Thuis in de Stad -prijs Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar U krijgt een ontvangstmelding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thuis in de Stad -prijs 2011. Inschrijvingsformulier. Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be U krijgt een ontvangstmelding"

Transcriptie

1 Thuis in de Stad -prijs Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad -prijs 2011, U kunt per stad één, twee f drie prjecten indienen. Gebruik vr ieder ingediend stadsprject een nieuw frmulier. Aan wie bezrgt u dit frmulier? Verstuur dit frmulier vr 10 ktber 2011 m uur nline naar Waar vindt u meer infrmatie? U vindt meer infrmatie p nze website thuisindestad.be. Gegevens van de stad die het prject indient 1 Vul hiernder de naam in van de stad die het prject indient. GENT Gegevens van de cntactpersn van het prject 2 Vul hiernder de gegevens in van de cntactpersn van het prject. vrnaam en achternaam Stefaan Vervaet functie wijkregisseur straat en nummer Keizer Karelstraat 1 pstnummer en gemeente 9000 Gent telefn faxnummer adres Gegevens van het prject 3 Vul hiernder de gegevens in van het prject. naam Prefprject Trekes, de munt van de wijk Rabt-Blaisantvest startdatum dag 0 1 maand 1 0 jaar einddatum dag 3 1 maand 1 2 jaar naam van de partners Stad Gent, Samenlevingspbuw vzw, Net werk Vlaanderen vzw + verschillende buurtpartners uit de wijk Rabt-Blaisantvest naam van de cördinatr Wuter Van Thill (Samenlevingspbuw Gent vzw) budget Eur per jaar

2 Thuis in de Stad -prijs Pagina 2 van 8 4 Geef hiernder een krte beschrijving van het prject. Sinds 1 ktber 2010 zet de Stad Gent de cmplementaire munt, het Treke, in als een instrument m de bewners van de wijk Rabt-Blaisantvest te stimuleren m mee te werken aan een aangename, grene, prpere, mie, milieuvriendelijke, leefmgeving. De munt van de wijk Rabt-Blaisantvest, het Treke, wrdt in mlp gebracht m individuele en buurtgerichte acties te waarderen die de wijk netter, grener, veiliger en leefbaarder maken. Tegelijk ndersteunen Trekes de lkale, duurzame cnsumptie. Meer cncreet wrden buurtbewners die meewerken aan mie straten, prpere pleinen en parken, sprt en beweging en milieubescherming belnd met Trekes. Deze munt kan enkel gespendeerd wrden in de wijk en versterkt p die manier de wijkgebnden geznde en duurzame cnsumptie, cultuur en sprtbeleving, de aankp van tweedehandsgederen en fair trade prducten, het gebruik van penbaar verver, het gebruik van vlkstuinen, Waarm het gebruik van cmplementair geld in de wijk Rabt-Blaisantvest? De wijk Rabt-Blaisantvest is één van de (kans)armste wijken van Gent. Aan de hand van het Stadsvernieuwingsprject Bruggen naar Rabt geeft de Stad deze wijk een nieuwe impuls. Een aantal heel cncrete knelpunten zals prperheid, respect vr het publiek dmein, buurtbetrkkenheid, vinden, ndanks de sterke inspanningen van de Stad, IVAGO, buurtrganisaties, buurtbewners, ng geen afdend antwrd. Het Treke is een instrument m buurtbewners ver de streep te trekken m zelf de handen uit de muwen te steken, zelf mee te werken aan een duurzame een leefbare wnmgeving. Het Treke is een cmplementaire munt waarbij de wijze m ze te verkrijgen f te besteden afgelijnd is vanuit specifieke delstellingen. Iets wat niet mgelijk is met eur s. 1. De Trekes verdien je als een micr premie vr individuele handelingen: van het aanbrengen van een geveltuintje tt het verschakelen p grene strm. Hier vlgt de cmplementaire munt de werkwijze van andere premies: gedragswijzigingen nder de aandacht brengen en belnen. Vral zaken die niet spntaan gebeuren, maar het milieu een handje helpen f het leven in de wijk aangenamer maken, kmen in aanmerking vr Trekens. Omdat het ver kleine acties gaat, kunnen veel wijkbewners deelnemen, k zij die wat krap bij kas zitten en vaak uit de bt vallen in andere premiesystemen. De waarde van de belning is eerder symblisch. De belning varieert van 10 Trekes vr een Nee-Nee-sticker tt 250 Trekes vr het schilderen van de gevel. 10 Trekes zijn mgerekend 1 eur waard. als een vrijwilligersvergeding vr vrijwilligerswerk p het publieke dmein (ndersteund f gerganiseerd dr buurtrganisaties). Vrbeelden: net huden van pleinen, beheer van de buurtbarbecue f petanquebaan en nderhud van de infrastructuur mheen vlkstuinen. Veel activiteiten in het publieke dmein, van spelen tt barbecueën en tuinieren, zijn pas mgelijk als k de rganisatie f de zrg vr netheid en veiligheid pgenmen wrdt. Hier geeft de cmplementaire munt een signaal vanuit de Stad en buurtrganisaties dat zulk werk in het publiek dmein kan, mag en zelfs gewaardeerd wrdt. De waarde van de belning vr vrijwilligerswerk is vastgelegd p 25 Trekes per uur. Omgerekend is dit 2,5 eur per uur. Er werd bewust gekzen deze belning kleiner te huden dan de traditinele vrijwilligersvergeding in eur (ngeveer 3,5 eur per uur) 2. Duurzame en buurtversterkende verzilvering van Trekes De Trekes kan je enkel lkaal gebruiken vr basisprducten met g vr gezndheid en duurzaamheid. Net zals lyaliteitskaarten van een supermarkt je terug naar dezelfde winkel leiden f naar een andere winkel die deel uitmaakt van het systeem, z leiden de Trekes je te naar lkale en geznde f duurzame cnsumptie. Grentenwinkels, bakkerijen, fietsenmakers, de-het-zelf, kringlpwinkels, tweedehandskleding en prducten van eerlijke handel zijn allen te verkrijgen met Trekes. Enkel de deelnemende handelaars kunnen de ntvangen Trekes weer mzetten naar eur s. gebruiken vr (stedelijke) diensten die nu en dan met ngebruikte capaciteit kampen. De Trekes zijn k bruikbaar vr ritten met het penbaar verver, vrstellingen in de cinema f bezekjes aan het tneel. Hier willen we p termijn de ngebruikte capaciteit waarmee al die dienstverleners nu en dan kampen, intelligent benutten. 3. Gedkp maar waardevl Binnen het prject wrdt er geprbeerd in te spelen p de nden van de wijk dr gebruik te maken van vercapaciteit in de wijk: - smmige buurtbewners hebben tijd ver die ze willen investeren in hun buurt - stadsdiensten, De Lijn, buurtrganisaties, hebben binnen hun aanbd vaak vercapaciteit die ze in de weegschaal kunnen leggen (bv plaats in het zwembad f p de bus, vlkstuintjes, ) als interessante verzilvering. Op die manier wrdt er een relatief gedkp maar waardevl systeem gecreëerd. Gedkp dr gebruik te maken van vercapaciteit. Waardevl mdat de Trekes zrgen vr een grte(re) buurtbetrkkenheid zwel van de deners als van de participerende rganisaties en handelaars. De buurtbewners krijgen vat p/maken werk van hun buurt, nderhuden de pleintjes, beheren de kinderberderij, Ze eigenen zich de buurt te en zrgen er vr dat het beheer een gezicht krijgt. 4. Trekes vs gratis Met Trekens, kan er bv. een vlkstuintje gehuurd wrden. Vrheen was dit gratis. De drempel blijft laag maar het systeem geeft de mgelijk in te gaan tegen de gratiscultuur znder de armsten uit te sluiten. Een grt aantal mensen in de wijk Rabt-Blaisantvest hebben een gebrek aan eur s maar hebben wel tijd. Dr hun engagement vr de wijk verwerven ze waardevlle gederen en/f diensten.

