Thuis in de Stad -prijs Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar U krijgt een ontvangstmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding"

Transcriptie

1 Thuis in de Stad -prijs Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad -prijs 2011, U kunt per stad één, twee f drie prjecten indienen. Gebruik vr ieder ingediend stadsprject een nieuw frmulier. Aan wie bezrgt u dit frmulier? Verstuur dit frmulier vr 10 ktber 2011 m uur nline naar Waar vindt u meer infrmatie? U vindt meer infrmatie p nze website thuisindestad.be. Gegevens van de stad die het prject indient 1 Vul hiernder de naam in van de stad die het prject indient. GENT Gegevens van de cntactpersn van het prject 2 Vul hiernder de gegevens in van de cntactpersn van het prject. vrnaam en achternaam Stefaan Vervaet functie wijkregisseur straat en nummer Keizer Karelstraat 1 pstnummer en gemeente 9000 Gent telefn faxnummer adres Gegevens van het prject 3 Vul hiernder de gegevens in van het prject. naam Prefprject Trekes, de munt van de wijk Rabt-Blaisantvest startdatum dag 0 1 maand 1 0 jaar einddatum dag 3 1 maand 1 2 jaar naam van de partners Stad Gent, Samenlevingspbuw vzw, Net werk Vlaanderen vzw + verschillende buurtpartners uit de wijk Rabt-Blaisantvest naam van de cördinatr Wuter Van Thill (Samenlevingspbuw Gent vzw) budget Eur per jaar

2 Thuis in de Stad -prijs Pagina 2 van 8 4 Geef hiernder een krte beschrijving van het prject. Sinds 1 ktber 2010 zet de Stad Gent de cmplementaire munt, het Treke, in als een instrument m de bewners van de wijk Rabt-Blaisantvest te stimuleren m mee te werken aan een aangename, grene, prpere, mie, milieuvriendelijke, leefmgeving. De munt van de wijk Rabt-Blaisantvest, het Treke, wrdt in mlp gebracht m individuele en buurtgerichte acties te waarderen die de wijk netter, grener, veiliger en leefbaarder maken. Tegelijk ndersteunen Trekes de lkale, duurzame cnsumptie. Meer cncreet wrden buurtbewners die meewerken aan mie straten, prpere pleinen en parken, sprt en beweging en milieubescherming belnd met Trekes. Deze munt kan enkel gespendeerd wrden in de wijk en versterkt p die manier de wijkgebnden geznde en duurzame cnsumptie, cultuur en sprtbeleving, de aankp van tweedehandsgederen en fair trade prducten, het gebruik van penbaar verver, het gebruik van vlkstuinen, Waarm het gebruik van cmplementair geld in de wijk Rabt-Blaisantvest? De wijk Rabt-Blaisantvest is één van de (kans)armste wijken van Gent. Aan de hand van het Stadsvernieuwingsprject Bruggen naar Rabt geeft de Stad deze wijk een nieuwe impuls. Een aantal heel cncrete knelpunten zals prperheid, respect vr het publiek dmein, buurtbetrkkenheid, vinden, ndanks de sterke inspanningen van de Stad, IVAGO, buurtrganisaties, buurtbewners, ng geen afdend antwrd. Het Treke is een instrument m buurtbewners ver de streep te trekken m zelf de handen uit de muwen te steken, zelf mee te werken aan een duurzame een leefbare wnmgeving. Het Treke is een cmplementaire munt waarbij de wijze m ze te verkrijgen f te besteden afgelijnd is vanuit specifieke delstellingen. Iets wat niet mgelijk is met eur s. 1. De Trekes verdien je als een micr premie vr individuele handelingen: van het aanbrengen van een geveltuintje tt het verschakelen p grene strm. Hier vlgt de cmplementaire munt de werkwijze van andere premies: gedragswijzigingen nder de aandacht brengen en belnen. Vral zaken die niet spntaan gebeuren, maar het milieu een handje helpen f het leven in de wijk aangenamer maken, kmen in aanmerking vr Trekens. Omdat het ver kleine acties gaat, kunnen veel wijkbewners deelnemen, k zij die wat krap bij kas zitten en vaak uit de bt vallen in andere premiesystemen. De waarde van de belning is eerder symblisch. De belning varieert van 10 Trekes vr een Nee-Nee-sticker tt 250 Trekes vr het schilderen van de gevel. 10 Trekes zijn mgerekend 1 eur waard. als een vrijwilligersvergeding vr vrijwilligerswerk p het publieke dmein (ndersteund f gerganiseerd dr buurtrganisaties). Vrbeelden: net huden van pleinen, beheer van de buurtbarbecue f petanquebaan en nderhud van de infrastructuur mheen vlkstuinen. Veel activiteiten in het publieke dmein, van spelen tt barbecueën en tuinieren, zijn pas mgelijk als k de rganisatie f de zrg vr netheid en veiligheid pgenmen wrdt. Hier geeft de cmplementaire munt een signaal vanuit de Stad en buurtrganisaties dat zulk werk in het publiek dmein kan, mag en zelfs gewaardeerd wrdt. De waarde van de belning vr vrijwilligerswerk is vastgelegd p 25 Trekes per uur. Omgerekend is dit 2,5 eur per uur. Er werd bewust gekzen deze belning kleiner te huden dan de traditinele vrijwilligersvergeding in eur (ngeveer 3,5 eur per uur) 2. Duurzame en buurtversterkende verzilvering van Trekes De Trekes kan je enkel lkaal gebruiken vr basisprducten met g vr gezndheid en duurzaamheid. Net zals lyaliteitskaarten van een supermarkt je terug naar dezelfde winkel leiden f naar een andere winkel die deel uitmaakt van het systeem, z leiden de Trekes je te naar lkale en geznde f duurzame cnsumptie. Grentenwinkels, bakkerijen, fietsenmakers, de-het-zelf, kringlpwinkels, tweedehandskleding en prducten van eerlijke handel zijn allen te verkrijgen met Trekes. Enkel de deelnemende handelaars kunnen de ntvangen Trekes weer mzetten naar eur s. gebruiken vr (stedelijke) diensten die nu en dan met ngebruikte capaciteit kampen. De Trekes zijn k bruikbaar vr ritten met het penbaar verver, vrstellingen in de cinema f bezekjes aan het tneel. Hier willen we p termijn de ngebruikte capaciteit waarmee al die dienstverleners nu en dan kampen, intelligent benutten. 3. Gedkp maar waardevl Binnen het prject wrdt er geprbeerd in te spelen p de nden van de wijk dr gebruik te maken van vercapaciteit in de wijk: - smmige buurtbewners hebben tijd ver die ze willen investeren in hun buurt - stadsdiensten, De Lijn, buurtrganisaties, hebben binnen hun aanbd vaak vercapaciteit die ze in de weegschaal kunnen leggen (bv plaats in het zwembad f p de bus, vlkstuintjes, ) als interessante verzilvering. Op die manier wrdt er een relatief gedkp maar waardevl systeem gecreëerd. Gedkp dr gebruik te maken van vercapaciteit. Waardevl mdat de Trekes zrgen vr een grte(re) buurtbetrkkenheid zwel van de deners als van de participerende rganisaties en handelaars. De buurtbewners krijgen vat p/maken werk van hun buurt, nderhuden de pleintjes, beheren de kinderberderij, Ze eigenen zich de buurt te en zrgen er vr dat het beheer een gezicht krijgt. 4. Trekes vs gratis Met Trekens, kan er bv. een vlkstuintje gehuurd wrden. Vrheen was dit gratis. De drempel blijft laag maar het systeem geeft de mgelijk in te gaan tegen de gratiscultuur znder de armsten uit te sluiten. Een grt aantal mensen in de wijk Rabt-Blaisantvest hebben een gebrek aan eur s maar hebben wel tijd. Dr hun engagement vr de wijk verwerven ze waardevlle gederen en/f diensten.

