t Geluk kan niet op in Ranst! Veel succes in het nieuwe schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t Geluk kan niet op in Ranst! Veel succes in het nieuwe schooljaar"

Transcriptie

1 Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 5 I september - oktober 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst t Geluk kan niet op in Ranst! Veel succes in het nieuwe schooljaar Het gemeentebestuur zoekt: vrijwillige brandweermannen en zelfstandige concessiehouders Informatievergadering (9 oktober) brug Jozef Simonslaan Herdenking 100 jaar Groote oorlog

2 gemeenteberichten gemeenteraad 2 gemeenteberichten 8 duurzaamheid 11 verkeer & veiligheid uitneembaar UIT-kalender 17 OCMW 18 vrije tijd VOLGENDE UITGAVE: 3 november 2014 Teksten dienen ten laatste op 25 september 2014 toe te komen op de dienst communicatie: Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens de gemeenteraadszitting(en) werden besproken. Het volledige verslag van de gemeenteraad kan je verkrijgen op het secretariaat (zie gegevens verderop). Gemeenteraad juni 2014 Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van compostvaten incl. beluchtingstok en beluchtingstokken Omdat we de prijs van de compostvaten - al dan niet afzonderlijk met een beluchtingstok - willen aanpassen aan de prijzen van Igean werd het retributiereglement aangepast dat in december door de gemeenteraad goedgekeurd werd. Vanaf 1 juli zal de prijs 35 bedragen voor een compostvat met beluchtingstok en 5 voor een afzonderlijke beluchtingstok. Beide worden verkocht op het containerpark. Vaststelling van een standaard gebruiksovereenkomst en -voorwaarden voor gemeentelijk patrimonium aan verenigingen. De gemeente beschikt over een ruim onroerend patrimonium waarvan meerdere gronden en gebouwen ter beschikking gesteld worden van het lokale verenigingsleven. De voorwaarden van dit gebruik lopen vaak sterk uiteen. De gemeenteraad keurde een standaard gebruiksovereenkomst goed die door het college van burgemeester en schepenen kan worden afgesloten met de lokale verenigingen. Concessieovereenkomt : gemeenschapscentrum Den Boomgaard Het college van burgemeester en schepenen gaf het leveren van dranken, het houden van toezicht en het schoonmaken van gemeenschapscentrum Den Boomgaard in concessie aan LRC Services voor een periode van 9 jaar met ingang van 1 januari De concessiehouder heeft echter de overeenkomst vervroegd stopgezet en eindigt z n werkzaamheden op 30 november Er moet dus een procedure gestart worden voor de aanstelling van een nieuwe concessiehouder. De goedkeuring van de lastvoorwaarden is hierin een eerste stap. Dit gemeentelijk informatieblad werd gedrukt op gerecycleerd papier.

3 gemeenteberichten Huishoudelijk reglement + retributiereglement gebruik culturele infrastructuur gemeenschapscentrum Den Boomgaard Nadat de diverse tarieven voor het gebruik van het GC jaren ongewijzigd bleven, worden er nu een aantal verhogingen voorgesteld (niet voor de eigen inwoners of erkende verenigingen). Daarnaast werden nog een aantal kleinere wijzigingen aangepast die de werking moeten optimaliseren. Omdat het retributiereglement voor het gebruik van de culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard werd aangepast, moest ook het huishoudelijk reglement worden veranderd. Daarnaast werden ook hier enkele kleinere aanpassingen doorgevoerd. Kalender Gemeenteraad De gemeenteraad vergadert in principe elke derde maandag van de maand om 20 uur in de raadzaal van het VRIESELHOF. De eerstvolgende zitting vindt (onder voorbehoud) plaats op 8 september De planning voor de rest ziet er als volgt uit: 20 oktober, 17 november en 15 december De agenda van de gemeenteraad is een week voor de zitting verkrijgbaar op het gemeentehuis en is ook steeds raadpleegbaar (en downloadbaar) op onze website Meer info: secretariaat, tel.: In de kijker: Monumenten brug Oelegem Aan beide kanten van de nieuwe brug in Oelegem werden onlangs sokkels geplaatst met onderdelen van de oude Vierendeelbrug. Hiermee willen de gemeente Ranst en de diensten van de scheepvaart de herinnering aan de vroegere brug bewaren. Tijd om te snoeien! Vermijd overhangende takken aan de straatkant Op het moment dat dit informatieblad verschijnt, is de meteorologische herfst in het land De ideale periode om je bomen en struiken te snoeien en meteen ook een goed moment om het overhangend groen aan te pakken. Pak je snoeischaar en zorg voor een veilige doorgang voor voetgangers. Dat is goed voor je planten en goed voor de verkeersveiligheid! De gemeente krijgt al eens klachten over groen en takken die teveel uitsteken over de weg. Hierdoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan, bijvoorbeeld voor fietsers en voetgangers die op de rijweg of een voetpad moeten uitwijken voor het overhangende groen. Snoei daarom tijdig de aanplantingen op je eigendom, zodat deze hinder tot een minimum herleid wordt. Denk hierbij ook aan de zichtbaarheid van verkeerstekens of openbare verlichtingspalen en zorg ervoor dat vooral in de buurt van bochten en kruispunten het normaal uitzicht op de openbare weg behouden blijft. Ook de bovengrondse nutsleidingen moeten steeds bereikbaar zijn. Bij onbebouwde percelen moet de gebruiker of eigenaar ervoor zorgen dat de beplanting en het onkruid (distels, netels,...) verwijderd worden zodat een vrije doorgang op de openbare weg altijd verzekerd blijft. Alvast bedankt voor jullie medewerking! [ 3 ]

