pastoraal diaconaal centrum 2012 nr 2. uit de Herberg Je kunt beter met z n tweeën dan alleen zijn - Prediker 4, 7v

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "pastoraal diaconaal centrum 2012 nr 2. uit de Herberg Je kunt beter met z n tweeën dan alleen zijn - Prediker 4, 7v"

Transcriptie

1 pastoraal diaconaal centrum 2012 nr 2. uit de Herberg Je kunt beter met z n tweeën dan alleen zijn - Prediker 4, 7v

2 Bij elkaar te gast in Sinderen/Varsseveld De tomtom leidt mijn auto op een mooie weg tussen weilanden door. Ik moet er bijna zijn. En dan is daar het kerkje. Zomaar in het veld. Er lopen al mensen over de parkeerplaats. Een zakje brood in de hand. We zijn in de Achterhoek. Bij de Keurhorsterkerk in Sinderen om precies te zijn. Hartelijk word ik welkom geheten. Een trotse dominee leidt me rond. Ze vertelt over de inzet van vele vrijwilligers. Er is een prachtig bijgebouw en de kerk is helemaal vernieuwd. Wat een inzet. Ik herken het van de Herberg. We delen het enthousiasme over de mooie dingen die gebeuren. We zien daar iets in van het navolgen van Christus. Ik ben niet zomaar in de Achterhoek. Er is een wijkavond van de wijk Varsseveld-Sinderen. Het thema is: bij elkaar te gast zijn. Na de inloop vanaf uur is er om een broodmaaltijd. Het thuis klaargemaakte brood wordt samen gedeeld. Het is een gezellig samenzijn vol onderlinge ontmoeting. Na de maaltijd verkassen we samen naar het opgeknapte kerkje met het prachtige interieur. Hier mag ik uitgebreid vertellen over de gastvrijheid in De Herberg. Een powerpointpresentatie ondersteunt het verhaal. De mensen zijn onder de indruk. Bijna niemand kent de Herberg. Het is een mooie ontmoeting. En de collecte bracht een prachtig bedrag op. Meer dan twintig keer zijn we dit jaar als Herberg al ergens te gast geweest. We komen ook graag naar u toe. Alide Snitselaar 2

3 bestuur Mw. mr. D.E. de Bruijn Mw. K.F.C. Bulten van Dijk Ds. H.G. de Graaff Dhr. J. de Kluijver Dhr. D.G. Schutte Ds. D. van de Streek Mw. L. van Velzen Vermaas Drs. J. van der Wolf directie Peter Oudshoorn comité van aanbeveling mw. M. E. Brak Prof. dr. G. van den Brink Ds. G. de Fijter Drs. A.B.F. Hoek - van Kooten Dr. H.C. van der Meulen Dr. A.H. van Veluw Dr. P.J. Visser Ds. L. Wüllschleger voorwoord Relatie - vriendschap - verbond Op 24 maart 2012 vond de jaarlijkse Herbergdag plaats. Ds. Leo Smelt nam de aanwezigen mee in vragen bij pastoraat rond relaties. Uit het levendige gesprek dat volgde, blijkt hoeveel vragen er liggen rond relaties. En hoe belangrijk het is zorgvuldigheid te betrachten en niet te snel met makkelijke antwoorden te komen. Anderzijds wil de christelijke gemeente luisteren naar en leven bij het Woord van God. Als christenen mogen we leven uit het verbond dat de Here God met ons gesloten heeft. Hij heeft ons persoonlijk geroepen. Zoals Jezus tegen Zacheüs zei heden moet Ik in je huis vertoeven. Dat heden is niet alleen nu. In ons spraakgebruik heeft het woord relatie iets vluchtigs gekregen: gisteren had ik een relatie en vandaag heb ik een andere relatie. Dat heden van Jezus is er elke dag en op elk moment opnieuw. Hij legt beslag op ons leven. Hij gaat zijn weg met ons. En op deze weg mogen we een vriend of vriendin zijn voor anderen. De Naardense Bijbel geeft dat woord in Prediker 4, 10 prachtig en dicht bij de grondtekst weer als een gabber. De gabber, die de ander helpt op te staan als hij of zij gevallen is. Niet alle relaties zijn zoals de Here God die heeft bedoeld. Veel van onze gasten kunnen daarover mee praten en dragen veel verdriet met zich mee. In de Herberg willen we er voor hen zijn. En we bidden daarbij om de aanwezigheid van onze Heiland, die we mogen dienen. inhoud 2 bij elkaar te gast 3 voorwoord 4/7 lezing ds. Leo Smelt 8 waarom retraite? 9 bestuurstafel 10/11 een gast vertelt 12/13 column 14 vrijwilligerswerk 15/17 jaarcijfers info concert 19 agenda 20 colofon De redactie. 3

4 Pastoraat rond relaties Grondhouding, zorgvuldigheid en eerlijkheid Deze lezing is een stimulans om na te denken over pastoraat rond relaties. We worden meegenomen in een zoektocht. Er zijn niet allemaal pasklare antwoorden. Samen met de Here God proberen we een weg te zoeken. Er zijn snelle ontwikkelingen in cultuur- en relatiepatronen. Zo n ruim 30 jaar geleden was het vanzelfsprekend dat je in gemeenschap van goederen trouwde. Ook toen betekende liefhebben hard werken. Wat zijn onze kinderen met andere gedachten aan een huwelijk of relatie begonnen dan wij. We delen veel te weinig eerlijk en openhartig met elkaar wat er veranderd is. Op 10 maart 2012 vond in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg de jaarlijkse Herbergdag plaats. De Herbergdag is bedoeld voor predikanten, ambtsdragers, pastoraal werkenden en andere betrokkenen bij pastoraat. In een volle zaal hield ds. L.W. Smelt uit Bodegraven een lezing over het onderwerp Pastoraat rond relaties. Een verslag van een bezoeker. Er is moed voor nodig om na te denken over relaties, dan moet je ook over jezelf nadenken. Je loopt het risico (opnieuw) te ontdekken dat je relatiegehandicapt bent. relaties Er zijn veel soorten relaties: vriendschap, huwelijk, zakenrelaties, buurt- en hobbyrelaties, politieke relaties, homorelaties, relatie met God, ouder en kind relaties, gemeente als gemeenschap, Bijbelkring, kerkenraad. Al deze relaties vinden plaats te midden van alle andere relaties en worden daardoor ook beïnvloed. Als onze tijd steeds meer relatieziek, relatiegehandicapt is, dan heeft dat ook invloed op onze relaties. Relaties worden beïnvloed door virussen in onze maatschappij: verslavingen, bindingsangsten, verstoringen etc. 4

5 In onze tijd is het treurig gesteld met relaties. Maar zeg niet te snel dat het vroeger beter was. Denk eens aan Openbaring 17, waar gesproken wordt over Rome, de grote hoer, over de verloedering van het bestaan. Maar nu rukt nieuw heidendom op. relaties binnen de christelijke gemeente Relaties worden positief gewaardeerd in de Bijbel. Mens zijn is medemens zijn (Gen.1,28; 2,18v). In Prediker 4, 7 v.v. staat: je kunt beter met z n tweeën dan alleen zijn. Dat betreft niet alleen de relatie tussen een man en een vrouw in het huwelijk, maar geldt voor alle relaties. Als God (de Heilige Geest) als de grote Derde in het gesprek meekomt, dan ontstaat een drievoudig snoer: vanuit de hemel komt er een snoer bij dat de relatie extra sterk maakt. De Here Jezus waardeert het zeer als twee mensen samenstemmen op aarde en Hij vindt het veel waar 2 of 3 samen komen in Zijn naam (Mat.18,19v). In het werkwoord samen stemmen zit het woord symfonie. Saamhorigheid bewerkt eenparigheid, eenstemmigheid. Geen koekoekseenzang, maar wel samen afstemmen op Christus. Ook hier gaat niet alleen of allereerst over man en vrouw, maar ook over gemeenteleden. Als 2 of 3 echt samenstemmen zijn dan is dat niet weinig, maar juist heel veel. Als je met 2 of 3 bent en God is in het midden, dan vorm je een kerkje in de kerk. Wat belangrijk is het goede vrienden te hebben, met wie je samen kunt bidden, met wie je op één lijn zit, met wie je van harte en 5

6 eenparig God kunt kennen en belijden. Het Matteüs evangelie heeft een gouden draad: in het begin van het evangelie: "Immanuël, God met ons" (1,23). In het midden (18,20): "Ik ben in het midden" en aan het eind: "Ik ben met u" (28,20). grondhouding bij het pastoraat Te midden van alle relaties (ook met mensen, die anders in de wereld staan, anders de Bijbel lezen): niet van hoog te paard de ander beschieten. Dat werkt niet. Want dan ontbreekt de liefde en ontbreekt zelfkritiek. Je kunt heel radicaal zijn: verloedering en afval van Gods geboden is verkeerd. Maar bedenk: ook jij leeft alleen van genade, besef: wie ben ik? Waar zou ik zijn als de Here mij niet liefhad en vasthield. Radicaliteit zonder solidariteit is liefdeloos. Els van Dijk is in haar boek Een hunkerende generatie een voorbeeld van iemand die met liefde haar doelgroep bereikt. zorgvuldigheid in het pastoraat De kerk mag best een hoge lat leggen en duidelijkheid creëren. Wij zijn vóór het huwelijk en tegen samenwonen, wij zijn vóór seksuele gemeenschap binnen het huwelijk en vóór een kinderwens. Een duidelijke mening hebben betekent niet de ander uitsluiten. Elke casus moet apart worden bekeken. De kerk promoot goede huwelijken en draagt er aan bij door een pre-marriage course, maar als het anders gegaan is, bedrijven we zorgvuldig pastoraat. En iemand die (nog) niet een relatie heeft, is niet zielig. Zowel Jezus als Paulus hebben gezegd: het is goed om alleen te blijven. eerlijkheid in het pastoraat Neem geen genoegen met oppervlakkige gesprekken. Durf met de grondtoon van de liefde pastoranten tegen te spreken. Kom bij je eigen gevoel: blij, bang, boos, bedroefd. Durf bijvoorbeeld door te vragen naar de kwaliteit van de relatie van een echtpaar dat een jubileum viert. En tijdens een huisbezoek misstaat de vraag niet: Hoe typeert u uw relatie? Omdat er te weinig eerlijkheid is, kom je vaak te laat achter problematiek. 6

7 ABCDV - Methode Met een verwijzing naar de ABCD methode in het boek Liefdevol oog en open oor waarin verschillende auteurs een bijdrage geven, pleit ds. Smelt voor de ABCDV methode. A van analyseren en aandacht Het is van belang te weten wat er aan de hand is in onze cultuur met alle relaties. Analyseer dat. Als pastoraal bezoeker ben jij op dat moment het belangrijkste instrument van God. Heb daarom ook aandacht voor welke antennes je zelf hebt, weet hoe te luisteren, hoe stop te roepen. Alleen dan kun je positief aandacht aan elkaar geven (Hebreeën 10,24). B van bekering en buddy s Liefhebben is hard werken. Relaties worden niet vanzelf beter, wel vanzelf slechter. Je trouwt niet om gelukkig te worden, maar om de ander gelukkig te maken. Ook in relaties is het van belang de dagelijkse bekering serieus te nemen, te leven onder invloed van de Heilige Geest. Doe als bezoeker zelf ook mee aan huwelijksverrijkingscursussen. Daarmee bouw je de gemeente op. Het huwelijk is een kerkje in de kerk, waarin je leert de belangrijke grondwoorden van de Bijbel te spellen. Het pastoraat wordt zwaarder en intensiever vanwege relatie- en opvoedingsproblematiek. Wat zou het prachtig zijn als je in de gemeente teams van buddy s hebt, betrouwbare broeders en zusters die ons kunnen ons helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen in het leven. C van concentratie op christus en conflictbestendig zijn Niet alles is even belangrijk. Concentreer je op wat Christus nu van ons vraagt. Hij is het Hoofd van het kerk. Maak je niet overal druk om. We maken ons druk om achterhoede gevechten, terwijl we andere, belangrijkere vragen laten liggen: wereldgelijkvormigheid (maken we nog een verschil), een te breed spectrum van visies op Jezus in de kerk, de onvoorwaardelijke liefde verkilt (ook in de kerk), kinderen of kleinkinderen geloven niet meer etc. Pas op voor veel bla bla bla en weinig diepgang in de gesprekken, voor laster en roddel, voor het naar binnen gericht zijn, waardoor we geen tijd hebben om relaties met de mensen buiten aan te gaan. Laten we onderscheiden waarop het vooral nu aankomt. En sta niet toe dat conflicten het lichaam van Christus verscheuren. D van durven en dienen Durf in gesprekken te vragen: hoe is uw relatie? Dan krijg je mooie diepe gesprekken. Durf met wijsheid te diagnosticeren. Wees voorzichtig en ootmoedig. Durf naaste te zijn. Met het oog op het Koninkrijk dat komt. V van vervreemding en verzoening Mensen vervreemden van elkaar, van de christelijke gemeente en van God. Veel te veel conflicten blijven onopgelost. De bitterheid blijft en je wordt er ziek van. Er is verzoening nodig, maar verzoening doet pijn. Het heeft de Here Jezus alles gekost om de verzoening met God te bewerken. Als je anderen bij Jezus brengt, kom je zelf ook meer bij Hem! 7

8 Ervaringen van een retraitegast Waarom retraite? Voor bezinning en rust, tijd doorbrengen met God en om mijn prioriteiten helder te krijgen. Als dochter van hoogbejaarde ouders en zus van een depressieve zus heb ik ontzettend de behoefte om alle zorg eens even achter me te laten en geestelijk tot rust te komen en me op te laden. Even uit de hectiek van gezin en werk stappen om de rust en stilte bij God op te zoeken en na te denken over de levensfase waarin ik zit. Daar is thuis met 3 opgroeiende kinderen, een bedrijf van mijn man en werk buitenshuis weinig tijd en gelegenheid voor. Er liggen een aantal boeken die ik graag wil lezen en uit wil werken. Daarnaast tijd voor mezelf samen met God. Om tot rust te komen en in die rust God te zoeken. Verdieping van mijn geloof. Verder nadenken over hoe ik verder wil, zoeken welke richting God met mij op wil (qua werk of opleiding). 8

9 Vanaf de bestuurstafel naar buiten starend Onderweg naar de Herberg voor een bestuursvergadering, komt er altijd een soort rust over me. Waar vergaderen normaliter een inspannende bezigheid is, lijkt dat binnen de Herberg anders te zijn. Het prachtige gebouw, de natuur, de gastvrijheid, Gods aanwezigheid, de inzet van medewerkers en vrijwilligers Vanaf de vergadertafel in het Koetshuis blik ik zo nu en dan naar buiten. De rust valt op, maar juist op woensdagavond zie ik daar ook gasten die afscheid nemen van hun bezoek. Achter ieder afscheid zit een verhaal, bedenk ik me dan. Want de Herberg staat er voor de mensen die ik dan zie, ieder in zijn of haar eigen emotie. Mijn werk als bestuurslid doe ik voor hen! Voor de gasten, omdat ze het nodig hebben tijdelijk in een andere omgeving te verblijven voor begeleiding of bezinning. Maar ook voor hun familieleden, omdat afstand nemen en loslaten soms de enige manier is om weer bij elkaar uit te komen. Aan de vergadertafel wordt ook hard gewerkt. Allerlei onderwerpen passeren de revue. Van de begroting, de brandwerende deuren, de vacatures, de statuten tot de inhoudelijke vormgeving van de begeleiding. Vooral dat laatste heeft mijn speciale aandacht. Als ik niet in het bestuur zat, zou ik graag als gastenbegeleider aan de slag gaan! Als ik aan die vergadertafel zit, denk ik zelfs weleens: Kon ik maar even om het hoekje kijken in de koffieruimte, de sfeer proeven, een wandeling met iemand maken. Soortgelijk werk heb ik jarenlang met liefde gedaan, als (groeps)mentor bij Eleos in de Fontein te Bosch en Duin. Momenteel werk ik als preventiewerker bij OptiMent, onderdeel van Eleos. Vanuit die functie geef ik lezingen en trainingen ter voorkoming van het ontstaan of verergeren van psychische problemen. Ik werk met groepen maar voer ook individuele gesprekken, tegenwoordig zelfs via internet. Daarnaast denk ik mee met burgerlijke en kerkelijke gemeenten over thema's als eenzaamheid, depressiepreventie en het omgaan met psychische problemen. De Herberg, is dat niet preventie ten top? Op tijd afstand nemen, tijd nemen voor bezinning, op zoek naar een nieuw evenwicht. Hopelijk komt er ook rust over u als de Herberg in beeld komt. Om al die goede dingen die genoemd zijn, maar bovenal omdat Gods liefde daar heerst! Liesbet van Velzen-Vermaas 9

10 een gast vertelt Elk leven is uniek. Ieder mens ontwikkelt in de loop der jaren zijn eigen levensverhaal. Vol vreugde en verdriet. Een stukje van mijn levensverhaal wil ik met u delen. Ik ben getrouwd, moeder van twee kinderen en oma van twee kleinkinderen. Eén zoon woont nog thuis. Daarnaast werk ik als beheerder van een dorpshuis. De druppel Hulp Samen Acht jaar geleden kreeg mijn man een bedrijfsongeluk, waardoor hij arbeidsongeschikt werd. Hij ondervindt daar tot op de dag van vandaag hinder van. Anderhalf jaar geleden stierf mijn moeder plotseling bij mij thuis op de bank. Haar verlies was erg moeilijk. In die tijd ging ik door met de werkzaamheden in het dorpshuis. Alles bij elkaar werd het teveel. Onze huisarts raadde aan hulp te zoeken bij een psycholoog. Daarnaast bezocht de pastoraal medewerker mij. Hij opperde in een gesprek eens helemaal rust te nemen en met de psycholoog te overleggen. Deze vond het een goed idee. Ik vond het moeilijk om de stap te nemen. Je laat veel achter. Deze moeite duurde tot de laatste dinsdag voor aanvang van mijn verblijf op woensdag. Vanaf de eerste dag dat ik in de Herberg kwam, voelde ik mij thuis, beschermd. De hechte onderlinge band in de groep heb ik als prettig ervaren. Je hebt genoeg aan jezelf, je kent elkaar niet. Toch konden we met elkaar lachen, elkaar even aankijken, een hand op de schouder leggen. Het is zo wonderlijk dat er in zo n korte periode zo n band kan ontstaan. Ieder loopt zijn eigen levensweg. Ieder in zijn waarde laten is een belangrijk principe. We vinden elkaar in de gekruisigde en Opgestane Christus. 10

11 "Neem eens helemaal rust." Aandacht Geloof Thuiskomen Veel bewondering heb ik voor de vier jonge mensen Remco, Jan Bart, Paula en Sylvia. Deze diaconaal medewerkers hebben mijn verblijf tot een oase van rust en geborgenheid gemaakt. Het feit dat zij mede zorg dragen voor de maaltijden en een schone omgeving draagt hieraan bij. Petje af voor de manier waarop zij in het leven staan. Zij stralen uit dat ze in hun dagelijks leven, leven met God. De gesprekken met mijn begeleider zijn heel waardevol geweest. In de Bijbelstudies werd op een eenvoudige wijze het Bijbelgedeelte dichterbij gebracht. Ik voelde me aangesproken. Zo zeer zelfs dat ik degene was, over wie het in dit Bijbelgedeelte ging. Zoals die ene keer toen zich Zacheüs verschuilde voor Jezus in de boom. Hij wilde niet gezien worden. Je denkt het zelf wel te kunnen. Om dan te erkennen dat God jou roept, is heftig en bevrijdend tegelijk. Ik had werkelijk een duwtje in de goede richting nodig. Nadat ik uit de Herberg thuiskwam, zijn er een aantal gesprekken geweest met de pastoraal medewerker. Tegelijkertijd zijn er stappen gezet die tot verandering leiden. We hebben ons huis te koop gezet en binnen een maand was de woning verkocht. Binnenkort hopen we te verhuizen naar een andere woning, die geheel gelijkvloers is. We zien in verwondering en met dankbaarheid terug op hoe alles verlopen is. Achteraf kan ik zeggen dat het mij enorm goed heeft gedaan. Ik vond echte rust, voelde mij welkom. Ik ervoer aandacht en geborgenheid. Het was goed. Corrie 11

12 column Relatie-nummer Apart is dat: dat we tegenwoordig mensen herkennen aan een cijfercode. Ook ik doe daaraan mee. Bij ieder kennismakings- of intakegesprek vraag naar het relatienummer van de potentiele gast bij zijn of haar zorgverzekeraar. En dan leg ik uit: als u hier een aantal weken verblijft kan er iets met u gebeuren waardoor wij een arts moeten waarschuwen. Het eerste wat een zgn. SpoedEisendeHulp vraagt is niet de naam van iemand maar het polis- of relatienummer. Daardoor bent u te traceren. Cijfers zijn steeds belangrijker geworden. Meten is weten, zeggen wij en we verbinden overal cijfers aan. We hebben, naast huis- en telefoonnummer: postcodenummers, pincodenummer, BSN (Burgerservicenummer) etc. Bij een relatienummer gaat het toch vooral om iets zakelijks. Voor wat, hoort wat. Ik denk dan aan de regel uit dat oude popliedje: ik moet aan m n salaris denken en aan m n relaties Relaties horen bij een verbruiks- of een instrumentele cultuur. Daarin tellen kosten en baten. Daarin is het ook normaal om te zeggen dat je moet investeren in relaties. Relaties zijn je (sociale) kapitaal. Je moet om die reden ook je relaties onderhouden, wordt ons van allerlei kanten aangeraden. In bijbelse tijden werden mensen niet gekenmerkt door een (relatie)nummer maar door een naam. Die naam was niet alleen wat hem of haar onderscheidde van anderen maar 12

13 drukte ook een wezenlijk deel van zijn persoon uit. Zoals zijn naam is, is hij (1 Sam. 25:25). Men meende dat de naam aan het wezen of tenminste aan een hoedanigheid van de drager beantwoordde. Bij mijn weten komt het woord relatie helemaal niet voor in de Bijbel. Ik heb de indruk dat het woord relatie op zich al iets zakelijks naar voren brengt dat helemaal niet past in het gedachtengoed van het oude Israel. Daar ging het om het kennen van elkaar in een verbond. Je hebt ook geen relatie met elkaar maar bent een verbond aangegaan. En God ging een verbond aan met dat volk. En, in dat spoor geloven wij zelfs: Hij wil dat ook met u, met mij, met ieder van ons persoonlijk! Hij wil ieder van ons persoonlijk kennen. Onze naam. Nodigt ons uit in een liefdesrelatie te treden. Liever: in een liefdesverbintenis. Kennen is bij Hem kennen in gemeenschap, in de persoonlijke omgang. Anders is het geen kennen. Dan blijft het beperkt tot weetjes. Vroeger was er de uitdrukking: kennis krijgen áán. Je kreeg verkering. Daarin gaat het om die ander. Tegenwoordig hoor je steeds meer de term relatie. Ook ten opzichte van die verhouding met God. Ik ben zelf steeds huiveriger geworden voor te makkelijk praten over een relatie hebben met God. Ik vind de term relatie zelfs niet meer zo n goede term voor de huwelijksband. Ook dat liefdesverbond ervaar ik steeds meer als een geheim, een mysterie. Hoeveel temeer is dat het geval voor de omgang met Hem, de Heilige. Het gaat mij om Hem. En, o wonder, het gaat Hem om wie ik ben. Daarom zegt Kierkegaard: God heeft ikken nodig want Hij wil bemind worden. Ik besluit deze mijmeringen met een vraag: Beminnen wij Hem om wie Hij is of om wat we hopen te krijgen vanwege de relatie met Hem? Reageren? 13

14 Vrijwilligerswerk in de Herberg levert je een schat aan ervaring en vriendschappen op. Echte vrienden zie je niet, die staan achter je Het is 5 jaar geleden dat ik in de Herberg ben gaan werken als stafvervangster. Nu heeft dit nummer het thema vriendschap en kan ik melden dat er vriendschappen zijn ontstaan door het werk in de Herberg. Toen ik aan dit vrijwilligerswerk begon, heb ik me dat niet gerealiseerd. Het hoofddoel is immers om er te zijn voor de gasten, een luisterend oor te bieden, het gezellig te maken, er gewoon te zijn! Het mooie aan het werk in de Herberg is dat je het altijd samen met iemand doet. In de loop van de jaren heb ik met diverse mensen samengewerkt. Zodoende leerde ik verschillende van hen kennen. Dan ontstaat er een vriendschapsband. In mijn geval resulteerde dit erin dat ik samen met Jantina Landman en het echtpaar Jan en Elly van der Perk vier keer naar Israël ben geweest. We deden daar met elkaar vrijwilligerswerk in een klein Zweeds hotel in Netanya. Vier keer hebben we zo een aantal 14 weken in Israël doorgebracht. We hebben er enorm van genoten. Zo ontstond er onderlinge vriendschap. Het is altijd als je gaat werken fijn om elkaar te ontmoeten en dingen uit je leven met elkaar te kunnen delen. Het blijft bijzonder om in de Herberg te zijn. Jos Haringsma, stafvervanger Marleen en ik leerde elkaar kennen vorig jaar ( ) toen we een diaconaal jaar deden. Het klikte ontzettend goed en na een aantal weken leek het alsof we elkaar al jaren kenden. We kunnen goed samen praten en heel veel lachen! Veel mensen dachten dat we zusjes waren. Waar Marleen was, was ik en waar ik was, was Marleen. Onafscheidelijk. Hoewel we elkaar nu niet zo vaak kunnen zien, kan ik het me niet meer voorstellen hoe het is om niet meer die vriendschap te hebben. Onze vriendschap draait om vertrouwen, respect en onvoorwaardelijkheid. De ander boven je eigen belangen stellen. En weten dat de ander altijd achter je zal staan bij de keuzes die je maakt maar ook om je op te vangen als je dreigt te vallen. Hilde van de Water

15 Jaarrekening en jaarverslag 2011 De op de volgende bladzijden opgenomen balans en staat van baten en lasten zijn ontleend aan de jaarrekening 2011, waarbij door de accountant een goedkeurende controleverklaring is verstrekt. Voor een volledig beeld van de cijfers verwijzen wij naar de jaarrekening 2011, die te raadplegen is op onze website en die op verzoek verkrijgbaar is. De activiteiten zijn beschreven in het jaarverslag 2011, dat op dezelfde wijze te raadplegen of op te vragen is. Exploitatietekort 2011 Het jaar 2011 is afgesloten met een tekort van Er was een tekort begroot van De belangrijkste afwijkingen van de begroting zijn: Hogere bijdragen van (diaconieën van) gemeenten behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Een fondsenwervingsactie heeft geleid tot een opbrengst van , ruim hoger dan de begroting van en de opbrengsten van 2010 van Lagere bijdragen van (diaconieën van) gemeenten behorende tot andere kerkgenootschappen. De opbrengst was , tegen in 2010 en begroot. Giften van particulieren en overige donoren zijn bijna hoger dan begroot. Door een lagere bezetting dan begroot, is de van de gasten ontvangen dagvergoeding, ongeveer lager dan begroot. Op de kosten is bespaard ten opzichte van de begroting, deels door lagere uitgaven en deels door een andere berekening van de voorziening groot onderhoud, waardoor met een lagere toevoeging aan de voorziening kon worden volstaan. Vermogen per 31 december 2011 De exploitatierekening van de Herberg wordt al jaren lang met een fors tekort afgesloten. Bij de verzelfstandiging per 1 januari 2009 is een aanzienlijk eigen vermogen ingebracht door IZB, vereniging voor zending in Nederland. Er wordt langzaam maar zeker ingeteerd op dit vermogen (continuïteitsreserve). De continuïteitsreserve heeft een gewenste bandbreedte van 50% - 100% van de begrote exploitatiekosten van het volgende jaar (vóór eigen bijdragen). De continuïteitsreserve per 31 december 2011 bedraagt , dat is 86,2% van deze kosten (per 31 december 2010: circa 100%). Hierbij dient bedacht te worden dat de continuïteitsreserve voor een belangrijk deel, te weten , belegd is in de onroerende zaken, waarin de activiteiten worden uitgeoefend. Dit deel van de reserve is niet beschikbaar voor de financiering van de activiteiten. Het restant van de reserve bedraagt en is in contanten aanwezig. Deze contanten zullen in de komende jaren, waarin toegewerkt wordt naar een sluitende exploitatie, nodig zijn om de tekorten te dekken. 15

16 Balans per 31 december 2011 (in ) ACTIVA Vaste activa PASSIVA Eigen vermogen Materiële vaste activa Onroerende zaken Inventaris Software Vlottende activa Reserves en fondsen Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve Overige reserves Voorraden Voorzieningen vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Voorziening groot onderhoud Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Totaal Totaal

17 Staat van baten en lasten over 2011 (in ) Realisatie Begroot Realisatie Realisatie Begroot Realisatie Baten uit eigen fondsenwerving Subsidies van overheden Nalatenschappen Baten uit beleggingen Som der baten PDC de Herberg Het Koetshuis Cursussen en bewustmaking Project gastopvang Totaal besteed aan doelstellingen Kosten eigen fondsenwerving Kosten beleggingen Totaal werving baten Bestedingen doelstelling Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de baten 97,0% 100,7% 102,3% Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de lasten 76,0% 74,6% 78,4% Kosten eigen fondswerving In % van de baten uit eigen fondswerving 14,5% 17,0% 12,2% Kosten beheer en administratie In % van het totaal van de lasten 13,2% 13,4% 13,2% Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat Medewerkers Medewerkers in loondienst (in fte) 5,9 5,8 6,0 Bezetting plaatsen Bezetting Herberggasten (in dagen) Bezetting retraitegasten (in dagen)

18 Najaarsarrangement zaterdag 10 november gevarieerde wandeling; op de duno en door heveadorp Zaterdag 10 november bent u vanaf uur welkom in het Koetshuis van De Pietersberg voor een twee uur durende wandeling met aansluitend een concert. De wandeling o.l.v. Herberg-vrijwilligers begint om uur en biedt niet alleen mooie uitzichten op de Neder- Rijn, maar voert ook langs bezienswaardigheden zoals de Cottagewoningen in Heveadorp en de Dunobrug. De Duno is een natuurgebied van het Geldersch Landschap en wordt gekarakteriseerd door hellingbossen, afgewisseld met droge dalen. Dankzij de vele overgangen in hoogte, vochtigheidsgraad en ondergrond is de Duno rijk aan wilde planten, de talrijke beekjes en vijvertjes aan de voet van de stuwwal vormen een geliefde verblijfplaats voor de padden, kikkers en kleine watersalamanders. Ook de ijsvogel houdt zich hier graag op. Heveadorp ontstond in 1915, toen rubberfabrikant Wilhelmi besloot op deze plek aan de Rijn een nieuwe, grote bandenfabriek neer te zetten. De woningen voor de vakkrachten vormden één geheel met de glooiende omgeving. Lunchpakketten voor onderweg worden uitgedeeld en in de buitenlucht genuttigd. Om uur bent u weer terug in het Koetshuis en kunt u genieten van een kopje koffie/thee. concert Het concert om uur wordt verzorgd door: André van Vliet (vleugel) Matteo Muiderwijk (pianist) Kosten 10 november 2012: Volledig arrangement: Volwassenen 27,50 Kinderen 20,00 Concert Volwassenen 15,00 Kinderen 10,00 Dit is inclusief een kop koffie of thee bij aankomst èn een consumptie in de pauze van het concert. aanmelden Per naar: nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en uur): opbrengsten De opbrengst is bestemd voor het werk van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. Om deze reden zijn de musici bereid geheel belangeloos hun medewerking te verlenen. Wilt u alleen een concert bijwonen, dan geldt dat u vanaf uur van harte welkom bent. Voor het concert begint kunt u dan in de foyer van Het Koetshuis een kop koffie of thee drinken.

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet Themanummer Tieners in de kerk auteur DIENST Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde Lastige ouders bestaan niet Elkaar vasthouden door verschillen

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3 ROOTZ Theorie ROOTZ Theorie 1 1. Over de training 3 1.1. Voorbereiding door de cursist 3 1.1.1. Interview met een niet-christen 3 1.1.2. Het leren van de theorie 4 1.1.1. Voorbereidingsrooster 5 1.2. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een

Nadere informatie

Vakblad voor diakenen / 20e jaargang, nummer 2 / april 2007

Vakblad voor diakenen / 20e jaargang, nummer 2 / april 2007 Vakblad voor diakenen / 20e jaargang, nummer 2 / april 2007 In dit nummer: Helpen waar geen helper is Mission House Amsterdam / de WMO in de praktijk / bajesboot Rotterdam / diaken Joop Herwijnen uit Houten

Nadere informatie

Opening winterwerk. Opening winterwerk 20142015. Met o.a. Nieuwe CD van de Lofstem De Heer van de dans In gesprek met: Hans Grandia.

Opening winterwerk. Opening winterwerk 20142015. Met o.a. Nieuwe CD van de Lofstem De Heer van de dans In gesprek met: Hans Grandia. Opening winterwerk 20142015 Opening winterwerk 2014-2015 De brug Met o.a. Nieuwe CD van de Lofstem De Heer van de dans In gesprek met: Hans Grandia Belangrijke informatie Hervormde Gemeente te Woubrugge:

Nadere informatie

Calvijn Contact. 23 e jaargang - nummer 3 - april 2014. Voorbeelden en idolen

Calvijn Contact. 23 e jaargang - nummer 3 - april 2014. Voorbeelden en idolen Calvijn Contact 23 e jaargang - nummer 3 - april 2014 Voorbeelden en idolen Inhoudsopgave Voorwoord Ideaal of idool Voorwoord - Ideaal of idool...3 Mededelingen...4 Financiële opvoeding loont!...5 Sfeer

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Jezus zegt: Ik ben de Weg

Jezus zegt: Ik ben de Weg Blad voor onderling verkeer in de Hervormde Gemeente te Ameide/Tienhoven INHOUDSOPGAVE Jezus zegt: Ik ben de Weg Van de redactie 3 Van de kerkenraad 4 Kerkelijke agenda 8 Kerkrentmeesters 9 Diaconie Budgetcursus

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr.

Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr. Levenslicht MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER JAARGANG 85 Nr. 7 SEPTEMBER 2012 VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE Vrede lijkt niet in de mode. De tijd van samen actievoeren

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

"Voor iemand zorgen vind ik heel mooi"

Voor iemand zorgen vind ik heel mooi INFOMAGAZINE lente 2013 Dhr. de Wildt "Voor iemand zorgen vind ik heel mooi" Echtpaar Huisman- van Kooten "Dankbaar voor plek in d'amandelhof" Beth-San opent fysioruimte VOORWOORD MEDITATIE Ziet, de Mens

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

MAGAZINE 2014 38.02 WERKEN AAN HET FUNDAMENT. Interview met Arie de Rover ZICHTBAAR EH. Wat weerstand ons leert over leren

MAGAZINE 2014 38.02 WERKEN AAN HET FUNDAMENT. Interview met Arie de Rover ZICHTBAAR EH. Wat weerstand ons leert over leren EH MAGAZINE 2014 38.02 1 WERKEN AAN HET FUNDAMENT Interview met Arie de Rover ZICHTBAAR EH Wat weerstand ons leert over leren [ Advertenties ] INHOUD 3 13 INFOPAKKET KERKEN EH-Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Protestants Landelijk Dienstencentrum Joseph Haydnlaan 2A 3533 AE Utrecht www.pkn.nl servicedesk@pkn.nl

Nadere informatie

Jaarthema GZB 2014//2015

Jaarthema GZB 2014//2015 magazine van de GZB #2 juni 2014 Christenen uit Malawi inspireren ons Maak kennis met Arnold, George, Norbet en Oscar. Jaarthema GZB 2014//2015 Soms clown, soms kok, soms zus Dat is dokter Pauline van

Nadere informatie