M A A N D E L I J K S I N F O B L A D V A N D E G E M E E N T E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M A A N D E L I J K S I N F O B L A D V A N D E G E M E E N T E"

Transcriptie

1 J A A R G A N G 8 N R. 1 0 N O V E M B E R M A A N D E L I J K S I N F O B L A D V A N D E G E M E E N T E Jouw vragen over verkeersveiligheid pag. 3 Inventaris bomen en struiken met erfgoedwaarde pag. 7 Diensten voor oppashulp pag. 17 Veranderingen gemeentehuis? pag. 19 Brandweerhervorming pag. 21

2 PRIKBORD Coverbeeld We maakten dit jaar de warmste Allerheiligen mee sinds De temperatuur klom tot boven de 20 graden. Dit zette de kleurenpracht nog meer in de verf en zorgde voor een ideaal wandelweertje om even halt te houden bij familie en vrienden die we voor altijd blijven missen. Bloemstukken op kerkhoven Op de Zwalmse begraafplaatsen zullen vanaf midden december de bloemen en bloemstukken (behalve natuurlijk de kunststof bloemen) die naar aanleiding van Allerheiligen en Allerzielen op de graven werden geplaatst, worden verwijderd door de gemeentelijke diensten. Dit initiatief wordt genomen om de kerkhoven zo proper mogelijk te houden. Jouw foto in de Zwalmse Post? Ook jouw foto s zijn zeer welkom in onze Zwalmse Post! Heb jij een leuke foto over Zwalm of een gebeurtenis in Zwalm? Misschien kunnen jouw dorpsgenoten dan meegenieten. Vernoem zeker ook de naam van de fotograaf als je iets instuurt en zorg ervoor dat de foto zeker 3 megabyte groot is. Stuur je foto naar: of neem contact op via Sluitingsdagen - De gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op 25, 26 en 31 december 2014 en op 1 en 2 januari Het containerpark zal gesloten zijn op 25, 26 en 31 december 2014 en op 1 en 2 januari Op woensdag 24 december zijn de bib en de sporthal ook open tot 16 u. Op woensdag 31 december is de sporthal open tot 16 u. Volgende gemeenteraadszitting De volgende zittingen van de gemeenteraad zullen plaatshebben op donderdag 27/11 en op woensdag 17/12, telkens om 20 u. in de gemeenteraadszaal van het gemeentehuis (Zuidlaan Zwalm). Hulp en wachtdiensten? Wil je snel de contactgegevens van de hulp- en wachtdiensten in onze gemeente vinden? Ga naar klik op wonen en leven en daarna op hulp- en wachtdiensten. Daar tref je alle contactgegevens aan van de Zwalmse medische hulpverleners: apothekers, dokters, tandartsen, brandweer, dierenartsen, kinesisten, logopedisten, verpleegkundigen, Vanuit je luie zetel Je kinderen inschrijven voor de Zwalmse sportacademie, inschrijven voor deelname aan een infoavond over opvoedingsondersteuning, je zoon of dochter inschrijven voor de speelpleinwerking, tickets kopen voor een avondje Zwalm Kluistert, tickets kopen voor het seniorenfeest, Je kan het thuis. Maak gebruik van het e-loket Vrije Tijd. Klik op het icoontje op en maak een account aan. Voor gezinnen: je gezinsleden worden automatisch gekoppeld aan je account. Makkelijk om je kinderen online in te schrijven. Vind ons leuk en volg jouw gemeente elke dag op Facebook. Zo ben je altijd als eerste op de Gemeentelijke info op Twitter Wie ons volgt, zal voormamelijk updates over wegenwerken, mobiliteit, veiligheid, ontvangen. Volgende editie van de Zwalmse Post De volgende editie van ons gemeentelijk informatieblad wordt voorzien op vrijdag 19 december. Verenigingen die een evenement in deze editie willen aankondigen dienen dit te doen via de voor maandag 1 december (activiteiten eind december/januari). Inwoners die een weetje of nieuwtje hebben om te delen met hun Zwalmse buren kunnen een berichtje sturen naar en dit ook voor maandag 1 december Colofon De Zwalmse Post redactieadres: Zuidlaan Zwalm Contact: v.u. College van Burgemeester en schepenen Redactie: Gemeentediensten Zwalm Eindredactie en coördinatie: Dienst Communicatie Zwalm onder de bevoegdheid van de Burgemeester Fotorechten: Mark de Vilder, Fernand Marchand, Gregg Germer, gemeentelijk archief, De Lijn, Vergrootdehoop.be, Xperilab, Brandweerzone Vlaamse Ardennen, Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Vlaamse Ouderenraad, Christelijke Mutualiteit, Michel Duprez Gemeente Zwalm kiest voor milieuvriendelijk drukwerk. 2

3 Verkeersveiligheid! Wat gebeurt er met je vragen? Als de bewonersbijeenkomsten van 2013 en 2014 één zaak duidelijk hebben gemaakt, dan wel dat verkeersveiligheid een topprioriteit is voor vele Zwalmenaren. En ook voor jouw gemeentebestuur! Het is voor een lokale overheid moeilijk het rijgedrag van mensen te beïnvloeden of invloed uit te oefenen inzake veiligheidsingrepen op de meest drukke Zwalmse wegen waarvan het gemeentebestuur niet de wegbeheerder (eigenaar) is. En toch blijkt uit het financieel profiel dat het Vlaams ministerie van Binnenlandse Aangelegenheden eind oktober over onze gemeente publiceerde, dat de gemeente Zwalm meer budgettaire aandacht heeft voor verkeersveiligheid dan gemiddeld in onze provincie. Onze gemeentediensten ontvangen meer dan regelmatig vragen of klachten over de verkeersveiligheid. Voorbeelden zijn er genoeg: de Zuidlaan, de Schoolstraat, de Paulatemstraat, de ruilverkavelingswegen in Hundelgem, de Gaverbosdreef, de schoolomgevingen, Aangezien verkeersveiligheid in Zwalm een belangrijk thema is, worden deze steeds ter harte genomen. En al zeker als de klachten vaak voorkomend zijn. Politieadvies Over suggesties, vragen en klachten dient de gemeente steeds het overleg aan te gaan met de lokale politie. Over elke situatie reikt de politie een advies aan. Als het gaat over een niet-gemeentelijke weg dient eerst overleg gepleegd te worden met de wegbeheerder, wiens uiteindelijke beslissing en vooropgestelde timing dan ook door de gemeente moet geaccepteerd worden. En natuurlijk, er kan niet zomaar overal eventjes een zone 30 worden ingevoerd, een verkeersplateau worden geplaatst, een zebrapad geschilderd of met uitgezonderd plaatselijk verkeer worden gewerkt. De politie dient in de opmaak van het advies rekening te houden met de wettelijkheid van de gesuggereerde oplossing, omgevingsfactoren en tracht altijd uit te gaan van objectief gemeten gegevens. Op volgende factoren baseert de politie zijn advies: - het aantal letselongevallen de laatste 10 jaar (of langer) - kan er een snelheidscontrole georganiseerd worden? - is het organiseren van snelheidscontroles verantwoord? - het profiel van de locatie: wat maakt dat verkeerstechnische maatregelen op die plaats aangewezen zijn en elders, op plaatsen met een soortgelijk profiel, niet. Pas als uit metingen of tellingen blijkt dat de snelheid of de verkeersdruk niet overeenkomt met de toestand van de weg, worden er maatregelen voorgesteld. Als uit de metingen blijkt dat de situatie van die aard is dat er geen maatregelen dienen genomen te worden, zal het advies ook in die zin worden opgemaakt. Soms is het uitwerken van een verkeerssituatie ingewikkelder. Op deze plaatsen worden dan tijdelijke maatregelen genomen die na een proefperiode van 6 maanden worden geëvalueerd en eventueel bijgestuurd, definitief worden vastgesteld of zelfs definitief van de baan worden geschoven. Tijdens zo n proefperiode vraagt het gemeentebestuur dan ook de mening van de Zwalmenaar, zoals nu in de Zuidlaan en op de ruilverkavelingsbaantjes tussen Hundelgem en Munkzwalm. Over hun evaluatie en de definitieve beslissingen lees je in volgende edities van de Zwalmse Post. Meer info bij de Dienst Grondgebiedszaken (Erwin Froyen) en bij de lokale politie Wonen en leefomgeving/mobiliteit 3

4 Test je verkeerskennis Win mooie prijzen met De Grote Verkeersquiz (nog tot 30 november). Erik Van Looy is dit jaar het ongeschoren gezicht van De Grote Verkeersquiz! Je weet wel, de online quiz van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) die vorig jaar meer dan deelnemers telde. Niet te missen dus! Zin om het verkeersgevecht aan te gaan? En meteen je kennis over de wegcode een beetje op te frissen? Neem de handschoen dan op en quiz mee. De VSV wil de mensen op een plezierige manier iets laten bijleren over veilig verkeersgedrag. Met vragen over nieuwigheden in het verkeersreglement zoals fietsstraten of risicogedrag zoals sms'en achter het stuur, maar evengoed over de voorrang van rechts of defensief rijden, willen ze de deelnemers aan het denken zetten over hun rol in de dagelijkse verkeersdrukte. Een online quiz is het ideale middel gebleken om tienduizenden mensen te bereiken en het laat ook toe om te detecteren welke 'gaten' er nog zitten in de verkeerskennis van de Vlaming. Zo bleek het bij vorige edities maar pover gesteld met de kennis van specifieke verkeersregels voor fietsers, maar ook vragen over het maximale alcoholpromillage dat je als bestuurder mag hebben of de correcte manier om te ritsen, scoorden opvallend slecht. De verkeerskennis van de gemiddelde Vlaming kan dus nog een stuk beter. Bezoek Quizzen kan tot 30 november Je krijgt 20 meerkeuzevragen voorgeschoteld over de wegcode, kwetsbare weggebruikers, verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. Wie minstens 14 op 20 haalt, maakt al kans op een prijs! De hoofdprijs is een reischeque van 1000! Heraanleg kasseien Molenberg Sinds 30 juli 2014 wordt er uitsluitend plaatselijk verkeer toegelaten op de Molenberg. De maatregel werd genomen naar aanleiding van de slechte staat van het wegdek. De politie stelde vast dat het nagenoeg onmogelijk geworden was om met een voertuig nog ongehavend de bekende Zwalmse helling op te geraken. Vooral de inzakkende zijkanten waren hiervan de voornaamste oorzaak. Het niveauverschil liep op tot 19 cm. Naast schade aan voertuigen zorgde dit ook al regelmatig voor olievlekken op de kasseien. Op dit moment wordt de Molenberg door het gemeentebestuur aangepakt. Op verscheidene plaatsen wordt de rug van de baan opnieuw gefundeerd en genivelleerd, bijvoorbeeld in de eerste bocht van de Molenberg en ter hoogte van de aansluiting met de Caildenberg. Door deze werken zullen de bewoners van de Molenberg enkele dagen niet met de wagen tot aan hun woonst kunnen rijden. Zij werden hiervan uiteraard verwittigd. De kasseien van de Molenberg zijn geklasseerd als monument. Bij het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap kreeg de gemeente de toestemming deze herstellingswerken uit te voeren. De oude kasseien worden dus herbruikt. Voor meer info: Dienst Grondgebiedzaken - 055/ Nieuw vervoersplan NMBS Vanaf 14 december 2014 treed het nieuwe vervoersplan van de NMBS in voege. Naar eigen zeggen wil de NMBS de reizigers een meer robuust aanbod bieden met een meer coherente en realistische treindienst. Check wat er voor jou verandert nu al op 4 Wonen en leefomgeving/mobiliteit

5 De belbus in tien vragen en antwoorden Ook in dunbevolkte gebieden zoals onze gemeente kan je de bus nemen. Om daar kostenefficiënt openbaar vervoer aan te bieden, werkt de lijn met belbussen. Een belbus rijdt alleen op aanvraag. De belbus heeft geen vaste route of dienstregeling, maar het is ook geen taxi: de belbus stopt alleen aan haltes van De Lijn die voor de rit werden aangevraagd bij de belbuscentrale. Momenteel zijn er in Vlaanderen meer dan 120 belbusgebieden. Voor Zwalm is dat het belbusgebied Zwalm Zottegem. Dat bestaat uit alle deelgemeenten van Zwalm, Zottegem centrum en deelgemeenten Elene, Sint-Goriks-Oudenhove, Strijpen en Velzeke. 1. Hoe neem ik de belbus? Belbussen rijden alleen op afspraak. Reserveren is dus noodzakelijk. Dat doe je zo: Je belt naar de belbuscentrale in je provincie. Tel.: Je geeft door waar je heen wilt en op welk tijdstip je daar wenst aan te komen. De Lijn vertelt wanneer je aan de bushalte in jouw buurt moet staan. Je staat op het afgesproken tijdstip aan deze bushalte. De bus komt je ophalen en brengt je naar de afgesproken halte. 2. Hoe lang op voorhand moet ik reserveren? De belbus moet je minstens twee uur voor je vertrek reserveren. Het liefst reserveer je iets vroeger, bijvoorbeeld de dag ervoor. Je kan ook meteen voor de volgende twee weken reserveren. 3. Kan ik aan alle haltes op- en afstappen? Ja. Je reserveert een reisroute van halte tot halte binnen het belbusgebied waarvoor er geen alternatief is met een vaste bus. De belbusgebieden kan je bekijken op de website van De Lijn. 4. Rijdt een belbus op vaste uren? Neen. Een belbus heeft geen vaste reisroute. Op basis van de aanvragen stippelt de computer de beste reisweg uit. Er wordt dus zoveel mogelijk rekening gehouden met het uur waarop je wilt aankomen. 5. Kan ik ook s nachts reserveren, of op zon- en feestdagen? De belbus heeft geen vaste vertrek- en aankomsturen, maar rijdt wel binnen een beperkte periode (bijvoorbeeld van 07 tot 20 u.). Belbussen rijden nooit 's nachts. De meeste belbussen rijden wel op zon- en feestdagen. 6. Hoeveel kost een rit met de belbus? Op de belbus gelden de normale tarieven. Ook abonnementen zijn er geldig. Je kan kaarten en biljetten goedkoper kopen in voorverkoop in Lijnwinkels, krantenwinkels, supermarkten en via 7. Wacht de bus als ik te laat ben of niet kom opdagen? De belbuscentrale centraliseert alle vragen van de reizigers en stippelt de meest optimale reisweg uit. Daarom is het belangrijk dat de reizigers op het afgesproken tijdstip klaar staan; de belbus kan niet blijven wachten. Kan je toch niet aanwezig zijn, verwittig dan zo snel mogelijk de belbuscentrale. 8. Ik heb niet gereserveerd, maar ik zie een belbus stoppen. Mag ik mee? Dat is geen zekerheid. De belbuscentrale stippelt voor elke belbus de meest optimale reisweg uit. Daardoor is het niet zeker dat de belbus zal langskomen aan de afstaphalte die jij wenst. Alleen reizigers die via de belbuscentrale gereserveerd hebben, kunnen dus de belbus gebruiken. Wonen en leefomgeving/mobiliteit en infrastructuur 5

6 9. Kan ik met mijn rolstoel mee op de belbus? Ja. Alle belbussen zijn toegankelijk voor personen met een rolstoel. 10. Kan ik van het ene belbusgebied naar een ander reizen? De Lijn organiseert belbussen per gebied; in een aantal belbusgebieden is er een overstapmogelijkheid naar een ander belbusgebied. De belbuscentrale kan je meer informatie geven over de verplaatsingsmogelijkheden. Meer info: Op ('over De Lijn' - 'aanbod' - 'belbus') vind je een overzicht per provincie van alle belbusgebieden, de openingsuren van de belbuscentrales en de tijdspanne waarbinnen elke belbus rijdt. Ook de tarieven vind je hier terug. Reserveer de belbus telefonisch bij de belbuscentrale: Op schooldagen rijdt de belbus van 6 tot u., tijdens schoolvakanties van 6 tot u. op zaterdag van 8.30 tot 20 u. en op zondag en feestdagen van 9 tot 20 u. Contactgegevens belbuscentrale Alleen doven, slechthorenden en mensen met een spraakgebrek kunnen reserveren via fax of . Zij moeten aan de belbuscentrale eenmalig een attest bezorgen waarin een arts bevestigt dat ze aan deze voorwaarden voldoen. Tel.: Tel.: (alleen om een rit voor een rolstoelgebruiker te reserveren) Fax: Toeleiding zwaar vervoer moet Kouteren ontlasten Verscheidene inwoners van Kouteren in Sint-Blasius- Boekel maakten het gemeentebestuur voor, tijdens en na de bewonersbijeenkomsten attent op de gebrekkige efficiëntie van de tonnagebeperking die op Kouteren van toepassing is. Door de aanwezigheid van een groot landbouwbedrijf in de straat kreeg het kleine straatje en haar inwoners het meermaals zwaar te verduren. De meest aangewezen aan- en afrijroute via Zuidlaan/Wijlegem werd zo goed als niet gebruikt. Het zware vervoer draait te vaak via de Boekelbaan Kouteren in, met alle gevolgen van dien. Dit komt natuurlijk omdat chauffeurs niet altijd vertrouwd zijn met de lokale gevoeligheden en ook omdat de capriolen van het GPS-systeem ondertussen ruim bekend zijn. Tegen deze volgzaamheid van chauffeurs jegens hun GPS kan een gemeentebestuur overigens weinig doen. De voorbije maanden pleegde het gemeentebestuur overleg met de politie, het bedrijf en de eigenaar van Zuidlaan en Boekelbaan (De Vlaamse Gemeenschap) om een oplossing te zoeken. Alle partijen wilden de vraag van de omwonenden eerbiedigen. De lokale politie deed een aanvraag tot het plaatsen van 6 signalisatieborden (4 op de Boekelbaan en twee op de Zuidlaan) die de chauffeurs de weg moeten wijzen naar het landbouwbedrijf langsheen Zuidlaan/Wijlegem. Het Agentschap Wegen en Verkeer besloot zelf deze borden te bekostigen en te plaatsen. Dit proces kan enkele maanden in beslag nemen. Verkoop van buiten gebruik gestelde ijzeren profielen In het depot van de technische dienst liggen twee metalen profielen typen HEB320 met een lengte van 12,40m (+/ kg/stuk). Deze profielen hebben binnen het gemeentelijk patrimonium of wegennet geen direct nut of functie meer. Daarom gaat de gemeente Zwalm over tot verkoop. Wil je een bod doen? Maak je bod onder gesloten omslag over aan het gemeentebestuur voor vrijdag 5 december De minimum waarde van de profielen wordt vastgesteld op de waarde van het oud-ijzer op ogenblik van de gunning (momenteel 0.16/kg. Indien er geen biedingen zijn, zullen de profielen afgevoerd worden als oud ijzer. Meer info kan je bekomen via de Dienst Grondgebiedzaken: Wonen en leefomgeving/mobiliteit en infrastructuur

7 Bomen en struiken met erfgoedwaarde geïnventariseerd Zwalm eerste gemeente van Vlaanderen met online inventaris! Zwalm is de eerste gemeente in Vlaanderen waarvan alle bomen en struiken met erfgoedwaarde geïnventariseerd zijn. Liefst 234 opmerkelijke hagen en bomen zijn online te bekijken. Het Agentschap Onroerend Erfgoed is sinds 2006 gestart met de opbouw van de inventaris Houtige beplantingen met erfgoedwaarde. Medewerker van het Agentschap Onroerend Erfgoed en tevens Zwalmenaar Geert Van der Linden koos zijn eigenste gemeente als start van dit uitgebreide project. Ondertussen is per Vlaamse provincie één gemeente geïnventariseerd. De inventaris kan je terugvinden via verder klikken op geoportaal. Bij de inventarisatie wordt er op zoek gegaan naar beplantingsvormen die representatief zijn voor het werk van de mens of van de natuur of van beiden samen. Zo werden in de inventaris bijvoorbeeld statige kasteeldreven, in vorm gesnoeide hagen, kapellekesbomen, vredesbomen en hakhout opgenomen. Denken we maar aan de groene lanen in het kasteeldomein van Beerlegem, de Saksenboom (pag. 19), de Jagersboom in Hundelgem of de wilgen langsheen het Molenpad van aan de Zwalmmolen richting Bruggenhoek (foto). Deze items vertellen het verhaal van hoe onze voorouders omgingen met deze houtige beplantingen, hoe ze deze nuttig aanwendden, welke rol ze speelden in bijgeloof en rituelen, hoe bomen en struiken louter esthetisch werden aangeplant, Bij de jagersboom bv., een traditioneel gekandelaarde lindeboom op de grens tussen Munkzwalm en Hundelgem, verzamelden jagers bij aanvang van de jacht. De inventaris is louter indicatief; er zijn geen rechtsgevolgen aan gekoppeld, met uitzondering van de bomen in Zwalm die wettelijk beschermd zijn. Meer info op Bodemverontreiniging! Wat nu? Een plotse bodemverontreiniging, ook wel 'schadegeval' genoemd, kan iedereen overkomen. Een leiding breekt, een tank slaat lek, valt om of wordt overvuld en plots lekken er schadelijke stoffen op en in de bodem. Om te vermijden dat de bodem zwaar vervuild raakt en om onnodige kosten te voorkomen, is het nodig om volgende maatregelen te treffen: zorg ervoor dat er niet nog meer product vrijkomt., herstel de defecte leiding, laat de tank leeghalen, dam de gracht af,... Roep de hulp in van de brandweer of de civiele bescherming, indien nodig. Contacteer de milieudienst om melding te doen van het schadegeval. Dit is verplicht en dient binnen de veertien dagen te gebeuren. Indien de melding tijdig gebeurde, kan je zelf reeds starten met de sanering. De gemeente bezorgt je hiertoe tevens een brief waarin zij je de nodige maatregelen oplegt. Tegelijkertijd stel je een erkend deskundige bodemsanering aan die je tijdens de sanering begeleidt. De deskundige dient na afloop van de werken een rapport op te maken waarin vermeld staat of er voldoende gesaneerd werd. Een vervuiling die snel opgemerkt en behandeld wordt, zal normaal gezien ook veel beperkter zijn dan wanneer je de zaken eerst een tijd op zijn beloop laat. Zo kan de vervuiling bijvoorbeeld het oppervlaktewater of de kelder van de buren bereiken, waardoor de sanering op zich een stuk duurder wordt. Wilt u hier meer over weten, surf dan naar Voor vragen omtrent bodemverontreiniging kan je ook steeds terecht op de infolijn van de OVAM: Wonen en leefmilieu/milieubescherming 7

8 Zwalms taxussnoeisel helpt Kinderkankerfonds Ondanks een zeer wisselvallige zomer was het weer druk op het containerpark van Zwalm. Voor het derde jaar op rij kon men er terecht met taxussnoeisel, zodat dit verwerkt kan worden tot het kanker bestrijdende middel Taxol. Een actie waarvoor Zwalm samenwerkt met Vergroot de hoop. En het resultaat mag gezien worden. De inwoners van Zwalm brachten niet minder dan 13 kubieke meter naar het containerpark. Op zich zegt dat cijfer misschien niet veel, maar als je die meterdikke kubussen op en naast elkaar zet, sta je voor een heuse muur. Bovendien legt de oprichter en organisator van Vergroot de hoop (Bart Van Hulle), die zelf boomkweker is, 50 euro per kubieke meter op die hoop. Elke gemeente kan vrijelijk beslissen waar dat geld naartoe gaat, op voorwaarde natuurlijk dat het de kankerbestrijding ten goede komt. De gemeente Zwalm schenkt het bedrag van 680,00 integraal aan het Kinderkankerfonds. De gemeente dankt al haar inwoners en al degenen die zich de voorbije maanden uitgesloofd hebben om de hoop van vele kankerpatiënten te vergroten. Groepsaankoop groene stroom en aardgas De provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor het vierde jaar op rij een groepsaankoop voor groene stroom en aardgas. Inschrijven kan tot en met 21 januari 2015 via Enkele weken nadien krijgt iedere inschrijver een persoonlijk aanbod. Op basis van dat aanbod kan je beslissen om al dan niet over te stappen. Personen die niet de mogelijkheid hebben om zich via digitale weg in te schrijven voor deze campagne maar toch wensen deel te nemen, kunnen terecht op de milieudienst van de gemeente Zwalm ( ) tijdens de loketuren. Breng zeker jouw laatste eindafrekening mee! Vernieuwde website energiesparen.be De website energiesparen is vernieuwd en verbeterd. Je vindt er nog steeds een duidelijk en volledig overzicht van alle mogelijk premies voor energiebesparing in de gemeente. Je kan er bovendien berekenen hoe snel je een bepaalde investering kan terugverdienen. Want wie energie bespaart, wint altijd! Ook vind je er alles over de energieprestatieregelging en energieprestatiecertificaten. Extra zijn nu ook praktische filmpjes en verhalen van gezinnen om je te begeleiden bij je energiebesparing. Bezoek deze website van het Vlaams Energieagentschap (VEA) dus regelmatig. Voortaan kan je ook via smartphone en tablet raadplegen! Het Vlaams energieagentschap wil een deskundige, klantgerichte dienstverlening aanbieden. De website is hiervoor een belangrijk instrument. Hoe ervaar je hun nieuwe website? Heb je suggesties voor verbetering? Vul de enquête in op Dat gaat eenvoudig en snel! Volg het VEA ook op Twitter en op Facebook. Volg het risico op stroomschaarste Surf naar en volg dagelijks de stroomindicator. Die geeft je vooruitzichten voor de situatie op het elektriciteitsnet voor de komende 7 dagen. Je kan via deze site ook een mobiele applicatie down - loaden. Off/On Op krijg je een hele resem tips over hoe je je elektriciteitsverbruik kan minderen en zo een nationale stroomsschaartse mee kan helpen vermijden. Zwalm schrapt kerstverlichting De gemeente Zwalm wil mee solidariteit betuigen om een algemene stroomschaarste te vermijden. Gemeentediensten werden gesensibiliseerd om zoveel mogelijk stroomgebruik in werking en infrastructuur te minderen. Daarom zal ook de kerstverlichting in onze twaalf dorpen een jaartje in de loods blijven liggen. Voor het gemeentehuis zal wel een grote kerstboom met verlichting geplaatst worden. 8 Wonen en leefmilieu/nutsvoorziening en afval

9 N O V E M B E R Jouw activiteit op en in de Zwalmse Post Iedereen die in Zwalm een activiteit organiseert, kan dit bekend maken via de Zwalmse Post. Dit doe je door je activiteit in te voeren op Activiteiten die via deze UiTdatabank worden ingevoerd, verschijnen op en in de Zwalmse Post. Verschillende soorten activiteiten zijn toegelaten: eetfestijn, feest, sport, cursus, concert,... alleen in bepaalde gevallen worden activiteiten niet gepubliceerd, zowel online als in de Zwalmse Post. Meer info over de gebruiksvoorwaarden kan je opvragen bij de dienst communicatie: Het is uiteraard belangrijk om je activiteiten tijdig in te voeren. De Zwalmse Post verschijnt elke maand rond de 20ste. Jij voert je activiteiten best in ten laatste de 5de dag van die maand. Hoe eerder hoe beter. Vanaf het ogenblik dat je promotie wil maken voor je evenement kan je het laten verschijnen op en op de gemeentelijke website. Meer info? Dienst Communicatie Zwalm: Meer dan 1200 bezoekers kreeg het gemeentehuis over de vloer voor de tentoonstelling over 100 jaar Groote Oorlog en 75 jaar bevrijding. De maandenlange inzet van de curatoren van de Heemkundekring van Zwalm en de partners van de Zwalmse Oudstrijdersbond en de Landelijke Gilde werd daarmee beloond. Ook jij die massaal kwam genieten en erfgoed opsnuiven, Dankjewel! Wist je ook dat zowat 140 kinderen uit het 5de en 6de leerjaar van onze Zwalmse scholen een rondleiding kregen op de tentoonstelling in het kader van openmonumentendag Junior. Op de foto boeit Frydda de kinderen van basisschool de Zonnewijzer met anekdotes, prenten en feiten over en de impact van de oorlog op het dagelijks leven van de Zwalmenaren. Goesting om een uitje te beleven in onze gemeente? Meer info over al de activiteiten in deze UiT-kalender en op Vrije tijd 9

10 Week van de derde leeftijd Week van de derde leeftijd presenteert: Toneelgezelschap de Zingende Sterren in Geluk op grootmoeders wijze Op maandag 24 november kan je in de Zwalmparel terecht voor de toneelvoorstelling Geluk op grootmoeders wijze door toneelgezelschap de Zingende Sterren. De artiesten kennen we nog van hun werk in de film over de familie Goetgebuer. Het toneelstuk Geluk op Grootmoeders wijze speelt zich af in een cafeetje. Een groepje bevriende senioren houdt er wekelijks hun bijeenkomst. Ook deze week... Op een ludieke manier komt het thema geestelijke gezondheid aan bod. Hoe blijf je als senior fit in je hoofd? Dit toneel door en voor senioren maakt de senioren attent op het belang van een goede geestelijke gezondheid aan de hand van de 10 tips uit de Fit in je hoofd campagne. (www.fitinjehoofd.be) Aanvullend is er een ludiek en ontspannend programma met muziek, moppen en sketches. zijn. Deze avond is voor hen bedoeld. Waar: Afspraak KVLV-Munkzwalm, Zuidlaan 11, 9630 Munkzwalm Wanneer: wo 26/11 om 20 u. Prijs: 7 (KVLV-leden en gezinsleden betalen 5. Betalen ter plaatse aanbevolen.) Contact: Zwalm Kluistert presenteert Johan Terryn - Nooit van niks iets Verplaatst naar 20 maart 2015 De voorstelling start om 14 u. De toegangsprijs bedraagt 5 (1 consumptie inbegrepen). Met een vrijetijdspas betaal je 1,25 voor een ticket. Kaarten zijn te bekomen via de dienst sociale zaken van de gemeente via of Na de voorstelling kan je ook nog genieten van een drankje. Sportraad Zwalm: Algemene vergadering Op maandag 24 november vindt de jaarlijkse algemene vergadering van de sportraad plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis. Deze bijeenkomst is voornamelijk bedoeld voor de Zwalmse sportclubs maar ook individuelen die in het sportgebeuren geïnteresseerd zijn, zijn welkom op deze vergadering. LEZING: MANTELZORG BIJ MENSEN MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID KVLV-MUNKZWALM De St.-Lievensking op het St.-Lievensplein in Herzele ontvangt Peter Dierinck, psycholoog. Hij informeert ons over het belang van goede mantelzorg bij mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hij begeleidt o.a. deze personen bij het zoeken naar een plek op vlak van wonen, werk en vrije tijd. Hun familie, buren en samenleving kunnen hierbij een grote ondersteuning Vr , 20 u., Zwalmparel In de vroege ochtend verschijnt een verwarde man op de Kalmthoutse Heide. Hij vindt er het gezelschap terug dat hij kwijt was. De aaneenschakeling van zijn gedachtesprongen en anekdotes leggen het verhaal bloot dat hij heeft meegemaakt. Een verhaal over de dingen die liever niét gezegd worden en hoe dié dan precies ons leven in een wurggreep houden. Een grinnikende en hinnikende nachtmerrie over onzichtbare wortels, roeselbachs en de kracht van circulatiepompen. Johan Terryn maakt na een debuut op de improvisatieplanken al 20 jaar radio en televisie voor vrt en vtm. Eerst als improvisator ( Onvoorziene omstandigheden ), dan als presentator ( Groot licht, Camping Casablanca, De rederijkers, Het zesde zintuig ), acteur ( Rupel ), schrijver ( Achter de feiten ) en regisseur. Met deze groteske solo-voorstelling keert hij terug naar het podium. Rauwer en geestiger dan ooit! Tickets kan je verkrijgen bij de cultuurdienst via of via het e-loket op BOEKENBEURS BASISSCHOOL DE ZONNEWIJZER Met de komst van de Sint en de feestdagen in het verschiet organiseert Basisschool de Zonnewijzer in samenwerking met boekenhandel Pardoes haar tweejaarlijkse boekenbeurs. We bieden een ruim gamma kleuter- en kinderboeken aan voor ieders budget. Naast de klassieke leesboeken is er aandacht voor poëzie, strips, kijk- en doeboeken. 70m² lees- en kijkgenot voor groot en klein. Een echte aanrader! Waar: BSGO De Zonnewijzer, Zwalmlaan 3, 9630 Munkzwalm Wanneer: vr 28/11 van 15 tot 21u. Prijs: gratis Contact: Info: 10 Vrije tijd

11 TENTOONSTELLING: CREATIEF MET GOUD EN ZILVER TSCHAKELPUNT Kunstenaarsvereniging Tschakelpunt presenteert een heel weekend lang: demonstraties, verschillende standen met creaties leden Tschakelpunt, juwelen, materiaal en toebehoren voor de goudsmederij. Op zondag ook met een demo parels knopen en om 16 u. uitreiking van de 3 laureaten van de wedstrijd leden Tschakelpunt 2014 voor: mooiste ontwerp, beste afwerking en uitvoering, prijs bezoekers. Iedereen welkom! Wanneer: Za 29/11 van 14 tot 22 u. en zo 30/11 van 10 tot 18 u. Waar: B&B De Notelaar, Biestmolenstraat 14, 9636 Nederzwalm Prijs: Gratis inkom Info: JAARLIJKS GROOTOUDERFEEST GEZINSBOND ZWALM Welkom op de jaarlijkse verwennamiddag voor grootouders van de Gezinsbond. De grootouders worden om u. verwelkomd met een aperitief en een hapje. Om u. volgt dan een drie gangenmenu. Na het eten is er optreden van acteur/verteller Jacques Lesage met Drie cursiefjes uit het leven en aansluitend dansgelegenheid met Leon Vander Sijpt. Iedereen is van harte welkom. Wanneer: Zo 30/11 vanaf u. Waar: Ter Elst - Ommegangstraat Brakel/Elst Prijs: 35,00 per persoon. Info en inschrijven: EETFESTIJN VERBROEDERING ZWALM-SCHWALMSTADT De verbroedering Zwalm-Schwalmstadt nodigt u allen uit op haar jaarlijks eetfestijn. Rundstong in Madeirasaus of schartongrolletjes op Normandische wijze aan 15. Voor de kinderen balletjes in tomatensaus. Kinderkaarten tot 6 jaar gratis, van 6 tot 12 jaar aan 8. Kaarten te bestellen via mail of per telefoon. Wanneer: zo 30/11 van tot u. Waar: Parochiaal Centrum De Zwaluw, Decoenestraat 12, 9630 Munkzwalm Reservatie: Info: Seniorenadviesraad Zwalm presenteert: Infosessie: kies voor goedkopere groene energie via groepsaankoop De seniorenadviesraad van Zwalm nodigt het provinciebestuur uit op de algemene vergadering van maandag 1 december 2014 om 14 u. om toelichting te geven over de groepsaankoop groene stroom. Ook de Seniorenadviesraad van Zwalm ondersteunt deze campagne van de provincie. Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? Dan kan je meedoen aan de derde groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen (zie artikel pag. 8). Heb je geen toegang tot internet? Of wil je graag nog wat meer uitleg? Kom dan naar onze infosessie op maandag 1 december om 14 u. in de gemeenteraadszaal. Op deze namiddag krijg je meer uitleg over de groepsaankoop en de mogelijkheid om in te schrijven. Wanneer je inschrijft, ben je niet verplicht om te veranderen van energieleverancier. Je beslist pas wanneer de prijs bekend gemaakt wordt in januari Het nieuwe contract zal ingaan tussen 1 april en 1 juni volgend jaar, afhankelijk van de winnende leverancier. Overstappen naar een nieuwe leverancier is kosteloos, ongeacht de duur van je contract. Breng zeker je laatste jaarafrekening van elektriciteit en gas mee. Daar vinden we immers alle gegevens terug om jouw inschrijving te kunnen doen. De inschrijvers krijgen een gratis fietszadelhoesje. Beslis je pas later om in te schrijven, dan kan je hiervoor contact opnemen met Bjorn Pollyn van de gemeentelijke milieudienst via of langskomen tijdens de loketuren. Inschrijven kan tot en met 21 januari Scholentornooi Unihockey Op woensdag 3 december vindt in de Zwalmse sporthal een unihockeytornooi plaats tussen de leerlingen van de derde graad basisonderwijs van de Zwalmse scholen en scholen uit de omgeving. Dit is een organisatie van Stichting Vlaamse Schoolsport in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst. Meer info: BREI- EN HAAKCAFE KVLV-MUNKZWALM Een unieke gelegenheid om creatief vrij te breien of te haken en speciale steken en/of technieken aan te leren. Caroline Delaere, eigenares van een naaiatelier en nationaal handwerkexperte, zal je begeleiden. Ook naaisters zijn er welkom. Zij brengen hun eigen machine en (verstel)werk mee. Zij worden geholpen door andere naaisters en KVLV-vrijwilligers. Wanneer: Vr 05/12 van 9 tot 22 u. Waar: Parochiaal Centrum De Zwaluw, Decoenestraat 12, 9630 Munkzwalm Prijs: 5 (KVLV-leden: 3) Contact: STEAKFESTIJN SK MUNKZWALM SK Munkzwalm organiseert zijn jaarlijks steakfestijn. Kaarten zijn te bekomen bij spelers of bestuursleden. Iedereen die onze club op deze manier wil steunen is uiteraard van harte welkom. Wanneer: za 06/12 van tot 21 u. en zo 07/12 van tot 15 u. Waar: Kantine SK Munkzwalm, Rekegemstraat 19, 9630 Munkzwalm Prijs: 15 voor volwassenen en 7 voor kinderen Contact en info: Vrije tijd 11

12 SINTERKLAASFEEST DE WEEGBRUGVRIENDEN De Sint komt op bezoek in Café De Weegbrug bij alle aanwezige kindjes. Let op! Vooraf inschrijven is verplicht. Wanneer : za 06/12 vanaf 17 u. Waar : Café De Weegbrug, Heufkensstraat 146, 9630 Zwalm Contact : JAARLIJKSE WAFELENBAK SP.A ZWALM Het bestuur van sp.a-zwalm nodigt al haar leden en sympathisanten uit op de jaarlijkse wafelbak. Heerlijke wafels met geurige koffie worden er naar believen opgediend. Voor het goede verloop wordt gevraagd op voorhand in te schrijven en dit graag ten laatste op maandag 1 december. Iedereen van harte welkom. Wanneer: zo 07/12 vanaf 15 u. Waar: Zaal Thetalia (Café Ysebaert), Munkzwalm. Prijs: Leden gratis, niet leden slechts 5. Reserveren: bij Edith De Temmerman SALONTHEATER SOCIETE CANAPE KVLV-MUNKZWALM Als afsluiter dit jaar presenteren we jullie een "Salontheater". Lobke De Clercq en An Hellemans, beiden bezeten van het theater, brengen ons een voorstelling uit hun "Société Canapé". Als decor hebben ze enkel een 2/3-persoonszetel nodig, een extra zeteltje of poef/zitbankje en een salontafel. Het stuk duurt ongeveer drie kwartier. Het wordt gezellig en ontspannend! Wanneer: zo 07/12 van 16 tot 17 u. Waar: Parochiaal Centrum De Zwaluw, Decoenestraat 12, 9630 Munkzwalm Prijs: 5 (gratis voor leden KVLV-Munkzwalm) Reserveren: Inschrijven vóór 1 december is noodzakelijk! Info: users.telenet.be/kvlv-munkzwalm WINTERWANDELING ZWALM 55-PLUS WANDELINGEN ZWALM Deze winter- en slotwandeling 2014 start uitzonderlijk stipt om u. aan de kerk van Munkzwalm. Afstand 7 km. Parcours volledig verhard en golvend. De route leidt ons via de "village green", dit is de enige nog resterende groene, grassige strook in het centrum van Munkzwalm waar groot en klein elkaar nog in alle rust kunnen ontmoeten, naar het stille gehucht Wijlegem. Wanneer: ma 08/12 om u. Waar: Parking St-Mattheuskerk Munkzwalm, Zuidlaan 18, 9630 Zwalm Prijs: 1 (deelname in de verzekeringskosten) Reservatie: De Wetenschapstruck XperiLab bezoekt Zwalm Op vrijdag 12 en donderdag 18 december Ter ondersteuning van de Zwalmse scholen biedt het gemeentebestuur aan de derde graad van alle scholen een bezoek aan aan de wetenschapstruck van XperiLab. Het project XperiLAB.be wil jongeren warm maken voor wetenschap. Daar is een persoonlijke, actieve aanpak voor nodig, want doen is begrijpen! Daarenboven biedt Xperi- LAB.be de gelegenheid aan leerkrachten en hun leerlingen om middelen te gebruiken waarover ze in de klas vaak niet beschikken. De vrachtwagen ontpopt zich tot een laboratorium, waarin de leerlingen gedurende 90 minuten wetenschappers zijn. In groepjes van 2 of 3 kunnen ze observeren, testen en afleiden; in biologie, chemie, fysica of technologie. De rode draad De wetenschappelijke methode! Lesmateriaal wordt vooraf aan de deelnemende scholen bezorgd door Xperilab. De truck is vrij omvangrijk, waardoor op vrijdag 12 en donderdag 18 december de Sportlaan voor doorgaand verkeer zal worden afgesloten. KERSTMARKT BASISSCHOOL BAOBAB De Vrije Basisschool Zwalm, afdeling Baobab organiseert een kerstmarkt. De basisschool op de Boekelbaan 110 zal omgebouwd worden tot de meest gezellige lokatie in de streek. De ideale start van een mooie kerstperiode! Er is mogelijkheid om te genieten van een hartverwarmende babbel, een lekkere wafel, smaakvolle dranken en tal van creatieve creaties. Van harte welkom! Wanneer: vr 12/12 van tot 19 u. Waar: De Baobab, Boekelbaan 110, 9630 Sint-Blasius-Boekel Prijs: gratis Contact en info: WERKDAG PERLINKVALLEI NATUURPUNT ZWALMVALLEI Werk mee met Natuurpunt aan het onderhoud van een dierbaar stukje Zwalmse natuur. Aanleg, onderhoud en versteviging van bospoeltjes in het Maalbroekbos. Aanvang om 9.30 u. Meebrengen: werkschoenen, schop en spade. Wanneer: Za 13/12 afspraak 9.30 u. Waar: afspraak aan het kapelletje, Marlboroughstraat, Zwalm. Contact: Vincent Decroock Info: 7de Kerstmarkt in Munkzwalm Op zaterdag 13 december vanaf 17 u. Vanuit de heropgerichte Raad Lokale Economie werd de voorbije maanden in een werkgroepje een nieuwe editie van de kerstmarkt op de Zuidlaan uitgewerkt. Met de marktkramersvereniging Vlaamse Ardennen werd partnerschap gevonden. Verenigingen en handelaars welkom! Ook verenigingen, clubs, handelaars van Zwalm kunnen deelnemen aan de kerstmarkt. Indien je meer info wenst omtrent de staanplaatsen dan kan je contact opnemen met William Juré: De lokale handelaars verwelkomen jullie graag op een gezellige kerstmarkt. Deze editie zal er opnieuw een balletjesworp plaatsvinden met talrijke prijzen. Deze gaat door omstreeks 19 u. Iedereen van harte welkom!! 12 Vrije tijd

13 KERSTMARKT DIKKELE DHEKSELS DIKKELS GENOOTSCHAP Gezellige kerstmarkt in en rond de kerk van Dikkele. Groot in kleinschaligheid - Onovertroffen in gezelligheid. Buiten kan je een hapje en een drankje nuttigen, je warmen aan de haardvuren, luisteren naar live muziek en nog zoveel meer. Binnen is het gezellig snuisteren tussen de verschillende feeërieke standjes. De opbrengst wordt elk jaar geschonken aan een goed doel Waar: kerk Dikkele, Brouwerijstraat 10, 9630 Dikkele Wanneer: zo 14/12/14 om 14 u. Prijs: gratis Contact: Seniorenadviesraad Zwalm presenteert: Kerstfeest WERKDAG MUNKBOSBEEKVALLEI NATUURPUNT ZWALMVALLEI Werk mee met Natuurpunt aan het onderhoud van een dierbaar stukje Zwalmse natuur. We gaan bomen knotten en andere onderhoudswerken uitvoeren. Meebrengen: werkschoenen. Wanneer: Za 27/12 afspraak 9.30 u. en u. Waar: samenkomst aan het perceel van Natuurpunt in de Munkbosstraat nabij Dikkele. Contact: Laurent Flostroy Info: SPORT EN BLIJF JONG KVLV-SINT-DENIJS-BOEKEL Wie graag tijdens de wintermaanden fit blijft, kan elke maandagavond sporten met KVLV St.-Denijs-Boekel. We doen dit tezamen met onze lesgeefster Charlotte Ysebaert. Charlotte studeerde lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie aan de Hogeschool Gent en is fitnessbegeleidster. Wanneer: elke ma tot 15/12 van 19 tot 20 u. Waar: Sportzaal vrije basisschool Munkzwalm, Decoenestraat 8, 9630 Munkzwalm Prijs per beurt: KVLV-leden: 2 / niet KVLV-leden: 4 Contact: Zwalm Kluistert presenteert Kerstconcert - Till we meet again door Ariadne Van Den Brande, Bram Weijters en Jos Machtel In samenspraak met de gemeente organiseert de Seniorenadviesraad van Zwalm op maandag 15 december 2014 haar kerstfeest in de Zwalmparel. Dit jaar kunnen jullie opnieuw rekenen op een lekker gebakje met koffie en goede muziek van Leon waarop je een dansje kan plaatsen. De deuren gaan open om u. en om u. sluiten we het feest af. De kaartjes voor gebak en koffie kosten 5,00. Je kan kaartjes bekomen op de sociale dienst van het gemeentehuis ) of reserveren via de voorzitter van uw seniorenvereniging. GROENDECORATIE KERST BIJ COSY KVLV-MUNKZWALM Martine Cosyns van Cosy (bloemen en planten) zal je opnieuw begeleiden bij het maken van een sfeervol kerststuk met dennengroen en bloemen. De deelnemers brengen een mesje, schaar en snoeischaar mee. Inschrijven en betalen vóór 15 december op rekening van KVLV-Munkzwalm BE met vermelding Groendecoratie Kerst bij Cosy. Wanneer: vr 19/12 van 14 tot 15 u. en van 19 tot 20 u. Waar: Cosy (Bloemen en planten), Hundelgemsebaan 51, 9630 Hundelgem Prijs: 25 (les + materiaal + koffie) KVLV-leden betalen slechts 22. Reservatie en info: Vr , 20 u., Kerk Sint-Maria-Latem Ariadne Van Den Brande is een briljante zangeres die momenteel veel succes haalt in de Vlaamse zalen met haar hommage aan Toon Hermans in het liedjesprogramma Toontje Hoger. Voor het programma Till we meet again kiest Ariadne ervoor om twee topmuzikanten uit de lage landen mee te brengen. Bram Weijters is in Vlaanderen en ver daarbuiten een gewaardeerde componist en jazzpianist. Naast zijn eigen trio en het quartet met Chad McCullough werkte hij mee aan verschillende andere muziekprojecten zoals Dez Mona. Jos Machtel (NL) is de bassist van het Vlaamse top jazzensemble BJO (Brussels Jazz Orchestra). Jos Machtel werkte ook voor het Metropool Orkest en samen met Bill Baron, Philip Cathérine en Woody Shaw. Samen duiken deze drie artiesten in het repertoire van de wereldoorlogen. 100 jaar na de gebeurtenissen brengen ze voor jullie een kerstconcert gevuld met Engelstalige liedjes uit de oorlogen. Meer weten over deze en over de andere voorstellingen? Het programma staat op onze website. Tickets kan je verkrijgen bij de cultuurdienst via of via het e-loket op PYJAMAFUIF DE WEEGBRUGVRIENDEN Kom gezellig dansen en swingen en een lekker drankje nuttigen in je nachtkledij (pyjama,...). De mooist verklede persoon krijgt een prachtige prijs. Wanneer: za 20/12 vanaf 21 u. Waar: Café De Weegbrug, Heufkensstraat 146, 9630 Zwalm Contact: Vrije tijd 13

14 DOORLOPEND OPENDEUR-TENTOONSTELLING KERAMIEK- EN SCHILDER- KUNST DEN ARTISTJEE Chris Masson stelt permanent zijn collectie keramiek tentoon in Den Artistjee. Naast zijn gekende kevers en bloemen in alle mogelijke afmetingen en kleuren worden ook zijn kleurrijke muurtegels, juweeltjes en meubeltjes in gerecupereerde materialen tentoon gesteld samen met de werken van Romine. Haar werken zijn schilderijen met warme kleuren in acryl-en olieverf op doek. De galerij en het atelier kan je elke eerste zondag van de maand bezoeken. Waar: Den Artistjee, Meilegemstraat 67, 9630 Meilegem Wanneer: eerstvolgende zondagen 07/12 en 04/01/15 van 14 tot 18 u. Prijs: gratis Contact: Info: LIJNDANSEN HET DANSKLIEKSKE Lijndansen op hedendaagse muziek, country en evergreens. Je kan het elke maandagavond in Zwalm. Wanneer: maandagavond van tot u. Waar: Parochiezaal Meilegem, Meilegemstraat 26, 9630 Meilegem Prijs: 25 (voor 10 lessen + 40 per jaar voor onkosten en verzekering) Contact: DANSNAMIDDAG SENIOREN DE WEEGBRUGVRIENDEN Een gezellige reeks dansnamiddagen met muziek van Leon Vander Sijpt. Vooral voor de Senioren, maar ook voor iedereen die graag eens een dansje waagt. Wanneer: elke eerste ma van de maand, van 14 tot 17 u. De eerstvolgende sessie gaat door op ma 01/12. Waar: Café De Weegbrug, Heufkensstraat 146, 9630 Zwalm INSCHRIJVING EERSTE COMMUNIE 2015 Ouders die wensen dat hun kind in 2015 zijn/haar Eerste Communie doet, worden vanuit het nieuwe parochiedenken nu reeds uitgenodigd om, samen met hun kind, deel te nemen aan de wekelijkse eucharistieviering op zaterdag om 18 u. in de kerk van Munkzwalm, of op zondag om 10 u. in de kerk van Sint-Maria-Horebeke. Bijzonder tijdens volgende weekends bieden wij jullie de gelegenheid jullie zoon of dochter in te schrijven. = zaterdag 06 en zondag 07 december 2014 = zaterdag 13 en zondag 14 december 2014 = zaterdag 20 en zondag 21 december 2014 Aansluitend bij de viering krijgen jullie de gelegenheid kennis te maken met de parochiepriesters en de parochieassistente. Jullie hebben dan de gelegenheid jullie zoon of dochter daarvoor in te schrijven. De hierboven vermelde data zijn dan ook de enige momenten waarop kan worden ingeschreven. Inschrijvingen gebeuren niet langer meer langs de scholen. We hopen jullie op één van deze momenten te mogen ontmoeten! Namens onze parochie-eenheid: deken Raf, pastoor Robert en parochieassistente Hilde. Contact: Gemeentelijke Nieuwjaars - receptie zondag 4 januari 2015 Het College van burgemeester en Schepenen nodigt alle inwoners van onze gemeente uit op de jaarlijkse gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Die zal plaatsvinden op zondagvoormiddag 4 januari 2014 vanaf u. tot u. in de Zwalmparel. Op het programma staat de gebruikelijke nieuwjaarstoespraak van de burgemeester, een hapje en een drankje. Zoals de vorige jaren maken we ook een speel-, lees- en kijkhoekje voor de kinderen. Zo hoeven zij zich niet te vervelen terwijl jij met de Zwalmse buren het glas heft op een succesvol, vreugdevol en vooral gezond Iedereen van harte welkom! Sportdienst Zwalm 2015, een greep uit... Sportacademies en sportelen voor senioren Vanaf 10 januari starten de nieuwe lessenreeksen voor kleuters, kinderen, volwassenen en senioren. Er is keuze uit kleuterturnen, recreatief turnen, rope skipping, hockey, conditiegym, yoga, petanque en diverse sporten voor de senioren. Kampioenenviering Individuele sporters en sportploegen die in het sportseizoen 2014 een kampioenentitel behaalden, zullen door het gemeentebestuur en sportraad gehuldigd worden op vrijdag 30 januari 2015 in feestzaal de Zwalmparel. Bekende sportmensen uit onze streek zullen een panelgesprek voeren. De sterkste man van België, woonachtig in Zwalm, beloofde alvast aanwezig te zijn. Cabaret Bicyclet zorgt voor een aantal ludieke, acrobatische acts. FARYS Vlaanderens mooiste marathon in Zwalm Op zondag 12 april 2015 vindt in Zwalm de 3de editie plaats van dit nieuw sportevenement. Er zal keuze zijn uit een halve marathon, volledige marathon en een aflossingsmarathon. Wie wil meehelpen op deze sporthoogdag is eveneens van harte welkom. Stuur een berichtje naar Meer info over deze loopwedstrijd kan je vinden op de website Sportkampen Voor 2015 zijn er sportkampen gepland tijdens de eerste week van de paasvakantie (van dinsdag 7/4 tem vrijdag 10/4) en verschillende weken in de zomervakantie. De brochure met het programma voor de vakantiewerking 2015 zal eind december - begin januari gepubliceerd worden. Suggesties voor nieuwe initiatieven zijn altijd welkom. Voor vragen en meer info kan je steeds terecht op de 055/ (Ruth De Fraine). 14 Vrije tijd

15 Zwalm vroeger en nu Het verhaal van de Saksenboom Nu zie je een jonge opgaande linde aangeplant op de brede berm langs de Meilegemstraat en de Saksenboomstraat. Ooit stond er een oude linde. Je kan het zien op de oude foto uit Hij stond in de hoek van een kadastraal perceel en functioneerde er als hoekboom en markeerde ook de grens tussen de gemeenten Zwalm en Gavere. Dergelijke bomen zijn ooit geplant als een soort grenswachter, meestal na herhaalde twisten over de juiste ligging van de grens. De veldwachter wist op deze wijze tot waar hij zijn wettelijke bevoegdheden kon uitvoeren en zo werden grensconflicten vermeden. De Saksenboom van de oude foto werd in 2003 geveld na overleg tussen de huidige eigenaar van de boom, graaf d'ursel de Bousies van Beerlegem, de toenmalige afdeling Monumenten en Landschappen en het Zwalmse gemeentebestuur. De boom was zwaar aangetast door houtrot. Het was een oude variëteit van de Hollandse Linde, een kruising tussen de winter- en de zomerlinde. De boom was bijna tweehonderd jaar oud, had een stamomtrek van meer dan drie meter en een kruin van ongeveer twintig meter. Hij werd aangeplant, ofwel in 1815 bij de aansluiting van Belgie bij Nederland, ofwel bij het ontstaan van België in Hierover bestaat geen uitsluitsel. Maar ook daarvoor was er al sprake van de Saksenboom. Reeds in 1442 en 1452 wordt hij in de archieven van Dikkelvenne vermeld als sassenboom en sassenboeme. En in het tiende penningkohier van Meilegem in staat ant sassenboom. In het landboek van Meilegem uit 1720 staat te lezen in pachte van den armen van deser prochie daar de linden en de saxenboom op staen. Wat die linden betreft kan er verwarring ontstaan. Heemkundigen vermoeden dat de linden waarvan sprake 200 m verder op grondgebied van Dikkelvenne stonden, aan het kruispunt van de Gaverstraat en de Saksenboomstraat. Daar spreekt men in de volksmond nog altijd van aan het zevenboompje. Over de naamgeving aan de boom bestaan verschillende versies. Dat de boom een schenking zou zijn van de familie Sacks die aan de Bareelstraat een steenbakkerij uitbaatte, of de legende dat de boom een herdenking zou zijn aan een bloederige slag tussen de plaatselijke boeren en de Saksen kunnen we naar het rijk der fabelen verwijzen. Wel correct is dat de linde al veel vroeger door een zekere familie Saks aan het toenmalig armenbestuur van Meilegem geschonken werd. Oude Meilegemnaren herinneren zich zeker de verhalen over spoken en heksen die zich tot de boom aangetrokken voelden. In 2004 plaatste de Graaf van Beerlegem een nieuwe lindeboom. De boom (ook de nieuwe) is sinds 1942 als monument beschermd. Je vindt hem dan ook terug in de zopas gepubliceerde inventaris houtig erfgoed (artikel pag. 7) Bron: inventaris.onroerenderfgoed.be. Met dank aan Geert Van der Linden, Heemkundekring Zwalm, Dr. Luc Van Durme en Michel Duprez Vrije tijd/cultureel erfgoed 15

16 De Vlaamse Ardennen gaan op zoek naar herinneringen van vroeger Iedere stad en gemeente in de Vlaamse Ardennen heeft een schat aan cultureel erfgoed. We hebben het eens niet over de historische gebouwen, maar over de verhalen, gebruiken, tradities en rituelen die van generatie op generatie doorgegeven worden. Of over andere sporen uit het verleden: gekoesterde voorwerpen van vroeger, of foto s, films en boeken. Nu al doen de gemeenten en vrijwilligers inspanningen om deze in stand te houden, maar het is een veel sterker verhaal als dit samen gebeurt en uitmondt in een gemeenschappelijk initiatief. Daarom hebben dertien gemeenten van de Vlaamse Ardennen zich geëngageerd om samen te werken rond het cultureel erfgoed in de regio en plannen ze om in de lente van volgend jaar, op erfgoeddag, samen naar buiten te komen. Het is een uitgestrekte regio met Wortegem-Petegem, Kluisbergen, Kruishoutem, Oudenaarde, Ronse, Maarkedal, Horebeke, Brakel, Zwalm, Zottegem, Lierde, Herzele en Geraardsbergen. Ze krijgen de steun van Vormingplus Vlaamse Ardennen- Dender die het proces begeleidt en het Provinciaal Erfgoedcentrum in Ename. Beste inwoner van Zwalm, Iedere stad en gemeente in de Vlaamse Ardennen heeft een schat aan cultureel erfgoed. We hebben het eens niet over de historische gebouwen, maar over de verhalen, gebruiken, tradities en rituelen die van generatie op generatie doorgegeven worden. Of over andere sporen uit het verleden: gekoesterde voorwerpen van vroeger, of foto s, films en boeken. Nu al doen de gemeenten en vrijwilligers inspanningen voor het rijke erfgoed in onze streek, maar het is een veel sterker verhaal als dit samen gebeurt en uitmondt in een gemeenschappelijk initiatief. Daarom hebben dertien steden en gemeenten van de Vlaamse Ardennen beslist om samen te werken rond de erfgoeddag in Erfgoeddag 2015: een erfgoedsamenwerking tussen 13 gemeenten uit de Vlaamse Ardennen Voor een geslaagde erfgoeddag zijn we nog op zoek naar je favoriete traditie, een vergeten recept, naar een straf verhaal over het leven van alledag, over mensen die in het collectief geheugen gegrift zijn. We zijn op zoek naar een grote diversiteit aan verhalen, praktijken en gebeurtenissen die onze regio rijk is, van seizoensarbeid tot het volksleven, van recepten tot ambachten. OPROEP! Ken je een straf verhaal uit het verleden van onze streek? Heb je bijzondere jeugdherinneringen die niet verloren mogen gaan? Schrijf het in enkele regels neer of vertel het ons. Verras ons en misschien wordt je herinnering onze inspiratie voor de activiteit op Erfgoeddag. Alvast bedankt voor je moeite! Neem contact op met: Dienst Communicatie, toerisme en roerend erfgoed: Johan Van Lier Zwalmse spreekwoorden Verder wil n spring n of au perse leng es. Verder willen springen dan je stok lang is. Meer willen doen dan in je mogelijkheid ligt. Vroeger gebruikte me een perse (lange stok) om over beken te springen. In Nederland doet men dit nog als volksvermaak. Hé es poepeloere zat. Hij is stomdronken. Z es un beetje perds. ( perds komt van paarden) Ze heeft een dik achterwerk. Slaup n lijk de muizen in t meel. Slapen gelijk de muizen in het meel. Doen alsof ge slaapt. Nie veel op èn. Niet veel bezitten, arm zijn. (Met dank aan Michel Duprez uit Meilegem, ere-voorzitter Heemkundekring De Zwalm) 16 Vrije tijd/cultureel erfgoed

17 Wat is een dienst voor oppashulp? Andrea s moeder woont sinds 1 jaar bij haar in. Ze is bedlegerig en heeft permanent hulp en toezicht nodig. De wekelijkse hobbynamiddag wil Lena graag bijwonen. Maar wie zorgt er ondertussen voor haar moeder? De echtgenote van Albert lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Albert durft haar geen moment meer alleen laten. Hij zou naar het gemeentehuis moeten om een aantal papieren in orde te maken. Maar wie zorgt intussen voor zijn echtgenote? Wie, wat, wanneer? Misschien is een van deze situaties heel herkenbaar voor jou? En zorg je ook met hart en ziel voor een familielid? Deze zorg is zeer zinvol, maar eist veel van je tijd op. Bovendien kun je niet dag en nacht ter beschikking staan of in de buurt zijn. Je wilt al eens ergens naar toe, een dringende boodschap afhandelen, gewoon eens op adem komen, een hobby uitoefenen, nieuwe energie opdoen. Op die momenten kan je terecht bij de Dienst voor Oppashulp. Die neemt even de zorg voor je zorgbehoevend familielid over. Op deze manier kun je met een gerust hart een boodschap doen of gewoon wat tijd voor jezelf vrijmaken. Diensten voor Oppashulp bieden toezicht en gezelschap aan chronisch zieken, gehandicapten en zorgbehoevende bejaarden. Ze kunnen ondersteuning bieden bij het zich verplaatsen in huis, helpen bij een aantal dagelijkse activiteiten zoals eten en aan- en uitkleden, toezicht houden op de te nemen medicatie, een luchtje laten scheppen, Zo kan jij, als mantelzorger eens enkele uren het huis verlaten. Let op, niet elk van onderstaande dienstverleners heeft exact hetzelfde aanbod. Dat aanbod inzake huishoudelijke of lichte medische taken kan verschillen. Informeer je dus goed! dan voor dat er een vrijwilliger bij je thuis komt. Oppashulp door vrijwilligers vormt een aanvulling op de professionele hulp en op de hulp van je mantelzorgers. Oppashulp richt zich tot een heel heterogeen publiek en is op dat vlak niet aan beperkingen gebonden. Een dienst voor oppashulp kan binnen zijn eigen werking wel heel specifieke doelgroepen afbakenen, zoals chronisch zieke mensen of personen met een handicap. Hoeveel betaal je voor oppashulp? Je betaalt alleen een onkostenvergoeding aan de dienst voor oppashulp. Aan de vrijwilliger zelf hoef je niets te betalen. Een dienst voor oppashulp mag aan jou in 2014 maximaal 2,71 per uur oppashulp als onkostenvergoeding vragen. Er mag alleen een bijdrage aangerekend worden voor de effectief gepresteerde uren oppashulp. Waar kan je terecht? Vrijwilligerswerk in Solidariteit - Regio Oudenaarde - Dienst voor Oppashulp Remparden 12, 9700 Edelare Bond Moyson Oost-Vlaanderen - Dienst voor Oppashulp Thuishulp Markt 9, 9620 Zottegem Christelijke Mutualiteit Midden-Vlaanderen - Zorg - Dienst voor Oppashulp - Regio Vlaamse Ardennen Sint-Jozefsplein 7, 9700 Oudenaarde Solidariteit voor het Gezin - Afdeling Oudenaarde - Gezins- en Bejaardenzorg Remparden 12, 9700 Oudenaarde Thuishulp - Oppas Op Maat - Regio Oudenaarde-Aalst De Colfmackerstraat 5, 9620 Zottegem Een dienst voor oppashulp organiseert oppashulp door vrijwilligers overdag of s nachts. Dit kan zowel occasioneel als op regelmatige basis. De dienst coördineert de vraag en het aanbod: als je oppashulp wilt, ga je dus naar zo n dienst en die zorgt er Baluchon Alzheimer België Papedelle 87, 1160 Oudergem Thuiszorgdienst ter ondersteuning van de mantelzorgers van een persoon met de ziekte van Alzheimer. Meer info over al deze organisaties en meer sociale dienstverlening in onze regio vind je op de superhandige website In de zoekrobot typ je de soort dienstverlening en postcode 9630 Leven en welzijn/ouderen en sociale bijstand 17

18 Water, de beste keuze als je dorst hebt! Water drinken is belangrijk! Ook al drinken we tijdens de aankomende feestdagen al eens graag iets anders. Op warme dagen bv. verlies je meer vocht door te zweten, en moet je dus ook meer drinken om fit te blijven. De normale aanbeveling is 1,5 liter water per dag. Deze aanbeveling geldt niet alleen tijdens de zomer of gedurende een hittegolf, maar ook deze periode van het jaar. Maar niet alle soorten water zijn even gezond. tegenover flessenwater enkele sterke troeven: de scherpe prijs, de vlotte beschikbaarheid en het vermijden van verpakkingsafval. De kwaliteit van het leidingwater in Vlaanderen wordt bovendien vaak gecon troleerd en is zeer goed. Water = water? Over regenwater bestaat weinig discussie, dit is niet geschikt voor consumptie. Ook putwater wordt in Vlaanderen sterk afgeraden voor consumptie. Slechts 1 op 10 waterputten in Vlaanderen levert drinkbaar water. Vele putten zijn besmet met chemische stoffen en/of met bacteriën en bovendien kan de kwaliteit van putwater heel snel wijzigen. Zelfs als je dus de kwaliteit van je putwater vorige maand liet controleren, is het mogelijk dat die kwaliteit nu al sterk achteruit is gegaan. Flessenwater en leidingwater kan je beide wel dagelijks drinken. Voor zwangere vrouwen, zuigelingen en kinderen tot 9 jaar is het wel belangrijk om het etiket van flessenwater te bekijken. Fluorrijk drinkwater (meer dan 2 mg/liter) is voor hen niet geschikt. Leidingwater heeft Het is wel belangrijk om zeker te zijn dat je geen loden leidingen in huis hebt. Pas dan kan je volop genieten van de voordelen van kraantjeswater. Om te weten of je bij jou thuis loden leidingen hebt, kan je best advies vragen aan een loodgieter. Heb je loden leidingen in huis en kan je ze niet meteen vervangen, houd dan rekening met volgende tips: Gebruik geen water na stilstand van meer dan 6 uur. Laat in dat geval het eerste water lopen tot je voelt dat de temperatuur van het water constant blijft Gebruik geen water uit de warmwaterleiding om voeding of dranken te bereiden Gebruik geen waterontharders Gebruik het water niet voor zuigelingenvoeding Koop liever flessenwater voor kinderen en zwangere vrouwen Santé! Zin om aan te sluiten bij de Provinciale Adviesraad Ouderen? op de hoogte van wat ouderen bezighoudt en je wilt die informatie gebruiken om mee te denken over het provinciaal beleid? Per welzijnsregio in Oost-Vlaanderen zoekt onze provincie 1 niet-georganiseerde oudere om de Provinciale Adviesraad Ouderen te vervolledigen. Seniorenverenigingen en regionale afgevaardigden zijn reeds vertegenwoordigd in de adviesraad. Deze adviesraad bestaat al sinds 1994 en komt 5 keer per jaar samen in het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid in Gent. Daarnaast diepen de leden inhoudelijke thema's verder uit in werkgroepen. Je bent oud en wijs genoeg om je zegje te doen, ook zonder dat je lid bent van een seniorenvereniging? Je bent Interesse? Bezorg bijgevoegde identificatiefiche met jouw gegevens voor 30 november 2014 aan Veel succes! 18 Leven en welzijn/ouderen en gezondheidspromotie

19 Aanpassingswerken gemeentehuis Wat verandert er? Sinds de zomermaanden al zijn er in verschillende fases aanpassingswerken gebeurd in het gemeentehuis. De ene keer meer opvallend dan de andere. Al van bij het prille begin van deze beleidsperiode beloofde het gemeentebestuur werk te maken van meer efficiënte aanwending van middelen en materialen en van klant vrien - delijke maatregelen. Deze aanpassingswerken zijn hiervan een onderdeel. OCMW en gemeente In december 2013 maakte de gemeente Zwalm als één van de eerste gemeentes in Vlaanderen gebruik van de wettelijke mogelijkheid om een gezamenlijke gemeente- en OCMW-secretaris aan te stellen. Dit betekent niet alleen een besparing maar ook een winst in integratie en samenwerking van beleid, werking en dienstverlening van beide lokale overheden. Om deze winst maximaal uit te spelen en het personeel ook op de meest efficiënte manier te kunnen aansturen, is het fysiek dichter bij elkaar brengen van OCMW en gemeente wenselijk. Aangezien de lokettenzaal op het gelijkvloers van het gemeentehuis aanzienlijk wat ruimte op overschot biedt, werd onderzocht of de komst van het OCMW mogelijk was in het gemeentehuis. Een OCMW verhuis je immers niet zomaar. Er is specifieke aandacht nodig voor toegankelijkheid en privacy van de dienstverlening, onthaal en veiligheid. Eventjes snel de lokettenzaal van het gelijkvloers opvullen met de OCMW-diensten was geen optie. Bovendien besloot het gemeentebestuur ook alle ruimtelijke noden van de andere diensten aan te pakken, alsook overige klusjes die al enkele jaren op zich lieten wachten. Zo zitten de deskundigen mobiliteit en wegenis nu bij elkaar, wordt een nieuwe zonnewering gerealiseerd, worden veluxen bijgeplaatst, wordt het glas in binnenramen vervangen, schilderwerken uitgevoerd en een ontvangst- en vergaderruimte voor de diensten welzijn en cultuur en grondgebiedzaken voorzien. Gewijzigde lokettenzaal Op het moment dat je deze Zwalmse Post leest, zijn de diensten stedenbouw en milieu zopas verhuisd van de eerste verdieping naar een vernieuwde lokettenzaal op de gelijkvloerse verdieping naast de dienst burgerzaken. De lokettenzaal zal nu uitgerust zijn met loketbalies. Naast de loketten zal je bij de dienst milieu en dienst stedenbouw nog steeds terecht kunnen in een apart kantoor voor het bekijken en overleggen van plannen. Nu deze diensten hun nieuwe stek hebben gekregen, kan een volgende fase worden aangevat: de aanpassingen aan de bovenverdieping om het OCMW te huisvesten. Om de openingsuren en dienstverlening zo weinig mogelijk aan te tasten worden al deze aanpassingen stap voor stap en zo veel mogelijk met eigen personeel aangepakt. En er komen bij zo n verhuis ook nog andere zaken om de hoek kijken zoals aanpassingen aan elektriciteit, ICT, telefonie, Dit is ook de reden waarom de aanpassingswerken over bijna een half jaar zijn gespreid. En wat te denken van de signalisatie in het gemeentehuis. Het gemeentehuis is voor vele burgers, bezoekers, leveranciers, een kluwen van kantoortjes en gangen. Daarom wil het gemeentebestuur ook de bewegwijzering in het gemeentehuis aanpakken. Die signalisatie maakt trouwens deel uit van het drieluik communicatie: samen met deze nieuwe look van de Zwalmse Post en later in 2015 een nieuwe website. Uiteindelijk zullen de werken in het gemeentehuis zijn afgerond als het OCMW in het voorjaar van 2015 definitief zijn intrek neemt in het gemeentehuis. Algemeen bestuur/algemene dienstverlening 19