3 Thuis in de Stad -prijs Pagina 3 van 8 5. Meer en efficiëntere bewnersparticipatie en inspraak De Stad prbeert bewners te betrekken p het beleid via de Dienst Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking. Traditinele inspraakactiviteiten bereiken echter een beperkt publiek, zeker in deze wijk. Dit betekent niet dat de bewners niet geïnteresseerd f begaan zijn met de wijk waarin zij leven, maar wel dat de frmule van vergaderen en verleg te hgdrempelig is vr hen. Om hen p een andere manier wel te bereiken, te infrmeren, te cnsulteren, zijn initiatieven met actieve bewnersparticipatie zeer waardevl. De (vaak prfessinele) initiatiefnemers vangen p deze manier zeer cncrete signalen p die zij p hun beurt kunnen drspelen aan de Gebiedsgerichte Werking. Daarnaast strmt er via de veldwerkers k infrmatie dr van de Stad naar de buurtbewners. Op deze manier huden de buurtbewners veling met het beleid van de Stad en mgekeerd. He grter de bewnersparticipatie he beter de signalen kunnen verkmen en he meer maatwerk de Stad kan leveren. Daarnaast blijkt uit studies dat cmplementaire munten er vr zrgen dat initiatiefnemers/rganisaties makkelijker vrijwilligers vinden én dat ze ze tevens langer aan de rganisatie kunnen binden (vlgens nderzek 80% minder uitval). Dit betekent dat wijkwerkers minder tijd meten investeren in het werven van vijwilligers. Tijd die vrij kmt vr andere prjecten f initiatieven. 5. Beschrijf de rl van de stad in de realisatie van het ingediende prject? De Stad heeft samen met Netwerk Vlaanderen, Samenlevingspbuw en verschillende buurtpartners dit prefprject vrm gegeven en levert, samen met de Vlaamse Overheid, de ndzakelijke middelen vr dit prefprject. Netwerk Vlaanderen leverde de expertise p het vlak van cmplementaire munten. Samenlevingspbuw en de Dienst Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking van de Stad leverden de terreinkennis. De prjectgrep met bvenstaande partners ntwikkelende, samen met een aantal buurtpartners, het Trekesprject p maat van de wijk Rabt-Blaisantvest. De Stad zit zwel in de prjectgrep rnd de Trekes en rganiseert tevens een stedelijke stuurgrep rnd de prefprjecten met cmplementair geld. 6 Kruis hiernder de twee hfdaspecten aan waarp het prject betrekking heeft. de huisvesting in de stad de stedelijke ruimte de mbiliteit in de stad het leefmilieu in de stad de plaatselijke ecnmie de sciale chesie in de stad de cultuurbeleving in de stad het demcratisch besturen van de stad andere, namelijk: 7 Geef krt de karakteristieken weer, indien het prject zich uitdrukkelijk richt tt een bepaalde buurt f delgrep. Het prefprject richt zich in eerste instantie p de wijk Rabt-Blaisantvest. Deze wijk maakt nderdeel uit van de 19 e eeuwse grdel rnd het centrum van Gent en laat zich typeren dr: - dense bebuwing, vrnamelijk kleine, kwalitatief slechte, arbeiderswningen, vaak znder tuin - sciale hgbuw - weinig pen ruimte, weinig (recreatie) gren - grte cncentratie aan mensen van allchtnen afkmst (bijna 50%) - grte cncentratie aan kwetsbare gezinnen (laag inkmen, werklsheid (14%), OCMW-steuntrekkers, ) - grte instrm van nieuwe EU-burgers (Bulgaren, Slvaken, ) De belangrijkste nden/uitdagingen/knelpunten vr de wijk: - Armede - Onderwijs / taal - Tewerkstelling - Instrm nieuwe EU-burgers - Te krt aan (recreatief) gren - Overlast Prperheid Veiligheid - Wnkwaliteit - Buurtbetrkkenheid

4 Thuis in de Stad -prijs Pagina 4 van 8 Ft van de wijk: Rabt - Blaisantvest Aan de hand van een aantal kengetallen wrdt een krte schets van de wijk gegeven: RABOT BLAISANTVEST Bevlkingsdichtheid (inw/km²) (31/12/2010) Ttaal bevlkingsaantal (31/12/2010) Aantal ktstudenten per 100 inwners schljaar Aandeel niet-belgen in bevlkingsregister (31/12/2010) 27,1 % 11,8% Asielzekers in wachtregister (31/12/2010) 5,9 % 3,5 % ECM (Etnisch-culturele minderheden) in bevlkingsregister 47,9 % 17,2 % (31/12/2010) Bevlkingsevlutie 2010 greicijfers (%) t..v ,2 % 10,1 % Verhuisbeweging: Ttaal migratiesald, intern en extern per ,6 % 5,6 % inwners (31/12/2009) Cmfrt van de wning relatieve cijfers (2001) Aandeel wningen met klein cmfrt 30,0 % 31,7 % Aandeel wningen znder cmfrt 9,1 % 5,7 % Werklsheidsdruk (31/03/2011) (%) 14,6 % 7,9 % OCMW steuntrekkers (leefln en levensminimum (31/12/2010) Aantal rechthebbenden p een leefln f levensminimum bij het OCMW Gent per inwners [/1.000inwners] Gent Fiscale inkmens (inkmstenjaar 2008) Mediaan nett belastbaar inkmen ,25 Gemiddeld nett belastbaar inkmen per aangifte , ,62 Oppervlakte Van de ttale Gentse ppervlakte beslaat de wijk Rabt - Blaisantvest slechts 0,5%, waarvan 31,7% bebuwd (tegenver 12,3% gemiddeld in Gent). Demgrafie Met Gentenaars per km² is de wijk Rabt - Blaisantvest de dichtst bevlkte wijk van Gent. Tel daarbij de ktstudenten en asielzekers en we krijgen een zicht p het werkelijke bevlkingsaantal van de wijk. Rabt - Blaisantvest heeft in verhuding tt Gent een grt aandeel asielzekers (6 vr elke fficiële inwners). Het aandeel andere natinaliteiten is hier, met 27,1%, een stuk hger dan het Gentse gemiddelde (11,8%). De wijk telt een erg grt aandeel Etnisch- Culturele Minderheden (ECM) in de ruime betekenis van het wrd, nl.: 47,9% tegenver 17,2%. Verhuisbewegingen Tussen 1999 en 2010 nam het aantal gedmicilieerde inwners in de wijk Rabt - Blaisantvest te met 13,2%. Glbaal in Gent was dat met 10,1%. Grei wrdt bepaald dr natuurlijke grei (gebrtes en sterftes) en migraties. De natuurlijke grei in de wijk Rabt - Blaisantvest is dubbel z grt als de natuurlijke grei in Gent. Dit heeft vral te maken met een hger aantal gebrtes en iets minder sterftes in de wijk in vergelijking met Gent. De leeftijdspiramide van Rabt - Blaisantvest neemt ngeveer dezelfde vrm aan als de piramide van Gent, behalve dat Rabt - Blaisant een bredere basis heeft en een scherpere tp. De leeftijdscategrieën tt 39 jaar zijn sterker vertegenwrdigd in vergelijking met het gemiddelde in Gent, de udere in mindere mate. Dat laat zich k weerspiegelen in de lagere gemiddelde leeftijd: 34,6 jaar vr Rabt Blaisantvest, tegenver 39,8 jaar vr Gent. De wijk heeft een jnge bevlking, met vral veel 0-9-jarigen en k veel 20- tt 39- jarigen. Merk p dat studenten hier ng buiten rekening gelaten zijn, drdat deze drgaans niet gedmicilieerd zijn in nze stad. Minder vertegenwrdigd zijn de leeftijdscategrieën vanaf 40 jaar. Rabt - Blaisantvest is de wijk met het meest negatieve migratiesald in de peride We merken een sterk psitief extern sald en een veel grter negatief intern sald. Dit betekent dat er meer niet- Gentenaars naar Rabt - Blaisantvest kmen, dan dat er vanuit deze wijk mensen Gent verlaten. Intern betekent dat er meer mensen uit Rabt - Blaisantvest verhuizen naar een andere wijk in Gent dan dat er uit een andere wijk naar Rabt - Blaisantvest kmen. De wijk kent k eerder een grt verlp. Huishudens Een huishuden bestaat uit één f meer persnen die gezamenlijk p één adres wnen. Wat de samenstelling van de huishudens betreft, heeft Rabt - Blaisantvest een iets hger aandeel alleenstaanden in vergelijking met Gent (46,8% tegenver 43,5%). Het aandeel samenwnenden/gehuwden znder kinderen is dan weer kleiner in deze wijk dan gemiddeld in Gent.

