(Samen)werken in dialoog! hoofdlijnen Cao UMC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Samen)werken in dialoog! hoofdlijnen Cao UMC 2011-2013"

Transcriptie

1 (Samen)werken in dialoog! hoofdlijnen Cao UMC

2 UMC s koploper in volwaardige arbeidsrelaties In de Cao UMC gaat de vernieuwing door die in vorige cao in gang gezet is. Het doel blijft om UMC s ook in de toekomst als werkgever aantrekkelijk te laten zijn. Dat willen we bereiken door te werken aan volwaardige arbeidsrelaties en duurzame inzetbaarheid. We lopen daarmee voorop als sector. De toekomst is aan medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werk en ontwikkeling. Dat gaan we de komende jaren op tal van manieren stimuleren. Afgesproken is onder meer om in alle UMC s te focussen op drie speerpunten: coaching van leidinggevenden, gezondheidsmanagement en jaargesprekken. Bij de jaargesprekken krijgt ontwikkeling met inzet van het persoonlijk budget meer aandacht. In deze uitgave vindt u de hoofdlijnen uit de formele cao. Wij hopen dat u daaraan meer dan genoeg hebt om te kunnen (samen)werken in dialoog! Namens werknemersorganisaties Namens NFU Brigitte Sprokholt Dick Hamaker Aaldert Mellema Marthy Schuurman Hans Büller 3

3 De vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties, v.l.n.r. Gijsbert Boggia - Abvakabo FNV Brigitte Sprokholt - AC/FBZ Dick Hamaker - CMHF Rolf de Wilde - CMHF Aaldert Mellema - CNV Publieke Zaak

4 Wat is een CAO? Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Dat is een verzameling afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden zoals salaris, arbeidsduur en verlof. De cao voor de UMC s geldt voor medewerkers van AMC, Maastricht UMC+, Erasmus MC, LUMC, UMCG, UMC St Radboud, UMC Utrecht en VUmc. Juridisch gezien is voor VUmc en UMC St Radboud sprake van een cao. Voor de zes openbare UMC s is formeel sprake van een publiekrechtelijke rechtspositieregeling. De werkgevers zijn verenigd in de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra). De NFU onderhandelt met de centrales van overheidspersoneel, te weten: het Ambtenarencentrum (AC, waarvan de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek (FBZ) de zorgsector vormt), de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (waarbij Abvakabo FNV is aangesloten), de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (waarbij CNV Publieke Zaak is aangesloten) en de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (waarbij NU 91, de (Jonge) Orde en VAWO zijn aangesloten). Naast afspraken die voor medewerkers van alle UMC s gelden, maken werkgevers en werknemers ook per UMC afspraken over sociale plannen. Volledige CAO-tekst Een digitale versie van de complete cao vindt u op intranet en op www. nfu.nl. Een gedrukte uitgave kunt u krijgen bij de afdeling p&o. Aan deze samenvatting kunt u geen rechten ontlenen. De volledige cao is bindend voor de acht UMC s en de medewerkers. Hij = zij Alhoewel meer dan 50% van de medewerkers in de UMC s vrouw is, staat er voor de leesbaarheid in deze uitgave alleen hij. Maar daarmee wordt uiteraard ook zij bedoeld. Deeltijd evenredig De afspraken in de cao gaan uit van een medewerker die volledig werkt. Medewerkers die parttime werken hebben in het algemeen naar evenredigheid van hun arbeidsduur aanspraak op wat er in de cao staat. De website biedt u een eenvoudige checklist waarmee u in enkele minuten ontdekt of u alles uit uzelf haalt op uw werk. Een handig hulpmiddel bij de dialoog met uw leidinggevende. 7

5 Vertegenwoordigers werknemers en werkgevers over volwaardige arbeidsrelaties en duurzame inzetbaarheid Wat wil je morgen gaan doen? UMC s zijn toporganisaties die niet alleen voorop lopen in zorg, onderzoek en onderwijs, maar tegenwoordig ook op het gebied van volwaardige arbeidsrelaties en duurzame inzetbaarheid. Geen andere sector stimuleert langer werken met plezier zo actief als de UMC s. Aan de wieg van deze vernieuwing staan vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers, waaronder Dick Hamaker van de CMHF, en Hans Büller, voorzitter raad van bestuur Erasmus UMC. In 2007 formuleerden ze een gezamenlijk toekomstbeeld van medewerkers die de ruimte krijgen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en ontwikkeling met daarnaast leidinggevenden die hen daarin coachen. De dialoog en het persoonlijk budget zijn daarbij belangrijke ondersteunende middelen. De bevlogen Hamaker en Büller zijn ervan overtuigd dat ook in deze tijden van bezuinigingen de vernieuwing moet doorgaan. De eerste stappen naar een volwaardige arbeidsrelatie zijn vastgelegd in de Cao UMC Onder de noemer Idealoog zijn in alle UMC s projecten gestart. De kennis en ervaring uit de tachtig projecten worden momenteel over de UMC s verspreid. In de Cao UMC gaat het proces verder onder de naam Dialoog!. Afgesproken is onder meer om in alle UMC s te focussen op drie speerpunten: coaching van leidinggevenden, gezondheidsmanagement, en jaargesprekken. Bij de jaargesprekken staat de ontwikkeling van medewerkers met inzet van het persoonlijk budget centraal. We willen niet alles meer op centraal niveau dichttimmeren. We geven medewerkers en hun leidinggevenden de ruimte om in dialoog maatwerkafspraken te maken. Dick Hamaker van CMHF (l) en Hans Büller, voorzitter raad van bestuur Erasmus MC en eerste cao-onderhandelaar namens de NFU: Het ideaal is dat leidinggevenden hun medewerkers in dialoog uitdagen om hun competenties maximaal in te zetten. Volwaardige arbeidsrelaties Büller: In 2007 hadden zowel de vertegenwoordigers van werkgevers als werknemersorganisaties het gevoel dat er iets moest veranderen in de verhouding tussen werkgever en werknemer. Als we zouden gaan wachten tot de omstandigheden ons als UMC s tot een koerswijziging zouden dwingen, dan gingen we kansen missen. We zijn toen begonnen met wat we noemen dompelsessies en die houden we nog steeds. Wij praten in die sessies in alle vrijheid met elkaar. Daar is een gezamenlijke visie uitgekomen op de arbeidsrelatie in De kern daarvan is dat werkgevers en werknemersorganisaties niet alles op centraal niveau meer moeten dichttimmeren, 9

6 maar dat een medewerker het met zijn leidinggevende in dialoog regelt door maatwerkafspraken of zogeheten I-deals te maken. Daarvoor is een leidinggevende nodig die coacht en een medewerker die verantwoordelijkheid neemt in zijn werk en voor zijn eigen ontwikkeling. Dat noemen we volwaardige arbeidsrelaties. Voor medewerkers blijven de UMC s daarmee een aantrekkelijke werkgever. We zien al jaren in het ziekenhuis dat mensen op zoek zijn naar balans in werk en privé en bereid zijn daarvoor salaris in te leveren. Daar moeten we op inspelen om aantrekkelijk te blijven als werkgever. Onzekere tijden Hamaker: We hebben op centraal niveau in dialoog een gezamenlijk toekomstbeeld geformuleerd. Dat is uniek. In de meeste sectoren overheerst het kortetermijndenken. Bij de UMC s zijn we tijdig begonnen en kunnen we geleidelijk invulling geven aan het persoonlijk budget, jaargesprekken, coaching en gezondheidsmanagement. Volwaardige arbeidsrelaties en duurzame inzetbaarheid als rode draad vasthouden is belangrijk, ook nu onze sector tijdelijk onder druk staat. Onzekerheid over je baan is vreselijk, maar we moeten als werkgevers en werknemersorganisaties ook onze verantwoordelijkheid nemen voor de langere termijn. De schaarste op de arbeidsmarkt zal onmiddellijk de kop weer opsteken als het economisch iets beter gaat. UMC s moeten aantrekkelijke werkgevers blijven en inspelen op nieuwe generaties werknemers. Het persoonlijk budget is de spil in de vernieuwing van de arbeidsrelatie. Overleggen en uitleggen Büller: Er is een groot verschil tussen hoe mijn ouders mij hebben opgevoed en hoe ik mijn kinderen opvoed. Mijn moeder zei: je bent om twaalf uur thuis en ik deed dat. Mijn kinderen hebben over alles onderhandeld, niet alleen hoe laat ze thuis mochten komen, maar ook over waar de vakanties heengingen en wat we kochten. Kinderen van nu zijn mondig en willen worden gehoord. Dat zet zich onvermijdelijk voort in de arbeidsverhoudingen. Toen ik begon als kinderarts werd mij meegedeeld wat ik moest doen en wanneer ik dienst had. Tegenwoordig moet je als leidinggevende die keuzes motiveren en daarover discussies aangaan, dat zijn jonge mensen van huis uit gewend. Tegelijkertijd zien we al jaren in het ziekenhuis dat mensen op zoek zijn naar balans in werk en privé en bereid zijn daarvoor salaris in te leveren. Aios en medisch specialisten werken steeds vaker in deeltijd. Daar moeten we op inspelen. We moeten ook voor dertigers en veertigers aantrekkelijk blijven. Stimuleren en motiveren Büller: Medewerkers willen gestimuleerd en gemotiveerd worden. Zeg niet: jij werkt morgen van negen tot zes uur, maar vraag: wat wil je morgen gaan doen? Waar zit jouw belang? Dan veranderen de arbeidsverhoudingen. Tegelijkertijd is het mijn diepe overtuiging dat je daarmee het beste uit mensen haalt. Een UMC is daarvoor bij uitstek geschikt; opleiding, onderwijs en onderzoek behoren tot onze kerntaken. We kunnen meer tijd aan de ontwikkeling van medewerkers besteden dan algemene ziekenhuizen. We hebben innovatie op ons voorhoofd staan, laten we dan ook de arbeidsverhoudingen vernieuwen. Als ik aan mijn net afgestudeerde zoon vraag wat voor werk hij wil doen, antwoordt hij: iets wat ik leuk vind en waarbij ik het gevoel heb dat ik een bijdrage kan leveren. Dan zeg ik, maar jongen er moet toch brood op de plank komen? Hij vindt dat niet belangrijk, volstrekt anders dan toen ik ging werken. Medewerkers willen gestimuleerd en gemotiveerd worden. Zeg niet: jij werkt morgen van negen tot zes uur, maar vraag: wat wil je morgen gaan doen? Hamaker: Mijn zoon en dochter hebben van werkgever naar werkgever gehopt. Als ze het niet meer leuk vonden of onvoldoende feedback kregen stapten ze op. Ze willen zich ontwikkelen en gewaardeerd worden, zo niet, dan vertrekken ze. Groei persoonlijk budget Büller: Mijn carrière is een vrij rechte lijn, maar er komen carrières aan met bochten van negentig graden. Mensen kiezen voor een ander vak of doen een stap opzij. De vraag is: hoe kunnen we medewerkers de kans geven die bochten te maken en ze daarbij het liefst te behouden voor het UMC. Daarvoor is het persoonlijk budget bedoeld. Onze diepe wens is dat budget te laten groeien naar een substantieel bedrag. Van mij mag het een maandsalaris worden. Op korte termijn is er echter niet zoveel geld voor beschikbaar. We hebben het opsparen van het budget beperkt tot twee jaar omdat we willen dat mensen zich continu ontwikkelen. Maar je mag wel vier jaar sparen en dan in het vijfde jaar een wat duurdere opleiding doen. Als je maar een goed en concreet ontwikkelplan hebt. Hamaker: Het persoonlijk budget moet groeien, zowel in de beleving als in omvang. Niet iedereen heeft er al evenveel gevoel bij. De leidinggevende bepaalde veelal de scholing die je nodig had. Met het persoonlijk budget bieden we de medewerker een middel om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling. Het opleidingsbudget om je huidige werk goed te kunnen doen blijft daarnaast gewoon bestaan. Het persoonlijk budget draagt tegelijkertijd bij aan de dialoog tussen medewerker en 10 11

7 Een goed gesprek: het hele jaar door! Is het al tijd voor het jaargesprek? Bedenk alvast waar je het over zou willen hebben. En bedenk óók dat je niet hoeft te wachten op het jaargesprek om zaken te bespreken met je leidinggevende, medewerker, collega. Dat kan het hele jaar door! Bijvoorbeeld over ander werk, over doorwerken tot je 67 e, het inzetten van je persoonlijk budget, hoe je kunt groeien zodat iedereen daar straks de vruchten van plukt, hoe je werk en privé beter zou kunnen afstemmen en natuurlijk alle ideeën die je hebt om het werk op jouw afdeling te verbeteren. Wil je je gedachten al eens op papier zetten, vertrouw ze dan vast toe aan deze poster. Misschien breng je anderen weer op een idee! Hier krijg ik energie van: leidinggevende omdat over de besteding ervan wordt overlegd. Het budget is daarmee de spil in de vernieuwing van de arbeidsrelatie. Doordat we er vroeg mee begonnen zijn, heeft het persoonlijk budget de tijd om te groeien en tussen de oren te komen. Versterking van de coachende rol van de leidinggevende is een voorwaarde voor een volwaardige arbeidsrelatie. Vertrouwen in medewerkers Hamaker: Vijf jaar geleden wilden we in de dompelsessies afspraken maken over de besteding van het persoonlijk budget. Vijf notities zijn er geschreven. Steeds gedetailleerder legden we vast wat er wel en niet mocht, bang als we waren dat iemand iets zou bedenken om de regels te ontduiken. Tot we ons realiseerden dat we volwaardige arbeidsrelaties willen. We willen juist niet alles vastleggen. We besloten daarop leidinggevenden en medewerkers de vrijheid en het vertrouwen te geven er met elkaar in dialoog uit te komen. Dat was een keerpunt. We hebben daarmee op centraal niveau een volwaardige relatie handen en voeten gegeven. In de praktijk blijkt dat leidinggevenden en medewerkers over het algemeen prima invulling geven aan het persoonlijk budget. Liever extra salaris Büller: Mijn generatie is niet opgegroeid met education permanente. We hebben een vak geleerd en dat oefenen we uit. Wij zijn gewend aan gratificaties, vakantiegeld en een dertiende maand. Geef maar geld, dan bepaal ik zelf mijn ontwikkeling wel. Maar dan komt ontwikkeling nooit van de grond, dan wordt het een salariscomponent. In een wereld die zo snel verandert is het ontzettend belangrijk dat je constant blijft bijscholen. Dat gevoel willen we bereiken, het persoonlijk budget helpt daarbij. Hamaker: De vijftigers die het liefst geld willen en niet meer zo veel behoefte hebben aan scholing, zijn uitgerekend het meest kwetsbaar bij reorganisaties. Mijn boodschap voor hen is: de zorg is ongelofelijk dynamisch, als je je skills niet op peil houdt, dan kan het op enig moment ook voor jou verkeerd gaan. Bij een reorganisatie heb je niet veel tijd meer om aan scholing te doen. De maatregelen die we nu treffen, helpen je om gezond en wel je pensioenstreep te halen. Coachende leidinggevenden Hamaker: We zetten in de Cao UMC sterk in op leidinggevenden. Zij spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een volwaardige arbeidsrelatie. We zitten nog te veel in het stramien dat de medewerker het probleem bij de leidinggevende neerlegt, die het vervol :20:52 13

8 gens mag oplossen. Bij medewerkers zit verschrikkelijk veel kennis, een leidinggevende hoeft niet alles te bedenken. Geef je mensen de ruimte om creatief na te denken en verantwoordelijkheid te nemen. Büller: De dialoog tussen leidinggevende en medewerker is de basis. Als de leidinggevende niet de dialoog kan aangaan met de medewerker is er geen vertrouwen en blijft alles bij het oude. Een leidinggevende moet leren niet te dicteren wat er moet gebeuren, maar de situatie voor te leggen en te vragen om oplossingen. Die veranderingen voel ik al. Op de IC zijn de verhoudingen heel anders dan op een verpleegafdeling; omdat men elkaar op de IC zo nodig heeft zijn daar de verantwoordelijkheden groter. We hebben als werkgevers en werknemersorganisaties op centraal niveau in dialoog een gezamenlijk toekomstbeeld geformuleerd. Dat is uniek. In de meeste sectoren overheerst het kortetermijndenken. Gezondheidsmanagement Hamaker: In een situatie waar de medewerker zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen werk en ontwikkeling en daarin wordt gecoacht door de leidinggevende, ligt het voor de hand dat ook de gezondheid van de medewerker ter sprake komt. Gezondheid wordt nog veel gezien als privédomein, een werkgever mag hooguit vragen wanneer iemand weer beter denkt te zijn en moet zich er verder niet mee bemoeien. Büller: Ik zie nu cijfers over ziekteverzuim. En leidinggevenden mogen bellen als iemand ziek is. Hopeloos ouderwets, dan is het leed al geschied. Hamaker: Mensen zijn duur en worden schaars. En ze moeten langer werken, dat moet iedereen zich goed realiseren. Ziektepreventie is de beste aanpak. Een coachende leidinggevende helpt je als er iets met jouw gezondheid gebeurt. Hoe is het met je werkdruk? Wat kunnen we er aan doen als de druk te hoog wordt? Als je in echtscheiding ligt, vertel je dat nu niet zo snel aan je baas, maar we willen een situatie creëren waarbij je dat wel bij je leidinggevende kwijt kunt en zo nodig ook wordt geholpen. Hamaker: We hebben ook de site haaljeallesuitjezelf.nl in het leven geroepen. Binnen enkele minuten weet je hoe fit je bent en of je werk nog bij je past. Mijn ideaal is dat leidinggevenden hun medewerkers in dialoog uitdagen om hun competenties maximaal in te zetten. En oog krijgen voor wat een verpleegkundige of schoonmaker nog meer kan. Er zitten zoveel mensen in gemeenteraden en besturen van allerlei clubs. Er is bijvoorbeeld een medewerker van de postkamer voorzitter van een voetbalclub met meer dan duizend leden. Maak gebruik van die competenties. Dat levert een win-win-situatie op voor medewerkers, leidinggevenden en de organisatie als geheel. We hebben nog een behoorlijke weg te gaan. Fit over de finish Büller: Gemiddeld gebruiken organisaties maar 50% van de talenten van hun medewerkers. In de UMC s willen we dat percentage verhogen. Daarvoor moeten we talenten ontwikkelen en daar speelt het persoonlijk budget een rol bij. We komen er niet meer met: dit is jouw baan voor de komende dertig jaar. We kunnen nog veel verbeteren, zeker voor ouderen. Ik ben zelf achtenvijftig. Het is onwaarschijnlijk dat ik dit werk over vijf jaar nog doe. Maar hoe bereid ik me nu voor op die tijd daarna? In Nederland laten we iemand tot zijn vijfenzestigste verjaardag werken en daarna begint van de ene op de andere dag vakantie voor de rest van je leven. We denken niet na over wat aantrekkelijk is voor iemand van 55, 59 of 63 jaar zodat hij gezond en wel met pensioen kan. Naar mate we langer moeten werken, wordt dat steeds belangrijker. Bij een aantrekkelijke werkgever kun je gezond werken. Ziektepreventie is voor iedereen de beste aanpak. Hamaker: In Nederland heerst de cultuur waarbij een stapje terug doen een nederlaag betekent. Daar moeten we vanaf. Als mensen aan het eind van de werkzame leven wel klaar zijn met leidinggeven of geleidelijk aan wat minder willen werken dan moeten we ze daarbij helpen. Dat past ook bij die carrières met scherpe bochten. Oudere medewerkers moeten we niet hun tijd laten uitzitten, maar fit over de finish laten komen. Dokterhoe: gezond leven, gezond werken Büller: We gaan medewerkers en leidinggevende ondersteunen in wat we noemen gezondheidsmanagement, daarvoor hebben we dokterhoe volledig vernieuwd. Die site biedt heel veel informatie over gezond leven en gezond werken. Een groot bijkomend voordeel van gezondheidsmanagement is dat wie lekkerder in zijn vel zit, daar thuis ook plezier van heeft

9 Werving, selectie, in dienst, uit dienst 19 Meer informatie? idealoog.nl dokterhoe.nl kennisbank met informatie over UMC-projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en volwaardige arbeidsrelaties. Bevat ook filmpjes over het voeren van een dialoog tussen medewerker en leidinggevende. boordevol praktische informatie over gezond leven en gezond werken. Handige tips, richtlijnen, good practices, testjes en quizzen. haaljeallesuitjezelf.nl online checklist om te ontdekken of u wel alles uit uzelf haalt op uw werk. Scholing, loopbaan en functioneren 23 Inkomen 25 Vergoedingen en tegemoetkomingen 31 Werktijd, vrije tijd, verlof 33 Ziekte en arbeidsongeschiktheid 37 Disciplinaire maatregelen 39 CAO à la carte 41 Bijzondere bepalingen 43 voor basisartsen, arts-assistenten, academisch medisch specialisten, leerlingen, onderzoekers in opleiding 16 Bijlagen: salarisschalen, trefwoorden 47

10 Bij de eendaagse Dialoogtraining heb ik geleerd niet te snel de ouderrol aan te nemen. Dan komt de medewerker in de kindrol terecht en is het geen volwassen gesprek meer. Ik stimuleer medewerkers ook meer om vragen te stellen en feedback te geven. Daardoor komt iedereen aan bod en dat levert interessantere gesprekken op. Berend Koudstaal, unithoofd CT, Erasmus MC, deelnemer Dialoogtraining voor leidinggevenden. (Samenvatting van de hoofdstukken 2, 9 en 12 (a) Cao UMC ) Werving, selectie, in dienst, uit dienst Zorgvuldige selectie Bij werving en selectie hanteren de UMC s de Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelbeleid (NVP). Deze code bevat basisregels die organisaties in acht behoren te nemen bij de werving en selectie. De code biedt normen voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure. VUmc en UMC St Radboud enkele andere regels VUmc en UMC St Radboud hebben enkele afwijkende regels. Dat komt omdat deze ziekenhuizen van oudsher vallen onder het privaatrecht, wat weer te maken heeft met de ontstaansgeschiedenis van deze UMC s. De belangrijkste afwijking is dat UMC St Radboud en VUmc bij een dienstverband voor twee jaar of langer en bij een dienstverband voor onbepaalde tijd een proeftijd van maximaal twee maanden kunnen hanteren. Bij het aangaan van een dienstverband korter dan twee jaar geldt een proeftijd van één maand. Bij een dienstverband voor onbepaalde tijd zijn ook de opzegtermijnen anders voor medewerkers en UMC: in dienst opzegtermijn > 12 maanden 3 maanden 6-12 maanden 2 maanden < 6 maanden 1 maand De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de volgende maand. VUmc en UMC St Radboud kennen ook een afwijkende beroepsprocedure voor wie het niet eens is met de gang van zaken in het UMC. Uiteraard staat het eenieder vrij naar de rechter te stappen. Ik heb geleerd dat je op gelijkwaardig niveau op basis van kennis en gebeurtenis kunt praten. Zonder iets meteen op je gevoel te betrekken. Dit heeft tot resultaat dat ik me veel zekerder voel. Wilma Lip, specialistisch laborant CT, Erasmus MC, deelnemer Dialoogtraining voor medewerkers. Tijdelijk dienstverband Als u bij een UMC gaat werken krijgt u een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dienstverbanden voor bepaalde tijd kennen grenzen in hun duur. Er zijn vier soorten tijdelijke dienstverbanden: bij wijze van proef, voor een bepaalde periode, voor een bepaald werk, voor een opleiding. Uiterlijk twee maanden voordat de periode afloopt, ontvangt u schriftelijk bericht over het vervolg. Behalve als uw dienstverband is gekoppeld aan een opleiding. Het dienstverband mag een beperkt aantal keren worden verlengd. Onderbrekingen van minder dan drie maanden tellen niet als onderbreking

11 1 Bij wijze van proef Een proefperiode gaat na goed functioneren over in een vast dienstverband. Een proefperiode duurt maximaal één jaar en mag daarna met ten hoogste één jaar worden verlengd. Geheimhouding U bent verplicht geheim te houden wat u in uw functie ter kennis komt. Deze verplichting geldt ook na opzegging of beëindiging van het dienstverband. 2 Voor een bepaalde periode Een dienstverband voor een bepaalde periode mag in totaal maximaal drie jaar duren, verdeeld over hoogstens drie dienstverbanden. Bij aanvang mag de periode maximaal twee jaar zijn. Een dienstverband voor een bepaalde periode kan een combinatie zijn van een minimum met een maximum aantal uren per jaar en per week. Ook is het mogelijk oproepwerkzaamheden te doen, waarbij het minimum aantal uren nul is. U wordt ten minste 24 uur van tevoren opgeroepen. 3 Voor een bepaald werk Een dienstverband voor een bepaald werk mag in totaal vijf jaar duren. Daarna mag het eenmalig met zes maanden worden verlengd. Dat mag alleen als u daarmee niet meer dan drie dienstverbanden krijgt. 4 Voor een opleiding Wie in opleiding is, zoals arts-assistenten, ok-assistenten en radiologisch laboranten, krijgt een dienstverband voor de duur van de opleiding. Na afronding van de opleiding onderzoekt het UMC of een vast dienstverband mogelijk is. Dienstverband verlengen? Vraag: Mijn tijdelijke dienstverband is al een keer verlengd, maar het project is nog niet af. Mag het UMC het nog een keer verlengen? Antwoord: Ja, het UMC mag het dienstverband twee keer verlengen bij een project. Voorwaarde is dat u in totaal niet langer in dienst bent dan vijf jaar en zes maanden. Overplaatsing en ander werk Het UMC kan u onder bepaalde voorwaarden een andere functie opdragen of verplichten (tijdelijk) ander werk te doen. Nevenwerkzaamheden melden? Vraag: Ik ben buiten werktijd bij een andere organisatie af en toe acteur bij rollenspelen, heb ik daarvoor toestemming nodig van het UMC? Antwoord: U hebt geen toestemming nodig voor nevenwerkzaamheden, als deze het belang van het UMC of het goed uitvoeren van uw functie niet kunnen schaden. Overleg bij twijfel met uw leidinggevende. Ssst Tijdens een dienstreis bespreken collega s de budgetoverschrijding van een afdeling. De naam van meneer De Bruijn floept eruit als iemand met een gat in zijn hand. Toevallig zit een medewerker van de zorgverzekeraar in de trein die met meneer De Bruijn over kostenbeheersing moet gaan spreken. Onder geheimhouding valt ook dat u niet in het openbaar spreekt over administratieve, medische of wat voor onderwerpen dan ook die het UMC aangaan. Zelf ontslag nemen Als u zelf om ontslag vraagt, eindigt uw dienstverband niet eerder dan een maand en niet later dan drie maanden na uw verzoek. Pensioen en FPU Als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, of een eerdere datum van pensionering vanwege bijvoorbeeld FPU, kan het UMC u eervol ontslag verlenen. FPU staat voor flexibel pensioen en uittreden. U kunt alleen met FPU als u geboren bent voor 1 januari 1950 en sinds 1 april 1997 doorlopend in dienst bent geweest bij een werkgever die bij het ABP is aangesloten. Als u geboren bent na 1 januari 1950 dan kunt u gebruik maken van flexpensioen tussen 60 en 70 jaar. Ook kunt u met deeltijdpensioen. Doorwerken na 65 jaar kan wanneer het UMC daarmee instemt. Regels bij reorganisaties Bij een reorganisatie gaat het UMC zorgvuldig te werk. Het UMC stelt, indien noodzakelijk, samen met werknemersorganisaties een sociaal plan op. In dit plan staan maatregelen om u te ondersteunen als u wordt getroffen door een reorganisatie. Het UMC doet zijn best om ander werk voor u te vinden. Als dat echter niet lukt, kan ontslag volgen. Ontslag wegens ziekte Als u na twee jaar ziekte door het UWV tussen 0-35% arbeidsongeschikt bent verklaard dan is het UMC verplicht u geschikt werk aan te bieden. Het UMC mag u ontslaan als de arbeidsongeschiktheid hoger is dan 35% en 104 weken onafgebroken heeft geduurd en herstel daarna binnen zes maanden niet is te verwachten. Het UMC moet dan wel haar best gedaan hebben u werk aan te bieden. Het weigeren van werk is een reden voor ontslag

12 (Samenvatting van hoofdstuk 3 Cao UMC ) Scholing, loopbaan en functioneren Scholing en opleiding Om uw werk goed te kunnen blijven doen en om uzelf verder te ontwikkelen hebt u recht op scholing en opleiding. Als u leert voor uw huidige baan zijn tijd en kosten voor rekening van het UMC. Studeert u om de volgende stap in uw loopbaan te zetten, dan zijn de helft van de kosten en de tijd voor het UMC en de andere helft voor u. In het jaargesprek maakt u afspraken over hoe en wanneer scholing en opleiding vorm krijgen. Als u binnen twee jaar na afronding van de opleiding uit dienst gaat of als u de studie niet met goed gevolg afrondt, moet u de studiekosten (gedeeltelijk) terugbetalen. Jaargesprek over functioneren U en uw leidinggevende voeren jaarlijks een gesprek over uw functioneren, scholing, arbeidsduur, beloning, arbeidsomstandigheden en de inzet van uw (extra) persoonlijk budget. Ook geeft u uw leidinggevende feedback over zijn rol. In het jaargesprek evalueert u het afgelopen jaar en maakt u afspraken voor het komende jaar. Het verslag van het jaargesprek tekent u voor akkoord of, als u het niet geheel eens bent met de inhoud, voor gezien. Uw leidinggevende zal, als hij vindt dat uw functioneren beter kan, dit ook in dit gesprek aan de orde stellen. U krijgt dan te horen welke criteria er gelden en wanneer de verbeteringen zichtbaar moeten zijn. Na afloop van die periode volgt een beoordelingsgesprek waarin de gemaakte afspraken worden getoetst. Gratis en vrijblijvend loopbaanadvies Bent u toe aan iets anders, maar weet u niet precies wat? Eens per vijf jaar hebt u recht op een loopbaanadvies. Gratis en vrijblijvend. Informeer bij de afdeling p&o. Voor wetenschappers is vakinhoudelijke bijscholing gebruikelijk, net als het leren schrijven van een artikel voor een vaktijdschrift. Voor de ontwikkeling van de mens achter de wetenschapper is echter nauwelijks aandacht. Ik ben dit terrein aan het ontginnen. Er was geen vacature trainer persoonlijke ontwikkeling van wetenschappers. Die baan is gecreëerd omdat ik enthousiast was en VUmc zag dat er behoefte aan is. Als je weet wat je echt wilt, dan ontstaat het gewoon. Persoonlijk budget voor ontwikkeling Als u geboren bent op of na 1 januari 1950, bouwt u sinds 1 januari 2008 een persoonlijk budget op dat bestemd is voor uw ontwikkeling zodat u langer met plezier kunt werken. Dit budget is aanvullend op het scholingsbudget van het UMC. U kunt het persoonlijk budget ook gebruiken voor scholingsverlof vanaf 1 januari 2012, vakliteratuur en (her)registratiekosten van niet verplichtgestelde (kwaliteits)registers. Voor de vergoeding van scholing voor het kwaliteitsregister gelden de normale afspraken uit de 22 Oud-wetenschapper Roel Breuls nu trainer bij VUmc. 23

13 cao. De hoogte van het budget is 1% van het salaris en vanaf 1 januari ,3% van het salaris. Medewerkers geboren in de jaren 1958 tot en met 1962 hebben een persoonlijk budget van 1,8%. Voor medewerkers met een extra persoonlijk budget blijft het persoonlijk budget 1%. Vanaf 1 januari 2013 kunt u maximaal een saldo opbouwen van 24 maanden uitgaande van een fulltime dienstverband. Daarboven ontvangt u geen persoonlijk budget meer. U kunt met uw leidinggevende afspreken een hoger persoonlijk budget op te bouwen als u dat nodig hebt voor concrete ontwikkelingsdoelen. Extra persoonlijk budget Als u geboren bent in de jaren 1950 tot en met 1957 ontvangt u naast uw persoonlijk budget een extra persoonlijk budget dat u behalve voor ontwikkeling en scholing ook mag gebruiken voor vrije tijd, levensloopregeling of extra pensioen. De hoogte van het extra persoonlijk budget varieert tussen 2,9% en 5,7% van het salaris, en is afhankelijk van leeftijd en functie. Vanaf 1 januari 2012 kunt u maximaal een saldo opbouwen van 24 maanden uitgaande van een fulltime dienstverband. Daarboven ontvangt u geen extra persoonlijk budget meer. Wie betaalt mijn retraitebijeenkomst? Vraag: Ik wil graag deelnemen aan een retraitebijeenkomst van een werknemersorganisatie over toekomstige ontwikkelingen in het vak van verpleegkundige. Betaalt het UMC zo n cursus? Antwoord: Een retraite kunt u betalen uit uw persoonlijke budget, na afstemming met uw leidinggevende. Inkomen (Samenvatting van de hoofdstukken 4 en 9 Cao UMC ) Inkomensopbouw Uw inkomen van het UMC bestaat uit een aantal onderdelen: - uw maandsalaris; - vakantiegeld en eindejaarsuitkering; - toeslagen voor onregelmatigheid, overwerk en waarneming en vergoeding voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten; - eventueel extra beloningen als u bijzonder goed functioneert. Deze onderdelen komen hieronder aan bod. Maandsalaris Uw salaris is een vast bedrag per maand gebaseerd op uw functie en het aantal uren dat u in een jaar werkt. Elke functie kent een salarisschaal met een minimum- en een maximumbedrag met daartussen een aantal periodieken. Als u goed functioneert krijgt u jaarlijks een periodiek erbij in de maand waarop u in dienst bent gekomen. Daarnaast ontvangt u de volgende verhogingen: - per 1 augustus 2011: 1% - per 1 augustus 2012: 1,6% In december 2012 ontvangt u een eenmalige bruto uitkering van 0,25% van 12 maal het in november geldende salaris. Hiervoor geldt een bodembedrag van 75 op basis van een fulltime dienstverband. In de bijlagen vindt u alle salarisschalen. Functiewaardering met Fuwavaz Vraag: Hoe is mijn functie gewaardeerd? Antwoord: Functiewaardering in het UMC gebeurt met Fuwavaz, een methode waarmee functies naar zwaarte worden gerangschikt. De onderlinge rangorde dient om verschillen in beloning vast te stellen. Fuwavaz is speciaal ontwikkeld voor UMC s en tot stand gekomen in samenwerking tussen de UMC-werkgevers, verenigd in NFU, en werknemersorganisaties. Als uw functiebeschrijving niet overeenkomt met één van de ruim tachtig normfuncties die in Fuwavaz staan beschreven, dan wordt uw functiebeschrijving gewaardeerd met veertien kenmerken. Fuwavaz geldt niet voor artsenfuncties en leerlingen. Als u twijfelt over de waardering van uw eigen functie, neem dan met de afdeling p&o contact op. De afdeling p&o kan u ook vertellen hoe en waar u bezwaar kunt maken

14 Speciale regelingen voor 55+ ers De UMC s willen medewerkers ouder dan 55 jaar graag in dienst houden. Om doorwerken te vergemakkelijken zijn er regelingen om werkzaamheden en werktijden aan te passen aan de mogelijkheden en wensen. Ook zijn er regelingen voor (behoud van) salaris en pensioenopbouw. Extra beloning Als u uitzonderlijk goed functioneert kan uw leidinggevende u extra belonen met een gratificatie, een extra periodiek of een functioneringstoelage. Een functioneringstoelage kunt u alleen krijgen als u het maximum in uw salarisschaal verdient. Het jaargesprek is veelal het moment waarop een extra beloning ter sprake komt. Extra diploma, extra salaris? Vraag: Ik heb net een extra diploma gehaald, heb ik nu recht op meer salaris? Antwoord: Nee, niet uw opleidingsniveau, maar uw functie bepaalt de hoogte van het salaris. U kunt natuurlijk wel met uw leidinggevende overleggen over een andere functie of extra taken. Toeslagen Naast uw maandsalaris hebt u recht op vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Daarnaast hebt u in een aantal gevallen recht op andere toeslagen. Vakantie Vakantiegeld ontvangt u in mei en is 8% van uw jaarsalaris inclusief toelagen, berekend vanaf juni vorig jaar tot en met mei dit jaar. Eindejaar Het UMC kent een volledige 13e maand. De eindejaarsuitkering wordt over ten minste het salaris in schaal 7, periodiek 10 berekend. De salarisschalen staan in de bijlagen. Meer vrouwen in de top gaat niet vanzelf. Daarom is er in het LUMC een mentorprogramma gestart dat zeventien hoogleraren koppelt aan gepromoveerde vrouwelijke medewerkers met minimaal vijf jaar academische ervaring. Een mentee kan haar mentor bijvoorbeeld vragen: op welke momenten in je carrière heb je de juiste keuzes gemaakt? Wat is er op je pad gekomen dat je hoogleraar bent geworden? Simone van Leeuwen, adviseur Organisatieontwikkeling en Bedrijfsopleidingen, LUMC. Jubileum Bent u 25 jaar in dienst van het UMC of in overheidsdienst, dan krijgt u een half maandsalaris. Bij 40 of 50 jaar in dienst ontvangt u een heel maandsalaris. Waarneming Als u een functie, waarvoor een hogere salarisschaal geldt, tijdelijk waarneemt dan krijgt u het verschil als toelage. In bijlage F vindt u bedragen. Onregelmatigheid U ontvangt onregelmatigheidstoeslag als uw functie binnen schaal 1 tot en 26 27

15 met 10 valt of als u leerling of arts-assistent bent. U krijgt de toeslag als u werkt op andere tijden dan maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en uur en zaterdag tussen 8.00 en uur. De hoogte van de toeslag is: - 47% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en 7.00 uur en na uur. En op zaterdag tussen 0.00 en 8.00 uur en na uur; - 72% voor de uren op zon- en feestdagen. De toeslag wordt berekend op basis van ten hoogste het salaris in schaal 7, periodiek 10. De salarisschalen staan in de bijlagen. Over overwerk Vraag: Ik werk elke dag over om mijn werk af te krijgen. Kan ik dat laten uitbetalen of er vrije tijd voor terugkrijgen? Antwoord: Overwerk hoort incidenteel te zijn en is alleen te compenseren als uw leidinggevende u vraagt extra te werken. Overleg bij structureel langer werken met uw leidinggevende over een oplossing. 28 Overwerk Van overwerk is alleen sprake wanneer uw leidinggevende u vraagt langer dan een half uur extra te werken. U mag overwerk compenseren als uw functie binnen schaal 1 tot en met 10 valt of als u leerling bent. Binnen dertien weken neemt u de extra gewerkte tijd op in vrije tijd. Kan dat niet, bijvoorbeeld vanwege grote drukte op uw afdeling, dan hebt u recht op: - vergoeding in verlof, zijnde 150% van de meer gewerkte uren, of; - vergoeding in verlof, gelijk aan de overuren plus 50% per uur in geld, of; - volledige uitbetaling tegen 150%. Dit laatste alleen bij zwaarwegende UMC-belangen. Bij overwerk langer dan twee uur krijgt u een maaltijd(vergoeding). Bereikbaarheids- en aanwezigheidsdienst Als uw leidinggevende u vraagt voor bereikbaarheids- of aanwezigheidsdiensten, dan krijgt u hiervoor een toelage als uw salaris valt in schaal 1 tot en met 10 of als u leerling bent. Van bereikbaarheidsdienst is sprake als u buiten werktijd op afroep bereikbaar bent voor spoedeisende werkzaamheden. Van aanwezigheidsdienst is sprake als u tijdens uw bereikbaarheidsdienst in het UMC aanwezig moet zijn. Voor een bereikbaarheidsdienst krijgt u 6% van uw uurloon voor de uren op maandag tot en met vrijdag en 12% voor de uren op zaterdag, zondag of een feestdag. De toelage voor bereikbaarheid wordt berekend op basis van tenminste salarisschaal 3, periodiek 9 en ten hoogste salarisschaal 7, periodiek 10. Bij een aanwezigheidsdienst wordt bovenstaande toelage verhoogd met 25%, dus naar respectievelijk 7,5% en 15%. Als u daadwerkelijk aan de slag moet tijdens uw bereikbaarheidsdienst hebt u recht op verlof gelijk aan het aantal gewerkte uren of op uw uurloon. Bovendien hebt u recht op: - 47% van het uurloon op maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en 7.00 uur en na uur. En op zaterdag tussen 0.00 en 8.00 uur en na uur; - 72% van het uurloon op een zon- of feestdag. De vergoeding wordt berekend op basis van ten hoogste salarisschaal 7, periodiek 10 en geldt ook voor arts-assistenten. De vergoeding gaat in op het moment dat u wordt opgeroepen en stopt als u weer thuis bent. Uw reiskosten voor bereikbaarheidsdiensten krijgt u vergoed. Vergoeding bereikbaarheidsdienst Aynur heeft dienst van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur, inclusief een half uur pauze. Buiten die uren en in het weekend heeft ze bereikbaarheidsdienst. Ze is daarmee door de week 5 x 15,5 uur = 77,5 uur bereikbaar en in het weekend 2 x 24 uur = 48 uur. Voor de bereikbaarheid door de week krijgt ze 6% per uur betaald en voor het weekend 12%. Inkomen Aynur Schaal A07-10 Salaris 2.771,00 Uurloon 17,76 Vergoeding bereikbaarheidsdienst Percentage uren uurloon vergoeding Uren 6% 77,5 17,76 82,58 Uren 12% 48,0 17,76 102,30 Totale vergoeding 184,88 Aynur wordt door de week in totaal 3,5 uur opgeroepen en in het weekend 2 uur. Die 5,5 uur mag ze opnemen in vrije tijd. Bovendien krijgt ze voor die gewerkte uren een toelage. Vergoeding gewerkte uren Percentage uren uurloon vergoeding Uren 47% 3,5 17,76 29,22 Uren 72% 2,0 17,76 25,57 Totale vergoeding gewerkte uren 54,79 29

16 Wat doe jij met je Persoonlijk Budget? (Samenvatting van hoofdstuk 5 Cao UMC ) Van mijn Persoonlijk Budget kocht ik studieboeken Kom op 27 en 28 april naar de informatiemarkt van uur op het Boerhaaveplein Persoonlijk Budget onderwerp van gesprek albinusnet: mensen/startpagina personele zaken/persoonlijk budget idealoog A4 affiche_def.indd :44 Vergoedingen en tegemoetkomingen Dienstreizen Als u voor uw werk op reis moet, neemt u als het kan het openbaar vervoer. Daarop is ook de reiskostenvergoeding van het UMC gebaseerd. Als u een taxi moet nemen, krijgt u die ook vergoed. Uw leidinggevende kan u toestemming geven uw eigen auto te gebruiken, u ontvangt daarvoor 0,28 per km. Maakt u gebruik van uw auto maar had u wel doelmatig met het openbaar vervoer kunnen reizen, dan ontvangt u 0,09 per km. Als u voor uw werk langer dan vier uur op pad bent buiten de stad waar u werkt, krijgt u de kosten voor maaltijden, logies en kleine uitgaven vergoed. Voor kleine uitgaven is de dagvergoeding 2,75. Woon-werkverkeer De vergoeding van de kosten voor woon-werkverkeer heeft elk UMC zelf geregeld. Op intranet vindt u hierover meer informatie. Verhuisplicht Als u een verhuisplicht is opgelegd, dan krijgt u de kosten van inpakken, transporteren en uitpakken volledig vergoed. Bovendien ontvangt u een tegemoetkoming in de inrichtingskosten: 10% van uw jaarsalaris als u verhuist binnen één jaar en 8% als u binnen twee jaar verhuist. De maximale verhuiskostenvergoeding is Zolang u binnen die twee jaar niet bent verhuisd, ontvangt u een tegemoetkoming in de reiskosten voor woonwerkverkeer of pensionkosten. Ook kunt u een tegemoetkoming krijgen voor dubbele huishuur: ten hoogste twee maanden de huur van uw oude woning. Verhuiskosten Marjan is voor haar nieuwe baan bij het UMC verplicht te verhuizen. Ze verhuist na anderhalf jaar. Ze krijgt de kosten voor het inpakken, transporteren en uitpakken volledig vergoed. Daarnaast krijgt ze een vergoeding voor overige verhuiskosten zoals het inrichten van haar nieuwe woning. Die vergoeding is als volgt te berekenen. Marjan verdient maandelijks x 12 maanden = (8% vakantiegeld) = Marjan ontvangt van dit bedrag 8% = Het persoonlijk budget was een nieuw onderdeel in in de de vorige cao. Het biedt u u extra ruimte om om uw uw huidige of of toekomstige werk vorm te te geven. Het persoonlijke budget is is bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling. En En dat dat kan van zumba tot tot studie zijn, zoals u u wellicht op op een van de de vele inspirerende Persoonlijk Budgetmarkten Budgetmarkten ontdekt. hebt ontdekt. In dialoog In dialoog met uw met uw leidinggevende bepaalt hebt u hoe u uw budget besteedt. BIG-(her)registratie Als u voor uw werk verplicht bent tot BIG-(her)registratie, dan betaalt het UMC deze kosten. Dit geldt niet voor academisch medisch specialisten. Zij kunnen hiervoor hun functiegebonden kostenregeling gebruiken. Als u vanwege de Wet BIG te maken krijgt met straf- en/of tuchtrechtzaken dan verzorgt het UMC in beginsel rechtsbijstand voor u. 30 bepaalt u hoe u uw budget besteedt. 31

17 (Samenvatting van de hoofdstukken 6 en 7 Cao UMC ) Werktijd, vrije tijd, verlof Jaarurensystematiek Uw werktijdpercentage bepaalt hoeveel uren uw jaartaak is. Met uw leidinggevende maakt u, zowel bij indiensttreding als tijdens uw jaargesprek afspraken over de in te roosteren werkdagen en -tijden. Daarbij is ook aandacht voor een goede verdeling van vrije tijd. Deze werkwijze heet jaarurensystematiek. Het streven is een goede balans te vinden tussen uw belangen en wensen en die van het UMC. Uw rooster moet tien dagen voor aanvang bekend zijn. Feestdagen Feestdagen zijn nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, beide kerstdagen en Koninginnedag. Per UMC kunnen een of meer lokale feestdagen zijn toegevoegd. Op feestdagen, zaterdag en zondag bent u vrij, tenzij het UMC-belang uw inzet onvermijdelijk maakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor functies met volcontinudiensten. Vakantie Vakantie is 9% van de arbeidsduur die in uw aanstellingsbrief staat. Elk jaar moet u minimaal twee weken aaneengesloten vakantie opnemen. Niet opgenomen vakantiedagen mag u meenemen naar het volgende jaar. Het UMC kan drie verplichte vakantiedagen aanwijzen, de zogenoemde brugdagen. Een veel voorkomende brugdag is de vrijdag na Hemelvaartsdag. Fulltime werken en vakantie Bert heeft een voltijds dienstverband. Hoeveel uur moet hij in 2012 werken? bruto werkuren uur (52 weken van 36 uur; per dag 7,2 uur) In het nieuwe curriculum van aios is de meestergezelverhouding volledig verlaten. We beschouwen de aios als volwassenen die met opleiders in dialoog gaan over het onderwijs. De afgelopen jaren hebben aios en opleiders van alle UMC s gezamenlijk om tafel gezeten om volwaardige arbeidsrelaties te bespreken. Hans Knape, hoofd Anesthesiologie en Feestdagen aftrekken Voor elke feestdag die niet op zaterdag of zondag valt 7,2 uur aftrekken. In 2012 zijn dat 6 dagen (tweede paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag, tweede kerstdag). 6 dagen x 7,2 uur = - 43 uur >> 32 voorzitter Centrale Opleidingscommissie, UMC Utrecht. 33

18 34 Vakantie aftrekken Het aantal vakantie-uren is 9% van = In te roosteren (netto)werktijd Verlof voor eigen rekening U kunt voor eigen rekening verlof krijgen bij de volgende gebeurtenissen: - ondertrouw: 1 dag; - het huwelijk van bloed- en aanverwanten in de eerste en tweede graad (broers, zwagers, (schoon)zussen, (stief- en adoptie)kinderen, (schoon) ouders, grootouders en kleinkinderen): 1 dag. Verlof met behoud van inkomen U kunt met behoud van inkomen buitengewoon verlof krijgen bij: - uw huwelijk: 1 dag; - het tekenen van een samenlevingscontract bij de notaris: 1 dag; - de registratie van uw partnerschap: 1 dag; - de bevalling van uw echtgenote, de verloftijd bespreekt u in overleg met uw leidinggevende; uur uur Deze berekening kan per UMC verschillend zijn door verplichte vakantiedagen of plaatselijk vastgestelde feestdagen. Parttime werken en vakantie Rosanne heeft een deeltijd dienstverband van 75%. Hoeveel moet zij in 2012 werken? bruto werkuren 75% van 1872 = uur (52 weken x 27 uur; per dag 5,4 uur) Feestdagen aftrekken Voor elke feestdag die niet op zaterdag of zondag valt 5,4 uur aftrekken. In 2012 zijn dat 6 dagen (tweede paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag, tweede kerstdag). 6 dagen x 5,4 uur = - 32 uur Vakantie aftrekken Het aantal vakantie-uren is 9% van = In te roosteren werktijd uur uur Rosanne werkt in overleg met haar leidinggevende 30 uur per week. Ze werkt ruim veertig weken. (41,53 x 30 = uur). Ze heeft afgesproken dat ze de schoolvakanties vrij heeft. - na de bevalling van uw echtgenote, 2 dagen; - het overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad: 4 dagen; - het overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: 2 dagen; - adoptie: ten hoogste 3 dagen per kind; - uw verhuizing: 1 dag per kalenderjaar. Calamiteitenverlof Bij een calamiteit kunt u maximaal één verlofdag opnemen als u direct vrij moet hebben om zelf actie te ondernemen. Bijvoorbeeld als uw waterleiding is gesprongen, uw kind plotseling ziek wordt of bij een sterfgeval. Bij calamiteitenverlof krijgt u volledig doorbetaald. Kortdurend zorgverlof U kunt kortdurend zorgverlof opnemen als u moet zorgen voor een ziek thuiswonend (pleeg)kind, een zieke partner waarmee u samenwoont of een zieke ouder. U moet dan wel de enige zijn die voor de zieke kan zorgen. Per twaalf maanden kunt u maximaal drie maal het aantal uren dat u in een week werkt opnemen. Over de verlofuren krijgt u 70% van uw salaris doorbetaald, met een minimum van 70% van salarisschaal U kunt echter niet meer krijgen dan uw normale salaris. Zwangerschapsverlof U hebt recht op in totaal zestien weken zwangerschapsverlof. Het verlof begint maximaal zes weken en minimaal vier weken voor de uitgerekende datum. Na de bevalling hebt u in ieder geval recht op tien weken verlof. Tijdens zwangerschapsverlof krijgt u uw normale salaris. Later bevallen, langer vrij? Vraag: Stel ik stop zes weken voor de uitgerekende datum met werken, maar mijn kindje wordt twee weken te laat geboren. Heb ik dan acht weken verlof na de bevalling? Antwoord: Nee, na de bevalling hebt u in ieder geval recht op tien weken verlof. Adoptie- en pleegzorgverlof Als u een kind adopteert of pleegzorg gaat verlenen kunt u vier weken verlof opnemen. Tijdens dit verlof wordt uw salaris niet doorbetaald. U kunt het verlof vanaf twee weken voor de daadwerkelijke komst van het kind opnemen, verspreid over maximaal achttien weken. Ouderschapsverlof Ouderschapsverlof is niet in de cao geregeld, maar bij wet. Ouderschapsverlof kunt u opnemen als u zorgt voor kinderen jonger dan acht jaar. U krijgt geen salaris voor de uren waarin u ouderschapsverlof opneemt. De uren die u eventueel blijft werken, krijgt u uiteraard doorbetaald. 35

19 (Samenvatting van hoofdstuk 8 Cao UMC ) Ziekte en arbeidsongeschiktheid Ziek? Snel melden! Als u ziek bent, meldt u dat zo snel mogelijk. Elk UMC heeft een eigen ziekmeldingsregeling waarin staat hoe u dat precies moet doen. Het UMC doet er alles aan om zieke medewerkers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen omdat dit voor alle betrokkenen het beste is. Als u ziek bent werkt ook u mee om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Actieve reïntegratie Bij arbeidsongeschiktheid staat u er niet alleen voor om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. U doet dit samen met uw leidinggevende, en zonodig met ondersteuning van de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en de p&o-adviseur. Uw leidinggevende ontwikkelt zo spoedig mogelijk activiteiten gericht op reïntegratie en stelt een reïntegratieplan op. Als in de loop van het reïntegratietraject blijkt dat u uw eigen functie niet meer kunt doen, dan kijken u en uw leidinggevende naar een andere functie binnen het UMC. Als die er niet is dan wordt gekeken of u bij een andere werkgever aan de slag kunt. GIOCA in het AMC is een expertisecentrum voor de diagnostiek van tumoren in het spijsverteringskanaal. Patiënten krijgen in één dag bij één loket de diagnose en binnen drie weken start de behandeling. Specialisten, verpleegkundigen, ondersteuners en aios werken er graag omdat het snel gaat, leerzaam is en omdat we helder en efficiënt communiceren. GIOCA heeft geleid tot volwaardige arbeidsrelaties en dialogen zonder dat het doelen waren, de patiënt staat voorop. Kristien Tytgat, MDL-arts, AMC. Doorbetaling Gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid betaalt het UMC uw inkomen volledig door. De tweede 52 weken ontvangt u minimaal 70% van uw inkomen, waarbij uw inkomen stijgt naarmate u meer werkt. Bij arbeidsongeschiktheid van meer dan 35% die langer dan 104 weken duurt, is uw inkomen sterk afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, of u nog werk kunt verrichten en de mate waarin u daadwerkelijk werk verricht. Wie niet meewerkt aan reïntegratie of ziekte voorwendt krijgt geen geld. Inkomen bij ziekte Gezond: Yasmine werkt 36 uur per week Maandsalaris Ziek: situatie 1: Yasmine is 36 uur afwezig en heeft geen andere werkzaamheden 1 e 52 weken: per maand e 52 weken: per maand x 70% Ziek: situatie 2: Yasmine is 24 uur afwezig en werkt 12 uur 1 e 52 weken: per maand e 52 weken: per maand (12/36 x 2.311) x 100% + (24/36 x 2.311) x 70% 36 37

20 Collectieve zorgverzekering U kunt deelnemen aan een collectieve zorgverzekering die speciaal is afgesloten voor UMC-medewerkers. De premie hiervoor houdt het UMC in van uw salaris. Uw eventuele partner en kinderen tot 30 jaar kunt u meeverzekeren. Meer info: (Samenvatting van de hoofdstukken 10 en 11 Cao UMC ) Disciplinaire maatregelen Op non-actief stellen Op non-actief stellen kan als doorwerken tijdelijk niet langer verantwoord is, bijvoorbeeld bij verdenking van diefstal. Wie op non-actief is gesteld, heeft slechts na toestemming toegang tot het UMC. Het salaris wordt in principe doorbetaald, maar het UMC kan na enige tijd het salaris (gedeeltelijk) inhouden. Straffen Diefstal, werkweigering, ongewenste intimiteiten, steekpenningen aannemen zijn enkele van de redenen om een disciplinaire straf (voorwaardelijk) op te leggen. De volgende straffen zijn mogelijk: a schriftelijke berisping; b eenmalige inhouding van ten hoogste 10% van het maandsalaris; c overplaatsing naar een andere (lagere) functie; d schorsing voor een bepaalde tijd, al dan niet met gehele of gedeeltelijke inhouding van salaris; e ontslag. Oneens met straf Vraag: Wat kan ik doen als ik denk dat ik ten onrechte een disciplinaire straf opgelegd heb gekregen? Antwoord: U kunt bezwaar maken tegen dit besluit

Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015. (Samen)werken in dialoog!

Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015. (Samen)werken in dialoog! Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015 (Samen)werken in dialoog! Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015 (Samen)werken in dialoog! 1 Ik geloof in het sneeuwbaleffect van voorbeeldgedrag van leidinggevenden. Grenzen bepalen

Nadere informatie

Rechtspositie Rijksambtenaar

Rechtspositie Rijksambtenaar Rechtspositie Rijksambtenaar Juni 2012 Rechtspositie rijksambtenaar Juni 2012 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2 Verantwoording Deze brochure is tot stand gebracht door de directie

Nadere informatie

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014

CAO Mijn 1 januari 2012 31 december 2014 Mijn CAO 1 januari 2012 31 december 2014 De ondergetekenden: ING Bank Personeel B.V. Westland Utrecht Personeel B.V. ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. hierna te noemen: ING Bank partij aan de ene kant en

Nadere informatie

CAO. ING Verzekeren/ ING Investment Management

CAO. ING Verzekeren/ ING Investment Management CAO ING Verzekeren/ ING Investment Management 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor medewerkers van ING Verzekeren/ ING Investment Management 1 januari 2012 tot

Nadere informatie

CAO. ING Verzekeren/ING Investment Management. 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012

CAO. ING Verzekeren/ING Investment Management. 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 CAO ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Kenmerk: CAO-V/IM-2012 Inhoudsopgave CAO-verklaring 4 Voorwoord 5 1. Mijn Arbeidsovereenkomst 7 1.1 Doelgroep 7 1.2

Nadere informatie

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS

OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS OVERZICHT PERSONEELSBELEID HUMANITAS Personeelsgids voor beroepskrachten UPDATE d.d. februari 2012 Amsterdam, 22 februari 2012 Humanitas, Landelijk Bureau - P & O P&O / pagina 2 van 71 Voorwoord Voor je

Nadere informatie

CAO voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen Geldig van 1 oktober 2014 tot en met 31 maart 2016

CAO voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen Geldig van 1 oktober 2014 tot en met 31 maart 2016 #1669594 CAO voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen Geldig van 1 oktober 2014 tot en met 31 maart 2016 Cao Groothandel Textiel Pagina 1 van 59 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST UNIVERSITEIT NYENRODE BV STICHTING NYENRODE TE BREUKELEN 2008 - 2 - - 3 - INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 5 1.1 Definities 5 1.2 Looptijd 6 1.3 Tussentijdse

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2014

CAO APG Groep tot 1 april 2014 CAO APG Groep tot 1 april 2014 1 CAO Inhoudsopgave INLEIDING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 6 ARTIKEL 1. DEFINITIES EN AFKORTINGEN... 6 ARTIKEL 2. TOEPASSINGSBEREIK... 8 HOOFDSTUK 2 INDIENSTTREDING...

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

2.0. Netwerk bedrijven

2.0. Netwerk bedrijven 2.0 Netwerk bedrijven INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Over deze cao 1.1 Looptijd 1.2 Werkingssfeer 1.3 Structuur 1.4 Naleving 2. Werk 2.1 Arbeidsovereenkomst 2.1.1 Algemeen 2.1.2 Einde van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014

Collectieve arbeidsovereenkomst. voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014 Collectieve arbeidsovereenkomst voor Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2013 tot en met 31 maart 2014. Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland 27 juni 2013 1 Inleiding en uitgangspunt DEEL A

Nadere informatie

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management

VOORWOORD. Wij hopen met deze uitgave je van dienst te zijn. Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Human Resource Management VOORWOORD Beste collega, Deze uitgave "Zo werkt dat in Almere", is bedoeld om je als nieuwe collega in algemene zin te informeren over je rechtspositie & arbeidsvoorwaarden en enkele daarmee samenhangende

Nadere informatie

Bestendig naar de toekomst.

Bestendig naar de toekomst. Bestendig naar de toekomst. Rabobank CAO 2013 2015. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juli 2013 1 januari 2016 INHOUD CAO-verklaring 8 DEEL I

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

Werken bij de Belastingdienst Uw rechten en plichten in 2011

Werken bij de Belastingdienst Uw rechten en plichten in 2011 Achtergrondinformatie Uitgave april 2011 Werken bij de Belastingdienst Uw rechten en plichten in 2011 Als medewerker van de Belastingdienst hebt u allerlei rechten en plichten. In deze brochure zijn de

Nadere informatie

CAO SNS REAAL. SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1

CAO SNS REAAL. SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1 CAO SNS REAAL SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1 Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 Utrecht, december 2014 De ondergetekenden:

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS. 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2015. HR Compensation & Benefits. 18 december 2014

Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS. 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2015. HR Compensation & Benefits. 18 december 2014 Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2015. HR Compensation & Benefits 18 december 2014 1 Inleiding en uitgangspunt DEEL A HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Algemeen

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS. 1 april 2015 tot en met 1 januari 2016. HR Compensation & Benefits. 16 juli 2015

Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS. 1 april 2015 tot en met 1 januari 2016. HR Compensation & Benefits. 16 juli 2015 Collectieve arbeidsovereenkomst KPN/ITS 1 april 2015 tot en met 1 januari 2016. HR Compensation & Benefits 16 juli 2015 1 Inleiding en uitgangspunt DEEL A HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Algemeen 1.1 Begrippenlijst

Nadere informatie

Cao-regels voor bouwplaats- en uta-werknemers

Cao-regels voor bouwplaats- en uta-werknemers » WERKEN IN DE BOUW Cao-regels voor bouwplaats- en uta-werknemers Vereenvoudigde en verkorte versie van de cao Mei 2014 Een uitgave van de organisaties van werkgevers en werknemers die partij zijn bij

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016

Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group. Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van Blue Sky Group Aangegaan voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 Blue Sky Group cao 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

A. Welke aspecten zijn van invloed op (de toekomst van) de sector?

A. Welke aspecten zijn van invloed op (de toekomst van) de sector? Eindbod CvA cao-onderhandelingen Gemeenten - 18 april 2011 De leidraad I. Inleiding Gemeenten staan voor een grote uitdaging. Op korte termijn zullen als gevolg van bezuinigingen en reorganisaties duizenden

Nadere informatie

1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014. CAO Movares

1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014. CAO Movares 1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014 CAO Movares Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juni 2013 tot en met 31 mei 2014 Tussen de ondergetekenden: Movares Nederland B.V. als partij ter ene zijde en FNV Bondgenoten,

Nadere informatie

CAO 2014. Stichting Fokus Exploitatie. februari 2014. Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen. Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33

CAO 2014. Stichting Fokus Exploitatie. februari 2014. Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen. Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33 CAO 2014 Stichting Fokus Exploitatie februari 2014 Fokus Postbus 6124 9702 HC Groningen Bezoekadres: Van Iddekingeweg 33 T (050) 521 72 00 F (050) 521 72 09 E info@fokuswonen.nl I www.fokuswonen.nl Fokus

Nadere informatie

CAO SNS REAAL. Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL. voor de periode. 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013

CAO SNS REAAL. Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL. voor de periode. 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013 CAO 2012-2013 CAO SNS REAAL Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL voor de periode 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013 SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2012-2013 1 Utrecht, maart 2013

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N

C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N C O L L E C T I E V E A R B E I D S O V E R E E N K O M S T V O O R W E R K N E M E R S I N D I E N S T V A N Looptijd: 1 april 2014 t/m 31 december 2015 1 INHOUDSOPGAVE Protocol bij de CAO voor werknemers

Nadere informatie