SYMBIOMAG. Verdwijning. Bescherm hart en bloedvaten. Tips voor een cholesterolarme voeding. Nieuwsflash Ontdek onze nieuwe partners.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SYMBIOMAG. Verdwijning. Bescherm hart en bloedvaten. Tips voor een cholesterolarme voeding. Nieuwsflash Ontdek onze nieuwe partners."

Transcriptie

1 SYMBIOMAG Belgique/België P.P/P.B 9099 GENT X. BC31601 N 7 / 3 DE KWARTAAL Trimestrieel Gezondheid Bescherm hart en bloedvaten Voeding Tips voor een cholesterolarme voeding Nieuwsflash Ontdek onze nieuwe partners Verantwoordelijke afzender: Symbio, Tervurenlaan 68-70, 1040 Brussel - P Dossier Verdwijning van de SIS-kaart in 2014

2 In dit nummer Editoriaal Dossier SIS-kaart : verdwijning eind Gezondheid Hart- en vaatziekte : dagelijkse voorzorg 06 SymbioMag SymbioMag voortaan in het agentschap of per 09 Voeding Té veel cholesterol : dieetadvies 10 Nieuwsflash Symbio Betaling lidgeld: via de Europese domiciliëring 14 Uw terugbetalingen : ontdek onze rekenhulp 15 Opendeurdag het Symbio Sport Center 15 Sherzo: zeilboot voor wijkkinderen 16 symbiodoc: de gezondheidsfiches van uw mutualiteit 16 Tips en advies van Symbio Arbeidsongeschiktheid: maatregelen 17 Nieuwtjes van onze partners «SymbioCook»: koken, leren en proeven! 18 Mode aan een billijke prijs dankzij Symbio 18 Symbio en Zen Car partners! 18 Genoeg van té dure energieprijzen? 19 SymbioMag Verantwoordelijke uitgever Michel Beckers, Tervurenlaan Brussel Coördinatie en eindredactie: Camille D Hulst Met medewerking van: Maria Cruz Gonzalez Fernandez, Marie Jourez, Fabienne Gérard, Fabienne Mailleux, Dr Audrey Marchandise, Koenraad Merens, Stéphanie Tylleman, Christine Torsin, Sophie Szynal, Guy Van Oycke, Karline Verhelst Fris aan het werk na de vakantie We werden de voorbije zomer echt gezegend met schitterend zomerweer, waarbij het ene record na het andere sneuvelde. De BBQ is massaal bovengehaald en het mediterrane sfeertje bleek een uitstekend kader voor menige zomerborrel. Heerlijk ongedwongen genieten, met vrienden en familie. Toch heeft het warme weer ook een keerzijde. Onze gezondheid heeft namelijk te lijden onder de hitte. Volgens onze deskundigen functioneert het menselijk lichaam het best bij een omgevingstemperatuur van zowat 23 C. De siësta, een natuurlijk middel! Veel mensen slapen wat minder goed in warme nachten. Dat u zich op warme dagen wat eerder vermoeid voelt, is dus niet vreemd. Een siësta is een aangename manier om verloren slaap in te halen. Een verkwikkend middagslaapje, het hoort helemaal bij vakantie én het heilzame effect ervan is inmiddels algemeen aangetoond. Na die heerlijke vakantie is het vaak moeilijk om terug in het werkritme te komen! U moet weer wennen aan het normale tempo: de wekker die s ochtends afgaat, het werk dat ligt te wachten, de regelmaat van de schooluren, Sinds 2007 stelt het RIZIV een stijging van liefst 25% vast van arbeidsongeschiktheid door psychische klachten, zoals vermoeidheid, stress en burn-out. Zorg goed voor uzelf! Dat wil SYMBIO zijn leden op het hart drukken nu iedereen terug aan de slag is! Het zou jammer zijn ineens alle heilzame effecten van rust en ontspanning die u tijdens de verlofperiode hebt opgebouwd, zomaar overboord te gooien. Behoud dus uw vakantiestemming ook nog een beetje na de vakantieperiode! Zo kunt u alvast weer fris aan de slag! Guy Van Oycke, Bestuurder Opmaak: TamTam Druk: Continuga Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit nummer mag worden verveelvoudigd, vertaald of herwerkt zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de redactie. Website: SYMBIOMAG // 03

3 Dossier Dossier De SIS-kaart verdwijnt Welkom e-id! Vanaf 1 januari 2014 vervangt de elektronische identiteitskaart de SIS-kaart. Ter herinnering: waarom is de SISkaart ingevoerd? De SIS-kaart vervulde twee doelstellingen: De identificatie van de sociaal verzekerden (dit zijn de personen die zijn aangesloten bij een ziekenfonds). Het achterhalen van de rechten van de sociaal verzekerde op het vlak van de terugbetaling van gezondheidszorgen. Deze doelstellingen zullen voortaan geleidelijk aan op een andere manier worden bereikt. Apothekers, ziekenhuizen en sommige zorgverstrekkers zullen online (via het ziekenfonds) de gegevens over de ziekteen invaliditeitsverzekering kunnen raadplegen op basis van uw rijksregisternummer op uw elektronische identiteitskaart. Voordeel daarbij is dat u zich niet meer hoeft te verplaatsen om de gegevens van uw SIS-kaart te laten bijwerken (bijvoorbeeld in geval van wijziging van statuut). De verstrekkers krijgen namelijk direct toegang tot de databank van uw ziekenfonds. Een overgangsperiode Sommige apothekers vragen nu al uw e-id voor te leggen in plaats van uw SIS-kaart. Het nieuwe systeem zal geleidelijk aan worden ingevoerd om vanaf 1 januari 2014 algemeen van toepassing te zijn. Zal ik mijn SIS-kaart nog kunnen gebruiken? Gedurende een overgangsperiode die nog moet worden bepaald, kunnen de nog geldige SIS-kaarten worden gebruikt, maar dan wel enkel ter identificatie (de zorgverstrekkers zullen uw SIS-kaart gebruiken als elektronische sleutel om toegang te krijgen tot uw ziekenfonds). Alle uitgereikte SISkaarten hebben een geldigheidsduur van tien jaar na de uitreikdatum van uw SIS-kaart. De kaarten die in 2003 zijn uitgereikt en die dus vervallen in 2013 worden automatisch verlengd tot 31 december Vanaf 1 januari 2014 zullen gestolen of verloren SIS-kaarten of kaarten waarvan de geldigheid is verstreken, niet meer worden vervangen. De productie van SIS-kaarten wordt om praktische redenen reeds stopgezet eind november Mijn SIS-kaart is niet meer geldig in 2014 en ik beschik niet over een elektronische identiteitskaart. Wat moet ik doen? Indien u niet aan de voorwaarden voldoet om over een elektronische identiteitskaart te beschikken, krijgt u in 2014 een residuaire kaart, de zogenaamde ISI + -kaart. U kunt zich dan identificeren dankzij het rijksregisternummer dat op de kaart vermeld staat. In België worden elektronische identiteitsbewijzen enkel uitgereikt aan personen die hun domicilie hebben op Belgisch grondgebied. Zij zijn dus met andere woorden ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente. shutterstock Monkey Business Images Wie krijgt een residuaire kaart, de zogenaamde ISI + -kaart? De ISI + -kaart zal worden uitgereikt aan alle kinderen jonger dan 12 jaar die in België zijn gedomicilieerd en aan de personen die niet over een elektronische identiteitsbewijs beschikken, maar die wel een sociale dekking genieten om zich in België te laten verzorgen (bijvoorbeeld de grensarbeiders en hun gezinsleden). Dankzij het nieuwe systeem is een betere controle op het recht van uitbetaling van zorgverstrekking mogelijk. Wat als ik in de apotheek geneesmiddelen moet kopen voor iemand anders (partner, kind, )? Wanneer u geneesmiddelen koopt voor uw kind, volstaat het zijn of haar ISI + -kaart te tonen (wordt automatisch uitgereikt aan alle kinderen jonger dan 12 jaar) of zijn of haar Kids-ID (elektronische identiteitskaart voor kinderen van 0 tot 12 jaar met de Belgische nationaliteit, verkrijgbaar op aanvraag en verplicht voor elke reis naar het buitenland). Vanaf de leeftijd van 12 jaar wordt aan elk kind automatisch een elektronische identiteitskaart afgeleverd. Wanneer u geneesmiddelen koopt voor iemand anders (partner, naaste), moet u een drager voorleggen waarop het rijksregisternummer van de persoon in kwestie staat vermeld: zijn of haar geldige SIS-kaart tijdens de overgangsperiode. zijn of haar elektronische identiteitskaart. Zijn of haar ISI + -kaart. Een kleefbriefje van het ziekenfonds. Wat doen als mijn SIS-kaart is verstreken? Lever de verstreken SIS-kaart in uw ziekenfonds in. Meer informatie? U vindt meer informatie op de website van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: of telefonisch op ons nummer 02/ (van maandag tot vrijdag 08u30 tot 17u00). SYMBIOMAG // 04 SYMBIOMAG // 05

4 Gezondheid Gezondheid Hart- en vaatziekten voorkomen, het kan! Wij gingen te rade bij dokter Audrey Marchandise, cardiologe Een licht verhoogde bloeddruk, matig overgewicht of een familiale voorbeschiktheid lijken misschien niet erg verontrustend. Nochtans vormen zij één van de voornaamste risico s op hart- en vaataandoeningen. Voorkomen is hoe dan ook aangewezen. Goed nieuws is dat het mogelijk is deze risicofactoren met succes te bestrijden via een veranderde leefstijl, eventueel aangevuld met aangepaste medicijnen. Het cardiovasculaire systeem Het hart en de bloedvaten vormen samen de bloedsomloop of het cardiovasculaire systeem. Daarbij heeft de term cardio betrekking op het hart en vasculair op het bloedvatensysteem van het lichaam. Het hart is eigenlijk een spier die het bloed via de bloedvaten doorheen het lichaam in alle weefsels pompt. Wat u moet weten over cardiovasculaire aandoeningen Cardiovasculaire aandoeningen of hart- en vaatziekten zijn wereldwijd veruit de belangrijkste doodsoorzaak. Het betreft hier een verzamelnaam voor aandoeningen die het hart en het vaatstelsel aangaan. Ook andere organen kunnen door hart- en vaatziekten worden aangetast. Zo kan er eveneens beschadiging optreden van de nieren, ogen, hersenen, en zelfs van de onderste ledematen. Tot het domein van de hart- en vaatspecialist behoren hartritmestoornissen, een drukkende pijn ter hoogte van het borstbeen, het hartinfarct, hersenberoerte, de zogenaamde etalagebenen, Een infarct door zuurstofgebrek Een infarct ontstaat vrijwel altijd omdat er in de slagader een bloedstolsel of een bloedprop zit waardoor de toevoer van bloed afgesneden wordt. Door de verstopping krijgt het deel van de weefsels die door de slagader worden bevloeid geen zuurstof meer en loopt het benadeelde stuk schade op of sterft het af. Naargelang de aangetaste slagader kan dit zuurstofgebrek (het infarct) zich manifesteren in verschillende systemen van het lichaam: Het hart Als één van de slagaders die het hart bevloeien (de kransslagaders) verstopt geraakt, is er een risico op angina pectoris (pijn of drukkend zwaar gevoel) of zelfs op een hartinfarct (myocardinfarct). De hersenen We spreken in dit geval over een herseninfarct, ook nog een Cerebro Vasculair Accident genoemd, beter bekend als een beroerte. Een been Als er sprake is van pijn in de kuit, spreekt men van perifeer arterieel vaatlijden van de onderste ledematen. Slecht of niet behandeld kan dit leiden tot een embolie (afsluiting van een slagader door loskomen van een bloedklonter), een Cerebro Vasculair Accident, gangreen (waarbij soms een amputatie nodig is),. Dit zijn de drie meest voorkomende en potentieel dodelijke vormen van een infarct, maar een infarct kan eigenlijk zo goed als elk orgaan treffen. shutterstock Monkey Business Images Preventie: voorkomen is beter dan genezen! Onze leefgewoonten hebben een grote invloed op het al dan niet ontstaan van hart- en vaataandoeningen. Individuele gevoeligheden en kleine gezondheidsproblemen kunnen het risico verhogen. Voor het inschatten van het absolute risico wordt rekening gehouden met alle elementen die afzonderlijk of samen het risico op een hart- en vaataandoening vergroten. Sommige risicofactoren zijn niet te beïnvloeden, andere dan weer wel. Terugdringen van deze risicofactoren kan het risico op hart- en vaatziekten alvast een stuk kleiner maken. Rokers hebben tot drie keer meer kans op een hartaanval. Niet-beïnvloedbare risicofactoren: De leeftijd: het risico op een hart- en vaataandoening neemt toe met de leeftijd. Erfelijke aanleg: een familiale voorgeschiedenis van infarcten (verwanten in de eerste graad) is een voorbeschiktheidsfactor voor een hart- en vaataandoening. Het risico is enkel verhoogd voor vroegtijdige infarcten, dit wil zeggen vóór de leeftijd van 55 jaar bij een man en 65 jaar bij een vrouw. Het geslacht: de risicoscore voor mannen en vrouwen groeit steeds meer naar mekaar toe. Wel is de ziekte moeilijker vast te stellen bij vrouwen Uw Symbio voordeel U wilt graag uw cardiovasculair risicoprofiel laten bepalen want er is een familiale voorgeschiedenis van angina pectoris, infarct of CVA? U wilt graag opnieuw gaan sporten na een lange periode van inactiviteit? U Wilt uw cholesterol terug op een gezond peil brengen of eindelijk stoppen met roken? U kunt hiervoor terecht bij Dr Marchandise in het Centre de Cardiologie des Cerisiers. Meer informatie vindt u op of krijgt u telefonisch op 02/ omdat de symptomen er minder duidelijk zijn (griepachtige symptomen, vermoeidheid, angstgevoelens, ). Beïnvloedbare risicofactoren: Diabetes : hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste oorzaak van overlijden bij personen die lijden aan diabetes. Diabetespatiënten hebben zelfs tot 2 à 3 maal meer kans om te bezwijken aan een infarct dan wie geen suikerziekte heeft. Roken: nicotine en koolmonoxide zijn de voornaamste verantwoordelijken voor de negatieve weerslag van roken op hart- en bloedvaten. Van bij de eerste inhaal verhoogt nicotine de bloeddruk en het hartritme en vermindert het zuurstofgehalte in het bloed. Wie regelmatig rookt, brengt zijn lichaam Lees het vervolg op blz > SYMBIOMAG // 06 SYMBIOMAG // 07

5 Gezondheid zo voortdurend in nood. Stoppen met roken dringt het risico op hart- en vaatziekten al heel snel terug. Reeds één jaar na de laatste sigaret is het risico op een hersenberoerte terug identiek als bij een niet-roker. Na twee jaar zonder roken is het risico op een infarct met de helft verminderd en na een tiental rookvrije jaren is de levensverwachting van een roker hetzelfde als van iemand die nooit gerookt heeft. Verstoorde cholesterolspiegel: een te hoog cholesterolgehalte is erg schadelijk voor de wanden van de slagaders. Het teveel aan cholesterol zet zich immers vast op de wanden van de slagaders en vormt zo vette plaques die steeds dikker worden: dat is arteriosclerose. Deze plaques belemmeren meer en meer de doorgang van het bloed en bevorderen de vorming van klonters die de bloedvaten verstoppen. Overgewicht: het lichaamsgewicht wordt uitgedrukt in kilogram, maar een gezond gewicht wordt uitgedrukt in een cijfer dat rekening houdt met het gewicht en de lengte, de zogenaamde Body Mass Index, kortweg BMI. Een Body Mass Index tussen 18,5 en 24,9 wijst op een gezond gewicht. Een BMI tussen 25 en 29,9 betekent dat er overgewicht is en er is sprake van ernstig overgewicht of obesitas bij een BMI hoger dan 30. Het risico op hart- en vaatziekten stijgt vanaf een BMI hoger dan 27. Hoeveel iemand moet afvallen, hangt uiteraard af van het startgewicht. Belangrijk is dat als iemand 5 tot 10 % is afgevallen, er reeds een belangrijk deel van het gezondheidsverlies kan worden teruggewonnen. De symptomen bij een hartaanval en een Cerebro Vasculair Accident shutterstock Syda Productions Hoge bloeddruk: een verhoogde bloeddruk kan leiden tot beschadiging van de vaatwanden, de zogenaamde aderverkalking. De bloedvaten kunnen zo verstopt geraken. Een hoge bloeddruk verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, zoals een myocardinfarct of een CVA. Nochtans merken de meesten er niets van als de bloeddruk verhoogd is. Klachten als hoofdpijn, oorsuizen, zwarte vlekjes voor de ogen en bloedneuzen komen wel voor, maar veeleer zelden. Om de kans op aandoeningen te verminderen en verdere complicaties te vermijden dankzij een aangepaste behandeling is het belangrijk om een hoge bloeddruk tijdig vast te stellen. Laat uw bloeddruk daarom best minstens één maal per jaar door uw arts controleren. Factoren die een hoge bloeddruk in de hand werken zijn een aangeboren voorbeschiktheid, te veel zout in de voeding en uiteraard ook de leeftijd. Met dank aan dokter Audrey Marchandise, cardiologe in Brussel en in de Cliniques Universitaire Saint-Luc. Bij een Cerebro Vasculair Accident of een hartaanval telt elke minuut. Snel reageren is de boodschap. Het is daarom vitaal de alarmsignalen te herkennen: Myocardinfarct: pijn in de borstkas die zich plots en brutaal manifesteert en meer dan 15 minuten aanhoudt. Het lijkt wel of «de borst wordt samengedrukt door een bankschroef». De pijn straalt mogelijk uit tot in de linkerarm, de kaken, de hals, Mensen die door een hartinfarct worden getroffen, zijn vaak bleek, angstig, kortademig, misselijk, of vertonen koud zweet Toch kan het gebeuren dat iemand helemaal niets voelt. Dergelijke stille infarcten doen zich voornamelijk voor bij diabetespatiënten, vrouwen en bejaarden. Vaak treden dan andere symptomen op, zoals in katzwijm vallen, kortademigheid, een extreme vermoeidheid, ongewone tintelingen in de linkerarm, Het Cerebro Vasculair Accident: er is plots geen gevoel meer aan één kant van het lichaam. Er treedt een voos gevoel op of zelfs een totale verlamming van het gezicht, een arm, een been of één zijde van het lichaam. Andere mogelijke verschijnselen zijn duizeligheid, traag en onsamenhangend spreken, slecht zien, zware hoofdpijn, braken, Infarcten treffen overigens niet alleen ouderen, ook jongeren worden steeds vaker het slachtoffer. SymbioMag voortaan in het agentschap of per Momenteel krijgt u elk kwartaal een nieuw nummer van ons ledenblad «SymbioMag» in uw brievenbus. Via deze weg willen we u dan ook graag bedanken voor uw trouw en aandacht. De realiteit van vandaag dwingt ons ertoe onze verantwoordelijkheden op te nemen. In het kader van milieuvriendelijkheid en kostenbeheer zullen we voortaan enkel nog een elektronische versie via verspreiden. Wij nodigen u dan ook uit om onderstaande coupon in te vullen teneinde de verzending te kunnen verzekeren. Voor leden die over geen internet beschikken, houden we graag een exemplaar in één van onze agentschappen ter beschikking. Te verzenden naar : Per post naar het volgende adres : Tervurenlaan Etterbeek Per fax : Per Per telefoon : Antwoordstrookje «SymbioMag» Ik wens graag via dit adres een elektronische versie onder de vorm van een nieuwsbrief te ontvangen:... Naam :... Voornaam :... Nationaal rijksregisternummer :... SYMBIOMAG // 08 SYMBIOMAG // 09

6 Voeding Voeding Mijn cholesterol is te hoog, wat moet ik doen? Wij gingen voor u te rade bij Stéphanie Tylleman, diëtiste-voedingsdeskundige Als uit een bloedonderzoek blijkt dat uw cholesterol te hoog is, moet u dan op dieet om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen of niet? Hierbij alvast wat tips van onze deskundige om de vetsamenstelling van uw voeding te verbeteren. Een levensnoodzakelijke stof Cholesterol is een vetachtige stof die nodig is om uw lichaam goed te laten werken. Het is een stof die van nature in de membranen van onze cellen voorkomt en die als bouwstof dient voor een groot aantal hormonen. De cholesterol in ons bloed is voor een deel afkomstig uit onze voeding (30%) en voor de rest (70%) uit eigen aanmaak in onze lever. Goede of slechte cholesterol? Om de organen te kunnen bereiken, gebruikt de cholesterol vervoerders: de zogenaamde HDL en LDL. De HDL (lipoproteïnen van hoge densiteit), de zogenaamde «goede cholesterol», voert het teveel aan cholesterol in het organisme af naar de lever waar de cholesterol wordt gerecycleerd. Het teveel aan cholesterol in het bloed wordt zo verminderd. De LDL (lipoproteïnen van lage densiteit), de zogenaamde «slechte cholesterol», haalt de cholesterol uit de lever en brengt deze via de bloedbaan naar alle organen. LDL-cholesterol zet zich shutterstock Monkey Business Images makkelijk af tegen de vaatwanden, vandaar de omschrijving als slechte cholesterol. Hierdoor raken de vaten vernauwd door plaques, dit is aderverkalking. Als deze plaques scheuren of breken, vormen ze bloedstolsels die aanleiding kunnen geven tot een infarct of een hersenberoerte. Cholesterol : zeg ja tegen goede vetten Wat is een gezonde cholesterolspiegel? De streefwaarde voor cholesterol verschilt naargelang het risicoprofiel op hart- en vaatziekten (leeftijd, familiale voorgeschiedenis, diabetes, roken, hoge bloeddruk, overgewicht, geslacht). Best is de LDL-cholesterol zo laag mogelijk te krijgen. Hoe lager de slechte én de totale cholesterolspiegel, hoe minder risico er is op een hartaandoening of een beroerte. Wie meer dan één risicofactor vertoont, dient zijn of haar cholesterolgehalte nauwlettend in de gaten te houden. «Goede» en «slechte» vetten Er bestaan «verzadigde» en «onverzadigde» vetten. De verzadigde of zogenaamde «slechte vetten» brengen grote hoeveelheden LDL-cholesterol aan en verhogen zo het risico op hart- en vaataandoeningen. De onverzadigde of zogenaamde «goede vetten» verminderen Een ideaal menu bevat elke week: 2 maal vis 2 maal gevogelte 1 maal mager rood vlees (steak, filet pur) 1 maal wit vlees (kalfsvlees, varkensvlees) 1 maal een vegetarisch alternatief of gehakt het risico op hart- en vaatziekten. De «slechte vetten» vind je in producten van dierlijke oorsprong: boter, vette kazen, vette fijne vleeswaren (worst, salami, paté, bloedworst, ), vet vlees (schaap, lam, gehakt, gepaneerd vlees, ), koekjes, snacks, bereide maaltijden, De «goede vetten» vind je vooral in producten van plantaardige oorsprong: margarine en olie (olijfolie, sojaolie, koolzaadolie, sesamolie, arachideolie). Ook vette vissoorten zijn er rijk aan (in de vorm van omega-3-vetzuren). Lees het vervolg op blz > SYMBIOMAG // 10 SYMBIOMAG // 11

7 Voeding Voeding 10 tips om uw leefstijl aan te passen in de strijd tegen cholesterol 1. Hou uw gewicht onder controle Weeg uzelf één keer per week, steeds op hetzelfde moment en op dezelfde weegschaal. Zo houdt u uw gewicht beter onder controle. Als uw BMI, uw Body Mass Index, hoger is dan 25, gaat u best aankloppen bij een deskundige. Meet ook geregeld uw tailleomvang met een meetlint. Er is sprake van overgewicht als de omtrek van de taille meer bedraagt dan 80 cm voor een vrouw of 94 cm voor een man. 2. Beperk het gebruik van verzadigde vetten kies voor magere fijne vleeswaren: kippenwit en kalkoen, filet de saxe, gerookt vlees, gekookte ham, rauwe ham, bresaola, kies voor de magere stukjes vlees: kalfslapje, rundsfilet, lamsfilet, rundsteak, varkensmignonette, zet 2 maal per week gevogelte op het menu: kip, kalkoen, kies voor halfvolle zuivelproducten. kies voor kazen met minder dan 20 % vet. gebruik halfvolle boter en minarine in plaats van boter. opgelet met verborgen vetten (in koekjes, koffiekoeken, aperitiefknabbels, ) 3. Kies voedingsmiddelen die rijk zijn aan onverzadigde vetten gebruik afwisselend verschillende oliën bij het koken (olijfolie, arachideolie, zonnebloemolie, ) en voor dressings (koolzaadolie, sojaolie, notenolie). gebruik vooral de vloeibare bakvetten en niet de vaste variëteiten. zet 2 maal per week vis op het menu (1 maal vette vis en 1 maal magere vis). 4. Kies voedingsmiddelen die rijk zijn aan vezels Een vezelrijke voeding vermindert het cholesterolgehalte bij mensen die een te hoge cholesterolspiegel hebben. Vezelrijk eten beschermt echt tegen hart- en vaatziekten. Aangewezen is elke dag 2 stuks fruit en 3 porties groenten te eten. Daarnaast ook een zetmeelhoudend product bij elke maaltijd (grof brood, wilde rijst, zesgranenpasta, ). Een portie fruit of groenten komt overeen met 80/100g, dit is ongeveer een vuist vol. 5. Antioxydanten tanken Antioxydanten zijn van nature uitgesproken aanwezig in vitaminen en mineralen. Ze helpen de slechte cholesterol (LDL) af te voeren. Een aantal rijke bronnen: Vitamine C Fruit: citrusvruchten, pompelmoes, sinaasappel, clementine, citroen, kiwi, aardbei,... Groenten: pepers, kool, spinazie, broccoli,... Selenium Paranoten Producten van de zee Eierdooier Vlees en gevogelte melkproducten en kaas Graanproducten Champignons... Zink Zeevruchten Kaas Zuivelproducten Vlees, gevogelte en vis Volle meel Volle graangewassen... Carotenoïden Gekleurd fruit en gekleurde groenten (geel, oranje, rood, groen) Papaya meloen Broccoli spinazie Pepers Groene kool Meer lichaamsbeweging U te pletter sporten hoeft helemaal niet, geregeld wat lichaamsbeweging levert al een flinke gezondheidswinst op. Per dag 30 minuten stevig doorstappen is ook een vorm van sporten. Meer bewegen in de dagelijkse activiteiten biedt al een boel gezondheidsvoordelen: de trap nemen, tuinieren, schoonmaken, de auto wat verder weg parkeren, een halte te vroeg afstappen, Er bestaat geen «mirakel» voeding tegen slechte cholesterol. Het is belangrijk om voor een gezonde en evenwichtige voeding te kiezen. 7. Alcohol met mate De aanbevolen alcoholconsumptie per dag bedraagt 20g alcohol voor vrouwen en 30 à 40g voor mannen. 20g alcohol komt overeen met: 2 kleine glazen rode, witte of rosé wijn (20 cl) 2 coupes champagne (20 cl) 1 glas bier van het type Kriek of Trappist (20 cl) 2 blikjes van 33 cl tafelbier (66 cl) 1 glas alcohol van het type Cognac, Whisky of Gin (4 cl) 8. Weten welke voedingsmiddelen cholesterolrijk zijn om het verbruik ervan beter te spreiden Echte cholesterolbommen zijn orgaanvlees (lever, hersenen, niertjes, ), boter en room, eierdooiers, vet vlees en vette fijne vleeswaren, vette kazen (Parmezaanse kaas, mascarpone, Comté, Gruyère, ), schaal- en weekdieren (oesters, scampi, ), De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is 300 mg cholesterol per dag. Ziehier een aantal cholesterolwaarden: Voedingwaren Cholesterolwaarden(mg) 1 portie kalfslever (125g) 408 mg 1 portie boter (15g) 36 mg 1 portie margarine (15g) 0 mg 1 portie paté (40g) 50 mg 1 snee gekookte ham (50g) 20 mg 1 ei 250 mg 1 ei van het type Colombus 210 mg 1 portie grijze garnalen (50g) 83 mg 1/2 blik tonijn in eigen nat 29 mg 9. De voeding aanvullen met voedingsmiddelen die in voldoende hoeveelheid genomen cholesterolverlagend werken Een aantal stoffen zijn gekend omwille van hun cholesterolverlagende eigenschappen, zoals fytosterolen en fytostanolen. Sommige voedingsmiddelen, zoals zuivelproducten, kazen en vetstoffen (Benecol, Becel Pro Activ, Danacol), worden dan ook verrijkt met deze stoffen. Eigenlijk horen deze middelen enkel te worden gebruikt bij een te hoge cholesterolspiegel. Vraag daarom best advies aan uw arts. 10. Een mediterraan dieet aannemen regelmatig een stuk fruit en groenten eten uit het seizoen. graangewassen en peulvruchten (linzen, kekererwten, ) inbouwen in de maaltijden. de gerechten op smaak brengen met aromatische kruiden en specerijen om zo minder zout te gebruiken. minder rood vlees, en meer gevogelte (kalkoen, kip, ) en vis op het menu zetten. olijfolie gebruiken in plaats van boter. verse kaas (ricotta, geitenkaas, ) en yoghurt. rode wijn bij de maaltijd beperken. Met dank aan Mevrouw Stéphanie Tylleman, diëtiste-voedingsdeskundige bij Dietconsult (www.dietconsult.be), voor haar welwillende medewerking. Lekker en gezond voor het hart Een heerlijk recept: Gesauteerde zalmfilet Teriyaki met krokante prei Boodschappenlijstje (voor 4 personen) : 500g zalmfilet, zonder vel 2 el sojasaus 2 el Ketchup 1 tl rijstazijn 1 tl bruine suiker 1 teentje gehakte look 4 el arachideolie 600g prei 1 rode chilipeper Sesamzaadjes Zout en peper Bereiding: 1. Was de prei en snij in fijne ringen. 2. Was de rode chilipeper, ontpit en snij in kleine stukjes. 3. Snij de zalmfilet in reepjes van ongeveer 2 cm breed. 4. Doe de zalmreepjes in een diep bord. 5. doe de sojasaus, de Ketchup, de rijstazijn, de suiker, de gehakte look en de chilipeper in een mengkom. 6. Giet het mengsel over de zalm zodat deze goed onderstaat. 7. Laat een dertigtal minuten marineren. 8. Laat intussen 3 eetlepels olie in een wok goed warm worden. 9. Bak de prei op een matig hoog vuur krokant en roer geregeld. De prei moet gaar zijn. 10. Kruid naar smaak met peper en zout. 11. Neem de prei uit de wokpan met een schuimspaan en hou de prei warm. 12. laat de zalm met de marinade gedurende 2 minuten bakken in de wok in 1 eetlepel olie. 13. dresseer het bord: maak een bedje met de preiringen en schik de zalmreepjes erop. Strooi er tot slot nog wat sesamzaadjes over. shutterstock HLPhoto SYMBIOMAG // 12 SYMBIOMAG // 13

8 Nieuwsflash van Symbio Nieuwsflash van Symbio Symbio stapt over naar Europese domiciliëring Eenvoudig en vlot betalen euro terugbetaald? Opendeurdag in het Symbio Sport Center A vos agenda! Op 12 oktober vindt er in uw Symbio Sport Center een nieuwe opendeurdag plaats! Met een tal van activiteiten is het DE uitgesproken kans om het centrum te bezoeken: Je kan er immers genieten van een gratis deelname aan de groepslessen. Salsa of spinning? U hebt maar te kiezen. Vanaf 1 oktober 2013 stapt uw ziekenfonds over naar een nieuw formaat van domiciliëring. De nieuwe Europese SEPA-domiciliëring vervangt dan definitief de Belgische domiciliëring. Met SEPA wil Europa een harmonisering doorvoeren van het betaalverkeer. De eengemaakte betaalzone geldt eerst in de landen van de eurozone en zal vervolgens worden uitgebreid naar alle landen van de Europese Unie shutterstock aldorado Eenvoudig en makkelijk betalen Met de Europese domiciliëring kunt u eenvoudig en veilig uw bijdragen voor het ziekenfonds betalen. Het mandaat voor inning van het verschuldigde bedrag van uw rekening wordt voortaan rechtstreeks aan Symbio gegeven en niet meer aan uw bank. In tegenstelling tot de Belgische domiciliëring (het systeem zoals we het totnogtoe kennen) wordt het mandaat rechtstreeks door de schuldeiser, Symbio in dit geval, aangemaakt, beheerd en gearchiveerd. U hoeft dus niet meer naar uw bank om een domiciliëring te regelen. Symbio regelt alles voor u. We informeren u trouwens elk jaar op welke data de bedragen van uw bankrekening zullen worden geïnd. U betaalt nog niet via domiciliëring? Maak het uzelf makkelijk en betaal uw bijdragen voortaan via domiciliëring! Kies voor een domiciliëring van uw bijdragen. Zo hoeft u zich alvast geen zorgen te maken over de tijdige betaling ervan. Uw betalingen gebeuren automatisch, zonder enige inspanning, dus vergeten is er niet meer bij. En u hoeft er niets extra voor te betalen. Niks dan voordelen dus! U kunt trouwens ook het betaalritme zelf bepalen: per maand, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks. De bedragen worden telkens van uw rekening geïnd aan het begin van de maand of het kwartaal, naargelang het gekozen betaalritme. Wat betekent dit concreet? U betaalt uw bijdragen reeds via domiciliëring? U hoeft niets te ondernemen, Symbio regelt alles voor u. U betaalt uw ziekenfondsbijdragen nog niet via domiciliëring? U kunt op 2 manieren een mandaat aan Symbio verlenen: ga naar onze website en download het formulier. Bezorg het ingevulde formulier terug aan Symbio, Tervurenlaan te 1040 Brussel. U kunt het formulier ook afleveren in een agentschap naar keuze, dichtbij uw woon- of werkplaats. vraag het formulier aan door het antwoordstrookje hieronder in te vullen. U krijgt het formulier dan binnen de kortste keren toegestuurd. Stuur het strookje naar: Symbio, Tervurenlaan te 1040 Brussel. Antwoordstrookje «Europese Domiciliëring» Ik wens de documenten voor het verlenen van een mandaat voor Europese domiciliëring per post te ontvangen. U kunt de formulieren ook gewoon via aanvragen op of telefonisch op 02/ Medische zorgen, hobby s, de simpele dagelijkse pleziertjes Om aan het eind van de maand de rekeningen te kunnen betalen, moet al eens op een aantal zaken beknibbeld worden of moeten sommige aankopen worden uitgesteld. Nieuwe handige rekenhulp van uw ziekenfonds vertelt u waar u recht op hebt! Symbio heeft een handige rekentool ontwikkeld waarmee het eenvoudig is te bepalen op welke terugbetalingen u kunt rekenen als lid van Symbio. Het is immers niet makkelijk om een overzicht te houden op het ruime aanbod van voordelen en diensten. Dankzij dit nieuwe hulpmiddel geniet u voortaan alle voordelen waar u recht op hebt! Wij willen als ziekenfonds aan uw zijde staan om de kosten van het dagelijkse leven te kunnen blijven dragen. Uw gezondheid, welzijn en welbevinden liggen ons na aan het hart! Reken onmiddellijk al uw voordelen uit Naargelang de samenstelling van uw gezin kunt u zo tot euro per jaar en zelfs nog meer, terugbetaald krijgen! De rekenmodule is erg eenvoudig en handig te gebruiken. Neem dus snel een kijkje op volg de aanwijzingen en ontdek waar u zoal recht op hebt. Neem deel aan de SymbIron Man, een Iron Man versie Symbio, en maak kans op een 3 maanden abonnement! Neem je liever gewoon een kijkje? Geen probleem, want er zullen tal van demonstraties zijn. Bovendien kan je het gloednieuwe Kiné Center ontdekken! Jawel het Symbio Sport Center heeft zijn eigen kinesitherapiepraktijk waar de focus zal liggen op sportrevalidatie. Meer informatie op symbiosportcenter.bee Symbio Sport Center Jean Dubrucqlaan Brussel 02/ / SYMBIOMAG // 14 SYMBIOMAG // 15

9 Nieuwsflash van Symbio Tips en advies van Symbio Symbio partner van de tewaterlating Scherzo! In de haven van Brussel werd op 15 juni de zeilboot Scherzo te water gelaten door de zeilclub vzw Wind en Zeilen. De prachtige 12 meter lange zeilboot biedt plaats aan 8 personen. De Scherzo werd vanaf de eerste hamerslag gebouwd door vele vrijwilligers en scholen. Zij hebben zich jarenlang ingezet voor het project dat mede mogelijk was dankzij de gulle steun van sponsors en leveranciers. Een zeilboot voor de wijkkinderen De initiatiefnemers en bezielers van de Scherzo willen de zeilsport toegankelijk maken voor kansarme jongeren. Een originele en solidaire manier om kinderen uit een moeilijke sociale omgeving het plezier te laten ontdekken om in volle zee te varen, er te genieten van de natuurpracht en met volle teugen de vrijheid te beleven. Symbio is dan ook trots dat het dit mooie project als hoofdsponsor heeft kunnen steunen. We wensen de Scherzo veel wind in de zeilen! Een vereniging met een groot hart De vzw Wind en Zeilen ijvert sinds de oprichting aan het uitrollen van een draagvlak voor tal van vrijwilligersacties en wil de passie voor het zeilen aanwakkeren via drie doelstellingen: zeedopen: zeilinitiaties op zee waarbij iedereen de belevenis van het zeilen kan ontdekken. ontdekkingsweekends met mentaal of motorisch gehandicapte jongeren. kids Sailing Day: varen met kinderen uit instellingen die onder voogdij van de jeugdrechter staan. De zeilcursussen hernemen op woensdag 2 oktober. Symbioleden genieten voortaan van een mooie korting. Meer informatie op: SymbioDoc: de gezondheidsfiches Symbio biedt u heel graag een repertorium aan met een ruime collectie artikels rond gezondheidsvoorlichting en preventie. De informatie is handig ingedeeld in: Een medische rubriek: informatie over de ziekte, medische opvolging, behandelingen en bijkomende onderzoeken Een preventierubriek : de ziekte voorkomen, complicaties voorkomen, vroegtijdig opsporen van de ziekte, eventuele vaccinatie. Praktische tips en weetjes: omtrent voeding, fysieke inspanning, gezinsleven, seksualiteit, roken, alcohol, drugs, reizen. Interactieve tests rond vaak voorkomende ziektes en aandoeningen. Wat en hoe? U krijgt toegang tot het repertorium met informatieve artikels en weetjes over gezondheid via onze website Leest u alles liever op papier, vraag dan uw gedrukte exemplaren aan op Prettig bezoek Goed om weten Alle gezondheidsinfo in het repertorium SymbioDoc is opgemaakt door een team van medische experts dat er uiteraard voor zorgt dat de artikels regelmatig bijgewerkt worden. Arbeidsongeschikt, wat nu? Onze deskundigen maken u graag wegwijs Als u door ziekte of ongeval niet kunt werken, bent u arbeidsongeschikt. Uw ziekenfonds vrijwaart uw rechten en betaalt u uitkeringen als vervangingsinkomen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u wel een aantal formaliteiten in orde brengen. Naargelang uw professioneel statuut, loontrekkende, werkloze of zelfstandige, doorloopt u verschillende fasen, met elk eigen voorwaarden en bedragen. De aangifte In de eerste plaats dient u uw afwezigheid aan uw werkgever te rechtvaardigen aan de hand van een medisch getuigschrift en dit binnen de termijn die is voorgeschreven door het arbeidsreglement. Wie werkloos is, dient de uitbetalingsinstelling hiervan in te lichten door de juiste code in te vullen op de controlekaart. Naargelang uw specifieke beroepssituatie moet u ons het medisch getuigschrift overmaken binnen een periode van: * er is sprake van herval als er na een periode van arbeidsongeschiktheid SYMBIOMAG // 16 een nieuwe arbeidsongeschikt- heid wordt aangegeven binnen 14 dagen (in het tijd- SYMBIOMAG // 17 vak van primaire arbeidsongeschiktheid) of binnen de 3 maanden (in het tijdvak van invaliditeit). Bediende Arbeider Werkloze Zelfstandige Herval* 28 dagen 14 dagen 48 uren 28 dagen 48 uren Als u twijfelt, maakt u ons het medisch getuigschrift best over binnen de 48 uur. Als u uw arbeidsongeschiktheid aangeeft buiten de vastgestelde termijn, moeten wij helaas een sanctie van 10 % toepassen op het bedrag van uw uitkering en dit gedurende de hele periode van laattijdigheid. GOED OM WETEN: Bezorg ons steeds het originele medisch getuigschrift waarop de diagnose staat vermeld. Alleen de adviserend geneesheer of zijn of haar gemandateerde afgevaardigde mag een medisch getuigschrift in ontvangst nemen. Deponeer de medische getuigschriften dus niet in de brievenbussen van onze agentschappen en lever het getuigschrift enkel af in ons kantoor op de Tervurenlaan te 1040 Brussel. Erkenning van de arbeidsongeschiktheid Na ontvangst van uw medisch getuigschrift, zal de adviserend geneesheer het document bestuderen en oordelen of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet om uw arbeidsongeschiktheid te erkennen. Voldoet u aan de voorwaarden, dan sturen wij u enkele documenten toe die u moet invullen. Op basis van de verstrekte informatie kunnen wij dan het bedrag berekenen van de uitkering waar u recht op hebt. Berekening van de uitkeringen Het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid wordt de primaire arbeidsongeschiktheid genoemd. Nadien komt u in het tijdvak van invaliditeit terecht. De bedragen en de toekenningsvoorwaarden van de uitkeringen verschillen naargelang uw persoonlijke situatie of de duur van de arbeidsongeschiktheid. Op onze website vindt u de bedragen waarop u recht hebt. Uw Symbio raadgever geeft u ook graag telefonisch informatie op 02/ Hervatten van een beroepsactiviteit Het gaat beter en u wilt het werk voltijds hervatten of opnieuw aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen? Breng ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte door ons het «formulier van werkhervatting», dat u is uitgereikt aan het begin van uw arbeidsongeschiktheid, terug te bezorgen. U kunt ook het werk deeltijds hervatten tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, voor zoverre de activiteit verenigbaar is met uw gezondheidstoestand. Op onze website vindt u alle stappen die u in dit geval moet ondernemen. Uw Symbio raadgever geeft u graag meer informatie. Meer informatie? of neem telefonisch contact op: 02/

10 nieuwtjes van onze partners nieuwtjes van onze partners «SymbioCook» : gezond leren koken en lekker alles zelf proeven! U wilt anders en gezond leren koken? Schrijf u dan in voor een Symbio kookworkshop bij onze partner Dietconsult. In deze kookworkshop rondom het thema «Burgers» staat gezond, gevarieerd en lekker koken centraal. Een smakelijke en gezellige kookworkshop in een ongedwongen sfeer op 21 en 22 oktober, telkens s avonds van 19u30 tot 21u30. Op het menu : Italian Burger Chicken Burger met munt en koriander Huisbereide ovenfrietjes Eenvoudige en praktische kooktechnieken In kleine groepjes van 6 deelnemers worden makkelijke kooktechnieken gedemonstreerd met recepten die achteraf thuis eenvoudig te bereiden zijn. Alleen of met vrienden lekkere en gezonde hamburgers leren bereiden! Schrijf u snel in en bind de keukenschort om voor een uniek kookmoment onder de vakkundige leiding van een ervaren diëtiste-voedingsdeskundige. Wie lid is van Symbio geniet alvast een korting van 50% en betaalt slechts 25 euro per persoon. Meer informatie en inschrijven op: of telefonisch op 02/ SYMBIOMAG // 18 Mode aan een billijke prijs dankzij Symbio Symbio heeft een nieuw partnership gesloten met «The Fashion Outlet». In de m² ruime hangar vindt u Merkkleding tegen sterk verlaagde prijzen, tot 70% voordeliger. «The Fashion Outlet» biedt u een ruime keuze uit maatpakken, hemden en dassen voor mannen en daarnaast heel wat vrijetijdsmodemerken voor het hele gezin, ook voor kinderen. Uw Symbio-voordeel 10 % korting bovenop de outletprijs! deze korting wordt aangeboden aan de leden van Symbio die een kleefbriefje van het ziekenfonds of een Symbio Voordeelpas kunnen voorleggen. OPGELET: dit aanbod kan niet worden gecombineerd met andere promotieaanbiedingen. Calvin Klein, Talking French, Tommy Hilfiger, Stills, Selected, Matinique, Clarks, Cerruti, Lloyds shoes en nog veel meer modemerken The Fashion Outlet nv Weiveldlaan Zaventem (op 500 meter van IKEA Zaventem) Tel. 02/ Fax : 02/ Openingsuren: van maandag tot zaterdag van 10u00 tot 19u00 Symbio en Zen Car worden partners! Uw ziekenfonds gaat de ecologische toer op in een partnership met Zen Car, een gloednieuw concept van duurzame mobiliteit. Het gaat om een heel handig en eenvoudig systeem van carsharing of autodelen. Niet zomaar een auto, neen, een 100 % elektrische, stille en niet-vervuilende wagen! U wilt graag meer informatie over dit nieuwe concept van duurzame mobiliteit? Of u wilt lid worden van Zen Car? Neem dan een kijkje op Uw Symbio-voordeel Leden van Symbio die zich bij Zen Car inschrijven, krijgen een pakket van 10 uur gratis aangeboden! Uw hoge energiefacturen beu? Sluit dan aan bij de groepsaankoop voor gas en elektriciteit die uw ziekenfonds organiseert Zeker in economisch moeilijke tijden waakt Symbio over het wel en wee van zijn leden. Om gas en elektriciteit goedkoper te maken voor zijn leden organiseert Symbio samen met zijn partner Wikipower daarom een groepsaankoop. Bedoeling is uw energiefactuur een stuk te verlagen! Raadpleeg ook onze website: Het principe van een groepsaankoop Samen staan we sterk! Als we meerdere duizenden mensen kunnen verenigen, kunnen we in groep een betere prijs bedingen voor elektriciteit en gas. U kunt zo tot 500 euro per jaar besparen op uw energiefactuur! Hoe werkt het? De groepsaankoop verloopt in drie verschillende fasen: Inschrijving tot 15 november Inschrijven is geheel gratis en zonder enige verplichting. Alle leden van Symbio en hun familie en vrienden mogen intekenen op de inschrijving. Dit bij voorkeur door in te schrijven via onze website Beschikt u niet over een computer of Internetverbinding, dan kunt u zich ook inschrijven middels de onderstaande antwoordbon (terug te sturen aan Wikipower, Rue Natalis nr. 2 te 4020 Luik) of telefonisch op het nummer 04/ (normaal tarief). 15 november 21 november Op 15 november sluiten we de inschrijvingen af en wordt de beste prijs onderhandeld met alle Belgische leveranciers die interesse hebben in ons project. Bedoeling is een beter tarief te bedingen dan de gebruikelijke tarieven. Iedere deelnemer krijgt vervolgens een persoonlijk voorstel, met vermelding van het bespaarde bedrag, via of met de gewone post toegestuurd. Goed voor het milieu en een goede service? Het kan! Symbio wil alvast het milieu een handje helpen en kiest daarom voor een groepsaankoop voor groene stroom.. 21 november 21 december U beslist dan zelf gedurende één maand of u al dan niet intekent op de groepsaankoop. Wikipower begeleidt u trouwens volledig bij de overstap van energieleverancier en beantwoordt met veel plezier al uw vragen, telefonisch of via . Aarzel dus niet langer en sluit aan bij het initiatief! Want samen staan we sterk en kunnen we een lager tarief afdwingen! Goed om weten Sinds 13 september 2012 is de energiemarkt vrijgemaakt en kunt u van energieleverancier veranderen wanneer u maar wilt, zonder verbrekingsvergoeding te moeten ophoesten wegens het vroegtijdig beëindigen van uw energiecontract. Dit kan trouwens snel en moeiteloos, want de nieuwe leverancier regelt alles met uw oude leverancier (neemt contact op, hevelt uw dossier over, ). Mijnheer; Mevrouw ; Mejuffrouw Naam:...Voornaam:...Geboortedatum:... Adres:...Postcode:...Plaats:... Telefoon/GSM: Electriciteit Huidige leverancier: Type van teller: Enkelvoudige meter Tweevoudige meter Uitsluitend nachtmeter Huidig contract: Voor beperkte tijd; Ik weet het niet Ik heb interesse voor: electriciteit; gas; beide Gas Ik weet het niet: Huidige leverancier: Verbruik (kwh): Verbruik (kwh): Huidig contract: ( Voor beperkte tijd; Ik weet het niet Voor onbeperkte tijd; Prijsonderhandeling Ik veranderde al van leverancier ja; neen Grootte van het gezin (aantal personen): Intekening op het aanbod Voor onbeperkte tijd; Ja, ik heb me zonder engagement ingeschreven voor de groepsaankoop van Symbio en Wikipower Ik weet het niet:

11 Symbio Het beste voor uw gezondheid MEER DAN 60 voordelen & diensten Wist u dat? Deze voordelen zijn begrepen in uw bijdrage: 4 Tandzorgen Een tegemoetkoming van 500 per twee kalenderjaren voor kosten van tandprothesen en implantaten, stifttanden, kronen en bruggen waarvoor geen wettelijke tegemoetkoming voorzien is. 4 Orthodontie Een eenmalige bijdrage van 150 voor behandelingen die niet wettelijk terugbetaald worden. Geen leeftijdsgrens. 4 Alternatieve geneeskunde Een tegemoetkoming van 10 per sessie in de kosten voor raadplegingen en bezoeken aan een niet- conventionele praktijk, zoals homeopathie, acupunctuur, chiropraxie, osteopathie, antroposofie en hippotherapie (met een maximumbedrag op jaarbasis). 4 Homeopathie Een terugbetaling van 50 % van de kosten voor voorgeschreven homeopathische geneesmiddelen (met een maximumbedrag op jaarbasis). 4 Anticonceptie Pil, vaginale ring, prikpil en patch: een terugbetaling van 40 per jaar voor een contraceptieve behandeling. Spiraaltje en implantaat: een tegemoetkoming van 120 per periode van 36 maanden. Voor deze voordelen geldt geen leeftijdslimiet. 4 Mutas Bijstand en repatriëring in het buitenland. Vraag naar de lijst van landen die gedekt worden door Mutas. Meer informatie op 4 Luiers Een tussenkomst van 75 per jaar voor luiers. Voordeel geldig tot de 3e verjaardag van het kind. 4 Gratis ambulante verzorging Deze dienst betaalt het remgeld terug voor bepaalde medische en paramedische behandelingen van het kind, van de geboorte tot de 18 e verjaardag. 4 Sociale bijstand U kunt gratis terecht bij een sociaal assistent(e) die u advies en begeleiding geeft als dat nodig is. 4 Juridische dienst Deze dienst geeft advies, helpt uw rechten te doen gelden en wijst u op uw plichten in het kader van de gezondheidszorgwetgeving en de relaties met artsen, ziekenhuizen en de paramedische sector. 4 Psychologische bijstand U kunt gratis terecht bij een psycholoog die u advies en begeleiding geeft als dat nodig is. Voorwaarden volgens de statuten geldig op 01/01/2013 Onze hoofdzetel Tervurenlaan ETTERBEEK Call center : 02/ Fax : 02/

SYMBIOMAG. Huidkanker: elk jaar 20.000 nieuwe patiënten ZOMERKWAALTJES BESTRIJDEN MET DE JUISTE REFLEXEN WAT ZEI U? GLUTENINTOLERANTIE?

SYMBIOMAG. Huidkanker: elk jaar 20.000 nieuwe patiënten ZOMERKWAALTJES BESTRIJDEN MET DE JUISTE REFLEXEN WAT ZEI U? GLUTENINTOLERANTIE? SYMBIOMAG Belgique/België P.P/P.B 9099 GENT X. BC31601 N 6 / 2 e KWARTAAL 2013 - Trimestrieel Gezondheid ZOMERKWAALTJES BESTRIJDEN MET DE JUISTE REFLEXEN Voeding WAT ZEI U? GLUTENINTOLERANTIE? Kinderen

Nadere informatie

België - Belgique P.P. - P.B. PROFIEL B/729 127 HERFST 2013. eziekenfonds, regel uw ziekenfondszaken online Gezond eten? Dit moet u weten!

België - Belgique P.P. - P.B. PROFIEL B/729 127 HERFST 2013. eziekenfonds, regel uw ziekenfondszaken online Gezond eten? Dit moet u weten! België - Belgique P.P. - P.B. PROFIEL B/729 127 HERFST 2013 eziekenfonds, regel uw ziekenfondszaken online Gezond eten? Dit moet u weten! 6 9 ZIEKENFONDS verzeker uw glimlach Een sterk gebit is een troef

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over Cholesterol

Alles wat u moet weten over Cholesterol Alles wat u moet weten over Cholesterol In het kort Cholesterol is een vetachtige stof die in alle dierlijke weefsels, en dus ook in het menselijk lichaam, voorkomt. Ondanks zijn slechte naam is cholesterol

Nadere informatie

Werken aan vitale vaten Patiëntenbrochure Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement

Werken aan vitale vaten Patiëntenbrochure Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement Werken aan vitale vaten Patiëntenbrochure Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Hart- en vaatziekten 5 Opsporing en onderzoek 9 Behandeling 17 Beslisboom bij Richtlijn

Nadere informatie

Dossiers. Op weg naar geslaagde examens met Symbio als gids. Gezondheid Voorkomen is beter dan genezen

Dossiers. Op weg naar geslaagde examens met Symbio als gids. Gezondheid Voorkomen is beter dan genezen Nr.9 / UITGAVE NOVEMBER 2014 Dossiers Op weg naar geslaagde examens met Symbio als gids Shutterstock - Syda Productions Symbio, Tervurenlaan 68-70, 1040 Brussel Symbio is for everyone so it s for you as

Nadere informatie

Verder na een hartinfarct

Verder na een hartinfarct Verder na een hartinfarct Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Wat is een hartinfarct? 4 Het hart, de kransslagaders en slagaderverkalking 5 Waarom krijgen mensen vernauwde kransslagaders? 7 Vaststelling van

Nadere informatie

Hoge bloeddruk is een stille doder. Wat is er van aan? En wat kunnen we zelf doen om de bloeddruk onder controle te houden?

Hoge bloeddruk is een stille doder. Wat is er van aan? En wat kunnen we zelf doen om de bloeddruk onder controle te houden? Elk jaar in maart wordt het eerste krantje van het jaar naar alle patiënten van het buurtgezondheidscentrum gestuurd. We zetten de gemaakte afspraken voor een goede werking nog eens op een rijtje, zodat

Nadere informatie

Diabetes. & diabetes TOPSPORT. Broodnodig? Begeleiding Nieuwe Medicatie KEVIN DE MESMAEKER DOSSIER. GRATIS NAJAAR 14 JAARGANG 10 n 29 VOEDING

Diabetes. & diabetes TOPSPORT. Broodnodig? Begeleiding Nieuwe Medicatie KEVIN DE MESMAEKER DOSSIER. GRATIS NAJAAR 14 JAARGANG 10 n 29 VOEDING GRATIS NAJAAR 14 JAARGANG 10 n 29 gezondheidsmagazine VOEDING Broodnodig? KEVIN DE MESMAEKER TOPSPORT & diabetes Begeleiding Nieuwe Medicatie Diabetes DOSSIER INHOUD 3... Voorwoord 4... Nieuwe website

Nadere informatie

Laat je coachen Vakanties! Revilax in de Gezondheidshop

Laat je coachen Vakanties! Revilax in de Gezondheidshop P 505327/526 Afgiftekantoor: Gent X Nr. 114 JULI / AUGUSTUS / SEPTEMBER 2010 België Belgique DRIEMAANDELIJKS MAGAZINE VAN PARTENA - ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS VLAANDEREN P.P. P.B. B/729 Laat je coachen

Nadere informatie

ROOKSTOP WEGWIJZER. Ik stop met roken én ik let op mijn gewicht

ROOKSTOP WEGWIJZER. Ik stop met roken én ik let op mijn gewicht ROOKSTOP WEGWIJZER Ik stop met roken én ik let op mijn gewicht Originele Franstalige versie Carnet de voyage. J arrête de fumer tout en surveillant mon poids. Fares september 2014 redactie Bérengère Janssen

Nadere informatie

Risico verkleinen op hart- en vaatziekten Wat kan Service Apotheek voor u betekenen?

Risico verkleinen op hart- en vaatziekten Wat kan Service Apotheek voor u betekenen? Thema hart- en vaatziekten Risico verkleinen op hart- en vaatziekten Wat kan Service Apotheek voor u betekenen? Niet alle mensen lopen een even groot risico op hart- en vaatziekten. In het algemeen geldt

Nadere informatie

profiel ZORGPLAN OP MAAT Reken op Partena als je hulp en zorg nodig hebt JEZELF ZIJN IS GENOEG Zelfwaarde bij kinderen en jongeren

profiel ZORGPLAN OP MAAT Reken op Partena als je hulp en zorg nodig hebt JEZELF ZIJN IS GENOEG Zelfwaarde bij kinderen en jongeren P 505327/526 Afgiftekantoor : Gent X profiel Magazine van Partena Onafhankelijk Ziekenfonds Nr. 132 januari/februari/maart 2015 PB- PP B-729 BELGIE(N) - BELGIQUE ZORGPLAN OP MAAT Reken op Partena als je

Nadere informatie

Nr. 120 januari / februari / maart 2012

Nr. 120 januari / februari / maart 2012 P 505327/526 Afgiftekantoor: Gent X Nr. 120 januari / februari / maart 2012 België - Belgique P.P. - P.B. DRIEMAANDELIJKS magazine van partena - onafhankelijk ziekenfonds vlaanderen B/729 vakanties 2012

Nadere informatie

Samen Leven met hartfalen

Samen Leven met hartfalen metabole en cardiovasculaire aandoeningen info voor de patiënt en zijn familie Samen Leven met hartfalen Universitair Ziekenhuis Gent - Hartcentrum metabole en cardiovasculaire aandoeningen Inhoud 1 1.

Nadere informatie

MutualistischE Weergalm

MutualistischE Weergalm Informatieblad van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant / Editie GEZINNEN / Driemaandelijks Speciale editie MutualistischE Weergalm BelgiË P.B. BRUssel X BC 9865 Editie GEZINNEN 6

Nadere informatie

Tabaksontwenning Remgeld geneesmiddelen Dienstencheques Gezinsvakanties MAART / APRIL 2006

Tabaksontwenning Remgeld geneesmiddelen Dienstencheques Gezinsvakanties MAART / APRIL 2006 P 505327/526 Afgiftekantoor: Antwerpen X MAART / APRIL 2006 nr 92 HET MAGAZINE VAN PARTENA - ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS VLAANDEREN België - Belgique P.P. - P.B. BC 10621 Tabaksontwenning Remgeld geneesmiddelen

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

Leefregels en adviezen na een hartinfarct

Leefregels en adviezen na een hartinfarct CARDIOLOGIE Leefregels en adviezen na een hartinfarct ADVIES Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een (dreigend) hartinfarct? 4 Behandeling 4 Onderzoeken 6 Risicofactoren 6 Medicijnen 10 Leefregels na een

Nadere informatie

Zelfcontrole van de bloedglucose... Zo eenvoudig is het!

Zelfcontrole van de bloedglucose... Zo eenvoudig is het! Zelfcontrole van de bloedglucose... Zo eenvoudig is het! Voorwoord Is de diagnose pas gesteld of leeft u reeds meerdere jaren met diabetes, het blijft een aandoening met vele facetten die een grote invloed

Nadere informatie

Mijn diabetes begrijpen

Mijn diabetes begrijpen Mijn diabetes begrijpen MARGARITA SAMSONOVA Margarita heeft type 1 diabetes Rusland MICHAIL LEBEDEV Michail heeft type 1 diabetes Rusland SIRAZHDIN ISAYEV Sirazhdin heeft type 2 diabetes Rusland Niets

Nadere informatie

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode O p t i m a l e G e z o n d h e i d. c o m Hoge Bloeddruk Direct Verlagen Interview Door: Jack Boekhorst - Initiatiefnemer / Coach OptimaleGezondheid.com

Nadere informatie

VAN EN VOOR MENSEN MET EEN HART- OF VAATZIEKTE Regio Noord-Holland boven het Noordzeekanaal

VAN EN VOOR MENSEN MET EEN HART- OF VAATZIEKTE Regio Noord-Holland boven het Noordzeekanaal VAN EN VOOR MENSEN MET EEN HART- OF VAATZIEKTE Regio Noord-Holland boven het Noordzeekanaal Vijf vragen over zout in voedsel Sport, de sleutel tot een goed humeur Angst van hartpatiënten voor seks is ongegrond

Nadere informatie

Ziektebeelden. Linken

Ziektebeelden. Linken Ziektebeelden Linken Inleiding Aderverkalking/Atherosclerose (vaatziekte) Aandoeningen van de kransslagaders of coronaire aandoeningen Angina Pectoris (hartkramp) Hartinfarct/hartaanval Hartklepaandoeningen

Nadere informatie

ROES EN RISICO BECIJFERD

ROES EN RISICO BECIJFERD www.test-aankoop.be Tweemaandelijks 17e jaargang 100 december 2010/januari 2011 ISSN 1370-0847 13,10 AFTEN Vele middeltjes om ze te bestrijden, maar meestal verdwijnen ze gewoon vanzelf VETSTOFFEN Met

Nadere informatie

Aanpak van risicofactoren van hart- en vaatziekten Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel II (voor patiënten)

Aanpak van risicofactoren van hart- en vaatziekten Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel II (voor patiënten) Platform Vitale Vaten Aanpak van risicofactoren van hart- en vaatziekten Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement Deel II (voor patiënten) Met dank aan Mw. drs. E.A.M. Franke-Barendse (auteur/redacteur)

Nadere informatie

Voorwoord. Beste BeweegKuurder!

Voorwoord. Beste BeweegKuurder! Voorwoord Beste BeweegKuurder! Als directeur van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) ben ik trots op u. U heeft namelijk dit logboek in uw handen en dat betekent dat u de BeweegKuur gaat

Nadere informatie

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker

Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Ben je weer beter? Praktische tips voor het werken aan herstel van kanker Colofon Tekstbewerking: Walstra tekst en advies, Oegstgeest Redactie: Projectgroep: Mw. dr. ir. A.M.J. Chorus, voedingsdeskundige/epidemioloog,

Nadere informatie

640 000 Vlaamse werknemers worstelen met stress op het werk. Zij lopen vijf keer meer risico op een depressie.

640 000 Vlaamse werknemers worstelen met stress op het werk. Zij lopen vijf keer meer risico op een depressie. s e Regio Mechelen Vrijdag 27 september 2013 19 krant over samenleving gezondheid werk dixit 640 000 Vlaamse werknemers worstelen met stress op het werk. Zij lopen vijf keer meer risico op een depressie.

Nadere informatie

JongerenGids. Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

JongerenGids. Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! JongerenGids Kies BEWUST voor je toekomst! Socialistische Mutualiteit van brabant Toegankelijke gezondheid voor iedereen! Jongerengids Informatiegids van de Federatie van Socialistische Mutualiteiten van

Nadere informatie

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be

CM 2012. Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout. www.cm.be CM 2012 Diensten en voordelen CM regio Mechelen-Turnhout www.cm.be Voorwoord Een handige CM-gids Deze brochure geeft je een overzicht van de dienstverlening en de voordelen van CM regio Mechelen-Turnhout.

Nadere informatie