4 gemeenteberichten het gemeentebestuur zoekt De brandweerpost van Ranst is in volle ontwikkeling om een zelfstandige post in de nieuwe brandweerzone Rand te worden. Door recente investeringen in nieuwe voertuigen en materieel kunnen onze brandweermannen ook in de toekomst blijven zorgen voor een uitstekende dienstverlening. De vrijwillige brandweermannen zijn echter de kern van onze brandweerpost en dat team willen we verder uitbouwen met geëngageerde vrijwilligers. Daarom gaan we over tot de aanwerving van: 13 vrijwillige brandweermannen (m/v) Hou je van afwisseling en actie? Wil je behoren tot een groep van ruim dertig vrijwilligers die een deel van hun vrije tijd besteden ten dienste van de bevolking? Voldoe je aan onderstaande aanwervingsvoorwaarden? Dan is dit mogelijk iets voor jou! Aanwervingsvoorwaarden: Je bent onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie; Je bent het Nederlands machtig; Je woont binnen een straal van 6 kilometer van de kazerne; Je bent ten minste 20 jaar oud en 1,60 meter groot; Mannelijke kandidaten zijn in orde met de dienstplichtwetgeving; Je beschikt over een attest van goed zedelijk gedrag en blanco strafregister; Je wordt lichamelijk geschikt bevonden tijdens een voorafgaandelijk geneeskundig onderzoek; Je slaagt voor de sportproeven. Interesse? Kom dan zeker naar één van onze informatiemomenten, op zaterdag 20 september om 14 uur of op woensdag 24 september om 20 uur in de brandweerkazerne, Sintelweg 27 in Broechem. Heb je nog vragen? Stuur een mail naar en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Wil je je kandidaat stellen? Dien dan voor maandag 6 oktober 2014 je schriftelijke kandidatuur in bij Gemeentebestuur Ranst - Brandweer, Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst. Het inschrijvingsformulier vind je op de website van de gemeente Ranst (www.ranst.be). [ 4 ]

5 Het gemeentebestuur van Ranst is op zoek naar twee (m/v) concessiehouders. Eén voor de uitbating van de kinderopvang Hof Van Ocken, gelegen te Emblem, Dorpstraat 14 en één voor de uitbating van het Gemeenschapscentrum Den Boomgaard gelegen te Broechem, Antwerpsesteenweg 57. Zelfstandig concessiehouder Hof Van Ocken De kinderopvang Hof Van Ocken is een onderdeel van het vernieuwbouw project Hof Van Ocken in het dorpscentrum van Emblem. De lokalen voor kinderopvang omvatten o.a. een gezamenlijke inkom met de naastgelegen bibliotheek, 3 grote ruimtes voor opvang van kinderen waarvan 1 met kitchenette, een sanitair blok met 4 toiletten waarvan 1 voor andersvaliden, een overdekt terras met buitenberging en een speelplaats. Aanbod : Je staat zelfstandig in voor de begeleiding en opvang van kinderen (opvang, verzorging, organisatie van activiteiten, contacten met ouders, bereiden van middagmaal en vieruurtje, ) volgens de voorschriften van Kind en Gezin Je zorgt voor de verdere inrichting van de lokalen van de kinderopvang met meubilair en materiaal dat voldoet aan de relevante veiligheidsvoorschriften (eigen investeringen). Je zorgt voor het onderhoud van de lokalen van de kinderopvang en het materiaal Je zorgt voor de schoonmaak, het ontsmetten en opruimen van de lokalen van de kinderopvang en het materiaal Contract start vanaf 1 december 2014 voor een periode van 9 jaar. De kandidaturen worden beoordeeld op basis van de voorgestelde huurprijs (minimaal 900 per maand) en de relevante ervaring. Zelfstandig Concessiehouder Den Boomgaard voor het leveren van dranken, het uitoefenen van toezicht en het schoonmaken Het gemeenschapscentrum Den Boomgaard is een intensief gebruikt gebouwencomplex bestaande uit een evenementenhal (tot personen), een polyvalente zaal (tot 220 personen) en 2 vergaderzalen. Op dezelfde site, buiten de concessie, bevinden zich ook een jeugdhuis en een crealokaal. Aanbod : Leveren van dranken en snoepgoed in het gemeenschapscentrum. Uitvoeren van toezicht tijdens activiteiten in het gemeenschapscentrum. Schoonmaken van het gemeenschapscentrum. Beperkte eigen investeringen voor de inrichting van de toog (tapinstallaties, verlekken en spoelbakken en glazen. Uitgeruste keuken, toog, flessenkoelers en bergingen ter beschikking. Beperkte eigen investeringen voor poetsmateriaal. Contract start vanaf 1 december 2014 voor een periode van 9 jaar. Voorwaarden : Toekennen van een commissie van 15% aan de gemeente op de verkoop van drank en snoepgoed. Beschikken over de nodige relevante referenties. Beschikken over een uittreksel uit het strafregister model 596-2, dat niet ouder is dan 3 maanden, waaruit blijkt dat de kandidaat van goed zedelijk gedrag is Specifieke voorwaarden zijn vermeld in de af te sluiten concessieovereenkomst. De kandidaturen worden beoordeeld op basis van o.a. de prijzen voor poets en toezicht en de verkoopprijzen van de dranken en snoepgoed, waarvan je de gemeente een commissie van 15 % toekent. Info voor beide concessiehouders : Je kan een exemplaar van de af te sluiten concessieovereenkomst en het inschrijvingsformulier opvragen bij dhr. Johan Robyns. Geef je kandidatuur voor woensdag 1 oktober 2014 om uur af tegen ontvangstbewijs op de technische dienst of verstuur ze aangetekend naar: Gemeentebestuur Ranst, t.a.v. dhr. Johan Robyns, Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst. Meer info - Johan Robyns (voorwaarden en procedure), tel Jan Geudens (werking en bezichtiging), tel [ 5 ]

6 gemeenteberichten Informatievergadering brug Jozef Simonslaan De Vlaamse Overheid wil tegen 2020 alle bruggen over het Albertkanaal verhogen zodat er meer goederenvervoer over het water kan gebeuren. De bestaande brug van de Jozef Simonslaan in Oelegem heeft hiervoor niet de nodige vrije hoogte en moet dus worden vervangen. Of er een nieuwe brug komt, is nog niet helemaal zeker. Ook jouw mening telt! Daarom vindt er op 9 oktober 2014 om 19 uur een informatievergadering plaats over de toekomstplannen van de brug in de parochiezaal van Oelegem. Opdrachtgever NV De Scheepvaart en de gemeente Ranst hebben in onderling overleg aangegeven dat het mogelijk herbouwen van deze brug samenhangt met een aantal mobiliteitsproblemen die worden vastgesteld in de (dorps)kern van Oelegem. Zo is er veel zwaar verkeer en gebruiken heel wat autobestuurders de route door Oelegem om de file op de snelwegen te vermijden. Om aan deze problemen het hoofd te kunnen bieden, onderzoekt de gemeente Ranst momenteel een nieuwe weg tussen de KMO-zone Ter Straten en de Oelegemsesteenweg. Verder onderzoekt studiebureau MINT in hoeverre het mogelijk is om de verbinding langs de Jozef Simonslaan te knippen om het zwaar en doorgaand verkeer te weren in de dorpskern van Oelegem. Dat kan bijvoorbeeld door de bestaande brug te slopen en niet te vervangen, of door ze te vervangen door een fietsbrug. De voorbije maanden heeft MINT hiertoe reeds een aantal mobiliteitsonderzoeken uitgevoerd in Oelegem en omgeving. Uiteraard is hier ook de mening en inbreng van de lokale bevolking van belang. Vooraleer alle gegevens te analyseren willen we ook het draagvlak voor deze verschillende scenario s kennen. Daarom organiseren we voor alle geïnteresseerde inwoners van Ranst een informatievergadering op donderdag 9 oktober om 19 uur in de parochiezaal van Oelegem (Venusstraat 10). Deze vergadering start met een korte toelichting over het project, nadien is het vooral de bedoeling naar jullie te luisteren en de opmerkingen mee te nemen in de verdere studie. Het resultaat van de studie zal in een latere bijeenkomst worden meegedeeld. Inschrijven hoeft niet, iedereen is welkom! [ 6 ]

7 Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Poort Vrieselhof fort Oelegem Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Om dit project te kunnen realiseren, is er een wijziging van het gewestplan nodig door een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). In het PRUP wordt de toekomstvisie voor het gebied bepaald. Deze visie wordt vertaald in bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften die vastleggen wat wel en niet mogelijk is binnen het plangebied. Een plan-milieueffectenrapport (plan-mer) Omdat het gebied een grote natuurwaarde heeft, werd ook een plan-mer opgemaakt. Dit is een onderzoek naar de mogelijke effecten van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op de omgeving. Het provinciaal domein Vrieselhof, het fort van Oelegem en de directe omgeving hebben een grote natuurlijke, landschappelijke en erfgoedwaarde. Met het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Poort Vrieselhof fort van Oelegem wil de provincie deze waarden beschermen en beter zichtbaar maken voor bezoekers. Er zal worden ingezet op betere wandel- en fietsverbindingen tussen het fort van Oelegem en het kasteel Vrieselhof en op het verstrekken van info over fort, antitankgracht, vleermuizen, blauwgrasland, en dergelijke. Door het plan worden de toegang van het park en de parkeergelegenheden aan het provinciaal domein logischer geschikt en een vlotter beheer van het provinciaal domein mogelijk gemaakt. Openbaar onderzoek Van 1 augustus 2014 tot en met 29 september 2014 worden zowel het ontwerp-prup Poort Vrieselhof fort van Oelegem en het plan-mer onderworpen aan een openbaar onderzoek. In deze periode heb je de kans om het dossier grondig te lezen en eventuele bezwaarschriften in te dienen. Je kan het ontwerp bekijken in het provinciehuis, op het gemeentehuis van Ranst (en Schilde) of via de provinciale website Meer info Els Stevens, dienst Ruimtelijke Planning, provincie Antwerpen, Miniatuur-helikopters boven Campus Vesta Naar aanleiding van een Europees onderzoeksproject (Airbeam FP7) rond het monitoren van rampen met onbemande vliegtuigen plant de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (VITO) een reeks testvluchten boven het domein van campus Vesta (Oostmalsesteenweg) in Ranst. Hierbij zullen vanaf augustus tot en met december 2014 regelmatig kleine onbemande helikopters worden ingezet voor het verzamelen van beeldinformatie. Omdat het opstijgen en landen eventueel minimale geluidshinder met zich mee kan brengen, willen we de omwonenden hiervan op de hoogte brengen. [ 7 ]

8 duurzaamheid afval iliseert! ember in 28 geet aangeboden zameling en op denten contron op zichtbare n hiervoor 205 eboden PMDgesorteerd. PMD bij zich teerden goed. ntainer gooien D mag echter ast vind je de N feliciteert! in ze werden sensibiliseert! ak zat. Er werd rteerregels. Ze erd PMD! even. ant van de PMD-zak t je afval niet de PMD-zak. [ 8 ] IGEAN feliciteert en sensibiliseert! IGEAN controleerde in september in 28 gemeenten de inhoud van het aangeboden PMD bij de huis-aan-huis inzameling en op Kringloopbedrijf de containerparken. Opnieuw Jobstudenten & contro- Co leerden PMD-zakken op zichtbare afwijkingen en doorkruisten hiervoor 205 straten. 72% van de aangeboden PMD- GRATIS ophaling van herbruikbare goederen Tel Website: zakken waren volledig juist gesorteerd. Op het containerpark werden bezoekers die PMD bij zich hadden aangesproken. 991 of 77% daarvan sorteerden goed. 298 bezoekers of 23% wilden afval in de PMD-container gooien dat niet bij het PMD hoort. Het fout gesorteerde PMD mag echter maximum 20% bedragen. Op de afbeelding hiernaast vind je de meest voorkomende sorteerfouten. Zelf brengen kan ook: Antwerpsesteenweg Lier gefeliciteerd met hun correcte sortering. Borsbeeksebinnenweg Mortsel Hondiuslaan Duffel Geen zichtbare afwijkingen in de PMD-zak: IGEAN feliciteert! De inwoners kregen een positieve brief waarin ze werden Wel zichtbare afwijkingen in de PMD-zak: IGEAN sensibiliseert! De jobstudenten gaven aan wat er fout in de PMD-zak zat. Er werd ook meer tekst en uitleg gegeven bij de PMD-sorteerregels. Ze kregen ook een folder met de PMD-sorteerregels. Open van maandag t/m zaterdag van 10 tot 18 uur. Samen zorgen we voor juist gesorteerd PMD! Meest gemaakte PMD-sorteerfouten Sorteerregels PMD 65% andere plastic verpakkingen dan plastic flessen en flacons, zoals yoghurtpotjes, botervlootjes, plastic bakjes, P = Plastic flessen en flacons Plastic flessen van bv. waters en frisdranken, evenals plastic flacons van bv. shampoo, 4% papier 9% andere plastic voorwerpen zoals douchegel, badschuim, wasmiddel,... Plastic doppen moet dozen van ijs, bloempotjes, speelgoed je op de lege (bij voorkeur platgedrukte) fl essen schroeven. M 6% plastic schaaltjes voor 11% plastic zakjes charcuterie of vlees = Metalen verpakkingen Niet alleen drank- of conservenblikjes, maar ook spuitbussen van voedingswaren en cosmetica, aluminium schotels en bakjes, kroonkurken en metalen deksels en doppen. D = Drankkartons 3% aluminiumfolie Plastic schenktuiten hoef je 1% verpakkingen niet te verwijderen. van klein gevaarlijk afval, bv. fles van ontstopper Belangrijk: plastic emmertjes, plastic schaaltjes verpakkingen volledig leeg maximum volume 8 liter geen plastic bidons vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak Ook 1% andere sorteerfouten zoals andere metalen voorwerpen, Volg deze sorteerregels nauwlettend. Past je afval niet medicijnen, ijzer, in dit lijstje dan is het NIET bestemd voor de PMD-zak. S T P Meest gemaakte PMD-sorteerfouten 65% andere plastic verpakkingen dan plastic flessen en Opgelet: je PMD-zak flacons, zoals yoghurtpotjes, botervlootjes, plastic bakjes, plastic emmertjes, plastic schaaltjes wordt gecontroleerd! 9% andere plastic voorwerpen zoals dozen van ijs, bloempotjes, speelgoed Vroeger bestond een groot deel van ons huisvuil uit Plastic flessen en flacons, 6% plastic Metalen schaaltjes voor verpakkingen 11% plastic zakjes en Drankkartons (PMD). Door het PMD apart te sorteren en in te zamelen wordt een hoop verpakkingsmateriaal gerecycleerd in plaats van verbrand. We hebben er zelf ook voordeel bij, want een PMD-zak is veel goedkoper dan de restafvalzak. 1% verpakkingen van klein gevaarlijk afval, bv. fles van ontstopper Iedereen weet hoe zijn PMD te sorteren of toch bijna iedereen. De meest gemaakte fout is dat de P van PMD wordt gelezen als plastic. De P staat echter alleen voor plastic flessen en flacons. Alle andere plastic afval mag medicijnen, ijzer, dus niet bij het PMD! S T P Om je te helpen bij de sortering, stuurt IGEAN begin september jobstudenten op pad. De jobstudenten zullen deze vóór verpakkingen de ophaling in niet enkele in je straten PMD-zak! van de gemeente de aangeboden PMD-zakken op zichtbare afwijkingen YOGHURTPOTJE controleren. Deze verpakkingen zijn elk uit verschillende types plastic samengesteld. Dat maakt de recyclage ervan op PLASTIC BAKJE economisch ecologisch Geen zichtbare afwijkingen in de vlak niet te verantwoorden. Bovendien zijn andere plastic PMD-zak: IGEAN feliciteert! verpakkingen meer vervuild De bewoners PLASTIC FOLIE dan fl essen fl acons die van het huis krijgen een brief waarin ze EN ZAKJE voornamelijk vloeistoffen bevatten.daarom horen die worden gefeliciteerd met hun goede sortering. PLASTIC SCHAALTJE 4% papier charcuterie of vlees 3% aluminiumfolie Ook 1% andere sorteerfouten zoals andere metalen voorwerpen, Breng kurken naar het containerpark 2160 Wommelgem. Deze krant werd gedrukt op 100% gerecycleerd papier, op een ecologisch verantwoorde manier ontinkt. andere plastic verpakkingen bij het restafval. Zuivere plastic folies en bloempotjes worden Wel zichtbare op afwijkingen veel containerparken ook in de apart ingezameld. BOTERVLOOTJE PMD-zak: IGEAN sensibiliseert! De jobstudenten bellen aan om de bewoners te melden dat er iets fout in de PMD-zak zit. Er wordt ook meer uitleg gegeven bij de PMD-sorteerregels. De inwoners krijgen een brief waarin ze gewezen worden op de foute sortering van hun PMD. Inzameling van kurken vermalen vervolgens de natuurkurk. Ontkurk je ook graag een fles wijn om een glaasje te drinken? De vermalen natuurkurk vindt een bestemming deze verpakkingen niet in je PMD-zak! Groot gelijk, maar sta ja er wel eens bij stil dat kurk een natuurproduct in de bouwsector waar het gebruikt wordt als is? Kurken worden gemaakt van de schors van de kurkeik. isolatiemateriaal. De plastic stoppen worden Het YOGHURTPOTJE oogsten van de schors kan pas 20 jaar na het aanplanten van ook gerecycleerd. de kurkeik en het pellen van Deze de schors verpakkingen kan maar om zijn de 10 jaar. Door de grote vraag naar kurk elk wordt uit verschillende soms te snel types geoogst en worden de bomen ziek. Door de selectieve plastic samengesteld. inzameling recyclage Dat van TOEGELATEN: kurken en plastic stoppen van wijn, champagne, kurken stoppen, kunnen we een steentje maakt bijdragen de recyclage op het ervan vlak op PLASTIC BAKJE van milieu. Voortaan kan je met jouw kurken dan economisch ook terecht op en het ecologisch containerpark. vlak niet te verantwoorden. Kurken stop wordt isolatiemateriaal Bovendien zijn andere plastic NIET TOEGELATEN: plastic doppen draai ze op de lege plastic In het atelier van vzw Huize Monnikenheide verpakkingen meer te Zoersel vervuild sorteren mindervalide PLASTIC mensen FOLIE de kurken. Ze dan verwijderen fl essen en de ijzertjes fl acons en die plastic en EN ZAKJE voornamelijk vloeistoffen bevatten.daarom horen die andere plastic verpakkingen PLASTIC bij het restafval. Zuivere plastic januari 2013 SCHAALTJE folies en bloempotjes worden op veel containerparken ook apart ingezameld. BOTERVLOOTJE urken naar het containerpark Met deze positieve PMD-actie proberen we het PMD nóg beter te sorteren! porto, Heb je nog fl essen vragen? sorteer ze bij het PMD metalen doppen sorteer ze bij het PMD Surf dan naar of bel naar de Igean milieulijn op het nummer Samen zorgen we voor juist gesorteerd PMD! Verantwoordelijke uitgever: J. Van Hoydonck, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem. Deze krant werd gedrukt op 100% gerecycleerd papier, op een ecologisch verantwoorde manier ontinkt.

9 Containerpark in een nieuw kleedje Zoals jullie in de speciale editie van de afvalkrant van Igean afgelopen maand hebben kunnen lezen, of misschien hebben sommigen onder jullie het al gezien, steekt ons containerpark in een nieuw kleedje. Dit is het gevolg van de invoering van het materialendecreet, een Vlaams decreet, waardoor er voor een aantal fracties op het containerpark betaald dient te worden. Hieronder nog een klein overzicht van de grootste veranderingen: - Het park is ingericht in een betalend en een nietbetalend gedeelte. Op het betalend gedeelte zitten de fracties grof vuil, gemengd bouw- en sloopafval en zuiver steenpuin. De andere fracties zitten op de andere lus, de lus met de niet-betalende fracties en blijven dus gratis. - Voor grof vuil en gemengd bouw- en sloopafval is het tarief 0,20/kg. Voor zuiver steenpuin betaal je 0,03/ kg. - Je kan alleen toegang krijgen tot het containerpark met je identiteitskaart. Vergeet deze dus zeker niet mee te nemen! - Aan de uitgang van het betalend gedeelte staat een betaalzuil. Nadat je al de afvalstoffen in de juiste container hebt gedeponeerd, steek je je identiteitskaart in de betaalzuil. Betalen kan met je betaalkaart, je kredietkaart of met munten ( 0,10-0,20-0,50-1 of 2). Na betaling gaat de slagboom open en kan je het betalende gedeelte verlaten. - Sinds januari dit jaar zijn de openingsuren van het containerpark veranderd: OPENINGSUREN CONTAINERPARK voormiddag namiddag maandag GESLOTEN dinsdag uur woensdag GESLOTEN donderdag uur vrijdag 9-12 uur uur zaterdag 9-16 uur Het containerpark is steeds gesloten op zon- en feestdagen. De feestdagen zijn 1 januari, paasmaandag, O.H. Hemelvaart, 1 mei, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 24 december vanaf 12 uur, 25 december, 26 december en 31 december vanaf 12 uur. Vragen, opmerkingen of klachten kan je doorgeven aan: IGEAN Milieu & veiligheid, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem, via , of [ 9 ]

10 duurzaamheid milieu Groepsaankoop groene stroom i.s.m. provincie Antwerpen Betaal jij graag te veel voor je energie? Neen? Wij ook niet. Doe daarom mee met de groepsaankoop groene stroom en gas van het Antwerpse provinciebestuur die onze gemeente ondersteunt. Een lagere energiefactuur betalen en groene stroom gebruiken is beter voor het milieu en je portemonnee. Je kan nog vrijblijvend inschrijven tot 30 september 2014 via Begin oktober is er een online veiling en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg jij een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al dan niet te veranderen van energieleverancier. Vorig jaar maakten meer dan Antwerpse gezinnen gebruik van dit aanbod en zij bespaarden gemiddeld zo n 208 op jaarbasis. Wie vorig jaar deelnam aan de groepsaankoop dient zich ook dit jaar opnieuw in te schrijven om deel te nemen en een jaar lang van kortingsprijzen te genieten. Meer info of hulp nodig bij de inschrijving? Je bent steeds welkom op de milieudienst, elke dinsdag in september tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, van 9 tot 12 uur en van 14 tot 20 uur, of Met Belgerinkel naar de Winkel 2014 Van 26 april tot 31 mei hebben honderden enthousiastelingen zich in het zweet gefietst om hun boodschappen te doen in een winkel in de buurt. Met dank aan hun stalen ros fietsten alle deelnemers aan de dertiende editie van de Belgerinkel-actie zo n kilometer bij elkaar, goed voor een besparing van kg aan CO2 en aan individuele en maatschappelijke kosten die het autoverkeer met zich meebrengt. Naast de dagelijks te winnen prijzen via de website van de campagne, konden de Belgerinkelfietsers ook deelnemen aan de gemeentelijke prijzenpot waarbij er maar liefst 25 prijzen te verdelen vielen. Dorien Vandevoort uit Broechem schoot de hoofdvogel af en mocht met de Belgerinkelfiets naar huis! Maar ook de 24 andere winnaars gingen naar huis met één van de fietstassen, geschenkmanden, waardebons, die door de gemeente én de plaatselijke handelaars voorzien werden. De prijsuitreiking vond plaats op het gemeentehuis op 15 juli jl. [ 10 ]

11 verkeer & veiligheid Met je skateboard of step op de openbare weg: wat zijn de regels? Een step, skateboard, skeelers,... het zijn handige middelen om je (snel) te verplaatsen. Maar dat kan niet zomaar overal. Afhankelijk van je snelheid ben je volgens de wet ofwel voetganger ofwel fietser. Welke regels moet je naleven als je met een rolstoel elektrisch of niet, een skateboard, een step... op de openbare weg rijdt? Aan jou om dan de respectievelijke verkeersregels in acht te nemen. Laat ons de verschillende situaties en de regels die je daarbij moet respecteren, overlopen. van voortbewegingstoestellen zich houden aan de regels voor voetgangers of fietsers. Als je niet sneller dan stapvoets rijdt, volg je de regels voor de voetgangers. Rij je wel sneller? Dan volg je de regels die voor de fietsers gelden. Wat is een voortbewegingstoestel? In 2007 is speciaal voor deze langzame voertuigen een nieuwe voertuigencategorie in het leven geroepen: de voortbewegingstoestellen. Men deelt ze in twee categorieën in: Niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. Dit wil zeggen: elk voertuig dat niet beantwoordt aan de definitie van rijwiel, dat door de gebruiker of de gebruikers met spierkracht wordt voortbewogen en niet met een motor is uitgerust. Onder deze eerste categorie vallen o.a. steps, skeelers, skateboards en rolstoelen Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. Dit wil zeggen: elk motorvoertuig met twee of meer wielen dat naar bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 18 km per uur. Voorbeelden hiervan zijn elektrische rolstoelen of elektrische steps. Let op, elektrische steps moeten wel gehomologeerd zijn om ermee op de openbare weg te mogen rijden. Dezelfde regels als voor de voetganger of fietser, volgens de snelheid waarmee je je verplaatst Afhankelijk van de bereikte snelheid moeten de gebruikers De regels die de andere weggebruikers moeten naleven ten opzichte van voetgangers en fietsers, gelden eveneens ten opzichte van gebruikers van voortbewegingstoestellen. Wanneer je niet sneller dan stapvoets rijdt Dan moet je net zoals een voetganger de voetpaden of de begaanbare verhoogde bermen volgen. Als die er niet zijn, dan mag je de begaanbare gelijkgrondse bermen of de parkeerzones gebruiken. Als ook die er niet zijn, dan mag je op het fietspad rijden, uiteraard zonder de fietsers en bromfietsers te hinderen. Zijn al die mogelijkheden er niet, dan mag je de rijbaan gebruiken. Je moet dan wel zo dicht mogelijk bij de rand ervan blijven en - behoudens bijzondere omstandigheden links in de door jou gevolgde richting rijden. Autosnelwegen en autowegen zijn sowieso verboden. Als je je sneller verplaatst dan een voetganger Ligt je snelheid hoger dan stapvoets? Dan moet je de fietspaden gebruiken. Als die er niet zijn, dan moet je op [ 11 ]

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING OKTOBER 2011

GEMEENTERAADSZITTING OKTOBER 2011 RANSTINFO RANST INFO verschijnt 6 maal per jaar n 1 Januari - Februari 12 VER. UITGEVER L. HOFMANS, BURGEMEESTER www.ranst.be INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST Inhoud Gemeenteraad 2 Gemeenteberichten

Nadere informatie

informatief gemeentemagazine ONZE GEMEENTE ONZE GEMEENTE

informatief gemeentemagazine ONZE GEMEENTE ONZE GEMEENTE 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / september - oktober 2014 ONZE GEMEENTE M A S S E N

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 2 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MAART - APRIL 2010 O N Z E G E M E E N T E M A S S

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

2 Infokrant Maldegem september 2012 www.maldegem.be. milieu. Opgelet voor rode stickers op de PMD-zak! Richtlijnen voor het buiten zetten van afval

2 Infokrant Maldegem september 2012 www.maldegem.be. milieu. Opgelet voor rode stickers op de PMD-zak! Richtlijnen voor het buiten zetten van afval September 2012 Gemeentelijke Infokrant Maldegem verschijnt 11 maal per jaar V.U.: Johan De Roo, Harinkweg 14A, Woordje burgemeester: Sportgemeente: emotie en kansen Het is voortdurend emotie: sport, zoals

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28

Foto: appelbloesem. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 28 Foto: appelbloesem Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 3 Mei > Juni 2011 Jaargang 28 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 Verantwoordelijk uitgever: Ivo Wynants, Turnhoutsebaan 422-2110 WijnegemI Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 INFO W I J N E G E M Algemeen 2 Gemeente tot je dienst GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente!

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 03 tweemaandelijkse uitgave mei - juni 2012 gemeente! www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 1 Opgelet,verkeersveilige g colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

Bedankt vrijwilligers!

Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Op vrijdag 20 september 2013 organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een feest voor onze vrijwilligers. Met dit feest willen we de vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 1 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / SEPTEMBER - OKTOBER 2010 O N Z E G E M E E N T E M

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa),

INFO KUURNE. december 2010. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap. Groene Long Kuurne - Witte kluifzwam (Helvella crispa), INFO KUURNE november december 2010 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne Groene Long

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner HEERS Info GEMEENTE HEERS Paardkerkhofstraat 20 September 2012 Jaargang 26 HEERS Info 4 nummer voorwoord Inhoud Inhoud Het college van burgemeester en schepenen... 2 Gemeenteraadsbeslissingen... 2 De gemeente

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016 Gemeentemagazine Herk-de-Stad In de kijker Geert Dethier Uitgelicht Spelen in Herk-de-Stad De Markthallen Programma 2015-2016 EDITIE JULI - AUGUSTUS 2015 1 Gemeentehuis Pikkeleerstraat 14 013 38 03 10

Nadere informatie

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne 10 I 11 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne België - Belgique P.B. 8660 DE PANNE 1 3/9103 1 Inhoud Seniorenfeest in nieuw kleedje...p

Nadere informatie