FNV-quick-scan bedrijfsarts en preventiemedewerker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FNV-quick-scan bedrijfsarts en preventiemedewerker"

Transcriptie

1 FNV-quick-scan bedrijfsarts en preventiemedewerker Hoe denken werknemers in Nederland over de bedrijfsarts en de preventiemedewerker? FNV Vakcentrale, februari 2011 Wim van Veelen / Marianne Overbeeke 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pagina 3 2. De uitkomsten van het onderzoek pagina 4 3. Conclusies en aanbevelingen pagina Bijlage pagina 28 2

3 Inleiding Momenteel wordt er binnen de SER van gedachte gewisseld over de bedrijfsgezondheidszorg. Veel deskundigen komen daarbij aan het woord. De mensen waar het om gaat niet. De FNV wil via dit onderzoek ook werknemers de gelegenheid geven hun stem te laten horen. Het onderzoek is tweeledig: het eerste deel zoomt in op de bedrijfsarts. Het tweede gaat over de preventiemedewerker. Twee sleutelfiguren die een grote rol zouden moeten spelen in de aanpak van preventie op het terrein van gezondheid en veiligheid in het bedrijf. De peiling is in de periode november-half december gedaan via de websites van een aantal FNV-bonden en OR-net. FNV-bonden ontvangen veel vragen, opmerkingen en klachten van leden over bedrijfsartsen. Achterliggende reden voor dit onderzoek zijn de vraagtekens die de FNV zet bij de wijze waarop de bedrijfsgezondheidszorg is georganiseerd. Daarom stelt Nederlands grootste vakcentrale de huidige positie van de bedrijfsarts ter discussie. Deze werkt veelal in contractverband voor werkgevers via een commerciële arbodienst. Een medisch onafhankelijke positie is hierdoor veelal niet mogelijk. De FNV-nota Fit naar de Finish gaat daar uitgebreid op in. Overigens geven bedrijfsartsen zelf ook aan dat ze niet tevreden zijn: De conclusie in een onlangs gepubliceerd onderzoek van de Vrije Universiteit in opdracht van de bedrijfsartsenbelangenvereniging NVAB is dat de tevredenheid over het werk zeer sterk wordt ondermijnd door onzekerheid over de continuïteit van het werk, de werkdruk en het gevoel dat de professionele onafhankelijkheid en beroepsethiek onder druk staan. Ook heeft commercialisering van de bedrijfsgezondheidszorg een negatief effect op het werk van de bedrijfsarts, aldus de beroepsgroep zelf. Wat betreft de preventiemedewerker wil de FNV een inzicht in de bekendheid van deze figuur op de werkplek. De preventiemedewerker is indertijd vanuit een Europese verplichting Nederland binnengekomen. Hij moet zich bezighouden met preventie, gezondheid en veiligheid. Het beeld wordt nogal eens neergezet alsof we in Nederland alles goed hebben geregeld op het terrein van arbeidsomstandigheden, dus ook de werkzaamheden van de preventiemedewerker. De werkelijkheid is anders, zo blijkt uit deze scan. De preventiewerker is de grote onbekende binnen de organisatie. Dit onderzoek pretendeert niet een wetenschappelijk onderzoek te zijn. Het is echter wel een belangrijke indicatie en zegt wel degelijk iets over de wijze waarop er door werkend Nederland (neer)gekeken wordt op de bedrijfsarts. 3

4 2. De uitkomsten van het onderzoek Vraag 1: Ik ben: 4

5 Vraag 2: In welk bedrijf werk je? (vermeld naam en vestigingsplaats) Je antwoord is niet verpicht, maar we stellen het wel op prijs. Vraag 3: Wat is je functie? (je antwoord is niet verplicht) Deze vragen zijn voor dit globale onderzoek van iets minder belang. Om privacy redenen geven we hier geen namen van bedrijven en andere, tot organisaties of individuen herleidbare informatie. Wel kan gezegd worden dat als antwoord op vraag 3 werkelijk alle denkbare functies zijn vermeld. We noemen er een aantal: Magazijn medewerker Monteur Smelter Account manager Administratief medewerker Activiteitenbegeleider Allround operator Analist Assistent hovenier Bankwerker Bedrijfsleider Beveiliger Buschauffeur Bejaardenverzorgster Docent Doktersassistent Elektromonteur Gezinsvoogd Grafisch ontwerper Heftruckrijder Hoofdconducteur IJzerwerker Infordesk medewerker Kaasmaker Kozijnmonteur Laborant Lasser Leerkracht Leidinggevende Loodgieter Machinist Magazijnmedewerker Metselaar Pijpfitter Postbodereceptioniste Redacteur Salarisadministrateur Restaurantmedewerker 5

6 Schoonmaker Trambestuurder Verkoopmedewerker Secretaresse Voorman Verzorgende Zwemonderwijzer WSW-er Verpleegkundige 6

7 Vraag 4: Hoeveel werknemers (full- en parttimers) telt je bedrijf? Opvallend is dat veel respondenten werken in grote bedrijven. We weten dat in grote bedrijven de bedrijfsgezondheidszorg over het algemeen op een wat hoger peil staat. De resultaten zouden hierdoor enigszins positief, d.w.z. ten gunste van de bedrijfsarts kunnen worden vertekend. 7

8 De bedrijfsarts is de deskundige bij uitstek wat betreft gezond werk. Vraag 5: Weet je wie de bedrijfsarts is? Een ruime driekwart van de respondenten geeft aan de bedrijfsarts wel te kennen. Een kwart kent hem niet. Het kan natuurlijk zijn dat de meest gezonde populatie in een bedrijf praktisch nooit bij de bedrijfsarts komt en hem dus ook weinig tegenkomt. Hieronder blijkt namelijk dat de bedrijfsarts op de werkvloer zelf een grote onbekende is. 8

9 Vraag 6: Zie je de bedrijfsarts wel eens op de werkvloer rondlopen? De reden voor deze vraag is dat bedrijfsartsen zelf zeggen dat het directe contact met de werkvloer voor hen van groot belang is. Het blijkt dat verreweg de meeste bedrijfsartsen door werknemers niet worden opgemerkt in het bedrijf. Bekend is overigens dat de minimum-contracten met de arbodienst dit veelal ook niet toestaan. Enkele (emotionele) opmerkingen die werden gegeven bij deze vraag nadat men een onrecht meldde over zichzelf of over een collega: Er is momenteel geen bedrijfsarts in het bedrijf. M. R is voor mij een dokter die nog op de begraafplaats doden op zal graven en ze alsnog naar het werk zal trappen. Daar praat ik niet meer mee, ze had kamparts moeten worden. 9

10 De diagnose wordt altijd per telefoon gesteld. Je ziet hier nooit iemand. De bedrijfsarts is de arts van Arbodienst X, je moet helemaal naar Utrecht op afroep. De arts zit op een andere lokatie. 10

11 Vraag 7: Ben je tevreden over de bedrijfsarts? Bijna de helft van de respondenten geeft aan ontevreden te zijn over de bedrijfsarts. In de meegeleverde argumentatie lezen we duidelijk waarom. Daarin valt op dat respondenten ook aangeven dat niet enkel de arts zelf, maar vooral diens onmacht vanwege commerciële belangen een goede uitoefening van het vak als grote belemmering wordt gezien. Een kwart van de respondenten is overigens wel tevreden over de bedrijfsarts. 11

12 Enkele negatieve reacties: Alleraardigste dame, zegt veel toe doch doet vervolgens niets. Zij heeft zelfs gesteld dat zij als kleine arbodienst (eenpitter) weinig te zeggen heeft en handelt conform opdracht/ werkgever. Deze heeft weinig of geen middelen om arbeidsomstandigheden te beïnvloeden als deze ontoelaatbaar zijn of te wensen overlaten. Ik heb nooit een prettig gevoel bij deze persoon gehad: altijd het gevoel dat je op je hoede moest zijn. Kijkt niet naar de klachten en zegt alleen maar dat werken goed voor je is. Wil je zo snel mogelijk weer aan het werk hebben. Is alleen bezig voor de baas en niet voor de werknemer. Je voelt je niet serieus genomen. Enkele positieve en gemengde reacties: Deze arts laat zich niet gebruiken door de werkgever, ze staat altijd achter/naast de werknemer. Er was een goede bedrijfsarts voor een korte periode. Maar die is ontslagen omdat hij te sociaal was. Hij kwam op voor het personeel. Momenteel kiest het bedrijf voor geen bedrijfsarts en laat teamleiders optreden als bedrijfsarts. Het lijkt net of er geen gehoor gegeven wordt aan de bedrijfarts. Na elke paar jaar zit hier weer een ander en die kent jou en ook het bedrijf niet. 12

13 Vraag 8: De bedrijfsarts is volgens mij: Een meerderheid van de respondenten ziet de bedrijfsarts als een ziekteverzuimcontroleur die veel te weinig aan preventie doet. Ook nu weer zijn de reacties vooral zeer negatief. Enkele citaten: Behoort iemand te zijn die kijkt naar de ziekte van een werknemer en indien nodig zoekt naar oplossingen om ziekte te voorkomen en te genezen. Beide zoals ze zich bij ons presenteren. Een adviseur voor de werkgever, meer is hij echt niet. 13

14 Een bedrijfsarts mag hier alleen een adviesje uitbrengen,voor de rest mag hij niks. Iemand die jou z.s.m. weer achter je bureau wil hebben, ongeacht of dat wel of niet mogelijk is. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij weinig inzet heeft om de situatie voor de zieke werknemer te verbeteren. 14

15 Vraag 9: In ons bedrijf kun je makkelijk, zonder voorafgaande toestemming, een afspraak maken met de bedrijfsarts. Nadat het recht op vrije toegang tot de bedrijfsarts uit de Arbowet is vervangen door een artikel waarin staat dat toegang moet worden geregeld in de RI&E (art. 5 lid 2), blijkt dat veel werknemers geen vrije toegang meer krijgen, noch hebben. Werknemers wordt meegedeeld dat dit via de leidinggevende moet of dat dit gewoon helemaal niet mogelijk is. Regelmatig (zie ook hierboven) wordt gemeld dat er helemaal geen bedrijfsarts is. Ook niet ongebruikelijk is de mededeling dat je wel naar de bedrijfsarts mag, maar dat je dan wel bij de baas eerst moet melden waar het gesprek over zal gaan Zorgwekkend is dat ruim een derde van de respondenten heel duidelijk aangeeft dat het maken van een afspraak met de bedrijfsarts, zonder toestemming niet mogelijk is. 15

16 Vraag 10: In ons bedrijf is de bedrijfsarts: Het is duidelijk: een flinke meerderheid van de respondenten ervaart de bedrijfsarts vooral als iemand die er voor de werkgever is en zelden voor de werknemer. 16

17 Ook wilde de FNV weten hoe werknemers denken over de preventiemedewerker. Deel 2 van de vragenlijst ging dan ook over de preventiemedewerker. De inleidende tekst luidde als volgt: Elk bedrijf moet een preventiemedewerker hebben die actief is op het gebied van arbeidsomstandigheden. Hij/zij moet allerlei maatregelen aandragen die voorkomen dat werknemers ziek worden. De preventiemedewerker is meestal een werknemer die is aangewezen door or en directie. De taak kan toebedeeld zijn aan de personeelschef, een or-lid of, een arbocoördinator. En in kleine bedrijven mag de directeur ook zelf deze taak uitvoeren. 17

18 Vraag 11: Is er in je bedrijf een aparte preventiemedewerker? De overgrote meerderheid weet niet of er een preventiemedewerker in het bedrijf aanwezig is. 18

19 Vraag 12: Weet je wie de preventiewerker is? Bijna driekwart van de respondenten weet niet wie de preventiemedewerker is. Dit is toch een veeg teken: het hebben van een preventiemedewerker is een wettelijke verplichting. 19

20 Vraag 13: Ken je de taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker? Ook hier hetzelfde beeld: het is zeer onduidelijk wat een preventiemedewerker nu eigenlijk doet. 20

21 Vraag 14: Zie je de preventiewerker wel eens op de werkvloer rondlopen? Uiteraard is het belang dat werknemers weten wie de preventiemedewerker is, zodat ze deze kunnen benaderen indien nodig. Van een preventiemedewerker zou men eveneens kunnen verwachten dat deze zich af en toe laat zien op de werkplek. Het blijkt dat dit in de beleving van het overgrote deel der respondenten niet aan de orde is. De preventiemedewerker brengt waarschijnlijk veel tijd achter zijn bureau door. 21

22 Vraag 15: Ben je tevreden over de preventiewerker? 22

23 Vraag 16: Veel bedrijven hebben een arbocoördinator. Jouw bedrijf ook? 23

24 De uitkomsten samengevat Op basis van deze quick-scan kan het volgende worden opgetekend: De respondenten uit dit onderzoek zien in meerderheid de bedrijfsarts niet als onafhankelijk arts, maar vooral als verzuimcontroleur: een controleur die in dienst is en ten dienste staat van de werkgever. Het is een grote onbekende die nooit of zelden op de werkvloer wordt waargenomen. Het verbaasd dan ook niet dat respondenten aangeven dat er bitter weinig gedaan wordt aan preventie op de werkplek. In veel gevallen ( 1 op de 3) is het niet mogelijk de bedrijfsarts zonder drempel te bezoeken. Daar waar er over de bedrijfsarts vooral negatief gedacht wordt, heeft men over de preventiemedewerker eigenlijk geen oordeel. Men weet gewoon niet weet wie het is en al helemaal niet wat een preventiemedewerker doet. In dat opzicht antwoorden de respondenten consequent: als je niks over iets of iemand weet, kan je er eigenlijk ook geen oordeel over hebben. Als we de uitkomsten van de vragen over de bedrijfsarts en de preventiemedewerker bij elkaar optellen, ontstaat er wel een triest beeld, zeker wanneer deze uitkomsten geplaatst worden in het licht van preventie: Werknemers geven aan dat bedrijfsartsen bar weinig doen aan preventie. De preventiemedewerker is een onzichtbare figuur, waarvan men geen idee heeft of hij/zij iets doet aan preventie. Kennelijk is het in veel bedrijven niet best gesteld met het initiëren en implementeren van preventieve activiteiten. En als ze er dan toch zouden zijn, onttrekken deze activiteiten zich aan het gezichtsveld van werknemers. 24

25 Vraag 17: Ben je lid van een vakbond? 25

26 3. Conclusies en aanbevelingen Conclusies: Deze peiling geeft twee belangrijke uitkomsten. De eerste is dat de huidige bedrijfsarts ver onder de maat presteert in de ogen van zijn eigen cliënten/werknemers. Wanneer je onderzoek zou verrichten naar het vertrouwen, de toegang en deskundigheid van de huisarts onder eigen patiënten en de uitkomst zou ook maar enigszins lijken op de hier gepresenteerde uitkomsten, dan zou dit in Nederland onmiddellijk leiden tot grote maatschappelijke onrust. Maar de bedrijfsgezondheidszorg leidt een verborgen en triest bestaan. Voor de FNV reden vraagtekens te zetten bij de structuur en inrichting van de bedrijfsgezondheidszorg, zeker in het licht van discussies rondom langer doorwerken en duurzame inzetbaarheid. De bedrijfsgezondheidszorg wordt gekenmerkt wordt door commercie: werknemers zijn verworden tot koopwaar waarmee door middel van inhoudsloze contracten geld te verdienen valt door commerciële arbodiensten. Voortdurend zien werknemers zich gesteld voor alweer een nieuwe bedrijfsarts van alweer een andere Arbodienst. Een situatie die de continuïteit van deze zorg ontregelt. Daarnaast is er de preventiemedewerker: een wettelijk verplichte functionaris die vrijwel onzichtbaar is in het bedrijf. Bedrijven kunnen ook hierin aanmerkelijk verbeteren: door bijvoorbeeld meer aandacht te schenken aan het werk van de preventiemedewerker en deze ook formeel taken en verantwoordelijkheden te geven. De FNV is en blijft overigens voorstander van preventiewerkers in het bedrijf. Het probleem is echter dat de preventiemedewerker te vaak en te veel als éénpitter fungeert. Daarnaast heeft hij slechts een adviserende rol en kan in feite niks afdwingen. Dit geldt overigens ook voor de bedrijfsarts. En daarmee komt direct ook een zwakte van het systeem aan de orde. Er is slechts sprake adviesfuncties en of de adviezen worden opgevolgd, is geheel afhankelijk van de welwillendheid van het management. Aanbevelingen In de nota Fit naar de Finish heeft de FNV de volgende aanbevelingen gedaan: Bij uitval en ziekte krijgt de patiënt momenteel te maken met twee gescheiden circuits: de arbeidsgeneeskundige/arbodienst en de rest van de gezondheidszorg. Werknemers stellen ook nu al regelmatig vragen aan de huisarts over het werk. Waarschijnlijk kunnen huisartsen veel gestelde vragen rond gezondheid en werk zelf ook wel afhandelen. Zie de situatie in Duitsland. Wat de FNV wil, is een variant daarop: een arbeidsgeneeskundige nieuwe stijl die naast de huisarts werkgerelateerde problematiek behandelt, met als doel: werken aan functieherstel. Naar hem kan de werknemer toe wanneer het bijvoorbeeld gaat om meer complexe zaken die te maken hebben met het werk, of wanneer het voor de zieke werknemer volstrekt helder is dat het werk ziekmakend is. Bij meer complexe zaken zou de huisarts naar de eerstelijns arbeidsgeneeskundige moeten kunnen doorverwijzen. 26

27 Die kan dan met de zieke werknemer een bedrijfsbezoek afleggen en een probleemanalyse maken, die nodig is in het kader van Poortwachter, en deze overleggen met de leidinggevende. Deze arbeidsgeneeskundige gaat zodoende weer de werkplek bezoeken en doet zijn werk niet (meer) enkel vanaf de pc en vanachter het bureau. Werkgevers kunnen deze arbeidsgeneeskundige in het kader van deze werkzaamheden niet de toegang weigeren wanneer een bedrijfsbezoek noodzakelijk wordt geacht. Overigens, omgekeerd kan de arbeidsgeneeskundige ook doorverwijzen naar de huisarts, voor medicatie bijvoorbeeld. Of naar de vaste bedrijfsarts van het bedrijf, als er verbeteringen in de arbeidsomstandigheden moeten worden gerealiseerd. Deze nieuwe arbeidsgeneeskundige zou dus fysiek in de nabijheid van een huisartsenpraktijk kunnen zitten. Werknemers zoeken dan een arbeidsgeneeskundige dicht bij de huisarts. Arbeidsgeneeskundige zorg in het kader van behoud van persoonlijk arbeidsvermogen, persoonlijke preventie in relatie tot arbeid en persoonlijk functioneel herstel, kan het best worden gefinancierd via de zorgverzekering, net als in een aantal andere landen van Europa. Samenvattend zijn de taken van de arbeidsgeneeskundige die vallen onder de zorgverzekering: Uitvoeren van de periodieke keuring Ziekteverzuimbegeleiding Arbospreekuur Taken Wet verbetering poortwachter Melding beroepsziekten In de tweede lijn zijn er aan ziekenhuizen gespecialiseerde centra verbonden op het terrein van arbeid en gezondheid (klinische arbeidsgeneeskunde). Die komen in actie wanneer de eerste lijn niet toereikend is. Denk aan dermatologisch onderzoek of longonderzoek samenhangend met risicofactoren in de arbeid et cetera. Een derde lijn concentreert zich op zeldzame beroepsziekten en onderzoeksgegevens. Al deze lijnen worden gefinancierd vanuit de zorgverzekeraar, zoals gekozen door de individuele werknemer. Voordeel is dat meteen die zorg dan ook is geregeld voor de zzp'ers en kleine zelfstandigen. Maar ook voor mensen die in een uitkeringssituatie terecht zijn gekomen, maar daar via werken weer uit willen komen en daarbij medisch/arbeidsgezondheidskundig advies willen. De arbeidsgeneeskundige als organisatieadviseur Naast de taken die de bedrijfsarts verricht ten dienste van de individuele werknemer 1, kan deze zelfde arts ook adviserende taken verrichten ten dienste van het bedrijf. Dit kan gedaan worden in contractverband. De werkgever betaalt bij deze activiteiten de arbeidsgeneeskundige/arbodienst (net zo goed als dat hij de loodgieter betaalt) voor geleverde diensten. Arbeidsgeneeskundigen zijn in die zin meer organisatieadviseur op het terrein van gezondheid. 1 In geval werknemer A uit bedrijf B zich meldt bij de arbeidsgeneeskundige en deze arts verleent commerciele diensten aan bedrijf B, zal de arbeidsgeneeskundige dit de patient meedelen. Indien de patient dit wenst, kan in onderhavig geval door de patient gekozen worden voor een andere arbeidsgeneeskundige. 27

28 Taken daarbij kunnen zijn: Uitvoeren PAGO s Toetsing RI&E Advisering rondom gezondheidsmanagement en preventiebeleid Aanstellingkeuringen Het ligt in de rede om de nieuwe arbeidsgeneeskundige te betalen via de zorgverzekeringswet, daar waar het gaat om patiëntgerichte taken. Deze wijze van financiering lijkt de huidige bedrijfsarts te verlossen van het commerciële maatpak, waar het gaat om begeleiding van werknemers. Voor werknemers hebben bovenstaande voorstellen grote voordelen: Onafhankelijke arbeidsgeneeskundigen Grotere vertrouwelijkheid Vrije toegang tot de arbeidsgeneeskundige, ook voor herintreders, jongeren die de arbeidsmarkt opgaan et cetera Eigen keuze van een arbeidsgeneeskundige 28

29 4. Bijlage Survey details Survey naam Bedrijfsarts en preventiewerker Reply adres Marianne Overbeeke Naam afzender Marianne Overbeeke Bedrijfsnaam Vakcentrale FNV Talen Nederlands Aantal vragen 18 Reactiepercentage 100% Totaal via universele link 704 Gemiddelde invultijd per pagina Pagina Aantal minuten 1 5 min. Gemiddelde invultijd gehele 5 min. survey: Na 700 respondenten is de enquête gesloten. 29

30 Hieronder kunt u vele opmerkingen van respondenten lezen die naast de vragen nog iets aan ons kwijt wilden. Op een aantal plaatsen staan leegtes, omdat hier passages stonden waar de herkenbaarheid van personen te groot was, het taalgebruik kwetsend kon zijn of andere redenen waren het tekstgedeelte te verwijderen. Vraag 18: Wil je nog iets kwijt? Vertel ons je verhaal. Uiteraard behandelen wij je gegevens vertrouwelijk. Tijdens mijn ziekte- en herstelperiode heeft de arboarts voor mij geen toegevoegde waarde gehad. - hij draaide standaardverhaaltjes af - zonder afstemming op mijn casus/casuïstiek. hij heeft inhoudelijk niet aan mijn herstel bijgedragen. - omdat er geen inhoudelijke verdieping was, zijn de voor mij ziekmakende factoren binnen het bedrijf onvoldoende belicht door hem. dat heb ik zelf gedaan. - door zijn laconieke houding (hij meldde foute informatie over mij aan mijn werkgever) is er een misverstand ontstaan tussen mijn werkgever en mijzelf. mijn werkgever nam zijn informatie voor 'waar' aan. pas na mijn protest over foutieve aannames heeft men de informatie bij mij geverifieerd. de arboarts heeft later aan mij ontkent verkeerde informatie te hebben verschaft aan mijn werkgever. mijn werkgever heeft deze fout enigszins goedgemaakt met mij. - mijn leidinggevende en de arboarts bleven de hun verantwoordelijkheid niet nemen in mijn reintegratie. leidinggevende wilde afgaan op het advies van arboarts. en arboarts ''gaf alleen advies, de werknemer en werkgever zijn verantwoordelijk''. ik heb dus zelf de touwtjes in handen gehouden en verantwoordelijkheid genomen en afgebakend. -ik schat in dat deze arboarts zelf heel tevreden is over mijn casus. * behalve inhoudelijke tekortkoming van de arboarts waren er ook storende fouten van organisatorische aard bij de arbodienst. zoals verslagen die naar verkeerde personen werden verstuurd (!!), moeizaam contact aan de telefoon/afgeblaft worden, afspraken wijzigen was moeilijk aangezien de agenda van de arboarts overvol was. ook mijn werkgever heeft zich hierover beklaagd bij de betreffende arbodienst. er bleken al langer dit soort problemen te bestaan tussen mijn werkgever en deze arbodienst. het contract tussen hen bestaat nog steeds. 3 jaar geleden zat ik tegen een burnout aan, maar werd gewoon de grond in getrapt door onze bedrijfsarts. Heb toen een maand thuis gezeten, maar werd dagelijks opgebeld wanneer ik weer kwam werken... niet echt bevoordelijk voor me! Er zijn super veel klachten over deze bedrijfsarts! Hij vertelde mij ook dat het niet door het werk kwam, terwijl ik aangaf dat dit wel het geval was. Deze afgekeurde HUISARTS heet Dhr. xxxxx en moet echt gestopt worden!!!! 30

31 Aan xxxx heb ik praktisch niets gehad toen ik met een burn-out zat. Eigen initiatief (SPEL, maatschappelijk werk) des te meer! Al mag je van de bedrijfsarts weer wat werken in % dan beslist het bedrijf of dit gebeurd...klopt dit?? Anders blijf je voor 100% ziek staan, en als jij je weer beter gemeld voor die 100% dan mag het bedrijf je voor 1% ziek laten staan je je langdurig ziek was, dit om te verkomen dat je weer uitvalt en alles weer van voren af aan begint,,(ziektewet) men zegt dit mag 31dagen + 1 dag en dan ook die 1% weer beter,,, ben je in 29 weer ziek voor hetzelfde dan telt je ziekte door en ben je zo bij die 2 jaren en dan kan men ontslag aanvragen,,klopt dit wel?? Bedrijf xxxx wil mensen die ziek zijn geweest en ouder zijn liever niet aan het werk ook al zijn ze weer beter niet beter melden voor 100 % Bv.contract 24uren Ze beginnen met een langzame opbouw oké prima dan 4 /6weken 25 % belast uren wel 24 uren werken dan daarna 4/6 wk 50 % belast wel 24 uur op de werkvloer 4/6wk 75 % 4/6wk 95% maar dan blijven ze op 95 % en melden ze je niet beter dat moet de manager en rayon leider beoordelen of je voor 100% weer terug kunt komen terwijl je alles weer doet maar zo kunnen ze goedkoop van je af komen als je wat ouder bent en plotseling even ziek bent geweest en het wat langer heeft geduurd Als ik naar de toekomst kijk maak ik me best wel zorgen Het is mijns inziens zaak een en ander beter aan te scherpen. De preventiemedewerker en de bedrijfsarts moeten onafhankelijk kunnen werken In ieder geval zouden hier goede en heldere afspraken moeten worden vastgelegd. Als je het niet eens bent met de leidinggevende over het verloop van het verzuim, wordt je meestal binnen 3 werkdagen na je verzuim al opgeroepen bij de arbo-arts. Die zal je op niet verstaanbare wijze duidelijk maken dat je leidinggevende ten aller tijde gelijk heeft en dat hij zich zal aansluiten aan haar verzuimbeleid. Al wil je niet je, je moet dan toch toegeven aan het beleid, anders heb een kanttekening in je dossier van werkweigering. Bij 3 kanttekening wordt het ontslagprocedure in werking gezet. Als je je ziek meldt dan krijg je een brief waarin je moet vermelden wat er scheelt en hoelang het gaat duren na 2weken krijg je telefoon en vragen ze hoe het gaat en als je nog niet herstelt bent kun je op controle komen en gaan ze de zaak beoordelen of je weer kunt hervatten of niet. Als je ziek bent belt de baas je elke dag.hij regelt alles zelf. Als je ziek bent tel je niet meer mee. Als oudere medewerkers ziek worden zijn ze in de ogen van het management niet meer welkom. 31

32 Ze zijn een last aan hun been, en de directie/raad van bestuur wil de zieke oudere er zeker uit hebben. Allemaal een centen kwestie en subsidie binnenhalen. Als je ouder en zeker ziek bent willen ze je liever kwijt. Door uitval van de bedrijfsarts heeft men iedere keer verschillende bedrijfsarts. Dat is niet wenselijk. De ziekteverzuimcontroleur maakt de dienst uit. XXX heeft mijn medische gegevens aan de huisarts aangevraagd. Bedrijfsarts is niet op de hoogte. Arbo verpleegkundige is er alleen voor de werkgever; beslist alles; beïnvloed de verslaglegging van de bedrijfsarts en PO doet hier ook aan mee. Leiding beslist en de rest volgt als makke schapen. Arbocoördinator die is er voor het bedrijf en niet voor de mensen Arbodiensten die op basis van een soort no cure no pay werken zouden verbonden moeten worden. De financiële prikkels zijn verkeerd. Ik had veel sneller weer aan het werk gekund al men normaal gedrag had vertoond. Arbozaken mogen ons bedrijf zo weinig mogelijk kosten. Ons bedrijf heeft XX als arbo-dienst. De afspraken lopen altijd via de werkgever. Ik kon als werknemer geen contact opnemen met XX. Als er een afspraak verzet moest worden moest ik mijn werkgever bellen, die maakte vervolgens een nieuwe afspraak. Ik zat thuis met BPPD en kon onmogelijk (ook volgens de huisarts) naar de carports toe. Er werd zeer moeilijk gedaan om een telefonische afspraak te maken. pas na tussenkomst van de huisarts was het mogelijk. Toen ik thuis zat met burnout verschijnselen moest in gaan reïntegreren. en mocht geen druk op mij liggen en geen deadlines. vervolgens werd het volgende schema opgesteld. week 1: 4 x 2 uur, week 2: 4 x 4 uur, week 3: 2 x 4 en 2 x 6 uur, week4: weer volledig (24 uur) aan de slag. Dan leg je juist druk op medewerkers. Deze arbodienst is er vooral voor de werkgever. Je hebt als werknemer niks te vertellen. Bedrijfs artsen moeten wat menselijker worden, ze werken volgens mij met standaard vragen en antwoorden. Bedrijfsarts de naam zegt het al, hij is te veel voor het bedrijf. bedrijfsarts moet onafhankelijk worden maar ook leren goed zijn vak uit te oefenen Bedrijfsarts neemt je niet serieus en is er vooral voor de werkgever. Heb het idee dat ie niet zijn eigen mening geeft en beschermt de werkgever als je daar problemen mee hebt. Signaleert slecht wat de klachten zijn en heeft het alleen over uren-opbouw. Pas als je met specialisten of huisartsen dreigt, neemt ie daar kontakt mee op na veel aandringen. 32

33 Je moet letterlijk vechten voor je eigen hachje. Stuur je ook alleen door naar mensen die in het belang van de werkgever helpen. Geen onafhankelijke hulp. Erg slechte ervaring mee!!! Bedrijfsartsen staan te veel aan de kant van de werkgever, geen enkele betrokkenheid bij het welzijn van werknemers, komt plichtmatig zijn contractuele verplichting uit. Ben ook lid van de arbocommissie. Ben de mening toegedaan dat een bedrijfs-arbo-arts onafhankelijk moet kunnen beoordelen of de ziekgemelde werknemer in staat is zijn werkzaamheden weer te mogen en kunnen uitvoeren. Edoch, de bedrijfs-arbo-arts wordt betaald door de werkgever en dan is belangenverstrengelingen heel dichtbij en zijn manipulaties niet ondenkbaar. Spreek hier uit ervaring daar de bedrijfsarts mij niet mocht laten hervatten na een periode van ziekmelding omdat de toenmalige leidinggevende mij, op grond van naar zijn mening langdurig ziekteverzuim, had willen ontslaan. Was door de behandelende specialisten weer volledig arbeidsgeschikt verklaart voor 100% in de eigen werkzaamheden, hetgeen door de bedrijfsarts volledig werd genegeerd omdat deze onder druk van de leidinggevende stond. Uiteindelijk is alles weer op zijn pootjes terecht gekomen door de uitstekende hulp van de vakbond ABVA/KABO die tot aan het Katongerecht de zaak heeft doorgevoerd en gewonnen. Ben geschrokken van de ondeskundigheid en de wijze van optreden. Ben ruim 2 jaar ziek, werkgever heeft een loonsanctie gekregen van 1 jaar maar doet nog steeds niets aan reïntegratie. Ben zeer teleurgesteld over de bedrijfs artsen. Ze hebben totaal geen idee wat mijn ziekte was (HEMOCHROMATOSE) ze hebben mij behandeld als een stuk vuil. ander half jaar iedere week een halve liter bloed afmenen daarna een zware longontsteking toen bijbal ontsteking en ging maar door totaal uitgeput en volgens de bedrijfs arts mankeerde ik niets. Daarom ben ik ook met 59 jaar nog met vroegpensioen gegaan. Ben zelf enige tijd ziek geweest. Moest binnen enkele dagen naar de bedrijfsarts. Deze constateerde dat ook, maar kennelijk was mijn leidinggevende of P&O manager het hier niet mee eens en moest ik na een week naar een volgende bedrijfsarts en binnen een maand naar de 3e. Ik werk inmiddels weer, maar deze gang van zaken heeft voor mij duidelijk gemaakt dat de bedrijfsarts er vooral voor degene die hen betaald is. (meer voorbeelden binnen het bedrijf kenbaar, dat de aanbevelingen van de arbo-dienst/arts toch niet worden opgevolgd) 33

CP16. ziek- en betermelden

CP16. ziek- en betermelden CP16 ziek- en betermelden Bent u ziek? Kunt u daarom niet werken? Geef het dan door aan uw baas. Dat is normaal in Nederland. Als u wat langer ziek bent, maakt u een afspraak met de bedrijfsarts. Als u

Nadere informatie

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Hoofdstuk 5 - Sleutels Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Oefening 5 Luisteren Opdracht 2 1B, 2A, 3B, 4B, 5C, 6B Oefening 6 Luisteren

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Enquete Zwangerschaps verlof bij meerling zwangerschap

Enquete Zwangerschaps verlof bij meerling zwangerschap Enquete Zwangerschaps verlof bij meerling zwangerschap Een enquete onder de leden van de NVOM September 2011 Enquete response NVOM aantal leden 7000 NVOM bereik met Email uitnodiging 3500 Totaal respons

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

rapport ARBEIDSVERZUIM DOOR VRUCHTBAARHEIDSBEHANDELINGEN

rapport ARBEIDSVERZUIM DOOR VRUCHTBAARHEIDSBEHANDELINGEN Presentatie Freya bij overhandiging o rapport ARBEIDSVERZUIM DOOR VRUCHTBAARHEIDSBEHANDELINGEN Den Haag, 19 maart 2009 De praktijk aan het woord Wat is de aanleiding. a anleiding. Ongeveer een jaar geleden

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers.

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers. Veel mensen krijgen in hun leven met rugklachten te maken. Rugpijn wordt vooral veroorzaakt door onvoldoende beweging en langdurig zitten. Vooral tijdens zittend werk kan rugpijn hinderlijk zijn. Soms

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten

ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING. Jouw rechten en plichten ZIEKTEVERZUIM SOCIALE WERKVOORZIENING Jouw rechten en plichten november 2016 VOORWOORD Als je ziek bent, moet je je aan de regels houden. Maar dat geldt ook voor je werkgever en de bedrijfsarts. In dit

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen:

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen: De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Er staan veel veranderingen op stapel die consequenties hebben voor het contract met de bedrijfsarts / arbodienst en de rol van de preventiemedewerker

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017 De nieuwe Arbowet Urmond, 16 november 2017 Wijziging Arbowet Ingangsdatum: 1 juli 2017 Doelstelling: Versterking positie preventiemedewerker Versterking/verduidelijking positie en rol van de bedrijfsarts

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

1 Telefonisch triëren

1 Telefonisch triëren 1 Telefonisch triëren 1.1 Inleiding Telefonisch triëren is een nieuw begrip binnen de gezondheidszorg. Het woord triëren komt uit het Frans en betekent sorteren. In het Nederlandse leger en bij rampen

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk De Vries ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk de Vries is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Bang voor de bedrijfsarts

Bang voor de bedrijfsarts Bang voor de bedrijfsarts Het onderzoek moest antwoord geven op de volgende vragen. Wat zijn de specifieke behoeften en vragen van allochtone werknemers ten aanzien van de arbo-infrastructuur? Komt de

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Scheiding privé en werk

Scheiding privé en werk Scheiding privé en werk We leven in een tijd waarin werk en privé steeds meer door elkaar lijken te lopen. Veel mensen zijn ook in hun vrije tijd bereikbaar voor hun baas. De andere kant van de medaille

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Wij willen graag van u leren De medewerkers van de CvZG verlenen aan veel mensen diverse soorten zorg. In verreweg de meeste gevallen verloopt die zorg naar tevredenheid

Nadere informatie

Vragenlijst Samen Werken

Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-vragenlijst 01830254 V0312563.v2 Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Februari 2003 Auteurs Aukje

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Thiel en Van Maanen Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Thiel en Van Maanen is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

NVAB-richtlijn blijkt effectief

NVAB-richtlijn blijkt effectief NVAB-richtlijn blijkt effectief Nieuwenhuijsen onderzocht de kwaliteit van de sociaal-medische begeleiding door bedrijfsartsen van werknemers die verzuimen vanwege overspannenheid, burn-out, depressies

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet.

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet. Arbo Inhoud Arbowet Als werknemer in een winkel heb je samen met de werkgever afspraken genaakt over het werk dat je doet. Dat zijn niet de enige regels waaraan een bedrijf zich moet houden. We gaan het

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. AOB Compaz B.V. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. AOB Compaz B.V. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Praktijk Jonker & Koetsier Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Praktijk Jonker & Koetsier is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Nadere informatie

Met Arbo West meer aanwezig

Met Arbo West meer aanwezig Productinformatie Met Arbo West meer aanwezig benut uw mogelijkheden Ons product We onderscheiden ons door vakmensen aan uw bedrijf te koppelen en niet een aansluitcontract. We willen het verlengstuk zijn

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. DaAr Werkmaatschappij van Stichting GGnet. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013. BLIK op WERK KEURMERK. DaAr Werkmaatschappij van Stichting GGnet. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Gezondheidscentrum Heelkom ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Gezondheidscentrum Heelkom is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Privacy bij Ziekteverzuim

Privacy bij Ziekteverzuim Privacy bij Ziekteverzuim BEPERKINGEN EN MOGELIJKHEDEN IN PLAATS VAN ZIEKTEBEELDEN DOOR: GERDA TOL (COMEBACK REINTEGRATIE EN ADVIES) NICO KLOUWER (P&P ARBO) Inhoud Inleiding Richtlijnen bij Ziekteverzuim

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom?

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom? 6. Behandelingen De uitslagen van alle onderzoeken geven een duidelijk beeld van de ziekte. De artsen weten nu om welke soort borstkanker het gaat, wat de eigenschappen zijn van de kankercellen, hoe groot

Nadere informatie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm register casemanager Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij Vernieuwde Arbowet De belangrijkste wijzigingen op een rij Op 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet definitief in werking. De regering wil medewerkers en werkgevers meer betrekken bij het arbobeleid,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, augustus VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1

N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk. VBS, augustus VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 N. (Nienke) Daniels Senior adviseur, VBS Helpdesk VBS, augustus 2017 VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 1 INHOUD VBS Verbindend voor diversiteit in onderwijs 2 1. Een enkel moment waarop het

Nadere informatie

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat:

www.tijdvoornu.nl Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: Gezond samen werken Zelfsturende teams in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten, kort samengevat: - tevreden cliënten - tevreden medewerkers - financieel gezond Gezond samen werken

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy www.oval.nl www.nvab-online.nl Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy Informatie voor werknemers Het gebeurt iedereen

Nadere informatie

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg?

Kan zorg nog beter? Laat het ons weten! Wat betekent CQI? Waar kunnen cliënten terecht bij klachten over de zorg? Wat gebeurt er met de resultaten? De uitkomsten van het onderzoek helpen: zorgverleners bij het verbeteren van de zorg die zij geven de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de gezondheidszorg beter

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Whereplantsoen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Whereplantsoen zijn de afgelopen 2 jaren

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten

Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten Vragen en antwoorden over gegevensuitwisseling verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbodiensten 1. Welke informatie mag een arbodienst Een arbodienst mag een verzekeraar alleen administratieve gegevens

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Datum aanmaak rapport:20-03-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 12-10-2015 tot 7-3-2016

Nadere informatie