Huurders vereniging Woonmagazine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huurders vereniging Woonmagazine"

Transcriptie

1 Huurders vereniging Woonmagazine A m s t e r d a m Kwartaalblad van Huurdersvereniging Amsterdam Zomer Gratis Verdienen aan je woning via Airbnb? Het mag vaak niet Vergelijkingssite voor huurwoningen sterkt huurders Samenwonen met vrienden: goedkoop en gezellig

2 2 Woonmagazine KORT HUURDERSVERENIGING AMSTERDAM viert feest Deze zomer bestaat de HA vijftien jaar en dat is op 26 juni groots gevierd. Leden en samenwerkingspartners waren aanwezig om op de toekomst te proosten. Er werd afscheid genomen van bestuursleden, die zich jarenlang voor de Amsterdamse huurders hebben ingezet, en kennisgemaakt met een nieuw bestuur. In die vijftien jaar is er veel bereikt maar er is ook nog steeds veel te winnen. Het behartigen van de belangen van huurders in Amsterdam is urgenter dan ooit, gezien het huidige volksvestingsbeleid. De jarige HA zal zich dus ook de komende jaren volop voor huurders blijven inzetten. Meer rechten voor woningdelers Goed nieuws voor studenten die naar Amsterdam verhuizen. Begin dit jaar zijn de regels rondom woningdelen veranderd. Sinds juni is het toegestaan om een woning met anderen te delen. Hoewel veel studenten dat al deden, was dat al die tijd eigenlijk illegaal. Bij problemen met de huurbaas hadden zij geen poot om op te staan. Met het nieuwe beleid hebben woningdelers meer rechten gekregen en staan zij sterker tegenover hun huisbaas. Zij kunnen niet zo makkelijk worden uitgezet en kunnen bij de huurcommissie aankloppen als de huur te hoog lijkt. Van plan om met een paar vrienden te gaan samenwonen in Amsterdam? Dat moet dan wel bij de gemeente worden gemeld. Dat kan heel makkelijk via de website BijNA 30 procent van de huurders krijgt extra huurverhoging Veel huurders van een sociale huurwoning krijgen dit jaar een stevige huurverhoging. Een kwart tot wel 30% van de huurders wacht een verhoging van 4,5% tot wel 6,5%. Sinds vorig jaar mogen corporaties de huur afhankelijk van het inkomen verhogen. Huurders met een jaarinkomen tot de mogen een verhoging tot 4% krijgen. Deze verhoging kan oplopen tot 6,5% voor huurders die meer verdienen dan De HA is het niet eens met de manier waarop de verhoging wordt berekend en spant daarom een rechtszaak aan tegen de Staat. Volgens de vereniging gaat de inkomensafhankelijke huurverhoging gepaard met privacyschending omdat inkomensgegevens van huurders worden opgevraagd bij de Belastingdienst. van de redactie Tijden veranderen en daarom de Huurderskrant ook. U had hem misschien niet zo gauw herkend, maar voor u ligt het verenigingsblad van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA). De Huurderskrant heet vanaf nu het Woonmagazine en hoewel het blad een andere insteek heeft gekregen, kunt u in essentie hetzelfde verwachten. De HA blijft u op de hoogte houden van de veranderende huursector, maar steekt dit nieuws in een nieuw jasje. Hierbij is er meer ruimte voor verdieping en achtergronden. Want de wetgeving is er in de loop van de jaren niet simpeler op geworden. De HA vindt de aanvullende afspraken met de gemeente en corporaties een mooie eerste stap. Er is een betaalbaarheidsafspraak gemaakt voor gezinnen met een langjarig minimuminkomen en huur, en de regelingen van Hoog naar Laag en van Groot naar Beter zijn geïntroduceerd. Dit zijn regels waar veel huurders baat bij hebben, maar het is niet vreemd als u geen idee heeft wat deze beleidstaal inhoudt. Daar zal het Woonmagazine zich daarom verder in verdiepen. Op dit moment is ook de nieuwe coalitie een belangrijk thema. In ieder geval 47,9% van de sociale woningbouw is als ondergrens opgenomen in het nieuwe collegeakkoord. Wat de HA betreft onvoldoende, dus zet de HA aankomende tijd sterk in op het behoud. De nieuwe Wethouder Wonen Laurens Ivens is afkomstig van de SP en dat geeft de vereniging vertrouwen in de toekomst. Maar het blad besteedt niet alleen aandacht aan de politiek, want huren in Amsterdam behelst meer dan dat. De trouwe lezer kan rekenen op een aantal oude, vaste rubrieken, maar zal daarom ook nieuwe ontdekken. In samenwerking met het Wijksteunpunt Wonen behandelen we alledaagse problemen waar huurders mee te maken krijgen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een lastige verhuurder? Maar natuurlijk leest u in het Woonmagazine ook over vrolijkere onderwerpen. Want er is buiten alle beslissingen in de politiek nog een belangrijke reden dat er zo weinig beschikbare huurwoningen zijn. Amsterdam is nog altijd een heerlijke stad om in te wonen.

3 zomer 2014 Woonmagazine 3 INHOUD De HA in actie: onderhandelen voor BadS-III, rechtzaak tegen gluurhuur en scherp op tijdelijke huurcontracten 4 De mening van SP-raadslid Erik Flentge De rechtspraktijk van Frans Panholzer 6 Verdienen aan een huurwoning doorverhuur aan toeristen? Het mag vaker niet dan wel. Alle regels op een rij. 7 Ontdek Amsterdam vanuit uw stoel met maps.amsterdam.nl 8 13 Dankzij vergelijkingssite voor huurwoningen staan huurders sterker bij onderhoudseisen Huurrecht: Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag Huurder Suzanne van der Eerden deelt een woning: goedkoop én gezellig Westerpark: misschien wel het mooiste plekje van Amsterdam Lezersvraag: wat vindt u van tijdelijke huurcontracten voor starters? Huurspreekuren Ledenlijst Actief: Marga van der Erve maakt zich sterk voor duurzame energie, ook in huurwoningen 12

4 4 Woonmagazine De zomer van de HA HA maakt nieuwe afspraken met wooncorporaties De vakantie is aangebroken maar niet voor de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) en haar overlegpartners. Er gaan spannende dingen gebeuren, zoals een rechtszaak tegen de Staat en besprekingen voor Bouwen aan de Stad III. Spannend, want de afspraken met corporaties gaan veel Amsterdammers aan. Tessa van Vuuren BouwEN aan de stad III Deze zomer starten de gesprekken voor Bouwen aan de Stad III. Het gaat om de derde, herziene versie van de afspraken tussen gemeente, stadsdelen, woningcorporaties en de HA, zoals die al enige jaren worden vastgelegd. Om de paar jaar worden die afspraken bijgesteld, afhankelijk van de situatie op de woningmarkt en wijzigingen in het Haagse woonbeleid. De laatst toevoegingen waren van groot naar beter en van hoog naar laag, bedoeld om de doorstroming op de woningmarkt op gang te helpen. Ouderen met gezondheidsproblemen werden eerder ontmoedigd om hun bovenwoning te verruilen voor een benedenwoning. Dat betekende namelijk meestal ook een fors hogere nieuwe huur, waardoor veel ouderen van verhuizen afzagen. Dankzij van hoog naar laag blijft de oude huur bewaard. Het gaat dan wel om woningen van dezelfde corporatie. Het probleem van een hogere huur na verhuizing speelde ook bij mensen met een groot appartement die liever wat kleiner zouden willen wonen. Voor hen is de regel van groot naar beter in het leven geroepen. Ook hier geldt dat het om woningen van dezelfde corporatie moet gaan. Voor Bouwen aan de Stad III wenst de HA scherpere afspraken over het nakomen van van groot naar beter en van hoog naar laag. Er zijn ook al maatregelen genomen om de allerarmsten te helpen. Eén en twee oudergezinnen met minderjarige kinderen die langdurig op bijstandsniveau zitten, houden het minste geld over van alle huurders met een laag inkomen. De gemeente biedt hen onder meer financiële ondersteuning Foto s: Sandra Hoogeboom via de woonkostenbijdrage. Met Bouwen aan de Stad II is al het een en ander bereikt om mensen te helpen die dat het hardst nodig hebben, maar de HA vindt dat er moet meer gebeuren. Een werkgroep van de HA bespreekt wat de precieze inzet zal worden voor Bouwen aan de Stad III. Vermoedelijk zijn de hoofdpunten: betaalbaarheid en de naleving van de aanbiedingsafspraken. Bij betaalbaarheid gaat het om lagere huurverhoging voor de laagste inkomens met een hoge huur en uitbreiding van het Woonlastenfonds. De aanbiedingsafspraken richten zich op alle vrijkomende woningen. De Tegen gluurverhoging en uitbreiding van flexibele huurcontracten HA wil dat tenminste de helft daarvan een huur houdt tot maximaal 596,75 per maand, en nog een kwart een huur tot 699. Het resterende kwart mag voor meer dan 699 worden verhuurd (geliberaliseerd) of worden verkocht. Er zal dus volop moeten worden onderhandeld met de corporaties. Door de ogen van de ander Dat onderhandelen niet gemakkelijk is, herkennen veel mensen die actief zijn in een huurdersorganisatie. Het gevoel van onbegrip en machtsongelijkheid tijdens gesprekken met corporaties overvalt menigeen. Dat is voor beide partijen ongemakkelijk want zij hebben elkaar nodig om tot afspra-

5 zomer 2014 Woonmagazine 5 ken te komen. Daarom start de HA dit jaar de training Door de ogen van de ander. Doel is om obstakels weg te nemen en over en weer kennis te delen, om zo door de ogen van de ander te leren kijken. De tweedaagse training is bedoeld voor bewonerscommissies, huurdersorganisaties en corporatiemedewerkers. Tijdens het eerste onderdeel spreken huurders en corporatiemedewerkers o.a. hun voor- en oordelen over elkaar uit en in het tweede deel bedenken zij samen oplossingen. Nieuwsgierig? Hou onze website dan goed in de gaten: RecHTSzAAk tegen de STAAT De rechtszaak tegen de gluurverhoging gaat nu echt van start. Met de steun van huurdersorganisaties door het hele land gaat de Huurdersvereniging Amsterdam deze zomer de strijd aan tegen de Staat der Nederlanden. De Staat wordt aangeklaagd vanwege de privacyschending, die gepaard gaat met het toepassen van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Hiertoe mogen namelijk persoonlijke gegevens bij de Belastingdienst worden opgevraagd door de verhuurder. Of de rechter het daarmee eens is, wordt deze zomer duidelijk. Op 7 juli volgt de zitting, waarin de HA wordt bijgestaan door advocatenkantoor SOLV. Dat kan tot een schikking leiden maar het kan ook gebeuren dat er een voorlopig oordeel uitkomt. In dat geval is de rechtszaak niet in één zitting afgerond. De HA begon in oktober vorig jaar met de voorbereidingen voor de rechtszaak. Al gauw verzamelde de vereniging de steun van huurdersorganisaties verspreid door Amsterdam, en later door het hele land. Dankzij de financiële steun van 39 organisaties vanuit het hele land kan de HA de rechtszaak nu voortzetten. TijDElijke huurcontracten Er wordt al flink geëxperimenteerd met tijdelijke huurcontracten. Tijdelijke verhuur is er al voor jongeren, starters en grote gezinnen. Minister Blok (VVD) wil dit nog verder uitbreiden. De woonminister wil mogelijk maken dat woningen die te koop staan tot maximaal zeven jaar in de tijdelijke verhuur komen te staan. Voor sommige huurders kan een flexibel huurcontract gunstig zijn, maar voor veel andere huurders is zo n contract juist heel ongunstig. Na zeven jaar komt de woning weer vrij en staat de huurder op straat, zonder de zekerheid van vervangende woonruimte. De doorstroming wordt er niet mee op gang geholpen en het wordt ook niet makkelijker om een woning op de normale manier te huren. Daarnaast is het maar de vraag of het gezelliger wordt in de buurt. Want waarom zou je investeren in een vriendschap met de buurman, als je zeker weet dat je toch niet lang in de straat blijft wonen? Om diezelfde reden bestaat er kans dat woningen niet meer worden onderhouden. En dan is er nog een principieel bezwaar: de regels rondom huurbescherming worden hiermee ook verder opgerekt. Ooit is besloten dat het hebben van een dak boven je hoofd een grondrecht is. Daarom is huurbescherming bedacht. Die biedt mensen de kans om een leven op te bouwen met de wetenschap dat zij op dezelfde plek kunnen blijven wonen. Om die reden blijft de HA deze bezwaren noemen, want het ziet er naar uit dat Blok zijn plan doorzet. De HA wil dat de helft van alle vrijkomende woningen een huur houdt van maximaal 596,75 euro per maand De manier waarop de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt toegepast is volgens de HA schending van privacy

6 6 Woonmagazine De mening van... Erik Flentge (SP) Houd huren betaalbaar VVD-minister Stef Blok pint 1,7 miljard belastinggeld bij de huurders. Hij haalt dat niet direct van uw rekening af maar indirect via de verhuurder. Dankzij de Blokbelasting krijgt u een forse huurverhoging te slikken. Zo betaalt ú de crisis die u niet heeft veroorzaakt. De gevolgen van de huurverhoging zijn dramatisch. Veel Amsterdammers kunnen de huur niet of nauwelijks opbrengen. Zij komen dagelijks tekort. Zo schreef een huurder dat zij straks meer dan 700 betaalt voor een sociale huurwoning. Dat is over de grens voor beschermde huur en dus verre van sociaal. Deze mevrouw houdt 40 per week over om boodschappen te doen voor haar gezin met twee thuiswonende kinderen. Haar zoon heeft het voetballen op moeten zeggen, zijn lust en zijn leven. Er is simpelweg niet genoeg geld voor. Haar verhaal staat niet op zichzelf. Niet alleen lage inkomens komen in de knel. Ook steeds meer middeninkomens krijgen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Door de Blok-belasting zien corporaties zich gedwongen sociale woningen te verkopen. Dat proces gaat snel. Ondertussen worden de rechten van de huurders verder verkwanseld door plannen voor tijdelijke huurcontracten. Veel politici en beleidsmakers kijken weg bij de dramatische gevolgen voor de huurders. In onze stad kon iedereen betaalbaar wonen, op de mooiste plekken in de stad en ongeacht de dikte van je portemonnee. Dat is iets om te koesteren. Dat zorgt voor sociale samenhang. Als het aan Blok ligt, verdwijnt dat. Gelukkig kijkt een groep strijdbare huurders niet weg. In Amsterdam hebben zij zich verenigd onder de naam Huurdersopstand en zijn in verzet gekomen, los van de politieke partijen. Meer dan 30 bewonerscommissies en huurorganisaties organiseerden eerder dit jaar een protestmars door de stad. En een bewonersgroep in Noord begon een petitie tegen de huurverhoging. Ook de SP blijft strijden voor voldoende betaalbare woningen. Op straat, in de gemeenteraad en in het stadsbestuur. En u: laat u ook van zich horen? Sluit u zich aan en ondersteunt u de huurders? Volg amsterdam.sp.nl of bezoek de Facebook-pagina van de Huurdersopstand om te horen wanneer er vervolgacties zijn. Alleen gezamenlijk maken we een vuist tegen het onredelijke beleid van Blok en zijn Haagse vrienden. Doe mee voor een sociaal Amsterdam! Naschrift redactie: De SP vormt met VVD en D66 het nieuwe College. De partijen zijn overeengekomen dat er jaarlijks zo n 500 sociale huurwoningen bij komen en dat het totale aantal nooit minder dan woningen wordt. De Praktijk Frans Panholzer is advocaat in huurrecht en vertelt over zaken die in zijn kantoor voorbijkomen. Deze keer gaat het over tuinonderhoud. Heel wat mensen willen een huis met een tuintje, maar wat mensen dan niet beseffen is dat zij ook de bomen in de tuin moeten onderhouden. En dat kan behoorlijk wat kosten. Voor de stokoude mevrouw De Boer gold dat zeker. De boom uit haar tuin in de Rivierenbuurt moest weg en dat ging niet gemakkelijk. Gelukkig schoot de verhuurder te hulp. Er was zelfs een hijskraan nodig om de stam van de boom over de huizen heen te tillen. Mevrouw De Boer kreeg vervolgens een rekening van door de brievenbus, maar daar was zij het niet mee eens. Want toen zij het huis zestig jaar geleden betrok, stond de boom er al lang. De boom was al met de bouw van het huis geplant. Volgens mevrouw de Boer waren de kosten voor het weghalen dan ook niet voor haar maar voor de verhuurder bestemd. Daarom spande ze een rechtszaak aan. Rechters hebben een zwak voor bejaarde weduwen. En of het nu door de ouderdom kwam of doordat ze gewoon gelijk had, mevrouw De Boer won het proces. De uitspraak van de rechter was dat de verhuurder verantwoordelijk was voor de boom omdat deze al ver voor haar komst was geplant. Het geld kwam terug, maar lang kon mevrouw de Boer er niet van genieten. Een paar maanden later werd ik gebeld door haar dochter. Mevrouw de Boer was kort na de uitspraak overleden en het geld was net voldoende geweest om de begrafenis te kunnen betalen. Een treurig verhaal, maar het maakt wel duidelijk dat een tuin bij het huis niet per se een aanwinst is.

7 zomer 2014 Woonmagazine 7 Je huurwoning op Airbnb? Begin er maar niet aan De rijksoverheid en de gemeente doen niet moeilijk, lijkt het op het eerste gezicht. In principe mag je als huurder je woning tijdelijk onderverhuren. Ook mag je een kamer verhuren. Dit geldt zowel voor sociale huur als voor vrije sector (geliberaliseerde huur boven de 699). Maar wacht, er is nog één dingetje: je moet daarvoor wel schriftelijk toestemming hebben van je verhuurder. En die zegt op bijna alles nee. Machteld Bouman Het is even zoeken op Over alle varianten van onderhuur van incidentele verhuur tot bed & breakfast (b&b) en kamerverhuur heeft de gemeente talloze pagina s lukraak op internet staan, die soms met elkaar in tegenspraak lijken en waar vaak pas helemaal aan het eind de addertjes onder het gras te vinden zijn. Alleen als je heel goed leest, blijkt dat er heel veel juist niet mag. Ben je hoofdhuurder van een sociale huurwoning, dan mag je sowieso geen b&b beginnen, want dat is bedrijfsmatige, structurele verhuur en druist in tegen het idee van sociale huur. Ook als je de woning incidenteel voor een korte periode verhuurt, bijvoorbeeld aan toeristen via sites als Airbnb en Wimdu, riskeer je bij ontdekking hoge boetes en zelfs verlies van je woning. Gemeente en corporaties werken bij het opsporen van overtredingen nauw met elkaar samen en in hun controlewerk hebben ze soms zelfs meer bevoegdheden dan de politie. De verhuurder, corporatie of particulier, wil het meestal niet. Vaak staat dit met zoveel woorden in je huurcontract. En anders neemt de informatie op de sites van de corporaties wel alle hoop op een welkom voordeeltje in crisistijd weg. Alle hoop? Nee, er blijken toch een paar dingen echt wél te mogen. In sommige situaties mag je zelfs je hele woning aan iemand anders verhuren. Bijvoorbeeld als je ten minste drie Rolkoffer-toeristen aan je voordeur... een steeds vaker voorkomend fenomeen en een leuke bijverdienste. Maar niet zonder risico. Foto: Sandra Hoogeboom maanden weg wilt, naar het buitenland of als je op proef wilt gaan samenwonen. Dat heet huisbewaring. Dat mag in de regel wel, mits met toestemming van de verhuurder. De corporaties werken hier doorgaans aan mee. Zit je echt krap bij kas, of vind je dat gezellig, dan kun je je woning permanent gaan delen met twee of drie anderen. Eh wel eerst nog even toestemming krijgen van de verhuurder. En je kunt ook nog lekker ouderwets hospita worden. Dan verhuur je als hoofdbewoner een kamer van je woning, bijvoorbeeld aan een nette student. Van de gemeente mag het en zonder vergunning. Tot een bedrag van 4.748,- aan huurinkomsten betaal je geen belasting. Maar pas op: dit heet géén kamerverhuur. Van kamerverhuur is sprake als je zelf niet meer in de woning woont of alleen het kleinste kamertje voor jezelf houdt en de rest onderverhuurt. Dat mag absoluut niet. Volg je het nog? Overigens mag hospitaverhuur uitsluitend je raadt het al met toestemming van de verhuurder. Deze regels gelden voor woningen met een huurwaarde lager dan 699,48 per maand (1 januari 2014). Voor woningen in de vrije sector kunnen andere regels gelden; neem hiervoor contact op met de verhuurder. Ook eigenaren hebben zich overigens aan regels voor (toeristische) verhuur te houden. Tot slot, vanwege de ingewikkeldheid van de regels stelt de redactie nadrukkelijk dat aan de inhoud van bovenstaand artikel geen rechten kunnen worden ontleend. Links informatie/verhuren/particuliere mag-ik-mijn-woning-verhuren-als-ik-op-vakantie-ben

8 8 Woonmagazine Kent u de geschiedenis van uw eigen woning? En voor de vakantieperiode nog leuker: weet u in welke parken u precies mag barbecueën? De website maps.amsterdam.nl is een verzamelplaats van kaarten met veel nuttige informatie over Amsterdam. Ontdek Amsterdam vanuit uw stoel Archeologische vindplaatsen en historische kaarten Tessa van Vuuren Sinds kort is op maps.amsterdam.nl informatie te vinden over de historie van Amsterdamse panden. Hier ziet u bijvoorbeeld welke archeologische vondsten in uw huis zijn gedaan door de eeuwen heen. Onder het pand waar de Huurdersvereniging Amsterdam zit gevestigd, aan de Nieuwezijds Voorburgwal, is drie jaar geleden bijvoorbeeld een 16de- eeuws olijfoliekruikje gevonden. Wie daar meer over wil weten kan via de website het verslag opvragen waarin precies staat welke vondsten er tijdens deze opgraving werden gedaan. Door de vijf historische kaarten naast elkaar te zetten ziet u wat er tussen 16e en 20e eeuw zoal rondom uw woning heeft plaatsgevonden. Voor de Nieuwezijds Voorburgwal 32 wordt het niet veel spannender dan een 16e eeuws oliekruikje, maar wie weet wat er in uw tuin heeft gelegen? Maar ook voor een aantal praktische zaken kunt u hier terecht. Onder het kopje vrije tijd vindt u een overzicht van sportverenigingen, sportvoorzieningen en de beste zomerse plekken. Hier staan alle stadsparken vernoemd en daarbij de plekken waar in de zomer mag worden gebarbecued. En mocht u op zoek zijn naar een hardlooproute van 5 km in het Amsterdamse Bos, dan kunt u ook daarvoor op de website kijken. De kaartensite is ontwikkeld door de gemeente Amsterdam en is geschikt voor de computer en de smartphone. Hij wordt regelmatig ververst met nieuwe kaarten. Een van de nieuwste toevoegingen is Amsterdam onder vuur in WOII, waarop je precies kunt zien waar bommen, granaten en afweergeschut zijn terechtgekomen in de jaren 40. Waar vliegtuigonderdelen zijn neergestort en waar geschoten is. Inclusief oude foto s of een toevoeging uit het dagboek van Anne Frank. Sportvoorzieningen

9 zomer 2014 Woonmagazine 9 Amsterdamse Bos Barbecueën in parken en plantsoenen Vliegtuig(onderdeel) neergestort 27/04/43 Vliegtuig omlaag gestort uur: Brandend vliegtuig omlaag gestort in Reguliersdwarsstraat achter Carltonhotel. Hierdoor zijn een grote brand en 3 explosies ontstaan. Het vuur is begrensd geworden door Muntplein, Vijzelstraat, Heerengracht, Geelvincksteeg, Singel en Muntplein. Geheel uit gebrand: Singel In puin: Singel , , Gedeeltelijk verbrand: Vijzelstraat 43, 45, 47, 49 en 51 Gedeeltelijk verwoest: Regulierdwarsstraat 44, Geelvincksteeg 2, 4, 6, 8, 10, 11 en 13 Volkomen uitgebrand: Reguliersdwarsstraat 46 t/m ingang Carltonhotel. Gedeeltelijk uitgebrand: Reguliersdwarsstraat 44 Brandschade bovenverdieping: Vijzelstraat 22-24, Heerengracht 505 en 507. Amsterdam in de Tweede Wereldoorlog Uit Het Achterhuis, Anne Frank: Dinsdag 27 april Lieve Kitty, Het hele huis dendert van de ruzie. Moeder en ik, Van Daan en pappa, moeder en mevrouw, alles is kwaad op elkaar, leuke sfeer hè. Het gebruikelijke zondenregister van Anne kwam in z n hele omvang opnieuw op het tapijt. Verleden zaterdag kwamen de buitenlandse heren weer op bezoek. Ze zijn tot zes uur gebleven, we zaten allemaal boven en durfden ons niet te verroeren. Als er anders niemand in huis of in de buurt aan t werk is, hoort men in t privé-kantoor elke stap. Ik heb weer de zitkoorts, zo lang muisstil zitten valt heus niet mee. Mijnheer Voskuijl ligt al in het Binnengasthuis, mijnheer Kleiman is weer op kantoor, de maagbloeding was gauwer gestelpt dan anders. Hij heeft verteld dat de burgelijke stand nog eens extra toegetakeld is door de brandweer, die in plaats van het vuur te blussen, de hele boel onder water heeft gezet. Dat doet me plezier! Het Carlton is kapot, twee Engelse vliegers met een grote lading brandbommen aan boord zijn precies op het Offiziersheim gevallen. De hele hoek Vijzelstraat-Singel is afgebrand. De luchtaanvallen op de Duitse steden worden van dag tot dag sterker. We hebben geen nacht rust meer, ik heb zwarte kringen onder mijn ogen door tekort aan slaap.

10 10 Woonmagazine Huurrecht Veranderende HUURSEctor Het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag bestaat sinds In die dertien jaar hebben er ingrijpende veranderingen plaatsgevonden die tot op de dag van vandaag de huursector treffen. Tot 2007 kwamen er vooral meldingen binnen over problemen bij splitsen en het samenvoegen van woningen. In de jaren daarna kwamen veel vastgoedeigenaren in de problemen doordat de koopmarkt ook niet meer zo goed ging. Om nog wat geld binnen te halen werd er soms nog extra druk gezet op de zittende huurders. Omdat het verdienmodel langzaam veranderde, werd er gezocht naar nog meer manieren om een hoog rendement met sociale huurwoningen te krijgen. Rond deze tijd, in 2008, werden ook de Donnerpunten en het energielabel geïntroduceerd. Hierdoor kon een groot deel van de particuliere sociale huursector overgeheveld worden naar de vrije sector. De maandelijkse huur ging van 450 euro naar soms wel 1500 euro door de liberalisatie. Dit zorgde weer voor grote druk op de zittende huurders, die ervoor zorgden dat verhuurders veel geld misliepen. Vanwege de vastzittende huursector werd verwacht dat de druk op zittende huurders het laatste jaar afnam. Het tegendeel bleek. Er werd in 2013 vooral veel gevraagd over verkamering, woningdelen en illegale hotelverhuur. Maatregelen uit Den Haag zorgen ervoor dat het nog maar de vraag is of de woningmarkt in 2014 weer in beweging zal komen. Het Meldpunt is positief geëvalueerd en mag haar werk daarom blijven doen. Meld ongewenst verhuurgedrag Verhuurders die zich niet netjes gedragen, huurders onder druk zetten of de wetgeving proberen te ontduiken. Het komt helaas regelmatig voor en u kunt zich er behoorlijk machteloos door voelen. In de meeste gevallen kan een Wijksteunpunt Wonen bij u in de buurt helpen, maar in extreme situaties wordt het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag ingezet. Waar u de melding ook doet, uiteindelijk komt het bij het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag terecht. Daar wordt een overzicht bijgehouden en onderzocht wat per geval de mogelijkheden zijn tot verbetering. Het meldpunt spreekt verhuurders aan of coördineert acties als dat nodig is. Maar nooit zonder overleg van de huurder in kwestie. Meestal gaat het om de rechtspositie van huurders bij tijdelijke contracten, de aanpak van misstanden bij woningbemiddelingsbureaus, illegale hotels of onrechtmatige ontruimingen. BEDREIGINGEN en intimidatie VAN de verhuurder Een probleem dat veel voorkomt is intimidatie door de verhuurder, vaak bedoeld om de huurder het huis uit te krijgen of om een hogere huur binnen te halen. Dit laatste heeft vaak ook te maken met de Huurcommissie. Als u het vermoeden heeft dat uw huurprijs te hoog is, kan het nuttig zijn om de Huurcommissie in te schakelen. Daar is de verhuurder op zijn beurt niet blij mee, en dat zorgt er ook voor dat het aantal meldingen over intimiderende verhuurders toeneemt. Ander onderwerpen uit de top drie van meldingen zijn extreme huurverhogingen en de overtreding van regels. Vooral deze overtredingen nemen in de laatste jaren aanzienlijk Colofon De Huurderskrant is een uitgave van de Huurdersvereniging Amsterdam (HA). De krant verschijnt 4 x per jaar en wordt gratis aangeboden. Contact: of Vormgeving, opmaak, technische eindredactie en distributie worden verzorgd door Stichting BBU/MUG Magazine. toe en dat heeft volgens Gert Jan Bakker van het Meldpunt vooral te maken de toegenomen shortstay (illegale hotels en vaak eveneens illegale woningverhuur aan toeristen) en woningdelen. Ook worden woningen steeds vaker aan meerdere mensen, veelal studenten, verhuurd. Dit levert namelijk meer geld op dan gewone verhuur. En dan zijn er nog de overtredingen die worden gemaakt als het gaat om tijdelijke verhuur, al dan niet aan toeristen. Op pagina 7 leest u meer over de soms nogal verwarrende regels rondom tijdelijke verhuur en vakantieverhuur. Wilt u ook een melding doen van een probleem met de huurbaas? Het meldpunt is bereikbaar via Aan dit nummer werkten mee: Machteld Bouman, Erik Flentge, Sandra Hoogeboom (fotografie), Frans Panholzer, Tessa van Vuuren. Vormgeving: Rob van der Doe, Jantine Jimmink Druk: Senefelder Misset - Doetinchem Oplage:

11 zomer 2014 Woonmagazine 11 Het leukste plekje van Amsterdam Genoeg te doen in onze hoofdstad maar waar brengen we het liefst onze tijd door? In het vernieuwde Woonmagazine verklappen huurders de bekende en minder bekende fijne plekjes van Amsterdam. Jurrien Verhagen brengt dag en nacht in het Westerpark door, om er te sporten, feesten, uit te rusten en ook te werken, in een van de restaurants. Het Westerpark is het leukste park van Amsterdam, want het heeft alles wat je nodig hebt. Je kunt er naar de film, uit eten in hippe restaurants en s nachts op stap. Omdat ik om de hoek woon, is het ook een handige plek om af te spreken met vrienden. In de zomer zitten we zo de hele dag in de zon met een bbq erbij. Vooral in de zomer is er veel te doen. Het grasveld wordt dan gebruikt voor allerlei evenementen. Dan kun je de hele dag lekker eten bij De Rollende Keukens of dansen op festivals als Pitch, Milkshake en Buiten Westen. Er is voor iedereen wel iets te doen is, ongeacht hoe oud je bent. Ik zie hier ook veel leeftijdsgenoten, en dat in combinatie met de gevarieerdheid aan dingen die je kunt doen maakt het voor mij zo leuk. Toen ik hier laatst was met een vriendin die uit een andere stad komt, keek ze haar ogen uit. Hier zijn tentjes die je echt niet in andere plekken van de stad, of buiten de stad ziet. In de Pacific kun je terecht voor ouderwetse Rock n Roll-muziek, en iets verderop kun je naar technofeesten in de Westerunie. Ik ben net afgestudeerd en werk op dit moment bij Mossel en Gin, een nieuw seafood restaurant, dat er net is gevestigd met een heel tof concept. Ik wist niet dat er zoveel verschillende manieren waren waarop je mosselen kunt bereiden. Dit soort plekjes maakt het Westerpark zo bijzonder. Foto: Sandra Hoogeboom Poll Vorige keer De HA vindt de gluurverhoging een schending van de privacy en start daarom een rechtszaak tegen de Staat. Een goed idee? Uit onze laatste poll blijkt dat huurders bijna unaniem (94%) achter de rechtszaak staan. En dat is goed nieuws, want met de steun van 39 huurdersorganisaties door het hele land is de HA deze rechtszaak ingegaan. Volgens de vereniging is de manier waarop de gluurverhoging wordt toegepast een schending van de privacy van huurders. 7 juli volgt de zitting. NIEUWE LEZERSVRAAG In de Tweede Kamer wordt nu gesproken over het 5-jaarscontract voor starters. Dit tijdelijke contract moet nieuwe woningzoekenden meer kansen bieden op de woningmarkt. Je kunt je echter ook afvragen of dit soort flexibele contracten de huurbescherming niet aantast en ten koste gaat van de kansen voor andere woningzoekenden. Daarom vragen wij u: Wat vindt u van de 5-jaarcontracten voor starters? Geef uw mening via:

vereniging SP-wethouder Laurens Ivens over zijn ambities Het Woonakkoord krijgt zijn beslag, wat zijn de consequenties?

vereniging SP-wethouder Laurens Ivens over zijn ambities Het Woonakkoord krijgt zijn beslag, wat zijn de consequenties? Huurders Woonmagazine vereniging A m s t e r d a m Kwartaalblad van de Huurdersvereniging Amsterdam Herfst 2014 - Gratis SP-wethouder Laurens Ivens over zijn ambities Het Woonakkoord krijgt zijn beslag,

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning.

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. In dit document vind u informatie en voorwaarden waar u aan moet voldoen bij de verhuur van uw woning. * Wanneer mag u uw woning verhuren? * Vergunning Gemeente

Nadere informatie

Lichtpunten in deze samenleving

Lichtpunten in deze samenleving Lichtpunten in deze samenleving Mate van tevredenheid bij bezoekers van woonspreekuren Onderzoeksverslag mei 2009, Stedelijk Bureau Inhoud Tevredenheidsmeting spreekuren 2009 3 Resultaten 4 Stellingen

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage

Tussentijdse rapportage Tussentijdse rapportage 1 januari - 1 juli 2008 Inleiding Deze tussentijdse rapportage betreft de voortgang van de activiteiten van het Wijksteunpunt Wonen Centrum over de periode 1 januari tot 1 juli

Nadere informatie

huurderskrant Ook 4% verhoging komt keihard aan I

huurderskrant Ook 4% verhoging komt keihard aan I huurderskrant Nieuwskrant van de Huurdersvereniging Amsterdam Zomer 2013 verschijnt 4 x per jaar Zo drijft het huurbeleid mensen naar de voedselbank. Rondkomen van 7,50 per dag Ook 4% verhoging komt keihard

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 6 Inschrijfformulier

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders

Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders Amsterdams Volkshuisvestingsoverleg juni 2012 Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Dit boekje met Amsterdamse afspraken bij

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Plan van Aanpak Huurderskoepels Het grote voordeel van collectieve opwek door huurders is dat het laagdrempelig, schaalbaar, betaalbaar en snel uit te voeren is. De aanpak bestaat uit de volgende stappen:

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

Veel te verbeteren bij afhandeling bezwaarschriften huurverhoging door Amsterdamse corporaties

Veel te verbeteren bij afhandeling bezwaarschriften huurverhoging door Amsterdamse corporaties Veel te verbeteren bij afhandeling bezwaarschriften huurverhoging door Amsterdamse corporaties Notitie voor Eigen Haard, de Key, Ymere, de Alliantie Amsterdam, Stadgenoot en de huurderskoepels bij deze

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Goed wonen voor iedereen

Goed wonen voor iedereen Goed wonen voor iedereen dus ook voor mensen met een beperking kiezen voelen gebruiken Iedereen heeft recht op goed wonen. Kiezen Zelf kunnen kiezen waar en met wie je woont Gebruiken Gebruik kunnen maken

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging 18 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 6.914 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die in een huurhuis wonen. Hiervan wonen 5.488 mensen

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid 2015

Onderzoek klanttevredenheid 2015 Onderzoek klanttevredenheid 2015 Onderzoek naar de tevredenheid over het contact met een Wijksteunpunten Wonen in 2014 Onderzoeksverslag april 2015, Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen Inhoud 1. Over

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim De brug van Adri Rollen: Verteller Martje Adri Wim Daar loopt een meisje. Ze heet Martje. Ze kijkt boos en loopt langzaam. Ze weet niet waarheen. Martje kent Wim. Hij woont in dezelfde straat, maar Wim

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren MARIAN HOEFNAGEL De nieuwe buurt Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 1 4 Een nieuw huis Dit is nu ons nieuwe huis. De auto stopt en Kika s vader wijst trots naar het huis rechts. Kika kijkt. Het is een rijtjeshuis

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Welkom in Ten Anker In Ten Anker bieden Vrijwaard en Woonzorg Nederland een nieuw woonconcept aan. Betaalbaar, zelfstandig wonen met de zekerheid van zorg

Nadere informatie

sarie, mijn vriend kaspar en ik

sarie, mijn vriend kaspar en ik sarie, mijn vriend kaspar en ik Leen Verheyen sarie, mijn vriend kaspar en ik is een theatertekst voor kinderen vanaf 4 jaar en ging in première op 12 september 2009 bij HETPALEIS in Antwerpen 1 ik: het

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015

Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015 Veel gestelde vragen Jaarlijkse Huurverhoging 2015 De huurverhoging gaat in op 1 juli 2015. Wordt mijn huurtoeslag nu ook aangepast? Nee. De huurtoeslag wordt niet automatisch per 1 juli 2015 aangepast.

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond 1 Wat ga ik vertellen? Huidige regelgeving: - huurprijs en servicekosten - Wmcz - Wohv (Overlegwet)

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Balkon op het oosten. Toplocatie. Frans balkon. Vrij uitzicht. Ruime woon- en slaapkamer

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Balkon op het oosten. Toplocatie. Frans balkon. Vrij uitzicht. Ruime woon- en slaapkamer Huizen van Hoekstra & van Eck Verbindingstraat 5 -II, 1073 TJ Amsterdam Toplocatie Vrij uitzicht Frans balkon Balkon op het oosten Ruime woon- en slaapkamer H13 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud

Nadere informatie

informeert Een klacht? Samen komen we er wel uit

informeert Een klacht? Samen komen we er wel uit informeert Een klacht? Samen komen we er wel uit Een klacht? Samen komen we er wel uit De medewerkers van Ymere doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet

Nadere informatie

Huurverlaging: verzoek om uitspraak

Huurverlaging: verzoek om uitspraak Huurverlaging: verzoek om uitspraak Heeft u een geschil met uw verhuurder omdat u het samen niet eens wordt over de hoogte van de huurprijs? Dan kunt u dit formulier invullen en de Huurcommissie vragen

Nadere informatie

Red uw woonduur, schrijf nu in Kosten energie kunnen omlaag Huurverhoging niet altijd nodig Check uw woonlasten Korting bij slecht onderhoud

Red uw woonduur, schrijf nu in Kosten energie kunnen omlaag Huurverhoging niet altijd nodig Check uw woonlasten Korting bij slecht onderhoud Red uw woonduur, schrijf nu in Kosten energie kunnen omlaag Huurverhoging niet altijd nodig Check uw woonlasten Korting bij slecht onderhoud BEWAARNUMMER 2015-2016 2 Haring in plaats van hagelslag Het

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017

Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 Veel gestelde vragen Huurverhoging 2017 GroenWest heeft de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen voor u op een rij gezet. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende onderwerpen: Algemeen Inkomensverklaring

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Huizen. Extra bergzolder. Perfect afgewerkt. Dakterras op het zuiden. Drie Slaapkamers. Ligging nabij snelwegen. Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven

Huizen. Extra bergzolder. Perfect afgewerkt. Dakterras op het zuiden. Drie Slaapkamers. Ligging nabij snelwegen. Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven Huizen vanhendriks Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven Perfect afgewerkt Dakterras op het zuiden Drie Slaapkamers Extra bergzolder Ligging nabij snelwegen H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Introductie Deze Beraadsgroep kent 19 deelnemers. De heer Arjan Deutekom is de bestuurder van woningcorporatie Goede Stede. Voor de technische ondersteuning heeft hij mevrouw Birgit Kuiper meegenomen.

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Let op! Als onderhuurder van een kamer in een zelfstandige woonruimte de hospita heb je de eerste 9 maanden geen huurbescherming

Let op! Als onderhuurder van een kamer in een zelfstandige woonruimte de hospita heb je de eerste 9 maanden geen huurbescherming HUURTEAM INFORMATIE Wat doet u zelf? Wat doet het Huurteam? Het huurcontract en huurbescherming Hoe om te gaan met de verhuurder? Toelichting procedures Wat te doen na de procedure? DIT DOCUMENT BEVAT

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2015 Algemeen Hierna zijn veel gestelde vragen gerubriceerd in de volgende vijf categorieën: a. Huurverhoging b.

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

huurderskrant Een liberalere woningmarkt met D66 aan het roer Inhoud P10 P11

huurderskrant Een liberalere woningmarkt met D66 aan het roer Inhoud P10 P11 huurderskrant Nieuwskrant van de Huurdersvereniging Amsterdam Lente 2014 verschijnt 4 x per jaar Een liberalere woningmarkt met D66 aan het roer De historische verkiezingsoverwinning van D66 in Amsterdam

Nadere informatie

huurderskrant Amsterdamse politieke partijen verwachten?

huurderskrant Amsterdamse politieke partijen verwachten? huurderskrant Nieuwskrant van de Huurdersvereniging Amsterdam Herfst 2013 verschijnt 4 x per jaar Enkele duizenden mensen gingen de straat op uit verzet tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Foto:

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

meestgestelde vragen huurverhoging

meestgestelde vragen huurverhoging HOE HOOG MAG DE HUURVERHOGING ZIJN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING VAN MERCATUS AFHANKELIJK VAN HET INKOMEN? WAAROM IS DE HUURVERHOGING NIET VOOR IEDEREEN GELIJK? HOE KAN HET DAT DE HUURPRIJS VOOR DEZELFDE

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Lezen is cool. Pilot met vrij lezen op vmbo- KB in Duiven slaat aan. Door: Elise Haarman

Lezen is cool. Pilot met vrij lezen op vmbo- KB in Duiven slaat aan. Door: Elise Haarman Lezen is cool Pilot met vrij lezen op vmbo- KB in Duiven slaat aan Door: Elise Haarman Toen docent Nederlands Hans van Kol vorig jaar gevraagd werd om mee te doen aan een project om zijn vmbo- leerlingen

Nadere informatie

vereniging De straat op voor betaalbare woningen in Amsterdam Huurverhoging per 1 juli is aan regels gebonden

vereniging De straat op voor betaalbare woningen in Amsterdam Huurverhoging per 1 juli is aan regels gebonden Huurders Woonmagazine vereniging A m s t e r d a m Kwartaalblad van de Huurdersvereniging Amsterdam Lente 2015 - Oplage: 34.000 - Gratis De straat op voor betaalbare woningen in Amsterdam Huurverhoging

Nadere informatie

vereniging Kwartaalblad van de Huurdersvereniging Amsterdam Herfst 2015 - Oplage: 34.000 - Gratis

vereniging Kwartaalblad van de Huurdersvereniging Amsterdam Herfst 2015 - Oplage: 34.000 - Gratis Huurders Woonmagazine vereniging A m s t e r d a m Kwartaalblad van de Huurdersvereniging Amsterdam Herfst 2015 - Oplage: 34.000 - Gratis Vluchtelingen, studenten, ouderen en ex-gedetineerden in één huis

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen Meer informatie Inschrijfformulier

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De gemeenteraad. Rm 2015.024 - BSD/2015.25 RIS 280302. 20 januari 2015. onderzoek Airbnb

Gemeente Den Haag. De gemeenteraad. Rm 2015.024 - BSD/2015.25 RIS 280302. 20 januari 2015. onderzoek Airbnb Wethouder Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu Tom de Bruijn Gemeente Den Haag De gemeenteraad Rm 2015.024 - BSD/2015.25 RIS 280302 32383 20 januari 2015 onderzoek Airbnb Naar aanleiding van een toezegging

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Huiselijk geweld. Casus 1:

Huiselijk geweld. Casus 1: Huiselijk geweld Casus 1: Jonge vrouw, 32 jaar, meldt zich bij de huisarts. Ze is getrouwd en de man van deze vrouw is ook uw cliënt. Ze hebben 3 kinderen van 6-3 en 1 jaar. Ze heeft duidelijke zichtbare

Nadere informatie

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem kopen+verkopen 52 eigen huis magazine september 2014 Scheiden wordt (te) duur voor huisbezitter Bij elkaar blijven voor de hypotheek Sinds de crisis op de woningmarkt, is scheiden toch al naar en duur

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

Dharma DE WARME CHARME VAN

Dharma DE WARME CHARME VAN REPORTAGE Dharma DE WARME CHARME VAN Het enthousiast kloppend hart van Kortrijk heeft er sinds kort een uniek adresje bij. Met Bed&Breakfast Dharma maakt gastvrouw Linda haar droom waar en garandeert ze

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier vastgesteld.

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk Betreft

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN

BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN BETAALBAARHEID VAN HUURWONINGEN Peiling Huurderspanel Woonwaard Maart 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

71% van de respondenten is het helemaal eens met de stelling dat de huurprijs lager moet zijn 710 per maand.

71% van de respondenten is het helemaal eens met de stelling dat de huurprijs lager moet zijn 710 per maand. Centron heeft in opdracht van Beter Wonen Vechtdal een onderzoek uitgevoerd naar het huurbeleid van Beter Wonen. Het onderzoek is uitgevoerd onder het panel van Beter Wonen Vechtdal. Er zijn 160 huurders

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Huishoudinkomen Overheid Woongoed GO. Tot en met ,5 % 1,5% Meer dan en minder dan % 2% Meer dan 43.

Huishoudinkomen Overheid Woongoed GO. Tot en met ,5 % 1,5% Meer dan en minder dan % 2% Meer dan 43. Huurverhoging in het algemeen De huurverhoging wordt altijd berekend over de netto huur. Dit is de huur die u voor de woning betaalt zonder de servicekosten. Deze huur mag Woongoed GO elk jaar met een

Nadere informatie

Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht

Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht Samenvatting resultaten onderzoek Zoeklicht drs. J. Greven Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Fax 020 251 0444 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, maart 2011 Inhoud 1

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

OP MAAT HUREN IN HET VECHTDAL

OP MAAT HUREN IN HET VECHTDAL OP MAAT HUREN IN HET VECHTDAL OP MAAT HUREN IN HET VECHTDAL De wereld waarin we leven en wonen, staat niet stil. Die verandert continu en wij veranderen mee. Voor jou komt het betalen van de huur iedere

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN

VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN VEELGESTELDE VRAGEN ALLES RONDOM PASSEND TOEWIJZEN Passend toewijzen 1. WAT IS PASSEND TOEWIJZEN? Passend toewijzen betekent dat wij bij de toewijzing van een huurwoning rekening houden met uw inkomen,

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 Burgerlijk Wetboek) ZKN

Uitspraak. van de Huurcommissie. Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 Burgerlijk Wetboek) ZKN Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 7:249 Burgerlijk Wetboek) Woonruimte Koningin Wilhelminastraat 25 A 8019 AJ ZWOLLE Hierna te noemen: de woonruimte Verzoeker Hierna

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen in de hoorzitting door aanwezigen is gezegd. Over de inhoud van dit verslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Dit verslag is een weergave van hetgeen in de hoorzitting door aanwezigen is gezegd. Over de inhoud van dit verslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dit verslag is een weergave van hetgeen in de hoorzitting door aanwezigen is gezegd. Over de inhoud van dit verslag kan niet worden gecorrespondeerd. Klager ervaart al jaren overlast van buren. Er komt

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke

Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke Vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging 2013 22 april 2013 Sociale huur HUURVERHOGING Na jaren van inflatievolgend huurbeleid wordt de huurverhoging dit jaar op een andere manier

Nadere informatie

vereniging Huurders krijgen meer rechten bij sloop en renovatie Toenemende woningnood noopt tot nieuwe afspraken Gratis wonen in ruil voor buurtwerk

vereniging Huurders krijgen meer rechten bij sloop en renovatie Toenemende woningnood noopt tot nieuwe afspraken Gratis wonen in ruil voor buurtwerk Huurders Woonmagazine vereniging A m s t e r d a m Kwartaalblad van de Huurdersvereniging Amsterdam Winter 2016 - Oplage: 34.000 - Gratis Huurders krijgen meer rechten bij sloop en renovatie Toenemende

Nadere informatie

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen Verslag bewonersinformatieavond Reimerswaalbuurt Osdorp 17 april 2012, eerste bijeenkomst Aanwezig: - Circa 200 bewoners - Jan Voskamp, regiodirecteur Ymere - Kenneth Edam, gebiedsmanager Ymere - Steven

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012 Rapportnummer: 2012/001 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat: Hij door de ontvangstbevestiging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie