Interne transactieverwerking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interne transactieverwerking"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 7 Interne transactieverwerking Inleiding Het afsluiten en verwerken van een transactie in een financieel instrument verloopt volgens een vastgestelde procedure. In deze procedure worden achtereenvolgens de volgende activiteiten uitgevoerd: afsluiten van de transactie, invoeren van de transactiegegevens, autoriseren; verificatie; confirmeren en het geven van settlementinstructies. De afdelingen die deze operationstaken uitvoeren heten soms Operations of Service Centers. In dit boek wordt de universele naam back-office gebruikt. De verwerking van transacties vindt vaak plaats in verschillende computersystemen zoals een dealingsysteem, een front-office systeem, een back-office systeem en een confirmatiematchingsysteem. Fi nan ciële ondernemingen streven ernaar om de informatie-uitwisseling tussen deze systemen zoveel mogelijk automatisch te laten verlopen. Dit wordt stp of straight through processing genoemd. Tijdens verschillende fases in het verwerkingsproces sturen financiële ondernemingen informatie naar andere partijen. Hiervoor maken zij onder andere gebruik van swiftnet, een computernetwerk dat uitsluitend gebruikt wordt voor het versturen van financiële berichten.

2 126 Afwikkeling 7.1 Afsluiten van transacties en vastleggen van transactiegegevens Transacties in financiële instrumenten worden via de telefoon, via dealingsystemen of (electronic) brokers afgesloten. Handelaren mo - gen uitsluitend transacties afsluiten als zij daarvoor geautoriseerd zijn. Autorisatie betekent controle op de rechtmatigheid van een transactie. Een transactie is rechtmatig als de front-officemedewerker binnen zijn bevoegdheden blijft. Dat wil zeggen dat: de front-officemedewerker in het afgesloten instrument mag handelen; hij binnen zijn handelslimieten blijft; hij door de transactie de tegenpartijlimiet niet overschrijdt. Vaak voert een front-officemedewerker voor het afsluiten van een transactie de transactiegegevens in zijn front-officesysteem om vooraf te controleren of de transactie geautoriseerd wordt. De controle op de handelslimiet vindt plaats in het front-officesysteem. De controle op de tegenpartijlimiet vindt plaats in een apart tegenpartijlimietensysteem dat gekoppeld is aan het front-officesysteem. Deze controle wordt pre-trade compliance genoemd. Het is ook belangrijk dat de front-officemedewerker de autorisatie van zijn tegenpartij controleert. Wanneer hij zijn reguliere contactpersoon aan de telefoon heeft, is er niets aan de hand. Maar wanneer deze persoon ziek is, of met vakantie moet de front-officemedewerker controleren of de tijdelijke contactpersoon bevoegd is om transacties af te sluiten. Nadat een transactie is afgesloten, worden de transactiegegevens in het front-officesysteem ingevoerd. Als de transactie telefonisch is afgesloten, gebeurt dit handmatig. Als de transactie via een dealingsysteem is afgesloten, wordt de transactie-informatie via een interface in het front-officesysteem ingelezen. In het front-officesysteem kan een handelaar daarna de marktwaarde en het risico van zijn positie bijhouden.

3 Interne transactieverwerking 127 Als geen pre-trade compliance heeft plaatsgevonden en bij autorisatie achteraf blijkt dat de front-officemedewerker zijn handelslimiet heeft overschreden, moet hij de transactie in principe tegensluiten, tenzij de lijnmanager alsnog toestemming verleent. Als zou blijken dat de tegenpartijlimiet is overschreden, hangt het van de tegenpartij af wat er moet gebeuren. Als de tegenpartij bijvoorbeeld een vermogensbeheerder of een onderneming is, moet de cliëntadviseur achteraf aan de accountmanager toestemming vragen voor deze transactie. Meestal geeft de accoungmanager gehoor aan dit verzoek en hoeft de transactie niet te worden tegengesloten. Van elke transactie moeten de volgende gegevens in het frontoffice systeem worden ingevoerd: de naam van de tegenpartij (counterparty); de soortnaam van het financiële instrument, bij een effect ook de isin code (international securities identification number); of het om een koop of om een verkoop gaat (buy/sale); de valutasoort (currency), vaak door middel van een drieletterige iso-code bijvoorbeeld eur of usd; het bedrag (notional amount, notional) of bedragen (bij fx transacties); de looptijd van het contract (duration); de koers (price of fx rate), de hoogte van de rente (interest rate); bij een rente-instrument: de daycount convention; bij een instrument met een variabele rente: de referentie van variabele rente (bijvoorbeeld euribor); de afsluitdatum (trade date) en de tijd; de naam van de handelaar (trader); de settlementdatum; de settlementinstructies. Financiële ondernemingen leggen in hun systemen zoveel mogelijk gegevens eenmalig vast zodat deze bij elke transactie niet steeds opnieuw ingevoerd hoeven te worden. Deze vaste gegevens worden static data genoemd. Static data van cliënten zijn bijvoorbeeld naw-gegevens, rekeningnummers, standaard settlement instruc-

4 128 Afwikkeling ties (ssi) en, bij vermogensbeheer, mandaatgegevens. Ook van elk nieuw financieel instrument worden static data ingevoerd, zoals bijvoorbeeld de renteberekeningswijze en de valutasoort. Door het gebruikmaken van static data wordt de kans op invoerfouten verkleind. Het invoeren van de static data gebeurt op een aparte unit binnen de back-officeafeling. Financiële ondernemingen maken daarnaast vaak gebruik van raamovereenkomsten. Dit zijn overeenkomsten waarin alle voorwaarden en afspraken staan die gelden voor alle transacties in een bepaald instrument die een financiële onderneming afsluit met een en dezelfde tegenpartij. Telkens wanneer de financiële onderneming een transactie doet met deze tegenpartij verwijst zij naar de raamovereenkomst en zet uitsluitend de specifieke gegevens van de transactie in een apart contract. Voorbeelden van raamovereenkomsten zijn isda Agreement (International Swap Dealers Organisation Agreement): voor rentederivaten, kredietderivaten of equityderivaten; gmsla Agreement (General Master Securities Lending Agreement): voor securities lending transacties; gmra Agreement (General Master Repurchase Agreement): voor repurchase agreements (repo s); ifema (International Foreign Exchange Master Agreement): voor valutatransacties. In raamovereenkomsten worden voor alle contracten die onder de raamovereenkomst vallen onder andere de volgende algemene zaken geregeld: definities met betrekking tot de instrumenten en de afwikkeling; de wetgeving die van toepassing is; in hoeverre bilaterale contracten kunnen worden overgedragen aan andere partijen; wie bevoegd zijn tot het afsluiten van transacties;

5 Interne transactieverwerking 129 welke informatie de partijen aan elkaar moeten verstrekken en met welke frequentie dit moet gebeuren, bijvoorbeeld een lijst van autorisaties van medewerkers. op welke manier transacties geconfirmeerd worden. Vaak wordt naast een raamovereenkomst een apart contract afgesloten waarin bepalingen worden opgenomen die betrekking hebben op het tegenpartijrisico dat beide partijen lopen bij het afsluiten van transacties onder de raamovereenkomst. Deze aparte overeenkomst wordt een credit support annex genoemd (csa). In een csa staan bijvoorbeeld bepalingen over wie verantwoordelijk is voor het vaststellen van de waarde van de wederzijdse vorderingen en verplichtingen (calculation agent), over het wegstrepen van vorderingen tegen verplichtingen (netting), over het verstrekken van onderpand (collateral) en over maatregelen die genomen worden als een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt. 7.2 Verificatie Nadat een deal geautoriseerd is, worden de gegevens van het front-officesysteem naar het back-officesysteem gestuurd. In het back-officesysteem wordt gecontroleerd of alle gegevens van een afgesloten transactie zijn ingevoerd. Dit heet verificatie. Frontofficemedewerkers zijn vaak uitsluitend bezig met het afsluiten van transacties en schenken vaak minder aandacht aan het invoeren van de transactiegegevens. Ook vinden zij het vaak vervelend om aan de tegenpartij informatie te vragen over de afwikkeling van een transactie. Daarom maken zij regelmatig fouten bij het invoeren van de transactiegegevens. Bij eenvoudige financiële instrumenten zoals deposito s, effecten en valutatransacties vindt de verificatie tegenwoordig automatisch plaats in het back-office systeem (stp). Bij meer ingewikkelde instrumenten, zoals rentederivaten en speciale beleggingsproducten, wordt de verificatie vaak nog handmatig uitgevoerd door gespecialiseerde back-officemedewerkers. In dit laatste geval moet de back-office proberen om eventuele fouten te signaleren om de ver-

6 130 Afwikkeling dere verwerking goed te laten verlopen. Daarbij kan een back-officemedewerker de volgende kritische vragen stellen: Lijken de settlement instructies juist? Is er een item niet ingevuld in het invoerscherm? Lijkt er iets vreemds aan de hand met de transactie, bijvoorbeeld: een cliënt sluit een ander instrument dan anders; een cliënt koopt een bepaalde valuta terwijl hij die altijd verkoopt; er wordt een andere broker gebruikt dan normaal gesproken. Is het afgesproken tarief marktconform? De laatstgenoemde controle wordt een reasonability check genoemd. Als het tarief afwijkend lijkt, moet een back-officemedewerker naar de dealer gaan om te controleren of de prijs inderdaad juist is. Omdat steeds meer transacties stp worden verwerkt, is een reasonability check door de back-office niet altijd mogelijk. Bovendien vereist een reasonility check behoorlijke kennis van zaken. Daarom vindt iedere dag een controle op off-market pricing plaats door gespecialiseerde afdelingen: de afdeling Product Control bij banken of Investment Control bij vermogensbeheerders en beheerders van beleggingsfondsen. 7.3 Confirmatie Confirmatie of bevestiging is het afstemmen van de contractgegevens van een transactie met de tegenpartij. De confirmatie moet snel gebeuren zodat eventuele fouten in een vroeg stadium hersteld kunnen worden. Welke procedure gevolgd wordt bij confirmatie is afhankelijk van de soort transactie. Hieronder staan enkele gebruikelijke manieren van confirmeren:

7 Interne transactieverwerking Bij beurstransacties tussen een member en de beurs wordt de transactie direct elektronisch geconfirmeerd via het handelssysteem; 2. Bij transactie tussen twee banken sturen beide elkaar een swift bericht. Deze swift-berichten worden automatisch aangemaakt door de back-officesystemen van de banken. Voorbeelden van swift-confirmatieberichten zijn mt 300 voor valutatransacties (figuur 7.1), mt 320 voor deposito s en mt 340 voor fra s. Als een transactie via een broker is afgesloten, stuurt de broker ter bevestiging een swift-bericht naar beide contractpartijen; 3. Bij een transactie tussen een bank en een cliënt (belegger, vermogensbeheerder, institutionele belegger, onderneming) stuurt de bank meestal een fax of een aan de cliënt. Deze faxen of s worden gemaakt door aparte systemen die worden gevoed door de back-officesystemen; 4. Bij financiele instrumenten die via Markit wire (Swapswire) worden afgesloten, wordt de transactie direct elektronisch geconfirmeerd. Markit wire kan gebruikt worden voor aandelen, aandelenderivaten, kredietderivaten en rentederivaten. Banken zijn wettelijk verplicht om een confirmatie te sturen naar hun tegenpartij. Dat is bijvoorbeeld ook het geval wanneer een cliënt een transactie afsluit via een autodealingsysteem van de bank. Het bevestigings bericht van dit systeem geldt dus niet als confirmatie.

8 132 Afwikkeling Figuur 7.1 Confirmatie door ing van een fx forward met ubs door middel van een swift mt 300 bericht soort informatie swift-format betekenis van de informatie Message header Referentiecode wchz0a1234ingb2a Met behulp van deze code kunnen de matchingsystemen de berichten koppelen swift-code verzender ingbnl2a ing Bank stuurt de confirmatie swift-code ontvanger wchzh80a ubs Zwitserland ontvangt de confirmatie Message text Trade date Handelsdag 22 mei 2009 Value date Settlementdatum 24 augustus 2009 Exchange rate 1,3222 Termijnkoers Currency, amount usd bought Receiving agent bofaus3n ing wil de usd ontvangen op haar dollarrekening bij boa Currency, amount sold eur Receiving agent deutdeff ubs wil de euro s ontvangen op haar eurorekening bij Deutsche Bank Dealing method phon De transactie is per telefoon gesloten

9 Interne transactieverwerking 133 Matching van confirmaties Matchen van confirmaties is het controleren of de uitgestuurde confirmatie door de tegenpartij is geaccepteerd of dat de confirmatie die door een tegenpartij is verstuurd correct is. De manier waarop tegenpartijen op confirmaties moeten reageren is geregeld door middel van onderlinge afspraken. Bij transacties tussen een bank en een cliënt stuurt de bank een confirmatie waarop de cliënt moet reageren. Banken verlangen van hun cliënten vaak dat deze direct per of fax reageren op de door hun gestuurde confirmatie. Als een cliënt niet direct reageert, nemen banken bij fx- en Money Market transacties telefonisch contact op om de transactie te confirmeren. Soms geldt echter ook de afspraak dat als een cliënt aan het eind van de dag niet op een confirmatie heeft gereageerd deze als geaccepteerd wordt beschouwd. Bij transacties tussen twee banken is het gebruikelijk dat beide partijen elkaar een confirmatie sturen. Om deze confirmaties te matchen gebruiken banken aparte systemen. Sommige banken gebruiken een intern matchingsysteem. Andere banken maken gebruik van externe systemen zoals sna, dat wordt beheerd door swift. De matchingsystemen sturen elektronisch de status van de confirmaties naar het back-office systeem. Als de confirmaties overeenkomen, geven matchingsystemen een deal de status matched. Als een confirmatie ontbreekt of niet correspondeert, krijgt deze de status unmatched en komt deze in een queue te staan in het backofficesysteem. Verschillen in confirmaties kunnen betrekking hebben op de settlementinstructies van de transactie of op de transactiegegevens zelf. Bij een verschil in de settlementinstructies moet de back-office contact opnemen met de back-office van de tegenpartij. Als na de controle van de settlementinstructies met de back-office van de tegenpartij blijkt dat er een fout is gemaakt, moet de back-office van de partij die de fout heeft gemaakt deze gegevens wijzigen in zijn back-officesysteem. Hij stuurt daarvan een bevestiging naar de tegenpartij, de transactie krijgt dan alsnog de status matched en kan verder verwerkt worden.

10 134 Afwikkeling Bij een verschil in de transactiegegevens moeten de back-officemedewerkers van beide partijen zo snel mogelijk contact opnemen met hun front-office. Als na controle met de front-office blijkt dat de gegevens fout zijn ingevoerd, moet de front-office de oorspronkelijke transactie in het front-officesysteem cancellen. Hiervoor is toestemming nodig van de lijnmanager. Daarna moet de transactie alsnog correct worden ingevoerd. Vervolgens stuurt de back-office een nieuwe confirmatie naar de tegenpartij. De fout is dan administratief hersteld, maar kan behoorlijke kosten met zich brengen. Voorbeeld Een salesman sluit een transactie af met een corporate client. De salesman begrijpt van de klant dat deze 12,5 mln usd wil verkopen aan de bank. Van de spot dealer krijgt hij een koers van eur/usd 1,2500. De klant gaat akkoord en de salesmen geeft de transactie direct door aan de spot dealer die direct zijn positie sluit door usd 12,5 miljoen te verkopen tegen de marktkoers van eur/usd 1,2500. De salesmen voert de transactie in het front-officesysteem in als een aankoop van usd. Omdat deze informatie correspondeert met de mondelinge informatie die hij van de salesman heeft ontvangen, kan de spot dealer niet vermoeden dat er iets mis is. Nadat de klant de confirmatie heeft teruggestuurd blijkt dat deze geen usd wilde verkopen, maar in plaats daarvan wilde kopen. De dealgegevens in de confirmaties matchen dus niet. De back-officemedewerker gaat naar de salesman en deze komt tot de conclusie dat hij inderdaad de verkeerde deal heeft afgesloten. De salesman cancelt de oorspronkelijke transactie en moet nu alsnog de juiste transactie boeken tegen de oorspronkelijk koers: de bank verkoopt 12,5 mln usd tegen een koers van eur/usd 1,2500. In het positieoverzicht van de handelaar wordt de oorspronkelijk transactie ook gecanceld. Nadat de salesman de transactie opnieuw heeft ingevoerd, heeft de spot dealer een positie waarbij hij twee keer een bedrag van usd 12,5 miljoen heeft verkocht tegen een koers van 1,2500 zonder dat daar een aankoop tegenover staat. De spot dealer heeft dus een shortpositie in dollars met een omvang van

11 Interne transactieverwerking 135 usd 25 mln. Hij heeft daarvoor een bedrag van eur 20 mln ontvangen. Om de shortpositie in te dekken, moet de spot dealer direct usd 25 mln kopen. Als de koers op dat moment eur/usd 1,2400 is, moet hij daarvoor een bedrag van 25 mln / 1,2400 = eur ,32 betalen. Als gevolg van de fout van de salesman verliest de spot dealer dus een bedrag van eur ,32. Dit bedrag verhaalt hij op de salesdesk. In het bovenstaande voorbeeld had de salesman van de eigen bank een fout gemaakt. Als blijkt dat de eigen front-officemedewerker de transactiegegevens goed heeft ingevoerd speelt het bovenstaande zich bij de tegenpartij af. Het komt ook voor dat zowel de eigen front-office als die van de tegenpartij overtuigd zijn dat zij de deal goed hebben ingevoerd. In dat geval moeten zij opnieuw contact met elkaar opnemen om te bepalen wat er werkelijk is afgesproken. Als zij er gedurende dit contact niet uitkomen, moeten zij zo snel mogelijk gebruik maken van de tape die van het gesprek is gemaakt. 7.4 Settlementinstructies Settlement is de uiteindelijke bij- of afboeking van geld en/of effecten uit hoofde van transacties in financiële instrumenten. Settlement vindt plaats bij banken, centrale banken, custodians en central securities depositories of bij een gespecialiseerde settlementinstelling zoals de cls-bank. De datum waarop de settlement plaatsvindt wordt settlementdatum of valutadatum (value date) genoemd. Om een afboekingen te laten plaatsvinden ten laste van de eigen rekening en ten gunste van een andere rekening moet een partij

12 136 Afwikkeling een opdracht geven aan de instelling waar de nostrorekening loopt. Deze opdracht heet een overboekingopdracht of settlementinstructie. Banken sturen overboekingopdrachten via swiftnet. Vermogensbeheerders en beheerders van beleggingsfondsen voeren overboekingopdrachten rechtstreeks in het betaalsystemen van een bank in of van in het systeem van de custodians waar hun rekeningen lopen. Het opstellen van settlementinstructies vindt meestal automatisch plaats in een back-officesysteem. Het versturen van de overboekingopdrachten gebeurt door een aparte betaalafdeling of door een gespecialiseerde groep binnen de back-office. Dit gebeurt pas nadat een transactie door beide partijen is geconfirmeerd en het matchingsysteem de status matched aan deze transactie heeft gegeven. In jargon: nadat deze is vrijgegeven. Omdat banken zelf instellingen zijn waar rekeningen lopen, kan het voorkomen dat een bank uitsluitend een interne overboekingopdracht hoeft te sturen om een transactie te laten settelen. Als een salesmen van een bank bijvoorbeeld een kasgeldlening verstrekt aan een onderneming die een rekening aanhoudt bij diezelfde bank, hoeft de back-office uitsluitend een interne overboekingopdracht te sturen naar de afdeling die de rekeningen van de bank beheert. Deze opdracht luidt dan om de rekening van de onderneming te crediteren en een interne rekening op naam van Financial Markets/ Money Market te debiteren. Settlementinstructies moeten altijd voor een bepaald tijdstip worden verstuurd naar de settlementinstelling. De settlementinstelling moet namelijk nog tijd hebben om de overboekingen uit te voeren zodat het bedrag op de op de juiste valutadatum op de rekening van de begunstigde staat en daarnaast in staat zijn om het bedrag zelf rentedragend uit te zetten. Als dit het geval is, wordt in jargon gesproken van good settlement value. Het uiterste tijdstip waarop settlementinstructies kunnen worden verstuurd om sprake te laten zijn van good settlement value wordt cut-off tijd genoemd. De cutoff tijd voor overboekingen in euro s die via target moeten worden afgewikkeld is bijvoorbeeld uur en voor overboekingen die via Euro1 worden afgewikkeld uur.

13 Interne transactieverwerking Schaduwoverboekingen en reconciliatie Financiële instellingen houden van elke nostrorekening een interne schaduwrekening bij. Op deze schaduwrekeningen verwerken zij alle overboekingen die op de externe rekening plaats moeten vinden. Het back-officesysteem stuurt daarvoor een interne overboekingopdracht naar het systeem waarin de schaduwadministratie wordt bijgehouden. Als een bank bijvoorbeeld een overboeking in usd moet doen, stuurt zij een externe overboekingopdracht naar de dollarcorrespondentbank om de usd-nostrorekening te debiteren en een interne overboekingopdracht naar het eigen rekeningsysteem om de schaduwrekening van deze usd-nostrorekening te debiteren. Als de bank vervolgens een transfer statement ontvangt van de correpondentbank (mt910), kan zij deze vergelijken met de mutatie in de schaduwadministratie. Deze controle wordt reconciliatie genoemd en wordt meestal uitgevoerd door een aparte unit binnen de back-office: operations control Standaard settlementinstructies (ssi) Als een frontoffice medewerker veel transacties afsluit met een bepaalde klant, is het onhandig om bij elke afzonderlijke transactie alle gegevens steeds opnieuw in te voeren. Daarom is het gebruikelijk dat hij met zijn klant afspreekt welke rekeningen gewoonlijk gebruikt moeten worden bij de afwikkeling. Deze instructies worden standaard settlement instructies genoemd, of ssi. ssi behoren tot de static data van een cliënt. Als een front-officemedewerker een transactie afsluit met een cliënt mag hij ervan uitgaan dat deze volgens de ssi afgewikkeld moet worden. Als de cliënt wil dat de overboeking naar een andere rekening plaatsvindt, moet hij dat duidelijk aangeven. Back-office medewerkers moeten alert zijn als sprake is van afwijkende settlementinstructies. Zij moeten dan bij de front-office controleren of de settlementinstructies juist zijn. Als de begunstigde een derde partij is, moeten zij helemaal opletten. In dit geval kan zelfs sprake zijn van fraude.

14 138 Afwikkeling Risico s van settlement Het risico dat een binnenkomende overboeking niet of te laat plaatsvindt heet settlementrisico. Het risico dat een uitgaande overboeking niet of te laat plaatsvindt, heet operationeel risico. Bij effectentransacties en valutatransacties kan settlementrisico vermeden worden door de overboekingen afhankelijk van elkaar te maken. Dat is het geval wanneer een valutatransactie via de cls bank wordt gesetteld (payment versus payment) en wanneer een effectentransactie volgens de dvp conditie (delivery versus payment) wordt afgewikkeld. Een andere manier om het settlementrisico te verminderen is gebruikmaken van payment netting. Dit houdt in dat tegengestelde betalingen die op eenzelfde valutadatum met een en dezelfde partij plaatsvinden uit hoofde van een of meer transacties met elkaar worden gecompenseerd en dat alleen het gesaldeerde bedrag wordt overgeboekt. Voorbeeld Een bank heeft op 13/7/2009 een receiver s renteswap afgesloten met hoofdsom van eur ,-. De vaste rente is vastgesteld op 3% (30/360). De variabele rentecoupon is op basis van 6-maands euribor. In de isda Agreement zijn de partijen overeengekomen dat de vaste couponbetaling genet wordt met een variabele couponbetaling als deze op dezelfde valutadatum vallen. Op 13/1/2010 is het 6-maands euribor voor de couponperiode 15/1/ /7/2010 gefixeerd op 2% (actual/ 360, 181 dagen). De hoogte van de couponbetalingen per 15/7/2010 bedraagt: Vaste rentecoupon 1e jaar: eur 100 mln x 3% x 360/360 = eur ,- Variabele rentecoupon 15/1/ /7/2010: eur 100 mln x 2% x 181/360 = eur ,55

15 Interne transactieverwerking 139 De bank ontvangt op 15/7/2010 het nettobedrag van eur ,45 van de tegenpartij. 7.5 Event calendar Bij een aantal financiële instrumenten vindt niet uitsluitend een overboeking plaats bij of direct na het afsluiten van een transactie, maar vinden ook overboekingen plaats gedurende de looptijd van het contract. Deze overboekingen worden geagendeerd in een event calendar. Dit is een lijst met gebeurtenissen tijdens de looptijd van een contract die om actie van de back-office vragen. Deze lijst wordt vastgelegd in een apart computersysteem. De acties in een event calendar kunnen ook betrekking hebben op refixing van couponrente, periodiek vaststellen of de omvang van onderpand moet worden gewijzigd, uitvoeren of innen van dividendbetalingen of uitvoeren van een vervroegde aflossing. In figuur 7.3 staat een voorbeeld van een event calendar van een interest rate swap. Figuur 7.3 Event calendar van een 3-jaars receiver s interest rate swap die op 13/7/2009 is afgesloten datum event 13/1/2010 Fixeren 6 maands euribor Couponperiode 15/1/ /7/ /1/2010 Betalen variabele coupon Couponperiode 15/7/ /1/ /7/2010 Fixeren 6 maands euribor Couponperiode 15/7/ /1/ /7/2010 Ontvangen saldo vaste coupon 1e jaar en variabele coupon periode 15/1/ / /1/2011 Fixeren 6 maands euribor Couponperiode 17/1/ /7/ /1/2011 Betalen variabele coupon Couponperiode 15/7/ /1/2011

16 140 Afwikkeling 13/7/2011 Fixeren 6 maands euribor Couponperiode 15/7/ /1/ /7/2011 Ontvangen saldo vaste coupon 2e jaar en variabele coupon periode 17/1/ / /1/2012 Fixeren 6 maands euribor Couponperiode 17/1/ /7/ /1/2012 Betalen variabele coupon Couponperiode 15/7/ /1/ /7/2012 Ontvangen saldo vaste coupon 3e jaar en betalen variabele coupon periode 17/1/ / Schematische voorstellingen verwerkingsprocessen In deze paragraaf worden een aantal werkprocessen bij de backoffice beschreven. Eerst worden de verschillende stadia van de verwerking van een fx transactie en van een otc-effectentransactie bij een bank beschreven. Daarna wordt aangegeven hoe de verwerking van een structured product verloopt.

Inhoud. inleiding. Voorwoord 5. Hoofdstuk 1 De afdeling Financial Markets van een bank 17

Inhoud. inleiding. Voorwoord 5. Hoofdstuk 1 De afdeling Financial Markets van een bank 17 Inhoud Voorwoord 5 inleiding Hoofdstuk 1 De afdeling Financial Markets van een bank 17 Inleiding 17 1.1 De taken van de afdeling Financial Markets van een bank 17 1.1.1 Cash management 18 1.1.2 Aantrekken

Nadere informatie

Woningcorporaties & Renterisicomanagement

Woningcorporaties & Renterisicomanagement Aedes Corporatiedag 2012 Woningcorporaties & Renterisicomanagement Rotterdam, World Trade Center 31 mei 2012 Arjan van der Linden Tim Monten Agenda Introductie 5 minuten Renterisico en derivaten 15 minuten

Nadere informatie

Waardering van derivaten

Waardering van derivaten Hoofdstuk 5 Waardering van derivaten Inleiding Van tijd tot tijd moeten financiële instrumenten en dus ook derivaten gewaardeerd worden. Ondernemingen die volgens de IFRS verslaggevingregels rapporteren,

Nadere informatie

Valutaswaps. Drs. R.M. Kieft, RA 1

Valutaswaps. Drs. R.M. Kieft, RA 1 D3002^1 Drs. R.M. Kieft, RA 1 1 Inleiding D3002^ 3 2 Doelstelling D3002^ 3 3 Toepassingsgebieden D3002^ 5 4 Nadere uitwerking D3002^ 6 5 OTC-handel D3002^ 9 6 Conclusies D3002^ 10 7 Literatuur D3002^ 10

Nadere informatie

NIBE-SVV OEFENEXAMEN CASHMANAGEMENT

NIBE-SVV OEFENEXAMEN CASHMANAGEMENT NIBE-SVV OEFENEXAMEN CASHMANAGEMENT 1. Welke van de onderstaande taken valt NIET onder de treasurytaak? A. De registratie van financiële gegevens door middel van een resultatenrekening. B. Het opstellen

Nadere informatie

Single Euro Payments Area. Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK

Single Euro Payments Area. Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK Single Euro Payments Area Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK 1 2 In deze brochure informeren wij u in hoofdlijnen over de gevolgen

Nadere informatie

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen

Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Particulier Algemeen Informatiewijzer Verwerkingsduur en doorlooptijd van overboekingen Doorlooptijd van overboekingen Dit is de tijd die ligt tussen het moment waarop u een overboekingsopdracht verzendt

Nadere informatie

INTERNATIONALE OVERBOEKING PRODUCTINFORMATIE

INTERNATIONALE OVERBOEKING PRODUCTINFORMATIE INTERNATIONALE OVERBOEKING PRODUCTINFORMATIE Wat kunt u verwachten op deze pagina? ICBC Amsterdam biedt u graag de Multi Valuta Rekening aan. De Rekening is kosteloos en geschikt voor Betalen, Sparen,

Nadere informatie

Is uw organisatie al klaar voor EMIR? Zie ook: www.afm.nl/emir

Is uw organisatie al klaar voor EMIR? Zie ook: www.afm.nl/emir Zie ook: www.afm.nl/emir Zoals bekend moet door de invoering van EMIR iedere partij die een derivatencontract heeft gesloten of gaat afsluiten de details van deze transactie rapporteren. De AFM heeft de

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

FX Derivatives. FX Swap. ING Financial Markets

FX Derivatives. FX Swap. ING Financial Markets FX Derivatives FX Swap ING Financial Markets Inhoud Algemene Informatie... 1 Productbeschrijving... 1 Belangrijkste productkenmerken... 1 Voordelen... 2 Risico s... 2 Kosten... 2 Voorbeeld van een FX Swap...

Nadere informatie

Realiseer betere valutakoersen bij uw eigen bank!

Realiseer betere valutakoersen bij uw eigen bank! Strategic Finance Solutions Interest Rate Risk Management Currency Risk Management Februari 2014 ICC White Paper Bedrijven die valutatransacties doen in de contante ( spot ) markt krijgen op het moment

Nadere informatie

EMIR Voorwaarden Over-The-Counter (OTC) derivatentransacties voor ABD en RFD (de "Voorwaarden")

EMIR Voorwaarden Over-The-Counter (OTC) derivatentransacties voor ABD en RFD (de Voorwaarden) EMIR Voorwaarden Over-The-Counter (OTC) derivatentransacties voor ABD en RFD (de "Voorwaarden") 1. INLEIDING EN DEFINITIES 1.1 Deze Voorwaarden zijn een aanvulling op de ABD en/of de RFD. In geval van

Nadere informatie

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties.

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Rabobank Nederland - Trade Services Contactgegevens Aanlevering trade-transacties Voor het aanleveren van transacties kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

FX Derivatives. Forward. ING Financial Markets

FX Derivatives. Forward. ING Financial Markets FX Derivatives Forward ING Financial Markets Inhoud Algemene Informatie... 1 Productbeschrijving... 1 Belangrijkste productkenmerken... 1 Voordelen... 2 Risico s... 2 Kosten... 2 Voorbeeld van een Forward...

Nadere informatie

Putoptie. 1Productinformatie!

Putoptie. 1Productinformatie! Putoptie 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Cylinder. 1Productinformatie!

Cylinder. 1Productinformatie! Cylinder 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FIN September 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FIN 6 3.1 Aanvragen gewenste componenten 6

Nadere informatie

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties.

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Rabobank Nederland - Trade Services Contactgegevens Aanlevering trade-transacties Voor het aanleveren van transacties kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

BROCHURE RENTEDERIVATEN

BROCHURE RENTEDERIVATEN BROCHURE RENTEDERIVATEN In deze brochure legt de AFM de belangrijkste eigenschappen van een rentederivaat uit en zijn vragen opgenomen die u kunt stellen aan uw bank. Deze brochure kunt u gebruiken als

Nadere informatie

Productwijzer. Rentederivaten ( )

Productwijzer. Rentederivaten ( ) Productwijzer Rentederivaten 6.0012.96 (08-01-2009) 1 Rentederivaten Afhankelijk van uw situatie, de marktsituatie en marktverwachtingen kan het voor u bijzonder interessant zijn (of wellicht zelfs noodzakelijk)

Nadere informatie

European Forward Extra

European Forward Extra European Forward Extra 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

Participating Forward

Participating Forward Participating Forward 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA Alert 33 Mei 2014 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt registeraccountants en accountants-administratieconsulenten

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 11. Hoofdstuk 1 Treasury 13

Inhoud. Voorwoord 11. Hoofdstuk 1 Treasury 13 Inhoud Voorwoord 11 Hoofdstuk 1 Treasury 13 1.1 Treasurytaken 13 1.1.1 Cash & liquidity management / Financiering 14 1.1.2 Renterisicobeheer 14 1.1.3 Valutarisicobeheer 15 1.1.4 Beheer van prijsrisico

Nadere informatie

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010

AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options. 23 september 2010 AG8! Derivatentheorie Les3! Swaps & options 23 september 2010 1 Agenda Huiswerk vorige keer Swaps (H7 1 t/m 4) Optie markt (H8) 2 Interest Rate Swaps Een interest rate swap (IRS) is een financieel contract

Nadere informatie

FX Derivatives. Valutaoptie. ING Financial Markets

FX Derivatives. Valutaoptie. ING Financial Markets FX Derivatives Valutaoptie ING Financial Markets Inhoud Algemene Informatie... 1 Productbeschrijving... 1 Belangrijkste productkenmerken... 1 Voordelen... 2 Risico s... 2 Optiepremie... 2 Kosten... 3 Voorbeeld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. hoofdstuk 1 Tarievenoverzicht vermogensbeheer 3. hoofdstuk 2 Gecorrigeerd Startvermogen 6. hoofdstuk 3 Samengestelde benchmark 7

Inhoudsopgave. hoofdstuk 1 Tarievenoverzicht vermogensbeheer 3. hoofdstuk 2 Gecorrigeerd Startvermogen 6. hoofdstuk 3 Samengestelde benchmark 7 Inhoudsopgave hoofdstuk 1 Tarievenoverzicht vermogensbeheer 3 hoofdstuk 2 Gecorrigeerd Startvermogen 6 hoofdstuk 3 Samengestelde benchmark 7 hoofdstuk 4 Handleiding Effectendienstverlening vermogensbeheer

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6. Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit

Nadere informatie

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden November 2015 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso

Nadere informatie

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso

ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso ABN AMRO Voorwaarden SEPA Incasso December 2013 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3. De eisen van de bank 4. Machtiging

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Noordam Vermogensbeheer B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.5 + 0.09 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

Valutatermijntransactie

Valutatermijntransactie Valutatermijntransactie Vooraf zekerheid over betalingen en ontvangsten in vreemde valuta Dit productinformatieblad is bedoeld voor ondernemers die internationaal zaken doen. In het kort leest u hierin

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Renteberekeningen en yield curves 25

Hoofdstuk 2 Renteberekeningen en yield curves 25 Inhoud Voorwoord 13 Hoofdstuk 1 Het afsluiten van transacties 15 1.1 Afsluiten van transacties 15 1.1.1 Beurs 16 1.1.2 Multilateral trading facility 18 1.1.3 De otc-markt 18 1.1.4 Systematisch internaliseren

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren.

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

TARIEVEN EN VOORWAARDEN BEDRIJVEN

TARIEVEN EN VOORWAARDEN BEDRIJVEN TARIEVEN EN VOORWAARDEN BEDRIJVEN Januari 2015 DIENSTEN BESCHIKBAAR OP HET FX4BIZ TREASURER PLATFORM Mogelijkheid om een overdracht naar derden te verzenden. Mogelijkheid om een overdracht van derden te

Nadere informatie

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden Juni 2014 Voorwaarden SEPA Incasso Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Interne organisatie van de afdeling Financial Markets

Inhoudsopgave. 1. Interne organisatie van de afdeling Financial Markets Inhoudsopgave 1. Interne organisatie van de afdeling Financial Markets Front Office 1 Back Office 2 Operations Control 2 Cash Management 2 Brokerage Control 3 Middle Office 3 Veranderingen in de waarde

Nadere informatie

Notitie Rente-instrumenten

Notitie Rente-instrumenten Notitie Rente-instrumenten Referentienummer BCS/Beverwijk Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Traditionele Methoden... 2 3 Rente-instrumenten... 3 3.1 Rentetermijncontracten... 3 3.2 Rente-opties... 4 3.3 Renteswaps...

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

VREEMDE VALUTA DIENSTEN PRODUCTINFORMATIE

VREEMDE VALUTA DIENSTEN PRODUCTINFORMATIE VREEMDE VALUTA DIENSTEN PRODUCTINFORMATIE Wat kunt u verwachten op deze pagina? ICBC Amsterdam biedt u graag de Multi Valuta Rekening aan. De Rekening is kosteloos en geschikt voor Betalen, Sparen, Deposito

Nadere informatie

TARIEVEN EN VOORWAARDEN PARTICULIEREN

TARIEVEN EN VOORWAARDEN PARTICULIEREN TARIEVEN EN VOORWAARDEN PARTICULIEREN Januari 2015 FX4Biz Tarieven en voorwaarden Januari 2015 DIENSTEN BESCHIKBAAR Mogelijkheid om een overdracht naar derden te verzenden Mogelijkheid om een overdracht

Nadere informatie

Deutsche Bank. Valutamanagement bij. Deutsche Bank

Deutsche Bank.  Valutamanagement bij. Deutsche Bank Deutsche Bank www.deutschebank.nl Valutamanagement bij Deutsche Bank Valutamanagement bij Deutsche Bank 1. Waarom is deze brochure belangrijk? In deze brochure geven wij u algemene informatie over valutaproducten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mijn VKB

Algemene Voorwaarden Mijn VKB Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemene Voorwaarden Mijn VKB Artikel 1 Uitleg gebruikte woorden Hieronder leest u wat wij bedoelen met bepaalde woorden die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt:

Nadere informatie

BETAAL REKENING (MULTI VALUTA) PRODUCTINFORMATIE

BETAAL REKENING (MULTI VALUTA) PRODUCTINFORMATIE BETAAL REKENING (MULTI VALUTA) PRODUCTINFORMATIE Wat kunt u verwachten op deze pagina? ICBC Amsterdam biedt u graag de Multi Valuta Rekening aan. De Rekening is kosteloos en geschikt voor Betalen, Sparen,

Nadere informatie

Derivatentransacties van woningcorporaties een introductie. Koen Dessens Financial Risk Management

Derivatentransacties van woningcorporaties een introductie. Koen Dessens Financial Risk Management Derivatentransacties van woningcorporaties een introductie Koen Dessens Financial Risk Management 1 veel voorkomende plain vanilla derivaten 2 veel voorkomende exotics derivaten 3 invloed renteveranderingen

Nadere informatie

Corporate Payment Service (CPS) van Equens Bank specifieke CPS informatie

Corporate Payment Service (CPS) van Equens Bank specifieke CPS informatie Corporate Payment Service (CPS) van Equens Bank specifieke CPS informatie 1 juli 2013 Versie 1.2 Inleiding In het huidige tijdperk kunnen bedrijven betaalopdrachten direct naar Equens sturen in plaats

Nadere informatie

SVP Agency Execution Service. Transparante uitvoering van institutionele orders op vastrentende producten

SVP Agency Execution Service. Transparante uitvoering van institutionele orders op vastrentende producten SVP Agency Execution Service Transparante uitvoering van institutionele orders op vastrentende producten 1 Introductie Een executiedesk begint bij steeds meer beleggers een aparte rol te vervullen als

Nadere informatie

INSTRUCTIE BILL PAYMENT

INSTRUCTIE BILL PAYMENT INSTRUCTIE BILL PAYMENT ALGEMEEN De optie Bill Payment wordt gebruikt voor betalingen naar: 1. de nutsbedrijven (E.B.S., Telesur, S.W.M.). Deze rekeningen zijn door de bank in het Internet Banking Systeem

Nadere informatie

Periode < 5 jaar , ,3 5 jaar < periode < 10 jaar 4 44, ,4 10 jaar < periode < 15 jaar Periode > 15 jaar 1 113, ,0

Periode < 5 jaar , ,3 5 jaar < periode < 10 jaar 4 44, ,4 10 jaar < periode < 15 jaar Periode > 15 jaar 1 113, ,0 J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 24 Verbonden partijen Voor een toelichting op de remuneratie van de leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen wordt verwezen naar noot 23. Er is in het

Nadere informatie

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FIN Augustus 2016 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FIN 6 3.1 Aanvragen benodigde componenten 6

Nadere informatie

Artikel 2 Slotbepalingen Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2 Slotbepalingen Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. 24.9.2015 L 248/45 VERORDENING (EU) 2015/1599 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 10 september 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2015/30) DE RAAD VAN

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden voor Rabo Ipayou 2016

Bijzondere voorwaarden voor Rabo Ipayou 2016 Bijzondere voorwaarden voor Rabo Ipayou 2016 1 Rabo Ipayou: Betaal elkaar direct via je 06 De Rabo Ipayou app is een smartphone app waarmee u een betaling kunt doen door gebruik van een Nederlands 06-nummer

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Handleiding InsideBusiness Payments. Aanpassen betaalopdrachten

Handleiding InsideBusiness Payments. Aanpassen betaalopdrachten Handleiding Aanpassen betaalopdrachten Inleiding Door de omzetting van uw zakelijke betaalrekeningen in vergelijkbare rekeningen vervallen er in bepaalde betaalopdrachten. In deze handleiding kunt u lezen

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank V.O.F. Sequoia Vermogensbeheer

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank V.O.F. Sequoia Vermogensbeheer Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank V.O.F. Sequoia Vermogensbeheer Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.5 + 0.06 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

Voorstel aan Algemeen Bestuur

Voorstel aan Algemeen Bestuur cm Voorstel aan Algemeen Bestuur Datum AB-vergadering 21 december 2012 Nummer: 2012.08985 Voor akkoord Afdeling BO: W.H. Boneschansker Datum 3 december 2012 Paraa Directeur: H.D. Post 3 december 2012 Onderwerp:

Nadere informatie

Uw handelsproces optimaal ingericht. Met onze orderexecutie oplossing

Uw handelsproces optimaal ingericht. Met onze orderexecutie oplossing Uw handelsproces optimaal ingericht Met onze orderexecutie oplossing Wereldwijd handelen via één onafhankelijke partij Uw effectenportefeuille is een dynamisch bezit en verandert regelmatig van samenstelling.

Nadere informatie

ICBC Amsterdam Branch. Internet Bankier Handleiding

ICBC Amsterdam Branch. Internet Bankier Handleiding ICBC Amsterdam Branch Internet Bankier Handleiding Inhoudsopgave Inloggen...3 Functioneel overzicht...6 Rekening Saldi...7 Transactie details...9 Registration accounts transfer...10 External transfer...11

Nadere informatie

Markt: Europa TARGET2-Securities 3 juni 2015 Service: Clearing & Settlement

Markt: Europa TARGET2-Securities 3 juni 2015 Service: Clearing & Settlement Markt: Europa TARGET2-Securities 3 juni 2015 Service: Clearing & Settlement Op 22 juni 2015 gaat de eerste wave van TARGET2-Securities (T2S) live. Vanaf deze datum gaan de CSD s van de landen Italië (Monte

Nadere informatie

Hoe de banken goud verdienen aan de renteswaps die ze u verkopen

Hoe de banken goud verdienen aan de renteswaps die ze u verkopen Hoe de banken goud verdienen aan de renteswaps die ze u verkopen Stel u sluit met uw bank een (her)financieringsovereenkomst met op het oog redelijke kredietopslagen op het Euribor. Echter, de bank verplicht

Nadere informatie

RenteafdekkingonderEMIR & central clearing

RenteafdekkingonderEMIR & central clearing RenteafdekkingonderEMIR & central clearing David van Bragt & Derek Milner Sr. Consultant Investment Solutions & Sr. Portfolio Manager Derivatives & Hedging 27 september 2016 Agenda Een EMIR-proof LDI fonds

Nadere informatie

Overal incasseren met de iphone

Overal incasseren met de iphone Overal incasseren met de iphone De ConCardis epayment App maakt van uw iphone een betaalterminal Afwikkelen van betalingen onderweg: veilig, eenvoudig en overal U wilt girale betalingen mobiel en veilig

Nadere informatie

Voorwaarden debet geld DEGIRO

Voorwaarden debet geld DEGIRO Voorwaarden debet geld DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Kredietregistratie... 4 Artikel 4. Debet geld... 4 Artikel 5. Execution only... 5 Artikel

Nadere informatie

OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht

OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht OXBY zelf beleggen Tarieven- en conditieoverzicht Aandelen / obligaties / warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Provisie 6.50 + 0.10% [min. 10, max. 150] Luxemburg (Eurobonds) Provisie

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT V e r s i o n 2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1.ICBC Pakketten... 3 2.Betaaldiensten... 3 3.Contante transacties aan

Nadere informatie

Factureren in Ariba. Informatiebijeenkomst voor leveranciers. 20 maart 2013. Alexander Vink. 20 maart 2013

Factureren in Ariba. Informatiebijeenkomst voor leveranciers. 20 maart 2013. Alexander Vink. 20 maart 2013 Factureren in Ariba Informatiebijeenkomst voor leveranciers 20 maart 2013 Alexander Vink 20 maart 2013 Agenda 10.00 Ontvangst met koffie 10.15 Ariba implementatie bij Gasunie (Alexander Vink) 10.30 Demonstratie

Nadere informatie

Functionaliteiten Triple Deal Payment Services

Functionaliteiten Triple Deal Payment Services Functionaliteiten Triple Deal Payment Services Per 01.01.2004 Eenvoudige aanmaak en verwerking van betalingen (multi-channel approach) op drie mogelijke manieren. Combinatie is ook mogelijk: o Webmenu-interface

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Duisenburgh Vermogensregie B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Duisenburgh Vermogensregie B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Duisenburgh Vermogensregie B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 8 + 0.10 % (min 10) Obligaties, Structured

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. CSV Formatenboek. Internet Bankieren - CSV Formatenboek 1

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. CSV Formatenboek. Internet Bankieren - CSV Formatenboek 1 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren CSV Formatenboek Internet Bankieren - CSV Formatenboek 1 Inhoudsopgave Rekeningnaam en nummer export 3 Dagafschrift export 4 Betaling en incasso

Nadere informatie

SPAAR EN DEPOSITO (MULTI VALUTA) PRODUCTINFORMATIE

SPAAR EN DEPOSITO (MULTI VALUTA) PRODUCTINFORMATIE SPAAR EN DEPOSITO (MULTI VALUTA) PRODUCTINFORMATIE Wat kunt u verwachten op deze pagina? ICBC Amsterdam biedt u graag de Multi Valuta Rekening aan. De Rekening is kosteloos en geschikt voor Betalen, Sparen,

Nadere informatie

Valutaoptie. Bescherming tegen koersschommelingen. Wat is valutarisico? Wat is een valutaoptie?

Valutaoptie. Bescherming tegen koersschommelingen. Wat is valutarisico? Wat is een valutaoptie? Bescherming tegen koersschommelingen Dit productinformatieblad is bedoeld voor ondernemers die internationaal zaken doen. In het kort leest u hierin wat een valutaoptie is, hoe het werkt en wat de voordelen,

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

Opgave derivaten INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS. HOOFDSTUK 2 DERIVATEN ZONDER BIJSTORTVERPLICHTING 2.1 Overzicht portefeuille

Opgave derivaten INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS. HOOFDSTUK 2 DERIVATEN ZONDER BIJSTORTVERPLICHTING 2.1 Overzicht portefeuille Opgave derivaten INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS HOOFDSTUK 2 DERIVATEN ZONDER BIJSTORTVERPLICHTING 2.1 Overzicht portefeuille HOOFDSTUK 3 DERIVATEN MET BIJSTORTVERPLICHTING 3.1 Overzicht portefeuille

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch. Product Informatieblad. Sparen en Deposito s

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch. Product Informatieblad. Sparen en Deposito s ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch Product Informatieblad Sparen en Deposito s V e r s i o n 2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1. Wat kunt u verwachten?... 3 2. Introductie... 3 3. De Kenmerken... 4 4. Looptijden,

Nadere informatie

Totaal , ,4

Totaal , ,4 J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 Pré des Pêcheurs, Antibes, Frankrijk, winnaar speciale jury prijs EPA 2015 25 Risicomanagement ten aanzien van financiële instrumenten Beleid ten aanzien van financiële risico's

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Specialist Corporate Actions / Analist ABNAMRO Bank, Amsterdam

CURRICULUM VITAE. Specialist Corporate Actions / Analist ABNAMRO Bank, Amsterdam Naam Beschikbaarheid Marcel direct OPLEIDINGEN: 1997 Praktijk Diploma Informatica PDi 1. 1995 Praktijk Diploma Engelse Bedrijfscorrespondentie 1995 NIBE Effecten 1988 Mavo TALEN: Engels in woord en geschrift

Nadere informatie

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf

Tarieven Beleggen. Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Tarieven Beleggen Vermogensadvies, Vermogensbeheer, Zelf Vermogensadvies Vermogensadvies Vast tarief 1.000 Belegd vermogen in beleggings fondsen en garantieproducten met Belegd vermogen in aandelenindextrackers

Nadere informatie

EMTN programma ,07% EUR Schuldschein ,95% EUR EUR

EMTN programma ,07% EUR Schuldschein ,95% EUR EUR 32. Leningen (in EUR 1.000) Aflossing in Rente Valuta Nominaal (in 1.000) Referentie afdekking 2012 2011 XS0171966269 2013 4,38% EUR 175.929 175.848 175.685 XS0399674216 2014 6,63% EUR 370.704 369.885

Nadere informatie

Handleiding. Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling

Handleiding. Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling Handleiding Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten Nadere informatie beleggingsdiensten Beleggingsdiensten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

Valutatermijn- transactiewijzer

Valutatermijn- transactiewijzer Valutatermijn- transactiewijzer U hebt of verwacht betalingen of ontvangsten in vreemde valuta. U loopt dan een mogelijk koersrisico. U kunt dit koersrisico afdekken met een valutatermijntransactie. Of

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Aberfeld Asset Management B.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties,

Nadere informatie

OCI N.V. De wijziging van valuta van USD naar EUR op Euronext Amsterdam zal per 28/08/2013 effectief zijn.

OCI N.V. De wijziging van valuta van USD naar EUR op Euronext Amsterdam zal per 28/08/2013 effectief zijn. CORPORATE EVENT NOTICE: Wijziging van valuta OCI N.V. LOCATIE: Amsterdam NOTICE: AMS_20130821_03887_EUR DATUM: 21/08/2013 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM Verwijzend naar het persbericht van 21 /08 /2013 van

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 31.10.2003 L 283/81 EUROPESE CENTRALE BANK RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 23 oktober 2003 voor transacties van deelnemende lidstaten met hun werksaldi in buitenlandse valuta's ingevolge artikel

Nadere informatie

Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940

Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 MT940 ALGEMEEN.... 3 MT940 EXPORT FILE... 3 AUTOMATISCHE KOPPELING... 4 WELKE BOEKHOUDSYSTEMEN?... 4 SPECIFICATIES MT940 EXPORT...

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

Markt: Algemeen 21 juli 2015 Service: Clearing & Settlement

Markt: Algemeen 21 juli 2015 Service: Clearing & Settlement Markt: Algemeen 21 juli 2015 Service: Clearing & Settlement Op 3 juni 2015 hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen in het proces van KAS BANK met betrekking tot partial settlements. Deze berichtgeving

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Today s Beheer Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Amsterdam, Brussel, Parijs, Lissabon) Provisie 5.50 + 0.09 % (minimum 10.00) Obligaties, Structured products

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 8 + 0.1 % (min 10) Obligaties, Structured products (OTC) Tarief 25 + 0.25

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Sequoia Vermogensbeheer N.V.

Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Sequoia Vermogensbeheer N.V. Tarieven- en conditieoverzicht BinckBank N.V. Sequoia Vermogensbeheer N.V. Aandelen/obligaties/warrants Euronext (Nederland, België, Frankrijk, Portugal) Tarief 5.50 + 0.06 % (min 10, max 150) Obligaties,

Nadere informatie

2.1 Consument houdt bij Aangeslotene onder meer een dollarrekening aan.

2.1 Consument houdt bij Aangeslotene onder meer een dollarrekening aan. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 154 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren G.J.P. Okkema en prof. drs. A.D. Bac RA) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

Handleiding Internet Beleggen

Handleiding Internet Beleggen Particulier Beleggen Handleiding Internet Beleggen 1 Inleiding In deze handleiding vindt u alle informatie over Doelbeleggen en de werking van het online beleggingsplatform op (Zakelijk) Internet Bankieren.

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

DEBIT CARD PRODUCTINFORMATIE

DEBIT CARD PRODUCTINFORMATIE DEBIT CARD PRODUCTINFORMATIE Wat kunt u verwachten op deze pagina? ICBC Amsterdam biedt u graag de Multi Valuta Rekening aan. De Rekening is kosteloos en geschikt voor Betalen, Sparen, Deposito s, Internationale

Nadere informatie

Tarieven ABN AMRO Fondsadvies

Tarieven ABN AMRO Fondsadvies Tarieven ABN AMRO Fondsadvies Alle tarieven per 10 december 2010 Beleggen met advies van ABN AMRO. Beleggingsfondsen ABN AMRO girale beleggingsrekening Vestiging of 0900-92 15 met advies 0900-92 15 zonder

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving onderhandse derivatenmarkt belast ook niet-financiële partijen

Nieuwe regelgeving onderhandse derivatenmarkt belast ook niet-financiële partijen Nieuwe regelgeving onderhandse derivatenmarkt belast ook niet-financiële partijen De evaluatie van de kredietcrisis heeft vorm gekregen in nieuwe regelgevingen met betrekking tot over-the-counter derivaten

Nadere informatie

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar

Handleiding Maestro. door Patricia Sturm 29 september Versie 1.1 Openbaar Handleiding Maestro door Patricia Sturm 29 september 2016 Versie 1.1 Openbaar Inhoud 1. Introductie... 3 2. Maestro... 4 2.1. Verloop van een Maestro betaling... 4 2.1.1. Autorisatie middels 3D Secure...

Nadere informatie