Bestnr.: Superrollo GW90/GW95

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestnr.:64 66 69 Superrollo GW90/GW95"

Transcriptie

1 Bestnr.: Superrollo GW90/GW95 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 2015 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Internet: of

2 Geachte klant. Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de inbouw en de bediening van uw rolluiken- aandrijving. Lees deze handleiding zorgvuldig door! Let op de veiligheidsaanwijzingen voordat u met de werkzaamheden begint. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk. CE-kenmerk en conformiteit De superrollo rolluikbesturingen GW90/ GW95 voldoen aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd aangetoond en de desbetreffende verklaringen en documenten zijn gedeponeerd bij de fabrikant. 2

3 Leer uw nieuwe rolluikbesturing kennen / overzicht 3

4 Inhoudsopgave Leer uw rolluikaandrijving kennen Overzicht /bedieningselementen 3 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Verklaring van de tekens 5 Juiste toepassing 5 Veiligheidsaanwijzingen 6 Voor de inbouw Benodigd gereedschap 7 Oude bandoproller demonteren 7 Band voorbereiden / afmetingen 8 Elektrische aansluiting Veiligheidsaanwijzingen / aansluiting 9 De aandrijving inbouwen Band bevestigen / beveiligen 10 De aandrijving inbouwen 11 Eindposities instellen 12 Handmatige werking Handbediening 14 Automatische werking Openingstijd instellen 15 Sluitingstijd instellen 16 Automatische werking aan/uit 17 Alle instellingen wissen [Reset] 18 Nuttige informatie Onderhoud/wat te doen, wanneer? 19 De aandrijving demonteren 20 Technische gegevens 22 Accessoires/garantie 23 4

5 Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid Verklaring van de tekens Hier gaat het om uw veiligheid A.u.b. alle op deze manier gekenmerkte aanwijzingen in acht nemen en opvolgen. Levensgevaar door elektrische schok Dit teken wijst u op de gevaren bij werkzaamheden aan elektrische aansluitingen, componenten etc. Hier zijn veiligheidsmaatregelen ter bescherming van gezondheid en het leven van de betrokken persoon vereist. OPMERKING/BELANGRIJK Op deze wijze maken wij u attent op andere belangrijke aanwijzingen voor een correcte functie. Juiste toepassing van de rolluikaandrijving Gebruik de aandrijving alleen voor het omhoog en omlaag bewegen van rolluiken met band. Gebruiksvoorwaarden: Gebruik de rolluikaandrijving alleen in droge ruimtes. Op de inbouwplaats moet zich een 230V-stopcontact of een vast aangelegd aansluitkabel met schakeling (zekering) bevinden. Het rolluik moet zich soepel omhoog en omlaag laten bewegen en mag niet klemmen. Het montagevlak voor de aandrijving moet vlak zijn Toegestane rolluiken- bandbreedtes Type: GW90 Standaardband 23 mm Banddikte max. bandlengte 1,5 mm 5,2 m 1,3 mm 6,2 m 1,0 mm 7,6 m Type: GW95 Standaardband 23 mm Banddikte max. bandlengte 1,3 mm 12 m 1,0 mm 15 m BELANGRIJK Gebruik uitsluitend banden in de toegestane lengtes. Bij gebruik van langere banden kan de aandrijving beschadigd raken. 5

6 Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid Veiligheidsaanwijzingen Bij werkzaamheden aan elektrische installaties bestaat levensgevaar door een elektrische schok. De onderstaande werkzaamheden mogen uitsluitend door een erkend elektricien uitgevoerd worden. Aansluiting van een netsnoer met stekker. De installatie van een stopcontact of een vaste aansluiting van de rolluikaandrijving zonder stekker indien dit noodzakelijk is. Let bovendien op de VDE voorschriften en die van de plaatselijke energieleverancier. OPMERKING Controleer voor de inbouw van de rolluikaandrijving op eventuele beschadigingen. Het gebruik van defecte apparaten kan gevaarlijk zijn voor personen en materiële schade veroorzaken (elektrischer schok, kortsluiting). Gebruik daarom nooit beschadigde of defecte apparaten. Neem in dit geval contact op met een servicedienst. BELANGRIJK Voer alle inbouw- en reparatiewerkzaamheden steeds in spanningsloze toestand uit. Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant Alle reparaties aan de rolluikaandrijving mogen enkel door een geautoriseerde servicedienst uitgevoerd worden. BELANGRIJK Gebruik alleen originele vervangende onderdelen van de fabrikant, zo vermijdt u storingen resp. beschadigingen aan het apparaat. De fabrikant verleent geen garantie en is niet aansprakelijk voor gevolgschade indien onderdelen van een ander fabrikant toegepast worden. OPMERKING Laat eventuele instellingen / reparaties aan de rolluikmechaniek door een vakman uitvoeren. 6

7 Voor de inbouw U heeft het volgende gereedschap nodig Schroevendraaier Kruiskopschroevendraaier Schaar Duimstok of meetlint Potlood De oude bandoproller uitbouwen 1. Draai eerst het rolluik helemaal omlaag en zorg dat de lamellen volledig gesloten zijn. 2. Demonteer de oude bandoproller en wikkel de band er af. Er bestaat letselgevaar door de gespannen veer van de oude bandoproller. De veerdoos kan bij het uithalen ongecontroleerd terugspringen. Ontspan daarom eerst de veer in de bandoproller voorzichtig met de hand. 7

8 Voor de inbouw De oprolband voorbereiden 1. Knip het band ca. 20 cm onder de bandbehuizing er af. 2. Vouw het einde van het band ca. 2 cm om en knip in het midden een korte spleet. Hiermede kunt u later het band op het oprolwiel inhaken. Afmetingen controleren Controleer, of de bandbehuizing voldoende plaats heeft voor de rolluikaandrijving. AANWIJZING Let er op, dat de rolluikaandrijving vrij in de bandbehuizing geplaatst is, anders zijn geluiden te horen als de rolluikaandrijving aan de muur komt. AANBEVELING Monteer bij zwaar lopende rolluiken een bandgeleider aan de rolluikbehuizing. AANWIJZING Zorg er voor, dat het band recht loopt, om onnodige wrijving en slijtage te vermijden. 8

9 Elektrische aansluiting Veiligheidsaanwijzingen De elektrische aansluiting van de rolluikaandrijving mag alleen door een erkend elektricien uitgevoerd worden. Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok. Sluit de rolluikaandrijving uitsluitend in spanningsloze toestand aan. Controleer of de toevoerleiding /aansluitplaats ook daadwerkelijk spanningsloos is. Elektrische aansluiting 1. Sluit de aansluitkabel aan zoals getoond. Gebruik het volgende type kabel: H03WH2-F 2x 0,75 mm² 2. Leg vervolgens de kabel in de kabelgoot van de behuizing zodat deze bij de inbouw niet beschadigd kan worden. 3. Schroef afsluitend de trekontlasting met de meegeleverde schroeven vast. 9

10 De rolluikaandrijving inbouwen / band invoeren en bevestigen 1. Controleer de positie van de bevestigingshaak in de montageopening, hij moet goed toegankelijk zijn. AANWIJZING Als de bevestigingshaak niet te zien is, plaatst u de netstekker in een stopcontact en drukt u kort op de OMHOOG- toets tot de haak in de juiste positie staat. Er bestaat letselgevaar door het oprolwiel, wanneer u bij lopende motor in de montageopening grijpt. Haal de netstekker weer uit het stopcontact voordat u in de montageopening grijpt. 2. Steek het band vanaf de voorkant in de aandrijving en bevestig het band aan de haak. 3. Plaats de netstekker in het stopcontact. 4. Druk kort op de OMHOOG- toets totdat het band eenmaal volledig om het oprolwiel gewikkeld is. 5. Plaats de bandafdekking op de montageopening. 10

11 De rolluikaandrijving inbouwen 1. Schuif de rolluikaandrijving in de bandbehuizing. AANWIJZING Bouw de rolluikaandrijving in een rechte lijn in, anders kan het band niet juist oprollen. Let er op, dat de rolluikaandrijving vrij in de bandbehuizing geplaatst wordt, anders zijn er geluiden hoorbaar als de rolluikaandrijving aan de muur komt. 2. Schroef de rolluikaandrijving boven en onder vast met de meegeleverde schroeven. Let er op, dat het netsnoer correct in de kabelgoot geplaatst is, zodat de aansluitkabel door de schroeven nicht beschadigd wordt. 3. Druk het meegeleverde afdekkapje in de onderste schroefopening. 11

12 Eindposities instellen Ingebruikneming Schakel nu de stroom weer in. Eindpositie instellen Om uw rolluiken boven en onder op de juiste positie te laten stoppen moet u eerst de eindposities instellen. BELANGRIJK U moet beslist beide eindposities instellen, anders kunnen functiestoringen optreden. Bovenste eindaanslag instellen 1. Druk op de steltoets en houdt deze vast Gebruik hiertoe een dunne pen of iets dergelijks, omdat de steltoets iets dieper in de afdekking geplaatst is. 2. Druk kort op de OMHOOG-toets Het rolluik gaat omhoog. 3. Laat de steltoets direct los, wanneer het rolluik de gewenste positie voor de bovenste eindaanslag heeft bereikt. De motor stopt, de bovenste eindpositie is nu opgeslagen. 12

13 Eindposities instellen Onderste eindaanslag instellen 1. Druk op de steltoets en houdt deze vast Gebruik hiertoe een dunne pen of iets dergelijks, omdat de steltoets iets dieper in de afdekking geplaatst is. 2. Druk kort op de OMLAAG-toets Het rolluik gaat omlaag. 3. Laat de steltoets direct los, wanneer het rolluik de gewenste positie voor de onderste eindaanslag heeft bereikt. De motor stopt, de onderste eindpositie is nu opgeslagen. Eindposities wijzigen Beweeg het rolluik tot de middenpositie en stel de desbetreffende eindposities in zoals hiervoor beschreven. 13

14 De rolluikaandrijving bedienen / handmatige werking 1. Handmatige werking U kunt het rolluik via beide bedieningstoetsen OMHOOG en OMLAAG altijd omhoog of omlaag laten bewegen. Na het indrukken van een van deze toetsen beweegt zich het rolluik tot aan de bovenste of onderste eindstand. 2. Automatische werking In de automatische werking kunt u telkens een openings- en een sluittijd voor uw rolluik instellen en opslaan. De overeenkomstige stuurbevelen (OMHOOG of OMLAAG) worden dan alle 24 uur herhaald. Bijkomend kunt u de rolluikaandrijving steeds handmatig via de beide bedieningstoetsen besturen. Als de eindposities ingesteld zijn, kunt u het rolluik ook altijd met de OMHOOG- of OMLAAG-toets bedienen. Rolluik omhoog OMHOOG-toets kort indrukken Het rolluik loopt tot aan de bovenste eindstand. Rolluik omlaag OMLAAG-toets kort indrukken Het rolluik loopt tot aan de onderste eindstand. Rolluik stoppen OMHOOG-toets kort indrukken of OMLAAG-toets kort indrukken U kunt het rolluik altijd met een van de twee toetsen laten stoppen. 14

15 Automatische werking/openingstijd instellen U kunt uw rolluik handmatig of automatisch laten werken. Voor de automatische werking moet u tenminste één schakeltijd instellen. Na het instellen van de gewenste schakeltijden zal het openen en sluiten van het rolluik volledig automatisch gebeuren.. OPMERKING U kunt de instelling voor de schakeltijden altijd wijzigen. Neem hierbij in acht, dat er na het instellen van een nieuwe schakeltijd de oude schakeltijden gewist worden. Automatische openingstijd instellen Voorbeeld: Het is nu 8:00 uur. U wilt dat zich het rolluik elke ochtend om 8:00 uur opent. 1. Druk tegelijkertijd op de OMHOOG- + KLOK-toets Het controlelampje gaat 2x kort knipperen en het rolluik beweegt zich tot aan de bovenste eindpositie. Vervolgens is de automatische werking ingeschakeld en het controlelampje blijft oplichten. Het rolluik zal vanaf nu elke morgen om 8:00 uur automatisch omhoog gaan. 15

16 Automatische werking/openingstijd instellen Automatische sluitingstijd instellen Voorbeeld: Het is nu 20:00 uur. U wilt dat zich het rolluik elke avond om 20:00 uur sluit. 1. Druk tegelijkertijd op de OMLAAG- + KLOK-toets Het controlelampje gaat 2x kort knipperen en het rolluik beweegt zich tot aan de onderste eindpositie. Vervolgens is de automatische werking ingeschakeld en het controlelampje blijft oplichten. Het rolluik zal vanaf nu elke avond om 20:00 uur automatisch sluiten. Achteraf veranderen van de tijdinstellingen Voorbeeld: Het is nu 20:00 uur. Het rolluik sluit volgens de ingestelde sluitingstijd. - U wilt dat het rolluik eerder bijv. om 18:00 uur sluit. Stel om 18:00 uur op de volgende dag de nieuwe sluitingstijd in zoals eerder beschreven. - U wilt dat het rolluik later sluit, bijv. om 21:00 uur. Druk om 21:00 uur tegelijkertijd de OMLAAG- en KLOK-toets in. Het controlelampje knippert 2x kort en blijft branden. De nieuwe tijd is nu opgeslagen. OPMERKING Omdat het rolluik echter al gesloten is zal deze instelling pas op de volgende dag geactiveerd worden. 16

17 Automatische werking / in- en uitschakelen Om de automatische werking te kunnen gebruiken moeten eerst de openings- en de sluitingstijd ingesteld worden. Als de automatische werking geactiveerd is, kunt u steeds wisselen tussen de handmatige en de automatische werking. De ingestelde tijden voor de automatische werking blijft ook bij een verandering in de bedrijfssoort behouden. LED-indicaties Lampje brandt = automatische werking AAN Lampje brandt niet = automatische werking UIT alleen handmatige werking mogelijk Lampje knippert = na een stroomuitval (zie pag. 19) of als tenminste één schakeltijd ingesteld is. Automatische werking inschakelen 1. KLOK-toets ca. 1s ingedrukt houden. Het controlelampje blijft branden. Als het controlelampje niet brandt, is eventueel geen schakeltijd ingesteld. Automatische werking uitschakelen 2. KLOK-toets ca. 1s ingedrukt houden. Het controlelampje gaat uit. 17

18 Instellingen wissen (reset) Door het indrukken van de reset-toets worden alle eindposities en tijden gewist. OPMERKING U moet de toets ca. 2s ingedrukt houden. Ter bevestiging gaat het controlelampje kort knipperen. Begin daarna weer opnieuw met de instelling van de rolluikbesturing. Gegevens wissen (reset) 1. RESET-toets indrukken Gebruik hiertoe een dunne pen of iets dergelijks, omdat de insteltoets iets dieper in de afdekking geplaatst is. 18

19 Nuttige tips / Wat te doen, wanneer? Verzorging U kunt de rolluikaandrijving schoonmaken met een iets bevochtigd doekje. BELANGRIJK Gebruik beslist geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen. Controleer uw rolluikaandrijving en alle componenten regelmatig op beschadiging: De geleiderol aan de rolluikbehuizing moet soepel lopen. Het band mag niet rafelen. Vervang beschadigde onderdelen.. het rolluik blijft op de ingestelde eindposities niet stilstaan? Mogelijke oorzaak: Het band is uitgerekt en de eindposities zijn hierdoor verandert. Oplossing: U moet de eindposities opnieuw instellen (zie pagina 12). het controlelampje knippert? Mogelijke oorzaak: Korte stroomuitval OPMERKING De eindposities blijven opgeslagen! Oplossing: Stop het knipperen door het aantippen van een van de beide bedieningstoetsen OPMERKING Neem in acht dat de interne klok van de aandrijving blijft stilstaan en overeenkomstig achterloopt. Stel de schakeltijden opnieuw in. het rolluik na de montage niet helemaal omhoog gaat? Mogelijke oorzaak: De bovenste eindpositie is niet juist ingesteld. Oplossing: Herhaal de instelling voor de bovenste eindpositie (zie pag. 12). bij het omlaag bewegen het rolluik blijft hangen? Mogelijke oorzaak: - Er is een storing in de rolluikkast - Het rolluik is te licht. Zorg er voor dat de toevoerleiding spanningsloos is, voordat u werkzaamheden uitvoert. Oplossing: - Maak de rolluikkast open en verhelp de storing. - Als het rolluik te licht is moet u deze zwaarder maken. Schuif bijvoorbeeld een metalen plaatje in de onderste lamel. de rolluikaandrijving handmatig of automatisch niet juist functioneert? Oplossing: Voer een reset uit volgens pagina 18. Herhaal hierna uw instellingen (zie vanaf pagina 12). 19

20 De rolluikaandrijving demonteren Als u de rolluikaandrijving moet demonteren, bijv. vanwege verhuizing of renovatie, handelt u als volgt: 1. Druk op de OMLAAG-toets en sluit het rolluik volledig. 2. Druk ongeveer 2 seconden op de reset-toets om alle eindposities te wissen. OPMERKING: het controlelampje gaat kort knipperen. 3. Druk opnieuw de OMLAAG-toets en houd deze ingedrukt. 4. Trek nu met de hand het band boven het oprolwiel zo ver mogelijk aan de voorzijde van de aandrijving naar buiten. 5. Verwijder het afdekkapje. Door op de onderste helft van deze licht te drukken, kantelt het afdekkapje iets uit zijn houder. 6. Maak de bevestigingsschroeven los en trek de rolluikaandrijving uit de bandbehuizing. 7. Verwijder de bandafdekking. 8. Controleer of positie van de bevestigingshaak, om het band zonder problemen af te halen. AANWIJZING Laat eventueel het rolluik iets bewegen zodat de juiste positie van de haak voor het afhalen van het band bereikt wordt. Pas op, letselgevaar door het oprolwiel. Grijp nooit in de opening als de motor loopt. Trek altijd eerst de netstekker voordat u de afdekking verwijdert. 9. Maak het band los van de bevestigingshaak op het oprolwiel en trek deze aan de voorzijde van de rolluikaandrijving er uit. 20

21 De rolluikaandrijving demonteren/een defect band verwijderen OPMERKING Bij een defect van de rolluikaandrijving, wanneer de motor niet meer loopt, kunt u m.b.v. de meegeleverde ontgrendelingsklem het band volledig uit het apparaat trekken zonder dat deze doorgeknipt hoeft te worden. 1. Trek de netstekker uit het stopcontact of schakel de stroomtoevoer uit, zorg ervoor, dat deze niet per ongeluk ingeschakeld kan worden. 2. Verwijder het afdekkapje en maak de bevestigingsschroeven los. 3. Trek vervolgens de rolluikaandrijving uit de bandbehuizing. 4. Trek de ontgrendelingsklem uit de houder (zie afbeelding). 5. Steek de ontgrendelingsklem met een lichte druk in de aandrijving en houdt de klem ingedrukt. 6. Trek aansluitend, met ingedrukte klem, het band handmatig uit het apparaat en maak het los van de bevestigingshaak, indien nodig. 7. Plaats hierna de ontgrendelingsklem terug in het bewaarvak. 8. Maak de netverbinding los aan de klemstrip en trek de rolluikaandrijving volledig uit de bandbehuizing. OPMERKING Laat het apparaat na een defect door een vakman nakijken. 21

22 Technische gegevens Type GW90 / GW95 Voedingsspanning: 230 V / 50 Hz Nominale spanning: 100 W Normaal verbruik: 2 W (stand-by) Nom. draaimoment: 10 /ca. 14 Nm Nom. toerental: 30 /ca. 24 omw/min. Kortstondig bedrijf: 5 minuten (*) Naloop: < 0,4 omw. Beschermklasse: II (alleen geschikt voor droge ruimtes) Materiaal behuizing: kunststof (recycling) (*) U kunt de rolluikaandrijving max. 5 minuten met maximale belasting laten werken, laat daarna de aandrijving ca. 30 minuten afkoelen. Ook na een stroomuitval blijven de eindposities behouden.. Trekkracht GW90 45 kg: 10 m² (lichte kunststof rolluiken) of 5 m² (aluminium / houten rolluiken) GW95 60 kg: 12 m² (lichte kunststof rolluiken) of 7 m² (aluminium / houten rolluiken) De waarden gelden alleen voor goedlopende rolluiken 22

23 Accessoires/garantiebepalingen Zonlicht- / schemeringsmodule ZB10 (artnr. SR70010) U kunt de rolluikaandrijving uitbreiden met een zonlicht-/schemeringsmodule. De module is uitgerust met een lichtsensor waarmee de rolluikaandrijving afhankelijk van de helderheid bestuurd kan worden. Garantiebepalingen De superrollo Hausautomatisierung GmbH verleent 24 maanden garantie op nieuwe apparaten die volgens de inbouwhandleiding gemonteerd zijn. De garantie omvat alle constructie-, materiaal- en fabricagefouten. Verdere aanspraken, zoals de kosten voor montage of demontage, zijn uitgesloten. Uitgesloten van garantie zijn storingen en gebreken, die terug te voeren zijn op: 1. Foutieve inbouw of installatie 2. Niet in acht nemen van de inbouw- en gebruiksaanwijzing 3. Onvakkundige bediening of gebruik 4. Inwerkingen van buitenaf zoals schade door stoten, slagen of weersinvloeden 5. Reparaties en veranderingen door derden, niet vakkundige werkplaatsen 6. Gebruik van niet geschikt toebehoren of onderdelen. Binnen de garantie optredende gebreken worden door superrollo kosteloos verholpen door reparatie of door vervanging van de betreffende onderdelen of door levering van een gelijkwaardig of nieuw apparaat. Door de levering van een vervangend apparaat wegens een garantiegeval wordt de oorspronkelijke garantietijd niet verlengd. Contactadres: superrollo Hausautomatisierung GmbH Gewerbepark Dresden (Germany) Tel / Fax / Internet: 23

Bestnr.:64 67 08 Superrollo GW110/GW115

Bestnr.:64 67 08 Superrollo GW110/GW115 Bestnr.:64 67 08 Superrollo GW110/GW115 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Tastor Konsum SD Rolluikbesturing

Tastor Konsum SD Rolluikbesturing versie 10/09 Bestnr.:64 66 80 Tastor Konsum SD Rolluikbesturing Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar

Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Bestnr. 62 00 09 Elektronische jaloezieinbouwschakelaar Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Thermo-klok. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Thermo-klok. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 28 57 Thermo-klok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Bestnr Passieve infrarood Bewegingsmelder RS8C

Bestnr Passieve infrarood Bewegingsmelder RS8C Bestnr. 61 14 93 Passieve infrarood Bewegingsmelder RS8C Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Rolluikbesturing Rollotron Comfort 9600/9640

Rolluikbesturing Rollotron Comfort 9600/9640 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr. 60 97 49 Rolluikbesturing Rollotron Comfort 9600/9640 LET OP! BELANGRIJKE INFORMATIE! Gebruik voor de volgende instellingen uitsluitend de meegeleverde stift:

Nadere informatie

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 28 86 Codeslot DCS-3000 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Digitale spanningsen doorgangstester

Digitale spanningsen doorgangstester versie 02/05 Bestnr. 13 37 28 Digitale spanningsen doorgangstester Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Versie 04/04 Bestnr. 51 05 11 VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 46 08 LightBoy DIGI 12V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

BASETech Snellader BTL-1

BASETech Snellader BTL-1 Versie 03/06 Bestnr. 51 23 00 BASETech Snellader BTL-1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Kalender-klok met rekenmachine

Kalender-klok met rekenmachine G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 77 31 10 Kalender-klok met rekenmachine Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Versie 11/03 Bestnr. 51 05 00 VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 02 08 Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Microfoon DMW-916. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Microfoon DMW-916. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 00 63 Microfoon DMW-916 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Bestnr. 85 41 15 Elektrische raambediening "Lifter" 2-deurs

Bestnr. 85 41 15 Elektrische raambediening Lifter 2-deurs Bestnr. 85 41 15 Elektrische raambediening "Lifter" 2-deurs Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Auto adapter voor kleine apparaten 120 W

Auto adapter voor kleine apparaten 120 W Versie 02/04 Bestnr. 51 05 10 Auto adapter voor kleine apparaten 120 W Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

DECT headset AW-430. Bestnr Versie 04/04

DECT headset AW-430. Bestnr Versie 04/04 Versie 04/04 Bestnr. 92 20 17 DECT headset AW-430 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615

Bestnr Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615 Bestnr. 85 49 88 Achteruitrijdsysteem SAILOR SA-615 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Digitale inbouwschakelklok

Digitale inbouwschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 07 20 Digitale inbouwschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

elero MemoTec Gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing goed bewaren!

elero MemoTec Gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing goed bewaren! MemoTec elero Gebruiksaanwijzing De gebruiksaanwijzing goed bewaren! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0204 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1-uurs snellader-set UFC-2

1-uurs snellader-set UFC-2 Versie 05/03 Bestnr. 51 20 43 1-uurs snellader-set UFC-2 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Gasmelder Model GM 50

Gasmelder Model GM 50 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 01 87 Gasmelder Model GM 50 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Energiekosten-meetapparaat energy control 230

Energiekosten-meetapparaat energy control 230 G E B R U I K S A A N I J Z I N G Bestnr.: 12 06 00 12 06 18 Energiekosten-meetapparaat energy control 230 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Spar-set "FHT 80 BTFn" Ventielaandrijving

Spar-set FHT 80 BTFn Ventielaandrijving Versie 03/10 Bestnr. 64 64 63 Spar-set "FHT 80 BTFn" Ventielaandrijving Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

ATX-pc-schakelnetvoeding 250W

ATX-pc-schakelnetvoeding 250W G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 99 84 27 ATX-pc-schakelnetvoeding 250W Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Elektrische bandoproller voor rolluiken RolloTron Standard DuoFern Gebruiks- en montagehandleiding...1

Elektrische bandoproller voor rolluiken RolloTron Standard DuoFern Gebruiks- en montagehandleiding...1 Elektrische bandoproller voor rolluiken RolloTron Standard DuoFern Gebruiks- en montagehandleiding...1 Artikelnr.: / Référence: 1423 45 x1 1423 60 11 (Standard DuoFern Plus) 1415 45 11 (miniband / mini-sangle)

Nadere informatie

VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1

VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1 Versie 04/04 Bestnr. 12 15 44 VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

Bestnr Weller PYROPEN PIEZO

Bestnr Weller PYROPEN PIEZO Bestnr. 81 32 49 Weller PYROPEN PIEZO Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Bestnr mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A

Bestnr mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A Bestnr. 34 02 86 mivoc Actieve subwoofer SW 1100 A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Bewegingsmelder 180 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Pro-design-tafellamp. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Pro-design-tafellamp. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 11 01 58 Pro-design-tafellamp Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5

Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5 Bestnr. 51 04 34 51 04 35 Universele netvoeding EA-4000 B-3 EA-4000 B-4.5 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr Airbrush compressor Astro

Bestnr Airbrush compressor Astro Bestnr. 24 81 34 Airbrush compressor Astro Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender [6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender Druk met een puntig voorwerp kort op de Zend met de KlikAanKlikUit zender een AAN - verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen signaal. Druk bijvoorbeeld op

Nadere informatie

Stopwatch. Bestnr.: 84 00 08. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Stopwatch. Bestnr.: 84 00 08. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 00 08 Stopwatch Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Andere afdekramen apart te verkrijgen n Keuze uit 9 verschillende afdekramen (Pure, Zwart, Silver, Silver mat, Licht Bamboe, Amber Bamboe, Kersen,

Nadere informatie

Bestnr Mini DVR in zaklampbehuizing

Bestnr Mini DVR in zaklampbehuizing Bestnr. 75 20 12 Mini DVR in zaklampbehuizing Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Thermostaatknop Honeywell

Thermostaatknop Honeywell G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 59 52 Thermostaatknop Honeywell Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

Power Cap 1,0 Farad STC-1000

Power Cap 1,0 Farad STC-1000 Bestnr. 37 93 59 Power Cap 1,0 Farad STC-1000 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Rademacher Rollotron Type 9500/9540 (miniband)

Rademacher Rollotron Type 9500/9540 (miniband) G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 60 20 07 60 20 08 Rademacher Rollotron Type 9500/9540 (miniband) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Bestnr ATAIUM Accu- luchtpomp AT-120/2

Bestnr ATAIUM Accu- luchtpomp AT-120/2 Bestnr. 85 48 46 ATAIUM Accu- luchtpomp AT-120/2 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Dynamische microfoon WH-002A

Dynamische microfoon WH-002A G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 27 75 Dynamische microfoon WH-002A Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Rademacher Rollotron Type 9510/9550 (miniband)

Rademacher Rollotron Type 9510/9550 (miniband) G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 60 20 10 60 20 11 Rademacher Rollotron Type 9510/9550 (miniband) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Snelstartsysteem. Bestnr.: 85 42 19. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Snelstartsysteem. Bestnr.: 85 42 19. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 85 42 19 Snelstartsysteem Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Bestnr HITRAX Stappenteller met klok

Bestnr HITRAX Stappenteller met klok Bestnr. 86 00 13 HITRAX Stappenteller met klok Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr CasaTherm 1500 IR-straalkachel

Bestnr CasaTherm 1500 IR-straalkachel Bestnr. 001205541 CasaTherm 1500 IR-straalkachel Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Video kleurencamera PL-325

Video kleurencamera PL-325 Bestnr. 75 06 07 Video kleurencamera PL-325 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Bestnr. 37 07 52 BLITZ TFT-LCD-monitor BZFD-1417

Bestnr. 37 07 52 BLITZ TFT-LCD-monitor BZFD-1417 Bestnr. 37 07 52 BLITZ TFT-LCD-monitor BZFD-1417 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Diepontlaadbeveiliging met laadtoestandsweergave

Diepontlaadbeveiliging met laadtoestandsweergave Bestnr. 11 20 11 Diepontlaadbeveiliging met laadtoestandsweergave Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

CD-Radio-Wekker DB 72026

CD-Radio-Wekker DB 72026 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 33 02 03 CD-Radio-Wekker DB 72026 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Multitester MS-258 2 in 1

Multitester MS-258 2 in 1 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 12 05 44 Multitester MS-258 2 in 1 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive.

Aanvulling op de technische handleiding. MOVIMOT -opties MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Uitgave 06/2008 16663675 / NL. www.sew-eurodrive. Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

Nadere informatie

Radiografische wandzender

Radiografische wandzender G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 72 53 Radiografische wandzender Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Bestnr. 64 63 89 HomeMatic Draadloze ventielaandrijving

Bestnr. 64 63 89 HomeMatic Draadloze ventielaandrijving Bestnr. 64 63 89 HomeMatic Draadloze ventielaandrijving Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Radiografisch bestuurde dimmer-stopcontact

Radiografisch bestuurde dimmer-stopcontact G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 72 45 Radiografisch bestuurde dimmer-stopcontact Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Laserwaterpas. Bestnr.: 81 17 06. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Laserwaterpas. Bestnr.: 81 17 06. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 81 17 06 Laserwaterpas Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Bestnr. 19 26 35 UHF-ontvangstmodule Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Roadstar Platenspeler TTL-8600

Roadstar Platenspeler TTL-8600 Bestnr. 35 07 83 Roadstar Platenspeler TTL-8600 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Jaloeziebesturing Art. Nr.: 0383.. met zonne-/ schemeringsmoduul en IR ontvanger. IR Handzender Art. Nr.: 0525 00

Jaloeziebesturing Art. Nr.: 0383.. met zonne-/ schemeringsmoduul en IR ontvanger. IR Handzender Art. Nr.: 0525 00 Art. Nr.: 0383.. met zonne-/ schemeringsmoduul en IR ontvanger IR Handzender Art. Nr.: 0525 00 1. Bedienings- en functie-elementen jalouziebesturing 1. Druktoets Omhoog 2. Druktoets Stop/Set 3. Druktoets

Nadere informatie

LAH 500. Loudspeaker Mounting Hardware. Montagehandleiding Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung

LAH 500. Loudspeaker Mounting Hardware. Montagehandleiding Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung Montageanleitung LAH 500 Loudspeaker Mounting Hardware Montagehandleiding 1 Neumann LH 29 * 20 Nm * K&M TV-Pin 49 Nm 2 2.1 2.2 2.3 * 2 Nm * Sourced from 3rd parties Belangrijke veiligheids- en montage-aanwijzingen Belangrijke

Nadere informatie

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen Neem het screen uit de verpakking. Om beschadiging van het screen te voorkomen raden wij u aan hierbij geen mes te gebruiken.

Nadere informatie

RDS Xtra thermometer. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

RDS Xtra thermometer. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 85 02 76 RDS Xtra thermometer Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig gemonteerde

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies. Veiligheidsinstructies. Uitsluitend in droge ruimte gebruiken. Gebruik uitsluitend niet veranderde originele onderdelen

Veiligheidsinstructies. Veiligheidsinstructies. Uitsluitend in droge ruimte gebruiken. Gebruik uitsluitend niet veranderde originele onderdelen Inhoudsapgave Veiligheidsinstructies... 56 Verklaring van display en toetsen... 57 Algemeen... 58 Reglementaire toepassing... 58 Montage... 59 Verklaring van functies en begrippen... 60 Programmeren van

Nadere informatie

Bestnr. 85 74 56 raidhp Klok "Night Flight"

Bestnr. 85 74 56 raidhp Klok Night Flight Bestnr. 85 74 56 raidhp Klok "Night Flight" Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Nachtkijker Sibir NVB-2,5x

Nachtkijker Sibir NVB-2,5x G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 67 00 68 Nachtkijker Sibir NVB-2,5x Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Foto-elektronische rookmelder SD-191H

Foto-elektronische rookmelder SD-191H Versie 07/02 Bestnr. 75 02 91 75 03 72-set Foto-elektronische rookmelder SD-191H Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman 60 84 06/004 NL Voor de vakman Montagevoorschrift UBA-module xm0 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage Zorgvuldig lezen vóór de montage Inhoudsopgave Veiligheid.......................................

Nadere informatie

H-TRONIC pendeltreinautomaat

H-TRONIC pendeltreinautomaat G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr. 21 65 24 H-TRONIC pendeltreinautomaat Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen

Nadere informatie

hama AV selector 300 automatic

hama AV selector 300 automatic G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 35 01 51 hama AV selector 300 automatic Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

elero VarioTec Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed!

elero VarioTec Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed! VarioTec elero Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0204 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Bestnr X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7

Bestnr X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7 Bestnr. 37 91 31 X4-TECH Kleuren TFT-monitor NOVA 7 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Handleiding ARRAS met elektronische afstelling

Handleiding ARRAS met elektronische afstelling Handleiding ARRAS met elektronische afstelling Leest U a.u.b voor de eerste bediening deze handleiding aandachtig door en let u vooral op de veiligheidsaanwijzingen. Schade ontstaan door het niet in acht

Nadere informatie

Elektrische fiets Pedelec

Elektrische fiets Pedelec Versie 06/2010 Bestnr. 86 20 23 Elektrische fiets Pedelec Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr acoms 2-kanaals radiografische afstandsbediening AM 40 MHz

Bestnr acoms 2-kanaals radiografische afstandsbediening AM 40 MHz Bestnr. 23 08 03 acoms 2-kanaals radiografische afstandsbediening AM 40 MHz Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 14 86 Water Tester Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Bestnr Soldeer- desoldeerstation ST 804

Bestnr Soldeer- desoldeerstation ST 804 Bestnr. 83 23 75 Soldeer- desoldeerstation ST 804 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies

1 Veiligheidsinstructies Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie