Mark Leysen Executive Chairman. Pedro Matthynssens Managing Director. Beste cliënt,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mark Leysen Executive Chairman. Pedro Matthynssens Managing Director. Beste cliënt,"

Transcriptie

1

2 Beste cliënt, Vanbreda Risk & Benefits is als Vlaams bedrijf uitgegroeid tot een volbloed Benelux-organisatie met wereldwijde vertakkingen, wat nodig is om u ook tot ver buiten de landsgrenzen optimaal te bedienen. Vandaag mag Vanbreda Risk & Benefits zich zonder te blozen de toonaangevende verzekeringsmakelaar en consultant in de Benelux noemen. Die pole position hadden we echter nooit gehaald zonder uw vertrouwen in onze expertise. De Benelux-markt is de vierde grootste verzekeringsmarkt in Europa met de op één na meest welvarende populatie. Daarom bouwen we een business model uit dat de complementaire sterkten over de grenzen heen benut en voldoende schaal heeft in de ondersteunende functies. We adviseren meer dan cliënten bij hun verzekeringen en werken voor hen een verzekeringsplan op maat uit. Met veel bedrijven en organisaties hebben we een echte vertrouwensrelatie opgebouwd en die willen we in de toekomst alleen maar verstevigen door elke dag opnieuw onze service te verbeteren. Mark Leysen Executive Chairman Pedro Matthynssens Managing Director Meer dan 95% van onze cliënten blijft ons jaar na jaar trouw en sinds jaar en dag zijn we de nummer één in onafhankelijke tevredenheidsenquêtes zoals Icma en Euromoney. Wij werken samen met 140 verzekeringsmaatschappijen en behoren bij de meeste van hen tot hun top drie in de Benelux.

3 We leggen de lat hoog wat het aanwerven van nieuwe medewerkers betreft. We verwelkomen enkel mensen die niet alleen de juiste opleiding genoten, maar van wie uit de curricula en gesprekken ook blijkt dat ze qua persoonlijkheid uit het juiste hout gesneden zijn. Daardoor hebben we een performant team dat steeds voor u klaar staat. Alles draait rond het inzetten van de juiste mensen op de juiste plaats en dat in een bedrijfscultuur waarin we de zaken grondig aanpakken in goed overleg. Waarden als degelijkheid, professionalisme en respect dragen we hoog in het vaandel. Onze cliëntenportefeuille bestaat uit grote en kleine bedrijven en ook in de overheden en social profit zijn we sterk vertegenwoordigd. Iedereen heeft een vast aanspreekpunt en kan een beroep doen op tal van specialisten zoals actuarissen, juristen en ingenieurs. We merken dat steeds meer werkgevers, ook de kleinere, een grotere aandacht besteden aan employee benefits: aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering en invaliditeitsdekking doen het goed. Maar we bieden u ook een totaalaanbod inzake bedrijfsverzekeringen. We beperken ons niet tot ongevallen, aansprakelijkheid en klassieke zaakschade, maar onze experten adviseren u ook voor speciale risico s zoals krediet en marine. Inzake Corporate Social Responsibility doen we aanzienlijke en tastbare inspanningen voor zowel minder fortuinlijke medemensen als het milieu. Jaarlijks besteden we hieraan een belangrijk deel van de winst. Het is een traditie die Vanbreda Risk & Benefits al lang in ere houdt. Op de volgende bladzijden vindt u een interview met de andere directieleden. Wij hopen dat dit u een goed beeld geeft van ons bedrijf. Stilstaan en op onze lauweren rusten, komt niet voor in ons woordenboek. Het komt erop aan alert te blijven en juist in te spelen op de continu wijzigende omstandigheden. Op die manier verzekeren we uw en onze toekomst. Onze cliënten willen steeds meer met ons kunnen communiceren via moderne technologie, ook online kanalen. Het juiste samenspel van communicatiekanalen, ondersteund met adequate informatietechnologie, verrijkt de cliëntenbelevenis en verbetert de efficiëntie.

4 Risk Services We houden van een no-nonsense aanpak Voor welke cliënten draagt Risk Services zorg? In principe behandelt onze directie de risico s van bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Grote kleppers binnen onze directie zijn bijvoorbeeld haven- en productiebedrijven, interimkantoren en ondernemingen uit de ICT-sector. Maar Risk Services ontfermt zich ook over een aantal specifieke niches, zoals traders, rederijen, social profit en de publieke sector in de ruime zin van het woord. In deze gevallen telt het criterium van 500 medewerkers niet. Organisaties zoals universiteiten en ziekenhuizen of lokale en internationale overheden vallen dus ongeacht de lengte van hun loonlijst binnen onze doelgroep. Welke totaalaanpak bieden jullie aan multinationals? Risk Services is niet enkel een makelaar of tussenpersoon, maar steeds meer consultant. Elk verhaal vertrekt vanuit het risico van de cliënt. Via een audit gaan we na welke risico s een bedrijf loopt en hoe dat bedrijf ermee omgaat. Dan spreken we niet enkel over verzekeringen, maar ook over preventiemaatregelen, contract screening, etc. We brengen de totale risicokost in kaart en vervolgens krijgt de cliënt van ons een reeks aanbevelingen. Het verzekeren zelf is dus zeker niet de eerste en enige stap in een cliëntentraject. Vergen social profitorganisaties en overheidsbedrijven een andere aanpak dan private ondernemingen? Inderdaad. Het risicoprofiel is anders, ze zijn anders georganiseerd en ook de wetgeving ter zake verschilt. Zo moeten zij rekening houden met de aankoop van onze diensten via overheidsopdrachten in de publieke sector. Ziekenhuizen kiezen regelmatig voor ons omwille van onze grote expertise inzake medische aansprakelijkheid. Hoe blikt u terug op de voorbije jaren? Positief. Risk Services groeit immers elk jaar. Onze aanpak is gebaseerd op maat- en teamwerk. Elke cliënt krijgt een account manager die thuis is in de betreffende sector en op zijn beurt een team vormt met product managers, onze specialisten. Zo weten onze cliënten dat het werk altijd door de beste medewerkers wordt uitgevoerd. Gaat u zelf soms naar cliënten? Zeer zeker. Niet enkel om het ivoren toren-syndroom te vermijden, maar ook omdat ik dichtbij de cliënt wil staan om de zaken goed te begrijpen. Wim Lanclus Director Risk Services

5 cliëntgedreven Zijn jullie ook wereldwijd actief? De voorbije decennia openden steeds meer cliënten een vestiging in het buitenland en kwamen we vaker in contact met bedrijven die internationaal actief zijn. Om hen in het buitenland even goed te kunnen bedienen als in België, bouwden we ons eigen netwerk uit. In de ons omringende landen stonden een aantal gelijkwaardige onafhankelijke verzekeringsmakelaars immers voor dezelfde uitdaging. Die samenwerking heeft in 2000 geleid tot de oprichting van het internationale partnership EOS RISQ. Binnen dit netwerk is elke makelaar in vrijheid met de internationale partners verbonden. We bundelen onze krachten en werken samen aan een optimale dienstverlening voor onze internationale cliënten, in meer dan 100 landen. Nu belanden we steevast op de short list van multinationals en het aantal internationale bedrijven dat we samen met onze partners bedienen neemt gestaag toe. Vanbreda staat ook sterk in kredietverzekeringen. Vanbreda Credinco is ondertussen uitgegroeid tot één van de grootste kredietverzekeringsmakelaars in België. Kredietverzekeringen zijn een essentiële garantie voor de goede werking van de economie. We willen onze cliënten beschermen tegen de wispelturige conjunctuur. Daarom profileren we ons als een betrouwbare en transparante part- ner die praktische oplossingen biedt op het vlak van kredietverzekeringen, borgstellingen, factoring, consultancy en dergelijke meer. Vanbreda Credinco is ons center of excellence voor kredietverzekeringen in de Benelux. Wat betekent de bedrijfswaarde cliëntgedreven voor u? Elke cliënt moet een voortreffelijke service krijgen. Bij ons bestaan er geen eersterangs- en tweederangscliënten. We stellen bij alle activiteiten één simpele kernvraag: wordt onze cliënt hier beter van? We houden van een no-nonsense aanpak. Op Risk Services hebben we een cliëntenretentie van 98%. Als er al eens iemand vertrekt, heeft het meestal te maken met een overname of een aanbesteding louter op prijs waaraan we net niet konden tippen. Die hoge retentiegraad wordt ons niet zomaar in de schoot geworpen, maar is het resultaat van een goed en regelmatig contact met onze cliënten. Ons credo is: we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. We proberen onze cliënten ook altijd een stapje voor te zijn door proactief op zoek te gaan naar de beste oplossingen, dikwijls door eigen productontwikkeling. Door enkele complexe bouwrisico s professioneel en innovatief te beheren, wisten Vanbreda en EOS RISQ hun toegevoegde waarde te bewijzen. Hun transparantie en sereniteit staan buiten kijf en de internationale samenwerking verloopt prima. Patrick Haenecour Insurance Manager ENGIE Energy Europe

6 Broker Services & Private Lines We denken mee met onze cliënten Pascal Joosten Director Broker Services & Private Lines Welke cliënten vallen onder Broker Services? Broker Services richt zich voornamelijk op een bedrijvencliënteel met minder dan 500 medewerkers en dit in alle sectoren. Deze bedrijven verwachten vooral traditionele makelaarsdiensten. Voor hun risico s willen ze in eerste instantie de beste verzekeringsoplossingen. Als makelaar zoeken wij voor hen continu het beste marktaanbod uit. Wat is het productengamma van Broker Services? Net zoals Risk Services bieden we verzekeringsoplossingen aan voor alle bedrijfsrisico s. In grote lijnen gaat het over aansprakelijkheidsverzekeringen in al haar facetten, zaakschadeverzekeringen, autoverzekeringen en ongevallen. Elke sector vraagt uiteraard om andere klemtonen: in de transportsector gaat het vooral over CMR- en autoverzekeringen, terwijl het in de bouwsector eerder over aansprakelijkheid of arbeidsongevallen gaat. Waarin onderscheidt Broker Services zich van de andere makelaars? De kwaliteit en betrokkenheid van al onze medewerkers is ongetwijfeld onze belangrijkste troef. Onze inkoopkracht bij de verzekeraars is niet te onderschatten. Maar ik denk ook aan onze gestroomlijnde backoffice. Een snelle, vlekkeloze en eenvoudige administratie voor onze cliënten is ons doel. Ons beheersysteem voor grotere vloten is hiervan een duidelijk voorbeeld. Maar waar we het meest fier op zijn, is onze hoge graad van specialisatie. We geloven sterk in een niche-benadering. Onze account managers moeten niet alleen specialist zijn in verzekeringen, ze moeten ook begrijpen waarmee onze cliënten bezig zijn. Ook op het vlak van schade hebben we deze filosofie doorgetrokken. Elke soort schade vraagt specifieke knowhow. Een recall-schade bij een voedingsbedrijf vraagt andere kennis dan een claim over bestuurdersaansprakelijkheid. Een grote brandschade in een productiebedrijf vereist een andere aanpak dan een claim inzake alle bouwplaatsrisico s. Vanbreda heeft een belangrijke participatie in DrivOlution. Waarom? DrivOlution is een bedrijf uit Leuven dat gespecialiseerd is in de preventie van motorrijtuigen. Dat gaat zowel over vrachtwagens, bestelwagens, autocars als personenwagens. Vanbreda participeert daarin, omdat we ons niet willen beperken tot het rapporteren over schade en het sensibiliseren van chauffeurs, maar ook omdat we effectief concrete preventieplannen op maat willen aanbieden. Hierin onderscheiden we ons van elke andere makelaar.

7 ondernemend Ook specifieke verzekeringsoplossingen voor bedrijfsleiders en EUambtenaren vallen onder Broker Services. Juist. Onze afdeling VIPS behartigt de privéverzekeringen van bedrijfsleiders en in de Brusselse Europese wijk hebben we een kantoor voor EU-ambtenaren. Verder hebben we ons ook geprofileerd als kunstverzekeringsmakelaar. Hiermee richten we ons zowel op waardevolle private kunstcollecties als op musea. Hoe ziet u de verzekeringsbusiness in de komende jaren evolueren? Ik zie twee duidelijke trends. Vooreerst zie ik onze rol als makelaar verschuiven van distributeur in verzekeringen naar cliëntadviseur. Vroeger leverde de verzekeraar de producten, en de makelaar was de supermarkt waar al die producten in de winkelrekken lagen. Vandaag staat de makelaar veel dichter bij de cliënt. Hij heeft een adviserende rol en treedt steeds vaker op als consultant in verzekeringen die de belangen van de cliënt vooropstelt. De cliënt betaalt ons niet alleen om op zoek te gaan naar de juiste dekking en de juiste prijs te onderhandelen bij de verzekeraar, maar ook om zijn belangen te verdedigen in geval van schade. Daarnaast meen ik dat bijkomende fusies bij verzekeraars en makelaars onvermijdelijk zijn. De verzekeraars zoeken schaalgrootte, en ook makelaars zullen groot genoeg moeten zijn om aan de steeds toenemende vraag naar specialisatie te kunnen beantwoorden. Hoe ondernemend is Vanbreda? We zijn een actieve makelaar en koesteren een doe-cultuur. Wat ons typeert zijn niet de woorden, maar de daden. We denken mee met de cliënt en zoeken naar nieuwe initiatieven waarmee onze cliënten hun voordeel kunnen doen. Onze recente overnames geven ook aan dat we ondernemend zijn. Wij zijn cliënt sinds onze oprichting in Hoewel we regelmatig de markt hebben afgetast, konden anderen ons niet dezelfde dienstverlening garanderen. Uit vrij ernstige schadedossiers is duidelijk gebleken dat we goed zitten. Willy Van Loon Chairman Group Van Loon

8 Employee Benefits We willen vooral de juiste dingen doen Kris Heyman Director Employee Benefits Wie is het cliënteel van de directie Employee Benefits? Onze missie is het actief bijstaan van Belgische werkgevers bij het ontwerpen, uitvoeren en opvolgen van het Employee Benefits-pakket voor hun werknemers. De directie Employee Benefits richt zich op organisaties vanaf een twintigtal werknemers tot erg grote multinationals. Ook overheidsorganisaties zijn goed vertegenwoordigd in onze cliëntenportefeuille. Voor een goed begrip: Employee Benefits bundelt niet-verplichte verzekeringen en andere werknemersvoorzieningen die onderdeel uitmaken van de arbeidsovereenkomst, maar niet tot de salariële compensaties behoren. Klopt. Onze productportfolio wordt gedomineerd door vier types van regelingen die voorzien in een aanvulling op de sociale zekerheid bij respectievelijk pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid en medische kosten. Wij bieden verzekeringsoplossingen voor elk van deze scenario s. En dit zowel aan werknemers als aan zelfstandigen. Kunt u voor elk bedrijf een Employee Benefits-pakket op maat ontwikkelen? Ja. Werkgevers kunnen zich verzekeren voor de genoemde risico s, maar kunnen net zo goed beslissen om dat niet te doen. Ook een niet-verzekerde benadering is dus mogelijk. Wie een pensioenplan aan zijn werknemers wil aanbieden kan voor een groepsverzekeraar kiezen, maar kan ook een autonoom pensioenfonds oprichten. In beide gevallen schieten we ter hulp. Eigenlijk kan Vanbreda hier drie mogelijke rollen spelen: die van makelaar, die van consultant of die van third party administrator. Vanbreda s historisch meest vertrouwde rol is die van makelaar. Hoe gaat u als makelaar precies te werk? In de rol van makelaar bepalen we in eerste instantie het design in functie van de wensen van de cliënt-werkgever. Vervolgens consulteren we de verzekeringsmarkt om de beste koop te bepalen en plaatsen we het plan bij de uitverkoren verzekeraar, die instaat voor de dagelijkse administratie. Wel zal Vanbreda eventuele problemen oplossen, controles uitvoeren en erover waken dat de regeling up-to-date blijft. Eigenlijk gedragen we ons in dit scenario als een medewerker van de personeelsdienst van onze cliënt.

9 doelgericht Vanbreda s meest gevraagde rol inzake Employee Benefits is tegenwoordig die van TPA, wat staat voor Third Party Administrator. Inderdaad. Hier staan twee zaken centraal: TPA Health Care en EB Communicatie. Wat TPA Health Care betreft, stelden we jaren geleden vast dat hospitalisatieverzekeringen stiefmoederlijk behandeld werden in België. Daarom besloten we om heel de administratie en dienstverlening zelf te gaan dragen met hoge kwaliteitsnormen, wat zeker voor werkgevers met meer dan werknemers een uitstekende zaak is. Vergeet niet dat een hospitalisatieverzekering een van de meest gebruikte verzekeringen is: ruim één op de tien Belgen ligt jaarlijks in het hospitaal. Een optimale dienstverlening is dan ook in het belang van de werknemers en dus ook van hun werkgevers. Als specialist beseffen we dat de EBmaterie soms moeilijk te begrijpen is voor de aangesloten werknemers omdat het een behoorlijk technische materie is. Met ons aanbod EB Communicatie staan we de werkgever bij om het totale EB-pakket in een begrijpelijke taal tot bij de werknemer te brengen. Dit betekent het sluitstuk van een EB-plan omdat niet enkel mooie waarborgen aan de werknemer worden geboden, maar omdat de werkgever er ook zeker van kan zijn dat de werknemer het pakket begrijpt en daardoor echt waardeert. De sterk vergrijzende bevolking wordt een gigantische uitdaging. Absoluut. Het pensioendebat is razend actueel, maar ook inzake hospitalisatieplannen staan we voor grote uitdagingen. Omdat we langer leven, zijn we ook vaker en langduriger ziek. Tegenwoordig kunnen mensen jarenlang met zware ziektes leven. Dat kost veel geld en stelt onze samenleving voor heel wat ethische vraagstukken. Gelukkig kennen we in België nog altijd een sterke sociale zekerheid, maar die solide basis zal verder moeten aangevuld worden met privéverzekeringen. Hoe gaat u doelgericht om met Employee Benefits? We willen zowel effectief als efficiënt handelen, met als enig doel toegevoegde waarde te creëren. Door een open communicatie met onze cliënten te voeren, kennen we hun behoeften beter en kunnen we de juiste dingen doen om de wensen van onze cliënten in te willigen. Onze aanpak wordt volledig doelgericht wanneer we dit doen door de ingezette middelen optimaal aan te wenden, zowel bij de cliënt als bij Vanbreda. Vanbreda slaagt erin om de focus op onze financiële doelstellingen te verzoenen met een professionele en efficiënte afhandeling van de schadeclaims van onze werknemers. Daan Holemans General Manager Compensation, Benefits and International Mobility Total Petrochemicals

10 Hoe profileert Vanbreda zich op de arbeidsmarkt? Onze profilering op de arbeidsmarkt geeft weer wie we echt zijn. Onze employer branding vloeit voort uit onze employee branding. We zijn pragmatisch en spelen kort op de bal. Misschien zijn we niet zo bekend bij het grote publiek op de arbeidsmarkt, maar wie in onze sector actief is weet waarvoor we staan. Uiteraard trachten we ook algemeen aanwezig te zijn via Stepstone, Vacature of Jobat, maar via netwerking en tips van onze eigen medewerkers komen er ook sterke kandidaturen binnen. Elke medewerker is een ambassadeur van Vanbreda Risk & Benefits. Rekrutering is een belangrijke focus voor Human Resources: elk jaar hebben we een stijgend personeelsbestand, over de laatste 10 jaar was dit ruim 50%. mogelijke aandachtspunten naar boven te halen, want daar kan je vervolgens mee aan de slag. Daarom onderzochten we ook of er interne breuklijnen lopen tussen de verschillende profielen. Uiteindelijk bleek van deze eventuele breuklijnen helemaal geen sprake te zijn! Die tevredenheid is misschien ook te danken aan de tijd die jullie investeren in opleiding en vorming. We willen dat onze medewerkers het beste uit zichzelf halen. Door te investeren in opleiding en begeleiding ondersteunen we niet enkel hun persoonlijke ontwikkeling maar verhogen we ook de service voor onze cliënten. Door de vak- en verzekeringskennis van onze medewerkers continu uit te breiden, genieten onze cliënten steeds van de meest recente inzichten en expertise. Human Resources We zoeken geëngageerde doeners Els Van Hoeck Director Human Resources Samen met een extern bureau deed u een tevredenheidsonderzoek bij de medewerkers. Wat stak u ervan op? We leerden dat de perceptie van onze medewerkers over Vanbreda als werkgever zeer sterk aansluit bij onze algemene bedrijfswaarden. Respect, trots en engagement scoren zeer goed, waar we erg blij mee zijn. Ook het sociaal contact en groepsgevoel worden hoog aangeschreven. De gemiddelde score van alle bevraagde organisaties bedraagt 73%. Met Vanbreda zitten we daar ruim over. Uiteraard is het in zo n onderzoek zinvol om ook een aantal Hoe houdt u uw medewerkers fit en gezond? Net zoals we onze medewerkers een Plan B voor hun benefits aanbieden, hebben we een Plan S voor hun sportbeoefening. Een jaar lang konden onze medewerkers hun conditie opvolgen onder professionele begeleiding. Samen hebben we een hoger fitheidsniveau behaald, waardoor Vanbreda zich vandaag officieel een fit bedrijf mag noemen.

11 teamgericht Ook de personeelsevenementen beperken zich niet tot een jaarlijkse receptie. We doen veel, omdat we teamevents belangrijk vinden. Het jaar begint met een Nieuwjaarsdrink, maar we hebben ook een familie-uitstap, een infodag, een quiz, de viering van de jubilarissen en tenslotte onze befaamde verrassingsreceptie, waarbij niet de datum maar wel de locatie en de act voor de verrassing zorgen. Voor deze evenementen mogen we telkens rekenen op een hoge opkomst en daar zijn we erg blij mee. Voor 2015 voorziet Vanbreda opnieuw een groei. Vertaalt zich dat ook in nieuwe aanwervingen? Vanbreda is ook een teamgericht bedrijf. Hoe vertaalt zich dat naar HR? Dit is mijn favoriete waarde. Enkel als we een hecht team vormen, kunnen we de andere bedrijfswaarden ondernemend, doelgericht, cliëntgedreven en degelijk ten volle waarmaken. Persoonlijkheden waarvan we vermoeden dat ze liever soloslim spelen, werven we niet aan. We zoeken geëngageerde doeners die in teamverband onze doelstellingen kunnen verwezenlijken en die hierbij een groot respect voor zowel cliënten als collega s aan de dag leggen. Absoluut. We zijn steeds op zoek naar nieuw talent dat ons team wil versterken. Dat gaat van cliëntbeheerders, claims analysten over software engineers tot account managers. Eind 2014 oversteeg het totaal aantal medewerkers in de Benelux de 550. De groei van ons team loopt gelijk met de omzetgroei; begin 2008 waren we bijvoorbeeld met 375 collega s. SD Worx en Vanbreda Risk & Benefits zijn al jaren cliënt bij elkaar. We houden dit netjes gescheiden, omdat we beiden geloven dat elke onderneming vrij moet kunnen kiezen voor de meest professionele dienstverlener. Steven Van Hoorebeke Gedelegeerd Bestuurder SD Worx

