Hoe kunt u de PDF met de gebruikershandleiding verkrijgen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe kunt u de PDF met de gebruikershandleiding verkrijgen?"

Transcriptie

1 * In de afbeelding ziet u de TD-15. Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands Hoe kunt u de PDF met de gebruikershandleiding verkrijgen? U kunt PDF-bestanden met de gebruikershandleiding en aanvullend materiaal voor dit product verkrijgen op de website van Roland. Owner s Manual (English) Data List (English) (Deze gegevenslijst wordt niet bij het product geleverd en kunt u naar wens downloaden.) Bezoek de volgende URL, selecteer Owner s Manuals en zoek naar de modelnaam TD-15 of TD-11.

2 HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN Lees zorgvuldig de volgende hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN (p. 2) en BELANGRIJKE OPMERKINGEN (p. 4). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke informatie over de juiste bediening van het apparaat. Om er bovendien zeker van te zijn dat u elke functie van uw nieuwe apparaat goed begrijpt, leest u best de hele gebruikershandleiding. Bewaar de handleiding binnen handbereik als handige referentie. WAARSCHUWING Demonteer of wijzig het apparaat niet zelf Open het apparaat of de netstroomadapter niet (en voer er geen wijzigingen aan uit). Repareer en vervang zelf geen onderdelen Probeer het apparaat niet te herstellen of onderdelen ervan te vervangen (behalve als deze handleiding specifieke instructies geeft om dit te doen). Laat het onderhoud over aan uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Roland-distributeur, zoals vermeld op de pagina Informatie. Sla het apparaat niet op het volgende soort locaties op Op locaties waar het apparaat wordt blootgesteld aan extreme temperaturen (bijvoorbeeld via direct zonlicht in een gesloten voertuig, in de buurt van een verwarmingsleiding, op materiaal dat warmte genereert); Op locaties die nat zijn (bijvoorbeeld baden, wasruimten, op natte vloeren); Op locaties waar het apparaat wordt blootgesteld aan damp of rook; Op locaties waar het apparaat wordt blootgesteld aan zout; Op locaties die vochtig zijn; Op locaties die worden blootgesteld aan regen; Op locaties die stoffig of zanderig zijn; Op locaties die aan hoge trillingsniveaus en schokken worden blootgesteld. WAARSCHUWING Gebruik alleen aanbevolen standaards uit de Roland MDS-serie Gebruik dit apparaat uitsluitend met een standaard die door Roland wordt aanbevolen. Plaats het apparaat niet op een onstabiele ondergrond Als u het apparaat gebruikt met een standaard die door Roland wordt aangeraden (uit de MDS-serie), dient u deze zorgvuldig te plaatsen, zodat de standaard horizontaal en stabiel staat. Als u geen standaard gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat u het apparaat op een effen oppervlak plaatst dat het apparaat goed ondersteunt, en dat het apparaat niet kan wankelen. Gebruik alleen de bijgeleverde netstroomadapter en gebruik het juiste voltage Gebruik alleen de netstroomadapter die bij het apparaat wordt geleverd. Controleer of het lijnvoltage van het elektriciteitsnet overeenkomt met het ingangsvoltage dat op de netstroomadapter is aangegeven. Andere netstroomadapters gebruiken mogelijk een andere polariteit of zijn ontworpen voor een ander voltage. Het gebruik van dergelijke adapters kan resulteren in schade, defecten of elektrische schokken. Gebruik alleen het bijgeleverde netsnoer Gebruik alleen de bevestigde netsnoer. Sluit het bijgeleverde netsnoer niet op andere apparaten aan. WAARSCHUWING Verdraai het netsnoer niet en plaats er geen zware voorwerpen op Verdraai of buig het netsnoer niet overmatig en plaats er geen zware voorwerpen op. Dit kan het snoer zowel binnenin als aan de buitenkant beschadigen en kortsluitingen veroorzaken. Beschadigde snoeren kunnen brand of schokken veroorzaken! Voorkom langdurig gebruik bij een hoog volume Dit apparaat kan, apart of in combinatie met een versterker en hoofdtelefoon of luidsprekers, geluidsniveaus produceren die permanente gehoorschade kunnen veroorzaken. Gebruik het apparaat niet langdurig op een hoog volumeniveau of op een niveau dat onprettig is. Als u gehoorverlies of oorsuizingen ervaart, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat en een audioloog raadplegen. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in het apparaat terechtkomen en plaats geen voorwerpen die vloeistoffen bevatten op het apparaat Plaats geen voorwerpen die vloeistoffen bevatten op het apparaat. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen (bijvoorbeeld brandbaar materiaal, munten, kabels) of vloeistoffen (water, frisdranken enzovoort) in het apparaat terechtkomen. Dit kan kortsluitingen, defecten of andere schade veroorzaken. 2

3 HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN WAARSCHUWING OPGELET OPGELET Schakel het apparaat uit als het niet goed werkt of als er defecten ontstaan Schakel het apparaat onmiddellijk uit, haal de stekker van de netstroomadapter uit het stopcontact en vraag onderhoud aan bij uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Rolanddistributeur (zoals wordt vermeld op de pagina Informatie ) als: de netstroomadapter, het netsnoer of de stekker beschadigd zijn; er rook of ongewone geuren uit het apparaat komen; voorwerpen of vloeistoffen in het apparaat zijn terechtgekomen; het apparaat aan regen is blootgesteld (of op een andere manier nat is geworden); het apparaat niet normaal lijkt te werken of duidelijk anders functioneert. Een volwassene moet toezicht houden als er kinderen aanwezig zijn Als het apparaat wordt gebruikt op een plaats waar kinderen aanwezig zijn, moet u ervoor zorgen dat het apparaat niet wordt misbruikt. Er moet altijd een volwassene aanwezig zijn die toezicht houdt en advies geeft. Laat het apparaat niet vallen en voorkom zware schokken Bescherm het apparaat tegen zware schokken. (Laat het niet vallen!) Voorkom dat het apparaat een stopcontact deelt met een onredelijk aantal andere apparaten Voorkom dat het netsnoer van het apparaat een stopcontact deelt met een buitensporig aantal andere apparaten. Wees vooral voorzichtig met verlengkabels. Het totale stroomverbruik van alle apparaten die u op de verlengkabel hebt aangesloten mag nooit het maximumvermogen (watt/ampère) voor de verlengkabel overschrijden. Buitensporige belasting kan de isolatie van de kabel verwarmen en uiteindelijk doen smelten. Gebruik het apparaat niet in het buitenland Raadpleeg uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Roland-distributeur, zoals wordt vermeld op de pagina Informatie, voordat u het apparaat in het buitenland gebruikt. Plaats het apparaat op een locatie met goede ventilatie Het apparaat en de netstroomadapter moeten zo worden geplaatst dat de locatie of positie een goede ventilatie niet belemmeren. Gebruik alleen de aanbevolen standaard(s) Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in combinatie met specifieke standaards (MDS-serie) die worden gemaakt door Roland. Als u het gebruikt in combinatie met andere standaards, loopt u het risico op letsels omdat het product kan vallen of kan omvallen als gevolg van het gebrek aan stabiliteit. Beoordeel het veiligheidsrisico voordat u standaards gebruikt Zelfs als u de waarschuwingen in de gebruikershandleiding volgt, kunnen bepaalde handelingen ertoe leiden dat het apparaat van de standaard valt of dat de standaard kantelt. Houd steeds rekening met de veiligheid wanneer u dit product gebruikt. Houd de stekker vast als u de netstroomadapter aansluit of loskoppelt Pak altijd alleen de stekker van de netstroomadapterkabel vast als u dit apparaat aansluit op en verwijdert uit een stopcontact. Maak de stekker van de netstroomadapter regelmatig schoon U moet de stekker van de netstroomadapter regelmatig uit het stopcontact verwijderen en schoonmaken met een droge doek om al het stof en andere ophopingen te verwijderen van de polen. Trek de stekker ook uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. Stofophoping tussen de stekker en het stopcontact kan leiden tot slechte isolatie en brand veroorzaken. Organiseer uw kabels voor veilig gebruik Zorg ervoor dat de snoeren en kabels niet in de war raken. Zorg er ook voor alle snoeren en kabels buiten het bereik van kinderen blijven. Klim niet bovenop het apparaat en plaats hier geen zware voorwerpen op Klim nooit op het apparaat en plaats er geen zware voorwerpen op. Koppel alle aansluitingen los voordat u het apparaat verplaatst Koppel de netstroomadapter en alle kabels los van externe apparaten voordat u het apparaat verplaatst. Haal de stekker van de netstroomadapter uit het stopcontact vóór het schoonmaken Schakel het apparaat uit en verwijder de netstroomadapter uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt (p. 10). Verwijder de stekker van de netstroomadapter uit het stopcontact als er onweer is of wordt verwacht Verwijder de netstroomadapter uit het stopcontact als u bliksem verwacht in uw omgeving. Houd kleine voorwerpen buiten het bereik van kinderen Houd de onderstaande onderdelen uit de buurt van kleine kinderen om te voorkomen dat ze deze inslikken. Meegeleverde onderdelen Vleugelbouten (p. 9) Verwijderbare onderdelen Dop van de speciale verbindingskabel Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands Gebruik een cd-rom niet in een audio-cd-speler of dvd-speler Speel een cd-rom NIET af in een gewone cd-speler voor muziek. Het geluid dat hierdoor wordt veroorzaakt kan zo sterk zijn, dat het tot permanent gehoorverlies kan leiden. Ook kan dit leiden tot schade aan luidsprekers of andere systeemonderdelen. U mag de netstroomadapter nooit met natte handen aansluiten of loskoppelen Pak de netstroomadapter of de stekkers nooit met natte handen vast wanneer u deze aansluit op of verwijdert uit een stopcontact of dit apparaat. 3

4 BELANGRIJKE OPMERKINGEN 4 Voeding Sluit dit apparaat niet aan op een stopcontact dat tegelijkertijd door een elektrisch apparaat wordt gebruikt dat door een signaalomzetter of een motor (zoals een koelkast, wasmachine, magnetron of airconditioner) wordt bestuurd. Afhankelijk van de manier waarop elektrische apparaten worden gebruikt, kan ruis van de stroomvoorziening defecten aan dit apparaat of hoorbare ruis veroorzaken. Als het niet praktisch is om een apart stopcontact te gebruiken, plaats dan een ruisfilter voor de stroomvoorziening tussen dit apparaat en het stopcontact. De netstroomadapter kan warm worden na enkele uren ononderbroken gebruik. Dit is normaal en geen reden tot bezorgdheid. Zorg ervoor dat u al uw apparatuur uitschakelt voordat u aansluitingen tot stand brengt, zodat u defecten en storingen kunt voorkomen. Op basis van de fabrieksinstellingen wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld 30 minuten nadat u het voor het laatst hebt bespeeld of bediend. Als u niet wilt dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, wijzigt u de instelling Auto Off in OFF zoals beschreven op p. 35. Plaatsing Als u het apparaat gebruikt in de buurt van vermogensversterkers (of andere apparatuur met grote transformatoren) kan dit gezoem veroorzaken. Om dit probleem te verhelpen kunt u de richting wijzigen waarin het apparaat geplaatst is of het apparaat verder van de storingsbron plaatsen. Dit apparaat kan de radio- en televisieontvangst verstoren. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van dergelijke ontvangers. Er kan ruis ontstaan als draadloze communicatieapparaten, zoals mobiele telefoons, in de buurt van dit apparaat worden gebruikt. Dergelijke ruis kan ontstaan als een oproep wordt ontvangen of gemaakt of tijdens gesprekken. Verplaats dergelijke apparaten zodat ze zich op een grotere afstand van dit apparaat bevinden of schakel ze uit als u dergelijke problemen ervaart. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, plaats het niet in de buurt van warmtebronnen, laat het niet achter in een gesloten voertuig en stel het op geen enkele andere wijze bloot aan extreme temperaturen. Overmatige warmte kan het apparaat vervormen of verkleuren. Wanneer het apparaat naar een andere locatie wordt verplaatst waar de temperatuur en/of vochtigheid sterk verschilt, kunnen er waterdruppels (condens) ontstaan in het apparaat. Als u het apparaat in deze toestand probeert te gebruiken, kunnen er schade of defecten ontstaan. Voordat u het apparaat gebruikt, moet u het daarom enkele uren ongemoeid laten, tot de condens volledig is verdampt. Plaats geen voorwerpen die water bevatten op het apparaat. Vermijd ook het gebruik van insecticiden, parfum, alcohol, nagellak, spuitbussen, enzovoort in de nabijheid van het apparaat. Verwijder onmiddellijk alle vloeistof die op het apparaat gemorst wordt met een droge, zachte doek. Onderhoud Gebruik een zachte, droge doek of een doek die licht bevochtigd is met water om het apparaat dagelijks af te vegen. Gebruik een doek die is bevochtigd met een zacht, niet-schurend schoonmaakmiddel om hardnekkig vuil te verwijderen. Veeg vervolgens het apparaat grondig schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen benzine, verdunningsmiddelen, alcohol of oplosmiddelen om verkleuring en/of vervorming te voorkomen. Reparaties en gegevens Het is mogelijk dat alle gegevens uit het apparaatgeheugen worden verwijderd als het apparaat voor reparatie wordt verzonden. U moet altijd een back-up maken van belangrijke gegevens op een USB-stick of op papier (indien mogelijk). Tijdens reparaties wordt al het mogelijke gedaan om gegevensverlies te vermijden. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer er een defect is aan de geheugencircuits zelf, is het echter niet mogelijk om de gegevens te herstellen. Roland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijk gegevensverlies. Extra voorzorgsmaatregelen Houd er rekening mee dat de inhoud van geheugen permanent verloren kan gaan als gevolg van een defect of onjuist gebruik van het apparaat. Om te voorkomen dat u belangrijke gegevens verliest, is het raadzaam om af en toe een back-up te maken van belangrijke gegevens die u hebt opgeslagen in het geheugen van het apparaat op USB-sticks. Als gegevens die waren opgeslagen in het geheugen van het apparaat of op USB-sticks verloren zijn gegaan, kan het soms helaas onmogelijk zijn om deze te herstellen. Roland Corporation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijk gegevensverlies. Draag voldoende zorg bij het gebruik van de knoppen, schuifknoppen of andere bedieningselementen van het apparaat en bij het gebruik van aansluitingen en connectors. Als u ruw omgaat met de apparatuur, kan dit defecten veroorzaken. Voer nooit druk uit op het scherm en sla er nooit tegen. Pak de stekker vast als u kabels aansluit of loskoppelt. Trek nooit aan de kabel. Op die manier vermijdt u kortsluitingen of schade aan de inwendige elementen van de kabel. Houd het volume van het apparaat binnen de perken om te vermijden dat u anderen stoort. Misschien gebruikt u liever een hoofdtelefoon, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw omgeving. Omdat geluidstrillingen soms meer dan verwacht kunnen worden doorgegeven via vloeren en muren, dient u ervoor te zorgen dat er geen geluidsoverlast voor anderen in uw omgeving ontstaat. Hoewel de drumpads en drumpedalen speciaal zijn ontworpen om zo weinig mogelijk bijgeluid te produceren bij het aanslaan, produceren rubberen vellen doorgaans een luider geluid dan gaasvellen. U kunt het ongewenste geluid van de pads aanzienlijk reduceren door gaasvellen te gebruiken. Verpak het apparaat indien mogelijk in de doos (inclusief opvulling) waarin het werd geleverd als u het moet vervoeren. Gebruik anders gelijkwaardige verpakkingsmaterialen. Sommige kabels bevatten weerstanden. Gebruik geen kabels met weerstanden om andere apparaten op dit apparaat aan te sluiten. Het gebruik van dergelijke kabels kan het geluidsniveau extreem verlagen of het geluid zelfs onhoorbaar maken. Neem contact op met de fabrikant van de kabel voor informatie over kabelspecificaties. Bij de uitleg in deze handleiding ziet u afbeeldingen die weergeven wat u normaal gesproken op het scherm ziet. Houd er echter rekening mee dat uw apparaat mogelijk over een nieuwere en verbeterde versie van het systeem beschikt (en bijvoorbeeld nieuwere klanken bevat). Wat u op de display te zien krijgt, komt derhalve niet altijd overeen met de afbeeldingen van deze handleiding. Voordat u extern geheugen gebruikt Sluit de USB-stick voorzichtig helemaal aan, totdat de aansluiting stevig vast zit. Bovenpaneel Raak de contactpunten van de USB-sticks nooit aan. Voorkom ook dat de contactpunten vuil worden. USB-sticks worden gemaakt met behulp van precisiecomponenten. Ga voorzichtig om met USBsticks en let hierbij met name op het volgende. Om schade aan de kaarten als gevolg van statische elektriciteit te voorkomen, moet u zorgen dat alle statische elektriciteit van uw eigen lichaam is ontladen voordat u de kaarten aanraakt. Raak het contactdeel van de kaarten niet aan en zorg ervoor dat dit deel niet in aanraking komt met metaal. Buig kaarten niet, laat ze niet vallen en stel ze niet bloot aan krachtige schokken of trillingen. Bewaar de kaarten niet in direct zonlicht, in een gesloten voertuig of op vergelijkbare locaties. Zorg ervoor dat de kaarten niet nat worden. Demonteer of wijzig de kaarten niet. Omgaan met cd's/dvd's Raak het spiegelende gedeelte aan de onderkant (gecodeerd oppervlak) van de schijven niet aan en voorkom krassen. Beschadigde of vuile cd's worden mogelijk niet goed gelezen. Houd uw schijven schoon met een in de handel verkrijgbaar schoonmaakmiddel. Informatie over het copyright Het is bij wet verboden om van het werk waarop het auteursrecht van een derde rust (muziekstuk of video, een uitzending, liveoptreden of enig ander werk), hetzij geheel of gedeeltelijk, een geluids- of beeldopname te maken, om dit te kopiëren of te herzien, en om dit te distribueren, verkopen, leasen, uit te voeren of uit te zenden zonder toestemming van de eigenaar van het auteursrecht. Gebruik dit product niet voor doeleinden die inbreuk op het auteursrecht dat eigendom is van een derde tot gevolg kunnen hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inbreuk op het auteursrecht van derden dat ontstaat uit uw gebruik van dit product. De auteursrechten met betrekking tot de inhoud van dit product (gegevens over golfvormen van het geluid, stijlen, begeleidingspatronen, frasen, audioloops en afbeeldingen) zijn voorbehouden aan Roland Corporation en/of Atelier Vision Corporation. Kopers van dit product mogen deze inhoud gebruiken voor het maken, spelen, opnemen en distribueren van originele muzikale werken. Kopers van dit apparaat mogen deze inhoud NIET extraheren in oorspronkelijke of gewijzigde vorm met als doel het distribueren van opgenomen media van deze inhoud of deze ter beschikking stellen op een computernetwerk. MMP (Moore Microprocessor Portfolio) verwijst naar een patentportfolio in verband met de architectuur van microprocessoren, die werd ontwikkeld door Technology Properties Limited (TPL). Roland heeft deze technologie in licentie genomen van de TPL Group. De MPEG Layer-3-technologie voor audiocompressie is in licentie genomen van Fraunhofer IIS Corporation en THOMSON Multimedia Corporation. ASIO is een handelsmerk van Steinberg Media Technologies GmbH. Roland, SuperNATURAL en V-Drums zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Roland Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Bedrijfsnamen en productnamen die in dit document worden genoemd, zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Copyright 2012 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION.

5 Hoofdfuncties SuperNATURAL op V-Drums Roland verlegt de grenzen voor digitale drums opnieuw met de implementatie van het exclusieve SuperNATURAL-concept. De beste elektronische drums ter wereld zijn nu nog beter geworden. Dankzij de verbeterde dynamiek en gevoeligheid voelt ook het kleinste detail van uw drumspel natuurlijk aan, welke stijl u ook speelt. Wat zijn SuperNATURAL Tones? SuperNATURAL is gebaseerd op de Behavior Modeling Technology en is een unieke geluidsverzameling van Roland waarmee een nieuw en ongekend niveau aan realisme en expressie wordt bereikt, dat onmogelijk was met eerdere klankgenerators. Behavior Modeling Technology Roland richt zich niet alleen op fysieke modellering van instrumenten, maar gaat een stap verder door het kenmerkende gedrag van het instrument te modelleren op basis van de manier waarop de bespeler speelt, zodat u in realtime levensechte en expressieve klanken kunt bereiken. Speel mee met de interne muziek en de muziekspeler Interne muziek (p. 26) In de TD zijn krachtige achtergrondmuziek en zich herhalende frasen ingebouwd. Deze zijn ideaal voor het oefenen of gewoonweg genieten terwijl u meespeelt. Muziekspeler (p. 27) U kunt audiobestanden (WAV, MP3) rechtstreeks afspelen vanaf een aangesloten USB-stick (apart verkrijgbaar). Met de functies voor snelheidsbeheer en A-B-herhaling wordt het oefenen met uw favoriete muziek een geheel nieuwe ervaring. Geavanceerde ondersteuning voor het oefenen Coach-modus (p. 31) De alom geprezen Coach-modus van Roland biedt u een groot aantal oefeningen waarmee u uw spel kunt verbeteren. Dit zijn onder andere Time Check, Quiet Count en Warm Ups. QUICK REC-functie (p. 14) De QUICK REC-functie is handig bij het oefenen: zo kunt u uw spel makkelijk opnemen en afspelen. Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands Gebruik in combinatie met uw computer Ondersteuning voor USB-audio en USB MIDI (p. 47) U kunt uw TD via een USB-kabel op uw computer aansluiten en muziek- en MIDI-data uitsturen. Ideaal geschikt voor gebruik in combinatie met de V-Drums Tutor, V-Drums Friend Jam en/of uw eigen DAW-software. 5

6 Inhoudsopgave HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN BELANGRIJKE OPMERKINGEN Hoofdfuncties Paneelbeschrijvingen Voorpaneel Zijpaneel (uw apparatuur aansluiten) Bovenpaneel (uw apparatuur aansluiten) Onderpaneel Het apparaat klaarmaken voor gebruik Het apparaat in- of uitschakelen De drums bespelen Drumkits en instrumenten Een drumkit selecteren Cross-Stick-functie Speeltechnieken De metronoom gebruiken De metronoom starten Het tempo en volume van de metronoom wijzigen Uw performance opnemen (QUICK REC) Snel instrumenten bewerken (QUICK EDIT) (ALLEEN TD-15) Informatie over de MENU-schermen Een drumkit maken Het instrument wijzigen Instrumenten bewerken Het volume van drumkits De effecten (FX) gebruiken De hoeveelheid ambience-galm voor elke pad (SEND) aanpassen Het Multi-Effect in- of uitschakelen voor elke pad (SWITCH) (ALLEEN TD-15) Een naam geven aan drumkits Het MIDI-nootnummer van elke pad wijzigen Een drumkit of pad kopiëren en plakken Een drumkit op een USB-stick opslaan Een drumkit opslaan Een drumkit vanaf een USB-stick op de TD laden De fabrieksinstellingen voor een drumkit herstellen. 25 Met muziek meespelen Een muzieknummer selecteren Het nummer afspelen De instellingen voor een nummer wijzigen Een map selecteren Een opgegeven bereik herhaaldelijk afspelen (A-B Repeat) Muziekinformatie weergeven Meespelen met een nummer en uw spel opnemen (QUICK REC) Oefenen in Coach-modus Een oefenmenu selecteren Instellingen voor de TD als geheel (SYSTEM) Instellingen voor de TD als geheel (Options) Metronoominstellingen (Metronome) Een pad als schakelaar gebruiken (Pad Control) (ALLEEN TD-15) MIDI-gerelateerde instellingen (MIDI) Een USB-stick (USB Memory) gebruiken Gegevens opslaan op een USB-stick (Save Backup) Gegevens vanaf een USB-stick op de TD laden (Load Backup) Gegevens verwijderen van een USB-stick (Delete Data) Informatie weergeven over de USB-stick (Information) Een USB-stick formatteren (Format) De padinstellingen optimaliseren (Pad Settings) Het padtype opgeven [F1] (TYPE) De padgevoeligheid instellen [F2] (BASIC) Geavanceerde instellingen voor de triggerparameters [F3] (ADVNCD) Informatie over de TD weergeven (Information) De fabrieksinstellingen herstellen (Factory Reset) Aansluiting op een computer of videoapparaat Uw computer via USB aansluiten Het USB-stuurprogramma installeren De TD aansluiten op de computer Afbeeldingen beheren Problemen oplossen Foutberichten Specificaties Index

7 Paneelbeschrijvingen Voorpaneel [F1] [F3]-knoppen (functieknoppen) In deze handleiding verwijzen wij (van links naar rechts) naar deze knoppen als de [F1]-, [F2]- en [F3]-knop. [POWER]-knop Hierop wordt tijdens het spelen de naam van de drumkit en andere informatie weergegeven. Tijdens het bewerken worden instellingen als afbeeldingen en tekst weergegeven. Schakelt het apparaat in en uit (p. 10). * De TD wordt automatisch uitgeschakeld ongeveer 30 minuten (bij de fabrieksinstellingen) nadat u het apparaat voor het laatst hebt bespeeld of bediend. Als u niet wilt dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, stelt u Auto Off in op OFF, zoals beschreven in Auto Off (p. 35). Français [MENU]-knop Deutsch Hiermee worden de functies uitgevoerd die onder in de display worden weergegeven. Display Hiermee opent u het menuscherm (p. 16). Cursorknoppen ( / ) Hiermee wordt het volume aangepast dat wordt uitgestuurd door de OUTPUT-uitgangen (p. 10). [EXIT]-knop Gebruik dit wiel om drumkits te selecteren of waarden te bewerken. [COACH]-knop [ ] (QUICK REC)-knop Druk op deze knop om de Coachfunctie te gebruiken (p. 31). Gebruik deze knop als u uw performance wilt opnemen (p. 14, p. 30). [SONG]-knop Hiermee opent u het SONGscherm (p. 27). Druk op deze knop als u muziek wilt afspelen of muziekinstellingen wilt vastleggen. [ Nederlands Waardewiel Hiermee laat u de metronoom klinken (p. 13). Português [ ] (METRONOOM)-knop ALLEEN TD-15 Español Hiermee schakelt u tussen TUNING, MUFFLING en STRAINER (p. 15). Elke keer dat u op deze knop drukt, gaat u één niveau hoger in het scherm. Als u meerdere keren drukt, keert u uiteindelijk terug naar het DRUM KIT-scherm. [QUICK EDIT]-knop Italiano Hiermee verplaatst u de cursor in het scherm. [VOLUME]-regelaar ]-knop Hiermee wordt het muzieknummer of uw met QUICK REC opgenomen performance afgespeeld/gestopt (p. 27, p. 30). [DRUM KIT]-knoppen Hiermee schakelt u tussen de drumkits (p. 11). * In de afbeelding ziet u de TD-15. Afspraken bij deze handleiding Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de TD-15 en TD-11. Naar deze twee apparaten wordt gezamenlijk verwezen als de TD. De functies van de TD-15 worden aangeduid met het pictogram ALLEEN TD-15. De knoppen op het paneel worden tussen vierkante haken [ ] weergegeven, zoals bijvoorbeeld de [SETUP]-knop. Knoppen die als functieknoppen op de display worden weergegeven, worden aangeduid als, bijvoorbeeld, de [F3]-knop (XSTICK). 7

8 Paneelbeschrijvingen Zijpaneel (uw apparatuur aansluiten) DC IN-aansluiting Sluit de bijgeleverde netstroomadapter aan op deze aansluiting. Plaats de netstroomadapter met de zijde met de indicator (zie afbeelding) naar boven en de zijde met de tekstinformatie naar beneden. De indicator licht op als u de netstroomadapter in een stopcontact steekt. OUTPUT-aansluitingen (L/MONO, R) Hiermee kunt u uw audiosysteem of versterker aansluiten. Alle geluid van de TD wordt hierdoor uitgestuurd. Als u geluid wilt uitsturen in MONO, sluit u de kabel aan op de L/MONO-aansluiting. MIDI OUT-aansluiting Gebruik deze aansluiting als u een externe MIDIklankmodule, een sampler enzovoort wilt aansturen vanaf de TD (p. 37). * In de afbeelding ziet u de TD-15. [VOLUME]-regelaar ALLEEN TD-15 Past het volume van de hoofdtelefoon aan. PHONES-aansluiting MIX IN-aansluiting Sluit hier een stereohoofdtelefoon aan. De klank wordt uitgestuurd door de OUTPUTaansluitingen, zelfs als een hoofdtelefoon is aangesloten. Als u uw audiospeler of een andere audiobron aansluit met een stereo mini-jack, kunt u op de drums meespelen met uw favoriete muziek. TRIGGER IN-aansluitingen (CRASH2, AUX ALLEEN TD-15 ) Hiermee kunt u extra pads aansluiten. * Het volume wordt bepaald door het aangesloten apparaat. OPMERKING Zet het volume altijd op nul en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen tot stand brengt, om defecten en storingen in apparaten te voorkomen. Als een verbindingskabel met weerstanden wordt gebruikt, kan het volume van apparatuur die wordt aangesloten op de MIX IN-connector mogelijk laag zijn. Gebruik in dit geval verbindingskabels zonder weerstanden. 8

9 Paneelbeschrijvingen Bovenpaneel (uw apparatuur aansluiten) COMPUTER-poort Gebruik een USB-kabel om de TD aan te sluiten op uw computer (p. 47). Via USB kunt u MIDI- en audiogegevens verzenden van en naar uw DAW-software. Onderpaneel TRIGGER INPUTaansluiting Plaats de bijgeleverde, speciale kabel in deze aansluiting en gebruik de kabel om de pads en pedalen aan te sluiten. MEMORY-poort Hier kunt u uw USB-stick (apart verkrijgbaar) aansluiten, zodat u audiobestanden kunt afspelen vanaf de stick (p. 27) of hierop TD-instellingen kunt opslaan (p. 38). OPMERKING Gebruik een USB-stick die door Roland wordt verkocht. We kunnen de werking niet garanderen als andere producten worden gebruikt. Sluit nooit een USB-stick aan en verwijder deze niet als het apparaat wordt ingeschakeld. Als u dit doet, kunnen de gegevens op het apparaat of de USB-stick beschadigd raken. Sluit de USB-stick voorzichtig helemaal aan, totdat de aansluiting stevig vast zit. Bevestigingsgaten voor de montageplaat van de klankmodule Bevestig de bijgeleverde montageplaat van de klankmodule hier, zodat u de TD op de drumstandaard kunt plaatsen. Gebruik de bijgeleverde vleugelbouten om de montageplaat te bevestigen zoals getoond in de afbeelding. * Gebruik alleen de bijgeleverde vleugelbouten. Door het gebruik van andere bouten kan een defect ontstaan. * Tijdens het gebruik moet de montageplaat van de klankmodule op de TD bevestigd zijn. Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands Als u wilt voorkomen dat de stroomvoorziening van uw apparaat ongewild wordt onderbroken (als de stekker per ongeluk wordt verwijderd) en wilt voorkomen dat de DC IN-aansluiting te zwaar wordt belast, is het aan te raden om het netsnoer in de haak te vergrendelen, zoals getoond in de afbeelding. OPMERKING Ga voorzichtig te werk als u het apparaat ondersteboven keert, zodat geen knoppen, regelaars enzovoort beschadigd raken. 9

10 Het apparaat klaarmaken voor gebruik Het apparaat in- of uitschakelen Het apparaat inschakelen 941 * Als alle onderdelen correct zijn aangesloten (p. 8), moet u de onderstaande procedure uitvoeren om het apparaat in te schakelen. Als u apparatuur in verkeerde volgorde inschakelt, kan dit defecten of storingen tot gevolg hebben. 943 * Zet het volume op nul voordat u het apparaat inof uitschakelt. Zelfs met het volume op de laatste stand hoort u mogelijk enig geluid bij het in- of uitschakelen van het apparaat. Dit is normaal en duidt niet op een defect. 1. Draai de [VOLUME]-regelaar helemaal naar links om het volume op de laagste stand te zetten. 5. Pas het volume geleidelijk aan door de [VOLUME]-regelaar naar rechts te draaien terwijl u op de pads slaat om het geluid weer te geven. Pas het volume van de aangesloten versterker of het audiosysteem naar wens aan. ALLEEN TD-15 Als u een hoofdtelefoon gebruikt, moet u het volume ook op de laagste stand zetten met de [VOLUME]- regelaar op het zijpaneel. Het apparaat uitschakelen OPMERKING Instellingen die u op de TD zelf hebt bewerkt, worden opgeslagen wanneer u het apparaat uitschakelt. U moet het toestel uitschakelen door op de [POWER]- knop te drukken. 1. Zet het volume van de TD en van externe apparatuur die is aangesloten op de TD op nul. 2. Schakel alle externe apparaten uit. ALLEEN TD-15 Als u een hoofdtelefoon gebruikt, moet u het volume ook op de laagste stand zetten met de [VOLUME]- regelaar op het zijpaneel. 3. Houd de [POWER]-knop ingedrukt tot See you! op het scherm wordt weergegeven. 2. Zet het volume van de aangesloten versterker of het audiosysteem op nul. 3. Druk op de [POWER]-knop. 942 * Dit apparaat is voorzien van een veiligheidscircuit. Er is een korte periode (een paar seconden) vereist nadat u het apparaat hebt ingeschakeld voordat u het kunt gebruiken. 4. Schakel de versterker of het audiosysteem in dat is aangesloten op de TD. Als u niet wilt dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, wijzigt u de instelling Auto Off in OFF. 309 De TD wordt automatisch uitgeschakeld ongeveer 30 minuten (bij de fabrieksinstellingen) nadat u het apparaat voor het laatst hebt bespeeld of bediend. Als u niet wilt dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, stelt u Auto Off in op OFF, zoals beschreven op p

11 De drums bespelen Drumkits en instrumenten Op de TD wordt de klank die u hoort als u op een pad slaat een instrument genoemd. Een drumkit is een verzameling klanken (instrumenten) die zijn toegewezen aan de pads. Een drumkit selecteren 1. Gebruik de [DRUM KIT]-knoppen om een drumkit te selecteren. Drumkit Instrument In de onderstaande afbeelding ziet u de structuur van een drumkit. Drum kit 1 Drum kit 100 (50 op de TD-11) Padinstellingen KICK Head TOM3 Head Rim RIDE Bow Edge Bell SNARE Head Rim HI-HAT Bow Edge TOM1 Head Rim CRASH1 Bow Edge ALLEEN TD-15 AUX Head Rim Instrumentinstellingen Instrumenten (instrumentklanken), EDIT (stemmen, volume, enz.) Uitgangsniveau van de ambience-galm MIDI-instellingen TOM2 Head Rim CRASH2 Bow Edge Ambience-galminstellingen De locatie, materiaal van muren, hoeveelheid ambiencegalm, enz. van de plek waar wordt gespeeld. Multi-effectinstellingen Equalizerinstellingen ALLEEN TD-15 Algemene instellingen voor de drumkit Volume, naam van drumkit Het DRUM KIT-scherm wordt weergegeven. Ongeacht het scherm dat wordt gebruikt, als u op de [DRUM KIT]-knop klikt, keert u terug naar het DRUM KIT-scherm. Een drumkit selecteren in de lijst In het DRUM KIT-scherm kunt u het waardewiel draaien om de KIT LIST te openen en een drumkit te selecteren in de lijst. Informatie over het DRUM KIT-scherm Dit is het hoofdscherm van de TD. Het wordt weergegeven als u op een [DRUM KIT]-knop drukt. Nummer drumkit Tempo (wordt alleen weergegeven als de metronoom is ingeschakeld) Cross-Stick-functie Kracht van de padaanslag Naam drumkit Naam drumkit Als u op de [F3]-knop (XSTICK) drukt, wordt de mogelijkheid in- of uitgeschakeld om het cross-stickgeluid (p. 12) te produceren op de rand van de snarepad. Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands Wat betekenen Head (bovenvel) en Rim (rand)? Op de TD kunt u de instellingen voor Head (het bovenvel) en Rim (de rand) van een pad (voor een cimbaal Bow (de boog) en Edge (de rand)) afzonderlijk configureren. Head Rim * De [F3]-knop (XSTICK) wordt alleen weergegeven als cross-stick is ingeschakeld. 11

12 De drums bespelen Speeltechnieken Pads (zoals PDX-100/PDX-8/PDX-6) Head shot Sla alleen op het bovenvel van de pad. Cimbalen (zoals CY-13R/CY-8) Bow shot Dit is de meest gangbare speeltechniek, waarbij het middelste gedeelte van de cimbaal wordt bespeeld. Head Rim shot Sla tegelijkertijd op het bovenvel en de rand van de pad. Er wordt een klank (randgeluid) gespeeld dat anders is dan een head shot. Edge shot Gebruik de schouder van de stok om op de randsensor van de cimbaalpad te slaan (zoals in de afbeelding wordt getoond). Randsensor Rim Bell shot (CY-15R, CY-13R) Sla op het belgebied. Cross stick Als XSTICK (p. 11) is ingeschakeld: Sla alleen op de rand van de pad. Afhankelijk van de klank die is toegewezen aan de rand, kunt u rim shots en/of cross-stick-geluiden spelen. * Sla enigszins hard met de schouder van de drumstok op de bel. Rim Rim * Dit wordt alleen voor de snarepad ondersteund. * Zorg ervoor dat u alleen de rand van de pad raakt als u een cross stick wilt spelen. Plaats uw hand zachtjes op het bovenvel, anders is het mogelijk dat de cross stick-functie niet goed werkt. Een cimbaal afdempen Door onmiddellijk na het aanslaan van de cimbaal de rand van de cimbaal met de hand af te dempen (choke), wordt het geluid gedempt zoals bij een echte cimbaal. De Choke-functie werkt alleen als u de cimbaal vastpakt in het gebied waar de randsensor zich bevindt, zoals in de afbeelding is aangegeven. Anders werkt de functie niet. Randsensor Roland-logo 12

13 De drums bespelen Hi-hat (CY-5/VH-11) De metronoom gebruiken Open/gesloten Het hi-hatgeluid verandert geleidelijk van open naar gesloten naargelang de druk die u op de hi-hatpedaal of hi-hatstandaard uitoefent. U kunt ook de foot closed- en foot splash-geluiden afspelen. Bow shot Sla op het slagvlak van de hi-hat. Bow Edge shot Gebruik de schouder van de stok om op de rand van de hi-hatpad te slaan. Edge Het oefenen met de metronoom is de beste manier om een nauwkeurige timing te ontwikkelen. De metronoom starten 1. Druk op de [ ]-knop. De metronoom begint te spelen en de knop knippert op de maat van de metronoom. MEMO U kunt het geluid van de metronoom wijzigen (p. 36). Het tempo en volume van de metronoom wijzigen 1. Druk in het DRUM KIT-scherm (p. 11) op de [F1]- knop (TEMPO). Het METRONOME-scherm wordt weergegeven. 2. Gebruik de [F1] [F3]-knoppen om het item te selecteren dat u wilt bewerken en gebruik het waardewiel om de instelling te bewerken. Knop Waarde Beschrijving Gebruik het waardewiel om het tempo in te stellen. [F1] (TEMPO) [F2] (VOLUME) [F3] (SETUP) * U kunt het tempo instellen door drie keer of meer achtereen met het gewenste interval op de [F1]-knop (TEMPO) te drukken. Gebruik het waardewiel om het 0 10 volume in te stellen. Hiermee opent u het METRONOME SETUPscherm (p. 36). Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands 13

14 De drums bespelen Uw performance opnemen ( QUICK REC) Met de TD kunt u uw eigen spel opnemen en afspelen (QUICK REC). Dit is een handige manier om uw spel steeds bij het oefenen op te nemen en te controleren door het af te spelen. * Selecteer eerst de drumkit die u voor het oefenen (opnemen) wilt gebruiken. MEMO U kunt ook een opname maken terwijl u meespeelt met muziek. Zie p. 30 voor meer informatie. 1. Druk in het DRUM KIT-scherm (p. 11) op de [ ]-knop (QUICK REC). De [ ]-knop (QUICK REC) licht op en het QUICK RECscherm wordt weergegeven. OPMERKING Zodra u de stroom inschakelt, is de TD gereed om de demonummers af te spelen. Als u een opname hebt gemaakt en vervolgens het toestel uitschakelt, worden de opnamegegevens gewist. De volgende keer dat u het toestel inschakelt, worden de demonummers opnieuw uit het interne geheugen geladen. De locatie waarnaar opgenomen gegevens worden geëxporteerd Als een USB-stick is aangesloten, worden de opgenomen gegevens automatisch naar de USB-stick geëxporteerd. Alleen de vijf meest recent opgenomen performances worden geëxporteerd als SMF-gegevens. MEMO SMF (Standard MIDI File) is een standaardbestandsindeling waarin muziekdata kunnen worden uitgewisseld tussen verschillende muziektoepassingen. De opgenomen gegevens worden opgeslagen in de volgende map op de USB-stick. MEMO Als u de metronoom wilt weergeven tijdens het opnemen, drukt u op de [ ]-knop om de metronoom in te schakelen. Gebruik het waardewiel om het tempo in te stellen. 2. Sla op een pad of druk op de [ ]-knop om met het opnemen te beginnen. * Als het opnemen begint, wordt de eerdere opname volledig gewist. 3. Druk op de [ ]-knop om het opnemen te stoppen. 4. Druk opnieuw op de [ ]-knop. De opgenomen performance wordt afgespeeld. Roland TD-15 of TD-11 Backup Kit QUICK REC KIT_01.MID KIT_02.MID KIT_03.MID KIT_04.MID KIT_05.MID U kunt op de [F2]-knop (REPEAT) drukken om de performance herhaaldelijk af te spelen. 5. Druk op de [ ]-knop om het afspelen te stoppen. 14

15 Snel instrumenten bewerken (QUICK EDIT) ALLEEN TD-15 Met de QUICK EDIT-functie van de TD-15 kunt u snel en makkelijk de klank van elk instrument aanpassen. 1. Selecteer eerst de drumkit met het instrument dat u wilt bewerken. 2. Druk in het DRUM KIT-scherm (p. 11) op de [QUICK EDIT]-knop. Elke keer dat u op de knop drukt, schakelt u over tussen Tuning, Muffling en Strainer en keert u ten slotte terug naar het DRUM KIT-scherm. De pad die wordt bewerkt 3. Sla op de pad waarvan u het instrument wilt bewerken. Het bewerkingsscherm wordt weergegeven voor de pad waarop u hebt geslagen. 4. Gebruik het waardewiel om de waarde te wijzigen. Parameter Waarde Beschrijving Tuning Een negatieve (-) instelling verlaagt de toonhoogte, een positieve (+) instelling verhoogt de toonhoogte. Muffling 0 50 Met lagere waarden wordt de resonantie verminderd en wordt de aanslag benadrukt. Strainer 1 10 Dit is de spanning op de snaar. Bij hogere waarden wordt de spanning verhoogd. Snare Buzz 0 10 De resonantie van de snaar. Bij hogere waarden wordt de resonantie vergroot. * De parameters die u kunt aanpassen variëren afhankelijk van de instrumentengroep. 5. Druk op de [EXIT]-knop om terug te keren naar het DRUM KIT-scherm. Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands 15

16 Informatie over de MENU-schermen Er zijn acht menuschermen waarmee u de drumkit kunt bewerken. Druk in het DRUM KIT-scherm op de [MENU]-knop om het KIT MENU-scherm te openen, van waaruit u naar de bewerkingsschermen kunt gaan. INST Instrumenten veranderen of het algemene volume van de drumkit wijzigen (p. 17). FX Een effect toepassen op de volledige drumkit (p. 19). Menu Ambience ALLEEN TD-15 Multi-FX EQ Beschrijving Ambience-galminstellingen Multi-effectinstellingen EQ-instellingen NAME Een naam toewijzen aan de drumkit (p. 22) MIDI Het MIDI-nootnummer van elke pad wijzigen (p. 22). COPY/PASTE Drumkits of pads kopiëren en plakken (p. 23). SAVE/LOAD Een drumkit opslaan op uw USB-stick of een eerder opgeslagen drumkit vanaf de USB-stick op de TD laden (p. 24). 1 KIT RESTORE Hiermee kunt u voor de momenteel geselecteerde drumkit de fabrieksinstellingen herstellen (p. 25). SYSTEM Hier kunt u instellingen bewerken voor de TD als geheel (p. 34). Gebruik de cursorknoppen ( / ) om door het scherm te schuiven. Menu Beschrijving Pagina Options Instellingen voor het contrast van de display en de voeding (Auto Off) p. 35 Metronome Metronoominstellingen p. 36 ALLEEN TD-15 Instellingen voor de pads die zijn aangesloten op de TRIGGER IN AUX-aansluitingen Pad Control p. 36 MIDI Instellingen voor MIDI p. 37 USB Memory Een USB-stick gebruiken p. 38 Wireless Raadpleeg het afzonderlijke document About the Wireless LAN Function. Pad Settings Padinstellingen p. 41 Information Informatie weergeven over de TD zelf p. 46 Factory Reset De fabrieksinstellingen herstellen p

17 Een drumkit maken U kunt de afzonderlijke klanken van elke kit bewerken en geheel aanpassen aan uw muzikale stijl. Het instrument wijzigen Op de TD wordt elke klank van een instrument, zoals de kickdrum of snaredrum in de drumkit, een instrument (INST) genoemd. 1. Druk in het DRUM KIT-scherm (p. 11) op de [MENU]-knop. Het KIT MENU-scherm wordt weergegeven. 2. Druk op de [F1] (INST)-knop. Het INST-scherm wordt weergegeven. Instrumenttype (instrumentgroep) Padnaam Instrument Instrumentnummer 3. Sla op de pad waarvan u het instrument wilt wijzigen. Het bewerkingsscherm wordt weergegeven voor de pad waarop u hebt geslagen. MEMO U kunt ook de cursorknoppen ( / ) gebruiken om de cursor te verplaatsen naar de padnaam en vervolgens het waardewiel gebruiken om een pad te selecteren. Afzonderlijke bovenvel- en randinstellingen ( Link) Voor sommige pads kunt u verschillende instrumenten toewijzen aan het bovenvel en de rand (voor een cimbaal aan de boog en de bel). Schakel Link uit om deze functie in te schakelen. 1. Druk in het INST-scherm op de [F1] (LINK)-knop. Elke keer dat u op de knop drukt, wordt LINK in- of uitgeschakeld. Waarde ON OFF Beschrijving Voor SNARE, TOM1 3, HIHAT, CRASH1 2, RIDE en AUX (alleen TD-15) worden de bovenvel- en randinstellingen (instrument, stemmen, dempen, padvolume, pan) tegelijkertijd gewijzigd. Voor SNARE, TOM1 3, HIHAT, CRASH1 2, RIDE en AUX (alleen TD-15) kunnen de bovenvel- en randinstellingen onafhankelijk van elkaar worden gewijzigd. Een voorbeeld weergeven van een instrument Als het INST-scherm wordt weergegeven, kunt u op de pad slaan of op de [F3] (PREVIEW)-knop drukken om de klank van het geselecteerde instrument weer te geven. Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands 4. Gebruik de cursorknoppen ( / ) om de cursor naar de gewenste instrumentgroep of het gewenste instrument te verplaatsen. 5. Gebruik het waardewiel om de instrumentgroep of het instrument te wijzigen. 6. Druk verschillende keren op de [EXIT]-knop om terug te keren naar het DRUM KIT-scherm. 17

18 Een drumkit maken Instrumenten bewerken 1. Druk in het DRUM KIT-scherm (p. 11) op de [MENU]-knop. Het KIT MENU-scherm wordt weergegeven. 2. Druk op de [F1] (INST)-knop. Het INST-scherm wordt weergegeven. 3. Sla op de pad waarvan u de instrumentinstellingen wilt bewerken. Het bewerkingsscherm wordt weergegeven voor de pad waarop u hebt geslagen. 4. Druk op de [F2] (EDIT)-knop. Het INST EDIT-scherm wordt weergegeven. Het plusteken (+) wordt weergegeven als het bovenvel en de rand op verschillende waarden zijn ingesteld, ook al is LINK ingeschakeld. Parameter Waarde Beschrijving Strainer 1 10 Fixed HH NORMAL, FIXED1 4 Tone Color Volume Pan L15 CENTER R15 Het volume van drumkits Bij hogere waarden wordt de snaar strakker gespannen. U kunt met het pedaal regelen NORMAL hoe ver de hi-hat open staat. De opening van FIXED de hi-hat wordt vastgezet. Past de helderheid van de toon aan. Bij positieve (+) waarden is de toon helderder, bij negatieve waarden (-) is de toon donkerder. Hiermee wordt het volume opgegeven. Hiermee wordt de pan (stereopositie) opgegeven. 1. Druk in het INST EDIT-scherm op de [F3] (KIT VOL)-knop. Het KIT VOLUME-scherm wordt weergegeven. 5. Gebruik de cursorknoppen ( / ) om een parameter te selecteren. 6. Gebruik het waardewiel om de waarde van de betreffende parameter te wijzigen. Zie de INST EDIT-parameterlijst hieronder voor meer informatie over de parameters die u kunt bewerken. 7. Druk verschillende keren op de [EXIT]-knop om terug te keren naar het DRUM KIT-scherm. INST EDIT-parameterlijst * De parameters die u kunt aanpassen, variëren afhankelijk van de instrumentengroep. Parameter Waarde Beschrijving Tuning Een negatieve (-) waarde verlaagt de toonhoogte, een positieve (+) waarde verhoogt de toonhoogte. Muffling 0 50 Bij hogere waarden wordt de resonantie verlaagd, waarmee de aanslag van het geluid wordt benadrukt. Snare Buzz 0 10 Bij hogere waarden wordt de resonantie van de snaar harder. 2. Gebruik de cursorknoppen ( / ) om een parameter te selecteren. 3. Gebruik het waardewiel om de waarde van de betreffende parameter te wijzigen. Parameter Waarde Beschrijving Kit Volume Pedal HH Volume Xstick Volume Het volume van de drumkit als geheel Het volume van de pedaal-hi-hat Het cross stick-volume 4. Druk verschillende keren op de [EXIT]-knop om terug te keren naar het DRUM KIT-scherm. 18

19 Een drumkit maken De effecten ( FX) gebruiken Hoe elk effect werkt AMBIENCE Hiermee wordt een ambience-galm (weergalm van een ruimte) gegenereerd die ideaal is voor drumklanken. U kunt de ambience-galm van de ruimte (type en omvang van de ruimte) en de galm (weerklank) aanpassen. MULTI-FX Een krachtig multi-effect waarmee u uw klank kunt transformeren. U kunt het gebruiken om een klank te vervormen of om deze meer diepte en ruimte te geven. EQ Dit is een vierbands equalizer (laag, twee mid-banden, hoog). U kunt deze gebruiken om het toonkarakter aan te passen. Basisprocedure 1. Druk in het DRUM KIT-scherm (p. 11) op de [MENU]-knop. Het KIT MENU-scherm wordt weergegeven. 2. Druk op de [F2] (FX)-knop. Het FX-scherm wordt weergegeven. 3. Druk op een functieknop om het item te selecteren dat u wilt bewerken. [F1] (AMBIENCE) [F2] (MULTI-FX) [F3] (EQ) ALLEEN TD-15 Ambience-galm ALLEEN TD-15 Meerdere effecten Equalizer Het bewerkingsscherm voor het geselecteerde effect wordt weergegeven. Gebruik de cursorknoppen ( / ) om een parameter te selecteren. Gebruik de [F1] [F3]-knoppen om over te schakelen tussen tabbladen (schermen). Gebruik het waardewiel om de waarde te wijzigen. Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands * De MULTI-FX-functie is alleen beschikbaar op de TD Druk verschillende keren op de [EXIT]-knop om terug te keren naar het DRUM KIT-scherm. 19

20 Een drumkit maken FX-parameterlijst Parameter Waarde Beschrijving [F1] (AMBIENCE) Type 10 typen Type ambience-galm Character 1 7 Het karakter van de ambience-galm Size TINY, SMALL, MEDIUM, LARGE, HUGE De omvang van de ruimte Wall Type CURTAIN, CLOTH, WOOD, PLASTER, CONCRETE, Het materiaal van de muren GLASS Shape De breedte van de ruimte Level De gehele hoeveelheid ambience-galm Ambience Send De hoeveelheid ambience-galm die vanaf elke pad wordt uitgestuurd ALLEEN TD-15 MFX to Ambi Send De hoeveelheid ambience-galm die van het multi-effect wordt uitgestuurd ALLEEN TD-15 [F2] (MULTI-FX) Het type multi-effect Type 10 typen Download Data List (PDF-bestand) vanaf TD-15 in de lijst Owner s Manuals op de website van Roland (http://www.roland.com/support/en/) voor meer informatie over multi-effectparameters. [F3] (EQ) High Freq 1 khz 8 khz Frequentie van het hoge gebied High Gain -12 db +12 db De hoeveelheid versterking/reductie voor het hoge gebied Low Freq 20 Hz 1 khz Frequentie van het lage gebied Low Gain -12 db +12 db De hoeveelheid versterking/reductie voor het lage gebied Mid1 Freq 20 Hz 8 khz Frequentie van het mid-1-gebied Mid1 Q 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 Het bereik van het mid-1-gebied Bij hogere waarden wordt het bereik kleiner. Mid1 Gain -12 db +12 db De hoeveelheid versterking/reductie voor het mid-1-gebied Mid2 Freq 20 Hz 8 khz Frequentie van het mid-2-gebied Mid2 Q 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 Het bereik van het mid-2-gebied Bij hogere waarden wordt het bereik kleiner. Mid2 Gain -12 db +12 db De hoeveelheid versterking/reductie voor het mid-2-gebied 20

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN (p. 13) en BELANGRIJKE EN (p. 14). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR WAARSCHUWING: VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET, OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN 201a 204 206e 206j 233 Lees voordat u dit apparaat in gebruik neemt de gedeelten HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland Digitale Piano HPi-7. 201b Lees voordat, u dit apparaat in gebruik neemt de hoofdstukken HET APPARAAT P EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding / Gebruikershandleiding Lees, voordat u dit apparaat in gebruik, neemt de hoofdstukken BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pag. 2), HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pag. 3, 4 en 5) en BELANGRIJKE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keus van de Roland Sampling Pad SPD-S. Voordat u dit apparaat gebruikt, verzoeken wij u eerst aandachtig de hoofdstukken: "HET VEILIG GEBRUIKEN VAN HET APPARAAT"

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Gebruikershandleiding (dit document)

Gebruikershandleiding (dit document) Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding (dit document) Lees dit eerst. PDF handleiding (download van het Web) Lijst met klanken Dit is een lijst met de klanken en effectparameters die in de HandSonic

Nadere informatie

Accessoires. Opties (afzonderlijk verkocht)

Accessoires. Opties (afzonderlijk verkocht) Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Handleiding.................................................... 2 Muziek maken............................................... 2 Songs afspelen..............................................

Nadere informatie

Belangrijkste functies

Belangrijkste functies Gebruikershandleiding Belangrijkste functies Nieuwe COSM-amps Deze opnieuw ontworpen COSM-amps vormen de neerslag van alle kennis over het creëren van geluid die we in de loop der jaren hebben verkregen.

Nadere informatie

Handleiding. Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS GT-PRO Guitar Effects Processor. Opmaak van deze handleiding

Handleiding. Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS GT-PRO Guitar Effects Processor. Opmaak van deze handleiding Handleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS GT-PRO Guitar Effects Processor. Lees alvorens dit toestel te gebruiken aandachtig de volgende pagina s: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

Uw DUO-CAPTURE EX voorbereiden

Uw DUO-CAPTURE EX voorbereiden Uw DUO-CAPTURE EX voorbereiden Het USB-stuurprogramma installeren p. 12 Het invoer-/uitvoerapparaat configureren p. 17 Een gitaar of microfoon aansluiten p. 18, p. 19 Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken

Nadere informatie

Patternsequencer. Tal van vocale functies. Troubleshooting... 15

Patternsequencer. Tal van vocale functies. Troubleshooting... 15 Gebruikershandleiding Een cross-oversynthesizer: analoog + digitaal In de JD-Xi worden door analoge circuits gegenereerde geluiden van een echte analoge synthesizer versmolten met Roland's gewaardeerde

Nadere informatie

English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands. Gebruikershandleiding

English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands. Gebruikershandleiding English Deutsch Français Italiano Español Português Nederlands Gebruikershandleiding && Wat kunt u doen met dit apparaat? &&Piano spelen e& Spelen met verschillende klanken p. 7 Dit apparaat kan heel wat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

Acoustic Chorus AC-60

Acoustic Chorus AC-60 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

TD-10 Percussion Sound Module

TD-10 Percussion Sound Module r TD-10 Percussion Sound Module Bedankt voor uw aankoop van de Roland TD-10 Percussion Sound Module. Vergeet niet Voorzorgsmaatregelen op blz. 2 te lezen. Lees ook de rest van de handleiding best eens

Nadere informatie

vs-880ex digital studio workstation Nederlandstalige handleiding

vs-880ex digital studio workstation Nederlandstalige handleiding vs-880ex digital studio workstation Nederlandstalige handleiding Veilig gebruik van het toestel VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL INSTRUCTIES TER VOORKOMING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING

Nadere informatie

Handleiding. DJ Controller DDJ-SX2

Handleiding. DJ Controller DDJ-SX2 DJ Controller DDJ-SX2 http://pioneerdj.com/support/ De bovengenoemde Pioneer DJ ondersteuningswebsite biedt een overzicht van de vaak gestelde vragen, informatie over software en allerlei andere soorten

Nadere informatie

Wat er allemaal mogelijk is!

Wat er allemaal mogelijk is! Handleiding & Wat er allemaal mogelijk is! & Piano spelen e Verschillende klanken spelen Dit apparaat heeft een grote verscheidenheid aan tones (klanken). U kunt deze klanken vrijelijk selecteren en spelen.

Nadere informatie

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC)

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC) LIFESTYLE HI-FI COMPONENTENSYSTEEM C-707I GEBRUIKSAANWIJZING Dit model bestaat uit een hoofdapparaat (RD-C707) en een paar luidsprekers (LS- C707). Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn

Nadere informatie

VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony

VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony VA-7 VA-5 V-Arranger Keyboard 128-voice polyphony Handleiding Bedankt voor en gefeliciteerd met uw aankoop van het VA-7/VA-5 V-Arranger Keyboard van Roland. Het V -symbool (van V-Arranger ) is een heel

Nadere informatie

X-SMC22-S X-SMC11-S. Slim Microsysteem

X-SMC22-S X-SMC11-S. Slim Microsysteem X-SMC22-S X-SMC11-S Slim Microsysteem Ontdek nu de voordelen van online registratie! Registreer uw Pioneer product via http://www.pioneer.nl - http://www.pioneer.be (of http://www.pioneer.eu) Handleiding

Nadere informatie

Teneinde een creatief en probleemloos gebruik te garanderen, raden we aan om deze handleiding zorgvuldig door te nemen.

Teneinde een creatief en probleemloos gebruik te garanderen, raden we aan om deze handleiding zorgvuldig door te nemen. Wij danken u voor de aanschaf van de SPD-20 Total Percussion Pad. De SPD-20 is een elektronisch percussieinstrument met acht Pads, vier Trigger aansluitingen, een digitale geluidsbron van hoge kwaliteit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN en BELANGRIJKE OPMERKINGEN (bijgeleverd op een apart blad). Deze hoofdstukken

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Windows Mobile Smartphone! Belangrijke informatie. DEZE TELEFOON IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN WANNEER U DEZE UIT DE VERPAKKING

Nadere informatie

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie