info Beeldschermzorg 5 jaar PSW in Reuver Ondersteuning op basisschool Vrijwilligersdag Pappelhof Wie en wat binnen onze organisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "info Beeldschermzorg 5 jaar PSW in Reuver Ondersteuning op basisschool Vrijwilligersdag Pappelhof Wie en wat binnen onze organisatie"

Transcriptie

1 PSW Wie en wat binnen onze organisatie Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking bij wonen, dagbesteding/werken/onderwijs en vrije tijd. Zorg en ondersteuning worden geboden in of vanuit kleinschalige centra midden in de samenleving. PSW wil bevorderen dat mensen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk zelf richting en inhoud kunnen geven aan hun eigen leven. PSW werkt vanuit een houding van respect voor de eigenheid van de kinderen en volwassen cliënten. De vraag van de cliënt staat centraal. Centraal Bureau Adres Charles de Gaullestraat HB Roermond Postadres Postbus AK Roermond Telefoonnummer Website Cliëntenwebsite info uitgave november 2014 Colofon PSW Info is een uitgave van PSW. PSW Info verschijnt tweemaal per jaar, in een oplage van 3500 exemplaren. Redactie-adres Postbus AK Roermond telefoon website Redactie Els van Gils Wim van Baal Tom Baetsen Charles Beltjens Ans Maessen Marc van Ooijen Jet Vinken Jacques Wulms Aan dit nummer werkten mee Teksten Tom Baetsen, Els van Gils, Sanne Verdonck Eindredactie Sanne Verdonck Foto s Tom Baetsen, Paul Niessen, Jac Vullers, Sanne Verdonck Grafische verzorging hoenenenvandooren, creatieve communicatie, St. Odiliënberg Verzending Comcop, Activiteitencentrum Herten Belangrijke telefoonnummers zijn verder Klachtenadviescommissie PSW Centraal Bureau Postbus 420, 6040 AK Roermond Telefoonnummer Cliëntenvertrouwenspersoon Greet van Dijk Telefoonnummer Centrale cliënten/ouder/verwantenraad Voorzitter Thijs van Lier Telefoonnummer Bereikbaarheid activiteitencentra, kinderdagcentra en PSW Thuis buiten kantooruren via de teamleiders bereikbaarheidsdienst. Voor dringende zaken, die GEEN uitstel dulden kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de teamleiders bereikbaarheidsdienst. Telefoonnummer Maatschappelijk werkers PSW PSW Junior Kim Loonen Telefoonnummer / PSW Volwassenen Vera Corstjens Telefoonnummer / Beeldschermzorg 5 jaar PSW in Reuver Ondersteuning op basisschool Vrijwilligersdag Pappelhof zorg en ondersteuning voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking

2 2 3 Voorwoord Aan de lezer Voor u ligt de derde uitgave van PSW Info in We hebben besloten dit informatieblad voortaan tweemaal per jaar uit te geven in plaats van driemaal. De belangrijkste reden hiervoor is de veranderende manier van informatie overdragen, met name via digitale media. Ook PSW verspreidt actuele zaken steeds vaker via bijvoorbeeld onze websites, omdat de informatie dan rechtstreeks is op te halen en door veel mensen makkelijker en beter wordt gelezen. Tevens bespaart deze werkwijze papier en kosten. Daarnaast maken we gebruik van andere (sociale) media zoals Facebook, Twitter en Yammer. Omdat we ook nog steeds veel positieve reacties op PSW Info krijgen, blijven we deze in ieder geval voorlopig nog uitgeven, maar minder vaak. Sinds de vorige editie dit voorjaar heeft de wereld niet stilgestaan. We hebben te maken gekregen met een ingrijpende stelselwijziging en met forse bezuinigingen. Over beide zijn we bezorgd. De stelselwijziging betekent decentralisatie van een deel van onze zorg naar de gemeenten. De Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet waarop het nieuwe stelsel gebaseerd is, gaan 1 januari 2015 in werking. Het ministerie van VWS probeert burgers gerust te stellen en zegt op verschillende gebieden garanties, overgangsregelingen en extra budget toe. In de praktijk is er echter nog steeds onvoldoende geregeld om erop te kunnen vertrouwen dat alles op 1 januari goed gaat lopen. De bezuinigingen blijken bovendien veel hoger uit te pakken dan door de regering is voorgesteld. In Midden- Limburg krijgt PSW, evenals andere zorgorganisaties, de opdracht Stand van zaken, ontwikkelingen en strategie PSW op koers om zorg/ondersteuning te bieden voor maximaal 75% van het budget uit De korting in Noord-Limburg is nog niet bekend. Bovendien gaat ook het Zorgkantoor nieuwe bezuinigingen doorvoeren in de AWBZ zorg, al zijn die minder rigoureus dan bij de gemeenten. Alles bij elkaar geen gemakkelijke opgave! De ontwikkelingen bieden ook nieuwe kansen. Bij PSW hoeft wat betreft visie en inhoud het roer niet om. In tegendeel, ondersteuning bij een eigen leven in de samenleving zit van oudsher in onze genen. Wij stellen onze koers wel bij. Ook wij moeten namelijk flink bezuinigen. Vooruitlopend op de decentralisatie en bezuinigingen hebben we al veel tot stand gebracht. Ons motto is: individueel maatwerk in de lokale samenleving biedt kwaliteit voor de cliënten en beperkt de kosten voor de samenleving. We zullen elke kans grijpen om mee te denken en mee te werken om deze visie te realiseren in de praktijk! Marc van Ooijen, bestuurder Begin 2013 heeft PSW een strategisch beleidsplan vastgesteld. Doel van dat plan is: de zorg en organisatie passend maken voor de veranderende externe omgeving. In 2013 is PSW voortvarend van start gegaan met de uitvoering. Juist vanwege de snelle veranderingen, is het strategisch beleidsplan begin 2014 opnieuw bekeken en op onderdelen bijgesteld. Hieronder een stand van zaken op hoofdlijnen van externe ontwikkelingen en de uitvoering van het strategisch plan. Stelselwijziging: wetgeving Er zijn verschillende stelselwijzigingen in de zorg in gang gezet: de transities in het kader van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. PSW heeft met alle drie van doen. Hoofdrichting is de decentralisatie van landelijke overheid naar de gemeenten en de nadrukkelijke focus op vermaatschappelijking en eigen redzaamheid, in samenwerking met het netwerk. Professionele zorg wordt alleen ingezet als het eigen netwerk, familie, mantelzorg en basisvoorzieningen niet (meer) toereikend zijn. Aan de transitie zijn forse bezuinigingen gekoppeld (ten minste 25% van het budget). Aansluitend bij deze transities is de hervorming van de AWBZ tot kern-awbz: de Wet Langdurige zorg (Wlz). Deze wet is nog in behandeling. Stelselwijziging: 'vergeten groep' De Wet langdurige zorg (Wlz) gaat de zorg regelen voor mensen die blijvend permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. De zorg zonder verblijf gaat over naar gemeenten en zorgverzekeraars. Hierdoor is er een 'vergeten groep' ontstaan; kinderen en volwassenen die qua zorgzwaarte in aanmerking komen voor verblijf (zzp), maar met extra zorg en ondersteuning vanuit ouders, familie en zorgaanbieders met een extramurale indicatie thuis wonen. Bij PSW zijn dit met name de kinderen van KDC Heisterkes, een deel van de kinderen die ambulante zorg/ondersteuning krijgen en een deel van de volwassen cliënten van de activiteitencentra. Na lange tijd van onduidelijkheid over de 'knip' tussen de Wlz (Wet langdurige zorg, voormalige AWBZ) en de Jeugdwet/Wmo, is inmiddels zeker dat de 'vergeten groep' in aanmerking kan komen voor het Wlz-overgangsrecht (overgangsrecht op basis van de Wet langdurige zorg). Dit geldt voor jeugd en volwassenen. Het overgangsrecht houdt in: het recht op dezelfde soort zorg en uren in 2015 als in Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) zal de indicaties in de loop van 2015 opnieuw beoordelen en bekijken welke zorg vanaf 2016 nodig is. Wanneer er sprake is van blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid, dan kan er ook na 2015 aanspraak gedaan worden op Wlz. De aanbestedingen: stand van zaken Om vanaf 1 januari 2015 zorg/ondersteuning te kunnen leveren in het kader van de Wmo en de Jeugdwet moet PSW meedoen aan de aanbestedingen. PSW heeft ingeschreven in Midden-Limburg en in Noord-Limburg. Vanuit beide regio's is in september het bericht gekomen dat PSW is toegelaten tot de markt. Dat betekent dat PSW in beide regio's een raamovereenkomst krijgt. Wanneer zaken uiteindelijk worden vastgelegd in een contract per gemeente is momenteel nog niet duidelijk. De aanbesteding bij de gemeenten blijkt in de praktijk een tijdrovend en bureaucratisch proces. Het blijft onduidelijk hoe de gemeenten de nieuwe wetten en regels gaan uitvoeren en wat de impact is op PSW. PSW steekt in vanuit visie. We gaan niet concurreren op prijs, maar op inhoud en kwaliteit. Dat betekent dat we reële prijzen offreren en door innovatie/andere manieren van werken de kosten naar beneden willen brengen. In Midden-Limburg moet PSW 25% bezuinigen op het budget van PSW is daarover bezorgd, met name over de bezuiniging die moet worden gerealiseerd in de KDC's van PSW. Het gaat daar immers om kinderen met een intensieve zorgvraag die professionele zorg en een specifieke omgeving nodig hebben. Overigens hebben de bezuinigingen ook tot gevolg dat de betreffende cliënten, in ieder geval op termijn, gevolgen van deze veranderingen/ bezuinigingen zullen gaan merken. Uiteraard zal PSW hierover tijdig met alle betrokkenen communiceren. Project Naar Eenvoud Het project Naar Eenvoud is gericht op het terugbrengen van de overhead en het vereenvoudigen van het primair proces. PSW krijgt ondersteuning van InvoorZorg, een programma van VWS. Er zijn 4 pilots van start gegaan en nagenoeg afgerond. In vervolg daarop worden nieuwe pilots in gang gezet. Zo krijgt de komende periode de hele organisatie te maken met het programma 'lean werken': slimmer en efficiënter organiseren. PSW Junior: ontwikkeling en uitvoering visie PSW Junior is de afgelopen periode doorgegroeid naar een hernieuwde visie. Uitgangspunt is dat in principe ieder kind thuishoort in de 'gewone', reguliere wereld. Waar nodig brengt PSW de expertise daar naartoe. De ambulante zorg/ondersteuning werd al aangeboden in de omgeving van het kind/de jongere zelf, thuis of op school of bij de stageplek. De komende tijd gaat PSW ook de KDC zorg decentraliseren. In augustus zijn 3 nieuwe Ontwikkelingsgroepen groepen in Midden-Limburg van start gegaan. De groepen zijn aangehaakt bij de reguliere kinderopvang: in Weert bij Kinderopvang Humanitas, in Maasbracht bij Stichting Prokino en in Heythuysen bij Hoera Kinderopvang. Daarnaast blijft PSW voorlopig specialistische kennis en plaatsen aanbieden in KDC 't Brombemke en KDC de Heisterkes. PSW Junior: projecten Noord Ook in Noord-Limburg timmert PSW Junior aan de weg. PSW neemt deel aan het project 'Gewoon anders - Anders gewoon'. Het is een samenwerking tussen de gemeente Beesel, kinderopvang en verschillende zorgaanbieders. Het doel is gezamenlijk passende opvang opzetten voor jonge kinderen. PSW neemt ook deel aan het project 'Omdat het kan', een samenwerking tussen: speciaal onderwijs en ggz/gehandicaptenzorg. Doel van het project is een multidisciplinaire samenwerking vormen inhoud geven die een meerwaarde heeft voor kinderen/jongeren (van 0 tot 23 jaar) die zorg/begeleiding/ondersteuning nodig hebben bij hun leven in de samenleving en hun ouders. PSW Thuis Vooruitlopend op de decentralisatie Jeugdwet/Wmo en de veranderende vragen uit de samenleving heeft PSW het project PSW Thuis in gang gezet. In PSW Thuis worden alle huidige ambulante zorgvormen gericht op jeugd en volwassenen, bij elkaar gebracht op basis van inhoud, organisatie en financiën. Dagbesteding Dagbesteding wordt waar mogelijk dichter bij de woonplaats van individuele cliënten gerealiseerd. In Heythuysen en Nederweert zijn 2 nieuwe dagbestedingslocaties gerealiseerd. Een groot aantal cliënten werkt reeds op een nieuwe plek. Ook Dagbesteding zoekt samenwerking met publieke en private partijen. PSW Werk De initiatieven zijn de afgelopen jaren verbreed, in aantal gegroeid en worden uitgebreid naar Noord-Limburg. Er staan verschillende nieuwe projecten op stapel! PSW zoekt hierbij nieuwe samenwerking met partners in het veld (bedrijfsleven, onderwijs, UWV en Sociale Werkvoorziening). Marketing communicatie PSW moet zich anders profileren in de sterk veranderende omgeving. Het aloude motto van PSW: kwaliteit verkoopt zichzelf, geldt niet meer zo sterk als voorheen. Behalve cliënten en hun ouders, zijn ook de gemeenten, het zorgkantoor en de lokale samenleving als geheel belangrijke klanten geworden. PSW is een marketing communicatie traject gestart, met de bedoeling om meer bekendheid te krijgen in de omgeving op een manier die bij ons past.

3 4 5 Beeldschermzorg Mooie aanvulling op zorgaanbod PSW Begin 2014 is PSW Thuis gestart met het aanbieden van beeldschermzorg: zorg waarin cliënt en begeleider elkaar ontmoeten via facetime, een app om te beeldbellen op de ipad. Het is een aanvulling op het zorgaanbod van PSW. Doel is om met beeldschermzorg binnen de financiële mogelijkheden van de toekomst, iedereen die zorg nodig heeft goed te blijven ondersteunen. Ruim een half jaar na de start komen de eerste resultaten in beeld. Pilot Pedagogisch Gezinsbegeleider Anke Osterloh dacht vrijwel direct aan Inge en Mike op de Kamp toen ze vanuit de training beeldschermzorg de vraag kreeg voor welk gezin beeldschermzorg van toegevoegde waarde kon zijn. Op dat moment kwam ze ongeveer eens in de drie à vier weken bij het gezin thuis. Anke: 'De intensiteit van ondersteuning was goed, maar doordat er steeds een paar weken tussen onze gesprekken zaten, waren het vaak lange bezoeken waarin veel besproken werd.' Daarom stelde ze voor om tussen de huisbezoeken een facetimegesprek te plannen. Inge en Mike op de Kamp stonden er meteen voor open. Inge: 'In het begin vond ik het moeilijk om via facetime te praten. Ik werd afgeleid doordat ik steeds mijn eigen stem hoorde en mijn eigen gezicht zag. Inmiddels gaat het beter. Het is prettig zo. De facetimegesprekken duren ongeveer 20 minuten. Af en toe sturen we tussendoor nog een berichtje of een filmpje van onze dochter Sophie met een vraag. Het contact is nu frequenter. Dat helpt om tijdens het (kortere) huisbezoek meteen tot de kern te komen: hier staan we op dit moment.' Meer contactmomenten De ervaring tot nu toe leert dat de contactmomenten meer to the point en vraaggericht zijn. Vera Austen is gedragsdeskundige en als projectleider verantwoordelijk voor de implementatie van beeldschermzorg in het aanbod van PSW Thuis. Vera: 'Veel cliënten willen meer eigen regie in hun leven. Daar past beeldschermzorg goed bij. Ook voor cliënten die snel overspoeld raken door gebeurtenissen kan beeldschermzorg een aanvulling zijn; het biedt de mogelijkheid De afwisseling is prettig zo om vaker kortere contactmomenten te plannen. Er zijn ook verschillende cliënten waarbij beeldschermzorg een hele mooie manier bleek te zijn om begeleiding af te bouwen.' Vrijheid Ingrid Hecker woont in Roermond en krijgt begeleiding van onder ander Daniëlle Cox van PSW Thuis. Ingrid werkt vijf dagen in de week en heeft weinig vrije tijd, die ze dan ook koestert: 'In de zomervakantie wilde ik daarom ook echt vakantie hebben. Ik wilde het liefst geen begeleiding, maar daar waren mijn familie en begeleiders het niet mee eens. We hebben toen samen gekozen voor beeldschermzorg. Ik vond het heel fijn. We hadden op een afgesproken tijd korte gesprekken over hoe het ging. Ik werd begeleid èn had de vrijheid van een echte vakantie. Als het kan wil ik in de toekomst ook buiten de vakantie een deel van de begeleiding ontvangen middels beeldschermzorg.' Ingrid had privé al ervaring met facetime, dat maakte de drempel om ermee te beginnen laag. Ze is heel enthousiast. Daniëlle: 'Ingrid praat heel vrij via facetime, net alsof we in een gesprek thuis zitten. Het belemmert haar niet om zaken te bespreken.' Sommige cliënten ervaren het beeldscherm daarentegen als drempel in het bespreken van een vraag. Vera: 'Ook daar moeten we rekening mee houden. Er zijn ook cliënten die juist makkelijker praten via het beeldscherm. Het blijft dus per persoon zoeken naar de beste manier om hulp te bieden.' Samen problemen oplossen De techniek laat de medewerkers af en toe nog in de steek. Soms is er bijvoorbeeld geen wifi. Zowel Ingrid als Inge en Mike hebben ervaring met verbindingsproblemen. Ingrid: 'Een aantal keren was het moeilijk om verbinding te krijgen. We hebben elkaar een aantal maal opnieuw moeten bellen, maar meestal is het uiteindelijk gelukt.' Anke: 'Een paar keer hebben we door gebrekkige wifi verbinding telefonisch contact gehad in plaats van met beeld. We zijn nog aan het uitzoeken aan welke verbinding het precies ligt. Als het aan mijn verbinding thuis ligt, dan bel ik in het vervolg vanuit PSW. Dat zijn we nu aan het testen.' Vera: 'We vragen van medewerkers om zelf mee te denken in praktische oplossingen. Daarnaast moeten medewerkers nu nadenken of ze bijvoorbeeld vanuit thuis willen werken. Collega's staan met onder meer dit soort vragen in contact met elkaar via Yammer, een sociaal netwerk binnen de organisatie. We vragen veel van de zelfstandigheid van medewerkers. Natuurlijk proberen we als projectgroep daarin ook zo goed mogelijk te ondersteunen.' Vertrouwen Als het aan Ingrid ligt maakt ze in de toekomst meer gebruik van beeldschermzorg. Ook Vera is ervan overtuigd dat beeldschermzorg blijft: 'Natuurlijk moeten we beeldschermzorg nog verder ontwikkelen, maar ik zie mogelijkheden om beeldschermzorg verder binnen PSW Thuis uit te breiden. Daar heb ik alle vertrouwen in.' ipad Inge en Mike op de Kamp hebben de ipad in bruikleen van PSW. De ipad blijkt een aanwinst in het gezin. Er kunnen makkelijk filmpjes gemaakt en verzonden worden naar Anke Osterloh en er zijn een paar apps die ze gebruiken. Een stoplicht-app bijvoorbeeld of een app met ondersteunende gebaren. Mike: 'Onze dochter Sophie maakt veel gebruik van gebaren. Deze app helpt haar om nieuwe gebaren te leren en om woorden erbij te zeggen.' Ook voor Anke biedt de ipad voordelen: 'Het is soms makkelijk om even iets op te zoeken ter verduidelijking of ondersteuning van de begeleiding. Persoonlijk vind ik het ook heel fijn dat ik nu op locatie al digitaal verslaglegging kan doen. Dat scheelt tijd en werk.' Training medewerkers Angela van Kruisbergen van het IOC (Informatie- en Ondersteuningscentrum Cliënten) verzorgt samen met gedragsdeskundige Vera Austen de scholing van de medewerkers. Inmiddels zijn er 35 medewerkers in vier groepen opgeleid. Zij ondersteunen ongeveer 35 cliënten middels beeldschermzorg. Het doel is om met 51 persoonlijk begeleiders 138 cliënten beeldschermzorg te geven. In de training legt Angela onder meer het gebruik van de ipad en facetime uit. Na een maand of twee is er een evaluatiebijeenkomst onder leiding van Vera waarin ervaringen en eventuele (opstart)problemen met elkaar worden besproken.

4 6 7 Vrijwilligersavond AC Pappelhof Niet zorgen voor, maar zorgen dat 'Kom maar, ik doe uw jas wel even uit. Nee, wacht even. Nog niet gaan zitten. U mag daar zitten. Ik zal de stoel even voor u aanschuiven. Voorzichtig, ja. Zo. Even denken, u wilt één schepje suiker in de koffie? Even roeren ' Geen alledaagse manier om verwelkomd te worden. De vrijwilligers die op 1 juli de vrijwilligersavond van Pappelhof bezochten maakten het mee: alles werd hen letterlijk en figuurlijk uit handen genomen. Om te ervaren hoe het voelt om afhankelijk te zijn van de zorg van anderen. PSW Werk 'Ik zou hier wel tot mijn 67ste willen blijven' Danny Havens straalt helemaal als hij vertelt over zijn werk als magazijnmedewerker bij het bedrijf Jekill & Hyde: 'Ik vind het hier gezellig. Ik heb leuk werk en kan lachen met mijn collega's. Dat is fijn.' Co-worker en meewerkend voorman Peter Kunen beaamt dat: 'Danny hoort er helemaal bij. Als persoon, maar ook door het werk wat hij doet. Elk onderdeel in het proces is belangrijk. We hebben elkaar allemaal nodig.' Eigen Initiatief Model Aangeleerde hulpeloosheid, zo noemt presentator en begeleider Niek Timmermans het als cliënten zo verzorgd worden dat ze niet meer ervaren wat ze kunnen en dat ze kunnen leren. Terwijl iedereen behoefte heeft om zich te ontwikkelen en ook in staat is om te leren. Levina Roete, persoonlijk begeleider en mede organisator van de vrijwilligersavond: 'Iets nieuws kunnen, geeft een gevoel van trots en brengt nieuwe inzichten met zich mee. In de begeleiding willen we cliënten zo'n leerkansen bieden. Dat doen we door gebruik te maken van leersituaties die zich op elk moment van de dag kunnen voordoen. Bijvoorbeeld: een cliënt wil zijn fruit eten, maar dat zit nog in de tas. Of een cliënt wil papier versnipperen, maar kan niet bij het papier omdat dit achter slot en grendel ligt. Dit zijn situaties waarin de cliënt zelf kan ontdekken hoe te handelen. Door ruimte te bieden en de juiste vragen te stellen, stimuleren we de denkvaardigheden van de cliënten.' De methode die hieraan ten grondslag ligt is het Eigen Initiatief Model (EIM). Dit model richt zich op de versterking van de vaardigheden van mensen met een verstandelijke beperking om op alle mogelijke levensgebieden meer zelf verantwoordelijkheid te dragen. Het gaat om Vertrouwen in kunnen van de cliënt het ontwikkelen van denkvaardigheden in plaats het aanleren van doevaardigheden. Dat vraagt van begeleiding geduld. Levina: 'Cliënten moeten wennen om de ruimte te krijgen en begeleiders om die te geven. Dat is soms moeilijk en vraagt om een consequente houding in het team. Vrijwilligers zijn in ons team een hele belangrijke factor en we hebben er daarom aandacht aan besteed tijdens de vrijwilligersavond. Zo kunnen we als team het Eigen Initiatief Model uitdragen.' Achter de cliënt staan 'Ik heb heel veel geleerd, ik ben nog iedere dag dat ik hier ben bezig met het toepassen van alles wat ik geleerd heb.' Geert Maessen is aan het woord. Hij werkt ruim een jaar als vrijwilliger in de huishouding van Pappelhof. Twee dagen in de week ondersteunt hij de cliënten en het activiteitencentrum onder meer bij de afwas, het dekken van de tafels en de was. Met veel plezier en voldoening. 'Ik ben eigenlijk schipper, maar door een bedrijfsongeluk ben ik arbeidsongeschikt voor mijn vak. Ik kom dus uit een hele andere wereld, heb nooit geleerd om met mensen met een verstandelijke beperking om te gaan. Ik liep in dezelfde valkuil als veel anderen: ik wilde zorgen voor de cliënten, hen werk uit handen nemen. In het begin ben ik goed gecoacht door mijn collega's. De vrijwilligersavond was een hele mooie aanvulling. Ik heb geleerd niet voor de cliënt uit te lopen, maar achter hem of haar te staan. Vertrouwen te hebben. Natuurlijk doe ik het nog wel eens fout, maar dan zijn er collega's die me daar gelukkig op aanspreken. En eigenlijk leer ik het meest van de cliënten zelf: hun trots als iets zelfstandig lukt, stimuleert mij het meest.' Trots Danny werkt via PSW Werk en wordt begeleid door een jobcoach. Hij heeft vorig jaar zijn school afgerond. Het advies was om drie dagen te gaan werken. 'Maar dat vond ik te weinig. Ik wilde vijf dagen werken en dat is uiteindelijk gelukt. Ik wil me blijven ontwikkelen.' Peter Kunen: 'Danny is een gedreven collega. Wanneer Blik op Werk Certificering PSW Werk verlengd Op 18 september heeft Blik op Werk voor het derde achtereenvolgende jaar bij PSW Werk een externe audit afgenomen. Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut dat zich inzet voor de kwaliteit van dienstverlening op het gebied van duurzame arbeidsdeelname. Het certificaat is een voorwaarde om re-integratietrajecten voor bijvoorbeeld het UWV en de gemeenten uit te voeren. we in een drukke periode allemaal een uur eerder beginnen, doet Danny gewoon mee. Hij neemt de taken serieus en spreekt waar nodig ook anderen aan op hun verantwoordelijkheid. Zijn zelfvertrouwen is enorm gegroeid in de tijd dat hij hier is.' Danny: 'Ik werk in het magazijn; ik hou samen met mijn collega Vincent het magazijn netjes en overzichtelijk. Ik vind het knap dat ik in een regulier bedrijf werk. Ik voel me hier heel erg thuis en ben trots dat ik hier mag werken. Het liefst blijf ik bij Jekill & Hyde tot mijn 67ste.' Peter glimlacht: 'Dat is wederzijds.' Motorweekend in de Ardennen Jekill & Hyde ontwikkelt en produceert elektronische regelbare uitlaatsystemen voor motoren, zodat er een 'diep en warm geluid' ontstaat. Die warmte lijkt in het DNA van de organisatie te zitten, want er is veel aandacht voor het persoonlijk welbevinden van werknemers. Zo af en toe gaat een groep collega's een weekend naar de Ardennen. Op de motor, uiteraard. Iedereen die wil mag mee, dus ook Danny. 'Ik vond het spannend hoor, ik was eerder nauwelijks in het buitenland geweest en had nog nooit achterop een motor gezeten. We waren met tien motoren en een busje voor de spullen. We hebben een geweldig weekend gehad. We hebben samen motor gereden en op een camping gekampeerd. Het is me heel erg goed bevallen, dus bij het volgende weekend ga ik weer mee!' Zonder één kritische opmerking heeft de auditor een positief advies uitgebracht om het Blik op Werk certificaat te verlengen. Het bestuur van Blik op Werk heeft dit advies overgenomen: PSW Werk is wederom gecertificeerd! De auditor was zeer te spreken over zijn bevindingen bij PSW Werk. Hij benadrukte dat PSW Werk de afgelopen drie jaar gegroeid is naar een professionele organisatie die de zaken goed op orde heeft. Het rapport van de audit is gepubliceerd in de landelijke kwaliteitsgids en op de website van Blik op Werk.

5 8 9 Officiële opening AC Heytse 'Het AC is een aanwinst in onze straat' Zelfs de zon ging er van schijnen, zo gezellig was de inloopmiddag op 20 juni. De dag ervoor was AC Heytse officieel geopend door burgemeester Arno Verhoeven van Leudal. Deze middag stonden de koffie en de wafels klaar om alle mensen in de buurt, familieleden en andere belangstellenden het nieuwe activiteitencentrum te laten zien. Regionaal onderwijs-zorgplatform van start Handen ineen voor passende onderwijs zorg arrangementen De Herman Broerenschool (HBS) in Roermond, Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg (SSONML) en PSW richten samen een regionaal onderwijs-zorgplatform op. Doel van de samenwerking is: het realiseren van een sluitende onderwijs-zorg keten in Noord- en Midden-Limburg voor kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking. Zodat deze kinderen/jongeren passend onderwijs en passende zorg kunnen krijgen, zonder dat inhoudelijke, financiële, organisatorische of logistieke belemmeringen daarbij in de weg staan. Activiteitencentrum Heytse Activiteitencentrum 'AC Heytse' biedt sinds januari 2014 dagbesteding aan mensen met een matige of ernstige verstandelijke beperking. Het activiteitencentrum is gerealiseerd als antwoord op de vervoersbezuinigingen. Cliënten die in Heythuysen wonen, krijgen nu dagbesteding dicht bij huis. Het is een voormalig kinderdagverblijf, dat PSW heeft laten verbouwen tot een modern, ruim en licht activiteitencentrum. Momenteel werken er 39 cliënten in verschillende groepen: twee Judith Geurts Projectleider Junior Noord groepen voor senioren, drie groepen voor arbeidsmatige dagbesteding en één groep voor cliënten met een ernstige verstandelijke beperking en/of cliënten die veel structuur en duidelijkheid nodig hebben. Vanaf het begin voelen cliënten en medewerkers zich er thuis. Zo thuis, dat het tijd werd om gasten te ontvangen. Welkom Iedereen werd welkom geheten door cliënten van AC Heytse. Bezoekers kwamen massaal het nieuwe AC bewonderen. Begeleidster Margaret Klok: 'Ik ben onder de indruk van de opkomst. Er is veel belangstelling vanuit familieleden, maar ook vanuit de buurt.' Ze hoopt dat mensen vaker binnen komen lopen. Eén buurtbewoonster neemt het zich ter plekke voor: 'Ik vind het wel gezellig hier. Ze maken mooie spullen, dus misschien kom ik nog wel eens langs om producten te kopen.' En dat is precies de kracht van zorg dicht bij huis. Margaret: 'Cliënten kennen de buurt al lang omdat ze er wonen. Niet alleen vrijwilligers en familieleden, maar ook buurtbewoners die ze nu overdag ook bijvoorbeeld in de supermarkt treffen. Ze genieten van het maken van een praatje. Dat er vanuit de omgeving van het AC ook betrokkenheid is, zie je terug op de open dag.' Goede reacties Buurtbewoner Frits Hebben ziet het activiteitencentrum als een aanwinst in zijn straat: 'Het gebouw is nu veel mooier en voor de cliënten die hier zijn is het een hele fijne plek. Ik ben blij dat het hier is.' Vrijwilligster Mia Vullers: 'Ik heb mijn hele leven gezegd: ik ga nooit vrijwilligerswerk doen. Mijn kleindochter werkt bij AC Heytse en heeft me overgehaald. Nu werk ik er één dagdeel in de week als naaister. Ik zorg bijvoorbeeld voor het omzomen van schorten. Ik doe het met heel veel plezier. Het mooiste vind ik, en dat zie je vandaag ook, dat er een warm contact is tussen de cliënten en de mensen uit de buurt.' Rianne Claessen bevestigt deze uitspraak als ze straalt: 'Sjoeën dat het zo druk is. Ik hou van de gezelligheid en vind het leuk om met mensen te lachen. Het is een fijne dag.' De Herman Broerenschool en SSONML bieden (onder meer) speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen. De twee onderwijsorganisaties en PSW werken al jaren succesvol samen. PSW biedt expertise en inzet van uren op de scholen van HBS en SSONML voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben: Zorg in Onderwijs. De drie organisaties hebben daarnaast gezamenlijk een project Onderwijs in Zorg gehad ( ), waarbij expertise en inzet van het speciaal onderwijs werd ingezet in de KDC's van PSW. Gewoon anders, anders gewoon Zowel onderwijs als zorg hebben te maken met grote veranderingen. In het onderwijs is in augustus 2014 de wet Passend Onderwijs ingevoerd; in de zorg wordt in 2015 de Jeugdwet van kracht. Het gedachtegoed waarop beide transities gebaseerd zijn, past uitstekend bij de visie en de samenwerking van de drie partners: elk kind heeft recht op passend onderwijs en passende zorg! Door deze samenwerking nieuw leven in te blazen, hopen de platformpartners de kwaliteit van zorg-onderwijs een extra impuls te geven. En vooral: de zorg-onderwijs arrangementen beter af te kunnen stemmen op individuele kinderen en jongeren. Integrale samenwerking rond passende kinderopvang Passende kinderopvang betekent dat kinderen met een vraag naar specialistische begeleiding, die ook geboden krijgen. Dicht bij huis, namelijk in de gewone kinderopvang. Dit is het kader van het project 'Gewoon anders, anders gewoon', dat op 18 juni 2014 gepresenteerd werd in de gemeente Beesel. Een werkgroep bestaande uit medewerkers van PSW, KDC t Rovertje, Kleur, Kentalis, Mutsaersstichting en Integrale vroeghulp heeft het initiatief genomen om samen passende kinderopvang voor het kwetsbare kind dicht bij huis, dus in de gemeente Beesel, te organiseren. Sinds 1 mei is Judith Geurts projectleider Junior Noord. Ze heeft als taak om PSW Junior in Noord-Limburg op de kaart te zetten. Judith is met gemeentes in gesprek over de vraag hoe ze passende kinderopvang binnen hun gemeente kunnen bieden. Partners binnen het onderwijs en de reguliere kinderopvang die de visie op de kwaliteit en inhoud van de kindzorg delen met PSW, zijn enthousiast over een samenwerking. In de PSW Junior Info van oktober 2014 staat een interview met Judith. Multidisciplinair samenwerken staat centraal. Hierin delen partners specialistische kennis met de reguliere kinderopvang. Zo kan de kinderopvang nog sneller eventuele ontwikkelingsproblematiek signaleren en kinderen met een hulpvraag beter begeleiden. Deskundig en passend: expertise wordt waar nodig ingezet en zo snel mogelijk weer afgebouwd. Het doel is om uiteindelijk op verschillende niveaus ondersteuning te bieden aan het kind: ambulante ondersteuning op een reguliere plek; waar het kan een reguliere plaatsing in combinatie met behandeling; waar nodig plaatsing in een specialistisch groepje. En ten slotte is er voor kinderen met een zeer intensieve begeleidingsvraag een plek, voor een zo kort mogelijke periode, in een specialistisch behandelcentrum.

6 10 11 Start schooljaar PSW Junior Een foto overzicht van de start van het nieuwe schooljaar van PSW Junior. Dit schooljaar zijn er ontwikkelingsgroepen gestart in Weert, Maasbracht en Baexem/Heythuysen in het kader van de decentralisatie. KDC 't Brombemke - Sint Odiliënberg KDC 't Brombemke - Sint Odiliënberg Ontwikkelingsgroep Weert Ontwikkelingsgroep Weert KDC De Heisterkes - Haelen KDC 't Brombemke - Sint Odiliënberg Ontwikkelingsgroep Maasbracht Ontwikkelingsgroep Maasbracht KDC De Heisterkes - Haelen Ontwikkelingsgroep Baexem/Heythuysen - Heythuysen Ontwikkelingsgroep Baexem/Heythuysen Ontwikkelingsgroep Baexem/Heythuysen - Baexem

7 12 13 Twee nieuwe leden Raad van Toezicht Even voorstellen PSW heeft een Raad van Toezicht (RvT) van vijf personen. Onlangs kwamen er twee functies vacant, vanwege het terugtreden van Ruud van de Tillaar en Marcel van Woensel. Dit voorjaar zijn twee nieuwe leden benoemd: Margo Mulder en Jos Spätjens. Een interview met twee heel verschillende personen die het roerend met elkaar eens zijn als het gaat om de eerste indruk van PSW. 'Een frisse, dynamische club. Alles is gerelateerd aan waar het voor bedoeld is: cliënten en hun ouders. Die sfeer, dat zit in de ziel en de genen van de organisatie.' Via Linkedin werd Margo Mulder geattendeerd op de vacature voor de RvT van PSW en maakte ze kennis met het profiel van PSW. Als wethouder van Heusden is ze geïnteresseerd in de transitie/decentralisatie die momenteel gaande is in de zorg. Ze was niet echt op zoek naar een toezichtfunctie, maar besloot toch te reageren. 'Je kunt vanuit verschillende hoeken kijken naar die transities: vanuit de gemeente, vanuit de politiek, vanuit de zorgorganisaties en vanuit de inwoners. Vanuit mijn achtergrond kan ik daar wat meebrengen voor PSW en ik kan er zelf ook van leren. Het is een wisselwerking.' Jos Spätjens kent PSW al langere tijd, vanuit zijn functies de afgelopen jaren als bestuurder van met name V&V (Verzorging & Verpleging) organisaties in de regio. Hij wil zijn jarenlange ervaring graag inzetten voor deze organisatie. 'Ik voeg senioriteit toe. Ik heb ervaring met hoe je naar vastgoed en cijfers kijkt, hoe risico's moeten worden ingeschat, hoe bestuurder en management functioneren.' Keuzes Beide toezichthouders kozen bewust voor een organisatie in het sociale domein. Margo Mulder: 'Ik wil me graag inzetten voor mensen in een kwetsbare positie; dat ligt wel aan de basis van mijn keuzes. Mensen met een (licht)verstandelijke handicap kunnen gemakkelijk tussen wal en schip raken in de samenleving. Het gaat erom een goede balans te vinden tussen wat mensen zelf kunnen en wat de samenleving moet bijdragen. PSW heeft daar een taak in. Ik wil dat graag 'mede' in de gaten houden.' Jos Spätjens: 'Het gaat om een goede balans tussen zakelijkheid en bedrijfsvoering enerzijds en de maatschappelijke functie anderzijds. PSW is geen 'centenfabriek' waar winst het doel is; maar het is tegelijkertijd belangrijk om goed om te gaan met de middelen.' Reputatie Na drie RvT vergaderingen en een aantal werkbezoeken bij voorzieningen van PSW is de indruk nog steeds positief. Margo Mulder: 'Bij alles wat ik lees en zie en hoor word ik steeds enthousiaster. Tijdens werkbezoeken en in gesprek met de mensen die je daar tegenkomt, merk je dat het beleid consistent is. Het uitgangspunt van de transities, zoals werken in de wijk en in de maatschappij, cliënten en ouders betrekken, lijken van nature normaal bij PSW. Het is meer dan meegaan met een hype; je herkent het bijna in de genen.' Jos Spätjens: 'PSW heeft sinds jaar en dag een goede reputatie en uitstraling. De Taak en de formule zijn meer dan kreten en slogans. Het adagium cliënt en ouders centraal wordt hier waargemaakt. Mijn indruk is dat bestuurder en managers van PSW nog niet zijn losgezongen van waar het om gaat, zoals je in andere organisaties soms wel ziet. Zo'n organisatie, daar wil ik graag bijhoren.' Gepaste afstand en soms heel dichtbij De toekomst De toekomst is spannend. Er zijn stelselwijzigingen en bezuinigingen op komst. 'Is PSW voldoende toegerust om het echt anders te doen als dat nodig is?' vraagt Jos Spätjens zich af. 'PSW zit heel dicht op de mensen: de cliënten, ouders en medewerkers. Dat is de bedrijfscultuur. Maar dat maakt een organisatie ook kwetsbaar. Wat gebeurt er als er pijnlijke ingrepen gedaan moeten worden? Kunnen we het volhouden zoals we het nu doen? Zoeken we voldoende naar innovaties?' Margo Mulder: 'Het is onze opdracht om de komende jaren onze missie/visie in stand te houden in een veranderende wereld. PSW is een financieel degelijke organisatie. De afgelopen jaren is in het klein al veel gebeurd. Er wordt geanticipeerd op de toekomst, bijvoorbeeld in het vervoer van cliënten. Dat schept vertrouwen in de toekomst.' Toezicht houden? PSW werkt op basis van de zogeheten Governance Code voor de zorgsector. Daarin staan afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen bestuurder en toezichthouders. Jos Spätjens: 'Marc is de baas van PSW. Onze opdracht is te toetsen wat Marc doet. Wij vervullen de rol van werkgever. Hoe doe je dat? Als je de verdeling in de Governance code te letterlijk neemt, is het niet meer zinvol. Van mij 'mag' de RvT alles vragen en weten. Anders krijg ik als toezichthouder nooit verwantschap met de organisatie. Verder werken we op basis van vertrouwen.' Margo Mulder: 'Het zwaartepunt van de functie als toezichthouder vind ik de klankbordfunctie voor de bestuurder rondom visie en strategie. Natuurlijk hebben we ook een controlerende functie. Valkuil is voor mij dat ik de inhoud zo leuk vind. Ik functioneer het best als ik me daarin verdiep en me betrokken kan voelen. Dat is mijn eigen stijl van werken. Daarbij moet ik goed bewaken dat ik voldoende afstand houd en de bestuurder zijn werk laat doen. Dat dilemma heb ik ook als wethouder. Ik ben geïnteresseerd in wat het beleid met mensen doet. Maar om zakelijke beslissingen te kunnen nemen, is ook een zekere afstand nodig.' Jos Spätjens: 'Gepaste afstand en soms heel dichtbij; dat is het koord waarop je moet dansen!' Waardevol beeld Over de samenstelling van de huidige RvT zijn beiden te spreken. 'De RvT is zeer gemengd samengesteld: mensen met een heel verschillende achtergrond. We kijken allemaal vanuit een andere hoek, op een andere manier en met een andere focus. Met elkaar kan dat een waardevol beeld geven.' Jos Spätjens (1952) Margo Mulder (1969) Margo Mulder woont in Vlijmen (Noord-Brabant). Ze is klinisch psycholoog en volgde haar opleiding daartoe achtereenvolgens aan de universiteiten van Tilburg (propedeuse), Nijmegen (doctoraal) en RINO ZUID (postdoctoraal). Daarnaast volgde ze verschillende andere opleidingen op het gebied van zorg. Margo Mulder werkte als klinisch psycholoog in het St. Elisabethziekenhuis, Tilburg (va 2008). Sinds 2010 is ze wethouder voor de PvdA in de gemeente Heusden (portefeuille: Financiën, Vastgoedbeleid, Sociale Zaken, Wijk- en Buurtgericht werken, Recreatie en Toerisme, Milieu, project Hart voor Oudheusden). Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is haar portefeuille gewijzigd en ligt de focus op AWBZ/WMO, zorg/welzijn en Particiaptie en vastgoedbeleid. Daarnaast is ze voorzitter Portefeuillehouderoverleg Arbeidsparticipatie, Hart van Brabant (samenwerkingsverband 9 gemeenten in Midden Brabant; va 2012) en lid van het Dagelijks Bestuur Baanbrekers (fusieorganisatie inter-gemeenschappelijk sociale dienst en sociale werkvoorziening van Waalwijk, Heusden en Loon op Zand), waar ze tot de gemeenteraadzverkiezingen in 2014 voorzitter van was. Jos Spätjens woont in Roermond. Hij begon zijn loopbaan in 1970 als (leerling) A verpleegkundige in Sittard. Sindsdien heeft hij verschillende opleidingen op het gebied van management, bestuur en toezicht gevolgd. Vanuit de primaire zorg is hij via diverse functies in het middenkader doorgegroeid naar directie- en bestuursfuncties, met name in de (V&V) zorgsector. Daarnaast heeft hij uiteenlopende (neven)functies bekleed, met name op het gebied van advies en toezicht in de (V&V)zorg, maar ook daarbuiten. Van was Jos Spätjens voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Noord en Midden Limburg. Naast de Raad van Toezicht van PSW heeft hij de volgende nevenfuncties: Programmamanager intervisieleergangen voor bestuurders in de zorg, Neyenrode University te Breukelen (va 2013) Adviseur Kersten Revalidatie Techniek BV te Roermond (va 2011) Docent aan de Health Management School, Boekarest Roemenië (va 1997) In memoriam Eugene Driesen Overleden 7 april 2014 Eugene woonde sinds 2007 in WBC Lindelaan in Roermond. Daarvóór woonde hij bijna 25 jaar in 'Kastanjehof'. Sinds 1997 werkte Eugene binnen AC Maasbracht, waarvan de laatste jaren onder andere binnen de seniorengroep. Hij hield van gezelligheid: koffie drinken en praatjes maken, het liefst in combinatie met een sigaretje. Eugene woonde heel graag Roermond. Hij had een zeer broze gezondheid en is 75 jaar geworden. Adieu Remunjse sjtraote, adieu Munstercafé en Jansse Kwikke, adieu Keesheukske en de visboer, adieu ich mot uch gaon verlaote, nooit kom ich nog trök. De doeve in de rattetore, de bloome op 't Sjtasieplein, Chrisjtoffel op de kirktore, hae waak euver ederein. Toot zeens dan, al geer sjtille sjtraote, Toot zeens kapel en Munsterkirk. Hoije hè, ich mot uch gaon verlaote, 't geit uch goot en haaj uch sjterk. Sonja van Herten

8 ste vrijwilliger van PSW Liesbeth Jacobs - van Hoef uitnodiging Kerstmarkt PSW in Creatief Centrum Weert zaterdag 13 december 2014 zondag 14 december 2014 van uur U BENT VAN HARTE WELKOM! In februari 2014 is Liesbeth Jacobs - van Hoef gestart als vrijwilligster in het Creatief Centrum in Weert. Met veel plezier en enthousiasme, maar niet wetende dat zij de 400ste vrijwilliger van PSW is. Het is bijzonder dat 400 mensen zich belangeloos in willen zetten voor de cliënten van PSW. Een goede reden om aan Liesbeth te vragen wat haar drijft om iedere week cliënten te begeleiden in het vervaardigen van allerlei producten van textiel. Liesbeth: 'Ik heb altijd in de ouderenzorg gewerkt als helpende. Eigenlijk trekt het werken met mensen met een verstandelijke beperking me al heel lang, maar juist vanwege mijn werk is dat er nooit echt van gekomen. In de muziekkapel waarin ik speel, spelen twee cliënten van PSW. Toen we een aantal jaren geleden met carnaval in het Creatief Centrum Weert speelden, voelde ik het weer kriebelen. Via mijn collegamuzikanten heb ik me uiteindelijk, nadat ik gestopt was met werken, aangemeld als vrijwilliger.' Het was net zo leuk als ze hoopte en verwachtte: 'In het begin hebben we gekeken bij welke activiteit ik het beste kon aansluiten. Ik heb meegedraaid met kaarsen maken Kerstmarkt Op 13 en 14 december 2014 organiseert PSW een kerstmarkt in Creatief Centrum Weert. Tijdens deze dagen zijn diverse (kerst)producten, gemaakt in de activiteitencentra en ateliers, te bezichtigen en te koop. Programma diverse (kerst)producten van de activiteitencentra en ateliers te koop; streekproducten van Groencentrum Genegenterhof te koop; verse wafels, warme chocomel, glühwein en andere versnaperingen; rondkijken in en rond het centrum; cliënten aan het werk; amusement voor kinderen; en nog meer. en textiel. Omdat ik meer affiniteit en ervaring heb met het werken met textiel en ik hierbij ook actiever kon ondersteunen, werk ik op de maandagmiddag bij textiel. Ik heb het er enorm naar mijn zin. Het is iedere week anders. Als vrijwilliger ben ik er om cliënten te helpen met bijvoorbeeld een draad door de naald te halen, een stukje naaiwerk op de machine te doen of om te ondersteunen bij het tellen van het aantal breisteken. Ik ben blij met de collega's en voel me heel erg thuis en welkom bij PSW. Alsof ik hier al jaren ben. Maar het meeste geniet ik van de interactie met de cliënten in de groep. Cliënten zijn over het algemeen heel eerlijk en open en ik hou enorm van dat contact. Ik kan het iedereen aanraden!' Adres Creatief Centrum Weert Graafschap Hornelaan 88, 6004 HS Weert Parkeren Er is beperkte parkeergelegenheid op het terrein van Creatief Centrum Weert. Op het parkeerterrein van de nabij gelegen school en sporthal kunt u eveneens gratis parkeren. PSW PSW biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking bij wonen, dagbesteding/werken/onderwijs en vrije tijd. Het beloven twee sfeervolle dagen te worden in Creatief Centrum Weert. Zeker de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen! U bent van harte welkom! Vijf jaar midden in de samenleving PSW in Reuver PSW heeft bijna vijf jaar geleden de deuren van het Activiteitencentrum (AC) en de Woonbegeleidingscentra (WBC) in Reuver geopend. In de gemeente Beesel was op dat moment nog geen voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Een geheel nieuw terrein dus. Hoe ziet het er na vijf jaar uit? Zijn de cliënten van PSW onderdeel van de gemeenschap in Reuver geworden? Het antwoord is volmondig 'ja'. In deze vijf jaar hebben cliënten van PSW echt hun plek gevonden in de lokale samenleving. De bewoners van het WBC doen jaarlijks actief mee aan de burendag en zijn regelmatig te vinden (op het terras) in het centrum van Reuver. Sommige cliënten onderhouden kinderboerderij Dierenrijck, werken groepsbegeleid bij Jalema of helpen als vrijwilliger bij de (tot voor kort) jaarlijkse theaterfietstocht in de zomer. En de initiatieven blijven komen. Een greep uit de projecten: Vrijwilligerswerk in woon- en zorgwijk Bösdael Bösdael is een nieuwbouwwijk in Reuver waar jong en oud door en met elkaar woont en leeft. De wijk bestaat uit appartementen, een sporthal, grand café en een basisschool. Ouderen krijgen er zorg vanuit de Zorggroep. Een aantal cliënten van PSW Werk werken in de wijk. Sinds februari 2014 werken ook cliënten vanuit AC Reuver in de vorm van een groepsbegeleide activiteit in Bösdael. Inmiddels zijn er meer dan 10 vrijwilligers actief. De werkzaamheden die zij doen zijn heel divers. Van koffie inschenken en het ondersteunen van activiteiten in een van de huiskamers, tot de vaatwasser in- en uitruimen op kantoor, kopiëren of het waterpeil van de schildpaddenvijver in de gaten houden. Vaak werken cliënten samen met werknemers van de Zorggroep of vrijwilligers. Dat gaat heel goed en daardoor leren cliënten, medewerkers en buurtbewoners elkaar steeds beter kennen. Daniëlle Davidts, procesbegeleider vrijwilligers van de Zorggroep: 'Het is heel leuk om cliënten van PSW in het dorp tegen te komen. Ik word met enige regelmaat aangesproken in de supermarkt bijvoorbeeld.' Audrey Reutelingsperger begeleidt het project vanuit PSW: 'Ik ben trots op het project. We kunnen nog meer, daar ben ik van overtuigd. Maar het begin is echt goed gemaakt.' Koken en bakken bij Woongoed 2-Duizend en het gemeentehuis Een keer in de twee weken op dinsdag ruikt het in het atrium van Woongoed 2-Duizend heerlijk naar zondagse soep. Dan kookt en bakt een groep cliënten van PSW samen met begeleidster Claudia Thoonen soep en cake voor de werknemers van Woongoed 2- Duizend. Claudia: 'We begonnen met de kook en bakactiviteit in het AC, een aantal jaar geleden. Maar we wilden steeds meer naar buiten toe, participeren. Sinds ruim een jaar werken we bij Woongoed 2- Duizend. In eerste instantie maandelijks, inmiddels koken we er iedere twee weken. Het werken in een ander omgeving biedt leermogelijkheden. Iets vragen aan een van de werknemers van Woongoed 2-Duizend is bijvoorbeeld spannend en moeilijk, maar is ook een geweldige manier om sociale vaardigheden te oefenen. Ik ben blij dat we de kans krijgen om dit werk hier te doen. Net als in het gemeentehuis, waar we af en toe voor koken. Mensen en organisaties geven ons daarmee de kans om mee te doen en iets te betekenen in en voor de plaatselijke samenleving.'

9 16 17 Gastvrouwen en -heren in gezondheidscentrum Pro Vita De huisartsen, apotheek, de fysiotherapiepraktijk, Rubicon jeugdzorg, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en alle andere gebruikers van het gezondheidscentrum 'Pro Vita' in Reuver denken erover om een balie te maken voor de gastheren en -vrouwen. Dat betekent dat ze willen investeren in deze functie. Een compliment voor de gastvrouwen en gastheren die hier sinds februari 2014 deze functie vervullen. Zij worden ondersteund door jobcoach Yvonne Maessen van PSW Werk. Het project is ontstaan op initiatief van de gemeente. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hier de kans om werkervaring op te doen. Voor sommigen is het doel om door te stromen naar (betaald) werk, afhankelijk van de mogelijkheden. Gemiddeld werken de gastvrouwen en -heren drie à vier dagdelen in het centrum. Een van de gastvrouwen is Laura Niesen. Ze ging naar de gemeente om, na een lange zoektocht naar administratief werk, bijstand aan te vragen. De consulente van de gemeente vroeg haar of het gastvrouwschap iets voor haar was. Laura: 'Dat ik hier kwam werken was uiteindelijk veel sneller geregeld dan de uitkering! Ik werk hier nu een paar maanden met veel plezier. Ik ben nog altijd op zoek naar een betaalde baan. Wie weet, misschien kom ik via dit werk in contact met een nieuwe werkgever.' (Inmiddels is Laura gestart met een werkervaringsplek binnen een bedrijf in Roermond, met zicht op een betaalde baan, red.). Gastvrouw Sylvia Kunze heeft last van nek- en rugklachten. Door de afwisseling tussen lopen en staan die het werk als gastvrouw haar biedt, kan ze er in deze functie goed mee omgaan. Ze hoopt dan ook een baan als gastvrouw te vinden. Tot die tijd heeft ze het uitstekend naar haar zin bij Pro Vita. Sylvia: 'Ik vind het geweldig om hier te werken. We wijzen bezoekers de weg in het gebouw. Maar we zoeken ook naar andere manieren om te ondersteunen. Ik vind het fijn om in gesprek met de gebruikers van het gebouw bij te dragen aan een goed gezondheidscentrum.' Werken bij de PLUS Sinds een paar jaar werken cliënten vanuit AC Reuver bij supermarkt PLUS. Daarnaast werkt één cliënt van PSW Werk met een arbeidsovereenkomst en ondersteuning door een jobcoach in de supermarkt. De samenwerking bevalt beide partijen bijzonder goed! De PLUS heeft in september na een verbouwing van twee weken de deuren van een heel vernieuwde supermarkt geopend. Bij de officiële opening hadden de cliënten van PSW een mooie rol: zij mochten samen met burgemeester Petra Dassen-Housen een confettikanon afschieten! Tevens werd er die avond geld ingezameld voor een uitstapje. Het geld kwam bovenop de cheque van 500,- die Peter Savelkoul, eigenaar van de PLUS, al had uitgeschreven. Het totale bedrag komt uit op 1100,-. Hiervan gaan de cliënten binnenkort een mooi uitstapje maken. Omdat regelmatig een van de vrijwilligers een baan vindt, zijn er veel wisselingen in het team. Yvonne Maessen: 'Dat is positief voor die persoon en vraagt flexibiliteit van de gastheren en -vrouwen. Het is een heel gedreven team, daarom lukt het.' Werken op basisschool Meander Soumia Zoubai is één van de cliënten van PSW die op basisschool Meander in Offenbeek werkt. Zij wordt intensief begeleid door vrijwilligster Marie-Louise Oliveira. Hierdoor kan ze haar bijdrage leveren op school. Vast onderdeel is de was. Met een kar gaan Soumia en Marie-Louise langs de klassen. Elke klas krijgt een nieuwe handdoek, theedoek en een bordenwisser. Maar er zijn ook andere klusjes. Soumia: 'Het liefst slijp ik potloden. Maar dat hoeft niet altijd.' Wat er moet gebeuren is iedere week anders. In gesprek met leerkrachten wordt er gekeken welke werkzaamheden er gedaan kunnen worden. Soms vragen leerkrachten om de zolder van het lokaal te stofzuigen of om bepaalde knutselwerkjes in te pakken. Andere werkzaamheden zijn het vegen van het schoolplein, de kalender inbinden of de postvakjes van de leerkrachten schoonmaken. Op initiatief van uitgeverij Stichting Achterland verschijnt eind november het boek Limburg, literaire reis langs het water. Het boek bestaat uit zwart-wit foto s van zo n dertig markante plekken langs of in de nabijheid van Limburgse wateren, afgewisseld met literaire teksten. De plekken ( landmarks ) in het boek werden geadopteerd door bekende Limburgse maatschappelijke organisaties. Zo adopteerde PSW Genegenterhof in Grathem; een traditionele carréboerderij die één geheel vormt met het omliggende, karakteristiek Midden- Limburgse landschap.

10 18 19 Medewerker in beeld 'Wat goed is, is goed. Maar het kan altijd beter' Sinds 15 september is Nard Lamerigts teamleider Wonen Roermond, locaties WBC Spoorlaan Noord en WBC Koninginnelaan. Hij zit nog midden in de periode waarin hij kennismaakt met cliënten, ouders/verwanten, medewerkers en andere collega's. Het is nog pril, maar ondanks dat is het gevoel al goed: 'Ik ben nu een paar weken teamleider bij PSW en ik kom iedere dag met een glimlach op het werk en ga met een glimlach ook weer naar huis. Ik voel me op mijn plek.' Jeugdhulpverlening Nard Lamerigts heeft tot nu toe gewerkt in de jeugdhulpverlening. De eerste tien jaar van zijn werkzame leven als groepsbegeleider in leefgroephuizen voor jongeren met een verstandelijke beperking. In die tijd verhuisde hij van het zuiden naar Utrecht. 'Ik hield ervan om met de jeugdigen en hun ouders aan het werk te zijn, maar was nieuwsgierig naar het proces vóórdat de jongeren in een leefgroephuis terecht kwamen. Zo kwam ik bij Bureau Jeugdzorg in Amsterdam terecht. Eerst als jeugdhulpverlener, later als teamleider.' Dat was het moment waarop Nard, inmiddels samen met zijn gezin, in Roermond ging wonen. 'Ik heb toen een aantal verschillende functies gehad bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en later de Raad van Kinderbescherming. De laatste jaren was ik teamleider Ondersteunende Diensten bij de Raad voor Kinderbescherming. Ik miste op die plek het cliëntcontact. Ik wilde niet praten over de cliënten waarvoor de organisatie zich inzet, ik wilde er tussenin zitten.' Dus besloot Nard om verder te kijken. De vacature teamleider Wonen van PSW kwam voor hem op een mooi moment: 'Ik herkende mezelf helemaal in het gevraagde profiel. En nu zit ik hier' Cliënt staat centraal Nard kende PSW zijdelings: 'Ik wist via kennissen die hier werken dat PSW een organisatie is waar de cliënt echt centraal staat. Dat was precies waar ik naar op zoek was. Tijdens het eerste gesprek in het Centraal Bureau voelde ik dat dat beeld klopte. Het gebouw ademt waar de organisatie voor staat; cliënten zijn er echt aanwezig. Vooral tijdens de tweede sollicitatieronde. Het was een ochtendvullend programma waarin ik heb gesproken met onder meer cliënten, ouders/verwanten en Ik voel me op mijn plek medewerkers van het team. Ik wist: als ik aan het einde van de ochtend nog enthousiast ben, dan weet ik ook zeker dat het klopt. Maar na het gesprek met de cliënten was het wat mij betreft al beklonken; ik heb genoten van dat gesprek en de vragen die ze stelden. Of ik tijd had voor vragen als de deur van mijn werkkamer open stond, bijvoorbeeld.' Samen met het team Natuurlijk heeft Nard nagedacht over hoe hij zijn teamleiderschap in gaat vullen. Hij wil graag samenwerken met de medewerkers en hij heeft het vertrouwen dat dat met deze teams ook kan: 'Het zijn geweldige teams. De medewerkers werken iedere dag met onze cliënten en zij weten wat er dagelijks gebeurt. Ik zou stom zijn om daar geen gebruik van te maken.' Dat betekent dat Nard zijn ogen en oren open houdt: 'Ik ben nieuwsgierig naar hoe de processen lopen, vraag dus regelmatig aan medewerkers om mij uit te leggen wat ze doen en waarom. Ik zie in de korte tijd dat ik hier nu ben, veel goede dingen. Wat goed is, is goed. Maar wat goed is kan misschien ook beter. Dat is natuurlijk ook mijn taak als teamleider. Ik weet dat PSW bezig is met lean werken. Dat vind ik interessant. Ik heb er zin in om samen met het team te kijken naar wat goed is en wat er eventueel beter kan. Zodat mijn kennis en ervaring en die van het team terugvloeit naar dat wat belangrijk is voor de cliënt en voor PSW. Daar wil ik me echt voor inzetten.' Zo woon ik 'Hier zijn we thuis' John en Lisan (15) Verheijen zijn vader en dochter. Ze krijgen beide ambulante begeleiding van PSW Thuis. Samen met vrouw/moeder Lilian en dochter/zusje Sandra wonen ze in een huis aan de rand van Nederweert. Lisan is er geboren, John komt eigenlijk uit Weert, maar woont inmiddels met veel plezier in Nederweert: 'Het is lekker rustig hier, en toch hebben we alles in de buurt. We wonen dicht bij mijn schoonouders en PSW is altijd in onze nabijheid voor als er thuis of op het werk iets niet loopt. Dat is fijn. Ik zou niet graag ergens anders willen wonen, hier zijn we thuis.' Koken Met enige regelmaat kookt Lisan samen met haar persoonlijk begeleider. Lisan: 'Dan maak ik wat ik lekker vind. Normaal kookt papa, hij maakt Hollandse kost. Ik kook liever spaghetti, macaroni of taco's. Het gaat goed, ik kan inmiddels bijna zelfstandig koken.' John: 'Lisan kookt heel lekker! Soms helpt ze mee als ik kook. We helpen elkaar. We doen het samen.' Ook in het huishouden helpt Lisan soms mee. Zo kan ze thuis lessen in de praktijk brengen die ze leert op Het Kwadrant in Weert, de school waar Lisan praktijkonderwijs volgt. Verkeersregelaar John werkt als verkeersregelaar. Onlangs heeft hij zijn diploma gehaald. John wordt gedetacheerd aan onder andere de politie en Rijkswaterstaat in Limburg, Brabant en Gelderland. John houdt van verkeer: 'Ik ben graag onderweg. Ik heb ook als taxichauffeur gewerkt en als het nodig is rij ik ook voor PSW. Als cliënten van PSW op vakantie gaan, breng ik ze bijvoorbeeld naar Schiphol. Ik doe het omdat ik het leuk vind. En het is fijn om iets voor anderen te kunnen betekenen.' Vrijwilligerswerk John en Lisan zijn betrokken bij hun omgeving. Ze doen allebei vrijwilligerswerk in de buurt. Als verkeersregelaar is John werkzaam bij de jaarlijkse truckrun en ieder jaar met NL Doet helpen ze bij een vrijwilligersactie in Nedeweert. Dan helpt John bijvoorbeeld bij het opknappen van het Thomashuis of Jong Nederlandgebouw en Lisan bij het rondbrengen van hapjes bij de ouderen in het verzorgingshuis. Lisan: 'Ik vond het Midden in de samenleving altijd lastig om contact te maken met vreemde mensen. Mijn begeleidster van PSW Thuis kwam op het idee om af en toe vrijwilligerswerk te doen. Naast het werk voor NL Doet was ik afgelopen jaar vrijwilliger bij het RascalFest, een muziekfestival in Nederweert. Ik heb drinken ingeschonken. Ik heb heel veel plezier gehad en veel geleerd, want inmiddels gaat het contact maken me veel beter af, óók op school en op stage. Zonder ondersteuning van PSW had ik die stappen niet gemaakt. Ik heb zelfs al zin in de volgende editie van het festival!' Tienjarig jubileum WBC Melick Op zaterdag 14 juni vierde WBC Melick het tienjarig bestaan. Onder de genodigden was ook burgemeester Monique de Boer-Beerta van de gemeente Roerdalen. Samen met bewoner Geert Timmermans knipte zij het lint door om de jubileumdag officieel te openen. Naast familie van de bewoners, medewerkers van PSW, bekenden en vrijwilligers vonden ook veel buurtbewoners en leden van de buurtvereniging en het oranjecomité hun weg naar het jarige WBC. Een teken dat de bewoners van het WBC een duidelijke plek in de lokale samenleving van Melick hebben ingenomen. Samen genoten de aanwezigen van een feestelijke dag met onder andere door ouders en verwanten heerlijk zelfgemaakt gebak. 's Avonds genoten bewoners, ouders/verwanten en medewerkers van een diner en sloten ze de dag, onder muzikale begeleiding van DJ Maarten (bewoner van WBC Lindelaan), feestelijk af. WBC Melick dankt iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan deze geslaagde dag!

11 20 21 Ondersteuning bij communicatie, dagstructuur en ontwikkeling ipads in AC Reuver Ruim 30 cliënten van Activiteitencentrum (AC) Reuver van verschillende niveaus bezitten een eigen ipad. Het aantal gebruikers blijft maar groeien. Sinds begin 2014 coördineert ondersteunend begeleidster Sanne Sprenger het ipadgebruik binnen AC Reuver. Sanne: 'Ik werd gevraagd vanwege mijn taak als begeleider van de computeractiviteit. Ik was meteen enthousiast. En eigenlijk gaat het nog veel beter dan ik had verwacht.' Voor iedereen De ipad kan ingezet worden voor alle cliënten die AC Reuver bezoeken. Een ipad kan 'gevuld' worden met allerlei verschillende apps (programma's). Deze apps kunnen een antwoord zijn op verschillende hulpvragen. Sanne: 'Veel vragen gaan over ondersteuning bij communicatie en dagstructuur, maar ook over het ontwikkelen van taal- en rekenvaardigheden of motoriek. Daar kan de ipad bij helpen. Ook op de zorggroepen hebben cliënten een ipad. Vooral voor actie-reactiespelletjes en het dagschema.' Cliënten hebben het gebruik ervan verbazingwekkend snel onder de knie. Sanne: 'Grote meerwaarde ten opzichte van de computer is dat er geen muis of toetsenbord 'tussen' zit. Dat is duidelijker voor veel cliënten. Daarnaast kunnen verschillende velden, zoals reclameblokken of het verlaten van een app, uitgezet worden. Cliënten kunnen dus nooit per ongeluk op een verkeerd knopje drukken.' Yannick Galema bedient bijvoorbeeld volledig zelfstandig een puzzel-app. Yannick: 'Ik puzzel het liefst met de ipad. Dan zet ik er een foto op van de vakantie of van thuis en kies ik het aantal stukjes. Dat gaat prima.' Als de gekozen puzzel toch iets te moeilijk blijkt, tikt Yannick drie keer op zijn scherm en zoekt een kleiner aantal stukjes op bij dezelfde afbeelding. Probleem opgelost! Maatwerk De ipad biedt niet alleen veel mogelijkheden door de grote hoeveelheid apps, maar ook omdat de meeste apps gepersonaliseerd kunnen worden. Zo is er echt sprake van maatwerk. Heeft een cliënt moeite met de volgorde van handelingen bij het tandenpoetsen? Dan kunnen er foto's van hemzelf en zijn eigen tandenborstel en tandpasta gebruikt worden om hem stapsgewijs te helpen. Eventueel ondersteund met ingesproken teksten door bijvoorbeeld een van de ouders of een vaste begeleider. Michiel Roelofs werkt bij Dierenrijck, de PLUS en op AC Reuver. Al deze verschillende activiteiten vragen om de nodige planning. Hiervoor gebruikt hij de agenda op de ipad. Michiel: 'Mijn moeder zet de activiteiten in de agenda en dan lees ik wat ik moet doen. Als ik moet werken schrijf ik in About My Day wat ik heb gedaan en maak ik foto's. En af en toe schrijft mijn moeder een briefje aan mij in de notitie-app.' Organiseren Sanne houdt zich vooral bezig met het zoeken naar passende apps. Praktisch wordt ze geholpen door Joshua van Rhee, die veel verstand heeft van ipads en haar een hoop installatiewerk uit handen neemt. Sanne: 'Nee, het is geen verplichting om in AC Reuver een ipad te hebben. Al lijkt het inderdaad wel bijna zo. En we hebben zeker ook oog voor cliënten die niet met een ipad (willen) werken.' Er zijn inmiddels wel zo veel ipads in het activiteitencentrum dat er regels zijn opgesteld over het gebruik van de ipads op het AC. Sanne: 'Daarnaast hebben we afspraken met ouders gemaakt over hoe om te gaan met beveiligingscodes, wifi en aansprakelijkheid.' De aanschaf van een ipad is natuurlijk een grote investering voor ouders. Sanne: 'We hebben twee ipads die een cliënt mag lenen, vóórdat er een eigen ipad aangeschaft wordt. Zo voorkomen we dat ouders een ipad kopen die niet gebruikt wordt.' Even wennen Natuurlijk was het voor sommige collega's, ouders en cliënten even wennen. Niet iedereen had of heeft veel ervaring met een ipad. Om ouders wegwijs te maken heeft Sanne handleidingen gemaakt voor verschillende apps. Daarnaast heeft ze een informatiebijeenkomst voor collega's georganiseerd waarin ze de mogelijkheden van de ipad heeft getoond. Inmiddels zijn veruit de meeste ouders, cliënten en collega's heel enthousiast als ze zien welke meerwaarde het biedt. Sanne: 'Ik geloof er ook erg in. Het is heel mooi om te zien hoe de ipad een cliënt ondersteunt in het leren van vaardigheden, communiceren en zelfstandigheid. Het mooiste vind ik nog dat ik zie hoe het zelfvertrouwen van de cliënten hiermee groeit. Het maakt mijn enthousiasme alleen maar groter. De ipads horen er hier inmiddels helemaal bij.' Dagstructuur Sanne: 'Er is een app die met behulp van foto's een dagprogramma weergeeft of de verschillende stappen binnen een activiteit. Wanneer de activiteit of de stap klaar en aangevinkt is, kan de cliënt door naar de volgende activiteit of stap in het proces.' Dit verhoogt de zelfstandigheid van cliënten aanzienlijk. Cliënten kunnen met behulp van deze app zelfstandig van de ene naar de andere activiteit gaan of ze worden ondersteund in het stap voor stap volbrengen van een handeling zoals tanden poetsen of een cake bakken. Communicatie De ipad kan een heel goed communicatiehulpmiddel zijn; er kunnen verschillende apps geïnstalleerd worden waarmee via beelden en iconen gecommuniceerd kan worden. De app He Hajo spreekt zinnen uit voor de cliënt wanneer hij of zij op een pictogram of foto drukt. Een andere app vervangt het communicatieschriftje en biedt de mogelijkheid om, met behulp van foto's en filmpjes, een kort onderschrift en een emotiepoppetje, informatie over het verloop van de dag samen te vatten. Sanne: 'Deze app ondersteunt cliënten om te vertellen wat hen bezighoudt en ouders en collega's om het te begrijpen en vragen te stellen. Het mooie is dat het zelfvertrouwen van cliënten hiermee vaak groeit.' Leren en ontspanning Uiteraard zijn er ook heel veel apps die ondersteunen in het ontwikkelen van bijvoorbeeld motoriek of reken- en taalvaardigheden. Er zijn allerlei actie- en reactiespellen en er is ruimte om te ontspannen. Spelletjes kunnen volledig gepersonaliseerd worden, zowel in beeld als in geluid. Met behulp van foto's, filmpjes en geluidopnames sluit de inhoud van de app naadloos aan bij de belevingswereld en de ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt. Bij het IOC (Info- en ondersteuningscentrum cliënten) van PSW zijn de medewerkers steeds op zoek naar geschikte hulpmiddelen om cliënten te ondersteunen in hun ontwikkeling. Het IOC is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en de weerbaarheid van de cliënten. Het centrum is gevestigd in het Centraal Bureau. Voor meer informatie over communicatiehulpmiddelen kunt u contact opnemen met het IOC via

12 22 23 Annie Huijbregts en Nicole Slangen Training Kinesionomie medewerkers PSW Wie werkt met mensen met verstandelijke beperking komt regelmatig in aanraking met mobiliteitsproblemen bij cliënten. Dat varieert van niet zelfstandig kunnen draaien in bed of opstaan uit de rolstoel, tot moeite hebben met rennen, lopen of in de bus stappen. Annie Huijbregts, (geriatrisch) fysiotherapeut bij Camillus in Roermond, verzorgt trainingen verplaatsingstechnieken voor medewerkers van PSW. Doel van de training is om te leren hoe cliënten optimaal verplaatst kunnen worden, waarbij 'optimaal' geldt voor zowel de cliënt als de medewerker. Dat vraagt enerzijds een goede techniek, anderzijds een juiste bejegening van de cliënt. Nieuwe voorzitter CCOVR Samen de kwaliteit van PSW behouden Sinds juni van dit jaar is Thijs van Lier de nieuwe voorzitter van de Centrale cliënten/ouder/verwantenraad (CCOVR) van PSW. Hij volgt daarmee Monica Hagen op die het voorzitterstokje na 11 jaar heeft overgedragen. Thijs van Lier is lid van de lokale ouder/verwantenraden van AC en WBC Reuver en heeft voorheen bestuursfuncties bekleed in de lokale en centrale medezeggenschapsraad van een collega zorgorganisatie. Zijn ervaring komt in deze tijd van veranderingen goed van pas. Ouders/verwanten willen een extra vinger aan de pols houden en PSW is meer dan ooit gebaat bij ouders/verwanten als klankbord en gesprekspartner. Annie Huijbregts Verplaatsingstechnieken Soms blijkt dat het draaien, tillen of ondersteunen van een cliënt te veel fysieke belasting met zich meebrengt voor medewerkers. Op basis van (specifieke) vragen krijgen teams van PSW één of meerdere dagdelen training verplaatsingstechnieken van Annie Huijbregts. Annie: 'Wanneer het nodig is kijk ik in de praktijk mee, maar meestal beslaat de training één dagdeel en oefenen medewerkers met elkaar. Daardoor ervaren medewerkers ook de kant van de cliënt. Die ervaring kunnen ze meenemen. Dat bewustzijn helpt bij een goede begeleiding.' Fysieke belasting Nicole Slangen is persoonlijk begeleider in woonbegeleidingscentrum (WBC) Melick. Ze heeft de training onlangs gevolgd: 'De training helpt enorm bij het bewust handelen. Ik merk zelf dat ik snel de neiging heb om iemand 'even' te helpen, waardoor ik over mijn eigen fysieke grenzen ga. De training helpt om een cliënt op zo'n manier te ondersteunen, dat we zowel rekening houden met de behoeftes van de cliënt als met die van onszelf. Het effect is onder meer een afname van de fysieke belasting en het in stand houden van een goede conditie. Gelukkig had ik zelf geen lichamelijke klachten, maar collega's die eerder wel last hadden van overbelasting, lijken nu nauwelijks nog hinder te ervaren.' Haptonomie Naast het leren van technieken legt Annie de nadruk op de benaderingswijze van cliënten, vanuit de haptonomie. Annie: 'Haptonomie gaat uit van contact. Met de cliënt, met de handeling en met jezelf. Praktisch betekent dat aandacht hebben voor wat je doet en de persoon met wie je werkt, afstemmen op de ander en transparant zijn, oftewel: zeggen wat je doet en doen wat je zegt.' Hierdoor komt de cliënt vaak beter in beweging, waardoor hij of zij vanzelf meer oefent met bewegen. Samen met het team Met aandacht handelen en afstemmen op het tempo van een ander is niet altijd even makkelijk. Soms gaat dat mis. Dan is het belangrijk dat collega's elkaar daarop wijzen. Annie: 'Daar is een veilige sfeer voor nodig in een team. In de vier, vijf jaar dat ik nu trainingen geef binnen PSW zie ik alleen maar heel gedreven teams die voor kwaliteit gaan. Dat is een prachtig uitgangspunt om elkaar te blijven attenderen op een goede techniek en attitude.' Dit gebeurt ook regelmatig bij WBC Melick. Nicole: 'We houden elkaar scherp en daar ben ik blij mee. We hebben elkaar nodig.' Nicole Slangen Familie van Lier Thijs van Lier (59 jaar) woont in Panningen en werkt binnen het team omgevingsontwikkeling van de gemeente Peel en Maas met als aandachtsveld 'wonen'. Hij is getrouwd met Ans en vader van drie kinderen: Janneke, Maarten en Eefje. Echtgenote Ans is voorzitter van Kans Plus afdeling Peel en Maas. Dochter Eefje werkt bij mensen met een verstandelijke beperking. Het opkomen voor belangen van kwetsbare medeburgers zit er bij het gezin van Lier dus goed in. Dochter Janneke woont sinds maart 2010 in WBC Oude Baan in Reuver en gaat naar de dagbesteding in AC Reuver. Overstap Reuver (gemeente Beesel) lijkt op het eerste gezicht niet de meest voor de hand liggende keuze voor een woon- en werkplek van dochter Janneke. Thijs van Lier: 'Janneke woonde voorheen bij een zorginstelling in Noord Limburg. Het klopt, de afstand in kilometers was korter. Maar de afstand die wij gaandeweg voelden ontstaan in de zorg voor Janneke en in het contact naar ons, werd steeds groter. We zijn uiteindelijk op zoek gegaan naar een nieuwe woonplek voor Janneke en hoorden van de bouwplannen van PSW in Reuver. We zijn erg blij met de overstap. Janneke heeft het in de woning en in het AC prima naar haar zin. En ook wij voelen een wereld van verschil. Korte lijnen, transparantie, mee kunnen denken en mee kunnen praten en vooral goede begeleiding die er echt is voor Janneke.' Bijdrage leveren In juni 2010 werd er een informatiebijeenkomst voor ouders/verwanten van cliënten Een waardevol steentje bijdragen van AC Reuver georganiseerd. Doel: het vormen van een lokale ouder/verwantenraad. Thijs van Lier was één van de eersten die zich aanmeldde. In september was hij voorzitter van de nieuwe raad. Een functie die hij nog steeds bekleedt. Bij WBC Reuver ging het niet veel anders: ook in de LOVR Wonen Reuver wilde Thijs van Lier wel zitting nemen, als secretaris. 'Op twee plekken voorzitter zijn, wilde ik niet. Maar ik wilde wel op beide plekken meedenken en meepraten. Ik ben graag op de hoogte van wat er speelt binnen een organisatie. En ik ben er van overtuigd dat ouders/verwanten daar een waardevol steentje aan bij kunnen dragen.' Overwegingen Vanuit die overtuiging nam hij ook al snel deel aan de centrale cliënten/ouder/verwantenraad (CCOVR) van PSW. Om AC Reuver te vertegenwoordigen, maar ook om op beleidsniveau mee te praten over PSW. Dat doet hij op een rustige en positief kritische manier. Altijd voorbereid en op de hoogte van de ontwikkelingen. Thijs van Lier: 'Ik was in eerste instantie terughoudend toen ik benaderd werd om deze functie te gaan bekleden. Ik ben eigenlijk geen type dat graag op de voorgrond staat. Daarnaast vraagt het voorzitterschap van de CCOVR, zeker in deze tijd van transities, bezuinigingen en veranderingen, tijd en aandacht. We hebben afspraken gemaakt over een goede overdracht en ondersteuning door PSW. Monica Hagen is nu vicevoorzitter. Het is prettig die ervaring te kunnen gebruiken. Ik neem het voorzitterschap voorlopig één jaar op me om te onderzoeken of deze functie te combineren is met mijn baan.' Samen staan voor kwaliteit Thijs van Lier: 'Ik wil de cliënten en ouders/verwanten op een kundige en zinvolle manier vertegenwoordigen. De kwaliteit van zorg staat voor mij voorop. Het zijn roerige tijden in de zorgwereld en er komt veel op ons af. Mijn ambitie is om als ouders/verwanten samen met PSW de kwaliteit die PSW biedt, te behouden. Daar moeten we hard aan werken. Mijn ervaring is dat dit bij PSW ook echt samen kan. Cliënten en ouders/verwanten kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen. Dat is een goede basis om de toekomst tegemoet te gaan.'

13 24 25 Ondersteuning op een reguliere basisschool Gewoon naar school! Phily Bijnens is onderwijzeres in de groep van Timothy op de Basisschool Angela in Echt. Phily: 'Ik zit 36 jaar in het onderwijs en heb altijd met kleuters gewerkt. Dit was mijn eerste ervaring met OSK. En meteen een hele positieve! In het begin denk je: iemand een heel jaar twee ochtenden in de klas, hoe gaat dat lopen? Het moet wel klikken natuurlijk. Achteraf zeg ik: het ging super. De samenwerking verliep prima. En je ziet dat het kind er baat bij heeft. Timothy is dit jaar echt flink gegroeid. Zonder de extra begeleiding vanuit OSK was dat niet op deze manier gelukt en misschien wel helemaal niet. Je kunt als leerkracht, die alleen in de klas staat, geen extra ondersteuning bieden als deze. Ik zie het volgend jaar met Timothy met vertrouwen tegemoet.' Timothy Behan is vier jaar. Binnenkort wordt hij vijf. Timothy ontving twee jaar lang van PSW ondersteuning op school en kinderopvang (OSK) van begeleider Margretha Nijdam. Het begeleidingstraject liep voor de zomervakantie af. Timothy gaat sinds dit schooljaar, net als alle andere kinderen, 'gewoon alleen' naar groep 1 van Basisschool Angela in Echt. Een prestatie die mogelijk is door Timothy's doorzettingsvermogen en een geslaagde samenwerking tussen ouders, reguliere basisschool en PSW. Van één op één begeleiden naar observeren Margretha Nijdam leerde Timothy kennen op de peuterspeelzaal. Timothy zat niet lekker in zijn vel. Hij huilde veel, kon soms boos worden en kreeg weinig aansluiting met andere kinderen. Een moeilijke tijd voor hem, zijn ouders en de peuterspeelzaal. Ondanks de inspanningen die allen verrichtten. De ouders schakelden hulp in om te kijken wat er met hun zoontje aan de hand was. Er was sprake van een ontwikkelingsachterstand. Eén van de stappen die uit het onderzoek voortvloeiden, was OSK. Margretha: 'In het begin gaf ik Timothy bijna volledig één op één begeleiding. Dat had hij op dat moment nodig. We speelden samen en ik hielp hem in het contact met andere kinderen en met conflicten, zelfredzaamheid en verzorging. Heel langzaam kon ik de begeleiding afbouwen. Je zag hem groeien. Timothy is heel gedreven om het goed te doen. Die sterke motivatie heeft hem enorm geholpen! Waar ik in het begin individuele begeleiding gaf, was het op het laatst vooral observeren en alleen nog ondersteunen waar nodig. Je moet je er voortdurend bewust van zijn in welke fase van de begeleiding je zit. De begeleiding heb ik ook afgebouwd door met de onderwijzeres af te spreken dat ik een groepje kinderen begeleid waarin ook Timothy zat. Het mooie is dat je dan ziet dat kinderen elkaar gaan helpen!' Naar de echte school Vorig jaar ging Timothy naar school. In Echt, zijn woonplaats. De stap naar een reguliere basisschool was mede mogelijk door de extra ondersteuning van PSW. Margretha: 'We maakten samen, ouders, school en PSW, afspraken die voor Timothy belangrijk waren. De school ging zonder problemen akkoord dat ik als OSK begeleider met hem mee kwam. De samenwerking was van meet af aan fijn. Timothy mocht zijn schoolcarrière langzaam opbouwen; hij begon met twee ochtenden per week. Dat was mogelijk omdat het kinderdagverblijf meewerkte en Timothy op de dagen dat hij nog niet naar school ging, gebruik mocht blijven maken van de kinderopvang.' Het aantal dagdelen op school werd langzaam uitgebreid. Vanaf carnaval dit jaar gaat Timothy alle dagen naar school. Margretha is er steeds twee ochtenden voor hem gebleven. Op de andere dagdelen draaide Timothy gewoon mee in de klas. En nu, na de zomer, doet Timothy het dus zonder extra begeleiding. Wel nog een keer in groep 1. Met enkele bekende kinderen en een onderwijzeres die hem goed kent. Dat is fijn voor het verdere verloop van zijn schoolcarrière. Waargemaakt Margretha heeft een goede band opgebouwd met Timothy. Dat merkte ze op de ochtenden dat zij in de klas was: 'Timothy zocht me dan op. Terwijl het op de andere dagdelen ook goed ging. De andere kinderen hebben Timothy altijd geaccepteerd. Hij is gewoon één van hen. Dat is mooi. Met hen moet hij verder. Dat ik op school was voor Timothy, vonden de andere kinderen niet raar.' Phily Bijnens is de onderwijzeres van groep 1. Zij vult aan: 'De andere kinderen moesten even wennen aan een tweede 'juf' in de klas. Maar al snel zetten zij zelf 's morgens een stoel klaar voor Margretha.' Behalve een goede band met het kind is natuurlijk ook een goede relatie en samenwerking met de ouders en school van wezenlijk belang voor het slagen van een traject als dit. Margretha: 'We hadden regelmatig samen overleg. Het is mooi als dan alle partijen tevreden zijn. De opmerking van de Interne Begeleider van de school, dat PSW heeft waargemaakt wat ze heeft beloofd, is natuurlijk een prachtig compliment! Maar het allermooiste is natuurlijk dat je een kind hebt kunnen ondersteunen bij zijn groei en ontwikkeling. En dat het kind het nu op eigen kracht gaat oppakken, in de 'gewone maatschappij'. Ik heb met een goed gevoel en vol vertrouwen afscheid kunnen nemen van Timothy. Het gaat hem lukken op de Angelaschool.' Michelle van Duin is de moeder van Timothy. Zij vertelt: 'Ik ben heel blij en dankbaar hoe het met Timothy gelopen is. Als je als moeder voelt dat er iets aan de hand is en je weet niet precies wat, dan maakt dat onzeker. Als je kind een zorgvraag heeft, is niets meer standaard. Bij elke keuze die je maakt, hoop je dat het de goede is. Wat betekent je keuze? Wat gebeurt er daarna? Je weet het niet precies. De keuzes die je maakt zelf accepteren, dat vond ik wel moeilijk. En nog steeds. Ik volg zo veel mogelijk mijn gevoel, dat is voor mij een goede leidraad.' Dat gevoel zei Michelle van Duin en haar man twee jaar geleden te kiezen voor een traject bij PSW Junior Ambulant. Michelle: 'Mijn moeder zei: Timothy is pas 2 1/2 jaar, een kinderdagcentrum kan altijd nog. Die opmerking was voor ons het zetje in de rug om voor een ambulante Bouwzaken Projecten en plannen Hieronder vindt u een kort overzicht van bouwprojecten en -plannen. De wet- en regelgeving inzake de financiering van de langdurige zorg is veranderd. De overheid heeft een plafond aangebracht in de financiering van groei/uitbreiding van AWBZ-zorg. Groei/uitbreiding moet gefinancierd worden uit het regiobudget van het Zorgkantoor, die dat budget moet verdelen onder de verschillende AWBZ-instellingen in de betreffende regio. Ten gevolge hiervan is groei van de productie voor PSW nagenoeg niet meer mogelijk. KDC de Heisterkes De verbouwing van KDC de Heisterkes in Haelen is begin dit jaar van start gegaan en inmiddels succesvol afgerond. Het is een prachtig, licht en modern gebouw geworden. De kinderen hebben er een mooie start van het nieuwe schooljaar kunnen maken. WBC Echt PSW gaat een nieuw WBC realiseren voor 21 (jong)volwassenen aan de Heerweg in Echt. De bouw is in inmiddels van start gegaan. Op donderdag 10 juli droegen de nieuwe bewoners van WBC Echt 'hun steentje bij' aan de eerste steenlegging. Ouders/verwanten, medewerkers van het inmiddels gevormde team van WBC Echt, bouwvakkers en betrokkenen van woningcorporatie en aannemer genoten eveneens mee. De bouw is momenteel in volle gang. Volgens de planning wordt het WBC eind 2014 opgeleverd. hulpvorm te kiezen. Het bureau dat Timothy testte, adviseerde ons PSW. Ik heb contact opgenomen met de maatschappelijk werker van PSW. Na het intakegesprek nam de trajectbegeleider van OSK het over en werd een werkplan opgesteld. Vanaf het begin was er een goede samenwerking tussen de peuterspeelzaal en later de school, Margretha van OSK en ons als ouders. Het is als ouders erg fijn als iedereen zo meewerkt en meedenkt en er een goede band ontstaat! Ik denk dat ik meer moeite heb gehad met het loslaten van de begeleiding van Margretha dan Timothy zelf. Als iedereen met je kind werkt alsof het hun eigen kind is, dan geeft dat een goed gevoel en vertrouwen. Timothy is enorm gegroeid de afgelopen twee jaar. Met dank aan de peuterspeelzaal, de school en PSW. Ik kan OSK bij iedereen aanraden!' OSK, Ondersteuning op school en kinderopvang, biedt kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke handicap ondersteuning binnen de peuterspeelzaal, regulier kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, reguliere basisschool en speciaal onderwijs. De ondersteuning wordt geboden aan het kind zelf en/of de begeleider/leerkracht. OSK wil kinderen een zo optimaal mogelijke ontwikkeling bieden en participatie aan kinderopvang en onderwijs mogelijk maken. Na aanmelding van een kind bekijkt de trajectbegeleider OSK samen met de ouders welke vragen en mogelijkheden er zijn. Zij begeleidt en coördineert het proces. De ondersteuning in de praktijk wordt geboden door een begeleider. Wonen Roermond WBC Katoenen Dorp Roermond is te zijner tijd de vervangende huisvesting voor WBC Koninginnelaan in Roermond. De voorbereidingen voor de start van de bouw verlopen positief. Woningcorporatie Woongoed 2-Duizend zal de bouw voor PSW realiseren aan de hand van een door PSW aangeleverd Programma van Eisen (PVE). Er is een plan ontwikkeld voor locatie "Katoenen Dorp" aan de Bisschop Lindanussingel te Roermond voor 14 ( 2x7) cliënten. Wonen Weert Planvorming vindt plaats in overleg met de Gemeente Weert over het realiseren van een Woonbegeleidingscentrum voor 21 cliënten EVG op locatie de Maaslandlaan, in de wijk Groenewoud, te Weert. Het betreft o.a vervangende huisvesting voor de locatie Maastrichtstraat in Weert en de locatie Pastorieweg in Nederweert.

14 26 27 Een Eiffeltoren met lichtjes erin Mijn grote wens Jos Cuijpers woont al jaren zelfstandig in een appartement aan de Magdalenastraat in Heythuysen. Zijn grote trots is zijn scooter. Voor de rest is Jos een man die een zuinig leven leidt. Hij is zelfs de laatste twintig jaar niet op vakantie geweest! Jos houdt niet zo van vakanties met mensen uit dezelfde doelgroep. Toch gaf Jos tijdens zijn begeleidingsplanbespreking aan dat hij nog één grote wens had, namelijk in het jaar dat hij vijftig werd, op vakantie gaan naar Parijs. En dan zo n Eiffeltorentje kopen mèt lichtjes erin! Netwerkbijeenkomst Zo gezegd, zo gedaan. Jos boekte een 3-daagse busreis naar Parijs, net voor zijn vijftigste verjaardag. Frank Goossens, de persoonlijk begeleider van Jos ging (grotendeels op vrijwillige basis) ter ondersteuning met hem mee. Na een rit van zes uurtjes kwamen de twee heren aan bij de Sacré-Cœur. Na de beklimming van de heuvel waarop de basiliek ligt, kon er genoten worden van een schitterend uitzicht. De volgende dag stond s ochtends een stadsrondrit op het programma. Al snel kenden de meeste medereizigers Jos omdat hij met iedereen een praatje maakte en over zijn scooter vertelde. Ook buschauffeur Marga werd bestookt met vragen van Jos, vooral over het inparkeren van de Parijzenaar. In Parijs wordt menig bumper goed gebruikt om wat ruimte te maken. Het rijden op de rotonde van de Champs-Élysées, waar géén Ondernemers te gast bij PSW Werk In mei organiseerden ondernemers een netwerkbijeenkomst voor ondernemers met als thema maatschappelijk verantwoord ondernemen. De ondernemers waren te gast bij Spirits4Plants in Kelpen en bij PSW Werk in Herten. Doel van de bijeenkomst was om als ondernemers met elkaar in gesprek te gaan over arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking en over de begeleiding van PSW Werk hierbij. PSW Werk heeft met meer dan 200 bedrijven en organisaties een samenwerkingsverband om mensen met een arbeidsbeperking aan passend werk te helpen en hen bij dat werk te begeleiden. De ondernemers deelden hun ervaringen. Allereerst tijdens een bezoek aan Spirits4Plants, een samenwerkingsproject tussen Intratuin en PSW Werk. Eigenaar Peter Stox en jobcoaches van PSW Werk vertelden verhalen uit de praktijk. In Herten gaven medewerkers van Van Houtum uit Swalmen een verkeersregels gelden, was voor Jos een schitterend schouwspel. s Middags was het dan zover: in één van de vele souvenierwinkeltjes werd dan eindelijk het Eiffeltorentje gekocht. Met flikkerende lichtjes erin! Als afsluiting was er op zondag een bezoek aan de echte Eiffeltoren. Voor Jos een hele beklimming, dus alle 1665 traptreden naar de top hebben ze niet gehaald. Maar genoten heeft Jos zeker! Bij terugkomst in Nederland heeft intussen iedereen de mini-eiffeltoren mogen bewonderen. Jos zijn wens is in vervulling gegaan en nog meer: door deze trip is de reislust van Jos aangewakkerd. Een volgend doel is al gesteld, namelijk een trip naar Londen! Jos Cuijpers en Frank Goossens stelden dit verhaal zelf samen op. korte presentatie over hun ervaringen met cliënten van PSW Werk. Positieve ervaringen die aangeven dat mensen met een arbeidsbeperking, mits goed begeleid en in goede samenwerking met de ondernemer, wel degelijk een positieve rol spelen in een commercieel bedrijf! Ter afsluiting werd besproken hoe PSW Werk ondernemers nog meer kan ondersteunen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten binnen het reguliere bedrijfsleven. Dit leidde tot leuke en prikkelende adviezen waar PSW Werk volop mee aan de slag gaat! PSW Werk kijkt terug op een geslaagde eerste ondernemersbijeenkomst. Deze gaat zeker een vervolg krijgen. Afscheid Nel van Enckevort 20 Jaar kwaliteit 'Wat heeft Frans van Cruchten hier aan?' Die vraag stelde Fien Wolters, grondlegger van PSW, in de jaren 80 tijdens het provinciaal bestuurdersoverleg, regelmatig op het moment dat een van de collega-bestuurders een zwaar beleidsstuk wilde toelichten. Wanneer het beantwoorden ervan te lang duurde of niets concreets opleverde, sloeg ze met de hamer en ging ze door naar het volgende agendapunt. Haar visie was: wanneer je niet kunt verhelderen wat de voordelen voor de cliënt zijn, dan hoeven we het ook niet te bespreken. Deze denkwijze was een grote inspiratiebron voor Nel van Enckevort, die in 1995 het kwaliteitsbeleid binnen PSW heeft opgestart. Na bijna 20 jaar beleidswerk nam ze per 1 oktober afscheid. Een jaartje kwaliteit In de aanloop naar invoering van de Kwaliteitswet zorginstellingen, waarbij iedere zorginstelling een kwaliteitssysteem moest hebben om kwaliteit te (waar)borgen en om verantwoording af te leggen aan de subsidiërende overheid, vroeg toenmalig bestuurder Lou Ritzen in 1995 of Nel van Enckevort zich een jaartje bezig wilde houden met kwaliteitsbeleid. Ze kwam als orthopedagoog uit de primaire zorg en was op dat moment ruim 10 jaar hoofd van AC Maasbracht. Nel zei ja. 'PSW groeide op dat moment en er kwam een Gezinsvervangend tehuis (GVT) in Nederweert bij. We functioneerden in de praktijk heel goed, maar er stond nog weinig op schrift. We hadden wel een eigen kwaliteitssysteem. Aan de hand van vier peilers; primaire zorg, personeel, facilitair en organisatie, maakten we onze analyses en beleid om de zorg te verbeteren. Maar de nieuwe wetgeving vroeg om een uitgebreider kwalitieitsmanagementsysteem.' Om aan alle externe eisen te voldoen bleek één jaar niet genoeg. Dus bleef Nel beleidsmedewerker kwaliteit. Eigen koers 'We zijn begonnen met opschrijven wat we deden, vanuit onze kerntaak: zorg verlenen aan de cliënt. We hebben een begeleidingsplansystematiek opgesteld met een methodische cyclus van schrijven, evalueren en verbeteren. Steeds in samenspraak met teamleiders en begeleiders in de primaire zorg. De praktijk was het uitgangspunt. Daarin hebben we een eigen koers gevaren. We hebben niet de externe kaders vertaald naar de dagelijkse zorg, maar andersom: we hebben de zorg die we als stichting verleenden aan cliënten, vertaald naar de extern gestelde kwaliteitsnormen. Dat heeft ertoe Cliëntgericht kijken en handelen bijgedragen dat we in 2006 als eerste van Limburg met vlag en wimpel de HKZ certificering hebben gehaald. Dat voelde als een mooie kroon op ons werk.' 'Met de invoering van de kwaliteitswet is het kwaliteitssysteem te dominant geworden en werd het als een garantie voor kwaliteit gezien. Ik voelde dat dat niet de weg was: een perfect systeem leidt tot een kwaliteitskeurmerk, maar niet automatisch tot echte kwaliteit. Een goed kwaliteitssysteem vergroot wel de kans op kwaliteit, zoals een huis bijdraagt aan de kans op een fijn leven, maar de echte kwaliteit zit 'm in de kwaliteitsvolle relatie tussen cliënt en medewerker. Toch moesten we voldoen aan alle eisen. Dat spanningsveld heb ik uiteraard gevoeld, maar ik heb nooit de inhoud en onze opdracht, zorgen voor onze cliënten, uit het oog willen verliezen. Sterker nog: de methodische manier van werken heeft ons ook geholpen om meer cliëntgericht te kijken en te handelen.' Toekomst 'De systeembenadering heeft inmiddels zijn hoogtepunt gehad. Gelukkig. Achteraf denk ik dat we ons af en toe toch hebben laten verleiden om dingen ingewikkelder te maken dan strikt noodzakelijk. Het begeleidingsplan is door ons streven naar perfectie zo uitgebreid geworden, dat het veel tijd kost om het bij te houden. Nu maken we de beweging 'naar eenvoud'. De ontwikkelingen in de zorg dwingen ons daar ook toe.' 'Ik hoop dat de organisatiecultuur van PSW, waarin de cliënt en de medewerker centraal staan, en waar ik altijd zo trots op ben geweest, blijft. En dat het zaadje dat Fien Wolters geplant heeft, blijft groeien. Met de tijd mee, natuurlijk, maar altijd met als basis dat we doen wat de bedoeling is: goede zorg bieden aan onze cliënten.'

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

voor (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking PSWDagbesteding

voor (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking PSWDagbesteding voor (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking PSWDagbesteding PSWDagbesteding PSW Dagbesteding biedt (begeleiding bij) zinvolle dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking vanaf

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

PSW. vrijwillig maar niet vrijblijvend. vrijwilligers bij PSW. Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

PSW. vrijwillig maar niet vrijblijvend. vrijwilligers bij PSW. Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg vrijwilligers bij PSW vrijwillig maar niet vrijblijvend PSW PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg) biedt zorg

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

De Driestroom Ambulante dienstverlening

De Driestroom Ambulante dienstverlening voor mensen met een beperking De Driestroom Ambulante dienstverlening voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Inhoudsopgave Inleiding Inleiding Ambulante Dienstverlening - Pedagogische

Nadere informatie

PSW Junior Vrije tijd. Onze passie kent geen beperkingen

PSW Junior Vrije tijd. Onze passie kent geen beperkingen PSW Junior Vrije tijd Gespecialiseerde vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking Onze passie kent geen beperkingen PSW Junior Vrije

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven!

Plezier! Netwerken. Verhuizen. Nebula. Daelzicht Inspiratiedagen. Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014. Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Plezier! Voor mensen die plezier hebben in hun leven! Jaargang 4 Nummer 1 mei 2014 Netwerken Verhuizen Nebula Daelzicht Inspiratiedagen Plezier is het cliëntenblad van Daelzicht www.daelzicht.nl/plezier

Nadere informatie

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving.

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Rita deed werkervaring op bij Bloesem Theehuis in Herpen. Gasten genieten er van de lekkerste thee, taart en

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Werken en dagbesteding

Werken en dagbesteding Werken en dagbesteding Leven zoals jij dat wilt Minke wil ervaring opdoen voor een baan in de bediening Ondersteund door SDW Welke informatie vind je in deze brochure? SDW helpt je verder pagina 3 Activiteiten

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen 1 Het regionaal platform ervaringskennis Wie zijn wij? Wij zijn mensen uit cliëntenraden in Nijmegen en begonnen in 2013.Wij vinden het belangrijk om wat cliënten

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH)

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Werkenrode Volwassenen Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Mensen met een handicap willen graag zo zelfstandig mogelijk leven. Meedoen in de maatschappij

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij activiteiten en werk ACTIVITEITEN EN WERK VOOR MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Gerben de Gruijl: Jarenlang had ik mij beziggehouden

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER BETEKENIS BOVEN BEPERKING Ieder mens is uniek en doet mee. We betekenen allemaal iets in het leven van anderen en omgekeerd. We houden van elkaar,

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.

Of misschien zoek je een leuke werkplek of dagbesteding voor jezelf of voor een familielid. Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd. Welkom bij De Zijlen Wie wil het niet? Wonen in een prettig dorp of in een leuke buurt. Waar je kunt zijn wie je bent en je leven kunt leiden zoals dat bij jou past. Waar je meedoet aan dat wat er om je

Nadere informatie

Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren

Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren Wonen, dagbehandeling en ontwikkeling voor slechtziende en blinde kinderen en jongeren Op weg naar zelfstandigheid Onze dochter heeft een visuele beperking en een ontwikkelingsachterstand. Kan ze een paar

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Over Care+ respect I betrouwbaar I persoonlijk betrokken I professioneel

Over Care+ respect I betrouwbaar I persoonlijk betrokken I professioneel Wij bieden zorg en begeleiding aan jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen en/of een beperking. Het is onze drijfveer ze te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij.

Nadere informatie

Voor mensen met een arbeidshandicap.

Voor mensen met een arbeidshandicap. Voor mensen met een arbeidshandicap. Inhoudsopgave 1. Ambitie 2. Ontstaan van Ambitie. 3. Begeleid Werken 4. Jobcoaches en werkbegeleiders 5. Ervaringen 6. Met Ambitie aan het werk 7. Aanmelden Ambitie

Nadere informatie

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving.

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De blijdschap bij Charley was groot toen er een plek voor haar vrijkwam in een woongroep van Pluryn in Horst. Zij voelt zich

Nadere informatie

Welkom bij Promens Care!

Welkom bij Promens Care! Promens Care Welkom bij Promens Care! Ieder mens wil graag een goed leven. Een leven met familie, vrienden, een goed huis, leuk werk en de mogelijkheid om er af en toe op uit te trekken. Heel gewone wensen,

Nadere informatie

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Een onorthodoxe re-integratieaanpak Door: Fenny Brandsma Alle gemeenten hebben ermee te maken: reorganisatie, krimp en boventallige medewerkers. Sommige gemeenten

Nadere informatie

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site extra editie 5 september 2015 Als je het mij vraagt Klanten, mensen uit hun netwerk en medewerkers van Dichterbij praten in de komende tijd met elkaar over hun wensen, kansen en mogelijkheden. Dat gebeurt

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING

DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING De Zijlen ondersteunt in de provincie DE ZIJLEN MET ZORG IN DE SAMENLEVING Groningen 1400 mensen bij wonen, werk en dagbesteding en vrijetijd. Het gaat om mensen met een verstandelijke beperking. Dat doen

Nadere informatie

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN.

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN. Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, facebook en twitter. 9 december 2014 Gewijzigde data afvalinzameling en

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

dagbesteding tot betaald

dagbesteding tot betaald Heliomare Van tot Vandagbesteding dagbesteding betaald werk werk tot betaald Meer ka ns passend op werk Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport 'Ik werk al weer vijf

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

wij zijn Sterk in Werk

wij zijn Sterk in Werk wij zijn Sterk in Werk 1 Wij zijn Sterk in Werk Wij zijn Sterk in Werk (onderdeel van Koraal Groep), specialist op het terrein van arbeidstoeleiding en jobcoaching van jongeren en jong volwassenen met

Nadere informatie

Proteion in 2014 sociale verbinding samenwerking de cliënt centraal

Proteion in 2014 sociale verbinding samenwerking de cliënt centraal Proteion in 2014 sociale verbinding samenwerking de cliënt centraal www.proteion.nl Beste lezer, De veranderingen in de zorg waren hét thema van de afgelopen jaren. Inmiddels heeft Proteion, als partner

Nadere informatie

Wonen, werken, meedoen

Wonen, werken, meedoen Wonen, werken, meedoen zoals jíj dat wilt Bij Prezzent is er van alles te doen Wij zíjn er voor jou Bij Prezzent kun je wonen, werken en meedoen zoals jij dat wilt. Wij hebben woonlocaties met zelfstandige

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

BEGELEID WONEN VOOR MOEDER EN KIND. Voor jonge moeders met een licht verstandelijke beperking

BEGELEID WONEN VOOR MOEDER EN KIND. Voor jonge moeders met een licht verstandelijke beperking BEGELEID WONEN VOOR MOEDER EN KIND Voor jonge moeders met een licht verstandelijke beperking DOE WAT HET BESTE IS VOOR JOU EN JE KIND Heb je net een kindje gekregen of ga je binnenkort bevallen? Als moeder

Nadere informatie

Wat is zorg verandert?

Wat is zorg verandert? Zorg voor kinderen met een beperking? Huis ter Heide VG netwerken 7 November 2015 1 Wat is zorg verandert? Vier jarig samenwerkingsproject van aantal organisaties Bekostigd door VWS Samenwerking met Naar-Keuze

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wonen

Passend Vertrouwd Dichtbij. Wonen Passend Vertrouwd Dichtbij Wonen Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Een groot deel van het dagelijks leven speelt zich thuis af. Voor mensen met een handicap is zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend.

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 4 De Jeugdwet 32 Ben je jonger dan 18 jaar en heb je begeleiding nodig? Dan krijg je te maken

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

Zelfstandig, ondernemend en meedoen?

Zelfstandig, ondernemend en meedoen? Het leert jongeren een vak en begeleidt hen 1,5 jaar om de patronen te doorbreken die hen belemmeren om op eigen kracht aan een baan te komen. Een belangrijke meerwaarde van deze benadering is dat de leerlingen

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

mensen hebben mensen nodig

mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig Dat vinden we bij Mosae Zorggroep. Vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorgorganisatie. Met ruim 600 mensen in dienst en 300 vrijwilligers verzorgen

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Deze activiteiten lopen van 14 september tot de herfstvakantie.(eerste blok)

Deze activiteiten lopen van 14 september tot de herfstvakantie.(eerste blok) Beste ouders en kinderen, Na de succesvolle start Bron van Activiteiten presenteren we u hierbij het eerste exemplaar van nieuwste arrangementen schooljaar 2015-2016. Bron van Activiteiten van Kindcentrum

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Dagbesteding

Passend Vertrouwd Dichtbij. Dagbesteding Passend Vertrouwd Dichtbij Dagbesteding Werk is voor veel mensen een belangrijk deel van hun leven. Het draagt bij aan een zinvolle daginvulling, voldoening, een gevoel van eigenwaarde en sociale contacten.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg

Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg Veelgestelde vragen over veranderingen in de zorg WMO - GEMEENTE Is het al officieel dat de Wmo ingaat op 1 januari 2015? Ja, met dien verstande dat 2015 een overgangsjaar wordt. Verandert het recht op

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Wmo krant Nummer 1 voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Samen tot goede oplossingen komen Voor u ligt de Wmo-krant van Syndion. We hebben deze krant gemaakt omdat er veel verandert

Nadere informatie