12 Finance & Accounting Vanbreda Risk & Benefits doet het goed. Hoe sterk is de groei precies? De afgelopen tien jaar zijn we voortdurend sterker gegroeid dan de markt. In 2004 haalden we een omzet van 37 miljoen euro, terwijl dat cijfer in 2014 dubbel zo hoog was. Dat komt neer op een jaarlijkse groei op samengestelde basis van maar liefst 8,0%. Hoe verklaart u deze gunstige evolutie? Ons succes danken we niet enkel aan een toename van het aantal cliënten, maar ook aan de groei binnen de bestaande portefeuille. Voor ons is het uitbouwen van langetermijnrelaties met onze cliënten erg belangrijk. De voorbije jaren werd onze autonome groei nog versterkt door het succesvol afronden van een aantal overnames. Verder is Vanbreda een relatief slanke organisatie, met korte beslissingslijnen en een sterk doorgedreven doe-cultuur. De sterke commerciële groei wordt dus ook gedreven door de positieve instelling en loyaliteit van onze medewerkers. We streven ernaar om op een transparante en pragmatische manier met al onze partners om te gaan Koen Dierckx Director Finance & Accounting Krijgt Vanbreda vaak vragen over de solvabiliteit van de verzekeraars waarmee u in zee gaat? Vanuit onze rol van bewaker van de risico s van onze cliënten is samenwerking met solide en solvabele verzekeraars een conditio sine qua non. We hanteren strenge normen voor de beoordeling van de financiële sterkte en draagkracht van de verzekeraars alvorens daar risico s mogen geplaatst worden. Deze interne ratings maken uiteraard het voorwerp uit van een periodieke screening. Wat is de impact van ICT op de dagelijkse werking en rapporteringen? Onze financiële en boekhoudkundige administratie verloopt zeer vlot dankzij een krachtige en performante informaticatoepassing. Maar ook de cliënten zelf genieten mee van onze ICT-ontwikkeling: via onze eservices-toepassing krijgen bedrijven een gepersonaliseerd overzicht van al hun contracten en schadedossiers in diverse verzekeringsdomeinen. Wil Vanbreda die elektronische dienstverlening voor zijn cliënten nog verder uitbreiden? Absoluut. ICT evolueert heel snel en als makelaar en consultant kunnen we niet achterblijven. eservices heeft ondertussen al verschillende upgrades gekregen: onze cliënten kunnen nu ook online hun schadeclaims inbrengen of schadestatistieken raadplegen.

13 Hoe past u de bedrijfswaarde degelijk toe in uw financieel beleid? Binnen Finance & Accounting staat degelijkheid in de eerste plaats voor betrouwbaarheid. Financiële transacties moeten vlekkeloos verlopen en de rapportering van de cijfers moet betrouwbaar zijn. Op dat vlak hebben we een mooie track record. De standaardprocessen zijn onder controle, we kunnen dus meer focussen op onze rol als business partner. In die betekenis heeft degelijkheid ook heel erg te maken met mentale eerlijkheid en openheid naar zowel collega s als naar cliënten en verzekeraars. We streven ernaar om op een transparante, respectvolle en pragmatische manier met al deze partners om te gaan. omzet degelijk omzet in mio euro jaartal RealDolmen realiseert al ruim 10 jaar ICT-projecten voor Vanbreda Risk & Benefits. Het werd een succesverhaal voor beide partijen. Een consequente langetermijnvisie inzake ICT en business, gecombineerd met open en eerlijke communicatie ligt duidelijk aan de basis hiervan. Ann Van Lindt Sales Manager RealDolmen

14 Producten en diensten gewaarborgd inkomen PATRIMONIUM Credit Risks Hospitalisatie Bedrijfsschade Arbeidsongevallen Kunstverzekeringen Schepen Audit PERSONEN Risk Management Brand Motorvoertuigen Rechtsbijstand ABR Milieuaansprakelijkheid Medische kosten AANSPRAKELIJKHEID Machinebreuk Captives CONSULTANCY Overlijden Financial Lines THIRD PARTY ADMINISTRATION Herverzekeringen MAKELAARDIJ

15 België Antwerpen Vanbreda Risk & Benefits Plantin en Moretuslei Antwerpen Tel Hasselt Vanbreda Fryns Verzekeringen Genkersteenweg Hasselt Tel Brussel (ondernemingen) Vanbreda Risk & Benefits Vorstlaan Brussel Tel Leuven Vanbreda Ausloos Verzekeringen Brusselsesteenweg 6/ Herent Tel Brussel (EU-ambtenaren) Vanbreda Risk & Benefits Karel de Grotelaan 1/ Brussel Tel Brasschaat Vanbreda Credinco Credit Risks Miksebaan 236 B Brasschaat Tel Aartselaar Vanbreda Van Paeschen Verzekeringen Antwerpsesteenweg Aartselaar Tel Luxemburg Leudelange Vanbreda & Lang 2-4, rue du Château d Eau L-3364 Leudelange Tel Nederland Rotterdam Vanbreda Risk & Benefits George Hintzenweg AX Rotterdam Tel Amsterdam Vanbreda Risk & Benefits Buitenveldertselaan AB Amsterdam Tel

16 Deze brochure is vervaardigd in juni Actuele gegevens vindt u op onze websites Verantwoordelijke uitgever: Pedro Matthynssens Vanbreda Risk & Benefits FSMA A-R

Een inspirerende partner

Een inspirerende partner Jaarverslag 2009 2 Een inspirerende partner 1900 medewerkers telt SD Worx vandaag. Ongetwijfeld staan sommigen onder hen dicht bij u. Via het kantoor in uw buurt, misschien. Of via het aanbod dat ze voor

Nadere informatie

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Woord vooraf

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com. Woord vooraf Woord vooraf Toen ik drie jaar geleden met mijn opleiding startte, leek het eindwerk mijn uiteindelijke doel. Vandaag is het zover! Dit eindwerk vorm het sluitstuk binnen mijn opleiding als Maatschappelijk

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

Je kan voor niet genoeg risico s verzekerd zijn

Je kan voor niet genoeg risico s verzekerd zijn INSURANCE kmo panel Insurance Je kan voor niet genoeg risico s verzekerd zijn Elke onderneming, elk privépersoon neemt meer risico s dan hij of zij vermoedt. Er duiken altijd wel eens problemen op die

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE WELKE TRENDS BRENGEN ONZE GEZONDHEIDSZORG IN BEWEGING? 2015 HEALTHCARE DE TECHNOLOGIE IS KLAAR. NU MOETEN WE ERVOOR ZORGEN

Nadere informatie

2011-2012 bewust ondernemen

2011-2012 bewust ondernemen 2011-2012 bewust ondernemen Onze sterke resultaten zijn het gevolg van zeer bewust ondernemen! We realiseerden groei in onze drie activiteitenpijlers: Payroll, HR en Tax & Legal. In zo goed als al onze

Nadere informatie

Bedrijfsadvies: met blik vooruit

Bedrijfsadvies: met blik vooruit Het is duidelijk dat de vertrouwde controle over het eigen bezit zaakvoerders ervan weerhoudt om zaken los te laten. Zelfs als zij die stap al zetten, is het nog de vraag of die al dan niet op tijd wordt

Nadere informatie

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY jaarverslag 2014 1 4 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY 2 0 1 4, het jaar van de chemie... tussen landen, tussen mensen INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD...4 2. KERNCIJFERS...8

Nadere informatie

RISK MANAGEMENT 5TIPS VOOR EEN BETER RISICOBEHEER

RISK MANAGEMENT 5TIPS VOOR EEN BETER RISICOBEHEER DEZE BIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE Verzekeringen Audit is zaak van specialisten Informatie Betere controle leidt tot competitief voordeel

Nadere informatie

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram Jaarverslag 2013 Inhoud 4 Woord vooraf 6 Ondernemingsprincipes 7 Kerncijfers 10 Mission statement 12 Activiteiten Niet-Leven 14 Activiteiten Leven 16 Distributie en commerciële werking 19 Andere ondersteunende

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2014. www.keytradebank.be

JAAROVERZICHT 2014. www.keytradebank.be JAAROVERZICHT 2014 www.keytradebank.be Inleiding Geconsolideerde kerncijfers 3 Woord van de Voorzitters 4 Management & Administratie en controleorganen 6 Een coöperatieve bank als aandeelhouder 8 Missie:

Nadere informatie

Een bank in volle groei, samen met G4S.

Een bank in volle groei, samen met G4S. YOU MAGAZINE VOOR KLANTEN EN MEDEWERKERS VAN G4S NUMMER 10 JULI 2014 ALARM- CENTRALE G4S Welkom in één van de meest beveiligde ruimten van G4S. ORION CAMERA- BEWAKING Een klare kijk op de situatie, ieder

Nadere informatie

FINANCE. Een ondernemer moet zijn management team uitbreiden met financiële mensen. De fi nanciële sector kent vele spelers.

FINANCE. Een ondernemer moet zijn management team uitbreiden met financiële mensen. De fi nanciële sector kent vele spelers. Een ondernemer moet zijn management team uitbreiden met financiële mensen Financieel beheer en financiële consultancy staan al geruime tijd onder druk. De implosie van de bancaire wereld in de periode

Nadere informatie

Dialoog. Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren. Geen overname zonder goede voorbereiding Een professionele aanpak loont

Dialoog. Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren. Geen overname zonder goede voorbereiding Een professionele aanpak loont Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financieel Management Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders voorjaar 2008 nr. 2 Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren Geen overname zonder goede

Nadere informatie

o p o p mens e n werk

o p o p mens e n werk 22 Sco A f g i f t e k a n t o o r : An t w e r p e n X E r k e n n i n g : P303742 o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n

Nadere informatie

TOEZICHT EN CERTIFICERING. opinie. column. de kwestie. extra. thema. Jos Dirks: Bestuursmodel kan simpeler en beter. Moeten AFM en DNB fuseren?

TOEZICHT EN CERTIFICERING. opinie. column. de kwestie. extra. thema. Jos Dirks: Bestuursmodel kan simpeler en beter. Moeten AFM en DNB fuseren? JAARGANG 18 - NUMMER 4 - MAGAZINE VAN HET ACTUARIEEL GENOOTSCHAP opinie Jos Dirks: Bestuursmodel kan simpeler en beter column 1984 de kwestie Moeten AFM en DNB fuseren? extra Victor Rod, EIOPA: Organisatie

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK

SC OOP OP MENS EN WERK 13 A F G IF T E K A N T O O R: A N T W E R P E N X E R K E NNING: P 303742 SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR.1113 J U N I - J U L I - A U G U

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 2 1 sharing knowledge Connecting the dots p. 19 Alles is software Johan Lybaert vertelt iets meer over enkele trends

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/juni 2010 Inspelen op een veranderende omgeving RISK MANAGEMENT 5TIPS OM RISICO S TE BEPERKEN Showstoppers Risk

Nadere informatie

Places. to work. Een employer-marketingbureau pleit voor interactief rekruteren. Verantwoordelijken human resources laten in hun kaarten kijken

Places. to work. Een employer-marketingbureau pleit voor interactief rekruteren. Verantwoordelijken human resources laten in hun kaarten kijken dossier Een employer-marketingbureau pleit voor interactief rekruteren shutterstock.com Verantwoordelijken human resources laten in hun kaarten kijken EmployerBranding.indd 1 21/09/10 12:02 2 dossier Social

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS 2 Verandering op C-niveau Impact van optimaal documentbeheer 3 Flexibele financiering Supply Chain Finance: ook voor uw bedrijf? 4-5

Nadere informatie

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be Inhoud I. Ons derde duurzaamheidsverslag II. Realisaties & doelstellingen 2.1 CSR objectieven 2014 2.2 CSR objectieven 2015 2.3 CSR budget 2014 2.4 Cijfers III. Woord van onze CEO 3.1. In memoriam: Professor

Nadere informatie

MERGERS & ACQUISITIONS

MERGERS & ACQUISITIONS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Vertrouwen De basis voor elke fusie of overname WCO Wettelijk kader zorgt voor stabiliteit

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

CREDIT MANAGEMENT VOOR DE GROEI VAN MORGEN MAXIMALISATIE VAN CASH FLOW. Hoe U liquiditeit verhogen. November 2009

CREDIT MANAGEMENT VOOR DE GROEI VAN MORGEN MAXIMALISATIE VAN CASH FLOW. Hoe U liquiditeit verhogen. November 2009 CREDIT MANAGEMENT Hoe U liquiditeit verhogen November 2009 Laattijdige betaling kan leiden tot faillissement Elektronische facturatie kan betalingstermijn verkorten Minister Van Quickenborne ten strijde

Nadere informatie

GETUIGENISSEN PASSWERK

GETUIGENISSEN PASSWERK GETUIGENISSEN In deze brochure hebben we aan aantal van de getuigenissen verzameld die in de voorbije periode werden opgemaakt door onze klanten. Deze klanten hebben elk in hun eigen stijl hun ervaringen

Nadere informatie