Handleiding voor organisatoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor organisatoren"

Transcriptie

1 Handleiding voor organisatoren

2 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is Coalitie Erbij. Hét nationale samenwerkingsverband rond eenzaamheid en bestaat uit 27 leden en 7 kernleden: Humanitas, Leger des Heils, MOgroep, Nationaal Ouderenfonds, Nationale Vereniging de Zonnebloem, Resto VanHarte en Sensoor. De Kom erbij Festivals worden mogelijk gemaakt door het VSBfonds.

3 Inhoud 3 1. Achtergrond en doelstelling 5 2. Invulling van het programma Vaste onderdelen Mogelijke organisaties en initiatieven Suggesties voor de invulling 7 3. Organisatie van het festival Team Draaiboek Voorbeeld programma Ondersteunende materialen Verantwoording en evaluatie Facts & figures eenzaamheid 18 Bijlage 1: Vrijwilligers 20 Bijlage 2: Participanten en initiatieven 21 Bijlage 3: Sponsoren & barterdeals en Crowdfunding & crowdsourcing 22 Bijlage 4: Locatie 24 Bijlage 5: Basisteksten (persbericht, Twitter, Facebook) 25 Bijlage 6: Evaluatieformulieren 27

4 4 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS

5 1 Achtergrond en doelstellingen De Week tegen Eenzaamheid zal dit jaar plaatsvinden van 25 september t/m 4 oktober. Het Kom erbij Festival is een nieuw en inspirerend onderdeel tijdens de Week tegen Eenzaamheid en biedt ontmoetingsmogelijkheden voor iedereen. Deze ontmoetingen kunnen bijdragen in het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Belangrijk want ruim een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam, omdat het aantal sociale contacten geringer is dan gewenst of omdat de kwaliteit van de contacten achterblijft bij hun wensen. De kernboodschap van de festivals luidt: De Kom erbij Festivals maken een feest van ontmoeten. Leuke, verrassende en betekenisvolle ontmoetingen zijn onvermijdelijk op de Kom erbij Festivals. Wij vinden ontmoeten heel belangrijk en daarom past het festival zo goed in de Week tegen Eenzaamheid. Ontmoeten is misschien wel het begin van veel meer. Dus kom naar de Kom erbij Festivals bij u in de buurt. En ontmoet bedrijven, clubs en organisaties, ontmoet buren en stadgenoten van alle leeftijden. Voor ieder wat wils. Eten, muziek, koken, dansen, lezingen en workshops en heel veel organisaties voor vrijwilligerswerk en vrije tijd die volmondig zeggen: Kom erbij! 5 Er worden tien festivals (gemiddelde deelname bereik 250 mensen) georganiseerd die verspreid over de Week en door Nederland plaatsvinden. Het gaat in principe om een dagdeel (3 à 4 uur) dat in de ochtend, middag of namiddag kan plaatsvinden. De organisatie van het Kom erbij Festival wordt belegd bij lokale initiatiefnemers. Dit kunnen leden van Coalitie Erbij zijn, maar ook andere organisaties, zoals betrokken professionals of organisaties die in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen een bijdrage willen leveren. De festivals zullen bestaan uit een aantal vaste programmaonderdelen. Er komt één organisator per festival en bij de uitvoering worden andere organisaties en personen zoveel mogelijk betrokken op basis van vrijwillige inzet. Het rijke potentieel aan sociaal kapitaal in Nederland wordt zo veel mogelijk aangeboord. In dit document wordt het format van het festival verder beschreven door middels van suggesties en tips voor de invulling en organisatie van het festival. De festivals moeten bovenal gewoon leuk en gezellig zijn. Het zware thema eenzaamheid wordt luchtig en oplossingsgericht benaderd. De uitstraling in de communicatie en aankleding is vrolijk en uitnodigend. Waar mogelijk wordt een duurzaam contact of opvolging van het contact nagestreefd. Het Kom erbij Festival is geïnspireerd op het Kom Erbij Festival dat in 2013 is georganiseerd door Inge van de Vorst (Huis van Liefde) en Anneke Simons (Project Postvriend) in Eindhoven ( 1 Achtergrond en doelstellingen

6 2 Invulling van het programma Het Kom erbij Festival dient vooral een festivaluitstraling te hebben waar zowel jong als oud graag naar toe gaat. Om deze reden moet de nadruk niet te zwaar liggen op het thema eenzaamheid. Door het diverse aanbod ontstaat er een ontmoeting tussen de deelnemers onderling en tussen de deelnemers met de lokale organisaties en participanten. Deze ontmoetingen kunnen bijdragen aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. 6 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS 2.1 Vaste onderdelen Coalitie Erbij biedt een aantal vaste onderdelen aan die tijdens het festival op het programma moeten staan: Informatiebijeenkomsten. Bij de informatiebijeenkomsten ligt de nadruk op informatieoverdracht met betrekking tot wat eenzaamheid is. Denk aan zaken als prevalentie, oorzaken, gevolgen, signalering, goede voorbeelden en aanpak. Daarnaast is er ruimte voor onderlinge ontmoeting en uitwisseling. De informatiebijeenkomsten worden verzorgd door vrijwilligers verbonden aan Coalitie Erbij. De Langste Eettafel. Samen eten verbindt. Samen eten is een gemakkelijke en leuke manier om nieuwe mensen te ontmoeten. Of elkaar beter te leren kennen. Schuif tijdens het festival met z n allen aan tafel of zorg voor meerdere gezamenlijke eetmomenten gedurende het festival. Informatiemarkt. Belangrijk onderdeel van het festival is de informatiemarkt. Hier kunnen verschillende organisaties zich presenteren. Gedacht wordt aan een 30-tal kraampjes. Deelnemers worden opgeroepen om de kraampjes interactief in te vullen. Zodat alle kraampjes iets te bieden hebben waardoor verduurzaming van het contact mogelijk is. Denk hierbij aan een korting op een event of cursus, een agenda met bijeenkomsten, aanmelding voor een nieuwsbrief etc. 2.2 Mogelijke organisaties en participanten De inhoudelijke invulling van het festival wordt vooral geboden door zorg- en welzijnsorganisaties, woonorganisaties, sociale firma s, vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven. Zij tonen op de informatiemarkt hun aanbod m.b.t. ontmoeten. Daarnaast is er ruimte voor (lokale) organisaties, participanten en clubs om een workshop, presentatie of demonstratie te verzorgen.

