TECHNISCHE OMSCHRIJVING KOOPWONINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCHE OMSCHRIJVING KOOPWONINGEN"

Transcriptie

1 TECHNISCHE OMSCHRIJVING KOOPWONINGEN 4 juni 2014

2 Inhoud Algemeen... 2 Omschrijving exterieur... 4 Omschrijving interieur... 8 Kleurenschema exterieur Kleurenschema interieur Sanitair, vloer- en wandtegels Technische omschrijving koopwoningen de nieuwe maria s II 1

3 Algemeen In de technische omschrijving zijn de technische specificaties van de woningen, zoals de toepassing van materialen en kleuren, omschreven. Voor de juiste opzet, indeling en maatvoering van de basiswoning verwijzen wij u naar de (losse) verkooptekeningen. De technische omschrijving vormt één geheel met de verkooptekeningen. Bouwplanomschrijving Het project de nieuwe maria s II is gelegen in de wijk Mariahoeve in Den Haag, en omvat 20 eengezinswoningen, verdeeld over 2 bouwblokken van ieder 10 woningen. Het ene bouwblok is gelegen aan de Finnenburg, het andere bouwblok is gelegen aan de Hongarenburg. Alle woningen in dit project zijn koopwoningen. De koopwoningen worden in één basisvariant aangeboden: - Dit is een rijwoning met een stramienbreedte van 5,40 m en bestaat uit drie volledige bouwlagen met een plat dak. Per woning onderscheiden de woningen zich nader van elkaar door bijvoorbeeld de ligging op de hoek van een rij, en een wisselende gevelindeling aan de voorzijde van de woning. De draagconstructie wordt gemaakt met geprefabriceerde (hierna prefab ) betonnen elementen. Hierdoor kunnen wij een hoge bouwsnelheid en daarmee snelle oplevering realiseren. Het betekent echter ook dat er minder keuzemogelijkheden zijn qua indelingsvarianten en het verplaatsen of bijmaken van onder andere elektrapunten. De kavels zijn ruim bemeten. Ook uw auto heeft een plekje gekregen in het plan. Iedere woning heeft een eigen toegewezen parkeerplaats. Administratieve bepaling De bepalingen volgens het Bouwbesluit (geldend op het moment van indiening van de bouwaanvraag), de bepalingen van Nutsbedrijven en de bepalingen van Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) zijn van toepassing conform de Garantie- en Waarborgregeling Ruimtebenaming De verschillende ruimten van de woningen zoals ze op de tekening zijn aangegeven worden volgens het Bouwbesluit als volgt aangeduid: Tekening: Hal Overloop Woonkamer Keuken Slaapkamer Toilet Badruimte Speel-/logeer-/werkruimte Bergkast Meterkast Techniek Bouwbesluit: Verkeersruimte Verkeersruimte Verblijfsruimte Verblijfsruimte Verblijfsruimte Toiletruimte Badruimte Verblijfsruimte Onbenoemde ruimte Technische ruimte Technische ruimte Wijzigingen voorbehouden De verkoopdocumentatie van het project de nieuwe maria s II is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het blijft echter een momentopname tijdens het dynamische proces van ontwikkelen en bouwen. Hierdoor is ERA Contour genoodzaakt voorbehouden te maken voor alle wijzigingen die zich tijdens het proces van ontwikkelen en bouwen voordoen. De voorbehouden hebben onder meer betrekking op: - kleur- en materiaalgebruik - de definitieve invulling van de woonomgeving (openbaar gebied) bij de woningen - wijzigingen ten behoeve van constructie Technische omschrijving koopwoningen de nieuwe maria s II 2

4 - voorzieningen ten behoeve van nutsaansluitingen - wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen en voorschriften - wijzigingen ter voldoening aan eisen van Nutsbedrijven - de plaats, aantallen en afmetingen van radiatoren, lichtpunten, schakelaars, wandcontactdozen en overige installatie-onderdelen - het verloop van kanalen en leidingen. Als er strijdigheid is tussen deze technische omschrijving en de bijbehorende verkooptekeningen, gaat de omschrijving voor de tekeningen. Als er strijdigheid is tussen de verkooptekeningen onderling, gaat de tekening met de grootste schaalverdeling voor (1:50 gaat voor 1:100, 1:100 gaat voor 1:500). De artist impressions en plattegronden zoals opgenomen in de verkoopbrochure en website zijn bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven van de toekomstige situatie en mogelijke woningindeling, maar kunnen niet gezien worden als een exacte weergave van het product. Hiervoor zijn de verkooptekeningen bedoeld. Verrekeningen als gevolg van alle bovengenoemde punten is niet mogelijk. Technische omschrijving koopwoningen de nieuwe maria s II 3

5 Omschrijving exterieur Peilen en maten Als peil (P=0) geldt de bovenkant van de vloer direct achter de voordeur. Het peil wordt uitgezet op aanwijzing van gemeentelijke instanties. Voor het bepalen van de opstaphoogte ter plaatse van de dorpel bij de voordeur is voor de vloerafwerking een dikte aangehouden van 15 mm. Deze vloerafwerking is niet inbegrepen in de koopsom. Alle maten op tekeningen zijn indicatief en zijn aangegeven in millimeters (mm). Grondwerk Onder het grondwerk vallen alle noodzakelijke werkzaamheden voor de aanleg van de fundering, de leidingen in de grond en de bestrating op eigen kavel. Het terrein onder de woningen wordt afgegraven tot de onderkant van de fundering. De uitkomende grond wordt deels gebruikt voor het aanvullen van de fundering, leidingsleuven en dergelijke en voor het ophogen van de tuinen. Overtollige grond wordt afgevoerd. De privétuinen zijn voorzien van de bij het ontgraven van de funderingen uitgekomen grond. Daar waar geen bestrating wordt aangebracht worden de tuinen geëgaliseerd opgeleverd. Privé tuin: terreininrichting, beplanting en tuinaanleg De volgende erfafscheidingen en/of terreininrichting wordt volgens de situatietekening aangebracht. In de achtertuin wordt een houten buitenberging geplaatst Langs de achtertuin van de hoekwoningen wordt een tuinmuur gemetseld. Zie hiervoor de verkooptekeningen. In de voortuinen van de rijwoningen wordt bestrating aangebracht tot aan de voordeur. In de voortuinen aan de Finnenburg wordt direct tegen de gevel een strook doorgaande bestrating aangebracht. Bij de achterdeur en berging van alle woningen worden 4 staptegels aangelegd. Vanaf de berging naar de achterdeur worden staptegels aangelegd. Bij de woningen aan de Hongarenburg worden haaks op de voorgevel een beuken haag geplant. Bij de woningen aan het Finnenburg met bouwnummers 12, 14, 16, 18 en 20 wordt in de voortuin een boom aangeplant. Soort nog te bepalen door de hovenier. Overige bestrating, aanleg en beplanting van de privé tuin is niet bij de levering inbegrepen. Parkeerhof De parkeerhof zal gemeenschappelijk gebruikt worden door de bewoners. De hof wordt niet afgesloten van het openbaar gebied, maar wel voorzien van een bord privaat terrein. De bestrating van de parkeerhof bestaat uit betonklinkers. In ieder parkeervak wordt een straattegel met vermelding van een nummer opgenomen. In de bestrating worden straatkolken opgenomen die worden aangesloten op het openbare riool. Onder de bestrating wordt een zandbed aangebracht. Gezamenlijke binnentuin De terreininrichting van de gezamenlijke binnentuin wordt samen met de kopers ontworpen en uitgevoerd. In de verkoopbrochure van de nieuwe maria s II en op de situatietekening is het meest recente ontwerp van de binnentuin afgebeeld. Dit ontwerp kan nog wijzigen. De beplanting en bomen zullen bestaan uit jonge aanplant. Eigendomsregeling parkeerhof en binnentuin Om de onderlinge rechtsverhouding tussen de eigenaren van de parkeerhof en de gezamenlijke binnentuin te regelen rond het gemeenschappelijke gebruik ervan is besloten het eigendom van de hof en de binnentuin te verdelen over de 20 eigenaren waarbij sprake is van mandelig terrein. De eigenaren van het mandelig terrein zijn hierin deelgenoten. In een reglement wordt de onderlinge rechtsverhouding tussen de deelgenoten geregeld. Denkt u Technische omschrijving koopwoningen de nieuwe maria s II 4

6 daarbij aan een beschrijving van het toegestane gebruik en van de verplichtingen van de deelgenoten ten aanzien van het onderhoud, herstel en beheer. De indicatieve kosten voor de Mandelige Vereniging zijn ca. 20,- per maand en worden uiteindelijk door de vereniging vast gesteld. Heiwerk De woning, de buitenberging en tuinmuren van de hoekwoningen worden gefundeerd op betonpalen. Het aantal, de lengte en de afmetingen van de palen zijn bepaald door de constructeur. Fundering De aard en de afmetingen van de funderingsconstructies zijn bepaald door de constructeur. De fundering wordt uitgevoerd volgens door de constructeur vervaardigde tekeningen welke eerst ter goedkeuring zijn voorgelegd aan de betrokken bouwinspecteur van de gemeente Den Haag. Vloeren De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd als een geïsoleerde systeemvloer van beton (type ribbenvloer). De vloer van de buitenberging wordt uitgevoerd in beton. Onder de begane grondvloer van de woning bevindt zich een kruipruimte. Voor de toegankelijkheid van de kruipruimte wordt een sparing gemaakt in de begane grondvloer. Deze sparing, met omranding van thermisch verzinkt hoekstaal, wordt afgedekt met een geïsoleerd vloerluik. De exacte plaats van het kruipluik in werkelijkheid kan afwijken van de positie op de verkooptekeningen. De eerste en tweede verdiepingsvloer van de woning wordt uitgevoerd als massieve prefab betonvloer, per verdieping uitgevoerd in 3 delen (exclusief een optionele uitbouw). Indien nodig worden er voor de opvang van de overspanning van de betonvloeren metalen liggers toegepast. De dikte van de vloeren als ook de benodigde wapening is bepaald door de constructeur. Bouwmuren De woningscheidende en dragende bouwmuren van de woning worden uitgevoerd in prefab beton, dikten conform tekeningen. De woningscheidende bouwmuren worden ankerloos uitgevoerd met een luchtspouw van circa 60 mm. Gevels woningen De voor- en achtergevels van de woningen worden samengesteld uit een betonnen binnenspouwblad voorzien van isolatie, een luchtspouw en een buitenblad van gemetselde gevelsteen. De kopgevels worden dragend uitgevoerd. Ook deze gevels worden samengesteld uit een prefab betonnen binnenspouwblad voorzien van isolatie, een luchtspouw en een buitenblad van gemetselde gevelsteen. Het buitenspouwblad is opgetrokken uit gemetselde baksteen conform monsters en tekeningen. Het gevelmetselwerk van de woningen wordt uitgevoerd met een rode baksteen. De gemetselde tuinmuren van de hoekwoningen worden ook in deze rode kleur metselwerk uitgevoerd. De tuinmuren worden aan de bovenzijde afgewerkt met een hardstenen afdekband. In de metselwerkgevel worden daar waar op tekening aangegeven verbijzonderingen aangebracht zoals bijvoorbeeld: rollagen, verticaal metselwerk, of muurdammen. Na het metselen wordt de metselmortel iets verdiept afgewerkt, waardoor een terug liggende voeg ontstaat. De metselmortel wordt uitgevoerd in een donkergrijze kleur. Isolatievoorzieningen De isolatiewaarden van de verschillende constructiedelen van de woning zijn als volgt: Technische omschrijving koopwoningen de nieuwe maria s II 5

7 De gemiddelde isolatiewaarde van de begane grondvloer bedraagt Rc= 5,0 m² K/W De gemiddelde isolatiewaarde van de platte dakconstructie is Rc= 5,5 m² K/W; De gemiddelde isolatiewaarde van de dichte buitengevel is Rc= 4,0 m² K/W. De EPC van de woningen is maximaal 0,6. Buitenkozijnen, ramen en deuren De buitenkozijnen en -ramen in de gevels worden uitgevoerd in hardhout (duurzaam geproduceerd met FSC-keurmerk). De woningtoegangsdeur wordt geïsoleerd uitgevoerd. De te openen ramen in de kozijnen worden als naar buiten draaiende ramen uitgevoerd. In de bewegende delen (ramen en deuren) in de houten gevelkozijnen worden tochtweringsprofielen aangebracht. De houten kozijnen, ramen en deuren worden afgewerkt met een dekkende verf. Onder de gevelkozijnen van de woning grenzend aan het maaiveld worden kunststenen dorpels aangebracht. Onder de overige gevelkozijnen wordt conform tekening een hardstenen raamdorpel aangebracht. De deur van de buitenberging wordt uitgevoerd als een houten deur (stapeldorpels) met glasopening voorzien van enkel bruut draadglas. Beglazing De buitenkozijnen, buitenramen en deuren van de woningen worden voorzien van isolerende HR++ beglazing. Door de verschillende dikten van de beglazing kan onderling kleurverschil optreden. Hang- en sluitwerk buiten De buitendeuren en ramen van de woningen worden voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk (SKG**). De cilindersloten van de buitendeuren van de woning en de buitenberging zijn gelijksluitend, zodat deze met dezelfde sleutel te openen zijn. Ventilatie Ten behoeve van de ventilatie worden, waar nodig, ventilatieroosters aangebracht boven de buitenkozijnen. Deze roosters verzorgen de aanvoer van verse lucht. Het type ventilatierooster wordt afgestemd op de benodigde ventilerende werking. Waar nodig worden susroosters of suskasten toegepast in plaats van normale ventilatieroosters. Ook deze verzorgen de aanvoer van verse lucht, maar hebben tevens een geluidwerende functie. Zie onderstaande tabel voor posities van de verschillende types ventilatieroosters. Positie Voorgevel bouwnummer 1 t/m 10 Achtergevel bouwnummer 1 t/m 10 begane grond Achtergevel bouwnummer 1 t/m 10 verdiepingen Voorgevel bouwnummer 11 t/m 20 Achtergevel bouwnummer 11 t/m 20 Type ventilatierooster Susrooster Buva AcouStream Ventilatierooster Buva TopStream Susrooster Buva AcouStream Suskast Buva SusStream Ventilatierooster Buva TopStream Voor het creëren van een optimale luchtstroom is het noodzakelijk om de gordijnen minimaal 100 mm vrij te houden van het kozijn en 30 mm vrij te houden van de vloerafwerking. Daken Platte daken: De platte dakvlakken worden opgebouwd uit een prefab betonnen constructievloer van het type kanaalplaat. Aan de bovenzijde worden deze daken afgewerkt een isolatie en EPDM dakbedekking. De dakranden van deze platte daken worden afgewerkt met een aluminium trim. Het platte dak van de buitenberging wordt opgebouwd uit een houten balklaag voorzien van een dakbeschot en een bitumineuze dakbedekking. De dakranden worden afgewerkt met een Technische omschrijving koopwoningen de nieuwe maria s II 6

8 aluminium trim. Het plafond in de buitenberging wordt niet nader afgewerkt; het dakbeschot en de balken blijven dus in het zicht. Hemelwaterafvoeren: De daken worden voorzien van kunststof hemelwaterafvoeren aan de achterzijde van de woningen. De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op het gemeenteriool. De buitenberging wordt aan de buitenzijde voorzien van een kunststof hemelwaterafvoer, welke wordt aangesloten op het gemeenteriool. Technische omschrijving koopwoningen de nieuwe maria s II 7

9 Omschrijving interieur Binnenwanden De niet-dragende binnenwanden (de scheidingswanden) in de woning worden uitgevoerd in gipsblokken. De wanddikte is afhankelijk van de positie, zie hiervoor de verkooptekening. Binnenkozijnen en-deuren De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd als fabrieksmatig afgelakte plaatstalen montagekozijnen. De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd met bovenlichten, bij de meterkast, de bergkast en de techniekruimte in de woning wordt het bovenlicht bezet met een dicht paneel. De opdek binnendeuren worden fabrieksmatig afgelakt en voorzien van lichtmetalen krukken en schilden, waar nodig voorzien van loop- of vrij/bezet sloten. Onder de deur van de toiletruimte en badruimte wordt een kunststenen dorpel aangebracht. Onder de overige binnendeuren in de woning worden geen dorpels aangebracht. Plafondafwerking De betonplafonds binnen de woning worden voorzien van wit spuitpleisterwerk, met uitzondering van het plafond in de meterkast. De v-naden van de betonnen elementen blijven zichtbaar in het plafond. Wandafwerking Alle wanden in de woning worden behangklaar afgewerkt, met uitzondering van de wanden in de meterkast en de wanden van de badruimte en de toiletruimte. De wanden in de badruimte en de toiletruimte worden voorzien van tegelwerk. In de toiletruimte wordt het wandtegelwerk tot een hoogte van circa 1200 mm boven de vloer aangebracht. In de badkamer wordt het wandtegelwerk tot een hoogte van circa 2100 mm boven de vloer aangebracht. Het wandtegelwerk wordt uitgevoerd in Mosa Holland 2040, in de kleur wit en met een witte voeg. De tegels worden in de afmeting 150 x 200 mm aangebracht, in liggend blokverband. Boven het tegelwerk worden de wanden in de bad- en toiletruimte voorzien van spuitpleisterwerk. Aan de binnenzijde van raamkozijnen wordt, ter plaatse van borstweringen, een gepolijst natuurstenen vensterbank aangebracht. De binnenzijde van de buitenbergingen wordt niet afgewerkt. Vloerafwerking Op de begane grond vloeren binnen de woning wordt een dekvloer aangebracht van zandcement. Op de verdiepingsvloeren wordt geen dekvloer toegepast. De prefab betonnen verdiepingsvloeren zijn in de betonfabriek reeds glad afgewerkt. Alleen de naden en inkassingen t.b.v. installatiekoppelingen worden in het werk glad afgewerkt met een daarvoor geschikte mortel. De vloeren van de bad- en toiletruimte worden voorzien van tegelwerk. Het vloertegelwerk wordt uitgevoerd in Mosa Terra Maestricht, afmeting 150 x 150 mm, in de kleur antraciet met een grijze voeg. Het tegelpatroon is recht en de wand- en vloertegels worden niet strokend met elkaar aangebracht. Bij de keuze van uw vloerafwerking adviseren wij om advies in te winnen over de verwerkingsvoorschriften bij een erkend bedrijf. Niet alle vloerafwerkingen kunnen (direct) op de zand-cementvloer van de begane grond of de betonnen vloeren op de verdiepingen worden aangebracht, bijvoorbeeld in verband met hechting, vereiste vlakheid van de vloer of bouwvocht dat nog in de vloer of woning aanwezig is. Op de vloer van de buitenberging wordt geen dekvloer aangebracht. Technische omschrijving koopwoningen de nieuwe maria s II 8

10 Keukenopstelling De woningen worden zonder keukeninrichting geleverd. Wasmachineaansluiting De opstelplaats voor de wasmachine/ (condens)wasdroger bevindt zich in de techniekruimte op de zolderverdieping en is op de verkooptekening aangegeven met de letters WM / WD. De opstelplaats zal bestaan uit één elektra-aansluiting t.b.v. de wasmachine, een waterkraan en een afvoerleiding met sifon. De (afvoer)leidingen blijven in het zicht. Voor de droger is een loze elektraleiding opgenomen welke optioneel bedraad en afgemonteerd kan worden. Binnentimmerwerk De meterkast wordt voorzien van betimmering conform de eisen van de Nutsbedrijven en regelgeving. Vloerranden en trapgaten worden afgetimmerd. In de hoek van de trap wordt een zogenaamde lepe hoek gemaakt om leidingwerk achter weg te werken. Deze lepe hoek wordt afgetimmerd. In de woningen worden geen vloerplinten geleverd en aangebracht. De trappen in de woningen worden uitgevoerd in vurenhout en fabrieksmatig voorbehandeld met een dekkende grondverf. De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als dichte trap met stootborden. De trap van de eerste verdieping naar de tweede verdieping wordt uitgevoerd als open trap. Langs de muurzijde van de trappen wordt een houten leuning gemonteerd. Ter plaatse van trapgaten (zie verkooptekening) wordt bij de open zijde van de trappen een houten spijlenhek gemonteerd. Schilderwerk De trappen worden dekkend geschilderd. Dit met uitzondering van de treden, stootborden en de binnenzijde van de trapkast, deze worden fabrieksmatig voorbehandeld met een dekkende grondverf. De houten leuning langs de muurzijde van de trappen wordt fabrieksmatig transparant gebeitst. Het overige in het zicht aanwezige houtwerk wordt dekkend geschilderd. De radiatoren en de binnendeurkozijnen en binnendeuren worden fabrieksmatig afgewerkt. De overige leidingen in de woning en de in het zicht blijvende leidingen buiten de woning worden niet geschilderd. Sanitair In de woning wordt sanitair geleverd en aangesloten op de toe- en afvoerleidingen. Het sanitair wordt geleverd volgens de omschrijving in het kleurenschema Sanitair, vloer- en wandtegels. Op de tekeningen is de globale positie van het sanitair aangegeven. Riolering De vuilwaterriolering van de woning wordt aangesloten op het gemeenteriool. Ter plaatse van de erfgrens wordt een ontstoppingsstuk aangebracht. Voor de plaats van de ontstoppingsmogelijkheden van de riolering wordt bij de oplevering een revisietekening verstrekt. De eventuele drainage onder de woningblokken is alleen in gebruik tijdens de bouwfase. Na oplevering is deze niet meer werkzaam. Gas De woningen worden aangesloten op het gasleidingnet volgens de eisen en voorwaarden van het gas leverend bedrijf. In elke woning wordt door het gas leverend bedrijf een individuele verbruiksmeter geplaatst. Per woning worden vanaf de verbruiksmeter leidingen aangelegd naar het aansluitpunt van de cv-ketel en naar het aansluitpunt van het kooktoestel. Waterinstallatie Vanaf de hoofdaansluiting in de meterkast wordt een waterinstallatie aangelegd, compleet met hulpstukken en een watermeter. Het leidingwerk wordt tot aan de aansluitpunten weggewerkt in de leidingschacht, vloeren of wanden. De watermeter wordt aangebracht door het waterleidingbedrijf. Technische omschrijving koopwoningen de nieuwe maria s II 9

11 De volgende tappunten worden aangesloten op het koudwatersysteem: kraanaansluiting in de keuken; spoelinrichting van de closetcombinatie(s); fonteinkraan in de toiletruimte begane grond; wastafelkraan in de badruimte; douchekraan in de badruimte; tapkraan van de wasmachineaansluiting; cv-ketel. Vanaf de cv-combiketel worden warmwaterleidingen aangebracht naar de volgende tappunten: kraanaansluiting in de keuken; wastafelkraan in de badruimte; douchekraan in de badruimte; Verwarmingsinstallatie De woning wordt voorzien van een individuele, op aardgas gestookte hoog rendement cvketel met warmwatervoorziening. De cv-ketel bevindt zich in de techniekruimte. Op de verkooptekeningen is de globale positie van de cv-ketel aangegeven met de letters CV. De installatie wordt uitgevoerd als tweepijpssyteem met radiatoren. De horizontale leidingen worden in de (dek)vloer weggewerkt. Alle plaatstalen radiatoren zijn fabrieksmatig afgelakt. De afmeting wordt afgestemd op de bij de afzonderlijke vertrekken vermelde temperatuur. Plaats, aantal en afmeting van de radiatoren zoals aangegeven op de verkooptekening zijn indicatief en kunnen nog wijzigen. De capaciteit van de installatie is berekend volgens de eisen van de SWK-garantieregeling. Bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken is de installatie in staat de navolgende temperaturen te bereiken en te behouden, bij een buitentemperatuur van -10 C: Hal 15ºC Overloop 15ºC Woonkamer 20ºC Keuken 20ºC Slaapkamer 20ºC Speel-/logeer-/werkruimte 20ºC Toilet 15ºC (geen verwarming) Badruimte 22ºC Bergkast onverwarmd Buitenberging onverwarmd De installatie wordt geregeld door middel van een thermostaat in de woonkamer. Om de verwarmingsinstallatie te kunnen testen, vindt de aansluiting enkele weken voor de oplevering plaats. De verbruikskosten van het proefstoken zijn tot het moment van oplevering voor rekening van ERA Contour. Ventilatie De woningen worden voorzien van een CO 2 vraag-gestuurd ventilatiesysteem van J.E.StorkAir. Bij dit systeem wordt verse lucht via roosters in de gevels toegevoerd en vindt afvoer van de vervuilde lucht mechanisch plaats via een ventilatie-unit: de Comfofan S CO 2. De Comfofan S CO 2 wordt aangesloten op het kanaalsysteem dat is aangebracht in een leidingkoker en in de betonnen verdiepingsvloeren. De regeling van het systeem werkt volautomatisch en draadloos. Bij het systeem kan optioneel een draadloze afstandsbediening geleverd worden waarmee het automatische programma tijdelijk overruled kan worden. Technische omschrijving koopwoningen de nieuwe maria s II 10

12 De vraag naar ventilatie wordt bepaald aan de hand van luchtkwaliteitsmetingen in de woonkamer op basis van het CO 2 -gehalte. CO 2 staat voor koolstofdioxide. De hoeveelheid koolstofdioxide is een referentie voor de benodigde ventilatie bij aanwezigheid van mensen en dieren. Wanneer de in een ruimte geproduceerde hoeveelheid koolstofdioxide goed wordt afgevoerd, betekent dit in het algemeen dat de ventilatie ook voldoende is om andere afvalstoffen in de lucht, zoals verbrandingsgassen, vocht en vluchtige organische stoffen uit bouwmaterialen, te verwijderen. De positie van de Comfofan S CO 2 is op de verkooptekening aangegeven met de letters MV. In de techniekruimte waar de Comfofan S CO 2 geplaatst wordt, worden de kanalen in het zicht gemonteerd. De posities van de afzuigventielen zijn op de verkooptekening indicatief aangegeven en kunnen nog wijzigen. Er wordt gebruikte lucht afgezogen in de volgende ruimten: - woonkamer / keuken - toiletruimte - badkamer - opstelplaats wasmachine In de keuken wordt boven de opstelplaats van het kooktoestel een tweede afzuigpunt aangebracht. Deze dient om een motorloze wasemkap aan te sluiten. De buitenbergingen worden natuurlijk geventileerd. Elektra In de woning wordt een elektrische installatie aangelegd volgens de voorschriften van het energiebedrijf. De installatie voldoet aan de NEN 1010, zoals dat geldt op het tijdstip van de bouwaanvraag. De installatie wordt verdeeld over de benodigde groepen en voorzien van een aardlekschakelaar. Deze groepenverdeelkast wordt opgenomen in de meterkast. De leidingen worden weggewerkt in vloeren en wanden, met uitzondering van de leidingen in de meterkast, techniekruimte en de buitenberging, welke in het zicht blijven. In de woning worden de wandcontactdozen en schakelaars van het type inbouw, met uitzondering van die in de meterkast, technische kast en de buitenberging, welke van het type opbouw worden. De plaats en het aantal lichtpunten, schakelaars en wandcontactdozen in de woning is op de verkooptekening indicatief aangegeven en kan dus nog wijzigen. De wandcontactdozen in de woning worden geplaatst op circa 300 mm boven de afwerkvloer, uitgezonderd de wandcontactdozen bij de keuken opstelplaats. Daar worden een aantal van de punten, evenals in de badruimte, geplaatst op circa 1200 mm boven de afwerkvloer. Verder wordt er ter plaatse van de opstelplaats kooktoestel een wandcontactdoos geplaatst op een hoogte van circa 2250 mm t.b.v. een motorloze wasemkap. De wandcontactdoos in de meterkast wordt geplaatst conform de voorschriften. De lichtschakelaars in de woning worden op circa 1050 mm boven de afwerkvloer geplaatst, uitgezonderd de lichtschakelaar bij de keuken opstelplaats. Deze wordt geplaatst op circa 1250 mm boven de afwerkvloer. In de verkeersruimtes, de trapkast en de zolder worden deze schakelaars gecombineerd met een wandcontactdoos, waardoor deze wandcontactdozen dus op een afwijkende hoogte zitten. Alle posities van de aansluitpunten zijn indicatief op de verkooptekening aangegeven. De levering en aansluiting van armaturen binnen de woning is niet bij de koopsom inbegrepen. Ter plaatse van de buitenbergingen wordt er een buitenarmatuur aangebracht welke wordt aangesloten op de woninginstallatie. Tevens wordt er een beldrukker aangebracht, welke wordt aangesloten op een deurbelinstallatie nabij de meterkast. De buitenberging wordt uitgevoerd met een lichtpunt op schakelaar en een wandcontactdoos aangesloten op de woninginstallatie. Technische omschrijving koopwoningen de nieuwe maria s II 11

13 De woningen worden voorzien van PV panelen op het dak. Deze PhotoVoltaïsche zonnecellen zetten licht rechtstreeks om in elektriciteit. De panelen worden aangesloten op een omvormer welke wordt geplaatst in de techniekruimte op de bovenste verdieping. Deze omvormer verandert de opgewekte gelijkstroom in wisselstroom. Door schakeling in de modules kan deze elektriciteit gebruikt worden voor de woonhuisinstallatie of terug geleverd worden aan het openbare net. Het aantal panelen wordt bepaald door de ligging, type woning en de EPC berekening. Zie hiervoor onderstaande tabel. Optioneel kan er gekozen worden om het aantal panelen uit te breiden. Achteraf zelf uitbreiden is minder economisch, omdat de omvormer die is geplaatst past bij het aantal panelen dat bij oplevering op de woning is geplaatst. Bouwnummer Aantal PV-panelen 11 en t/m en t/m 19 1 Bij de oplevering ontvangt de koper een schema van de groepenindeling. De elektriciteit wordt geleverd door een nader door ERA Contour te bepalen leverancier. Na oplevering van de woning kunt u eventueel van energieleverancier veranderen. De kosten voor een wijziging zijn voor rekening van de koper. Rookmelders In de woning worden volgens het Bouwbesluit rookmelders aangebracht. De rookmelders worden aangesloten op de elektra-installatie en worden voorzien van een batterij back-up. De benodigde rookmelders zijn op de verkooptekening indicatief aangegeven en kunnen nog wijzigen. Centrale Antenne Inrichting (kabel) De woning wordt in basis voorzien van een CAI-aansluiting in de meterkast door Ziggo. Deze partij zorgt, nadat u een abonnement heeft afgesloten en de entreekosten heeft voldaan, ook voor de kabel van de meterkast tot aan het loze aansluitpunt in de woonkamer, en voor het leveren en afmonteren van het CAI-aansluitpunt in de woonkamer. Hierdoor kan de vorm en kleur van het CAI-aansluitpunt iets afwijken van de andere installatiematerialen in de woning. Abonnements- en entreekosten zijn niet bij de koopsom inbegrepen. Telefoon De woning wordt in basis voorzien van een invoermogelijkheid voor telefonie in de meterkast. Voor de telefoon wordt een aansluitpunt in de woonkamer aangebracht en bedraad tot in de meterkast. De montagedoos wordt aangebracht op circa 300 mm boven de vloer. De aansluiting wordt verkregen door het sluiten van een abonnement op het telefoonnet en het voldoen van entreekosten. Deze invoer- en aansluitkosten zijn niet bij de koopsom inbegrepen. Loze leidingen Per slaapkamer en zolder worden loze leidingen aangebracht die doorlopen tot in de meterkast. De montagedoos wordt aangebracht op circa 300 mm boven de vloer. De indicatieve posities van deze punten staat aangegeven op de verkooptekening. Via de koperskeuzelijst kan er voor worden gekozen om deze te bedraden en af te monteren voor een functie naar keuze. Technische omschrijving koopwoningen de nieuwe maria s II 12

14 Kleurenschema exterieur Onderdeel Materiaal Kleur Gevel woning Baksteen metselwerk Oranje/rood genuanceerd, met donkergrijze voeg Gevel buitenberging Hout Horizontale houten delen, groen gewolmaniseerd Gevelkozijnen (vaste Hardhout Lichtgrijs (RAL 7047) delen) Gevelramen (bewegende Hardhout Donkergrijs (RAL 7043) delen) Woning entreedeur Vlakke deur met ruit Donkergrijs (RAL 7043) Deur buitenberging Hardhouten glasdeur Donkergrijs (RAL 7043) Overige buitendeuren Hardhouten glasdeur Donkergrijs (RAL 7043) Geveldrager Staal Donkerste kleur oranje/rood welke standaard leverbaar is door leverancier Waterslagen Natuursteen Nibo graniet zwart Muurafdekkers tuinmuren Natuursteen Nibo graniet zwart Onderdorpels maaiveld Kunststeen Holonite antraciet Daktrim Aluminium gemoffeld Donkergrijs (RAL 7043) Hemelwaterafvoeren Kunststof Grijs woningen Hemelwaterafvoeren Kunststof Grijs bergingen De kleuren kunnen nog door ERA Contour, de gemeente Den Haag en/of de architect gewijzigd worden. Kleurenschema interieur Onderdeel Kleur Structuur spuitwerk plafonds Wit Structuurspuitwerk boven wandtegelwerk Wit Gevelkozijnen en aftimmering (binnenzijde) Wit (RAL 9010) Gevelkozijnen draaiende delen Donkergrijs (RAL 7043) Vensterbanken Nibostone graniet grijs Dorpels (bad- en toiletruimte) Kunststeen antraciet Binnendeuren Wit Trap, traphek Wit Trapleuning Blank Wandcontactdozen en schakelaars Gebroken wit Radiatoren Wit De kleuren kunnen nog door ERA Contour, de gemeente Den Haag en/of de architect gewijzigd worden. Technische omschrijving koopwoningen de nieuwe maria s II 13

15 Sanitair, vloer- en wandtegels Onderdeel Materiaal Kleur Fabrikaat en type Toiletcombinatie in toiletruimte Duobloc Porselein Wit IS Connect E met reservoir E Closetzitting met deksel Kunststof Wit IS Connect E Fonteincombinatie in toiletruimte Fontein Porselein Wit IS Connect Arc E Sifon Metaal Chroom Viega Kraan Metaal Chroom Grohe Universal Wastafelcombinatie in badruimte Wastafel Porselein Wit IS Connect Arc E Sifon Metaal Chroom Viega Mengkraan Metaal Chroom Grohe Eurosmart C Spiegel - - Silkline 60 x 40 cm Douchecombinatie in badruimte Doucheputje RVS RVS Dyka 15 x 15 cm Douchemengkraan Metaal Chroom Grohe Eurosmart C Glijstangcombinatie Kunststof Chroom Grohe Tempesta 3 Vloertegels in bad- en toiletruimte Vloertegels,150 x 150 mm Keramiek Antraciet Mosa Terra Maestricht Voegwerk Grijs Wandtegels in bad- en toiletruimte Wandtegels, 150 x 200 mm Keramiek Wit glanzend Voegwerk Wit Mosa Holland 2040 liggend verwerkt Door toepassing van kunststof producten en producten van porselein kunnen onderlinge kleurverschillen optreden. De wand- en vloertegels worden niet strokend aangebracht. Technische omschrijving koopwoningen de nieuwe maria s II 14

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 28 september 2013 25 woningen aan de Chrysantentuin Zoetermeer Technische Omschrijving Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie 3 Garantie- en waarborgregeling 3 Voorrang Woningborg-bepalingen 3 Wijzigingen

Nadere informatie

Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Berggierslanden te Meppel

Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Berggierslanden te Meppel ALGEMEEN Technische omschrijving van 4 vrijstaande Notaris woningen in plan Situatieschets De nummers op de tekeningen zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook voor alle

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 6 laan- en 8 pleinwoningen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam Volendam, 19 maart 2015 Inhoud 1. Verkopende partijen... 3 2. Voorrang woningborg bepalingen...

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout 8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout Technische omschrijving Projectnummer: 0618 Datum: 11 december 2013 Pagina 1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS: - Nieuwbouw van 8 woningen in het plan

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie:

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: Woningtype Ceres; Lange Streeken II Peize / fase II / kavel 25 t/m 28 / EPC 0,4 Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: 1 technische omschrijving 2 2 kleur- en materiaalstaat 7 3 staat

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

Roos & Beek Santpoort-Noord

Roos & Beek Santpoort-Noord FASE 2: 46 COMFORTABELE TWEE- EN DRIEKAMERAPPARTEMENTEN VOOR 55-PLUSSERS Roos & Beek Santpoort-Noord Hoffelijk en beschut wonen op een unieke locatie Waarmerking Deze technische omschrijving F.40054.46.01

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Starten in het hart van Noordwijk Morgenster 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Nieuwbouw De Morgenster De locatie 2 Morgenster biedt comfortabel wonen op fraaie locatie 31 aantrekkelijke,

Nadere informatie

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Helperoostsingel Stijlvol wonen aan het Helperdiep 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Veelzijdig Groningen Planinformatie Wonen in de stad Groningen biedt u veel voordelen. Het levendige

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN Een huis met zekerheid De appartementen worden door ons geleverd met het officiële, door de overheid erkende garantiecertificaat van het GIW (Garantie

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

De duurzame bouwers. Introductie

De duurzame bouwers. Introductie De duurzame bouwers Introductie Voor u ligt de brochure voor de realisatie van 4 halfvrijstaande nieuwbouw woningen op de prachtige locatie Harinxmahof, het terrein van de voormalige St. Jozefschool te

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 4-5 Ligging Pagina 6-7 Omgeving Pagina 8-9 Een locatie met historie Pagina 10 Initiatief Pagina 11 Inspiratie Pagina 13 ontwikkeling Pagina 14-15 Situatie en impressies Pagina

Nadere informatie

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO 2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO Algemeen Het betreft een fraai nieuwbouwplan met 2 halfvrijstaande woningen aan de Haghoeksweg 2 te Almelo. De Haghoeksweg 2 ligt in de rustige

Nadere informatie

17 MARILYN MONROE WONINGEN in het plan DE LANGE AKKERS te Limmen

17 MARILYN MONROE WONINGEN in het plan DE LANGE AKKERS te Limmen 17 MARILYN MONROE WONINGEN in het plan DE LANGE AKKERS te Limmen Inhoud INLEIDING TECHNISCHE OMSCHRIJVING BASISWONING OMSCHRIJVING OPTIEPAKKETTEN WONINGTYPE G1, G2 en G3 ALGEMEEN 1 versie 3 december 2014

Nadere informatie

Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag

Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag 26 MGE woningen type Rietgors TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Informatie Locatie De Rietkraag en Waddinxveen WADDINXVEEN Een goed huwelijk

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

De Rietkraag Waddinxveen

De Rietkraag Waddinxveen De Rietkraag Waddinxveen 31 woningen type Patrijs, Roerdomp 48 en 54 Technische omschrijving bouwnummers 60 t/m 90 Informatie locatie De Rietkraag en Waddinxveen. Algemene informatie. Technische omschrijving.

Nadere informatie