De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg"

Transcriptie

1 De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg Jaargang 43 Nummer 9 Oktober 2012 Kopijdatum volgende Klaroen: zondag 21 oktober 2012 Parochiecentrum Pieterburen en parochiesecretariaat Rijsenburgselaan 4, 3972 EJ Driebergen-Rijsenburg telefoon Het secretariaat is in ieder geval bereikbaar op vrijdagmorgen van 9:00 tot 12:00 uur. Web: In dringende gevallen kunt u bellen: Redactie KLAROEN en redactie-adres Annemarie Aarts, W. Banninglaan 6, 3972 SK Driebergen-R. Tel Lidy Jansen, tel drukwerk/bezorging: parochiesecretariaat Ton Morselt Rob van der Sluis, tel Downloadversie: Gemeenschapopbouw/ParochiebladDeKlaroen INHOUD Oktober 2012 LITURGISCHE KALENDER Oktober VIERINGEN IN DE PAROCHIE SINT MAARTEN...4 COLLECTES...4 STARTZONDAG 2 SEPTEMBER DE KERK VAN DE TOEKOMST...6 VAN DE LOCATIERAAD RIJSENBURG LEZING BOEKEN EN SPEELGOEDBEURS DAGEN SAM S KLEDINGACTIE ACTIE HEILIG VUUR KERSTMARKT 9 DECEMBER FAMILIEKOOR KINDERKERSTVIERING GROEN GELOVEN MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2012: SENEGAL DE BIBLIOTHEEK VAN ST. PETRUS BANDEN OVER GELOVEN FAMILIEBERICHTEN AGENDA VOOR DE MAAND OKTOBER Pastoraal team Parochie Sint Maarten Profiel Adres Tel. Dr. Henk Bloem Pastoor (do en vr afw) liturgie Korhoenlaan ES Zeist parochie-sintmaarten.nl Drs. Nelleke Spiljard pastoraal werker en teamleider (ma afw) gemeenschapsopbouw Rozenstraat VP Zeist parochie-sintmaarten.nl Dhr. Coen van Loon Diaken (ma afw) diaconie Pelikaanstraat KN Hilversum parochie-sintmaarten.nl 1 2

2 LITURGISCHE KALENDER Oktober 2012 Zondag 7 oktober Eucharistieviering Voorganger: Frans Verhaar, pr. Koor: Sint Gregorius Magnus 1 e lezing: Genesis 2,18-24 Evangelielezing: Marcus 10,2-16 Er is kinderwoorddienst! Aanvang vieringen: 9:30u VIERINGEN IN DE PAROCHIE SINT MAARTEN Austerlitz (O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand): zondag uur Doorn (Sint Martinus): zaterdag uur, zondag 9.30 uur Maarn (H. Theresia): zondag uur Leersum (H. Andries): zondag 9.30 uur Woudenberg (H. Catharina): zondag uur Zeist (Sint Joseph): zaterdag uur, zondag uur Een overzicht van alle vieringen vindt u wekelijks in de Slip van de Mantel. U kunt zich aanmelden voor deze -nieuwsbrief via Zondag 14 oktober Eucharistieviering Voorganger: Henk Bloem, pr. Koor: Mediant 1 e lezing: Wijsheid 7,7-11 Evangelielezing: Marcus 10,17-30 Zondag 21 oktober Eucharistieviering Voorganger: Frans Verhaar, pr. Koor: Sint Gregorius Magnus 1 e lezing: Jesaja 53,10-11 Evangelielezing: Marcus 10,35-45 Zondag 28 oktober Woord- en communiedienst Voorganger: Nelleke Spiljard, p.w. Koor: Jongerenkoor 1 e lezing: Jeremia 31,7-9 Evangelielezing: Marcus 10, Vrijdag 2 november, Allerzielen aanvang uur Gebedsdienst Voorganger: Frans Verhaar, pr. Koor: Schola Cantorum Zondag 4 november Eucharistieviering Voorganger: Frans Verhaar, pr. Koor: Sint Gregorius Magnus 1 e lezing: Deuteronomium 6,2-6 Evangelielezing: Marcus 12,28b-34 Er is kinderwoorddienst! COLLECTES Overzicht van de collectes, gehouden van tot augustus 109,69 2 e collecte (MIVA) 141,66 02 september 210,48 2 e collecte (Actie Heilig Vuur) 575,05 09 september 193,38 16 september 182,19 Opbrengst offerkaarsen 148,15 Bijdrage gebruik zangbundels 10,50 Vrijwillige bijdragen voor de Klaroen kunt u overmaken op bankrekeningnummer (Rabobank), ten name van het parochiebestuur Sint Petrus' banden te Driebergen-Rijsenburg, ten gunste van de Klaroen. Op deze rekening kunnen ook alle andere betalingen, zoals misintenties worden gedaan. Het tarief voor een misintentie bedraagt 10,75. Kerkbijdragen kunt u overmaken op een apart rekeningnummer, nl: Rabobanknummer t.n.v. Parochie Sint Petrus' banden te Driebergen-Rijsenburg. Misintenties dienen te worden opgegeven bij het parochiesecretariaat, Rijsenburgselaan 4. 4

3 STARTZONDAG 2 SEPTEMBER 2012 Na een lange zomerperiode, waarin velen hopelijk van een goede vakantie hebben genoten, was het fijn om elkaar weer te ontmoeten op Startzondag in de Petrus- & Pauluszaal. Het was een gezellige drukte en onder het genot van een hapje en een drankje konden we onze zomerse belevenissen met elkaar delen. Maar zoals u inmiddels weet, benutten we Startzondag ook om al onze vrijwilligers te bedanken voor hun betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap. Want die betrokkenheid is van levensbelang voor het instandhouden van onze vitale gemeenschap. Zo zijn alle vieringen ook in de zomerperiode muzikaal ondersteund. Veel dank aan allen die daaraan hebben meegewerkt! Verder werd aan alle vrijwilligers die het afgelopen jaar zijn gestopt met hun werkzaamheden een Oorkonde van Dankbaarheid uitgereikt en een mooie roos. Op die wijze willen wij hen bedanken voor het werk dat zij, vaak zelfs vele jaren, hebben verricht voor onze geloofsgemeenschap. De volgende mensen zijn gestopt met hun werkzaamheden: * Jacqueline van der Sluis-Marlet: Eerste Communie en Harry Jacobs voor het rondleiden van de Eerste Communicanten in zijn bakkerij * Rob van der Sluis: Lokaal Liturgisch Beraad * Geertje van Haarlem: Betaalmeester * Ada Berben en Leonie Verbeek: Parochie als Gemeenschap * Gerben van Berkum, Norbert Piët en Jos van der Plas (postuum): Gastheren * Ank en Gerard Kroon: Koffiegroep en Poetsparels * Thea van Doorn: voorzitter Rouwpastoraat * Lida Verbon: Zieken en Ouderen * Martine Thalen: Parochiële Caritas Instelling * André de Sain: Klussengroep * Meta Schouten: Doopvoorbereiding * Henriëtte Schoonhoven-van der Mispel: Organisatie Kerstmarkt * Steven Huigens: Penningmeester Locatieraad. Op Startzondag gingen ook nog onze hartelijke felicitaties uit naar de werkgroep Zieken en Ouderen. Deze groep vierde op 5 september haar 40-jarig jubileum! We hopen dat deze groep haar fantastische werk nog vele jaren mag voortzetten. Tot slot werd ieders aandacht nog gevraagd voor de actie Heilig Vuur. De werkgroep Fondsenwerving heeft al heel wat sjaals verkocht om geld in te zamelen voor een nieuwe verwarmingsketel in de kerk. Zo hopen we er allemaal komende winter en nog vele winters hoe dan ook weer warmpjes bij te zitten! DE KERK VAN DE TOEKOMST De Pastoraatsgroep Aan het begin van het nieuwe seizoen is duidelijk dat we als geloofsgemeenschap voor belangrijke keuzes staan. Het parochiebestuur en het pastoraal team brachten het ter sprake tijdens de jaarvergadering eind mei, pastor Verhaar maakte het onderwerp van zijn overweging en zijn column op startzondag. De discussie is gestart en hoe meer mensen er over meedenken, hoe beter. In deze Klaroen daarom veel aandacht voor overwegingen en gesprekken bij de actuele ontwikkelingen in de parochie Sint Maarten. Hieronder volgt allereerst de tekst van de keukentafel van pastor Verhaar, gevolgd door het verslag van een overleg over vragen die het pastoraal team aan alle locaties heeft gesteld. Zittend aan de keukentafel denk ik aan het nieuwe begin van het seizoen in de Kerk, in ónze geloofsgemeenschap, maar ook in de andere van het parochieverband St. Maarten. Want nog maar kort geleden zat ik in een vergadering van het pastorale team + de nog functionerende emeriti en daar vernam ik dat in het dienstenrooster voor de 7 lokale geloofsgemeenschappen van Sint Maarten voor de 2de helft van 2012 maar liefst 259 vieringen zijn gepland waarvan er 94 het pastorale team doet (36%) en 165 de emeriti (64%). Een kind van de basisschool kan begrijpen dat daar verandering in komt nog voordat het kind aan het Vormsel toe is, dus binnen enkele jaren. Veranderingen zullen vrijwel zeker bestaan in kerken die nog maar eens in de twee of drie weken open zullen zijn, ja zelfs voorgoed gesloten worden. Nog maar enkele jaren geleden begonnen we met een pastoraal team van 5 leden. Met komen en gaan zijn er nu nog 3 5 6

4 teamleden over; er komt geen aanvulling: St. Maarten heeft geen geld en het bisdom geen mensen. Waar moet het heen? Goeie vraag! Er is geen twijfel over mogelijk dat de Kerk binnen enkele jaren onherkenbaar veranderd is, deels verdwenen. Door vergrijzing en het ontbreken van kinderen en jongvolwassenen zal het zo doorgaan: wat er bovenaan afgaat doordat de oude trouwe kerkbezoeker een plek krijgt op de Drieklinken, is veel groter is dan wat er aan onderkant bijkomt. Nog tien jaar, zo denk ik, en van de 7 parochiekerken van St. Maarten zijn er nog twee over: die van Zeist en van Driebergen-Rijsenburg. Of misschien, als we echt willen dat de geloofsgemeenschappen in leven blijven, er dán kansen zijn zodra we een voorbeeld nemen aan hoe de mensen in Latijns Amerika het doen. Duizenden dorpen waar eens in de maand of nog minder vaak een priester komt en een week blijft. Hij bezoekt de zieken, viert met de mensen de eucharistie, zegent een paar huwelijken in, doopt kinderen en zo meer. Dan vertrekt hij naar het volgende dorp. Maar in die tussentijd komen de dorpelingen wél wekelijks bij elkaar!! Ze bidden samen, lezen bijbelteksten, vertellen elkaar wat ieder ervan vindt. Plaatselijk zelfs komen daar mensen dágelijks bijeen, vooral s avonds laat voor een gezamenlijk avondgebed. Kan dat bij ons ook? Er kán een geheel nieuwe Kerk ontstaan, maar wel onder de voorwaarde dat mensen betrokken blijven. Kan dat bij ons ook? De mensen in Latijns Amerika hebben niets anders dan hun dorp, hun arbeid, hun gezin en hun kerk. Maar als wij achter onze i-phones aan blijven rennen, onze agenda s overladen, onze dozijnen verlangens voeden die ons ontvankelijk maken voor onze vrijetijdsbestedingen,... zeer veel wat ons leven werkelijk bezet ten koste van...? ja, vul dat maar ns in, ofwel: vul maar ns je prioriteitenlijstje in om te weten waar je betrokkenheid ligt. Als we niets inleveren ten gunste van de geloofsgemeenschap, dan... over 10 jaar of korter zijn er 5 van de 7 parochies gesloten en mogelijk verkocht. Doemscenario? Als er niets verandert, is t de realiteit en... ja, misschien moet het ook wel die kant op, richting een totaal nieuwe Kerk. Ik schreef onlangs een gedichtje vrij naar Adriaan Roland Holst: 7 Kerk Het nieuwe zal ik niet meer zien, noch vinden wat w onszelf beloven, maar doe mij iets geloven van t al waarvoor ik dien. Frans E.M. Verhaar em. pr Samenvatting verslag gespreksavond 19 september Tijdens de jaarvergadering van Sint Maarten eerder dit jaar is gesproken over belangrijke ontwikkelingen in de parochie die vragen om stringente keuzes voor de toekomst. De feiten zijn als volgt: Het pastoraal team is kleiner geworden en zal niet meer worden uitgebreid. Vanaf 1 juli bestaat het pastoraal team uit 3 mensen (2,75 fte). Dit team heeft een groot aantal taken, waaronder liturgische taken, catechese, pastoraat en het opleiden/begeleiden van vrijwilligers. Omdat het bisdom per parochie één eucharistisch centrum heeft aangewezen, waar elke zondag een eucharistieviering dient plaats te vinden, is de pastoor sterk gebonden aan het eucharistisch centrum (Zeist). De overige leden van het pastoraal team gaan zondags voor in vieringen op de andere locaties. Daarnaast is een groep emeriti beschikbaar. Zo lukt het, zij het met enige moeite, nog steeds om elke zondag overal een viering te hebben. De beschikbaarheid van emeriti zal de komende jaren verminderen als gevolg van de gemiddeld hoge leeftijd van de emeriti. Het pastoraal team en het parochiebestuur staan dus voor belangrijke keuzes: welke taken hebben prioriteit, wat kan een pastoraal team van deze omvang oppakken en wat niet (meer), waar liggen kansen? Als leidraad heeft het pastoraal team een vragenlijst opgesteld, die op 19 september is besproken met een groep parochianen. Begin oktober wordt een parochiebrede bijeenkomst georganiseerd waarin de uitkomsten van het overleg in de locaties aan de orde komen en vervolgstappen besproken zullen worden. Hieronder volgen de vragen en een korte weergave van de reacties. 8

5 Vraag: Wat vindt u van de nadruk van het bisdom op vernieuwend pastoraat? Het gegeven dat nabijheid de taak wordt van de plaatselijke geloofsgemeenschappen? En van de huidige situatie waarin vrijwel alle tijd van het pastoraal team op gaat aan kerntaken? Onder kerntaken wordt verstaan: liturgie (d.w.z. zondagsvieringen, doopvieringen, huwelijksvieringen, uitvaarten), catechese, diaconie, pastoraat (huisbezoek, begeleiden bezoekgroepen). Reacties: Het pastoraal team zou zich moeten afvragen of het nog aan alle kerntaken toe komt. De prioriteit zou moeten liggen bij de vormen van eredienst waarvoor professionele krachten nodig zijn (eucharistieviering, doop, huwelijk) en bij het opleiden van vrijwilligers. De geloofsgemeenschap zal open moeten staan voor andere vormen van eredienst, waaronder gebedsdiensten waarbij een medeparochiaan voorgaat. Het is niet meer vanzelfsprekend dat er s zondags een priester/pastoraal werker beschikbaar is. Nabijheid wordt al gezien als een taak van de plaatselijke geloofsgemeenschap, het is de belangrijkste opdracht van een pastoraatsgroep. Vernieuwend pastoraat heeft hoge prioriteit. Wat wordt er onder verstaan? Het opleiden van vrijwilligers tot voorgangers in gebedsdiensten, het aanbieden van vieringen met een ander karakter (bijvoorbeeld Taizéviering), het zoeken naar vieringen die aantrekkelijk zijn voor de groep die nu niet naar de kerk komt. Vraag: Zijn het vooral de vieringen die het hart van uw geloofsgemeenschap uitmaken? Kijkend naar de realiteit: wat bindt mensen, wat is mensen heilig? Reacties : Bindend element is de viering. Voor een aantal mensen is de vorm van de viering minder belangrijk dan het gegeven elkaar zondags als geloofsgemeenschap te ontmoeten. Anderen geven aan dat zij bij voorkeur een eucharistieviering bezoeken, ook als ze daarvoor naar een andere locatie moeten. Daarnaast zijn de koren erg belangrijk en hebben we de afgelopen jaren gezien (bij de viering van het 200-jarig jubileum, de kerstmarkt, de boekenmarkt) dat andere activiteiten waardevol zijn en bijdragen aan het gevoel een gemeenschap te zijn. Reacties: In Driebergen hebben we hier niet veel ervaring mee. Het gevoel is dat een dergelijke groep de grotere lokale gemeenschap niet kan vervangen, maar wel een waardevolle aanvulling kan zijn. Misschien moeten we toe naar een afwisseling van reguliere vieringen met vieringen die georganiseerd worden door een groep medeparochianen. Vraag: Kan het eucharistisch centrum volgens u een echte plek van gemeenschap voor de hele parochie worden? Reacties zijn gemengd en afhankelijk van de vraag waar voor ieder persoonlijk het accent ligt, op de viering of op het belang een gemeenschap te zijn. Hoe dan ook: voor wie bezoek aan het eucharistisch centrum niet mogelijk is, moet er op de locaties een alternatief zijn, waar mensen zich thuis bij voelen. Vraag: Wat vindt u dat het pastoraal team (+ pastoraatsgroepen enz.) moet doen, moet verzorgen? Wat moet de rol van de pastores zijn? Reacties: Er is veel begrip voor het gegeven dat het pastoraal team niet alle taken op zich kan nemen. Prioriteit ligt bij de liturgie, maar zeker ook bij het opleiden en begeleiden van vrijwilligers. Doorgaan met centraliseren. Keuzes maken, en de taken onderscheiden in onderhoudspastoraat en wervingspastoraat. Vraag: Als het huidige parochiemodel wij zijn 7 plaatselijke geloofsgemeenschappen, die samenwerken waar nodig niet meer haalbaar blijkt, hoe zou dan volgens u de parochie van de toekomst er uit moeten zien? Kunt u die omschrijven? Reacties: kiezen voor minder, en uitsluitend bloeiende geloofsgemeenschappen. Durf uit te spreken dat zeven vitale geloofsgemeenschappen niet mogelijk zijn. Let bij het maken van keuzes op duurzame oplossingen, door nu te anticiperen op de verwachte situatie over 5-10 jaar. Blijf investeren in de core business, in gebed en vieringen, in de rijkdom van het geloof, behoud van waardevolle tradities. Vraag: Kan een gespreksgroep/een activiteitengroep a.h.w. zelf een levensvatbare kleine kerkgemeenschap zijn? 9 10

6 VAN DE LOCATIERAAD Ringleiding In onze kerk is een ringleiding aanwezig voor gehoorapparaten. Zowel in de middenvakken voor en achter als in de zijvakken is de ringleiding actief. Er zijn plaatsen in de kerk die een mindere ontvangst bieden. Als iemand daar last van heeft, is op een ander plaats gaan zitten de beste optie. De ringleiding werkt het minste op: A. De eerste twee rijen van het voorschip (gezien vanaf het altaar). B. Langs het midden gangpad de linker en rechter stoel zowel in voorschip als in achterschip. Ter verduidelijking kunt u de tekening bekijken. Om een ringleidingsignaal te ontvangen, moet er in uw hoortoestel een luisterspoel zijn ingebouwd. Als u dan uw hoortoestel op de T- stand zet of het juiste programma kiest, kunt u de geluiden van de ringleiding opvangen. Let op: bij veel moderne hoortoestellen moet de T-stand apart worden geprogrammeerd. Vraag hiernaar bij uw audioloog of audicien! Frans Grijpma Nieuwe penningmeester Penningmeester Steven Huigens wordt per 1 oktober opgevolgd door Marinus Weijters. Steven legt zijn functie neer omdat hij naast zijn werk ook nog een studie moet volgen die veel tijd kost. Sint Petrus banden is Steven veel dank verschuldigd. Hij heeft met zijn financiële inzicht een belangrijke bijdrage geleverd aan de nieuwe koers om de uitgaven van Sint Petrus banden te verlagen en de inkomsten te verhogen. Steven keek daarbij verder dan het puur financiële kader, vanuit de overtuiging dat Sint Petrus banden een gemeenschap is van mensen die naar elkaar omzien. Marinus Weijters is bedrijfseconoom en woont sinds de jaren tachtig in Driebergen-Rijsenburg. Na zijn werk als financieel projectleider bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam is hij penningmeester geworden van de Wereldwinkel en van het kerkkoor Sint Gregorius Magnus. De Locatieraad is blij dat Marinus het penningmeesterschap op zich wil nemen en heeft alle vertrouwen in een goede samenwerking. Groot onderhoud rond kerk en parochiecentrum Het zal weinigen ontgaan zijn dat de afgelopen periode rond de kerk en het parochiecentrum groot onderhoud gepleegd is. Dat was hard nodig. Bomen en struiken zijn grondig gesnoeid, onkruid is bestreden, de veenlaag onder het grind achter en opzij van de kerk is afgegraven en vervangen door verharding waarop nieuw grind is aangebracht. Ook langs en voor het parochiecentrum is nieuw grind gestort. Speciale dank gaat uit naar dhr. Piet de Bruijn, die dit omvangrijke onderhoudsproject in goede banen heeft geleid en bovendien met succes sponsors heeft benaderd om een deel van de kosten voor hun rekening te nemen. Nu het onderhoud weer op schema ligt, is het een kwestie van goed bijhouden. Daarvoor komt de tuinploeg onder leiding van Arjan van Steenderen op. Johan Schothorst heeft de afgelopen maanden al veel tijd en energie gestoken in het onderhoud van de pastorietuin. Het is verheugend dat we op zoveel inzet van vrijwilligers kunnen rekenen. Zij hebben eer van hun werk en iedereen kan van het resultaat meegenieten! 11 12

7 RIJSENBURG-LEZING Europarlementariër Corien Wortmann over een waarde(n)vol Europa Top-politica Corien Wortmann-Kool houdt op zondag 28 oktober de jaarlijkse Rijsenburg-lezing over een waarde(n)vol Europa. Corien Wortmann is sinds 2009 vice-voorzitter van de christendemocratische EVP-fractie in het Europees Parlement. Het project Europa heeft joods-christelijke wortels en is als zodanig een gemeenschap van waarde en waarden. Corien Wortmann zal tijdens de Rijsenburg-lezing ingaan op de vraag hoe je in de Europese politiek nog een herkenbaar christelijk geluid kunt laten horen. Politiek is immers per definitie een kwestie van concessies doen en compromissen sluiten. De lezing begint op 28 oktober om uur in de Petrus- & Pauluszaal van het parochiecentrum, Rijsenburgselaan 4 te Driebergen-Rijsenburg en is gratis toegankelijk. Na afloop is er een informele ontmoeting met Corien Wortmann. De Rijsenburg-lezing is in 2010 ingesteld bij gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Sint Petrus bandenkerk. Kerkhistoricus Ton van Schaik beet in het jubileumjaar het spits af met een lezing over de emancipatie van de katholieken in Nederland. In 2011 hield vicaris mgr. Herman Woorts een lezing over de relatie tussen geloof, kerk en kunst. De volledige tekst van deze lezing is nog beschikbaar op de leestafels achterin de kerk. BOEKEN- EN SPEELGOEDBEURS Het duurt nog maar even en dan staat het leven weer in het teken van de Goedheiligman. Leuke sinterklaascadeautjes kunt u vinden op de boeken- en speelgoedbeurs. Deze zal plaatsvinden op zondag 18 november in de Petrus- & Pauluszaal aansluitend op de gezinsviering en zal duren tot ongeveer uur. Boeken hebben we nog genoeg op voorraad (de zolder zakt bijna door zijn balken), maar speelgoed in goede staat is van harte welkom. Zijn uw kinderen de deur uit en misschien zelfs uw kleinkinderen alweer groot? Staat dat speelgoed maar te staan? Breng het naar de kerk! Het kan in de ruimte achter de garderobe neergezet worden. De opbrengst van de beurs is voor de actie Heilig vuur, voor een lekkere warme kerk deze winter. Marjolein Tiemens-Hulscher, DAGEN L espérance c est une petite fille de rien du tout. Elle seule, portant les autres, traversera les mondes révolus. Charles Péguy ( ) Het boek Lourdes. Het ware verhaal van de verschijningen. door René Laurentin, vertaald door Ronald Valk. Bespreking door Rob Steinbuch. Inleiding Onlangs verscheen een nieuwe Nederlandse vertaling van het boek Lourdes. Récit authentique des apparitions van René Laurentin (Lit. 1). René Laurentin (geb. 1917) is een Franse theoloog, die zich na de Tweede Wereldoorlog specialiseerde in Mariologie. In dat kader schreef hij diverse boeken over het leven van Bernadette van Lourdes. In dit boek behandelt hij zeer gedetailleerd de 18 verschijningen die zich van 11 februari t/m 16 juli 1858 in Lourdes aan Bernadette manifesteerden. Het boek is vertaald door Ronald Valk. Wie was Bernadette? Bernadette leefde van 1844 tot Zij werd geboren in een molenaarsgezin als oudste van acht kinderen. Wanneer Bernadette drie jaar oud is, krijgt haar vader een bedrijfsongeluk, waardoor hij zijn vak als molenaar niet meer kan uitoefenen. Het gezin komt in een armoedespiraal terecht en vindt uiteindelijk een onderkomen in een voormalige gevangenis. Het is een godsdienstig gezin en ook Bernadette vertoont een vanzelfsprekende openheid voor religie. Ze heeft altijd een rozenkrans bij zich. Bernadette heeft last van astma en heeft moeite met leren. In het voorjaar 1858 Bernadette is dan 14 jaar beginnen de verschijningen in de grot, waaruit later Lourdes zou ontstaan. Het leven van Bernadette verandert daardoor ingrijpend en dat geldt ook voor Lourdes en omgeving, ja voor de gehele wereld. In 1866 treedt zij toe tot de orde van de Zusters van Nevers. Zij sterft in 1879, op 35 jarige leeftijd. 14

8 In 1909, 1919 en 1925 werd haar stoffelijk overschot medisch onderzocht. Het bleek uitgedroogd, maar niet vergaan te zijn. In 1925 werd het opgebaard in de kapel van het klooster te Nevers, nadat haar gezicht en handen van een dunne waslaag waren voorzien. Bernadette werd in 1925 zalig- en in 1933 heiligverklaard. De 18 verschijningen Deze worden door René Laurentin levendig en tot in detail beschreven. Hij beschrijft daarbij ook de metamorfose van Bernadette, die op diep ingrijpende innerlijke processen wijst. Maar hij beschrijft daarbij ook de veranderingen in de personen om Bernadette heen en in Lourdes en omgeving: haar broertjes en zusjes, haar overige leeftijdgenoten, haar familieleden, kennissen, en dan, in steeds grotere cirkels, de kerkelijke en politieke ambtsdragers, de notabelen, het publiek. Bij haar eerste ontmoeting met het mooie meisje, op 11 februari 1858, raakt Bernadette niet in paniek. Ze gaat haar rozenkrans bidden en dan gaat alles verder vanzelf. Zo krijgen alle ontmoetingen die vaak verrassend zijn steeds meer inhoud en betekenis, maar dragen zij ook steeds meer het karakter van een mysterie met een vooralsnog voor de omstanders verborgen bedoeling. Een deel van Maria s boodschap aan Bernadette blijft een Geheim. Maar er zijn ook twee duidelijke en nadrukkelijke vragen: er moet op de plek van de verschijningen een kapel worden gebouwd èn men moet het water uit de bron die tijdens de verschijningen ontstaat doordat Bernadette op Maria s verzoek in de grond gaat krabben drinken en zich ermee wassen. In het begin wordt Bernadette s verhaal niet geloofd, maar stap voor stap voelt een steeds grotere groep mensen zich bij het raadselachtige gebeuren betrokken, ook al ziet men alleen maar een klein meisje in diep gebed of in stille verrukking. Karakteristiek is ook de verandering die bij pastoor Peyramale optreedt. Eerst toont hij veel reserves, maar wanneer hij eenmaal overtuigd is op grond van de vruchten van deze boom, gaat hij volledig overstag. Zo gaat het door totdat op 16 juli de laatste verschijning heeft plaatsgevonden. Nu is de mens aan zet. 15 Het meisje met de rode muts Donderdag 4 maart is de dag van de vijftiende verschijning. Er zijn duizenden mensen op de been, waaronder twee legereenheden die zijn opgetrommeld om de orde te handhaven. Bernadette komt terug van haar ontmoeting met Maria. Op een gegeven moment staat zij stil en kijkt naar rechts. Daar staat, tussen het publiek, een leeftijdgenootje van haar. Een meisje dat een doek voor haar misvormde ogen draagt, uit schaamte en ter bescherming tegen het felle licht. Bernadette loopt naar haar toe en omhelst haar twee maal, zonder haar naam te vragen. Het meisje is zielsgelukkig en fluistert ik zie beter. Is dat vanwege de omhelzing, of is er iets anders gebeurd? Dan zien wij voor het eerst iets gebeuren dat nog vele malen te zien zal zijn. De medische en kerkrechtelijke discussie breekt los over de vraag of hier nu wel of niet sprake van een wonder is geweest. Ook hier schildert Laurentin heel subtiel een werkelijkheid. Met ook het commentaar van Bernadette, die, als men om haar mening vraagt, zegt: Ik geloof niet dat ik wie dan ook genezen heb. Bovendien heb ik niets gedaan om dat te doen. Misschien gaat het bij Lourdes inderdaad wel in de eerste plaats om die omhelzing. De analyse Laurentin geeft aan het einde van het boek een overzicht van de verschijningen met een analyse waardoor de structuur van de verschijningen duidelijker wordt. Hij duidt aan wat het doel van de boodschap zou kunnen zijn geweest en hoe wij kunnen begrijpen waarom Lourdes kon worden tot wat het nu is: een plaats waar elk jaar zes miljoen pelgrims komen, op zoek naar een teken van hoop. Er blijft een mysterie bestaan: waarom noemt de verschijning zich de onbevlekte ontvangenis? In zijn slotwoord stelt Laurentin dat dit mysterie alleen vanuit een grondhouding van mededogen kan worden benaderd. Is mededogen dan wellicht de weg naar het paradijs? 16

9 De vertaling Het boek is door Ronald Valk helder en duidelijk vertaald. Het is daardoor ook voor de Nederlandstalige lezer heel toegankelijk geworden. Er is daarbij een spannend boek ontstaan, met een intrigerend verhaal: elke bladzij roept de vraag op wat er hierna weer zal gebeuren. Het boek is door Ronald Valk opgedragen aan de nagedachtenis van zijn dochter Virginie Valk, die als jong meisje een grote verbondenheid met Bernadette voelde en ook in Lourdes en Nevers is geweest. Voorin het boek staat een tekening die Virginie van Bernadette heeft gemaakt. Lit. 1. René Laurentin, Lourdes. Het ware verhaal van de verschijningen. Nederlandse vertaling Ronald Valk. 300 pagina s. Uitg. Adveniat, 2011, ISBN Verkrijgbaar voor 14,50 bij de boekhandel. SAM S KLEDINGACTIE Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam s Kledingactie in Driebergen-Rijsenburg en steun Cordaid Mensen in Nood! Op zaterdag 6 oktober vindt in Driebergen-Rijsenburg de kledinginzamelingsactie van Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan van tot uur uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij de kerk van de RK Parochie Sint Petrus banden op het Kerkplein. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Al een aantal jaar steunt Sam's het Droogte Cyclus Project in Kenia. In dit project wordt de lokale bevolking geleerd om zich te wapenen tegen de droogte. Voor meer informatie over Sam s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op of bellen naar telefoon ACTIE HEILIG VUUR De knechten en de gerechtsdienaren stonden zich te warmen bij een houtskoolvuur dat ze hadden aangelegd omdat het zo koud was. (Johannes 18:18) Zo deden ze dat vroeger als het koud was. Ze maakten een houtskoolvuur. Dat is niet meer van deze tijd. Toch ligt het niet heel ver weg bij de werkelijkheid. Misschien kunt u zich nog herinneren dat eind vorig jaar de kachel van de kerk dienst weigerde? We zaten met jassen aan in de kerk. En koud dat het was! Dit willen we voor dit jaar voorkomen. De kachel is er niet beter op geworden en is echt aan vervanging toe. De kans is groot dat de verwarming het de komende winter helemaal gaat begeven. Het kost ca om de kachel te vernieuwen. Diverse acties, wijnverkoop, kerstmarkt, boekenmarkt, hebben tot nu toe een bedrag van zo n opgeleverd. Dit alles is dus bij lange na niet genoeg om de kachel te kunnen vernieuwen. Daarom starten wij het derde kwartaal van dit jaar de actie Heilig Vuur. U kunt bijdragen aan de vervanging van de kachel door: - één of meer Petrus banden-shawls ( 10,= per stuk) te kopen waarmee u zich warm kunt kleden op koude winterdagen. - De heerlijke witte en rode Sint Maarten-wijn te (blijven) kopen. Elke bijdrage is welkom. Wanneer u van plan bent om grotere bedragen te schenken, wijzen wij op de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de Stichting Vrienden van Sint Petrus banden. Giften aan deze stichting zijn door de ANBI-status aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Het rekeningnummer van de Vrienden van Sint Petrus banden is We hopen met uw bijdrage de kachel in november te kunnen vervangen, nog vóór de koude wintermaanden. De opbrengsten van de actie worden maandelijks zichtbaar gemaakt met behulp van de Heilig Vuur-thermometer in de Klaroen en in de kerk. Hoe meer u geeft, hoe warmer het wordt! Werkgroep Fondsenwerving Sint Petrus banden 18

10 KERSTMARKT 9 DECEMBER In de vorige Klaroen heeft u al kunnen lezen dat, na het succes van vorig jaar, ook dit jaar een sfeervolle kerstmarkt gehouden zal worden in het Parochiecentrum. De opbrengst van de markt komt ten goede aan de Actie Heilig Vuur, de inzameling die op dit moment loopt om geld voor een nieuwe kachel bij elkaar te brengen. Er zal voor iedereen wat te beleven zijn en we hopen dat de bezoekers onder het genot van een hapje en een drankje een gezellige middag met elkaar kunnen beleven. Om de gezellige kerstmarkt weer mogelijk te maken hebben we uw hulp hard nodig. Wat kunt u doen? Heeft u nieuwe (zelfgemaakte) producten staan? Stel ze ter beschikking en wij verkopen ze voor u, de opbrengst komt ten goede aan de nieuwe kachel. Vindt u het leuk om zelf uw producten te verkopen? Huur dan voor een klein bedrag een tafel en verkoop uw eigen spullen. De opbrengst van de verkoop is voor uzelf maar we vinden het geweldig als u een deel schenkt aan de Actie Heilig Vuur! Ook dit jaar worden er weer gezamenlijk kerststukken gemaakt die later verkocht zullen worden. Nadere informatie kunt u lezen in de volgende Klaroen. De verkoop van zelfgebakken cake, tulband en taart is een groot succes geweest. We hopen dat we weer op uw lekkernijen mogen rekenen. Op zaterdag 8 december kunnen alle heerlijkheden gebracht worden naar het Parochiecentrum. Om voldoende ruimte te maken voor alle activiteiten zal er een tent gehuurd gaan worden. De tent zal vernoemd worden naar degene die de huur van de tent wil sponsoren, privé of zakelijk. Zowel op zaterdag 8 als op zondag 9 december zijn er mensen nodig die kunnen helpen. Heeft u hier zin in, meldt u zich dan aan! Voor informatie of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Jacqueline van der Sluis: Om de kerstmarkt weer tot een succes te maken is het allerbelangrijkste dat er héél véél bezoekers komen. Hoe meer bezoekers er zijn, 19 hoe gezelliger de middag, hoe meer geld er voor de kachel ingezameld zal worden. Dus neem uw buren, familie en vrienden mee op zondag 9 december en help zo de kerk uit de kou! Met vriendelijke groeten, de Werkgroep Kerstmarkt FAMILIEKOOR KINDERKERSTVIERING Op 24 december a.s. zal er weer een sfeervolle en feestelijke kinderkerstviering zijn in onze kerk (aanvang uur!). Na het succes van de afgelopen jaren willen we ook dit jaar de viering graag opluisteren met een familiekoor. Ofwel: ons Jeugdkoor voert de troepen aan en zal versterking krijgen van kinderen met ouders, grootouders, buren, juf, meester... Bij deze willen we graag een oproep doen aan een ieder van jullie om mee te zingen! Kijk in je gezin en/of familie wie mee wil zingen en geef je op via een mail aan het Parochie-secretariaat: Laat ook dit jaar horen op Kerstavond hoe leuk het is om samen het kerstfeest in te luiden. We kijken ernaar uit! Mis de voorpret niet! Er zijn dit jaar maar twee repetitie-avonden: op dinsdag 11 december en op dinsdag 18 december om uur in Pieterburen. Iedereen die zich opgeeft, wordt op deze repetitie-avonden verwacht! Voor een klinkend familiekoor is nu éénmaal enige oefening noodzakelijk (en gewoon leuk!). Graag tot ziens bij het Familiekoor voor de gezinsviering van Kerstavond! 20

11 GROEN GELOVEN Verslag van een project in het kader van Groen Geloven. Vrijdagmiddag 7 september vertrokken 8 dames met de fiets en grote fietstassen o.l.v. Marjolein vanaf Sint Petrus banden voor een fietstocht in de omgeving van Driebergen langs verschillende boerderijen. Wat was de insteek van deze tocht? De achtergrondgedachte van de groep was om met elkaar uiting te geven aan o.a. respect voor de aarde die ons zomaar is gegeven. Hoe hebben we dat gedaan? De fietsroute ging langs o.a. Bartimeus, een prachtige bloemen- en moestuin, waar we de boontjes voor de maaltijd direct van de plant konden plukken en ook de mooie onbespoten slakroppen uit de aarde mochten scheppen. We kregen een verhaal te horen van de projectmanager van de tuin. Zij vertelde met veel enthousiasme hoe zij met de gehandicapte slechtziende bewoners de tuin onderhoudt en commercieel probeert te managen. De tocht ging verder naar de Hondspol. Een schitterend bedrijf op biologische basis geënt met een prachtige winkel, waar we naar hartelust groenten, fruit, zuivel en vlees konden inkopen. De volgende plek was de zuivelboerderij in Cothen; we hebben zelf eerst lekker in de zon geluncht aan de rand van de Kromme Rijn. Na het kopen van heerlijke kaas zijn we doorgefietst naar de bloemenboerderij aan de Langbroeker Wetering en we hebben daar nog een aantal mooie boeketten biologische bloemen gekocht. Met fietstassen afgeladen zijn we teruggefietst naar Pieterburen en hebben gezamenlijk de handen uit de mouwen gestoken om voor onszelf en de gasten van de avond te koken. Heerlijke recepten werden uitgewisseld en met elkaar gedeeld en onder het genot van een glaasje kwamen de heerlijkste gerechten tot stand. Aan het eind van de middag meldden zich de gasten en inmiddels was de tafel keurig gedekt met behulp van de kinderen van Marjolein. 21 Met 22 mensen hebben we samen van een heerlijke maaltijd genoten, die met veel liefde en respect voor de aarde bereid was en die we met elkaar konden delen. Uiteindelijk hebben we nog een bedrag over kunnen houden dat zal worden besteed aan de nieuwe verwarming voor de kerk. Een actie die zeker voor herhaling vatbaar is. Het was in alle opzichten een warme maaltijd geworden. Zie ook de website voor foto s en een presentatie Groen geloven van Marjolein Tiemens. TENACHON LEERHUIS 22 Juliska van Rutte Zoals u ongetwijfeld reeds vernomen hebt is er dit najaar geen Tenachon Leerhuis in Driebergen. Mocht u heel graag toch aan een Leerhuis willen deelnemen,dan verwijzen we naar het leerhuis in Bunnik (info: of naar het Leerhuis De Valkenburcht in Maarsbergen website:

12 MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2012: SENEGAL Wereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in het teken van Senegal. Dit West-Afrikaanse land is ongeveer vijf keer zo groot als Nederland en heeft circa 13 miljoen inwoners. Het land is overwegend islamitisch (93% van de bevolking). De christenen, meestal katholiek, zijn met 7% in de minderheid. Kerk en staat zijn in Senegal gescheiden. Moslims en christenen leven vreedzaam naast en met elkaar. Katholieke Kerk Er zijn ongeveer katholieke gelovigen in Senegal, verspreid over zeven bisdommen, waaronder het aartsbisdom Dakar. Kardinaal Théodore Adrien Sarr is de aartsbisschop. Er zijn ongeveer 143 parochies. De Katholieke Kerk zet zich vooral in voor het verbeteren van het onderwijs en de gezondheidszorg. Ook houdt de Kerk zich bezig met problemen als emigratie en de situatie van vrouwen. Problemen Een groot probleem is de emigratie van jonge mannen naar Europa. Als ze de overtocht al overleven, wacht hen een onzekere toekomst. In parochies worden informatiebijeenkomsten georganiseerd om mensen voor de gevaren te waarschuwen en hen ertoe te bewegen in Senegal te blijven. Een ander probleem is het nog veelvuldig voorkomen van vrouwenbesnijdenis, hoewel het al lang officieel verboden is. Zuster Christine Ngom, werkzaam als verpleegster in het bisdom Kaolack, gaat samen met haar team de dorpen langs om de mensen bewust te maken van de lichamelijke en psychische gevolgen van genitale verminking. Steun de katholieke geloofsgemeenschap in Senegal en geef aan de collecte op Missiezondag 21 oktober of stort uw bijdrage op rekeningnummer 1566, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. Voor meer informatie: DE BIBLIOTHEEK VAN ST. PETRUS BANDEN Nieuw opgenomen boeken: Onder de aanduiding rond-zwart B 26 is opgenomen: DE KRONIEK VAN HENRICA VAN ERP, abdis van Vrouwenklooster, ingeleid door Anne Doedens en Henk Looijesteijn. Henrica was abdis van het adelijke Vrouwenklooster in De Bilt; zij leefde in de 16 de eeuw. Dit boek ligt één maand ter inzage op het literatuurrek. Onder de aanduiding rond-zwart B 27 is opgenomen: BERNA, ut Lucerna, de abdij van Berne , door Dr. Jean van Stratum. De Norbertijnen vestigden zich in Heeswijk; zij hebben veel betekend voor het religieuze, sociale en culturele leven in Nederland, in het bijzonder voor de Liturgische beweging. Door hen worden ook de wekelijkse liturgie-boekjes voor de parochies ( indien deze daarvan gebruik willen maken) gemaakt. Dit boek ligt één maand ter inzage op het literatuurrek. Onder de aanduiding rond-wit/geel B 16 is opgenomen: BISSCHOP BEKKERS, vriend van ons allen, door N. Van Hees. Bisschop Bekkers, oud bisschop van Den Bosch, stond open voor velerlei overtuiging en daardoor was hij zeer geliefd ook door mensen buiten zijn bisdom. Onder de aanduiding rond-zwart B 28 is opgenomen: GAVE EN GEHEIM, door Johannes Paulus II, bij gelegenheid van zijn 50-jarig priesterjubileum. Dit boek ligt één maand ter inzage op het literatuurrek. Onder de aanduiding rond-blauw Z 60 is opgenomen: TEILHARD DE CHARDIN, door Dr. Josef Vital Kopp. Dit boekje van 95 bladzijden kan een eerste kennismaking zijn met Teilhard de Chardin, waarvan wij een groot aantal boekjes in onze bibliotheek voor de uitleen hebben. U kunt deze en de andere boeken uit onze bibliotheek lenen via het invullen van het kaartje uit de catalogus. Jos Bakker 23 24

13 OVER GELOVEN Inspiratieavond rond geloven en kinderen, advent en kerst Op 30 oktober a.s. is er een inspirerende avond voor mensen van werkgroepen kinderwoorddienst en gezinsviering en voor belangstellenden. Ellie Keller komt vertellen over materiaal voor geloofsopvoeding waaraan zij mee heeft gewerkt: o.a. de geloofskoffertjes en de website Geloven Thuis, die heel veel materiaal biedt dat ook bruikbaar is in de kerk. Voor je kerstspel bijv. Momenteel schrijft zij een boek over kijktafels en zij zal vertellen over het belang van symbolisch bewustzijn en ze zal ons laten zien wat je hier thuis of in de kerk allemaal mee kunt doen. Naast een inspirerende avond voor jezelf en je eigen gezin ga je ook naar huis met praktische ideeën voor Advent en Kerstmis in kinderwoorddienst en gezinsviering. Ellie Keller is voormalig pastoraal werker en medewerker van de Diocesane Pastorale Dienst, deskundig, ervaren en heel enthousiast. Opgave bij: Nelleke Spiljard, Plaats: Martinuskerk, Doorn. Tijd: uur. De kerk is niet heilig, vervolggesprek Veel mensen zijn geraakt door het seksueel misbruik in de kerk en de manier waarop daarmee is omgegaan door veel kerkelijke leiders. Geraakt omdat het henzelf overkomen is, of hun naasten. Geraakt als parochianen, omdat het onze kerk en onze geestelijk leiders betreft. Als vervolg op de eerste avond de kerk is niet heilig, nu een avond waarop we meer met elkaar in gesprek zullen gaan. Inleider en gesprekspartner is meneer Walter, ervaringsdeskundige en bij de kerk betrokken. Hij zal ons vertellen over wat zo n ervaring met je doet, maar ook over het proces van heling. Maximum aantal deelnemers: 25. Bij overtekening volgt een 2 e avond. Datum: 6 november. Plaats: Petrus- & Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen. Tijd: uur. Begeleiding: Marijn van Zon (geestelijk begeleider) en Nelleke Spiljard. Opgave bij Nelleke Spiljard: of telefoon Het Beraad Febe VKS nodigt u in samenwerking met parochie Sint Maarten van harte uit om deel te nemen aan een middag: Geloven, hoe doe je dat? Donderdagmiddag 1 november, uur Hans Boerkamp, voor velen nog bekend van het dekenaat Utrecht, heeft een mooi boek geschreven met als titel: Dit Moet Je Meemaken. Drie generaties vertellen aan de hand van acht verhalen over wat hen beweegt, raakt en ontroert. Hij schreef het in eerste instantie voor zijn zoon, die vroeg: Geloven, hoe doe je dat? Hij noemt het een bezinningsboek dat een inkijkje geeft in de spiritualiteit van drie generaties: vijfentwintigjarigen, veertigers en vijfenvijftigplussers. Deze middag neemt hij ons mee in zijn verhalenproject. Hij doet dat op zo n manier dat we zelf kunnen ervaren wat verhalen met ons doen. Uitgangspunt is: Overal kom ik U tegen, alle dingen hebben in potentie iets van de grootheid van God. Datum: 1 november 2012 Tijd: uur (zaal open v.a uur) Plaats: Petrus- & Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4, Driebergen Kosten: 7.50 (indien bezwaarlijk: geen kosten) Opgave: voor 22 oktober, via telefoon of via Info: Nelleke Spiljard, pastor.w

14 FAMILIEBERICHTEN Geboren Op 8 september werd geboren Hendrika Maria (Isa) Schoonhoven, dochter van Stefan en Henriëtte Schoonhoven. Van harte gefeliciteerd! Overleden Op 23 augustus is overleden Wilhelmina Maria (Wil) Leber- Leeuwenkamp. Zij was 79 jaar en woonde Rijsenburgselaan 29. Haar uitvaart was donderdag 30 augustus in onze kerk, waarna zij werd gecremeerd in Crematorium Den en Rust te Bilthoven. Op dinsdag 28 augustus is overleden Gerardus Johannes (Gerrit) Draad. Hij was 81 jaar. Bijna zijn hele leven heeft hij hier in ons dorp en parochie gewoond, geleefd en gewerkt, samen met zijn broer Lambert en met veel zorg van zusje Stien en haar man Theo. Volgens de wens van de overledene is hij in stilte gecremeerd. AGENDA VOOR DE MAAND OKTOBER 2012 Wo 3 okt uur Locatieraad en Pastoraatsgroep Ma 8 okt uur Bijbelgroep Vrij 12 okt uur Werkgroep Zieken en Ouderen Vrij 19 okt uur Viering in de Nassau Odijckhof Wo 21 okt. Na de viering Bijbelgesprek met Pater Holman Vrij 26 okt uur Bijeenkomst ex-vormelingen Zo 28 okt uur Rijsenburglezing Do 1 nov uur Geloven, hoe doe je dat! Di 6 nov uur De kerk is niet heilig Iedere woensdagochtend is er om 9.15 uur een Eucharistieviering in de Petrus- & Pauluszaal, Rijsenburgselaan 4. Van tot circa uur is er elke woensdag een inloopochtend in het parochiecentrum. Iedereen is van harte welkom. Er is koffie of thee en gelegenheid voor een gesprek. Elke zondag is er na de viering gelegenheid om elkaar in de Petrus- & Pauluszaal te ontmoeten en een kopje koffie/thee te drinken. Mogen onze overledenen rusten in vrede Wanneer u van iemand weet, die langdurig ziek is of in het ziekenhuis verblijft en bezoek van de parochie op prijs stelt, laat het dan weten aan de werkgroep zieken en ouderen. Lydia van der Heiden telefoon: of Ria Losekoot telefoon: ADVERTENTIE Op zoek naar een representatieve RUIMTE voor een feest, receptie, vergadering of andere bijeenkomst? Het parochiecentrum biedt u die ruimte met twee zalen (vergaderzaal tot 12 personen, de Petrus- & Pauluszaal tot 100 personen), moderne audiovisuele voorzieningen en een goed geoutilleerde keuken. Voor meer informatie en een prijslijst kunt u contact opnemen met de beheerder van het parochiecentrum: Jan Bakker, telefoon:

De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg

De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg De Klaroen Maandelijks mededelingen- en informatieblad voor de rooms-katholieke parochie Sint Petrus' Banden te Driebergen-Rijsenburg Parochiecentrum Pieterburen en parochiesecretariaat Rijsenburgselaan

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Bedevaart naar Lourdes

Bedevaart naar Lourdes Parochie Licht van Christus Vleuten - De Meern - Haarzuilens - Leidsche Rijn - Vleuterweide - Veldhuizen - De Balije - De Woerd DRIELUIK 16e jaargang nr 1 2015 Bedevaart naar Lourdes 17 februari informatieavond

Nadere informatie

Christus Koning DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1

Christus Koning DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1 DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1 Christus Koning Advent Lourdes Koren Colofon Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008

JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 JAARGANG 6, nr. 5 AUGUSTUS - SEPTEMBER - OKTOBER 2008 Parochiesecretariaat Weesp/Muiden/Muiderberg: Herengracht 17, 1382 AE Weesp, tel. 0294 412530 E-mailadres: info@mwmparochies.nl Website: www.mwmparochies.nl

Nadere informatie

Hemelvaart. informatieblad voor katholiek apeldoorn. www.emmaus-apeldoorn.nl. vrijdag 1 mei 2015 44e jaargang, nummer

Hemelvaart. informatieblad voor katholiek apeldoorn. www.emmaus-apeldoorn.nl. vrijdag 1 mei 2015 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 2 huis pagina 4 stad pagina 6 kopij inleveren uiterlijk: woensdag 13 mei 2015 vrijdag 1 mei 2015 44e jaargang, nummer 13 (driewekennummer)

Nadere informatie

Noorderlicht ST.-JORISPAROCHIE. Nieuws uit de. Goede week en Pasen Een week om bij stil te staan

Noorderlicht ST.-JORISPAROCHIE. Nieuws uit de. Goede week en Pasen Een week om bij stil te staan Zaterdag 14 maart Nieuws uit de 2 t/m vrijdag 17 april 2015 ST.-JORISPAROCHIE Jaargang 13 nr. 2 Noorderlicht In deze uitgave: Goede week en Pasen Een week om bij stil te staan The Passion te Enschede op

Nadere informatie

Jaargang 34, nr. 3 maart 2012

Jaargang 34, nr. 3 maart 2012 Jaargang 34, nr. 3 maart 2012 Contact- en informatieblad van de parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Renkum Redactie: Typewerk: Illustraties: Kopiëren: Redactieadres: Pastorie: Secretariaat aanwezig:

Nadere informatie

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015 Nieuws uit de parochies St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph 10 e jaargang nummer 2 FEBRUARI 2015 De elf RK parochies van het Westland en Hoek van Holland vormen samen parochiefederatie Sint Franciscus,

Nadere informatie

Kerkvenster - informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeenschap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria parochie-

Kerkvenster - informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeenschap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria parochie- Kerkvenster - informatieblad van de H. Nicolaas geloofsgemeenschap te Baarn, behorend tot de HH. Martha en Maria parochie- Jaargang 44, nr. 09 18 juni 2 juli BISDOMBEDEVAART NAAR LOURDES 2012 Vorig jaar

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Pastorale. Tussen Kerst en Aswoensdag. Pastoor Alexander van Deelen

Pastorale. Tussen Kerst en Aswoensdag. Pastoor Alexander van Deelen Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 12 - nummer 1 februari 2012 Tussen Kerst en Aswoensdag Dit altaar wordt door ons gezalfd. Moge de Heer zelf het heiligen door zijn kracht en

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

Wij gedenken met elkaar, maar hoe?

Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Nr. 9 - Oktober 2013 - Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Rondom 1 en 2 november zijn er zowel in katholieke als in

Nadere informatie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie UIT DE PASTORIE In Hofnieuws verschijnt voortaan een nieuwe rubriek: eucharistieviering in de regio. Het is ter wille van de bisschop, die het belangrijk vindt, dat u weet waar een eucharistieviering is.

Nadere informatie

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP H.H. PETRUS EN PAULUS VARIK VOORJAAR 2015 Adressenlijst: R.K. Geloofsgemeenschap H.H. Petrus en Paulus Grotestraat 21 4064 EC Varik tel. 0345-512660 (secretariaat Suitbertusparochie)

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

l Geloven doe je niet alleen (5) 17 Pasen is een prachtverhaal

l Geloven doe je niet alleen (5) 17 Pasen is een prachtverhaal Rondom de Kerk in en om Leiden April 2014 - Jaargang 9 - no. 5 In dit nummer l Landelijke Toer van Hoop 2 l Wat is ons heilig? 7 l Geloven doe je niet alleen (5) 17 l De nacht van Orpheus 31 Pasen is een

Nadere informatie

Pasen 2012. Parochieblad van de Pastorale Eenheid Bommelerwaard. Redactie: Hertog Arnoldstraat 57 B, 5331 XG Kerkdriel

Pasen 2012. Parochieblad van de Pastorale Eenheid Bommelerwaard. Redactie: Hertog Arnoldstraat 57 B, 5331 XG Kerkdriel 1 Pasen 2012 Parochieblad van de Pastorale Eenheid Bommelerwaard 1 e jaargang, aflevering 1, Pasen 2012 Oplage: 7.000 ex. Verschijnt 5 x per jaar Redactie: Hertog Arnoldstraat 57 B, 5331 XG Kerkdriel Kernredactie:

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus, We staan weer aan de vooravond van de veertigdagentijd

Nadere informatie