7 Hieronder worden een aantal mogelijke organisaties etc. opgesomd: Lokale of regionale welzijnsorganisatie(s) Lokale of regionale zorgorganisaties(s) binnen jeugd, ouderen, GGZ, gehandicapten Lokale of regionale woningcorporaties Vrijwilligersorganisaties (bijv. Zonnebloem, Leger des Heils, Sensoor, Humanitas) Burgerinitiatieven Jongerencentrum Buurthuis en/of dorpshuis Steunpunt Mantelzorg Steunpunt Vrijwilligerswerk Voedselbank Kerken en andere religieuze groeperingen Cliëntenorganisaties (bijv. NPCF, CG-Raad) Musea Sportclubs (bijv. voetbal, hockey, basketbal, karate, yoga) Hobbyclubs (bijv. schilderen, koken, schaken, bloemschikken) Bibliotheek Muziekschool Tip Kijk in de gemeentegids voor alle organisaties die actief zijn binnen uw gemeente. Tip Kijk welke organisaties een aanbod hebben voor jongeren en vraag of ze dit aanbod ook onder de aandacht willen brengen. 7 Tip 2.3 Suggesties voor de invulling De festivalsfeer mag natuurlijk niet ontbreken. Aankleding en muziek zijn hierbij erg belangrijk. Een dj en ceremoniemeester kunnen ervoor zorgen dat de sfeer er goed in blijft en dat de verschillende activiteiten elkaar goed opvolgen. Sommige mensen kunnen ook een duwtje in de rug gebruiken om een ontmoeting tot stand te laten komen. De ceremoniemeester kan naast het goed laten verlopen van de dag ook de deelnemers stimuleren contact met elkaar te leggen, waardoor er ontmoetingen plaatsvinden. Huur een improvisatie theatergroep in. Zij kunnen ideeën hebben over hoe ze ontmoetingen tussen mensen kunnen creëren en stimuleren. De wat statische vorm van een kraampje kan worden aangevuld met een open podium. Deelnemers kunnen zich hier presenteren in de vorm van een korte pitch of andere presentatievorm. Daarnaast kan het open podium worden gebruikt om gedurende het festival muziek en ander amusement te programmeren. Ook is het belangrijk om het thema eenzaamheid laagdrempelig te houden en is het van belang dat andere sectoren bijvoorbeeld op het gebied van hobby s en vrije tijdsbesteding aanwezig zijn. Door een koppeling met deze positief geladen activiteiten wordt eenzaamheid beter bespreekbaar en voorzien van een handelingsperspectief. De volgende onderdelen kunnen hieraan bijdragen: 2 INVULLING VAN HET PROGRAMMA

8 Ontmoeten Speeddaten Om het contact te bevorderen worden er korte intermezzo s ingelast waarbij er kan worden gespeeddate. Dit betekent dat vertegenwoordigers van verschillende organisaties zich kort en bondig voorstellen aan een bezoeker en dat ze samen op zoek gaan naar een mogelijkheid om iets voor elkaar te betekenen. Om dit te doen wordt er een rij met tafeltjes opgesteld waaraan mensen kunnen plaatsnemen. Er wordt een overzicht gemaakt met de aanwezige organisaties per timeslot. Met zandlopers wordt de tijd in de gaten gehouden. Prikbord Op het prikbord kunnen alle aanwezige organisaties hun aanbiedingen vermelden. Ook zijn er kaartjes voor de bezoekers. Zij kunnen hierop aangeven of ze iemand (of iets) zoeken om een activiteit mee te ondernemen. Na afloop worden deze kaartjes verwerkt door een van de vrijwilligersorganisaties of online-hulp/ontmoetingssites. Stuur een kaartje Het sturen van kaartjes en/of brieven naar diegenen die wel een verrassing op de deurmat kunnen gebruiken kan bijdragen aan het verminderen eenzaamheid. Stel de deelnemers in de gelegenheid om een kaartje te sturen. Tip Coalitie Erbij beschikt over kaarten die hiervoor gebruikt kunnen worden. Interesse? Neem contact op via 8 Eten & drinken De vrolijke theetante Huur een vrolijke theetante in met als doel het creëren van contact door het geven van een complimentje en het schenken van aandacht. Want zeg nou zelf: wie wordt er nou niet blij van oprechte aandacht en een complimenthee-tje! Rollende keuken Naast De Langste Eettafel zullen er ook andere faciliteiten moeten zijn om iets te eten. Gedacht kan worden aan een rollende keuken of een actieve kok waarbij aanwezigen zich kunnen aansluiten om zelf iets te koken en daarna op te eten. Resto vanharte is een mooie partner hiervoor. handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS Tip Kunst & Cultuur Korte film en documentaires Toon een korte film of documentaire waarin eenzaamheid direct of indirect een thema is. Eventueel kan er een voor- of nabeschouwing plaatsvinden. Houdt hierbij wel rekening met het feit dat de locatie en/of organisatie moet beschikken over een Videma-licentie. Stadsdichter De stadsdichter schrijft een gedicht over eenzaamheid die hij op het open podium kan voordragen met daarna ruimte voor discussie. Maar hij kan misschien ook een workshop dichten verzorgen. Fotograaf De fotograaf kan zorgen voor een activiteit waardoor mensen met elkaar op de foto gaan zodat er bijvoorbeeld een lange slinger van mensen ontstaat. Of er kan een photoboot worden geplaatst waarin mensen met twee of meer personen op de foto kunnen. Deze foto kan vervolgens worden gedeeld via social media. Op deze manier wordt het ontmoeten bevorderd doordat het stimuleert dat ze ook op social media connecten. Laat de fotograaf ook meteen een mooi fotoverslag maken van alle activiteiten op het festival.

9 Tip Laat een museum 2x2 entreekaarten verloten onder de bezoekers. Het liefste moet de winnaar iemand meenemen, die wel een dagje uit kan gebruiken of waarvan ze zelf het contact willen ophalen, zodat ze actief hun eigen netwerk versterken. Beweging en ontspanning Meditatie Een meditatiecentrum geeft een workshop meditatie. Uit onderzoekt blijkt namelijk dat mediteren het gevoel van eenzaamheid verminderd en daarmee dus ook de kans op aandoeningen die (mede) door eenzaamheid veroorzaakt worden. Dansen Las momenten in waar de deelnemers worden opgeroepen om te dansen. Dansen verbindt mensen, omdat er fysiek contact wordt gelegd of omdat er gezamenlijk een show neergezet moet worden. Stadswandeling Start vanaf het festival een wandeling door de stad met een plaatselijke gids. De gids geeft uitleg over de geschiedenis van de stad en wijst de mensen ondertussen op ontmoetingscentra etc. Eventueel kan er een opdracht meegegeven worden, die er voor zorgt dat de mensen onderling met elkaar in gesprek raken. Wandelclub Laat verschillende wandelgroepjes uit verschillende wijken en buurten vanaf het festival starten met een wandeling. Mensen kunnen op deze manier een wandelclub uit hun buurt/wijk ontmoeten, waardoor er een duurzame ontmoeting kan ontstaan. Tip Laat de aanwezige sportclubs gratis lessen of strippenkaarten weggeven. Muziek Sing and songwriters (Plaatselijke) sing and song writers kunnen een workshop liedjes schrijven verzorgen waarin het thema ontmoeten centraal staat. Daarnaast kunnen ze zelf hun liedjes ten gehore brengen tijdens het festival. Djembé workshop Jong en oud kan met elkaar muziek maken tijdens een djembé workshop. Men zit in een kring en ze brengen gezamenlijk iets ten gehore. Meestal zorgt dit meteen voor gezelligheid en saamhorigheid. Golden Oldies Ouderen kunnen samen met een jonge (rock)band uit de omgeving een rocknummer of een top 40 nummer instuderen en aan het einde van het festival ten gehore brengen. 9 Creativiteit Vriendenslingers maken Het leven is een feestje maar je moet zelf de slingers ophangen. Schuif aan en maak met elkaar een hele grote vriendenslinger. Maak vrienden terwijl je knutselt. Iedereen krijgt een eigen papieren poppetje om te versieren. Er zijn genoeg knutselspullen om je helemaal uit te leven. Als je poppetje af is wordt deze samengevoegd met die van je nieuwe vrienden. Zo ontstaat er een hele grote vriendenslinger die daarna wordt opgehangen ter vergroting van de feestvreugde. Kom erb(r)ei en haak aan Voor mensen die graag met hun handen werken. Tijdens het festival wordt er een knus hoekje ingericht waar men gezellig kan samenkomen en lekker kan breien en haken. De sessie staat onder begeleiding van iemand die goed kan haken en breien. Langste Schildertafel Laat een schilder een workshop schilderen verzorgen met het thema ontmoeten. Men hoeft geen ervaring te hebben met schilderen. Het gaat vooral om het met elkaar delen van mooie ontmoetingen of wensen die men heeft op het gebied van ontmoeten. 2 INVULLING VAN HET PROGRAMMA

10 Tip Het amuseren van de kinderen is belangrijk om het festival voor de ouders geslaagd te laten zijn. Denk aan een clownsact of het huren van een springkussen. Verder zijn knutselen, tekenen, bakken of verkleden goede en makkelijk uitvoerbare activiteiten. Medewerkers van de lokale knutselclub (uit het buurthuis) kunnen bijvoorbeeld deze activiteiten begeleiden. 10 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS Tip Tip Tip Beauty en ontspanning Voetmassage Zoek contact met een masseur uit de buurt die ontspannende voetmassages kan geven. Een voetmassage kan je even uit het hoofd halen en laten voelen ik mag zijn zoals ik ben. Daarnaast laat het de energie voelen die deze verbinding tussen twee mensen tot stand brengt. Beautybehandelingen De lokale schoonheidsspecialiste kan een aantal beautybehandelingen (nagels lakken, opmaken) ter plekke uitvoeren of bijvoorbeeld een workshop smokey eyes verzorgen. Dit zorgt voor een moment van persoonlijke aandacht en niet alleen van de ander maar ook van/voor jezelf. Extra aanbod vanuit Coalitie Erbij Workshops voor jongeren Eenzaamheid komt onder alle leeftijden voor, dus ook onder jongeren. In de leeftijd van 12 tot 18 jaar geeft 20% aan zich eenzaamheid te voelen en in de groep van 18 tot 35 jaar is dit zelfs 30%. De coalitie krijgt steeds meer vragen over en van jongeren over het signaleren en aanpakken van eenzaamheid. Om deze reden heeft Coalitie Erbij een workshop voor jongeren ontwikkeld die is bedoeld om het signaleren van eenzaamheid onder de eigen doelgroep te vergroten. De workshops richten zich op het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid en op ontmoeting en uitwisseling van kennis tussen jongeren. Prijsvraag Mijn idee tegen eenzaamheid, mijn spreekwoord tegen eenzaamheid, mijn gedicht over eenzaamheid. Lokaal kan men bekijken of mensen vooraf al hun idee, spreekwoord, gedicht kunnen inleveren of dat ze dat bij binnenkomst doen. Daarnaast zorgt men lokaal voor een deskundige jury, die de inzendingen beoordeelt. De beste 3 worden voorgedragen op het podium. Tot slot worden de prijswinnaars van elk festival gedeeld op de samentegeneenzaamheid Facebookpagina. Gadgets Buttons met statements als: eenzaamheid is cool, liever eenzaam dan alleen, kom maar op, ik luister liever, museumpje pikken? Mensen kunnen dan bij binnenkomst een button uitkiezen waarmee ze iets van zichzelf laten zien. Dat kan over eenzaamheid gaan maar ook over iets dat je samen met iemand anders zou willen doen. Deze buttons worden door Coalitie Erbij gemaakt en kunnen worden besteld door de organisatie van het festival. Afhankelijk van de vraag zijn er eventueel ook andere gadgets te verkrijgen, bijvoorbeeld vlaggetjes, kaarten of pennen. Neem contact op met Coalitie Erbij via voor mogelijke initiatieven of personen bijv. kunstenaars om het programma in te vullen. Kijk voor mogelijke workshops op samentegeneenzaamheid.nl bij Speciaal aanbod workshops en trainingen. Voor het vinden van initiatieven, participanten én vrijwilligers kan een crowdsourcing campagne worden opgezet. Neem hiervoor contact op met Voor je Buurt. Zie de button Realiseer je eigen activiteit op samentegeneenzaamheid.nl.

11 2 INVULLING VAN HET PROGRAMMA 11

12 3 Organisatie van het festival 3.1 Team Kies mensen voor het team die oprecht gemotiveerd zijn, betrokken zijn bij het thema eenzaamheid (of hier graag iets aan willen doen). Ook is het belangrijk dat zij in de maanden voorafgaand aan het festival tijd hebben voor de organisatie ervan en over competenties beschikken die aansluiten bij het organiseren van festivals of relevante deeltaken. Ideaal is de situatie dat de projectleider door zijn/haar organisatie wordt vrijgesteld om het festival te organiseren. Verdeel de taken binnen het team zodat iedereen verantwoordelijk is voor een onderdeel van het festival. 12 De projectleider is het eerste aanspreekpunt, overall verantwoordelijke en verantwoordelijk voor de evaluatie. Daarnaast geniet een team van 4-6 personen, die dit als vrijwilliger op zich willen nemen, de voorkeur. De overige teamleden zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het zoeken en onderhouden van contact met (lokale) initiatieven en overige participanten, het zoeken van een locatie en catering, werven van vrijwilligers, verantwoordelijk voor communicatie en pr, bijhouden van de financiën en zoeken naar sponsoren en barterdeals. Naast het team zijn er ook ongeveer 20 vrijwilligers op de dag van het festival zelf nodig om de boel te regelen, op te tuigen en op te ruimen. Zie bijlage 1: Vrijwilligers. Bespreek binnen het team de verwachtingen en invulling van de taken en kijk of bijgaande taken alle activiteiten goed representeren. Houd elkaar goed op de hoogte van alle ontwikkelingen. Zet bijvoorbeeld een groepsmail of whats app-groep op met alle teamleden. Kom twee keer per maand samen om de voortgang te bespreken en zaken met elkaar af te stemmen. handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS Tip Tip Tip Het is handig als de teamleden naast de juiste competenties ook beschikken over een groot netwerk. Dit maakt het zoeken naar programmaonderdelen of het sluiten van barterdeals makkelijker. Kijk of er een lokale kunstenaar of ander creatief persoon deel wil uitmaken van het team. Dit zorgt vaak voor een andere blik, die ervoor kan zorgen dat het festival net dat extra sfeertje krijgt. Loop als team (inclusief de vrijwilligers) tijdens het Kom erbij Festival allemaal rond in hetzelfde shirt, zodat het voor de bezoekers duidelijk is wie er bij de organisatie hoort. Hier kunnen ook de sponsoren op worden afgedrukt.

13 Taak Wat Wie / functie Locatie Locatie zoeken, alternatieven voorleggen aan het team, keuze bevestigen, afspraken maken met locatie en tijdens festival contacten onderhouden. Initiatieven en participanten Programmering en aankleding Sponsoren en barterdeals Communicatie PR Werven bezoekers Financiën Vrijwilligers Eindverantwoordelijk Opstellen lijst met gewenste initiatieven en participanten, aanschrijven en bellen, contacten onderhouden en aanjagen, afspraken maken, ontvangen op het festival. Creatieve invulling, uitstraling en festivalgevoel. Benaderen van potentiele sponsoren en partijen die in natura willen bijdragen, vastleggen en nakomen afspraken Website Week tegen Eenzaamheid vullen met programma, lokale mogelijkheden onderzoeken, toolkit middelen afstemmen en bestellen bij BBK, middelen onder de aandacht brengen bij initiatieven en participanten. Contacten met de pers onderhouden, persbericht versturen. Flyers verspreiden naar partners, flyers neerleggen, poster ophangen, zorgen dat de initiatieven en participanten ook werven. Inkomsten en uitgaven bijhouden, bank betalingen regelen, afspraken met sponsoren mede vastleggen, begroting opstellen, kassa beheren, financiële verantwoording schrijven voor Coalitie Erbij. Vrijwilligers werven en aansturen (bijv. via vrijwilligerscentrale, oproep in krant, sociale media). Trekker van het festival, eerste aanspreekpunt, taken verdelen en nagaan of deze worden uitgevoerd, schrijven inhoudelijke verantwoording voor Coalitie Erbij organisatie van het festival

14 Draai 3.2 dra Onderdeel Wat te doen? Wie / functie In de maanden 3.2 draaiboek voorafgaand aan het festival 14 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS Vrijwilligers Initiatieven en participanten Sponsoren en barterdeals (zie bijlage 3: Sponsoren, barterdeals, crowdfunding) Programmering en aankleding Locatie (zie bijlage 4: Locatie) Catering Communicatie / werven deelnemers (zie bijlage 5: Basisteksten (persbericht, Twitter, Facebook) Samenstellen van team dat het festival gaat organiseren (4-6 personen) Verdelen verantwoordelijkheden binnen team Vrijwilligers verzamelen via oproepen in persbericht, Facebook en Twitter etc. Afspraken maken met vrijwilligers (o.a. over taak) Verdelen taken onder vrijwilligers Inventariseren mogelijke initiatieven en participanten festival Benaderen mogelijke initiatieven en participanten Afspraken maken met initiatieven en participanten Inventariseren mogelijke initiatieven en participanten festival Benaderen mogelijke initiatieven en participanten Afspraken maken met initiatieven en participanten Benaderen mogelijke sponsoren en barterdeals en mogelijk opzetten crowdfunding project Afspraken maken met sponsoren en barterpartners Uitvoeren crowdfunding en/of crowdsourcing campagne Bepalen wie ceremoniemeester van het open podium wordt en deze benaderen Briefen ceremoniemeester Contact opnemen met een dj Benaderen van middelen en initiatieven die kunnen zorgen voor festivalsfeer Programma opstellen Contact opnemen met gemeente voor eventuele vergunningen Inventarisatie locaties voor festival Offertes opvragen bij verschillende locaties Locatiecheck Locatie vastleggen EHBO-post regelen (bijv. via Rode Kruis) Offertes opvragen catering (eten en drinken) Catering vastleggen Briefen geselecteerde cateraar(s) Contact leggen met BBK i.v.m. communicatiemiddelen Posters ophangen op relevante plekken + posters uitdelen aan relevante organisaties Banner plaatsen Persbericht versturen naar lokale pers Week tegen Eenzaamheid 2014

15 boek aiboek Onderdeel Wat te doen? Wie / functie In de maanden voorafgaand aan het festival Communicatie / werven deelnemers (zie bijlage 5: Basisteksten (persbericht, Twitter, Facebook) Contact leggen met Coalitie Erbij om pagina op samentegeneenzaamheid.nl te vullen (programma, sponsoren, participanten etc.) Aanmaken Facebook-pagina en Twitter- account voor festival Festival aankondigen op social media kanalen (+ participanten vragen posts te delen/liken) Twee keer per week update op social media met leuk feitje over festival: bijvoorbeeld bekendmaking nieuwe participant Week voor festival: update sturen naar alle participanten. Iets in de trant van: We zijn er bijna klaar voor Hierin ook verzoek aan participanten om op hun eigen social media over festival te posten (spread the word) Dag voor het festival Opbouwen stands Aankleden van de ruimte Inrichten EHBO-ruimte Inrichten ontvangsttafel en garderobe Aanleggen stroompunten (indien nodig) Technische faciliteiten zoals licht en geluid Dag van het festival Festivalmanager: verantwoordelijk voor de regie en aansturing team en vrijwilligers Ontvangst vrijwilligers Vrijwilligers briefen Ontvangst participanten en initiatieven Stands inrichten Minimaal 3 x aantal foto s van activiteiten plaatsen op social media EHBO-post inrichten Klaarzetten eten en drinken Ontvangst deelnemers Mogelijk uitdelen gespreksstarter buttons Opening festival Alle activiteiten gaan van start Evaluatieformulieren laten invullen Mogelijk uitdelen goodie bag Einde festival Afbouwen stands Opruimen Na het festival Als team het festival evalueren Inhoudelijke evaluatie schrijven en opsturen naar Coalitie Erbij Financiële verantwoording maken en opsturen naar Coalitie Erbij Fotoverslag van festival op social media plaatsen met hierbij ook resultaten (denk aan aantal deelnemers en bezoekers) 15 3 organisatie van het festival

16 3.3 Voorbeeld programma Ieder festival zal zelf een eigen programma samenstellen. Een en ander zal afhangen van de eigen interesse, connecties en beschikbaarheid van leuke programma-onderdelen. Hieronder een voorbeeld van hoe het programma er uit zou kunnen zien. 14:00 uur 14:00-19:00 uur 14:00-19:00 uur 14:30-15:00 uur 14:30 uur 15:00-15:30 uur 15:00 uur 15:30-15:45 uur 15:30-17:30 uur 16:00-16:30 uur 16:30-17:00 uur 17:30-18:00 uur 18:00-19:00 uur 18:50 uur Aanvang, welkomstwoord organisator Bijna alle doe-activiteiten Informatiemarkt Optreden sing and song writer Stadswandeling gaat van start Voordracht stadsdichter informatiebijeenkomst voor vrijwilligers Demonstratie lokale breakdance groep Start documentaire Speeddate met organisaties Eindresultaat Golden Oldies Uitslag prijsvraag Langste Eettafel Ceremoniemeester sluit festival af De doe-activiteiten zijn doorlopend, denk aan: stadswandeling, complimen-thee-tje, voetmassage, Kom Erb(R)ei en haak aan en De Langste Schildertafel Ondersteunende materialen Overleg goed met elkaar wie je belangrijkste doelgroep is. Op welke bezoekers wil de organisatie zich met name richten? De festivals zijn voor iedereen en we willen ook dat iedereen het leuk gaat vinden. Maar we willen heel graag dat juist kwetsbare groepen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het ontmoeten van nieuwe mensen en het aangaan van nieuwe relaties bereikt worden door de uitnodiging voor het festival. Deze overweging is belangrijk bij het vaststellen van de beste kanalen om de boodschap en uitnodigingen te verspreiden. Tip Stimuleer de vrijwilligers van de deelnemende organisaties om met hun maatje naar het festival te gaan. handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS Coalitie Erbij zal een festivalkrant, posters, flyers en banners aanleveren voor de festivals. De posters en flyers kunnen op maat gemaakt worden. Het bestelformulier hiervoor is aan te vragen bij Coalitie Erbij. In de communicatie toolkit op samentegeneenzaamheid.nl zitten standaardteksten die gebruikt kunnen worden voor persberichten, Facebook en Twitter. Zie ook bijlage 5. Daarnaast zal Coalitie Erbij de festivals meenemen in het pr-traject met als doel hier aandacht voor te krijgen in de media. Belangrijk in de communicatie is dat de kernboodschap van het festival goed wordt overgebracht; De Kom erbij Festivals maken een feest van ontmoeten. Leuke, verrassende en betekenisvolle ontmoetingen zijn onvermijdelijk op de Kom erbij Festivals. Wij vinden ontmoeten heel belangrijk en daarom past het festival zo goed in de Week tegen Eenzaamheid. Ontmoeten is misschien wel het begin van veel meer. Dus kom naar de Kom erbij Festivals bij u in de buurt. En ontmoet: ontmoet bedrijven, clubs en organisaties,

17 ontmoet buren en stadgenoten van alle leeftijden. Voor ieder wat wils. Eten, muziek, koken, dansen, lezingen en workshops en heel veel organisaties voor vrijwilligerswerk en vrije tijd die volmondig zeggen; Kom erbij. Kijk op en sluit je aan. Op de website samentegeneenzaamheid.nl krijgt ieder festival een eigen pagina. Hierop is alle informatie te vinden en kan de communicatiemedewerker van het festivalteam zelf het programma e.d. invullen. Ook via en Twitter en Facebook worden de festivals gepromoot. 4 Evaluatie en verantwoording Als afronding wordt een evaluatie geschreven. Onderdeel van de evaluatie is dat de participanten en initiatieven en de deelnemers ook een evaluatieformulier kunnen invullen. Als de deelnemers naar huis gaan, kan (door een vrijwilliger) gevraagd worden of ze het evaluatieformulier in willen vullen. De formulieren voor de organisaties en participanten kunnen direct na afloop van het festival ingevuld worden, maar per mail is ook mogelijk. Zie bijlage 6 voor de diverse formulieren. Coalitie Erbij ontvangt graag een samenvatting van de inhoudelijke evaluatie, met daarbij de ingevulde evaluatieformulieren als bijlagen. Naast een inhoudelijke verantwoording dient er ook een financiële verantwoording te komen. Om het Kom erbij Festival van de Week tegen Eenzaamheid 2014 te kunnen uitroepen, zullen twee Coalitie Erbij Festivalbezoekers een kijkje komen nemen. Ze zullen het festival scoren op de volgende punten: Sfeer Diversiteit van bezoekers (leeftijd) Aantal bezoekers Diversiteit van initiatieven en participanten Aantal initiatieven en participanten Locatie Eten en drinken Per onderdeel wordt er een score gegeven van 1 tot 5 met de 5 als hoogste waardering. Het uitroepen van het beste festival is vooral bedoeld voor de pr. Je kan hier niet op worden afgerekend. Het festival met de meeste punten zal worden genoemd op de social media kanalen van Coalitie Erbij, in een persbericht en uiteraard in het eindverslag. Mocht je om bepaalde redenen geen prijs stellen op een bezoekje van de Coalitie Erbij Festivalbezoekers dan kan dit worden aangegeven evaluatie en verantwoording

18 5 Facts & figures eenzaamheid Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De invloed van eenzaamheid is groot en leidt tot gezondheidsrisico s en een tekortschietend gevoel van welbevinden en geluk. Eenzaamheid is van alle leeftijden, komt in alle lagen van de samenleving voor en kan levens ontwrichten. Iedereen kan op enig moment in zijn leven met eenzaamheid geconfronteerd worden, al loopt de één meer risico op eenzaamheid dan de ander. Om deze reden is het belangrijk dat eenzaamheid tijdig wordt gesignaleerd en aangepakt, zowel voor jezelf als bij een ander. Het Kom erbij Festival draagt hieraan bij. De ontmoetingen die plaats vinden met andere deelnemers en organisaties, dragen bij aan de aanpak van eenzaamheid en hebben ook een preventieve werking. 18 Facts & figures eenzaamheid Hoe vaak komt eenzaamheid voor? 30% 8% van de Nederlanders voelt zich matig eenzaam voelt zich sterk eenzaam GESLACHT matig sterk eenzaam eenzaam Man 32% 8% Vrouw 29% 9% handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS HERKOMST matig sterk eenzaam eenzaam Autochtoon 29% 7% Westers allochtoon 34% 11% Niet-Westers allochtoon 40% 20% BURGERLIJKE STAAT matig sterk eenzaam eenzaam Gehuwd, samenwonend 28% 5% Ongehuwd, nooit gehuwd geweest 33% 12% Gescheiden 38% 20% Weduwe, weduwnaar 42% 16% Bronnen: Coalitie Erbij, RIVM. LEEFTIJD matig sterk eenzaam eenzaam % 7% % 8% % 9% % 7% % 10% % 14% OPLEIDINGSNIVEAU matig sterk eenzaam eenzaam Laag (lager onderwijs) 40% 17% Midden 1 (mavo, lbo) 34% 10% Midden 2 (havo, vwo, mbo) 29% 8% Hoog (hbo, wo) 27% 5%

19 Definitie eenzaamheid Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. (De Jong-Gierveld & Van Tilburg, 2007) Over meten Eenzaamheid wordt gemeten onder grote groepen met de eenzaamheids schaal van professor De Jong-Gierveld Soorten eenzaamheid Sociale eenzaamheid Minder contact met andere mensen dan gewenst. Het sociaal netwerk is te klein. Emotionele eenzaamheid Kwaliteit van het contact met anderen is minder dan gewenst. Een hechte, emotionele band ontbreekt. Risico op eenzaamheid Persoonlijke en maatschappelijke factoren Persoonlijk: ingrijpende levensgebeurtenissen zoals echtscheiding, verlies van een dierbare of ernstig gezondheidsverlies. Persoonlijke kenmerken als gebrek aan zelfvertrouwen, probleemoplossend vermogen en sociale vaardigheden. Maatschappelijk: ontbreken van participatie in de maatschappij door bijvoorbeeld klein sociaal netwerk, sterke inkomensachteruitgang, schuldenproblematiek, werkloosheid of een ongewenste woonsituatie. Activiteiten van (kern)leden van Coalitie Erbij Activerend huisbezoek Samen eten Maatjesprojecten Begeleide uitstapjes Vakanties Inloophuizen Telefonische hulpdienst 19 5 facts & figures eenzaamheid

20 Bijlage 1: Vrijwilligers Naast het team dat het festival organiseert en managed zijn er vrijwilligers nodig. Denk aan ongeveer 20 personen. Via social media kunnen vrijwilligers worden opgeroepen. Maar denk ook aan de vrijwilligerscentrale of een online vacaturebank en een oproep in het persbericht dat regionaal wordt verspreid. Daarnaast werkt een persoonlijke benadering ook altijd goed. Om vrijwilligers voor het festival te werven, kun je een wervingscampagne opzetten. Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden: 1. Je begint met het doel: Wat wil ik bereiken met de werving? Wat stel ik mij ten doel? 2. Vervolgens denk je na over de doelgroep: Wie wil ik bereiken? 3. Daarna komt de boodschap: Wat wil ik overbrengen? Wat heb ik hen te bieden? 4. Dan de vraag: hoe ga ik mijn doelgroep benaderen? Welk middel kan ik gebruiken? 5. Ten slotte: wie doet het, wanneer en hoeveel mag het kosten? Dus: hoe organiseer ik de wervingsactie? (Bronnen: Movisie en Mezzo) Wervingscirkel 20 Hoe ga je het organiseren? Organisatie/Budget Doel Waar wil je vrijwilligers voor werven? Waar zitten de vrijwilligers? Via welke weg bereik je ze? Middel Doelgroep Welk type vrijwilliger zoek je? Boodschap Wat wil je vragen? Wat heb je te bieden? handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS Vrijwilligers kunnen onder andere worden ingezet voor de volgende zaken: Werven van bezoekers Ontvangst van bezoekers bij ingang Garderobe Klaarzetten bars / tafels / stands etc. Participanten en initiatieven ondersteunen bij activiteiten Bediening eten en drinken EHBO-post Evaluatieformulieren laten invullen Afbouwen en opruimen

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid Kom Erbij Meer dan een miljoen Nederlanders sterk eenzaam Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De invloed van eenzaamheid is groot en leidt

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren Inhoud 2 3 De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is Coalitie Erbij. Hét nationale

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS Kom erbij Festival De Kom erbij Festivals maken een feest van ontmoeten. De festivals zijn ontwikkeld als onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid,

Nadere informatie

Kom erbij samen pakken we eenzaamheid aan. erbij. coalitie

Kom erbij samen pakken we eenzaamheid aan. erbij. coalitie Kom erbij samen pakken we eenzaamheid aan erbij coalitie Kom erbij samen pakken we eenzaamheid aan Eenzaamheid is een groot en complex probleem. Tien procent van de Nederlanders voelt zich sterk eenzaam.

Nadere informatie

Kom erbij samen pakken we eenzaamheid aan. erbij. coalitie

Kom erbij samen pakken we eenzaamheid aan. erbij. coalitie Kom erbij samen pakken we eenzaamheid aan erbij coalitie Kom erbij samen pakken we eenzaamheid aan Eenzaamheid is een groot en complex probleem. Tien procent van de Nederlanders voelt zich sterk eenzaam.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Toolkit werven en behouden van vrijwilligers

Toolkit werven en behouden van vrijwilligers Toolkit werven en behouden van vrijwilligers WERVEN Jaarlijks moeten nieuwe collectanten geworven worden om de collectanten die stoppen te vervangen. Daarnaast is de optelsom eenvoudig: hoe meer collectanten,

Nadere informatie

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Begin met het formeren van een werkgroep/projectteam en verdeel onderling de werkzaamheden. Inhoud 1. Planning en programma... 2 2. Organisatie...

Nadere informatie

Draaiboek voorbereiding leuke dag met bewoners/doelgroep op onze locatie Stap 1 Begin met inventariseren Maak een omschrijving van de doelgroep. Om welke doelgroep gaat het, hoeveel mensen, hebben ze bijzondere

Nadere informatie

Draaiboek voorbereiding Voorjaarsschoonmaak Binnen of buiten Stap 1 Begin met inventariseren Maak een omschrijving wat u gaat aanpakken. Is het binnen of buiten? Welke ruimtes? Beschrijf de klussen die

Nadere informatie

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden!

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! 3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! Dit jaar organiseert de KNMvD voor de vierde keer de Landelijke Open Dag Dierenartsen.

Nadere informatie

Draaiboek voorbereiding uitje met onze bewoners/doelgroep Stap 1 Begin met inventariseren Maak een omschrijving van de doelgroep. Om welke doelgroep gaat het, hoeveel mensen, hebben ze bijzondere (medische)

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

Organiseer een feestdag!

Organiseer een feestdag! Er is altijd wel reden om een feestje te vieren. Ook op school. Maar hoe organiseer je een spetterend feest? Bijvoorbeeld een klassenavond of een speciale feestdag? Daarover gaat deze lesbrief. TIP! Nog

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Wat staat er in?

PROJECTPLAN. Wat staat er in? PROJECTPLAN Er zijn heel veel manieren hoe je een projectplan (of plan van aanpak) maakt. Een projectplan hoeft echt niet uit heel veel pagina s te bestaan, als je maar over een aantal dingen goed hebt

Nadere informatie

Format checklist bijeenkomst

Format checklist bijeenkomst Format checklist bijeenkomst Betreft : Datum : Team : Taken Projectleider/Coördinator Projectplan schrijven Bepalen en verantwoordelijk voor budget Vergoeding (reiskosten) deelnemers? Projectgroep samenstellen

Nadere informatie

Inventarisatielijst Wat gaan we doen (omschrijving activiteit): Gewenst aantal vrijwilligers: _ Waarvan nieuwe:

Inventarisatielijst Wat gaan we doen (omschrijving activiteit): Gewenst aantal vrijwilligers: _ Waarvan nieuwe: Draaiboek voorbereiding Promotie activiteiten Vrijwilligers of donateurs werven Stap 1 Begin met inventariseren Maak een omschrijving wat u wilt bereiken met de promotieactiviteiten. Vrijwilligers werven,

Nadere informatie

Draaiboek voorbereiding Natuurgebied schoonmaken Klus bestemd voor organisaties die beheerder zijn van een natuurgebied Stap 1 Begin met inventariseren Maak een omschrijving wat u gaat aanpakken. Wat voor

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN Introductie Weet jij al wat voor activiteit jij organiseert voor het proefsporten? In dit hoofdstuk helpen we je hiermee op weg. We bieden je een handig

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium Februari 2008

Opzet Draaiboek Symposium Februari 2008 Opzet Draaiboek Symposium Datum Programma TITEL (Overgang VMBO-ROC) Ondertitel. Locatie,,. Doelgroep Leerlingen van het. Communicatiedoelen Door vervolgopleidingen op het ROC vanuit diverse gezichtspunten

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Dit stappenplan voor het organiseren van een buurtbijeenkomst is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG

HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG Voorwoord Er zijn in Nederland naar schatting 1,5 miljoen mensen met een gehooraandoening. Stichting Hoormij is dé patiëntenorganisatie voor mensen met een gehooraandoening.

Nadere informatie

BAJK gereedschapskist. Handboek en materialen voor de organisatie van een opendag.

BAJK gereedschapskist. Handboek en materialen voor de organisatie van een opendag. BAJK gereedschapskist Handboek en materialen voor de organisatie van een opendag. Inhoud 1. Algemene gegevens bedrijf... 3 2. Gegevens organisatie... 3 3. Checklist... 4 3.1 Acht weken voor de opendag...

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Organiseer samen een WJD-dienstenveiling

Organiseer samen een WJD-dienstenveiling Organiseer samen een WJD-dienstenveiling INHOUD De WJD-dienstenveiling... 3 Stappenplan... 4 bijlage 1: Contactlijst... 6 Bijlage 2: Afsprakenlijst... 7 Bijlage 3: Plan van aanpak... 8 Bijlage 4: Ideeën

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Realisatiefase fase 5

Realisatiefase fase 5 Realisatiefase fase 5 Dit is de tweede doe-fase. Tijdens de realisatiefase voeren jullie de ontwerpen uit om het product te realiseren. Tijdens de voorbereidingsfase hebben jullie alles wat jullie nodig

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken:

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken: Voorwoord Voor een geslaagd festival ben je vaak afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Als organisatie van een festival loont het dan ook om een gedegen vrijwilligersbeleid te voeren. De vraag is

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium Maart 2008 Versie van 11 oktober 2007

Opzet Draaiboek Symposium Maart 2008 Versie van 11 oktober 2007 Opzet Draaiboek Symposium Versie van 11 oktober Datum 11 oktober Programma TITEL (Overgang VMBO-ROC) Ondertitel. Locatie,,. Doelgroep Leerlingen van het. Communicatiedoelen Door vervolgopleidingen op het

Nadere informatie

In actie voor je naaste met Way of Life

In actie voor je naaste met Way of Life In actie voor je naaste met Way of Life www.wayoflife.nl Inleiding Wil jij je graag inzetten voor anderen? Vind jij het leuk om zelf actief aan de slag te gaan? Lees dan gauw verder. Way of Life wil namelijk

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Talentenverkenning. Wat kan jij? Enthousiasmeren

Talentenverkenning. Wat kan jij? Enthousiasmeren Enthousiasmeren Talentenverkenning Mensen willen best graag wat doen voor hun buurt, maar dan moet u ze er wel voor vragen. Een algemene oproep voor vrijwilligers is niet altijd even effectief. Het werkt

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

LET OP: Wilt u gebruik maken van de financiële bijdrage van het Oranje Fonds, dan moet uw klus openstaan voor minimaal de helft aan nieuwe vrijwillige

LET OP: Wilt u gebruik maken van de financiële bijdrage van het Oranje Fonds, dan moet uw klus openstaan voor minimaal de helft aan nieuwe vrijwillige Draaiboek voorbereiding opknappen binnenruimte Stap 1 Begin met inventariseren Maak een omschrijving van de ruimte die u gaat aanpakken. Afmeting, locatie, waarom moet er iets gebeuren, wat moet er gebeuren,

Nadere informatie

Sponsoractie Oranje Fonds

Sponsoractie Oranje Fonds Sponsoractie Oranje Fonds Handboek Wat fijn dat uw school voor het Oranje Fonds mee doet! Als school organiseert u vaker een evenement. U weet als geen ander hoeveel tijd en moeite er in de organisatie

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

HET STRAATDINER STAPPENPLAN

HET STRAATDINER STAPPENPLAN HET STRAATDINER STAPPENPLAN Stichting StreetDinners nodigt je uit om samen met je buren het lokale leven te vieren met een straatdiner. Tijdens een straatdiner koken teams van buurtgenoten verschillende

Nadere informatie

WERVINGSPLAN EN MIDDELEN

WERVINGSPLAN EN MIDDELEN WERVINGSPLAN EN MIDDELEN De wervingscirkel: doel doelgroep boodschap middelen organisatie Als je aan werving wilt doen, wil je mensen overtuigen dat jouw organisatie hen graag als vrijwilliger zou willen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Inleiding en werkwijze: De meeste ouderen vinden het leuk om samen met jongeren iets te doen. Op deze manier hebben

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Stappenplan X-ZJON! activiteit

Stappenplan X-ZJON! activiteit Stappenplan X-ZJON! activiteit Je wilt een X-ZJON! activiteit organiseren met behulp van subsidie van de gemeente. In dit plan vind je zes stappen die jou helpen bij de voorbereidingen. Deze stappen zijn

Nadere informatie

TIP: Heeft u heel veel te doen in de buurt, overweeg dan de klus op te delen in twee NLdoet dagen. Meld in dat geval twee aparte klussen aan op de web

TIP: Heeft u heel veel te doen in de buurt, overweeg dan de klus op te delen in twee NLdoet dagen. Meld in dat geval twee aparte klussen aan op de web Draaiboek voorbereiding de buurt opknappen Stap 1 Begin met inventariseren Maak een omschrijving van wat u gaat aanpakken. Welke straten, plantsoenen? Beschrijf de klussen die gedaan moeten worden. Bijv.

Nadere informatie

FORMAT 1 - Vrouwen gaan grenzen over.aan de eettafel Margreet van der Werf, juli 2015. Ook als afsprakenlijst geldt onderstaand schema.

FORMAT 1 - Vrouwen gaan grenzen over.aan de eettafel Margreet van der Werf, juli 2015. Ook als afsprakenlijst geldt onderstaand schema. FORMAT 1 - Vrouwen gaan grenzen over.aan de eettafel Margreet van der Werf, juli 2015 Ook als afsprakenlijst geldt onderstaand schema. Blz.1.1 Wat Wie Klaar voor Voortgang Nummer Datum bijeenkomst 1 Thema

Nadere informatie

Collecte Gids 2016. Handleiding voor coördinatoren

Collecte Gids 2016. Handleiding voor coördinatoren Collecte Gids 2016 Handleiding voor coördinatoren Bedankt! Vanuit Alzheimer Nederland ondersteunen wij u graag met het opzetten van een geweldige collecte. Deze handleiding helpt u daarbij. Maar voordat

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Draaiboek bewonersactiviteit

Draaiboek bewonersactiviteit Draaiboek bewonersactiviteit Het organiseren van een bewonersactiviteit is voor de meesten geen dagelijkse bezigheid. Dit draaiboek kan u wellicht helpen bij de organisatie van een activiteit. Hierin vindt

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

PR-team, stand van zaken

PR-team, stand van zaken Beste deelnemer, Ditmaal ontvang je een update van het PR-team. Deze update staat voornamelijk in het teken van de kaartverkoop ten behoeve van ons thuisconcert op 24 mei a.s.. We vragen je deze dan ook

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier voor vrijwillige taalcoaches

Aanmeldingsformulier voor vrijwillige taalcoaches Aanmeldingsformulier voor vrijwillige taalcoaches Datum aanmelding: Naam: Voorletter: dhr./mevr. Roepnaam: Adres: Postcode: Telefoon: Woonplaats: Mobiel: E-mail adres : Geb.datum : Nationaliteit : Gezinssamenstelling

Nadere informatie

Wil jij minderen met social media?

Wil jij minderen met social media? Wil jij minderen met social media? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2016 Hulpboekje social media 1 Hoe sociaal zijn social media eigenlijk? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt op social media.

Nadere informatie

Inschrijven kan via onderstaande link of via het bijgevoegde inschrijfformulier. Na de inschrijving ontvangt u een bevestiging.

Inschrijven kan via onderstaande link of via het bijgevoegde inschrijfformulier. Na de inschrijving ontvangt u een bevestiging. Beste bestuursleden, Vrijwilligerspunt Goes van SMWO organiseert verschillende themabijeenkomsten en cursussen voor vrijwilligersorganisaties in de gemeente Goes. Evenals voorgaande jaren werken we samen

Nadere informatie

De Eenzaamheid voorbij..? Conferentie 1 juni 2017 Mieke Mes, specialist eenzaamheid

De Eenzaamheid voorbij..? Conferentie 1 juni 2017 Mieke Mes, specialist eenzaamheid De Eenzaamheid voorbij..? Conferentie 1 juni 2017 Mieke Mes, specialist eenzaamheid Even voorstellen Mijn naam is Mieke Mes, deskundige op het gebied van aanpakken Eenzaamheid Vanuit mijn bedrijf MM-adviesburo

Nadere informatie

neergezet Evaluatierapport 1 e Beursvloer Loon op Zand gehouden op 17 april 2009 bureau Flohr

neergezet Evaluatierapport 1 e Beursvloer Loon op Zand gehouden op 17 april 2009 bureau Flohr neergezet Evaluatierapport 1 e Beursvloer Loon op Zand gehouden op 17 april 2009 bureau Flohr & Verheijen mei 2009 Inhoudsopgave Samenvatting... 1 Inleiding... 3 1. Namens welk soort organisatie bent u

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Nijmegen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Nijmegen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Nijmegen.

Nadere informatie

Gemeente Emmen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017

Gemeente Emmen laat zien waar goede zorg om draait. maart 2017 Gemeente Emmen laat zien waar e zorg om draait maart 2017 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Emmen. Sinds

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE HAARLEM UITGEWERKTE PROJECTEN 30 UUR

MAATSCHAPPELIJKE STAGE HAARLEM UITGEWERKTE PROJECTEN 30 UUR Help de Dierenbescherming Pimp de lespakketten voor de basisschool Vernieuwen en aanpassen van de lespakketten van de Dierenbescherming en leuke interactieve dingen bedenken om de lessen leuker te maken.

Nadere informatie

Welkom Hoe start ik als Netwerk Member?

Welkom Hoe start ik als Netwerk Member? Welkom Hoe start ik als Netwerk Member? 2014 - november - versie 1 1 DEEL 1 Word klant DEEL 2 Hoe schrijf ik mij in als Netwerk Member? DEEL 3 Hoe werf ik Members? DEEL 4 Hoe werf ik Netwerk Members? 2014

Nadere informatie

Richtlijnen voor het opzetten van een. rollator wandelclub

Richtlijnen voor het opzetten van een. rollator wandelclub Richtlijnen voor het opzetten van een rollator wandelclub Waarom zou ik mijn energie steken in het opzetten van een wandelclub? Bewegen is de manier om zo lang mogelijk gezond te blijven. Uit onderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Sportieve evenementen

Hoofdstuk 19 Sportieve evenementen Hoofdstuk 19 Sportieve evenementen Actieplan Doe mee met een (sportief) evenement Als in uw omgeving een sportief evenement georganiseerd wordt, kan het de moeite waard zijn als comité daaraan mee te doen.

Nadere informatie

Reclameproject 2010. Maandag 25 januari t/m 29 januari 2010. Van 09.00 uur tot 14.00 uur. Cypressehout 100. EINDOPDRACHT RECLAMEPROJECT 2009-2010

Reclameproject 2010. Maandag 25 januari t/m 29 januari 2010. Van 09.00 uur tot 14.00 uur. Cypressehout 100. EINDOPDRACHT RECLAMEPROJECT 2009-2010 1 Pagina 1 Maandag 25 januari t/m 29 januari 2010. Van 09.00 uur tot 14.00 uur. Cypressehout 100. EINDOPDRACHT RECLAMEPROJECT 2009-2010 MBO ECONOMIE BRIEFING: Elke groep maakt een reclamecampagne voor

Nadere informatie

Workshop Vinden en binden van vrijwilligers. Nederlands Expertise Centrum Projecten

Workshop Vinden en binden van vrijwilligers. Nederlands Expertise Centrum Projecten Workshop Vinden en binden van vrijwilligers Even voorstellen: Edith Starrevelt - medewerker beleid en projecten Vrijwilligerscentrale Deventer 2 Aan de orde komt Werving blijft altijd nodig Waarom doen

Nadere informatie

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago Over werving 1.1. De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste

Nadere informatie

Draaiboek De organisatie van een beweegactie

Draaiboek De organisatie van een beweegactie Draaiboek De organisatie van een beweegactie Door regelmatig te bewegen kunnen de ademhalingsklachten verminderen en raak je minder vermoeid. Getrainde spieren hebben namelijk minder zuurstof nodig dan

Nadere informatie

Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: leiding geven samenvatten verbeelden

Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: Jij bent een kei in: leiding geven samenvatten verbeelden Begeleiden - Werkbladen 133 Werkblad 14 Daar ben jij goed in!!! Doel: benoemen van de gaven die vrijwilligers inbrengen en het waarderen van hun inzet, bijvoorbeeld op een vrijwilligersavond. Benodigdheden:

Nadere informatie

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes!

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Peiling: uw mening over de aanpak van eenzaamheid Welkom Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Vraag 1 Ik ben werkzaam bij / zet mij in voor de volgende

Nadere informatie

HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016

HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016 HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016 Inhoud 1. Aan de slag!...3 2. Stappenplan...4 3. Extra tips voor publiciteit...5 4. Jij & je enthousiasme...6 5. Succes!...6 1. Aan de slag! Geweldig dat je hebt

Nadere informatie

Ontmoetingen mogelijk maken en sociale contacten stimuleren?

Ontmoetingen mogelijk maken en sociale contacten stimuleren? Ontmoetingen mogelijk maken en sociale contacten stimuleren? Kom erbij! In de Week tegen Eenzaamheid Donderdag 22 september t/m zaterdag 1 oktober 2016 Brochure voor lokale organisaties & ondernemende burgers

Nadere informatie

Succesvol Netwerken BCLR

Succesvol Netwerken BCLR Welkom bij Succesvol Netwerken voor de BCLR Double Winner! Waar kan je Netwerken? Formele netwerk bijeenkomsten Algemene zakelijke evenementen Sociale, familie, vrije tijd evenementen Ad hoc bijeenkomsten

Nadere informatie

8 2 &9,97897 # " # $! # # #! $! # " "$

8 2 &9,97897 #  # $! # # #! $! #  $ 1 o o o o o o o o o o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VAKANTIEBOS HET HELE JAAR DOOR! Jij hoeft je voortaan nooit te vervelen in de vakanties. Wij zorgen dat elke vakantie onvergetelijk wordt. Sport, spel, knutselen,

Nadere informatie

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord

Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Projectplannen Wijkplatform Voorburg Noord Incl. aanbod ondersteuning door Gemeente Inleiding: Van projectplannen naar uitvoering Tijdens de werksessie (12 november 2015) hebben de wijkplatformleden hun

Nadere informatie

Business Ondernemingsplan opstellen en uitvoeren. Inleiding

Business Ondernemingsplan opstellen en uitvoeren. Inleiding Inleiding Nederland heeft meer ondernemers nodig, zeker nu met de economische crises. Jongeren worden in Nederland vooral opgeleid om te werken voor een baas, maar in werkelijkheid wordt 1 op de 8 jongeren

Nadere informatie

Organisatie voorafgaande aan het event. - gedragen door de wijk of plaatselijke bevolking? - verenigingen en lokale initiatieven - lokale artiesten

Organisatie voorafgaande aan het event. - gedragen door de wijk of plaatselijke bevolking? - verenigingen en lokale initiatieven - lokale artiesten Evenementen en festival organisatie Voor een middelgroot evenement in de braderie, oude ambachten, dorp en wijkfestiviteiten, straattheater, muziekfestival sfeer. Algemeen In de voorbereidingfase dient

Nadere informatie

Activiteiten Coalitie Erbij 2017

Activiteiten Coalitie Erbij 2017 Activiteiten Coalitie Erbij 2017 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 4 Coalitie Erbij in 2017... 4 Visie... 4 Missie... 4 en... 4 Kernactiviteiten 2017... 5 Kernactiviteiten van Coalitie Erbij in 2017...

Nadere informatie

startertips Opbouw, Financiering, en Uitvoering

startertips Opbouw, Financiering, en Uitvoering 23 EigenWIJze startertips Opbouw, Financiering, en Uitvoering Wil je jouw buren beter leren kennen? Je straat opfleuren met een feestje? Of een oplossing vinden voor problemen in je wijk? De flyer 23 EigenWIJze

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden mogelijk) 46%

1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden mogelijk) 46% Relaxmomenten Een moment voor jezelf inplannen schiet er wel eens bij in. 50% 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 0% Toelichting: 17% 1. Dagje naar de spa 1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Handboek TMO. Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten. SKSG Kinderopvang

Handboek TMO. Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten. SKSG Kinderopvang Handboek TMO Tussen de middagopvang voor overblijfkrachten SKSG Kinderopvang Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 1. Wat is TMO? 4 2. Verloop van een TMO uur 4 3. Je taken 4 4. Regels voor kinderen 5 5. Regels

Nadere informatie

LET OP: Wilt u gebruik maken van de financiële bijdrage van het Oranje Fonds, dan moet uw klus openstaan voor minimaal de helft aan nieuwe vrijwillige

LET OP: Wilt u gebruik maken van de financiële bijdrage van het Oranje Fonds, dan moet uw klus openstaan voor minimaal de helft aan nieuwe vrijwillige Draaiboek voorbereiding buitenboel - groot Speeltuin, moestuin, kinderboerderij Stap 1 Begin met inventariseren Maak een omschrijving wat u gaat aanpakken. Afmeting, locatie, waarom moet er iets gebeuren,

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Oranje Fonds Collecte 2016

Oranje Fonds Collecte 2016 Tips werving en communicatie Fijn dat u meedoet aan de landelijke collecteweek van het Oranje Fonds. Hieronder vindt u verschillende tips om collectanten te werven en uw omgeving op de hoogte te houden

Nadere informatie

Stappenplan beweegevenement. Stappenplan voor het organiseren van een beweegevenement

Stappenplan beweegevenement. Stappenplan voor het organiseren van een beweegevenement Stappenplan beweegevenement Stappenplan voor het organiseren van een beweegevenement Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 STAP 1: VOORONDERZOEK 4 BEWEEGEVENEMENT MOTTO 4 DOELGROEPENKEUZES MAKEN 4

Nadere informatie