Tijd Rapport DUURZAAM ONDERNEMEN DE TIJD WOENSDAG 13 OKTOBER 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijd Rapport DUURZAAM ONDERNEMEN DE TIJD WOENSDAG 13 OKTOBER 2010"

Transcriptie

1 Tijd Rapport 1 DUURZAAM ONDERNEMEN 2 COMMUNICATIE Ervaring in duurzaamheidsverslaggeving groeit 9 PERSONEELSBELEID Microsoft geeft jong talent een doel 10 KOFFIE Espressobrander Illy laat duurzame keten certificeren Over enkele jaren krijg je een kantoorgebouw dat niet groen is, nauwelijks nog verhuurd. BEDRIJFSGEBOUWEN p4 Met FSC-gelabeld papier alleen kan je je als drukkerij niet meer onderscheiden. CO 2 -UITSTOOT p2 Nog voor de inschrijvingsperiode staptaleen zeventigtal kandidaat-coöperatieleden mee in het ethisch investeringsfonds. FINANCIERING p9 Weontwikkelden ecovilt, dat werd gebruikt voor geluidsdempend asfalt, tot een mooi en kleurig product. RECYCLAGE p8 Zij leverden ons verf voor het schilderen van onzedanszalen, als wederdienst verzorgen wij een dansdemonstratie op hun opendeurmoment. RUILBEURS p11 We steunden geregeld een goed doel, maar we voelden dat we kennis misten om duurzame projectentekiezen. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING p6 p7 Het spel is ontworpen vanuit de overtuiging dat je vooral via innovatie van je businessmodel tot duurzaamheid kan komen. BRAINSTORM Als je mensen instructies geeft, zegjeeigenlijk: Stop metdenken. PERSONEELSBELEID p9 ERIKARACQUET Duurzaam lijkt het nieuwe buzzwoord wel. Maar wat willen ze daar eigenlijk mee zeggen, met maatschappelijk verantwoord ondernemen of MVO? Waarom moeten we daar met zijn allen aan? Kunnen we niet gewoon voortboeren zoals we bezig waren? Erbestaat niet zoiets als een moment waarop je kan zeggen nu zijn we een maatschappelijk verantwoorde onderneming (MVO). MVO is geen staat van dienst, het iseen vrijwillig proces van continue verbetering, zegt Dirk Le Royvan het Duurzaam ondernemen als wissel op de toekomst advieskantoor Sustenuto. Verbetering voor je eigen bedrijf, en in relatie totdesamenleving rond het bedrijf. Het begint bij de vraag of je bedrijfeen deel van de oplossing dan wel een deel van het probleem is, zegt Peter Wollaert van Kauri, een MVO-overlegplatform voor bedrijven, overheidsorganisaties en ngo s. Wollaert ziet vijf pijlers. Hij begint bij ethiek: is er een ethische reflectie over hetbedrijf als organisatie, over de manier van werken, over hetproduct of dienstdie je aanbiedt? Voorts is er de vraag of het bedrijf werkt aan een transparant en pro-actief beleid betreffende maatschappelijkeproblemen: hoe pak je diversiteit aan, tewerkstelling van ouderen, energie- en grondstoffengebruik, mogelijk negatieveimpact op ontwikkelingslanden? Een derde pijler is goed bestuur: is er transparantie over bevoegdheden en bedrijfsbeslissingen? Tenvierde is er duurzaamheid, de vraag of hetproduct of de dienst over vijf, twintig of vijftig jaar nog gevraagdenwenselijk is. Totslotisergoed burgerschap: ondersteunt hetbedrijf maatschappelijke initiatieven, doet het aan mecenaat? DIFFERENTIATIE Ondernemerschap op zich heeft al een meerwaarde voor de maatschappij, erkent Wollaert. Ondernemingen betalen belastingen, creëren werkgelegenheid en welvaart. Waarom moet het nog meer zijn? Waarom kan een onderneming zich niet gewoon richten op genereren van winst? Voor wie een leider wil zijn, worden of blijven in zijn sector,isduurzaamheid een must, zegt Stephan Van Haverbeke van het advieskantoor Ubeon. Ze zetten in hun bedrijf een beweging in gang die hetklaarmaaktvoor de markten van morgen. Wie er nu niet mee begint, komt morgen te laat. Le Royzietdrie grote redenen om ernaar te streven een maatschappelijk verantwoorde onderneming te worden. Een kleine groep van bedrijven die ermee bezig is -zowat 10 procent -doethet louter om de intrinsiekemotivatie, LEES DOOR OP PAGINA 3

2 2 Tijd Rapport Duurzaam ondernemen Vier stappen in duurzame ontwikkeling l Federale overheid stelt basistekst over MVO op VINCENT GEORIS Ook op het federale beleidsniveau is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) al lang geen exotische term meer.dein- terdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO) stelde een basistekst opdie een goede eerste kennismaking biedt metmvo.alle thema sdie onder deze term kunnen vallen, komen erin aan bod. Ondernemingen kunnen aan duurzame ontwikkeling doen in vier stadia, legt Hadelin de Beer, ex-voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling, uit. 1 De eerste stap is risicobeheer. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de onderneming rekening houdt metdeburgerlijkeaansprakelijkheidsrisico sbij vervuiling. Duurzame ontwikkeling wordt dan opgevat als de noodzaak om aandacht te besteden aan de drie pijlers: economie, maatschappij en milieu, legt Hadelin de Beer uit. Een soort van checklistvan de bestuurder voor risicobeheersing en voor de kosten van de risico s voor de onderneming. 2 Het tweede stadium is dat waarin de onderneming communiceert over haar goede werkmethoden. De communicatie wordt soms opgevat als een marketingmiddel om een doelgroep te bereiken. Maar zelfs greenwashing kan achteraf soms op iets concreets uitlopen, zegt Hadelin de Beer. Ondernemingen die beweren dat ze duurzaam zijn, kunnen nietmeer terug, want zij zullen ooit moeten bewijzen dat ze dat ook echt zijn. 3 De derde stap is hetinzetten van beheerinstrumenten voor duurzame ontwikkeling. Het gaat bijvoorbeeld om hetorganiseren van selectieveophaling van afval of het isoleren van het gebouw. Een typisch voorbeeld is een gecertificeerd milieubeheersysteem zoals ISO of EMAS. De labels en de ISO of EMAS-certificaten -die op basis van strengecriteria worden toegekend -hebben steeds meer succes.omdat niveau te behalen, moetechter een strategie worden opgezet,meestal met hulp van buitenaf. En binnenkort is er de ISO norm, die het gecertificeerd systeem voor duurzame ontwikkeling zal worden, geeft Hadelin de Beer aan. Die ISO normering werd onlangs goedgekeurd, na vijf jaar debat. Het wordt dé norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, gebaseerd op de meest volledige benadering van maatschappelijk verantwoord ondernemendie er momenteel gehanteerd wordt. 4 Het vierde stadium is dat van hetbeheer via doelstellingen, dat gericht is op de resultaten. Het beheersysteem is opgezet en men gaat over tot een volgende stap door precieze doelstellingen voorop te stellen. Duurzame ontwikkeling is dan opgenomen in de ondernemingsstrategie en men communiceert over de resultaten, verduidelijkt Hadelin de Beer. Er is een vijfde stap,absolute duurzaamheid, maar daar kan de onderneming niet altijd in slagen zonder tussenkomst van de staat, benadruktdebeer. Dat is bijvoorbeeld het geval voor wapen- of tabaksfabrieken die ISO gecertificeerd zijn. Het spreekt voor zich dat hun globale project strijdig is metduurzame ontwikkeling. Maar meer van hen eisen, zou voor hen neerkomen op harakiri plegen. De volgende stap moet dus samen met de staat worden bekeken, op een democratische manier, verduidelijkthij. Het Referentiekader Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in België is te vinden op de websitevan de ICDO,bij publicaties onder specifieke actieplannen. Informatie over de nieuwe ISO norm via De Nederlandse overheid speelde kort op de bal meteen naar verluid goede handleiding in vragen en antwoorden over de ISO norm. Praktijkgids-MVO-volgens-ISO htm. FCA Flanders Cleantech Association Duurzaamheidsverslagen in de lift l Eerst maatschappelijk verantwoord ondernemen integreren, dan erover communiceren ERIKARACQUET Steeds meer bedrijven en organisaties publiceren een apart duurzaamheidsverslag om te berichten over hun inspanningen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Ze hebben het daarin niet enkel over hun economische, maar ook over hun maatschappelijkeenecologische prestaties.het is een logische stap: eerst duurzaamheid integreren in de organisatie, en vervolgens erovercommuniceren. In die volgorde. De redenen om voor een duurzaamheidsverslag te kiezen, zijn divers.indeeerste plaats willen de bedrijven hun stakeholders informeren over hun beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze stakeholders zijn onze medewerkers,onze klanten, onze leveranciers en organisaties uit het middenveld. We wisselen informatie en ervaringen uit, bespreken duurzame alternatieven enstippelen krijtlijnen uit voor de toekomst. In ons stakeholdersoverleg toetsen we de eerste versie van ons duurzaamheidsverslag aan de verwachtingen en de wensen van die belanghebbenden. Dat is een zeer boeiend en leerrijk proces, zegt Halina Bletek, zaakvoerder van De Duurzame Drukker. Voor medewerkers zijn de inspanningen rond duurzaamheid vaak een reden om trots te zijn op hun bedrijf. INSTRUMENT Maar een duurzaamheidsverslag is meer dan een louter informatief document. Een dergelijk rapport vormt een uitstekend uitgangspunt om het MVO-beleid verder te ontwikkelen en bij te schaven enisdaardoor een managementinstrument, zegt Anouk Van demeulebroecke van Beco, een adviesbureau voor winst in duurzaamheid, dat zelf een verslag maaktenklanten begeleidt bij de opmaak van hun duurzaamheidsrapport. Een verslag is geen eindpunt, hetverplicht een organisatie verder na te denken over de processen en hetgeeft een beter zicht op de domeinen waarin nog meer te realiseren valt. Veel bedrijven gebruiken hun duurzaamheidsverslag om doelstellingen te formuleren voor de volgende jaren. Wie al ervaring heeft met duurzaamheid en het rapporteren erover, merktindepraktijk dat hetverslag inhoudelijk sterker en helderder wordt. Eerder dit jaar nam Business &Society Belgium, een ledenvereniging die bedrijven en bedrijfs- Veel bedrijven formuleren in hun duurzaamheidsverslag doelstellingen voor de volgende jaren. federaties samenbrengt rond maatschappelijk verantwoordondernemen, 43 duurzaamheidsverslagen onder de loep.het ging na hoe ruim en goed de communicatie over duurzaamheid is.bijna 50 procent neemt het duurzaamheidsverslag op in het jaarverslag en maakt geen apart boekje. Soms blijkt het te gaan om enkele bladzijden, elders is de niet-financiële informatie in balans met definanciële. Hoewel hetgeen verplichting is,rapporteert 56 procent van de organisaties volgens de voorschriften van hetglobal Reporting Initiative, dat lijn probeert te krijgen indeverslagen wereldwijd. Een handvol bedrijven kiest voor de principes van Global Compact, een VN-initiatief. Twee op de drie bedrijven beschrijven wel duidelijk welk engagement ze aangaan tegenover alle belanghebbenden(stakeholders), en nietenkel de aandeelhouders (shareholders). Maar totnugeeft slechts een op de drie onderzochte bedrijven een duidelijk overzicht van de indicatoren waarop het wil afgerekend worden. Het meest (85% van de verslagen) wordt gecommuniceerd over hetwelzijn van de werknemers. Over milieuinspanningen brengt 70 procent verslag uit. De helft vermeldt hoe met degemeenschap rond het bedrijf is geïnterageerd. Minder dan de helft (40%) heeft hetook over zijn product: de ecologische impact ervan, labeling, veiligheidsaspecten. Ook dit jaar bestuderen hetinstituut voor Bedrijfsrevisoren, Business &Society en Kauri een stapel duurzaamheidsverslagen in de aanloop naar de uitreiking van de award voor het beste verslag. De uitreiking op 9 november wordt aangegrepen om ook workshops in te passen. Award: Kauri verzamelt op zijn website alle duurzaamheidsverslagen uit ons land: Bij Business &Society is een praktijkgids te vinden: Zwart op wit gedrukt, en toch groen Jekan tegenwoordig haast geen nieuw boek, jaarverslag of brochure meer openslaan of je vindt een logodat meldt dat je lectuur op proper papier gedrukt staat. FSC-gelabeld: hiervoor is geen maagdelijk woud gesneuveld. Dat doen wij ook al lang, maar daarmee kan je je als drukkerij niet meer onderscheiden, zegt Philippe Cardyn, de marketingmanager van drukkerij Artoos, een verticaal geïntegreerd drukbedrijf dat met130 medewerkers. Omdat Artoos een voorloper wil zijn in innovatie en duurzaamheid gaat de drukkerij dus veel verder in haar zoektocht naar milieuvriendelijker drukwerk. Als eerste konzeeerder dit jaar aankondigen echt klimaatneutraal drukwerk aan te bieden. Weberekenen om te beginnen de CO 2 -voetafdruk van een drukopdracht, op basis van de uitstoot van onze vestiging in Kampenhout en de karakteristieken van het order wat betreft papierkeuze, afmetingen en oplage, hoeveelheid inkt(op basis van plantaardige olie), hetenergieverbruik van de specifiekepers enzovoort, licht Cardyn toe. COMPENSATIE Vervolgens adviseert Artoos hoe die CO 2 -uitstootkan worden gereduceerd, bijvoorbeeld door de lay-out aan te passen en/of snijafval te beperken. De CO 2 -uitstoot die dan nog rest, kan worden gecompenseerd. De volgorde is belangrijk, benadrukt Cardyn. Eerstzoveel mogelijk reduceren, wattot bijna 50 procent kan oplopen, en dan pas compenseren. Compensatieplannen zijn al bekender in de luchtvaart: via een donatie worden bijvoorbeeld bomen aangeplant. Artoos koos voor Gold Standard. We hebben de marktgoed bekeken, en dat label biedtdebeste garanties op daadwerkelijkeco 2 -reductie. We maken altijd bestudeerde keuzes,ook al vergt dat veel huiswerk en geduld, om bijvoorbeeld cijfers van alle papierproducenten op te vragenofomberekeningsmethodes te vergelijken. De klanten volgen. Uiteindelijk maakt decompensatie de opdracht maar een paar procenten duurder.jemoethet nietomde prijs doen, maar om de echte reden. Eerstkrijg je natuurlijk bedrijven mee die zelf op zoek zijn om zo duurzaam mogelijk te werken. Zij doen het snelst destap, maar de interesse is grootenhet klimaatneutrale aanbod onderscheidt ons zeker van de andere. Het opent deuren. ER

3 Tijd Rapport Duurzaam ondernemen 3 VEOLG VANPAGINA 1 waardengedreven. Een groter aandeel doet het omwille van differentiatie. We leven in een sterk evoluerende wereld, waarin onder meer de druk op hetmilieu almaar toeneemt. Onze productiesystemen moeten daarbij aangepastworden voor de toekomst. Daarin een voorloper zijn, is een manier om je te onderscheiden. Totslotkan je het doen vanuit risico- en reputatiemanagement. Zo kwam heteind 20ste, begin 21ste eeuw op gang: enkele grote bedrijven zagen hun reputatie besmeurd en wilden het beter doen. Nu dringt het steeds verder door in de hele keten, en moeten bedrijven mee omdat klanten en leveranciers eisen stellen en verwachtingen hebben. Wollaert draait de vraag om: Ik krijg steeds de vraag Waarom?. Mijn antwoord luidt: Waarom niet? NAÏEVELINGEN We kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat ondernemers zeggen dat ze het zich niet kunnen veroorloven. Of dat hetvoer voor naïevelingen en geitenwollensokkenis. Ja,hetkan in hetbegin investeringen vergen om aanpassingentedoen, zegt Le Roy. Omdie te kunnen verteren, is er nood aan een markt. Overheden nemen een deel van die marktcreatie op zich, door steeds meer criteria van maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaamheid op te leggen voor hun bestedingen. Maar ook andere klanten letten er steeds meer op. Wat kan je je niet permitteren?, vraagt VanHaverbeke. Kan je je het niet permitteren respectvolmet mensen om te gaan? Kanje je hetnietveroorlovenjeaftevragen of je processen wel veilig zijn? Kanjejehet wel veroorlovenrisico s op vervuiling te nemen? Duurzamer hoeft ook nietaltijd duurder te betekenen. Je product herbekijken om minder grondstoffen of energie te verbruiken, bijvoorbeeld, of om het efficiënter te verpakken en vervoeren, levert be- HetEuropees distributiecentrum vannikeinlaakdal is een CO 2 -arm bedrijf waar werknemers worden aangemoedigdtecarpoolen. sparingen op. Als je het echt strategisch aanpakt, kan MVO een serieuze winsthefboom zijn, zegt VanHaverbeke. Mijn ervaring is, vervolgt hij, dat mensen als individu toch wel veel belang hechten aan zaken als een gezonde omgeving, ook voor hun kinderen en de generaties erna, of aan een respectvolle omgang metmensen. Wel, als je dat belangrijk vindt rondom jou, trek dat dan door.het is immers een gedeelde verantwoordelijkheid. Maar als je mensen dezelfde vraag stelt in de context van hun organisatie, is er plots schroom. Hebben ze schrik als een geitenwollensok over te komen. Het blijft een beetje taboe. Maar het lijkt meveeleer naïef te geloven dat je niet hoeft na te denken over de wereld rond je, dat je ervan af komt door gewoon voort te doen alsof je op een eilandje zit. ZINVOLLE UITDAGING De jongere generaties,de veertigers en zeker wie nog jonger is, willen steeds meer ondernemen vanuit een maatschappelijkebetrokkenheid, merktwollaert. Zij willen hun bedrijven daarin meetrekken. Er zijn allerhande initiatieven om ondernemerschap aan te wakkeren, maar we staan er nog te weinig bij stil welke soort ondernemers we willen. Wat iszinvol vandaag? Ikzie mensen de klik maken, afstappen van doordouwen zonder omzien en op zoek gaan naar een zinvolle manier om hun brood te verdienen, waarbij ze een maatschappelijke bijdrage leveren. In ons land is er te weinig de reflex om de maatschappelijke uitdagingen zoals armoede of vervuiling vanuit ondernemerschap op te lossen, we doen dat via vzw s. Bij de invulling van dit Rapport bleek nogmaals dat heel veel ondernemingen inmiddels overtuigd zijn en naar meer duurzaamheid DOMINIC VERHULST streven voor elk bedrijf dat in deze pagina saan bod komt, hadden we er tientallen andere kunnen vragen. Andere laten zich stilaan overtuigen. Maar wie zijn eerste ofzelfs tweede en derde stap doet, maakt zich kwetsbaar. Het lijktalsof hetvoor de buitenwacht soms beter is in stilte voort te vervuilen dan hardop ook al schreeuw je het niet van de daken tezeggen dat je een betere leerling wil worden. Het zou wel eens de aandacht kunnen wekken van critici die snel ontdekken dat je nog lang nietdehele weg hebtafgelegd. Kan en mag je klein beginnen, met spaarlampen en een boomplantactie? Dat hangt af van je activiteit en sector, zegt Le Roy. Het is Duurzaam ondernemen kaneen winsthefboom zijn. geen wetmatigheid, maar een dienstverlener kan doorgaans meer ad hoc verbeteren. Een productiebedrijf dat een grote impact heeft op zijn omgeving, of dat weinig kennis heeft van de gang van zaken bij zijn leveranciers,zal hetmeteen systematisch moeten aanpakken. Een goede stelregel is te beginnen metdedingen die (potentieel) de grootste negatieveimpact hebben, vindt Wollaert. QUICK WINS Gemakkelijkeingrepen, zoals sensoren op je verlichting, hebben een signaalfunctie: We zijn vertrokken. Quick wins werken motiverend, zegt Vanhaverbeke. Maar pas wanneer je echt een constructieve dialoog aangaat over wat belangrijk en waardevol is,ineerste instantie intern en later metandere stakeholders, kom je eerder vroeg dan laat op hetniveau van de productieprocessen en van de strategie terecht. Niemand is perfect, en de STEPHAN VANHAVERBEKE, advieskantoor Ubeon meeste maatschappelijkeorganisaties brengen er nu toch wel begrip voor op dat bedrijven in een complexesituatie zitten en nietalles tegelijk kunnen aanpakken en onder controle krijgen, vindt Wollaert. Het komt erop aan transparant en correct te zijn, uit te sprekenwaarin je goed bezig bent en waarin je achterop loopt. Als je maar een authentieke inspanning levert om continu te leren en te verbeteren. Jemoetdurven en leren te kijken naar je plaats in een heel systeem, zegt Van Haverbeke. Niet enkel kijken naar de componenten van je proces of product, maar naar de samenhang van de dingen, en geen systemen in gang houden waarvan je weet dat het uiteindelijk slecht afloopt. Je kan nog zo energiezuinig clusterbommen maken, hetmvo-label zal je daarmeeniethalen. Als je willens en wetens meedraait in een pervers systeem, zetten je inspanningennietecht zoden aan de dijk -de valkuil van greenwashing lonkt. Maardoorgaans mag je de zaken nietzozwart-wit bekijken. De MVO-of CSR-wereld (corporate social responsability) is inmiddels afgestapt van het beeld van perfectie, besluit Wollaert. We zijn geëvolueerd naar het idee van de beste van de klas, waarbij heterop aankomt leergierig te zijn, aan benchmarking te doen en steeds verder te gaan. Ruim aanbod aan startpunten, netwerken en instrumenten l Wegwijzers voor wie wil leren Ook de kamers van koophandel nemen de uitdaging aan om de informatie te verspreiden. Zij organiseren een leertraject van zeven workshops.deagenda is te vinden op waarop ook andere informatie gebundeld is (instappen in een leertraject zou nog mogelijk zijn als de eerste sessie voorbij is). In West-Vlaanderen is het oude milieucharter inmiddels omgevormd tot charter duurzaam ondernemen. Andere provincies zitten in verschillende stadia van onderzoek of implementatie om eveneens dit pad te kiezen. Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, corporate social responsability, welkevlag je ook kiest, ze dektvele ladingen. Energiegebruik, personeel, samenwerking, strategie, recyclage, waar begin je in vredesnaam? Enkele hints voor wie meer wil leren, ervaringen wil delen, denkprocessen wil starten of maatregelen wil nemen. Een goed startpunt is de overheidswebsite er een massa informatie en nog meer links. Naar verenigingen, workshops,gratis hulpmiddelen voor denkoefeningen enzovoort. Volgende week, op woensdag 20 oktober,organiseert het departement Werk en Sociale Economie overigens een MVO-contactdag in Gent. Informatie via De Vlaamse overheid neemt ook het initiatief tot het oprichten van zogenaamde transitiearena s. Vooral die over duurzaam wonen en bouwen kwam al op gang. De volgende is een platform rond duurzaam materialenbeheer.defranstalige tegenhanger van is Twee netwerken springen eruit. Business & Society Belgium heeft als leden enkel bedrijven waarvoor het een platform biedt voor ervaringsuitwisseling, maar hetgaat ook permanent de dialoog aan met andere spelers.het heeft ook een kenniscentrum en geeft bedrijven ondersteuning. Kauri is een actief MVO-platform dat als deelnemers niet enkel bedrijven telt, maar ook overheidsbedrijven en -instanties en ngo s. De vzw Poseco presenteert zich als een informatiecentrum voor positieveeconomie, eeneconomie die rechtstreeks en voelbaar bijdraagt tot het verbeteren van de menselijke omstandigheden en het welzijn. Een van de grote projecten is de Belgian PositiveEntrepreneurs,dat ondernemingen met elkaar in contact brengt die een maatschappelijk doel hebben opgenomen in hun kernactiviteit. en Er zijn allerlei tools om over duurzaamheid na te denken. Op de website van Kauri is een checklist tevinden om een stand van zaken op te maken en zo de gaten te herkennen en zich te kunnen vergelijken met andere bedrijven. Er zijn ook steeds meer private adviesbureaus die hun eigen instrumenten uitwerken. Zo heeft Ubeon een toolkit, de 3P+ Navigator,omeen constructieve dialoog op te zetten. Het Brusselse studiebureau Greenloop geeft advies en maakt daarnaastook koolstofbalansen op. Na een diagnostische fase om de koolstofvoetafdruk van de organisatie te bepalen, legt het bedrijf doelstellingen vast, en een actieplan op korte, middellange enlange termijn, legt mede-oprichter Gaetan Dartevelle uit. Dat leidt toteen reductie van de kosten van energieverbruik, vervoer, aankopen en afval. Het advieskantoor Sustenuto nam dan weer het initiatief tothet opzetten van een cradle-to-cradle-platform (doorgedreven hergebruik in rekening genomen van bij de productontwikkeling) inons land, dat onder meer workshops organiseert.

4 4 Tijd Rapport Duurzaam ondernemen Hollands Huysdecimeert energiefactuur l Ecologische en energiezuinige bouwtrend slaat over op bedrijfsgebouwen ERIKARACQUET Nu de interesse voor duurzaam ondernemen toeneemt, kon debelangstelling voor energiezuinige bedrijfsgebouwen nietuitblijven. Bij zijn Ecobouwers-opendeurdagendie al enkele jaren bestaan om particuliere woningen te gaan bekijken, voegt de Bond Beter Leefmilieu vanaf dit jaar ook de mogelijkheid toe om op 25 plaatsen naar eco -bedrijfsgebouwen te gaan kijken. Eén van de deelnemende gebouwen is het Hollandsch Huys in Hasselt, dat ongeveer twee jaar in gebruik is.het werd opgetrokken door het aannemingsbedrijf Houben Bouw en Interieur,dat behalve het uitvoeren van andermans plannen ook eigen ontwikkelingen doet. De groep van de familie Houben omvat ook hetbedrijf Airdeck, genoemd naar hetgepatenteerde vloersysteem metholle elementen, zogenaamde airboxen. Hollandsch Huys was ons eerste gebouw in België waarin gebruik wordt gemaakt van betonkernactivering, zegt Veronique Houben, de business development manager. Daarbij worden waterleidingen gelegdinderibben van de vloerplaten. Dat water houdt de ruimten op temperatuur. Ishet warm in het gebouw, dan neemt het beton die warmte gedeeltelijk op.ishet koud, dan geeft het beton zijn warmte af. Elk uur is er een automatische meting van de watertemperatuur aan de in- en de uitgang van hetsysteem. Is hetverschil groter dan 2graden, dan blijft hetwater circuleren in hetsysteem tothet verschil weer afgenomen is. WARMTEPOMP De sondes van hetsysteem gaan tot75meter diepte de grond in, en bevatten water van 10 graden. Met een warmtepomp onttrekken we daaraan warmte om hetwater in de betonplatenindewinter op te warmen, tot maximaal 27 graden. 33 procent vandegevel vanhet energiezuinigehollandsch HuysinHasselt bestaat uit driedubbel glas. Hetkantoorgebouw wordtverwarmd en gekoeld via een warmtepomp,wat veel zuiniger is dan een gewoon verwarmings- of aircosysteem. Dat vergt veel minder energie dan een traditioneel verwarmingssysteem, waarvoor water nodig is van 60 graden, gaat Houben verder. In de zomer wordt het water van 10 graden gebruikt omvia een warmtewisselaar hetwater in de betonplaten af te koelen tot minimum 18 graden. Daarvoor is enkel pompenergie nodig, wat het systeem zuiniger maakt dan airco. Bovendien is er ook in hetontwerp van het gebouw gedacht aan een laag energieverbruik. Enkel aan de noordkant zijn er bijvoorbeeld grote glaspartijen te vinden. 33 procent van de gevel bestaat uit driedubbel glas.houtskeletwanden, automatische zonwering en een luchtdichte bouwwijze, uiteraard metgecontroleerde ventilatie, dragen bij toteen erg goede isolatie. Albij ligt energiefactuur van het gebouw niet veel hoger dan 10 procent van de factuur in een gewoon kantoorgebouw, stelt Houben. WENNEN In het begin was het even wennen dat de ramen nietopen kunnen, zegt huurder Hans Wilmots, We bouwen niets anders meer. Anders rakenwe onzegebouwen over tien jaar nietmeer kwijt. VERONIQUE HOUBEN, Houben Bouw en Interieur de CEO van BDO,een kantoor van revisoren, accountants en belastingconsulenten dat voor zijn Hasseltse vestiging voor het HollandschHuys koos. Maar inmiddels is gebleken dat hier altijd een aangename temperatuur heerst, ook al is er geen klassiekeairco en verwarming. Zelfs op de heetste zomerdagen wordt het niet warmer dan 24 graden, en ook als het buiten 15 graden vriest, krijgen we de binnentemperatuur gemakkelijk naar 23 graden. Als we al iets merken aan het ziekteverzuim, dan is heteen daling. Onze energiekosten zijn zoals verwacht heel laag. Dat compenseert na enkele jaren zeker de iets hogere huurprijs,waarin ten dele de extra investeringen van de bouw verrekend zitten. Op langere termijn doen we hier een goede zaak aan. BDO ging een huurovereenkomst aan voor negen jaar. Wij kiezen zeer bewust voor dit gebouw, verklaart Wilmots. Dat past in ons algemene beleid om de ecologische voetafdruk mee in overweging te nemen in onze langetermijnbeslissingen. Dat doen we bijvoorbeeld ook in de voertuigen die we kiezen. Waarschijnlijk komt er een uitbreiding van hethollandsch Huys, zegt Houben, en we plannen nog zulke gebouwen. In Dilsen-Stokkemishet IQ Park al in ontwikkeling. We willen niets anders meer bouwen. We vrezen dat we anders over tien jaar metverouderde gebouwen zitten die we aan de straatstenen niet kwijtraken. - vanaf 18 oktober kan worden ingeschreven voor de rondleidingen in de deelnemende bedrijfsgebouwen. Op wie rekent u voor een proper milieu? Energiezuinig kantoor metaangename sfeer l Vergroening via doorgedreven renovatie ERIKARACQUET jaren krijg je een kantoorgebouw dat niet groen Overenkele is,nauwelijks nog verhuurd zonder zware kortingen toe te staan, verwacht Charles Lasserre van de kantoormakelaar CB Richard Ellis.Nualzijn steeds meer bedrijvenopzoek naar kantoorruimte die pastinhun streven naar duurzamer werken, metminder negatieveimpact op hun omgeving. Uit eigen overtuiging, én omdat hun aandeelhouders en/of klanten erop letten. Ze willen een energiezuinig kantoor metduurzame materialen, maar waar de omgeving aangenaam blijft om in te werken. Je kan gemakkelijk een bunker bouwen waarin je totaal geen probleem zal hebben met koeling, maar wie wil dat huren om zijn medewerkers te huisvesten? LVA HetEolis-gebouw houdt hetenergieverbruik een kwart lager dan anderekantoren. EOLIS CBRE verhuurt op de Brusselse kantorenmarkt al enkele groene gebouwen, en bracht zopas het Eolis-gebouw op de markt, aan het Saincteletteplein. Geen nieuwbouw,maar een doorgedreven renovatie, waarbij enkel de basisstructuur van het oude gebouw uit de jaren 60 werd bewaard. Er kwamen energiezuinigere verwarmings- en koelingsinstallaties,en rond de buitengevels een extra luchtdichte glazen façade in driedubbel isolatieglas. Het gebouw, een hoekpand, is grotendeels noordelijk georiënteerd, waardoor de architecten hier meer vrijheid hadden om met grote glaspartijen te werken, zegt Guillaume Turcas van de eigenaar CBRE Investors, een autonome poot van het bedrijf. Huurders zullen maar enkele graden kunnen afwijken van een maximumtemperatuur van 21 graden in de winter,eneen minimum van 26 graden in de zomer.via hetsoftwareprogramma Vizelia krijgen ze een nauwkeurig zicht op hun elektriciteitsen waterverbruik. Al bij al komt het Een100 procent passief kantoorgebouw is wellicht mogelijk. gebouw, gecertificeerd door de Franse organisatie HQE, uit bij een K-waarde van 36 en een E-waarde van 75. Het blijft daarmee binnen de nieuwe energieprestatienormen die in Brussel vanaf volgend jaar gelden voor bouwaanvragen. CBRE deed zelf de bouwaanvraag voor Eolis in 2007,dus hetliep ongeveer vier jaar voor op de normen. Het energieverbruik moet ruim een kwart lager liggen dan CHARLES LASSERRE, makelaar CB RichardEllis evenveel kantooroppervlakte in een klassiek gebouw.dat zijn geen spectaculaire cijfers. Je mag dit nietzomaar vergelijken meteen gebouw dat voor een specifieke, vooraf bekende gebruiker is geconcipieerd en gebouwd, stelt Lasserre. Weet je wie er komt, hoe het gebouw wordt ingedeeld, hoeveel volk er per vierkante meter moet werken, of het bedrijf akkoord gaat metautomatisch openende ventilatiesystemen enzovoort, dan kan je veel verder gaan. Een 100 procent passief kantoorgebouw is wellicht mogelijk - enkelen proberen hetaluit, totnu toe metsucces -maar dan gaat het om kantoren voor specifiekegebruikers.opdeverhuurmarktin Brussel zijn ze niettevinden.

VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 122 - zomer 2013 - www.triodos.be

VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 122 - zomer 2013 - www.triodos.be DE KLEUR VAN GELD Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 122 - zomer 2013 - www.triodos.be IN DIT NUMMER: DUURZAME BANKEN WERKEN WERELDWIJD SAMEN ENERGIE- ACTIEF VOORBEELDGEBOUW in genk SMart: SLIMME OPLOSSINGEN

Nadere informatie

Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie?

Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie? Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie? 8 tips om een veranderingsproces in goede banen te leiden 10 YEARS! inhoud Inleiding...3 Acht tips om een veranderingsproces in goede banen te leiden...4

Nadere informatie

ENERGY MANAGEMENT. Bespaart u volgend jaar écht op energie of blijft het bij goede voornemens? Bart Bode Een heldere blik op de energiefactuur

ENERGY MANAGEMENT. Bespaart u volgend jaar écht op energie of blijft het bij goede voornemens? Bart Bode Een heldere blik op de energiefactuur DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Certificatie Sleutel voor efficiënt energiebeleid Energiedashboard Overzicht prestaties

Nadere informatie

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/maart 2011 GROENE ECONOMIE 3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING Smart Grid Essentieel bij groei en het gebruik

Nadere informatie

Ondernemen. Wie wordt Energiekampioen 2012? De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen

Ondernemen. Wie wordt Energiekampioen 2012? De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen De Koerier van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Wie wordt Energiekampioen 2012? Geert Versnick (Eandis) over KMO s en energie Van leerjongen tot general manager Jaargang 66 - oktober/november/december

Nadere informatie

Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten. Lokale overheden verankeren MVO

Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten. Lokale overheden verankeren MVO Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten Lokale overheden verankeren MVO Leidraad voor sociale criteria in overheidsopdrachten Lokale overheden verankeren MVO Ans Rossy & Bert Baeyens Colofon

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen V.U.: D. Buggenhout - Berchemstadionstraat 72 - B-2600 Berchem - Lyreco 2013 03 Inhoud Voorwoord 5 Een internationale aanwezigheid 6 Lyreco in de Benelux 7 Maatschappelijk

Nadere informatie

Brussels: Key issues in 2011

Brussels: Key issues in 2011 Brussels: Key issues in 2011 Membership & Business Relations Brussels Metropolitan International Economie & lobbying Onderwijs & Werkgelegenheid Business support & Mediation Communicatie Events BECI Activities

Nadere informatie

Inspiring Associations

Inspiring Associations Inspiring Associations augustus 2013 juli 2014 Het beste uit 45 digitale newsletters 2013-2014 - 2Mpact nv 2Mpact Brussels, Sinter-Goedelevoorplein 5, 1000 Brussels (Belgium) 2Mpact Gent, Kortrijksesteenweg

Nadere informatie

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE WELKE TRENDS BRENGEN ONZE GEZONDHEIDSZORG IN BEWEGING? 2015 HEALTHCARE DE TECHNOLOGIE IS KLAAR. NU MOETEN WE ERVOOR ZORGEN

Nadere informatie

Alfons Goos, ABB Benelux: "Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel."

Alfons Goos, ABB Benelux: Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel. Alfons Goos, ABB Benelux: "Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel." ondernemers september 2013 20 De komende jaren zal de wereldbevolking met zowat 1 miljard

Nadere informatie

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be Inhoud I. Ons derde duurzaamheidsverslag II. Realisaties & doelstellingen 2.1 CSR objectieven 2014 2.2 CSR objectieven 2015 2.3 CSR budget 2014 2.4 Cijfers III. Woord van onze CEO 3.1. In memoriam: Professor

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK GEZOND BEDRIJF VERNIEUWEND LEIDERSCHAP FEBRUARI 2015 Karel Van Eetvelt Gezondheid meer

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Maatschappelijk en Sociaal Overzicht 2013

Maatschappelijk en Sociaal Overzicht 2013 POCKETVERSIE Lees de volledige versie op www.upc.nl/jaarverslag Maatschappelijk en Sociaal Overzicht 2013 Krachtig en duurzaam de toekomst in More power, more joy 2 3 Inhoud Bouwen aan een digitale samenleving

Nadere informatie

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer 5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer INHOUD Wat is het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer? 3 Vijf jaar: een terugblik 5 Het Fonds in de praktijk: voorbeeldprojecten 12 Iedereen eco

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE de kleur Van geld EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE In dit nummer: meerwaarde voor social profit baanbrekend In bouwsector: Instapklare passiefwoningen filmklassiekers

Nadere informatie

Jullie stellen vragen, wij geven antwoorden.

Jullie stellen vragen, wij geven antwoorden. Jullie stellen vragen, wij geven antwoorden. Verslag aan de samenleving over 2013 We willen onze cliënten zo behandelen dat ze kiezen voor een relatie met KBC op lange termijn. 2 Verslag aan de samenleving

Nadere informatie

cr report 2010 Ambitie verantwoord

cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord 30 Duurzaamheid en leveringszekerheid gaan hand in hand 6 In dialoog met de samenleving 45 Een centrale die Europa efficiënter maakt

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

inzicht #10 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen HET BUSINESSMODEL VOOR DE TOEKOMST

inzicht #10 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen HET BUSINESSMODEL VOOR DE TOEKOMST #10 inzicht EEN INITIATIEF VAN ERNST & YOUNG IN SAMENWERKING MET DE TIJD EN L ECHO l 25 SEPTEMBER 2009 DUURZAAMHEID IS MEER DAN EEN TREND Interview met Harry Everaerts en Corinne Soubies 2-3 EEN MUST VOOR

Nadere informatie

Duurzaam HRM Business of fata morgana?

Duurzaam HRM Business of fata morgana? Business of fata morgana? Mogen we gewagen van duurzaam HRM? Tijdens de crisis bleek HRM vaak juist niet duurzaam. Onder financiële druk gingen tal van uitstekende én nuttige initiatieven al gauw voor

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

jaarverslag 2010-2011

jaarverslag 2010-2011 jaarverslag 2010-2011 jaarverslag 2010-2011 7 Groene banen in de bouw 83 Het beroepsbeleid van de Confederatie 109 Bouweconomie: balans, vooruitzichten en structuur Voorwoord De nauwe band tussen de uitvoering

Nadere informatie

Biogasinstallatie is als een betonnen koe

Biogasinstallatie is als een betonnen koe dossier 1 Energie zonder kern- of steenkoolcentrales De ecologische voetafdruk van België is te groot Vraag en antwoord over duurzame energie Je dak verhuren en 100 procent groene stroom krijgen Biogasinstallatie

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE DE KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE IN DIT NUMMER: DUURZAAMHEID ONDER DE LOEP HANDICAP EN INTEGRATIE: DE VERSCHILLEN VOORBIJ PAUL DE GRAUWE TREKT

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie