Bestnr.: Superrollo GW90/GW95

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestnr.:64 66 69 Superrollo GW90/GW95"

Transcriptie

1 Bestnr.: Superrollo GW90/GW95 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 2015 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Internet: of

2 Geachte klant. Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de inbouw en de bediening van uw rolluiken- aandrijving. Lees deze handleiding zorgvuldig door! Let op de veiligheidsaanwijzingen voordat u met de werkzaamheden begint. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk. CE-kenmerk en conformiteit De superrollo rolluikbesturingen GW90/ GW95 voldoen aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd aangetoond en de desbetreffende verklaringen en documenten zijn gedeponeerd bij de fabrikant. 2

3 Leer uw nieuwe rolluikbesturing kennen / overzicht 3

4 Inhoudsopgave Leer uw rolluikaandrijving kennen Overzicht /bedieningselementen 3 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Verklaring van de tekens 5 Juiste toepassing 5 Veiligheidsaanwijzingen 6 Voor de inbouw Benodigd gereedschap 7 Oude bandoproller demonteren 7 Band voorbereiden / afmetingen 8 Elektrische aansluiting Veiligheidsaanwijzingen / aansluiting 9 De aandrijving inbouwen Band bevestigen / beveiligen 10 De aandrijving inbouwen 11 Eindposities instellen 12 Handmatige werking Handbediening 14 Automatische werking Openingstijd instellen 15 Sluitingstijd instellen 16 Automatische werking aan/uit 17 Alle instellingen wissen [Reset] 18 Nuttige informatie Onderhoud/wat te doen, wanneer? 19 De aandrijving demonteren 20 Technische gegevens 22 Accessoires/garantie 23 4

5 Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid Verklaring van de tekens Hier gaat het om uw veiligheid A.u.b. alle op deze manier gekenmerkte aanwijzingen in acht nemen en opvolgen. Levensgevaar door elektrische schok Dit teken wijst u op de gevaren bij werkzaamheden aan elektrische aansluitingen, componenten etc. Hier zijn veiligheidsmaatregelen ter bescherming van gezondheid en het leven van de betrokken persoon vereist. OPMERKING/BELANGRIJK Op deze wijze maken wij u attent op andere belangrijke aanwijzingen voor een correcte functie. Juiste toepassing van de rolluikaandrijving Gebruik de aandrijving alleen voor het omhoog en omlaag bewegen van rolluiken met band. Gebruiksvoorwaarden: Gebruik de rolluikaandrijving alleen in droge ruimtes. Op de inbouwplaats moet zich een 230V-stopcontact of een vast aangelegd aansluitkabel met schakeling (zekering) bevinden. Het rolluik moet zich soepel omhoog en omlaag laten bewegen en mag niet klemmen. Het montagevlak voor de aandrijving moet vlak zijn Toegestane rolluiken- bandbreedtes Type: GW90 Standaardband 23 mm Banddikte max. bandlengte 1,5 mm 5,2 m 1,3 mm 6,2 m 1,0 mm 7,6 m Type: GW95 Standaardband 23 mm Banddikte max. bandlengte 1,3 mm 12 m 1,0 mm 15 m BELANGRIJK Gebruik uitsluitend banden in de toegestane lengtes. Bij gebruik van langere banden kan de aandrijving beschadigd raken. 5

6 Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid Veiligheidsaanwijzingen Bij werkzaamheden aan elektrische installaties bestaat levensgevaar door een elektrische schok. De onderstaande werkzaamheden mogen uitsluitend door een erkend elektricien uitgevoerd worden. Aansluiting van een netsnoer met stekker. De installatie van een stopcontact of een vaste aansluiting van de rolluikaandrijving zonder stekker indien dit noodzakelijk is. Let bovendien op de VDE voorschriften en die van de plaatselijke energieleverancier. OPMERKING Controleer voor de inbouw van de rolluikaandrijving op eventuele beschadigingen. Het gebruik van defecte apparaten kan gevaarlijk zijn voor personen en materiële schade veroorzaken (elektrischer schok, kortsluiting). Gebruik daarom nooit beschadigde of defecte apparaten. Neem in dit geval contact op met een servicedienst. BELANGRIJK Voer alle inbouw- en reparatiewerkzaamheden steeds in spanningsloze toestand uit. Gebruik uitsluitend originele onderdelen van de fabrikant Alle reparaties aan de rolluikaandrijving mogen enkel door een geautoriseerde servicedienst uitgevoerd worden. BELANGRIJK Gebruik alleen originele vervangende onderdelen van de fabrikant, zo vermijdt u storingen resp. beschadigingen aan het apparaat. De fabrikant verleent geen garantie en is niet aansprakelijk voor gevolgschade indien onderdelen van een ander fabrikant toegepast worden. OPMERKING Laat eventuele instellingen / reparaties aan de rolluikmechaniek door een vakman uitvoeren. 6

7 Voor de inbouw U heeft het volgende gereedschap nodig Schroevendraaier Kruiskopschroevendraaier Schaar Duimstok of meetlint Potlood De oude bandoproller uitbouwen 1. Draai eerst het rolluik helemaal omlaag en zorg dat de lamellen volledig gesloten zijn. 2. Demonteer de oude bandoproller en wikkel de band er af. Er bestaat letselgevaar door de gespannen veer van de oude bandoproller. De veerdoos kan bij het uithalen ongecontroleerd terugspringen. Ontspan daarom eerst de veer in de bandoproller voorzichtig met de hand. 7

8 Voor de inbouw De oprolband voorbereiden 1. Knip het band ca. 20 cm onder de bandbehuizing er af. 2. Vouw het einde van het band ca. 2 cm om en knip in het midden een korte spleet. Hiermede kunt u later het band op het oprolwiel inhaken. Afmetingen controleren Controleer, of de bandbehuizing voldoende plaats heeft voor de rolluikaandrijving. AANWIJZING Let er op, dat de rolluikaandrijving vrij in de bandbehuizing geplaatst is, anders zijn geluiden te horen als de rolluikaandrijving aan de muur komt. AANBEVELING Monteer bij zwaar lopende rolluiken een bandgeleider aan de rolluikbehuizing. AANWIJZING Zorg er voor, dat het band recht loopt, om onnodige wrijving en slijtage te vermijden. 8

9 Elektrische aansluiting Veiligheidsaanwijzingen De elektrische aansluiting van de rolluikaandrijving mag alleen door een erkend elektricien uitgevoerd worden. Er bestaat levensgevaar door een elektrische schok. Sluit de rolluikaandrijving uitsluitend in spanningsloze toestand aan. Controleer of de toevoerleiding /aansluitplaats ook daadwerkelijk spanningsloos is. Elektrische aansluiting 1. Sluit de aansluitkabel aan zoals getoond. Gebruik het volgende type kabel: H03WH2-F 2x 0,75 mm² 2. Leg vervolgens de kabel in de kabelgoot van de behuizing zodat deze bij de inbouw niet beschadigd kan worden. 3. Schroef afsluitend de trekontlasting met de meegeleverde schroeven vast. 9

10 De rolluikaandrijving inbouwen / band invoeren en bevestigen 1. Controleer de positie van de bevestigingshaak in de montageopening, hij moet goed toegankelijk zijn. AANWIJZING Als de bevestigingshaak niet te zien is, plaatst u de netstekker in een stopcontact en drukt u kort op de OMHOOG- toets tot de haak in de juiste positie staat. Er bestaat letselgevaar door het oprolwiel, wanneer u bij lopende motor in de montageopening grijpt. Haal de netstekker weer uit het stopcontact voordat u in de montageopening grijpt. 2. Steek het band vanaf de voorkant in de aandrijving en bevestig het band aan de haak. 3. Plaats de netstekker in het stopcontact. 4. Druk kort op de OMHOOG- toets totdat het band eenmaal volledig om het oprolwiel gewikkeld is. 5. Plaats de bandafdekking op de montageopening. 10

11 De rolluikaandrijving inbouwen 1. Schuif de rolluikaandrijving in de bandbehuizing. AANWIJZING Bouw de rolluikaandrijving in een rechte lijn in, anders kan het band niet juist oprollen. Let er op, dat de rolluikaandrijving vrij in de bandbehuizing geplaatst wordt, anders zijn er geluiden hoorbaar als de rolluikaandrijving aan de muur komt. 2. Schroef de rolluikaandrijving boven en onder vast met de meegeleverde schroeven. Let er op, dat het netsnoer correct in de kabelgoot geplaatst is, zodat de aansluitkabel door de schroeven nicht beschadigd wordt. 3. Druk het meegeleverde afdekkapje in de onderste schroefopening. 11

12 Eindposities instellen Ingebruikneming Schakel nu de stroom weer in. Eindpositie instellen Om uw rolluiken boven en onder op de juiste positie te laten stoppen moet u eerst de eindposities instellen. BELANGRIJK U moet beslist beide eindposities instellen, anders kunnen functiestoringen optreden. Bovenste eindaanslag instellen 1. Druk op de steltoets en houdt deze vast Gebruik hiertoe een dunne pen of iets dergelijks, omdat de steltoets iets dieper in de afdekking geplaatst is. 2. Druk kort op de OMHOOG-toets Het rolluik gaat omhoog. 3. Laat de steltoets direct los, wanneer het rolluik de gewenste positie voor de bovenste eindaanslag heeft bereikt. De motor stopt, de bovenste eindpositie is nu opgeslagen. 12

13 Eindposities instellen Onderste eindaanslag instellen 1. Druk op de steltoets en houdt deze vast Gebruik hiertoe een dunne pen of iets dergelijks, omdat de steltoets iets dieper in de afdekking geplaatst is. 2. Druk kort op de OMLAAG-toets Het rolluik gaat omlaag. 3. Laat de steltoets direct los, wanneer het rolluik de gewenste positie voor de onderste eindaanslag heeft bereikt. De motor stopt, de onderste eindpositie is nu opgeslagen. Eindposities wijzigen Beweeg het rolluik tot de middenpositie en stel de desbetreffende eindposities in zoals hiervoor beschreven. 13

14 De rolluikaandrijving bedienen / handmatige werking 1. Handmatige werking U kunt het rolluik via beide bedieningstoetsen OMHOOG en OMLAAG altijd omhoog of omlaag laten bewegen. Na het indrukken van een van deze toetsen beweegt zich het rolluik tot aan de bovenste of onderste eindstand. 2. Automatische werking In de automatische werking kunt u telkens een openings- en een sluittijd voor uw rolluik instellen en opslaan. De overeenkomstige stuurbevelen (OMHOOG of OMLAAG) worden dan alle 24 uur herhaald. Bijkomend kunt u de rolluikaandrijving steeds handmatig via de beide bedieningstoetsen besturen. Als de eindposities ingesteld zijn, kunt u het rolluik ook altijd met de OMHOOG- of OMLAAG-toets bedienen. Rolluik omhoog OMHOOG-toets kort indrukken Het rolluik loopt tot aan de bovenste eindstand. Rolluik omlaag OMLAAG-toets kort indrukken Het rolluik loopt tot aan de onderste eindstand. Rolluik stoppen OMHOOG-toets kort indrukken of OMLAAG-toets kort indrukken U kunt het rolluik altijd met een van de twee toetsen laten stoppen. 14

15 Automatische werking/openingstijd instellen U kunt uw rolluik handmatig of automatisch laten werken. Voor de automatische werking moet u tenminste één schakeltijd instellen. Na het instellen van de gewenste schakeltijden zal het openen en sluiten van het rolluik volledig automatisch gebeuren.. OPMERKING U kunt de instelling voor de schakeltijden altijd wijzigen. Neem hierbij in acht, dat er na het instellen van een nieuwe schakeltijd de oude schakeltijden gewist worden. Automatische openingstijd instellen Voorbeeld: Het is nu 8:00 uur. U wilt dat zich het rolluik elke ochtend om 8:00 uur opent. 1. Druk tegelijkertijd op de OMHOOG- + KLOK-toets Het controlelampje gaat 2x kort knipperen en het rolluik beweegt zich tot aan de bovenste eindpositie. Vervolgens is de automatische werking ingeschakeld en het controlelampje blijft oplichten. Het rolluik zal vanaf nu elke morgen om 8:00 uur automatisch omhoog gaan. 15

16 Automatische werking/openingstijd instellen Automatische sluitingstijd instellen Voorbeeld: Het is nu 20:00 uur. U wilt dat zich het rolluik elke avond om 20:00 uur sluit. 1. Druk tegelijkertijd op de OMLAAG- + KLOK-toets Het controlelampje gaat 2x kort knipperen en het rolluik beweegt zich tot aan de onderste eindpositie. Vervolgens is de automatische werking ingeschakeld en het controlelampje blijft oplichten. Het rolluik zal vanaf nu elke avond om 20:00 uur automatisch sluiten. Achteraf veranderen van de tijdinstellingen Voorbeeld: Het is nu 20:00 uur. Het rolluik sluit volgens de ingestelde sluitingstijd. - U wilt dat het rolluik eerder bijv. om 18:00 uur sluit. Stel om 18:00 uur op de volgende dag de nieuwe sluitingstijd in zoals eerder beschreven. - U wilt dat het rolluik later sluit, bijv. om 21:00 uur. Druk om 21:00 uur tegelijkertijd de OMLAAG- en KLOK-toets in. Het controlelampje knippert 2x kort en blijft branden. De nieuwe tijd is nu opgeslagen. OPMERKING Omdat het rolluik echter al gesloten is zal deze instelling pas op de volgende dag geactiveerd worden. 16

17 Automatische werking / in- en uitschakelen Om de automatische werking te kunnen gebruiken moeten eerst de openings- en de sluitingstijd ingesteld worden. Als de automatische werking geactiveerd is, kunt u steeds wisselen tussen de handmatige en de automatische werking. De ingestelde tijden voor de automatische werking blijft ook bij een verandering in de bedrijfssoort behouden. LED-indicaties Lampje brandt = automatische werking AAN Lampje brandt niet = automatische werking UIT alleen handmatige werking mogelijk Lampje knippert = na een stroomuitval (zie pag. 19) of als tenminste één schakeltijd ingesteld is. Automatische werking inschakelen 1. KLOK-toets ca. 1s ingedrukt houden. Het controlelampje blijft branden. Als het controlelampje niet brandt, is eventueel geen schakeltijd ingesteld. Automatische werking uitschakelen 2. KLOK-toets ca. 1s ingedrukt houden. Het controlelampje gaat uit. 17

18 Instellingen wissen (reset) Door het indrukken van de reset-toets worden alle eindposities en tijden gewist. OPMERKING U moet de toets ca. 2s ingedrukt houden. Ter bevestiging gaat het controlelampje kort knipperen. Begin daarna weer opnieuw met de instelling van de rolluikbesturing. Gegevens wissen (reset) 1. RESET-toets indrukken Gebruik hiertoe een dunne pen of iets dergelijks, omdat de insteltoets iets dieper in de afdekking geplaatst is. 18

19 Nuttige tips / Wat te doen, wanneer? Verzorging U kunt de rolluikaandrijving schoonmaken met een iets bevochtigd doekje. BELANGRIJK Gebruik beslist geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen. Controleer uw rolluikaandrijving en alle componenten regelmatig op beschadiging: De geleiderol aan de rolluikbehuizing moet soepel lopen. Het band mag niet rafelen. Vervang beschadigde onderdelen.. het rolluik blijft op de ingestelde eindposities niet stilstaan? Mogelijke oorzaak: Het band is uitgerekt en de eindposities zijn hierdoor verandert. Oplossing: U moet de eindposities opnieuw instellen (zie pagina 12). het controlelampje knippert? Mogelijke oorzaak: Korte stroomuitval OPMERKING De eindposities blijven opgeslagen! Oplossing: Stop het knipperen door het aantippen van een van de beide bedieningstoetsen OPMERKING Neem in acht dat de interne klok van de aandrijving blijft stilstaan en overeenkomstig achterloopt. Stel de schakeltijden opnieuw in. het rolluik na de montage niet helemaal omhoog gaat? Mogelijke oorzaak: De bovenste eindpositie is niet juist ingesteld. Oplossing: Herhaal de instelling voor de bovenste eindpositie (zie pag. 12). bij het omlaag bewegen het rolluik blijft hangen? Mogelijke oorzaak: - Er is een storing in de rolluikkast - Het rolluik is te licht. Zorg er voor dat de toevoerleiding spanningsloos is, voordat u werkzaamheden uitvoert. Oplossing: - Maak de rolluikkast open en verhelp de storing. - Als het rolluik te licht is moet u deze zwaarder maken. Schuif bijvoorbeeld een metalen plaatje in de onderste lamel. de rolluikaandrijving handmatig of automatisch niet juist functioneert? Oplossing: Voer een reset uit volgens pagina 18. Herhaal hierna uw instellingen (zie vanaf pagina 12). 19

20 De rolluikaandrijving demonteren Als u de rolluikaandrijving moet demonteren, bijv. vanwege verhuizing of renovatie, handelt u als volgt: 1. Druk op de OMLAAG-toets en sluit het rolluik volledig. 2. Druk ongeveer 2 seconden op de reset-toets om alle eindposities te wissen. OPMERKING: het controlelampje gaat kort knipperen. 3. Druk opnieuw de OMLAAG-toets en houd deze ingedrukt. 4. Trek nu met de hand het band boven het oprolwiel zo ver mogelijk aan de voorzijde van de aandrijving naar buiten. 5. Verwijder het afdekkapje. Door op de onderste helft van deze licht te drukken, kantelt het afdekkapje iets uit zijn houder. 6. Maak de bevestigingsschroeven los en trek de rolluikaandrijving uit de bandbehuizing. 7. Verwijder de bandafdekking. 8. Controleer of positie van de bevestigingshaak, om het band zonder problemen af te halen. AANWIJZING Laat eventueel het rolluik iets bewegen zodat de juiste positie van de haak voor het afhalen van het band bereikt wordt. Pas op, letselgevaar door het oprolwiel. Grijp nooit in de opening als de motor loopt. Trek altijd eerst de netstekker voordat u de afdekking verwijdert. 9. Maak het band los van de bevestigingshaak op het oprolwiel en trek deze aan de voorzijde van de rolluikaandrijving er uit. 20

21 De rolluikaandrijving demonteren/een defect band verwijderen OPMERKING Bij een defect van de rolluikaandrijving, wanneer de motor niet meer loopt, kunt u m.b.v. de meegeleverde ontgrendelingsklem het band volledig uit het apparaat trekken zonder dat deze doorgeknipt hoeft te worden. 1. Trek de netstekker uit het stopcontact of schakel de stroomtoevoer uit, zorg ervoor, dat deze niet per ongeluk ingeschakeld kan worden. 2. Verwijder het afdekkapje en maak de bevestigingsschroeven los. 3. Trek vervolgens de rolluikaandrijving uit de bandbehuizing. 4. Trek de ontgrendelingsklem uit de houder (zie afbeelding). 5. Steek de ontgrendelingsklem met een lichte druk in de aandrijving en houdt de klem ingedrukt. 6. Trek aansluitend, met ingedrukte klem, het band handmatig uit het apparaat en maak het los van de bevestigingshaak, indien nodig. 7. Plaats hierna de ontgrendelingsklem terug in het bewaarvak. 8. Maak de netverbinding los aan de klemstrip en trek de rolluikaandrijving volledig uit de bandbehuizing. OPMERKING Laat het apparaat na een defect door een vakman nakijken. 21

22 Technische gegevens Type GW90 / GW95 Voedingsspanning: 230 V / 50 Hz Nominale spanning: 100 W Normaal verbruik: 2 W (stand-by) Nom. draaimoment: 10 /ca. 14 Nm Nom. toerental: 30 /ca. 24 omw/min. Kortstondig bedrijf: 5 minuten (*) Naloop: < 0,4 omw. Beschermklasse: II (alleen geschikt voor droge ruimtes) Materiaal behuizing: kunststof (recycling) (*) U kunt de rolluikaandrijving max. 5 minuten met maximale belasting laten werken, laat daarna de aandrijving ca. 30 minuten afkoelen. Ook na een stroomuitval blijven de eindposities behouden.. Trekkracht GW90 45 kg: 10 m² (lichte kunststof rolluiken) of 5 m² (aluminium / houten rolluiken) GW95 60 kg: 12 m² (lichte kunststof rolluiken) of 7 m² (aluminium / houten rolluiken) De waarden gelden alleen voor goedlopende rolluiken 22

23 Accessoires/garantiebepalingen Zonlicht- / schemeringsmodule ZB10 (artnr. SR70010) U kunt de rolluikaandrijving uitbreiden met een zonlicht-/schemeringsmodule. De module is uitgerust met een lichtsensor waarmee de rolluikaandrijving afhankelijk van de helderheid bestuurd kan worden. Garantiebepalingen De superrollo Hausautomatisierung GmbH verleent 24 maanden garantie op nieuwe apparaten die volgens de inbouwhandleiding gemonteerd zijn. De garantie omvat alle constructie-, materiaal- en fabricagefouten. Verdere aanspraken, zoals de kosten voor montage of demontage, zijn uitgesloten. Uitgesloten van garantie zijn storingen en gebreken, die terug te voeren zijn op: 1. Foutieve inbouw of installatie 2. Niet in acht nemen van de inbouw- en gebruiksaanwijzing 3. Onvakkundige bediening of gebruik 4. Inwerkingen van buitenaf zoals schade door stoten, slagen of weersinvloeden 5. Reparaties en veranderingen door derden, niet vakkundige werkplaatsen 6. Gebruik van niet geschikt toebehoren of onderdelen. Binnen de garantie optredende gebreken worden door superrollo kosteloos verholpen door reparatie of door vervanging van de betreffende onderdelen of door levering van een gelijkwaardig of nieuw apparaat. Door de levering van een vervangend apparaat wegens een garantiegeval wordt de oorspronkelijke garantietijd niet verlengd. Contactadres: superrollo Hausautomatisierung GmbH Gewerbepark Dresden (Germany) Tel / Fax / Internet: 23

Power Supply PS 405 Pro

Power Supply PS 405 Pro G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 51 00 79 Power Supply PS 405 Pro Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Bestnr. 75 27 82 sygonix WLAN/LAN 3,6 mm kleurencamera WLAN/LAN 6 mm kleurencamera

Bestnr. 75 27 82 sygonix WLAN/LAN 3,6 mm kleurencamera WLAN/LAN 6 mm kleurencamera Bestnr. 75 27 82 sygonix WLAN/LAN 3,6 mm kleurencamera WLAN/LAN 6 mm kleurencamera Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Bestnr. 23 04 52 Speedboot Modern RTR

Bestnr. 23 04 52 Speedboot Modern RTR Bestnr. 23 04 52 Speedboot Modern RTR Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Video kleurencamera PL-325

Video kleurencamera PL-325 Bestnr. 75 06 07 Video kleurencamera PL-325 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Bewegingsmelder 180 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Kenwood TK-3101 PMR-portofoon

Kenwood TK-3101 PMR-portofoon G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 93 00 69 Kenwood TK-3101 PMR-portofoon Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

ECON D2. IP x4 D. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Made in Germany. Druck Nr. 29344326nl/ - 27.12

ECON D2. IP x4 D. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Made in Germany. Druck Nr. 29344326nl/ - 27.12 ECON D2 Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Made in Germany IP x4 D Druck Nr. 29344326nl/ - 27.12 1 Nederlands Inhoudsopgave Inhoud levering...4 Technische gegevens...4 Algemene instructies bij saunabaden...5

Nadere informatie

ECON D1. IP x4 D. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Made in Germany. Druck Nr. 29344322nl/ - 28.12

ECON D1. IP x4 D. Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing. Made in Germany. Druck Nr. 29344322nl/ - 28.12 ECON D1 Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing Made in Germany IP x4 D Druck Nr. 29344322nl/ - 28.12 1 Nederlands Inhoudsopgave Leveringsomvang...4 Technische gegevens...4 Algemene instructies bij saunabaden...5

Nadere informatie

Bestnr. 85 71 26 Cartrend OBD II diagnose-apparaat 80234

Bestnr. 85 71 26 Cartrend OBD II diagnose-apparaat 80234 Bestnr. 85 71 26 Cartrend OBD II diagnose-apparaat 80234 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Digitaal dicteerapparaat

Digitaal dicteerapparaat G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 67 05 33 Digitaal dicteerapparaat Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT

Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Microprocessor Accu Master C3/500

Microprocessor Accu Master C3/500 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 25 00 49 Microprocessor Accu Master C3/500 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50

Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50 Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Diepvrieskast

Gebruiksaanwijzing Diepvrieskast Gebruiksaanwijzing Diepvrieskast 130612 7085208-00 GN/GNP... 6 Het apparaat in vogelvlucht Inhoudsopgave 1 Het apparaat in vogelvlucht... 2 1.1 Overzicht van apparaat en uitrusting... 2 1.2 Toepassingen

Nadere informatie

Bestnr. 10 48 54 Belkin Conserve Insight EKM F7C005

Bestnr. 10 48 54 Belkin Conserve Insight EKM F7C005 Bestnr. 10 48 54 Belkin Conserve Insight EKM F7C005 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Plafondafzuigkap DSDSR12. Dampafzuiger

Bedieningshandleiding Plafondafzuigkap DSDSR12. Dampafzuiger Bedieningshandleiding Plafondafzuigkap DSDSR12 Dampafzuiger Hartelijk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Uw toestel voldoet aan de hoogste eisen en de bediening is eenvoudig. Neemt u

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 Koffiepadmachine LIFETEC MD14020 Handleiding Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 2.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V. Eurofon E 1535 Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.1 2 1 Inhoudsopgave Eurofon E 1535 1 Inhoudsopgave...3 2 Garantie

Nadere informatie

Bestnr. 32 57 36 Albrecht Internet/DAB/FM radio

Bestnr. 32 57 36 Albrecht Internet/DAB/FM radio Bestnr. 32 57 36 Albrecht Internet/DAB/FM radio Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL. Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL. Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Bestnr. 12 16 58. VOLTCRAFT Luxmeter LX-1108. versie 11/04

Bestnr. 12 16 58. VOLTCRAFT Luxmeter LX-1108. versie 11/04 versie 11/04 Bestnr. 12 16 58 VOLTCRAFT Luxmeter LX-1108 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk.

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Beste klant! Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Wij verheugen ons erop u als kof eliefhebber en genieter van de Melitta CAFFEO SOLO &milk te mogen begroeten. Met uw

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Win Equipment B.V. De Kronkels 31 3752 LM Bunschoten Nederland Tel.: +31 (0)33 299 22 66 Fax: +31 (0)33 299 22 50 E-mail: info@winequipment.nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 2 Documentnr.: P-1076 Hoofdstuk

Nadere informatie