SYMBIOMAG. Verdwijning. Bescherm hart en bloedvaten. Tips voor een cholesterolarme voeding. Nieuwsflash Ontdek onze nieuwe partners.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SYMBIOMAG. Verdwijning. Bescherm hart en bloedvaten. Tips voor een cholesterolarme voeding. Nieuwsflash Ontdek onze nieuwe partners."

Transcriptie

1 SYMBIOMAG Belgique/België P.P/P.B 9099 GENT X. BC31601 N 7 / 3 DE KWARTAAL Trimestrieel Gezondheid Bescherm hart en bloedvaten Voeding Tips voor een cholesterolarme voeding Nieuwsflash Ontdek onze nieuwe partners Verantwoordelijke afzender: Symbio, Tervurenlaan 68-70, 1040 Brussel - P Dossier Verdwijning van de SIS-kaart in 2014

2 In dit nummer Editoriaal Dossier SIS-kaart : verdwijning eind Gezondheid Hart- en vaatziekte : dagelijkse voorzorg 06 SymbioMag SymbioMag voortaan in het agentschap of per 09 Voeding Té veel cholesterol : dieetadvies 10 Nieuwsflash Symbio Betaling lidgeld: via de Europese domiciliëring 14 Uw terugbetalingen : ontdek onze rekenhulp 15 Opendeurdag het Symbio Sport Center 15 Sherzo: zeilboot voor wijkkinderen 16 symbiodoc: de gezondheidsfiches van uw mutualiteit 16 Tips en advies van Symbio Arbeidsongeschiktheid: maatregelen 17 Nieuwtjes van onze partners «SymbioCook»: koken, leren en proeven! 18 Mode aan een billijke prijs dankzij Symbio 18 Symbio en Zen Car partners! 18 Genoeg van té dure energieprijzen? 19 SymbioMag Verantwoordelijke uitgever Michel Beckers, Tervurenlaan Brussel Coördinatie en eindredactie: Camille D Hulst Met medewerking van: Maria Cruz Gonzalez Fernandez, Marie Jourez, Fabienne Gérard, Fabienne Mailleux, Dr Audrey Marchandise, Koenraad Merens, Stéphanie Tylleman, Christine Torsin, Sophie Szynal, Guy Van Oycke, Karline Verhelst Fris aan het werk na de vakantie We werden de voorbije zomer echt gezegend met schitterend zomerweer, waarbij het ene record na het andere sneuvelde. De BBQ is massaal bovengehaald en het mediterrane sfeertje bleek een uitstekend kader voor menige zomerborrel. Heerlijk ongedwongen genieten, met vrienden en familie. Toch heeft het warme weer ook een keerzijde. Onze gezondheid heeft namelijk te lijden onder de hitte. Volgens onze deskundigen functioneert het menselijk lichaam het best bij een omgevingstemperatuur van zowat 23 C. De siësta, een natuurlijk middel! Veel mensen slapen wat minder goed in warme nachten. Dat u zich op warme dagen wat eerder vermoeid voelt, is dus niet vreemd. Een siësta is een aangename manier om verloren slaap in te halen. Een verkwikkend middagslaapje, het hoort helemaal bij vakantie én het heilzame effect ervan is inmiddels algemeen aangetoond. Na die heerlijke vakantie is het vaak moeilijk om terug in het werkritme te komen! U moet weer wennen aan het normale tempo: de wekker die s ochtends afgaat, het werk dat ligt te wachten, de regelmaat van de schooluren, Sinds 2007 stelt het RIZIV een stijging van liefst 25% vast van arbeidsongeschiktheid door psychische klachten, zoals vermoeidheid, stress en burn-out. Zorg goed voor uzelf! Dat wil SYMBIO zijn leden op het hart drukken nu iedereen terug aan de slag is! Het zou jammer zijn ineens alle heilzame effecten van rust en ontspanning die u tijdens de verlofperiode hebt opgebouwd, zomaar overboord te gooien. Behoud dus uw vakantiestemming ook nog een beetje na de vakantieperiode! Zo kunt u alvast weer fris aan de slag! Guy Van Oycke, Bestuurder Opmaak: TamTam Druk: Continuga Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit nummer mag worden verveelvoudigd, vertaald of herwerkt zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de redactie. Website: SYMBIOMAG // 03

3 Dossier Dossier De SIS-kaart verdwijnt Welkom e-id! Vanaf 1 januari 2014 vervangt de elektronische identiteitskaart de SIS-kaart. Ter herinnering: waarom is de SISkaart ingevoerd? De SIS-kaart vervulde twee doelstellingen: De identificatie van de sociaal verzekerden (dit zijn de personen die zijn aangesloten bij een ziekenfonds). Het achterhalen van de rechten van de sociaal verzekerde op het vlak van de terugbetaling van gezondheidszorgen. Deze doelstellingen zullen voortaan geleidelijk aan op een andere manier worden bereikt. Apothekers, ziekenhuizen en sommige zorgverstrekkers zullen online (via het ziekenfonds) de gegevens over de ziekteen invaliditeitsverzekering kunnen raadplegen op basis van uw rijksregisternummer op uw elektronische identiteitskaart. Voordeel daarbij is dat u zich niet meer hoeft te verplaatsen om de gegevens van uw SIS-kaart te laten bijwerken (bijvoorbeeld in geval van wijziging van statuut). De verstrekkers krijgen namelijk direct toegang tot de databank van uw ziekenfonds. Een overgangsperiode Sommige apothekers vragen nu al uw e-id voor te leggen in plaats van uw SIS-kaart. Het nieuwe systeem zal geleidelijk aan worden ingevoerd om vanaf 1 januari 2014 algemeen van toepassing te zijn. Zal ik mijn SIS-kaart nog kunnen gebruiken? Gedurende een overgangsperiode die nog moet worden bepaald, kunnen de nog geldige SIS-kaarten worden gebruikt, maar dan wel enkel ter identificatie (de zorgverstrekkers zullen uw SIS-kaart gebruiken als elektronische sleutel om toegang te krijgen tot uw ziekenfonds). Alle uitgereikte SISkaarten hebben een geldigheidsduur van tien jaar na de uitreikdatum van uw SIS-kaart. De kaarten die in 2003 zijn uitgereikt en die dus vervallen in 2013 worden automatisch verlengd tot 31 december Vanaf 1 januari 2014 zullen gestolen of verloren SIS-kaarten of kaarten waarvan de geldigheid is verstreken, niet meer worden vervangen. De productie van SIS-kaarten wordt om praktische redenen reeds stopgezet eind november Mijn SIS-kaart is niet meer geldig in 2014 en ik beschik niet over een elektronische identiteitskaart. Wat moet ik doen? Indien u niet aan de voorwaarden voldoet om over een elektronische identiteitskaart te beschikken, krijgt u in 2014 een residuaire kaart, de zogenaamde ISI + -kaart. U kunt zich dan identificeren dankzij het rijksregisternummer dat op de kaart vermeld staat. In België worden elektronische identiteitsbewijzen enkel uitgereikt aan personen die hun domicilie hebben op Belgisch grondgebied. Zij zijn dus met andere woorden ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente. shutterstock Monkey Business Images Wie krijgt een residuaire kaart, de zogenaamde ISI + -kaart? De ISI + -kaart zal worden uitgereikt aan alle kinderen jonger dan 12 jaar die in België zijn gedomicilieerd en aan de personen die niet over een elektronische identiteitsbewijs beschikken, maar die wel een sociale dekking genieten om zich in België te laten verzorgen (bijvoorbeeld de grensarbeiders en hun gezinsleden). Dankzij het nieuwe systeem is een betere controle op het recht van uitbetaling van zorgverstrekking mogelijk. Wat als ik in de apotheek geneesmiddelen moet kopen voor iemand anders (partner, kind, )? Wanneer u geneesmiddelen koopt voor uw kind, volstaat het zijn of haar ISI + -kaart te tonen (wordt automatisch uitgereikt aan alle kinderen jonger dan 12 jaar) of zijn of haar Kids-ID (elektronische identiteitskaart voor kinderen van 0 tot 12 jaar met de Belgische nationaliteit, verkrijgbaar op aanvraag en verplicht voor elke reis naar het buitenland). Vanaf de leeftijd van 12 jaar wordt aan elk kind automatisch een elektronische identiteitskaart afgeleverd. Wanneer u geneesmiddelen koopt voor iemand anders (partner, naaste), moet u een drager voorleggen waarop het rijksregisternummer van de persoon in kwestie staat vermeld: zijn of haar geldige SIS-kaart tijdens de overgangsperiode. zijn of haar elektronische identiteitskaart. Zijn of haar ISI + -kaart. Een kleefbriefje van het ziekenfonds. Wat doen als mijn SIS-kaart is verstreken? Lever de verstreken SIS-kaart in uw ziekenfonds in. Meer informatie? U vindt meer informatie op de website van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: of telefonisch op ons nummer 02/ (van maandag tot vrijdag 08u30 tot 17u00). SYMBIOMAG // 04 SYMBIOMAG // 05

