase Activiteit Betrokkenen / primaire gebruikers Van tot 1 aantrekken van partners en leden projectgroep + congregatie zusters franciscanessen van Oirschot indienen projectaanvraag definitief bij cepm + eerste literatuurverkenning docenten van diverse hogescholen koppelen van professionele identiteitsspanningen aan levensvragen en bestaande activiteiten aanleveren blauwdruk van procesmodel + organiseren van koersdag waarbij blauwdruk centraal staat evalueren koersdag + aanleveren prototype procesmodel 2 analyse van gebruik van het prototype procesmodel prototype procesmodel koppelen aan minimaal 3 activiteiten + organiseren van vervolg op koersdag leden van de projectgroep mogelijk docenten hogescholen leden van projectgroep docenten van de betrokken hogescholen sept 2014 dec jan feb mrt apr leden van projectgroep mei 2015 jul leden van projectgroep sept 2015 okt 2015 docenten van de betrokken nov 2015 hogescholen mrt 2016 studenten van de betrokken hogescholen uitwisseling ervaringen van de activiteiten en koersdag(en) en mogelijk bijstellen prototype procesmodel 3 beschrijven van opleiding specifieke aanpak t.b.v. curriculum schooljaar opleveren van procesmodel en inspiratiebank leden van projectgroep apr 2016 mei 2016 leden van projectgroep juni2016 congregatie zusters franciscanessen van Oirschot juli 2016 leden van projectgroep 4 onderhouden en aanvullen van inspiratiebank + uitzetten van generiek procesmodel congregatie zusters franciscanessen van Oirschot docenten van de betrokken hogescholen sept andere beroepsgroepen / sectoren 7

8 3.1. Externe voorwaarden In het eindresultaat zal De Weg van Franciscus, het gedachtengoed van de congregatie Zusters van Franciscanessen van Oirschot, als moreel kompas herleidbaar aanwezig moeten zijn. Dit project heeft een aantoonbare relatie met de CEPM-projecten: Regelarm leerrijk (projectleidster Nikky Wessels) Basisschoolleraren leren omgaan met professionele identiteitsspanningen: een narratieve aanpak (projectleider Jos Castelijns) Leiding geven aan persoonlijk meesterschap van (aanstaande) leraren in hun werkplekomgeving (projectleidster Ester Alake-Tuenter) Persoonlijk meesterschap op de werkplek (projectleidster Jeannette Geldens) De PABO-collegetour Persoonlijk Meesterschap (projectleidster Marjolein Albers) 8

9 3.2 Functies Het gewenste resultaat is een open source in de vorm van een App of Webpagina die primaire en secundaire gebruikers kunnen benutten op het moment dat zij in hun onderwijs aan studenten (beroepsopleidingen) / leerlingen (voortgezet onderwijs) / kinderen (basisonderwijs) de (professionele) identiteitsontwikkeling centraal willen stellen Functionele eisen Voor docenten (primaire gebruikers) betekent dit dat het eindresultaat zoals weergegeven in afbeelding 1 gedurende het schooljaar en de jaren daarna houvast, ondersteuning en mogelijk richting zal geven aan activiteiten (getiteld Leren met Aandacht ) binnen het huidige curriculum. Activiteiten die gericht zijn op bewustwording en groei van het Persoonlijk Meesterschap Operationele eisen De open source, die beschikbaar zal zijn voor alle besturingssystemen, zal na ingebruikname up-to-date gehouden moeten worden. Dit vereist een voortdurende inspanning van de ontwikkelaars en web/app designers. De ontwikkelaar zal zich blijvend moeten oriënteren op mogelijke aanvullingen van de inspiratiebank (zie abeelding 1). De web/app designer zal onderhoud moeten plegen zodat de open source toegankelijk en functioneel blijft. 9

10 3.3 Ontwerpbeperkingen De congregatie draagt de financiële zorg voor de ontwikkeling van de open source. Zij hebben deze ontwikkeling toegewezen aan Het Inventief (Pieter Marijn van der Velden). Met hen zal besproken worden op welke wijze zij kwaliteit en continuïteit kunnen borgen. Aan het eind van fase 3 zal de open source opgeleverd worden aan het CEPM, waarmee CEPM als eigenaar aangemerkt kan worden. De drie hogescholen (Viaa, Driestar en Kempel) zijn de primaire gebruikers. Aangezien zij in kind aan de ontwikkeling hebben bijgedragen, kunnen zij kosteloos blijvend gebruik maken van de open source. In fase 4 wordt het model opengesteld voor secundaire gebruikers, waarmee naast de primaire gebruikers ook secundaire gebruikers in de gelegenheid zijn om het procesmodel, met name de inspiratiebank, aan te vullen. De kosten voor het onderhouden en het opschonen van het model zal voor een deel gedragen worden door de primaire gebruikers en met gelden voortkomend uit een nog op te zetten verdienmodel. Met betrekking tot het verdienmodel gaan de eerste gedachten uit naar het opzetten van workshops en het houden van lezingen. 3.4 Toewijzing De aanbesteding van de ontwikkeling van de open source wordt toegewezen aan de congregatie Zusters van Franciscanessen van Oirschot. Zij hebben Het Inventief (zie hiervoor benaderd. 10

11 4 KWALITEIT Dit document wordt gezien als start van het project. Vooraf aan iedere volgende fase van het project (zie schema hoofdstuk 3) zal de projectleider een voortgangsrapportage aanleveren aan de opdrachtgever(s) en de directie van het CEPM. In deze rapportage wordt aangegeven in hoeverre de fase als afgerond beschouwd kan worden, welke aanvullende functionele - en operationele eisen, alsmede ontwerpbeperkingen er naar boven zijn gekomen en welke uitdagingen, kansen en mogelijkheden men is gaan zien met betrekking tot de inzetbaarheid van het procesmodel. Het gerealiseerde tussenproduct zal als bijlage worden toegevoegd. Afstemming met primaire gebruikers (docenten en studenten) vindt gedurende alle fasen van het project plaats. Een selectie van verzamelde feedback van deze gebruikers zal als bijlage aan de voortgangsrapportage worden toegevoegd. 5 TIJD De totale doorlooptijd bedraagt twee studiejaren startend in studiejaar en eindigend met studiejaar Voor een fasering en formulering van de resultaten en rapportage van de fasen, verwijs ik naar onderdelen 3 en 4. Fase 1 vraagt de tijdsinvestering zoals deze is uitgewerkt in de begroting. Voor fase 2 en 3 zal een vergelijkbare tijdsinvestering gevraagd worden. 11

12 6 GELD De totaal te dekken kosten voor het schooljaar 2014/2015 bedraagt ,00. Het betreft hier de kosten van uren / inzet van de drie hoge scholen. De congregatie Zusters Franciscanessen brengen als innovatie partner het bedrag van voor de ontwikkeling van de open source in. Dit bedrag geldt voor de totale duur (2 jaar) van het project en wordt gezien als de bijdrage in kind. Cash levert de congregatie dit schooljaar een bijdrage van 5000,- aan het innovatiefonds. Het innovatiefonds van het CEPM vergoedt op jaarbasis maximaal 50 % van de totale projectkosten zijnde ,00. De innovatiepartners brengen gezamenlijk eenzelfde bedrag in Hiervan neemt de congregatie in totaal voor dit jaar ( : 2 jaar) = voor hun rekening. Voor de drie betrokken hogescholen is dat voor dit jaar = Dit bedrag dient te worden opgebracht door de drie hoge scholen wat neerkomt op iedere hogeschool (afgerond) in kind. Tekenbevoegdheid, parafen : Frans van der Maden Bij een dreigende overschrijding van het beschikbare (deel)budget stelt de projectleider onverwijld het projectteam, de opdrachtgever, de directie van CEPM en het Toezichthoudend Bestuur CEPM hiervan op de hoogte. In samenspraak met vertegenwoordigers van deze geledingen zal gezocht worden naar een passend inhoudelijk en financieel vervolg van het project. 12

13 7 ORGANISATIE De samenstelling van het projectteam bestaat uit: Frans van der Maden (projectleider) Hogeschool De Kempel Marie Louise Luijbregts (vz. werkgroep Erfgoed) Zusters van Franciscanessen te Oirschot Marloes Hoencamp Hogeschool Driestar Tamme Spoelstra VIAA (Gereformeerde Hogeschool Zwolle) De taken en verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld: naam Frans van der Maden Marie Louise Luijbregts / Pieter-Marijn van der Velden Marloes Hoencamp Tamme Spoelstra taken / verantwoordelijken Projectleider Schrijver voortgangsrapportage Tekenbevoegd Lid projectteam Lid projectteam (i.o.v. congregatie) Lid projectteam Lid projectteam Bijeenkomsten van projectleider en teamleden vindt maandelijks plaats op woensdagen van 10.00u 15.00u. De plaats van deze bijeenkomsten verdelen we over de projectleden. Totale inzet (per fase) per lid van het projectteam over het schooljaar 2014/2015: naam Fase 1 Fase 2 Fase 3 Frans van der Maden 350 Marie Louise Luijbregts / Pieter-Marijn van der Velden Marloes Hoencamp 283 Tamme Spoelstra

14 8 INFORMATIE De informatieverstrekking binnen het team, de voortgang van het project en de vastlegging hiervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leden van het projectteam. Derhalve komt dit maandelijks op de agenda. De projectleider is eindverantwoordelijke aangaande het aanleveren van de voortgangsrapportage aan de opdrachtgever(s) en directie CEPM. Alle leden van de projectgroep voorzien de projectleider van de nodige input. Vooraf aan het aanleveren van de voortgangsrapportage zal deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan alle leden van de projectgroep. De directie CEPM is verantwoordelijk voor het aanleveren van deze voortgangsrapportage aan het Toezichthoudend Bestuur CEPM De projectleider aangevuld met een lid van het projectteam verzorgen de informatie naar geheel CEPM (bijv. estafettebijeenkomsten) en naar buiten (bijv. tijdens VELON dagen) in de vorm van verslagen en presentaties. Ieder lid van de projectgroep is zelf verantwoordelijk voor informatieverstrekking binnen de eigen organisatie. Opgesteld door Frans van der Maden, maart

15 Bijlagen 1: 15

16 Bijlage 2: 16

17 Bijlage 3 : 17

KWALITEITIMPULS LECTORATEN HHS - Verslag van een actieonderzoek - J. Geurts, M. de Jong en C. van der Meule, De Haagse Hogeschool, juni 2008

KWALITEITIMPULS LECTORATEN HHS - Verslag van een actieonderzoek - J. Geurts, M. de Jong en C. van der Meule, De Haagse Hogeschool, juni 2008 KWALITEITIMPULS LECTORATEN HHS - Verslag van een actieonderzoek - J. Geurts, M. de Jong en C. van der Meule, De Haagse Hogeschool, juni 2008 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Basismodel voor kwaliteitsimpuls

Nadere informatie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie Transitie Competent een onderzoek naar de relatie tussen competentie en transitie Coendert Slendebroek, juni 2009 Onderzoeksverslag Transitie Competent Pagina 2 van 166 Onderzoeksverslag Transitie Competent

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Eindrapport project Simulatieschool

Eindrapport project Simulatieschool Eindrapport project Simulatieschool Project KM KM2_09045 Lectoraat Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties Interfacultair Kenniscentrum Publieke Zaak/Kenniscentrum Kwaliteit

Nadere informatie

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

E-DEPOT 2005. Island Hopping

E-DEPOT 2005. Island Hopping E-DEPOT 2005 Island Hopping Het projectplan in het kort Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Het doel...3 2 Projectontwerp...3 A. Producten en resultaten...3 B. Besturing van het project...4 C. Het veranderingsproces...4

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie

Nationaal Actieplan e-learning. Controlling Document. Acculturatie Nationaal Actieplan e-learning Controlling Document Acculturatie Versterken van de kwaliteit van de instroom van buitenlandse studenten door een gedegen online voorbereiding Penvoerende instelling Universiteit

Nadere informatie

Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving

Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving Erika Hokke, versie 1.0 definitief 11 mei 2014 versie actie Verspreiding 2014-03- 25 Opzet projectplan 1 t/m 4 Praktijkorganisaties en docenten 2014-04-

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student

Plan van Aanpak. Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student Plan van Aanpak Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student Project B - Programma Rode Loper Projectnummer : 2370 Opdrachtgever

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening

Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening Mechatronica is hotbusiness Neem de klantfase voor je rekening Studentenhandleiding Bal-007 Opdracht: 007 Fase bedrijfsmodel: Klantfase Leerjaar: 4 e leerjaar Opleiding: Mechatronica Instelling: ROC de

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Bewegen en Sport in het MBO

Bewegen en Sport in het MBO Bewegen en Sport in het MBO Servicedocument voor Bewegen en Sport in de competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Berend Brouwer (SLO) en Bert Boetes (MBO Raad)

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict

Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict Juli 2014 Anne-Marieke van Loon (red.) Dit document is opgesteld door de werkgroep Lerarenopleiding 21 ste eeuw en in mei-juni 2014 besproken met de

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

HET LAST PLANNER SYSTEEM

HET LAST PLANNER SYSTEEM HET LAST PLANNER SYSTEEM Toepassingsmogelijkheden voor het Last Planner Systeem binnen de ontwerpfase van bouwprojecten bij een groot ingenieursbureau: randvoorwaarden & obstakels Thomas Schonk 12 mei

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

Communicatieplan Peelnetwerk

Communicatieplan Peelnetwerk Communicatieplan Peelnetwerk Transformatie van: Peelnetwerk. Er gebeurt meer dan je ziet naar: Peelnetwerk. Je ziet wat er gebeurt Loos Projectmanagement Maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding. 3 1 Doelstelling

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK

INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK M. Reuter, Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek (Fontys ILEC)

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

ADEF Activiteitenplan 2013-2014

ADEF Activiteitenplan 2013-2014 ADEF Activiteitenplan 2013-2014 1 ADEF Activiteitenplan 2013-2014 2 Voorwoord 3 De negen thema s van het activiteitenplan 2013-2014 van ADEF 5 Thema 1 Passend onderwijs 7 Thema 2 Studierendement 10 Thema

Nadere informatie