Interview Column Dossier En verder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interview Column Dossier En verder"

Transcriptie

1 Interview Tegenpolen vinden elkaar op inpreventie.nl Column Waarom u geen klager bent Dossier Preventie doet u niet alleen PAGINA 4 PAGINA 6 PAGINA 13 En verder Case 7 Uitgelicht 10 Theorie & praktijk 22 Social media 23 DIT IS EEN SPECIALE UITGAVE VAN FOCUS OP MKB 100% Aandacht voor preventie Als preventiemedewerker speelt u een sleutelrol. U brengt veilig en gezond werken binnen het bedrijf onder de aandacht, u maakt het verschil op de werkvloer. Maar wat vinden werkgevers en werknemers nu precies van de rol van de preventiemedewerker? Is het een verplicht nummer? Of zou er juist meer aandacht voor preventie moeten zijn om verzuim terug te dringen? Preventiemedewerker vroeg zowel FNV als MKB Nederland naar hun mening. Beide partijen participeren in de nieuwe website voor preventiemedewerkers vanuit een andere perspectief: de één wil meer aandacht voor preventie, de ander pleit voor een efficiënte en praktische aanpak waarbij er precies gedaan wordt wat nodig is, niet meer en niet minder. En wat vindt u? Lees verder op pagina 4

2 Preventie (Binnen)klimaat Voorlichting Repeterend werk Gevaarlijke stoffen Beeldschermwerk Biologische gevaren Arbeidsongeval Risico-inventarisatie Pesten en discriminatie Agressie en geweld Wettelijke plicht Werkdruk Machines en transport Fysieke risico's Inrichting werkplek Arbo-adviseur Emotionele risico's Verplichte duidingen Gevaarlijke stralingtips Arbowet Duwen Burn-out Seksuele intimidatie Brand- en noodvoorzieningen Persoonlijke beschermingsmiddelen Stralingsgevaar Klantveiligheid Preventiemedewerker CommunicerenBevoegdheden Samenwerken P&O-taken Tillen Werktijden Weerstand BedrijfshulpverlenerArbeidsinspectie Hulp bij vragen ARBO Preventietrainingen Collega s aanspreken Plan van Aanpak Preventiewerk PREVENTIEMEDEWERKER wijs Donald Duck op het belang van veilig werken Donald Duck en een bananenschil: een garantie voor een valpartij. De klunzige eend uit de stripboeken valt, glijdt uit en struikelt over bananenschillen. Uiteindelijk is het meer een fabeltje dan een reëel gevaar. Toch is uitglijden, samen met vallen en struikelen, de grootste veroorzaker van ongevallen tijdens het werk. Dat verdient dus uw aandacht! Dit blad is er voor u, met als doel het creëren van een veilige werkomgeving voor u en uw collega s. De nieuwe website inpreventie.nl helpt u daarbij! Alles wat je wilt weten over veilig en gezond werken! inpreventie is een platform en netwerk voor en door preventiemedewerkers en specialisten waarin brancheorganisaties, opleiders, uitgevers en belangenorganisaties oplossingen en middelen delen. Vind heldere informatie met concrete oplossingen Stel vragen aan collega s of experts Deel ervaringen Volg nieuwe ontwikkelingen Vind opleidingen en congressen inpreventie.nl is een online platform en netwerk voor en door preventiewerkers en specialisten. inpreventie is een initiatief van TNO en wordt gefinancierd door het ministerie SZW en ondersteund door werkgevers- en werknemersorganisaties. voor elk bedrijf, voor elkaar 3

3 Interview Tekst Anne-Lotte Paymans Startpunt voor werkgever en preventiemedewerker: INPREVENTIE.NL Meer ondersteuning voor de preventiemedewerker Rik van Steenbergen is beleidsadviseur kwaliteit van de arbeid en arbeidsrecht bij werknemers organisatie FNV. < > Hoe kan een preventiemedewerker aandacht vragen voor preventie binnen het bedrijf? De website voorziet in betrouwbare informatie en praktische tips voor preventiemedewerkers. Maar hoe nuttig is die website? Rik van Steenbergen (FNV) en Mario van Mierlo (MKB Nederland) geven hun mening namens respectievelijk de werknemer en de werkgever. Rik van Steenbergen: Vanuit FNV zien we dat de preventie an sich er bekaaid vanaf komt. Wat dat betreft is de website al nuttig. De aandacht voor preventie binnen het bedrijf wordt overschaduwd door de aandacht voor het terugdringen van verzuim. Dat is ook niet vreemd in deze tijd: het verzuim terugdringen bespaart duidelijk kosten op korte termijn. Preventie vraagt om een investering waarvan het effect pas op langere termijn zichtbaar wordt. Mario van Mierlo: Het klopt dat werkgevers verzuim tot een minimum willen beperken. Maar bij MKB Nederland zien we juist dat preventieve maatregelen zoals die op staan ook interessant zijn. Het is alleen net waar de focus van de werk gever ligt. Kijkend naar het geheel doet Nederland het preventief goed met een gemiddeld verzuim percentage van 4,2% en een gemiddeld ongeval percentage van 3,1%. < > < > Rik van Steenbergen: Toch verdient het preventiebeleid vanuit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) meer aandacht. Doordat er nu nauwelijks inspectie is op preventie, blijft dit onderbelicht. Er wordt vaak pas op teruggegrepen als er iets mis is. Goed arbobeleid begint bij de RI&E. Eigenlijk geeft de arbeidsinspectie ook het verkeerde voorbeeld door pas in te grijpen bij incidenten. Dat is niet preventief. Mario van Mierlo: Dat is wat ons betreft ook geen taak voor de inspectie, die moet zich in principe concentreren op de risicovolle bedrijfstakken. Het arbobeleid vanuit de RI&E is een zaak van de werkvloer. Daar moeten we niet teveel regels aan hangen, voorkom nou die bureaucratie. Werkgevers moeten gewoon niet meer of minder doen dan nodig is. Het heeft geen zin om meer aandacht te besteden aan preventie wanneer vanuit de RI&E blijkt dat er weinig risico s binnen een bedrijf zijn. Rik van Steenbergen: Maar ook dan zou de werkgever nog steeds ervoor moeten zorgen dat de preventiemedewerker zijn of haar rol serieus kan uitoefenen binnen het bedrijf. Dat betekent ondersteuning en daarin voorziet goed. Tegelijkertijd vinden wij dat de preventiemedewerker zelf ook de mogelijkheden moet benutten en steun moet zoeken bij de werkgever of de ondernemingsraad. Mario van Mierlo: Voor werkgevers is het interessant dat de website inzicht biedt in andere sectoren. Daardoor kunnen werkgevers in contact komen met andere bedrijven om informatie uit te wisselen. Het is een handig instrument voor zowel preventiemedewerkers als werkgevers, die het zelf kunnen toepassen naar gelang de omstandig heden. Het is net zoals bij de RI&E en de arbocatalogi; zijn er meer risico s, dan zullen deze instrumenten uitgebreider zijn. Houd arbeidsomstandig hedenbeleid op maat, dan is het nuttig. «Werkgevers moeten precies doen wat nodig is Mario van Mierlo is secretaris Arbeids voorwaarden, Arbeidsmarkt, Arbo, Sociale Zekerheid en Pensioenen bij werkgeversorganisatie MKB Nederland. 4 SEPTEMBER

4 COLUMN Case Preventie Preventiemedewerker in de knel! Jan Hijn ter Steege (1959) was projectleider Actieplan Arbeidsveiligheid van het Agentschap SZW. Waarom wijken we toch zo vaak af van de veiligheidsvoorschriften, vraagt hij zichzelf regelmatig af. Tja de preventiemedewerker! Het gaat al mis bij de naam. Die roept weerstand op bij veel werkgevers: Dit kan alleen maar geld kosten. In de afgelopen twintig jaar hebben alle arbocoördinatoren in Nederland gewerkt aan een zorgvuldig en stevig imago, maar de preventiemedewerker van nu wekt de indruk een verplichte bureaucraat te zijn, die niets begrijpt van een gezonde bedrijfsvoering. Een eenzame, vrijblijvende en zielig roepende apostel in de woestijn, die met zijn eendaagse opleiding door niemand serieus wordt genomen. Vaak is het iemand die het er wél even bij doet! Met zo n uitstraling en motivatie komt de preventiemedewerker nooit op een gelijkwaardig niveau met de lijnmanagers. Hoe helpen we de preventiemedewerker weer aan een betere positie? Lange adem Het wordt een selffulfilling prophecy als u bij de pakken gaat neerzitten en klaagt over de geringe toewijding van de directie. Het is een verhaal van timing, tact, geduld en een lange adem. U moet ook niet alles in een keer willen regelen. Zet een meerjarenplan op en verdeel de kosten. Laat zien wat investeringen opleveren, zowel materieel als immaterieel. Stap voor stap gaat het de goede kant op. De effecten zijn vaak niet direct zichtbaar dus u moet het wel allemaal toelichten aan de sceptische leidinggevende die resultaat wil zien. Kennis en (verander)kunde is essentieel om de arboproblematiek te vertalen naar (commerciële) doelen. Uiteindelijk raakt het management overtuigd dat met de veranderingen meer wordt bereikt: werknemersbetrokkenheid, imago, arbo- en milieudoelen en een sterkere innovatiekracht. Netwerken Maar u moet natuurlijk ook netwerken! Zoek ondersteuning van andere preventiewerkers en werk meer samen aan moeilijke vraagstukken. Nodig collega s uit voor de ondersteuning bij adviezen binnen de organisatie. Vaak zijn het juist vreemde ogen die dwingen en worden de adviezen makkelijker overgenomen door het managementteam. Ga naar inpreventie.nl en gebruik de sociale media, Twitter en LinkedIn-discussiegroepen, om te achterhalen hoe anderen technische of organisatorische knelpunten aanpakken en vooral ook oplossen. «Theo Koppens werkt als preventiemedewerker bij s Heeren Loo Zorggroep in Amersfoort. De zorggroep helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat willen. Op het hoofdkantoor van de zorg groep is men in 2010 gestart met een nieuwe manier van werken. Medewerkers zitten in een kantoortuin voorzien van flexwerkplekken, onderdeel van Het Nieuwe Werken. De werknemer is zelf ook verantwoordelijk De werknemers hebben geen vaste werkplek meer, maar kunnen in kantoortuinen een eigen werkplek uitzoeken. Als ze willen, kunnen ze iedere dag ergens anders zitten, zegt preventiemedewerker Theo Koppens. De werkgever heeft de plicht haar werknemers te informeren over veiligheid en gezondheid. Goed op een kantoorstoel zitten is onderdeel hiervan. Mensen met een vaste werkplek kunnen hun bureau, stoel en beeldscherm helemaal op maat instellen. Werknemers met een flexibele werkplek moeten dat iedere dag opnieuw controleren. Het moet een soort automatisme en onderdeel van de werkdag worden, net zoals mensen hun mail checken als ze hun computer opstarten. Informeren Een nieuwe werknemer bij s Heeren Loo Zorggroep wordt meteen op gepikt door Theo. Instructie door de preventiemedewerker maakt deel uit van het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers. Tijdens deze instructie wordt de medewerker geïnformeerd over de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Het instellen van een bureau en bureaustoel is daar een onderdeel van net als informatie over bijvoorbeeld de BHV. Daarnaast hebben we een intranetportal waarnaar ik kan verwijzen. Daar staat bijvoorbeeld een stappenplan op hoe mensen hun werkplek zo goed mogelijk kunnen instellen. Verantwoordelijkheid Theo zorgt ervoor dat iedereen goed wordt voorgelicht en stelt zichzelf op als een vraagbaak en informatiepunt. Zo kunnen collega s altijd op hem afstappen voor vragen en tips. Samen met de informatie op de intranet portal is dat wat wij kunnen doen, daarna is het de verantwoordelijkheid van de werknemers zelf. Zij moeten hun werkplek goed instellen, dat is hun verantwoordelijkheid. Zijn ze goed geïnformeerd, maar nemen ze geen voorzorgsmaatregelen, dan zijn ze zelf aansprakelijk. Maar zover komt het niet bij de zorggroep zegt Theo: Collega s weten wie ik ben, ik stel mij proactief op dus collega s kunnen altijd bij mij terecht voor vragen. «6 SEPTEMBER

5 Over de schouder Wat zou het handig zijn als voor een verbouwing al aan u wordt gevraagd wat de aandachtspunten zijn, zo hoeft u achteraf niet het belerende vingertje op te steken. Het is preventiemedewerker Henny Hop gelukt, binnenkort schuift zij aan bij de tekenfase voor een nieuwe vestiging van Zorggroep Noordwest- Veluwe: Dat is natuurlijk hartstikke mooi, want ik heb zelf het initiatief genomen. Preventiemedewerker verwijdert drempels, letterlijk en figuurlijk Henny (rechts) inventariseert met een collega de werkplek. De zorggroep heeft tien locaties voor ouderenzorg in de omgeving op de Veluwe. Dat betekent dat Henny op veel verschillende plekken haar RI&E moet uitvoeren. Als zij een locatie bezoekt, betrekt ze meteen de werknemers er zelf bij: Ik heb hen een vragenlijst gegeven waarop zij risico s kunnen invullen, zo heb ik al een goed beeld van de risico s op die locatie. Daarna pak ik een checklist en doorloop het gebouw om in beeld te brengen wat de risico s zijn. Dat gaat van de nooduitgang tot de hoogte van drempels. Die drempels staan vaker genoteerd, want die spelen een grote rol in Henny s RI&E. Zelfde punten Deze check doet Henny niet voor het eerst. Ze heeft voor de RI&E alle locaties bezocht en een plan van aanpak gemaakt per locatie. Na een aantal risico-inventarisaties merkte Henny dat ze op veel plaatsen dezelfde punten tegenkwam. Ze wijst op een verhoogde drempel bij een badkamer en vertelt: De zorg is natuurlijk fysiek zwaar werk, met bijvoorbeeld veel tillen. Een te hoge drempel kan zo een risico zijn en voor ergernis zorgen, want daar komt een rolstoel niet overheen. Zo moet een collega of de rolstoel over de drempel sjorren of de cliënt uit de rolstoel halen en die over de drempel helpen. Dat zorgt voor zwaar werk en kost gewoon extra tijd. Inzichtelijk maken En daar komt de kracht van Henny om de hoek kijken. De drempels zijn eigenlijk aangelegd om overstroming uit de badkamer te voorkomen. Het lost één risico op, maar zorgt dus voor zwaardere risico s. Hoe vaak overstroomt nu een badkamer? En hoe vaak moet een collega met een cliënt in de bad kamer? Juist, een overstroming gebeurt eigenlijk nooit, terwijl de drempel iedere dag een hindernis is. Zo kon Henny ook voor de leidinggevenden inzichtelijk maken dat de drempels weggenomen moeten worden om risico s te verminderen. Letterlijk en figuurlijk Die drempels heeft Henny zowel letterlijk als figuurlijk weggeno men. Het is een kwestie van volhouden, bespelen en pluspunten laten zien. Zo ben ik niet storend, kan ik laten zien dat het wat oplevert en heb ik krediet opgebouwd. Het mooiste wat ik heb bereikt is dat ik binnenkort mag aan schuiven aan de teken tafel voor de reali satie van een nieuwe locatie. Zo heb ik meteen invloed op het eindresultaat en hoef ik achteraf niet te klagen over misstanden. «Denktank Henny heeft ook plaats genomen in de denktank rondom inpreventie.nl. In dat gevarieerde gezelschap van preventiemedewerkers probeert zij meer structuur in de functieomschrijving van de preventiemedewerker te krijgen. Het is te vaak er iets bij of een specifieke omschrijving, maar het mooiste zou zijn als er per branche eenduidelijke functieomschrijving voor de preventiemedewerker komt. 8 SEPTEMBER