5 Thuis in de Stad -prijs Pagina 5 van 8 Wnen In de wijk Rabt - Blaisantvest vindt u minder wningen met grt cmfrt in vergelijking met het Gentse gemiddelde. Er is een grter aandeel wningen met middelmatig cmfrt en znder cmfrt in vergelijking met Gent. In de peride verbeterde het wningpatrimnium in de wijk, net zals glbaal in Gent. De wijk Rabt - Blaisantvest kent een sterkere grei van wningen met middelmatig en grt cmfrt dan Gent, en maakt z een inhaalbeweging. Mbiliteit De helft van de huishudens in de wijk Rabt - Blaisantvest bezit geen wagen, wat tch merkelijk meer is het Gentse gemiddelde van bijna één p drie. Ok het aantal gezinnen met meer dan 2 wagens ligt pmerkelijk lager dan in Gent (4,7% versus 15%). Ecnmische situatie bewners Van de actieve bevlking in de wijk Rabt - Blaisantvest is in ,6% werkls. Dat is een heel stuk hger dan het aandeel vr Gent, maar het is wel al een daling t..v. de 18,5% werklzen in het jaar Een daling van de werklsheidsgraad in het algemeen en van het aantal werklzen in het bijznder (vr de peride ) is een cnjunctureel gegeven. Rabt - Blaisantvest kent een snellere afname dan Gent. Sinds 2008 is er pnieuw een stijging van het aantal werklzen p Gents niveau en in de wijk Rabt Blaisantvest als gevlg van de ecnmische crisis. Sinds 2010 zien wij pnieuw een daling dankzij de herpleving van de ecnmie. Iets meer dan de helft van de werklzen in 2011 is dat al een jaar f langer. In de peride was er in de wijk Rabt - Blaisantvest een vrij sterke daling van het aandeel langdurige werklzen. De stad Gent telt gemiddeld 24 OCMW-steuntrekkers per inwners. Het gaat hier m persnen (en eventueel hun gezin) die een leefln f het levensminimum ntvangen. In de wijk Rabt - Blaisantvest ligt het aandeel OCMW-steuntrekkers bijna driemaal hger dan het Gentse gemiddelde. 8 Wat zijn de begde effecten van het prject? De psitieve effecten van het gebruik van cmplementaire munten in de wijk Rabt-Blaisantvest spelen zich af p meerdere aspecten van leefbaarheid: buurtbetrkkenheid, leefmilieu, plaatselijke ecnmie, wnkwaliteit, de kwaliteit van de stedelijke ruimte, mbiliteit, cultuur en demcratisch besturen Verhgde buurtbetrkkenheid en participatie bij het beleid (zie hfdstuk 4 punt 5) Leefmilieu: Inspanningen rnd een prpere (pkuisacties), grene (aanbrengen van geveltuintjes, blembakken, inrichten buurttuinen) en, milieuvriendelijke leefmgeving (nee-nee-sticker, pesticidenvrij nkruid verwijderen p pleintjes, ) wrden gewaardeerd met Trekes. Plaatselijke ecnmie: De lkale handelaars zijn zeer waardevl vr de buurt. Ze hebben het vaak niet makkelijk, zeker niet in een kansarme buurt zals het Rabt. Via de Trekes willen we buurtbewners teleiden naar deze handelaars en hpen p die manier hun aanwezigheid in de wijk te bestendigen. Wnkwaliteit: De Trekes wegen p dit mment p beperkte wijze p de wnkwaliteit. Via de cmmunicatie en de belning wrden een aantal duurzame ingrepen aan de wning geprmt. De belning is evenwel niet in verhuding met de effectieve kstprijs van de investeringen waardr het effect beperkt is. Tijdens het prefprject wrdt nderzcht f deze belning met pgetrkken wrden f dat een ander subsidiekanaal meer aangewezen is. De kwaliteit van stedelijke ruimte: een aantal buurtrganisaties (a Samenlevingspbuw, Rcsa, de Mzaïek) prberen (in samenspraak met de Stad) buurtbewners te betrekken p het publieke dmein. Ze denken samen met buurtbewners na ver de mgelijke verbetering van de inrichting. Sms gaat het verder dan dat. Aan de hand van buurtbeheerprjecten steken de bewners zelf de handen uit de muwen vr de inrichting en het beheer van publieke ruimte. De Trekes zijn vr dit srt participatieve trajecten een zeer interessant instrument. Ze helpen mee m mensen warm te maken m hun wnmgeving naar hun hand te zetten (te-eigenen). Deze directe betrkkenheid zrgt vr een grtere sciale cntrle en meer respect vr het publieke dmein. Via deze prjecten hebben zij bvendien k invled p de inrichting van andere parken f pleinen in de wijk. Er wrden dr de Grendienst bv vlkstuintjes vrzien in het Rabtpark. Mbiliteit en cultuur: Dit zijn verzilvermgelijkheden van Trekes (a autdelen huur vr bakfietsdelen, de Lijn-ticket, fietswinkel, ptredens van de lkale jeugdtheater De Kpergieterij, ) 9 In welke mate zijn de begde effecten van het prject gerealiseerd? Het prefprject duurt 2 jaar. Na 1 jaar zijn er zeker al psitieve resultaten te detecteren: 229 buurtbewners nemen actief deel aan één f meerdere acties Een 8-tal buurtrganisaties belnen vrijwilligers met Trekes vr acties die de wijk aangenamer, mier, milieuvriendelijker, maken 14 handelaars ntvangen Trekes vr hun kpwaar f diensten Na 1 jaar zijn er ngeveer Trekes uitgereikt in de wijk. 109 individuele acties werden belnd met 8600 Trekes. Dit zijn de buurtbewners die bv een geveltuintje, blembak, NEE-NEEsticker, aanbrachten.

6 Thuis in de Stad -prijs Pagina 6 van Trekes werden uitgereikt aan buurtbewners p één van de buurtgerichte acties, zals de pkuisacties, het beheer van de kinderberderijen, het beheer van de BuurtBBQ en petanquebaan, In ttaal hebben buurtbewners ngeveer 1300 uren vrijwilligerswerk gepresteerd. 18 vrijwilligers namen een langdurig engagement p in de wijk, a vaste medewerkers aan de wijkkkpleg, het nderhuden van de kippen p de Site, het wekelijks prper maken van de mgeving van de wntrens. De 14 wijkwerkdagen, gerganiseerd dr Samenlevingspbuw nav het Trekesprject, mchten in ttaal bijna 350 buurtbewners begreten. Samen staken zij een halve dag de handen uit de muwen (klussen, kuisen, wieden, ). Van de Trekes die werden uitgereikt vleiden bijna Trekes terug naar de verzilvermgelijkheden. De hfdbrk ( Trekes) werd verzilverd bij de lkale handelaars. Daarnaast scren de huur van een vlkstuintje (6300 Trekes), het cinematicket (2250 Trekes), de jetns vr de wasautmaat (600 Trekes) en de LIJN-ticketen (390 Trekes) ged p de verzilverlijst. Na 1 jaar preflpen kunnen we vlgende aandachts/werkpunten mschrijven: - Meer interessante/leuke verdienmgelijkheden zijn wenselijk: veel buurtbewners tnen interesse de interessante verdienpties (bv verzrgen van de dieren p de kinderberderij) zijn snel vlzet enkel vr pkuisacties wrdt veel vlk gevraagd PLANNING 2012: inspelen p interesses zals grene vingers > meer vlkstuintjes, meer buurtbeheerprjecten sprt > vetbaltrainingen, buurttrainers, buurtcmpetitie - Een beperkt aantal buurtrganisaties investeren structureel in actieve bewnersparticipatie ifv de buurt behrt vaak niet tt hun pdracht vrijwilligerswerk is arbeidsintensief en is vaak al geprfessinaliseerd (bv enkel betaalde mnitren bij de speelpleinwerking) de Trekes betekenen pnieuw een uitdaging m een rl p te nemen in de wijk en hiervr buurtbewners te activeren. Een aantal buurtrganisaties geven te kennen deze uitdaging aan te willen gaan, maar hier gaat tch enige tijd ver. PLANNING 2012: de Trekesmanager gaat langs bij de geïnteresseerde buurtrganisaties en denkt samen met hen na ver mgelijke acties. De ervaringen van het eerste jaar zullen vr veel partners het pzet en de mgelijkheden van het Trekesinstrument duidelijker maken. - De bekendheid van de Trekes en de verschillende acties waarvr vrijwilligers gezcht wrden, kan beter. PLANNING 2012: per straat in wijk gaan we p zek naar een Trekesambassadeur (werktitel: de Straatjees ). Deze persn, bij vrkeur iemand die zijn buren ged kent, zrgt vr cmmunicatie p maat van zijn f haar straat. Zwel naar zijn buren ( We zijn p zek naar een vetbaltrainer, niet iets vr ju? ) als naar de Trekesmanager ( Mijn buren zuden graag het plantsen vr hun deur beheren, kan dat? ) - We zeken verder naar interessantere verzilvermgelijkheden. Een grt aantal van de Trekes vleien naar de lkale handelaars. Op zich een gede zaak vr de vrijwilligers, die vaak tt de kansengrepen behren en vr wie de Trekes extra marge betekenen p hun huishudelijk budget. Ok een gede zaak vr de lkale handelaar, die via de Trekes meer klanten mag begreten. Daarnaast is het echter k belangrijk m te blijven zeken naar aantrekkelijk verzilvermgelijkheden die niet direct pnieuw in eur s heven mgezet te wrden. We denken aan exclusieve belningen (bv de vlkstuintjes die enkel te huren zijn met Trekes) f zaken die gedkper aan te kpen zijn met Trekes dan met eur s, maar die vr het prject (z ged als) kstels zijn (bv het LIJN-ticket f het cinematicket) 10 Op welke manier werden diverse beleidsdmeinen in het prject geïntegreerd? De Trekes cmbineren p een riginele manier verschillende beleidsdmeinen. Trekes wrden in mlp gebracht m engagement te waarderen dat de wijk Rabt-Blaisantvest netter, grener, veiliger en leefbaarder maakt. Tegelijk ndersteunen Trekes de lkale, duurzame cnsumptie. Meer cncreet mbiliseren Trekes buurtbewners vr mie straten, prpere pleinen en parken, sprt en beweging en milieubescherming. Trekes versterken het gebruik van vlkstuinen, de wijkgebnden geznde en duurzame cnsumptie, stimuleren lkale winkeliers, cultuur en sprtbeleving, de aankp van tweedehandsgederen en fair trade prducten f het gebruik van penbaar verver. Trekens waarderen inzet en halen z mensen ver de drempel vr vrijwilligerswerk in de wijk, zetten ze aan tt duurzaam gedrag (bv milieuvriendelijke ingrepen de wning f duurzaam cnsumptiegedrag). Op deze manier werken verschillende beleidsdmeinen aan de realisatie van hun specifieke delstellingen dr middel van de Trekens. Trekens, maken dit alles meetbaar.

7 11 In welke mate is het prject innverend en draagt het bij tt stedelijkheid? Thuis in de Stad -prijs Pagina 7 van 8 In binnen- en buitenland kennen cmplementaire munten verschillende, vaak cmmerciële tepassingen (Air-miles, spaarkaart bij Delhaize, ). Het is de eerste maal in België dat een verheid cmplementair geld aanwendt m samen met buurtbewners en buurtrganisaties te werken aan de leefbaarheid van een wijk, hierbij inspelend p de vercapaciteit die in deze wijk aanwezig is. Op die manier wrdt getracht een antwrd te bieden aan maatschappelijke vragen die p dit mment geen antwrd kennen (wegens te duur f niet te beheersen). De stedelijke mgeving wrdt vaak eerst gecnfrnteerd met een aantal maatschappelijke tendenzen. De cncentratie aan kwetsbare gezinnen, de instrm van nieuwe EU-burgers, de prblemen rnd verlast, in een aantal buurten, ndzaakt de verheid m na te denken ver he er, binnen het beschikbare budget, kan wrden ingespeeld p deze nden. De cmplementaire munten alleen zullen deze prblemen niet plssen. Maar het gebruik van dit instrument kan er vr zrgen dat buurtbewners zelf een deel van het werk pnemen, waardr de prfessinele krachten de marge krijgen m de meest prangende zaken aan te pakken. Meetbaarheid vrijwilligerswerk: het systeem van de Trekes laat te m de inzet van buurtbewners te kwantificeren. Dit is interessant vr de lkale verheid die p deze manier kan zien waar en heveel buurtbewners zelf het heft in handen nemen en waar ze hun Trekes vr mruilen. De acties die vrijwilligers belnen met Trekes zijn dus zeer ged te mnitren, te evalueren en bij te sturen. Daarnaast is deze meetbaarheid k interessant vr de vrijwilliger zelf. Zij krijgen een srt ln naar werken. Zeker in een kansarme buurt is dit srt incentive een zeer interessante drijfveer. Studies tnen truwens aan dat de vrijwilligers hun engagement k langer vlhuden dr het gebruik van cmplementair geld (tt 80% minder uitval). Het Treke is een cmplementaire munt waarbij de wijze m ze te verkrijgen f te besteden afgelijnd is vanuit specifieke delstellingen. Iets wat niet mgelijk is met eur s. 12 Beschrijf waarm en p welke wijze dit prject inspirerend kan zijn vr andere prjecten? Verschillende verheden en rganisaties willen vaak p verschillende manieren vrijwilligers betrekken. Dit is vaak een arbeidsintensief verhaal, dat vaak daarm te weinig wrdt uitgewerkt. We hpen in Gent, met dit prefprject in de wijk Rabt-Blaisantvest, aan te tnen dat we de betrkkenheid van de buurtbewners kunnen vergrten met een incentive, het Treke, die p zijn beurt buurtversterkend f duurzaam te verzilveren is. Znder dat dit veel extra ksten met zich mee brengt, maar eerder kstenbesparend werkt. Drie maal winst dus. We zijn er van vertuigd dat de cmplementaire munt k vr andere initiatieven een interessante piste is. De duizenden tepassingen in het buitenland bevestigen dit. 13 Op welke wijze werd de bevlking betrkken bij de vrbereiding en de realisatie van het prject? Aan de hand van Zebra-raden (samenkmsten in de Zebrastraat) werden geïnteresseerde Gentenaars geïnfrmeerd ver cmplementair geld en werd er met hen nagedacht ver mgelijk interessante prefprjecten. Op basis van de verschillende ervaringen van buurtrganisaties rnd bewnersparticipatie (a p de tijdelijke invulling De Site) in de wijk Rabt-Blaisantvest werd bepaald dat dit een interessante wijk is vr een prefprject rnd buurtbetrkkenheid en cmplementair geld. Aan de hand van de verschillende cntacten die de verschillende buurtrganisaties hebben met buurtbewners werd het prefprject ingevuld en wrden er ng steeds nieuwe ideeën, pmerkingen, vergemaakt aan de prjectgrep. Het prject is in die mate flexibel dat te allen tijde kan ingespeeld wrden p deze signalen. Bedeling is m de prjectgrep in de tekmst uit te breiden met geïnteresseerde buurtbewners (de Trekesambassadeurs f staatjees uit hfdstuk 9), die vanuit hun dagelijkse ervaringen in de wijk en hun straat het prject mee helpen sturen. Het Trekeslket is k éénmaal per week een halve dag pen. Het Lket bevindt zich in de centrale winkelstraat van de wijk. Bewners met vragen, pmerkingen f suggesties kunnen daar binnenlpen m met de Trekesmanager te verleggen. De Trekensmanager is veel in de wijk aanwezig en k telefnisch bereikbaar vr de bewners. 14 Wie waren de betrkken partners en wat was hun rl en aandeel in het prject? Stad Gent Mede-initiatiefnemer / prmtr Regisseur (Dienst Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking) Levert de ndzakelijke middelen Betrkken stadsdiensten: Milieudienst, Dienst Mbiliteit, Departement Cultuur, Sprtdienst, Departement Sciale Zaken, Dienst Buurtwerk, Samenlevingspbuw Gent Samenlevingspbuw Gent bestrijdt sciale achterstelling, armede en uitsluiting. De rganisatie kmt p vr een samenleving waarin mensen samen vrm kunnen geven aan hun leefmgeving. Vanuit deze missie nemen zij de rl van trekker p in de wijk Rabt- Blaisantvest. De Trekesmanager, een halftijdse betrekking, is in dienst van Samenlevingspbuw.

8 Netwerk Vlaanderen / Muntuit Thuis in de Stad -prijs Pagina 8 van 8 Muntuit stimuleert innvatie met cmplementaire munten. Cmplementaire munten kunnen zaken waarderen waarvr het curante geld blind blijft. Muntuit gelft dat munten die we zelf intrduceren en die we parallel gebruiken met de eur, de stabiliteit van de ecnmie vergrten. Muntuit werd ndersteund dr de Vlaamse Minister van Sciale Ecnmie Freya Van Den Bssche vr de rganisatie van twee prefprjecten, één rnd buurtzrg en één rnd nderling leren. Met de medewerking van: Vlaamse verheid De Vlaamse verheid, meer bepaal de minister vr Sciale ecnmie steunt de Trekes. Met dit prefprject wrdt de werking van en mgelijkheden vr cmplementaire munten als een beleidsinstrument nderzcht. Buurtpartners: Rcsa vzw,vzw Jng, Buurtwerk en vzw Minus One, schl Kmpas, schl De Mzaïek, schl Mandala, vzw Dms, Kpergietery, + handelaars die Trekes aannemen, ndersteunen de munt. 15 He werd het prject bekendgemaakt? Het prefprject kreeg ruime aandacht in de pers en in vakliteratuur (zie bijlagen). In de wijk zelf verliep de cmmunicatie bij aanvang via een deur-aan-deur-actie samen met de Trekescatalgus. De permanente prmtie verlpt via de website en vral via de deelnemende buurtrganisaties. 16 Vermeld hiernder eventuele andere elementen die uw kandidatuur kunnen ndersteunen, bijvrbeeld een nafhankelijke evaluatie van het prject. 17 Omschrijf hiernder waarvr u de geldprijs eventueel zult gebruiken. Bijlagen Gezien de eerste veelbelvende resultaten zullen de middelen gebruikt wrden m het prject te verlengen en mgelijks uit te breiden naar andere wijken. 1. Prgramma Studiedag Muntuit 29 april Artikel Lkaal 16 april 2011 Interessante links: Het filmpje:http://www.gent.be/gent.htm?id=171446&ch=wra De Trekescatalgus: De Website: Een greep uit de verschenen artikels: refprjecten.pdf %20en%20milieu%20pr%E9caris%E9.pdf

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December 2006 2

Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December 2006 2 Evaluatierapprt Samenvatting Dit rapprt bevat de resultaten van de evaluatie van Buurt in Actie (BIA). Deze evaluatie is uitgeverd m inzicht te krijgen in het functineren van het prject en aanbevelingen

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

WERKBLAD FUNDA.NL. Je kan met funda heel veel gegevens over je woonbuurt te weten komen!

WERKBLAD FUNDA.NL. Je kan met funda heel veel gegevens over je woonbuurt te weten komen! WERKBLAD FUNDA.NL Inleiding De mdule leefbaar Nederland gaat ver de verschillen in sciale mstandigheden tussen mensen. Het gaat ver verschillen in gezndheid, verschillen tussen stad en platteland en ver

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting Prjectprep 2016 Integratie via buitenschlse activiteiten Een initiatief van het Fnds Baillet Latur, beheerd dr de Kning Budewijnstichting Begeleiding en ndersteuning van actren van buitenschlse activiteiten

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20079 Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Prtefeuillehuder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevruw K.J. Bij Onderwerp: De Kanteling Wm Vrstel: -

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Helpt u dit schooljaar ook mee?

Helpt u dit schooljaar ook mee? Helpt u dit schljaar k mee? OUDERHULPBOEKJE 2015-2016 Jenaplanschl t Schrijverke Helpt u k mee? Elk schljaar zijn veel uders actief bij de vrbereiding van Sint en Kerst, bij sprt- en spelactiviteiten,

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen ver de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapprtcijfer geven. Daarbij geldt: een hger cijfer (10)

Nadere informatie

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg Dienstverlening in Damprt en Sint-Amandsberg 14 nvember 2013 Activiteit Tijdens een lunchgesprek ging schepen en OCMW-vrzitter Rudy Cddens in gesprek met bewners ver de zrg en dienstverlening in Damprt

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Dieter Telemans. Laat meer na. door Protos op te nemen in uw testament

Dieter Telemans. Laat meer na. door Protos op te nemen in uw testament Dieter Telemans Laat meer na dr Prts p te nemen in uw testament Vrwrd Geachte mevruw, geachte heer, Vr ns is drinkwater iets heel nrmaal, net als een prper tilet. Over drinkwater en sanitaire vrzieningen

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: begeleidingscentrum Ter Heide Adresgegevens: Kltsraat 125 3600 Genk 2) Dmein van expertise: Aanbd aan persnen met EMB: Basale stimulatieactiviteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

Reglement subsidies acties fair trade gedurende de maand oktober

Reglement subsidies acties fair trade gedurende de maand oktober Reglement subsidies acties fair trade gedurende de maand ktber Waarm werken rnd eerlijke handel? Vandaag lijden 800 miljen wereldburgers hnger. Het is dan k vlkmen naanvaardbaar m in nderhandelingen 'vedsel'

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Open Jeugdraad over ondersteuning van jeugdwerk dinsdag 29 november 2016

Open Jeugdraad over ondersteuning van jeugdwerk dinsdag 29 november 2016 Open Jeugdraad ver ndersteuning van jeugdwerk dinsdag 29 nvember 2016 Aanwezig: Jeugdwerk: Ewud, Lisa en Yannick (Free-time), Laurent (Gidsen St. Cleta), Elien en Mathias (Circusplaneet), Stefaan, Peter

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

School in je buurt. Inleiding. Inkanteling School in je buurt in Brede school. januari 15

School in je buurt. Inleiding. Inkanteling School in je buurt in Brede school. januari 15 Schl in je buurt januari 15 Inleiding Jnge gezinnen trekken naar de Brugse Prt, Rabt-Blaisantvest, Sluizeken-Tlhuis-Ham, Blemekenswijk, Muide-Meulestede, Damprt, Nieuw Gent, Ledeberg, Oud Gentbrugge en

Nadere informatie

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 2 Vervangende pdrachten als je (ng) geen zwangere hebt gevnden Mdule 5 Klppende hart Cnsult 3/4 Tussen 28 en 36 weken zwangerschap In stage 1 Overleg met de verlskundige

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk

Onderwerp Vervolg Programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Cllegevrstel Openbaar Onderwerp Vervlg Prgramma Eigen Kracht - het stimuleren van laagpgeleide vruwen naar werk Prgramma / Prgrammanummer Werk & Inkmen / 1061 BW-nummer Prtefeuillehuder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015!

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015! PROJECTWEDSTRIJD Prmt de Week van de Fair Trade 2015! De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse campagne die als del heeft m Belgen te sensibiliseren rnd fair trade. Het is een initiatief van het Trade

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2

VERHOUDINGEN 2. Doelgroep Verhoudingen 2. Omschrijving Verhoudingen 2 VERHOUDINGEN 2 Muiswerk Verhudingen 2 bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met verhudingen, breuken en prcenten. Dit zijn de regels en vaardigheden die in het vmb en de nderbuw

Nadere informatie

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk SELECTIE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OKTOBER - NOVEMBER 2013 VERLOOP VAN DE SELECTIEPROCEDURE 1. indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 11 ktber 2013 mtivatiebrief uitgebreid CV - afschrift diplma

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen 1) Vrstel tt afschaffing belasting p drankslijterijen Een tijd geleden werd er dr de regering een hrecaplan vrgesteld. Hierin stnden een aantal maatregelen die dr de betrkken sectr tegejuicht werden, in

Nadere informatie

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding Vrstelfrmulier vr een Kninklijke nderscheiding Wie wilt u vrdragen vr een lintje? Vul hier de gegevens in van degene die u wilt vrdragen. Persnsgegevens Vrnamen (vluit): Tussenvegsel(s): Achternaam: Geslacht

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252 Infvergadering algemene fferteaanvraag 2012/10252 Onderwerp: een samenwerking realiseren p het vlak van strategie en creatie vr de cmmunicatie van de VDAB, m tt eenvrmigheid te kmen in de interne en externe

Nadere informatie

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % %

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % % Niet-werkende werkzekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk? Managementsamenvatting Oktber 2011 UWV WERKbedrijf helpt werkzekenden bij het vinden van een baan en werkgevers bij

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave...pag. 1 1. Inleiding...pag. 2 1.1 Kernachtig cultuurbeleid.pag. 2 1.2

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen Kenmerken en uitkmsten van prfessinele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen 20 nvember 2015 Prf. Dr. Sfie Vanassche Dr. An Katrien Sdermans Prf. dr. Ken Matthijs Family and Ppulatin Studies, KU Leuven

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat:

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat: Ouderen en cultuur Cnvenant Ministerie van OCW, Ministerie van VW, tichting RCOAK, Fnds luyterman van L, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fnds vr Cultuurparticipatie (FCP),

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

De Grote Sportclubenquête

De Grote Sportclubenquête Bijlage 1 bij Schriftelijke vraag 96 Grte Sprtclubenquête De Grte Sprtclubenquête ALGEMENE CLUBGEGEVENS Naam van uw sprtclub: (via de Sprtdatabank ingevuld) Aangeslten bij : (Naam sprtfederatie via de

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Grote practische opdracht klas 3 1

Grote practische opdracht klas 3 1 1 Aardrijkskunde Praktische pdracht Aardrijkskunde. Dit schljaar met je een praktische pdracht maken vr het vak aardrijkskunde. Hiermee met je tenminste 10 klkuren bezig zijn geweest, ftewel 14 lesuren.

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Chic, zo n gedragspatroongrafiek!

Chic, zo n gedragspatroongrafiek! Chic, z n gedragspatrngrafiek! Leerdelen: De leerlingen kunnen nder begeleiding de verwevenheid tussen ecnmische, sciale en eclgische aspecten in duurzaamheidsvraagstukken herkennen. De leerlingen krijgen

Nadere informatie