Huurders vereniging Woonmagazine

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huurders vereniging Woonmagazine"

Transcriptie

1 Huurders vereniging Woonmagazine A m s t e r d a m Kwartaalblad van Huurdersvereniging Amsterdam Zomer Gratis Verdienen aan je woning via Airbnb? Het mag vaak niet Vergelijkingssite voor huurwoningen sterkt huurders Samenwonen met vrienden: goedkoop en gezellig

2 2 Woonmagazine KORT HUURDERSVERENIGING AMSTERDAM viert feest Deze zomer bestaat de HA vijftien jaar en dat is op 26 juni groots gevierd. Leden en samenwerkingspartners waren aanwezig om op de toekomst te proosten. Er werd afscheid genomen van bestuursleden, die zich jarenlang voor de Amsterdamse huurders hebben ingezet, en kennisgemaakt met een nieuw bestuur. In die vijftien jaar is er veel bereikt maar er is ook nog steeds veel te winnen. Het behartigen van de belangen van huurders in Amsterdam is urgenter dan ooit, gezien het huidige volksvestingsbeleid. De jarige HA zal zich dus ook de komende jaren volop voor huurders blijven inzetten. Meer rechten voor woningdelers Goed nieuws voor studenten die naar Amsterdam verhuizen. Begin dit jaar zijn de regels rondom woningdelen veranderd. Sinds juni is het toegestaan om een woning met anderen te delen. Hoewel veel studenten dat al deden, was dat al die tijd eigenlijk illegaal. Bij problemen met de huurbaas hadden zij geen poot om op te staan. Met het nieuwe beleid hebben woningdelers meer rechten gekregen en staan zij sterker tegenover hun huisbaas. Zij kunnen niet zo makkelijk worden uitgezet en kunnen bij de huurcommissie aankloppen als de huur te hoog lijkt. Van plan om met een paar vrienden te gaan samenwonen in Amsterdam? Dat moet dan wel bij de gemeente worden gemeld. Dat kan heel makkelijk via de website BijNA 30 procent van de huurders krijgt extra huurverhoging Veel huurders van een sociale huurwoning krijgen dit jaar een stevige huurverhoging. Een kwart tot wel 30% van de huurders wacht een verhoging van 4,5% tot wel 6,5%. Sinds vorig jaar mogen corporaties de huur afhankelijk van het inkomen verhogen. Huurders met een jaarinkomen tot de mogen een verhoging tot 4% krijgen. Deze verhoging kan oplopen tot 6,5% voor huurders die meer verdienen dan De HA is het niet eens met de manier waarop de verhoging wordt berekend en spant daarom een rechtszaak aan tegen de Staat. Volgens de vereniging gaat de inkomensafhankelijke huurverhoging gepaard met privacyschending omdat inkomensgegevens van huurders worden opgevraagd bij de Belastingdienst. van de redactie Tijden veranderen en daarom de Huurderskrant ook. U had hem misschien niet zo gauw herkend, maar voor u ligt het verenigingsblad van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA). De Huurderskrant heet vanaf nu het Woonmagazine en hoewel het blad een andere insteek heeft gekregen, kunt u in essentie hetzelfde verwachten. De HA blijft u op de hoogte houden van de veranderende huursector, maar steekt dit nieuws in een nieuw jasje. Hierbij is er meer ruimte voor verdieping en achtergronden. Want de wetgeving is er in de loop van de jaren niet simpeler op geworden. De HA vindt de aanvullende afspraken met de gemeente en corporaties een mooie eerste stap. Er is een betaalbaarheidsafspraak gemaakt voor gezinnen met een langjarig minimuminkomen en huur, en de regelingen van Hoog naar Laag en van Groot naar Beter zijn geïntroduceerd. Dit zijn regels waar veel huurders baat bij hebben, maar het is niet vreemd als u geen idee heeft wat deze beleidstaal inhoudt. Daar zal het Woonmagazine zich daarom verder in verdiepen. Op dit moment is ook de nieuwe coalitie een belangrijk thema. In ieder geval 47,9% van de sociale woningbouw is als ondergrens opgenomen in het nieuwe collegeakkoord. Wat de HA betreft onvoldoende, dus zet de HA aankomende tijd sterk in op het behoud. De nieuwe Wethouder Wonen Laurens Ivens is afkomstig van de SP en dat geeft de vereniging vertrouwen in de toekomst. Maar het blad besteedt niet alleen aandacht aan de politiek, want huren in Amsterdam behelst meer dan dat. De trouwe lezer kan rekenen op een aantal oude, vaste rubrieken, maar zal daarom ook nieuwe ontdekken. In samenwerking met het Wijksteunpunt Wonen behandelen we alledaagse problemen waar huurders mee te maken krijgen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een lastige verhuurder? Maar natuurlijk leest u in het Woonmagazine ook over vrolijkere onderwerpen. Want er is buiten alle beslissingen in de politiek nog een belangrijke reden dat er zo weinig beschikbare huurwoningen zijn. Amsterdam is nog altijd een heerlijke stad om in te wonen.

3 zomer 2014 Woonmagazine 3 INHOUD De HA in actie: onderhandelen voor BadS-III, rechtzaak tegen gluurhuur en scherp op tijdelijke huurcontracten 4 De mening van SP-raadslid Erik Flentge De rechtspraktijk van Frans Panholzer 6 Verdienen aan een huurwoning doorverhuur aan toeristen? Het mag vaker niet dan wel. Alle regels op een rij. 7 Ontdek Amsterdam vanuit uw stoel met maps.amsterdam.nl 8 13 Dankzij vergelijkingssite voor huurwoningen staan huurders sterker bij onderhoudseisen Huurrecht: Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag Huurder Suzanne van der Eerden deelt een woning: goedkoop én gezellig Westerpark: misschien wel het mooiste plekje van Amsterdam Lezersvraag: wat vindt u van tijdelijke huurcontracten voor starters? Huurspreekuren Ledenlijst Actief: Marga van der Erve maakt zich sterk voor duurzame energie, ook in huurwoningen 12

4 4 Woonmagazine De zomer van de HA HA maakt nieuwe afspraken met wooncorporaties De vakantie is aangebroken maar niet voor de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) en haar overlegpartners. Er gaan spannende dingen gebeuren, zoals een rechtszaak tegen de Staat en besprekingen voor Bouwen aan de Stad III. Spannend, want de afspraken met corporaties gaan veel Amsterdammers aan. Tessa van Vuuren BouwEN aan de stad III Deze zomer starten de gesprekken voor Bouwen aan de Stad III. Het gaat om de derde, herziene versie van de afspraken tussen gemeente, stadsdelen, woningcorporaties en de HA, zoals die al enige jaren worden vastgelegd. Om de paar jaar worden die afspraken bijgesteld, afhankelijk van de situatie op de woningmarkt en wijzigingen in het Haagse woonbeleid. De laatst toevoegingen waren van groot naar beter en van hoog naar laag, bedoeld om de doorstroming op de woningmarkt op gang te helpen. Ouderen met gezondheidsproblemen werden eerder ontmoedigd om hun bovenwoning te verruilen voor een benedenwoning. Dat betekende namelijk meestal ook een fors hogere nieuwe huur, waardoor veel ouderen van verhuizen afzagen. Dankzij van hoog naar laag blijft de oude huur bewaard. Het gaat dan wel om woningen van dezelfde corporatie. Het probleem van een hogere huur na verhuizing speelde ook bij mensen met een groot appartement die liever wat kleiner zouden willen wonen. Voor hen is de regel van groot naar beter in het leven geroepen. Ook hier geldt dat het om woningen van dezelfde corporatie moet gaan. Voor Bouwen aan de Stad III wenst de HA scherpere afspraken over het nakomen van van groot naar beter en van hoog naar laag. Er zijn ook al maatregelen genomen om de allerarmsten te helpen. Eén en twee oudergezinnen met minderjarige kinderen die langdurig op bijstandsniveau zitten, houden het minste geld over van alle huurders met een laag inkomen. De gemeente biedt hen onder meer financiële ondersteuning Foto s: Sandra Hoogeboom via de woonkostenbijdrage. Met Bouwen aan de Stad II is al het een en ander bereikt om mensen te helpen die dat het hardst nodig hebben, maar de HA vindt dat er moet meer gebeuren. Een werkgroep van de HA bespreekt wat de precieze inzet zal worden voor Bouwen aan de Stad III. Vermoedelijk zijn de hoofdpunten: betaalbaarheid en de naleving van de aanbiedingsafspraken. Bij betaalbaarheid gaat het om lagere huurverhoging voor de laagste inkomens met een hoge huur en uitbreiding van het Woonlastenfonds. De aanbiedingsafspraken richten zich op alle vrijkomende woningen. De Tegen gluurverhoging en uitbreiding van flexibele huurcontracten HA wil dat tenminste de helft daarvan een huur houdt tot maximaal 596,75 per maand, en nog een kwart een huur tot 699. Het resterende kwart mag voor meer dan 699 worden verhuurd (geliberaliseerd) of worden verkocht. Er zal dus volop moeten worden onderhandeld met de corporaties. Door de ogen van de ander Dat onderhandelen niet gemakkelijk is, herkennen veel mensen die actief zijn in een huurdersorganisatie. Het gevoel van onbegrip en machtsongelijkheid tijdens gesprekken met corporaties overvalt menigeen. Dat is voor beide partijen ongemakkelijk want zij hebben elkaar nodig om tot afspra-

5 zomer 2014 Woonmagazine 5 ken te komen. Daarom start de HA dit jaar de training Door de ogen van de ander. Doel is om obstakels weg te nemen en over en weer kennis te delen, om zo door de ogen van de ander te leren kijken. De tweedaagse training is bedoeld voor bewonerscommissies, huurdersorganisaties en corporatiemedewerkers. Tijdens het eerste onderdeel spreken huurders en corporatiemedewerkers o.a. hun voor- en oordelen over elkaar uit en in het tweede deel bedenken zij samen oplossingen. Nieuwsgierig? Hou onze website dan goed in de gaten: RecHTSzAAk tegen de STAAT De rechtszaak tegen de gluurverhoging gaat nu echt van start. Met de steun van huurdersorganisaties door het hele land gaat de Huurdersvereniging Amsterdam deze zomer de strijd aan tegen de Staat der Nederlanden. De Staat wordt aangeklaagd vanwege de privacyschending, die gepaard gaat met het toepassen van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Hiertoe mogen namelijk persoonlijke gegevens bij de Belastingdienst worden opgevraagd door de verhuurder. Of de rechter het daarmee eens is, wordt deze zomer duidelijk. Op 7 juli volgt de zitting, waarin de HA wordt bijgestaan door advocatenkantoor SOLV. Dat kan tot een schikking leiden maar het kan ook gebeuren dat er een voorlopig oordeel uitkomt. In dat geval is de rechtszaak niet in één zitting afgerond. De HA begon in oktober vorig jaar met de voorbereidingen voor de rechtszaak. Al gauw verzamelde de vereniging de steun van huurdersorganisaties verspreid door Amsterdam, en later door het hele land. Dankzij de financiële steun van 39 organisaties vanuit het hele land kan de HA de rechtszaak nu voortzetten. TijDElijke huurcontracten Er wordt al flink geëxperimenteerd met tijdelijke huurcontracten. Tijdelijke verhuur is er al voor jongeren, starters en grote gezinnen. Minister Blok (VVD) wil dit nog verder uitbreiden. De woonminister wil mogelijk maken dat woningen die te koop staan tot maximaal zeven jaar in de tijdelijke verhuur komen te staan. Voor sommige huurders kan een flexibel huurcontract gunstig zijn, maar voor veel andere huurders is zo n contract juist heel ongunstig. Na zeven jaar komt de woning weer vrij en staat de huurder op straat, zonder de zekerheid van vervangende woonruimte. De doorstroming wordt er niet mee op gang geholpen en het wordt ook niet makkelijker om een woning op de normale manier te huren. Daarnaast is het maar de vraag of het gezelliger wordt in de buurt. Want waarom zou je investeren in een vriendschap met de buurman, als je zeker weet dat je toch niet lang in de straat blijft wonen? Om diezelfde reden bestaat er kans dat woningen niet meer worden onderhouden. En dan is er nog een principieel bezwaar: de regels rondom huurbescherming worden hiermee ook verder opgerekt. Ooit is besloten dat het hebben van een dak boven je hoofd een grondrecht is. Daarom is huurbescherming bedacht. Die biedt mensen de kans om een leven op te bouwen met de wetenschap dat zij op dezelfde plek kunnen blijven wonen. Om die reden blijft de HA deze bezwaren noemen, want het ziet er naar uit dat Blok zijn plan doorzet. De HA wil dat de helft van alle vrijkomende woningen een huur houdt van maximaal 596,75 euro per maand De manier waarop de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt toegepast is volgens de HA schending van privacy

6 6 Woonmagazine De mening van... Erik Flentge (SP) Houd huren betaalbaar VVD-minister Stef Blok pint 1,7 miljard belastinggeld bij de huurders. Hij haalt dat niet direct van uw rekening af maar indirect via de verhuurder. Dankzij de Blokbelasting krijgt u een forse huurverhoging te slikken. Zo betaalt ú de crisis die u niet heeft veroorzaakt. De gevolgen van de huurverhoging zijn dramatisch. Veel Amsterdammers kunnen de huur niet of nauwelijks opbrengen. Zij komen dagelijks tekort. Zo schreef een huurder dat zij straks meer dan 700 betaalt voor een sociale huurwoning. Dat is over de grens voor beschermde huur en dus verre van sociaal. Deze mevrouw houdt 40 per week over om boodschappen te doen voor haar gezin met twee thuiswonende kinderen. Haar zoon heeft het voetballen op moeten zeggen, zijn lust en zijn leven. Er is simpelweg niet genoeg geld voor. Haar verhaal staat niet op zichzelf. Niet alleen lage inkomens komen in de knel. Ook steeds meer middeninkomens krijgen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Door de Blok-belasting zien corporaties zich gedwongen sociale woningen te verkopen. Dat proces gaat snel. Ondertussen worden de rechten van de huurders verder verkwanseld door plannen voor tijdelijke huurcontracten. Veel politici en beleidsmakers kijken weg bij de dramatische gevolgen voor de huurders. In onze stad kon iedereen betaalbaar wonen, op de mooiste plekken in de stad en ongeacht de dikte van je portemonnee. Dat is iets om te koesteren. Dat zorgt voor sociale samenhang. Als het aan Blok ligt, verdwijnt dat. Gelukkig kijkt een groep strijdbare huurders niet weg. In Amsterdam hebben zij zich verenigd onder de naam Huurdersopstand en zijn in verzet gekomen, los van de politieke partijen. Meer dan 30 bewonerscommissies en huurorganisaties organiseerden eerder dit jaar een protestmars door de stad. En een bewonersgroep in Noord begon een petitie tegen de huurverhoging. Ook de SP blijft strijden voor voldoende betaalbare woningen. Op straat, in de gemeenteraad en in het stadsbestuur. En u: laat u ook van zich horen? Sluit u zich aan en ondersteunt u de huurders? Volg amsterdam.sp.nl of bezoek de Facebook-pagina van de Huurdersopstand om te horen wanneer er vervolgacties zijn. Alleen gezamenlijk maken we een vuist tegen het onredelijke beleid van Blok en zijn Haagse vrienden. Doe mee voor een sociaal Amsterdam! Naschrift redactie: De SP vormt met VVD en D66 het nieuwe College. De partijen zijn overeengekomen dat er jaarlijks zo n 500 sociale huurwoningen bij komen en dat het totale aantal nooit minder dan woningen wordt. De Praktijk Frans Panholzer is advocaat in huurrecht en vertelt over zaken die in zijn kantoor voorbijkomen. Deze keer gaat het over tuinonderhoud. Heel wat mensen willen een huis met een tuintje, maar wat mensen dan niet beseffen is dat zij ook de bomen in de tuin moeten onderhouden. En dat kan behoorlijk wat kosten. Voor de stokoude mevrouw De Boer gold dat zeker. De boom uit haar tuin in de Rivierenbuurt moest weg en dat ging niet gemakkelijk. Gelukkig schoot de verhuurder te hulp. Er was zelfs een hijskraan nodig om de stam van de boom over de huizen heen te tillen. Mevrouw De Boer kreeg vervolgens een rekening van door de brievenbus, maar daar was zij het niet mee eens. Want toen zij het huis zestig jaar geleden betrok, stond de boom er al lang. De boom was al met de bouw van het huis geplant. Volgens mevrouw de Boer waren de kosten voor het weghalen dan ook niet voor haar maar voor de verhuurder bestemd. Daarom spande ze een rechtszaak aan. Rechters hebben een zwak voor bejaarde weduwen. En of het nu door de ouderdom kwam of doordat ze gewoon gelijk had, mevrouw De Boer won het proces. De uitspraak van de rechter was dat de verhuurder verantwoordelijk was voor de boom omdat deze al ver voor haar komst was geplant. Het geld kwam terug, maar lang kon mevrouw de Boer er niet van genieten. Een paar maanden later werd ik gebeld door haar dochter. Mevrouw de Boer was kort na de uitspraak overleden en het geld was net voldoende geweest om de begrafenis te kunnen betalen. Een treurig verhaal, maar het maakt wel duidelijk dat een tuin bij het huis niet per se een aanwinst is.

7 zomer 2014 Woonmagazine 7 Je huurwoning op Airbnb? Begin er maar niet aan De rijksoverheid en de gemeente doen niet moeilijk, lijkt het op het eerste gezicht. In principe mag je als huurder je woning tijdelijk onderverhuren. Ook mag je een kamer verhuren. Dit geldt zowel voor sociale huur als voor vrije sector (geliberaliseerde huur boven de 699). Maar wacht, er is nog één dingetje: je moet daarvoor wel schriftelijk toestemming hebben van je verhuurder. En die zegt op bijna alles nee. Machteld Bouman Het is even zoeken op Over alle varianten van onderhuur van incidentele verhuur tot bed & breakfast (b&b) en kamerverhuur heeft de gemeente talloze pagina s lukraak op internet staan, die soms met elkaar in tegenspraak lijken en waar vaak pas helemaal aan het eind de addertjes onder het gras te vinden zijn. Alleen als je heel goed leest, blijkt dat er heel veel juist niet mag. Ben je hoofdhuurder van een sociale huurwoning, dan mag je sowieso geen b&b beginnen, want dat is bedrijfsmatige, structurele verhuur en druist in tegen het idee van sociale huur. Ook als je de woning incidenteel voor een korte periode verhuurt, bijvoorbeeld aan toeristen via sites als Airbnb en Wimdu, riskeer je bij ontdekking hoge boetes en zelfs verlies van je woning. Gemeente en corporaties werken bij het opsporen van overtredingen nauw met elkaar samen en in hun controlewerk hebben ze soms zelfs meer bevoegdheden dan de politie. De verhuurder, corporatie of particulier, wil het meestal niet. Vaak staat dit met zoveel woorden in je huurcontract. En anders neemt de informatie op de sites van de corporaties wel alle hoop op een welkom voordeeltje in crisistijd weg. Alle hoop? Nee, er blijken toch een paar dingen echt wél te mogen. In sommige situaties mag je zelfs je hele woning aan iemand anders verhuren. Bijvoorbeeld als je ten minste drie Rolkoffer-toeristen aan je voordeur... een steeds vaker voorkomend fenomeen en een leuke bijverdienste. Maar niet zonder risico. Foto: Sandra Hoogeboom maanden weg wilt, naar het buitenland of als je op proef wilt gaan samenwonen. Dat heet huisbewaring. Dat mag in de regel wel, mits met toestemming van de verhuurder. De corporaties werken hier doorgaans aan mee. Zit je echt krap bij kas, of vind je dat gezellig, dan kun je je woning permanent gaan delen met twee of drie anderen. Eh wel eerst nog even toestemming krijgen van de verhuurder. En je kunt ook nog lekker ouderwets hospita worden. Dan verhuur je als hoofdbewoner een kamer van je woning, bijvoorbeeld aan een nette student. Van de gemeente mag het en zonder vergunning. Tot een bedrag van 4.748,- aan huurinkomsten betaal je geen belasting. Maar pas op: dit heet géén kamerverhuur. Van kamerverhuur is sprake als je zelf niet meer in de woning woont of alleen het kleinste kamertje voor jezelf houdt en de rest onderverhuurt. Dat mag absoluut niet. Volg je het nog? Overigens mag hospitaverhuur uitsluitend je raadt het al met toestemming van de verhuurder. Deze regels gelden voor woningen met een huurwaarde lager dan 699,48 per maand (1 januari 2014). Voor woningen in de vrije sector kunnen andere regels gelden; neem hiervoor contact op met de verhuurder. Ook eigenaren hebben zich overigens aan regels voor (toeristische) verhuur te houden. Tot slot, vanwege de ingewikkeldheid van de regels stelt de redactie nadrukkelijk dat aan de inhoud van bovenstaand artikel geen rechten kunnen worden ontleend. Links informatie/verhuren/particuliere mag-ik-mijn-woning-verhuren-als-ik-op-vakantie-ben

8 8 Woonmagazine Kent u de geschiedenis van uw eigen woning? En voor de vakantieperiode nog leuker: weet u in welke parken u precies mag barbecueën? De website maps.amsterdam.nl is een verzamelplaats van kaarten met veel nuttige informatie over Amsterdam. Ontdek Amsterdam vanuit uw stoel Archeologische vindplaatsen en historische kaarten Tessa van Vuuren Sinds kort is op maps.amsterdam.nl informatie te vinden over de historie van Amsterdamse panden. Hier ziet u bijvoorbeeld welke archeologische vondsten in uw huis zijn gedaan door de eeuwen heen. Onder het pand waar de Huurdersvereniging Amsterdam zit gevestigd, aan de Nieuwezijds Voorburgwal, is drie jaar geleden bijvoorbeeld een 16de- eeuws olijfoliekruikje gevonden. Wie daar meer over wil weten kan via de website het verslag opvragen waarin precies staat welke vondsten er tijdens deze opgraving werden gedaan. Door de vijf historische kaarten naast elkaar te zetten ziet u wat er tussen 16e en 20e eeuw zoal rondom uw woning heeft plaatsgevonden. Voor de Nieuwezijds Voorburgwal 32 wordt het niet veel spannender dan een 16e eeuws oliekruikje, maar wie weet wat er in uw tuin heeft gelegen? Maar ook voor een aantal praktische zaken kunt u hier terecht. Onder het kopje vrije tijd vindt u een overzicht van sportverenigingen, sportvoorzieningen en de beste zomerse plekken. Hier staan alle stadsparken vernoemd en daarbij de plekken waar in de zomer mag worden gebarbecued. En mocht u op zoek zijn naar een hardlooproute van 5 km in het Amsterdamse Bos, dan kunt u ook daarvoor op de website kijken. De kaartensite is ontwikkeld door de gemeente Amsterdam en is geschikt voor de computer en de smartphone. Hij wordt regelmatig ververst met nieuwe kaarten. Een van de nieuwste toevoegingen is Amsterdam onder vuur in WOII, waarop je precies kunt zien waar bommen, granaten en afweergeschut zijn terechtgekomen in de jaren 40. Waar vliegtuigonderdelen zijn neergestort en waar geschoten is. Inclusief oude foto s of een toevoeging uit het dagboek van Anne Frank. Sportvoorzieningen

9 zomer 2014 Woonmagazine 9 Amsterdamse Bos Barbecueën in parken en plantsoenen Vliegtuig(onderdeel) neergestort 27/04/43 Vliegtuig omlaag gestort uur: Brandend vliegtuig omlaag gestort in Reguliersdwarsstraat achter Carltonhotel. Hierdoor zijn een grote brand en 3 explosies ontstaan. Het vuur is begrensd geworden door Muntplein, Vijzelstraat, Heerengracht, Geelvincksteeg, Singel en Muntplein. Geheel uit gebrand: Singel In puin: Singel , , Gedeeltelijk verbrand: Vijzelstraat 43, 45, 47, 49 en 51 Gedeeltelijk verwoest: Regulierdwarsstraat 44, Geelvincksteeg 2, 4, 6, 8, 10, 11 en 13 Volkomen uitgebrand: Reguliersdwarsstraat 46 t/m ingang Carltonhotel. Gedeeltelijk uitgebrand: Reguliersdwarsstraat 44 Brandschade bovenverdieping: Vijzelstraat 22-24, Heerengracht 505 en 507. Amsterdam in de Tweede Wereldoorlog Uit Het Achterhuis, Anne Frank: Dinsdag 27 april Lieve Kitty, Het hele huis dendert van de ruzie. Moeder en ik, Van Daan en pappa, moeder en mevrouw, alles is kwaad op elkaar, leuke sfeer hè. Het gebruikelijke zondenregister van Anne kwam in z n hele omvang opnieuw op het tapijt. Verleden zaterdag kwamen de buitenlandse heren weer op bezoek. Ze zijn tot zes uur gebleven, we zaten allemaal boven en durfden ons niet te verroeren. Als er anders niemand in huis of in de buurt aan t werk is, hoort men in t privé-kantoor elke stap. Ik heb weer de zitkoorts, zo lang muisstil zitten valt heus niet mee. Mijnheer Voskuijl ligt al in het Binnengasthuis, mijnheer Kleiman is weer op kantoor, de maagbloeding was gauwer gestelpt dan anders. Hij heeft verteld dat de burgelijke stand nog eens extra toegetakeld is door de brandweer, die in plaats van het vuur te blussen, de hele boel onder water heeft gezet. Dat doet me plezier! Het Carlton is kapot, twee Engelse vliegers met een grote lading brandbommen aan boord zijn precies op het Offiziersheim gevallen. De hele hoek Vijzelstraat-Singel is afgebrand. De luchtaanvallen op de Duitse steden worden van dag tot dag sterker. We hebben geen nacht rust meer, ik heb zwarte kringen onder mijn ogen door tekort aan slaap.

10 10 Woonmagazine Huurrecht Veranderende HUURSEctor Het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag bestaat sinds In die dertien jaar hebben er ingrijpende veranderingen plaatsgevonden die tot op de dag van vandaag de huursector treffen. Tot 2007 kwamen er vooral meldingen binnen over problemen bij splitsen en het samenvoegen van woningen. In de jaren daarna kwamen veel vastgoedeigenaren in de problemen doordat de koopmarkt ook niet meer zo goed ging. Om nog wat geld binnen te halen werd er soms nog extra druk gezet op de zittende huurders. Omdat het verdienmodel langzaam veranderde, werd er gezocht naar nog meer manieren om een hoog rendement met sociale huurwoningen te krijgen. Rond deze tijd, in 2008, werden ook de Donnerpunten en het energielabel geïntroduceerd. Hierdoor kon een groot deel van de particuliere sociale huursector overgeheveld worden naar de vrije sector. De maandelijkse huur ging van 450 euro naar soms wel 1500 euro door de liberalisatie. Dit zorgde weer voor grote druk op de zittende huurders, die ervoor zorgden dat verhuurders veel geld misliepen. Vanwege de vastzittende huursector werd verwacht dat de druk op zittende huurders het laatste jaar afnam. Het tegendeel bleek. Er werd in 2013 vooral veel gevraagd over verkamering, woningdelen en illegale hotelverhuur. Maatregelen uit Den Haag zorgen ervoor dat het nog maar de vraag is of de woningmarkt in 2014 weer in beweging zal komen. Het Meldpunt is positief geëvalueerd en mag haar werk daarom blijven doen. Meld ongewenst verhuurgedrag Verhuurders die zich niet netjes gedragen, huurders onder druk zetten of de wetgeving proberen te ontduiken. Het komt helaas regelmatig voor en u kunt zich er behoorlijk machteloos door voelen. In de meeste gevallen kan een Wijksteunpunt Wonen bij u in de buurt helpen, maar in extreme situaties wordt het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag ingezet. Waar u de melding ook doet, uiteindelijk komt het bij het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag terecht. Daar wordt een overzicht bijgehouden en onderzocht wat per geval de mogelijkheden zijn tot verbetering. Het meldpunt spreekt verhuurders aan of coördineert acties als dat nodig is. Maar nooit zonder overleg van de huurder in kwestie. Meestal gaat het om de rechtspositie van huurders bij tijdelijke contracten, de aanpak van misstanden bij woningbemiddelingsbureaus, illegale hotels of onrechtmatige ontruimingen. BEDREIGINGEN en intimidatie VAN de verhuurder Een probleem dat veel voorkomt is intimidatie door de verhuurder, vaak bedoeld om de huurder het huis uit te krijgen of om een hogere huur binnen te halen. Dit laatste heeft vaak ook te maken met de Huurcommissie. Als u het vermoeden heeft dat uw huurprijs te hoog is, kan het nuttig zijn om de Huurcommissie in te schakelen. Daar is de verhuurder op zijn beurt niet blij mee, en dat zorgt er ook voor dat het aantal meldingen over intimiderende verhuurders toeneemt. Ander onderwerpen uit de top drie van meldingen zijn extreme huurverhogingen en de overtreding van regels. Vooral deze overtredingen nemen in de laatste jaren aanzienlijk Colofon De Huurderskrant is een uitgave van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA). De krant verschijnt 4 x per jaar en wordt gratis aangeboden. Contact: of Vormgeving, opmaak, technische eindredactie en distributie worden verzorgd door Stichting BBU/MUG Magazine. toe en dat heeft volgens Gert Jan Bakker van het Meldpunt vooral te maken de toegenomen shortstay (illegale hotels en vaak eveneens illegale woningverhuur aan toeristen) en woningdelen. Ook worden woningen steeds vaker aan meerdere mensen, veelal studenten, verhuurd. Dit levert namelijk meer geld op dan gewone verhuur. En dan zijn er nog de overtredingen die worden gemaakt als het gaat om tijdelijke verhuur, al dan niet aan toeristen. Op pagina 7 leest u meer over de soms nogal verwarrende regels rondom tijdelijke verhuur en vakantieverhuur. Wilt u ook een melding doen van een probleem met de huurbaas? Het meldpunt is bereikbaar via Aan dit nummer werkten mee: Machteld Bouman, Erik Flentge, Sandra Hoogeboom (fotografie), Frans Panholzer, Tessa van Vuuren. Vormgeving: Rob van der Doe, Jantine Jimmink Druk: Senefelder Misset - Doetinchem Oplage:

11 zomer 2014 Woonmagazine 11 Het leukste plekje van Amsterdam Genoeg te doen in onze hoofdstad maar waar brengen we het liefst onze tijd door? In het vernieuwde Woonmagazine verklappen huurders de bekende en minder bekende fijne plekjes van Amsterdam. Jurrien Verhagen brengt dag en nacht in het Westerpark door, om er te sporten, feesten, uit te rusten en ook te werken, in een van de restaurants. Het Westerpark is het leukste park van Amsterdam, want het heeft alles wat je nodig hebt. Je kunt er naar de film, uit eten in hippe restaurants en s nachts op stap. Omdat ik om de hoek woon, is het ook een handige plek om af te spreken met vrienden. In de zomer zitten we zo de hele dag in de zon met een bbq erbij. Vooral in de zomer is er veel te doen. Het grasveld wordt dan gebruikt voor allerlei evenementen. Dan kun je de hele dag lekker eten bij De Rollende Keukens of dansen op festivals als Pitch, Milkshake en Buiten Westen. Er is voor iedereen wel iets te doen is, ongeacht hoe oud je bent. Ik zie hier ook veel leeftijdsgenoten, en dat in combinatie met de gevarieerdheid aan dingen die je kunt doen maakt het voor mij zo leuk. Toen ik hier laatst was met een vriendin die uit een andere stad komt, keek ze haar ogen uit. Hier zijn tentjes die je echt niet in andere plekken van de stad, of buiten de stad ziet. In de Pacific kun je terecht voor ouderwetse Rock n Roll-muziek, en iets verderop kun je naar technofeesten in de Westerunie. Ik ben net afgestudeerd en werk op dit moment bij Mossel en Gin, een nieuw seafood restaurant, dat er net is gevestigd met een heel tof concept. Ik wist niet dat er zoveel verschillende manieren waren waarop je mosselen kunt bereiden. Dit soort plekjes maakt het Westerpark zo bijzonder. Foto: Sandra Hoogeboom Poll Vorige keer De HA vindt de gluurverhoging een schending van de privacy en start daarom een rechtszaak tegen de Staat. Een goed idee? Uit onze laatste poll blijkt dat huurders bijna unaniem (94%) achter de rechtszaak staan. En dat is goed nieuws, want met de steun van 39 huurdersorganisaties door het hele land is de HA deze rechtszaak ingegaan. Volgens de vereniging is de manier waarop de gluurverhoging wordt toegepast een schending van de privacy van huurders. 7 juli volgt de zitting. NIEUWE LEZERSVRAAG In de Tweede Kamer wordt nu gesproken over het 5-jaarscontract voor starters. Dit tijdelijke contract moet nieuwe woningzoekenden meer kansen bieden op de woningmarkt. Je kunt je echter ook afvragen of dit soort flexibele contracten de huurbescherming niet aantast en ten koste gaat van de kansen voor andere woningzoekenden. Daarom vragen wij u: Wat vindt u van de 5-jaarcontracten voor starters? Geef uw mening via:

huurderskrant met maximaal 25 punten te laten stijgen. Dat komt neer op een huurstijging tot 123 euro per maand. Paping:,,Dit maakt huurwoningen

huurderskrant met maximaal 25 punten te laten stijgen. Dat komt neer op een huurstijging tot 123 euro per maand. Paping:,,Dit maakt huurwoningen huurderskrant Nieuwskrant van de Huurdersvereniging Amsterdam zomer 2011 verschijnt 4 x per jaar Inhoud P2 Hoofdredactioneel commentaar en kort nieuws over huren. Voor het eerst in deze krant: 'Huisjesmelker

Nadere informatie

Red uw woonduur, schrijf nu in Kosten energie kunnen omlaag Huurverhoging niet altijd nodig Check uw woonlasten Korting bij slecht onderhoud

Red uw woonduur, schrijf nu in Kosten energie kunnen omlaag Huurverhoging niet altijd nodig Check uw woonlasten Korting bij slecht onderhoud Red uw woonduur, schrijf nu in Kosten energie kunnen omlaag Huurverhoging niet altijd nodig Check uw woonlasten Korting bij slecht onderhoud BEWAARNUMMER 2015-2016 2 Haring in plaats van hagelslag Het

Nadere informatie

Energielabel onderdeel van woningwaardering

Energielabel onderdeel van woningwaardering Energielabel onderdeel van woningwaardering Eind april ontvangen alle huurders een voorstel tot huurverhoging. De maximale verhoging is 1,3 procent. Wel is er dit jaar het nodige veranderd in de regels.

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

De crisis in een nieuw jasje

De crisis in een nieuw jasje Huurdersmagazine Zesde jaargang maart 2013 nummer 1 Jij een broek, ik een trui In de ruilwinkel is alles voor nop over de kabinetsplannen Ik ben er behoorlijk pissig over Wonen voor 800 in het centrum

Nadere informatie

Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam

Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam COLOFON Uitgave Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam Deze gids is totstandgekomen mede dankzij bijdragen van: Shirley van

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

10 jaar. wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is

10 jaar. wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is Juni 2012 Vijfde jaargang Huurdersmagazine 10 jaar wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is Ontmoeten, eten en werken op één plek Korting bij de Krugerkamer in Oost

Nadere informatie

vijftien grieven werden afgewezen door de Hoge Raad. Alleen de grief dat de hoogte van de schade niet zorgvuldig was vastgesteld

vijftien grieven werden afgewezen door de Hoge Raad. Alleen de grief dat de hoogte van de schade niet zorgvuldig was vastgesteld Uitgave van het Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen. Verschijnt vier maal per jaar. Reacties, inzendingen en aan/afmeldingen voor ontvangst graag naar post@wswonen.nl Nieuwsbrief Bemiddelaar vergoedt

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

Heitje voor een karweitje

Heitje voor een karweitje Huurdersmagazine Stadgenoot Zesde jaargang juni 2013 nummer 2 Van krantenredactie tot nachtclub Nieuw leven voor historische panden Guerilla-schommels in Amsterdam Aaf Brandt Corstius heeft ze ontdekt

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Van Casa Rosso naar Oklahoma. De gouden tijden van Joop Snor. Fietsen langs kunst. In de Ban van De Banne Leuke initiatieven in een buitenwijk

Van Casa Rosso naar Oklahoma. De gouden tijden van Joop Snor. Fietsen langs kunst. In de Ban van De Banne Leuke initiatieven in een buitenwijk Huurdersmagazine Zevende jaargang maart 2014 nummer 1 In de Ban van De Banne Leuke initiatieven in een buitenwijk Louise Wenthuis Gebouw voor alleenstaanden Huurder en huisbaas in debat Over wonen in Amsterdam

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

Huren in Amsterdam: alleen voor de rijken? Adri Duivesteijns woonvisie Kandidatenmarkt zet jongeren weer op de rails Kesbeke maakt tafelzuur.

Huren in Amsterdam: alleen voor de rijken? Adri Duivesteijns woonvisie Kandidatenmarkt zet jongeren weer op de rails Kesbeke maakt tafelzuur. Gratis Rechtshulp voor minima Bij problemen met alle uitkeringen Willering Advocaten 020-627 37 95 zie advertentie op de achterpagina altijd gratis mei 2014 www.mugweb.nl Huren in Amsterdam: alleen voor

Nadere informatie

Duwoners jaarverslag 2012

Duwoners jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Duwoners jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Geschiedenis Duwoners 1.1 Oprichting 1.2 Doelstelling 1.3 Aantal leden 1.4 Complexen 1.5 Jubileum Duwoners 4 4 4 4 4 4 2. Bestuur van de vereniging

Nadere informatie

Woonfonds KOM BINNEN GRATIS EN VERGAAP JE AAN DIT PRACHTIGE RIJKSMONUMENT WOONBEURS KAARTEN

Woonfonds KOM BINNEN GRATIS EN VERGAAP JE AAN DIT PRACHTIGE RIJKSMONUMENT WOONBEURS KAARTEN ZO WOONT U IN 2035: 5 TRENDS 13 TIPS VOOR EEN DUURZAAM LEVEN DE 7 BELANGRIJKSTE ANTWOORDEN OP RENTEVRAGEN NAJAAR 2014 Woonfonds Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken ONDERDEEL VAN ACHMEA GRATIS KAARTEN

Nadere informatie

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt nr. 1 Mei 2012 Magazine voor klanten en relaties van de Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Bewoners in Orden denken mee Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt Magazine voor klanten

Nadere informatie

Binnen! Het magazine van Stek over wonen en meer. Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode. Na 57 jaar weer terug in Hillegom

Binnen! Het magazine van Stek over wonen en meer. Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode. Na 57 jaar weer terug in Hillegom Het magazine van Stek over wonen en meer Binnen! nr. 6 I 2010 Edwin van der Sar opent opgeknapt speelveld Beukenrode Na 57 jaar weer terug in Hillegom Familie De Graaff geniet van nieuwe Miva woning 4

Nadere informatie

aan Huis No. 1 KWH geeft Acantus een 7,7! In dit nummer o.a. : Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen in Ter Apel Hennep: grote gevolgen

aan Huis No. 1 KWH geeft Acantus een 7,7! In dit nummer o.a. : Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen in Ter Apel Hennep: grote gevolgen Thuis aan Huis Thuis aan Huis is het magazine voor alle huurders van Acantus Groep No. 1 Jaargang 8 juli 2013 In dit nummer o.a. : KWH geeft Acantus een 7,7! Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

schoon. Ze hopen dat meer bewoners willen meedoen. Pagina 6. Woongebouw Tellepark feestelijk geopend

schoon. Ze hopen dat meer bewoners willen meedoen. Pagina 6. Woongebouw Tellepark feestelijk geopend infokrant van WoonFriesland voor en door bewoners 2014 nummer 2 In dit nummer: Voorwoord Pagina 2 Veelgestelde vragen Pagina 3 Huurdersaanbieding Pagina 3 Buurtinitiatief Pagina 4 Eigen geiser of kachel?

Nadere informatie

Gratis Rechtshulp voor minima 020-627 37 95 Uitkeringen, Arbeidsrecht en Strafrecht Willering Advocaten

Gratis Rechtshulp voor minima 020-627 37 95 Uitkeringen, Arbeidsrecht en Strafrecht Willering Advocaten Intreeweek loodst student de stad in p. 8, 17, 23 Privé-detective pakt geen bijstandsfraude aan Wijkaanpak: stille armoe in Zandvoort Ronald Plasterk leegt zijn zakken Erfenis in bijstand meestal niet

Nadere informatie