6 UITGELICHT Als collega s uw instructies NIET (KUNNEN) LEZEN Het klinkt zo logisch, u heeft nieuwe veiligheidsinstructies gemaakt en hangt die op de werkplek. U gaat er automatisch vanuit dat uw collega s de instructies aandachtig lezen en zo veiliger werken. Maar wat als uw collega s de instructies niet kunnen lezen? Een verbazend groot deel van de beroepsbevolking in Nederland is laaggeletterd of de taal niet machtig. VRAAG en antwoord Waar moet ik aan voldoen als preventiemedewerker? Als preventiemedewerker voert u uw taken vaak alleen uit. Het zou fijn zijn om dan af en toe met andere preventiemedewerkers in gesprek te kunnen gaan. Worstelt u of een collega met een vraag rondom preventiewerkzaamheden, dan kunt u op inpreventie.nl terecht. Stel een vraag en u krijgt antwoord van andere preventiemedewerkers of zelfs van een expert. Tegelijkertijd kunt u ook uw eigen kennis delen, door antwoord te geven op vragen van andere preventiemedewerkers, zoals in de volgende voorbeeldsituatie. Elza Kramer: Recentelijk ben ik door de directeur van het vleesverwerkingsbedrijf waar ik werk, benaderd om preventiemedewerker te worden. Op zich klinken de werkzaamheden uitdagend en wil ik het graag doen, maar ik weet niet zeker of ik wel geschikt ben. Welke vaardigheden moet een preventiemedewerker bezitten? CIJFERS: 1,5 MILJOEN Neder landers zijn laaggeletterd en MENSEN in Nederland zijn analfabeet. 27% van de werknemers in Nederland is laag opgeleid. Aanpak FEIT 10% Niet-westerse immigranten Betrokken bij een ongeval met fysieke of geestelijke schade tot gevolg: 7% Westerse immigranten Gebruik beeldtaal bij veiligheidsinstructies; Geef zelf het goede voorbeeld; Gebruik een geloofwaardige verteller en check of de instructies worden begrepen. 6% Nederlanders Rob de Jong: Preventiemedewerker is een functie waarvoor veel verschillende eigenschappen nodig zijn. Om te beginnen moet de preventiemedewerker beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Een preventiemedewerker moet samenwerken met verschillende partijen binnen de organisatie. U moet met hetzelfde gemak de directiekamer binnenlopen als een gesprek aanknopen met een collega aan de lopende band. Wees daadkrachtig in uw beslissingen en leg uw keuzes duidelijk uit aan uw collega s. Verder moet u kennis hebben van de eisen die de wet stelt aan de preventiemedewerker van uw organisatie en het personeel. Werkt u al langer bij deze werkgever, dan zijn de meeste bedrijfsonderdelen en collega s u waarschijnlijk wel bekend. Denkt u op een onderdeel tekort te schieten, volg daar dan een cursus voor. Elza Kramer: Het is de bedoeling dat ik het preventiewerk naast mijn huidige werkzaamheden ga uitvoeren. Hoeveel uur moet ik rekenen voor het preventiewerk? Rob de Jong: Volgt u iemand op, vraag hem dan hoeveel tijd hij aan de werkzaamheden besteedde. Dat is een goede indicatie voor u. Is dat antwoord niet bevredigend, dan moet u het zelf invullen. De tijd die nodig is om het werk als preventiemedewerker goed te kunnen uitvoeren, verschilt per bedrijf en is onder meer afhankelijk van de bedrijfsgrootte, de aanwezige risico s binnen het bedrijf en de taken die u als preventiemedewerker krijgt. Binnen een groot bedrijf dient u op jaarbasis te rekenen op ongeveer 550 uur voor het uitvoeren van wettelijke taken en 450 uur voor het uitvoeren van niet-wettelijke taken. Het kan dus de helft van uw werktijd opslokken. De wet schrijft niet precies voor hoeveel tijd een preventiemedewerker aan zijn taken moet besteden. «(bron: inpreventie.nl) Heeft u ook een vraag, ga naar inpreventie.nl en stel uw vraag aan collega s en experts. 10 SEPTEMBER 2013 Bron: TNO & Safety Science Monitor 11

7 Checklist BENT U VERPLICHT EEN RI&E OP TE STELLEN? In het volgende schema kunt u ontdekken of u een RI&E op moet stellen en welke vorm van de RI&E het meest geschikt is voor uw organisatie. Heeft uw organisatie personeel in dienst waarover gezag wordt gevoerd? Let op: uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers tellen ook mee. ja Uw werkgever is volgens de Arbowet verplicht een RI&E op te (laten) stellen voor uw organisatie. U kunt hiervoor gebruik maken van de RI&E-instrumenten op Werken er alleen maarvrijwilligers binnen uworganisatie? Als uw organisatie alléén vrijwilligers in dienst heeft, bent u alleen verplicht een RI&E te maken als er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt en/of met biologische agentia (gevaarlijke stoffen van natuurlijke bron, dieren en mensen). Heeft uw organisatie voor minder dan 40 uur per week personeel in dienst? In plaats van een RI&E kunt u gebruik maken van de eenvoudigere Checklist Gezondheidsrisico s. U kunt deze checklist downloaden op rijksoverheid.nl U hoeft geen RI&E op te stellen. Maakt uw werkgevergebruik van één of meer uitzendkrachten? U bent verplicht om de RI&E te delen met het uitzendbureau. Heeft uw organisatie een RI&E, dan moet u die in bepaalde gevallen laten toetsen. Volg het schema om te zien of u uw RI&E moet laten toetsen. Heeft uw organisatie voor minder dan 40 uur per week personeel in dienst? ja Een RI&E is verplicht, maar deze hoeft u niet te laten toetsen. nee nee Heeft uw organisatie minder dan 26 werknemers in dienst? ja Kijk op of er voor u een branchespecifiek erkend RI&E- instrument is. Als dat er is, dan hoeft u de RI&E niet te laten toetsen. nee U bent verplicht uw RI&E te laten toetsen door de Inspectie SZW. Is er geen erkend RI&E instrument voor uw branche? DOSSIER DOSSIER preventie Preventiemedewerker BENT U NIET ALLEEN Als preventiemedewerker bent u een duizendpoot, u werkt aan de veiligheid en de gezondheid en u heeft vaak ook andere taken binnen uw organisatie. Soms krijgt u niet de waardering die u verdient en zijn collega s u liever kwijt dan rijk omdat u weer komt klagen over de dozen voor de nooduitgang. Daardoor krijgt u het gevoel er alleen voor te staan. Lees in dit dossier hoe u uw werk en functie populairder en beter bekend maakt. Inhoud PAGINA 14 De RI&E PAGINA 16 Feiten en cijfers PAGINA 17 Communiceren PAGINA 19 Tips en trucs PAGINA 20 Inspectie SZW Dit dossier begint met de kern van uw werkzaamheden, de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Dat is het document waarop al uw werkzaamheden zijn gebaseerd. Wat er in de RI&E moet staan en hoe u deze opstelt, leest u vanaf pagina 14. Communicatie Ook al bent u de enige preventiemedewerker binnen uw organisatie, of werkt u in een klein preventieteam, preventie doet u nooit alleen. Het is een taak die in de hele organisatie bekend moet zijn. Deel zoveel mogelijk kennis en leg maatregelen altijd uit. Niet alleen op de werkvloer, maar ook in het kantoor van de directeur. Hoe u de directie betrekt bij uw werkzaamheden en hoe u uw collega s op de werkvloer op de hoogte houdt van de veiligheidseisen, leest u vanaf pagina 17. Inspectie SZW De Arbeidsinspectie, tegenwoordig actief onder de naam Inspectie SZW, controleert of u uw werk goed doet. Zolang u uw taken naar behoren uitvoert, worden de inspecties afgesloten met een vriendelijke handdruk. Maar overtreedt u de regels en moeten uw collega s in een onveilige omgeving werken? Dan treedt de Arbeidsinspectie streng op en deelt zelfs boetes uit. Lees verder op pagina 20. «12 SEPTEMBER 2013 Bron: Aan de slag met de RI&E van het Steunpunt RI&E 13

8 Als preventiemedewerker is het uw taak om de organisatie zo veilig mogelijk te laten werken. Daarmee beschermt u niet alleen het bedrijf en de machines, maar vooral ook uw collega s. Een ongeval is niet alleen vervelend voor het slachtoffer, maar ook voor het imago van het bedrijf en het brengt altijd kosten met zich mee. Daarom is een RI&E de uitkomst, het helpt u de risico s in beeld te brengen en terug te dringen. Risico Lichamelijke risico s en ergonomie Voorbeelden Tillen, kracht zetten en beeldschermwerk HET KLOPPENDE HART Psychosociale risico s Veiligheidsen omgevingsrisico s Emotioneel zwaar werk, agressie en stress Valgevaar, lawaai en gevaarlijke stoffen van uw beleid De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een leidraad waarmee u eerst de risico s in kaart brengt en vervolgens een plan van aanpak maakt hoe u de risico s die niet acceptabel zijn wegwerkt. Dat klinkt ingewikkeld, maar met de juiste instrumenten is dat eenvoudig. Fundering U kunt gevaarlijke situaties pas aanpakken als u weet wat de risico s zijn. De RI&E helpt u daarbij omdat het een soort checklist is. Op kunt u RI&Einstrumenten downloaden. Een RI&E bestaat uit de volgende onderdelen: Stap 1 Risico-inventarisatie Binnen iedere organisatie zijn risico s, dus ook binnen uw organisatie. Deze gevaarlijke situaties moet u in beeld brengen, zodat u weet wat u moet verbeteren. Vaak denken mensen bij risico s aan zware en gevaarlijke beroepen, maar ook op kantoor of in een verzorgingstehuis zijn risico s. Die zijn te verdelen in de volgende onderdelen: Stap 2 Beoordelen risico s Als u een overzicht van risico s heeft opgesteld moet u beoordelen hoe groot het werkelijke gevaar is. Zet de gevaarlijkste situaties bovenaan. Op die manier maakt u meteen een to-do lijst. Een aantal vragen helpt om risico s op waarde te schatten: Hoe groot is de kans dat er iets mis gaat? Hoe vaak hebben collega s met dit risico te maken? En hoeveel van hen? Wat zijn de gevolgen? Zowel voor mensen als voor de continuïteit van het bedrijf. Welke risico s moet u volgens collega s het eerst aanpakken? Stap 3 Aanpakken van risico s U kunt nu in actie komen, doe dat altijd volgens de bekende regel, voorkomen is beter dan genezen. Breng in beeld wat u moet doen, wie u erbij betrekt en wat de kosten zijn. Tot slot geeft u aan welke ervaring er nodig is om het risico weg te werken en op welke termijn dat moet gebeuren. Voorbeeld Uw collega s glibberen en glijden over een natte vloer in een fabriekshal. U kunt nu schoenen met een anti-slipzool uitdelen, maar richt u uw aandacht liever op het minder glad maken van de vloer. Pas als dat niet lukt, kunt u structureel anti-slipschoenen verstrekken. Voor u en uw collega s Het kan zijn dat u uw RI&E moet laten toetsen (zie pagina 12), maar u bent nu in ieder geval op weg. Ondanks dat de RI&E bij wet verplicht is (zie kader) maakt u die niet voor de controleurs van de Inspectie SZW. U zet zich in zodat u en uw collega s veilig kunnen werken. «Wettelijke verplichting De RI&E is niet alleen een handig hulpmiddel om risico s in kaart te brengen en op te lossen, het is ook een verplicht onderdeel voor iedere organisatie met personeel. De overheid heeft de verplichting zelfs inartikel 5 van de Arbowet opgenomen. De Inspectie SZW controleert bedrijven op de juiste toepassing van de RI&E. Op pagina 12 ontdekt u in eenstappenplan of u bijvoorbeeld verplicht bent om de RI&E te laten toetsen. Hulp nodig? De Arbocatalogus is opgesteld voor preventiemedewerkers die hulp nodig hebben bij het opstellen van de RI&E. De catalogus is digitaal verkrijgbaar op en geeft per sector risico s en oplossingen aan. 14 SEPTEMBER

9 DOSSIER FEITEN en cijfers DOSSIER preventie VERGEET de flexwerker NIET! Ongeveer twee op de tien werknemers in Nederland zijn flexwerker en 10% van de Nederlandse beroepsbevolking is zzp er. Deze mensen zitten niet altijd op een vaste plek of werken slechts een paar dagen binnen uw organisatie, u ziet ze daardoor al snel over het hoofd. Maar de oproep- en uitzendkrachten en tijdelijke werknemers doen juist vaak het zware, lawaaiige en vieze werk. Besteed dus ook aandacht aan deze collega s. «Fysieke belasting naar contracttype Vaste baan Tijdelijk Tijdelijk Uitzend- Oproep- met uitzicht kracht kracht op vast Kracht zetten tijdens werk 18,5% 20,7% 22,2% 23,2% 29,2% Ongemakkelijke werkhouding 11,0% 9,1% 8,9% 13,0% 11,8% Trillingen en schudden van 9,4% 9,6% 6,8% 17,4% 8,9% apparaten Herhalende bewegingen 33,8% 34,6% 39,9% 46,3% 42,8% Lawaai 6,8% 6,6% 5,3% 13,4% 8,1% Stoffen op huid 8,9% 10,9% 11,4% 9,6% 16,1% Gevaarlijk werk 3,6% 3,3% 2,0% 4,4% 2,3% Bron: Arbobalans 2012 TNO Samen IS NIET ALLEEN Betrek zoveel mogelijk mensen bij uw preventiewerkzaamheden Een preventiemedewerker voelt zich vaak in zijn eentje verantwoordelijk voor de veiligheid binnen een organisatie. U misschien ook. Maar hoewel er vaak maar één preventiemedewerker binnen de organisatie is, zou eigenlijk iedereen preventiemedewerker moeten zijn. Om dat te bereiken moet u uw collega s mobiliseren. Waarschijnlijk kent u het wel, het gevoel dat collega s u een zeurpiet vinden die alleen zijn gezicht laat zien als er ergens iets op aan te merken valt. Met een dergelijk imago wordt de veiligheid er niet beter op, uw collega s zouden u als een waardevolle veiligheidsadviseur moeten zien. Maar die instelling bereikt u alleen door uzelf positief te presenteren en zoveel mogelijk mensen bij uw werk te betrekken. Dat hoort en leest u waarschijnlijk vaker, maar in dit artikel krijgt u praktische tips om uw werk breed bekend te maken binnen uw organisatie. 1. RI&E Officieel is het opstellen van de RI&E de taak van de preventiemedewerker, maar het is een utopie te denken dat u dat het beste alleen kunt doen. Het is juist belangrijk om zoveel mogelijk mensen bij uw werkzaamheden te betrekken. 16 SEPTEMBER

10 DOSSIER DOSSIER preventie Uiteindelijk weten collega s veel van het werk en de risico s waarmee ze dagelijks te maken hebben. TIP: vraag collega s per afdeling zelf de risico s in kaart te brengen. Door de collega s zelf risico's in beeld te laten brengen betrekt u hen bij de veiligheid. Tegelijkertijd zien ze zelf ook meteen de aandachtspunten. 2. BHV ers Bedrijfshulpverleners zijn er om in geval van een ongeval eerste hulp te verlenen. Dit zijn dus collega s die weten waar en wanneer er ongelukken kunnen gebeuren. TIP: gebruik BHV'ers als de oren en ogen van uw werkzaamheden. Beleg regelmatig vergaderingen om zaken over veiligheid te bespreken. 3. Werkoverleg Vaak is er een periodieke vergadering per afdeling, bijvoorbeeld een werkoverleg. Vraag aan de leidinggevende of u mag aanschuiven bij het overleg. Vertel daarbij over uw werk en de risico s voor die afdeling. Na het opstellen van de RI&E kunt u een presentatie geven over de risico s en uw plan van aanpak. Probeer die presentatie ook daadwerkelijk in levenden lijve te presenteren. Een is minder effectief, die kunnen mensen wegklikken. TIP: heeft uw organisatie een MTpresentatie of een jaarlijkse personeelsbijeenkomst? Presenteer uw bevindingen dan op dat moment. 4. Directiekamer In de directiekamer vallen over het algemeen niet veel risico s te noteren, maar het is wel één van de grootste risico s van uw bedrijf. De directie moet u steunen en u de faciliteiten verlenen om uw werk goed te doen. Zorg ervoor dat de directie achter uw beleid staat, ook als de actiepunten uit het plan van aanpak veel geld kosten. Zonder de steun van de bedrijfsleiding kunt u uw werk niet naar behoren uitvoeren. TIP: reken voor wat het wegwerken van een risico oplevert ten opzichte van de kosten. Als dat niet voldoende is, kunt u nog aangeven wat de boetebedragen zijn bij het niet naleven van de RI&E en dat de gezondheid natuurlijk op nummer één staat. 5. OR of PVT De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op de RI&E. Dat betekent dat zij moeten instemmen met de aanstelling van de preventiemedewerker, de RI&E die hij opstelt en de vervolgacties daarop. Maar de OR en personeelsvertegenwoordiging (PVT) zijn ook een verzameling van collega s die alle collega s in het bedrijf vertegenwoordigen. TIP: zet veiligheid op de agenda van het medezeggenschapsorgaan. Daardoor is een belangrijk orgaan (de OR of PV) binnen uw organisatie op de hoogte van de risico s en het plan van aanpak. Zij hebben ook de macht om bij andere bedrijfsonderdelen maatregelen aan te bevelen. 6. Eigen initiatieven Het succes van uw communicatieplan staat of valt met uw eigen enthousiasme. Straal uit dat uw aandachtspunten ook belangrijk zijn voor uw collega s. Loop niet alleen langs bij uw collega als hij iets verkeerd heeft gedaan, maar deel ook complimenten uit. Is een risico aangepakt en opgelost, deel dit dan met iedereen. Dit kunt u al doen in een nieuwsbrief of door een berichtje op het prikbord op te hangen. TIP: maak duidelijk dat uw collega s u te allen tijde kunnen benaderen met tips, vragen en suggesties. Stel u proactief op en vraag collega s wat volgens hen beter kan. «TIPS en trucs Straffen of belonen Het kan altijd gebeuren dat een collega de veiligheidsinstructies aan zijn laars lapt. Het lijkt het meest voor de hand te liggen om die collega te bestraffen, hij negeert immers uw duidelijke veiligheidsinstructies. Maar daarmee maakt u uzelf impopulair, de negatieve aandacht verlegt zich van de dader naar u. Het is beter om collega s te belonen als zij zich goed gedragen. TIP: plaats op een centrale plaats een digitale klok waarop u kunt bijhouden hoeveel uren er zijn verstreken zonder bedrijfsongeluk. Daarmee laat u zien dat de organisatie het goed doet en kunt u collega s motiveren om dat mooie urenaantal niet te verpesten. Niet alleen de Nederlandse overheid maakt zich sterk voor een gezonde en veilige werk omgeving, in heel Europa staat dit onderwerp op de agenda. De campagne Samen sterk voor Preventie probeert samenwerking te bevorderen zodat risico s worden beperkt. Het is een initiatief van het Europees Agentschap voor Veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en gebeurt door goede voorbeelden te geven en handvatten en tools aan te reiken. Die tools en andere handige downloads kunt u vinden op campagne.arboineuropa.nl/materiaal. U kunt daar onder meer gratis checklists downloaden. MET SIGNAALHESJE PAUZEREN Wilt u herkenbaar zijn voor uw collega s, pauzeer dan eens met een signaalhesje aan. Nodig uw BHV-collega s uit om dat ook te doen, zodat het opvalt in de lunchruimte. Dit zal ongetwijfeld tot reacties leiden bij uw collega s. Grijp die momenten meteen aan om te vertellen waarom u het hesje aan heeft en wat voor werk u doet. TIP: lunch regelmatig in het hesje of organiseer een spreekuur tijdens een koffiepauze. Hoe vaker u dit doet, hoe beter uw collega s u als preventiemedewerker zullen herkennen. Geef het hesje de opdruk: Uw preventiemedewerker. BUURMAN EN BUURMAN IN EUROPA Napo de Europese collega Via dezelfde site kunt u handige filmpjes bekijken over verschillende risico s op de werkvloer. De video s zijn in de stijl van de animatieserie van het klunzige klusduo Buurman en Buurman, dus ook nog eens leuk om te bekijken (zie Napo-films op de campagne website). Bent u enthousiast geworden door de campagnesite, ga dan naar de afsluitende conferentie Samen sterk voor preventie op 29 oktober. Meer informatie over het Nederlands Focal Point, de vertegenwoordiger van EU-OSHA in Nederland vindt u op: 18 SEPTEMBER

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Tips om zelf werkdruk te verminderen

Tips om zelf werkdruk te verminderen Tips om zelf werkdruk te verminderen Het werkdrukonderzoek van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Het werkdrukonderzoek geeft informatie

Nadere informatie

De preventiemedewerker

De preventiemedewerker De preventiemedewerker Inhoudsopgave De preventiemedewerker 2 Inleiding Vragen? De preventiemedewerker De RI&E Taken van de preventiemedewerker 5 Veelgestelde vragen Opleiding en deskundigheid 6 Kennis

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

WELKOM BIJ PLEZIER IN UITVOERING!

WELKOM BIJ PLEZIER IN UITVOERING! WELKOM BIJ PLEZIER IN UITVOERING! Welke functie je ook hebt, hoe lang of veel of vaak je ook werkt Het is goed om na te gaan hoe het zit met jouw werkplezier en werkdruk. Geef en krijg je genoeg energie?

Nadere informatie

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken Bijlagen Werken aan morgen in de agrarische en groene sector Leren van koplopers over langer doorwerken november 2013 Gezondheidsonderzoeker: Brechtje Bokdam Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg

Nadere informatie

Goede arbeidsomstandigheden:

Goede arbeidsomstandigheden: vragen 14-12-1999 11:42 Pagina 1 Goede arbeidsomstandigheden: óók een zaak voor vrijwilligers! vragen 14-12-1999 11:42 Pagina 2 Voor wie? Deze brochure is bedoeld voor het bestuur en de medewerkers van

Nadere informatie

GEZOND ONDERNOMEN!>>>

GEZOND ONDERNOMEN!>>> GEZOND ONDERNOMEN!>>> ervaringen na vier jaar aandacht voor rsi en werkdruk bij woningcorporaties Deze publicatie wordt aangeboden ter afsluiting van het Arboconvenant Woningcorporaties. Partners in dit

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Inspectie SZW Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg Gerichte inspecties in uw branche 2 Arbeidsrisico

Nadere informatie

HANDLEIDING BRANCHE-RI&E

HANDLEIDING BRANCHE-RI&E HANDLEIDING BRANCHE-RI&E Inhoud 1. Informatie over de achtergrond van dit instrument 2. Wat zit er in het instrument 3. Succesvol opzetten van het RI&E-project 4. Snelstart-handleiding 1 1. Achtergrondinfo

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Advies Coaching Training Denken in mogelijkheden Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC uitgave 2014 1 euro 1 DeHaanCoaching AdviesCoachingTraining

Nadere informatie

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Eerste kwartaal 2015 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Onderwijs Stilstand is achteruitgang Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Extra lesruimte voor het Corlaer College

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

veiligheidsc a c h www.gezondenzeker.nl

veiligheidsc a c h www.gezondenzeker.nl mini-pocket GENOEG VAN AGRESSIE Project Gezond & Zeker, Stichting Regioplus, 2011 Zoetermeer, RegioPlus, 2011 Tekst Ronald Geelen Eindredactie Angelique van Beuzekom / Your life media Vormgeving Paul

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Magazine. We tolereren het niet meer. Het geheim van Accare20 Naar nul separaties in de jeugdpsychiatrie. Cultuuromslag vanaf 23 de werkvloer zelf

Magazine. We tolereren het niet meer. Het geheim van Accare20 Naar nul separaties in de jeugdpsychiatrie. Cultuuromslag vanaf 23 de werkvloer zelf Magazine Magazine over het voorkomen en beheersen van agressie in de zorg en jeugdzorg Nr. 1 2013-2014 7 We tolereren het niet meer Verzorgers Archipel geven hun grenzen aan Het geheim van Accare20 Naar

Nadere informatie

Werkboek Werkdruk en werkstress

Werkboek Werkdruk en werkstress Werkboek Werkdruk en werkstress Deel 1 uit de reeks werkboeken Arboconvenant Gemeenten Inhoud Voorwoord 04 1 Inleiding 05 1.1 Opbouw van het werkboek 05 2 Werkdruk en werkstress 06 2.1 Wat is het? 06 2.2

Nadere informatie

Verandermanager. Plezier in uitvoering Als je werk beter kan, zeg & doe het dan

Verandermanager. Plezier in uitvoering Als je werk beter kan, zeg & doe het dan Verandermanager Strategische en praktische tips om plezier te sturen Plezier in uitvoering Als je werk beter kan, zeg & doe het dan "Wees de verandering die je in de wereld wilt zien." [Mahatma Gandhi]

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources

Pleit voor vitaliteit. Een wegwijzer voor human resources Pleit voor vitaliteit hart Een wegwijzer voor human resources ziel Auteur: Maaike Kluft Met medewerking en inspiratie van Annelies Kooiman en Mieke Verbaarschot Eindredactie: afdeling communicatie MOVISIE

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl

Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl Arbo&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl De nieuwe Arbowet in het kort 2 Lessen van de Hartstichting

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Gezond bedrijf Waar werkgever en werknemer elkaar vinden maart 2013 Psyche

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie