Due Diligence Vragenlijst QTR Fund (XL) 1 mei 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Due Diligence Vragenlijst QTR Fund (XL) 1 mei 2013"

Transcriptie

1 1

2 2

3 QTRFUNDENQTRFUNDXL Deze due diligence vragenlijst heeft betrekking op twee fondsen: het QTR Fund en het QTR Fund XL. Binnen beide fondsen worden dezelfde handelssystemen toegepast. Het QTR Fund XL neemt daarbij tot 200% meer risico in vergelijking met het QTR Fund. De fondsen zijn separate juridische entiteiten. Informatieoverdebeheerder Contactinformatie Bedrijfsnaam: Adres: QTR Invest B.V. Science Park 400, 1098 XH Amsterdam Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) Contactpersoon: Functie: Menno Dreischor Managing Partner Telefoon: +31 (0) Bedrijf Korte geschiedenis van de Beheerder: Rechtsvorm: Statutaire zetel: Nevenvestigingen: Wettelijk toezicht: Voorafgaand aan het oprichten van QTR Invest B.V., hielden Henk-Jan Ramaker, Eric van Sprang en Menno Dreischor zich via hun bedrijf TIPb bezig met het adviseren van chemische- en (bio)farmaceutische bedrijven op het gebied van data-analyse. Hun expertise in het analyseren van procesdata bleek ook goed toepasbaar in de financiële wereld. Dit leidde in 2004 tot de ontwikkeling van de eerste handelsalgoritmen. In 2008 besloot Bas Nagtzaam, op dat moment hedge fund analist, tezamen met het drietal de systemen door te ontwikkelen. De resultaten van hun eigen handel met de systemen was zo goed, dat ze besloten om de systemen in een fonds aan te bieden aan beleggers. Besloten Vennootschap Amsterdam Geen. Het QTR Fund en QTR Fund XL maken gebruik van een vrijstelling binnen de Wet op het Financieel Toezicht op basis van een minimum deelname van EUR De fondsen staan zodoende niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De Nederlandsche Bank (DNB).

4 Compliance Wie is verantwoordelijk voor compliance? Zijn er potentiële belangenverstrengelingen? Heeft de fondsmanager relaties met betrokken partijen die mogelijk van invloed zijn? Wie zijn is de accountant van het fonds? Zijn de fondsmanager of de directie daarvan ooit in aanraking geweest met justitie of lopen er momenteel juridische procedures? Wat is de regeling met betrekking tot privé beleggingstransacties? Zijn directieleden betrokken bij andere zakelijke activiteiten? Zo ja, hoeveel tijd besteden zij hieraan? Menno Dreischor BDO Audit & Assurance B.V. Transacties dienen, voorafgaand aan de executie, schriftelijk te worden gemeld bij de Compliance Officer. Deze beoordeelt de aanvaardbaarheid van de transacties. Indien binnen het QTR Fund eenzelfde of sterk gelijkende positie wordt ingenomen, dan dient de medewerker het fonds te vergoeden indien deze een betere prijs heeft verkregen dan het fonds (prijsverschil vermenigvuldigt met het aantal effecten). Henk-Jan Ramaker, Eric van Sprang en Menno Dreischor zijn managing partners van hun bedrijf, TIPb. Dit bedrijf adviseert (bio)farmaceutische en chemische bedrijven op het gebied van data analyse ten behoeve van procesverbetering. Ten tijde van het verschijnen van deze Due Diligence Vragenlijst besteden zij circa 50% van hun tijd aan TIPb en 50% aan QTR Invest. Naarmate het fonds groeit, zullen zij een groter deel van hun tijd aan het QTR Fund besteden. 4 Organisatie van de Beheerder Hoeveel personeelsleden heeft de Beheerder? Wat is de juridische structuur van de Beheerder en welke rol spelen de aandeelhouders van de Beheerder? Verdeling van aandelen: QTR Invest B.V. telt drie managing partners. De Beheerder, QTR Invest B.V., is een Besloten Vennootschap. De drie aandeelhouders werken allen voor deze B.V. De drie managing partners zijn evenredig aandeelhouder van QTR Invest B.V., via hun houdstermaatschappijen: HJR Investment & Consulting B.V. (33⅓%); EVS Investment & Consulting B.V. (33⅓%); MWD Investment & Consulting B.V. (33⅓%).

5 Curriculum Vitae van de managing partners van QTR Invest B.V.: Dr. ir. Henk-Jan Ramaker Henk-Jan studeerde petroleumtechniek aan de HTS en aansluitend Chemische Technologie aan de Universiteit van Amsterdam en Procestechniek aan de Technische Universiteit van Twente. Hij promoveerde vervolgens binnen de vakgroep Procesanalyse & Chemometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Tezamen met Eric van Sprang startte hij in 2004 zijn eigen bedrijf, dat (bio)farmaceutische- en chemische bedrijven adviseert en ondersteunt op gebied van multivariate data-analyse. De hierbij gebruikte expertise bleek ook zeer goed toepasbaar op de beurs. Om deze reden groeide de ontwikkeling van handelsmodellen uit tot de belangrijkste activiteit. Dr. ir. Eric van Sprang Eric studeerde Analytische Procesinstrumentatie aan de Hogeschool Rotterdam en aansluitend Chemische Technologie aan de Universiteit van Amsterdam. In dezelfde periode volgde hij de opleiding Procestechniek aan de Technische Universiteit van Twente. Eric promoveerde vervolgens binnen de vakgroep Procesanalyse & Chemometrie aan de Universiteit van Amsterdam. 5 Dr. Menno Dreischor Menno studeerde scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op het vakgebied van polymeerfysica. Menno sloot zich in 2005 aan bij het bedrijf van Henk-Jan en Eric. Hij deelde hun passie voor handelssystemen en ontpopte zich al snel tot het creatieve brein van enkele systemen. Hoeveel medewerkers kunnen worden beschouwd beleggingsprofessionals? Hoeveel jaar ervaring hebben de managing partners van de fondsmanager? Welk deel daarvan is ontstaan binnen het bedrijf en welk deel daarvoor? Is er verloop geweest in het personeel van QTR Invest B.V.? Zijn derde partijen (bv. marketing organisaties of consultants) betrokken bij het vermarkten van het fonds? Referenties van de managing partners: Alle drie de managing partners kunnen worden beschouwd als beleggingsprofessionals. De gemiddelde professionele ervaring van de managing partners is zes jaar. De ervaring is opgedaan binnen QTR Invest. Ja, Bas Nagtzaam, een van de medeoprichters, heeft QTR Invest B.V. per 1 oktober 2012 verlaten. Bij aanvang van het QTR Fund (XL) wordt geen gebruik gemaakt van marketingorganisaties. In een later stadium is dit wel mogelijk. De Beheerder zal hiervoor zelf de kosten dragen. Referenties van de managing partners van QTR Invest B.V. zijn op aanvraag beschikbaar.

6 Fondsinformatie Algemene informatie Naam: Adres: Juridische structuur: Fiscale structuur: Datum van oprichting QTR Fund: Datum van oprichting QTR Fund XL: Is het fonds beursgenoteerd? QTR Fund (XL) Science Park XH Amsterdam Besloten fonds voor gemene rekening Fiscaal transparant 1 september februari 2011 Kosten Vaste managementvergoeding aan QTR Invest B.V.: Geen. Administratievergoeding aan CONFIDION Breda B.V.: Vermogen onder beheer Basispunten < EUR 15 miljoen 50 EUR 15 to 75 miljoen 15 EUR 75 to 150 miljoen 9 > EUR 150 miljoen 6 6 Bewaarvergoeding aan ANT Trust: Deze vergoedingstructuur geldt voor het totale vermogen van fondsen die QTR Invest beheert. Op de datum zoals vermeld op de voorkant van deze Due Diligence Vragenlijst beheert QTR Invest twee fondsen: QTR Fund en QTR Fund XL. De administrateur hanteert geen minimumvergoeding. Vermogen onder beheer Basispunten < EUR 25 miljoen 10 > EUR 25 miljoen 5 Prestatievergoeding: High water mark: Aankoopkosten: Verkoopkosten: Overige kosten: Hierbij geldt een minimum van EUR per jaar voor het QTR Fund en per jaar voor het QTR Fund XL. 20%, te berekenen en te betalen op maandbasis. Ja. Geen. Geen. Geen.

7 7 Welke kosten worden gedragen door het fonds? Wat is de Total Expense Ratio? Wordt er een equalization 1 methode toegepast? Worden vergoedingen aan QTR Invest B.V. gedeeld met derde partijen? Zijn er investeerders die korting hebben gekregen? De beheerder van het QTR Fund (XL) draagt zijn eigen kosten, zoals salarissen, kantoorhuur en communicatiekosten. Operationele kosten die voortvloeien uit het fonds worden gedragen door het fonds zelf. Dit zijn onder andere kosten met betrekking tot juridisch advies, accountantscontrole, transactiekosten, administratie en bewaring. Kosten van oprichting van het fonds (EUR voor het QTR Fund en EUR 911 voor het QTR Fund XL) worden eveneens gedragen door het fonds. Deze kosten worden over 60 maanden afgeschreven. De Total Expense Ratio (TER) drukt alle vaste kosten van het fonds uit ten opzichte van het fondsvermogen. Performance fee, een variabele kostenpost, wordt in deze ratio niet meegenomen. Bij een fondsomvang van EUR 10 miljoen zal de TER circa 1% bedragen. In 2011 bedroeg de TER van het QTR Fund exclusief performance fee 1,82%. Bij aanvang van het fonds is geen equalization toegepast, maar de fondsmanager behoudt zich het recht voor dit op een later tijdstip in te voeren. In dit geval wordt maandelijks een nieuwe participatieklasse geïntroduceerd. Ja, QTR Invest werkt samen met een beperkt aantal cliënt remisiers. Investeerders die zich bereid hebben getoond vanaf oprichting in het fonds te willen participeren hebben een korting ontvangen. Deze korting is van toepassing op de te betalen prestatievergoeding aan QTR Invest B.V. Liquiditeit Minimale investering QTR Fund: EUR Minimale investering QTR Fund XL: EUR Minimale vervolgstorting QTR Fund: EUR Minimale vervolgstorting QTR Fund XL: EUR Minimale onttrekking: EUR Aankoopfrequentie: Verkoopfrequentie: Opzegtermijn: Terugbetaling na verkoop: Maandelijks op de eerste kalenderdag van de maand. Maandelijks op de eerste kalenderdag van de maand. 10 werkdagen. Binnen 20 werkdagen. 1 Middels zogenaamde equalization wordt voorkomen dat er een oneerlijke verdeling van rendementen ontstaat tussen participanten. Indien een participant instapt tegen een koers die een stuk lager is dan de high water mark dan betaalt deze belegger tot het bereiken van de high water mark geen prestatievergoeding, terwijl een investeerder die al langer deelneemt bij de initiële stijging tot de high water mark deze performance fee wel heeft betaald. Een equalization methode zorgt ervoor dat participanten op individuele basis een prestatievergoeding betalen.

8 Is er een lock-up 2 periode? Is er een redemption gate 3? Kunnen participaties onderhands worden getransfereerd? Het QTR Fund kent geen lock-up periode. Onvoorziene gebeurtenissen daargelaten (bijvoorbeeld het niet opengaan van beurzen) kent het QTR Fund geen redemption gate. Nee Administrateur Naam: Adres: CONFIDON Administration Services Postbus HX Breda Contactpersoon: Telefoonnummer: Jacco van Herwaarden Duur van de relatie: Aangegaan in Accountant Naam: Adres: Contactpersoon: Telefoonnummer: BDO Audit & Assurance B.V. Schipholpoort MA Haarlem Jeroen Brak Duur van de relatie: Aangegaan in 2009 Bewaarder Naam: Stichting Custodian QTR Fund (XL), bestuurt door N.V. Nederlands Administratie en Trustkantoor (ANT-Trust) Adres: Postbus GB Amsterdam Contactpersoon: Telefoonnummer: Hans Keizer Duur van de relatie: Aangegaan in Een lock-up periode betekent dat een participant minimaal een bepaalde periode geïnvesteerd dient te blijven. 3 een redemption gate is een bepaald maximum bedrag dat op enig moment aan het fonds onttrokken mag worden. Leggen alle participanten tezamen voor een groter bedrag aan verkooporders in dan de redemption gate, dan zullen zij slechts een deel van hun inleg terugkrijgen en minimaal een maand moeten wachten.

9 Bank en Broker Bank Broker Deutsche Bank Nederland N.V. Interactive Brokers Fondsgegevens Fondsvermogen Wat is het fondsvermogen? Wat is het totale vermogen onder beheer van de manager en hoe is dit gegroeid? QTR Fund op : EUR 1,3 miljoen. QTR Fund XL op : EUR 0,5 miljoen. Bij de start van het eerste fonds (QTR Fund), in september 2009, bedroeg het (totale) fondsvermogen EUR Op was dit aangegroeid tot EUR 1,8 miljoen. Capaciteit 9 Wat is de maximale capaciteit van het QTR Fund? Binnen welke tijd wordt verwacht deze capaciteit te bereiken? Welke actie wordt ondernomen indien deze grens wordt bereikt? Wat is het effect van een plotselinge stijging in vermogen onder beheer op de administratieve organisatie? Uitvoerige simulaties tonen aan dat de huidige systemen van het QTR Fund tot circa EUR 50 miljoen geen problemen zullen ondervinden ten aanzien van schaalgrootte van de orders. QTR Invest B.V. verwacht niet dat deze EUR 50 miljoen op korte termijn bereikt zal zijn.. Momenteel doet de Beheerder veel onderzoek naar het opschalen van de systemen. De verwachting is dat verdere ontwikkeling van executiealgoritmen en het toepassen van de systemen op nieuwe markten op termijn leidt tot een grotere capaciteit van de systemen. Indien de resultaten van dit continue onderzoek niet het gewenste resultaat hebben, dan zal het fonds bij een vermogen van EUR 50 miljoen sluiten voor nieuwe participanten. De organisatie zal hierdoor slechts beperkt worden beïnvloed, aangezien de financiële en participantenadministratie zijn uitbesteed. Omdat ook de systemen volledig automatisch handelen, worden geen problemen verwacht bij een plotselinge toename van vermogen tot de grens van EUR 50 miljoen. Onttrekkingen Wat zijn de grootste onttrekkingen van participanten sinds oprichting van het fonds? De grootste onttrekking van één participant was EUR 0,5 miljoen. Investering van het management team Hoeveel hebben de partners van QTR Invest B.V. zelf geïnvesteerd? De drie managers van QTR Invest B.V. hebben een significant deel van hun vrij beschikbare middelen geïnvesteerd in de fondsen van QTR Invest B.V.

10 Heeft het management team een deel van zijn investering ooit verkocht? Tegen welke voorwaarden investeren de managing partners van QTR Invest? Managing Partners investeren in het QTR Fund (XL) tegen de standaardvoorwaarden. Onttrekkingen van 30% of meer op jaarbasis van een van de managing partners worden gemeld op de website van de beheerder. Prestaties Historische prestaties sinds oprichting: Zijn er factoren geweest die de historische prestaties significant hebben beïnvloed? Worden de rendementen door een accountant gecontroleerd? Het gemiddelde rendement per jaar, gemeten over de backtest, de pre-fund fase en de fondshistorie ( ), bedraagt circa 15% per jaar voor het QTR Fund en circa 25% voor het QTR Fund XL. Voor wekelijkse updates van rendementen, ga naar de website en klik op prestaties. Ja. Drawdowns Wat zijn de 5 grootste drawdowns over de gehele historie en hoeveel tijd was nodig om daarvan te herstellen? De vijf grootste drawdowns van het QTR Fund (inclusief back-test): (1) Mei 2009 Februari 2010: -15,33%. Herstelperiode: 5 maanden. (2) September Februari 2010: -13,11%. Herstelperiode: 5 maanden. (3) December 2007 februari 2008: -11,18%. Herstelperiode: 2 maanden. (4) November 2001 januari 2002: -10,16%. Herstelperiode: 1 maand. (5) Mei Augustus 2011: -9,47%. Fonds was per februari 2013 (18 maanden) nog herstellende. 10 Het QTR Fund XL heeft sinds oprichting ten tijde van dit schrijven de volgende twee drawdown periode gekend: (1) Mei Juli 2012: -14,54%. Fonds was per februari 2013 (8 maanden) nog herstellende. (2) Februari 2011: -4,00%. Herstelperiode: 3 maanden.

11 Hoeveel drawdowns van 5% of meer hebben de laatste 12 maanden plaatsgehad en hoeveel tijd was nodig om daarvan te herstellen? Beide fondsen zijn ten tijde van dit schrijven bezig met een historisch langdurige herstelperiode waarbij de drawdowns respectievelijk 13,11 voor QTR Fund en 14,54% voor QTR Fund XL waren. Manager track record Hoeveel fondsen of andere rekeningen beheert QTR Invest? Wat zijn de kosten van de broker, administrateur, bewaarder en accountant uitgedrukt als percentage van het fondsvermogen? QTR Invest beheert twee fondsen: het QTR Fund en het QTR Fund XL. Broker: ongeveer 2.5% (hoofdzakelijk transactiekosten). Administrateur: 50bp ofwel 0,50%. Bewaarder: 10bp ofwel 0,10% met een minimum van euro per jaar. Accountant: De accountant wordt betaald op basis van het aantal besteedde uren, in 2011 kwam dit uit op 0,40% van het fondsvermogen. Dit percentage daalt naarmate het fondsvermogen stijgt. 11 Strategie Omschrijf de strategie van het fonds. In welke instrumenten wordt gehandeld? QTR Invest past in eigen beheer ontwikkelde, volledig geautomatiseerde handelssystemen toe op diverse liquide futuresmarkten. Deze systemen zijn gebaseerd op diverse wiskundige modellen die op de korte termijn prijzen voorspellen. Hiertoe gebruiken de systemen historische data. De systemen nemen dagelijks posities in op basis van de voorspellingen van de wiskundige modellen. Tegelijkertijd worden de systemen voor risico- en moneymanagement toegepast. Sinds mei 2012 worden twee verschillende strategieën toegepast op een fiftyfifty basis, te weten Quantitative Mean Reversion (QMR) en Quantitative Tactical Asset Allocation (QTAA). Beide strategieën worden nader beschreven op de website Tot mei 2012 werd alleen de QMR strategie toegepast. Hierop zijn ook de back-test rendementen gebaseerd. Op de datum zoals vermeld op de voorkant van deze Due Diligence Vragenlijst, wordt in futures en Exchange Traded Funds (ETFs) of trackers gehandeld.

12 Hoeveel leverage wordt gebruikt? QTR Fund Normaliter wordt circa 15% van het totale fondsvermogen gebruikt voor margin verplichtingen voor futurescontracten. Het overige deel wordt cash aangehouden en deels geïnvesteerd in geldmarktfondsen. Momenteel is de maximale leverage uit hoofde van futures 200%. QTR Fund XL Normaliter wordt circa 30% van het totale fondsvermogen gebruikt voor margin verplichtingen voor futurescontracten. Het overige deel wordt cash aangehouden en deels geïnvesteerd in geldmarktfondsen. Momenteel is de maximale leverage uit hoofde van futures 300%. In de toekomst is het echter mogelijk dat nieuwe systemen gebruik maken van meer leverage. Gedetailleerde beschrijving van de handelsstrategie: Quantitative Mean Reversion (QMR) Beurzen hebben vaak de neiging om zowel naar boven als naar beneden te overdrijven. De irrationele belegger wordt vaak meegesleurd in deze bewegingen. Dit leidt meestal tot teleurstellende resultaten. QTR Invest maakt juist gebruik van dit gedrag van beleggers en dat kan maar op één manier: door de irrationele mens te vervangen door een computer. Binnen het QTR Fund wordt daarom gebruik gemaakt van volautomatische handelssystemen. Deze systemen zijn het resultaat van jarenlang onderzoek door drie gepromoveerde wetenschappers. 12 Alle systemen tezamen zijn gebundeld in het QTR Fund. De systemen richten zich op de korte termijn: posities worden ingenomen voor maximaal 24 uur. Het QTR Fund handelt enkel op liquide markten, met een voorkeur voor futures markten. De systemen die het fonds gebruikt, correleren laag met elkaar. Bovendien wordt ieder systeem toegepast op meerdere markten. Zodoende worden risico's gespreid. De doelstelling van het fonds is het behalen van absolute rendementen: altijd positief, ongeacht de richting van obligatie- en aandelenmarkten. De systemen van het QTR Fund maken gebruik van het feit dat er iedere dag in grofweg drie verschillende tijdzones wordt gehandeld. Van 1 uur 's nachts tot 9 uur 's ochtends wordt er gehandeld in Azië. Vervolgens zijn de Europese beurzen geopend van 9 uur tot half 6 's avonds. Ondertussen zijn dan om half 4 de Amerikaanse beurzen opengegaan en deze sluiten om 10 uur 's avonds.

13 Grote aandelenindices, zoals de Japanse Nikkei en de Amerikaanse Dow Jones, vertonen vaak een hoge mate van samenhang. Deze beurzen zijn echter niet op hetzelfde moment geopend. Daarom moeten handelaren op de Japanse beurs direct bij opening van de beurs de resultaten van Amerikaanse beurzen verwerken. Bovendien is de samenhang tussen de Nikkei en Dow Jones groot, maar nooit 100%. De Nikkei-index bevat immers hele andere bedrijven dan de Dow Jones. Zo ontstaat er een complexe en dynamische samenloop van wereldwijde prijsontwikkelingen. 13 De systemen van het QTR Fund zijn in staat inefficiënties op te sporen in deze wereldwijde prijsontwikkelingen. Hiertoe maken zij voornamelijk gebruik van 'mean reversion' en 'trend following' modellen. 'Mean reversion' modellen veronderstellen dat koersen op een zekere termijn terugkeren naar een langlopend gemiddelde. 'Trend following' modellen gaan er vanuit dat koersen voor langere tijd in één richting bewegen. Quantitative Tactical Asset Allocation (QTAA) De wereldeconomie vertoont cyclisch gedrag. Dit gedrag gaat soms gepaard met stevige opgaande ( boom ) en neerwaartse bewegingen ( bust ) van een economie. Afhankelijk van de deze bewegingen doen sommige beleggingscategorieën het goed, terwijl andere juist slecht presteren. Quantitative Tactical Asset Allocation is een actieve beleggingsstrategie die continue de beleggingscategorieën in een portfolio herbalanceert. Hierbij zijn timing & selectie van cruciaal belang om te profiteren van sterke beleggingscategorieën en zwakke of risicovolle beleggingscategorieën te vermijden. De QTR fondsen maken gebruik van kwantitatieve modellen om de sterke van de zwakke/risicovolle beleggingscategorieën te onderscheiden. Deze strategie heeft de naam Quantitative Tactical Asset Allocation gekregen, ofwel QTAA. Binnen de QTAA strategie wordt gehandeld in zeer liquide ETFs ofwel beursverhandelde fondsen. Deze ETFs zijn veelal indextrackers die een onderliggende beursindex of beleggingscategorie proberen te reproduceren tegen lage kosten. Iedere maand worden uit een brede portfolio van

14 ETFs een selectie gekozen waarin wordt belegd. Deze selectie wordt gemaakt uit de volgende beleggingscategorieën: aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, vastgoed, grondstoffen en cash, verspreid over verschillende werelddelen. Op het moment dat geen enkele beleggingscategorie voldoende kansen biedt, zal het QTAA systeem volledig in cash gaan. Dit voorkomt onnodige grote verliezen ten tijde van crises. Wat is de filosofie van QTR Invest? Onze basisfilosofie is dat markten inefficiënt zijn en dat diepgaande, wetenschappelijke analyse van de markten deze inefficiënties kan kwantificeren. Dit is de basis voor de ontwikkeling van winstgevende handelssystemen. Deze zijn gebaseerd op wiskundige algoritmen die zijn afgeleid van historische beursdata. Met deze data heeft QTR Invest op basis van procesdynamica en tijdreeksanalyse diverse mechanische handelssystemen ontwikkeld. Hier ligt de kracht van QTR Invest: door de markten zeer diepgaand met een wetenschappelijke inslag te bestuderen zijn we in staat om inefficiënties van de markt bloot te leggen en hierop te anticiperen. Het team van QTR Invest bevat drie gepromoveerde wetenschappers die zich bezighouden met onderzoek. Dit onderzoek richt zich zowel op het verbeteren van de huidige systemen als het ontwikkelen van nieuwe systemen. Is de beheerder van mening dat de inefficiënties waarvan nu wordt geprofiteerd zullen blijven bestaan op de lange termijn? Wat maakt de strategie uniek? Hoe lang wordt een positie gemiddeld aangehouden? Is er daarbij een verschil tussen winstof verliesgevende posities? Heeft de strategie een voorkeur voor long of short posities? Op basis van welke criteria wordt een nieuwe positie ingenomen? Is het gemakkelijk om nieuw kapitaal te verwerken? Hoe wordt omgegaan met onttrekkingen aan het fonds? Is de strategie in het verleden gewijzigd als gevolg van instroom van kapitaal? Financiële markten zullen wereldwijd in meerdere tijdzones blijven handelen en vermoedelijk zullen futures beurzen ook in de toekomst langere openingstijden kennen dan corresponderende aandelenbeurzen. Het is daarom te verwachten dat de inefficiënties waarvan het QTR Fund profiteert, ook in de toekomst zullen blijven bestaan. De wetenschappelijke inzichten vanuit de chemometrie en polymeerfysica van de drie gepromoveerde wetenschappers. De gemiddelde duur van een positie op basis van de QMR strategie is circa 6 uur. Posities op basis van de QTAA strategie worden voor langere tijd ingenomen, met in principe een minimum van één maand. De systemen hebben geen structurele voorkeur voor long of short posities. Zie strategie hierboven. Zowel de toevoeging van nieuw kapitaal als de onttrekking ervan heeft nauwelijks invloed op het beheer van de fondsen omdat het aantal te verhandelen futurescontracten en ETFs gemakkelijk aan te passen is. 14

15 Zijn er in het verleden ooit problemen geweest met betrekking tot wettelijke positielimieten? Hoe wordt cash management uitgevoerd? Tot mei 2012 werd het grootste deel van het fondsvermogen als liquide middelen op deposito aangehouden bij de bewaarder. Sinds 1 mei 2012 worden deze gelden grotendeels belegd in de QTAA strategie. Hierdoor blijft een veel kleiner deel op deposito staan bij de bewaarder. Risico s Leverage 15 Hoe wordt leverage (vreemd vermogen) ingezet? Zijn er beperkingen ten aanzien van financiering? Hoe gevoelig is het fonds voor ontwikkelingen in interbancaire rentestanden? Leverage uit hoofde van futurescontracten is momenteel beperkt tot 200% voor het QTR Fund en tot 300% voor het QTR Fund XL. Het is mogelijk dat toekomstige systemen meer leverage gebruiken. Gezien de lage initiële margin verplichtingen bij handel in futures worden geen financieringsproblemen verwacht. Enkel het inkomen uit cash is gevoelig voor bewegingen in Libor en Euribor. De inkomsten hieruit zijn verwaarloosbaar in vergelijking met de winsten of verliezen uit de handelssystemen. Afdekken van risico s Wordt marktrisico afgedekt? Hoe worden positiegroottes bepaald? De systemen nemen directionele marktposities in en hebben niet tot doel om marktrisico af te dekken. Omdat de systemen echter op vele markten actief zijn en zowel long als short posities innemen wordt marktrisico regelmatig deels afgedekt doordat de systemen bijvoorbeeld short gaan in S&P futures en long in DAX futures. De systemen bepalen automatisch op basis van historische data de gewenste positiegrootte, met name op basis van een in eigen beheer ontwikkelde indicator die volatiliteit voorspelt. Diversificatie Hoe wordt gediversifieerd? Hoe worden correlaties tussen verschillende posities bepaald? Door posities in te nemen in verschillende futuresmarkten, bijvoorbeeld de S&P, DAX en Eurostoxx. De handelssystemen berekenen en verwerken automatisch correlaties tussen meerdere posities. Wat is het belangrijkste risico voor de systemen? Het belangrijkste risico wordt gevormd door gebeurtenissen die niet in historische data zijn waargenomen. QTR Invest

16 beheerst dit zogenoemde black swan 4 risico door de intern ontwikkelde breakdown-indicator die hieronder in risico management wordt besproken. Daarnaast wordt voor onvoorziene gebeurtenissen een buffer aangehouden. Deze stelt het fonds in staat te blijven voldoen aan marginverplichtingen, zelfs als de beurs tot 50% binnen 24 uur in een voor het QTR Fund (XL) verkeerde richting beweegt. Hoe is de verdeling van de rendementen over verschillende tijdsperioden? De systemen presteren beter in volatiele tijden: handelaren hebben dan meer de neiging om de prijzen naar onder of boven te overdrijven en de inefficiënties waarvan het QTR Fund profiteert zijn dan groter. In minder volatiele tijden presteert het fonds minder goed: zo waren er in de jaren 2004 en 2005 bescheiden rendementen van respectievelijk 6% en 11%. In het jaar 2008, waarin de kredietcrisis gestalte kreeg behaalde het QTR Fund een aanzienlijk hoger rendement: 38%. Risico Management Bespreking van het risico management en licht het gebruik van stop-losses toe. De huidige systemen sluiten posities altijd op een bepaald tijdstip, ongeacht of de positie op winst of verlies staat. Binnen de systemen neemt risicobeheersing een zeer voorname plaats in. Risico's worden gespreid over verschillende markten en systemen, maar als correlaties hiertussen oplopen dan worden posities verkleind. Ook wordt volatiliteit van de markten nauwlettend in de gaten gehouden. Het systeem voor risicomanagement analyseert dagelijks alle markten en systemen en doet indien nodig automatisch aanpassingen. 16 Daarnaast beseft QTR Invest dat ook de toekomst vele onvoorziene gebeurtenissen zal herbergen. Om hierop te anticiperen wordt een zogenoemde black swan buffer aangehouden. Per definitie is niet in te schatten wanneer deze nodig is, maar deze dient bijvoorbeeld om de continuïteit van het fonds te waarborgen als beurzen plotseling een tijd gesloten blijven. Een bijzondere plek in het risicomanagement van het QTR Fund wordt ingenomen door de breakdown indicator. Deze indicator toetst elke dag de voorspellende kracht en validiteit van ieder afzonderlijk systeem. Wanneer de 4 Een black swan, naar het gelijknamige boek van Nassim Nicholas Taleb, is een onvoorziene gebeurtenis met een grote impact, waarvoor enkel achteraf een logische verklaring voor gevonden kan worden. De kredietcrisis, maar ook bijvoorbeeld de opkomst van het internet kunnen worden beschouwd als black swans. Systemen van het QTR Fund (XL) baseren zich voor het doen van voorspellingen op historische data en hanteren de aanname dat het verleden zich op min of meer vergelijkbare wijze in de toekomst zal herhalen. Black swans zitten per definitie niet in de historische data verwerkt en vormen dus een risico.

17 dynamica op de beurzen zich buiten de ontwerpruimte van het systeem bevindt, wordt onmiddellijk actie ondernomen. Dit zorgt dat QTR systemen alleen handelen tijdens beursperioden waarvoor het systeem ontworpen is. Hoe wordt het risicokapitaal aangepast als de systemen een significante winst hebben gemaakt? Op basis van volatiliteit en liquiditeit wordt het risicokapitaal van de systemen automatisch aangepast. Is er een interne risicomanager? Ja, Henk-Jan Ramaker. Is er een externe risicomanager? 17 Hoe wordt liquiditeit van posities gewaarborgd? Hoe worden operationele risico s beheerst? Dagelijks worden uitgevoerde transacties en ontwikkelingen in het orderboek gelogd en geanalyseerd. Intern ontwikkelde filters schatten op basis hiervan vervolgens de verwachte liquiditeit op en rond handelsmomenten. Executiealgoritmen worden vervolgens ingezet om deze liquiditeit optimaal te benutten. Het risico van een plotselinge afname van liquiditeit wordt verder opgevangen doordat de systemen actief zijn op meerdere markten. Allereerst door gebruik te maken van protocollen. Zo mogen eventuele veranderingen aan handelssystemen pas worden doorgevoerd na uitvoerige en langdurige tests in een praktijkomgeving. Andere protocollen hebben bijvoorbeeld betrekking om het handelen zelf: er moet altijd iemand van QTR Invest aanwezig zijn om het aan- en verkopen van posities te monitoren. Alle activiteiten die verband houden met de activiteiten binnen het fonds zijn vastgelegd in uitgebreide protocollen. Deze hebben tot doel operationele risico s te beperken. Operationele risico s worden verder beperkt door het aanstellen van een onafhankelijke administrateur, CONFIDION Administration Services, en een onafhankelijk bewaarder, ANT Trust. Door samenwerking met deze twee gerenommeerde partijen worden de belangrijkste activiteiten met betrekking tot administratie van het QTR Fund (XL) door derden uitgevoerd: CONFIDION berekent op maandbasis de koers, doet de financiële administratie van het fonds en de participantenadministratie. ANT Trust beheert de geldstromen van en naar het fonds en alle (bank)rekeningen staan op naam van ANT Trust. ANT Trust heeft QTR Invest een beperkte volmacht gegeven om te handelen met de gelden van participanten bij de broker, Interactive Brokers. Achteraf controleert ANT Trust of QTR Invest zich aan het beleggingsbeleid zoals omschreven in de prospectus heeft gehouden. Externe controle Is er een derde partij die toeziet op het risicomanagement van het fonds? De bewaarder ziet niet specifiek toe op het risicomanagement binnen het fonds, maar houdt wel toezicht op de beleggingstrategie.

18 Onderzoek Welke externe onderzoeksbronnen worden gebruikt? Worden backtests toegepast voor nieuwe strategieën? Heeft QTR Invest ooit (academische) artikelen gepubliceerd? QTR Invest houdt nauwlettend de laatste ontwikkelingen in relevante wetenschapsgebieden bij. Dit beslaat niet alleen de financiële wereld, maar ook die van bijvoorbeeld de procesdynamica, chemometrie, multivariate data analyse of systeemtheorie. Daarnaast blijft QTR Invest op de hoogte van de meest recente technologische ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld software, executie platforms en database performance. Dit zorgt uiteindelijk voor een gezonde combinatie van state-of-the-art kennis en bewezen technologie. Alle systemen worden gebacktest met gedetailleerde data vanaf 1999 of eerder. Interessante resultaten van onderzoek worden wel gepresenteerd op de website van de beheerder als research note. Communicatie Kan het prospectus digitaal worden toegezonden? Wie berekent de netto vermogenswaarde (per participatie)? Met welke frequentie gebeurt dit? Doet QTR Invest aanpassingen op basis van de door de administrateur verstrekte vermogenswaarde? Worden rendementupdates via e- mail verzonden? Welke correspondentie wordt verder naar investeerders verzonden? Kunnen er oudere rapportages worden verstrekt? Ja. De prospectussen van de QTR fondsen kunnen ook worden gedownload vanaf de website: De netto vermogenswaarde (per participatie) wordt berekend door CONFIDION Administration Services op maandbasis. Wekelijks geeft QTR Invest zelf een schatting van deze netto vermogenswaarde. Enkel bij mogelijke fouten zal QTR Invest een aanpassing voorstellen van de door de administrateur voorgestelde vermogenswaarden. Ja, zowel de koersen berekend door de administrateur als de wekelijkse schattingen kunnen per worden verzonden. Investeerders ontvangen de volgende documentatie: Wekelijks Schatting van het rendement (iedere maandag) Maandelijks Definitieve koersen van de beheerder, (binnen enkele dagen na maandeinde) Maandelijks Nieuwsbrief Per kwartaal Individueel portefeuilleoverzicht van de administrateur Jaarlijks Fiscaal Jaaroverzicht van de administrateur in de maand januari Jaarlijks Gecontroleerde jaarrekening (binnen 5 maanden na jaareinde) Ja. 18

19 Worden investeerders op de hoogte gebracht van wijzigingen in de strategie van het fonds of van wijzigingen in het risico- en money management? Welke data wordt verstrekt over de portefeuille? Kunnen alle posities op dagbasis worden gerapporteerd? Inherent aan de strategie van het fonds zullen regelmatig kleine wijzigingen plaatsvinden ten aanzien van de systemen en het risico- en moneymanagement. Met name veranderingen in volatiliteit hebben invloed op het risico- en moneymanagement. Enkel significante wijzigingen worden bekendgemaakt via de maandelijkse nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief wordt maandelijks inzicht gegeven in de verdeling van de rendementen van individuele posities over de voorgaande maand middels box-whisker diagrammen. Administratie Zijn er materiële feiten (juridisch, fiscaal, etc.) die niet in de prospectus staan vermeld? Op welke wijze wordt toezicht gehouden op beursdata en open posities van de handelssystemen? Hoe wordt informatie gedeeld met de broker en de administrateur? Alle beursdata, orders en openstaande posities worden gestuurd door intern ontwikkelde systemen voor money- en riskmanagement. Voor communicatie met de broker is een (Java-) interface ontwikkeld. De administrateur beschikt over een systeem dat orders digitaal terugmeldt. 19

In deze brochure worden 12 belangrijke vragen over het fonds beantwoord.

In deze brochure worden 12 belangrijke vragen over het fonds beantwoord. FUND VR 12 vragen over het Het QTR Fund maakt gebruik van wetenschappelijk ontwikkelde systemen. Deze automatische systemen kennen geen emoties als angst of hebzucht. Vaak staan dergelijke emoties beleggers

Nadere informatie

Bewaarder: KAS-Trust Bewaarder Finles Collectief Beheer Fonds B.V.

Bewaarder: KAS-Trust Bewaarder Finles Collectief Beheer Fonds B.V. Aanvullend prospectus Subfonds Finles Collectief Beheer Beheerder: Finles N.V. Bewaarder: KAS-Trust Bewaarder Finles Collectief Beheer Fonds B.V. Datum: 1 februari 2011 Introductie Per 1 februari 2011

Nadere informatie

PROSPECTUS Finles Multi Strategy Hedge Fund

PROSPECTUS Finles Multi Strategy Hedge Fund PROSPECTUS Finles Multi Strategy Hedge Fund INHOUDSOPGAVE I INLEIDING... 2 1. Belangrijke Informatie... 2 2. Het Finles Multi Strategy Hedge Fund... 2 3. Waarschuwing... 2 4. Finles N.V.... 3 5. Definities...

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL... 5 VERSLAG VAN DE BEHEERDER... 6 KERNCIJFERS

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

PROSPECTUS (van toepassing per 22 juli 2014)

PROSPECTUS (van toepassing per 22 juli 2014) PROSPECTUS (van toepassing per 22 juli 2014) HiQ INVEST MARKET NEUTRAL FUND gevestigd te Amsterdam 1 1 WIJZIGING VAN HET PROSPECTUS...3 2 BELANGRIJKE INFORMATIE...4 3 DEFINITIES...6 4 ALGEMENE INFORMATIE,

Nadere informatie

fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem

fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 7 1 Structuur, algemene informatie

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Informatie Memorandum WinCap Fund

Informatie Memorandum WinCap Fund Informatie Memorandum WinCap Fund INFORMATIEMEMORANDUM WinCap Fund (FONDS VOOR GEMENE REKENING) 26 maart 2015 1 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE WinCap IM B.V. is op

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

1 Structuur, algemene informatie pagina 8. 2 Beleggingsbeleid pagina 11. 3 Risicofactoren Pagina 13. 4 De Beheerder pagina 15

1 Structuur, algemene informatie pagina 8. 2 Beleggingsbeleid pagina 11. 3 Risicofactoren Pagina 13. 4 De Beheerder pagina 15 Prospectus INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Definities pagina 3 Belangrijke informatie pagina 5 Profiel belegger pagina 7 1 Structuur, algemene informatie pagina 8 2 Beleggingsbeleid pagina 11 3 Risicofactoren

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ETF-gids voor adviseurs ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS 2 ETF-gids voor adviseurs Exchange Traded Funds (ETF s) hebben de mogelijkheden van beleggers en hun adviseurs om portefeuilles op te bouwen,

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Capvest Masters Funds met de fondsen. Capvest Masters Fund Defensief. Capvest Masters Fund Offensief

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Capvest Masters Funds met de fondsen. Capvest Masters Fund Defensief. Capvest Masters Fund Offensief Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring van Capvest Masters Funds met de fondsen Capvest Masters Fund Defensief Capvest Masters Fund Offensief Capvest B.V. Rijksweg 41 6581 ED Malden Postbus 1036

Nadere informatie

Prospectus. Mint Tower Arbitrage Fund. Mint Tower Capital Management Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam +31 (0)20 5782235 www.minttowercapital.

Prospectus. Mint Tower Arbitrage Fund. Mint Tower Capital Management Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam +31 (0)20 5782235 www.minttowercapital. Prospectus 2014 Mint Tower Arbitrage Fund Mint Tower Capital Management Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam +31 (0)20 5782235 www.minttowercapital.com Prospectus MINT TOWER ARBITRAGE FUND een open-end beleggingsfonds

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

Da Vinci Diversified De Veste Global Exclusive Class C

Da Vinci Diversified De Veste Global Exclusive Class C Addendum Bij het prospectus De Veste Global Exclusive ( het Prospectus ). De informatie in dit addendum vormt een aanvulling op bovenstaand prospectus en moet worden beschouwd als integraal onderdeel van

Nadere informatie

JAARVERSLAG. QTR Fund. Amsterdam. Jaarverslag 2010. 28 april 2011

JAARVERSLAG. QTR Fund. Amsterdam. Jaarverslag 2010. 28 april 2011 JAARVERSLAG Amsterdam Jaarverslag 2010 28 april 2011 INHOUD VERSLAG VAN DE BEHEERDER... 4 JAARREKENING... 10 Balans... 11 Winst en verliesrekening... 12 Kasstroomoverzicht... 13 Algemene toelichting...

Nadere informatie

Gratis mini cursus hedge funds

Gratis mini cursus hedge funds Gratis mini cursus hedge funds Heeft u zich (na alle verhalen in het nieuws) altijd al afgevraagd wat Hedge Funds nu eigenlijk zijn en hoe deze fondsen te werk gaan? Dan is deze online cursus Hedge Funds

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Hoofbosch BELEGGINGSFONDS. Prospectus

Hoofbosch BELEGGINGSFONDS. Prospectus Hoofbosch BELEGGINGSFONDS Prospectus Prospectus Hoofbosch per 1 september 2007 PROFIELSCHETS Beleggingsbeleid Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) belegt hoofdzakelijk in aandelen van solide ondernemingen

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 I N H O U D S O P G A V E 1. A L G E M E E N 1.1 Definities 2 1.2 Algemene gegevens 3 1.3 Profiel 4 1.4 Verslag

Nadere informatie