t Geluk kan niet op in Ranst! Veel succes in het nieuwe schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "t Geluk kan niet op in Ranst! Veel succes in het nieuwe schooljaar"

Transcriptie

1 Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 5 I september - oktober 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst t Geluk kan niet op in Ranst! Veel succes in het nieuwe schooljaar Het gemeentebestuur zoekt: vrijwillige brandweermannen en zelfstandige concessiehouders Informatievergadering (9 oktober) brug Jozef Simonslaan Herdenking 100 jaar Groote oorlog

2 gemeenteberichten gemeenteraad 2 gemeenteberichten 8 duurzaamheid 11 verkeer & veiligheid uitneembaar UIT-kalender 17 OCMW 18 vrije tijd VOLGENDE UITGAVE: 3 november 2014 Teksten dienen ten laatste op 25 september 2014 toe te komen op de dienst communicatie: Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste punten die tijdens de gemeenteraadszitting(en) werden besproken. Het volledige verslag van de gemeenteraad kan je verkrijgen op het secretariaat (zie gegevens verderop). Gemeenteraad juni 2014 Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van compostvaten incl. beluchtingstok en beluchtingstokken Omdat we de prijs van de compostvaten - al dan niet afzonderlijk met een beluchtingstok - willen aanpassen aan de prijzen van Igean werd het retributiereglement aangepast dat in december door de gemeenteraad goedgekeurd werd. Vanaf 1 juli zal de prijs 35 bedragen voor een compostvat met beluchtingstok en 5 voor een afzonderlijke beluchtingstok. Beide worden verkocht op het containerpark. Vaststelling van een standaard gebruiksovereenkomst en -voorwaarden voor gemeentelijk patrimonium aan verenigingen. De gemeente beschikt over een ruim onroerend patrimonium waarvan meerdere gronden en gebouwen ter beschikking gesteld worden van het lokale verenigingsleven. De voorwaarden van dit gebruik lopen vaak sterk uiteen. De gemeenteraad keurde een standaard gebruiksovereenkomst goed die door het college van burgemeester en schepenen kan worden afgesloten met de lokale verenigingen. Concessieovereenkomt : gemeenschapscentrum Den Boomgaard Het college van burgemeester en schepenen gaf het leveren van dranken, het houden van toezicht en het schoonmaken van gemeenschapscentrum Den Boomgaard in concessie aan LRC Services voor een periode van 9 jaar met ingang van 1 januari De concessiehouder heeft echter de overeenkomst vervroegd stopgezet en eindigt z n werkzaamheden op 30 november Er moet dus een procedure gestart worden voor de aanstelling van een nieuwe concessiehouder. De goedkeuring van de lastvoorwaarden is hierin een eerste stap. Dit gemeentelijk informatieblad werd gedrukt op gerecycleerd papier.

3 gemeenteberichten Huishoudelijk reglement + retributiereglement gebruik culturele infrastructuur gemeenschapscentrum Den Boomgaard Nadat de diverse tarieven voor het gebruik van het GC jaren ongewijzigd bleven, worden er nu een aantal verhogingen voorgesteld (niet voor de eigen inwoners of erkende verenigingen). Daarnaast werden nog een aantal kleinere wijzigingen aangepast die de werking moeten optimaliseren. Omdat het retributiereglement voor het gebruik van de culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard werd aangepast, moest ook het huishoudelijk reglement worden veranderd. Daarnaast werden ook hier enkele kleinere aanpassingen doorgevoerd. Kalender Gemeenteraad De gemeenteraad vergadert in principe elke derde maandag van de maand om 20 uur in de raadzaal van het VRIESELHOF. De eerstvolgende zitting vindt (onder voorbehoud) plaats op 8 september De planning voor de rest ziet er als volgt uit: 20 oktober, 17 november en 15 december De agenda van de gemeenteraad is een week voor de zitting verkrijgbaar op het gemeentehuis en is ook steeds raadpleegbaar (en downloadbaar) op onze website Meer info: secretariaat, tel.: In de kijker: Monumenten brug Oelegem Aan beide kanten van de nieuwe brug in Oelegem werden onlangs sokkels geplaatst met onderdelen van de oude Vierendeelbrug. Hiermee willen de gemeente Ranst en de diensten van de scheepvaart de herinnering aan de vroegere brug bewaren. Tijd om te snoeien! Vermijd overhangende takken aan de straatkant Op het moment dat dit informatieblad verschijnt, is de meteorologische herfst in het land De ideale periode om je bomen en struiken te snoeien en meteen ook een goed moment om het overhangend groen aan te pakken. Pak je snoeischaar en zorg voor een veilige doorgang voor voetgangers. Dat is goed voor je planten en goed voor de verkeersveiligheid! De gemeente krijgt al eens klachten over groen en takken die teveel uitsteken over de weg. Hierdoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan, bijvoorbeeld voor fietsers en voetgangers die op de rijweg of een voetpad moeten uitwijken voor het overhangende groen. Snoei daarom tijdig de aanplantingen op je eigendom, zodat deze hinder tot een minimum herleid wordt. Denk hierbij ook aan de zichtbaarheid van verkeerstekens of openbare verlichtingspalen en zorg ervoor dat vooral in de buurt van bochten en kruispunten het normaal uitzicht op de openbare weg behouden blijft. Ook de bovengrondse nutsleidingen moeten steeds bereikbaar zijn. Bij onbebouwde percelen moet de gebruiker of eigenaar ervoor zorgen dat de beplanting en het onkruid (distels, netels,...) verwijderd worden zodat een vrije doorgang op de openbare weg altijd verzekerd blijft. Alvast bedankt voor jullie medewerking! [ 3 ]

4 gemeenteberichten het gemeentebestuur zoekt De brandweerpost van Ranst is in volle ontwikkeling om een zelfstandige post in de nieuwe brandweerzone Rand te worden. Door recente investeringen in nieuwe voertuigen en materieel kunnen onze brandweermannen ook in de toekomst blijven zorgen voor een uitstekende dienstverlening. De vrijwillige brandweermannen zijn echter de kern van onze brandweerpost en dat team willen we verder uitbouwen met geëngageerde vrijwilligers. Daarom gaan we over tot de aanwerving van: 13 vrijwillige brandweermannen (m/v) Hou je van afwisseling en actie? Wil je behoren tot een groep van ruim dertig vrijwilligers die een deel van hun vrije tijd besteden ten dienste van de bevolking? Voldoe je aan onderstaande aanwervingsvoorwaarden? Dan is dit mogelijk iets voor jou! Aanwervingsvoorwaarden: Je bent onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie; Je bent het Nederlands machtig; Je woont binnen een straal van 6 kilometer van de kazerne; Je bent ten minste 20 jaar oud en 1,60 meter groot; Mannelijke kandidaten zijn in orde met de dienstplichtwetgeving; Je beschikt over een attest van goed zedelijk gedrag en blanco strafregister; Je wordt lichamelijk geschikt bevonden tijdens een voorafgaandelijk geneeskundig onderzoek; Je slaagt voor de sportproeven. Interesse? Kom dan zeker naar één van onze informatiemomenten, op zaterdag 20 september om 14 uur of op woensdag 24 september om 20 uur in de brandweerkazerne, Sintelweg 27 in Broechem. Heb je nog vragen? Stuur een mail naar en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. Wil je je kandidaat stellen? Dien dan voor maandag 6 oktober 2014 je schriftelijke kandidatuur in bij Gemeentebestuur Ranst - Brandweer, Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst. Het inschrijvingsformulier vind je op de website van de gemeente Ranst (www.ranst.be). [ 4 ]

5 Het gemeentebestuur van Ranst is op zoek naar twee (m/v) concessiehouders. Eén voor de uitbating van de kinderopvang Hof Van Ocken, gelegen te Emblem, Dorpstraat 14 en één voor de uitbating van het Gemeenschapscentrum Den Boomgaard gelegen te Broechem, Antwerpsesteenweg 57. Zelfstandig concessiehouder Hof Van Ocken De kinderopvang Hof Van Ocken is een onderdeel van het vernieuwbouw project Hof Van Ocken in het dorpscentrum van Emblem. De lokalen voor kinderopvang omvatten o.a. een gezamenlijke inkom met de naastgelegen bibliotheek, 3 grote ruimtes voor opvang van kinderen waarvan 1 met kitchenette, een sanitair blok met 4 toiletten waarvan 1 voor andersvaliden, een overdekt terras met buitenberging en een speelplaats. Aanbod : Je staat zelfstandig in voor de begeleiding en opvang van kinderen (opvang, verzorging, organisatie van activiteiten, contacten met ouders, bereiden van middagmaal en vieruurtje, ) volgens de voorschriften van Kind en Gezin Je zorgt voor de verdere inrichting van de lokalen van de kinderopvang met meubilair en materiaal dat voldoet aan de relevante veiligheidsvoorschriften (eigen investeringen). Je zorgt voor het onderhoud van de lokalen van de kinderopvang en het materiaal Je zorgt voor de schoonmaak, het ontsmetten en opruimen van de lokalen van de kinderopvang en het materiaal Contract start vanaf 1 december 2014 voor een periode van 9 jaar. De kandidaturen worden beoordeeld op basis van de voorgestelde huurprijs (minimaal 900 per maand) en de relevante ervaring. Zelfstandig Concessiehouder Den Boomgaard voor het leveren van dranken, het uitoefenen van toezicht en het schoonmaken Het gemeenschapscentrum Den Boomgaard is een intensief gebruikt gebouwencomplex bestaande uit een evenementenhal (tot personen), een polyvalente zaal (tot 220 personen) en 2 vergaderzalen. Op dezelfde site, buiten de concessie, bevinden zich ook een jeugdhuis en een crealokaal. Aanbod : Leveren van dranken en snoepgoed in het gemeenschapscentrum. Uitvoeren van toezicht tijdens activiteiten in het gemeenschapscentrum. Schoonmaken van het gemeenschapscentrum. Beperkte eigen investeringen voor de inrichting van de toog (tapinstallaties, verlekken en spoelbakken en glazen. Uitgeruste keuken, toog, flessenkoelers en bergingen ter beschikking. Beperkte eigen investeringen voor poetsmateriaal. Contract start vanaf 1 december 2014 voor een periode van 9 jaar. Voorwaarden : Toekennen van een commissie van 15% aan de gemeente op de verkoop van drank en snoepgoed. Beschikken over de nodige relevante referenties. Beschikken over een uittreksel uit het strafregister model 596-2, dat niet ouder is dan 3 maanden, waaruit blijkt dat de kandidaat van goed zedelijk gedrag is Specifieke voorwaarden zijn vermeld in de af te sluiten concessieovereenkomst. De kandidaturen worden beoordeeld op basis van o.a. de prijzen voor poets en toezicht en de verkoopprijzen van de dranken en snoepgoed, waarvan je de gemeente een commissie van 15 % toekent. Info voor beide concessiehouders : Je kan een exemplaar van de af te sluiten concessieovereenkomst en het inschrijvingsformulier opvragen bij dhr. Johan Robyns. Geef je kandidatuur voor woensdag 1 oktober 2014 om uur af tegen ontvangstbewijs op de technische dienst of verstuur ze aangetekend naar: Gemeentebestuur Ranst, t.a.v. dhr. Johan Robyns, Gustaaf Peetersstraat 7, 2520 Ranst. Meer info - Johan Robyns (voorwaarden en procedure), tel Jan Geudens (werking en bezichtiging), tel [ 5 ]

6 gemeenteberichten Informatievergadering brug Jozef Simonslaan De Vlaamse Overheid wil tegen 2020 alle bruggen over het Albertkanaal verhogen zodat er meer goederenvervoer over het water kan gebeuren. De bestaande brug van de Jozef Simonslaan in Oelegem heeft hiervoor niet de nodige vrije hoogte en moet dus worden vervangen. Of er een nieuwe brug komt, is nog niet helemaal zeker. Ook jouw mening telt! Daarom vindt er op 9 oktober 2014 om 19 uur een informatievergadering plaats over de toekomstplannen van de brug in de parochiezaal van Oelegem. Opdrachtgever NV De Scheepvaart en de gemeente Ranst hebben in onderling overleg aangegeven dat het mogelijk herbouwen van deze brug samenhangt met een aantal mobiliteitsproblemen die worden vastgesteld in de (dorps)kern van Oelegem. Zo is er veel zwaar verkeer en gebruiken heel wat autobestuurders de route door Oelegem om de file op de snelwegen te vermijden. Om aan deze problemen het hoofd te kunnen bieden, onderzoekt de gemeente Ranst momenteel een nieuwe weg tussen de KMO-zone Ter Straten en de Oelegemsesteenweg. Verder onderzoekt studiebureau MINT in hoeverre het mogelijk is om de verbinding langs de Jozef Simonslaan te knippen om het zwaar en doorgaand verkeer te weren in de dorpskern van Oelegem. Dat kan bijvoorbeeld door de bestaande brug te slopen en niet te vervangen, of door ze te vervangen door een fietsbrug. De voorbije maanden heeft MINT hiertoe reeds een aantal mobiliteitsonderzoeken uitgevoerd in Oelegem en omgeving. Uiteraard is hier ook de mening en inbreng van de lokale bevolking van belang. Vooraleer alle gegevens te analyseren willen we ook het draagvlak voor deze verschillende scenario s kennen. Daarom organiseren we voor alle geïnteresseerde inwoners van Ranst een informatievergadering op donderdag 9 oktober om 19 uur in de parochiezaal van Oelegem (Venusstraat 10). Deze vergadering start met een korte toelichting over het project, nadien is het vooral de bedoeling naar jullie te luisteren en de opmerkingen mee te nemen in de verdere studie. Het resultaat van de studie zal in een latere bijeenkomst worden meegedeeld. Inschrijven hoeft niet, iedereen is welkom! [ 6 ]

7 Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Poort Vrieselhof fort Oelegem Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Om dit project te kunnen realiseren, is er een wijziging van het gewestplan nodig door een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP). In het PRUP wordt de toekomstvisie voor het gebied bepaald. Deze visie wordt vertaald in bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften die vastleggen wat wel en niet mogelijk is binnen het plangebied. Een plan-milieueffectenrapport (plan-mer) Omdat het gebied een grote natuurwaarde heeft, werd ook een plan-mer opgemaakt. Dit is een onderzoek naar de mogelijke effecten van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op de omgeving. Het provinciaal domein Vrieselhof, het fort van Oelegem en de directe omgeving hebben een grote natuurlijke, landschappelijke en erfgoedwaarde. Met het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Poort Vrieselhof fort van Oelegem wil de provincie deze waarden beschermen en beter zichtbaar maken voor bezoekers. Er zal worden ingezet op betere wandel- en fietsverbindingen tussen het fort van Oelegem en het kasteel Vrieselhof en op het verstrekken van info over fort, antitankgracht, vleermuizen, blauwgrasland, en dergelijke. Door het plan worden de toegang van het park en de parkeergelegenheden aan het provinciaal domein logischer geschikt en een vlotter beheer van het provinciaal domein mogelijk gemaakt. Openbaar onderzoek Van 1 augustus 2014 tot en met 29 september 2014 worden zowel het ontwerp-prup Poort Vrieselhof fort van Oelegem en het plan-mer onderworpen aan een openbaar onderzoek. In deze periode heb je de kans om het dossier grondig te lezen en eventuele bezwaarschriften in te dienen. Je kan het ontwerp bekijken in het provinciehuis, op het gemeentehuis van Ranst (en Schilde) of via de provinciale website Meer info Els Stevens, dienst Ruimtelijke Planning, provincie Antwerpen, Miniatuur-helikopters boven Campus Vesta Naar aanleiding van een Europees onderzoeksproject (Airbeam FP7) rond het monitoren van rampen met onbemande vliegtuigen plant de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (VITO) een reeks testvluchten boven het domein van campus Vesta (Oostmalsesteenweg) in Ranst. Hierbij zullen vanaf augustus tot en met december 2014 regelmatig kleine onbemande helikopters worden ingezet voor het verzamelen van beeldinformatie. Omdat het opstijgen en landen eventueel minimale geluidshinder met zich mee kan brengen, willen we de omwonenden hiervan op de hoogte brengen. [ 7 ]

8 duurzaamheid afval iliseert! ember in 28 geet aangeboden zameling en op denten contron op zichtbare n hiervoor 205 eboden PMDgesorteerd. PMD bij zich teerden goed. ntainer gooien D mag echter ast vind je de N feliciteert! in ze werden sensibiliseert! ak zat. Er werd rteerregels. Ze erd PMD! even. ant van de PMD-zak t je afval niet de PMD-zak. [ 8 ] IGEAN feliciteert en sensibiliseert! IGEAN controleerde in september in 28 gemeenten de inhoud van het aangeboden PMD bij de huis-aan-huis inzameling en op Kringloopbedrijf de containerparken. Opnieuw Jobstudenten & contro- Co leerden PMD-zakken op zichtbare afwijkingen en doorkruisten hiervoor 205 straten. 72% van de aangeboden PMD- GRATIS ophaling van herbruikbare goederen Tel Website: zakken waren volledig juist gesorteerd. Op het containerpark werden bezoekers die PMD bij zich hadden aangesproken. 991 of 77% daarvan sorteerden goed. 298 bezoekers of 23% wilden afval in de PMD-container gooien dat niet bij het PMD hoort. Het fout gesorteerde PMD mag echter maximum 20% bedragen. Op de afbeelding hiernaast vind je de meest voorkomende sorteerfouten. Zelf brengen kan ook: Antwerpsesteenweg Lier gefeliciteerd met hun correcte sortering. Borsbeeksebinnenweg Mortsel Hondiuslaan Duffel Geen zichtbare afwijkingen in de PMD-zak: IGEAN feliciteert! De inwoners kregen een positieve brief waarin ze werden Wel zichtbare afwijkingen in de PMD-zak: IGEAN sensibiliseert! De jobstudenten gaven aan wat er fout in de PMD-zak zat. Er werd ook meer tekst en uitleg gegeven bij de PMD-sorteerregels. Ze kregen ook een folder met de PMD-sorteerregels. Open van maandag t/m zaterdag van 10 tot 18 uur. Samen zorgen we voor juist gesorteerd PMD! Meest gemaakte PMD-sorteerfouten Sorteerregels PMD 65% andere plastic verpakkingen dan plastic flessen en flacons, zoals yoghurtpotjes, botervlootjes, plastic bakjes, P = Plastic flessen en flacons Plastic flessen van bv. waters en frisdranken, evenals plastic flacons van bv. shampoo, 4% papier 9% andere plastic voorwerpen zoals douchegel, badschuim, wasmiddel,... Plastic doppen moet dozen van ijs, bloempotjes, speelgoed je op de lege (bij voorkeur platgedrukte) fl essen schroeven. M 6% plastic schaaltjes voor 11% plastic zakjes charcuterie of vlees = Metalen verpakkingen Niet alleen drank- of conservenblikjes, maar ook spuitbussen van voedingswaren en cosmetica, aluminium schotels en bakjes, kroonkurken en metalen deksels en doppen. D = Drankkartons 3% aluminiumfolie Plastic schenktuiten hoef je 1% verpakkingen niet te verwijderen. van klein gevaarlijk afval, bv. fles van ontstopper Belangrijk: plastic emmertjes, plastic schaaltjes verpakkingen volledig leeg maximum volume 8 liter geen plastic bidons vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak Ook 1% andere sorteerfouten zoals andere metalen voorwerpen, Volg deze sorteerregels nauwlettend. Past je afval niet medicijnen, ijzer, in dit lijstje dan is het NIET bestemd voor de PMD-zak. S T P Meest gemaakte PMD-sorteerfouten 65% andere plastic verpakkingen dan plastic flessen en Opgelet: je PMD-zak flacons, zoals yoghurtpotjes, botervlootjes, plastic bakjes, plastic emmertjes, plastic schaaltjes wordt gecontroleerd! 9% andere plastic voorwerpen zoals dozen van ijs, bloempotjes, speelgoed Vroeger bestond een groot deel van ons huisvuil uit Plastic flessen en flacons, 6% plastic Metalen schaaltjes voor verpakkingen 11% plastic zakjes en Drankkartons (PMD). Door het PMD apart te sorteren en in te zamelen wordt een hoop verpakkingsmateriaal gerecycleerd in plaats van verbrand. We hebben er zelf ook voordeel bij, want een PMD-zak is veel goedkoper dan de restafvalzak. 1% verpakkingen van klein gevaarlijk afval, bv. fles van ontstopper Iedereen weet hoe zijn PMD te sorteren of toch bijna iedereen. De meest gemaakte fout is dat de P van PMD wordt gelezen als plastic. De P staat echter alleen voor plastic flessen en flacons. Alle andere plastic afval mag medicijnen, ijzer, dus niet bij het PMD! S T P Om je te helpen bij de sortering, stuurt IGEAN begin september jobstudenten op pad. De jobstudenten zullen deze vóór verpakkingen de ophaling in niet enkele in je straten PMD-zak! van de gemeente de aangeboden PMD-zakken op zichtbare afwijkingen YOGHURTPOTJE controleren. Deze verpakkingen zijn elk uit verschillende types plastic samengesteld. Dat maakt de recyclage ervan op PLASTIC BAKJE economisch ecologisch Geen zichtbare afwijkingen in de vlak niet te verantwoorden. Bovendien zijn andere plastic PMD-zak: IGEAN feliciteert! verpakkingen meer vervuild De bewoners PLASTIC FOLIE dan fl essen fl acons die van het huis krijgen een brief waarin ze EN ZAKJE voornamelijk vloeistoffen bevatten.daarom horen die worden gefeliciteerd met hun goede sortering. PLASTIC SCHAALTJE 4% papier charcuterie of vlees 3% aluminiumfolie Ook 1% andere sorteerfouten zoals andere metalen voorwerpen, Breng kurken naar het containerpark 2160 Wommelgem. Deze krant werd gedrukt op 100% gerecycleerd papier, op een ecologisch verantwoorde manier ontinkt. andere plastic verpakkingen bij het restafval. Zuivere plastic folies en bloempotjes worden Wel zichtbare op afwijkingen veel containerparken ook in de apart ingezameld. BOTERVLOOTJE PMD-zak: IGEAN sensibiliseert! De jobstudenten bellen aan om de bewoners te melden dat er iets fout in de PMD-zak zit. Er wordt ook meer uitleg gegeven bij de PMD-sorteerregels. De inwoners krijgen een brief waarin ze gewezen worden op de foute sortering van hun PMD. Inzameling van kurken vermalen vervolgens de natuurkurk. Ontkurk je ook graag een fles wijn om een glaasje te drinken? De vermalen natuurkurk vindt een bestemming deze verpakkingen niet in je PMD-zak! Groot gelijk, maar sta ja er wel eens bij stil dat kurk een natuurproduct in de bouwsector waar het gebruikt wordt als is? Kurken worden gemaakt van de schors van de kurkeik. isolatiemateriaal. De plastic stoppen worden Het YOGHURTPOTJE oogsten van de schors kan pas 20 jaar na het aanplanten van ook gerecycleerd. de kurkeik en het pellen van Deze de schors verpakkingen kan maar om zijn de 10 jaar. Door de grote vraag naar kurk elk wordt uit verschillende soms te snel types geoogst en worden de bomen ziek. Door de selectieve plastic samengesteld. inzameling recyclage Dat van TOEGELATEN: kurken en plastic stoppen van wijn, champagne, kurken stoppen, kunnen we een steentje maakt bijdragen de recyclage op het ervan vlak op PLASTIC BAKJE van milieu. Voortaan kan je met jouw kurken dan economisch ook terecht op en het ecologisch containerpark. vlak niet te verantwoorden. Kurken stop wordt isolatiemateriaal Bovendien zijn andere plastic NIET TOEGELATEN: plastic doppen draai ze op de lege plastic In het atelier van vzw Huize Monnikenheide verpakkingen meer te Zoersel vervuild sorteren mindervalide PLASTIC mensen FOLIE de kurken. Ze dan verwijderen fl essen en de ijzertjes fl acons en die plastic en EN ZAKJE voornamelijk vloeistoffen bevatten.daarom horen die andere plastic verpakkingen PLASTIC bij het restafval. Zuivere plastic januari 2013 SCHAALTJE folies en bloempotjes worden op veel containerparken ook apart ingezameld. BOTERVLOOTJE urken naar het containerpark Met deze positieve PMD-actie proberen we het PMD nóg beter te sorteren! porto, Heb je nog fl essen vragen? sorteer ze bij het PMD metalen doppen sorteer ze bij het PMD Surf dan naar of bel naar de Igean milieulijn op het nummer Samen zorgen we voor juist gesorteerd PMD! Verantwoordelijke uitgever: J. Van Hoydonck, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem. Deze krant werd gedrukt op 100% gerecycleerd papier, op een ecologisch verantwoorde manier ontinkt.

9 Containerpark in een nieuw kleedje Zoals jullie in de speciale editie van de afvalkrant van Igean afgelopen maand hebben kunnen lezen, of misschien hebben sommigen onder jullie het al gezien, steekt ons containerpark in een nieuw kleedje. Dit is het gevolg van de invoering van het materialendecreet, een Vlaams decreet, waardoor er voor een aantal fracties op het containerpark betaald dient te worden. Hieronder nog een klein overzicht van de grootste veranderingen: - Het park is ingericht in een betalend en een nietbetalend gedeelte. Op het betalend gedeelte zitten de fracties grof vuil, gemengd bouw- en sloopafval en zuiver steenpuin. De andere fracties zitten op de andere lus, de lus met de niet-betalende fracties en blijven dus gratis. - Voor grof vuil en gemengd bouw- en sloopafval is het tarief 0,20/kg. Voor zuiver steenpuin betaal je 0,03/ kg. - Je kan alleen toegang krijgen tot het containerpark met je identiteitskaart. Vergeet deze dus zeker niet mee te nemen! - Aan de uitgang van het betalend gedeelte staat een betaalzuil. Nadat je al de afvalstoffen in de juiste container hebt gedeponeerd, steek je je identiteitskaart in de betaalzuil. Betalen kan met je betaalkaart, je kredietkaart of met munten ( 0,10-0,20-0,50-1 of 2). Na betaling gaat de slagboom open en kan je het betalende gedeelte verlaten. - Sinds januari dit jaar zijn de openingsuren van het containerpark veranderd: OPENINGSUREN CONTAINERPARK voormiddag namiddag maandag GESLOTEN dinsdag uur woensdag GESLOTEN donderdag uur vrijdag 9-12 uur uur zaterdag 9-16 uur Het containerpark is steeds gesloten op zon- en feestdagen. De feestdagen zijn 1 januari, paasmaandag, O.H. Hemelvaart, 1 mei, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 24 december vanaf 12 uur, 25 december, 26 december en 31 december vanaf 12 uur. Vragen, opmerkingen of klachten kan je doorgeven aan: IGEAN Milieu & veiligheid, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem, via , of [ 9 ]

10 duurzaamheid milieu Groepsaankoop groene stroom i.s.m. provincie Antwerpen Betaal jij graag te veel voor je energie? Neen? Wij ook niet. Doe daarom mee met de groepsaankoop groene stroom en gas van het Antwerpse provinciebestuur die onze gemeente ondersteunt. Een lagere energiefactuur betalen en groene stroom gebruiken is beter voor het milieu en je portemonnee. Je kan nog vrijblijvend inschrijven tot 30 september 2014 via Begin oktober is er een online veiling en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg jij een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al dan niet te veranderen van energieleverancier. Vorig jaar maakten meer dan Antwerpse gezinnen gebruik van dit aanbod en zij bespaarden gemiddeld zo n 208 op jaarbasis. Wie vorig jaar deelnam aan de groepsaankoop dient zich ook dit jaar opnieuw in te schrijven om deel te nemen en een jaar lang van kortingsprijzen te genieten. Meer info of hulp nodig bij de inschrijving? Je bent steeds welkom op de milieudienst, elke dinsdag in september tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, van 9 tot 12 uur en van 14 tot 20 uur, of Met Belgerinkel naar de Winkel 2014 Van 26 april tot 31 mei hebben honderden enthousiastelingen zich in het zweet gefietst om hun boodschappen te doen in een winkel in de buurt. Met dank aan hun stalen ros fietsten alle deelnemers aan de dertiende editie van de Belgerinkel-actie zo n kilometer bij elkaar, goed voor een besparing van kg aan CO2 en aan individuele en maatschappelijke kosten die het autoverkeer met zich meebrengt. Naast de dagelijks te winnen prijzen via de website van de campagne, konden de Belgerinkelfietsers ook deelnemen aan de gemeentelijke prijzenpot waarbij er maar liefst 25 prijzen te verdelen vielen. Dorien Vandevoort uit Broechem schoot de hoofdvogel af en mocht met de Belgerinkelfiets naar huis! Maar ook de 24 andere winnaars gingen naar huis met één van de fietstassen, geschenkmanden, waardebons, die door de gemeente én de plaatselijke handelaars voorzien werden. De prijsuitreiking vond plaats op het gemeentehuis op 15 juli jl. [ 10 ]

11 verkeer & veiligheid Met je skateboard of step op de openbare weg: wat zijn de regels? Een step, skateboard, skeelers,... het zijn handige middelen om je (snel) te verplaatsen. Maar dat kan niet zomaar overal. Afhankelijk van je snelheid ben je volgens de wet ofwel voetganger ofwel fietser. Welke regels moet je naleven als je met een rolstoel elektrisch of niet, een skateboard, een step... op de openbare weg rijdt? Aan jou om dan de respectievelijke verkeersregels in acht te nemen. Laat ons de verschillende situaties en de regels die je daarbij moet respecteren, overlopen. van voortbewegingstoestellen zich houden aan de regels voor voetgangers of fietsers. Als je niet sneller dan stapvoets rijdt, volg je de regels voor de voetgangers. Rij je wel sneller? Dan volg je de regels die voor de fietsers gelden. Wat is een voortbewegingstoestel? In 2007 is speciaal voor deze langzame voertuigen een nieuwe voertuigencategorie in het leven geroepen: de voortbewegingstoestellen. Men deelt ze in twee categorieën in: Niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. Dit wil zeggen: elk voertuig dat niet beantwoordt aan de definitie van rijwiel, dat door de gebruiker of de gebruikers met spierkracht wordt voortbewogen en niet met een motor is uitgerust. Onder deze eerste categorie vallen o.a. steps, skeelers, skateboards en rolstoelen Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. Dit wil zeggen: elk motorvoertuig met twee of meer wielen dat naar bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 18 km per uur. Voorbeelden hiervan zijn elektrische rolstoelen of elektrische steps. Let op, elektrische steps moeten wel gehomologeerd zijn om ermee op de openbare weg te mogen rijden. Dezelfde regels als voor de voetganger of fietser, volgens de snelheid waarmee je je verplaatst Afhankelijk van de bereikte snelheid moeten de gebruikers De regels die de andere weggebruikers moeten naleven ten opzichte van voetgangers en fietsers, gelden eveneens ten opzichte van gebruikers van voortbewegingstoestellen. Wanneer je niet sneller dan stapvoets rijdt Dan moet je net zoals een voetganger de voetpaden of de begaanbare verhoogde bermen volgen. Als die er niet zijn, dan mag je de begaanbare gelijkgrondse bermen of de parkeerzones gebruiken. Als ook die er niet zijn, dan mag je op het fietspad rijden, uiteraard zonder de fietsers en bromfietsers te hinderen. Zijn al die mogelijkheden er niet, dan mag je de rijbaan gebruiken. Je moet dan wel zo dicht mogelijk bij de rand ervan blijven en - behoudens bijzondere omstandigheden links in de door jou gevolgde richting rijden. Autosnelwegen en autowegen zijn sowieso verboden. Als je je sneller verplaatst dan een voetganger Ligt je snelheid hoger dan stapvoets? Dan moet je de fietspaden gebruiken. Als die er niet zijn, dan moet je op [ 11 ]

12 verkeer & veiligheid de rijbaan rijden. Je mag echter ook de parkeerzones en gelijkgrondse bermen aan de rechterkant van de straat gebruiken (zo dicht mogelijk tegen de rand, maar niet in de goot), maar dan moet je wel voorrang geven aan de andere weggebruikers die zich daarop bevinden. Buiten de bebouwde kom mag je je ook verplaatsen op de trottoirs en verhoogde bermen. Autosnelwegen en autowegen zijn verboden terrein. eveneens gehomologeerd worden om op de openbare weg gebruikt te mogen worden (kijk dit na voor de aankoop!). Uitzonderingen: voor rolstoelen voor personen met een handicap en voor voertuigen die door hun bouw niet sneller dan 6 km per uur kunnen rijden. Als je niet rijdt met een voortbewegingstoestel, wordt dit niet als voertuig beschouwd. Daarom zijn de regels voor het stilstaan en parkeren voor de bestuurder ervan niet van toepassing. Een gemotoriseerd voortbewegingstoestel moet niet ingeschreven worden. Bron: Je moet ook de andere verplichtingen voor fietsers naleven, zoals de voorrangsregels (bv. voorrang geven aan voetgangers die via een zebrapad willen oversteken). Welke verlichting? Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en als de zichtbaarheid minder dan 200 meter bedraagt, moet je wanneer je als gebruiker van een voortbewegingstoestel op het fietspad of op de rijbaan rijdt een wit of geel licht vooraan en een rood licht achteraan hebben. Deze lichten mogen in één toestel verenigd zijn en mogen ook knipperen. Je mag de verlichting op je lichaam dragen of ze mag aan het voortbewegingstoestel bevestigd zijn. Andere bijzonderheden De gemotoriseerde voortbewegingstoestellen worden niet gelijkgesteld met motorvoertuigen. Je hebt dus geen rijbewijs nodig, maar je moet je voertuig wel laten verzekeren, iets wat in de praktijk echter weinig gerespecteerd wordt. De gemotoriseerde voortbewegingstoestellen moeten Ranst - geplande snelheidscontroles september - oktober 2014 Datum Van uur Tot uur Straat 1 september uur Ranstsesteenweg 2 september uur Jozef Simonsstraat 3 september uur Doggenhoutstraat 4 september uur Broechemsesteenweg 5 september uur Schildesteenweg 15 september uur Jozef Simonsstraat 16 september uur Dorpstraat 17 september uur N14 18 september uur N september uur Kreupelstraat 29 september uur Herentalsebaan 30 september uur Oelegemsesteenweg 1 oktober uur Vaartstraat 2 oktober uur Schildesteenweg 3 oktober uur Doggenhoutstraat 13 oktober uur Massenhovensesteenweg 14 oktober uur Schawijkstraat 15 oktober uur Zandhovensteenweg 16 oktober uur Kreupelstraat 17 oktober uur N14 27 oktober uur Massenhovensesteenweg 28 oktober uur Broechemsesteenweg 29 oktober uur Doggenhoutstraat 30 oktober uur Herentalsebaan 31 oktober uur Oelegemsesteenweg [ 12 ]

13 activiteitenkalender uitneembare katern september 2014 WOENSDAG 3 SEPTEMBER VAN TOT UUR OPTREDEN REVALIDATIECENTRUM ZEVENBERGEN RANST Optreden voor patienten van het revalidatiecentrum en hun familieleden in het revalidatiecentrum Zevenbergen, Boerenkrijglaan 25. Info: ZATERDAG 6 SEPTEMBER VAN 14 TOT 17 UUR KSA BROECHEM: KENNISMAKINGSVERGADERING Kinderen en jongeren die eens willen proeven van het jeugdbewegingsleven zijn welkom van 14 tot 17 uur aan het Franciscusheem (Pertendonckstraat 14). De leiding zorgt alvast voor een fijn programma. Plezier maken, je uitleven, eens goed lachen, het kan allemaal! Kom samen met je vriendjes en vriendinnetjes naar de KSA en beleef de tijd van je leven! Info: ZONDAG 7 SEPTEMBER VAN TOT 18 UUR W.Z.C. CZAGANI: TUINFEEST 2014 Jaarlijks tuinfeest met de ganse namiddag kinderanimatie en volksspelen. Optreden van de Misty Hats. Drankjes zijn steeds verkrijgbaar en ook de succesvolle restaurantdag wordt opnieuw georganiseerd. Je kan eten om 12.30, en uur. Waar? Woonzorgcentrum Czagani, Kapelstraat 64. Info: ZATERDAG 13 SEPTEMBER VAN 20 TOT 23 UUR POPKOOR IOCA: KWIS Deze familiekwis belooft ontspannen en vrolijk te worden. Het is de bedoeling om een leuke avond te beleven. Heb je 6 vrienden, familieleden, buren of kennissen die plezier willen maken? Heb je een ploegnaam die de absurditeit benadert? Hou je van vrij parkeren en weet je iets af van DINSDAG 16 SEPTEMBER OM 19 UUR WERELD-DELEN: ZIEKENFONDSEN, WAT DOEN ZIJ VOOR JOU? Een consulente van de CM licht toe wat een ziekenfonds vandaag concreet kan betekenen. Het wordt een interactieve samenkomst, waarbij ieder gewoon zijn vragen kan stellen en ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Dit infomoment staat open voor iedereen, is gratis en begint om 19 uur! Waar? Gildenhuis, Pertendonckstraat 14. Info: ZATERDAG 20 SEPTEMBER VAN 20 TOT 23 UUR VLEERMUIZEN-INFOAVOND IN FORT OELEGEM Fort Oelegem is de belangrijkste vleermuizenoverwinteringsplaats van Vlaanderen. Tussen oktober en april overwinteren er elk jaar een 1200 vleermuizen. De overwinteraars vinden het fort geschikt omdat het er rustig en donker is, het er op bepaalde plekken 100% vochtig is en er een constante grottentemperatuur heerst. De infoavond start met een uitgebreide briefing over het leven van onze vleermuizen. Daarna volgt een geleide rondwandeling door de fortgebouwen, waarbij uitleg wordt gegeven over de vroegere functies van de diverse ruimten en waarbij ook de plekjes getoond worden waar de vleermuizen bij voorkeur overwinteren. Tegen het einde van de wandeling is het donker. We gaan dan naar de toegangsbrug om daar met zgn. bat detectors de insectenjacht van enkele vleermuizen te volgen. Waar? Fort Oelegem, Goorstraat 18. Aangeraden uitrusting : waterdicht schoeisel, zaklamp, warmere kledij. Info: , ZA TERDAG 20 SEPTEMBER VAN 10 TOT 22 UUR KSA BROECHEM: KSA BROECHEM - STARTDAG Op 20 september start de vernieuwde KSA Broechem (voor jongens en meisjes!) officieel het nieuwe werkjaar. Nieuwe leden die nog willen inschrijven, zijn van harte welkom! Bij de start van het nieuwe werkjaar staat er heel wat op het programma. 13 uur: Uniformverkoop, zowel nieuw als tweedehands. 14 uur: Start van de spelnamiddag. 17 uur: Alle leden eten gezellig samen aan het KSA-lokaal. 19 uur: GEZINSBOND: SPEELGOEDBEURS Kinderen kunnen hun speelgoed, boeken, knuffels, CD s,... zelf verkopen. Tafels beschikbaar vanaf 9 uur.wil je een standje opbouwen, dan kun je je inschrijven bij Tine Sels- Muyshondt (03/ ) Lievevrouwestraat 13 of door storting van het juiste bedrag op rekeningnummer met vermelding van aantal tafels en eventueel uw lidnummer.inkom is gratis voor mogelijke kopers. 3 / tafel als lid, 6 /tafel als geen lid Gezinsbond. Waar? Gilden- ZONDAG 28 SEPTEMBER VAN 10 TOT UUR KABATOON: COMEDY CRASH Try-out van Steven Goegebeur De foutste der vrienden, de hero van Heist, de geknipte man himself komt zijn nieuwe show try-outen in het Ambelhuis, Ambelweg 2 (Emblem). Info: TELKENS OM 20 UUR VRIJDAG 26 EN ZATERDAG 27 SEPTEMBER, OKRA ACADEMIE VOORKEMPEN: WO I : DE DO- DENDRAAD Dit is het weinig gekend verhaal van de electrische draadversperring aan de Belgisch-Nederlandse grens tijdens WO I. Waarom plaatsten de Duitsers deze versperring? Wat waren de gevolgen voor de bevolking en vooral voor het verzet, spionnen, smokkelaars, oorlogsvrijwilligers? Alex Vanneste is emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en brengt dit boeiend en waargebeurd verhaal, waarbij de werkelijkheid meer dan eens de fictie overtreft. Prijs: 5 voor Okra-leden en 7 voor niet-leden. Gratis koffie, thee en/of frisdrank. Waar? In de raadzaal Gemeentehuis Zandhoven, Liersebaan 12. Info: C.Hofmans 03/ , DONDERDAG 25 SEPTEMBER VAN 14 TOT 16 UUR KVLV BROECHEM: SJAALS IN DE KNOOP Workshop - diverse manieren om sjaals te knopen. Waar? Gildenhuis Broechem, Pertendonckstraat 14. Info: DONDERDAG 25 SEPTEMBER VAN 19 TOT 22 UUR [ 13 ]

14 activiteitenkalender uitneembare katern [ 14 ] DONDERDAG 9 OKTOBER VAN 14 TOT 16 UUR DE BIG 5 VAN EUROPA Frederik Thoelen is vooral bekend van het populaire éénprogramma Dieren in nesten. In zijn voordracht tracht hij met uitgebreid filmmateriaal duidelijk te maken dat onze Europese dierenwereld vaak niet moet onderdoen voor de veel bekendere Afrikaanse natuur. Talloze bekende dieren komen aan bod, en uiteraard ook de bever, die sinds kort onze provincie terug heeft gevonden mag niet ontbreken! 5 voor Okra-leden en 7 voor niet-leden. Gratis koffie en thee en/of frisdrank. Waar? In de raadzaal Gemeentehuis Zandhoven, Liersebaan 12. Info: C.Hofmans , ZATERDAG 11 OKTOBER OM 13 UUR DONDERDAG 30 OKTOBER VAN 14 TOT 16 UUR OKRA ACADEMIE VOORKEMPEN: BELGIË EN ZIJN KONINGEN Mark Van den Wijngaert, hoogleraar geschiedenis, schetst de geschiedenis van de Belgische monarchie en laat weinig potjes gedekt: hoe stond Leopold I tov de grondwet? Was Albert I een echte koning-soldaat? De gevolgen van de troonsafstand van Leopold III? Welke rol speelt de koning bij de regeringsvorming? Nu de poppetjes in het paleis aan het dansen zijn gegaan, een interessante lezing... Hoe werd België een monarchie? Toegang: 5 voor Okra-leden en 7 voor niet-leden. Gratis koffie en thee en/of frisdrank. Waar? In de raadzaal Gemeentehuis Zandhoven, Liersebaan 12. Info: C.Hofmans , TERUGKERENDE ACTIVITEITEN EN REEKSEN NOG TOT 30 SEPTEMBER 2014 DAFORA STELT TENTOON IN DE BIBLIOTHEEK Dafora Fotokring stelt tentoon met een beperkt aantal werken van haar leden. Waar? Bibliotheek Ranst, Gasthuisstraat 17. Info: VAN 6 SEPTEMBER 14 TOT 27 JUNI 15 ZATERDAG VAN 10 TOT 12 UUR KABATOON: KABAKIDS Cursus toneelinitiatie waarbij kinderen van 10 tot 14 jaar op een speelse manier leren toneelspelen. Waar? Ambelhuis, Ambelweg 2. Info: WOENSDAG 17 SEPTEMBER EN 15 OKTOBER VAN TOT 22 UUR FEMMA RANST: NAAICAFÉ Heb je zin in een nieuwe uitdaging, ligt er al heel lang een verstelwerkje klaar, of heb je een project op stapel staan dat je op de lange baan hebt geschoven of ben je een krak in naaien en wil je die kennis doorgeven? Femma Ranst start met een naaicafé. We gaan uit het nieuwe Femma-naaiboek een paar technieken oefenen met randjes en biesjes. ALLE DAGEN (RAADPLEEG DE WEBSITE VAN NATUUR 2000 VOOR ALLE DATA!) NATUUR 2000: VLEERMUIZENTOCHT Bezoek een 100 jaar oud fort en kijk er s avonds naar de vleermuizen die boven de fortgracht op insecten komen jagen. Inkom: 2,50; Grabbelpassers tot 12 jaar: 2. Waar? Fort Oelegem, Goorstraat. Info: , ELKE DINSDAG VAN 11 TOT UUR EN VAN TOT 15 UUR ELKE DONDERDAG VAN 10 TOT 11 UUR SPORTDIENST RANST: SPORT OVERDAG VOOR VOLWASSENEN (+ 18J) Voor alle volwassenen die willen bewegen en zich sportief willen ontspannen. 13 voor een 10-beurtenkaart, 2 voor een losse beurt Waar? Sporthal Het Loo, Antwerpsesteenweg 59. Info: , ELKE WOENSDAG VAN TOT UUR VAN TOT UUR SPORTDIENST RANST: SPORTACADEMIE VOOR KLEUTERS Allerlei leuke sporten en spelletjes, voor kleuters geboren in 2008 en per beurt, 13 voor een 10-beurtenkaart. Waar? Sporthal Het Loo, Antwerpsesteenweg 59. Info: ELKE WOENSDAG VAN 14 TOT UUR SPORTDIENST RANST: SPORTACADEMIE VOOR JONGEREN - TURNZAAL BROECHEM Initiatie in verschillende sporten. 2 per beurt, 13 voor een 10-beurtenkaart. Waar? Turnzaal Broechem, Lostraat 51. Info: ELKE TWEEDE EN ELKE LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND WINDMOLEN RANST (OELEGEM) Te bezoeken elke tweede zondag van de maand (behalve in juli en augustus) van 11 tot 17 uur en elke laatste zondag van de maand (behalve in december) van 13 tot 17 uur INFODAG HONDENSCHOOL Iedereen is welkom om kennis te maken met de nieuwe hondenschool Amicus van Groot Ranst. Naast een demo is er ook voor elk van onze bezoekers één gratis aperitief en een hapje voorzien. Voor geïnteresseerde toekomstige leden is er een infomoment voorzien. De hondenschool is gelegen te Sint Jozef in Broechem (achter het asielcentrum).ook onze trouwe viervoeters zijn van harte welkom. Info: , DINSDAG 14 EN 21 OKTOBER, DINSDAG 4 NOVEMBER, TELKENS VAN 9 TOT 12 UUR EN DONDERDAG 6 NOVEMBER VAN 19 TOT 22 UUR KVLV BROECHEM: BREIEN VOOR JE KIDS Brei een origineel stuk voor je kinderen of kleinkinderen. Waar? Gildenhuis Broechem, Pertendonckstraat 14. Info: DONDERDAG 16 OKTOBER VAN 19 TOT 22 UUR KVLV BROECHEM: KOOKLES Kookles waarbij een KVLV-lid lekkere gerechten voorstelt. Waar? Gildenhuis Broechem, Pertendonckstraat 14. Info: ZATERDAG 18 OKTOBER VAN 19 TOT 21 UUR DE NACHT VALT IN HET VRIESELHOF

