Inhoudsopgave. Voorwoord. Algemeen Professionalisering van Zone3 Sociale onderneming. Samenwerkende partijen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Voorwoord. Algemeen Professionalisering van Zone3 Sociale onderneming. Samenwerkende partijen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen Professionalisering van Zone3 Sociale onderneming Samenwerkende partijen Afdelingen en hun projecten Huismeesters nieuwe stijl Toezicht en Beveiliging Totaal Beheer Schoonmaak en Onderhoud Buurtbeheer Personele aangelegenheden Personeelsbestand Ziekteverzuim Kwaliteit en Organisatie Colofon

4 Voorwoord Zone3 is een sociale onderneming die zich inmiddels bijna 12 jaar staande weet te houden tijdens de ontwikkelingen in de Nederlandse economie van de afgelopen jaren. Als pionier op het gebied van leefbaarheid hebben we afgelopen jaren een vaste plek op de Amsterdamse markt weten te bemachtigen. Professioneel en sociaal zijn dé kernbegrippen van Zone3, een combinatie van vakkundigheid en kwalitatieve dienstverlening enerzijds en de realisatie van onze sociale doelstelling anderzijds. We blijven nastreven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terug te laten keren naar de reguliere arbeidsmarkt, waarbij een deugdelijk eindresultaat gegarandeerd is. We blijven een bedrijf in ontwikkeling, waarin we ons flexibel opstellen om in te kunnen spelen op de veranderingen in de markt en te beantwoorden aan de vraag van onze opdrachtgevers. Trots presenteer ik u het jaarverslag 2008 van Zone3! We tonen u onder meer de resultaten van hard werken aan de transformatie van pionier naar een professionele organisatie maar ook onze intenties voor het komende jaar. Veel leesplezier! Martin Heuzeveldt Directeur/bestuurder Zone3 Juni 2009 Professioneel en sociaal 4

5 5

6 Algemeen De afgelopen jaren heeft Zone3 veel succesvol werk verzet, zo blijkt uit cijfers van de gemeente Amsterdam en de politie. Met meer dan honderd mensen zet Zone3 zich dagelijks in voor een brede, flexibele en snelle dienstverlening, waarbij kwaliteit en professionaliteit gewaarborgd zijn. Hierdoor is de naam Zone3 een begrip geworden in en rondom Amsterdam. De markt waarop Zone3 zich begeeft is constant in beweging en ontwikkelt zich snel. Op een maatschappelijk verantwoorde manier bezig zijn is voor Zone3 de basis van een succesvolle onderneming. De laatste jaren is de organisatie uitgegroeid tot een innovatieve en volwaardige speler op de markt waarbij de leefbaarheid in wijken en buurten en het creëren van werkgelegenheid voorop staan. In dit jaarverslag kunt u lezen welke afdelingen Zone3 kent en aan welke projecten werd gewerkt. Hoe Zone3 inspeelde op het verdwijnen van de I/D-banen en met welke partijen ze samenwerkt. Kortom: een jaarverslag dat laat zien dat Zone3 even dynamisch is als de markt waarin ze werkzaam is. De missie van Zone3 Zone3 is dé maatschappelijke onderneming die op professionele wijze diensten levert aan voornamelijk woningcorporaties en overheden met als doel verbetering van de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving en het creëren van werkgelegenheid in en om Amsterdam. 6

7 Professionele dienstverlening Zone3 levert een uitgebreid integraal pakket aan diensten waaronder beveiliging, toezicht, buurtbeheer, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden, huismeesters en vele andere activiteiten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in buurten. Zone3 denkt mee met de klant, ontwikkelt nieuwe producten en diensten waarbij maatwerk wordt gegarandeerd. Teneinde de professionaliteit en flexibiliteit te kunnen waarborgen, nu en in de nabije toekomst, is het afgelopen jaar intensief gewerkt aan de verdere professionalisering van de interne organisatie. Hiervoor is onder meer een klantenservice-afdeling opgericht, waardoor een centraal loket is ontstaan voor interne en externe klanten. Bovendien is een start gemaakt met het automatiseren van diverse interne processen. Centrale vastlegging van informatie draagt bij aan de snelheid van handelen en aan de onderlinge samenwerking tussen de afdelingen en de flexibiliteit van het gehele bedrijf. Sociale onderneming: investeren in mensen Zone3 is een stichting zonder winstoogmerk. De opbrengsten die door de dienstverlening worden gegenereerd, worden direct geherinvesteerd in de mensen, de buurt en in de maatschappij. Zone3 besteedt aandacht aan een groep mensen die zonder hulp niet of nauwelijks een plek op de arbeidsmarkt kunnen bemachtigen. Zone3 is een officieel gecertificeerd leer/werkbedrijf waar mensen in theorie en praktijk getraind en opgeleid worden om zo door te stromen naar een reguliere arbeidsplaats. Ze biedt scholing, stage- en leerplekken maar ook beschermde werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tevens speelt Zone3 een expliciete rol in het maatschappelijke middenveld. Ze neemt haar verantwoordelijkheid door te signaleren en in te spelen op de hulpvraag vanuit de markt. Zone3 is een begrip geworden in en rondom Amsterdam. 7

8 Samenwerkende partijen Zone3 vindt haar afnemers bij woningcorporaties, lokale overheden, VvE s en andere stichtingen en organisaties. Zone3 slaat bruggen tussen partijen waardoor de leefbaarheid in buurten wordt bevorderd. Veel woningcorporaties binnen Amsterdam maken gebruik van de diensten van Zone3 door bijvoorbeeld huismeesters in te huren die het aanspreekpunt zijn voor de buurt. Behalve samenwerking met plaatselijke partijen, is Zone3 ook mede initiator van het in 2007 opgerichte landelijke BuurtBeheerNetwerk. Het BuurtBeheerNetwerk is een belangenorganisatie van Nederlandse buurtbeheerbedrijven die onderlinge kennisoverdracht stimuleert en meehelpt om het begrip buurtbeheer op de kaart te zetten. In 2008 is ondermeer een viertal themabijeenkomsten georganiseerd en heeft het BuurtBeheerNetwerk zich gepresenteerd op de manifestatie van het platform Buurtalliantie in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Als stadsdeelbestuur vinden wij veilige en leefbare buurten erg belangrijk. Zone3 helpt ons daarbij. Doordat zij aanwezig zijn op straat signaleren zij veel van wat er speelt en gebeurd. Door de nauwe samenwerking met de politie en andere organisaties draagt Zone3 bij aan een prettig leefklimaat in Oost/ Watergraafsmeer. Martin Verbeet, stadsdeelvoorzitter Oost/Watergraafsmeer 8

9 9

10 Afdelingen en hun projecten Zone3 onderscheidt 5 afdelingen binnen haar organisatie. Hierbinnen worden de meest uiteenlopende projecten opgezet en uitgevoerd, op eigen initiatief of in opdracht. Hieronder volgt een beschrijving van die afdelingen met de bijbehorende projecten. Huismeesters Nieuwe Stijl De huismeesters nieuwe stijl van Zone3 lijken niet meer op de conciërges van vroeger. Tegenwoordig is de huismeester een belangrijke schakel als het gaat om een schoon, heel, veilige én sociale wijk en zijn minder gericht op technische ondersteuning. Ze worden daarom ook wel de sociaal wijkbeheerders, wijkmeesters of complexbeheerders genoemd. Medewerkers van Zone3 worden ingezet bij diverse woningcorporaties en stadsdelen in heel Amsterdam en daarbuiten. De meerwaarde van de huismeesters van Zone3 is dat ze de ogen en oren in de wijk zijn. De huismeesters zijn de schakel tussen instanties en bewoners en houden zich bezig met bewonersparticipatie. Zo waren de huismeesters aan het begin van 2007 nog werkzaam op tien verschillende locaties in en rondom Amsterdam, intussen is dat al vermeerderd naar 37 locaties. Zeven grote woningcorporaties en een stadsdeel behoren tot de afnemers. Toezicht en Beveiliging Zone3 heeft jarenlange ervaring met het oprichten en beheren van wijkveiligheidsteunpunten in Amsterdam. Al elf jaar zorgen toezichthouders voor een veilige woonen werkomgeving. Een van die steunpunten is Pluspunt Wibaut in de 1e Oosterparkstraat. Ook de bekroonde Dappermarkt wordt al jaren door de medewerkers van Zone3 beveiligd. 10

11 Pluspunt Wibaut Pluspunt Wibaut is een uniek en succesvol project dat in opdracht van stadsdeel Oost/watergraafsmeer wordt uitgevoerd. In herkenbaar uniforme kleding surveilleert een toezichtsteam van circa 25 medewerkers dagelijks onder supervisie van een projectleider in de Weesperzijdestrook en een deel van de Oosterparkbuurt. Doel van dit project is de woon- en werkomgeving te verbeteren en werkgelegenheid en bewonersparticipatie te creëren in stadsdeel Oost/Watergraafsmeer. Naast het reguliere werk zijn de toezichthouders ook inzetbaar bij incidenten en calamiteiten. Uit de veiligheidsindexcijfers van de gemeente Amsterdam en de politie blijkt dat in 2008 in stadsdeel Oost/Watergraafsmeer minder aangiften van diefstal en inbraak zijn gedaan dan in het voorgaande jaar. Het gaat hierbij om de wijken waarbinnen het Pluspunt actief is. Een positieve ontwikkeling waaraan het Pluspunt een belangrijke bijdrage levert. In 2007 is een start gemaakt om participatieplaatsen te creëren in het Pluspunt. In 2008 is dit verder uitgebreid. Participatieplaatsen worden ingevuld door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die werken met behoud van een uitkering. In het Pluspunt worden deze werknemers getraind en opgeleid, waarna ze uiteindelijk binnen twee jaar doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Het Pluspunt voorziet in werk, activeert en draagt zo bij aan een leefbare en vitale stad. Dappermarkt Sinds 2003 houdt een team van Zone3 in opdracht van stadsdeel Oost/Watergraafsmeer toezicht in het drukke winkelgedeelte en de markt van de Dapperbuurt. Ook in 2007 daalde het aantal meldingen van vandalisme, diefstal en vuil op straat. Zes dagen per week van tot uur houden de medewerkers van Zone3 toezicht, ondernemen ze actie waar het gaat om hinderlijk gedrag en attenderen zij bezoekers op het bewaken van hun eigendommen. Het beveiligingsteam loopt in koppels van twee en is duidelijk herkenbaar aan het blauwe uniform met logo op de mouw. Binnen dit project wordt nauw samengewerkt met marktmeesters, de winkelstraatmanager, Steunpunt Dapper, de politie en het stadsdeel. 11

12 Overige projecten Toezichthouders en beveiligers van Zone3 hebben op verschillende manieren en voor verschillende opdrachtgevers ondersteuning geboden bij tal van onverwachte situaties. Bijvoorbeeld door toezicht te houden bij defecte entreedeuren bij wooncomplex Hakfort en Huigenbos in Amsterdam Zuidoost. Hierdoor kon de veiligheid van de bewoners van de complexen gegarandeerd blijven, doordat ongenode gasten de panden niet konden betreden. Eind 2008 is in de avonduren gesurveilleerd in de Reimerswaalbuurt om kraakbewegingen te voorkomen. In deze buurt staan veel lege woningen in verband met geplande sloop en nieuwbouw. Ook voerden de toezichthouders in samenwerking met de politie preventieve acties uit door personenauto s te controleren op waardevolle zichtbare spullen en niet afgesloten deuren die werden voorzien van een sticker. Doel was de eigenaren bewust maken van de risico s. In Hoofddorp is een project gestart waar nachtportiers van Zone3 s nachts werkzaam zijn bij een tijdelijk opvangcentrum voor gezinnen en individuen in nood. In totaal heeft Zone3 in 2008 meer dan toezichturen geleverd aan diverse afnemers. Totaal Beheer De afdeling Totaal Beheer van Zone3 biedt opdrachtgevers een totaalpakket op het gebied van facilitaire werkzaamheden. Multifunctionele centra, bedrijfsverzamelgebouwen, maar ook brede scholen worden door Zone3 beheerd. Opdrachtgevers kiezen steeds vaker voor het scheiden van beheer en programmering van locaties, vanuit het oogpunt meer doelgroepen te kunnen bereiken en de mogelijkheden van de gebouwen optimaal uit te nutten. Door een onafhankelijke partij zoals Zone3 het beheer van een gebouw te laten uitvoeren, wordt voorkomen dat bepaalde doelgroepen zich niet welkom voelen in een gebouw. De diensten die Zone3 aanbiedt op het gebied van totaalbeheer zijn receptiemedewerkers, huismeesters, cateringmedewerkers, schoonmaakmedewerkers en beveiligers. Voor het uitvoeren van alle beheerwerkzaamheden worden zoveel mogelijk mensen uit de buurt betrokken. No Limit Multifunctioneel centrum No Limit is sinds mei 2007 een project van de afdeling Totaal Beheer binnen Zone3. De medewerkers van Zone3 nemen zeven dagen per week het volledige facilitaire beheer voor hun rekening. Het gaat hierbij om huismeesters, schoonmakers, baliemedewerkers, horecapersoneel, licht- & geluidpersoneel en horecabeveiligers. Op het gebied van de catering werkt Zone3 samen met de Sweet Store, een project waarbij jongeren met een licht verstandelijke handicap de kans wordt geboden leer- en werkervaring op te doen. Tijdens evenementen die door het stadsdeel worden gepland verzorgd Zone3 alle facilitaire diensten en houdt toezicht. Schoonmaak en Onderhoud De afdeling Schoonmaak en Onderhoud biedt een groot aantal opdrachtgevers de helpende hand als het gaat om het reinigen danwel onderhouden van openbare- en semi openbare ruimten. Al jaren is Zone3 het vaste schoonmaakbedrijf voor het reinigen van tal van semi-openbhare ruimtes. Dagelijks gaan de medewerkers van Zone3 aan de slag om de trappen, portieken en boxgangen van complexen te reinigen. De opdrachtgevers hebben in Zone3 een partij gevonden die bijvoorbeeld alle werkzaamheden in een portiek kan uitvoeren. Want behalve het reinigen van de trappen, eventueel inclusief de vensters, kunnen ook de lampen en armaturen in het portiek worden onderhouden. In opdracht van verschillende partijenvervangt Zone3 systematisch lampen en armaturen in complexen en buurten in Amsterdam en Almere. In de garantie welke Zone3 afgeeft is onder andere opgenomen dat lampen welke binnen de garantieperiode onverhoopt stuk gaan binnen 24 uur worden vervangen. Naast alle reguliere werkzaamheden heeft deze afdeling zich weten te profileren als een flexibele en meedenkende afdeling. De opdrachtgevers weten de afdeling te vinden voor een grote veelzijdigheid aan opdrachten. Bijvoorbeeld het opschonen van verwaarloosde tuinen, het verwijderen van afval uit openbare ruimten en het leeghalen en opknappen van mutatiewoningen. Tevens verzorgen de medewerkers veelvuldig mailings; van het drukken tot het persoonlijk afleveren indien gewenst. Voor een woningcorporatie worden de dagelijkse postroutes gereden tussen de diverse locaties. De medewerkers zijn flexibel, enthousiast en inzetbaar voor de taak waar de opdrachtgever behoefte aan heeft. 12

13 Buurtbeheer Van oudsher is Zone3 een buurtbeheerbedrijf. Met de afdeling Buurtbeheer gaat Zone3 terug naar haar oorsprong. Een van de nieuwe projecten in het kader van buurtbeheer is BuurtBeheerbedrijf Nieuw Reijmerswaal (BBNR) in Amsterdam West. In 2008 is een begin gemaakt met het opzetten van BBNR samen met woningcorporatie Ymere en stadsdeel Osdorp. Vanuit een nieuw kantoor wordt gewerkt aan het bevorderen van een schone, hele en veilige buurt. Door en voor de buurt zal komende tijd hard gewerkt worden aan de realisatie van het nieuwe project. 13

14 Personele aangelegenheden Het personeelsbeleid is afgelopen jaren verder uitgerold. Een van de twee centrale doelstellingen was het aanscherpen van de competenties van de medewerkers. Zone3 heeft sinds 2007 een eigen Arbeidsvoorwaardenreglement. Door de komst van het Arbeidsvoorwaardenreglement is duidelijkheid gecreëerd over gemaakte afspraken en de rechten en plichten van de medewerkers. Bovendien zijn procedures vastgelegd en wordt toegezien op naleving van het reglement. De tweede doelstelling van het personeelsbeleid was het bevorderen en het beter afstemmen van vraag en aanbod en de instroom van nieuwe medewerkers. Door frequent overleg met de verschillende afdelingen binnen Zone3, kon succesvol geanticipeerd worden op komende ontwikkelingen. Vacante posities in de personele bezetting konden daardoor op korte termijn worden ingevuld. In 2009 zal de afdeling Personeelszaken verder geprofessionaliseerd worden. Personeelsbestand Het personeelsbestand bestond in 2008 uit 106 medewerkers waarvan de meerderheid mannelijke werknemers zijn tussen de 35 en 55 jaar. Het gemiddelde opleidingsniveau was LBO-MBO, maar het aantal medewerkers op MBO- en HBO-niveau stijgt. Het personeelsbeleid en de opleidingsplannen zijn gericht op het verder ontwikkelen van medewerkers waardoor de doorstroom intern toeneemt. Het uiteindelijke doel is medewerkers goede vooruitzichten bieden waardoor zij met veel inzet en plezier bij Zone3 blijven werken. 14

15 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim over 2008 voor heel Zone3 bedroeg 9,3%. De hoogte van het ziekteverzuim werd mede veroorzaakt door een aantal langdurig zieken. Anderzijds is het ziekteverzuim inherent aan de doelstelling van Zone3 om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij de terugkeer naar de arbeidsmarkt. Desondanks is er een actief beleid ontwikkeld om voornamelijk kortdurende afwezigheid terug te dringen. Verder werd aandacht besteed aan preventiemaatregelen. Leidinggevenden van de verschillende afdelingen werden wekelijks op de hoogte gebracht van het ziekteverzuim van hun afdeling. Door tijdig contact op te nemen met de medewerkers door huisbezoeken af te leggen, is een lichte daling te zien in het verzuim. Dit wordt voortgezet in Kengetallen Aantal medewerkers 1e kwartaal: 93 4e kwartaal: 106 Man 79 Vrouw 27 Leeftijdsopbouw 4e kwartaal < Man Vrouw Totaal Instroom: 41 / Uitstroom: 28 15

16 Kwaliteit en Organisatie De uitvoering van het sociale beleid van Zone3 heeft in 2008 extra aandacht gekregen mede door de oprichting van de afdeling Kwaliteit en Organisatie. Door centralisatie binnen Zone3 wordt op brede schaal uitvoering gegeven aan de doelstelling. Intensivering van tijd en aandacht voor de instroom en doorstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is een van de aandachtsgebieden van de nieuwe afdeling. Door intensieve coaching van medewerkers en leidinggevenden is de gehele organisatie beter in staat haar sociale doelstelling te realiseren waarin we streven naar 70% professionals en 30% medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sociaal beleid In de gehele organisatie zijn diverse arbeidsplaatsen gecreëerd, speciaal voor die groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zone3 heeft in 2008 de opdracht Leren door doen gegund gekregen door de gemeente Amsterdam. Dit traject is bedoeld voor mensen die ervaring willen opdoen in de toezicht & veiligheidsbranche. Gedurende het traject krijgen de deelnemers alle noodzakelijke werknemers- en beroepsvaardigheden aangeleerd die noodzakelijk zijn om op de reguliere arbeidsmarkt te functioneren. In oktober 2008 is de eerste gegadigde begonnen. In totaal zijn er in 2008 vijf kandidaten gestart met het traject. Het uitgangspunt is om in 2009 nog minimaal 35 mensen te laten starten. Op diverse plaatsen in de organisatie heeft Zone3 studenten de mogelijkheid gegeven praktijkervaring op te doen. Op het hoofdkantoor zijn bijvoorbeeld drie stagiaires werkzaam geweest; bij de financiële administratie, er is een afstudeeronderzoek uitgevoerd door een HBO-student en een P&O stagiair is uiteindelijk bij Zone3 in vaste dienst getreden. Maar ook in No Limit heeft een stagiair voor licht & geluid een aantal maanden praktijkervaring op kunnen doen. Zes mensen zijn geheel of gedeeltelijk vanuit de ID-regeling regulier in dienst genomen. Zone3 heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld van pionier naar een professioneel bedrijf terwijl het maatschappelijk doel van het bedrijf onveranderd is gebleven. Zone3 wil mensen laten deelnemen aan de arbeidsmarkt die anders maar moeilijk aan de slag komen. Dagelijks wordt door het management en de medewerkers keihard gewerkt om Zone3 op de kaart te zetten en te houden in een roerige markt. We zijn trots op de bijzondere initiatieven die ontplooid worden en op het succes dat op grote en kleine schaal wordt behaald. Als voorzitter van de Raad van Toezicht zie ik de toekomst van Zone3 Leden van Raad van Toezicht: Willem Kwekkeboom, Jeroen Vermeer, Arie Schermer, Annet Verbaan, Kitty Spaan zeer positief in. Willem Kwekkeboom, Voorzitter Raad van Toezicht 16

17 Intervisie en coaching Het sociale beleid van Zone3 richt zich onder meer op de persoonlijke groei en ontwikkeling van alle medewerkers. Om persoonlijke groei en ontwikkeling te realiseren, waar tevens bijgedragen wordt aan de professionaliteit van Zone3 zijn verschillende instrumenten ontwikkeld. In 2008 is het aantal intervisie bijeenkomsten sterk uitgebreid. In groepen komen bijvoorbeeld de huismeesters van Zone3 regelmatig bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten worden gastsprekers of trainers uitgenodigd om de huismeesters op een specifiek onderwerp bij te scholen of speciale vaardigheden aan te leren. Tijdens de bijeenkomsten ontstaan leerzame discussies en wordt gezamenlijk een oplossing bedacht voor problematiek waar de huismeesters mee te maken hebben. De intervisie bijeenkomsten stimuleren onderlinge kennisoverdracht en dragen bij aan de onderlinge samenwerking. Opleiding en Training Afgelopen jaren is een groot aantal opleidingen en cursussen met succes afgerond door medewerkers van alle afdelingen van Zone3. Enkele verplichte cursussen waaronder het BedrijfsHulpVerleningdiploma (BHV) zijn nagenoeg door alle huismeesters behaald en ook andere medewerkers zijn in het bezit van dit diploma. Alle beheerders van Zone3 bij No Limit hebben zelfs het ploegleiderscertificaat voor BHV verworven om zo een (bedrijfs)ongeluk in goede banen te kunnen leiden. Binnen No Limit hebben tevens alle medewerkers van Zone3 het diploma voor sociale hygiëne behaald. Naast verplichte opleidingen en cursussen wordt ook aandacht besteed aan het ontwikkelen van de individuele medewerker danwel een heel team. De afdeling Toezicht en Beveiliging heeft een teamdag gehad dat in het teken stond van kracht. De medewerkers hebben allen een training omgaan met fysieke agressie gehad. Bij de afdeling Schoonmaak en Onderhoud hebben een aantal medewerkers een individuele opleiding met succes afgerond, zoals de combi-vakopleiding schoonmaak en lager kader leidinggevende en de basisopleiding Schoonmaak. De persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers heeft afgelopen jaren veel aandacht gekregen. De doelstelling voor 2009 is om nog meer mensen een (vakinhoudelijke) opleiding en training aan te bieden, om de professionaliteit van de dienstverlening te bevorderen en de mensen binnen Zone3 de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen. 17

18 Colofon Tekst Noor communicatieadvies Fotografie Zorro Producties Ontwerp en vormgeving Garlic - grafisch ontwerp Druk Pantheon drukkers 18

19 Wibautstraat GL Amsterdam Telefoon Fax Website

20

Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter Nieuw-West

Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter Nieuw-West Jaarverslag 2010 Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter Nieuw-West Ik draag de buurtvoorlichters van Zone3 een warm hart toe. Een fantastisch initiatief, waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Enerzijds

Nadere informatie

Terugblik 2009. Werken aan leefbaarheid

Terugblik 2009. Werken aan leefbaarheid Terugblik 2009 Werken aan leefbaarheid Wibautstraat 129 1091 GL Amsterdam Telefoon 020-462 77 10 Fax 020-462 77 17 Email info@zone3.nl Website www.zone3.nl Terugblik 2009 Voorwoord Wijkbeheerders signaleren

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014 Successen en lessen re-integratie 2010-2014 INHOUD op werk feiten en cijfers 2 De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland toegenomen. Ook Almeerders hebben de gemeente vaker

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner FEBRUARI 2012 - NUMMER 3 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Organisatieveranderingen NCOI als kritische partner Management- en leiderschapsontwikkeling Case van Timeos Erkende maatwerkopleidingen

Nadere informatie

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014 Werken Werkt Jaarverslag UW 2014 Inhoud 3 Voorwoord Colofon Uitgave: UW, Utrecht 2015 Fotografie: Norbert Waalboer Fotografie Vormgeving: Patrick van Bronkhorst, Jus Ontwerp Druk: &producties Bericht van

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2013. Reeuwijkse Poort 201 2811 MZ Reeuwijk 0182-506 000 0182-506 005 www.vanneerbosbouwmarkten.com

Sociaal Jaarverslag 2013. Reeuwijkse Poort 201 2811 MZ Reeuwijk 0182-506 000 0182-506 005 www.vanneerbosbouwmarkten.com Sociaal Jaarverslag 2013 Reeuwijkse Poort 201 2811 MZ Reeuwijk 0182-506 000 0182-506 005 www.vanneerbosbouwmarkten.com I N H O U D S O P G A V E 2013...0 Reeuwijkse Poort 201...0 WOORD VOORAF... 3 Deel

Nadere informatie

Verdrag van de Schilderswijk Wijkactieplan

Verdrag van de Schilderswijk Wijkactieplan Gemeente Den Haag Verdrag van de Schilderswijk Wijkactieplan Het Verdrag van de Schilderswijk is geschreven door de gemeente Den Haag ism Haag Wonen. Vele partners hebben bijgedragen aan het totstandkomen

Nadere informatie

...de jeugd heeft de toekomst!

...de jeugd heeft de toekomst! speciale uitgave van de lichtenvoorde...de jeugd heeft THEMA de toekomst! kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking én bijkomende psychische en sociale problemen specifieke professionele

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 19 juni 2015

Jaarstukken 2014 19 juni 2015 Jaarstukken 2014 19 juni 2015 Jaarstukken deltawonen 2014 2 Inhoudsopgave jaarstukken 2014 1. Fundament voor de toekomst... 5 1.1 Fundament voor de toekomst... 7 1.2 De klant voorop... 9 1.3 Duurzaam bouwen

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 INTOS

Jaarverslag 2014 INTOS Jaarverslag 2014 INTOS 2 Inhoudsopgave 5 6 8 13 22 24 29 31 Voorwoord Algemeen Missie, visie Verslag IWGM Verslag Ondernemingsraad Arbeidsontwikkeling Resultaten Onze aanpak Detacheren/Begeleid werken

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

Jaarverslag De Sleutels 2014

Jaarverslag De Sleutels 2014 Jaarverslag De Sleutels 2014 Datum 23 juni 2015 Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord Jaarverslag 2014 3 1. Resultaten 4 2. Mensen 9 2.1 Algemeen 9 2.2 Beleid 10 2.3 In gesprek met onze klanten 11

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Investeren in kennis loont!

Investeren in kennis loont! > Ondernemerspassie Investeren in kennis loont! Bedrijven die groeien hebben mensen die groeien loont. Zeker met het Ervaringscertificaat. Dat geeft precies aan hoeveel uw medewerkers weten en kunnen.

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer,

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer, Jaarbeeld 2010 Inhoud Pagina 2 Pagina 3-4 Pagina 5-6 Pagina 7-11 Pagina 12-16 Pagina 17-38 Pagina 39-40 Pagina 41-44 Pagina 45-48 Pagina 49 Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB In vogelvlucht ontwikkelingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 ARBEIDSMARKT... 26 4.1 ONTWIKKELING ARBEIDSMARKT 2011...26 4.2 ONTWIKKELING ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE 2011...27

Hoofdstuk 4 ARBEIDSMARKT... 26 4.1 ONTWIKKELING ARBEIDSMARKT 2011...26 4.2 ONTWIKKELING ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE 2011...27 I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF... 4 2011 Enkele hoogtepunten...6 Deel I ALGEMENE INFORMATIE...8 Hoofdstuk 1 BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN IN 2011... 9 Wat gebeurde er allemaal in 2011?...9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie