Inhoudsopgave. Voorwoord. Algemeen Professionalisering van Zone3 Sociale onderneming. Samenwerkende partijen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord. Algemeen Professionalisering van Zone3 Sociale onderneming. Samenwerkende partijen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen Professionalisering van Zone3 Sociale onderneming Samenwerkende partijen Afdelingen en hun projecten Huismeesters nieuwe stijl Toezicht en Beveiliging Totaal Beheer Schoonmaak en Onderhoud Buurtbeheer Personele aangelegenheden Personeelsbestand Ziekteverzuim Kwaliteit en Organisatie Colofon

4 Voorwoord Zone3 is een sociale onderneming die zich inmiddels bijna 12 jaar staande weet te houden tijdens de ontwikkelingen in de Nederlandse economie van de afgelopen jaren. Als pionier op het gebied van leefbaarheid hebben we afgelopen jaren een vaste plek op de Amsterdamse markt weten te bemachtigen. Professioneel en sociaal zijn dé kernbegrippen van Zone3, een combinatie van vakkundigheid en kwalitatieve dienstverlening enerzijds en de realisatie van onze sociale doelstelling anderzijds. We blijven nastreven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terug te laten keren naar de reguliere arbeidsmarkt, waarbij een deugdelijk eindresultaat gegarandeerd is. We blijven een bedrijf in ontwikkeling, waarin we ons flexibel opstellen om in te kunnen spelen op de veranderingen in de markt en te beantwoorden aan de vraag van onze opdrachtgevers. Trots presenteer ik u het jaarverslag 2008 van Zone3! We tonen u onder meer de resultaten van hard werken aan de transformatie van pionier naar een professionele organisatie maar ook onze intenties voor het komende jaar. Veel leesplezier! Martin Heuzeveldt Directeur/bestuurder Zone3 Juni 2009 Professioneel en sociaal 4

5 5

6 Algemeen De afgelopen jaren heeft Zone3 veel succesvol werk verzet, zo blijkt uit cijfers van de gemeente Amsterdam en de politie. Met meer dan honderd mensen zet Zone3 zich dagelijks in voor een brede, flexibele en snelle dienstverlening, waarbij kwaliteit en professionaliteit gewaarborgd zijn. Hierdoor is de naam Zone3 een begrip geworden in en rondom Amsterdam. De markt waarop Zone3 zich begeeft is constant in beweging en ontwikkelt zich snel. Op een maatschappelijk verantwoorde manier bezig zijn is voor Zone3 de basis van een succesvolle onderneming. De laatste jaren is de organisatie uitgegroeid tot een innovatieve en volwaardige speler op de markt waarbij de leefbaarheid in wijken en buurten en het creëren van werkgelegenheid voorop staan. In dit jaarverslag kunt u lezen welke afdelingen Zone3 kent en aan welke projecten werd gewerkt. Hoe Zone3 inspeelde op het verdwijnen van de I/D-banen en met welke partijen ze samenwerkt. Kortom: een jaarverslag dat laat zien dat Zone3 even dynamisch is als de markt waarin ze werkzaam is. De missie van Zone3 Zone3 is dé maatschappelijke onderneming die op professionele wijze diensten levert aan voornamelijk woningcorporaties en overheden met als doel verbetering van de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving en het creëren van werkgelegenheid in en om Amsterdam. 6

7 Professionele dienstverlening Zone3 levert een uitgebreid integraal pakket aan diensten waaronder beveiliging, toezicht, buurtbeheer, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden, huismeesters en vele andere activiteiten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in buurten. Zone3 denkt mee met de klant, ontwikkelt nieuwe producten en diensten waarbij maatwerk wordt gegarandeerd. Teneinde de professionaliteit en flexibiliteit te kunnen waarborgen, nu en in de nabije toekomst, is het afgelopen jaar intensief gewerkt aan de verdere professionalisering van de interne organisatie. Hiervoor is onder meer een klantenservice-afdeling opgericht, waardoor een centraal loket is ontstaan voor interne en externe klanten. Bovendien is een start gemaakt met het automatiseren van diverse interne processen. Centrale vastlegging van informatie draagt bij aan de snelheid van handelen en aan de onderlinge samenwerking tussen de afdelingen en de flexibiliteit van het gehele bedrijf. Sociale onderneming: investeren in mensen Zone3 is een stichting zonder winstoogmerk. De opbrengsten die door de dienstverlening worden gegenereerd, worden direct geherinvesteerd in de mensen, de buurt en in de maatschappij. Zone3 besteedt aandacht aan een groep mensen die zonder hulp niet of nauwelijks een plek op de arbeidsmarkt kunnen bemachtigen. Zone3 is een officieel gecertificeerd leer/werkbedrijf waar mensen in theorie en praktijk getraind en opgeleid worden om zo door te stromen naar een reguliere arbeidsplaats. Ze biedt scholing, stage- en leerplekken maar ook beschermde werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tevens speelt Zone3 een expliciete rol in het maatschappelijke middenveld. Ze neemt haar verantwoordelijkheid door te signaleren en in te spelen op de hulpvraag vanuit de markt. Zone3 is een begrip geworden in en rondom Amsterdam. 7

8 Samenwerkende partijen Zone3 vindt haar afnemers bij woningcorporaties, lokale overheden, VvE s en andere stichtingen en organisaties. Zone3 slaat bruggen tussen partijen waardoor de leefbaarheid in buurten wordt bevorderd. Veel woningcorporaties binnen Amsterdam maken gebruik van de diensten van Zone3 door bijvoorbeeld huismeesters in te huren die het aanspreekpunt zijn voor de buurt. Behalve samenwerking met plaatselijke partijen, is Zone3 ook mede initiator van het in 2007 opgerichte landelijke BuurtBeheerNetwerk. Het BuurtBeheerNetwerk is een belangenorganisatie van Nederlandse buurtbeheerbedrijven die onderlinge kennisoverdracht stimuleert en meehelpt om het begrip buurtbeheer op de kaart te zetten. In 2008 is ondermeer een viertal themabijeenkomsten georganiseerd en heeft het BuurtBeheerNetwerk zich gepresenteerd op de manifestatie van het platform Buurtalliantie in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Als stadsdeelbestuur vinden wij veilige en leefbare buurten erg belangrijk. Zone3 helpt ons daarbij. Doordat zij aanwezig zijn op straat signaleren zij veel van wat er speelt en gebeurd. Door de nauwe samenwerking met de politie en andere organisaties draagt Zone3 bij aan een prettig leefklimaat in Oost/ Watergraafsmeer. Martin Verbeet, stadsdeelvoorzitter Oost/Watergraafsmeer 8

9 9

10 Afdelingen en hun projecten Zone3 onderscheidt 5 afdelingen binnen haar organisatie. Hierbinnen worden de meest uiteenlopende projecten opgezet en uitgevoerd, op eigen initiatief of in opdracht. Hieronder volgt een beschrijving van die afdelingen met de bijbehorende projecten. Huismeesters Nieuwe Stijl De huismeesters nieuwe stijl van Zone3 lijken niet meer op de conciërges van vroeger. Tegenwoordig is de huismeester een belangrijke schakel als het gaat om een schoon, heel, veilige én sociale wijk en zijn minder gericht op technische ondersteuning. Ze worden daarom ook wel de sociaal wijkbeheerders, wijkmeesters of complexbeheerders genoemd. Medewerkers van Zone3 worden ingezet bij diverse woningcorporaties en stadsdelen in heel Amsterdam en daarbuiten. De meerwaarde van de huismeesters van Zone3 is dat ze de ogen en oren in de wijk zijn. De huismeesters zijn de schakel tussen instanties en bewoners en houden zich bezig met bewonersparticipatie. Zo waren de huismeesters aan het begin van 2007 nog werkzaam op tien verschillende locaties in en rondom Amsterdam, intussen is dat al vermeerderd naar 37 locaties. Zeven grote woningcorporaties en een stadsdeel behoren tot de afnemers. Toezicht en Beveiliging Zone3 heeft jarenlange ervaring met het oprichten en beheren van wijkveiligheidsteunpunten in Amsterdam. Al elf jaar zorgen toezichthouders voor een veilige woonen werkomgeving. Een van die steunpunten is Pluspunt Wibaut in de 1e Oosterparkstraat. Ook de bekroonde Dappermarkt wordt al jaren door de medewerkers van Zone3 beveiligd. 10

11 Pluspunt Wibaut Pluspunt Wibaut is een uniek en succesvol project dat in opdracht van stadsdeel Oost/watergraafsmeer wordt uitgevoerd. In herkenbaar uniforme kleding surveilleert een toezichtsteam van circa 25 medewerkers dagelijks onder supervisie van een projectleider in de Weesperzijdestrook en een deel van de Oosterparkbuurt. Doel van dit project is de woon- en werkomgeving te verbeteren en werkgelegenheid en bewonersparticipatie te creëren in stadsdeel Oost/Watergraafsmeer. Naast het reguliere werk zijn de toezichthouders ook inzetbaar bij incidenten en calamiteiten. Uit de veiligheidsindexcijfers van de gemeente Amsterdam en de politie blijkt dat in 2008 in stadsdeel Oost/Watergraafsmeer minder aangiften van diefstal en inbraak zijn gedaan dan in het voorgaande jaar. Het gaat hierbij om de wijken waarbinnen het Pluspunt actief is. Een positieve ontwikkeling waaraan het Pluspunt een belangrijke bijdrage levert. In 2007 is een start gemaakt om participatieplaatsen te creëren in het Pluspunt. In 2008 is dit verder uitgebreid. Participatieplaatsen worden ingevuld door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die werken met behoud van een uitkering. In het Pluspunt worden deze werknemers getraind en opgeleid, waarna ze uiteindelijk binnen twee jaar doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Het Pluspunt voorziet in werk, activeert en draagt zo bij aan een leefbare en vitale stad. Dappermarkt Sinds 2003 houdt een team van Zone3 in opdracht van stadsdeel Oost/Watergraafsmeer toezicht in het drukke winkelgedeelte en de markt van de Dapperbuurt. Ook in 2007 daalde het aantal meldingen van vandalisme, diefstal en vuil op straat. Zes dagen per week van tot uur houden de medewerkers van Zone3 toezicht, ondernemen ze actie waar het gaat om hinderlijk gedrag en attenderen zij bezoekers op het bewaken van hun eigendommen. Het beveiligingsteam loopt in koppels van twee en is duidelijk herkenbaar aan het blauwe uniform met logo op de mouw. Binnen dit project wordt nauw samengewerkt met marktmeesters, de winkelstraatmanager, Steunpunt Dapper, de politie en het stadsdeel. 11

12 Overige projecten Toezichthouders en beveiligers van Zone3 hebben op verschillende manieren en voor verschillende opdrachtgevers ondersteuning geboden bij tal van onverwachte situaties. Bijvoorbeeld door toezicht te houden bij defecte entreedeuren bij wooncomplex Hakfort en Huigenbos in Amsterdam Zuidoost. Hierdoor kon de veiligheid van de bewoners van de complexen gegarandeerd blijven, doordat ongenode gasten de panden niet konden betreden. Eind 2008 is in de avonduren gesurveilleerd in de Reimerswaalbuurt om kraakbewegingen te voorkomen. In deze buurt staan veel lege woningen in verband met geplande sloop en nieuwbouw. Ook voerden de toezichthouders in samenwerking met de politie preventieve acties uit door personenauto s te controleren op waardevolle zichtbare spullen en niet afgesloten deuren die werden voorzien van een sticker. Doel was de eigenaren bewust maken van de risico s. In Hoofddorp is een project gestart waar nachtportiers van Zone3 s nachts werkzaam zijn bij een tijdelijk opvangcentrum voor gezinnen en individuen in nood. In totaal heeft Zone3 in 2008 meer dan toezichturen geleverd aan diverse afnemers. Totaal Beheer De afdeling Totaal Beheer van Zone3 biedt opdrachtgevers een totaalpakket op het gebied van facilitaire werkzaamheden. Multifunctionele centra, bedrijfsverzamelgebouwen, maar ook brede scholen worden door Zone3 beheerd. Opdrachtgevers kiezen steeds vaker voor het scheiden van beheer en programmering van locaties, vanuit het oogpunt meer doelgroepen te kunnen bereiken en de mogelijkheden van de gebouwen optimaal uit te nutten. Door een onafhankelijke partij zoals Zone3 het beheer van een gebouw te laten uitvoeren, wordt voorkomen dat bepaalde doelgroepen zich niet welkom voelen in een gebouw. De diensten die Zone3 aanbiedt op het gebied van totaalbeheer zijn receptiemedewerkers, huismeesters, cateringmedewerkers, schoonmaakmedewerkers en beveiligers. Voor het uitvoeren van alle beheerwerkzaamheden worden zoveel mogelijk mensen uit de buurt betrokken. No Limit Multifunctioneel centrum No Limit is sinds mei 2007 een project van de afdeling Totaal Beheer binnen Zone3. De medewerkers van Zone3 nemen zeven dagen per week het volledige facilitaire beheer voor hun rekening. Het gaat hierbij om huismeesters, schoonmakers, baliemedewerkers, horecapersoneel, licht- & geluidpersoneel en horecabeveiligers. Op het gebied van de catering werkt Zone3 samen met de Sweet Store, een project waarbij jongeren met een licht verstandelijke handicap de kans wordt geboden leer- en werkervaring op te doen. Tijdens evenementen die door het stadsdeel worden gepland verzorgd Zone3 alle facilitaire diensten en houdt toezicht. Schoonmaak en Onderhoud De afdeling Schoonmaak en Onderhoud biedt een groot aantal opdrachtgevers de helpende hand als het gaat om het reinigen danwel onderhouden van openbare- en semi openbare ruimten. Al jaren is Zone3 het vaste schoonmaakbedrijf voor het reinigen van tal van semi-openbhare ruimtes. Dagelijks gaan de medewerkers van Zone3 aan de slag om de trappen, portieken en boxgangen van complexen te reinigen. De opdrachtgevers hebben in Zone3 een partij gevonden die bijvoorbeeld alle werkzaamheden in een portiek kan uitvoeren. Want behalve het reinigen van de trappen, eventueel inclusief de vensters, kunnen ook de lampen en armaturen in het portiek worden onderhouden. In opdracht van verschillende partijenvervangt Zone3 systematisch lampen en armaturen in complexen en buurten in Amsterdam en Almere. In de garantie welke Zone3 afgeeft is onder andere opgenomen dat lampen welke binnen de garantieperiode onverhoopt stuk gaan binnen 24 uur worden vervangen. Naast alle reguliere werkzaamheden heeft deze afdeling zich weten te profileren als een flexibele en meedenkende afdeling. De opdrachtgevers weten de afdeling te vinden voor een grote veelzijdigheid aan opdrachten. Bijvoorbeeld het opschonen van verwaarloosde tuinen, het verwijderen van afval uit openbare ruimten en het leeghalen en opknappen van mutatiewoningen. Tevens verzorgen de medewerkers veelvuldig mailings; van het drukken tot het persoonlijk afleveren indien gewenst. Voor een woningcorporatie worden de dagelijkse postroutes gereden tussen de diverse locaties. De medewerkers zijn flexibel, enthousiast en inzetbaar voor de taak waar de opdrachtgever behoefte aan heeft. 12

13 Buurtbeheer Van oudsher is Zone3 een buurtbeheerbedrijf. Met de afdeling Buurtbeheer gaat Zone3 terug naar haar oorsprong. Een van de nieuwe projecten in het kader van buurtbeheer is BuurtBeheerbedrijf Nieuw Reijmerswaal (BBNR) in Amsterdam West. In 2008 is een begin gemaakt met het opzetten van BBNR samen met woningcorporatie Ymere en stadsdeel Osdorp. Vanuit een nieuw kantoor wordt gewerkt aan het bevorderen van een schone, hele en veilige buurt. Door en voor de buurt zal komende tijd hard gewerkt worden aan de realisatie van het nieuwe project. 13

14 Personele aangelegenheden Het personeelsbeleid is afgelopen jaren verder uitgerold. Een van de twee centrale doelstellingen was het aanscherpen van de competenties van de medewerkers. Zone3 heeft sinds 2007 een eigen Arbeidsvoorwaardenreglement. Door de komst van het Arbeidsvoorwaardenreglement is duidelijkheid gecreëerd over gemaakte afspraken en de rechten en plichten van de medewerkers. Bovendien zijn procedures vastgelegd en wordt toegezien op naleving van het reglement. De tweede doelstelling van het personeelsbeleid was het bevorderen en het beter afstemmen van vraag en aanbod en de instroom van nieuwe medewerkers. Door frequent overleg met de verschillende afdelingen binnen Zone3, kon succesvol geanticipeerd worden op komende ontwikkelingen. Vacante posities in de personele bezetting konden daardoor op korte termijn worden ingevuld. In 2009 zal de afdeling Personeelszaken verder geprofessionaliseerd worden. Personeelsbestand Het personeelsbestand bestond in 2008 uit 106 medewerkers waarvan de meerderheid mannelijke werknemers zijn tussen de 35 en 55 jaar. Het gemiddelde opleidingsniveau was LBO-MBO, maar het aantal medewerkers op MBO- en HBO-niveau stijgt. Het personeelsbeleid en de opleidingsplannen zijn gericht op het verder ontwikkelen van medewerkers waardoor de doorstroom intern toeneemt. Het uiteindelijke doel is medewerkers goede vooruitzichten bieden waardoor zij met veel inzet en plezier bij Zone3 blijven werken. 14

15 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim over 2008 voor heel Zone3 bedroeg 9,3%. De hoogte van het ziekteverzuim werd mede veroorzaakt door een aantal langdurig zieken. Anderzijds is het ziekteverzuim inherent aan de doelstelling van Zone3 om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij de terugkeer naar de arbeidsmarkt. Desondanks is er een actief beleid ontwikkeld om voornamelijk kortdurende afwezigheid terug te dringen. Verder werd aandacht besteed aan preventiemaatregelen. Leidinggevenden van de verschillende afdelingen werden wekelijks op de hoogte gebracht van het ziekteverzuim van hun afdeling. Door tijdig contact op te nemen met de medewerkers door huisbezoeken af te leggen, is een lichte daling te zien in het verzuim. Dit wordt voortgezet in Kengetallen Aantal medewerkers 1e kwartaal: 93 4e kwartaal: 106 Man 79 Vrouw 27 Leeftijdsopbouw 4e kwartaal < Man Vrouw Totaal Instroom: 41 / Uitstroom: 28 15

16 Kwaliteit en Organisatie De uitvoering van het sociale beleid van Zone3 heeft in 2008 extra aandacht gekregen mede door de oprichting van de afdeling Kwaliteit en Organisatie. Door centralisatie binnen Zone3 wordt op brede schaal uitvoering gegeven aan de doelstelling. Intensivering van tijd en aandacht voor de instroom en doorstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is een van de aandachtsgebieden van de nieuwe afdeling. Door intensieve coaching van medewerkers en leidinggevenden is de gehele organisatie beter in staat haar sociale doelstelling te realiseren waarin we streven naar 70% professionals en 30% medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sociaal beleid In de gehele organisatie zijn diverse arbeidsplaatsen gecreëerd, speciaal voor die groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zone3 heeft in 2008 de opdracht Leren door doen gegund gekregen door de gemeente Amsterdam. Dit traject is bedoeld voor mensen die ervaring willen opdoen in de toezicht & veiligheidsbranche. Gedurende het traject krijgen de deelnemers alle noodzakelijke werknemers- en beroepsvaardigheden aangeleerd die noodzakelijk zijn om op de reguliere arbeidsmarkt te functioneren. In oktober 2008 is de eerste gegadigde begonnen. In totaal zijn er in 2008 vijf kandidaten gestart met het traject. Het uitgangspunt is om in 2009 nog minimaal 35 mensen te laten starten. Op diverse plaatsen in de organisatie heeft Zone3 studenten de mogelijkheid gegeven praktijkervaring op te doen. Op het hoofdkantoor zijn bijvoorbeeld drie stagiaires werkzaam geweest; bij de financiële administratie, er is een afstudeeronderzoek uitgevoerd door een HBO-student en een P&O stagiair is uiteindelijk bij Zone3 in vaste dienst getreden. Maar ook in No Limit heeft een stagiair voor licht & geluid een aantal maanden praktijkervaring op kunnen doen. Zes mensen zijn geheel of gedeeltelijk vanuit de ID-regeling regulier in dienst genomen. Zone3 heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld van pionier naar een professioneel bedrijf terwijl het maatschappelijk doel van het bedrijf onveranderd is gebleven. Zone3 wil mensen laten deelnemen aan de arbeidsmarkt die anders maar moeilijk aan de slag komen. Dagelijks wordt door het management en de medewerkers keihard gewerkt om Zone3 op de kaart te zetten en te houden in een roerige markt. We zijn trots op de bijzondere initiatieven die ontplooid worden en op het succes dat op grote en kleine schaal wordt behaald. Als voorzitter van de Raad van Toezicht zie ik de toekomst van Zone3 Leden van Raad van Toezicht: Willem Kwekkeboom, Jeroen Vermeer, Arie Schermer, Annet Verbaan, Kitty Spaan zeer positief in. Willem Kwekkeboom, Voorzitter Raad van Toezicht 16

17 Intervisie en coaching Het sociale beleid van Zone3 richt zich onder meer op de persoonlijke groei en ontwikkeling van alle medewerkers. Om persoonlijke groei en ontwikkeling te realiseren, waar tevens bijgedragen wordt aan de professionaliteit van Zone3 zijn verschillende instrumenten ontwikkeld. In 2008 is het aantal intervisie bijeenkomsten sterk uitgebreid. In groepen komen bijvoorbeeld de huismeesters van Zone3 regelmatig bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten worden gastsprekers of trainers uitgenodigd om de huismeesters op een specifiek onderwerp bij te scholen of speciale vaardigheden aan te leren. Tijdens de bijeenkomsten ontstaan leerzame discussies en wordt gezamenlijk een oplossing bedacht voor problematiek waar de huismeesters mee te maken hebben. De intervisie bijeenkomsten stimuleren onderlinge kennisoverdracht en dragen bij aan de onderlinge samenwerking. Opleiding en Training Afgelopen jaren is een groot aantal opleidingen en cursussen met succes afgerond door medewerkers van alle afdelingen van Zone3. Enkele verplichte cursussen waaronder het BedrijfsHulpVerleningdiploma (BHV) zijn nagenoeg door alle huismeesters behaald en ook andere medewerkers zijn in het bezit van dit diploma. Alle beheerders van Zone3 bij No Limit hebben zelfs het ploegleiderscertificaat voor BHV verworven om zo een (bedrijfs)ongeluk in goede banen te kunnen leiden. Binnen No Limit hebben tevens alle medewerkers van Zone3 het diploma voor sociale hygiëne behaald. Naast verplichte opleidingen en cursussen wordt ook aandacht besteed aan het ontwikkelen van de individuele medewerker danwel een heel team. De afdeling Toezicht en Beveiliging heeft een teamdag gehad dat in het teken stond van kracht. De medewerkers hebben allen een training omgaan met fysieke agressie gehad. Bij de afdeling Schoonmaak en Onderhoud hebben een aantal medewerkers een individuele opleiding met succes afgerond, zoals de combi-vakopleiding schoonmaak en lager kader leidinggevende en de basisopleiding Schoonmaak. De persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers heeft afgelopen jaren veel aandacht gekregen. De doelstelling voor 2009 is om nog meer mensen een (vakinhoudelijke) opleiding en training aan te bieden, om de professionaliteit van de dienstverlening te bevorderen en de mensen binnen Zone3 de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen. 17

18 Colofon Tekst Noor communicatieadvies Fotografie Zorro Producties Ontwerp en vormgeving Garlic - grafisch ontwerp Druk Pantheon drukkers 18

19 Wibautstraat GL Amsterdam Telefoon Fax Website

20

Terugblik 2009. Werken aan leefbaarheid

Terugblik 2009. Werken aan leefbaarheid Terugblik 2009 Werken aan leefbaarheid Wibautstraat 129 1091 GL Amsterdam Telefoon 020-462 77 10 Fax 020-462 77 17 Email info@zone3.nl Website www.zone3.nl Terugblik 2009 Voorwoord Wijkbeheerders signaleren

Nadere informatie

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Op weg naar duurzame inzetbaarheid Op weg naar duurzame inzetbaarheid Nederland vergrijst. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Er dreigt krapte op de arbeidsmarkt. En landelijk is er steeds meer langdurig ziekteverzuim. Allemaal factoren om

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

VOORWOORD. Het gaat uiteindelijk over de vraag of je anders naar werk weet te kijken. Wij, van De Berk hebben een. andere manier van kijken naar werk,

VOORWOORD. Het gaat uiteindelijk over de vraag of je anders naar werk weet te kijken. Wij, van De Berk hebben een. andere manier van kijken naar werk, Het gaat uiteindelijk over de vraag of je anders naar werk weet te kijken VOORWOORD Wij, van De Berk hebben een andere manier van kijken naar werk, naar organisaties en naar elkaar. Deze brochure weerspiegelt

Nadere informatie

MÉÉR DAN SCHOON, HEEL GEWOON.

MÉÉR DAN SCHOON, HEEL GEWOON. MÉÉR DAN SCHOON, HEEL GEWOON. VAN ALEM SCHOONMAAK VAN ALEM SCHOONMAAK ZORGT VOOR EEN SCHONE WERKOMGEVING EN EEN FRISSE UITSTRALING Onze schoonmaakmedewerkers werken met plezier aan de heldere uitstraling

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Advies Buurtconciërges

Advies Buurtconciërges Advies Buurtconciërges juni 2011 John van Veen Senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum Inleiding In mei 2011 is Nijestee haar tiende BewonersAdviesGroep (BAG) gestart. In deze BAG wil Nijestee

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE Peiling Huurderspanel Woonwaard September 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Op weg voor mensen en werk

Op weg voor mensen en werk Op weg voor mensen en werk uitzenden outplacement re-integratie loopbaanadvies www.personeelsned.nl Wie is PersoneelsNed PersoneelsNed zorgt voor mensen èn werk. Een tweeledige en belangrijke doelstelling!

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Leefbaarheid in de praktijk. Jaarverslag 2011

Leefbaarheid in de praktijk. Jaarverslag 2011 Leefbaarheid in de praktijk Jaarverslag 2011 1 We willen u laten zien wat werken aan leefbaarheid in de praktijk betekent Woord vooraf 2011 was voor Zone3 een overgangsjaar. Het was een lastig jaar, waarin

Nadere informatie

Roteb Educatiecentrum. Trajectbegeleiding/educatie

Roteb Educatiecentrum. Trajectbegeleiding/educatie Educatiecentrum Trajectbegeleiding/educatie Roteb werkt aan een schone stad als basis voor prettig wonen, werken en recreëren. We halen het vuil op, vegen de straten en legen de afvalbakken. Daarnaast

Nadere informatie

Voor u als ondernemer. Sterk in Werk maatschappelijk en flexibel ondernemen

Voor u als ondernemer. Sterk in Werk maatschappelijk en flexibel ondernemen Voor u als ondernemer Sterk in Werk maatschappelijk en flexibel ondernemen Steeds meer bedrijven laten hun maatschappelijke betrokkenheid zien. Bijvoorbeeld door werkzaamheden uit te besteden bij een organisatie

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter Nieuw-West

Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter Nieuw-West Jaarverslag 2010 Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter Nieuw-West Ik draag de buurtvoorlichters van Zone3 een warm hart toe. Een fantastisch initiatief, waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Enerzijds

Nadere informatie

Gegevens... Werkervaring L ivre...

Gegevens... Werkervaring L ivre... Gegevens Naam drs. L. Herpers Geboortedatum 4 februari 1983 e-mail lieke@l-ivre.nl Telefoon 06 14 547 543 Werkervaring L ivre Wonen en Werken in de Wijk (WW&W) Projectleider (Januari 2012 heden) Als projectleider

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid PUBLIEKE EN PARTICULIERE VEILIGHEID ED 6-14 Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid Graafschap College 2015-2016 Bewaak jij de veiligheid? Draag jij graag jouw steentje bij aan de veiligheid in

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN.

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. Inhoud ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. 4 Arnoud van Raak (eigenaar ARRA Management): Door een geïntegreerde aanpak van commercieel beheer, technisch beheer en volledige administratieve

Nadere informatie

VAN FACILITAIREHUIZE. Dienstverlening binnenste buiten. onderhoud & dienstverlening

VAN FACILITAIREHUIZE. Dienstverlening binnenste buiten. onderhoud & dienstverlening Dienstverlening binnenste buiten. onderhoud & dienstverlening Wat wij voor u kunnen doen? Wij denken in facilitaire oplossingen. Van Facilitaire Huize is specialist op het gebied van facilitaire dienstverlening;

Nadere informatie

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Visiedocument: Hostmanship en de Code DANKZIJ HOSTMAN SHIP IS HET DUS MOGELIJK EEN BELANGRIJKE MEERWAARDE BIEDEN ÉN EEN GOEDE INVULLING GEVEN AAN DE CODE Hostmanship kan de meerwaarde bieden die opdrachtgevers

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel Een recept voor Vakmanschap Bejegeningsstijl en opleiding van personeel 6 november 2015 Veiligheid, humaniteit en re-socialisatie 2 De cruciale schakel Het personeel is de cruciale schakel om de missie

Nadere informatie

JURYRAPPORT. Best Practice Award 2013 Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche CSU ING

JURYRAPPORT. Best Practice Award 2013 Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche CSU ING JURYRAPPORT Best Practice Award 2013 Code Verantwoordelijk Marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche CSU ING De commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag reikt de Best Practice Award 2013 voor

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

VAN FACILITAIREHUIZE. Dienstverlening binnenste buiten. office facility services

VAN FACILITAIREHUIZE. Dienstverlening binnenste buiten. office facility services Dienstverlening binnenste buiten. office facility services Wat wij voor u kunnen doen? Wij denken in facilitaire oplossingen. Van Facilitaire Huize is een onafhankelijk facilitair bedrijf dat gespecialiseerd

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

dienstverlening

dienstverlening dienstverlening 2018 2019 inhoudsopgave 4 6 10 Dienstverlening algemeen dienstverlening Helpende zorg en welzijn - niveau 2 / BOL Medewerker facilitaire dienstverlening - niveau 2 / BOL Medewerker sport

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

zorgvernieuwingsprijs

zorgvernieuwingsprijs Nationale Nationale zorgvernieuwingsprijs zorgvernieuwingsprijs Concept Een Incare afdeling van het UWV kan inspelen op de behoefte van mannelijke werklozen door startcursussen, vervolgcursussen en praktijkstages

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

7.8 WERKEN MET ORDE- VERANTWOORDELIJKE AMBTENAREN

7.8 WERKEN MET ORDE- VERANTWOORDELIJKE AMBTENAREN 7.8 WERKEN MET ORDE- VERANTWOORDELIJKE AMBTENAREN Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinatoren agressie en geweld, P&O, management Toelichting

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Gebouwenbeheer. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo

Keuzedeel mbo. Gebouwenbeheer. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Keuzedeel mbo Gebouwenbeheer behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Penvoerder: calibris Ontwikkeld door: Calibris 2 van 6 1. Algemene informatie D1: Gebouwenbeheer niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau

Nadere informatie

Heeft u een vraag of ziet u een uitdaging? Informeer naar onze mogelijkheden. Meer informatie vindt u op www.robedrijf.nl

Heeft u een vraag of ziet u een uitdaging? Informeer naar onze mogelijkheden. Meer informatie vindt u op www.robedrijf.nl Begeleid werken Hoe vreemd het ook klinkt, het is in Nederland soms lastig om goede mensen te vinden met de juiste kwalificaties voor bepaalde banen. Het voorbereiden van mensen op een toekomst in (eenvoudig)

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

VAN FACILITAIREHUIZE. Dienstverlening binnenste buiten.

VAN FACILITAIREHUIZE. Dienstverlening binnenste buiten. Dienstverlening binnenste buiten. Wat wij voor u kunnen doen? Wij denken in facilitaire oplossingen. Van Facilitaire Huize is een onafhankelijk facilitair bedrijf dat gespecialiseerd is in het professioneel

Nadere informatie

schoon, schoner, schoonst

schoon, schoner, schoonst schoon, schoner, schoonst glasbewassing bouwschoon tuinonderhoud industriële reiniging compu G. Van Alem Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten is een betrouwbaar, gecertificeerd schoonmaakbedrijf, actief in

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Binnen de Atlant Groep is alles afgestemd op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Het Clickt. De unieke match tussen de onderwijs- en arbeidsmarkt

Het Clickt. De unieke match tussen de onderwijs- en arbeidsmarkt Het Clickt. De unieke match tussen de onderwijs- en arbeidsmarkt administratietoppers.nl,bepaaljouwtoekomst.nl,beroepencheck.nl,beroepenwijzer.nl,beroep sopleidingengids.nl,bijbanenkrant.nl,destagekrant.nl,lerenenwerkenindegrootdetailhandel.

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Magis maakt meer werk van Spoor 2-trajecten

Magis maakt meer werk van Spoor 2-trajecten Magis maakt meer werk van Spoor 2-trajecten Magis maakt meer werk van Spoor 2-trajecten SPECIALISTEN IN SPOOR 2 RE-INTEGRATIE Bij Magis hebben we er ons werk van gemaakt om de talenten en mogelijkheden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat 1. Wanneer komen de eerste bewoners? De eerste bewoners wonen vanaf 4 april op de Aalbersestraat. Zij stromen geleidelijk in. Naar verwachting zijn in juni 2016

Nadere informatie

Meer voor Elkaar in Haarlemmermeer

Meer voor Elkaar in Haarlemmermeer Meer voor Elkaar in Haarlemmermeer meer voo lkaar re De samenleving verandert van een verzorgingsstaat in een samenleving waar mensen meer voor elkaar doen. Steeds meer inwoners van Haarlemmermeer pakken

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

toegepaste PsycHOlOgie stages en AfstuDeRen

toegepaste PsycHOlOgie stages en AfstuDeRen toegepaste PsycHOlOgie stages en AfstuDeRen creating tomorrow Toegepaste Psychologie Stages en afstuderen De studie Toegepaste Psychologie (TP) aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een praktijkgerichte

Nadere informatie

Waar staat Preventief voor?

Waar staat Preventief voor? Over Preventief Preventief BV is een advies- en opleidingsinstituut dat actief is sinds 1997, wij kunnen dan ook putten uit een ruime ervaring als het gaat om het verzorgen van EHBO en BHV trainingen en

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

de mens maakt het Verschil!

de mens maakt het Verschil! De mens maakt het verschil! De organisatie verandert... kunnen mijn medewerkers dat ook? Uw organisatie staat voor veel uitdagingen! Ze worden veelal veroorzaakt door ontwikkelingen waar u middenin zit;

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN SUCCESVOL OP HET GEBIED VAN ERVARINGS: DAT DOEN WIJ ALS ZES ORGANISATIES IN DE REGIO TILBURG/BREDA. Succesvol samenwerken op het gebied van Recovery van ervaringsdeskundigheid: College dat doen wij als

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Werkgelegenheidsplan Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Vergroot je kansen op een betaalde baan Ingrid Hurkens (48), verkoopmedewerker MyShop: Ik hoor gewoon

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Het Clickt. Hét centrale toegangsloket voor de gehele onderwijs- en arbeidsmarkt in Nederland

Het Clickt. Hét centrale toegangsloket voor de gehele onderwijs- en arbeidsmarkt in Nederland Het Clickt. Hét centrale toegangsloket voor de gehele onderwijs- en arbeidsmarkt in Nederland 123evc.nl,1dagschool.nl,academyoflife.eu,academyoflife.nl,adviesinopleiding,agrarischeople idingen.nl,alleopleidingenonline.nl,aocinfo.nl,autotechniekopleidingen.nl,bakkersopleidingen.

Nadere informatie

HECTAS Zorg De nieuwe hygiënestandaard

HECTAS Zorg De nieuwe hygiënestandaard HECTAS Zorg De nieuwe hygiënestandaard Aangenaam HECTAS is één van de meest toonaangevende schoonmaakorganisaties in Nederland. Vanuit 12 vestigingen en met meer dan 3000 medewerkers, bouwen we iedere

Nadere informatie

Wij bouwen graag met u aan. Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen

Wij bouwen graag met u aan. Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen Wij bouwen graag met u aan Visie & Strategie Advies & Realisatie Management& Beheer Slim & Duurzaam Lokaal & Samen Uw Vereniging van Eigenaren goed verzorgd de toekomst in Goed VvE beheer is van groot

Nadere informatie

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen Vodo50 Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Aanleiding Nederland en Groningen moeten het voor de groei van de economie vooral hebben van actieve

Nadere informatie

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG www.livingvision.nl MANAGEMENT SAMENVATTING SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG Oktober 2009 Meedoen, de uitdaging De sportvisie van de Federatie Opvang is onderdeel van het programma Meedoen van de Federatie

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die begeleiding nodig hebben waarbij sprake is van voornamelijk planbare ondersteuning.

Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die begeleiding nodig hebben waarbij sprake is van voornamelijk planbare ondersteuning. OZL Plus Zelfstandig wonen Gericht op doorstroom naar OZL Zwaar Criteria Inhoudelijke criteria (doelgroep) Specifieke eisen Omschrijving Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die begeleiding nodig hebben

Nadere informatie

Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening

Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening Alles wat u altijd al wilde weten over DIV flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl Met de toenemende digitalisering van de (Documentaire) Informatie

Nadere informatie

FM Academy. FM Academy. Facility Management HBO bedrijfskunde 2017

FM Academy. FM Academy. Facility Management HBO bedrijfskunde 2017 Facility Management HBO bedrijfskunde 2017 Voorwoord HBO bedrijfskunde leergang Facility Management 15 deelnemers 5 organisaties De biedt u een functiegerichte opleiding met specifieke aandacht voor Facility

Nadere informatie

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen:

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen: Convenant College van Burgemeester en Wethouders Dagelijkse Besturen: - Stadsdeel West - Stadsdeel Zuid - Stadsdeel Oost - Stadsdeel Centrum - Stadsdeel Noord - Stadsdeel Zuidoost en - Stadsdeel Nieuw

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer. Verenigingen van Eigenaren

Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer. Verenigingen van Eigenaren CACHCA Administratie, Belastingen en V.v.E. Beheer Verenigingen van Eigenaren EVEN VOORSTELLEN.. CACHCA VvE beheer is een allround professionele dienstverlener voor Verenigingen van Eigenaren en bezitters

Nadere informatie

Trend People: dé perfecte matchmaker.

Trend People: dé perfecte matchmaker. Trend People: dé perfecte matchmaker. Kwaliteit, aandacht voor mensen en altijd gefocust op het creëren van meerwaarde, dat is waar Trend People voor staat. Geen gewoon uitzendbureau, maar een fullservice

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

De Droom: samen leren, werken en innoveren

De Droom: samen leren, werken en innoveren De Droom: samen leren, werken en innoveren Hybride onderwijs in een excellente leeromgeving komt tot stand in nauwe samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Dat is De Droom van de branche Horeca

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Werken en leren bij The Colour Kitchen

Werken en leren bij The Colour Kitchen Werken en leren bij The Colour Kitchen The Colour Kitchen The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horeca concept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons; flexible and positive Respons Respons omvat een pakket van diensten en producten om onderwijs en vechtsport met elkaar

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013:

Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013: Jaarverslag Transferium Jeugdzorg 2013: Van perspectief middels plan naar resultaat! Inleiding Eigenlijk is het feit dat ook 2013 een roerig jaar is geweest, normaler dan het zou zijn als het een rustig

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Fle ibel Europe. Uw resultaat, onze zorg! Flexibel Europe DNA. Internationaal. Gecertificeerd EN 287, ASME, T0210, T0215, AWS D1.

Fle ibel Europe. Uw resultaat, onze zorg! Flexibel Europe DNA. Internationaal. Gecertificeerd EN 287, ASME, T0210, T0215, AWS D1. Flexibel Europe DNA Fle ibel Europe Internationaal Elk klein onderdeel Het een kan niet zonder het ander Schakel voor schakel opgebouwd De optelsom van de schakels zorgt voor de verbondenheid en optimaal

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012 Evaluatie buurttoezicht november 2011 april 2012 1 Inleiding In de zomer van 2011 werd ineens een grote toename van het aantal diefstallen uit auto s waargenomen. Met de donkere dagen in het vooruitzicht,

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2011 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt.

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. Meedoen met werk Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. U werkt niet. Misschien heeft u nog nooit gewerkt. Of het wel geprobeerd maar dat ging mis. Dat kan allerlei redenen hebben. U heeft

Nadere informatie

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s)

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) 1 Het onderzoek In opdracht van de Stichting Maatschappij

Nadere informatie

de techniek van cofely

de techniek van cofely de techniek van cofely wel eens van cofely gehoord? Bij Cofely gaat er een wereld voor je open. Monteurs, lassers, calculatoren, werkvoorbereiders, servicetechnici en andere specialisten werken samen aan

Nadere informatie