4 Gezondheid Gezondheid Hart- en vaatziekten voorkomen, het kan! Wij gingen te rade bij dokter Audrey Marchandise, cardiologe Een licht verhoogde bloeddruk, matig overgewicht of een familiale voorbeschiktheid lijken misschien niet erg verontrustend. Nochtans vormen zij één van de voornaamste risico s op hart- en vaataandoeningen. Voorkomen is hoe dan ook aangewezen. Goed nieuws is dat het mogelijk is deze risicofactoren met succes te bestrijden via een veranderde leefstijl, eventueel aangevuld met aangepaste medicijnen. Het cardiovasculaire systeem Het hart en de bloedvaten vormen samen de bloedsomloop of het cardiovasculaire systeem. Daarbij heeft de term cardio betrekking op het hart en vasculair op het bloedvatensysteem van het lichaam. Het hart is eigenlijk een spier die het bloed via de bloedvaten doorheen het lichaam in alle weefsels pompt. Wat u moet weten over cardiovasculaire aandoeningen Cardiovasculaire aandoeningen of hart- en vaatziekten zijn wereldwijd veruit de belangrijkste doodsoorzaak. Het betreft hier een verzamelnaam voor aandoeningen die het hart en het vaatstelsel aangaan. Ook andere organen kunnen door hart- en vaatziekten worden aangetast. Zo kan er eveneens beschadiging optreden van de nieren, ogen, hersenen, en zelfs van de onderste ledematen. Tot het domein van de hart- en vaatspecialist behoren hartritmestoornissen, een drukkende pijn ter hoogte van het borstbeen, het hartinfarct, hersenberoerte, de zogenaamde etalagebenen, Een infarct door zuurstofgebrek Een infarct ontstaat vrijwel altijd omdat er in de slagader een bloedstolsel of een bloedprop zit waardoor de toevoer van bloed afgesneden wordt. Door de verstopping krijgt het deel van de weefsels die door de slagader worden bevloeid geen zuurstof meer en loopt het benadeelde stuk schade op of sterft het af. Naargelang de aangetaste slagader kan dit zuurstofgebrek (het infarct) zich manifesteren in verschillende systemen van het lichaam: Het hart Als één van de slagaders die het hart bevloeien (de kransslagaders) verstopt geraakt, is er een risico op angina pectoris (pijn of drukkend zwaar gevoel) of zelfs op een hartinfarct (myocardinfarct). De hersenen We spreken in dit geval over een herseninfarct, ook nog een Cerebro Vasculair Accident genoemd, beter bekend als een beroerte. Een been Als er sprake is van pijn in de kuit, spreekt men van perifeer arterieel vaatlijden van de onderste ledematen. Slecht of niet behandeld kan dit leiden tot een embolie (afsluiting van een slagader door loskomen van een bloedklonter), een Cerebro Vasculair Accident, gangreen (waarbij soms een amputatie nodig is),. Dit zijn de drie meest voorkomende en potentieel dodelijke vormen van een infarct, maar een infarct kan eigenlijk zo goed als elk orgaan treffen. shutterstock Monkey Business Images Preventie: voorkomen is beter dan genezen! Onze leefgewoonten hebben een grote invloed op het al dan niet ontstaan van hart- en vaataandoeningen. Individuele gevoeligheden en kleine gezondheidsproblemen kunnen het risico verhogen. Voor het inschatten van het absolute risico wordt rekening gehouden met alle elementen die afzonderlijk of samen het risico op een hart- en vaataandoening vergroten. Sommige risicofactoren zijn niet te beïnvloeden, andere dan weer wel. Terugdringen van deze risicofactoren kan het risico op hart- en vaatziekten alvast een stuk kleiner maken. Rokers hebben tot drie keer meer kans op een hartaanval. Niet-beïnvloedbare risicofactoren: De leeftijd: het risico op een hart- en vaataandoening neemt toe met de leeftijd. Erfelijke aanleg: een familiale voorgeschiedenis van infarcten (verwanten in de eerste graad) is een voorbeschiktheidsfactor voor een hart- en vaataandoening. Het risico is enkel verhoogd voor vroegtijdige infarcten, dit wil zeggen vóór de leeftijd van 55 jaar bij een man en 65 jaar bij een vrouw. Het geslacht: de risicoscore voor mannen en vrouwen groeit steeds meer naar mekaar toe. Wel is de ziekte moeilijker vast te stellen bij vrouwen Uw Symbio voordeel U wilt graag uw cardiovasculair risicoprofiel laten bepalen want er is een familiale voorgeschiedenis van angina pectoris, infarct of CVA? U wilt graag opnieuw gaan sporten na een lange periode van inactiviteit? U Wilt uw cholesterol terug op een gezond peil brengen of eindelijk stoppen met roken? U kunt hiervoor terecht bij Dr Marchandise in het Centre de Cardiologie des Cerisiers. Meer informatie vindt u op of krijgt u telefonisch op 02/ omdat de symptomen er minder duidelijk zijn (griepachtige symptomen, vermoeidheid, angstgevoelens, ). Beïnvloedbare risicofactoren: Diabetes : hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste oorzaak van overlijden bij personen die lijden aan diabetes. Diabetespatiënten hebben zelfs tot 2 à 3 maal meer kans om te bezwijken aan een infarct dan wie geen suikerziekte heeft. Roken: nicotine en koolmonoxide zijn de voornaamste verantwoordelijken voor de negatieve weerslag van roken op hart- en bloedvaten. Van bij de eerste inhaal verhoogt nicotine de bloeddruk en het hartritme en vermindert het zuurstofgehalte in het bloed. Wie regelmatig rookt, brengt zijn lichaam Lees het vervolg op blz > SYMBIOMAG // 06 SYMBIOMAG // 07

5 Gezondheid zo voortdurend in nood. Stoppen met roken dringt het risico op hart- en vaatziekten al heel snel terug. Reeds één jaar na de laatste sigaret is het risico op een hersenberoerte terug identiek als bij een niet-roker. Na twee jaar zonder roken is het risico op een infarct met de helft verminderd en na een tiental rookvrije jaren is de levensverwachting van een roker hetzelfde als van iemand die nooit gerookt heeft. Verstoorde cholesterolspiegel: een te hoog cholesterolgehalte is erg schadelijk voor de wanden van de slagaders. Het teveel aan cholesterol zet zich immers vast op de wanden van de slagaders en vormt zo vette plaques die steeds dikker worden: dat is arteriosclerose. Deze plaques belemmeren meer en meer de doorgang van het bloed en bevorderen de vorming van klonters die de bloedvaten verstoppen. Overgewicht: het lichaamsgewicht wordt uitgedrukt in kilogram, maar een gezond gewicht wordt uitgedrukt in een cijfer dat rekening houdt met het gewicht en de lengte, de zogenaamde Body Mass Index, kortweg BMI. Een Body Mass Index tussen 18,5 en 24,9 wijst op een gezond gewicht. Een BMI tussen 25 en 29,9 betekent dat er overgewicht is en er is sprake van ernstig overgewicht of obesitas bij een BMI hoger dan 30. Het risico op hart- en vaatziekten stijgt vanaf een BMI hoger dan 27. Hoeveel iemand moet afvallen, hangt uiteraard af van het startgewicht. Belangrijk is dat als iemand 5 tot 10 % is afgevallen, er reeds een belangrijk deel van het gezondheidsverlies kan worden teruggewonnen. De symptomen bij een hartaanval en een Cerebro Vasculair Accident shutterstock Syda Productions Hoge bloeddruk: een verhoogde bloeddruk kan leiden tot beschadiging van de vaatwanden, de zogenaamde aderverkalking. De bloedvaten kunnen zo verstopt geraken. Een hoge bloeddruk verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, zoals een myocardinfarct of een CVA. Nochtans merken de meesten er niets van als de bloeddruk verhoogd is. Klachten als hoofdpijn, oorsuizen, zwarte vlekjes voor de ogen en bloedneuzen komen wel voor, maar veeleer zelden. Om de kans op aandoeningen te verminderen en verdere complicaties te vermijden dankzij een aangepaste behandeling is het belangrijk om een hoge bloeddruk tijdig vast te stellen. Laat uw bloeddruk daarom best minstens één maal per jaar door uw arts controleren. Factoren die een hoge bloeddruk in de hand werken zijn een aangeboren voorbeschiktheid, te veel zout in de voeding en uiteraard ook de leeftijd. Met dank aan dokter Audrey Marchandise, cardiologe in Brussel en in de Cliniques Universitaire Saint-Luc. Bij een Cerebro Vasculair Accident of een hartaanval telt elke minuut. Snel reageren is de boodschap. Het is daarom vitaal de alarmsignalen te herkennen: Myocardinfarct: pijn in de borstkas die zich plots en brutaal manifesteert en meer dan 15 minuten aanhoudt. Het lijkt wel of «de borst wordt samengedrukt door een bankschroef». De pijn straalt mogelijk uit tot in de linkerarm, de kaken, de hals, Mensen die door een hartinfarct worden getroffen, zijn vaak bleek, angstig, kortademig, misselijk, of vertonen koud zweet Toch kan het gebeuren dat iemand helemaal niets voelt. Dergelijke stille infarcten doen zich voornamelijk voor bij diabetespatiënten, vrouwen en bejaarden. Vaak treden dan andere symptomen op, zoals in katzwijm vallen, kortademigheid, een extreme vermoeidheid, ongewone tintelingen in de linkerarm, Het Cerebro Vasculair Accident: er is plots geen gevoel meer aan één kant van het lichaam. Er treedt een voos gevoel op of zelfs een totale verlamming van het gezicht, een arm, een been of één zijde van het lichaam. Andere mogelijke verschijnselen zijn duizeligheid, traag en onsamenhangend spreken, slecht zien, zware hoofdpijn, braken, Infarcten treffen overigens niet alleen ouderen, ook jongeren worden steeds vaker het slachtoffer. SymbioMag voortaan in het agentschap of per Momenteel krijgt u elk kwartaal een nieuw nummer van ons ledenblad «SymbioMag» in uw brievenbus. Via deze weg willen we u dan ook graag bedanken voor uw trouw en aandacht. De realiteit van vandaag dwingt ons ertoe onze verantwoordelijkheden op te nemen. In het kader van milieuvriendelijkheid en kostenbeheer zullen we voortaan enkel nog een elektronische versie via verspreiden. Wij nodigen u dan ook uit om onderstaande coupon in te vullen teneinde de verzending te kunnen verzekeren. Voor leden die over geen internet beschikken, houden we graag een exemplaar in één van onze agentschappen ter beschikking. Te verzenden naar : Per post naar het volgende adres : Tervurenlaan Etterbeek Per fax : Per Per telefoon : Antwoordstrookje «SymbioMag» Ik wens graag via dit adres een elektronische versie onder de vorm van een nieuwsbrief te ontvangen:... Naam :... Voornaam :... Nationaal rijksregisternummer :... SYMBIOMAG // 08 SYMBIOMAG // 09

6 Voeding Voeding Mijn cholesterol is te hoog, wat moet ik doen? Wij gingen voor u te rade bij Stéphanie Tylleman, diëtiste-voedingsdeskundige Als uit een bloedonderzoek blijkt dat uw cholesterol te hoog is, moet u dan op dieet om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen of niet? Hierbij alvast wat tips van onze deskundige om de vetsamenstelling van uw voeding te verbeteren. Een levensnoodzakelijke stof Cholesterol is een vetachtige stof die nodig is om uw lichaam goed te laten werken. Het is een stof die van nature in de membranen van onze cellen voorkomt en die als bouwstof dient voor een groot aantal hormonen. De cholesterol in ons bloed is voor een deel afkomstig uit onze voeding (30%) en voor de rest (70%) uit eigen aanmaak in onze lever. Goede of slechte cholesterol? Om de organen te kunnen bereiken, gebruikt de cholesterol vervoerders: de zogenaamde HDL en LDL. De HDL (lipoproteïnen van hoge densiteit), de zogenaamde «goede cholesterol», voert het teveel aan cholesterol in het organisme af naar de lever waar de cholesterol wordt gerecycleerd. Het teveel aan cholesterol in het bloed wordt zo verminderd. De LDL (lipoproteïnen van lage densiteit), de zogenaamde «slechte cholesterol», haalt de cholesterol uit de lever en brengt deze via de bloedbaan naar alle organen. LDL-cholesterol zet zich shutterstock Monkey Business Images makkelijk af tegen de vaatwanden, vandaar de omschrijving als slechte cholesterol. Hierdoor raken de vaten vernauwd door plaques, dit is aderverkalking. Als deze plaques scheuren of breken, vormen ze bloedstolsels die aanleiding kunnen geven tot een infarct of een hersenberoerte. Cholesterol : zeg ja tegen goede vetten Wat is een gezonde cholesterolspiegel? De streefwaarde voor cholesterol verschilt naargelang het risicoprofiel op hart- en vaatziekten (leeftijd, familiale voorgeschiedenis, diabetes, roken, hoge bloeddruk, overgewicht, geslacht). Best is de LDL-cholesterol zo laag mogelijk te krijgen. Hoe lager de slechte én de totale cholesterolspiegel, hoe minder risico er is op een hartaandoening of een beroerte. Wie meer dan één risicofactor vertoont, dient zijn of haar cholesterolgehalte nauwlettend in de gaten te houden. «Goede» en «slechte» vetten Er bestaan «verzadigde» en «onverzadigde» vetten. De verzadigde of zogenaamde «slechte vetten» brengen grote hoeveelheden LDL-cholesterol aan en verhogen zo het risico op hart- en vaataandoeningen. De onverzadigde of zogenaamde «goede vetten» verminderen Een ideaal menu bevat elke week: 2 maal vis 2 maal gevogelte 1 maal mager rood vlees (steak, filet pur) 1 maal wit vlees (kalfsvlees, varkensvlees) 1 maal een vegetarisch alternatief of gehakt het risico op hart- en vaatziekten. De «slechte vetten» vind je in producten van dierlijke oorsprong: boter, vette kazen, vette fijne vleeswaren (worst, salami, paté, bloedworst, ), vet vlees (schaap, lam, gehakt, gepaneerd vlees, ), koekjes, snacks, bereide maaltijden, De «goede vetten» vind je vooral in producten van plantaardige oorsprong: margarine en olie (olijfolie, sojaolie, koolzaadolie, sesamolie, arachideolie). Ook vette vissoorten zijn er rijk aan (in de vorm van omega-3-vetzuren). Lees het vervolg op blz > SYMBIOMAG // 10 SYMBIOMAG // 11

7 Voeding Voeding 10 tips om uw leefstijl aan te passen in de strijd tegen cholesterol 1. Hou uw gewicht onder controle Weeg uzelf één keer per week, steeds op hetzelfde moment en op dezelfde weegschaal. Zo houdt u uw gewicht beter onder controle. Als uw BMI, uw Body Mass Index, hoger is dan 25, gaat u best aankloppen bij een deskundige. Meet ook geregeld uw tailleomvang met een meetlint. Er is sprake van overgewicht als de omtrek van de taille meer bedraagt dan 80 cm voor een vrouw of 94 cm voor een man. 2. Beperk het gebruik van verzadigde vetten kies voor magere fijne vleeswaren: kippenwit en kalkoen, filet de saxe, gerookt vlees, gekookte ham, rauwe ham, bresaola, kies voor de magere stukjes vlees: kalfslapje, rundsfilet, lamsfilet, rundsteak, varkensmignonette, zet 2 maal per week gevogelte op het menu: kip, kalkoen, kies voor halfvolle zuivelproducten. kies voor kazen met minder dan 20 % vet. gebruik halfvolle boter en minarine in plaats van boter. opgelet met verborgen vetten (in koekjes, koffiekoeken, aperitiefknabbels, ) 3. Kies voedingsmiddelen die rijk zijn aan onverzadigde vetten gebruik afwisselend verschillende oliën bij het koken (olijfolie, arachideolie, zonnebloemolie, ) en voor dressings (koolzaadolie, sojaolie, notenolie). gebruik vooral de vloeibare bakvetten en niet de vaste variëteiten. zet 2 maal per week vis op het menu (1 maal vette vis en 1 maal magere vis). 4. Kies voedingsmiddelen die rijk zijn aan vezels Een vezelrijke voeding vermindert het cholesterolgehalte bij mensen die een te hoge cholesterolspiegel hebben. Vezelrijk eten beschermt echt tegen hart- en vaatziekten. Aangewezen is elke dag 2 stuks fruit en 3 porties groenten te eten. Daarnaast ook een zetmeelhoudend product bij elke maaltijd (grof brood, wilde rijst, zesgranenpasta, ). Een portie fruit of groenten komt overeen met 80/100g, dit is ongeveer een vuist vol. 5. Antioxydanten tanken Antioxydanten zijn van nature uitgesproken aanwezig in vitaminen en mineralen. Ze helpen de slechte cholesterol (LDL) af te voeren. Een aantal rijke bronnen: Vitamine C Fruit: citrusvruchten, pompelmoes, sinaasappel, clementine, citroen, kiwi, aardbei,... Groenten: pepers, kool, spinazie, broccoli,... Selenium Paranoten Producten van de zee Eierdooier Vlees en gevogelte melkproducten en kaas Graanproducten Champignons... Zink Zeevruchten Kaas Zuivelproducten Vlees, gevogelte en vis Volle meel Volle graangewassen... Carotenoïden Gekleurd fruit en gekleurde groenten (geel, oranje, rood, groen) Papaya meloen Broccoli spinazie Pepers Groene kool Meer lichaamsbeweging U te pletter sporten hoeft helemaal niet, geregeld wat lichaamsbeweging levert al een flinke gezondheidswinst op. Per dag 30 minuten stevig doorstappen is ook een vorm van sporten. Meer bewegen in de dagelijkse activiteiten biedt al een boel gezondheidsvoordelen: de trap nemen, tuinieren, schoonmaken, de auto wat verder weg parkeren, een halte te vroeg afstappen, Er bestaat geen «mirakel» voeding tegen slechte cholesterol. Het is belangrijk om voor een gezonde en evenwichtige voeding te kiezen. 7. Alcohol met mate De aanbevolen alcoholconsumptie per dag bedraagt 20g alcohol voor vrouwen en 30 à 40g voor mannen. 20g alcohol komt overeen met: 2 kleine glazen rode, witte of rosé wijn (20 cl) 2 coupes champagne (20 cl) 1 glas bier van het type Kriek of Trappist (20 cl) 2 blikjes van 33 cl tafelbier (66 cl) 1 glas alcohol van het type Cognac, Whisky of Gin (4 cl) 8. Weten welke voedingsmiddelen cholesterolrijk zijn om het verbruik ervan beter te spreiden Echte cholesterolbommen zijn orgaanvlees (lever, hersenen, niertjes, ), boter en room, eierdooiers, vet vlees en vette fijne vleeswaren, vette kazen (Parmezaanse kaas, mascarpone, Comté, Gruyère, ), schaal- en weekdieren (oesters, scampi, ), De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is 300 mg cholesterol per dag. Ziehier een aantal cholesterolwaarden: Voedingwaren Cholesterolwaarden(mg) 1 portie kalfslever (125g) 408 mg 1 portie boter (15g) 36 mg 1 portie margarine (15g) 0 mg 1 portie paté (40g) 50 mg 1 snee gekookte ham (50g) 20 mg 1 ei 250 mg 1 ei van het type Colombus 210 mg 1 portie grijze garnalen (50g) 83 mg 1/2 blik tonijn in eigen nat 29 mg 9. De voeding aanvullen met voedingsmiddelen die in voldoende hoeveelheid genomen cholesterolverlagend werken Een aantal stoffen zijn gekend omwille van hun cholesterolverlagende eigenschappen, zoals fytosterolen en fytostanolen. Sommige voedingsmiddelen, zoals zuivelproducten, kazen en vetstoffen (Benecol, Becel Pro Activ, Danacol), worden dan ook verrijkt met deze stoffen. Eigenlijk horen deze middelen enkel te worden gebruikt bij een te hoge cholesterolspiegel. Vraag daarom best advies aan uw arts. 10. Een mediterraan dieet aannemen regelmatig een stuk fruit en groenten eten uit het seizoen. graangewassen en peulvruchten (linzen, kekererwten, ) inbouwen in de maaltijden. de gerechten op smaak brengen met aromatische kruiden en specerijen om zo minder zout te gebruiken. minder rood vlees, en meer gevogelte (kalkoen, kip, ) en vis op het menu zetten. olijfolie gebruiken in plaats van boter. verse kaas (ricotta, geitenkaas, ) en yoghurt. rode wijn bij de maaltijd beperken. Met dank aan Mevrouw Stéphanie Tylleman, diëtiste-voedingsdeskundige bij Dietconsult (www.dietconsult.be), voor haar welwillende medewerking. Lekker en gezond voor het hart Een heerlijk recept: Gesauteerde zalmfilet Teriyaki met krokante prei Boodschappenlijstje (voor 4 personen) : 500g zalmfilet, zonder vel 2 el sojasaus 2 el Ketchup 1 tl rijstazijn 1 tl bruine suiker 1 teentje gehakte look 4 el arachideolie 600g prei 1 rode chilipeper Sesamzaadjes Zout en peper Bereiding: 1. Was de prei en snij in fijne ringen. 2. Was de rode chilipeper, ontpit en snij in kleine stukjes. 3. Snij de zalmfilet in reepjes van ongeveer 2 cm breed. 4. Doe de zalmreepjes in een diep bord. 5. doe de sojasaus, de Ketchup, de rijstazijn, de suiker, de gehakte look en de chilipeper in een mengkom. 6. Giet het mengsel over de zalm zodat deze goed onderstaat. 7. Laat een dertigtal minuten marineren. 8. Laat intussen 3 eetlepels olie in een wok goed warm worden. 9. Bak de prei op een matig hoog vuur krokant en roer geregeld. De prei moet gaar zijn. 10. Kruid naar smaak met peper en zout. 11. Neem de prei uit de wokpan met een schuimspaan en hou de prei warm. 12. laat de zalm met de marinade gedurende 2 minuten bakken in de wok in 1 eetlepel olie. 13. dresseer het bord: maak een bedje met de preiringen en schik de zalmreepjes erop. Strooi er tot slot nog wat sesamzaadjes over. shutterstock HLPhoto SYMBIOMAG // 12 SYMBIOMAG // 13

8 Nieuwsflash van Symbio Nieuwsflash van Symbio Symbio stapt over naar Europese domiciliëring Eenvoudig en vlot betalen euro terugbetaald? Opendeurdag in het Symbio Sport Center A vos agenda! Op 12 oktober vindt er in uw Symbio Sport Center een nieuwe opendeurdag plaats! Met een tal van activiteiten is het DE uitgesproken kans om het centrum te bezoeken: Je kan er immers genieten van een gratis deelname aan de groepslessen. Salsa of spinning? U hebt maar te kiezen. Vanaf 1 oktober 2013 stapt uw ziekenfonds over naar een nieuw formaat van domiciliëring. De nieuwe Europese SEPA-domiciliëring vervangt dan definitief de Belgische domiciliëring. Met SEPA wil Europa een harmonisering doorvoeren van het betaalverkeer. De eengemaakte betaalzone geldt eerst in de landen van de eurozone en zal vervolgens worden uitgebreid naar alle landen van de Europese Unie shutterstock aldorado Eenvoudig en makkelijk betalen Met de Europese domiciliëring kunt u eenvoudig en veilig uw bijdragen voor het ziekenfonds betalen. Het mandaat voor inning van het verschuldigde bedrag van uw rekening wordt voortaan rechtstreeks aan Symbio gegeven en niet meer aan uw bank. In tegenstelling tot de Belgische domiciliëring (het systeem zoals we het totnogtoe kennen) wordt het mandaat rechtstreeks door de schuldeiser, Symbio in dit geval, aangemaakt, beheerd en gearchiveerd. U hoeft dus niet meer naar uw bank om een domiciliëring te regelen. Symbio regelt alles voor u. We informeren u trouwens elk jaar op welke data de bedragen van uw bankrekening zullen worden geïnd. U betaalt nog niet via domiciliëring? Maak het uzelf makkelijk en betaal uw bijdragen voortaan via domiciliëring! Kies voor een domiciliëring van uw bijdragen. Zo hoeft u zich alvast geen zorgen te maken over de tijdige betaling ervan. Uw betalingen gebeuren automatisch, zonder enige inspanning, dus vergeten is er niet meer bij. En u hoeft er niets extra voor te betalen. Niks dan voordelen dus! U kunt trouwens ook het betaalritme zelf bepalen: per maand, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks. De bedragen worden telkens van uw rekening geïnd aan het begin van de maand of het kwartaal, naargelang het gekozen betaalritme. Wat betekent dit concreet? U betaalt uw bijdragen reeds via domiciliëring? U hoeft niets te ondernemen, Symbio regelt alles voor u. U betaalt uw ziekenfondsbijdragen nog niet via domiciliëring? U kunt op 2 manieren een mandaat aan Symbio verlenen: ga naar onze website en download het formulier. Bezorg het ingevulde formulier terug aan Symbio, Tervurenlaan te 1040 Brussel. U kunt het formulier ook afleveren in een agentschap naar keuze, dichtbij uw woon- of werkplaats. vraag het formulier aan door het antwoordstrookje hieronder in te vullen. U krijgt het formulier dan binnen de kortste keren toegestuurd. Stuur het strookje naar: Symbio, Tervurenlaan te 1040 Brussel. Antwoordstrookje «Europese Domiciliëring» Ik wens de documenten voor het verlenen van een mandaat voor Europese domiciliëring per post te ontvangen. U kunt de formulieren ook gewoon via aanvragen op of telefonisch op 02/ Medische zorgen, hobby s, de simpele dagelijkse pleziertjes Om aan het eind van de maand de rekeningen te kunnen betalen, moet al eens op een aantal zaken beknibbeld worden of moeten sommige aankopen worden uitgesteld. Nieuwe handige rekenhulp van uw ziekenfonds vertelt u waar u recht op hebt! Symbio heeft een handige rekentool ontwikkeld waarmee het eenvoudig is te bepalen op welke terugbetalingen u kunt rekenen als lid van Symbio. Het is immers niet makkelijk om een overzicht te houden op het ruime aanbod van voordelen en diensten. Dankzij dit nieuwe hulpmiddel geniet u voortaan alle voordelen waar u recht op hebt! Wij willen als ziekenfonds aan uw zijde staan om de kosten van het dagelijkse leven te kunnen blijven dragen. Uw gezondheid, welzijn en welbevinden liggen ons na aan het hart! Reken onmiddellijk al uw voordelen uit Naargelang de samenstelling van uw gezin kunt u zo tot euro per jaar en zelfs nog meer, terugbetaald krijgen! De rekenmodule is erg eenvoudig en handig te gebruiken. Neem dus snel een kijkje op volg de aanwijzingen en ontdek waar u zoal recht op hebt. Neem deel aan de SymbIron Man, een Iron Man versie Symbio, en maak kans op een 3 maanden abonnement! Neem je liever gewoon een kijkje? Geen probleem, want er zullen tal van demonstraties zijn. Bovendien kan je het gloednieuwe Kiné Center ontdekken! Jawel het Symbio Sport Center heeft zijn eigen kinesitherapiepraktijk waar de focus zal liggen op sportrevalidatie. Meer informatie op symbiosportcenter.bee Symbio Sport Center Jean Dubrucqlaan Brussel 02/ / SYMBIOMAG // 14 SYMBIOMAG // 15

9 Nieuwsflash van Symbio Tips en advies van Symbio Symbio partner van de tewaterlating Scherzo! In de haven van Brussel werd op 15 juni de zeilboot Scherzo te water gelaten door de zeilclub vzw Wind en Zeilen. De prachtige 12 meter lange zeilboot biedt plaats aan 8 personen. De Scherzo werd vanaf de eerste hamerslag gebouwd door vele vrijwilligers en scholen. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor het project dat mede mogelijk was dankzij de gulle steun van sponsors en leveranciers. Een zeilboot voor de wijkkinderen De initiatiefnemers en bezielers van de Scherzo willen de zeilsport toegankelijk maken voor kansarme jongeren. Een originele en solidaire manier om kinderen uit een moeilijke sociale omgeving het plezier te laten ontdekken om in volle zee te varen, er te genieten van de natuurpracht en met volle teugen de vrijheid te beleven. Symbio is dan ook trots dat het dit mooie project als hoofdsponsor heeft kunnen steunen. We wensen de Scherzo veel wind in de zeilen! Een vereniging met een groot hart De vzw Wind en Zeilen ijvert sinds de oprichting aan het uitrollen van een draagvlak voor tal van vrijwilligersacties en wil de passie voor het zeilen aanwakkeren via drie doelstellingen: zeedopen: zeilinitiaties op zee waarbij iedereen de belevenis van het zeilen kan ontdekken. ontdekkingsweekends met mentaal of motorisch gehandicapte jongeren. kids Sailing Day: varen met kinderen uit instellingen die onder voogdij van de jeugdrechter staan. De zeilcursussen hernemen op woensdag 2 oktober. Symbioleden genieten voortaan van een mooie korting. Meer informatie op: SymbioDoc: de gezondheidsfiches Symbio biedt u heel graag een repertorium aan met een ruime collectie artikels rond gezondheidsvoorlichting en preventie. De informatie is handig ingedeeld in: Een medische rubriek: informatie over de ziekte, medische opvolging, behandelingen en bijkomende onderzoeken Een preventierubriek : de ziekte voorkomen, complicaties voorkomen, vroegtijdig opsporen van de ziekte, eventuele vaccinatie. Praktische tips en weetjes: omtrent voeding, fysieke inspanning, gezinsleven, seksualiteit, roken, alcohol, drugs, reizen. Interactieve tests rond vaak voorkomende ziektes en aandoeningen. Wat en hoe? U krijgt toegang tot het repertorium met informatieve artikels en weetjes over gezondheid via onze website Leest u alles liever op papier, vraag dan uw gedrukte exemplaren aan op Prettig bezoek Goed om weten Alle gezondheidsinfo in het repertorium SymbioDoc is opgemaakt door een team van medische experts dat er uiteraard voor zorgt dat de artikels regelmatig bijgewerkt worden. Arbeidsongeschikt, wat nu? Onze deskundigen maken u graag wegwijs Als u door ziekte of ongeval niet kunt werken, bent u arbeidsongeschikt. Uw ziekenfonds vrijwaart uw rechten en betaalt u uitkeringen als vervangingsinkomen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u wel een aantal formaliteiten in orde brengen. Naargelang uw professioneel statuut, loontrekkende, werkloze of zelfstandige, doorloopt u verschillende fasen, met elk eigen voorwaarden en bedragen. De aangifte In de eerste plaats dient u uw afwezigheid aan uw werkgever te rechtvaardigen aan de hand van een medisch getuigschrift en dit binnen de termijn die is voorgeschreven door het arbeidsreglement. Wie werkloos is, dient de uitbetalingsinstelling hiervan in te lichten door de juiste code in te vullen op de controlekaart. Naargelang uw specifieke beroepssituatie moet u ons het medisch getuigschrift overmaken binnen een periode van: * er is sprake van herval als er na een periode van arbeidsongeschiktheid SYMBIOMAG // 16 een nieuwe arbeidsongeschikt- heid wordt aangegeven binnen 14 dagen (in het tijd- SYMBIOMAG // 17 vak van primaire arbeidsongeschiktheid) of binnen de 3 maanden (in het tijdvak van invaliditeit). Bediende Arbeider Werkloze Zelfstandige Herval* 28 dagen 14 dagen 48 uren 28 dagen 48 uren Als u twijfelt, maakt u ons het medisch getuigschrift best over binnen de 48 uur. Als u uw arbeidsongeschiktheid aangeeft buiten de vastgestelde termijn, moeten wij helaas een sanctie van 10 % toepassen op het bedrag van uw uitkering en dit gedurende de hele periode van laattijdigheid. GOED OM WETEN: Bezorg ons steeds het originele medisch getuigschrift waarop de diagnose staat vermeld. Alleen de adviserend geneesheer of zijn of haar gemandateerde afgevaardigde mag een medisch getuigschrift in ontvangst nemen. Deponeer de medische getuigschriften dus niet in de brievenbussen van onze agentschappen en lever het getuigschrift enkel af in ons kantoor op de Tervurenlaan te 1040 Brussel. Erkenning van de arbeidsongeschiktheid Na ontvangst van uw medisch getuigschrift, zal de adviserend geneesheer het document bestuderen en oordelen of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet om uw arbeidsongeschiktheid te erkennen. Voldoet u aan de voorwaarden, dan sturen wij u enkele documenten toe die u moet invullen. Op basis van de verstrekte informatie kunnen wij dan het bedrag berekenen van de uitkering waar u recht op hebt. Berekening van de uitkeringen Het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid wordt de primaire arbeidsongeschiktheid genoemd. Nadien komt u in het tijdvak van invaliditeit terecht. De bedragen en de toekenningsvoorwaarden van de uitkeringen verschillen naargelang uw persoonlijke situatie of de duur van de arbeidsongeschiktheid. Op onze website vindt u de bedragen waarop u recht hebt. Uw Symbio raadgever geeft u ook graag telefonisch informatie op 02/ Hervatten van een beroepsactiviteit Het gaat beter en u wilt het werk voltijds hervatten of opnieuw aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen? Breng ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte door ons het «formulier van werkhervatting», dat u is uitgereikt aan het begin van uw arbeidsongeschiktheid, terug te bezorgen. U kunt ook het werk deeltijds hervatten tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, voor zoverre de activiteit verenigbaar is met uw gezondheidstoestand. Op onze website vindt u alle stappen die u in dit geval moet ondernemen. Uw Symbio raadgever geeft u graag meer informatie. Meer informatie? of neem telefonisch contact op: 02/

10 nieuwtjes van onze partners nieuwtjes van onze partners «SymbioCook» : gezond leren koken en lekker alles zelf proeven! U wilt anders en gezond leren koken? Schrijf u dan in voor een Symbio kookworkshop bij onze partner Dietconsult. In deze kookworkshop rondom het thema «Burgers» staat gezond, gevarieerd en lekker koken centraal. Een smakelijke en gezellige kookworkshop in een ongedwongen sfeer op 21 en 22 oktober, telkens s avonds van 19u30 tot 21u30. Op het menu : Italian Burger Chicken Burger met munt en koriander Huisbereide ovenfrietjes Eenvoudige en praktische kooktechnieken In kleine groepjes van 6 deelnemers worden makkelijke kooktechnieken gedemonstreerd met recepten die achteraf thuis eenvoudig te bereiden zijn. Alleen of met vrienden lekkere en gezonde hamburgers leren bereiden! Schrijf u snel in en bind de keukenschort om voor een uniek kookmoment onder de vakkundige leiding van een ervaren diëtiste-voedingsdeskundige. Wie lid is van Symbio geniet alvast een korting van 50% en betaalt slechts 25 euro per persoon. Meer informatie en inschrijven op: of telefonisch op 02/ SYMBIOMAG // 18 Mode aan een billijke prijs dankzij Symbio Symbio heeft een nieuw partnership gesloten met «The Fashion Outlet». In de m² ruime hangar vindt u Merkkleding tegen sterk verlaagde prijzen, tot 70% voordeliger. «The Fashion Outlet» biedt u een ruime keuze uit maatpakken, hemden en dassen voor mannen en daarnaast heel wat vrijetijdsmodemerken voor het hele gezin, ook voor kinderen. Uw Symbio-voordeel 10 % korting bovenop de outletprijs! deze korting wordt aangeboden aan de leden van Symbio die een kleefbriefje van het ziekenfonds of een Symbio Voordeelpas kunnen voorleggen. OPGELET: dit aanbod kan niet worden gecombineerd met andere promotieaanbiedingen. Calvin Klein, Talking French, Tommy Hilfiger, Stills, Selected, Matinique, Clarks, Cerruti, Lloyds shoes en nog veel meer modemerken The Fashion Outlet nv Weiveldlaan Zaventem (op 500 meter van IKEA Zaventem) Tel. 02/ Fax : 02/ Openingsuren: van maandag tot zaterdag van 10u00 tot 19u00 Symbio en Zen Car worden partners! Uw ziekenfonds gaat de ecologische toer op in een partnership met Zen Car, een gloednieuw concept van duurzame mobiliteit. Het gaat om een heel handig en eenvoudig systeem van carsharing of autodelen. Niet zomaar een auto, neen, een 100 % elektrische, stille en niet-vervuilende wagen! U wilt graag meer informatie over dit nieuwe concept van duurzame mobiliteit? Of u wilt lid worden van Zen Car? Neem dan een kijkje op Uw Symbio-voordeel Leden van Symbio die zich bij Zen Car inschrijven, krijgen een pakket van 10 uur gratis aangeboden! Uw hoge energiefacturen beu? Sluit dan aan bij de groepsaankoop voor gas en elektriciteit die uw ziekenfonds organiseert Zeker in economisch moeilijke tijden waakt Symbio over het wel en wee van zijn leden. Om gas en elektriciteit goedkoper te maken voor zijn leden organiseert Symbio samen met zijn partner Wikipower daarom een groepsaankoop. Bedoeling is uw energiefactuur een stuk te verlagen! Raadpleeg ook onze website: Het principe van een groepsaankoop Samen staan we sterk! Als we meerdere duizenden mensen kunnen verenigen, kunnen we in groep een betere prijs bedingen voor elektriciteit en gas. U kunt zo tot 500 euro per jaar besparen op uw energiefactuur! Hoe werkt het? De groepsaankoop verloopt in drie verschillende fasen: Inschrijving tot 15 november Inschrijven is geheel gratis en zonder enige verplichting. Alle leden van Symbio en hun familie en vrienden mogen intekenen op de inschrijving. Dit bij voorkeur door in te schrijven via onze website Beschikt u niet over een computer of Internetverbinding, dan kunt u zich ook inschrijven middels de onderstaande antwoordbon (terug te sturen aan Wikipower, Rue Natalis nr. 2 te 4020 Luik) of telefonisch op het nummer 04/ (normaal tarief). 15 november 21 november Op 15 november sluiten we de inschrijvingen af en wordt de beste prijs onderhandeld met alle Belgische leveranciers die interesse hebben in ons project. Bedoeling is een beter tarief te bedingen dan de gebruikelijke tarieven. Iedere deelnemer krijgt vervolgens een persoonlijk voorstel, met vermelding van het bespaarde bedrag, via of met de gewone post toegestuurd. Goed voor het milieu en een goede service? Het kan! Symbio wil alvast het milieu een handje helpen en kiest daarom voor een groepsaankoop voor groene stroom.. 21 november 21 december U beslist dan zelf gedurende één maand of u al dan niet intekent op de groepsaankoop. Wikipower begeleidt u trouwens volledig bij de overstap van energieleverancier en beantwoordt met veel plezier al uw vragen, telefonisch of via . Aarzel dus niet langer en sluit aan bij het initiatief! Want samen staan we sterk en kunnen we een lager tarief afdwingen! Goed om weten Sinds 13 september 2012 is de energiemarkt vrijgemaakt en kunt u van energieleverancier veranderen wanneer u maar wilt, zonder verbrekingsvergoeding te moeten ophoesten wegens het vroegtijdig beëindigen van uw energiecontract. Dit kan trouwens snel en moeiteloos, want de nieuwe leverancier regelt alles met uw oude leverancier (neemt contact op, hevelt uw dossier over, ). Mijnheer; Mevrouw ; Mejuffrouw Naam:...Voornaam:...Geboortedatum:... Adres:...Postcode:...Plaats:... Telefoon/GSM: Electriciteit Huidige leverancier: Type van teller: Enkelvoudige meter Tweevoudige meter Uitsluitend nachtmeter Huidig contract: Voor beperkte tijd; Ik weet het niet Ik heb interesse voor: electriciteit; gas; beide Gas Ik weet het niet: Huidige leverancier: Verbruik (kwh): Verbruik (kwh): Huidig contract: ( Voor beperkte tijd; Ik weet het niet Voor onbeperkte tijd; Prijsonderhandeling Ik veranderde al van leverancier ja; neen Grootte van het gezin (aantal personen): Intekening op het aanbod Voor onbeperkte tijd; Ja, ik heb me zonder engagement ingeschreven voor de groepsaankoop van Symbio en Wikipower Ik weet het niet:

11 Symbio Het beste voor uw gezondheid MEER DAN 60 voordelen & diensten Wist u dat? Deze voordelen zijn begrepen in uw bijdrage: 4 Tandzorgen Een tegemoetkoming van 500 per twee kalenderjaren voor kosten van tandprothesen en implantaten, stifttanden, kronen en bruggen waarvoor geen wettelijke tegemoetkoming voorzien is. 4 Orthodontie Een eenmalige bijdrage van 150 voor behandelingen die niet wettelijk terugbetaald worden. Geen leeftijdsgrens. 4 Alternatieve geneeskunde Een tegemoetkoming van 10 per sessie in de kosten voor raadplegingen en bezoeken aan een niet- conventionele praktijk, zoals homeopathie, acupunctuur, chiropraxie, osteopathie, antroposofie en hippotherapie (met een maximumbedrag op jaarbasis). 4 Homeopathie Een terugbetaling van 50 % van de kosten voor voorgeschreven homeopathische geneesmiddelen (met een maximumbedrag op jaarbasis). 4 Anticonceptie Pil, vaginale ring, prikpil en patch: een terugbetaling van 40 per jaar voor een contraceptieve behandeling. Spiraaltje en implantaat: een tegemoetkoming van 120 per periode van 36 maanden. Voor deze voordelen geldt geen leeftijdslimiet. 4 Mutas Bijstand en repatriëring in het buitenland. Vraag naar de lijst van landen die gedekt worden door Mutas. Meer informatie op 4 Luiers Een tussenkomst van 75 per jaar voor luiers. Voordeel geldig tot de 3e verjaardag van het kind. 4 Gratis ambulante verzorging Deze dienst betaalt het remgeld terug voor bepaalde medische en paramedische behandelingen van het kind, van de geboorte tot de 18 e verjaardag. 4 Sociale bijstand U kunt gratis terecht bij een sociaal assistent(e) die u advies en begeleiding geeft als dat nodig is. 4 Juridische dienst Deze dienst geeft advies, helpt uw rechten te doen gelden en wijst u op uw plichten in het kader van de gezondheidszorgwetgeving en de relaties met artsen, ziekenhuizen en de paramedische sector. 4 Psychologische bijstand U kunt gratis terecht bij een psycholoog die u advies en begeleiding geeft als dat nodig is. Voorwaarden volgens de statuten geldig op 01/01/2013 Onze hoofdzetel Tervurenlaan ETTERBEEK Call center : 02/ Fax : 02/

Cholesterol. Alles wat je ooit wilde weten

Cholesterol. Alles wat je ooit wilde weten Cholesterol Alles wat je ooit wilde weten Waar komt cholesterol vandaan? Het overgrote deel van de cholesterol in ons lichaam maakt ons lichaam zélf aan. Eén derde nemen we op via onze voeding. Cholesterol

Nadere informatie

Kent u de cijfers van uw hart?

Kent u de cijfers van uw hart? Kent u de cijfers van uw hart? CHOLESTEROL? GEWICHT/ BUIKOMTREK? UW? BLOEDDRUK? SUIKERGEHALTE? V.U.: Dr Freddy Van de Casseye - Elyzeese-Veldenstraat 63-1050 Brussel Belgische Cardiologische Liga www.cardiologischeliga.be

Nadere informatie

Ik heb cholesterol Wat nu?

Ik heb cholesterol Wat nu? Ik heb cholesterol Wat nu? Belangrijk: Deze patiëntbrief is bedoeld ter ondersteuning van het consult door de huisarts. Deze informatie dient dus niet als vervanging van een consult bij een arts. Bedenk

Nadere informatie

Hart- en vaataandoeningen zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen in de Westerse wereld. Daarom moeten we werk maken van:

Hart- en vaataandoeningen zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen in de Westerse wereld. Daarom moeten we werk maken van: Hart- en vaataandoeningen zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen in de Westerse wereld. Daarom moeten we werk maken van: 1 CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE BIJ VROUWEN. 2 SENSIBILISATIE van de vrouw

Nadere informatie

Een gezonder leven met een lager cholesterol. Voorlichtingsmateriaal ten behoeve van patiënten met een verhoogd cholesterol

Een gezonder leven met een lager cholesterol. Voorlichtingsmateriaal ten behoeve van patiënten met een verhoogd cholesterol Een gezonder leven met een lager cholesterol Voorlichtingsmateriaal ten behoeve van patiënten met een verhoogd cholesterol Een gezonder leven met een lager cholesterol Voorlichtingsmateriaal ten behoeve

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten. voor Marokkaanse Nederlanders. Zorg goed voor uw hart

Hart- en vaatziekten. voor Marokkaanse Nederlanders. Zorg goed voor uw hart Hart- en vaatziekten voor Marokkaanse Nederlanders Zorg goed voor uw hart Zorg goed voor uw hart Deze folder gaat over gezondheid en hart- en vaatziekten. Eerst vertellen we wat hart- en vaatziekten zijn.

Nadere informatie

Zorg bij hart- en vaatziekten

Zorg bij hart- en vaatziekten Zorg bij hart- en vaatziekten Inhoud Klachten en symptomen 3 Oorzaken 4 Wanneer moet je een arts raadplegen 4 Voorkomen van hart- en vaatziekten 5 Wat kun je er zelf aan doen 6 Geneesmiddelen 6 De Hartstichting

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten. voor Nederlanders. Zorg goed voor uw hart

Hart- en vaatziekten. voor Nederlanders. Zorg goed voor uw hart Hart- en vaatziekten voor Nederlanders Zorg goed voor uw hart Zorg goed voor uw hart Deze folder gaat over gezondheid en hart- en vaatziekten. Eerst vertellen we wat hart- en vaatziekten zijn. Daarna vertellen

Nadere informatie

Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over.

Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over. Pre-diabetes Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over. Wat is pre-diabetes Pre-diabetes is het stadium vóór diabetes (suikerziekte). Het

Nadere informatie

GEEN TIJD TE VERSPELEN VOOR MIJN HART CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : IK BEGIN ERAAN ÉN IK HOU VOL!

GEEN TIJD TE VERSPELEN VOOR MIJN HART CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : IK BEGIN ERAAN ÉN IK HOU VOL! GEEN TIJD TE VERSPELEN VOOR MIJN HART CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : IK BEGIN ERAAN ÉN IK HOU VOL! HART- EN VAATAANDOENINGEN IN BELGIË: VASTSTELLINGEN BELANGRIJKSTE DOODSOORZAAK IN EUROPA EN IN BELGIË 11.200.000

Nadere informatie

Gezonder eten, meer bewegen: leuk voor jezelf en goed voor je hart

Gezonder eten, meer bewegen: leuk voor jezelf en goed voor je hart Gezonder eten, meer bewegen: leuk voor jezelf en goed voor je hart Ontdek hoe kleine veranderingen elke dag een verschil maken Nicolas Guggenbühl, diëtist-voedingsdeskundige, met de medewerking van prof.

Nadere informatie

Hart en Vaataandoeningen, Leefstijlziektes? of! Leo Schrijvers Cardioloog

Hart en Vaataandoeningen, Leefstijlziektes? of! Leo Schrijvers Cardioloog Van harte welkom! Hart en Vaataandoeningen, Leefstijlziektes? of! Leo Schrijvers Cardioloog CONFUCIUS: Chinees wijsgeer circa 500 voor Christus Het is niet moeilijk om het goede te herkennen, maar wel

Nadere informatie

Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over.

Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over. Pre-diabetes Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over. Wat is pre-diabetes Pre-diabetes is het stadium vóór diabetes (suikerziekte). Het

Nadere informatie

Ontmasker de stille doder. Meet uw bloeddruk. Spreek erover met uw arts. Working Group on Cardiovascular Prevention and Rehabilitation

Ontmasker de stille doder. Meet uw bloeddruk. Spreek erover met uw arts. Working Group on Cardiovascular Prevention and Rehabilitation Ontmasker de stille doder Meet uw bloeddruk Spreek erover met uw arts Belgische Cardiologische Liga Working Group on Cardiovascular Prevention and Rehabilitation Een do Wie is toch die sti der, hoezo?

Nadere informatie

Verlaag uw kans op een hart- of vaatziekte

Verlaag uw kans op een hart- of vaatziekte Verlaag uw kans op een hart of vaatziekte Neem het heft in eigen hand! Verlaag het risico op hart en vaatziekten We willen allemaal graag gezond en vitaal oud worden. Daarbij helpt het als u voldoende

Nadere informatie

Arteriosclerose. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Arteriosclerose. Ziekenhuis Gelderse Vallei Arteriosclerose Ziekenhuis Gelderse Vallei U hebt een folder in handen met daarin uitleg over de klachten en de behandeling van arteriosclerose. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders

Nadere informatie

Risicofactoren die een rol spelen in het proces van atherosclerose zijn:

Risicofactoren die een rol spelen in het proces van atherosclerose zijn: Arterieel vaatlijden Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van het perifeer (slagaderlijk) arterieel vaatlijden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk

Nadere informatie

INFOBLAD. Meeste invloed. Gezond leven

INFOBLAD. Meeste invloed. Gezond leven GEWICHT, VOEDING, BEWEGEN EN ALCOHOL INFOBLAD Ongeveer 30% van kanker zou voorkomen kunnen worden. Een garantie om kanker te voorkomen is er niet. Je kan wel het risico op kanker verkleinen door een gezonde

Nadere informatie

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK. psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK. psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN Globaal Cardiovasculair Risico Sommige gedragingen in ons dagelijks leven vergroten de kans dat we vroeg of laat problemen

Nadere informatie

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA ZWAARLIJVIGHEID. Blaine Stiger - FOTOLIA DUIDELIJKE ANTWOORDEN

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA ZWAARLIJVIGHEID. Blaine Stiger - FOTOLIA DUIDELIJKE ANTWOORDEN BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA ZWAARLIJVIGHEID Blaine Stiger - FOTOLIA DUIDELIJKE ANTWOORDEN Globaal Cardiovasculair Risico Sommige gedragingen in ons dagelijks leven vergroten de kans dat we vroeg of laat

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen. Cardiologie Centrum Waterland

Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen. Cardiologie Centrum Waterland Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen Cardiologie Centrum Waterland Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in

Nadere informatie

Arterieel vaatlijden. Wat is er aan de hand? Atherosclerose. Risicofactoren. Roken. Hoge bloeddruk. Diabetes mellitus

Arterieel vaatlijden. Wat is er aan de hand? Atherosclerose. Risicofactoren. Roken. Hoge bloeddruk. Diabetes mellitus Arterieel vaatlijden Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van het perifeer (slagaderlijk) arterieel vaatlijden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk

Nadere informatie

28-9-2014. Inhoud. Voeding en leefstijl bij en na kanker. 1. Voeding van vroeger tot nu. 1. Voeding van vroeger tot nu. 2.

28-9-2014. Inhoud. Voeding en leefstijl bij en na kanker. 1. Voeding van vroeger tot nu. 1. Voeding van vroeger tot nu. 2. Voeding en leefstijl bij en na kanker Malu van Geel Inhoud 1. Voeding van vroeger tot nu 2. Voeding en kanker 3. Aanbevelingen 4. Veel gestelde vragen 1. Voeding van vroeger tot nu 1 Hippocrates Laat voeding

Nadere informatie

De invloed van ontstekingsreuma en -behandeling op hart- en vaatziekten

De invloed van ontstekingsreuma en -behandeling op hart- en vaatziekten De invloed van ontstekingsreuma en -behandeling op hart- en vaatziekten In Nederland hebben ongeveer 400.000 mensen last van ontstekingsreuma. Deze vorm van reuma kenmerkt zich door langdurige gewrichtsontstekingen.

Nadere informatie

Pre-diabetes. Vasculair Preventie Centrum

Pre-diabetes. Vasculair Preventie Centrum Pre-diabetes Vasculair Preventie Centrum Wat is pre-diabetes? Pre-diabetes is het stadium vóór diabetes (suikerziekte). Het glucosegehalte in uw bloed (bloedsuiker) is, vooral s ochtends voordat u gegeten

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten 400015 Hart- en vaatziekten folder_400015 Hart- en vaatziekten 27-03-12 09:50 Pag Hart- en vaatziekten WAT ZIJN HART- EN VAATZIEKTEN WAT KUNT U ZELF DOEN MEDICIJNEN BIJ HART- EN VAATZIEKTEN WAT KAN UW

Nadere informatie

Ken je cardiovasculair risico!

Ken je cardiovasculair risico! UGP-FOLDER Ken je cardiovasculair risico! Wat zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten en welke risicofactoren zijn er? Risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn factoren die de kans op ziekten

Nadere informatie

De cardiovasculaire risico polikliniek Bloed moet stromen

De cardiovasculaire risico polikliniek Bloed moet stromen De cardiovasculaire risico polikliniek Bloed moet stromen Naam Geboortedatum :... : - - Uw specialist of huisarts heeft u doorverwezen naar de cardiovasculaire risicopolikliniek omdat u een hart- en vaatziekte

Nadere informatie

Verhoogd cholesterolgehalte. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Verhoogd cholesterolgehalte. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Verhoogd cholesterolgehalte Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Cholesterolgehalte 3 Cholesterol 3 Cholesterol in voeding 4 Verhoogd cholesterolgehalte

Nadere informatie

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA CHOLESTEROL. GabrieleJasmin@Fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA CHOLESTEROL. GabrieleJasmin@Fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA CHOLESTEROL GabrieleJasmin@Fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN Globaal Cardiovasculair Risico Sommige gedragingen in ons dagelijks leven vergroten de kans dat we vroeg of laat problemen

Nadere informatie

Omega-3 vetzuren: wat... waarom... waar...

Omega-3 vetzuren: wat... waarom... waar... Omega-3 vetzuren: wat... waarom... waar... Op uw gezondheid! U bent baas over uw eigen lichaam. Gelukkig maar. Dat brengt natuurlijk een zekere verantwoordelijkheid met zich mee. Alles wat u eet en drinkt

Nadere informatie

Een te hoog cholesterol

Een te hoog cholesterol Een te hoog cholesterol Beschrijving Wat is te een hoog cholesterol? Een te hoog cholesterol wil zeggen dat er te veel cholesterol in uw bloed zit. Dat is schadelijk voor uw slagaders. Het cholesterol

Nadere informatie

Verklein de kans op het ontstaan/verergeren van vaatziekten

Verklein de kans op het ontstaan/verergeren van vaatziekten Chirurgie Verklein de kans op het ontstaan/verergeren van vaatziekten i Patiënteninformatie Tips en leefregels Slingeland Ziekenhuis Algemeen Vaatziekten ontstaan door het dichtslibben van slagaders als

Nadere informatie

De feiten over cholesterol:

De feiten over cholesterol: De feiten over cholesterol: Cholesterol is een vetachtige stof die het menselijk lichaam nodig heeft als bouwsteen voor lichaamscellen en hormonen. Het meeste cholesterol wordt aangemaakt in de lever.

Nadere informatie

Arterieel vaatlijden. Chirurgie. Beter voor elkaar

Arterieel vaatlijden. Chirurgie. Beter voor elkaar Arterieel vaatlijden Chirurgie Beter voor elkaar Arterieel vaatlijden Er is bij u een afwijking in één van de slagaders vastgesteld. Deze afwijking is het gevolg van de afzetting van vet in de wand en

Nadere informatie

DIABETES TYPE 2. De ziekte van de toekomst?!

DIABETES TYPE 2. De ziekte van de toekomst?! DIABETES TYPE 2 De ziekte van de toekomst?! Inleiding 1. Wat is diabetes 2. Wat loopt er mis 3. Wie loopt er risico 4. Wat zijn de mogelijke gevolgen 5. Meest voorkomende klachten 6. Behandelen en/of voorkomen

Nadere informatie

Heartbeat. Ujala Radio. Leefwijzer is door Ujala Radio ontwikkeld voor met name Hindoestaanse Nederlanders. Leefwijzer 1.

Heartbeat. Ujala Radio. Leefwijzer is door Ujala Radio ontwikkeld voor met name Hindoestaanse Nederlanders. Leefwijzer 1. Heartbeat Leefwijzer 1 Ujala Radio Deze gezondheid Leefwijzer is door Ujala Radio ontwikkeld voor met name Hindoestaanse Nederlanders Met dank aan Stadsdeel Amsterdam Zuidoost Hart en vaatziekte, wat is

Nadere informatie

Preventie consult. Huisartspraktijk J.B. Sanders

Preventie consult. Huisartspraktijk J.B. Sanders Preventie consult Het risico op ziekte is nooit precies te voorspellen. U kunt wel te weten komen of uw risico op bepaalde ziekten misschien hoger is. Suikerziekte, hartinfarcten en beroertes zijn ernstige

Nadere informatie

Diabetes type 2 Het belang van gezonde voeding

Diabetes type 2 Het belang van gezonde voeding Diabetes type 2 Het belang van gezonde voeding Gezond eten is voor iedereen belangrijk, maar voor mensen met diabetes type 2 zijn er extra aandachtspunten. Onze voedingsadviezen helpen je. Wat gebeurt

Nadere informatie

Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL

Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL PATIËNTENINFORMATIE Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL Inhoudsopgave 1 Voorwoord.............................................................................. 3 2 Zorroo ondersteunt

Nadere informatie

Arterieel vaatlijden. Chirurgie

Arterieel vaatlijden. Chirurgie Arterieel vaatlijden Chirurgie Inhoudsopgave Inleiding 5 Wat is er aan de hand? 5 Atherosclerose 5 Risicofactoren 6 Roken 6 Hoge bloeddruk 6 Diabetes mellitus 6 Cholesterol 7 Overgewicht en te weinig

Nadere informatie

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten WWW.ZORROO.NL 1 Voorwoord Zorroo staat voor Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken. Wij zijn een organisatie die samen met uw huisarts en andere

Nadere informatie

Gezond leven betekent dat je; - voldoende beweegt - gezond eet

Gezond leven betekent dat je; - voldoende beweegt - gezond eet Gezond leven betekent dat je; - voldoende beweegt - gezond eet Waarom eet je eigenlijk? Je krijgt er energie van! Energie heb je nodig alle processen in je lichaam b.v. voor lopen, computeren Maar ook

Nadere informatie

Gezond gewicht. Wat kunt u er zelf aan doen? altijd dichtbij. Vraag ons gerust om advies.

Gezond gewicht. Wat kunt u er zelf aan doen? altijd dichtbij. Vraag ons gerust om advies. Gezond gewicht Wat kunt u er zelf aan doen? Vraag ons gerust om advies altijd dichtbij www.alphega-apotheek.nl Gezond gewicht De meeste mensen willen graag een aantal kilo s afvallen. Maar is dat wel nodig?

Nadere informatie

voedingsadvies bij dreigende ondervoeding

voedingsadvies bij dreigende ondervoeding patiënteninformatie voedingsadvies bij dreigende ondervoeding De arts of verpleegkundige heeft met u besproken dat u kans heeft op ondervoeding. Goede voeding kan helpen om uw conditie te verbeteren. Wat

Nadere informatie

Voedingsadvies bij zwangerschapsdiabetes. diabetes gravidarum

Voedingsadvies bij zwangerschapsdiabetes. diabetes gravidarum Voedingsadvies bij zwangerschapsdiabetes diabetes gravidarum 2 Deze brochure is bedoeld voor vrouwen met diabetes gravidarum. In deze brochure wordt informatie gegeven over o.a. de richtlijnen voor de

Nadere informatie

Voedingsadvies bij Diabetes Mellitus. Bij gebruik van GLP-1-analoog

Voedingsadvies bij Diabetes Mellitus. Bij gebruik van GLP-1-analoog Voedingsadvies bij Diabetes Mellitus Bij gebruik van GLP-1-analoog Aangezien u lijdt aan Diabetes mellitus, type 2 (oftewel ouderdomsdiabetes) én overgewicht hebt, heeft de arts u een behandeling met zogenaamd

Nadere informatie

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen

P Doe de risicotest P Laat uw bloedsuikerwaarde meten P Lees wat u zelf kunt doen Diabetes en uw apotheek Als bij u diabetes is vastgesteld, dan kunt u natuurlijk terecht bij uw apotheek. Het apotheekteam zorgt ervoor dat u: Op tijd het juiste medicijn krijgt. Medicijnen krijgt die

Nadere informatie

Arterieel vaatlijden

Arterieel vaatlijden Arterieel vaatlijden Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van het perifeer (slagaderlijk) arterieel vaatlijden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk

Nadere informatie

Gezonde voeding. voor Nederlanders. Zorg goed voor uw hart

Gezonde voeding. voor Nederlanders. Zorg goed voor uw hart Gezonde voeding voor Nederlanders Zorg goed voor uw hart Wat is het belang van goede voeding? Risicofactoren We eten om in leven te blijven. Maar we eten ook omdat we het gezellig vinden. En we willen

Nadere informatie

2. RECEPTEN. 2.1 Wok met rijst, kip en groentjes. Portie voor 4 personen

2. RECEPTEN. 2.1 Wok met rijst, kip en groentjes. Portie voor 4 personen 1. INLEIDING In een evenwichtige gezonde voeding is het belangrijk om iedere dag een goeie portie groenten en fruit te eten. Deze kunnen soms duur oplopen. Daarom is het belangrijk om groenten en fruit

Nadere informatie

Vetten en cardiovasculaire gezondheid: juist en fout uit elkaar houden!

Vetten en cardiovasculaire gezondheid: juist en fout uit elkaar houden! Vetten en cardiovasculaire gezondheid: juist en fout uit elkaar houden! Brussel, december 2015 - De Belgische Cardiologische Liga wilde alles op een rijtje zetten over vetten en hun rol bij hart- en vaataandoeningen.

Nadere informatie

t Is weer tijd voor BBQ! www.powerslim.nl.be

t Is weer tijd voor BBQ! www.powerslim.nl.be t Is weer tijd voor BBQ! Eindelijk schijnt de zon en lopen de temperaturen op, heerlijk! Wat is er nu gezelliger dan op een warme zomeravond buiten barbecueën? Gelukkig past barbecueën goed in het PowerSlim

Nadere informatie

DIABETES- EN VASCULAIR SPREEKUUR

DIABETES- EN VASCULAIR SPREEKUUR DIABETES- EN VASCULAIR SPREEKUUR 358 Inleiding U bezoekt het Diabetes- & Vasculaircentrum van het Sint Franciscus Gasthuis, vanwege uw verhoogde kans op: hart- en vaatziekten; suikerziekte (diabetes mellitus);

Nadere informatie

Vragenlijst. S.v.p. helemaal invullen vóór uw bezoek aan de vaatverpleegkundige

Vragenlijst. S.v.p. helemaal invullen vóór uw bezoek aan de vaatverpleegkundige Vragenlijst S.v.p. helemaal invullen vóór uw bezoek aan de vaatverpleegkundige en meenemen! Voorgeschiedenis en verwijzing Hartproblemen Heeft u Angina Pectoris klachten (klachten van pijn, een drukkend

Nadere informatie

Gezonde recepten avondeten. Gezonde recepten avondeten

Gezonde recepten avondeten. Gezonde recepten avondeten Gezonde recepten Gezonde recepten Vraag jij je ook wel eens af wat gezonde recepten zijn en wat nu gezond is en wat niet? Er zijn zoveel geluiden in voedingsland, dat je soms de weg kwijt kunt raken. Wat

Nadere informatie

Afdeling Diëtetiek. Voedingsadvies bij jicht

Afdeling Diëtetiek. Voedingsadvies bij jicht Afdeling Diëtetiek Algemeen U heeft jicht. In deze folder vindt u een aantal algemene adviezen die eventuele klachten kunnen voorkomen of verminderen. Wat is jicht? Jicht is een aandoening die behoort

Nadere informatie

Graag omlaag. Wat kunt u zelf doen?

Graag omlaag. Wat kunt u zelf doen? Hebt u hoge bloeddruk? Dat is op zichzelf geen ziekte en u hebt er waarschijnlijk niet echt last van. Maar toch is het belangrijk om uw bloeddruk omlaag te krijgen. want hoge bloeddruk kan een risico betekenen.

Nadere informatie

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA DIABETES. DanielFleck@Fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA DIABETES. DanielFleck@Fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA DIABETES DanielFleck@Fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN Globaal Cardiovasculair Risico Sommige gedragingen in ons dagelijks leven vergroten de kans dat we vroeg of laat problemen

Nadere informatie

ALGEMENE LEEFREGELS NA EEN BEROERTE

ALGEMENE LEEFREGELS NA EEN BEROERTE ALGEMENE LEEFREGELS NA EEN BEROERTE In deze folder geeft het Ruwaard van Putten ziekenhuis u enkele algemene leefregels na de beroerte (= CVA (Cerebro Vasculair Accident) die u heeft gehad. Dit kan zijn

Nadere informatie

Afdeling diëtetiek Voeding en zwangerschapsdiabetes

Afdeling diëtetiek Voeding en zwangerschapsdiabetes Afdeling diëtetiek Voeding en zwangerschapsdiabetes Telefoonnummer: 0344 674285 Zwangerschapsdiabetes (= diabetes gravidarum) is een vorm van diabetes mellitus die tijdens de zwangerschap ontstaat en meestal

Nadere informatie

Bloed moet stromen. De cardiovasculaire risicodienst. Verwijzing door de huisarts

Bloed moet stromen. De cardiovasculaire risicodienst. Verwijzing door de huisarts Bloed moet stromen De cardiovasculaire risicodienst Verwijzing door de huisarts Naam :.... Geboortedatum :.... Afspraak maken bij de cardiovasculaire risicodienst Uw huisarts heeft u doorverwezen naar

Nadere informatie

niveau 2, 3, 4 thema 5.5

niveau 2, 3, 4 thema 5.5 niveau 2, 3, 4 thema 5.5 Gezonde voeding Inleiding Wanneer eet je gezond? Hoeveel moet ik dagelijks eten? Wat is een goed lichaamsgewicht? Onder- en overgewicht Inleiding Goede voeding levert de dagelijks

Nadere informatie

Geef kanker. minder kans. eet volop. groente en. fruit

Geef kanker. minder kans. eet volop. groente en. fruit Geef kanker minder kans eet volop groente en fruit Iedereen heeft zo zijn eetgewoonten. De één eet wat meer dan de ander. De één lust graag dit, de ander dat. Vaste eetgewoonten zijn er steeds minder.

Nadere informatie

Bloed moet stromen. De cardiovasculaire risicopolikliniek

Bloed moet stromen. De cardiovasculaire risicopolikliniek Bloed moet stromen De cardiovasculaire risicopolikliniek Naam :... Geboortedatum :... Uw specialist heeft u doorverwezen naar de cardiovasculaire risicopolikliniek (CVR-polikliniek). Binnenkort nemen wij

Nadere informatie

WAT HEBBEN WE GEMETEN? Inner Scan Body Composition

WAT HEBBEN WE GEMETEN? Inner Scan Body Composition HERBALIFE FITCHECK WAT HEBBEN WE GEMETEN? Inner Scan Body Composition % LICHAAMSVET Wie wil je worden? Waar ben je nu? % LICHAAMSVET Vrouw 20-39 Leeftijd 40-59 60-79 Man 20-39 Leeftijd 40-59 60-79 Te laag

Nadere informatie

WAT HEBBEN WE GEMETEN? Inner Scan Body Composition

WAT HEBBEN WE GEMETEN? Inner Scan Body Composition HERBALIFE FITCHECK WAT HEBBEN WE GEMETEN? Inner Scan Body Composition BMI Body Mass Index = gewicht in kg lengte x lengte in m BMI < 18,5 ondergewicht 18,5 24,9 normaal 25 29,9 overgewicht 30 34,9 zwaar

Nadere informatie

Notities bij deel : Gezonde voeding. ter preventie van overgewicht en diabetes

Notities bij deel : Gezonde voeding. ter preventie van overgewicht en diabetes 1 Notities bij deel : Gezonde voeding ter preventie van overgewicht en diabetes DIA 1 Informatiesessie : GEZONDE VOEDING TER PREVENTIE VAN OVERGEWICHT EN DIABETES Naast deze PowerPoint presentatie,is er

Nadere informatie

Gezonde voeding. voor Marokkaanse Nederlanders. Zorg goed voor uw hart

Gezonde voeding. voor Marokkaanse Nederlanders. Zorg goed voor uw hart Gezonde voeding voor Marokkaanse Nederlanders Zorg goed voor uw hart Wat is het belang van goede voeding? Risicofactoren We eten om in leven te blijven. Maar we eten ook omdat we het gezellig vinden. En

Nadere informatie

Chirurgie. Operatie wegens een afsluiting of vernauwing van liesof beenslagaderen

Chirurgie. Operatie wegens een afsluiting of vernauwing van liesof beenslagaderen Chirurgie Operatie wegens een afsluiting of vernauwing van liesof beenslagaderen Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van het perifeer arterieel (slagaderlijk)

Nadere informatie

Georgie Dom. Hart & vaten gezond. Informatie en preventie

Georgie Dom. Hart & vaten gezond. Informatie en preventie Georgie Dom Hart & vaten gezond Informatie en preventie 1 e druk, augustus 2010 Copyright 2010 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties voorbehouden Inlichtingen Consumentenbond

Nadere informatie

Slagaderverkalking??!! Sanne Mooij Verpleegkundig specialist vasculaire zorg

Slagaderverkalking??!! Sanne Mooij Verpleegkundig specialist vasculaire zorg Slagaderverkalking??!! Sanne Mooij Verpleegkundig specialist vasculaire zorg programma Kalk in mijn slagader wat is dat hoe is het daar gekomen hoe voorkom ik verdere groei Fabels en feiten Kalk in de

Nadere informatie

Problemen met de slagaders

Problemen met de slagaders Arterieel vaatlijden Problemen met de slagaders U heeft een afwijking in de slagaders. In deze informatie wordt hier uitleg over gegeven. Bedenk dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Nadere informatie

Met medicijnen alléén bent u er niet

Met medicijnen alléén bent u er niet Cholesterolverlagers Met medicijnen alléén bent u er niet Steeds meer mensen gebruiken medicijnen tegen een te hoog cholesterol. Maar wie niet tegelijkertijd zijn leefstijl aanpast (stoppen met roken,

Nadere informatie

S C H I J F V A N V I J F

S C H I J F V A N V I J F SCHIJF VAN VIJF DE SCHIJF VAN VIJF, GOED VOOR JE LIJF! V o o r i e d e r e e n i s e e n v o e d i n g s k e u z e v a n b e l a n g w a a r a l l e b e n o d i g d e voedingsstoffen in zitten. Dit zijn

Nadere informatie

1. Wat houden je hart en bloedvaten nou eigenlijk in?

1. Wat houden je hart en bloedvaten nou eigenlijk in? Hart- en vaatziekten Inleiding Ik ga mijn spreekbeurt houden over hart- en vaatziekten. Ik heb dit onderwerp gekozen omdat er aan hart- en vaatziekten nog steeds veel, vooral oudere mensen overlijden.

Nadere informatie

De voedingsmiddelendriehoek.

De voedingsmiddelendriehoek. Hoofdstuk 8 De voedingsmiddelendriehoek. 1. De voedingsdriehoek invullen. 2. De drie maaltijden per dag opnoemen. 3. Zeggen wanneer we best drinken en hoeveel liter we drinken. 4. Tips opnoemen om gezond

Nadere informatie

lyondellbasell.com Eet dit Dat niet Verbeter je gezondheid

lyondellbasell.com Eet dit Dat niet Verbeter je gezondheid Eet dit Dat niet Verbeter je gezondheid Verander je keuzes, verander je leven Deze presentatie heeft als doel om u betere beslissingen te laten nemen m.b.t. voeding om zo uw gezondheid te verbeteren. Belangrijke

Nadere informatie

Patiënten Informatie Map voor patiënten na een hartinfarct

Patiënten Informatie Map voor patiënten na een hartinfarct Patiënten Informatie Map voor patiënten na een hartinfarct Activiteitenschema en begeleiding fysiotherapeut Door het hartinfarct is er bij u een stukje spierweefsel afgestorven. Dit gedeelte zal in de

Nadere informatie

Minder kans op kanker

Minder kans op kanker Georgie Dom Minder kans op kanker Informatie & preventie 1 e druk, augustus 2012 Copyright 2012 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties voorbehouden Inlichtingen Consumentenbond

Nadere informatie

LEEFREGELS NA EEN BEROERTE FRANCISCUS VLIETLAND

LEEFREGELS NA EEN BEROERTE FRANCISCUS VLIETLAND LEEFREGELS NA EEN BEROERTE FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding U bent onlangs opgenomen geweest na een beroerte (een herseninfarct, een hersenbloeding). Via deze folder willen wij u informatie geven over de

Nadere informatie

Inhoud Hoe BRAVO ben jij?

Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inleiding 2 De behandeling van een aandoening 2 Medicijnen 2 Leefstijl 5 Een verergering van je klachten 6 Jouw behandelplan 8 Bewegen 8 Roken 8 Alcohol en voeding 8 Ontspanning

Nadere informatie

Daarbij kan er sprake zijn van minder eten door bijvoorbeeld: toenemende vermoeidheid; kortademigheid; minder beweging; angst; depressie.

Daarbij kan er sprake zijn van minder eten door bijvoorbeeld: toenemende vermoeidheid; kortademigheid; minder beweging; angst; depressie. Voeding bij COPD Inleiding Een gezond, afwisselend eetpatroon is voor iedereen goed. Voedsel is immers de brandstof van ons lichaam. Klachten als kortademigheid, vermoeidheid en hoesten kunnen uw lichamelijke

Nadere informatie

EEN GEZONDE LEVENSSTIJL AANNEMEN

EEN GEZONDE LEVENSSTIJL AANNEMEN EEN GEZONDE LEVENSSTIJL AANNEMEN Eet gezond en gevarieerd Vermijd overgewicht Beweeg voldoende Stop met roken en beperk alcoholgebruik www.diabetescoach.be EEN GEZONDE LEVENSSTIJL AANNEMEN Een gezonde

Nadere informatie

Hart & Vaten. Hóe houdt u ze gezond? E. Olde Bijvank, cardioloog 24 mei 2016

Hart & Vaten. Hóe houdt u ze gezond? E. Olde Bijvank, cardioloog 24 mei 2016 Hart & Vaten Hóe houdt u ze gezond? E. Olde Bijvank, cardioloog 24 mei 2016 S Bholasing Moons Olde Bijvank Horsthuis Veerbeek de Groot Speleman Cardiologen MC Slotervaart ism De Hart- en Vaatgroep Kennemerland

Nadere informatie

DE ACTIEVE VOEDINGSDRIEHOEK: OM DAGELIJKS EVENWICHTIG TE ETEN EN VOLDOENDE TE BEWEGEN.

DE ACTIEVE VOEDINGSDRIEHOEK: OM DAGELIJKS EVENWICHTIG TE ETEN EN VOLDOENDE TE BEWEGEN. GEZONDHEID INFOBLAD DE ACTIEVE VOEDINGSDRIEHOEK: OM DAGELIJKS EVENWICHTIG TE ETEN EN VOLDOENDE TE BEWEGEN. BRON: VIGeZ, 2011. De actieve voedingsdriehoek. De actieve voedingsdriehoek geeft je een idee

Nadere informatie

5 Daags Afvalprogramma

5 Daags Afvalprogramma 5 Daags Afvalprogramma Dag 1 Dieetsnel.nl De eerste dag van mijn dieet is aangebroken, het zal je vast meevallen wat er vandaag op het menu staat! s Morgens 2 crackers met melk, s middags 2 boterhammen

Nadere informatie

Leefstijladviezen bij hartfalen

Leefstijladviezen bij hartfalen Leefstijladviezen bij hartfalen 1. Begrijp het belang van medicijnen De dagelijkse voorgeschreven hoeveelheid van de verschillende soorten medicijnen is essentieel voor een goede behandeling van hartfalen.

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Ondervoeding. in het ziekenhuis Afdeling Diëtetiek

PATIËNTEN INFORMATIE. Ondervoeding. in het ziekenhuis Afdeling Diëtetiek PATIËNTEN INFORMATIE Ondervoeding in het ziekenhuis Afdeling Diëtetiek Ondervoeding bij ziekte Ondervoeding door ziekte is in ziekenhuizen een veel voorkomend probleem. Ongeveer 1 op de 4 patiënten is

Nadere informatie

Naam + Voornaam :... Geslacht (M V) :... Straat + nr :... Postcode + Stad :... Land :... Geboortedatum :... Tel :... Mail :...

Naam + Voornaam :... Geslacht (M V) :... Straat + nr :... Postcode + Stad :... Land :... Geboortedatum :... Tel :... Mail :... p. 1 9 Second Opinion Aanvraagformulier contactgegevens Naam + Voornaam :... Geslacht (M V) :... Straat + nr :... Postcode + Stad :... Land :... Geboortedatum :... Tel :... Mail :... aanvraag voor : (aankruisen

Nadere informatie

Alles over VETTEN GOEDE ÉN SLECHTE. E-book

Alles over VETTEN GOEDE ÉN SLECHTE. E-book Alles over VETTEN GOEDE ÉN SLECHTE E-book WAT IS VET? VET IS EEN VOEDINGSSTOF DIE ZIT IN BIJVOORBEELD HALVARINE, OLIE, VLEES, KAAS EN IN KOEK, SNACKS EN SAUZEN. VET IS ALTIJD EEN MENGSEL VAN VETZUREN.

Nadere informatie

Afvallen, hoe doe ik dat?

Afvallen, hoe doe ik dat? Afvallen, hoe doe ik dat? Voeding & Dieet Mensen met aandacht Afvallen, hoe doe ik dat? U of uw arts vinden het belangrijk dat u gaat afvallen. Tijdens het consult met de diëtist zult u hiervoor uw persoonlijke

Nadere informatie

Hartrevalidatie HagaZiekenhuis

Hartrevalidatie HagaZiekenhuis GEZONDE VOEDING Hartrevalidatie HagaZiekenhuis Hieronder treft u de inhoud van de informatiemodule aan, voor het onderdeel van de diëtiek. Gezonde voeding in relatie tot de risicofactoren: Bepaalde risicofactoren

Nadere informatie

Diabetes of suikerziekte

Diabetes of suikerziekte Diabetes of suikerziekte (bron: Weet je voldoende over diabetes - Vlaamse Diabetes Vereniging) SUIKER EN HET MENSELIJK LICHAAM In onze dagelijke voeding zijn tal van koolhydraten (=suikers) aanwezig. Deze

Nadere informatie

24 september 2015. Van harte welkom!

24 september 2015. Van harte welkom! 24 september 2015 Van harte welkom! Programma 20.00: Welkom Wendy de Valk, verpleegkundig specialist cardiologie 20.10: Het vrouwenhart. Is er verschil tussen mannen en vrouwen? Mw. A. Lubbert-Verberkmoes,

Nadere informatie

LDL- (slechte) en HDL- (goede) cholesterol begrijpen. Opgeruimd staat netjes!

LDL- (slechte) en HDL- (goede) cholesterol begrijpen. Opgeruimd staat netjes! LDL- (slechte) en HDL- (goede) cholesterol begrijpen Stelt u zich deze buis voor als uw ader: in een gezonde ader kan het bloed vlot doorstromen Maar: Indien u teveel LDL-(slechte) cholesterol of onvoldoende

Nadere informatie

Voeding in de zwangerschap

Voeding in de zwangerschap Voeding in de zwangerschap Verloskunde Beter voor elkaar 1 2 Gezonde voeding Een gezonde leefstijl is belangrijk, vooral nu u in verwachting bent. Daarbij hoort gezonde voeding. Eten voor twee is niet

Nadere informatie

Leefregels voor. Gezond blijven. KBO Bernadette Helmond. 23 april 2014

Leefregels voor. Gezond blijven. KBO Bernadette Helmond. 23 april 2014 Leefregels voor Gezond blijven KBO Bernadette Helmond 23 april 2014 1 Senioren leven ongezonder dan 10 jaar geleden - Drinken meer - Roken (vrouwen) - Bewegen minder - Overgewicht - Eenzijdig eten 2 Leefregels

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

leven met vermoeidheid omgaan met de gevolgen van een beroerte

leven met vermoeidheid omgaan met de gevolgen van een beroerte leven met vermoeidheid omgaan met de gevolgen van een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks taalgebruik heet een CVA

Nadere informatie