15 Een ervaren gids neemt je mee op stap in het Vrieselhof... slapen alle dieren s avonds? Geniet met al je zintuigen van het Vrieselhof terwijl de nacht valt. In het schijnsel van de maan komen nachtdieren tot leven, de schaduwen van de bomen worden langer en de sterren wijzen de weg. We laten ons leiden door het licht in de duisternis. De nacht valt in het Vrieselhof is een leerrijke en sfeervolle wandeling over vleermuizen en andere nachtdieren, over bomen en sterren. Trek je stevige schoenen of laarzen aan want de gids wijkt al eens af van het rechte pad. Meer info en inschrijven vanaf 8 september 2014 bij de domeinwachters. Waar? Schildesteenweg 95. Info: , , ZONDAG 19 OKTOBER OM UUR Je brengt mee: naaimachine, restjes stof, stikzijde en biaislint. Je mag ook langskomen om je vriendin te steunen en/ of bij te praten met een kopje koffie of thee. Prijs: 2, 1 voor Femma-leden. Waar? KWB lokaal, Boerenkrijglaan 1. Info: , SEPTEMBER 2014 BLOEMSIERWEDSTRIJD Bloemensierwedstrijd voor alle Ranstenaren. Waar? Gildenhuis, Pertendonckstraat 14. Info: BLOEDAFNAME Ook jij kan iemand zijn leven redden.dagelijks hebben mensen bloed, plasma of bloedplaatjes nodig. Na een ongeval, bevalling of operatie bijvoorbeeld. Ben je tussen 18 en 66 jaar en in goede gezondheid aarzel niet om bloedgever te worden! Waar en wanneer? Gemeentelijke Lagere School De Knipoog, Schoolstraat 17, op dinsdag 28 oktober van tot uur Gildenhuis Broechem, Pertendonckstraat 14, op maandag 20 oktober van 18 tot uur Gemeentelijke Lagere School De Driehoek, Schildesteenweg 12, op woensdag 26 november van 18 tot uur. Info: ELKE VRIJDAG VAN 14 TOT 17 UUR SENIORENDANSGROEP BROECHEM: DANSEN Seniorendansles, ondersteund door een erkend dansleraar. Waar? Café Den Lindenboom, Pertendonckstraat 81. Info: Waar? Windmolen Ranst (Oelegem), Kerkhoflei 1. Info: , DE EERSTE ZATERDAG VAN ELKE MAAND VAN 9 TOT 13 UUR WERKGROEP ZEVENBERGENBOS: MAANDELIJKSE WERKDAG Om een idee te hebben wat er op een werkdag gebeurt surf je best naar onze infowebsite - rubriek: Nieuws en daar kan je het maandelijks verslag lezen van de werkdag. Wij zorgen voor een hapje en een drankje. Waar? Schuur Drogenhof, Schawijkstraat 105. Indien de werkdag op een feestdag valt, verschuift deze naar de daarop volgende zaterdag. Info: of , ELKE WOENSDAG VAN TOT 22 UUR REPETITIE HARMONIE Iedereen is van harte welkom om naar onze wekelijkse repetities te komen luisteren. Waar? lokaal De Nachtegaal, Berkenlaan 7a. Info: ELKE 2DE VRIJDAG EN ELKE 4DE ZATERDAG VAN DE MAAND VAN 20 TOT 24 UUR FORUM-RANST GEZELSCHAPSSPELLENCLUB: BORDSPELAVOND FORUM-Ranst is een gezelschapsspellenclub voor spelers van alle leeftijden die op zoek zijn naar eigentijdse en uitdagende gezelschapsspellen. Prijs: 1,5. Eerste deelname is steeds gratis. Daarna keuze tussen bijdrage per spelavond of voordelig jaarlidmaatschap. Waar? KWB Ranst, Boerenkrijglaan z/n. Info: , MELDING VAN PUBLIEKE EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN VOOR PUBLICATIE IN HET GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD De erkende verenigingen van de gemeente kunnen hun activiteiten, die voor het publiek toegankelijk zijn, laten opnemen in de UiTagenda van dit infoblad Ranst Info en/of op de website Voer de gegevens van je activiteit(en) in Ranst TIJDIG in via Voor de eerstvolgende editie van Ranst Info (NOVEMBER - DECEMBER 14) voer je TEN LAATSTE op 1 OKTOBER 2014 jouw activiteiten in. Heb je nog vragen? Heb je geen internet, dan kan je terecht in de bibliotheek van Ranst (Gasthuisstraat 17). Ook de communicatiedienst van de gemeente Ranst helpt je graag verder op weg of tel ) NATUURPUNT WERKGROEP GIDSEN ZEVEN- BERGEN: HERFSTWANDELING MET GIDS IN HET ZEVENBERGENBOS Kom genieten van de natuur tijdens de begeleide herfstwandeling doorheen het niet-toegankelijk gedeelte van het Zevenbergenbos te Ranst. Vertrek aan ingang kasteel Zevenbergen (Kasteeldreef 22) om uur. Info: WOENSDAG 29 OKTOBER VAN 14 TOT UUR GEZINSBOND RANST: T IS TIJD KLEIN KONIJN Figurentheater Vlinders & co spelen t Is tijd klein konijn. Klein konijn droomt van verre reizen met zijn eigen raket. Ver weg van waar hij nu is: de konijnenwereld waar niemand tijd voor hem maakt. Met deze titel is het niet te verwonderen dat de nadruk ligt op muziek, zonder natuurlijk de andere ingrediënten te vergeten; een snuifje pedagogie, humor, poppen, interactie en uiteraard veel muziek. Het stuk brengt de allerkleinsten op een speelse manier enkele muzikale begrippen bij. Uiteraard hoeven ze niet op hun stoel te zitten en worden ze geprikkeld om zelf te zingen en te dansen, maar ook te genieten van de stilte. Deuren open om uur. Inkom: Leden gezinsbond betalen 3 (inkom + drankje), niet-leden 6. Locatie ligt nog niet vast. Info: , [ 15 ]

16 een biertje, dan kom je al een heel eind! Vind je Oelegem een sympathieke gemeente en wil je popkoor ioca steunen? Dan is deze kwis zeker iets voor jou. Zonder pretentie en met een knipoog, omdat ioca lach betekent. Prijs: 15 per ploeg van maximaal 6 deelnemers. Waar? Parochiezaal Oelegem, Venusstraat 10. Info: , ZATERDAG 13 SEPTEMBER VAN 14 TOT 17 UUR GARAGEVERKOOP Verkoop door de buurtbewoners Spruytershofstraat, JvdEyndelaan, Lothar Wyrtkilaan van gebruikte goederen, kledij, boeken, speelgoed eigen gekweekte groenten, planten enz.. Waar? Spruytershofstraat 1. Info: ZONDAG 14 SEPTEMBER OM UUR PASAR GROOT-RANST: FIETSTOCHT Je kan mee met onze jaarlijkse septemberfietstocht. We kozen deze keer voor een tochtje langs de Nete via Lier naar Duffel van +/- 43 Km. We nemen de FIETS-O-STRADE die langs de spoorlijn Mechelen-Antwerpen loopt, om verder langs rustige wegen over Boechout onze vertrekplaats terug te bereiken. Afhankelijk van het weer, nemen we een of twee tussenstops om wat te verpozen voor een drankje Vertrek om uur aan sporthal Het Loo, Antwerpsesteenweg 59. Info: of MAANDAG 15 SEPTEMBER VAN 8 TOT 12 UUR JAARMARKTCOM: JAARMARKT Op maandag 15 september 2014 zal de markt plaatsvinden in de Pertendonckstraat en op het Gemeenteplein. Standhouders kunnen online een plaats reserveren. Waar? Broechem centrum, Gemeenteplein 1. Info: RANST Speciale VKSJ-KSA-eucharistieviering in de kerk. 20 uur: Kampvuur en zangstonde aan het KSA-lokaal. Iedereen welkom voor een hapje en een drankje. Waar? Franciscusheem Broechem, Pertendonckstraat 14. Info: ZONDAG 21 SEPTEMBER VAN 9 TOT 12 UUR NATUURPUNT WERKGROEP GIDSEN ZEVENBERGEN: VELDEXCURSIE ZEVENBERGENBOS Veldexcursie in het Zevenbergenbos ingericht door de gidsen werkgroep Zevenbergenbos. De bedoeling is deze bedrijvigheid open te stellen voor iedereen die zin heeft in Natuur. We observeren en monitoren het gebied ook het niet toegankelijke. Dus iedereen die interesse heeft in natuur van harte welkom, je verrijkt je natuurkennis. Vertrek om 9 uur aan de Drogenhofschuur, Schawijkstraat 105 te Ranst. Bij droog weer zijn stapschoenen voldoende, bij nat weer zijn laarzen beter. Honden zijn niet toegelaten. Breng een verrekijker en eventueel een loepje mee. Contactpersoon: zie onze website. Waar? Zevenbergenbos - Drogenhofschuur, Schawijkstraat 105. Info: ZONDAG 21 SEPTEMBER 14 VAN 8 TOT 13 UUR LANDELIJKE GILDE BROECHEM: BOERENMARKT EN FIETSTOCHT Gezellige boerenmarkt met vele landbouwprodukten. Om 14 uur start fietstocht aan de kerk over afstand van ongeveer 25 km. Waar? Parking, Streep z/n. Info: ZONDAG 21SEPTEMBER OM 15 UUR SINT-CECILIAKOOR RANST: VREDESCONCERT Het Sint-Ceciliakoor Ranst werkt samen met het mannenkwartet Les Voix Perdues. Dit kwartet dat steeds a capella zingt, brengt een sterk WO I- programma; straffe oorlogsen vredesliederen die teruggrijpen op de Groote Oorlog. Ons 4-stemmig koor treedt afwisselend op met een brede selectie aan vredesliederen en brengt de hoopvolle sfeer van nooit meer oorlog. Toegangsprijs: aan de kassa: 15 voorverkoop via koorleden: 12. Kinderen onder 12 jaar: gratis. Waar? Ranst Sint-Pancratiuskerk, Gasthuisstraat 36. Info: , GLS DE SLEUTEL BROECHEM: KNOESELLOOP 2014 De Knoeselloop is alweer aan zijn 22ste editie toe. Het is een mooie vlakke en snelle omloop en we hopen zoals elk jaar op goed sportweer. Voor de kleinsten is er een springkasteel en een keileuke speelhoek. Verder zijn er ook workshops Zumba. Programma: 13 uur: jeugdreeksen 350 m m m m ( 1,5). Gedeelte van de afstand met voorloper. Ieder kind (per reeks) krijgt dezelfde prijs bij aankomst: een Knoeselverrassingspakket! uur : Gezinskilometer ( 2,5); uur: Joggings 3,5 km ( 3,5) 5,5 km ( 5,5) 8,2 km ( 7); uur: 10 miles (exacte afstand) ( 8) Wedstrijd over 4 ronden op vlak, snel en volledig verkeersvrije omloop met afstandsaanduiding. Rangschikking per reeks: Dames Seniors - Veteranen 1 - Veteranen 2 -Heren seniors - Veteranen 1 - Veteranen 2 - Veteranen 3. Prijzentafel bestaande uit naturaprijzen. Electronische tijdsopname en aanduiding van de afgelegde afstand. Mooie naturaprijzen voor iedere aankomende atleet. Prijzen onmiddellijk na aankomst af te halen bij het afgeven van je nummer! Premie van 50 voor de eerste atleet die in haar/zijn reeks het wedstrijdrecord verbetert. Uitslag om 18 uur. Waar? gemeenteschool De Sleutel Broechem, Lostraat 51. Info: [ 16 ] ZATERDAG 4 OKTOBER VAN 13 TOT UUR oktober 2014 COMITÉ DER VOLKSSPELEN RANST: LICHTJES- LOPEN Kinderen en volwassenen verzamelen aan het Gildenhuis met kaarsjes, lampions, lantaarns,... en trekken met muziek van Harmonie De Nachtegaal door het dorp. Ze gaan langs de pastoor waar ze bij het zingen van het liedje Kerske aan de lanteirn een snoepje ontvangen. Ze kunnen ook talrijke prijzen verdienen bij het einde van de stoet bij het Comité der Volksspelen. Waar? Café Gildenhuis, Lievevrouwestraat 15. Info: ZONDAG 28 SEPTEMBER VAN 19 TOT UUR huis, Lievevrouwestraat 15. Info:

17 senioren Seniorenfeest 16 oktober 2014 De gemeentelijke adviesraad voor senioren nodigt in samenwerking met het gemeentebestuur van Ranst alle 60-plussers uit op het SENIORENFEEST Wanneer? Donderdag 16 oktober 2014 om 12 uur in gemeenschapscentrum Den Boomgaard. Deuren open om uur. Programma: feestdiner met achteraf een optreden van Jef De Smet met muzikant en zangeres Tamara Inkom: 10 Opgelet: de kaartenverkoop start vanaf maandag 22 september en loopt tot en met vrijdag 10 oktober. Wij raden je aan om je kaarten te komen afhalen op maandagvoormiddag 22 september in de inkomhal van het gemeentehuis. Dan zullen er mensen van de seniorenraad speciaal voor de kaartenverkoop aanwezig zijn. Nadien kan je hiervoor terecht op het onthaal (tijdens de openingsuren). OCMW Dag van de Mantelzorger 2014 In de vorige editie van Ranst Info vermeldden we reeds de Dag van de Mantelzorger juni is uitgeroepen tot nationale Dag van de Mantelzorger. Op deze dag staan de mantelzorgers zelf centraal. Ook in onze gemeente werden de voorbije jaren activiteiten georganiseerd voor de mantelzorgers. Het is een dag van erkenning en waardering voor alle mensen die zorg dragen voor een huisgenoot, familielid, vriend, buur of kennis. Zij die er vorige keer bij waren, zullen zich de receptie in 2011, de workshop massage in 2012 en de chocoladetasting in 2013 nog wel herinneren. In de vorige Ranst Info kon je al lezen dat het OCMW ook dit jaar weer een ontspannende activiteit in gemeenschapscentrum Den Boomgaard organiseert voor de mantelzorgers die in de gemeente wonen. Dit jaar ga je zonder twijfel met een goed humeur weer huiswaarts, want er staat een lachsessie op het programma! Ben je mantelzorger (*) en wens je graag deel te nemen aan de Dag van de Mantelzorg 2014 op dinsdag 21 oktober 2014, neem dan contact op met Kim Michiels van het OCMW van Ranst op het nummer Je kan je nog inschrijven tot 30 september (*) Mantelzorgers zorgen onbetaald en op regelmatige basis voor een zorgbehoevende in hun omgeving. Het gaat om zorg die nodig is zodat de zorgbehoevende zo lang mogelijk kan verder leven in zijn/ haar vertrouwde thuisomgeving. [ 17 ]

18 vrije tijd sport SPORTDIENST Sporthal Het Loo Antwerpsesteenweg Ranst Tel.: fax Komende activiteiten Meer info op Sportacademie Vanaf 10 september 2014 tot eind juni zullen de turnzalen van Broechem en Ranst weer bruisen van de activiteiten op woensdagnamiddag, want dan gaat onze sportacademie weer van start! Je komt hier op een leuke manier in contact met verschillende vormen van bewegen en sporten. Zonder het te beseffen word je leniger, sterker, balvaardiger, kortom sportiever. De fantastische monitoren staan al klaar om samen met jullie te spelen en te sporten! Opgelet! Vanaf dit schooljaar zijn er enkele belangrijke wijzigingen: Kleuters sporten niet langer in sporthal Het Loo, maar in 2 groepjes: 1 in de turnzaal van Broechem en 1 in die van Ranst, telkens op een ander uur (zie hieronder voor de juiste uren) Jongeren: 2 groepen ingedeeld volgens leeftijd Sportacademie loopt het ganse schooljaar door, behalve tijdens de schoolvakanties Sport overdag Start vanaf dinsdag 2 september Voor alle volwassenen die willen bewegen en zich een uurtje sportief willen ontspannen. Iedereen kan op zijn of haar eigen tempo meedoen. Zowel voor mannen als vrouwen. Iedereen is welkom. Dinsdag uur Bewegen op muziek Dinsdag uur Badminton Donderdag uur Omnisport (niet tijdens schoolvakanties en feestdagen) Prijs 2 per beurt 13 voor een 10-beurtenkaart (geldig voor alle activiteiten. Op voorhand inschrijven is niet nodig) BROECHEM, turnzaal De Sleutel, Lostraat 51, Broechem uur: 1ste - 2de - 3de leerjaar uur: kleuters uur 4de - 5de - 6de leerjaar RANST, turnzaal De Knipoog, Schoolstraat 17, Ranst uur kleuters uur 1ste - 2de - 3de leerjaar uur 4de - 5de - 6de leerjaar Meer info: Sportdienst, prijs: 10- beurtenkaart voor 13 of 2 per beurt Inschrijven kan ter plaatse of in de sporthal! [ 18 ]

19 vrije tijd sport De Week van de Sportclub. Ontdek een week lang welke sport(club) bij je past. Hou je van actie? Wil je jouw passie voor sport graag delen met oude en nieuwe sportvrienden? Of heb je een sport(club) in gedachten die je altijd al eens beter wilde leren kennen? Grijp dan je kans en je sportschoenen! Tijdens de Week van de Sportclub van 13 tot en met 21 september 2014 zetten duizenden sportclubs in Vlaanderen hun deuren voor jou open. Tijdens de gratis trainingen en initiaties ontdek je alles over hun werking en activiteiten! De sportclub is een toffe plek waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst, geslacht of leeftijd. Je wordt er steeds beter in je sport onder leiding van een gediplomeerde trainer of lesgever. En je beleeft er steeds meer plezier, wanneer je na het sporten nog even blijft hangen met je vrienden. Heb je zin gekregen om een kijkje te gaan nemen, mee te sporten of een initiatie of open training te volgen tijdens de Week van de Sportclub? Op vind je alle deelnemende clubs. Vond je nog geen vaste sportstek? Ontdek dan snel jouw ideale sportclub! Regio sportdag Ski-snowboarddag met outdoorparcours Wanneer: Dinsdag 28 oktober 2014 Waar: SnowWorld Landgraaf Programma: Halve dag outdoor park en halve dag ski of snowboard Voor wie: 11-tot16-jarigen (geboortejaar ) Deelnameprijs: 25 per deelnemer (inbegrepen: busvervoer, verzekering, materialen, inkom, ski- of snowboardles, outdoorparcours) Inschrijvingen: sportdienst Ranst laatste inschrijfdag is woensdag 16 oktober 2014 Benodigdheden: skikledij en warme en sportieve kledij voor het klimmen handschoenen - eventueel eigen ski- of snowboardmateriaal (opgelet! dit materiaal is dan niet verzekerd en er is geen vermindering van het deelnamegeld) 0,50 voor de huur van een kastje [ 19 ]

20 vrije tijd sport vrije tijd jeugd Sport voor iedereen betaalbaar Omdat sport gezond is voor lichaam en geest, wil de gemeente iedereen aan het sporten krijgen. We willen alle drempels verlagen. Via de sportacademie of sport overdag kan je aan zeer democratische tarieven kennismaken met alle vormen van beweging. Om toch nog dat extra duwtje in de rug te geven en sport echt voor iedereen betaalbaar te maken, is er ook een afspraak tussen de gemeente en het OCMW om mensen die daar recht op hebben, financieel te ondersteunen. Per gezinslid of individu kan je maximum 60 per jaar ontvangen. 90% van de gemaakte en bewezen sportkosten (lidmaatschap, sportkledij, sportmateriaal, ook bosklassen) kan je terugkrijgen via het OCMW. Mogen wij ook aan de sportclubs vragen om dit bekend te maken onder hun leden of nieuwe leden? Alvast veel sportplezier! Meer info: OCMW Ranst, alle werkdagen van 9 tot 12 uur Schildesteenweg 16, 2520 Oelegem Tel: Knoeselloop Op zaterdag 4 oktober 2014 vindt de 22ste Knoeselloop plaats in de straten van Broechem. Naast de loopwedstrijd zelf, zijn er ook workshops en allerlei leuke activiteiten voor de kinderen. Inschrijvingen, start & kleedkamers: Gemeentelijke lagere school De Sleutel, Lostraat 51, Broechem Organisatie: oudercomité en leerkrachten GLS De Sleutel met de medewerking van Sportraad Ranst, Gemeentebestuur Ranst en BLOSO. Meer info op JEUGDDIENST GC Den Boomgaard (gelijkvloers) Antwerpsesteenweg Ranst Tel.: gsm: Roefeldag Zaterdag 21 juni 2014 vond de roefeldag plaats in Broechem. 198 kinderen maakten een keuze uit een 50-tal handelaars. Zo werden ze een dag politicus, politieagent of compostmeester of zagen ze hoe ijsjes werden gemaakt (en proefden ze er uiteraard ook van). 42 begeleiders zorgden ervoor dat de groepen kinderen op de juiste bestemming kwamen. 22 motorrijders bolden rond, er was een huifkar, er waren groepen die met de fiets of te voet gingen. Broechem was één dag in handen van deze volwassenen in spe. Speelplein Ranst De maand juli zit er bijna op bij het schrijven van dit artikel. Op verschillende (nieuws)sites verscheen er een artikel dat de speelpleinwerkingen het zeer goed deden deze zomer. Volgens Bert Breugelmans van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking komt dit door de verhoogde aandacht voor de communicatie en public relations van de speelpleinwerkingen. Daarnaast zoeken ouders naar democratische opvangmogelijkheden voor hun kinderen. Gezien de lage kostprijs is het speelplein dan ook een goede oplossing. Vanuit onze jeugddienst bouwen wij al jaren, samen met de stuurgroep speelpleinwerking en heel wat [ 20 ]

De Webpagina is er sinds april en heeft iedere dag een resem bezoekers

De Webpagina is er sinds april en heeft iedere dag een resem bezoekers MSA-AMS.be News 15/08/2009 Inhoud 1 de webpagina 2 Met de rolstoel in het verkeer 2 Regels voortbewegingstoestellen 6 Regels voor rijwielen 6 Rijbewijs 7 Verzekering Aan alle lotgenoten een warme knuffel

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Verkeerswetgeving. Skateboards

Verkeerswetgeving. Skateboards steppen &skaten Wie graag stept en skate is doorgaans niet geïnteresseerd in de wettelijke regels. Toch kan je maar beter op de hoogte zijn, om je verder volledig uit te kunnen leven. Waar is de plaats

Nadere informatie

De gratis groene lijn

De gratis groene lijn Horebeke 2017 De gratis groene lijn I.VL.A. haalt bij meer dan 100.000 inwoners afval op. Dit vraagt heel wat organisatie, en soms kan er iets mislopen. Hebt u een probleem? Hebt u een klacht? Bel dan

Nadere informatie

De blauwe zak is er! Vanaf nu wordt uw pmd-afval opgehaald in de nieuwe blauwe zak!

De blauwe zak is er! Vanaf nu wordt uw pmd-afval opgehaald in de nieuwe blauwe zak! De blauwe zak is er! Vanaf nu wordt uw pmd-afval opgehaald in de nieuwe blauwe zak! De blauwe zak is er! Ophaling pmd van start Vanaf december wordt in de hele provincie Limburg en Diest pmd (plastic flessen

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom Kijk naar de fietsers. Kleur de nummers van de fietsers die de verkeersregels volgen en op de juiste plaats rijden groen. Kleur de nummers van de fietsers

Nadere informatie

Affligem. containerpark

Affligem. containerpark Affligem containerpark Uitbating door ILvA vanaf 6 januari 2014 ILvA neemt containerpark Affligem over Vanaf 6 januari 2014 neemt ILvA het containerpark van Affligem over. Veel verandert er niet voor

Nadere informatie

steppen&skaten Verkeerswetgeving

steppen&skaten Verkeerswetgeving steppen &skaten Wie graag stept en skate is doorgaans niet geïnteresseerd in de wettelijke regels. Toch kan je maar beter op de hoogte zijn, om je verder volledig uit te kunnen leven. Waar is de plaats

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

- grtroitoirs. verkeersborden: De berm (verhoogd verlaagd) Parkeerzones. Rijbaan VOETGANGERS ALLEEN OF IN GROEP ZONDER LEI DER

- grtroitoirs. verkeersborden: De berm (verhoogd verlaagd) Parkeerzones. Rijbaan VOETGANGERS ALLEEN OF IN GROEP ZONDER LEI DER VOETGANGERS ALLEEN OF IN GROEP ZONDER LEI DER OPGELET: Het ver keer sr eglement geeft geen definitie van een gr oep of een leider. I n tegenstelling tot VOETGANGERS gr oepen ALLEEN fietser OF s, waar voor

Nadere informatie

Infobrochure speelstraten in Zwalm

Infobrochure speelstraten in Zwalm 1 Infobrochure speelstraten in Zwalm 1. Wat is een speelstraat? 2. Hoe wordt mijn straat een speelstraat? 3. Tips 4. De afsprakennota 5. Formulieren aanvraag + bijlage 1. Wat is een speelstraat? Een speelstraat

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuwe openingsuren! MIROM Oostnieuwkerksesteenweg 121 8800 Roeselare T: 051 26 03 50 E: info@mirom.be www.mirom.be Nieuw recyclagepark open vanaf 20 september

Nadere informatie

Stap 6. Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven. Wat is er toch aan de hand? Alsmaar drukker en drukker

Stap 6. Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven. Wat is er toch aan de hand? Alsmaar drukker en drukker Stap 6 Alsmaar drukker en drukker 12 Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven Wat is er toch aan de hand? Je weet het wel: het loopt bij momenten helemaal niet vlot in het verkeer. Op nogal

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Veilig fietsen en stappen

Veilig fietsen en stappen Veilig fietsen en stappen Wat komt aan bod? Achtergrond Kernpunt voor veilig verkeersgedrag Basisregels voor voetgangers Stappen in groep Basisregels voor fietsers Fietsen in groep 2 Hoe verplaatsen we

Nadere informatie

Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet.

Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Grof Karton Dit sorteren wij in de stad Antwerpen Meer info op: GFT Groente-, Fruiten Tuinafval Plantaardig afval + koffiefilters,

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn.

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. Tel: 051/26 03 50 of e-mail: info@mirom.be een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. Enkele definities:

Nadere informatie

verkeersregels voor kinderen

verkeersregels voor kinderen verkeersregels voor kinderen afspraken voor stappers te voet bron: www.verkeervpi.be Als er een begaanbare stoep (trottoir) is, gebruik die dan. Is er geen (begaanbare) stoep, verhoogde of gelijkgrondse

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE Briekhoekstraat Vanaf 6 september 06 enkel toegang met je identiteitskaart Ook bedrijfsafval toegelaten PROEFPERIODE Voor particulieren tot december 06 Voor badge-gebruikers

Nadere informatie

VERO voor voetgangers basisschool Pulle

VERO voor voetgangers basisschool Pulle VERO voor voetgangers basisschool Pulle 1 Stappen in groep Het vertrekpunt veilig verlaten Kloosterstraat 7 Het vertrek en eindpunt van de VERO voor voetgangers is de parking voor de school (Kloosterstraat).

Nadere informatie

Fietsen en reglementering Info avond wegcode fietsersbond PZ HEKLA Dienst verkeer Hoofdinspecteur Steven Van Leeuwe

Fietsen en reglementering Info avond wegcode fietsersbond PZ HEKLA Dienst verkeer Hoofdinspecteur Steven Van Leeuwe Fietsen en reglementering Info avond wegcode fietsersbond 25.11.2013 PZ HEKLA Dienst verkeer Hoofdinspecteur Steven Van Leeuwe Verkeer complexe materie Een beetje weg wijs Fietsers : waarde van de verkeerstekens

Nadere informatie

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep VEILIG OP STAP Te voet of per fiets, alleen of in groep Deze leidraad bevat de voornaamste verkeersregels voor voetgangers en fietsers, alleen of in groep (al dan niet vergezeld van een leider of wegkapitein).

Nadere informatie

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor!

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Lokale Politie LAN Foutparkeren Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! beste inwoner Stilstaan en parkeren Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Maak een. van je straat. Infobrochure Lovendegem.

Maak een. van je straat. Infobrochure Lovendegem. Maak een van je straat Infobrochure Lovendegem www.lovendegem.be/jeugd 1Wat is een speelstraat? Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen van een straat

Nadere informatie

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel 1. Algemeen OCMW Lubbeek is eigenaar van zalen die zij ter beschikking stelt van verenigingen, scholen en bedrijven die de ruimte en materialen kunnen

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is.

Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. 5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 2 Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. Is het fietspad op de grond aangeduid met twee witte evenwijdige

Nadere informatie

5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M. Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is.

5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M. Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. 5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. 2 E Is het fietspad op de grond aangeduid met twee witte evenwijdige

Nadere informatie

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Dienst Milieucoördinatie, 19 januari 2009 Vanaf 2009 worden op campus Jette volgende afvalfracties gescheiden

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

Voorwaarden standhouders/ Event Castle of Dreams/ Kasteel Schaloen

Voorwaarden standhouders/ Event Castle of Dreams/ Kasteel Schaloen Voorwaarden standhouders/ Event Castle of Dreams/ Kasteel Schaloen Standplaatsen Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de volgende groepen: Handel in reguliere goederen: De handelaar verkoopt goederen

Nadere informatie

Het containerpark let voortaan op uw gewicht.

Het containerpark let voortaan op uw gewicht. Belangrijk bericht voor u, lees dit! nieuw - diftar containerpark gemeente maasmechelen Het containerpark let voortaan op uw gewicht. VANAF 6 MEI 2008 Maasmechelen start met vernieuwd containerpark Het

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

2. 9. 44 ?4 @4 6 - 4> 4<. +.9 ( ( % & ( *. (( 9 / 9$,,:&:9$,, ; 0 ;9 0<690 -6 = ( !"# # % 56 = B ( 6#,=7;@0./ ( 6=( ( 6=0./@7; % 56,=( , -!!'#!

2. 9. 44 ?4 @4 6 - 4> 4<. +.9 ( ( % & ( *. (( 9 / 9$,,:&:9$,, ; 0 ;9 0<690 -6 = ( !# # % 56 = B ( 6#,=7;@0./ ( 6=( ( 6=0./@7; % 56,=( , -!!'#! - - 0-121 11 --458 012 02 0-0 01 4 < > -4D8 222< @> 1 119 9 1192 2 9 44 - = = 5 = B =;@0 = =0@; 5=?4 @4 2 055 1292-4> 4< C 9 22 C 9 C 9 2?2 C 9 22 C 9 C 9 22 C 9 22 C 9 C 9 C 9 2@2 C 9 C 9 2@?? C 9 2@

Nadere informatie

Diftar? De verwerking van restafval en gft= duur

Diftar? De verwerking van restafval en gft= duur Diftarin Herent Diftar? De verwerking van restafval en gft= duur Toepassing vanhet principe van 'de vervuiler betaalt' Door het afval te wegen wordt per gezin/vereniging gefactureerd wat men heeft aangeboden

Nadere informatie

Retributiereglement op het gebruik van de culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard

Retributiereglement op het gebruik van de culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard Retributiereglement op het gebruik van de culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard Titel I: De culturele infrastructuur van het gemeenschapscentrum Art. 1: Het gemeenschapscentrum

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2013

Nieuwsbrief November 2013 Nieuwsbrief November 2013 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be INHOUD Vrijaf P 1 Oudercomité P 1 Herdenking Wapenstilstand P 2 Schoolfotograaf

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

OPHAALKALENDER Moorslede NIEUWE. REGELING GROOT HUISVUIL! Zie achterkant voor meer info

OPHAALKALENDER Moorslede NIEUWE.  REGELING GROOT HUISVUIL! Zie achterkant voor meer info OPHAALKALENDER 2009 Moorslede > www.mirom.be www.moorslede.be www.fostplus.be NIEUWE REGELING HUISVUIL! Zie achterkant voor meer info JANUARI FEBRUARI NIEUWJAAR ZO 01 VR 02 MA 02 ZA 03 DI 03 ZO 04 WO 04

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

1. Stop 2. Oversteken (of doorrijden) in de richting van de armen 3. Afslaan naar rechts. Signalen agent

1. Stop 2. Oversteken (of doorrijden) in de richting van de armen 3. Afslaan naar rechts. Signalen agent In het verkeer In het verkeer 2 4 6 1 3 5 De straat is een openbare plaats. Dat betekent dat ze van iedereen is. Ook jij loopt, fietst of speelt wel eens op straat. Toch mag je er niet zomaar doen wat

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Opgaven Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk met 6 verkeersborden

Nadere informatie

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang.

- 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. Jaargang 28 nr. 4 mei 2006 - 2 - REDACTIONEEL Denk erom, de 28ste Vredewijkfeesten - 15 en 16 september komen eraan! De voorbereidingen zijn al volop aan de gang. En wees gerust: Had je op vorige editie

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

4e leerjaar. Stap 11. Fiets(st)er, ken jouw plaats. Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven

4e leerjaar. Stap 11. Fiets(st)er, ken jouw plaats. Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven Stap 11 Fiets(st)er, ken jouw plaats Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven 3 5 1 4 6 7 8 9 1 10 13 11 3 Zo hoort het Als fietser of fietsster rijd jij niet zomaar waar je het wilt. 1 Is

Nadere informatie

RanstInfo. Buitenschoolse kinderopvang van start! www.ranst.be. Filmvoorstelling Ida Bescherm je tegen griep Terugblik bezoek Herbstein

RanstInfo. Buitenschoolse kinderopvang van start! www.ranst.be. Filmvoorstelling Ida Bescherm je tegen griep Terugblik bezoek Herbstein Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 5 I september - oktober 2015 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Buitenschoolse kinderopvang van start! Filmvoorstelling Ida Bescherm je tegen

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Animatie over afval voor de kleinsten

Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Animatie over afval voor de kleinsten Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Animatie over afval voor de kleinsten Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Wat is er aan de hand in Viesvuilland? is een educatieve workshop op maat van de allerkleinsten,

Nadere informatie

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN NAAM :.. 1. Algemeen Ik: - heb respect en begrip voor anderen; - heb eerbied voor de natuur; - durf mijn eigen mening te uiten; - heb orde en ben steeds beleefd;

Nadere informatie

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Enkele belangrijke pas op. Borden Pas op een gevaarlijk kruispunt Pas op er kunnen tegemoet komers zijn Pas

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!!

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!! Liefste leden en ouders, Een nieuw scoutsjaar staat weer voor de deur. Wellicht is er enorm genoten van een verlof met temperatuurstijgingen en -dalingen, maar de leden hebben vooral genoten van het fantastische

Nadere informatie

AFSPRAKENBOEKJE. Vrije basisschool De Lettertrein, Engsbergen. Beste ouders,

AFSPRAKENBOEKJE. Vrije basisschool De Lettertrein, Engsbergen. Beste ouders, Beste ouders, In dit boekje kan je de afspraken lezen die we met de kinderen maakten om er een fijn schooljaar van te maken. Mogen wij vragen dat u het boekje doorleest en tekent voor kennisname. Vrije

Nadere informatie

Gemeentelijke retributies

Gemeentelijke retributies Gemeentelijke retributies Retributie op het organiseren van rondleidingen in de gebouwen en sites van de gemeente. 10,00 per begonnen uur, per rondleiding en dient te worden vereffend bij de ontvangst

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, De vakantie doet z n intrede en dat wil zeggen dat we binnen een goede maand kunnen genieten van een geweldig zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang bezig met de voorbereidingen

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Antwoorden Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting antwoorden In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk

Nadere informatie

5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG

5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG 5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG Vooraf Een van de manoeuvres die je tijdens het praktijkexamen zult moeten doen, is het parkeren achter een geparkeerd (of stilstaand) voertuig. Over dit examenonderdeel

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. IDENTIFICATIE VAN DE INDIENER VAN HET AFVALPLAN INDIEN HET GAAT OM EEN RECHTSPERSOON / VERENIGING / ORGANISATIE: 1) Naam van de rechtspersoon / vereniging / organisatie: 2)

Nadere informatie

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen.

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. Opstappen en wegrijden 7 kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. kijkt uit hoe het veilig en zonder het verkeer te hinderen de startplaats kan bereiken. stapt met de fiets aan de hand

Nadere informatie

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg FOUTPARKEREN PZ HerKo U doet er toch niet aan mee? Lokale Politie Herent- Kortenberg Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Beste inwoner, Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe.

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe. Jaargang 5 nr 11 11 november 2014 Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg 013-4551292 info@stelaertshoeve.nl www.stelaertshoeve.nl Nieuwsbrief voor ouders van basisschool Stelaertshoeve in MFA De Symfonie.

Nadere informatie

34% van alle doden en ernstig gewonden binnen bebouwde kom. BASISREGELS. ZWAKKE WEGGEBRUIKERS Voetgangers 5/03/2015 5/03/2015

34% van alle doden en ernstig gewonden binnen bebouwde kom. BASISREGELS. ZWAKKE WEGGEBRUIKERS Voetgangers 5/03/2015 5/03/2015 Bibip Bibip Bibip Best even die GSM uitschakelen, dan word je straks niet gestoord. DE STRAATCODE ***De straat voor iedereen*** **Nieuwe verkeersregels** FILMS\Wie heeft er voorrang.mp4 3 maart 2015 Rudy

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

SPEELSTRATEN. Speelstraten zijn er enkel tijdens de zomervakantie.

SPEELSTRATEN. Speelstraten zijn er enkel tijdens de zomervakantie. SPEELSTRATEN SPEELSTRATEN Wat is een speelstraat? Een speelstraat is een begrip uit de wegcode en wordt gedefinieerd in het koninklijk besluit van 1 december 1975: een openbare weg, waar tijdelijk en tijdens

Nadere informatie

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 JEUGDDIENST Speelplein Regels en afspraken Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046 1652 Alsemberg 1652

Nadere informatie

Info Gezinsbond ASSENEDE. Grote kleurwedstrijd

Info Gezinsbond ASSENEDE. Grote kleurwedstrijd Info Gezinsbond ASSENEDE Grote kleurwedstrijd jaargang 36, nr. 2, april 2013 Beste Bondsvrienden, Gezocht! Eén van de services naar onze leden toe is de kinderoppasdienst. De kinderoppasdienst omvat eigenlijk

Nadere informatie

Visuele controle van de blauwe PMD-zakken

Visuele controle van de blauwe PMD-zakken Visuele controle van de blauwe PMD-zakken Gids voor de evaluatie van de kwaliteit Samen Goed sorteren Beter recycleren pagina 1 Waarom deze gids? Deze gids is bedoeld voor iedereen die controles moet

Nadere informatie

Geldt het bord voor de kinderen als ze lopen of fietsen? Hoe gedragen de kinderen zich bij het bord als ze er langs komen?

Geldt het bord voor de kinderen als ze lopen of fietsen? Hoe gedragen de kinderen zich bij het bord als ze er langs komen? Praktijk(verkeer)les: Kijken bij verkeersborden De kinderen gaan een wandeling maken langs verkeersborden in de buurt. Bij die borden gaan ze kijken of de mensen die erlangs komen, doen wat het bord zegt.

Nadere informatie

Sorteergids. Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet.

Sorteergids. Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. 5336230_sorteergids_nederlands.indd 1 29/09/14 15:16 Dit sorteren wij in de stad Antwerpen GFT Groente-, Fruit- en Tuinafval PMD

Nadere informatie

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005)

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Dienst Leefmilieu Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en

Nadere informatie

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen

zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen dienst duurzaamheid en milieu Bredabaan 182 T 03 650 02 90 milieudienst@brasschaat.be zwerfvuilactie - subsidies voor verenigingen Verenigingen die een zwerfvuilactie organiseren krijgen een subsidie.

Nadere informatie

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep VEILIG OP STAP Te voet of per fiets, alleen of in groep Deze leidraad bevat de voornaamste verkeersregels voor voetgangers en fietsers, alleen of in groep (al dan niet vergezeld van een leider of wegkapitein).

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Binnen het OCMW van Hove worden heel wat vrijwilligers in verschillende diensten ingeschakeld. Ook jij kan je steentje bijdragen in het dienstencentrum om maaltijden

Nadere informatie

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE KERMIS EN JAARMARKT BELSELE PROGRAMMA november 2013 Beste Belselenaar, Beste lezer, Elf november, 11.11.11 en de winterjaarmarkt, drie begrippen in Belsele, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elf november

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

De verkeersborden voor kinderen

De verkeersborden voor kinderen De verkeersborden voor kinderen Veel kinderen verplaatsen zich vanaf de leeftijd van 10 à 11 jaar alleen en onafhankelijk als voetganger en fietser. Vanaf dat moment is het dus belangrijk dat zij de verkeerstekens

Nadere informatie

Een retour Rotterdam

Een retour Rotterdam 71 71 HOOFDSTUK 5 Een retour Rotterdam WOORDEN 1 Wat hoort bij elkaar? 1 zebrapad a pinnen 2 auto b binnengaan 3 automaat c oversteken 4 ingang d parkeren 2 Kies uit: tram vertraging door de week strippenkaart

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016 Ouderen 1 ONTMOETINGSCENTRUM DE ROOS Adres: Beekstraat 29 6001 GG Weert Tel: 0495-688190 (tijdens kantooruren) 0495-688199 (buiten kantooruren) Fax: 0495-537299

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

1. Ten Berge Team vzw stelt voor: Fietszoektocht (tot 20 juni 2016)

1. Ten Berge Team vzw stelt voor: Fietszoektocht (tot 20 juni 2016) Basisschool Ten Berge Galgenbergstraat 39 9290 Berlare Tel.: 052/42.35.04 Fax.: 052/42.58.47 E-mail: bs.berlare@g-o.be www.tenberge.be Infobrief mei 2016 1. Ten Berge Team vzw stelt voor: Fietszoektocht

Nadere informatie

Leefregels op onze school

Leefregels op onze school Leefregels op onze school Aankomst op school We zorgen ervoor dat we steeds op tijd zijn, maar niet te vroeg. Niet voor 8.15 uur en 12.55. Als we aan de ingang komen, gaan we te voet naar de fietsenstalling.

Nadere informatie

nieuw recyclagepark Wevelgem

nieuw recyclagepark Wevelgem nieuw recyclagepark Wevelgem Facelift van de recyclageparken Onze manier van consumeren levert een berg afval op. Al dit afval moet op één of andere manier verwerkt worden (hergebruik, recycleren, verbranden).

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

Infoboekje. Maastrichtersteenweg Hasselt

Infoboekje. Maastrichtersteenweg Hasselt Infoboekje Maastrichtersteenweg 23 3500 Hasselt 011 22 41 19 directie@hetkleineatheneum.be 1. Schooluren Kleuter: Voormiddag van: 8u45 tot 11u40 Namiddag van: 12u40 tot 15u15 Woensdag van: 8u45 tot 12u20

Nadere informatie