20 Geef inbrekers geen kans! Nationale actiedag op 11 december wil sensibiliseren rond inbraakpreventie Wat kan je zelf doen om een inbraak te voorkomen? Veel, zo weten preventiespecialisten. Op donderdag 11 december krijgt België een eerste nationale actiedag tegen woninginbraken: 1 dag niet. Het initiatief moet burgers bewustmaken van hun eigen preventierol in de strijd tegen woninginbraak. Want elke dag komen er bij 200 Belgen inbrekers over de vloer. Op de website kan je je eigen initiatief posten en vind je tal van preventietips en originele ideeën van andere initiatiefnemers. Bedoeling van deze actie is om burgers, buren, ondernemers, scholen, verenigingen te laten nadenken over wat zij zelf kunnen doen om hun huis, straat of buurt veilig te houden. Dat kan gaan van aandachtig nagaan of al je ramen en deuren goed gesloten zijn, over het opstarten van een Facebookpagina met allerlei tips voor je eigen straat, tot een veiligheidswandeling in de wijk. Volgens de politie besteden de meeste mensen pas aandacht aan inbraakveiligheid als ze zelf slachtoffer zijn geworden, of iemand uit hun omgeving. Met de campagne 1 dag niet willen we de algemene waakzaamheid aanwakkeren. Preventie is een belangrijke schakel in de strijd tegen woninginbraak. Met enkele relatief eenvoudige en goedkope maatregelen kan je je woning al heel wat veiliger maken. Deze actiedag brengt burgers en professionals samen, waardoor concrete burgerinitiatieven aangemoedigd en gefaciliteerd worden. Op kom je meer te weten over de campagne, kan je veilige initiatieven posten, de gloednieuwe app downloaden en allerlei preventietips vinden. Want een slimme en gezamenlijke aanpak is echt nodig om het stijgend aantal woninginbraken in ons land terug te dringen. Vorig jaar noteerden we in België woninginbraken, tot meer dan 200 feiten per dag. In 2014 verwacht de federale politie een status quo. Dat brengt naast een groot onveiligheidsgevoel bij de slachtoffers ook een maatschappelijke kost van ruim 350 miljoen met zich mee. Met 1 dag niet wil de politie een platform geven aan allerlei initiatieven die de veiligheid en de sociale cohesie in onze straten en wijken bevorderen. De campagne 1 dag niet kent de steun van de provinciegouverneurs, de FOD Binnenlandse Zaken, de gemeentebesturen, de lokale en federale politie, bpost, de beroepsvereniging van beveiligingsondernemingen BVBO, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen Assuralia en mediapartner Roularta. 10 tips om woninginbraak te voorkomen Organiseer een leuke receptie, winterbarbecue of spelletjesavond, leer zo je buren beter kennen en hou bij mekaar een oogje in het zeil Organiseer met je loop-, wandel- of fietsgroepje een extra rondje op en wees alert voor ongewone situaties Maak een inbraakpreventiewandeling met jouw wijkinspecteur en krijg zo oog voor veilige gewoonten Wandel een extra rondje met je hond en kijk actief rond naar verdachte situaties Start een Facebookpagina of WhatsApp-groep voor je straat of buurt en deel allerlei info en tips Organiseer een infoavond over inbraakpreventie met je lokale diefstalpreventieadviseur (www.diefstalpreventieadviseur.be) Deel de Facebookpagina 1dagniet België en op Twitter Download de app 1 dag niet via App Store of Google Play Download en print 1 of meerdere van onze affiches, sinterklaas-, kerst- en nieuwjaarskaarten, verspreid ze in de buurt en hang ze op. Je kan deze zaken downloaden via nieuwsbericht 1 dag niet. Meld verdachte personen of situaties onmiddellijk via het nummer 101 of 112. Ga er niet vanuit dat iemand anders dat wel zal doen. Liever een dubbele melding dan geen! SAMEN MAKEN WE ONZE BUURT VEILIGER! Vraag een gratis en vrijblijvend beveiligingsadvies aan je diefstalpreventieadviseur (www.diefstalpreventieadviseur.be) Kijk op ook naar de tips specifiek voor scholen en ondernemers. Voor meer info kan je terecht bij de lokale politie: Algemeen bestuur/politiediensten en preventie

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in

Nadere informatie

Kluisbergen. Gemeentelijk Informatieblad. November 2014. Een bruisende gemeente. Verschijnt tweemaandelijks. Verantwoordelijke uitgever.

Kluisbergen. Gemeentelijk Informatieblad. November 2014. Een bruisende gemeente. Verschijnt tweemaandelijks. Verantwoordelijke uitgever. November 2014 Gemeentelijk Informatieblad Kluisbergen Een bruisende gemeente De laatste vier maanden van het jaar zijn traditioneel een periode waarin heel wat activiteiten georganiseerd worden in Kluisbergen.

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016 Gemeentemagazine Herk-de-Stad In de kijker Geert Dethier Uitgelicht Spelen in Herk-de-Stad De Markthallen Programma 2015-2016 EDITIE JULI - AUGUSTUS 2015 1 Gemeentehuis Pikkeleerstraat 14 013 38 03 10

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

Bedankt vrijwilligers!

Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Op vrijdag 20 september 2013 organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een feest voor onze vrijwilligers. Met dit feest willen we de vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 1 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

infokrant Waregem 2012 Stedelijke berichten 2 Dagverzorging De Meers 3 Dossier eindejaar 7 Sportkampen 15

infokrant Waregem 2012 Stedelijke berichten 2 Dagverzorging De Meers 3 Dossier eindejaar 7 Sportkampen 15 infokrant Waregem 2012 De Spr ong afgiftekantoor: 8790 Waregem verschijnt 5 maal per jaar 10 e jaargang nr. 5 december 2012 website: www.waregem.be e-mail: secretariaat@waregem.be Stedelijke berichten

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT VACATURES - 08 STERDAGEN - 11. Foto: Dimitri Verbelen UITPAS - 13

8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT VACATURES - 08 STERDAGEN - 11. Foto: Dimitri Verbelen UITPAS - 13 Lede 10 8 STE JAARGANG NUMMER 10 NOVEMBER 2014 INFORMEERT G E M E E N T E L I J K I N F O B L A D V O O R D E I N W O N E R S V A N L E D E VACATURES - 08 STERDAGEN - 11 UITPAS - 13 Foto: Dimitri Verbelen

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

Lancering Kruishoutembon 11 novemberviering Gemeentelijke solidariteitsactie Sint-Hubertusviering. Ei-vol vitaliteit! Gemeente.

Lancering Kruishoutembon 11 novemberviering Gemeentelijke solidariteitsactie Sint-Hubertusviering. Ei-vol vitaliteit! Gemeente. Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 25 -

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

Volgende gemeenteraadszitting

Volgende gemeenteraadszitting GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 5 MEI 2011 11 juni 2011 - avondmarkt te Munkzwalm Op 11 juni organiseert de gemeente Zwalm voor de 37ste keer de avondmarkt in de Zuidlaan te

Nadere informatie

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente!

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 03 tweemaandelijkse uitgave mei - juni 2012 gemeente! www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 1 Opgelet,verkeersveilige g colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 AFFLIGEM G E S P O T GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM EDITO i WWW.AFFLIGEM.BE Beste dorpsgenoten, Zoals je allicht ook zelf al

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

gemeentenieuws 2014 Genegen groeten, Claude Croes Burgemeester CULTUUR gemeentenieuws maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr.

gemeentenieuws 2014 Genegen groeten, Claude Croes Burgemeester CULTUUR gemeentenieuws maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr. CULTUUR gemeentenieuws 2014 maandelijks tijdschrift 41ste jaargang nr. 3 15 03p 15 04 Beste Deerlijkenaren Traditiegetrouw richt ik mij in de eindejaarsperiode tot jullie, om eens terug te blikken op het

Nadere informatie

0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10. Senior in Zwevegem

0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10. Senior in Zwevegem info C 0 M 100 Y 80 K 0 www.zwevegem.be - 35ste jaargang - november 2012 - Nr 10 Senior in Zwevegem Over Zwevegem MELDPUNT GEMEENTE: 0800 1 8550 Gemeente Zwevegem, Otegemstraat 100, 8550 Zwevegem OCMW

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke Infomagazine // juni 2014 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke_6_2014.indd 1 22/05/14 12:54 2 INFOMAGAZINE // JUNI 2014 In

Nadere informatie

GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE. ruiselede. Foto: Norbert Maes

GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE. ruiselede. Foto: Norbert Maes GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE Foto: Norbert Maes ruiselede 30ste JAARGANG - WINTER 2014-2015 BERICHT AAN DE BEVOLKING P.3 VRIJE TIJD P.10 TECHNISCHE DIENST P.15 DOSSIER P.16 INTERVIEW P.18 SOCIAAL

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 6 / 6 2012 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 12 de jaargang 6 Cultuurweekend Cultuur op Smaak 21-22 - 23 september Dubbeltentoonstelling: Frieda Depuydt

Nadere informatie

Vragen over energie? Wij helpen u op weg!

Vragen over energie? Wij helpen u op weg! INFOMAGAZINE Vragen over energie? Wij helpen u op weg! 1 Premies isolatie: - HR-beglazing - Dak-, muur-, vloer-, en kelderisolatie C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 2 Premies verwarming

Nadere informatie