DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT."

Transcriptie

1 DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele adviseur. ishares IV Public Limited Company (Geregistreerd in Ierland als beleggingsmaatschappij met paraplustructuur, met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de fondsen) Voorstel voor een afwikkelingsmodel via Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen (ICSD's) Voorgestelde Scheme of Arrangement Kennisgeving van een Vergadering op last van de Rechtbank Kennisgeving van een Buitengewone Algemene Vergadering 18 mei 2015 Indien u uw aandelen in de Vennootschap hebt verkocht of overgedragen, bezorg dit document dan onmiddellijk aan de koper of begunstigde, of aan de effectenmakelaar (broker), bank of andere agent via wie de verkoop of overdracht is uitgevoerd, om dit document zo snel mogelijke aan de koper of begunstigde te bezorgen. Maatschappelijke zetel: JPMorgan House, I.F.S.C., Dublin 1, Ierland. Registratienummer Vennootschap: Bestuurders: Paul McNaughton; Paul McGowan; Barry O Dwyer; Karen Prooth (Brits); Cora O Donohoe (Iers, maar inwoner van het VK)

2 Inhoud Pagina Definities 3 Deel 1 Brief van de Voorzitter 6 Deel 2 De Scheme of Arrangement 18 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Voorwaarden van de Scheme of Arrangement Kennisgeving van een Vergadering op last van de Rechtbank Kennisgeving van een Buitengewone Algemene Vergadering Volmachtformulier voor de Vergadering op last van de Rechtbank Volmachtformulier voor de Buitengewone Algemene Vergadering 2

3 DEFINITIES de 'Wet' 'Toegestane Deelnemer' 'Werkdag' de Ierse Companies Act van 1963, zoals gewijzigd; een marketmaker of broker die bij de Vennootschap is geregistreerd als een toegestane deelnemer en daardoor direct bij de Vennootschap kan inschrijven op Aandelen in een Fonds, of direct bij de Vennootschap Aandelen in een Fonds kan laten inkopen (d.w.z. op de primaire markt); een dag (behalve zaterdag, zondag of een officiële feestdag in Ierland) waarop de banken in Ierland geopend zijn voor algemene bankactiviteiten; 'Circulaire' dit document gedateerd 18 mei 2015; 'Citivic' de 'Gezamenlijke Bewaarder' de 'Vennootschap' 'Vergadering op last van de Rechtbank' 'Gerechtelijk Bevel' 'het CREST-systeem' 'CREST Depository Interest' 'CSD' 'Huidige Model' de 'Bestuurders' 'Ingangsdatum' 'Uitgesloten Aandelen' Citivic Nominees Limited; Citibank Europe plc; ishares IV public limited company; de vergadering van de Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft (en enige verdaging daarvan), bijeengeroepen op last van de High Court krachtens artikel 201 van de Wet om te beraadslagen over de Scheme en de Scheme, indien zij gepast wordt geacht, (met of zonder wijzigingen) goed te keuren; het bevel van de High Court dat de Scheme bekrachtigt volgens artikel 201 van de Wet; een afwikkelingssysteem dat eigendom is van en beheerd wordt door Euroclear UK & Ireland; een effect naar Engels recht, uitgegeven door Euroclear UK & Ireland (via een dochteronderneming), dat het recht van een lid van CREST op een onderliggend effect vertegenwoordigt; in de context van het ICSD-model vertegenwoordigt een CREST Depository Interest een belang in een Aandeel in het betreffende Fonds dat wordt gehouden via Euroclear Bank S.A./N.V.; andere lokale centrale effectenbewaarders dan de ICSD's (waaronder mogelijk mede begrepen, maar niet beperkt tot CREST, Euroclear Netherlands, Clearstream Banking AG, Frankfurt/Main, SIS SegaIntersettle AG en Monte Titoli); het bestaande afwikkelingsmodel van de Niet-ICSD-Fondsen, waarbij de afwikkeling plaatsvindt bij meerdere lokale centrale effectenbewaarders indien de Niet-ICSD-Fondsen op meerdere effectenbeurzen zijn genoteerd en worden verhandeld; de centrale effectenbewaarders omvatten mogelijk (maar deze lijst is niet beperkt tot) CREST, Euroclear Netherlands, Clearstream Banking AG, Frankfurt/Main, SIS SegaIntersettle AG en Monte Titoli; de bestuurders van de Vennootschap van tijd tot tijd; de datum en het tijdstip waarop de Scheme in werking treedt in overeenstemming met de voorwaarden ervan; enige en alle Deelnemende Aandelen in (i) ishares MSCI China A UCITS ETF, of (ii) enig ander Fonds dat vanaf de introductie gebruikmaakt van het ICSD-model, en steeds ongeacht of ze in omloop zijn op enig tijdstip vóór, op of na de datum van deze Circulaire; 3

4 'Buitengewone Algemene Vergadering' of 'BAV' 'Volmachtformulieren' 'Fonds' 'Verzamelbewijs' 'High Court' 'Hoorzitting van de High Court' 'Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen' of 'ICSD's' de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap (en enige verdaging daarvan) die in verband met de Scheme wordt bijeengeroepen en die naar verwachting zal worden gehouden zodra de voorafgaande Vergadering op last van de Rechtbank is beëindigd of verdaagd; het Volmachtformulier voor de Vergadering op last van de Rechtbank en het Volmachtformulier voor de Buitengewone Algemene Vergadering, waarbij 'Volmachtformulier' verwijst naar beide; een subfonds van de Vennootschap (inclusief alle Aandelenklassen van het betreffende subfonds); het certificaat dat het bewijs vormt voor het eigendomsrecht op de Aandelen van een Fonds dat gebruikmaakt van het ICSD-model, uitgegeven krachtens de Oprichtingsakte en de Statuten en het Prospectus van de Vennootschap; het Ierse hooggerechtshof; de hoorzitting van de High Court om over de Scheme te beraadslagen en de Scheme, indien ze gepast wordt geacht, te bekrachtigen; Euroclear Bank S.A./N.V. en/of Clearstream Banking S.A., Luxembourg; 'ICSD-model' het afwikkelingsmodel via Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen (ICSD's) waarvan wordt voorgesteld dat het door de Vennootschap wordt ingevoerd en dat wordt beschreven in Deel 1 van deze Circulaire; 'Niet-ICSD-Fonds' 'Ierse Standaardtijd' 'Deelnemende Aandelen' of 'Aandelen' 'Ledenregister' 'Scheme' 'Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft' een Fonds dat niet gebruikmaakt van het ICSD-model (en alle Aandelen van enige klasse van dat Fonds, ongeacht of ze op de datum van deze Circulaire zijn uitgegeven, of dat ze daarna zijn uitgegeven); Ierse standaardtijd, zoals beschreven in de Ierse Standard Time (Amendment) Act van 1971 en de Ierse Summer Time Act van 1925; deelnemende aandelen zonder nominale waarde in het kapitaal van de Vennootschap; betekent met betrekking tot de Vennootschap het register van leden van de Vennootschap, dat voor alle Fondsen wordt bijgehouden; de voorgestelde scheme of arrangement volgens artikel 201 van de Wet zoals beschreven in Deel 2 van deze Circulaire met of behoudens enige wijzigingen, aanvullingen of voorwaarden die zijn goedgekeurd of opgelegd door de High Court en waarmee de Vennootschap en Citivic hebben ingestemd; (i) de Deelnemende Aandelen die op de datum van deze Circulaire in omloop zijn; (ii) enige Deelnemende Aandelen uitgegeven na de datum van de Circulaire en vóór het Tijdstip voor Stemregistratie; en (ii) enige Deelnemende Aandelen uitgegeven op of na het Tijdstip voor Stemregistratie en vóór de Ingangsdatum; maar exclusief de Uitgesloten Aandelen; 'Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft' de houders van Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft; 4

5 'Aandeelhouders' 'Tijdstip voor Stemregistratie' de houders van Deelnemende Aandelen; en 7.00 u (Ierse Standaardtijd) op 18 juni 2015, of, als de Vergadering op last van de Rechtbank en/of de Buitengewone Algemene Vergadering is/zijn verdaagd, 7.00 u (Ierse Standaardtijd) op de dag vóór de dag die voor de verdaagde vergadering is aangeduid. 5

6 DEEL 1 BRIEF VAN DE VOORZITTER ishares IV PUBLIC LIMITED COMPANY 18 mei 2015 Geachte Aandeelhouder, De Bestuurders wensen u te informeren over een voorstel om de afwikkeling van de handel in Aandelen van alle Fondsen te centraliseren in een structuur van Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen (ICSD's) (het ICSD-model). Op de datum van dit schrijven is ishares MSCI China A UCITS ETF het enige Fonds dat gebruikmaakt van het ICSD-model. Het belangrijkste voordeel van het ICSD-model is dat het voorziet in een centrale afwikkeling bij Euroclear Bank S.A./N.V. ('Euroclear') en Clearstream Banking S.A., Luxembourg ('Clearstream') (de Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen) van transacties die op meerdere effectenbeurzen worden uitgevoerd. Naar verwachting zal dit de liquiditeit voor beleggers verbeteren en leiden tot minder liquiditeitsfragmentatie. Ook wordt verwacht dat het ICSD-model de afwikkelingstermijnen zal verbeteren omdat ETF's nu worden gegroepeerd in de ICSD-structuur, die een langere termijn voor de afwikkeling van transacties biedt en waardoor de behoefte om Aandelen handmatig tussen meerdere CSD's over te brengen, tot een minimum wordt beperkt. Achtergrond De Fondsen zijn ETF's en hun Aandelen zijn momenteel genoteerd op meerdere effectenbeurzen in Europa. De meeste effectenbeurzen hebben hun eigen CSD. De pan-europese verhandeling en afwikkeling van Aandelen op meerdere effectenbeurzen houden in dat de Aandelen tussen verschillende CSD's moeten worden verplaatst, wat een complex, duur en tijdrovend proces is. Bovendien maken de Niet-ICSD-Fondsen momenteel gebruik van meerdere afwikkelingsstructuren (bijv. het enkelvoudige ISIN-model en het dubbele ISIN-model). De Bestuurders zijn van oordeel dat het ICSD-model een meer gestroomlijnde centrale afwikkelingsstructuur biedt, en zij verwachten dat die zal leiden tot een betere liquiditeit en betere spreads voor beleggers, waarbij het risico in het afwikkelingsproces wordt teruggedrongen. Als de Niet-ICSD-Fondsen worden geconverteerd naar het ICSD-model, dan wordt er voor alle Fondsen ook één consequente afwikkelingsstructuur gehanteerd, waardoor de Fondsen naar verwachting gemakkelijker de weg gevonden kan worden in de verschillende afwikkelingsstructuren voor de Fondsen. Behalve door ishares MSCI China A UCITS ETF, wordt het ICSD-model ook gebruikt door ishares EURO STOXX 50 ex-financials UCITS ETF, ishares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF, ishares JPX Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF en ishares US Aggregate Bond CHF Hedged UCITS ETF, allemaal subfondsen van ishares II plc, ishares $ Corporate Bond CHF Hedged UCITS ETF, een subfonds van ishares plc, en ishares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF, een subfonds van ishares VII plc, en door andere op de beurs verhandelde fondsen. Voorstel Er wordt voorgesteld dat de Vennootschap in plaats van het Huidige Model het ICSD-model invoert, krachtens een scheme of arrangement volgens de Wet (de Scheme, zoals gedetailleerd beschreven in Deel 2 van deze Circulaire), die naar verwachting van kracht zal worden op een datum tussen september en december 2015 die zal worden vastgesteld door de High Court. De ingangsdatum van de Scheme zal worden aangekondigd en gepubliceerd zoals beschreven in de paragraaf 'Publicatie van resultaten' hierna. Als het ICSD-model wordt ingevoerd (d.w.z. doordat de Scheme van kracht wordt), verandert hierdoor de wettelijke aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap. Beleggers met een economisch belang in de Aandelen behouden echter een economisch belang in hetzelfde aantal Aandelen in hetzelfde 6

7 (dezelfde) Fonds(en) volgens het ICSD-model. De invoering van het ICSD-model verandert niets aan de manier waarop beleggingen in de Fondsen worden beheerd. Verschillen tussen het ICSD-model en het Huidige Model Voor de Niet-ICSD-Fondsen kunnen momenteel alleen beleggers die een rekening hebben in het CREST-systeem dat beheerd wordt door Euroclear UK & Ireland of CSD's (bijv. Clearstream Banking AG, Frankfurt/Main) Aandeelhouders in het Ledenregister van de Vennootschap zijn. Daarom bestaat het aandeelhoudersbestand in het Ledenregister van de Vennootschap voor de Niet-ICSD-Fondsen uit een mix van nominees van Toegestane Deelnemers en andere rekeninghouders bij Euroclear UK & Ireland (het CREST-systeem) (voor het leeuwendeel nomineebedrijven en bewaarbanken en een beperkt aantal natuurlijke personen), evenals nominees van CSD's (het 'Huidige Model'). Een meerderheid van beleggers, die geen rekening hebben bij Euroclear UK & Ireland (het CRESTsysteem) en die geen CSD's zijn, houden hun Aandelen in de Fondsen via nominees en andere tussenpersonen, wat betekent dat de meeste beleggers economische begunstigden zijn die geen juridisch eigendomsrecht op hun Aandelen houden. In het ICSD-model worden Aandelen vertegenwoordigd door een Verzamelbewijs en worden ze in het Ledenregister van de Vennootschap geregistreerd op naam van één Aandeelhouder, namelijk Citivic (de nominee van de Gezamenlijke Bewaarder (d.w.z. Citibank Europe plc)). Hoewel Citivic profiteert van de rechten van een geregistreerde Aandeelhouder, geeft Citivic het voordeel van die rechten door aan de Gezamenlijke Bewaarder, wat betekent dat Citivic kennisgevingen van aandeelhoudersvergaderingen van de Vennootschap en circulaires die door de Vennootschap worden uitgegeven en uitkeringen die van de Vennootschap worden ontvangen, doorgeeft aan de Gezamenlijke Bewaarder, en voor de gehouden Aandelen zal stemmen in overeenstemming met de steminstructies van de Gezamenlijke Bewaarder. De Gezamenlijke Bewaarder geeft het voordeel van die rechten op zijn beurt door aan de betreffende ICSD. De betreffende ICSD geeft het voordeel van die rechten op zijn beurt door aan zijn deelnemers volgens de voorwaarden van de overeenkomsten die de ICSD met zijn deelnemers heeft gesloten. Volgens het ICSD-model zouden beleggers die geen deelnemers van de ICSD zijn een beroep moeten doen op een broker, nominee, bewaarbank of andere tussenpersoon die een deelnemer van de ICSD is om Aandelen te verhandelen en af te wikkelen, net zoals beleggers volgens het Huidige Model een beroep doen op een broker of andere tussenpersoon die een deelnemer is van de CSD voor de markt waarop de belegger wil handelen en afwikkelen. De keten van economische eigendom zal bij het ICSD-model dan ook vergelijkbaar zijn met de bestaande nomineeovereenkomsten volgens het Huidige Model. Voor bestaande Aandeelhouders die geregistreerd zijn in het Ledenregister van de Vennootschap, zal uw huidige eigendom van Aandelen veranderen van een juridisch eigendomsrecht in een economisch eigendomsrecht via de nominee van de Gezamenlijke Bewaarder, zoals hierboven beschreven. Indien u wenst, kunt u de Aandelen die u houdt in Euroclear UK & Ireland (het CREST-systeem) overbrengen naar de ICSD, d.w.z. Euroclear of Clearstream, als u bij een van hen een rekening hebt of opent. Anders kunt u via Euroclear UK & Ireland (via CREST Depository Interests) een economisch eigendomsrecht op de Aandelen in het CREST-systeem blijven houden, aangezien Euroclear UK & Ireland momenteel een rekening heeft bij de ICSD. Beleggers die niet als Aandeelhouders zijn geregistreerd in het Ledenregister van de Vennootschap maar die een economisch belang in de Aandelen hebben, behouden na de invoering van het ICSDmodel een economisch eigendomsrecht op hetzelfde aantal Aandelen in hetzelfde Fonds. Toegestane Deelnemers blijven onder het ICSD-model direct met de Vennootschap handelstransacties genereren en blijven de Vennootschap direct instructies geven voor transacties (zoals ook het geval is onder het Huidige Model). Voor de Vennootschap heeft het belangrijkste verschil tussen het Huidige Model en het ICSD-model betrekking op de geregistreerde Aandeelhouders en hun vermelding in het Ledenregister. Onder het Huidige Model zijn een aantal nominees van Toegestane Deelnemers en andere rekeninghouders bij Euroclear UK & Ireland (het CREST-systeem), evenals nominees van CSD's in het Ledenregister van de Vennootschap geregistreerd als Aandeelhouders. Onder het ICSD-model zullen alle beleggers worden vertegenwoordigd via de Gezamenlijke Bewaarder. De enige rechthebbende tot de Aandelen in een Fonds is de nominee van de Gezamenlijke Bewaarder, Citivic. De Gezamenlijke Bewaarder is aangesteld door de ICSD en zijn participatie zal de participatie van de beleggers via de ICSD vertegenwoordigen. 7

8 Als de Scheme van kracht wordt, zullen er gedetailleerde informatie over afwikkeling volgens het ICSD-model en een overzicht van de interactie tussen de Gezamenlijke Bewaarder en de onderliggende beleggers worden opgenomen in het Prospectus van de Vennootschap. Vergelijkbare gegevens worden verstrekt in Bijlage A van deze Circulaire. Voordelen van het ICSD-model Naast de belangrijkste voordelen die hierboven zijn beschreven (zoals een betere liquiditeit), heeft het ICSD-model nog een aantal andere operationele voordelen, met als belangrijkste voordeel de betere afwikkelingstermijnen voor transacties met Aandelen. De verbetering van de efficiëntie van het afwikkelingsproces is des te belangrijker geworden omdat Europa is overgeschakeld van een afwikkelingssysteem van T+3 naar T+2. Het ICSD-model helpt dit waar te maken door langere operationele uren van de ICSD, waardoor er meer tijd is om transacties met elkaar te matchen en af te wikkelen, en door de operationele complexiteit in het Huidige Model waarbij Aandelen tussen CSD's moeten worden verplaatst een complex, duur en tijdrovend proces tot een minimum te beperken. Bovendien wordt verwacht dat het ICSD-model de voorraadvereisten zal beperken, en de kapitaallasten en de overheadkosten voor marketmakers en broker-dealers zal verlagen, wat de handelskosten voor eindbeleggers uiteindelijk zou kunnen beperken. Andere voordelen van het ICSDmodel zijn onder meer dat de verschillende methodes die in Europa worden gebruikt voor registratiedata, op elkaar worden afgestemd, en dat de wisselkoersfunctionaliteiten voor dividendbetalingen worden verbeterd. Ook wordt verwacht dat het ICSD-model een rol zou kunnen spelen in de totstandbrenging van een efficiëntere markt voor effectenbelening voor Aandelen in de Fondsen. Scheme of Arrangement Er wordt voorgesteld dat de Vennootschap het ICSD-model invoert, krachtens een scheme of arrangement volgens de Wet (de Scheme, zoals gedetailleerd beschreven in Deel 2 van deze Circulaire), om het juridische (maar niet de economische) eigendom van alle Aandelen in de Niet- ICSD-Fondsen over te dragen aan Citivic. De Scheme zal op de Vergadering op last van de Rechtbank door de Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft, moeten worden goedgekeurd. Daarnaast zullen Aandeelhouders de invoering van de Scheme op de BAV moeten goedkeuren. De Scheme zal ook op de Hoorzitting van de High Court door de High Court moeten worden bekrachtigd. De Vergadering op last van de Rechtbank en de BAV en de aard van de goedkeuringen die op de vergaderingen moeten worden verleend, worden hierna gedetailleerder beschreven. Alle Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft, hebben het recht om de Hoorzitting van de High Court persoonlijk bij te wonen of zich (op eigen kosten) te laten vertegenwoordigen door een advocaat om de bekrachtiging van de Scheme te steunen of zich ertegen te verzetten. De invoering van het ICSD-model en de Scheme door de Vennootschap is onderworpen aan een aantal voorwaarden (die hierna zijn samengevat). Als die voorwaarden zijn vervuld en de Scheme door de High Court wordt bekrachtigd, wordt de Scheme van kracht vanaf de datum die is aangegeven in het Gerechtelijk Bevel, naar verwachting tussen september en december 2015 (met inachtneming van Clausule en van de Scheme). Als de Scheme van kracht wordt, zijn de voorwaarden van de Scheme bindend voor alle Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft, ongeacht of zij de Vergadering op last van de Rechtbank hebben bijgewoond en ongeacht op welke manier en of zij hebben gestemd. De voorwaarden Het ICSD-model wordt alleen ingevoerd als de Scheme van kracht wordt. De Scheme wordt alleen ingevoerd als: de Scheme wordt goedgekeurd door een meerderheid van de Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft die drie vierde (75 procent) of meer van de waarde van de door dergelijke houders gehouden Aandelen vertegenwoordigen en die persoonlijk of bij volmacht aanwezig zijn op de Vergadering op last van de Rechtbank (of enige verdaging daarvan) en er stemmen; 8

9 het besluit dat is beschreven in de kennisgeving die oproept tot de BAV, op de BAV (of enige verdaging daarvan) naar behoren wordt goedgekeurd door de vereiste meerderheid; de Scheme door de High Court wordt bekrachtigd en er een kopie van het Gerechtelijk Bevel wordt ingediend bij het Handelsregister en dat Gerechtelijk Bevel vóór de Ingangsdatum door het Handelsregister wordt geregistreerd; en de Bestuurders vóór de Hoorzitting van de High Court niet hebben beslist om de Scheme te annuleren, stop te zetten en/of in te trekken. Goedkeuringen en vergaderingen De Scheme moet op de Vergadering op last van de Rechtbank worden goedgekeurd door de Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft (d.w.z. geregistreerde Aandeelhouders van Niet-ICSD-Fondsen op het Tijdstip voor Stemregistratie). Voor de invoering van de Scheme is ook de goedkeuring van de aandeelhouders van de Vennootschap (d.w.z. ook de geregistreerde Aandeelhouders van alle Fondsen op het Tijdstip voor Stemregistratie) op de afzonderlijke BAV vereist. Vergadering op last van de Rechtbank De Vergadering op last van de Rechtbank wordt bijeengeroepen om u (Ierse Standaardtijd) op 19 juni 2015 om Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft in staat te stellen om over de Scheme te beraadslagen en de Scheme, indien ze gepast wordt geacht, goed te keuren. Op de Vergadering op last van de Rechtbank wordt er schriftelijk gestemd en niet bij handopsteking, en elke houder van Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft die persoonlijk aanwezig is of bij volmacht wordt vertegenwoordigd, heeft recht op één stem voor elk gehouden Aandeel waarop de Scheme betrekking heeft. De goedkeuring die op de Vergadering op last van de Rechtbank vereist is, houdt in dat wie voor de goedkeuring van de Scheme stemt, een eenvoudige meerderheid moet vertegenwoordigen van die Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft die persoonlijk aanwezig zijn en stemmen of die bij volmacht zijn vertegenwoordigd, en ook drie vierde (75 procent) vertegenwoordigen van de waarde van de Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft die worden gehouden door die Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft die persoonlijk aanwezig zijn en stemmen of die bij volmacht zijn vertegenwoordigd. De kennisgeving voor de Vergadering op last van de Rechtbank is opgenomen in Deel 4 van deze Circulaire, met een bijgevoegd Volmachtformulier. Het recht om de Vergadering op last van de Rechtbank bij te wonen en er te stemmen en het aantal stemmen dat op de vergadering kan worden uitgebracht, zal worden bepaald op basis van het Ledenregister op het Tijdstip voor Stemregistratie, namelijk 7.00 u (Ierse Standaardtijd) op 18 juni 2015, of, als de Vergadering op last van de Rechtbank is verdaagd, 7.00 u (Ierse Standaardtijd) op de dag vóór de dag die voor de verdaagde Vergadering op last van de Rechtbank is aangeduid. De waarde van elk Aandeel waarop de Scheme betrekking heeft met het oog op de hierboven beschreven drempel voor de stemming, is de Netto Intrinsieke Waarde (zoals dat begrip in het Prospectus van de Vennootschap is gedefinieerd) van het Aandeel waarop de Scheme betrekking heeft op het Tijdstip voor Stemregistratie. Buitengewone Algemene Vergadering Daarnaast wordt de BAV bijeengeroepen om u (Ierse Standaardtijd) op 19 juni 2015 (of zo snel mogelijk daarna wanneer de Vergadering op last van de Rechtbank is beëindigd of verdaagd) om te beraadslagen over het volgende besluit en het besluit, indien het gepast wordt geacht, goed te keuren (waarbij meer dan 50 procent van de op de BAV uitgebrachte stemmen voor het besluit moeten stemmen): "DAT de Scheme (waarvan een afgedrukt exemplaar op deze vergadering is overgelegd dat ter identificatie is ondertekend door de Voorzitter van de vergadering), op voorwaarde dat de Scheme (zoals gedefinieerd in de circulaire beschikbaar gesteld aan de aandeelhouders van de Vennnootschap op 18 mei 2015 (de "Circulaire")) op de Vergadering op last van de Rechtbank (als gedefinieerd in de Circulaire) door de vereiste meerderheden wordt 9

10 goedgekeurd, in haar originele vorm of met of behoudens enige wijzigingen, toevoegingen of voorwaarden die door de High Court worden goedgekeurd of opgelegd, wordt goedgekeurd, en dat de bestuurders van de Vennootschap worden gemachtigd om alle maatregelen te nemen die zij nodig of gepast achten om de Scheme in werking te laten treden." De kennisgeving voor de BAV is opgenomen in Deel 5 van deze Circulaire, met een bijgevoegd Volmachtformulier. Het recht om de BAV bij te wonen en er te stemmen en het aantal stemmen dat op de vergadering kan worden uitgebracht, zal worden bepaald op basis van het Ledenregister op het Tijdstip voor Stemregistratie. Hoorzitting van de High Court De Hoorzitting van de High Court zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 23 juli 2015 en er zullen te zijner tijd wettelijke kennisgevingen worden gepubliceerd waarin de datum van de Hoorzitting van de High Court zal worden gepubliceerd. Elke Aandeelhouder waarop de Scheme betrekking heeft, heeft het recht om de Hoorzitting van de High Court persoonlijk bij te wonen of zich (op eigen kosten) te laten vertegenwoordigen door een advocaat om de bekrachtiging van de Scheme te steunen of zich ertegen te verzetten. Belangrijke documenten Meer informatie over de Scheme wordt verstrekt in de rest van deze Circulaire, als volgt: Deel 2 De Scheme of Arrangement Deel 3 Voorwaarden van de Scheme of Arrangement Deel 4 Kennisgeving van een Vergadering op last van de Rechtbank Deel 5 - Kennisgeving van een buitengewone algemene vergadering Aan het einde van deze Circulaire zijn er Volmachtformulieren opgenomen voor die Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft die niet in staat zijn om de Vergadering op last van de Rechtbank en/of de BAV (al naargelang het geval) (of enige verdaging daarvan) bij te wonen, en die wensen te stemmen op de Vergadering op last van de Rechtbank en/of de BAV (al naargelang het geval). Merk op dat u de Vergadering op last van de Rechtbank (of enige verdaging daarvan) enkel mag bijwonen en er mag stemmen indien u op het Tijdstip voor Stemregistratie een geregistreerde Aandeelhouder bent waarop de Scheme betrekking heeft, en de BAV alleen indien u op het Tijdstip voor Stemregistratie een geregistreerde aandeelhouder van de Vennootschap bent. Indien u in de Vennootschap hebt belegd via een broker/dealer/andere tussenpersoon, neem dan contact op met deze entiteit om uw stemrecht te bevestigen. Aandeelhouders van ishares MSCI China A UCITS ETF worden geïnformeerd dat zij niet het recht hebben om op de Vergadering op last van de Rechtbank te stemmen, omdat dit Fonds al gebruikmaakt van het ICSD-model. Aandeelhouders van alle Fondsen, ook Aandeelhouders van ishares MSCI China A UCITS ETF, mogen echter stemmen op de BAV. De Bestuurders en het effect van de Scheme op hun belangen De namen van de huidige Bestuurders zijn hierna vermeld. Het adres van elke persoon die hierna wordt vermeld, is p/a ishares IV plc, JPMorgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ierland. Naam Paul McNaughton Paul McGowan Barry O Dwyer Cora O Donoghue Karen Prooth Geen enkele van de huidige Bestuurders of hun nominees heeft een belang in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap De dienstverleningsovereenkomsten of benoemingsbrieven van de 10

11 Bestuurders bevatten geen bepaling die inhoudt dat zij van de invoering van de Scheme of het ICSDmodel zouden profiteren. Kosten De directe kosten van de Scheme voor de Vennootschap, inclusief de kosten voor de opstelling, de goedkeuring en de invoering van de Scheme, zullen worden gedragen door BlackRock Asset Management Ireland Limited. Belastinggevolgen De informatie in deze brief met betrekking tot de belastinggevolgen van de Scheme is niet uitputtend en geldt niet als juridisch of fiscaal advies. De belastinggevolgen van de Scheme kunnen variëren afhankelijk van uw belastingstatus en de belastingwetten in uw land van verblijf of domicilie. Elke inkoop van uw Aandelen kan uw belastingpositie beïnvloeden. U dient uw eigen professionele adviseurs te raadplegen over de gevolgen van de Scheme en uw inschrijving op, uw aankoop, bezit, omruiling of verkoop van Aandelen volgens de wetten van de rechtsgebieden waarin u mogelijk belastingplichtig bent. Bijlage B bevat een kort overzicht van bepaalde aspecten van belastingwetten voor beleggers en praktijken in bepaalde rechtsgebieden waar de Fondsen zijn geregistreerd en/of genoteerd. De bijlage is gebaseerd op de wet, praktijken en officiële interpretatie die per de datum van deze brief gelden, en die allemaal kunnen veranderen. Aanbeveling De Bestuurders zijn van mening dat de besluiten die op de Vergadering op last van de Rechtbank en de BAV zullen worden voorgesteld in het beste belang van de Vennootschap en de Aandeelhouders als geheel zijn, en dienovereenkomstig raden de Bestuurders ten zeerste aan dat u op de Vergadering op last van de Rechtbank en de BAV vóór de besluiten stemt. Publicatie van de resultaten De resultaten van de Vergadering op last van de Rechtbank en de BAV (of enige verdaging daarvan) zullen worden aangekondigd via de gebruikelijke nieuwsdienst op de website van de London Stock Exchange en zullen op een geschikte manier worden gepubliceerd in elk van de rechtsgebieden waarin de Aandelen genoteerd zijn aan een beurs. De resultaten (inclusief bevestiging van enige verdaging) zullen ook beschikbaar zijn op en zullen telefonisch kunnen worden geraadpleegd via (telefoonnummer in het VK) (raadpleeg de website voor internationale telefoonnummers) op de volgende werkdag na de betreffende vergaderingen (of enige verdaging daarvan). Als de Scheme vervolgens door de High Court wordt bekrachtigd, zullen dat feit en de ingangsdatum van de Scheme, naar verwachting tussen september en december 2015, op dezelfde wijze worden aangekondigd en gepubliceerd. Als er enige verandering is in de verwachte ingangsdatum van de Scheme, dan zal de herziene datum (in voorkomend geval) eveneens op dezelfde manier worden aangekondigd en gepubliceerd. Als de besluiten waarover op de Vergadering op last van de Rechtbank en de BAV wordt beraadslaagd en de Scheme door de High Court wordt bekrachtigd, zal het Prospectus van de Vennootschap worden bijgewerkt en gewijzigd vanaf de ingangsdatum van de Scheme. Met vriendelijke groet, Paul McNaughton Voorzitter 11

12 WERELDWIJDE CLEARING EN AFWIKKELING Bijlage A De Bestuurders hebben beslist dat Aandelen in de Fondsen momenteel niet in gedematerialiseerde vorm (of zonder certificaat) zullen worden uitgegeven, en dat er geen tijdelijke eigendomsdocumenten of aandelenbewijzen zullen worden uitgegeven, behalve het Verzamelbewijs dat vereist is voor de Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen 1 (zijnde de Erkende Clearingsystemen 2 via welke de Aandelen van de Fondsen zullen worden afgewikkeld). De Fondsen zullen via de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling een aanvraag indienen voor de toelating voor clearing en afwikkeling. De Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen voor de Fondsen zijn momenteel Euroclear en Clearstream en de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling voor een belegger is afhankelijk van de markt waarop de Aandelen worden verhandeld. Alle beleggers in de Fondsen zullen hun Aandelen uiteindelijk afwikkelen bij een Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling, maar kunnen hun participaties wel houden binnen Centrale Effectenbewaarinstellingen 3. Er zal bij de Gezamenlijke Bewaarder (de entiteit die door de Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen is aangesteld om het Verzamelbewijs te houden) een Verzamelbewijs worden gedeponeerd en geregistreerd op naam van de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder ('Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder'), de entiteit die is aangesteld als nominee voor een Gezamenlijke Bewaarder en als dusdanig optreedt als de geregistreerde houder van de Aandelen in het Fonds, momenteel Citivic Nominees Limited (zijnde de geregistreerde houder van de Aandelen van de Fondsen, zoals aangesteld door de Gezamenlijke Bewaarder) namens Euroclear en Clearstream en aanvaard voor clearing via Euroclear en Clearstream. Belangen in de Aandelen die worden vertegenwoordigd door het Verzamelbewijs zullen overdraagbaar zijn in overeenstemming met de toepasselijke wetten en enige regels en procedures die zijn uitgevaardigd door de Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen. Het juridisch eigendom van de Aandelen van de Fondsen behoort toe aan de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder. Een koper van belangen in Aandelen wordt geen geregistreerde Aandeelhouder van de Vennootschap, maar houdt een indirect economisch belang in dergelijke Aandelen en de rechten van dergelijke beleggers, waarbij Deelnemers 4 onderworpen zullen zijn aan hun overeenkomst met hun Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling en anderszins door de overeenkomst met hun nominee, broker of Centrale Effectenbewaarinstelling, al naargelang het geval. Alle verwijzingen in dit document naar handelingen door houders van het Verzamelbewijs, zullen verwijzen naar handelingen gesteld door de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder als geregistreerde Aandeelhouder, op instructies van de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling na ontvangst van instructies van haar Deelnemers. Alle verwijzingen in dit document naar uitkeringen, kennisgevingen, verslagen en verklaringen aan die Aandeelhouder, zullen worden bezorgd aan de Deelnemers in overeenstemming met de procedures van die toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling. Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen Alle uitgegeven Aandelen worden vertegenwoordigd door een Verzamelbewijs en het Verzamelbewijs wordt gehouden door de Gezamenlijke Bewaarder en is namens een Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling geregistreerd op naam van de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder. Economische belangen in dergelijke Aandelen zullen alleen kunnen worden overgedragen in overeenstemming met de momenteel geldende regels en procedures van de betreffende Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling. 1 'Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen', de Erkende Clearingsystemen die worden gebruikt door de Fondsen die hun Aandelen uitgeven via het afwikkelingssysteem van de Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen, een internationaal afwikkelingssysteem dat verbonden is met meerdere nationale markten. 2 'Erkend Clearingsysteem', een 'erkend clearingsysteem' zoals aangeduid door de Ierse belastingdienst (bijv. CREST of Euroclear). 3 'Centrale Effectenbewaarinstellingen', die Erkende Clearingsystemen die nationale afwikkelingssystemen zijn voor individuele nationale markten. De Centrale Effectenbewaarinstellingen zijn Deelnemers van de Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen. 4 'Deelnemers' zijn rekeninghouders bij een Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling, die Toegestane Deelnemers, hun nominees of vertegenwoordigers kunnen omvatten, en die hun belang houden in Aandelen die worden afgewikkeld en/of gecleared via de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling. 12

13 Elke Deelnemer dient zich uitsluitend te richten tot zijn Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling voor de verplichte documentatie over de omvang van zijn belangen in enige Aandelen. Enig bewijs of ander document dat door de betreffende Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling is uitgegeven over de omvang van de belangen in dergelijke Aandelen op de rekening van enige persoon, is beslissend en bindend als een nauwkeurige voorstelling van die gegevens. Elke Deelnemer dient zich uitsluitend te richten tot zijn Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling voor het aandeel van die Deelnemer in elke betaling of uitkering die door de Vennootschap wordt verricht aan of op instructies van de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder en in verband met alle andere rechten die ontstaan door het Verzamelbewijs. De mate waarin en de manier waarop Deelnemers rechten kunnen uitoefenen die ontstaan in het kader van het Verzamelbewijs, zullen worden bepaald door de respectieve regels en procedures van hun Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling. Deelnemers kunnen geen directe vordering instellen tegen de Vennootschap, het Betaalkantoor of enige andere persoon (behalve hun Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling) voor betalingen of uitkeringen die verschuldigd zijn in het kader van het Verzamelbewijs en die door de Vennootschap worden verricht aan of op instructies van de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder en de Vennootschap voldoet aldus aan haar verplichtingen. De Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling kan geen directe vordering instellen tegen de Vennootschap, het Betaalkantoor 5 of enige andere persoon (behalve de Gezamenlijke Bewaarder). De Vennootschap of haar naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger kan van tijd tot tijd eisen dat beleggers hen informatie verstrekken over: (a) de hoedanigheid waarin zij een belang in Aandelen houden; (b) de identiteit van enige andere persoon of personen die op dat moment of voordien een belang hadden in dergelijke Aandelen; (c) de aard van enige dergelijke belangen; en (d) enige andere aangelegenheid die moet worden vermeld opdat de Vennootschap de toepasselijke wetten of de oprichtingsdocumenten van de Vennootschap kan naleven. De Vennootschap of haar naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger kan van tijd tot tijd eisen dat de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling de Vennootschap bepaalde gegevens verschaft over Deelnemers die belangen in Aandelen in elk Fonds houden, inclusief (maar niet beperkt tot): ISIN-code, naam van de ICSD-Deelnemer, type ICSD-Deelnemer bijv. fonds/bank/natuurlijke persoon, woonplaats van ICSD-Deelnemers, aantal ETF's en participaties van de Deelnemer binnen Euroclear en Clearstream, al naargelang het geval, inclusief welke Fondsen, soorten Aandelen en het aantal belangen in de Aandelen door elke dergelijke Deelnemer worden gehouden. Deelnemers van Euroclear en Clearstream die houders zijn van belangen in Aandelen of tussenpersonen die namens dergelijke personen handelen, stemmen er krachtens de respectieve regels en procedures van Euroclear en Clearstream ten aanzien van Euroclear en Clearstream mee in om dergelijke informatie aan de Vennootschap of haar naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger te verstrekken. Ook kan de Vennootschap of haar naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van tijd tot tijd verzoeken dat een Centrale Effectenbewaarinstelling de Vennootschap gegevens verstrekt over Aandelen in elk Fonds of belangen in Aandelen in elk Fonds die bij elke Centrale Effectenbewaarinstelling worden gehouden, en gegevens over de houders van die Aandelen of belangen in Aandelen, inclusief (zonder beperking) soorten houders, woonplaats en aantal en soorten participaties. Houders van Aandelen en belangen van Aandelen bij een Centrale Effectenbewaarinstelling of tussenpersonen die namens dergelijke houders handelen, stemmen er krachtens de respectieve regels en procedures van de betreffende Centrale Effectenbewaarinstelling ten aanzien van de Centrale Effectenbewaarinstelling (inclusief Euroclear UK & Ireland (het CRESTsysteem), SIS SegaIntersettle AG en Monte Titoli) mee in om dergelijke informatie aan de Vennootschap of haar naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger te verstrekken. Beleggers kunnen vereist zijn om enige vereiste informatie die door de Vennootschap of haar naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger onmiddellijk te verstrekken, en stemmen er ten aanzien van de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling mee in om de identiteit van die Deelnemer of belegger op verzoek aan de Vennootschap of haar naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger te verstrekken. Kennisgevingen van algemene vergaderingen en de daarmee verband houdende documenten, zullen door de Vennootschap worden uitgegeven aan de geregistreerde houder van het Verzamelbewijs, de 5 'Betaalkantoor', de entiteit die is aangesteld als betaalkantoor voor de Fondsen. 13

14 Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder. Elke Deelnemer dient zich uitsluitend te richten tot zijn Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling en de momenteel geldende regels en procedures van de betreffende Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling die gelden voor de levering van dergelijke kennisgevingen en de uitoefening van stemrechten. Voor beleggers die geen Deelnemers zijn, zullen de levering van kennisgevingen en de uitoefening van stemrechten onderworpen zijn aan de overeenkomsten met een Deelnemer van de Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling (bijvoorbeeld hun nominee, broker of Centrale Effectenbewaarinstellingen, al naargelang het geval). TEGENPARTIJRISICO'S Niet-handelen van de Gezamenlijke Bewaarder en/of een Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling Beleggers die afwikkelings- of clearingstransacties verrichten via een Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling zijn geen geregistreerde Aandeelhouder van de Vennootschap, maar houden een indirect economisch belang in dergelijke Aandelen, en de rechten van dergelijke beleggers, indien het Deelnemers betreft, zijn onderworpen aan hun overeenkomst met de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling en anderszins door de overeenkomst met een Deelnemer van de Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling (bijvoorbeeld hun nominee, broker of Centrale Effectenbewaarinstellingen, al naargelang het geval). De Vennootschap zal enige kennisgevingen en daarmee verband houdende documenten uitgeven aan de geregistreerde houder van het Verzamelbewijs, de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder, met inachtneming van een kennisgevingstermijn die de Vennootschap in het normale verloop van de bedrijfsvoering hanteert voor de bijeenroeping van algemene vergaderingen. De Bestuurders begrijpen dat de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder een contractuele verplichting heeft om enige dergelijke kennisgevingen die door de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder worden ontvangen, door te geven aan de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling, krachtens de voorwaarden van zijn aanstelling door de betreffende Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling. De toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling zal op haar beurt kennisgevingen die van de Gezamenlijke Bewaarder worden ontvangen, in overeenstemming met haar regels en procedures overmaken aan zijn Deelnemers. De Bestuurders begrijpen dat de Gezamenlijke Bewaarder contractueel gebonden is om alle ontvangen stemmen van de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen te verifiëren (namelijk de stemmen die door de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling zijn ontvangen van Deelnemers) en dat de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder in overeenstemming met die instructies moet stemmen. De Vennootschap heeft geen bevoegdheid om te verzekeren dat de Gezamenlijke Bewaarder kennisgevingen van stemmen doorgeeft in overeenstemming met hun instructies. De Vennootschap kan geen steminstructies aanvaarden van enige andere personen dan de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder. Betalingen Op instructies van de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder, worden inkoopopbrengsten en enige gedeclareerde dividenden door de Vennootschap of haar gemachtigde vertegenwoordiger betaald aan de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling. Indien Beleggers Deelnemers zijn, dienen zij zich uitsluitend te richten tot de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling voor hun inkoopopbrengsten of hun aandeel van elke dividendbetaling die door de Vennootschap wordt verricht, of anderszins tot de betreffende Deelnemer van de Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling (inclusief, zonder beperking, hun nominee, broker of Centrale Effectenbewaarinstelling, al naargelang het geval) voor enige inkoopopbrengsten of enig aandeel van elke dividendbetaling die door de Vennootschap wordt verricht en die betrekking heeft op hun belegging. Beleggers kunnen geen directe vordering instellen tegen de Vennootschap voor inkoopopbrengsten of dividendbetalingen die verschuldigd zijn op Aandelen die worden vertegenwoordigd door het Verzamelbewijs en de Vennootschap voldoet aan haar verplichtingen door betaling aan de toepasselijke Internationale Centrale Effectenbewaarinstelling op instructies van de Nominee van de Gezamenlijke Bewaarder. 14

15 Bijlage B De informatie in deze brief met betrekking tot de belastinggevolgen van de Scheme is niet uitputtend en geldt niet als juridisch of fiscaal advies. De belastinggevolgen van de Scheme kunnen variëren afhankelijk van uw belastingstatus en de belastingwetten in uw land van verblijf of domicilie. Elke inkoop van uw Aandelen kan uw belastingpositie beïnvloeden. U dient uw eigen professionele adviseurs te raadplegen over de gevolgen van de Scheme en uw inschrijving op, uw aankoop, bezit, omruiling of verkoop van Aandelen volgens de wetten van de rechtsgebieden waarin u mogelijk belastingplichtig bent. De onderstaande informatie vertegenwoordigt onze huidige inzichten in de relevante belastingwetgeving, en als deze inzichten wezenlijk veranderen, zullen we de Aandeelhouders daarvan op de hoogte brengen via de betreffende landenpagina s op Dit deel dekt niet de belastinggevolgen voor financiële handelaars of andere beleggers die Aandelen kunnen houden in het kader van hun handel of beroep. Het dekt evenmin de belastinggevolgen voor levensverzekeringsbedrijven die beleggen in de Vennootschap. Oostenrijk Voor Oostenrijkse belastingdoeleinden zou de Scheme niet moeten leiden tot enige verandering in economische eigendom van de Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft. Als dusdanig zou de Scheme zelf in Oostenrijk niet tot enige belasting moeten leiden. België Voor Belgische belastingdoeleinden zou de Scheme niet moeten leiden tot enige verandering in juridisch eigendom (in de zin van de Belgische wetgeving) van de Aandelen, aangezien Citivic de Aandelen voor en namens de beleggers zal houden. Als dusdanig zou de Scheme zelf in België niet tot enige belasting moeten leiden. Denemarken Voor Deense belastingdoeleinden zou de Scheme geen aanleiding moeten geven tot enige verandering in de belastingstatus van de Fondsen, en bijgevolg zou er geen verandering moeten optreden in de belasting van Deense beleggers. Deense beleggers worden jaarlijks belast op basis van de reële waarde, dus de Scheme zou niet moeten leiden tot enige belastbare winsten die voor Deense beleggers nog niet waren belast. De Scheme zou niet moeten leiden tot enige Deense overdrachtsbelastingen. Finland Voor Finse belastingdoeleinden zou een verandering in Centrale Effectenbewaarinstellingen moeten worden beschouwd als een verandering van bewaarder en geen overdracht van het juridisch eigendomsrecht. Als dusdanig zou de Scheme zelf in Finland niet tot enige belasting moeten leiden. Frankrijk Indien Franse beleggers Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft, houden via een nominee of een andere tussenpersoon, dan zouden er voor dergelijke beleggers geen belastinggevolgen moeten ontstaan, aangezien het mandaat met de tussenpersoon niet verandert. Franse beleggers die geregistreerd zijn in het Ledenregister (d.w.z. Franse beleggers met een rekening bij Euroclear UK & Ireland (het CREST-systeem) volgens het Huidige Model) moeten worden beschouwd alsof zij aan Citivic een mandaat hebben verleend om als hun vertegenwoordiger voor Franse belastingdoeleinden Aandelen te houden. Er zouden daarom geen belastingen verschuldigd moeten zijn, omdat Citivic voor Franse belastingdoeleinden optreedt in naam van en namens dergelijke beleggers. De Scheme zou niet moeten leiden tot enige Franse belasting op financiële transacties. Duitsland Indien Duitse beleggers Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft, houden via nominees of andere tussenpersonen, of een belang in een Verzamelbewijs aan toonder (bij DE ISIN) gehouden bij Clearstream Banking AG, Frankfurt/Main, dan zou de Scheme zelf naar verwachting voor Duitse beleggers niet moeten leiden tot enige verschuldigde vermogenswinstbelasting. 15

16 Er zouden als gevolg van de Scheme geen zegelbelasting of andere overdrachtsbelastingen in Duitsland verschuldigd moeten zijn. IJsland Aangezien de Scheme niet zou moeten leiden tot enige verandering in de identificatie en de nominale waarde van de Aandelen in de Fondsen voor IJslandse beleggers die een direct belang in de Aandelen houden (inclusief participaties via nominees en andere tussenpersonen), verandert er niets voor hun jaarlijkse belastingaangifte, wat betekent dat er in IJsland geen belastinglast hoeft te worden opgenomen. De Scheme zou niet moeten leiden tot enige IJslandse zegelrechten. Ierland Aangezien er in het kader van de Scheme geen monetaire vergoeding aan beleggers verschuldigd is, zou de Scheme zelf geen aanleiding moeten geven tot Ierse vermogenswinstbelasting. De Scheme zou niet moeten leiden tot enige Ierse zegelrechten. Italië Voor Italiaanse belastingdoeleinden zou de Scheme niet moeten leiden tot enige verandering in economische eigendom van de Aandelen. Als dusdanig zou de Scheme geen Italiaanse belastinggevolgen moeten hebben. Luxemburg Voor Luxemburgse belastingdoeleinden zou de Scheme niet moeten leiden tot enige verandering in economische eigendom van de Aandelen. Als dusdanig zou de Scheme zelf in Luxemburg niet tot enige belasting moeten leiden. Nederland Voor Nederlandse belastingdoeleinden zou de Scheme niet moeten leiden tot enige verandering in economische eigendom van de Aandelen. Als dusdanig zou de Scheme zelf in Nederland niet tot enige belasting moeten leiden. Noorwegen Aangezien de juridische en economische belangen van beleggers in de Aandelen door de Scheme niet zouden moeten worden gewijzigd, zou de Scheme zelf in Noorwegen niet tot enige belasting moeten leiden. Portugal Indien een Portugese belegger Aandelen houdt via een nominee, een trustee of een andere tussenpersoon, dan zou er als gevolg van de Scheme geen verandering moeten optreden in de participaties van de Portugese belegger. Dienovereenkomstig zou de Scheme zelf in Portugal voor dergelijke beleggers niet tot enige belasting moeten leiden. In het onwaarschijnlijke geval dat een Portugese belegger geregistreerd is in het Ledenregister (d.w.z. Portugese beleggers met een rekening bij Euroclear UK & Ireland (het CREST-systeem) volgens het Huidige Model), leidt de Scheme tot een overdracht van juridische eigendom die Portugese beleggers mogelijk moeten aangeven bij de Portugese belastingdienst. Dit kan voor Portugese beleggers leiden tot een belastbare gebeurtenis. Spanje Voor Spaanse belastingdoeleinden zou de Scheme in principe niet moeten leiden tot enige verandering in economische eigendom van de Aandelen. Als dusdanig zou de Scheme zelf in Spanje niet tot enige belasting moeten leiden. Zweden Aangezien de Scheme alleen een nieuwe nomineerelatie in de participatieovereenkomst introduceert, zou de Scheme zelf in Zweden niet tot enige belasting moeten leiden. Zwitserland Voor Zwitserse belastingdoeleinden zou de Scheme niet moeten leiden tot een vervreemding van Aandelen voor Zwitserse beleggers. Als dusdanig zou de Scheme zelf in Zwitserland niet tot enige belasting moeten leiden. 16

17 VK Voor Britse belastingdoeleinden zou de Scheme niet moeten leiden tot een belastbare vervreemding van Aandelen, aangezien de Scheme niet leidt tot een verandering in economische eigendom van de Aandelen. Er zou geen Britse zegelbelasting verschuldigd moeten zijn als gevolg van de Scheme. 17

18 DEEL 2 DE SCHEME OF ARRANGEMENT DE HIGH COURT IN DE ZAAK VAN ishares IV PUBLIC LIMITED COMPANY EN IN DE ZAAK VAN DE COMPANIES ACTS 1963 TO 2013 SCHEME OF ARRANGEMENT (VOLGENS ARTIKEL 201 VAN DE COMPANIES ACT 1963) TUSSEN ishares IV PUBLIC LIMITED COMPANY EN DE HOUDERS VAN DE AANDELEN WAAROP DE SCHEME BETREKKING HEEFT OVERWEGINGEN: (ZOALS HIERNA GEDEFINIEERD) A. De Vennootschap is een beleggingsvennootschap met paraplustructuur, met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de fondsen, opgericht met beperkte aansprakelijkheid naar Iers recht onder registratienummer en goedgekeurd door de Centrale Bank van Ierland krachtens de Ierse 'European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011'. B. Het toegestaan kapitaal van de Vennootschap op de datum van deze Scheme bedraagt GBP 2,00 verdeeld over 2 Oprichtersaandelen van GBP 1,00 elk, en Deelnemende Aandelen zonder nominale waarde. Per 28 april 2015 waren er Deelnemende Aandelen uitgegeven, die volledig zijn volgestort. C. Het doel van de Scheme bestaat erin te voorzien in de overdracht van het juridisch (maar niet de economische) eigendom van de Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft aan Citivic, in ruil voor de instemming van Citivic om de Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft, te houden als nominee van de Gezamenlijke Bewaarder en namens de Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen. D. Citivic en de Gezamenlijke Bewaarder zijn overeengekomen om vertegenwoordigd door hun advocaat te verschijnen op de hoorzitting van het verzoek dat door de Vennootschap is ingediend om deze Scheme te bekrachtigen, en zich daaraan te onderwerpen. Citivic en de Gezamenlijke Bewaarder hebben elk ingestemd om ten aanzien van de High Court op de Hoorzitting van de High Court te garanderen dat zij gebonden zullen zijn door alle documenten, handelingen en zaken waarvan het nodig of wenselijk kan zijn dat ze door respectievelijk Citivic of de Gezamenlijke Bewaarder worden uitgevoerd of verricht teneinde deze Scheme uit te voeren, en dat zij alle documenten, handelingen en zaken waarvan het nodig of wenselijk kan zijn dat ze door respectievelijk Citivic of de Gezamenlijke Bewaarder worden uitgevoerd of verricht teneinde deze Scheme uit te voeren, zullen uitvoeren, verrichten en laten uitvoeren en verrichten. 1. Definities DE SCHEME Tenzij het onderwerp of de context anderszins vereist, hebben de volgende uitdrukkingen in deze Scheme de volgende betekenis: 18

19 De 'Wet', de Ierse Companies Act van 1963, zoals gewijzigd; 'Werkdag', een dag (behalve zaterdag, zondag of een officiële feestdag in Ierland) waarop de banken in Ierland geopend zijn voor algemene bankactiviteiten; 'Circulaire', het document op datum van 18 mei 2015 dat naar de Aandeelhouders is verzonden en waarvan deze Scheme deel uitmaakt; 'Citivic Nominees Limited', een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Engeland en Wales met registratienummer en met maatschappelijke zetel te Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londen E14 5LB, Verenigd Koninkrijk; de 'Gezamenlijke Bewaarder', Citibank Europe plc; de 'Vennootschap', ishares IV public limited company, een beleggingsvennootschap met paraplustructuur en veranderlijk kapitaal, opgericht in Ierland onder registratienummer ; 'Vergadering op last van de Rechtbank', de vergadering van de Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft (en enige verdaging daarvan) bijeengeroepen op last van de High Court krachtens artikel 201 van de Wet om te beraadslagen over de Scheme en deze Scheme, indien zij gepast wordt geacht, (met of zonder wijzigingen) goed te keuren; 'Gerechtelijk Bevel', het bevel of de bevelen van de High Court dat of die de Scheme bekrachtigt dan wel bekrachtigen volgens artikel 201 van de Wet; 'Ingangsdatum', de datum en het tijdstip waarop de Scheme voor de Vennootschap en de Aandeelhouders waarop de Scheme betrekking heeft bindend en van kracht wordt, zoals door de High Court vastgesteld in het Gerechtelijk Bevel; 'Uitgesloten Aandelen', enige en alle Deelnemende Aandelen in (i) ishares MSCI China A UCITS ETF, of (ii) enig ander Fonds dat vanaf de introductie gebruikmaakt van het ICSDmodel, en steeds ongeacht of ze in omloop zijn op enig tijdstip vóór, op of na de datum van de Circulaire; 'Buitengewone Algemene Vergadering' of 'BAV', de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap (en enige verdaging daarvan) die in verband met deze Scheme wordt bijeengeroepen en die naar verwachting zal worden gehouden op dezelfde dag als de Vergadering op last van de Rechtbank (en enige verdaging daarvan); 'Volmachtformulieren', het volmachtformulier voor de Vergadering op last van de Rechtbank en het volmachtformulier voor de BAV, al naargelang de context; 'High Court', het Ierse hooggerechtshof; 'Houder', met betrekking tot een Deelnemend Aandeel, een Lid wiens naam in het Ledenregister is opgenomen als de houder van het Deelnemend Aandeel en enige Gezamenlijke Houder, inclusief enige personen die gerechtigd zijn door overdracht; 'Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen', Euroclear Bank S.A./N.V. en/of Clearstream Banking S.A., Luxembourg; 'Ierse Standaardtijd', Ierse standaardtijd, zoals beschreven in de Ierse Standard Time (Amendment) Act van 1971 en de Ierse Summer Time Act van 1925; 'Gezamenlijke Houder', Leden wier namen in het Ledenregister zijn opgenomen als de gezamenlijke houders van een Deelnemend Aandeel; 'Lid', een lid van de Vennootschap in haar Ledenregister op enige relevante datum; 'Deelnemende Aandelen', deelnemende aandelen zonder nominale waarde in het kapitaal van de Vennootschap; 19

20 'Ledenregister', het ledenregister dat krachtens de Wet wordt bijgehouden door de Vennootschap; 'Handelsregister', het Handelsregister in Ierland; 'Beperkt Rechtsgebied', enig rechtsgebied waar het onwettig zou zijn om de Circulaire of de daarmee verband houdende Volmachtformulieren volledig of gedeeltelijk bekend te maken, te publiceren of te verspreiden; 'Beperkte Buitenlandse Aandeelhouder', een Aandeelhouder (inclusief een natuurlijke persoon, een partnerschap, een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, een vennootschap met besloten aansprakelijkheid, een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, een trust, trustee, executeur, beheerder of andere wettelijke vertegenwoordiger) in, of inwoner van, of enige Aandeelhouder waarvan de Vennootschap meent dat hij zich in een Beperkt Rechtsgebied bevindt of inwoner van een Beperkt Rechtsgebied is; 'Scheme' of 'Scheme of Arrangement', de voorgestelde scheme of arrangement volgens artikel 201 van de Wet zoals beschreven in Deel 2 van deze Circulaire met of behoudens enige wijzigingen, aanvullingen of voorwaarden die zijn goedgekeurd of opgelegd door de High Court en waarmee de Vennootschap en Citivic hebben ingestemd; 'Aandeelhouder waarop de Scheme betrekking heeft', een houder van Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft; 'Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft', betekent: (i) (ii) de Deelnemende Aandelen die op de datum van de Circulaire in omloop zijn; enige Deelnemende Aandelen uitgegeven na de datum van de Circulaire en vóór het Tijdstip voor Stemregistratie; en (iii) enige Deelnemende Aandelen uitgegeven op of na het Tijdstip voor Stemregistratie en vóór de Ingangsdatum; maar exclusief de Uitgesloten Aandelen; 'Aandeelhouders', houders van Deelnemende Aandelen; 'Tijdstip voor Stemregistratie', 7.00 u (Ierse Standaardtijd) op 18 juni 2015, of, als de Vergadering op last van de Rechtbank is verdaagd, 7.00 u (Ierse Standaardtijd) op de dag vóór de dag die voor de verdaagde Vergadering op last van de Rechtbank is aangeduid. 2. Overdracht van Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft Het juridische (maar niet het economische) eigendomsrecht op de Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft van elke Houder die op de Ingangsdatum in het Ledenregister is opgenomen, gaat automatisch en zonder enige verdere vereiste maatregelen of documenten, over op Citivic, vrij van alle voorrechten, rechten, lasten, bezwaringen en andere belangen en samen met alle en enige rechten die daarmee op de datum van deze Scheme of daarna verbonden zijn, inclusief stemrechten en het recht om op de Ingangsdatum het volledige bedrag van alle dividenden en andere uitkeringen die zijn gedeclareerd, betaald of verricht, te ontvangen en behouden. 3. Vergoeding voor de overdracht van de Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft Als vergoeding voor de overdracht van de Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft krachtens clausule 2, zal de Vennootschap de overdracht van de Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft aan Citivic registreren, en zal Citivic de Aandelen waarop de Scheme betrekking heeft, houden als nominee van de Gezamenlijke Bewaarder en namens de Internationale Centrale Effectenbewaarinstellingen. 20

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar, juridisch adviseur, accountant of andere professionele adviseur.

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, België Ondernemingsnummer RPR Antwerpen

Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, België Ondernemingsnummer RPR Antwerpen Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, België Ondernemingsnummer 0860.402.767 RPR Antwerpen VOLMACHT BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 1 van 28 juni 2017 Deze volmacht is bestemd voor

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere professionele adviseur.

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV I. Toelatingsvoorwaarden Overeenkomstig artikel 34 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen,

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Ondergetekende : Eigenaar van...aandelen

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam)..

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam).. wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013

(hierna de Vennootschap) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 27 SEPTEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat u de gelegenheid krijgt om te stemmen over wijzigingen van de statuten (de

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

VGP NV Spinnerijstraat Zele Ondernemingsnummer (RPR Dendermonde) BTW BE (de Vennootschap )

VGP NV Spinnerijstraat Zele Ondernemingsnummer (RPR Dendermonde) BTW BE (de Vennootschap ) VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om de buitengewone

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere professionele adviseur.

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Lees dit document zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik idealing.com Limited, freepost LON13628,

Nadere informatie

S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel Gewone Algemene Vergadering op 8 juni 2017 (15.

S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel Gewone Algemene Vergadering op 8 juni 2017 (15. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone Algemene Vergadering op 8 juni 2017 (15.00 h) VOLMACHT Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates

Volmacht buitengewone algemene vergadering van Retail Estates RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Maatschappelijke zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VGP NV Greenland Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4 1090 Brussel (Jette) Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Brussel) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Aangezien op basis van de ontvangen registraties vaststaat

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: adres / zetel: eigenaar van: vennootschapsnaam: aande(e)l(en)van de vennootschap COIL SA/NV

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij de belangrijkste punten van de agenda van

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei h. S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan BRUSSEL RPR Brussel GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - 11 mei 2015-9.00 h S.A. SPADEL N.V. Gemeenschappenlaan 110-1200 BRUSSEL RPR Brussel 0405 844 436 Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering op 11 juni 2015 (15.00 u) De Aandeelhouders

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar, juridisch adviseur, accountant of andere professionele adviseur.

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924 (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2008

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2008 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

UMICORE Naamloze vennootschap Zetel: Broekstraat Brussel BTW BE RPR Brussel

UMICORE Naamloze vennootschap Zetel: Broekstraat Brussel BTW BE RPR Brussel UMICORE Naamloze vennootschap Zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel De aandeel- en obligatiehouders worden uitgenodigd om de buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie