Gelukkig Nieuwjaar INFO. Tweemaandelijks - Editie januari - februari ste jaargang - nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelukkig Nieuwjaar INFO. Tweemaandelijks - Editie januari - februari 2014 32ste jaargang - nr. 1-2014"

Transcriptie

1 Tweemaandelijks - Editie januari - februari ste jaargang - nr ALVERINGEM INFO Afgiftekantoor: 8690 Alveringem - Verantwoordelijk uitgever: Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, p.a. gemeentehuis. Gelukkig Nieuwjaar 2014

2 INHOUD Gemeentelijke info... p. 3 De raad besliste... p. 4 Adviesraden... p. 4 Goed om weten... p. 5-6 Leefmilieu...p Landbouw... p. 9 Sport... p. 9 Bouwen en wonen... p. 10 Ondernemen... p. 10 Politie, veiligheid en verkeer... p. 10 Toerisme en cultuur... p Leven en welzijn... p. 13 OCMW...p Bibliotheek... p. 15 Blikvangers... p Levensloop... p. 18 In memoriam... p. 18 Kalender... p COLOFON Infokrant Alveringem is het tweemaandelijks infor matie blad, uitgegeven door het gemeentebestuur van Alveringem. 32ste jaargang nummer 1 januari-februari 2014 Verenigingen kunnen hun activiteiten of teksten ter publicatie in deze infokrant indienen bij de dienst informatie, Sint-Rijkersstraat 19 in 8690 Alveringem en dit ten laatste op de 10de van de maand die vooraf gaat aan het verschijnen ervan. De redactie beslist over het al dan niet, geheel of gedeeltelijk opnemen van de bijdrage. Samenstelling en eindredactie: Gerard Liefooghe, burgemeester, Martine Rabaey, Schepen van Informatie, Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, Krista Provoost, administratief medewerker Foto s: Anne Bovyn, Comsa, dienst Toerisme en Cultuur Redactieadres: Gemeentehuis, Dienst Informatie, Sint-Rijkersstraat Alveringem. Tel: (882) Fax: Website: Lay-out en drukwerk: Comsa! Alveringem Beste, Bij de jaarwisseling wil ik graag iedereen het beste toe wensen, uit de grond van mijn hart, namens mezelf maar eveneens namens allen die in gemeenteraad of OCMW-raad onze gemeente besturen. We wensen jullie in 2014 veel voorspoed in gezondheid, in familie en in werk, rust en vrede ook met jezelf en in de omgang met de anderen. Helaas was 2013 voor een aantal families een jaar van verlies van dierbaren. Hen wensen we alle sterkte toe en vertrouwen in de toekomst. Er is al één jaar van deze bestuursperiode voorbij. Slechts vijf jaren resten ons nog om te doen wat van ons verwacht wordt : goed bestuur plegen in het algemeen belang. Dit eerste jaar was vooral een planningsjaar. Met de bestuursploeg hebben we de grote lijnen uitgezet van wat we de volgende jaren moeten en willen verwezenlijken. Toch bleef het op het terrein niet stil. Vooral bij het OCMW was 2013 een belangrijk jaar met de afwerking en de geslaagde ingebruikname van het woon-en zorgcentrum t HOGE, tot grote tevredenheid van bewoners en personeel. Het is een realisatie waarover iedereen die betrokken is, terecht fier mag zijn, een sterke prestatie ook voor onze landelijke gemeente. Begin 2013 kon iedereen zijn wensen aan het bestuur te kennen geven via een talrijk ingevulde enquête. De vele nuttige opmerkingen werden meegenomen in het meerjarenplan dat eind 2013 aan de gemeenteraad werd voorgesteld. In het volgende infoblad brengen we daar meer over. Eén van de grote uitdagingen voor de volgende jaren is Alveringem groeizaam en toch financieel gezond houden, zonder de inwoners extra lasten op te leggen. De vooruitzichten zijn in dat opzicht positief voor onze gemeente, ook met en ondanks, de grote rioleringswerken in Leisele, Gijverinkhove en Izenberge in zicht. Ik wil iedereen danken die begrip had voor de tering naar de nering - gedachte bij talrijke besprekingen en in die zin de cijfers aanpaste. Verkeersveiligheid blijkt een belangrijk thema in de antwoorden uit de enquête. Op dat punt is er bij ons nog veel werk dat we willen én moeten aanpakken. Het betreft zowel de snelheid in de dorpen, gevaarlijke kruispunten als veilige fietspaden. De twee grootste werven van 2013 waren de site van WZC t HOGE en de ambachtelijke zone HOSTEDE. Op de site t HOGE is nog potentie om verdere woonvormen in te plannen voor onze ouderen, plannen die bij het OCMW wellicht volgend jaar vorm zullen krijgen. HOSTEDE daarentegen kijkt al tegen zijn limieten aan: het gemeentebestuur dankt de ondernemers die Alveringem kozen om er werkgelegenheid en toegevoegde waarde te creëren. Onze gemeente mist bouwgronden. We hopen daar in 2014 mits een goedgekeurd structuurplan iets te kunnen aan doen, zowel voor vrije kavels als voor sociale woningbouw. Beste inwoner, zoals je kunt merken is er nog veel werk aan de winkel. We zijn er ons van bewust en hebben de vaste wil om dit ook stuk voor stuk aan te pakken. Daarnaast willen we ook verder de kleine dossiers ter harte nemen, of het nu een persoonlijk dossier is of om een vereniging gaat. Namens de hele bestuursploeg wil ik ieder van jullie bedanken voor de medewerking, de opmerkingen, de suggesties, de telefoontjes, de fijne momenten en de woorden van dank ook, die we in 2013 mochten krijgen. Onze gemeente is mooi en dat is vooral dankzij jullie, die onze gemeenschap maken. Daar ben ik ieder van jullie persoonlijk erkentelijk voor. Een woord van dank ook aan alle medewerkers van gemeente en OCMW die dagdagelijks ten dienste staan en onze plannen uitvoeren. Nog een goed 2014 toegewenst! Gerard Liefooghe, burgemeester 2

3 > Gemeentelijke info < > > Gemeentehuis Hof van Wyckhuize, St.-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem De diensten op het gemeentehuis elke werkdag: 08.15u-12.00u en 12.45u-16.30u Tel.: , Fax: Dienst Grondgebiedszaken Elke werkdag van 08.15u-12.00u Dienst Burgerzaken Elke woensdag tot 18.30u > > Gewestelijk Ontvanger Thomas Dufait Gemeentehuis Alveringem Woensdag en vrijdag: 09.00u-12.00u en 12.45u-16.00u Voor vragen en afspraken, tel.: fax: > > Politie Zone SPOORKIN, wijkwerking te Alveringem, gemeentehuis elke werkdag: 08.00u-12.00u - zaterdag: 09.00u-12.00u Tel.: Fax: Lokaal verantwoordelijke: Filip Steen, Wijkagent: Kurt Staelens, Wijkagent: Dirk D Ooghe, Buiten de kantooruren van Alveringem: - Tot 18.00u: Politiezone Veurne SPOORKIN Zuidburgweg 109, 8630 Veurne, of de voorziene muurtelefoon (bevindt zich aan de binnenkant poort bij de ingang gemeentehuis) - Na 18.00u en tijdens de weekends en feestdagen: steeds 101 bellen. > > PWA-kantoor Contactpersoon: Anneke Becuwe Adres: St.-Rijkersstraat 22 - kapelanij Cyriel Verschaeve Maandag en donderdag: 09.00u-12.00u Dinsdag en woensdag: 13.30u-16.30u Tel.: Fax: > > Woonwinkel West Raadzaal van het gemeentehuis te Alveringem Elke woensdag: 14.00u u Na afspraak. Tel: of (Opgelet!! Nieuwe nummers) > > Bibliotheek Hoofdbibliotheek, Dorp 1 A (gelijkvloers), Alveringem Tel.: bibliothecaris: Bruno Devlies openingsuren: maandag: 14.00u-16.00u woensdag: 14.00u-20.00u zaterdag: 09.00u-12.00u en 13.30u-18.00u Uitleenpunt Stavele (IJzerstraat - gemeenteschool): openingsuren: donderdag: 16.30u u >Containerpark > Oost-Vleteren Elzendamme 5B, 8640 Oost-Vleteren - Tel.: openingsuren: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: 13.30u u - zaterdag: 08.30u-12.45u - maandag: gesloten > > OCMW-secretariaat Dorp 1B (verdieping), 8690 Alveringem Maandag en donderdag: 09.00u u en van 13.30u u Dinsdag, woensdag en vrijdag: 09.00u u Na afspraak. Tel.: OCMW-Voorzitter: Karolien Avonture Klarewal 2, 8690 Alveringem - Gsm: OCMW-secretaris: Steve Lansens > > Nestorfoon: of > > Woonzorgcentrum t Hoge Directeur: Luc Gryson Schooldreef 15A, 8690 Alveringem Tel: Fax: Te bereiken: 09.00u-12.30u en 13.30u-17.00u > > Wekelijks dienstbetoon v/d burgemeester Spreekuren Alveringem, Gemeentehuis elke zaterdag, 11.15u-12.00u Leisele, Gemeentezaal Izenbergestraat elke 2de en 4de zaterdag, 10.30u-11.00u Beveren, Gemeentelijk Jeugdlokaal, Roesbruggestraat, achter nr. 25A, B, C elke 1ste en 3de zaterdag, 09.30u-10.00u Stavele, voormalig gemeentehuis, IJzerstraat 6 elke 1ste en 3de zaterdag, 10.30u-11.00u Na afspraak: Gerard Liefooghe Oerenstraat 8, 8690 Alveringem - GSM: > > Dienstbetoon v/d schepenen Schepen Dirk Vermeulen Hoogstadestraat 69, 8690 Hoogstade - Tel.: Schepen Jacques Blanckaert - Izenbergestraat 64, 8691 Alveringem - Tel.: Schepen Germain Dhondt - Dorp 18, 8690 Alveringem Tel.: OCMW-voorzitter / Schepen Karolien Avonture - Klarewal 2, 8690 Alveringem - Tel.: > > Vlaams parlementslid Danielle Godderis - T Jonck Tel.: infoalveringem 3

4 > De raad besliste < > > GEMEENTERAADSZITTING VAN 24 OKTOBER 2013 Mededeling goedkeuring van de jaarrekening van de gemeente dienstjaar 2012 door de Gouverneur en goedkeuring van de gemeentelijke Budgetwijziging nr 3 en 4 dienstjaar De beleidsdomeinen, als structuur van de beleidsrapporten in de beleidsen beheerscylcus (BBC) voor de gemeente Alveringem, werden vastgesteld als volgt: Algemene financiering; Leefbaarheid; Welzijn, cultuur en vrije tijd; Economie; Milieu en Bestuur. Goedkeuring van het meerjarenplan en aktename van het budget 2014 van het Centraal Kerkbestuur Federatie Alveringem alsook van de kerkfabriek St. Martinus te Roesbrugge. De afsprakennota voor de periode tussen het centraal kerkbestuur en de gemeente werd vastgesteld. Aktename van de rapportering door de secretaris over de klachtenbehandeling, de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties en de organisatie en de werking van het interne controlesysteem. Aanpassing van de gemeentelijke saneringspremie en de premie voor klein comfort. Het betreft het volgende inzake de werken die in aanmerking komen voor het verkrijgen van de gemeentelijke saneringspremie : - bij renovatie van het dak moet isolatie aangebracht worden die voldoet aan de minimale eisen voor het bekomen van de premie voor dakisolatie van de netbeheerder. - bij het vernieuwen van het buitenschrijnwerk : bestaande ramen, buitendeuren en rolluiken en het vernieuwen, hoogrendementsbeglazing moet geplaatst worden; - de muurisolatie die aangebracht wordt moet voldoen aan de minimumeisen voor het bekomen van de premie voor buitenmuurisolatie van de netbeheerder. De voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op deze premie werden lichtjes aangepast en gewijzigd, als volgt : - Er kan een controle in de woning waar de werken werden uitgevoerd gebeuren binnen de 60 dagen na de premieaanvraag. - De premie kan worden aangevraagd zodra de werkzaamheden voltooid zijn. De facturen mogen maximum 1 jaar oud zijn. Deze voorwaarden worden ook aangepast in het reglement om aanspraak te kunnen maken op de gemeentelijke premie voor klein comfort. De Raad bracht een gunstig advies uit op de goedkeuring van de plannen van de nieuwe en af te schaffen wegen, afwateringen en de daarbij behorende kunstwerken, opgemaakt door het ruilverkavelingscomité Sint-Rijkers. Goedkeuring van de definitieve overname van het openbaar domein van de WVI bestaande uit de zate van de aangelegde wegenis en van alle erop en er samen mee uitgevoerde werken en de ondergrondse rioleringen met inspectieputten, voor het nieuwe bedrijventerrein gelegen langsheen de Hoogstadestraat te Hoogstade. Het eindafrekeningsdossier inzake de werken voor aanleg van een gescheiden riolering + drukriolering in Hoogstade werd goedgekeurd. De in de eindstaat opgenomen kosten voor de totaliteit van deze werken na verrekeningen sluiten op een totaal van ,34 uitgevoerde werken tegenover ,98 voorziene werken, opgedeeld over de diverse partners. Verlenging van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de periode van tot Goedkeuring van de mandaatstelling en aanduiding van de vertegenwoordigers voor de buitengewone algemene vergadering van GASEL- WEST en IWVA > > GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 NOVEMBER 2013 De raad heeft beslist om voor het aanslagjaar 2014, periode van tot en met 31.12, een bijdrage te vragen voor de ophaling van groenafval door de gemeentelijke technische dienst, om de ophaalkosten deels te dekken, behalve voor normale hoeveelheden tot een halve kubieke meter. Deze wordt vastgesteld op 20,00 /m³ groenafval vanaf de 1e m³, met vrijstelling van de eerste halve m³. Tevens werd, in overleg met de gemeenten Vleteren en Lo-Reninge, beslist om vanaf een heffing van 0,05 per kg op te leggen voor levering van groenafval op het containerpark van Vleteren, zowel voor gezinnen als voor bedrijven, en om het gratis forfait vanaf terug te brengen van 26,00 naar 20,00 per inwoner en per jaar. Kennisname van de goedkeuring van de rekening van het plaatselijke O.C.M.W. bestuur voor het dienstjaar 2012 door de Gouverneur. Uitwerking van de toekomstvisie voor de parochiekerken op het gemeentelijk grondgebied. De gemeente wenst het huidige gebruik van alle kerken voor de eredienst maximaal te behouden. Dit sluit aan bij de visie van lokale kerkelijke verantwoordelijken waarbij rekening gehouden wordt met een goede spreiding over de verschillende dorpen van het aanbod aan weekendvieringen. Door deze keuze komt geen enkele kerk op vandaag in aanmerking voor een gedeeltelijke of volledige herbestemming. Op vandaag leeft in Alveringem niet de wens om kerkgebouwen gedeeltelijk of volledig te herbestemmen. Toch wenst de gemeente (onverwachte) evoluties naar de toekomst niet uit te sluiten. De raad verklaart zicht akkoord met de vestiging van een erfdienstbaarheid op het perceel te Gijverinkhove 6e afdeling, sectie A nr. 195 A jegens Aquafin NV te Aartselaar voor de aanleg en de uitbating van een gedeelte van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur bestaande uit een ondergrondse afvalwatercollector en toebehoren en bekrachtigt de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen dd houdende goedkeuring van de voorgelegde overeenkomst. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Alveringem voor de aanleg van het fietspad Roesbrugge-Beveren aan de IJzer. Goedkeuring van de lastenboeken-bestekken voor de samenaankoop door de gemeente, OCMW en Kerkfabrieken, van gas en elektriciteit voor de gebouwen en hun installaties wegens afloop van huidige opdrachten op Inzake onderwijs werd huidig schoolreglement met inbegrip van de afsprakennota en het schoolwerkplan zorgvisie, van de gemeentelijke basisschool Alveringem, aangepast en goedgekeurd. Verlenging van de lopende saneringsbijdrage voor het jaar 2014 aangerekend via de drinkwaterfactuur. Het gemeentelijk tarief, dat maximaal 1,4 keer het bovengemeentelijke tarief mag bedragen, wordt vastgelegd op 1,3332/m³. Wijziging nominatieve aanduiding voor de samenstelling van de gemeentelijke milieuraad Goedkeuring van de mandaatstelling en aanduiding van de vertegenwoordigers voor de buitengewone algemene vergadering van I.V.V.O. FIGGA en WVI. > Adviesraden < > > RAAD VOOR CULTUURBELEID Algemene vergadering - 5 december 2013 Adviesverstrekking omtrent: - Meerjarenplan (doelstellingen en acties i.v.m. cultuur/bibliotheek) - Cultuurnota 5-art infoalveringem

5 > Goed om weten < Alle recente informatie kunt u steeds vinden op de website van de gemeente: Voor elke vraag mag u mailen naar > > Gemeentehuis gesloten Woensdag 1 januari 2014 Donderdag 2 januari 2014 Zie voor alle sluitingsdagen van het jaar. > > DIRK VERMEULEN VERVANGT MARTINE RABAEY ALS EERSTE SCHEPEN Vanaf 1 januari 2014 neemt Dirk Vermeulen de bevoegdheden van Martine Rabaey over als eerste schepen. Martine Rabaey zetelde 6 jaar in de OCMW-raad en daarna 13 jaar in de gemeenteraad, waarvan 7 jaar als schepen. We wensen Martine alle geluk toe met de verderzetting van haar activiteiten. > > PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDS- AGENTSCHAP ALVERINGEM Bij de PWA-dienst kun je terecht voor verschillende taken en activiteiten. Om te weten of een bepaalde taak kan uitgevoerd worden door een PWA-medewerker neem je best contact op met de PWA-beambte. Enkele voorbeelden van PWA-activiteiten: Voor particulieren: kleine klusjes, hulp klein tuinonderhoud, hulp bij inpakken bij verhuis, oppas van uw huisdier Voor onderwijsinstellingen: hulp bij maaltijdbedeling, opruimen, afwas Voor Vzw s en niet-commerciële verenigingen: hulp in sportvereniging zoals onderhoud kleedkamers, douches Voor lokale overheden: occasionele hulp aan gemeentelijke tewerkstellingsdiensten Voor de land- en tuinbouwsector: seizoensgebonden manueel werk zoals planten, onkruid wieden, hulp bij oogsten Vrijblijvende info bij Anneke Becuwe, Kapelanij C. Verschaeve, St. Rijkersstraat 22 te 8690 Alveringem, of Openingsuren: op maandag en donderdag van 9.00u tot 12.00u, op dinsdag en woensdag van 13.30u tot 16.30u. Rekening houdend met ons aanbod van PWA-tewerkgestelden probeert de PWA-dienst uw aanvraag zo spoedig mogelijk in te vullen. > > SENIOREN VERTROUWD MAKEN MET IPAD EN IPHONE Een mogelijke voordracht voor de senioren om hen vertrouwd te maken met een ipad of iphone. Indien u geïnteresseerd bent, geef een seintje aan Carine Denuwelaere, dienst burgerzaken, of > > NIEUWE CURSUS MUZIEKINITIATIE Loopt je kleintje de hele dag zingend door het huis? Of is hij/zij niet weg te krijgen van de piano? Is het nog te vroeg om je kind in te schrijven in de muziekschool? Dan heeft Jeugdorkest Stavele geweldig goed nieuws! Kinderen die de muziek al op jonge leeftijd voelen kriebelen, kunnen bij ons terecht voor een nieuwe cursus muziekinitiatie. Zingen, dansen, muziek beluisteren, kleine slaginstrumentjes bespelen,... Niemand is te klein om muziek te beleven! In deze gratis lessenreeks worden de kinderen meegenomen op een muzische reis. Ze maken spelenderwijs kennis met ritme, melodie, klankkleur en de verschillende instrumenten. Een gedicht wordt een heuse compositie, dieren worden verklankt door instrumenten, muziekwerken veranderen in fantastische schilderijen en plots barst een muzikaal onweer los. Muziek is te gek! Vanuit de fantasie van kinderen is alles mogelijk, en dat is ook het vertrekpunt van deze lessenreeks, die geleid wordt door Silke Berteloot (muziekjuf) en Virginie Camerlynck (kleuterjuf). Voor wie? Wij richten ons op kinderen uit het derde kleuter, eerste leerjaar of tweede leerjaar. Behoor je niet tot deze doelgroep en ben je toch geïnteresseerd? Dan mag je ons altijd contacteren. Wanneer? De lessenreeks bestaat uit 8 lessen van één uur, en gaat van start op zaterdag 22 maart. De lessen lopen door tot 24 mei, maar in de paasvakantie nemen we twee weekjes verlof. De les start steeds om 10u in de voormiddag. Waar? In de wijkafdeling van de Gemeentelijke Basisschool Spelenderwijs: IJzerstraat 6, Stavele (Alveringem). Hoe schrijf ik mijn kind in? Door te mailen naar Silke: Je hoeft niks te betalen aangezien deze lessenreeks volledig gratis is. Na inschrijving krijgt u een mail ter bevestiging. > > FEESTELIJK PENDELEN VAN OUD NAAR NIEUW tussen alle gemeenten van Alveringem en Veurne Voor jongeren die graag willen uitgaan op oudejaar, geen vervoer hebben of ook graag een glaasje meedrinken, heeft de vereniging Veilig van oud naar nieuw dé oplossing. Voor het twaalfde jaar op rij, zorgt Veilig van oud naar nieuw, een organisatie van GEMEENTEBELANGEN Alveringem, op oudejaarsnacht voor veilig en gratis vervoer. Een feestbus pendelt ononderbroken op oudejaarsavond van 22u tot nieuwjaarsmorgen 7u tussen alle deelgemeenten van Alveringem en het oudejaargala The Switch, dat doorgaat in evenementenhal Furnevent, Albert I-laan te Veurne. Dit galabal wordt ingericht door leden van studentenclub Moeder Pupegaele (o.l.v. Reinout Masscheleyn). Reserveren is niet nodig. Het enige wat je moet doen, is opstappen op de gratis bus van Gino Tours aan één van de stopplaatsen op het tijdstip naar wens. Alle jongeren van 16 tot 25 werden persoonlijk aangeschreven en kregen het rittenschema. Het rittenschema vindt u op Meer info: Karolien Avonture: of infoalveringem 5

6 > Goed om weten < > > OPROEP THE SOCIAL COOK Is koken jouw passie en wil je die delen met de rest van Vlaanderen? Dan is The Social Cook op zoek naar jou! The Social Cook gaat in 2014 een jaar lang op zoek naar amateurkoks die door te experimenteren een eigen recept hebben gecreëerd. Maandelijks wordt het beste recept bekroond met een prijs. De beste recepten verschijnen aan het eind van de rit in The Social Cook Book een leuk hebbedingetje voor de hobbykok. The Social Cook is geen commercieel project, maar een project van en voor mensen. The Social Cook is een initiatief van voormalig kok Robin Jacobs: al oefen ik het beroep niet meer uit, de passie voor het koken is nog steeds aanwezig. Ik reken mezelf nu ook onder de categorie hobbykoks. Robin wil een platform aanbieden van en voor de hobbykok: > Leefmilieu < > > OPHALING HUISVUIL 2014 januari februari GROOT HUISVUIL GEEN OPHALING WOENSDAG 5 en DONDERDAG 6 Gelieve de ophaling van groot huisvuil tijdig aan te vragen met het formulier dat in deze infokrant staat. PAPIER EN KARTON DONDERDAG 2 DONDERDAG 27 DONDERDAG 30 PMD ZAKKEN MAANDAG 13 MAANDAG 27 MAANDAG 10 MAANDAG 24 GFT container MAANDAG 13 MAANDAG 27 MAANDAG 10 MAANDAG 24 GEWOON HUISVUIL container ZONE 1: ELKE 2 WEKEN OP maandag ZONE 2: ELKE 2 WEKEN OP dinsdag Afvalkalender op de website! Rubriek Huisvuil en Milieu > > VASTSTELLING VAN EEN VERGOEDING VOOR DE OPHALING VAN GROENAFVAL VANAF MEER DAN EEN HALVE KUBIEK MET INGANG VAN 1 JANUARI 2014 Vanaf 1 januari 2014 wordt er een vergoeding gevraagd voor de ophaling van grote hoeveelheden groenafval. De belasting wordt vastgesteld op 20/m³ groenafval vanaf de eerste m³, met vrijstelling van de eerste halve m³. De ophaling gebeurt viermaal in het jaar (2x in het voorjaar en 2x in het najaar). Het groenafval dient geplaatst te worden op de stoep voor de woning, zonder hinder van het verkeer. Concreet betekent dat normale hoeveelheden groenafval (minder dan een halve kubieke meter) verder gratis blijven en dat alleen voor grote hoeveelheden een afhaal en transportvergoeding gelijklopend met de marktvoorwaarden zal gevraagd worden, net zoals dit nu reeds gebeurt voor de ophaling van grof huisvuil. Veel mensen koken graag en doen dit ook goed. Ze creëren eigen gerechten die een hoog niveau halen, maar waarvan de recepten niet bekend geraken en net daar wil ik iets aan doen. Haal dus al je oude recepten van onder het stof en stuur deze in! Meer info over hoe je kan deelnemen vind je op de website: > > WIJZIGINGEN OP CONTAINERPARK VLETEREN Vanaf 1 januari 2014 worden enkele wijzigingen doorgevoerd op het containerpark van Vleteren. Zo zal je moeten betalen voor de aanbreng van groenafval, namelijk 0,05 per kilogram, wanneer je forfait van 20 per inwoner en per jaar opgebruikt zou zijn. Voor de bedrijven was groenafval al betalend, ook voor hen is het tarief 0,05 per kilogram. De tegemoetkoming, die elke inwoner ontvangt van de gemeente om betalende bezoeken te financieren, daalt van 26 naar 20 per jaar en per inwoner, ongeacht de leeftijd. Voor een echtpaar met twee kinderen is dat bvb. 4 x 20 = 80 op jaarbasis gratis afval te leveren. De maatregel om groenafval te laten vergoeden is ingegeven door de vaststelling dat teveel ondernemers met de kaart van de klant waar ze tuinwerkzaamheden verricht hebben, het groenafval gratis komen dumpen. Het forfait per inwoner is niet daarvoor bedoeld. De daling van het forfait naar 20 komt tegemoet aan de vaststelling dat de meeste van de containerpark bezoekers jaarlijks ver onder die 20 per jaar blijven. Zo vermijden we dat grote hoeveelheden aanbrengers die aanleveren boven de normale gezinsafval hoeveveelheden op kosten van de Alveringemse inwoner hun afval komen afzetten. Daarnaast zal vanaf 1 maart 2014 geen PMD meer kunnen aangebracht worden op het containerpark van Vleteren. PMD dient aangeboden te worden in de reglementaire blauwe zak tijdens de tweewekelijkse ophaling aan huis. De ophalers weigeren zakken met foutieve inhoud of zakken waar iets aanhangt. De zakken krijgen een sticker foute inhoud opgekleefd en blijven op de stoep staan. Haal de PMD-zak opnieuw binnen waarbij je het foute materiaal uit de zak haalt. Scheur het voorste luik van de sticker af en bied de zak met correcte inhoud opnieuw aan bij de volgende ophaalbeurt. Bij twijfel raadplaag of contacteer de IVVO Klantendienst op Hangt er geen rode sticker op jouw zak en werd deze niet meegenomen, meld dit dan ook aan de IVVO Klantendienst zodat we de ophalers er kunnen op wijzen om ook jouw adres aan te doen. 6 infoalveringem

7 > Leefmilieu < > > HONDENPOEP STRONTVERVELEND! Velen ergeren zich aan hondenpoep in het straatbeeld. Toch blijft al te vaak hondenpoep achter op de straten en stoepen. Het is de plicht van u als baasje, de hondenpoep van je viervoeter op te ruimen. Het gemeentebestuur wil iedereen bewust maken van de overlast die hondenpoep veroorzaakt. Ze willen de hondeneigenaars een duwtje in de goede richting geven door gratis hondenpoepzakjes uit te delen. Deze kunt u afhalen op de dienst burgerzaken. Dit kan enkel gedurende de maanden januari en februari. Tijdens deze periode zal de lokale politie verstrengde controles uitvoeren en GAS-boetes uitschrijven. Een goede raad doe je kakje in een zakje of het wordt een duur grapje! Bedoeling is dat na die actie met gratis zakjes de gewoonte er in zit en de baasjes zich bij de reguliere handel verder bevoorraden. > > SAMEN OP WEG NAAR GOEDKOPERE GROENE ENERGIE Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van de provincie West-Vlaanderen. De gemeente Alveringem ondersteunt deze campagne. Je kan je vrijblijvend inschrijven vanaf december 2013 tot eind januari 2014 via de website of via het woonloket van WoonWinkel West. Neem hiervoor je eindafrekening bij de hand! Begin februari is er een online veiling en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg jij een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al dan niet te veranderen van energieleverancier. Wie bij een vorige editie heeft deelgenomen aan de groepsaankoop moet opnieuw inschrijven. Meer info: WoonWinkel West, Karin Barra, Gemeentehuis, St. Rijkersstraat 19 te 8690 Alveringem, op woensdag van 14.00u tot 17.00u, of , > > GRATIS OPHAALBEURT VAN KERSTBOMEN De GRATIS ophaalbeurt van afgedankte kerstbomen over heel de gemeente gaat door op donderdag 9 januari Alle versieringen moeten uit de kerstboom verwijderd worden. Gelieve er ook voor te zorgen dat de boompjes geen hinder vormen voor het verkeer en voor de voetgangers. De kerstbomen mogen niet op de openbare weg terecht komen. De kerstboomverbranding gaat door op zaterdag 11 januari > GROOT HUISVUIL WOENSDAG 5 en DONDERDAG 6 februari 2014 Ondergetekende: Naam: Adres: Tel.:... Verzoekt de ophaaldienst om een hoeveelheid GROOT HUISVUIL op te halen op bovenvermeld adres en datum. Het tarief van 18,60 per begonnen m 3 is mij bekend. Handtekening van de aanvrager: Terug te bezorgen VOOR maandag 3 februari 2014 College van Burgemeester en Schepenen, Sint-Rijkersstraat 19 te 8690 Alveringem. > MELDINGSKAART 32.1 Ik wens de gemeentelijke overheid in te lichten omtrent het volgende: schade aan het wegdek verlichtingspaal nr... is defect wateroverlast gracht of beek nodig gekuist schade aan het voetpad schade door muskusratten straatnaambord verdwenen andere melding, hieronder beschreven: Naam: Adres: Tel.:... Plaats waar het probleem zich voordoet, straat en nummer:... Terug te bezorgen College van Burgemeester en Schepenen, Sint-Rijkersstraat 19 te 8690 Alveringem. infoalveringem 7

8 > Leefmilieu < > > DAG VAN DE NATUUR Op 16 november nam de milieuraad van Alveringem opnieuw deel aan de Dag van de Natuur in samenwerking met de natuurwerkgroep De Kerkuil, het gemeente- en OCMW-bestuur en dit met twee activiteiten. Op de site van rusthuis t Hoge werden aan de kant van woonwijk de Knibbehoek 375 plantjes geplant, iets wat binnen 5 à 10 jaar een gemengde haag met bloemen moet vormen, een haag die meteen ook voor privacy in de huizen zou moeten zorgen. Op het domein van de Stalijzermolen te Leisele werd een insectenhotel gebouwd. Van Natuurpunt zijn ze het geraamte komen zetten waarna het met natuurlijke materialen werd opgevuld. > > OPHAALDATA AFVAL VIA AFVALAPP RECYLE! OF DOWNLOAD OP Wil je weten wat je waar én wanneer kan sorteren! Download Recyle! Gratis voor iphone en Android. Surf naar of voor meer info. De app Recycle! is een samenwerking tussen Bebat, Recupel, Fostplus, jouw afvalintercommunale IVVO en jouw gemeente. Je kan de afvalkalender ook raadplegen op straatniveau via de website en deze downloaden in jouw persoonlijke agenda. Hoe doe je dat? - Surf naar - Klik op de homegagina op Download de kalender op adres in het blok Ophaalkalender op adres. - Vul jouw gemeente, straat en huisnummer in en klik op kalender tonen. - Nu zie je wanneer er ophaling is voorzien van welke fracties op jouw gekozen adres. - Om de ophaaldagen in jouw persoonlijke agenda te downloaden, klik je op Download deze kalender in ICalI formaat om te bekijken op uw computer. - Volg de stappen die jouw browser aangeeft en kies waar de kalender moet gedownload worden. Dit kan zowel in Google, Outlook,.. aan jouw de keuze! Kan je jouw adres niet selecteren in de Afvalapp of op de website? Kloppen de ophaaldagen in de Afvalapp of op de website niet met deze op de papieren versie van de Afvalkalender? Meld dit dan op of telefonisch op infoalveringem > > IVVO ZOEKT OPERATOR-TECHNIEKER IVVO is een intergemeentelijk samenwerkingsverband en coördineert het afvalbeleid van 12 gemeenten. Meer info: IVVO exploiteert een hoogtechnologische composteringsinstallatie te Ieper met productie van compost én van groene elektriciteit via warmtekrachtkoppeling. Voor de bediening en onderhoud van deze installatie gaan wij over tot de aanwerving van een OPERATOR-TECHNIEKER Functie inhoud Na een grondige opleiding zal je binnen een team van 5 operatoren instaan voor de technische werking, de procesopvolgingen het technisch onderhoud van de gft-vergistingsinstallatie Vereiste Houder van een diploma A2 elektromechanica of elektriciteit of gelijkwaardig door ervaring. Je hebt een goed inzicht in elektromechanische processen. Je woontbij voorkeur in een straal van ca. 20 km rond het bedrijf. Profiel Je bent nauwgezet, stipt, milieubewust en hebt verantwoordelijkheidszin. Je kunt zelfstandig werken met oog voor veiligheid en rapporteert correct. Je bent een teamplayer. Wij bieden jou: - een contract van onbepaalde duur met vast maandloon - maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering - voltijdse job in dagstelsel (verschuiving aanvangsuur tijdens hoogseizoen) - interessant verlofstelsel Solliciteren via brief/mail/website tot uiterlijk : IVVO, Bargiestraat 6, 8900 Ieper- - Indien je meer info wenst over deze functie, kan je contact opnemen mevrouw Ann Desagher op het nummer 057/

9 > Landbouw < > > LEER ZELF JE HOOGSTAMFRUITBOMEN SNOEIEN! Fruitboomgaarden waren vroeger niet weg te denken uit ons landschap, maar verdwenen in de twintigste eeuw grotendeels van het platteland. Vandaag planten heel wat mensen opnieuw hoogstamfruitbomen aan om hun landschappelijke waarde, maar zeker ook om het lekkere fruit! Een boomgaard aanplanten is één ding. Het onderhoud ervan is een andere zaak en vaak een hinderpaal voor veel mensen. Tijdig snoeien geeft de boom een mooie vorm, zorgt voor een rijke oogst en kan ziektes voorkomen. In 2014 organiseert het Regionaal Landschap IJzer & Polder een snoeicursus voor iedereen die graag zelf wil leren snoeien of toe is aan een heropfrissing. Tijdens de kortlopende cursus leer je efficiënt hoogstamfruitbomen te onderhouden. De cursus bestaat uit één theoretische avondles en twee praktijklessen: één in de winter en één in de zomer. De exacte locaties voor de praktijklessen zijn in de regio en worden na de inschrijving meegedeeld. Praktisch Theorieles Dinsdag 11 februari 2014 van 19.00u tot 22.00u Vlaams bezoekerscentrum De Otter, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide - Basisprincipes in en rond de boomgaard - Winter- en zomersnoei bij (hoogstam)fruitbomen Lesgever: Wouter Demey Praktijklessen Zaterdag 15 februari 2014 van 9.00u tot 12.00u, vormsnoei in kleine groepen Zaterdag 21 juni 2014 van 9.00u tot 12.00u, zomersnoei in kleine groepen Een drankje wordt voorzien. De exacte locatie van de praktijklessen wordt na de inschrijving doorgegeven! Inschrijven kan via be of tot en met 3 februari Het aantal deelnemers is beperkt! Deelname 15 voor de volledige cursus (1 theorie + 2 praktijklessen) De inschrijving is definitief na overschrijving op het rekeningnummer BE van het Regionaal Landschap IJzer & Polder, met vermelding naam+snoeicursus IJzer & Polder. > > SPORTLAUREATEN 2013 Op vrijdag 6 december ging de jaarlijkse sportlaureatenavond door in de gemeentezaal de Kwelle. De sportman, beloftevolle jongere, sportverdienste en bijzondere prijs van de sportraad werden er verkozen. Geen sportvrouw dit jaar, aangezien er geen genomineerden waren. De gemeente huldigde enkele personen en vereniging die in 2013 verdienstelijk waren op sportief vlak. > > TER HERINNERING: BEPLANTINGSACTIE MET SUBSIDIE Zoals reeds vermeld in onze vorige editie van het infoblad, kunnen nog steeds alle inwoners die landelijk wonen tijdens de maand januari hun keuze maken uit een uitgebreid en gevarieerd aanbod van probleemloos streekeigen plantgoed. De prijzen zijn eenvormig: 8 per pakket (25 kleine struiken of haagplanten, eenvormig van soort). Ook 8 per boom naar keuze met een stamhoogte van ca. 2 meter. De actie wordt voor 25% gesubsidieerd door de landbouwraad. Het plantengoed wordt in maart 2014 gratis thuis geleverd door de gemeentelijke groendienst. De bestelperiode loopt nog tot 31 januari Op de dienst burgerzaken van het gemeentehuis kunt u een gratis CD-ROM afhalen met foto s van de meeste planten die in de pakketten te koop aangeboden worden. Meer info: Kristien Delancker, dienst burgerzaken, of > > NEERSLAG LENTE 2012 NIET ERKEND ALS LANDBOUWRAMP De Gouverneur van West-Vlaanderen liet ons weten dat de overvloedige neerslag gedurende de lente van 2012 NIET erkend wordt als landbouwramp, omdat uit de analyse van het KMI, blijkt dat de overvloedige regenval gedurende de lente 2012, geen uitzonderlijk karakter vertoonde. Gezien niet voldaan wordt aan alle door de Ministerraad opgelegde criteria kan de schade veroorzaakt door voornoemde periode niet als landbouwramp erkend worden. > Sport < Een overzicht van de laureaten: Sportman: Patrick Delerue - lopen, fietsen mountainbike Beloftevolle jongere: Stan Dewulf - fietsen Sportverdienste: Janes Rutten - jeugdcoördinator VVGA Bijzondere prijs van de sportraad: Philip Nock - trainer meisjesploeg VVGA, organisator jeugdvoetbaltornooi, inzet voor de sportraad Personen en verenigingen die gehuldigd werden door het gemeentebestuur: Mario Wydoodt: deelname aan de Special Olympics; goud voor de 100m en 200m lopen en kogelstoten Vinkenzetting de Eikvink: voor de Koninklijke titel Motoclub AMC Gyverinkhove: voor de Koninklijke titel Meisjesvoetbal VVGA infoalveringem 9

10 > Bouwen en verbouwen < > > RENOVEREN EN GOEDKOOP LENEN? VRAAG EEN FRGE-LENING AAN! Lenen aan 0 of 2% voor energiebesparende maatregelen bij FRGE Westhoek. Via het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost biedt de gemeente Alveringem jou de mogelijkheid om een goedkope energielening aan te gaan. De lening moet dienen om een aantal structurele energiebesparende maatregelen te financieren. Dit kan voor werken in de eigen woning, maar ook voor werken in de woning die je verhuurt. Iedereen kan een aanvraag indienen zonder inkomensbeperking voor de aanvrager. Komen in aanmerking in geval van renovatie: - dak-, zolder-, buitenmuur-, spouwmuur- en vloerisolatie - hoogrendementsbeglazing (ook lichtkoepels) - vervangen van oude verwarmingsketels - gaskachel-gasconvector (HR+) - inbouwcassettes > Ondernemen < Komen in aanmerking zowel voor renovatie als nieuwbouw: - zonneboiler - warmtepompen - driedubbele beglazing - pelletkachel en speksteenkachel Je kan bij WoonWinkel West terecht om een lening tot aan te vragen aan een maximale rentevoet van 2%. Over een looptijd van maximaal 5 jaar betaal je je lening terug. FRGE lening renteloos (0%) voor doelgroeppersonen Mensen die tot de doelgroep behoren kunnen een renteloze lening afsluiten (bv. u valt onder een bepaalde inkomensgrens, je geniet van een verhoogde tegemoetkoming via je ziekenfonds, je verhuurt via een sociaal verhuurkantoor, enz ). Je krijgt ook hulp gedurende het volledige renovatietraject. Meer info: WoonWinkel West, Karin Barra, Gemeentehuis, St. Rijkersstraat 19 te Alveringem. Woensdag 14.00u tot 17.00u, , of > > IN DE KIJKER: NIEUWE OF GERENOVEERDE HANDELSZAKEN BITSOL Computers Benny Boone, Fortem 16 te 8690 Alveringem Verkoop en service van computers en randapparatuur. Openingsuren: Dinsdag tot vrijdag van 9.00u tot 12u30 in de namiddag op afspraak. Zaterdag van 10.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 17.00u Meer info: of > > NIEUWE GROEPSAANKOOP ENERGIE VOOR BEDRIJVEN Wilt u besparen op de energiefactuur van uw onderneming? En wilt u daarbij de stap zetten naar milieuvriendelijke energie? Doe dan mee met de 7de editie van de groepsaankoop energie voor bedrijven van de POM West-Vlaanderen. De groepsaankoop biedt u de kans om bewust en eenvoudig te kiezen voor 100% groene stroom opgewekt in eigen streek aan heel interessante voorwaarden. Ook voor gas kan u deelnemen. Door het groeperen van de energiebehoeften van verschillende bedrijven kan een voordeliger tarief bekomen worden bij de leveranciers. In samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen kunnen zowel grote als kleine verbruikers deelnemen. Inschrijven is mogelijk tot 5 februari Voor meer info kan u terecht op of op U vindt er ook een overzicht van de geplande infosessies in West-Vlaanderen. > Politie, veiligheid en verkeer < > > MAAK DE STOEP SNEEUW- EN IJSVRIJ!!! De winterperiode zal mogelijk opnieuw gepaard gaan met hevige sneeuwval. Sneeuw en ijs kunnen de uitreiking van briefwisseling bemoeilijken en soms zelf onmogelijk maken. B-Post zal alles in het werk stellen om de dagelijkse bedeling van brieven te verzekeren. Maar soms wordt het ook te gevaarlijk om de postbedelers op pad te sturen. Om hun werk en inspanning mogelijk te maken, maar ook voor de veiligheid van alle voetgangers vragen wij de burgers om de stoep voor hun huis volledig sneeuw- en ijsvrij te maken. 10 infoalveringem Volgens het politiereglement van de gemeente moet iedereen het voetpad voor zijn eigendom sneeuw- en ijsvrij maken. Aan het niet sneeuw- en ijsvrij maken van de stoep is er bij sanctionering een boete verbonden (reglement van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)). Het volledige reglement is terug te vinden op

11 > Toerisme en cultuur < > > Publicatie Kerk en Kerkhof van Alveringem, een kerk te midden van een funeraire wereld in beweging Deze publicatie brengt een historiek van het dorp, een diepgaande bespreking van de kerk, het kerkhof en de toekomstplannen. De publicatie kost 15 indien u ze zelf komt ophalen bij de dienst Toerisme en Cultuur, St. Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem of in het Erfgoedhuis Bachten de Kupe, Leopold II-laan 2, 8670 Koksijde (Oostduinkerke). Wenst u dat de publicatie opgestuurd wordt betaalt u 20. Het verschuldigde bedrag is over te maken op het rekeningnummer van het gemeentebestuur BE , BIC: GKCCBEBB met vermelding van / Ook verkrijgbaar: Kerk en Kerkhof van Gijverinkhove, verleden, heden en toekomst van een harmonisch geheel. Deze publicatie is te verkrijgen bij de dienst Toerisme en Cultuur Alveringem voor 5. > > Brochure: Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid bedevaartskapel De brochure belicht één van de mooiste kapelletjes van Vlaanderen door de eeuwen heen. Het verhaal van de kapel wordt vergezeld door heel wat fotomateriaal. De brochure kan aangekocht worden voor 10 bij Kris Laleman in Izenberge. Telefonisch via of per mail via of via overschrijving op het nr. BE met vermelding van naam, adres en aankoop brochure kapel. > > OPROEP: culturele en toeristische activiteiten in 2014 In maart verschijnt de activiteitenkalender van de dienst Toerisme en Cultuur. Heel wat culturele en toeristische activiteiten in Alveringem kunnen hierin een plaatsje verkrijgen. Bezorg daarom tegen maandag 20 januari de volgende gegevens: - Naam van de activiteit? - Waar vindt de activiteit plaats? - Wanneer (datum + startuur eindduur)? - Wat is het precies (korte inhoud)? - Wat is de toegangsprijs? - Waar zijn de kaarten verkrijgbaar? - Wie is de contactpersoon (naam, tel./gsm, , )? - Een foto die het evenement illustreert De activiteiten worden ook opgenomen op UitVlaanderen, regionale en provinciale sites. Gegevens kunt u bezorgen aan dienst Toerisme en Cultuur, , > > ROMMELMARKTEN 2014 De lijst met rommelmarkten in de Westhoek en aan de Westkust is gratis beschikbaar bij de dienst Toerisme en Cultuur en bij de Openbare bibliotheek. > > OPROEP: evenementen in het teken van de herdenking 100 jaar Groote Oorlog 2014 De start van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. In het kader van deze herdenking bundelen wij ook de initiatieven van private personen en verenigingen in onze activiteitenkalender. U kunt deze gegevens op dezelfde manier indienen als de culturele en toeristische activiteiten, door te bezorgen aan de dienst Toerisme en Cultuur via U kunt ook altijd uw evenementinfo doorgeven om te publiceren op UitVlaanderen en regionale en provinciale sites. > > Kalender 2014 ter gelegenheid van de 100ste herdenking 14/18 Rotary Nieuwpoort, Diksmuide, Poperinge en Ieper bundelen de krachten samen om de kalender op te stellen. De kalender is verkrijgbaar tegen 15/ stuk in de dienst Toerisme en Cultuur. > > Alveringem en Leisele worden voortaan gepromoot als Charmant Dorp De provincie selecteerde vijftien dorpen in de Westhoek die vanaf december in een grensoverschrijdende brochure toeristisch gepromoot zullen worden onder de noemer Charmante Dorpen. In onze regio is de eer weggelegd voor Alveringem- Oeren, Leisele, Stuivekenskerke, Lampernisse, Sint-Jacobskapelle en Beauvoorde. Voor de andere regio s van de Westhoek mogen Dranouter, Kemmel, Oostvleteren, Reningelst, Roesbrugge-Haringe, Watou, Werken, Westouter, Wijtschate voortaan officieel de titel van Charmant Dorp dragen. Deze dorpen krijgen ook een plaats in de toekomstige debatten over her dorpenbeleid op vlak van leefbaarheid en toeristische-recreatieve mogelijkheden. De brochure is verkrijgbaar bij de dienst Toerisme en Cultuur. > > Google docs Wist je dat Google Docs een bescheiden maar compleet softwarepakket voor kantoortoepassingen huisvest? Een tekstverwerker, een rekenblad, een presentatietool Het is gratis en het integreert moeiteloos alle andere Google-toepassingen. Je kunt samen online schrijven aan de buurtkrant, presentaties voor je leden publiceren op het internet, rapporten en verslagen op een eenvoudige manier delen met je bestuursleden. Je hoeft niet langer documenten naar elkaar te mailen en je beschikt altijd over de meest recente versie. Breng je eigen laptop mee. Heb je geen laptop, dan zorgen wij daarvoor, graag wel vermelden bij inschrijving. I.s.m. 5-art, Provinciehuis Boeverbos, Vrijwilligerspunt Diksmuide, Vormingplus 4 februari 2014 van 19.00u. tot 21.30u OC De Kring, Keiemdorpstraat 86 - Keiem Jan Dumoulin (VormingPlus) Gratis voor inwoners van Alveringem, anderen: 6 Vooraf inschrijven bij Steunpunt vrijwilligers Diksmuide op 051/ infoalveringem 11

12 > Toerisme en cultuur < Artiest zoekt Feestneus. Het project artiest zoekt feestneus deed in het najaar van 2013 al een succesvolle oproep in de regio Veurne. Nu 5-art zich ook uitbreidt met de gemeenten Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge, wordt ook artiest zoekt feestneus naar daar uitgebreid. En krijgen diegenen uit de regio Veurne die zich nu voor het hoofd stoten omdat ze deze kans misten, een herkansing Artiest zoekt feestneus is een initiatief van de intergemeentelijke samenwerking 5-art. Het is de bedoeling om informele straatinitiatieven en -feestjes in de regio Diksmuide-Veurne een culturele impuls te geven en tegelijk lokaal en regionaal artistiek talent speelplekken en speelkansen te geven. > > COLLECTEDAG IN DE BIBLIOTHEEK In het teken van de Groote Oorlog en Alveringem Verbeeldt. We staan aan de vooravond van de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog. Al waren onze dorpen niet aan het front gelegen, toch speelde Groot-Alveringem een cruciale rol in de Eerste Wereldoorlog. De honderdste verjaardag biedt een uitgelezen kans om de vele slachtoffers te eren en de bezoekers te confronteren met het unieke verhaal van Alveringem in de Groote Oorlog. Daarom zijn we op zoek naar foto s, bidprentjes, brieven, documenten, objecten en verhalen uit de oorlogsjaren die u met ons wil delen. Ook informatie over de dorpsgenoten die het leven hebben gelaten in de Groote Oorlog, geniet onze interesse. Een lijst van de slachtoffers vindt u op de website We beperken ons op die dag niet alleen tot de Groote Oorlog. We zijn ook op zoek naar oude beelden uit de dorpen en wijken van Groot-Alveringem, en van het actieve dorps-, en verenigingsleven. Zo breiden we het foto-archief van Alveringem Verbeeldt uit en creëren we samen een rijke schatkamer vol beelden van de Westhoek. Op de collectedag in de bibliotheek staat het team van Toerisme & Cultuur Alveringem klaar om uw waardevolle herinneringen op te tekenen en objecten te digitaliseren. Zaterdag 8 februari, 10u - 17u in de Openbare bibliotheek Alveringem, Dorp 1A, 8690 Alveringem. Meer info: Leo Bonte, Projectverantwoordelijke Alveringem > > Ben jij de artiest die onze feestneuzen zoeken? Met de uitbreiding van 5-art breidt ook het project artiest zoekt feestneus zijn regio uit. De Raad van Bestuur wil de gelegenheid te baat nemen om in onze regio een herkansing te geven aan zij die het de vorige keer gemist hebben. Ben je muzikant of performer? Heb je een fantastisch aanbod aan kinderanimatie of heb je een act die een breed publiek aanspreekt? Tot uiterlijk 28 februari 2014 kan je inschrijven als kandidaat voor Met Artiest zoekt feestneus wil 5-art artiesten een pak extra podia aanbieden in de regio, op feesten georganiseerd door de inwoners. Een jury selecteert in maart die artiesten die ze geschikt acht voor dit soort feesten. Ben je geselecteerd, dan kunnen organisatoren je boeken voor een optreden. Het IGS 5-art vergoedt je optreden. Artiest zoekt feestneus staat open voor alle talent en genres: folk, wereldmuziek, country, levenslied, fanfare, pop, rock, jazz, blues, singer-song, hiphop, klassiek, presentatie, publieksopwarmers of presentatoren die het feest aan elkaar praten, entertainment, cabaret, kinderanimatie, circus, straattheater, dans, crooner, chanson, schlager. Van de kandidaat-artiest(en) wordt wel verwacht dat ze een duidelijke link hebben met de regio (Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne) en er wonen, werken, studeren en/of repeteren. Ben jij dus een lokaal/regionaal talent, op zoek naar nieuwe speelplekken in de regio, bezorg 5-art dan je inschrijvingsformulier en demo voor eind februari. Inschrijvingsformulieren en praktische details kan je opvragen bij 5-art ), of bij je lokale culturele dienst. > > Wervende teksten schrijven Hoe schrijf je een tekst die de lezer niet alleen aanspreekt, maar hem ook aanzet tot actie: om deel te nemen aan een activiteit of om zich aan te bieden als vrijwilliger? Tijdens deze sessie oefen je de technieken om teksten te schrijven: brieven, uitnodigingen voor activiteiten, brochures of folders. Je brengt zelf enkele teksten van je vereniging mee waarmee je tijdens de sessie aan de slag gaat. I.s.m. 5-art, Provinciehuis Boeverbos, Vrijwilligerspunt Diksmuide, Vormingplus 26 februari 2014 van u. tot u. OC Woumenhof - Iepersteenweg 4 - Woumen Tine Mortier (schrijfdocente) Gratis voor inwoners van Alveringem, anderen: 6 Vooraf inschrijven bij Steunpunt vrijwilligers Diksmuide op infoalveringem

13 > Leven & Welzijn < > > MEDISCHE WACHTDIENSTEN & PERMANENTIES HUISARTSEN Alveringem, Hoogstade, Oeren, Sint-Rijkers, Gijverinkhove, Leisele, Izenberge: CENTRAAL NUMMER: Beveren, Stavele: CENTRAAL NUMMER: Omliggende gemeenten: Veurne: Diksmuide: APOTHEKERS CENTRAAL NUMMER: Website wachtdiensten + toegangsplan: > > ANDERE PERMANENTIES Wit-Gele Kruis West Vlaanderen (24.00u/24.00u): Veurne: Poperinge: Bond Moyson: Vlaams Kruis Westhoek: Zelfstandige verpleging in de regio Alveringem: Brigitte Reynaert (Lo-Reninge-Alveringem): Sabine Pauwelyn ( Alveringem-Vleteren): Martien Hooghe (Alveringem-Hoogstade): Marijke Deschuttere (Stavele-Beveren): / > > OCMW-RAADSZITTING VAN 22 OKTOBER 2013 De projectovereenkomst met Eandis voor de stookplaatsrenovatie in de woningen gelegen in de Putstraat 35 en 37 wordt goedgekeurd. Volgende kopen, zoals vastgesteld in raadszitting van 2 juli 2013, worden samengevoegd en verkocht als één lot: - KOOP 1: een hoeve, bijhorende gebouwen en perceel bouwland gelegen te 8691 Izenberge, Izenbergestraat 165, kadastraal gekend als Gemeente Alveringem, 7de afdeling, sectie A, nrs. 105/C, 106/B, 108/N, 109/B en 112/D met een totale oppervlakte van 1 hectare 56 are 30 centiare; - KOOP 2 : een lot percelen bouwland gekend ten kadaster als Gemeente Alveringem, 7e afdeling, sectie A, nrs. 104, 110, 111 en 113 met totale oppervlakte van 1 hectare 89 are 10 centiare. > > WINTER IS VOOR VELE MENSEN MET EEN BUDGETMETER AARDGAS KOU LIJDEN Verwarmingskosten kunnen immers zo hoog oplopen dat mensen met een bescheiden inkomen hun budgetmeter aardgas onvoldoende kunnen opladen en zonder verwarming dreigen te vallen. De toekenning van de minimale levering aardgas biedt een beetje soelaas. Het OCMW kan van 1 december tot en met 28 februari 2014 elke twee weken een beperkt bedrag opladen op de aardgasbudgetmeter van mensen die onvoldoende geld hebben om hun woning te verwarmen. Beschikt u over een aardgasbudgetmeter, doe dan zeker navraag bij het OCMW of u kan genieten van deze regeling. Contactpersoon: Narcise Fierens, maatschappelijk werker OCMW Alveringem Maandag en donderdag: 09.00u 12.00u en 13.30u 16.00u Dinsdag en woensdag: 09.00u 12.00u Best vooraf telefoneren op het nummer , zodat u geen onnodige verplaatsing maakt. Veerle Breemersch (Leisele): Mieke Delanote: (Alveringem-Vleteren) Nicole Dhaenens: / Veerle Leuridan: / Greet Vandeputte: / Hilde Vitse: / Alien Coopman: (Beveren-Alveringem) > > CAMPAGNEWEEKEND DAMIAANACTIE De Damiaanactie viert in 2014 haar 50ste verjaardag, maar wil vooral onverstoord blijven voortwerken. Haar ultieme verjaardagswens: zo veel mogelijk lepraen tbc-patiënten helpen, nog zo lang mogelijk. Het leven van tbc-patiënten blijven redden en hen in de toekomst nog vele verjaardagen toewensen. Dit is het cadeau dat Damiaanactie aan de Belgische bevolking in dit bijzonder jaar zou willen vragen. Daarom zal Damiaanactie ook tijdens dit feestjaar een solidariteitscampagne organiseren, meer bepaald op 24, 25 en 26 januari Tijdens dat weekend vraagt de actie aan de Belgische bevolking om haar pakjes stiften te kopen of helpen verkopen.( 6 voor een pakje met vier stiften) of om een bedrag te storten (elke gift vanaf 40 is fiscaal aftrekbaar) op het rekeningnummer BE Meer info: Damiaanactie, Leopold II-laan 263 te 1081 Brussel of > OCMW < > > OUDE DORPSFOTO S GEZOCHT Verborgen in koekendozen, kasten of op zolder worden vaak vele schatten bewaard. Heb je zelf nog foto s uit de oude doos? Snuister in je eigen fotoalbum op zoek naar foto s, affiches, prentbriefkaarten van voor Wie weet heb je er mooie herinneringen aan of kan je er leuke anekdotes bij vertellen. Dorpsdienst Nestor is op zoek naar oude dorpsfoto s van alle dorpen van Alveringem en dit om de opmaak van de verjaardagskaartjes voor de jarige 80-plussers mogelijk te maken. Een Nestor-vrijwilliger gaat op bezoek bij senioren die 80 jaar en ouder zijn naar aanleiding van de verjaardag en dit met een kleine attentie en een verjaardagskaart. Deze verjaardagskaart bevat oude dorpsfoto s. We willen graag een oproep doen om oude foto s binnen te brengen bij Veerle Barbier, Diensthoofd ouderenzorg en preventieadviseur bij t Hoge. Nestor-medewerkers zullen een digitale kopie van de foto s nemen met behulp van een scanner en computer. Jouw foto en verhaal worden opgeslagen, alsook de praktische informatie als jaartal, straatnamen, persoonsnamen, worden genoteerd. Dorpsdienst Nestor werkt ook nauw samen met Westhoek verbeeldt. Westhoek verbeeldt is een project van Erfgoedcel CO7, 5-art, Houten Blooteland en de betrokken gemeenten, dat oude foto s wil opsporen en bewaren. Heb je zelf foto s liggen of ken je iemand die foto s bewaard? Laat het ons zeker weten, alvast bedankt op voorhand! Meer info: Dorpsdienst Nestor, of of via Veerle Barbier, , infoalveringem 13

14 > OCMW < > > WOONZORGCENTRUM T HOGE ALVERINGEM ZOEKT: VRIJWILLIGERS Voelt u zich geroepen om het dagelijks leven in woonzorgcentrum t Hoge een kleurtje te geven met uw actieve bijdrage? Heb je wat vrije tijd en wil je deze nuttig besteden? Heb je interesse om deel uit te maken van onze groep vrijwilligers? Wenst u meer informatie omtrent vrijwilligerswerking? Contact: Jo Vandendriessche, (maandag, dinsdag en vrijdag tussen 9u30 en 17 uur). JOBSTUDENTEN Het OCMW zoekt gemotiveerde kandidaat-jobstudenten om deze zomer het team van het woonzorgcentrum t Hoge te versterken. We zijn op zoek naar jobstudenten bewonerszorg en jobstudenten schoonmaak. Voor beide functies moet je minstens zestien jaar oud zijn op datum van indiensttreding. Om in aanmerking te komen als jobstudent bewonerszorg, moet je bovendien student zijn in een richting verzorging of verpleging. Interesse? Stuur dan je sollicitatie per gewone brief of per ter attentie van de voorzitter, Dorp 1 B te 8690 Alveringem of naar De kandidaturen moeten ons bereiken uiterlijk op 30 januari Voor alle bijkomende inlichtingen kan je terecht bij de secretaris van het OCMW van Alveringem. Tel: , of via bovenstaande coördinaten. VERPLEEGKUNDIGE Om het team van het splinternieuwe woonzorgcentrum t Hoge in Alveringem te versterken zoekt het OCMW een verpleegkundige (bachelor of gegradueerd) voor een voltijdse of deeltijdse betrekking. VOORWAARDE: beschikken over een diploma van bachelor of gegradueerde in de verpleegkunde, of daarmee gelijk gesteld. ONS AANBOD: voltijdse of deeltijdse tewerkstelling, een interessante verloning, 100 % toeslag voor zondagwerk, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gratis gebruik fitness. INTERESSE? Stuur dan je sollicitatiebrief, vergezeld van een CV, een kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister, naar het OCMW Alveringem, t.a.v. de voorzitter, Dorp 1 B te 8690 Alveringem of per naar > > ONTHULLING 2 KUNSTWERKEN Op zondag 24 november werden in WZC t Hoge de 2 kunstwerken, een verplichting van de Vlaamse Overheid voor het ontvangen van de Vipa-subsidie, onthuld. Kunstenaars Francien Maas en Hans De Pelsmacker, werden door een jury, bestaande uit de OCMW-secretaris, burgemeester, directeur, OCMW-raadsleden en deskundigen, geselecteerd. De OCMW-raad bevestigde die keuze. De 2 kunstwerken bevinden zich rechts van de ingang en in de tuin achter het gebouw. 14 infoalveringem

15 > OCMW < > > OFFICIËLE OPENING WOONZORGCENTRUM T HOGE Op vrijdag 25 oktober werd het WZC t Hoge officieel geopend. Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen en OCMW-voorzitter Karolien Avonture mochten de officiële gedenkplaat onthullen. t Hoge is gelegen in de Schooldreef 15A te Alveringem. Dit woon- en zorgcentrum biedt plaats aan 69 bewoners en 3 kortverblijven. Volg ons nu ook op Facebook > Bibliotheek < De Nederlandse presentatrice Mies Bouwman zei ooit : Kijk in t nieuwe jaar eens wat minder naar de buis en wat meer naar elkaar. Hier zouden wij durven aan toevoegen: lees in het nieuwe jaar ook eens wat meer een boek, en ga eens naar de bibliotheek. Zalig en gelukkig 2014 gewenst vanwege het hele bibliotheekteam! > > NIEUWE AANWINSTEN IN DE BIBLIOTHEEK Fictie Jeugd Fantasia VII / Geronimo Stilton Fantasia VIII / Geronimo Stilton Jij en ik en alle andere kinderen / Bart Moeyaert De profetie / Timo en Luc Deschamps Fictie volwassenen Elsie en Mairi: engelen van Flanders Fields / Ivan Adriaenssens Het gouden licht / Santa Montefiore De helleveeg / A.F.Th. Van der Heijden Het Janus syndroom / Pieter Aspe De man van je leven / Arthur Japin De Nederlandse connectie / Guido Eekhaut Oorlog en terpentijn / Stefan Hertmans Vergeet mij niet / Anja Feliers Non-fictie volwassenen 30 jaar topvoetbal / Marc Degryse Basishandboek haken / Susie Johns Dagelijkse kost 5 / Jeroen Meus In de ban van de bal 2: de strafste kleedkamerverhalen uit het Belgisch voetbal / Dave Peeters Kerk en kerkhof van Alveringem / Anne Mie Havermans Kleding verstellen: praktisch handboek naaien / Joan Gordon Het officiële boek De Rode Duivels / Diverse auteurs Het slimste boek ter wereld / Sanne De Lee en Sam De Graeve > > GEDICHTENDAG Op zondagvoormiddag 2 februari 2014 organiseren de Dienst Toerisme en Cultuur en de plaatselijke Openbare Bibliotheek opnieuw een activiteit rond gedichtendag. Het opzet van deze activiteit bestaat erin om enkele inwoners van de gemeente gedichten rond het thema verwondering te laten schrijven en/of voordragen. Hebt u interesse om hieraan mee te werken? Bent u nog steeds verwonderd? Kan u uw verwondering goed onder worden brengen? Dan bent u de man of vrouw die we zoeken! Ziet u uw medewerking aan ons project zitten, neem dan als de bliksem een pen, ga op zoek naar inspiratie en bezorg uw pennenvruchten vóór 10 januari aan de Dienst Toerisme en Cultuur of aan de Plaatselijke Openbare Bibliotheek. De gedichten worden dan voorgedragen tijdens een poëtische happening op zondag 2 februari om u in de bibliotheek van Alveringem. Iedereen is welkom! Inkom gratis. > > GEBRUIKERSONDERZOEK De Openbare Bibliotheek wenst uw mening over de bibliotheek te weten. Daarom nemen wij deel aan een gebruikersonderzoek. Ook wanneer u de bibliotheek niet (meer) bezoekt, is uw antwoord voor ons belangrijk. Meer info kunt u hier vinden op de flyers in de bibliotheek of in het gemeentehuis of op > > Sluitingsdagen De bibliotheek zal de volgende dagen gesloten zijn: Woensdag 1 januari 2014: Nieuwjaar Donderdag 2 januari 2014: Tweede nieuwjaarsdag infoalveringem 15

16 >Blikvangers< > > 100-JARIGE ANGELE NEKELSON Op vrijdag 12 oktober 2013 vierde Angèle Senesael-Nekelson haar 100ste verjaardag. Angèle kreeg felicitaties van het voltallige schepencollege. > > ONTVANGST ST. CECILIA LEISELE Naar aanleiding van hun 185-jarig bestaan werd de Koninklijke Harmonie St. Cecilia te Leisele op 20 oktober 2013 plechtig ontvangen op het gemeentehuis. 16 infoalveringem

17 > Blikvangers < > > DAVIDSFONDS WINT VERENIGINGENQUIZ Op zaterdag 16 november 2013 won het Davidsfonds de verenigingenquiz. De quiz werd ingericht door de werkgroep verenigingenquiz. Met een groepje van 6 bozebollen haalden ze nogmaals de eerste prijs. > > DIAMANTEN BRUILOFT Rooryck Frans en Vereyck Maria, Beveren-IJzer. Proficiat! > > GOUDEN BRUILOFT Kino Frans en Elskens Gabrielle, Beveren-IJzer Proficiat! infoalveringem 17

18 > Levensloop < > In memoriam < > > Geboren Logghe Xavi, zoon van Andy en van Maertens Joke, Stavele Vandelanotte Laure, dochter van Lander en van Denut Mieke, Stavele Ketelers Jonas, zoon van Steven en van Waeyaert Joke, Beveren-IJzer Volckaert Lucas, zoon van Kurt en van Papegaey Wendy, Beveren-IJzer Cuvelier Lucas, zoon van Davy en van Raes Kimberly, Beveren-IJzer Sampers Ferre, zoon van Tony en van Coppein Rozemarijn, Stavele Lemaire Stan, zoon van Philiep en van De Grave Kelly, Alveringem De Donder Alysia, dochter van Nick en van Bauden Jessica, Beveren-IJzer Van Belle Oone, dochter van Arne en van Ollevier Ellen, Alveringem Pannecoucke Febe, dochter van Filip en van Manhaeve Kim, Beveren-IJzer > > Gehuwd Debaene Filip, Alveringem en Batteu Stefanie, Alveringem Demolder Tom, Gijverinkhove en Mostaert Katrien, Gijverinkhove > > Overleden Butaye Maria, , weduwe Lanszweert André, Stavele Dewulf Luc, , echtgenoot Ugille Christiane, Stavele Neyrinck Gaston, , echtgenoot Buseyne Marie Berthe, Beveren-IJzer Vandevoorde Adrien, , weduwnaar Demolder Maria, Alveringem Druwe Marie Therese, , echtgenote Leclercq Maurits, Hoogstade Verschave Roger, , echtgenoot Entbroukx Andrée, Alveringem Looten Freddy, , echtgenoot Dumarey Lucienne, Alveringem > > Feest op komst! Diamanten bruiloft Verkest Andréas en Leuwers Simonne, Leisele Gouden bruiloft David André en Dieusaert Frieda, Stavele > > ERE-GEMEENTESECRETARIS ROGER VERSCHAVE OVERLEDEN Op 21 november 2013 overleed in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper ere-gemeentesecretaris Roger Verschave op 98 jarige leeftijd. In zijn carrière die startte in oktober 1944 was hij opeenvolgend secretaris van de zelfstandige gemeenten Alveringem (tot 1970) en Oeren (1960 tot 1970), Alveringem 1e fusie ( ) en Alveringem 2e fusie 1977 tot zijn pensionering in augustus Hij werkte samen met de burgemeester Silvain Degheele, Willy Debaenst en Fernand Feys evenals met Florent Gheeraert (Oeren). In zijn loopbaan maakte hij een ganse omwenteling in het bestuurlijk landschap mee en, via twee opeenvolgende fusieoperaties, de evolutie van de gemeente als eenmanszaak naar een klein bedrijf met een uitgebreid takenpakket en personeelskader. Uit de vele realisaties waaraan hij mocht meewerken citeren we het onderhoud van de vele wegen met in het bijzonder de aanpassing van de rijksweg doortocht Alveringem en de aankoop en het ombouwen van de kasteelhoeve Wyckhuize tot nieuw gemeentehuis. Daarnaast was hij als voorzitter en bestuurslid van het arrondissementeel en provinciaal verbond van Gemeentesecretarissen een vaak geraadpleegd raadsman voor zijn collega s. 18 infoalveringem

19 > Kalender < Alle activiteiten die door een vereniging ingericht worden en die voor een breed publiek toegankelijk zijn, hebben recht op een duidelijke vermelding in de gemeentelijke infokrant en op de website van de gemeente! Aarzel dus niet om ze door te mailen naar VRIJ STEMBAND HOPCHORA u (deuren open om 19.30u tot 19u55) Dit koor van stichter-voorzitter Bart Wemaere en dirigent Dominiek Orroi zingt vier- tot bij momenten zesstemmig dankzij 45 zangers tussen 15 en 75 jaar, vooral dertigers en veertigers die een uitgebreid repertoire profane muziek voor hun rekening nemen. Trouw aan zijn principes bant Hopchora nog altijd elke partituur (tenzij voor de dirigent) en charmeren de zangers graag niet alleen met hun stem, maar ook met hun acts en zelfs met extra attributen. Locatie: St. Lambertuskerk, Kerkstraat, 8690 Hoogstade. Toegangsprijs: 8 in voorverkoop - 10 aan de deur Kaarten te krijgen bij: Davidsfonds Alveringem, , dienst voor Cultuur en Toerisme Alveringem, en uw vertrouwde bestuursleden. Info: Davidsfonds Alveringem, davidsfonds.be of ZO GEDICHTENDAG u Locatie: Plaatselijke Openbare Bibliotheek Alveringem Info: Bruno Devlies, of ZA VERENIGINGSQUIZ u stipt Locatie: H. Hartzaal Beveren-IJzer Info: Feestcommissie Beveren-IJzer ZO de DRIE RIDDERTREFFEN Bepijlde rondrit van km. Inschrijving: De Kwelle, St. Rijkersstraat 20 te 8690 Alveringem vanaf 9.00u tot 14.00u. Start om 9.00u tot 13.00u. Laatste aankomst om 16.00u. Prijsuitreiking om 16u30. Inschrijving kost 6 en 4 voor vergunninghouders VMBB en FMWB. Gratis consumptie en boterham met paté bij inschrijving, gratis koffie op een controleplaats. Info: AMC Gijverinkhove, of , of infoalveringem 19

20 > Kalender < TONEEL ALVERINGEM Voor Outer en Heerd De Zevende Zonde Auteur: Pol Anrys Regie: Luc Brouckaert De Kwelle - Alveringem (St-Rijkersstraat 20) Toegangsprijs 8 kaarten : of ZA EN ZO WARME HESP MET FRIETEN EN GROENTEN De jaarlijkse warmehesp-maaltijd is ten voordele van het onderhoud en herstel van de H. Hartzaal te Beveren-IJzer. Locatie: H. Hartzaal Beveren-IJzer Info: Feestcommissie Beveren-IJzer ZO PRIJSUITREIKING VAN DE JUNIOR JOURNALISTWEDSTRIJD - 10u30 De Junior Journalist-wedstrijd is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren van het 5de en 6de leerjaar in Vlaanderen. En jij kan die winnen! Laat je creatieve kronkels de vrije loop en schrijf je gekste verhaal, je strafste interview of je scherpste opiniestuk. Dit jaar draait de wedstrijd volledig rond het thema oorlog en vrede aangezien de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden begon. Marc Debel (jeugdschrijver) zorgt voor de animatie. Locatie: De Kwelle, St. Rijkersstraat 20 te 8690 Alveringem Toegang is gratis. Info: Davidsfonds Alveringem, davidsfonds.be of Marc Debel (jeugdschrijver) vu Voor Outer en Heerd vzw, Westover 12, Alveringem ZO ZA 15/02 > 20u + NIEuw! ZO 16/02 > 17u VR 21/02 > 20u ZA 22/02 > 20u ZA 01/03 > 20u ZO 02/03 > 15u TONEELKRING VOOR OUTER EN HEERD SPEELT DE ZEVENDE ZONDE Voor Outer en Heerd heeft voor 2014 gekozen voor een knotsgekke komedie van Pol Anrys. Jos verschijnt aan de hemelpoort nadat hij tijdens het plegen van overspel op een nogal domme manier om het leven is gekomen. In de gerechtszaal aan de hemelpoort passeert zijn losbandig leven de revue: hij wordt naar de hel verbannen. Badend in het zweet wordt hij wakker: het was gelukkig maar een droom. Die middag moet hij met vrouw en dochter kennis maken met de toekomstige schoonouders. Tot zijn verbazing blijken heel wat personages uit zijn droom echt te bestaan en ook de gebeurtenissen beginnen akelig op zijn droom te lijken De regie ligt voor de 9de keer in handen van Luc Brouckaert. Spelen mee: Kurt De Ruyter, Kevin Callewaert, Herman Pannecoucke, Kristof Houthoofdt, Tonia Vandenberghe, Mieke Geerardyn, Sylvie Aelterman, Nelly Blomme, Paule Cottigny en verder nog Stefanie Plovie, Alain Callens en Rudy Lins. NIEUW!! Om het zitcomfort van het publiek te verhogen, worden de 2 rijen zitplaatsen onder de regiekamer uitgeschakeld. Ter compensatie komt er een extra speeldag op zondag 16 februari om 17.00u. Er gaat (zoals vroeger) een kaartenverkoopdag door op zaterdag 11 januari tussen 9.00u en 12.00u, in de Kwelle. En denk eraan: de beste plaatsen gaan het eerst de deur uit! De voorstellingen gaan door in de Kwelle, St. Rijkersstraat 20 te 8690 Alveringem op volgende data: Zaterdag 15 februari om 20.00u, zondag 16 februari om 17.00u, vrijdag 21 februari om 20.00u, zaterdag 22 februari om 20.00u, zaterdag 01 maart om 20.00u en zondag 02 maart om 15.00u. Kaarten kosten 8 te verkrijgen op de kaartenverkoopdag of via de website via of infoalveringem

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

ARTIEST ZOEKT FEESTNEUS

ARTIEST ZOEKT FEESTNEUS ARTIEST ZOEKT FEESTNEUS Stad Gent Dienst Cultuurdienst Veldstraat 82A 9000 Gent tel: 09/269 84 80 cultuurdienst@gent.be www.gent.be/feestneus Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014 Gewijzigd

Nadere informatie

Deze open oproep voor artiesten kadert binnen het project Artiest zoekt feestneus.

Deze open oproep voor artiesten kadert binnen het project Artiest zoekt feestneus. ARTIEST ZOEKT FEESTNEUS Stad Gent Dienst Cultuurdienst Veldstraat 82A 9000 Gent tel: 09/269 84 80 cultuurdienst@gent.be www.gent.be/feestneus Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 maart 2015 Bekendgemaakt

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

GEMEENTERAAD notulen. Zitting van 22 juni 2017

GEMEENTERAAD notulen. Zitting van 22 juni 2017 GEMEENTERAAD notulen Zitting van 22 juni 2017 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gerard Liefooghe, burgemeester-voorzitter Dirk Vermeulen, Jacques Blanckaert, Johan Albrecht, schepenen Karolien Avonture,

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Maandag, 1 september 2014 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Dinsdag, 1 september 2015 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven? Coördinatie Erfgoeddag p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw T +32 (0)2 213 10 60 F +32 (0)2 213 10 99 E info@erfgoeddag.be W www.erfgoeddag.be Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

Energievreters. Samen pakken we ze aan!

Energievreters. Samen pakken we ze aan! Energievreters Samen pakken we ze aan! Agenda Kortingsbon Eandis voor beschermde afnemers Beschermde afnemers Samenaankoop groene energie Energiefacturen Energievreters Waardoor? Voorbeeld Recupel Samenaankoop

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour?

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? FAQ BIKETOUR 2015 1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? 2. Hoe kan ik mijn profielpagina delen met anderen? 3. Hoe kan ik mijn profielfoto wijzigen? 4. Hoe kan ik de naam

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

Ook jouw activiteiten in de kalender op Retie.be! Handleiding bij het invoeren

Ook jouw activiteiten in de kalender op Retie.be! Handleiding bij het invoeren Ook jouw activiteiten in de kalender op Retie.be! Handleiding bij het invoeren Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is de evenementenkalender van Retie?... 3 1.2. Hoe krijg je jouw informatie in de agenda

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie Bedrijfsvoering Dienst Communicatie PERSBERICHT 27/04/2016 16/0246 Nieuwe energiepremies van de Stad Gent zetten Gentenaars aan om meer te isoleren Op 1 september worden de nieuwe energiepremies van de

Nadere informatie

Infoavond. Samenaankoop muurisolatie

Infoavond. Samenaankoop muurisolatie Infoavond Samenaankoop muurisolatie SAMENaankoop Een samenwerking tussen IGEMO en 8 gemeenten IK LEEF VERSTANDIG 2010 2 Samenaankoop Voor iedereen die (extra) muurisolatie wil laten plaatsen Geïnteresseerde

Nadere informatie

Help! Ik organiseer...

Help! Ik organiseer... Organisatiegids - Subsidiewijzer versie 2015 Help! Ik organiseer... Gemeente Elsene Diensten en schepen Nederlandstalige Aangelegenheden en Wijkleven Schepen Maite Morren Vooraf Onder de noemer RE:SACE

Nadere informatie

Van Marcke College Training Planner

Van Marcke College Training Planner Van Marcke College Training Planner Handleiding voor de klant 1. Inleiding Beste klant, Vanaf 15-7-2015 lanceert Van Marcke College zijn Training Planner. Via dit platform kun je online je eigen opleidingsplan

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.:

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.: naam: mijn agenda klas: nr.: tweede graad Dit ben ik Ik ben Mijn adres is Ik ben geboren op / / Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn tweede adres

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke administratieve sancties reglement

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 13-11-2012 OVERZICHTSLIJST Openbaar gedeelte 1. PV vorige zitting Het PV van de openbare zitting d.d. 09-10-2012 wordt goedgekeurd. 2. Toelichting

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Aanvraag van een werkings- en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden

Aanvraag van een werkings- en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden Aanvraag van een werkings- en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden 110-F003-140512 Gemeentebestuur Oosterzele dienst Financiën Dorp 1, 9860 Oosterzele T 09 362 50 09 E-mail: financien@oosterzele.be

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Informatie brochure Obligatielening. VZW Bochizon. Voor de bouw van nieuwe chirolokalen voor chiro Zonderschot in de Withofstraat.

Informatie brochure Obligatielening. VZW Bochizon. Voor de bouw van nieuwe chirolokalen voor chiro Zonderschot in de Withofstraat. Informatie brochure Obligatielening VZW Bochizon Voor de bouw van nieuwe chirolokalen voor chiro Zonderschot in de Withofstraat. Inhoud: 1) De reden van deze obligatielening 2) Kenmerken van de renteloze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Demonstratiewoning Gezond Thuis te Tielt Kom zeker een kijkje nemen! Groepsaankoop groene energie Resultaten 4 e groepsaankoop groene

Nadere informatie

Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten

Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten In te vullen door Artiest zoekt Feestneus Volgnummer dossier Ingediend op Ontvankelijk verklaard? Ja Neen + reden: Dossier goedgekeurd?

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

Derde kleuter en eerste graad la ger onderwijs

Derde kleuter en eerste graad la ger onderwijs Floepje en het Water De kleuters en kinderen van de eerste graad maken kennis met het wezentje Floepje dat zowel kan zwemmen als vliegen. Floepje komt op een dag in vervuild water terecht en wordt ziek.

Nadere informatie

Stedelijke aankooppremie

Stedelijke aankooppremie Stedelijke aankooppremie STED-AAN-25-1-2010 Stedenbouw Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 86 F 056 62 12 79 stedenbouw@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Voormiddag: Van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?...

TAAK 1. Straatfeest. 1. Welke straatfeesten komen in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente?... TAAK 1 Straatfeest U woont in de gemeente Bertem in Vlaanderen. U wilt graag een straatfeest organiseren. U zoekt informatie in de folder van de gemeente over de organisatie van straatfeesten. Lees het

Nadere informatie

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/ MINDER MOBIELEN CENTRALE MMC Zedelgem LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ 25 22 40 Fax. 050/ 25 22 41 REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee Vrijwilligersvervoer Rij met ons mee Op weg naar zorg Naar het ziekenhuis, de dokter of kine? Medische zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij zijn echt met je gezondheid bezig,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Artikel 1 De Ieder kalenderjaar, tijdens de eerste vergadering van de GROS, beslist de algemene vergadering van de GROS over een verdeelsleutel van het

Nadere informatie

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op.

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op. Oefenzinnen module 1 1. Ik schrijf me in bij de gemeente. 2. Wat is uw nieuwe adres? 3. Naar welke woonplaats verhuis jij? 4. Ik heb de Nederlandse nationaliteit. 5. Ben jij getrouwd of gescheiden? 6.

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject

Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject Aanvraag tot ondersteuning van een jongerenproject DIS/EOJ/22/01/2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 Internationalesamenwerking@waregem.be www.waregem.be

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning RENO AANVRAAG-01-151127 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016

Zitting van 29 februari 2016. Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 01 februari 2016 Zitting van 29 februari 2016 Aanwezig : De heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de heren Vandewaetere

Nadere informatie

Aanvraag basistoelage Noord-Zuidorganisatie

Aanvraag basistoelage Noord-Zuidorganisatie Aanvraag basistoelage Noord-Zuidorganisatie DIS/ABNZ/22-01-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 Internationalesamenwerking@waregem.be www.waregem.be

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

Aanvraag van een werkings en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden

Aanvraag van een werkings en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden Aanvraag van een werkings en projecttoelage voor gemeentelijke adviesraden 110 F003 160224 Gemeentebestuur Oosterzele t.a.v. de begeleidende ambtenaar Dorp 1, 9860 Oosterzele T 09 362 50 09 E mail: onthaal@oosterzele.be

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 6 december 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

De Burenpremie / Collectieve Renovatie

De Burenpremie / Collectieve Renovatie De Burenpremie / Collectieve Renovatie Inhoudstafel Algemene vragen Wat is een burenpremie? Wat is een collectief renovatieproject? Waar vind ik meer informatie over de burenpremie? Deelnemen aan een project

Nadere informatie

Concentra Selfservice. Veel gestelde vragen 1 ALGEMEEN... 3. Welke internet browser gebruiken?... 3 2 REGISTRATIE EN MIJN KLANTGEGEVENS...

Concentra Selfservice. Veel gestelde vragen 1 ALGEMEEN... 3. Welke internet browser gebruiken?... 3 2 REGISTRATIE EN MIJN KLANTGEGEVENS... Concentra Selfservice Veel gestelde vragen 1 ALGEMEEN... 3 Welke internet browser gebruiken?... 3 2 REGISTRATIE EN MIJN KLANTGEGEVENS... 4 Mijn straat is niet gekend... 4 De knop bevestig postcode werkt

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015

Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Aanvraag subsidie Wijk aan Zet oproep februari 2015 Gebiedsgerichte werking Bezoekadres Postadres Openingsuren Bereikbaarheid Keizer Karelstraat 1. 9000 Gent tel.: 09 266 82 49 fax: 09 266 82 59 Botermarkt

Nadere informatie

FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een

FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een 1-7-2011 Gebiedswerking Westhoek - toelichting FRGE 1 FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een federaal fonds gespijsd met obligaties. Dit kapitaal moet dienen als een rollend

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CADEAUBON

GEMEENTELIJKE CADEAUBON GEMEENTELIJKE CADEAUBON Informatievergadering 8 oktober 201 Lutgart Parmentier Ambtenaar lokale economie 1 WAT IS EEN GEMEENTELIJKE CADEAUBON? Bon te besteden bij alle deelnemende LOKALE handelaars, horeca,

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857

Uitnodiging infoavond. Werken in Heuvelland - PS+PL Niepkerkestr&Steenwerkstr + grav.leiding Nieuwkerkestr Projectnummer 21857 Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21857 infoavond 2 mei 2014 3 contactpersoon tel. fax e-mail +32 (0)3 450 45 45 +32 (0)3 450 30 20 contact@aquafin.be Werken in Heuvelland

Nadere informatie

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Samenaankoop 2 de editie Waarom? nog steeds onevenwicht op de markt energie nog steeds duurder dan

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN Zaal Arsenal te NAMUR Rue Bruno, 11 5000 NAMUR Van 02 april tot 11 april 2016 Open voor het publiek op zaterdag en zondag van 10u tot 18u

Nadere informatie

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :...

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :... Provincie WEST-VLAANDEREN AANVRAAG TOELAGE 2006 Arrondissement Brugge GEMEENTE JABBEKE AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN EEN GEMEENTELIJKE TOELAGE ( de aanvraag dient voor 31 aueustus 2005 te worden I ingediend

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Infobrochure speelstraten in Zwalm

Infobrochure speelstraten in Zwalm 1 Infobrochure speelstraten in Zwalm 1. Wat is een speelstraat? 2. Hoe wordt mijn straat een speelstraat? 3. Tips 4. De afsprakennota 5. Formulieren aanvraag + bijlage 1. Wat is een speelstraat? Een speelstraat

Nadere informatie

schriftelijke overeenkomst kinderopvang

schriftelijke overeenkomst kinderopvang schriftelijke overeenkomst kinderopvang Deze schriftelijke overeenkomst legt de rechten en plichten vast tussen Felies vzw organisator van de kinderopvang en de gebruiker De schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie