(Samen)werken in dialoog! hoofdlijnen Cao UMC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Samen)werken in dialoog! hoofdlijnen Cao UMC 2011-2013"

Transcriptie

1 (Samen)werken in dialoog! hoofdlijnen Cao UMC

2 UMC s koploper in volwaardige arbeidsrelaties In de Cao UMC gaat de vernieuwing door die in vorige cao in gang gezet is. Het doel blijft om UMC s ook in de toekomst als werkgever aantrekkelijk te laten zijn. Dat willen we bereiken door te werken aan volwaardige arbeidsrelaties en duurzame inzetbaarheid. We lopen daarmee voorop als sector. De toekomst is aan medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werk en ontwikkeling. Dat gaan we de komende jaren op tal van manieren stimuleren. Afgesproken is onder meer om in alle UMC s te focussen op drie speerpunten: coaching van leidinggevenden, gezondheidsmanagement en jaargesprekken. Bij de jaargesprekken krijgt ontwikkeling met inzet van het persoonlijk budget meer aandacht. In deze uitgave vindt u de hoofdlijnen uit de formele cao. Wij hopen dat u daaraan meer dan genoeg hebt om te kunnen (samen)werken in dialoog! Namens werknemersorganisaties Namens NFU Brigitte Sprokholt Dick Hamaker Aaldert Mellema Marthy Schuurman Hans Büller 3

3 De vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties, v.l.n.r. Gijsbert Boggia - Abvakabo FNV Brigitte Sprokholt - AC/FBZ Dick Hamaker - CMHF Rolf de Wilde - CMHF Aaldert Mellema - CNV Publieke Zaak

4 Wat is een CAO? Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Dat is een verzameling afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden zoals salaris, arbeidsduur en verlof. De cao voor de UMC s geldt voor medewerkers van AMC, Maastricht UMC+, Erasmus MC, LUMC, UMCG, UMC St Radboud, UMC Utrecht en VUmc. Juridisch gezien is voor VUmc en UMC St Radboud sprake van een cao. Voor de zes openbare UMC s is formeel sprake van een publiekrechtelijke rechtspositieregeling. De werkgevers zijn verenigd in de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra). De NFU onderhandelt met de centrales van overheidspersoneel, te weten: het Ambtenarencentrum (AC, waarvan de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek (FBZ) de zorgsector vormt), de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (waarbij Abvakabo FNV is aangesloten), de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (waarbij CNV Publieke Zaak is aangesloten) en de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (waarbij NU 91, de (Jonge) Orde en VAWO zijn aangesloten). Naast afspraken die voor medewerkers van alle UMC s gelden, maken werkgevers en werknemers ook per UMC afspraken over sociale plannen. Volledige CAO-tekst Een digitale versie van de complete cao vindt u op intranet en op www. nfu.nl. Een gedrukte uitgave kunt u krijgen bij de afdeling p&o. Aan deze samenvatting kunt u geen rechten ontlenen. De volledige cao is bindend voor de acht UMC s en de medewerkers. Hij = zij Alhoewel meer dan 50% van de medewerkers in de UMC s vrouw is, staat er voor de leesbaarheid in deze uitgave alleen hij. Maar daarmee wordt uiteraard ook zij bedoeld. Deeltijd evenredig De afspraken in de cao gaan uit van een medewerker die volledig werkt. Medewerkers die parttime werken hebben in het algemeen naar evenredigheid van hun arbeidsduur aanspraak op wat er in de cao staat. De website biedt u een eenvoudige checklist waarmee u in enkele minuten ontdekt of u alles uit uzelf haalt op uw werk. Een handig hulpmiddel bij de dialoog met uw leidinggevende. 7

5 Vertegenwoordigers werknemers en werkgevers over volwaardige arbeidsrelaties en duurzame inzetbaarheid Wat wil je morgen gaan doen? UMC s zijn toporganisaties die niet alleen voorop lopen in zorg, onderzoek en onderwijs, maar tegenwoordig ook op het gebied van volwaardige arbeidsrelaties en duurzame inzetbaarheid. Geen andere sector stimuleert langer werken met plezier zo actief als de UMC s. Aan de wieg van deze vernieuwing staan vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers, waaronder Dick Hamaker van de CMHF, en Hans Büller, voorzitter raad van bestuur Erasmus UMC. In 2007 formuleerden ze een gezamenlijk toekomstbeeld van medewerkers die de ruimte krijgen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en ontwikkeling met daarnaast leidinggevenden die hen daarin coachen. De dialoog en het persoonlijk budget zijn daarbij belangrijke ondersteunende middelen. De bevlogen Hamaker en Büller zijn ervan overtuigd dat ook in deze tijden van bezuinigingen de vernieuwing moet doorgaan. De eerste stappen naar een volwaardige arbeidsrelatie zijn vastgelegd in de Cao UMC Onder de noemer Idealoog zijn in alle UMC s projecten gestart. De kennis en ervaring uit de tachtig projecten worden momenteel over de UMC s verspreid. In de Cao UMC gaat het proces verder onder de naam Dialoog!. Afgesproken is onder meer om in alle UMC s te focussen op drie speerpunten: coaching van leidinggevenden, gezondheidsmanagement, en jaargesprekken. Bij de jaargesprekken staat de ontwikkeling van medewerkers met inzet van het persoonlijk budget centraal. We willen niet alles meer op centraal niveau dichttimmeren. We geven medewerkers en hun leidinggevenden de ruimte om in dialoog maatwerkafspraken te maken. Dick Hamaker van CMHF (l) en Hans Büller, voorzitter raad van bestuur Erasmus MC en eerste cao-onderhandelaar namens de NFU: Het ideaal is dat leidinggevenden hun medewerkers in dialoog uitdagen om hun competenties maximaal in te zetten. Volwaardige arbeidsrelaties Büller: In 2007 hadden zowel de vertegenwoordigers van werkgevers als werknemersorganisaties het gevoel dat er iets moest veranderen in de verhouding tussen werkgever en werknemer. Als we zouden gaan wachten tot de omstandigheden ons als UMC s tot een koerswijziging zouden dwingen, dan gingen we kansen missen. We zijn toen begonnen met wat we noemen dompelsessies en die houden we nog steeds. Wij praten in die sessies in alle vrijheid met elkaar. Daar is een gezamenlijke visie uitgekomen op de arbeidsrelatie in De kern daarvan is dat werkgevers en werknemersorganisaties niet alles op centraal niveau meer moeten dichttimmeren, 9

6 maar dat een medewerker het met zijn leidinggevende in dialoog regelt door maatwerkafspraken of zogeheten I-deals te maken. Daarvoor is een leidinggevende nodig die coacht en een medewerker die verantwoordelijkheid neemt in zijn werk en voor zijn eigen ontwikkeling. Dat noemen we volwaardige arbeidsrelaties. Voor medewerkers blijven de UMC s daarmee een aantrekkelijke werkgever. We zien al jaren in het ziekenhuis dat mensen op zoek zijn naar balans in werk en privé en bereid zijn daarvoor salaris in te leveren. Daar moeten we op inspelen om aantrekkelijk te blijven als werkgever. Onzekere tijden Hamaker: We hebben op centraal niveau in dialoog een gezamenlijk toekomstbeeld geformuleerd. Dat is uniek. In de meeste sectoren overheerst het kortetermijndenken. Bij de UMC s zijn we tijdig begonnen en kunnen we geleidelijk invulling geven aan het persoonlijk budget, jaargesprekken, coaching en gezondheidsmanagement. Volwaardige arbeidsrelaties en duurzame inzetbaarheid als rode draad vasthouden is belangrijk, ook nu onze sector tijdelijk onder druk staat. Onzekerheid over je baan is vreselijk, maar we moeten als werkgevers en werknemersorganisaties ook onze verantwoordelijkheid nemen voor de langere termijn. De schaarste op de arbeidsmarkt zal onmiddellijk de kop weer opsteken als het economisch iets beter gaat. UMC s moeten aantrekkelijke werkgevers blijven en inspelen op nieuwe generaties werknemers. Het persoonlijk budget is de spil in de vernieuwing van de arbeidsrelatie. Overleggen en uitleggen Büller: Er is een groot verschil tussen hoe mijn ouders mij hebben opgevoed en hoe ik mijn kinderen opvoed. Mijn moeder zei: je bent om twaalf uur thuis en ik deed dat. Mijn kinderen hebben over alles onderhandeld, niet alleen hoe laat ze thuis mochten komen, maar ook over waar de vakanties heengingen en wat we kochten. Kinderen van nu zijn mondig en willen worden gehoord. Dat zet zich onvermijdelijk voort in de arbeidsverhoudingen. Toen ik begon als kinderarts werd mij meegedeeld wat ik moest doen en wanneer ik dienst had. Tegenwoordig moet je als leidinggevende die keuzes motiveren en daarover discussies aangaan, dat zijn jonge mensen van huis uit gewend. Tegelijkertijd zien we al jaren in het ziekenhuis dat mensen op zoek zijn naar balans in werk en privé en bereid zijn daarvoor salaris in te leveren. Aios en medisch specialisten werken steeds vaker in deeltijd. Daar moeten we op inspelen. We moeten ook voor dertigers en veertigers aantrekkelijk blijven. Stimuleren en motiveren Büller: Medewerkers willen gestimuleerd en gemotiveerd worden. Zeg niet: jij werkt morgen van negen tot zes uur, maar vraag: wat wil je morgen gaan doen? Waar zit jouw belang? Dan veranderen de arbeidsverhoudingen. Tegelijkertijd is het mijn diepe overtuiging dat je daarmee het beste uit mensen haalt. Een UMC is daarvoor bij uitstek geschikt; opleiding, onderwijs en onderzoek behoren tot onze kerntaken. We kunnen meer tijd aan de ontwikkeling van medewerkers besteden dan algemene ziekenhuizen. We hebben innovatie op ons voorhoofd staan, laten we dan ook de arbeidsverhoudingen vernieuwen. Als ik aan mijn net afgestudeerde zoon vraag wat voor werk hij wil doen, antwoordt hij: iets wat ik leuk vind en waarbij ik het gevoel heb dat ik een bijdrage kan leveren. Dan zeg ik, maar jongen er moet toch brood op de plank komen? Hij vindt dat niet belangrijk, volstrekt anders dan toen ik ging werken. Medewerkers willen gestimuleerd en gemotiveerd worden. Zeg niet: jij werkt morgen van negen tot zes uur, maar vraag: wat wil je morgen gaan doen? Hamaker: Mijn zoon en dochter hebben van werkgever naar werkgever gehopt. Als ze het niet meer leuk vonden of onvoldoende feedback kregen stapten ze op. Ze willen zich ontwikkelen en gewaardeerd worden, zo niet, dan vertrekken ze. Groei persoonlijk budget Büller: Mijn carrière is een vrij rechte lijn, maar er komen carrières aan met bochten van negentig graden. Mensen kiezen voor een ander vak of doen een stap opzij. De vraag is: hoe kunnen we medewerkers de kans geven die bochten te maken en ze daarbij het liefst te behouden voor het UMC. Daarvoor is het persoonlijk budget bedoeld. Onze diepe wens is dat budget te laten groeien naar een substantieel bedrag. Van mij mag het een maandsalaris worden. Op korte termijn is er echter niet zoveel geld voor beschikbaar. We hebben het opsparen van het budget beperkt tot twee jaar omdat we willen dat mensen zich continu ontwikkelen. Maar je mag wel vier jaar sparen en dan in het vijfde jaar een wat duurdere opleiding doen. Als je maar een goed en concreet ontwikkelplan hebt. Hamaker: Het persoonlijk budget moet groeien, zowel in de beleving als in omvang. Niet iedereen heeft er al evenveel gevoel bij. De leidinggevende bepaalde veelal de scholing die je nodig had. Met het persoonlijk budget bieden we de medewerker een middel om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling. Het opleidingsbudget om je huidige werk goed te kunnen doen blijft daarnaast gewoon bestaan. Het persoonlijk budget draagt tegelijkertijd bij aan de dialoog tussen medewerker en 10 11

7 Een goed gesprek: het hele jaar door! Is het al tijd voor het jaargesprek? Bedenk alvast waar je het over zou willen hebben. En bedenk óók dat je niet hoeft te wachten op het jaargesprek om zaken te bespreken met je leidinggevende, medewerker, collega. Dat kan het hele jaar door! Bijvoorbeeld over ander werk, over doorwerken tot je 67 e, het inzetten van je persoonlijk budget, hoe je kunt groeien zodat iedereen daar straks de vruchten van plukt, hoe je werk en privé beter zou kunnen afstemmen en natuurlijk alle ideeën die je hebt om het werk op jouw afdeling te verbeteren. Wil je je gedachten al eens op papier zetten, vertrouw ze dan vast toe aan deze poster. Misschien breng je anderen weer op een idee! Hier krijg ik energie van: leidinggevende omdat over de besteding ervan wordt overlegd. Het budget is daarmee de spil in de vernieuwing van de arbeidsrelatie. Doordat we er vroeg mee begonnen zijn, heeft het persoonlijk budget de tijd om te groeien en tussen de oren te komen. Versterking van de coachende rol van de leidinggevende is een voorwaarde voor een volwaardige arbeidsrelatie. Vertrouwen in medewerkers Hamaker: Vijf jaar geleden wilden we in de dompelsessies afspraken maken over de besteding van het persoonlijk budget. Vijf notities zijn er geschreven. Steeds gedetailleerder legden we vast wat er wel en niet mocht, bang als we waren dat iemand iets zou bedenken om de regels te ontduiken. Tot we ons realiseerden dat we volwaardige arbeidsrelaties willen. We willen juist niet alles vastleggen. We besloten daarop leidinggevenden en medewerkers de vrijheid en het vertrouwen te geven er met elkaar in dialoog uit te komen. Dat was een keerpunt. We hebben daarmee op centraal niveau een volwaardige relatie handen en voeten gegeven. In de praktijk blijkt dat leidinggevenden en medewerkers over het algemeen prima invulling geven aan het persoonlijk budget. Liever extra salaris Büller: Mijn generatie is niet opgegroeid met education permanente. We hebben een vak geleerd en dat oefenen we uit. Wij zijn gewend aan gratificaties, vakantiegeld en een dertiende maand. Geef maar geld, dan bepaal ik zelf mijn ontwikkeling wel. Maar dan komt ontwikkeling nooit van de grond, dan wordt het een salariscomponent. In een wereld die zo snel verandert is het ontzettend belangrijk dat je constant blijft bijscholen. Dat gevoel willen we bereiken, het persoonlijk budget helpt daarbij. Hamaker: De vijftigers die het liefst geld willen en niet meer zo veel behoefte hebben aan scholing, zijn uitgerekend het meest kwetsbaar bij reorganisaties. Mijn boodschap voor hen is: de zorg is ongelofelijk dynamisch, als je je skills niet op peil houdt, dan kan het op enig moment ook voor jou verkeerd gaan. Bij een reorganisatie heb je niet veel tijd meer om aan scholing te doen. De maatregelen die we nu treffen, helpen je om gezond en wel je pensioenstreep te halen. Coachende leidinggevenden Hamaker: We zetten in de Cao UMC sterk in op leidinggevenden. Zij spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een volwaardige arbeidsrelatie. We zitten nog te veel in het stramien dat de medewerker het probleem bij de leidinggevende neerlegt, die het vervol :20:52 13

8 gens mag oplossen. Bij medewerkers zit verschrikkelijk veel kennis, een leidinggevende hoeft niet alles te bedenken. Geef je mensen de ruimte om creatief na te denken en verantwoordelijkheid te nemen. Büller: De dialoog tussen leidinggevende en medewerker is de basis. Als de leidinggevende niet de dialoog kan aangaan met de medewerker is er geen vertrouwen en blijft alles bij het oude. Een leidinggevende moet leren niet te dicteren wat er moet gebeuren, maar de situatie voor te leggen en te vragen om oplossingen. Die veranderingen voel ik al. Op de IC zijn de verhoudingen heel anders dan op een verpleegafdeling; omdat men elkaar op de IC zo nodig heeft zijn daar de verantwoordelijkheden groter. We hebben als werkgevers en werknemersorganisaties op centraal niveau in dialoog een gezamenlijk toekomstbeeld geformuleerd. Dat is uniek. In de meeste sectoren overheerst het kortetermijndenken. Gezondheidsmanagement Hamaker: In een situatie waar de medewerker zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen werk en ontwikkeling en daarin wordt gecoacht door de leidinggevende, ligt het voor de hand dat ook de gezondheid van de medewerker ter sprake komt. Gezondheid wordt nog veel gezien als privédomein, een werkgever mag hooguit vragen wanneer iemand weer beter denkt te zijn en moet zich er verder niet mee bemoeien. Büller: Ik zie nu cijfers over ziekteverzuim. En leidinggevenden mogen bellen als iemand ziek is. Hopeloos ouderwets, dan is het leed al geschied. Hamaker: Mensen zijn duur en worden schaars. En ze moeten langer werken, dat moet iedereen zich goed realiseren. Ziektepreventie is de beste aanpak. Een coachende leidinggevende helpt je als er iets met jouw gezondheid gebeurt. Hoe is het met je werkdruk? Wat kunnen we er aan doen als de druk te hoog wordt? Als je in echtscheiding ligt, vertel je dat nu niet zo snel aan je baas, maar we willen een situatie creëren waarbij je dat wel bij je leidinggevende kwijt kunt en zo nodig ook wordt geholpen. Hamaker: We hebben ook de site haaljeallesuitjezelf.nl in het leven geroepen. Binnen enkele minuten weet je hoe fit je bent en of je werk nog bij je past. Mijn ideaal is dat leidinggevenden hun medewerkers in dialoog uitdagen om hun competenties maximaal in te zetten. En oog krijgen voor wat een verpleegkundige of schoonmaker nog meer kan. Er zitten zoveel mensen in gemeenteraden en besturen van allerlei clubs. Er is bijvoorbeeld een medewerker van de postkamer voorzitter van een voetbalclub met meer dan duizend leden. Maak gebruik van die competenties. Dat levert een win-win-situatie op voor medewerkers, leidinggevenden en de organisatie als geheel. We hebben nog een behoorlijke weg te gaan. Fit over de finish Büller: Gemiddeld gebruiken organisaties maar 50% van de talenten van hun medewerkers. In de UMC s willen we dat percentage verhogen. Daarvoor moeten we talenten ontwikkelen en daar speelt het persoonlijk budget een rol bij. We komen er niet meer met: dit is jouw baan voor de komende dertig jaar. We kunnen nog veel verbeteren, zeker voor ouderen. Ik ben zelf achtenvijftig. Het is onwaarschijnlijk dat ik dit werk over vijf jaar nog doe. Maar hoe bereid ik me nu voor op die tijd daarna? In Nederland laten we iemand tot zijn vijfenzestigste verjaardag werken en daarna begint van de ene op de andere dag vakantie voor de rest van je leven. We denken niet na over wat aantrekkelijk is voor iemand van 55, 59 of 63 jaar zodat hij gezond en wel met pensioen kan. Naar mate we langer moeten werken, wordt dat steeds belangrijker. Bij een aantrekkelijke werkgever kun je gezond werken. Ziektepreventie is voor iedereen de beste aanpak. Hamaker: In Nederland heerst de cultuur waarbij een stapje terug doen een nederlaag betekent. Daar moeten we vanaf. Als mensen aan het eind van de werkzame leven wel klaar zijn met leidinggeven of geleidelijk aan wat minder willen werken dan moeten we ze daarbij helpen. Dat past ook bij die carrières met scherpe bochten. Oudere medewerkers moeten we niet hun tijd laten uitzitten, maar fit over de finish laten komen. Dokterhoe: gezond leven, gezond werken Büller: We gaan medewerkers en leidinggevende ondersteunen in wat we noemen gezondheidsmanagement, daarvoor hebben we dokterhoe volledig vernieuwd. Die site biedt heel veel informatie over gezond leven en gezond werken. Een groot bijkomend voordeel van gezondheidsmanagement is dat wie lekkerder in zijn vel zit, daar thuis ook plezier van heeft

9 Werving, selectie, in dienst, uit dienst 19 Meer informatie? idealoog.nl dokterhoe.nl kennisbank met informatie over UMC-projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en volwaardige arbeidsrelaties. Bevat ook filmpjes over het voeren van een dialoog tussen medewerker en leidinggevende. boordevol praktische informatie over gezond leven en gezond werken. Handige tips, richtlijnen, good practices, testjes en quizzen. haaljeallesuitjezelf.nl online checklist om te ontdekken of u wel alles uit uzelf haalt op uw werk. Scholing, loopbaan en functioneren 23 Inkomen 25 Vergoedingen en tegemoetkomingen 31 Werktijd, vrije tijd, verlof 33 Ziekte en arbeidsongeschiktheid 37 Disciplinaire maatregelen 39 CAO à la carte 41 Bijzondere bepalingen 43 voor basisartsen, arts-assistenten, academisch medisch specialisten, leerlingen, onderzoekers in opleiding 16 Bijlagen: salarisschalen, trefwoorden 47

10 Bij de eendaagse Dialoogtraining heb ik geleerd niet te snel de ouderrol aan te nemen. Dan komt de medewerker in de kindrol terecht en is het geen volwassen gesprek meer. Ik stimuleer medewerkers ook meer om vragen te stellen en feedback te geven. Daardoor komt iedereen aan bod en dat levert interessantere gesprekken op. Berend Koudstaal, unithoofd CT, Erasmus MC, deelnemer Dialoogtraining voor leidinggevenden. (Samenvatting van de hoofdstukken 2, 9 en 12 (a) Cao UMC ) Werving, selectie, in dienst, uit dienst Zorgvuldige selectie Bij werving en selectie hanteren de UMC s de Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelbeleid (NVP). Deze code bevat basisregels die organisaties in acht behoren te nemen bij de werving en selectie. De code biedt normen voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure. VUmc en UMC St Radboud enkele andere regels VUmc en UMC St Radboud hebben enkele afwijkende regels. Dat komt omdat deze ziekenhuizen van oudsher vallen onder het privaatrecht, wat weer te maken heeft met de ontstaansgeschiedenis van deze UMC s. De belangrijkste afwijking is dat UMC St Radboud en VUmc bij een dienstverband voor twee jaar of langer en bij een dienstverband voor onbepaalde tijd een proeftijd van maximaal twee maanden kunnen hanteren. Bij het aangaan van een dienstverband korter dan twee jaar geldt een proeftijd van één maand. Bij een dienstverband voor onbepaalde tijd zijn ook de opzegtermijnen anders voor medewerkers en UMC: in dienst opzegtermijn > 12 maanden 3 maanden 6-12 maanden 2 maanden < 6 maanden 1 maand De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de volgende maand. VUmc en UMC St Radboud kennen ook een afwijkende beroepsprocedure voor wie het niet eens is met de gang van zaken in het UMC. Uiteraard staat het eenieder vrij naar de rechter te stappen. Ik heb geleerd dat je op gelijkwaardig niveau op basis van kennis en gebeurtenis kunt praten. Zonder iets meteen op je gevoel te betrekken. Dit heeft tot resultaat dat ik me veel zekerder voel. Wilma Lip, specialistisch laborant CT, Erasmus MC, deelnemer Dialoogtraining voor medewerkers. Tijdelijk dienstverband Als u bij een UMC gaat werken krijgt u een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dienstverbanden voor bepaalde tijd kennen grenzen in hun duur. Er zijn vier soorten tijdelijke dienstverbanden: bij wijze van proef, voor een bepaalde periode, voor een bepaald werk, voor een opleiding. Uiterlijk twee maanden voordat de periode afloopt, ontvangt u schriftelijk bericht over het vervolg. Behalve als uw dienstverband is gekoppeld aan een opleiding. Het dienstverband mag een beperkt aantal keren worden verlengd. Onderbrekingen van minder dan drie maanden tellen niet als onderbreking

11 1 Bij wijze van proef Een proefperiode gaat na goed functioneren over in een vast dienstverband. Een proefperiode duurt maximaal één jaar en mag daarna met ten hoogste één jaar worden verlengd. Geheimhouding U bent verplicht geheim te houden wat u in uw functie ter kennis komt. Deze verplichting geldt ook na opzegging of beëindiging van het dienstverband. 2 Voor een bepaalde periode Een dienstverband voor een bepaalde periode mag in totaal maximaal drie jaar duren, verdeeld over hoogstens drie dienstverbanden. Bij aanvang mag de periode maximaal twee jaar zijn. Een dienstverband voor een bepaalde periode kan een combinatie zijn van een minimum met een maximum aantal uren per jaar en per week. Ook is het mogelijk oproepwerkzaamheden te doen, waarbij het minimum aantal uren nul is. U wordt ten minste 24 uur van tevoren opgeroepen. 3 Voor een bepaald werk Een dienstverband voor een bepaald werk mag in totaal vijf jaar duren. Daarna mag het eenmalig met zes maanden worden verlengd. Dat mag alleen als u daarmee niet meer dan drie dienstverbanden krijgt. 4 Voor een opleiding Wie in opleiding is, zoals arts-assistenten, ok-assistenten en radiologisch laboranten, krijgt een dienstverband voor de duur van de opleiding. Na afronding van de opleiding onderzoekt het UMC of een vast dienstverband mogelijk is. Dienstverband verlengen? Vraag: Mijn tijdelijke dienstverband is al een keer verlengd, maar het project is nog niet af. Mag het UMC het nog een keer verlengen? Antwoord: Ja, het UMC mag het dienstverband twee keer verlengen bij een project. Voorwaarde is dat u in totaal niet langer in dienst bent dan vijf jaar en zes maanden. Overplaatsing en ander werk Het UMC kan u onder bepaalde voorwaarden een andere functie opdragen of verplichten (tijdelijk) ander werk te doen. Nevenwerkzaamheden melden? Vraag: Ik ben buiten werktijd bij een andere organisatie af en toe acteur bij rollenspelen, heb ik daarvoor toestemming nodig van het UMC? Antwoord: U hebt geen toestemming nodig voor nevenwerkzaamheden, als deze het belang van het UMC of het goed uitvoeren van uw functie niet kunnen schaden. Overleg bij twijfel met uw leidinggevende. Ssst Tijdens een dienstreis bespreken collega s de budgetoverschrijding van een afdeling. De naam van meneer De Bruijn floept eruit als iemand met een gat in zijn hand. Toevallig zit een medewerker van de zorgverzekeraar in de trein die met meneer De Bruijn over kostenbeheersing moet gaan spreken. Onder geheimhouding valt ook dat u niet in het openbaar spreekt over administratieve, medische of wat voor onderwerpen dan ook die het UMC aangaan. Zelf ontslag nemen Als u zelf om ontslag vraagt, eindigt uw dienstverband niet eerder dan een maand en niet later dan drie maanden na uw verzoek. Pensioen en FPU Als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, of een eerdere datum van pensionering vanwege bijvoorbeeld FPU, kan het UMC u eervol ontslag verlenen. FPU staat voor flexibel pensioen en uittreden. U kunt alleen met FPU als u geboren bent voor 1 januari 1950 en sinds 1 april 1997 doorlopend in dienst bent geweest bij een werkgever die bij het ABP is aangesloten. Als u geboren bent na 1 januari 1950 dan kunt u gebruik maken van flexpensioen tussen 60 en 70 jaar. Ook kunt u met deeltijdpensioen. Doorwerken na 65 jaar kan wanneer het UMC daarmee instemt. Regels bij reorganisaties Bij een reorganisatie gaat het UMC zorgvuldig te werk. Het UMC stelt, indien noodzakelijk, samen met werknemersorganisaties een sociaal plan op. In dit plan staan maatregelen om u te ondersteunen als u wordt getroffen door een reorganisatie. Het UMC doet zijn best om ander werk voor u te vinden. Als dat echter niet lukt, kan ontslag volgen. Ontslag wegens ziekte Als u na twee jaar ziekte door het UWV tussen 0-35% arbeidsongeschikt bent verklaard dan is het UMC verplicht u geschikt werk aan te bieden. Het UMC mag u ontslaan als de arbeidsongeschiktheid hoger is dan 35% en 104 weken onafgebroken heeft geduurd en herstel daarna binnen zes maanden niet is te verwachten. Het UMC moet dan wel haar best gedaan hebben u werk aan te bieden. Het weigeren van werk is een reden voor ontslag

12 (Samenvatting van hoofdstuk 3 Cao UMC ) Scholing, loopbaan en functioneren Scholing en opleiding Om uw werk goed te kunnen blijven doen en om uzelf verder te ontwikkelen hebt u recht op scholing en opleiding. Als u leert voor uw huidige baan zijn tijd en kosten voor rekening van het UMC. Studeert u om de volgende stap in uw loopbaan te zetten, dan zijn de helft van de kosten en de tijd voor het UMC en de andere helft voor u. In het jaargesprek maakt u afspraken over hoe en wanneer scholing en opleiding vorm krijgen. Als u binnen twee jaar na afronding van de opleiding uit dienst gaat of als u de studie niet met goed gevolg afrondt, moet u de studiekosten (gedeeltelijk) terugbetalen. Jaargesprek over functioneren U en uw leidinggevende voeren jaarlijks een gesprek over uw functioneren, scholing, arbeidsduur, beloning, arbeidsomstandigheden en de inzet van uw (extra) persoonlijk budget. Ook geeft u uw leidinggevende feedback over zijn rol. In het jaargesprek evalueert u het afgelopen jaar en maakt u afspraken voor het komende jaar. Het verslag van het jaargesprek tekent u voor akkoord of, als u het niet geheel eens bent met de inhoud, voor gezien. Uw leidinggevende zal, als hij vindt dat uw functioneren beter kan, dit ook in dit gesprek aan de orde stellen. U krijgt dan te horen welke criteria er gelden en wanneer de verbeteringen zichtbaar moeten zijn. Na afloop van die periode volgt een beoordelingsgesprek waarin de gemaakte afspraken worden getoetst. Gratis en vrijblijvend loopbaanadvies Bent u toe aan iets anders, maar weet u niet precies wat? Eens per vijf jaar hebt u recht op een loopbaanadvies. Gratis en vrijblijvend. Informeer bij de afdeling p&o. Voor wetenschappers is vakinhoudelijke bijscholing gebruikelijk, net als het leren schrijven van een artikel voor een vaktijdschrift. Voor de ontwikkeling van de mens achter de wetenschapper is echter nauwelijks aandacht. Ik ben dit terrein aan het ontginnen. Er was geen vacature trainer persoonlijke ontwikkeling van wetenschappers. Die baan is gecreëerd omdat ik enthousiast was en VUmc zag dat er behoefte aan is. Als je weet wat je echt wilt, dan ontstaat het gewoon. Persoonlijk budget voor ontwikkeling Als u geboren bent op of na 1 januari 1950, bouwt u sinds 1 januari 2008 een persoonlijk budget op dat bestemd is voor uw ontwikkeling zodat u langer met plezier kunt werken. Dit budget is aanvullend op het scholingsbudget van het UMC. U kunt het persoonlijk budget ook gebruiken voor scholingsverlof vanaf 1 januari 2012, vakliteratuur en (her)registratiekosten van niet verplichtgestelde (kwaliteits)registers. Voor de vergoeding van scholing voor het kwaliteitsregister gelden de normale afspraken uit de 22 Oud-wetenschapper Roel Breuls nu trainer bij VUmc. 23

13 cao. De hoogte van het budget is 1% van het salaris en vanaf 1 januari ,3% van het salaris. Medewerkers geboren in de jaren 1958 tot en met 1962 hebben een persoonlijk budget van 1,8%. Voor medewerkers met een extra persoonlijk budget blijft het persoonlijk budget 1%. Vanaf 1 januari 2013 kunt u maximaal een saldo opbouwen van 24 maanden uitgaande van een fulltime dienstverband. Daarboven ontvangt u geen persoonlijk budget meer. U kunt met uw leidinggevende afspreken een hoger persoonlijk budget op te bouwen als u dat nodig hebt voor concrete ontwikkelingsdoelen. Extra persoonlijk budget Als u geboren bent in de jaren 1950 tot en met 1957 ontvangt u naast uw persoonlijk budget een extra persoonlijk budget dat u behalve voor ontwikkeling en scholing ook mag gebruiken voor vrije tijd, levensloopregeling of extra pensioen. De hoogte van het extra persoonlijk budget varieert tussen 2,9% en 5,7% van het salaris, en is afhankelijk van leeftijd en functie. Vanaf 1 januari 2012 kunt u maximaal een saldo opbouwen van 24 maanden uitgaande van een fulltime dienstverband. Daarboven ontvangt u geen extra persoonlijk budget meer. Wie betaalt mijn retraitebijeenkomst? Vraag: Ik wil graag deelnemen aan een retraitebijeenkomst van een werknemersorganisatie over toekomstige ontwikkelingen in het vak van verpleegkundige. Betaalt het UMC zo n cursus? Antwoord: Een retraite kunt u betalen uit uw persoonlijke budget, na afstemming met uw leidinggevende. Inkomen (Samenvatting van de hoofdstukken 4 en 9 Cao UMC ) Inkomensopbouw Uw inkomen van het UMC bestaat uit een aantal onderdelen: - uw maandsalaris; - vakantiegeld en eindejaarsuitkering; - toeslagen voor onregelmatigheid, overwerk en waarneming en vergoeding voor bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten; - eventueel extra beloningen als u bijzonder goed functioneert. Deze onderdelen komen hieronder aan bod. Maandsalaris Uw salaris is een vast bedrag per maand gebaseerd op uw functie en het aantal uren dat u in een jaar werkt. Elke functie kent een salarisschaal met een minimum- en een maximumbedrag met daartussen een aantal periodieken. Als u goed functioneert krijgt u jaarlijks een periodiek erbij in de maand waarop u in dienst bent gekomen. Daarnaast ontvangt u de volgende verhogingen: - per 1 augustus 2011: 1% - per 1 augustus 2012: 1,6% In december 2012 ontvangt u een eenmalige bruto uitkering van 0,25% van 12 maal het in november geldende salaris. Hiervoor geldt een bodembedrag van 75 op basis van een fulltime dienstverband. In de bijlagen vindt u alle salarisschalen. Functiewaardering met Fuwavaz Vraag: Hoe is mijn functie gewaardeerd? Antwoord: Functiewaardering in het UMC gebeurt met Fuwavaz, een methode waarmee functies naar zwaarte worden gerangschikt. De onderlinge rangorde dient om verschillen in beloning vast te stellen. Fuwavaz is speciaal ontwikkeld voor UMC s en tot stand gekomen in samenwerking tussen de UMC-werkgevers, verenigd in NFU, en werknemersorganisaties. Als uw functiebeschrijving niet overeenkomt met één van de ruim tachtig normfuncties die in Fuwavaz staan beschreven, dan wordt uw functiebeschrijving gewaardeerd met veertien kenmerken. Fuwavaz geldt niet voor artsenfuncties en leerlingen. Als u twijfelt over de waardering van uw eigen functie, neem dan met de afdeling p&o contact op. De afdeling p&o kan u ook vertellen hoe en waar u bezwaar kunt maken

14 Speciale regelingen voor 55+ ers De UMC s willen medewerkers ouder dan 55 jaar graag in dienst houden. Om doorwerken te vergemakkelijken zijn er regelingen om werkzaamheden en werktijden aan te passen aan de mogelijkheden en wensen. Ook zijn er regelingen voor (behoud van) salaris en pensioenopbouw. Extra beloning Als u uitzonderlijk goed functioneert kan uw leidinggevende u extra belonen met een gratificatie, een extra periodiek of een functioneringstoelage. Een functioneringstoelage kunt u alleen krijgen als u het maximum in uw salarisschaal verdient. Het jaargesprek is veelal het moment waarop een extra beloning ter sprake komt. Extra diploma, extra salaris? Vraag: Ik heb net een extra diploma gehaald, heb ik nu recht op meer salaris? Antwoord: Nee, niet uw opleidingsniveau, maar uw functie bepaalt de hoogte van het salaris. U kunt natuurlijk wel met uw leidinggevende overleggen over een andere functie of extra taken. Toeslagen Naast uw maandsalaris hebt u recht op vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Daarnaast hebt u in een aantal gevallen recht op andere toeslagen. Vakantie Vakantiegeld ontvangt u in mei en is 8% van uw jaarsalaris inclusief toelagen, berekend vanaf juni vorig jaar tot en met mei dit jaar. Eindejaar Het UMC kent een volledige 13e maand. De eindejaarsuitkering wordt over ten minste het salaris in schaal 7, periodiek 10 berekend. De salarisschalen staan in de bijlagen. Meer vrouwen in de top gaat niet vanzelf. Daarom is er in het LUMC een mentorprogramma gestart dat zeventien hoogleraren koppelt aan gepromoveerde vrouwelijke medewerkers met minimaal vijf jaar academische ervaring. Een mentee kan haar mentor bijvoorbeeld vragen: op welke momenten in je carrière heb je de juiste keuzes gemaakt? Wat is er op je pad gekomen dat je hoogleraar bent geworden? Simone van Leeuwen, adviseur Organisatieontwikkeling en Bedrijfsopleidingen, LUMC. Jubileum Bent u 25 jaar in dienst van het UMC of in overheidsdienst, dan krijgt u een half maandsalaris. Bij 40 of 50 jaar in dienst ontvangt u een heel maandsalaris. Waarneming Als u een functie, waarvoor een hogere salarisschaal geldt, tijdelijk waarneemt dan krijgt u het verschil als toelage. In bijlage F vindt u bedragen. Onregelmatigheid U ontvangt onregelmatigheidstoeslag als uw functie binnen schaal 1 tot en 26 27

15 met 10 valt of als u leerling of arts-assistent bent. U krijgt de toeslag als u werkt op andere tijden dan maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en uur en zaterdag tussen 8.00 en uur. De hoogte van de toeslag is: - 47% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en 7.00 uur en na uur. En op zaterdag tussen 0.00 en 8.00 uur en na uur; - 72% voor de uren op zon- en feestdagen. De toeslag wordt berekend op basis van ten hoogste het salaris in schaal 7, periodiek 10. De salarisschalen staan in de bijlagen. Over overwerk Vraag: Ik werk elke dag over om mijn werk af te krijgen. Kan ik dat laten uitbetalen of er vrije tijd voor terugkrijgen? Antwoord: Overwerk hoort incidenteel te zijn en is alleen te compenseren als uw leidinggevende u vraagt extra te werken. Overleg bij structureel langer werken met uw leidinggevende over een oplossing. 28 Overwerk Van overwerk is alleen sprake wanneer uw leidinggevende u vraagt langer dan een half uur extra te werken. U mag overwerk compenseren als uw functie binnen schaal 1 tot en met 10 valt of als u leerling bent. Binnen dertien weken neemt u de extra gewerkte tijd op in vrije tijd. Kan dat niet, bijvoorbeeld vanwege grote drukte op uw afdeling, dan hebt u recht op: - vergoeding in verlof, zijnde 150% van de meer gewerkte uren, of; - vergoeding in verlof, gelijk aan de overuren plus 50% per uur in geld, of; - volledige uitbetaling tegen 150%. Dit laatste alleen bij zwaarwegende UMC-belangen. Bij overwerk langer dan twee uur krijgt u een maaltijd(vergoeding). Bereikbaarheids- en aanwezigheidsdienst Als uw leidinggevende u vraagt voor bereikbaarheids- of aanwezigheidsdiensten, dan krijgt u hiervoor een toelage als uw salaris valt in schaal 1 tot en met 10 of als u leerling bent. Van bereikbaarheidsdienst is sprake als u buiten werktijd op afroep bereikbaar bent voor spoedeisende werkzaamheden. Van aanwezigheidsdienst is sprake als u tijdens uw bereikbaarheidsdienst in het UMC aanwezig moet zijn. Voor een bereikbaarheidsdienst krijgt u 6% van uw uurloon voor de uren op maandag tot en met vrijdag en 12% voor de uren op zaterdag, zondag of een feestdag. De toelage voor bereikbaarheid wordt berekend op basis van tenminste salarisschaal 3, periodiek 9 en ten hoogste salarisschaal 7, periodiek 10. Bij een aanwezigheidsdienst wordt bovenstaande toelage verhoogd met 25%, dus naar respectievelijk 7,5% en 15%. Als u daadwerkelijk aan de slag moet tijdens uw bereikbaarheidsdienst hebt u recht op verlof gelijk aan het aantal gewerkte uren of op uw uurloon. Bovendien hebt u recht op: - 47% van het uurloon op maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en 7.00 uur en na uur. En op zaterdag tussen 0.00 en 8.00 uur en na uur; - 72% van het uurloon op een zon- of feestdag. De vergoeding wordt berekend op basis van ten hoogste salarisschaal 7, periodiek 10 en geldt ook voor arts-assistenten. De vergoeding gaat in op het moment dat u wordt opgeroepen en stopt als u weer thuis bent. Uw reiskosten voor bereikbaarheidsdiensten krijgt u vergoed. Vergoeding bereikbaarheidsdienst Aynur heeft dienst van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur, inclusief een half uur pauze. Buiten die uren en in het weekend heeft ze bereikbaarheidsdienst. Ze is daarmee door de week 5 x 15,5 uur = 77,5 uur bereikbaar en in het weekend 2 x 24 uur = 48 uur. Voor de bereikbaarheid door de week krijgt ze 6% per uur betaald en voor het weekend 12%. Inkomen Aynur Schaal A07-10 Salaris 2.771,00 Uurloon 17,76 Vergoeding bereikbaarheidsdienst Percentage uren uurloon vergoeding Uren 6% 77,5 17,76 82,58 Uren 12% 48,0 17,76 102,30 Totale vergoeding 184,88 Aynur wordt door de week in totaal 3,5 uur opgeroepen en in het weekend 2 uur. Die 5,5 uur mag ze opnemen in vrije tijd. Bovendien krijgt ze voor die gewerkte uren een toelage. Vergoeding gewerkte uren Percentage uren uurloon vergoeding Uren 47% 3,5 17,76 29,22 Uren 72% 2,0 17,76 25,57 Totale vergoeding gewerkte uren 54,79 29

16 Wat doe jij met je Persoonlijk Budget? (Samenvatting van hoofdstuk 5 Cao UMC ) Van mijn Persoonlijk Budget kocht ik studieboeken Kom op 27 en 28 april naar de informatiemarkt van uur op het Boerhaaveplein Persoonlijk Budget onderwerp van gesprek albinusnet: mensen/startpagina personele zaken/persoonlijk budget idealoog A4 affiche_def.indd :44 Vergoedingen en tegemoetkomingen Dienstreizen Als u voor uw werk op reis moet, neemt u als het kan het openbaar vervoer. Daarop is ook de reiskostenvergoeding van het UMC gebaseerd. Als u een taxi moet nemen, krijgt u die ook vergoed. Uw leidinggevende kan u toestemming geven uw eigen auto te gebruiken, u ontvangt daarvoor 0,28 per km. Maakt u gebruik van uw auto maar had u wel doelmatig met het openbaar vervoer kunnen reizen, dan ontvangt u 0,09 per km. Als u voor uw werk langer dan vier uur op pad bent buiten de stad waar u werkt, krijgt u de kosten voor maaltijden, logies en kleine uitgaven vergoed. Voor kleine uitgaven is de dagvergoeding 2,75. Woon-werkverkeer De vergoeding van de kosten voor woon-werkverkeer heeft elk UMC zelf geregeld. Op intranet vindt u hierover meer informatie. Verhuisplicht Als u een verhuisplicht is opgelegd, dan krijgt u de kosten van inpakken, transporteren en uitpakken volledig vergoed. Bovendien ontvangt u een tegemoetkoming in de inrichtingskosten: 10% van uw jaarsalaris als u verhuist binnen één jaar en 8% als u binnen twee jaar verhuist. De maximale verhuiskostenvergoeding is Zolang u binnen die twee jaar niet bent verhuisd, ontvangt u een tegemoetkoming in de reiskosten voor woonwerkverkeer of pensionkosten. Ook kunt u een tegemoetkoming krijgen voor dubbele huishuur: ten hoogste twee maanden de huur van uw oude woning. Verhuiskosten Marjan is voor haar nieuwe baan bij het UMC verplicht te verhuizen. Ze verhuist na anderhalf jaar. Ze krijgt de kosten voor het inpakken, transporteren en uitpakken volledig vergoed. Daarnaast krijgt ze een vergoeding voor overige verhuiskosten zoals het inrichten van haar nieuwe woning. Die vergoeding is als volgt te berekenen. Marjan verdient maandelijks x 12 maanden = (8% vakantiegeld) = Marjan ontvangt van dit bedrag 8% = Het persoonlijk budget was een nieuw onderdeel in in de de vorige cao. Het biedt u u extra ruimte om om uw uw huidige of of toekomstige werk vorm te te geven. Het persoonlijke budget is is bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling. En En dat dat kan van zumba tot tot studie zijn, zoals u u wellicht op op een van de de vele inspirerende Persoonlijk Budgetmarkten Budgetmarkten ontdekt. hebt ontdekt. In dialoog In dialoog met uw met uw leidinggevende bepaalt hebt u hoe u uw budget besteedt. BIG-(her)registratie Als u voor uw werk verplicht bent tot BIG-(her)registratie, dan betaalt het UMC deze kosten. Dit geldt niet voor academisch medisch specialisten. Zij kunnen hiervoor hun functiegebonden kostenregeling gebruiken. Als u vanwege de Wet BIG te maken krijgt met straf- en/of tuchtrechtzaken dan verzorgt het UMC in beginsel rechtsbijstand voor u. 30 bepaalt u hoe u uw budget besteedt. 31

17 (Samenvatting van de hoofdstukken 6 en 7 Cao UMC ) Werktijd, vrije tijd, verlof Jaarurensystematiek Uw werktijdpercentage bepaalt hoeveel uren uw jaartaak is. Met uw leidinggevende maakt u, zowel bij indiensttreding als tijdens uw jaargesprek afspraken over de in te roosteren werkdagen en -tijden. Daarbij is ook aandacht voor een goede verdeling van vrije tijd. Deze werkwijze heet jaarurensystematiek. Het streven is een goede balans te vinden tussen uw belangen en wensen en die van het UMC. Uw rooster moet tien dagen voor aanvang bekend zijn. Feestdagen Feestdagen zijn nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, beide kerstdagen en Koninginnedag. Per UMC kunnen een of meer lokale feestdagen zijn toegevoegd. Op feestdagen, zaterdag en zondag bent u vrij, tenzij het UMC-belang uw inzet onvermijdelijk maakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor functies met volcontinudiensten. Vakantie Vakantie is 9% van de arbeidsduur die in uw aanstellingsbrief staat. Elk jaar moet u minimaal twee weken aaneengesloten vakantie opnemen. Niet opgenomen vakantiedagen mag u meenemen naar het volgende jaar. Het UMC kan drie verplichte vakantiedagen aanwijzen, de zogenoemde brugdagen. Een veel voorkomende brugdag is de vrijdag na Hemelvaartsdag. Fulltime werken en vakantie Bert heeft een voltijds dienstverband. Hoeveel uur moet hij in 2012 werken? bruto werkuren uur (52 weken van 36 uur; per dag 7,2 uur) In het nieuwe curriculum van aios is de meestergezelverhouding volledig verlaten. We beschouwen de aios als volwassenen die met opleiders in dialoog gaan over het onderwijs. De afgelopen jaren hebben aios en opleiders van alle UMC s gezamenlijk om tafel gezeten om volwaardige arbeidsrelaties te bespreken. Hans Knape, hoofd Anesthesiologie en Feestdagen aftrekken Voor elke feestdag die niet op zaterdag of zondag valt 7,2 uur aftrekken. In 2012 zijn dat 6 dagen (tweede paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag, tweede kerstdag). 6 dagen x 7,2 uur = - 43 uur >> 32 voorzitter Centrale Opleidingscommissie, UMC Utrecht. 33

18 34 Vakantie aftrekken Het aantal vakantie-uren is 9% van = In te roosteren (netto)werktijd Verlof voor eigen rekening U kunt voor eigen rekening verlof krijgen bij de volgende gebeurtenissen: - ondertrouw: 1 dag; - het huwelijk van bloed- en aanverwanten in de eerste en tweede graad (broers, zwagers, (schoon)zussen, (stief- en adoptie)kinderen, (schoon) ouders, grootouders en kleinkinderen): 1 dag. Verlof met behoud van inkomen U kunt met behoud van inkomen buitengewoon verlof krijgen bij: - uw huwelijk: 1 dag; - het tekenen van een samenlevingscontract bij de notaris: 1 dag; - de registratie van uw partnerschap: 1 dag; - de bevalling van uw echtgenote, de verloftijd bespreekt u in overleg met uw leidinggevende; uur uur Deze berekening kan per UMC verschillend zijn door verplichte vakantiedagen of plaatselijk vastgestelde feestdagen. Parttime werken en vakantie Rosanne heeft een deeltijd dienstverband van 75%. Hoeveel moet zij in 2012 werken? bruto werkuren 75% van 1872 = uur (52 weken x 27 uur; per dag 5,4 uur) Feestdagen aftrekken Voor elke feestdag die niet op zaterdag of zondag valt 5,4 uur aftrekken. In 2012 zijn dat 6 dagen (tweede paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag, tweede kerstdag). 6 dagen x 5,4 uur = - 32 uur Vakantie aftrekken Het aantal vakantie-uren is 9% van = In te roosteren werktijd uur uur Rosanne werkt in overleg met haar leidinggevende 30 uur per week. Ze werkt ruim veertig weken. (41,53 x 30 = uur). Ze heeft afgesproken dat ze de schoolvakanties vrij heeft. - na de bevalling van uw echtgenote, 2 dagen; - het overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad: 4 dagen; - het overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: 2 dagen; - adoptie: ten hoogste 3 dagen per kind; - uw verhuizing: 1 dag per kalenderjaar. Calamiteitenverlof Bij een calamiteit kunt u maximaal één verlofdag opnemen als u direct vrij moet hebben om zelf actie te ondernemen. Bijvoorbeeld als uw waterleiding is gesprongen, uw kind plotseling ziek wordt of bij een sterfgeval. Bij calamiteitenverlof krijgt u volledig doorbetaald. Kortdurend zorgverlof U kunt kortdurend zorgverlof opnemen als u moet zorgen voor een ziek thuiswonend (pleeg)kind, een zieke partner waarmee u samenwoont of een zieke ouder. U moet dan wel de enige zijn die voor de zieke kan zorgen. Per twaalf maanden kunt u maximaal drie maal het aantal uren dat u in een week werkt opnemen. Over de verlofuren krijgt u 70% van uw salaris doorbetaald, met een minimum van 70% van salarisschaal U kunt echter niet meer krijgen dan uw normale salaris. Zwangerschapsverlof U hebt recht op in totaal zestien weken zwangerschapsverlof. Het verlof begint maximaal zes weken en minimaal vier weken voor de uitgerekende datum. Na de bevalling hebt u in ieder geval recht op tien weken verlof. Tijdens zwangerschapsverlof krijgt u uw normale salaris. Later bevallen, langer vrij? Vraag: Stel ik stop zes weken voor de uitgerekende datum met werken, maar mijn kindje wordt twee weken te laat geboren. Heb ik dan acht weken verlof na de bevalling? Antwoord: Nee, na de bevalling hebt u in ieder geval recht op tien weken verlof. Adoptie- en pleegzorgverlof Als u een kind adopteert of pleegzorg gaat verlenen kunt u vier weken verlof opnemen. Tijdens dit verlof wordt uw salaris niet doorbetaald. U kunt het verlof vanaf twee weken voor de daadwerkelijke komst van het kind opnemen, verspreid over maximaal achttien weken. Ouderschapsverlof Ouderschapsverlof is niet in de cao geregeld, maar bij wet. Ouderschapsverlof kunt u opnemen als u zorgt voor kinderen jonger dan acht jaar. U krijgt geen salaris voor de uren waarin u ouderschapsverlof opneemt. De uren die u eventueel blijft werken, krijgt u uiteraard doorbetaald. 35

19 (Samenvatting van hoofdstuk 8 Cao UMC ) Ziekte en arbeidsongeschiktheid Ziek? Snel melden! Als u ziek bent, meldt u dat zo snel mogelijk. Elk UMC heeft een eigen ziekmeldingsregeling waarin staat hoe u dat precies moet doen. Het UMC doet er alles aan om zieke medewerkers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen omdat dit voor alle betrokkenen het beste is. Als u ziek bent werkt ook u mee om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Actieve reïntegratie Bij arbeidsongeschiktheid staat u er niet alleen voor om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. U doet dit samen met uw leidinggevende, en zonodig met ondersteuning van de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en de p&o-adviseur. Uw leidinggevende ontwikkelt zo spoedig mogelijk activiteiten gericht op reïntegratie en stelt een reïntegratieplan op. Als in de loop van het reïntegratietraject blijkt dat u uw eigen functie niet meer kunt doen, dan kijken u en uw leidinggevende naar een andere functie binnen het UMC. Als die er niet is dan wordt gekeken of u bij een andere werkgever aan de slag kunt. GIOCA in het AMC is een expertisecentrum voor de diagnostiek van tumoren in het spijsverteringskanaal. Patiënten krijgen in één dag bij één loket de diagnose en binnen drie weken start de behandeling. Specialisten, verpleegkundigen, ondersteuners en aios werken er graag omdat het snel gaat, leerzaam is en omdat we helder en efficiënt communiceren. GIOCA heeft geleid tot volwaardige arbeidsrelaties en dialogen zonder dat het doelen waren, de patiënt staat voorop. Kristien Tytgat, MDL-arts, AMC. Doorbetaling Gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid betaalt het UMC uw inkomen volledig door. De tweede 52 weken ontvangt u minimaal 70% van uw inkomen, waarbij uw inkomen stijgt naarmate u meer werkt. Bij arbeidsongeschiktheid van meer dan 35% die langer dan 104 weken duurt, is uw inkomen sterk afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, of u nog werk kunt verrichten en de mate waarin u daadwerkelijk werk verricht. Wie niet meewerkt aan reïntegratie of ziekte voorwendt krijgt geen geld. Inkomen bij ziekte Gezond: Yasmine werkt 36 uur per week Maandsalaris Ziek: situatie 1: Yasmine is 36 uur afwezig en heeft geen andere werkzaamheden 1 e 52 weken: per maand e 52 weken: per maand x 70% Ziek: situatie 2: Yasmine is 24 uur afwezig en werkt 12 uur 1 e 52 weken: per maand e 52 weken: per maand (12/36 x 2.311) x 100% + (24/36 x 2.311) x 70% 36 37

20 Collectieve zorgverzekering U kunt deelnemen aan een collectieve zorgverzekering die speciaal is afgesloten voor UMC-medewerkers. De premie hiervoor houdt het UMC in van uw salaris. Uw eventuele partner en kinderen tot 30 jaar kunt u meeverzekeren. Meer info: (Samenvatting van de hoofdstukken 10 en 11 Cao UMC ) Disciplinaire maatregelen Op non-actief stellen Op non-actief stellen kan als doorwerken tijdelijk niet langer verantwoord is, bijvoorbeeld bij verdenking van diefstal. Wie op non-actief is gesteld, heeft slechts na toestemming toegang tot het UMC. Het salaris wordt in principe doorbetaald, maar het UMC kan na enige tijd het salaris (gedeeltelijk) inhouden. Straffen Diefstal, werkweigering, ongewenste intimiteiten, steekpenningen aannemen zijn enkele van de redenen om een disciplinaire straf (voorwaardelijk) op te leggen. De volgende straffen zijn mogelijk: a schriftelijke berisping; b eenmalige inhouding van ten hoogste 10% van het maandsalaris; c overplaatsing naar een andere (lagere) functie; d schorsing voor een bepaalde tijd, al dan niet met gehele of gedeeltelijke inhouding van salaris; e ontslag. Oneens met straf Vraag: Wat kan ik doen als ik denk dat ik ten onrechte een disciplinaire straf opgelegd heb gekregen? Antwoord: U kunt bezwaar maken tegen dit besluit

(Samen)werken in dialoog! hoofdlijnen Cao UMC 2011-2013

(Samen)werken in dialoog! hoofdlijnen Cao UMC 2011-2013 (Samen)werken in dialoog! hoofdlijnen Cao UMC 2011-2013 UMC s koploper in volwaardige arbeidsrelaties In de Cao UMC 2011-2013 gaat de vernieuwing door die in vorige cao in gang gezet is. Het doel blijft

Nadere informatie

(Samen)werken met gezond verstand

(Samen)werken met gezond verstand (Samen)werken met gezond verstand hoofdlijnen CAO UMC 2008-2011 4 (Samen)werken met gezond verstand hoofdlijnen CAO UMC 2008-2011 CAO van de toekomst Gezond verstand, daar draait het om als u met de

Nadere informatie

(Samen)werken met gezond verstand. hoofdlijnen CAO UMC

(Samen)werken met gezond verstand. hoofdlijnen CAO UMC (Samen)werken met gezond verstand hoofdlijnen CAO UMC 2008-2011 CAO van de toekomst Gezond verstand, daar draait het om als u met de CAO in de hand afspraken maakt. In deze uitgave vindt u vooral hoofdlijnen,

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Nieuwe versie, februari 2015 Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Wijzig de titel van het artikel (Kop 5) In het cao-akkoord

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

Basisverlof (wettelijk verlof)

Basisverlof (wettelijk verlof) Verlof en zorgverlof Naast het basisverlof zijn er verschillende (wettelijke) verlofregelingen van toepassing wanneer bijvoorbeeld jouw kind, partner of ouder zorg nodig heeft. Afhankelijk van de situatie

Nadere informatie

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg Toelichting op verschillende vormen van verlof 29 mei 2017 Verlof op basis van wet en cao De Wet arbeid en zorg (Wazo) heeft tot doel de combinatie van arbeid en zorg te

Nadere informatie

Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015. (Samen)werken in dialoog!

Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015. (Samen)werken in dialoog! Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015 (Samen)werken in dialoog! Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015 (Samen)werken in dialoog! 1 Ik geloof in het sneeuwbaleffect van voorbeeldgedrag van leidinggevenden. Grenzen bepalen

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden CP4 gesprek over arbeidsvoorwaarden In Nederland maakt de werkgever met de werknemer afspraken over het werk. Afspraken over bijvoorbeeld kinderopvang, reiskostenvergoeding en vakantiedagen. Die afspraken

Nadere informatie

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017

Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING. 20 april 2017 20 april 2017 Vraag & antwoord Regeling Levensfase-uren A. DE REGELING 1. Waarom komt er een nieuwe regeling Levensfase-uren (LFU)? In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 is afgesproken dat het wenselijk

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Artikel 1. Ouderschapsverlof (ter aanvulling op art. 13a - i CAO) Op ouderschapsverlof met een feitelijke ingangsdatum vóór 1 januari 2007 blijven gedurende het

Nadere informatie

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1

Personeelsinformatie. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Personeelsinformatie Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg Regeling rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg 1 Regelingen rond zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg

Nadere informatie

Ken jij de CAO voor de sociale werkvoorziening?

Ken jij de CAO voor de sociale werkvoorziening? Ken jij de CAO voor de sociale werkvoorziening? Dit zijn de belangrijkste punten Bestemd voor werknemers die vallen onder de CAO sociale werkvoorziening Inhoudsopgave Het hoe en waarom van deze folder

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Ten opzichte van de tekst van de nog vigerende CAO, die een looptijd had tot 1 januari 2012, worden de volgende tekstwijzigingen aangepast: Looptijd

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Akkoord CAO umc 2013-2015 Datum 4-9-2013 Ons kenmerk 13.6725/DK/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

academisch ziekenhuis Maastricht Persoonlijk budget

academisch ziekenhuis Maastricht Persoonlijk budget academisch ziekenhuis Maastricht Persoonlijk budget 2 Het persoonlijk budget Uw persoonlijk budget Vanaf 2008 bouwt u als medewerker van het Maastricht UMC+ een persoonlijk budget op. De opbouw van het

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden

Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden 1 Arbeidsvoorwaarden gemeente Heusden Ons arbeidsvoorwaardenpakket wordt gevormd door de gemeentelijke CAO en lokale rechtspositie. Voor wat betreft de uitvoering daarvan draait het grotendeels om maatwerk.

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder!

Werken bij de. Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Wil je werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie? Lees dan deze folder! 2 Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie Inhoud 1. De Rijksoverheid gaat zelf schoonmaken.

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Regeling Buitengewoon verlof 2007

Regeling Buitengewoon verlof 2007 Regeling Buitengewoon verlof 2007 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0254; zoals gewijzigd bij besluit van het college van bestuur van 15 januari

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

Tjellens en je opdrachtgever stellen indien van toepassing persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Inhoudsopgave Salaris... 2 Vakantietoeslag... 2 Beschermingsmiddelen... 2 Ziek... 3 Detachering... 3 Uitzenden... 3 Procedure ziekmelding... 4 Loonaanvulling door uitzendonderneming... 4 Vakantie en feestdagen...

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Kraamverlof. Vakbondsverlof. Verlof voor jeugdjongerenwerk. Wanneer recht op het verlof Voorwaarden voor het verlof. Soorten bijzonder verlof

Kraamverlof. Vakbondsverlof. Verlof voor jeugdjongerenwerk. Wanneer recht op het verlof Voorwaarden voor het verlof. Soorten bijzonder verlof Salaris Wanneer recht op het Kraam WAZ: 4:2 CARH: 6:4 Vakbonds CARH: 6:4:2 Verlof voor jeugdjongerenwerk CARH: 6:4:5:1 100% Na de bevalling van de echtgenote of al dan niet geregistreerde partner waarmee

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

STICHTING GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG. ARBEIDSRELATIE: 3 Dienstverband Arbeidsovereenkomst (privaatrecht) Aanstelling (publiekrecht)

STICHTING GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG. ARBEIDSRELATIE: 3 Dienstverband Arbeidsovereenkomst (privaatrecht) Aanstelling (publiekrecht) Bijlage 1 bij 11-2928 Vergelijk rechtspositie/arbeidsvoorwaarden: peildatum 1 januari 2011 definitieve versie 31-03-2011 STICHTING GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG ALGEMENE BEPALINGEN: 1. Rechtspositie CAO VVT

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Alfabetisch trefwoordenregister

Alfabetisch trefwoordenregister Alfabetisch trefwoordenregister Aanstelling 2.1 Aanstelling, vast of tijdelijk 2.1.3 Aanvullende uitkering bij werkloosheid - anticumulatie 5.5.15 - berekeningsgrondslag 5.5.8 - bedrag 5.5.10 - beëindiging

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstellen NVZ

Wijzigingsvoorstellen NVZ Wijzigingsvoorstellen NVZ Cao Ziekenhuizen 2014 tot expiratiedatum 1. Looptijd De NVZ stelt voor te komen tot een meerjarige cao. 2. Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) Het in 2009 ingevoerde Persoonlijk

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS

Werken bij Innotiq. Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Werken bij Innotiq Werkwijzer medewerkers Innotiq ONDERWIJS Voorwoord Voorwoord Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq Onderwijs. De werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst,

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers

november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers november 2009 JEUGDZORG Verlofbudget en vitaliteitbudget CAO Jeugdzorg 2008-2010 / Informatie voor werknemers 2 Inhoud Inleiding 4 Vakantieverlof 5 Verlofbudget 5 Vitaliteitbudget 6 Keuzes 7 Overgangs-

Nadere informatie

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Over onzeker werk onderzoek noodzaak onzeker werk Definitie werknemer Onafhankelijk onderzoek om te bepalen hoeveel flexkrachten bij DSV in vaste dienst kunnen

Nadere informatie

Beste werknemer, Met vriendelijke groet, het Bestuur van de StAG. VGN ABVAKABO FNV CNV Publieke Zaak FBZ NU 91

Beste werknemer, Met vriendelijke groet, het Bestuur van de StAG. VGN ABVAKABO FNV CNV Publieke Zaak FBZ NU 91 Beste werknemer, Het boekje dat voor je ligt is een project van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG). De StAG is in 2005 opgericht door de werkgevers en de werknemersorganisaties in de Gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie?

Ik krijg een kind. uwv.nl werk.nl. Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Meer informatie? uwv.nl werk.nl Ik krijg een kind Uw inkomen bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Heeft u daarna nog vragen?

Nadere informatie

Straks werken in dienstverband in een algemeen ziekenhuis of UMC

Straks werken in dienstverband in een algemeen ziekenhuis of UMC Straks werken in dienstverband in een algemeen ziekenhuis of UMC Mr. D. Jongsma Jurist kennis en dienstverleningscentrum 28 oktober 2016 Werken als medisch specialist in dienstverband Inhoud workshop AIOS

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte

Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Aanvraagformulier Bescherming bij verlof en werkloosheid of tijdens ziekte Bent u met onbetaald verlof of wordt u ontslagen? Dan bouwt u geen pensioen meer op. Bent u gedeeltelijk met onbetaald verlof

Nadere informatie

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq.

VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Werkwijzer Innotiq VOORWOORD Deze werkwijzer is bedoeld voor medewerkers van Innotiq. Deze werkwijzer vormt samen met de arbeidsovereenkomst, de bevestiging en de CAO voor Uitzendkrachten de basis van

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie Het werken met arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten informatie Hier krijgt u verdere informatie over het kiezen en samenstellen van de juiste arbeidsovereenkomst. www.euroadviseurs.nl Het werken

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Payrolling... 2 1.2 Wat is Pay-People?... 2 2. Rechten en plichten... 3 2.1 Opbouw van je rechten... 3 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK 1. ALGEMEEN 01. WAT IS HET GENERATIEPACT? Het Generatiepact Metaal en Techniek zorgt ervoor dat ouderen in de Metaal en Techniek de gelegenheid

Nadere informatie

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling

Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden en vrije ruimte werkkostenregeling H12 Vakantie(bijslag), LFB en Verlof B Vakantie Artikel 9 Keuzesysteem arbeidsvoorwaarden voor kopen en verkopen vakantie-uren 1. Inwisselen

Nadere informatie

De Jonge Orde parttime werken

De Jonge Orde parttime werken PARTTIME werken 2 3 inhoud Relevante wet- en regelgeving 4 Kaderbesluit 6 Geldende cao 8 Ouderschapsverlof 14 Diensten 19 Opleidingsfonds 19 conclusie 19 inleiding In Nederland is parttime werken in uiteenlopende

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d

Personeelhandboek Revisiehistorie versie 15.0 d.d Algemeen In dit document worden de inhoudelijke aanpassingen van versie 01-04-2016/v15.0 ten opzichte van versie 01-04-2015/v14.0 en 14.1 van het personeelshandboek weergegeven. Grammaticale wijzigingen

Nadere informatie

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden IKB Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden Wat is het IKB? Vanaf 1 januari 2017 krijg je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is afgesproken

Nadere informatie

Resultaten cao-review cao NWb

Resultaten cao-review cao NWb Resultaten cao-review cao NWb Op 15 september 2015 is de cao-review online verschenen en een paar dagen later hadden bijna 1.200 collega s de cao-review ingevuld. Wij zijn blij dat jullie in zo n grote

Nadere informatie

Notitie - Mantelzorg Werkt bij Karaat

Notitie - Mantelzorg Werkt bij Karaat Notitie - Mantelzorg Werkt bij Karaat Aanleiding Van de werkende beroepsbevolking combineert 1 op de 6 werknemers werk met mantelzorgtaken, in de zorg zelfs 1 op de 4. Gemiddeld besteden zij 14 uur per

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V.

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. 1 ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO 2013-2014 ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V. Looptijd Looptijd van de CAO: 24 maanden, van 1 januari 2013 t/m 31 december 2014. Salarissen Verhoging van de salarissen te verdelen

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Per 1 juli 2015 Definitief vastgesteld door het OAW, 30 april 2015 16.00 uur, onder voorbehoud goedkeuring Belastingdienst. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE

Nadere informatie

Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs. Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs

Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs. Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs TIJDELIJK CONTRACT 2 Steeds meer docenten in het mbo hebben tijdelijk werk. Zij hebben een tijdelijk dienstverband

Nadere informatie

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid

Reader. Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Reader Veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid Inhoudsopgave 1 Wat is duurzame inzetbaarheid? blz. 4 2 Het basisbudget blz. 5 3 Het bijzonder budget voor starters blz. 8 4 Het bijzonder budget

Nadere informatie

SENIOREN REGELING. in de Hovenierssector. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl

SENIOREN REGELING. in de Hovenierssector. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl SENIOREN REGELING in de Hovenierssector Arbeidsmarkt Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl WAT IS DE SENIORENREGELING? Vier dagen werken in plaats van vijf, zonder er financieel

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Mantelzorgvriendelijk U Centraal

Mantelzorgvriendelijk U Centraal Mantelzorgvriendelijk U Centraal Met ingang van 2016 zal er binnen U Centraal als organisatie meer aandacht komen voor de combinatie van werk en mantelzorg. Dit is niet alleen belangrijk gezien de doelstelling

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 1 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Ondertekening en Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4

Nadere informatie

Artikel 5 Vakantieaanspraak bij (langdurige) ziekte

Artikel 5 Vakantieaanspraak bij (langdurige) ziekte VAKANTIE- EN VERLOFREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Vastgesteld en door het College van Bestuur overeengekomen met de werknemersorganisatie in het Lokaal Overleg van 4 oktober 2013, laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie

Algemeen. Deel 1: Vakantie

Algemeen. Deel 1: Vakantie VAKANTIE- EN VERLOFREGELING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Vastgesteld en door het College van Bestuur overeengekomen met de werknemersorganisatie in het Lokaal Overleg van 4 oktober 2013, laatstelijk gewijzigd

Nadere informatie

1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010.

1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010. Notitie verlofmogelijkheden 1. Kortdurend verlof Wanneer een medewerker aanspraak kan maken op kortdurend verlof is terug te vinden in artikel 15.1 van de CAO-VO 2008-2010. De werknemer heeft recht op

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte.

GEMEENTEBLAD. Nr. 28294. Gemeente Raalte Regeling attenties. 21 mei 2014. Officiële uitgave van gemeente Raalte. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Raalte. Nr. 28294 21 mei 2014 Gemeente Raalte Regeling attenties Het college van de gemeente Raalte, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op de wens het

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM 2012-2014

CAO KABEL & TELECOM 2012-2014 CAO KABEL & TELECOM 2012-2014 1 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Ondertekening en Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

powered by: Mercatorlaan 1200 Postbus LB Utrecht

powered by: Mercatorlaan 1200 Postbus LB Utrecht powered by: Mercatorlaan 1200 Postbus 20057 3502 LB Utrecht info@dejongespecialist.nl www.dejongespecialist.nl @jongespecialist Aios en Zwangerschap 3 4 Aios en Zwangerschap Vooraf 5 Wanneer meld je dat

Nadere informatie

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale

Werk en rusttijden. Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? CNV Vakcentrale Werk en rusttijden Wat regelt de Arbeidstijdenwet? Wat regelt de CAO GHZ? Wat regel je met de werkgever? Sonja Baljeu Eur. Erg. Beleidsadviseur CNV Vakcentrale Drs. A. Mellema Bestuurder Zorg Wat regelt

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011.

verlof en cao Alle in dit document vermelde berekeningen en verwijzingen naar de CAO zijn gebaseerd op de CAO voor het kappersbedrijf 2010-2011. verlof en cao Salonhub biedt werkgevers gereedschap om op eenvoudige wijze de verlofkaart van medewerkers bij te werken. Het bijwerken van de verlofkaart gebeurt vrijwel geheel automatisch op basis van

Nadere informatie

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016

CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 CAO KABEL & TELECOM 2014-2016 1 CAO KABEL & TELECOM / inhoudsopgave THEMA Paragraaf Onderwerp Pagina INLEIDING 1 Ondertekening en Voorwoord 3 2 Uitgangspunten CAO 4 MIJN WERK 3 Arbeidsovereenkomst 5 4

Nadere informatie

DE JURIDISCHE ASPECTEN

DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELS- BELEID IN DE FOTO- VAKHANDEL DE JURIDISCHE ASPECTEN PERSONEELSBELEID IN DE FOTOVAKHANDEL De SNF geeft met deze brochure informatie aan de leden m.b.t. een aantal aspecten van het personeelsbeleid.

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Wet WIJ

Veelgestelde vragen Wet WIJ Veelgestelde vragen Wet WIJ Wat is de WIJ? WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Deze nieuwe wet gaat in per 1 oktober 2009 en moet ervoor zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

SENIOREN REGELING. in de Hovenierssector. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt

SENIOREN REGELING. in de Hovenierssector. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt SENIOREN REGELING in de Hovenierssector Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl wat is de seniorenregeling? Vier dagen werken in plaats van vijf, zonder er financieel veel op achteruit

Nadere informatie