Jaarverslag Disclaimer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. Disclaimer"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Disclaimer De online versie van het geïntegreerde Jaarverslag is afgeleid van het volledige bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag. Dit gedeponeerde geïntegreerde Jaarverslag is als PDF te downloaden. Waar de online versie van het geïntegreerde Jaarverslag afwijkt van de PDF versie van het volledige geïntegreerde Jaarverslag, is de laatstgenoemde leidend. 3

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 8 Over Stedin 9 KLANTEN 10 Gemeenten 11 Bedrijven 13 Tuinders 14 Particulieren 16 Klanttevredenheid 18 NETTEN 19 Elektriciteit&gas 20 Leveringszekerheid 22 Grote projecten 24 Aanbesteden 26 Wet- en regelgeving 27 Kerncijfers 30 INNOVATIE 31 Slimme netten 32 Elektrisch vervoer 35 Groen gas 37 VEILIG EN VERANTWOORD 39 Veiligheid 40 Medewerkers 43 Milieuzorg 46 GOVERNANCE 48 Raad van Commissarissen 49 Organogram 54 Risicomanagement 56 Corporate governance 59 Toezicht 62 FINANCIËN 63 Gang van zaken 64 2

3 Kerncijfers 67 Jaarrekening 68 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 72 Enkelvoudige jaarrekening 105 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 107 Overige gegevens 112 Appendix 115 3

4 kort in tekst We moeten beter communiceren met onze klanten en onze stake holders. Innovatie is belangrijk voor ons. De jaarcijfers 2011 van Stedin zijn: totale transportopbrengsten ,-, totaal resultaat ,-, eigen vermogen ,-, aansluitingen elektriciteit , aansluitingen gas , 4

5 kort in beeld getranspor teerde hoeveelheid elektriciteit GWh, getransporteerde hoeveel - heid gas m 3, gelegde elektriciteits kabel 489 km, gelegde gasleidingen 324 km, investeringen ,-, gemiddelde uitvalduur elektriciteit 24,7 minuten, 381 storingen middenspanning met onderbreking, 993 medewerkers, ziekteverzuim 4,2%. 5

6 kort in beeld Elektriciteit gebied Stedin Gas gebied Stedin km elektriciteitskabel km gasleiding 489 km elektriciteitskabel gelegd km gasleiding gelegd

7 kort in beeld 993 Medewerkers Stedin aansluitingen elektriciteit ,3% vrouw 74,7% man aansluitingen gas ,7 minuten storingsuitval elektriciteit GWh getransporteerd seconden STORINGSUITVAL gas mln. m 3 gas getransporteerd

8 VOORWOORD KLANTEN VRAGEN STEEDS MEER VAN ONS Samen slim waarmaken. Dat is onze belofte naar de maatschappij, naar onze klanten, de Eneco-groep en naar onze medewerkers. Deze kernwaarden geven duidelijk richting aan onze ambitie en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De toekomstige energievoorziening en de belangen van onze stakeholders staan centraal. Klanten vragen steeds meer van hun netbeheerder. Vooral een servicegerichte opstelling en dat we onze afspraken nakomen. We realiseren ons dat steeds beter en werken er met onze medewerkers en aannemers aan dat klanten tevreden zijn over onze dienstverlening. Dat betekent dat klanten mogen verwachten dat we hun verhuizing, verandering van energieleverancier of nieuwe aansluiting snel en goed regelen. Maar ook dat we makkelijk bereikbaar zijn en deskundig antwoord geven op vragen. We doen er veel aan om onze zichtbaarheid richting onze particuliere klanten te verbeteren. En om onze dienstverlening aan zakelijke klanten op een hoger plan te brengen. In alles wat we ondernemen, of dat nu het oplossen van een storing is of het vernieuwen van gasleidingen in een stadswijk, we houden allereerst rekening met onze omgeving en de belangen van onze klanten. Dus informeren we hen over wat we van plan zijn en zorgen we dat de overlast minimaal is. Dat gaat nog niet altijd foutloos. In januari 2012 werden klanten in Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam helaas driemaal achtereen getroffen door grote stroomstoringen. Dit heeft veel overlast veroorzaakt. We hebben in overleg met het gemeentebestuur Rotterdam een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de oorzaken. De uitkomsten zullen we met de betrokkenen delen en daarover informatie verstrekken op onze website. Vernuft en slimme oplossingen spelen in ons werk een steeds belangrijkere rol. De energievoorziening verandert in hoog tempo. De vraag naar nieuwe energieopwekking, nieuwe manieren om energie met elkaar te delen, nieuwe vormen van energiegebruik is onstuitbaar. Innovatie is het sleutelwoord. Stedin loopt voorop met allerlei innovaties. We willen dat breder delen met u en andere belangstellenden. Daarom vertellen we er uitgebreider over in dit jaarverslag. Hierin laten we zien aan welke innovatieve projecten we meewerken, waarin we het voortouw nemen en wat onze visie is op de toekomstige energievoorziening. We prijzen ons gelukkig dat we de voor ons relevante doelgroep weten te bereiken met onze online arbeidsmarktcampagne Heb jij het Vernuft? Dit jaar konden we opnieuw ruim 100 nieuwe aanstormende talenten verwelkomen die hun borst nat kunnen maken: er valt bij ons veel te bedenken en waar te maken voor mensen met ambitie. In financieel opzicht hebben we een goed jaar achter de rug. De omzet is gestegen terwijl we onze kosten verder hebben verlaagd. Daarmee hebben we een gezonde basis voor de toekomst, waarin we grootschalige investeringen zullen moeten doen in de energienetten. Zowel in de instandhouding van bestaande gas- en elektriciteitsnetten als in nieuwe energie-infrastructuren en -oplossingen. Zo staan we voor de grootschalige levering van 3,7 miljoen slimme meters de komende jaren. Vooruitkijken en anticiperen op de energietoekomst, zonder de belangen van vandaag uit het oog te verliezen, dat is waar wij voor staan. We voelen ons verbonden met de maatschappij en onze klanten. Vandaar dat wij samen met onze stakeholders de energievoorziening van de toekomst vorm willen geven. Innovatief als dat kan, conservatief als dat moet. Eén ding staat voorop: wij maken waar wat we beloven aan onze klanten en aan de maatschappij. En als dat soms nog niet vlekkeloos gaat, staan we open voor suggesties hoe het beter kan. Jeroen de Swart Directeur Stedin 8

9 OVER STEDIN MISSIE Het veilig en continu transporteren van energie via onze netwerken voor miljoenen consumenten en bedrijven, nu en in de toekomst. VISIE Stedin is deskundig en presteert uitstekend in een bijzondere regio: het meest stedelijke gebied van Nederland. Wij transporteren energie naar drie van de vier grote steden en de Rotterdamse haven. In dit gebied willen wij 1. herkenbaar zijn voor onze klanten met een eigen gezicht, 2. uitstekend presteren op het gebied van veiligheid, kwaliteit en kostenefficiëntie, 3. activiteiten die beter op de markt kunnen worden ingekocht aanbesteden, 4. een professionele opdrachtgever zijn voor partijen die werkzaamheden voor ons uitvoeren, 5. naast het transport van gas en elektriciteit, ook transport van CO2, stoom en andere gassen aanbieden om toekomstige duurzame energievoorziening mogelijk te maken voor de samenleving en onze klanten. Wij realiseren deze visie door onze deskundigheid verder te ontwikkelen, samen te werken en voortdurend onze prestaties te verbeteren. STRATEGIE Wij realiseren onze doelen door deskundig te zijn, samen te werken en voortdurend onze prestaties te verbeteren. De strategie van operational excellence is uitgewerkt in 5 strategische thema s: 1. Hogere klanttevredenheid door betere dienstverlening 2. Verhogen efficiency 3. Veiligheid en betrouwbaarheid netten 4. Aanbesteden 5. Innovatie en transitie naar duurzaam 9

10 KLANTEN KLANT CENTRAAL Klanten kunnen op Stedin rekenen als het gaat om veilige energienetten, ongestoorde energievoorziening en vlotte afhandeling van aansluitingen of vragen. Wij zijn letterlijk verbonden met onze klanten, via onze netten. Klanten hebben geen keuze, wij wel. Wij willen onze dienstverlening steeds meer laten aansluiten op wat klanten wensen. Stedin gaat actief het gesprek aan met zakelijke klanten over hun energiebehoefte en de manier waarop wij daarin een rol kunnen spelen. Particuliere klanten helpen we door snel antwoord te geven op vragen. Of door een storing of aanpassing vlot te regelen. Maar ook door slimme meters te installeren, waarmee zij zelf inzicht krijgen in hun dagelijkse energieverbruik. 10

11 GEMEENTEN DIENSTVERLENING VERBETEREN Gemeenten zijn een belangrijke klantgroep voor Stedin. Gemeenten zijn zowel vergunningverstrekker, klant en eigenaar van de openbare verlichting. We werken er hard aan de tevredenheid over onze dienstverlening te verbeteren met gerichte maatregelen. Onze accountmanagers gaan actief met gemeenten in gesprek over hun plannen als die van invloed zijn op de energie-infrastructuur. En over hoe wij onze werkzaamheden met zo min mogelijk overlast kunnen uitvoeren. Rekening houden met de omgeving Sinds 2011 hebben alle gemeenten een vast aanspreekpunt bij Stedin. Deze accountmanager neemt deel in de gemeentelijke nuts- en werkoverleggen. We blijven daardoor goed op de hoogte van de plannen van een gemeente. Informatie die we gebruiken voor onze eigen risicoanalyses en investeringsplannen. Het past bij onze klantgerichte instelling om meer rekening te houden met onze omgeving tijdens werk aan de gas- of elektriciteitsnetten. Als het nodig is dat wij ergens een straat openbreken, bespreken we dat ruim van te voren met de betreffende gemeente. Als de stroom moet worden onderbroken, kondigen we dat tijdig aan. Als dat nodig is zetten we in de wijk een aggregaat neer. Ook hebben we een samenwerkingsverband met andere nutsbedrijven, genaamd Structin. Samen stemmen we werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuren af. Dat betekent dat de straat maar één keer open hoeft. Zo beperken we overlast voor omwonenden zoveel mogelijk. In nieuwbouwprojecten in Zuid-Holland werken we standaard samen in Structin-verband. Prestatieverslagen per gemeente Hoe ervaren gemeenten onze dienstverlening? Die informatie is voor ons van belang. In 2011 hebben we dit getest bij een kleine groep gemeenten. Per gemeente maken we een prestatieverslag. Daarin rapporteren we onder andere over geplande werkzaamheden, over storingen ook aan openbare verlichting, de oorzaken van storingen en oplostijden. We informeren ook over het sluiten van hennepkwekerijen waarin de stroomvoorziening vaak brandgevaarlijk is. Onze prestaties zetten we af tegen het landelijke gemiddelde. De reacties van de gemeenten in deze proef waren positief. De nieuwe vorm van rapporteren willen we in 2012 verder introduceren bij circa 100 gemeenten. 11

12 KLANTEN - GEMEENTEN Openbare verlichting Goed werkende openbare verlichting vergroot het veiligheidsgevoel bij burgers; het staat daarom hoog op de agenda van gemeenten en provincies. Stedin heeft als uitgangspunt dat wanneer een kabel voor een lichtmast defect is de reparatie binnen drie werkdagen wordt uitgevoerd. Gemeenten kunnen storingen aan openbare verlichting (OV) melden en de afhandeling volgen op de Stedin website (www.stedin.net/ ovstoring). Stedin werkt bij de reparatie van het kabelwerk nauw samen met Joulz en CityTec. Met elkaar spannen we ons in om de doorlooptijd van OV-storingen verder naar beneden te brengen. In 2011 hebben we opnieuw flinke verbeteringen gerealiseerd. De gemiddelde hersteltijd wisten we verder te verlagen naar minder dan drie werkdagen. Het aantal storingsmeldingen voor de openbare verlichting daalt licht, maar blijft een aandachtspunt. We willen het aantal herhaalstoringen drastisch terugbrengen. Hierover zijn afspraken gemaakt met onze aannemers. Convenant met gemeente Rotterdam Met de gemeente Rotterdam hebben we in 2011 een dienstverleningsovereenkomst (DVO) openbare verlichting gesloten. Hierin staan serviceafspraken over het aanvragen van nieuwe aansluitingen. Ook regelt deze DVO de afhandeling van storingen. We streven ernaar om - bij een uitval van meerdere lichtmasten tegelijk - ten minste tachtig procent van de storingen binnen vijf werkdagen te verhelpen. Deze overeenkomst willen we ook met andere gemeenten in ons werkgebied gaan afsluiten. Goed werkende openbare verlichting is belangrijk voor de publieke veiligheid. 12

13 BEDRIJVEN EEN AANSPREEKPUNT Voor zakelijke klanten hebben wij een accountmanager in dienst. Deze medewerker houdt contact, beantwoordt vragen en coördineert opdrachten. We hebben twee zakelijke klantgroepen, te weten Industrie & Tuinbouw en Zakelijke dienstverleners & Intermediairs. Een belangrijke taak van de accountmanager is klanten actief op te zoeken. Zo horen wij vroegtijdig welke capaciteitsbehoefte onze klanten in de toekomst hebben. Aan de andere kant informeert de accountmanager klanten over werkzaamheden van Stedin in de directe omgeving. Deze kunnen immers van invloed zijn op de energievoorziening. Nieuwe aansluitingen: proces kan beter Nieuwe aansluitingen vraagt een klant aan bij Stedin. Wij maken hiervoor een offerte en een bestek en zetten deze aanvraag vervolgens uit bij onze aannemer Joulz. Dit bedrijf doet het montagewerk. De klant behoort zelf een meter aan te vragen bij zijn meetbedrijf. Dit proces loopt nog niet altijd even soepel. Te vaak nog komen we onze afspraken met de klant te laat na: 70% van de afspraken zijn op tijd. Dat vinden we veel te weinig. Vandaar dat we het aansluitproces onder de loep hebben genomen. We willen dat klanten ervan op aan kunnen dat wij hen goed van dienst zijn. Stedin gaat haar regierol steviger invullen zodat de leverbetrouwbaarheid verbetert in Stedin draagt met de zorg voor de energie-infrastrufctuur bij aan onze economie. 13

14 TUINDERS TERUGLEVERING MOGELIJK GEMAAKT Veel tuinders maken gebruik van een warmtekrachtcentrale om zelf warmte en elektriciteit te maken. Een deel daarvan gebruiken ze in hun kassen. Wat ze niet nodig hebben, verkopen ze aan hun energieleverancier. Daarvoor moeten zij die stroom terug kunnen leveren aan het elektriciteitsnet. Stedin heeft daar de afgelopen jaren hard aan gewerkt. We hebben tientallen miljoenen euro s geïnvesteerd in de tuindersgebieden. Tuinders aangesloten op teruglevernetwerk In de regio Oostland (Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer en Lansingerland) hebben we nieuwe kabels gelegd en stations gebouwd. Ook in de zogeheten B-driehoek (de gemeenten Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek), waar veel tuindersbedrijven zijn gevestigd, is het net klaar voor teruglevering. Momenteel leveren circa 70 tuinders in Oostland stroom terug op het net. Grootschalige vernieuwing van het net Het nieuwe elektriciteitsnet in het project Oostland bestaat uit vier tracés in Zoetermeer, Pijnacker en Nootdorp. In totaal gaat het om bekabeling met een totale lengte van 156 kilometer. Ook zijn nieuwe schakelstations gebouwd. Deze stations ontvangen de elektrische energie en leveren deze aan TenneT. De stroom wordt gebruikt om in de landelijke behoefte aan elektriciteit te voorzien. Naast elektriciteitskabels zijn er ook glasvezelkabels de grond in gegaan. Zij maken communicatie tussen de onderstations mogelijk, Tuinders kunnen in ons netgebied stroom terugleveren. 14

15 KLANTEN - TUINDERS beveiligen de elektriciteitskabels en geven signalen af bij problemen. De kosten van project Oostland bedragen 56 miljoen euro. Nog meer stroom terugleveren Tuinders kunnen in totaal 180 Megawatt elektriciteit terugleveren. Dit is vergelijkbaar met een derde deel van de capaciteit van een gemiddelde energiecentrale. Het staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van zo n huishoudens. Stedin heeft aanvullend geïnvesteerd in het net om goed voorbereid te zijn op extra teruglevering in de toekomst. 15

16 PARTICULIEREN STEDIN BETER ZICHTBAAR De tijd dat de netbeheerder voor particuliere klanten een onzichtbare schakel was in de energievoorziening is voorbij. Klanten verwachten steeds meer van Stedin. Daarom moeten zij weten wie wij zijn en wat wij als netbeheerder voor hen kunnen betekenen. Belangrijk is ook dat zij Stedin goed kunnen bereiken. We hebben met verschillende acties onze zichtbaarheid en toegankelijkheid vergroot. Goede service Klanten mogen service van Stedin verwachten. Dat wil zeggen adequate informatie over storingen en aansluitingen, een snelle oplossing van storingen en klantvriendelijkheid. Ook moeten ze kunnen rekenen op een actieve houding van Stedin in de verandering van centrale naar decentrale energievoorziening. Een klant die, bijvoorbeeld met zonnepanelen, zelf stroom opwekt, moet de elektriciteit die hij zelf niet nodig heeft eenvoudig kunnen aanleveren via ons netwerk. Website belangrijk ontmoetingspunt Voor particuliere klanten is de website een steeds belangrijker ontmoetingspunt. Hier is steeds meer nuttige informatie te vinden over gas en elektriciteit. We melden waar een storing is en hoe en wanneer deze wordt verholpen. We vertellen hoe een nieuwe aansluiting kan worden aangevraagd. In 2012 zullen wij verdere initiatieven ontwikkelen waarin de klant via onze website snel en goed geholpen wordt. Uiteraard kunnen Stedin heeft in km aan nieuwe gasleidingen aangelegd. 16

17 KLANTEN - PARTICULIEREN klanten ook terecht bij onze klantenservice. Na elk contact vragen we klanten hoe zij onze service hebben ervaren. Selfservice via onze website Klanten kunnen sinds kort op de Stedin-website zelf een afspraak inboeken voor een bezoek van de monteur. Klanten gebruiken en waarderen deze dienst, zo blijkt uit ons klanttevredenheidsonderzoek. Voor deze nieuwe service won Stedin de tweede prijs bij de Innovatie Award. 17

18 KLANTTEVREDENHEID KLANTTEVREDENHEID KAN BETER Stedin meet elk jaar de klanttevredenheid. In 2011 heeft 70% van de klanten onze diensten gewaardeerd met een 7 of hoger. In 2013 moet dit percentage gestegen zijn naar 80. Wat vinden klanten belangrijk? We meten één keer per maand de tevredenheid van klanten die de maand daarvoor contact met ons hadden of betrokken waren bij een verandering. Bijvoorbeeld door een verhuizing, de overstap naar een andere energieleverancier of een opzegging. Klanten zijn over het algemeen meer tevreden over onze aanpak dan over het contact met ons call center. Dat is niet zo vreemd. Als een klant ons belt is er meestal al iets mis. Klanten reageren bovendien vrij direct op langere wachttijden, als tijdens de vakantieperiode ons callcenter minder goed bezet is. Dat geldt ook als ze in hun ogen niet snel genoeg een offerte ontvangen of een plan voor een aansluiting. We werken eraan om dat structureel te verbeteren. 18

19 NETTEN TOEKOMSTVISIE ONTWIKKELING ENERGIE-INFRASTRUCTUUR Elektriciteit wordt de belangrijkste energievorm in de toekomst. Gas zal in nieuwe of gerenoveerde gebouwen niet langer of veel minder gebruikt worden voor verwarmen en koken. Andere warmtebronnen, zoals warmtepompen of zonneboilers komen ervoor in de plaats. Stedin zorgt dat de netten nu en in de toekomst de stijgende vraag naar energie aankunnen. Stedin zorgt ook dat de infrastructuur voorbereid is op nieuwe toepassingen. Voorbeelden zijn teruglevering van stroom, uitwisseling van stroom tussen gebruikers, aansluiting van warmtepompen of elektrisch vervoer. De gasnetten blijven vooral in de grote steden nog lang intact. Stedin zorgt dat ze goed onderhouden blijven zodat de veiligheid en levering van gas gegarandeerd is. 19

20 ELEKTRICITEIT&GAS INVESTEREN IN ONDERHOUD EN INNOVATIE We blijven investeren in de kwaliteit van de netten. Stedin heeft een specifiek programma Planmatig Onderhoud. Dit is gericht op het zekerstellen van de betrouwbaarheid van het netwerk. In 2012 gaan we bijna 500 miljoen investeren in de aanleg, het verbeteren en vervangen van gas- en elektriciteitsnetten. Stedin voorziet dat in de komende jaren meer delen van het net moeten worden vervangen. Het netwerk dat stamt uit de naoorlogse groeiperiode is inmiddels aan vervanging toe. Daarom investeren we ook dit jaar weer ruim 100 miljoen euro in het vervangen van kabels en leidingen. We geven hier een overzicht van enkele grootschalige aanpassingen. Gas Het gasnet van Stedin beslaat kilometer, waarvan kilometer grijs gietijzer. Grijs gietijzer is kwetsbaar op plaatsen waar de bodem beweegt, in bepaalde grondsoorten en op plaatsten waar wordt gewerkt of veel zwaar verkeer rijdt. De veiligheid van het gasnet heeft voor Stedin de hoogste prioriteit. Daarom vervangen we op korte termijn alle gietijzer door duurzamere materialen op de meest precaire plaatsen. De bedoeling is om alle grijs gietijzer te gaan vervangen. Dat moet in 2029 gebeurd zijn. De afgelopen jaren (2009, 2010 en 2011) heeft Stedin al 352 kilometer vernieuwd. Tot nu toe verloopt de vervangingsoperatie gestructureerd en volgens schema. Stedin gebruikt transformatoren die in de aanschaf duurder zijn, maar door minder energieverlies duurzamer. 20

21 NETTEN - ELEKTRICITEIT&GAS Elektriciteit Om de elektriciteitsvoorziening betrouwbaarder te maken vervangen we in de gemeente De Ronde Venen, op Goeree-Overflakkee en bij een aantal andere trajecten in het Randstedelijk gebied tientallen kilometers middenspanningkabel. Dit zijn projecten die meerdere jaren duren. Verder realiseerden we 25/23 kv stations, waaronder Rotterdam Airport Business Park en het station voor Science Port Holland - Technopolis in Delft. In opdracht van de gemeente Veenendaal is de magneetveldzone van de hoogspanningslijn in de bebouwde kom versmald. Een aantal bestaande woningen ligt nu buiten de magneetveldzone. Vanwege een voor omwonenden vervelende fluittoon in de hoogspanningsgeleider bij Maarssenbroek vervingen we deze voor een geluidsarmere versie. 21

22 LEVERINGSZEKERHEID INVESTEREN IN KWALITEIT VAN DE ENERGIENETTEN Storingen voorkomen of snel oplossen en goede informatie krijgen. Dat vinden onze klanten belangrijk. Stedin werkt er hard aan het aantal storingsminuten te laten afnemen. Dat is gelukt in 2011, het aantal storingsminuten daalde van 28,3 naar 24,7. Onderbrekingsduur elektriciteit en gas daalt Stedin heeft als doelstelling dat de elektriciteit niet meer dan 25 minuten per jaar gemiddeld per klant mag uitvallen. In 2011 hebben we deze doelstelling gehaald met 24,7 minuten. De onderbrekingsduur van de gasnetten kwam uit op 50 seconden gemiddeld per klant. De gemiddelde onderbrekingsduur in heel Nederland ligt op circa 23,3 minuten voor elektriciteit en 50 seconden voor gas. In 2011 heeft TenneT een aantal hoogspanningsnetten overgenomen, waardoor het cijfer voor hoogspanning bij Stedin niet volledig te vergelijken is met voorgaande jaren. In deze netten hebben in 2011 een tweetal storingen plaatsgevonden met energieonderbreking. Samengevat resulteerde dat in een onderbrekingsduur van 0,1 minuut. TenneT heeft dit getal opgenomen in de landelijke cijfers. Uitval door storingen in het net van Stedin in gemiddeld aan minuten per klant aansluiting Laagspanningsnet 4,5 5,1 4,0 4,5 Middenspanningsnet 18,8 17,4 19,2 12,9 Hoogspanningsnet 1,4 5,8 4,9 3,3 Totaal 24,7 28,3 28,1 20,7 De gemiddelde storingsduur in het middenspanningsnet is gestegen naar minuten (2010: 98 minuten. Daar staat tegen over dat er minder middenspanningstoringen waren dan in (381 in 2011 ten opzichte van 511 in 2010) Voorkomen en sneller oplossen van storingen Stedin heeft gerichte maatregelen genomen in gebieden met veel storingen, zoals de gemeente De Ronde Venen en op Goeree-Overflakkee. De elektriciteitsnetten zijn verzwaard en verder vernieuwd. Het aantal storingsminuten loopt nu terug in deze gebieden. Dankzij storingsverklikkers in energiehuisjes kunnen we op afstand zien waar een storing zich aandient. Monteurs kunnen we daardoor sneller naar de juiste plek sturen. Open communicatie over storingen Bij incidenten en onderbrekingen communiceert Stedin steeds actiever. Zo geven we sinds eind 2011 bij storing alerts af via twitter en . Ook plaatsen we actuele informatie over een storing op onze website. 22

23 NETTEN - LEVERINGSZEKERHEID ENERGIENETTEN OP AFSTAND BESTUREN Stedin bestuurt en bewaakt haar netten steeds meer op afstand, met behulp van complexe ICTsystemen. De locatie van een storing kan nu nauwkeuriger worden opgespoord en door het meer toepassen van afstandbesturing wordt de oplostijd korter. Zelfherstellende netten In Rotterdam gaan wij een stap verder. Middels een proef met zogenoemde zelfherstellende netten. Er is intelligente apparatuur in het netwerk geplaatst, waarmee we heel nauwkeurig de plek van een storing kunnen bepalen. Vanuit onze centrale bedieningsruimte kunnen we de stroom grotendeels weer inschakelen, zonder dat monteurs ter plaatse hoeven te zijn. Daardoor beperken we de duur van een stroomstoring aanzienlijk, tot slechts enkele minuten. Ook het aantal klanten dat last heeft van een onderbreking van de stroomvoorziening wordt minder. We gaan in 2012 nog twee andere delen van het net in Rotterdam geschikt maken voor deze werkwijze. Meer intelligentie in de netten Vanaf 2015 zullen we een toename zien van smart grids ook wel slimme netten genoemd. Dit komt doordat het aantal elektrische toepassingen groeit en de energievoorziening verder verduurzaamt. Om vraag en aanbod in goede banen te leiden, moeten onze netten steeds intelligenter worden. In ons inkoopbeleid en onze investeringsplannen houden we hier rekening mee. Bij onze aanbestedingen zijn de specificaties afgestemd op wat we in de toekomst nodig hebben. Nieuwe onderdelen zijn standaard voorbereid op netten die door middel van ICT worden aangestuurd. Storingsverklikkers zorgen er voor dat de uitvalduur bij storingen aanzienlijk wordt verminderd. 23

24 GROTE PROJECTEN BETROKKEN BIJ GROTE PROJECTEN Stedin heeft ervaring met grote opdrachten. We zijn betrokken bij diverse grootschalige projecten in de Randstad, zoals in de stationsgebieden en op Maasvlakte 2. Ringleiding voor Maasvlakte 2 Stedin legt de energie-infrastructuur aan voor Maasvlakte 2. Het energiestation voor Maasvlakte 2 is al klaar. Dit energiestation regelt dat de elektriciteitstoevoer goed verloopt. Nu wordt gewerkt aan de aanleg van de hoofdleidingen op het nieuwe terrein. Hiervoor is een slimme oplossing gekozen: een dubbel uitgevoerde ringleiding in plaats van een punt-tot-punt verbinding. Op deze dubbel uitgevoerde ringleiding kunnen bedrijven stap voor stap worden aangesloten via een eigen schakelpunt. Daardoor betalen bedrijven die verder weg liggen van het hoofdstopcontact evenveel voor hun aansluiting als bedrijven die dichter bij het hoofdstopcontact gevestigd zijn. De dubbele leiding zorgt ook dat als er een storing optreedt de elektriciteit kan worden omgeleid. Een onderbreking van de elektriciteitsvoorziening is dan niet nodig. Op Maasvlakte 2 zijn begin 2011 verschillende gestuurde boringen voor kabeltracés uitgevoerd. Dit als voorbereiding op de aanleg van de Zuidring en Noordring van het kabelnet. Ook zijn drie nieuwe transformatoren geplaatst. Rotterdam World Gateway heeft Stedin opdracht gegeven voor het realiseren van een aansluiting met een capaciteit van 64 MVA. Deze wordt aangesloten op het nieuwe 66 kv net dat wordt aangelegd op Maasvlakte 2. Op Maasvlakte 2 zijn verschillende gestuurde boringen voor kabeltracés uitgevoerd. 24

25 NETTEN - GROTE PROJECTEN Ingrijpende renovatie stationsgebieden De stationsgebieden voor openbaar vervoer van Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Delft worden ingrijpend gemoderniseerd. De herinrichting van de stationsgebieden is zeer complex, al is het maar omdat ondergronds honderden kabels en leidingen lopen. Stedin past de netcapaciteit in de stationsgebieden aan. De elektriciteits- en gasnetten worden uitgebreid om ook in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag naar energie. We werken eerst aan de ondergrondse infrastructuur. Via onder meer gestuurde boringen zijn al honderden kilometers kabels en leidingen getrokken. Zodra het werk onder de grond klaar is, kan er bovengronds worden gebouwd. Een extra uitdaging daarbij is dat tijdens deze werkzaamheden het treinverkeer ongehinderd doorgang moet vinden. 25

26 AANBESTEDEN STEEDS MEER AANBESTEDEN Een groot deel van het werk wordt door Stedin openbaar aanbesteed. We doen dit om de beste kwaliteit en prijs te krijgen voor een werk. Het gaat om projecten met gasnetvervanging en enkele grote kabeltracés. Ook de werkzaamheden voor het elektriciteitsnet op Maasvlakte 2 en in het tuindersgebied Oostland zijn grotendeels aanbesteed. Samenwerken met serviceproviders Monteurs van Joulz verhelpen de storingen in het grootste deel van ons netgebied. Delta Infra voert dit werk sinds begin 2011 uit op Goeree-Overflakkee. We doen nu nuttige ervaring op als aanbestedende partij en regisseur. Zo ontwikkelen we ons steeds verder tot een professionele opdrachtgever. We bereiden ons voor op de samenwerking met nog een derde serviceprovider. Netwerken digitaal in kaart Op dinsdag 29 november heeft de Energiekamer NMa en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de naleving van de Bindende Aanwijzing voor datakwaliteit gecontroleerd. De bindende aanwijzing dateert van eind 2009 toen na onderzoek van de NMa bleek dat de vulling van het bedrijfsmiddelenregister onvolledig was. De afgelopen twee jaar zijn de ontbrekende gegevens ingevuld in de datavelden zodat in de zomer van 2011 de 100% vullingsgraad bereikt is. Naar aanleiding van de controle heeft de Energiekamer NMa in december 2011 Stedin schriftelijk bevestigd dat de Bindende Aanwijzing ingetrokken is. We zijn nu bezig om alle overige componenten vast te leggen in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Die informatie is belangrijk voor onze bedrijfsvoering. We kunnen gerichter investeren en onderhoud plegen. Bovendien gebruiken onze Service Providers de informatie uit het GIS bij hun werk. Hoe nauwkeuriger ze weten waar kabels en leidingen liggen en waar transformatorhuisjes staan, hoe sneller zij storingen kunnen verhelpen. Als wij een openbare aanbesteding uitschrijven voor onderhoudswerk aan een bepaald deel van het netgebied heeft de winnende aannemer de informatie in het GIS nodig om dat werk goed en veilig te kunnen doen. 26

Jaarverslag 2009 3 2 Jaarverslag 2009 3 Stedin heeft behalve vele particulieren en bedrijven ook vele gemeenten waaronder de drie grote steden in de Randstad als klant. Dit maakt dat wij ons extra inspannen

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen welkom bij Alliander Alliander is het grootste regionale energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energie-infrastructuur brengen we dagelijks elektriciteit

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2008 Alliander. - Zichtbaar betrokken -

Maatschappelijk Jaarverslag 2008 Alliander. - Zichtbaar betrokken - Maatschappelijk Jaarverslag 2008 Alliander - Zichtbaar betrokken - Versie - 1.0 d.d- 7 mei 2009 1 Zichtbaar betrokken Voor u ligt het eerste Maatschappelijk Jaarverslag van netwerkbedrijf Alliander. Alliander

Nadere informatie

jaarverslag 2010 in verbinding

jaarverslag 2010 in verbinding jaarverslag 2010 in verbinding inhoudsopgave Over dit verslag Kerngegevens Voorwoord door de voorzitter van de Raad van Bestuur 3 4 5 I Alliander Profiel Missie, visie, ambities en kernwaarden Strategie

Nadere informatie

Onze initiatieven voor 2014. Jaarplan

Onze initiatieven voor 2014. Jaarplan Onze initiatieven voor 2014 Jaarplan 2 Alliander Jaarplan 2014 Voorwoord inhoudsopgave > De energievoorziening van morgen Als netwerkbedrijf hebben wij een belangrijke maatschappelijke taak. Wij zorgen

Nadere informatie

jaarverslag 2009 samen regie over energie

jaarverslag 2009 samen regie over energie jaarverslag 2009 samen regie over energie inhoud kerngegevens over dit verslag voorwoord door de voorzitter van de raad van bestuur 3 5 I 1 2 in vogelvlucht profiel van alliander jaaroverzicht 2009 7 8

Nadere informatie

Energie voor een duurzame samenleving

Energie voor een duurzame samenleving Energie voor een duurzame samenleving Jaarverslag Welkom bij Alliander 2 Welkom bij Alliander Alliander is het grootste energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energieinfrastructuur brengen we dagelijks

Nadere informatie

samen slim met energie Jaarverslag 2011

samen slim met energie Jaarverslag 2011 samen slim met energie Jaarverslag 2011 in vogelvlucht Belangrijke gebeurtenissen en resultaten 2011 Uitvalduur elektriciteit Forse daling uitvalduur elektriciteit Liander: van 31,2 minuten in 2010 naar

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. dagelijks verbonden

Jaarverslag 2008. dagelijks verbonden Jaarverslag 2008 dagelijks verbonden dagelijks verbonden naamsverandering 2008 Op 1 juli 2008 verkreeg Continuon de economische eigendom van de netwerken en werd een aantal onderdelen van voormalige service

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit.

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. Inleiding Werken aan het energienet van morgen Hoe moet de energievoorziening

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2011 inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Liander in verbinding 7 1.1 Profiel en kerntaken 7 1.1.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. nv holding westland infra

Jaarverslag 2013. nv holding westland infra Jaarverslag 2013 nv holding westland infra Jaarverslag 2013 Inhoud JAARVERSLAG 2013 1 Visie 4 Bedrijfsprofiel 4 Kerncijfers 2009 2013 6 Aandeelhouders en bestuurssamenstelling 7 Bericht van de Raad van

Nadere informatie

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016

kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2010-2016 profiel van de organisatie 01-01-08 Overdracht beheer hoogspanningsnetten aan TenneT 01-07-08 Continuon wordt een brede netbeheerder N.V. Continuon

Nadere informatie

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V.

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Eneco, midden in de samenleving Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Inhoudsopgave 2 Verslag Raad van Bestuur 2 Bericht voorzitter Raad van Bestuur 5 Kernpunten 2012 6 Ontwikkelingen 8 Wie we zijn, wat

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

2 Smart Grids. s Smart Grids Smart Grids Smart Grids Smart Gri. Autonoom netwerk kan zichzelf bedruipen

2 Smart Grids. s Smart Grids Smart Grids Smart Grids Smart Gri. Autonoom netwerk kan zichzelf bedruipen s Smart Grids Smart Grids Smart Grids Smart Gri 2 Smart Grids 6 Elektrisch tanken 7 Bio2Net 8 Zonnepanelenpark 9 In de praktijk Netbeheerders bereiden zich voor op ingrijpende veranderingen Sturen van

Nadere informatie

Onze initiatieven voor 2015. Jaarplan

Onze initiatieven voor 2015. Jaarplan Onze initiatieven voor 2015 Jaarplan Alliander Jaarplan 2015 Energie voor vandaag en morgen 2 Energie voor vandaag en morgen In onze moderne samenleving is energie overal noodzakelijk: thuis, op het werk

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014 <

Strategisch Plan April 2014 < Strategisch Plan April 214 Inhoud Onze ambitie Onze ambitie Enexis is sinds 29 een zelfstandig bedrijf. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. In de eerste strategische periode

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Missie, Visie & Strategie 7 Cogas en de maatschappij 7 Belangrijkste ontwikkelingen 2013 8 Infra & Beheer 10 Energiemanagement

Nadere informatie

DELTA N.V. The multi-utility company. Jaarverslag 2006

DELTA N.V. The multi-utility company. Jaarverslag 2006 DELTA N.V. The multi-utility company Jaarverslag 2006 DELTA N.V. The multi-utility company Jaarverslag 2006 delta jaarverslag 2006 1 71 DELTA, the multi-utility company DELTA is een bedrijf met een breed

Nadere informatie

Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008

Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008 Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008 Eneco jaarverslag 2008 1 Inhoudsopgave 2 Eneco Holding N.V. en haar kernbedrijven 2 Kengetallen 3 Profiel Eneco 4 Organisatie 5 Thema: toekomstgerichte energievoorziening

Nadere informatie

96 96 49.098 49.021. jaarverslag 2014. 2.1.1 Cijfers. Leidingnet (KM)

96 96 49.098 49.021. jaarverslag 2014. 2.1.1 Cijfers. Leidingnet (KM) jaarverslag Hoofdstuk van 22.1 BETROUWBAAR EN LEKKER WATER TEGEN DE LAAGSTE KOSTEN 2.2 ONZE MENSEN 2.3 RELEVANT VOOR DE KLANT 2.4 INVESTEREN IN INNOVATIE 2.5 DE WAARDE VAN WATER UITDRAGEN 2.6 ZUINIG OP

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. nv holding westland infra

Jaarverslag 2011. nv holding westland infra Jaarverslag 2011 nv holding westland infra Jaarverslag 2011 Inhoud BEDRIJFSPROFIEL 4 KERNCIJFERS 2007 2011 5 AANDEELHOUDERS EN BESTUURSSAMENSTELLING 6 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 7 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2013 iedereen energie Kwaliteits- en Capaciteitsdocument Elektriciteit 2013 2 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 Verzorgingsgebied en kerngegevens Liander

Nadere informatie

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/maart 2011 GROENE ECONOMIE 3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING Smart Grid Essentieel bij groei en het gebruik

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2003. Energie en het klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2003. Energie en het klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2003 Energie en het klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inhoud Voorwoord 2 Over het verslag 6 Over Nuon 10 Duurzaamheid bij Nuon 16 Beleid 17 Organisatie duurzaamheid

Nadere informatie