3 Thuis in de Stad -prijs Pagina 3 van 8 5. Meer en efficiëntere bewnersparticipatie en inspraak De Stad prbeert bewners te betrekken p het beleid via de Dienst Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking. Traditinele inspraakactiviteiten bereiken echter een beperkt publiek, zeker in deze wijk. Dit betekent niet dat de bewners niet geïnteresseerd f begaan zijn met de wijk waarin zij leven, maar wel dat de frmule van vergaderen en verleg te hgdrempelig is vr hen. Om hen p een andere manier wel te bereiken, te infrmeren, te cnsulteren, zijn initiatieven met actieve bewnersparticipatie zeer waardevl. De (vaak prfessinele) initiatiefnemers vangen p deze manier zeer cncrete signalen p die zij p hun beurt kunnen drspelen aan de Gebiedsgerichte Werking. Daarnaast strmt er via de veldwerkers k infrmatie dr van de Stad naar de buurtbewners. Op deze manier huden de buurtbewners veling met het beleid van de Stad en mgekeerd. He grter de bewnersparticipatie he beter de signalen kunnen verkmen en he meer maatwerk de Stad kan leveren. Daarnaast blijkt uit studies dat cmplementaire munten er vr zrgen dat initiatiefnemers/rganisaties makkelijker vrijwilligers vinden én dat ze ze tevens langer aan de rganisatie kunnen binden (vlgens nderzek 80% minder uitval). Dit betekent dat wijkwerkers minder tijd meten investeren in het werven van vijwilligers. Tijd die vrij kmt vr andere prjecten f initiatieven. 5. Beschrijf de rl van de stad in de realisatie van het ingediende prject? De Stad heeft samen met Netwerk Vlaanderen, Samenlevingspbuw en verschillende buurtpartners dit prefprject vrm gegeven en levert, samen met de Vlaamse Overheid, de ndzakelijke middelen vr dit prefprject. Netwerk Vlaanderen leverde de expertise p het vlak van cmplementaire munten. Samenlevingspbuw en de Dienst Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking van de Stad leverden de terreinkennis. De prjectgrep met bvenstaande partners ntwikkelende, samen met een aantal buurtpartners, het Trekesprject p maat van de wijk Rabt-Blaisantvest. De Stad zit zwel in de prjectgrep rnd de Trekes en rganiseert tevens een stedelijke stuurgrep rnd de prefprjecten met cmplementair geld. 6 Kruis hiernder de twee hfdaspecten aan waarp het prject betrekking heeft. de huisvesting in de stad de stedelijke ruimte de mbiliteit in de stad het leefmilieu in de stad de plaatselijke ecnmie de sciale chesie in de stad de cultuurbeleving in de stad het demcratisch besturen van de stad andere, namelijk: 7 Geef krt de karakteristieken weer, indien het prject zich uitdrukkelijk richt tt een bepaalde buurt f delgrep. Het prefprject richt zich in eerste instantie p de wijk Rabt-Blaisantvest. Deze wijk maakt nderdeel uit van de 19 e eeuwse grdel rnd het centrum van Gent en laat zich typeren dr: - dense bebuwing, vrnamelijk kleine, kwalitatief slechte, arbeiderswningen, vaak znder tuin - sciale hgbuw - weinig pen ruimte, weinig (recreatie) gren - grte cncentratie aan mensen van allchtnen afkmst (bijna 50%) - grte cncentratie aan kwetsbare gezinnen (laag inkmen, werklsheid (14%), OCMW-steuntrekkers, ) - grte instrm van nieuwe EU-burgers (Bulgaren, Slvaken, ) De belangrijkste nden/uitdagingen/knelpunten vr de wijk: - Armede - Onderwijs / taal - Tewerkstelling - Instrm nieuwe EU-burgers - Te krt aan (recreatief) gren - Overlast Prperheid Veiligheid - Wnkwaliteit - Buurtbetrkkenheid

4 Thuis in de Stad -prijs Pagina 4 van 8 Ft van de wijk: Rabt - Blaisantvest Aan de hand van een aantal kengetallen wrdt een krte schets van de wijk gegeven: RABOT BLAISANTVEST Bevlkingsdichtheid (inw/km²) (31/12/2010) Ttaal bevlkingsaantal (31/12/2010) Aantal ktstudenten per 100 inwners schljaar Aandeel niet-belgen in bevlkingsregister (31/12/2010) 27,1 % 11,8% Asielzekers in wachtregister (31/12/2010) 5,9 % 3,5 % ECM (Etnisch-culturele minderheden) in bevlkingsregister 47,9 % 17,2 % (31/12/2010) Bevlkingsevlutie 2010 greicijfers (%) t..v ,2 % 10,1 % Verhuisbeweging: Ttaal migratiesald, intern en extern per ,6 % 5,6 % inwners (31/12/2009) Cmfrt van de wning relatieve cijfers (2001) Aandeel wningen met klein cmfrt 30,0 % 31,7 % Aandeel wningen znder cmfrt 9,1 % 5,7 % Werklsheidsdruk (31/03/2011) (%) 14,6 % 7,9 % OCMW steuntrekkers (leefln en levensminimum (31/12/2010) Aantal rechthebbenden p een leefln f levensminimum bij het OCMW Gent per inwners [/1.000inwners] Gent Fiscale inkmens (inkmstenjaar 2008) Mediaan nett belastbaar inkmen ,25 Gemiddeld nett belastbaar inkmen per aangifte , ,62 Oppervlakte Van de ttale Gentse ppervlakte beslaat de wijk Rabt - Blaisantvest slechts 0,5%, waarvan 31,7% bebuwd (tegenver 12,3% gemiddeld in Gent). Demgrafie Met Gentenaars per km² is de wijk Rabt - Blaisantvest de dichtst bevlkte wijk van Gent. Tel daarbij de ktstudenten en asielzekers en we krijgen een zicht p het werkelijke bevlkingsaantal van de wijk. Rabt - Blaisantvest heeft in verhuding tt Gent een grt aandeel asielzekers (6 vr elke fficiële inwners). Het aandeel andere natinaliteiten is hier, met 27,1%, een stuk hger dan het Gentse gemiddelde (11,8%). De wijk telt een erg grt aandeel Etnisch- Culturele Minderheden (ECM) in de ruime betekenis van het wrd, nl.: 47,9% tegenver 17,2%. Verhuisbewegingen Tussen 1999 en 2010 nam het aantal gedmicilieerde inwners in de wijk Rabt - Blaisantvest te met 13,2%. Glbaal in Gent was dat met 10,1%. Grei wrdt bepaald dr natuurlijke grei (gebrtes en sterftes) en migraties. De natuurlijke grei in de wijk Rabt - Blaisantvest is dubbel z grt als de natuurlijke grei in Gent. Dit heeft vral te maken met een hger aantal gebrtes en iets minder sterftes in de wijk in vergelijking met Gent. De leeftijdspiramide van Rabt - Blaisantvest neemt ngeveer dezelfde vrm aan als de piramide van Gent, behalve dat Rabt - Blaisant een bredere basis heeft en een scherpere tp. De leeftijdscategrieën tt 39 jaar zijn sterker vertegenwrdigd in vergelijking met het gemiddelde in Gent, de udere in mindere mate. Dat laat zich k weerspiegelen in de lagere gemiddelde leeftijd: 34,6 jaar vr Rabt Blaisantvest, tegenver 39,8 jaar vr Gent. De wijk heeft een jnge bevlking, met vral veel 0-9-jarigen en k veel 20- tt 39- jarigen. Merk p dat studenten hier ng buiten rekening gelaten zijn, drdat deze drgaans niet gedmicilieerd zijn in nze stad. Minder vertegenwrdigd zijn de leeftijdscategrieën vanaf 40 jaar. Rabt - Blaisantvest is de wijk met het meest negatieve migratiesald in de peride We merken een sterk psitief extern sald en een veel grter negatief intern sald. Dit betekent dat er meer niet- Gentenaars naar Rabt - Blaisantvest kmen, dan dat er vanuit deze wijk mensen Gent verlaten. Intern betekent dat er meer mensen uit Rabt - Blaisantvest verhuizen naar een andere wijk in Gent dan dat er uit een andere wijk naar Rabt - Blaisantvest kmen. De wijk kent k eerder een grt verlp. Huishudens Een huishuden bestaat uit één f meer persnen die gezamenlijk p één adres wnen. Wat de samenstelling van de huishudens betreft, heeft Rabt - Blaisantvest een iets hger aandeel alleenstaanden in vergelijking met Gent (46,8% tegenver 43,5%). Het aandeel samenwnenden/gehuwden znder kinderen is dan weer kleiner in deze wijk dan gemiddeld in Gent.

5 Thuis in de Stad -prijs Pagina 5 van 8 Wnen In de wijk Rabt - Blaisantvest vindt u minder wningen met grt cmfrt in vergelijking met het Gentse gemiddelde. Er is een grter aandeel wningen met middelmatig cmfrt en znder cmfrt in vergelijking met Gent. In de peride verbeterde het wningpatrimnium in de wijk, net zals glbaal in Gent. De wijk Rabt - Blaisantvest kent een sterkere grei van wningen met middelmatig en grt cmfrt dan Gent, en maakt z een inhaalbeweging. Mbiliteit De helft van de huishudens in de wijk Rabt - Blaisantvest bezit geen wagen, wat tch merkelijk meer is het Gentse gemiddelde van bijna één p drie. Ok het aantal gezinnen met meer dan 2 wagens ligt pmerkelijk lager dan in Gent (4,7% versus 15%). Ecnmische situatie bewners Van de actieve bevlking in de wijk Rabt - Blaisantvest is in ,6% werkls. Dat is een heel stuk hger dan het aandeel vr Gent, maar het is wel al een daling t..v. de 18,5% werklzen in het jaar Een daling van de werklsheidsgraad in het algemeen en van het aantal werklzen in het bijznder (vr de peride ) is een cnjunctureel gegeven. Rabt - Blaisantvest kent een snellere afname dan Gent. Sinds 2008 is er pnieuw een stijging van het aantal werklzen p Gents niveau en in de wijk Rabt Blaisantvest als gevlg van de ecnmische crisis. Sinds 2010 zien wij pnieuw een daling dankzij de herpleving van de ecnmie. Iets meer dan de helft van de werklzen in 2011 is dat al een jaar f langer. In de peride was er in de wijk Rabt - Blaisantvest een vrij sterke daling van het aandeel langdurige werklzen. De stad Gent telt gemiddeld 24 OCMW-steuntrekkers per inwners. Het gaat hier m persnen (en eventueel hun gezin) die een leefln f het levensminimum ntvangen. In de wijk Rabt - Blaisantvest ligt het aandeel OCMW-steuntrekkers bijna driemaal hger dan het Gentse gemiddelde. 8 Wat zijn de begde effecten van het prject? De psitieve effecten van het gebruik van cmplementaire munten in de wijk Rabt-Blaisantvest spelen zich af p meerdere aspecten van leefbaarheid: buurtbetrkkenheid, leefmilieu, plaatselijke ecnmie, wnkwaliteit, de kwaliteit van de stedelijke ruimte, mbiliteit, cultuur en demcratisch besturen Verhgde buurtbetrkkenheid en participatie bij het beleid (zie hfdstuk 4 punt 5) Leefmilieu: Inspanningen rnd een prpere (pkuisacties), grene (aanbrengen van geveltuintjes, blembakken, inrichten buurttuinen) en, milieuvriendelijke leefmgeving (nee-nee-sticker, pesticidenvrij nkruid verwijderen p pleintjes, ) wrden gewaardeerd met Trekes. Plaatselijke ecnmie: De lkale handelaars zijn zeer waardevl vr de buurt. Ze hebben het vaak niet makkelijk, zeker niet in een kansarme buurt zals het Rabt. Via de Trekes willen we buurtbewners teleiden naar deze handelaars en hpen p die manier hun aanwezigheid in de wijk te bestendigen. Wnkwaliteit: De Trekes wegen p dit mment p beperkte wijze p de wnkwaliteit. Via de cmmunicatie en de belning wrden een aantal duurzame ingrepen aan de wning geprmt. De belning is evenwel niet in verhuding met de effectieve kstprijs van de investeringen waardr het effect beperkt is. Tijdens het prefprject wrdt nderzcht f deze belning met pgetrkken wrden f dat een ander subsidiekanaal meer aangewezen is. De kwaliteit van stedelijke ruimte: een aantal buurtrganisaties (a Samenlevingspbuw, Rcsa, de Mzaïek) prberen (in samenspraak met de Stad) buurtbewners te betrekken p het publieke dmein. Ze denken samen met buurtbewners na ver de mgelijke verbetering van de inrichting. Sms gaat het verder dan dat. Aan de hand van buurtbeheerprjecten steken de bewners zelf de handen uit de muwen vr de inrichting en het beheer van publieke ruimte. De Trekes zijn vr dit srt participatieve trajecten een zeer interessant instrument. Ze helpen mee m mensen warm te maken m hun wnmgeving naar hun hand te zetten (te-eigenen). Deze directe betrkkenheid zrgt vr een grtere sciale cntrle en meer respect vr het publieke dmein. Via deze prjecten hebben zij bvendien k invled p de inrichting van andere parken f pleinen in de wijk. Er wrden dr de Grendienst bv vlkstuintjes vrzien in het Rabtpark. Mbiliteit en cultuur: Dit zijn verzilvermgelijkheden van Trekes (a autdelen huur vr bakfietsdelen, de Lijn-ticket, fietswinkel, ptredens van de lkale jeugdtheater De Kpergieterij, ) 9 In welke mate zijn de begde effecten van het prject gerealiseerd? Het prefprject duurt 2 jaar. Na 1 jaar zijn er zeker al psitieve resultaten te detecteren: 229 buurtbewners nemen actief deel aan één f meerdere acties Een 8-tal buurtrganisaties belnen vrijwilligers met Trekes vr acties die de wijk aangenamer, mier, milieuvriendelijker, maken 14 handelaars ntvangen Trekes vr hun kpwaar f diensten Na 1 jaar zijn er ngeveer Trekes uitgereikt in de wijk. 109 individuele acties werden belnd met 8600 Trekes. Dit zijn de buurtbewners die bv een geveltuintje, blembak, NEE-NEEsticker, aanbrachten.

6 Thuis in de Stad -prijs Pagina 6 van Trekes werden uitgereikt aan buurtbewners p één van de buurtgerichte acties, zals de pkuisacties, het beheer van de kinderberderijen, het beheer van de BuurtBBQ en petanquebaan, In ttaal hebben buurtbewners ngeveer 1300 uren vrijwilligerswerk gepresteerd. 18 vrijwilligers namen een langdurig engagement p in de wijk, a vaste medewerkers aan de wijkkkpleg, het nderhuden van de kippen p de Site, het wekelijks prper maken van de mgeving van de wntrens. De 14 wijkwerkdagen, gerganiseerd dr Samenlevingspbuw nav het Trekesprject, mchten in ttaal bijna 350 buurtbewners begreten. Samen staken zij een halve dag de handen uit de muwen (klussen, kuisen, wieden, ). Van de Trekes die werden uitgereikt vleiden bijna Trekes terug naar de verzilvermgelijkheden. De hfdbrk ( Trekes) werd verzilverd bij de lkale handelaars. Daarnaast scren de huur van een vlkstuintje (6300 Trekes), het cinematicket (2250 Trekes), de jetns vr de wasautmaat (600 Trekes) en de LIJN-ticketen (390 Trekes) ged p de verzilverlijst. Na 1 jaar preflpen kunnen we vlgende aandachts/werkpunten mschrijven: - Meer interessante/leuke verdienmgelijkheden zijn wenselijk: veel buurtbewners tnen interesse de interessante verdienpties (bv verzrgen van de dieren p de kinderberderij) zijn snel vlzet enkel vr pkuisacties wrdt veel vlk gevraagd PLANNING 2012: inspelen p interesses zals grene vingers > meer vlkstuintjes, meer buurtbeheerprjecten sprt > vetbaltrainingen, buurttrainers, buurtcmpetitie - Een beperkt aantal buurtrganisaties investeren structureel in actieve bewnersparticipatie ifv de buurt behrt vaak niet tt hun pdracht vrijwilligerswerk is arbeidsintensief en is vaak al geprfessinaliseerd (bv enkel betaalde mnitren bij de speelpleinwerking) de Trekes betekenen pnieuw een uitdaging m een rl p te nemen in de wijk en hiervr buurtbewners te activeren. Een aantal buurtrganisaties geven te kennen deze uitdaging aan te willen gaan, maar hier gaat tch enige tijd ver. PLANNING 2012: de Trekesmanager gaat langs bij de geïnteresseerde buurtrganisaties en denkt samen met hen na ver mgelijke acties. De ervaringen van het eerste jaar zullen vr veel partners het pzet en de mgelijkheden van het Trekesinstrument duidelijker maken. - De bekendheid van de Trekes en de verschillende acties waarvr vrijwilligers gezcht wrden, kan beter. PLANNING 2012: per straat in wijk gaan we p zek naar een Trekesambassadeur (werktitel: de Straatjees ). Deze persn, bij vrkeur iemand die zijn buren ged kent, zrgt vr cmmunicatie p maat van zijn f haar straat. Zwel naar zijn buren ( We zijn p zek naar een vetbaltrainer, niet iets vr ju? ) als naar de Trekesmanager ( Mijn buren zuden graag het plantsen vr hun deur beheren, kan dat? ) - We zeken verder naar interessantere verzilvermgelijkheden. Een grt aantal van de Trekes vleien naar de lkale handelaars. Op zich een gede zaak vr de vrijwilligers, die vaak tt de kansengrepen behren en vr wie de Trekes extra marge betekenen p hun huishudelijk budget. Ok een gede zaak vr de lkale handelaar, die via de Trekes meer klanten mag begreten. Daarnaast is het echter k belangrijk m te blijven zeken naar aantrekkelijk verzilvermgelijkheden die niet direct pnieuw in eur s heven mgezet te wrden. We denken aan exclusieve belningen (bv de vlkstuintjes die enkel te huren zijn met Trekes) f zaken die gedkper aan te kpen zijn met Trekes dan met eur s, maar die vr het prject (z ged als) kstels zijn (bv het LIJN-ticket f het cinematicket) 10 Op welke manier werden diverse beleidsdmeinen in het prject geïntegreerd? De Trekes cmbineren p een riginele manier verschillende beleidsdmeinen. Trekes wrden in mlp gebracht m engagement te waarderen dat de wijk Rabt-Blaisantvest netter, grener, veiliger en leefbaarder maakt. Tegelijk ndersteunen Trekes de lkale, duurzame cnsumptie. Meer cncreet mbiliseren Trekes buurtbewners vr mie straten, prpere pleinen en parken, sprt en beweging en milieubescherming. Trekes versterken het gebruik van vlkstuinen, de wijkgebnden geznde en duurzame cnsumptie, stimuleren lkale winkeliers, cultuur en sprtbeleving, de aankp van tweedehandsgederen en fair trade prducten f het gebruik van penbaar verver. Trekens waarderen inzet en halen z mensen ver de drempel vr vrijwilligerswerk in de wijk, zetten ze aan tt duurzaam gedrag (bv milieuvriendelijke ingrepen de wning f duurzaam cnsumptiegedrag). Op deze manier werken verschillende beleidsdmeinen aan de realisatie van hun specifieke delstellingen dr middel van de Trekens. Trekens, maken dit alles meetbaar.

7 11 In welke mate is het prject innverend en draagt het bij tt stedelijkheid? Thuis in de Stad -prijs Pagina 7 van 8 In binnen- en buitenland kennen cmplementaire munten verschillende, vaak cmmerciële tepassingen (Air-miles, spaarkaart bij Delhaize, ). Het is de eerste maal in België dat een verheid cmplementair geld aanwendt m samen met buurtbewners en buurtrganisaties te werken aan de leefbaarheid van een wijk, hierbij inspelend p de vercapaciteit die in deze wijk aanwezig is. Op die manier wrdt getracht een antwrd te bieden aan maatschappelijke vragen die p dit mment geen antwrd kennen (wegens te duur f niet te beheersen). De stedelijke mgeving wrdt vaak eerst gecnfrnteerd met een aantal maatschappelijke tendenzen. De cncentratie aan kwetsbare gezinnen, de instrm van nieuwe EU-burgers, de prblemen rnd verlast, in een aantal buurten, ndzaakt de verheid m na te denken ver he er, binnen het beschikbare budget, kan wrden ingespeeld p deze nden. De cmplementaire munten alleen zullen deze prblemen niet plssen. Maar het gebruik van dit instrument kan er vr zrgen dat buurtbewners zelf een deel van het werk pnemen, waardr de prfessinele krachten de marge krijgen m de meest prangende zaken aan te pakken. Meetbaarheid vrijwilligerswerk: het systeem van de Trekes laat te m de inzet van buurtbewners te kwantificeren. Dit is interessant vr de lkale verheid die p deze manier kan zien waar en heveel buurtbewners zelf het heft in handen nemen en waar ze hun Trekes vr mruilen. De acties die vrijwilligers belnen met Trekes zijn dus zeer ged te mnitren, te evalueren en bij te sturen. Daarnaast is deze meetbaarheid k interessant vr de vrijwilliger zelf. Zij krijgen een srt ln naar werken. Zeker in een kansarme buurt is dit srt incentive een zeer interessante drijfveer. Studies tnen truwens aan dat de vrijwilligers hun engagement k langer vlhuden dr het gebruik van cmplementair geld (tt 80% minder uitval). Het Treke is een cmplementaire munt waarbij de wijze m ze te verkrijgen f te besteden afgelijnd is vanuit specifieke delstellingen. Iets wat niet mgelijk is met eur s. 12 Beschrijf waarm en p welke wijze dit prject inspirerend kan zijn vr andere prjecten? Verschillende verheden en rganisaties willen vaak p verschillende manieren vrijwilligers betrekken. Dit is vaak een arbeidsintensief verhaal, dat vaak daarm te weinig wrdt uitgewerkt. We hpen in Gent, met dit prefprject in de wijk Rabt-Blaisantvest, aan te tnen dat we de betrkkenheid van de buurtbewners kunnen vergrten met een incentive, het Treke, die p zijn beurt buurtversterkend f duurzaam te verzilveren is. Znder dat dit veel extra ksten met zich mee brengt, maar eerder kstenbesparend werkt. Drie maal winst dus. We zijn er van vertuigd dat de cmplementaire munt k vr andere initiatieven een interessante piste is. De duizenden tepassingen in het buitenland bevestigen dit. 13 Op welke wijze werd de bevlking betrkken bij de vrbereiding en de realisatie van het prject? Aan de hand van Zebra-raden (samenkmsten in de Zebrastraat) werden geïnteresseerde Gentenaars geïnfrmeerd ver cmplementair geld en werd er met hen nagedacht ver mgelijk interessante prefprjecten. Op basis van de verschillende ervaringen van buurtrganisaties rnd bewnersparticipatie (a p de tijdelijke invulling De Site) in de wijk Rabt-Blaisantvest werd bepaald dat dit een interessante wijk is vr een prefprject rnd buurtbetrkkenheid en cmplementair geld. Aan de hand van de verschillende cntacten die de verschillende buurtrganisaties hebben met buurtbewners werd het prefprject ingevuld en wrden er ng steeds nieuwe ideeën, pmerkingen, vergemaakt aan de prjectgrep. Het prject is in die mate flexibel dat te allen tijde kan ingespeeld wrden p deze signalen. Bedeling is m de prjectgrep in de tekmst uit te breiden met geïnteresseerde buurtbewners (de Trekesambassadeurs f staatjees uit hfdstuk 9), die vanuit hun dagelijkse ervaringen in de wijk en hun straat het prject mee helpen sturen. Het Trekeslket is k éénmaal per week een halve dag pen. Het Lket bevindt zich in de centrale winkelstraat van de wijk. Bewners met vragen, pmerkingen f suggesties kunnen daar binnenlpen m met de Trekesmanager te verleggen. De Trekensmanager is veel in de wijk aanwezig en k telefnisch bereikbaar vr de bewners. 14 Wie waren de betrkken partners en wat was hun rl en aandeel in het prject? Stad Gent Mede-initiatiefnemer / prmtr Regisseur (Dienst Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking) Levert de ndzakelijke middelen Betrkken stadsdiensten: Milieudienst, Dienst Mbiliteit, Departement Cultuur, Sprtdienst, Departement Sciale Zaken, Dienst Buurtwerk, Samenlevingspbuw Gent Samenlevingspbuw Gent bestrijdt sciale achterstelling, armede en uitsluiting. De rganisatie kmt p vr een samenleving waarin mensen samen vrm kunnen geven aan hun leefmgeving. Vanuit deze missie nemen zij de rl van trekker p in de wijk Rabt- Blaisantvest. De Trekesmanager, een halftijdse betrekking, is in dienst van Samenlevingspbuw.

8 Netwerk Vlaanderen / Muntuit Thuis in de Stad -prijs Pagina 8 van 8 Muntuit stimuleert innvatie met cmplementaire munten. Cmplementaire munten kunnen zaken waarderen waarvr het curante geld blind blijft. Muntuit gelft dat munten die we zelf intrduceren en die we parallel gebruiken met de eur, de stabiliteit van de ecnmie vergrten. Muntuit werd ndersteund dr de Vlaamse Minister van Sciale Ecnmie Freya Van Den Bssche vr de rganisatie van twee prefprjecten, één rnd buurtzrg en één rnd nderling leren. Met de medewerking van: Vlaamse verheid De Vlaamse verheid, meer bepaal de minister vr Sciale ecnmie steunt de Trekes. Met dit prefprject wrdt de werking van en mgelijkheden vr cmplementaire munten als een beleidsinstrument nderzcht. Buurtpartners: Rcsa vzw,vzw Jng, Buurtwerk en vzw Minus One, schl Kmpas, schl De Mzaïek, schl Mandala, vzw Dms, Kpergietery, + handelaars die Trekes aannemen, ndersteunen de munt. 15 He werd het prject bekendgemaakt? Het prefprject kreeg ruime aandacht in de pers en in vakliteratuur (zie bijlagen). In de wijk zelf verliep de cmmunicatie bij aanvang via een deur-aan-deur-actie samen met de Trekescatalgus. De permanente prmtie verlpt via de website en vral via de deelnemende buurtrganisaties. 16 Vermeld hiernder eventuele andere elementen die uw kandidatuur kunnen ndersteunen, bijvrbeeld een nafhankelijke evaluatie van het prject. 17 Omschrijf hiernder waarvr u de geldprijs eventueel zult gebruiken. Bijlagen Gezien de eerste veelbelvende resultaten zullen de middelen gebruikt wrden m het prject te verlengen en mgelijks uit te breiden naar andere wijken. 1. Prgramma Studiedag Muntuit 29 april Artikel Lkaal 16 april 2011 Interessante links: Het filmpje:http://www.gent.be/gent.htm?id=171446&ch=wra De Trekescatalgus: De Website: Een greep uit de verschenen artikels: refprjecten.pdf %20en%20milieu%20pr%E9caris%E9.pdf

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse

Schoenenwinkel 't Vetertje Regionale Uitkomsten Markt- & Brancheanalyse Schenenwinkel 't Vetertje Reginale Uitkmsten Markt- & Brancheanalyse Sectr: Detailhandel Branche: Schenenwinkels Gemeente: Delft Pstcde: 2611, Binnenstad Datum: 22 april 2011 Rapprtnummer: X11-D100-10009/v1

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie

Binden en boeien van vrijwilligers

Binden en boeien van vrijwilligers Binden en beien van vrijwilligers Op zek naar een excellent HRM-beleid vr SOB-vrijwilligers ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

Fietsen in Amsterdam Noord

Fietsen in Amsterdam Noord Fietsen in Amsterdam Nrd Onderzeksresultaten en aanbevelingen van het prject Wijken vr de Fiets in Amsterdam Nrd December 2012 / Januari 2013 Fietsen in Amsterdam Nrd 2 Titel Auteur Jaartal 2013 Fietsen

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Hieronder geven we informatie over gangbare normen die we vonden via literatuuronderzoek, en passen we enkele even toe in een kleine rekenoefening.

Hieronder geven we informatie over gangbare normen die we vonden via literatuuronderzoek, en passen we enkele even toe in een kleine rekenoefening. Literatuurstudie Kwantitatieve benadering Datum: ktber 2011 1 Algemeen: visie p het nrmeren van ruimte vr jeugd Jan Van Gils, vrmalig directeur van Kind en Samenleving, in De Bnd (22 ktber 2010) verwrdt

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie