VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 4 augustus vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 4 augustus 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar"

Transcriptie

1 VASTGOED ADVISEUR Paul Schuiling, AFM: Verantwoorde kredietverstrekking biedt voordelen Hypotheekmarkt kwetsbaar, maar ook robuust Allemaal naar de stad? Maar hoe moet die er dan uitzien? Lancering EVS en REV-titel tijdens PROVADA 2014 Tweeluik: nieuw systeem energielabel jaargang 28, nummer 4 augustus 2014 vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

2 Specialist in aansprakelijkheidsverzekeringen aansprakelijkheids- voor o.a. Specialist in verzekeringen voor o.a. Assurantieintermediairs, Assurantie- hypotheek-, intermediairs, kredieten hypotheek-, pensioenadviseurs kredieten pensioenadviseurs Makelaars, beheerders en Makelaars, taxateurs beheerders in onroerende en taxateurs zaken in onroerende zaken Advocaten, notarissen, accountants Advocaten, notarissen, belastingadviseurs accountants en belastingadviseurs Wij Wij beschermen beschermen de de vastgoedmakelaar vastgoedmakelaar en en zijn zijn of of haar haar dienstverlening... dienstverlening... AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN VOOR MAKELAARS IN VASTGOED AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN VOOR MAKELAARS IN VASTGOED Net zoals u zijn wij specialist. Al ruim 25 jaar zijn wij onafhankelijk makelaar Al Net ruim zoals 25 u jaar zijn zijn wij specialist. wij makelaar Al ruim in (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeringen. 25 jaar zijn wij onafhankelijk makelaar in aansprakelijkheidsverzekeringen. Hierdoor kunnen wij u een optimale Hierdoor in aansprakelijkheidsverzekeringen. hebben wij veel ervaring opgebouwd Hierdoor kunnen kunnen wij u wij een u optimale een bescherming van de continuïteit van uw bedrijf bieden, zodat u kunt optimale bescherming bescherming van de continuïteit van de continuïteit van uw van bedrijf uw bedrijf bieden, garanderen. zodat u kunt blijven doen waar u goed in bent: makelen. En blijven u kunt doen ondertussen waar u goed blijven in bent: doen makelen. waar u goed in bent. dat dat houden houden wij wij zo zo s-gravenweg 431, 3065 SC Rotterdam, T s-gravenweg 431, 3065 SC Rotterdam, T _ADV_VastgMag_194x264_def.indd :26: _ADV_VastgMag_194x264_def.indd :26:02

3 6 12 Paul Schuiling, AFM: Verantwoorde kredietverstrekking biedt voordelen Edward Feitsma, NVB: Hypotheekmarkt kwetsbaar, maar ook robuust Allemaal naar de stad? Maar hoe moet die er dan uitzien? Lancering EVS en REV-titel tijdens PROVADA 2014 in dit nummer no nonsense Van confectie naar maatwerk 5 actueel Paul Schuiling, AFM: Verantwoorde kredietverstrekking biedt voordelen 6 Hypotheekmarkt kwetsbaar, maar ook robuust 12 Allemaal naar de stad? Maar hoe moet die er dan uitzien? 18 Lancering EVS en REV-titel tijdens PROVADA Tweeluik Vereniging Eigen Huis en VBO Makelaar over nieuw systeem energielabel 28 columns Onderzoeksinstituut OTB Flexibele arbeidsmarkt en eigen woningbezit: een paradox? 11 Bedrijfsmatig Vastgoed De taxatiemarkt is voorgoed veranderd 23 Agrarisch Vastgoed Grenzen aan de groei? 27 Rabobank Nederland Herstelt of hersteld, that s the question 33 achtergrond Uit de media 4 Online 15 Uit de rechtspraak Dineren & Cashen 16 Makelaar van de Maand Groenendael Makelaardij 30 Achter de Voorkant AFM, Amsterdam 34 VBO MAKELAAR VASTGOED ADVISEUR 3

4 UIT DE MEDIA Beste eerste half jaar sinds begin crisis Uit de Monitor Koopwoningmarkt (tweede kwartaal 2014) blijkt dat het beste eerste kwartaal sinds de crisis in 2008 wordt opgevolgd door het beste tweede kwartaal. Het aantal hypotheekaanvragen, nieuw afgesloten hypotheken, verkochte woningen en het aantal feitelijke transacties zijn daarbij flink toegenomen. Daarnaast zijn nu ook de verkoopprijzen over de gehele linie licht gestegen. Dit zijn zeer duidelijke signalen van een koopwoningmarkt die zich in de komende maanden verder zal herstellen. Ontwikkeling garanties NHG Totaal 2 e kwartaal e halfjaar Koopprijsstijging is belangrijkste signaal in tweede kwartaal In het tweede kwartaal van 2014 laten zowel de mediane verkoopprijs als de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) wederom een kleine stijging zien ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Maar ook in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar geleden blijken de mediane verkoopprijs (+3,5%) en de PBK (+1,2%) nu duidelijk hoger uit te komen. Dit wijst op een nieuwe fase in het herstel, waarin het verschil tussen de vraagprijs en de feitelijke verkoopprijs weer kleiner is geworden. Als het herstel doorzet, kan de stijging van de mediane koopprijs over heel 2014 wel eens tussen de 3% en 5% uitkomen. Goede basis voor verder herstel in de komende maanden Zowel het algemene consumentenvertrouwen, als het vertrouwen in de koopwoningmarkt zijn het afgelopen jaar fors toegenomen en bevinden zich inmiddels op het niveau van ver voor de crisis. De verwachte economische groei, de verwachte inkomensstijging en de nog steeds goede betaalbaarheid (door met name de historisch lage hypotheekrente) van de koopwoningen daarbij opgeteld, vormen een prima basis voor een verdere toename van het aantal verkopen van bestaande woningen en nieuwbouwwoningen. En daarmee voor een positieve ontwikkeling van de verkoopprijzen op beide markten. Bron: OTB NHG aankoop woning NHG woningverbetering NHG overige NHG NHG (Aantallen afgerond op 100-tallen) Aantal nieuwe garanties met NHG per half jaar ( ) Aantal garanties aankoop en totaal Bron: NHG H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H Aankoop Totaal Kwaliteitsverbetering Aantal garanties kwaliteitsverbetering Opbouw Nederlandse woningvoorraad Koopwoningen % 5% 0% -5% -10% -15% -20% Sociale huurwoningen Vrije sector huurwoningen Prijsindexontwikkeling huurprijs in Nederland per kwartaal (Q = 100) Bron: Pararius Huurwoningen Aantal verkochte woningen juli 2014 Juli Stijging 43.7% t.o.v. juli Stijging 22.6% t.o.v. juni Woningtypen Stijging tussenwoningen t.o.v. juli % Stijging 2-onder-1-kapwoningen t.o.v. juli % Stijging vrijstaande woningen t.o.v. juni % Stijging appartementen t.o.v. juni %. Aantal geregistreerde hypotheken Juli Stijging 43.6% t.o.v. juli Stijging 19.5% t.o.v. juni Aantal executieveilingen Juli Stijging 24% t.o.v. juli Bron: Kadaster 4 VASTGOED ADVISEUR augustus 2014

5 NO NONSENSE van confectie naar maatwerk Vlak voor het zomerreces liet minister Blok zich uit over maatwerk bij hypothecaire kredietverlening. In een brief aan de Tweede Kamer beschreef hij de mogelijkheden voor maatwerk en hoe dit in de praktijk uitpakt. Vanaf 1 januari 2013 zijn er nieuwe kaders waar hypothecaire financiering aan moet voldoen. Maar daar waar maatwerk gewenst, passend en verantwoord is, moet er ruimte zijn voor het verlenen van krediet. Die ruimte is door minister Blok in zijn brief nog maar eens uitgemeten, om financiers te (laten) bewegen. Maatwerk mag! Goed nieuws voor de woningmarkt, die uit het dal lijkt te kruipen. Nadat eerst het aantal transacties aantrok, lijkt er in veel regio s nu ook weer sprake van een bescheiden prijsstijging. Goed nieuws ook voor de makelaars die willen bemiddelen bij een woningaankoop maar de afgelopen jaren te vaak strandden op de financiering. Niet alleen het geslonken consumentenvertrouwen maar ook het dichtdraaien van de geldkraan heeft de woningmarkt gesmoord. Waar voor 2007 ruimte was voor maatwerk, werd daar paal en perk aan gesteld door de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. De AFM deelde als toezichthouder vervolgens boetes uit aan banken die de regels te ruim interpreteerden. Rekening houden met persoonlijke omstandigheden en carrièreperspectief was niet meer mogelijk. Nu de crisis lijkt bezweerd, schijnen de banken weer hypotheken te willen verstrekken. Liefst op persoonlijke leest geschoeid. Maar ondanks het feit dat het ministerie van Financiën en de AFM sinds twee jaar wijzen op de uitzonderingsmogelijkheden voor maatwerk, zijn de banken voorzichtig. Onzekerheid over de bewegingsruimte geeft stilstand. Het leidt nog niet tot veel maatwerk en is wellicht ook de reden dat banken wel heel lang doen over de beoordeling van een hypotheekaanvraag. Toelichting op de voorwaarden was dus noodzakelijk en die duidelijkheid heeft minister Blok nu hopelijk gegeven. Het begrip maatwerk staat voor persoonlijke aandacht. Op het snijvlak van kosten enerzijds en recht doen aan individuele wensen en omstandigheden anderzijds, ligt de afweging tussen standaard en maatwerk. Wordt het een confectiepak of een maatpak? Honderd identieke producten kosten minder dan honderd verschillende. De honderd klanten die het product kopen, zijn echter stuk voor stuk anders en zullen dus niet in dezelfde omstandigheden verkeren. Studenten hebben een carrièreperspectief, maar beginnen in het nieuwe leenstelsel al met een flinke schuld. ZZP ers en flexwerkers hebben geen vast arbeidscontract. Alleen maatwerk kan hier tot (een verantwoorde) hypotheekverstrekking leiden. Ook als er energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd, kan worden afgeweken van de standaard kredietnormen. Daarvoor is echter wel een Energie-index (een energieprestatiecertificaat) nodig. Lees: maatwerk. Deze index maakt deel uit van een nieuwe systematiek voor het energielabel, die minister Blok net voor het zomerreces door de commissie Wonen loodste. Elke bewoner krijgt een voorlopig energielabel op basis van een aantal standaard woningkenmerken. Hoe standaard kun je het maken? Zodra we het energielabel echter moeten gebruiken voor verkoop of energiebesparing, dan schuiven we op naar maatwerk. Laten we hopen dat er ook maatwerk wordt geleverd als het gaat om de beslissing de Loan-to-Value na 2018 wel of niet onder de 100% te brengen. De Europese normen voor hypotheekverstrekking zijn standaard. Nederland is met de Loan-to-Income en hoge spaartegoeden echter uniek. Ik hoop dan dat in dit dossier de maatwerkregel wordt toegepast. Geen confectie, maatwerk is gewenst! Ed Hamming Voorzitter VBO Makelaar VBO MAKELAAR VASTGOED ADVISEUR 5

6

7 ACTUEEL AFM paul schuiling, senior toezichthouder afm: verantwoorde kredietverstrekking biedt voordelen Het beleid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) lag de afgelopen jaren met regelmaat onder vuur. De kritiek richtte zich vooral op de strenge normen voor hypotheekverstrekking. Nogal wat partijen waren van mening dat de AFM de toch al dramatische situatie daardoor verergerde. Inmiddels zijn de nodige maatregelen genomen, en ziet de woningmarkt er weer wat rooskleuriger uit. De rust is voor een groot deel weergekeerd, en de kritiek op de AFM is aanzienlijk verminderd. Ook de consument ziet in dat een verantwoord beleid op het gebied van kredietverstrekking duidelijke voordelen biedt, stelt Paul Schuiling, senior toezichthouder bij de AFM. H et team waarvan ik deel uitmaak, houdt zich met name bezig met het toezicht op het gedrag van banken. Wij controleren of de banken op de juiste manier met hun klanten omgaan. De Nederlandsche Bank heeft als taak het zogeheten prudentieel toezicht. Dan gaat het om de vraag of de balansen van de banken gezond zijn; om de financiële situatie dus. Omdat bankbalansen direct samenhangen met systeemrisico s, is ook het systeemtoezicht bij DNB ondergebracht. Wij zijn verantwoordelijk voor het gedragstoezicht. Die drie vormen van toezicht komen samen bij de hypotheekverstrekking; zeker als het gaat om de Loan-to-Value (LTV). Dat is dan ook een kernpunt bij ons toezicht: verantwoorde kredietverlening en het voorkómen van problemen bij de consument. Dat toezicht richt zich op heel specifieke problemen, zegt Schuiling: Bijvoorbeeld betalingsachterstanden bij hypotheken. Hoe groot zijn die achterstanden? Hoe communiceert de bank met de klant? Heeft de bank voldoende inzicht in de financiële situatie van de klant en wordt er actief gezocht naar oplossingen? De banken zien ook wel in dat het in hun eigen belang is als die problemen worden opgelost, maar dat wil nog niet zeggen dat het altijd goed gaat. Het gaat overigens bij de communicatie tussen bank en consument (of ondernemer) niet alleen om klanten die al problemen hebben: wij zien ook graag dat banken in gesprek gaan met klanten bij wie nog niets aan de hand is. Wellicht kunnen ook daar maatregelen worden genomen in de hypotheeksfeer, waardoor je problemen in de toekomst kunt voorkómen. Het meefinancieren van een restschuld is mogelijk op voorwaarde dat de hypotheeklasten betaalbaar zijn. We juichen het toe dat kredietverstrekkers restschulden meefinancieren als dat op een verantwoorde wijze kan Toch even terug naar het verleden; de AFM zou onvoldoende hebben gewaarschuwd voor de kredietrisico s. Dat beeld klopt niet. Sinds 2006 voeren wij het toezicht op de hypotheekmarkt uit. In 2007 zagen we al dat het destijds gevoerde beleid grote risico s met zich meebracht, en daar hebben we direct marktbreed onderzoek naar VBO MAKELAAR VASTGOED ADVISEUR 7

8 En banken mogen ook maatwerk toepassen. Dat klopt. Er zijn standaard-leennormen, maar banken hebben de mogelijkheid om daarvan in individuele gevallen af te wijken. Minister Blok heeft dat onlangs nog eens benadrukt: Daar waar maatwerk gewenst, passend en verantwoord is, kunnen kredietverstrekkers het toepassen. Voorwaarde is wel dat onverantwoorde kredietverlening wordt voorkómen. Een voorbeeld: een klant kan op basis van zijn huidige inkomen het huis van zijn dromen niet kopen. Deze klant heeft echter van zijn werkgever een toezegging dat zijn inkomen aan het eind van het jaar stijgt, en met dat inkomen is de hypotheek wél betaalbaar. Dan mag met dit inkomen worden gerekend; dan mag de bank de hypotheek verstrekken en kan de klant het huis van zijn dromen kopen. Euro s gedaan. We wezen er toen al op dat de hypotheekmarkt grote risico s kent, en dat die markt genormaliseerd moest worden. De tegenwerpingen zijn bekend: Het gaat al jaren goed, en de woningprijzen stijgen alleen maar. Waarom zouden we iets veranderen als er geen problemen zijn? Inmiddels weten we beter. Hypotheekverstrekkers willen natuurlijk niet meer de risico s lopen die door de crisis in hun volle omvang duidelijk waren geworden. Gelukkig zijn er de afgelopen jaren een aantal maatregelen getroffen die de risico s voor de consument en de samenleving beperken. Voorbeelden zijn de beperking van de hypotheekrenteaftrek, de verplichte aflossing, de geleidelijke beperking van de LTV naar 100%. Dat alles heeft gezorgd voor een meer verantwoorde hypotheekverstrekking. De gemiddelde maximale leencapaciteit bij 1x modaal huishoudeninkomen en 2x modaal huishoudeninkomen (eenverdieners), op halfjaarbasis, in de periode 2 e helft e helft Er zijn speculaties dat de LTV na 2018 nog verder zal worden verlaagd; zelfs tot 80%. Zal dat niet leiden tot grote problemen op de woningmarkt? Wie kan dan nog een huis kopen? In het verleden was het heel normaal als je eigen geld inbracht bij de aankoop van een woning. Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen: we zijn de afgelopen jaren gewend geraakt aan LTV s van soms boven de 120% en dan vaak ook nog een aflossingsvrije hypotheek. Inmiddels weten we dat dat niet bepaald verstandig was. Voorlopig werken we toe naar een LTV van 100% in Consumenten kunnen dus in een rustig tempo wennen aan de nieuwe situatie. Met die 100% zijn we nog steeds koploper in de wereld als het gaat om kredietverstrekking voor de eigen woning. Maar dat betekent ook dat we nog steeds behoorlijke risico s op restschulden lopen. Dat blijkt ook uit de analyses van ratingbureaus. Het rapport-wijffels geeft eveneens aan dat het een goede zaak zou zijn als de LTV wordt teruggebracht naar 80%. Daarmee zouden de risico s voor iedereen worden verkleind. Natuurlijk moeten we bij alle maatregelen wel de consequenties van het gevoerde beleid in het oog houden. Overigens is het echt niet zo dat iedereen het maximale bedrag wil lenen. Er zijn heel verstandige consumenten die inzien dat een lager leenbedrag veel minder risico s met zich meebrengt. Ook zien we dat steeds meer consumenten de risico s van een aflossingsvrije hypotheek en van een hoge hypotheek terdege zien. Er wordt inmiddels al veelvuldig vrijwillig afgelost. Consumenten lijken de risico s soms beter te zien dan marktpartijen en beleidsmakers II I II I II I II Leencapaciteit 1 x modaal (één- en tweeverdieners) Leencapaciteit 2 x modaal (tweeverdieners) Bron: OTB, I II I II I II Leencapaciteit 2 x modaal (éénverdieners) Mediane verkoopprijs I De AFM heeft ook zitting in het Financieel Stabiliteits Comité, net als o.a. DNB en het ministerie van Financiën. Dat comité waarschuwde onlangs voor een te snelle aanpak van de LTV. Huishoudens zijn door een verstandige LTV minder kwetsbaar voor een restschuld. Maatregelen om dit risico te beperken door een verlaging van de LTV, kunnen gevolgen hebben voor de toegankelijkheid van de woningmarkt. 8 VASTGOED ADVISEUR augustus 2014

9 Daar wordt goed naar gekeken. Aan de andere kant moeten we ons ook realiseren dat een grote groep consumenten met een onderwaterhypotheek ook slecht is voor de woningmarkt. Daardoor wordt de doorstroming beperkt. Hebt u ook een verantwoordelijkheid als het gaat om restschulden? Het meefinancieren van een restschuld is mogelijk op voorwaarde dat de hypotheeklasten betaalbaar zijn. We juichen het toe dat kredietverstrekkers restschulden meefinancieren als dat op een verantwoorde wijze kan. Ze hebben natuurlijk ook wel de morele plicht om dat te doen als ze in het verleden hebben meegewerkt aan de verstrekking van een hoge hypotheek. Het zou nogal flauw zijn als ze, nu de klanten in problemen zijn gekomen door een al te uitbundige hypotheekverstrekking, niet thuis zouden geven bij het oplossen van problemen. Zijn er wel voldoende aanbieders op de hypotheekmarkt om concurrentie te waarborgen? We zien dat er de laatste tijd meer aanbieders komen, zoals verzekeraars. Dat is een goede zaak. Het houdt alle partijen scherp en dat is goed voor de consument. Er zijn ook signalen dat banken niet streven naar uitbreiding van hun marktaandeel op de hypotheekmarkt. Dat heeft mogelijk ook te maken met risico s die verbonden zijn aan hypotheekverstrekking en met de strengere eisen die worden gesteld aan de bankbalansen. En ook in dit opzicht zie je weer hoe belangrijk een verantwoorde kredietverstrekking is. Als de risico s worden genormaliseerd, zullen meer investeerders geïnteresseerd raken in de hypothekenmarkt; ook buitenlandse partijen. Er zijn ook signalen dat banken niet streven naar uitbreiding van hun marktaandeel op de hypotheekmarkt Er wordt nog steeds te veel verdiend aan hypotheken, zegt de Vereniging Eigen Huis. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft dit onderzocht, en ze zullen dit onderwerp vanuit hun verantwoordelijkheid ongetwijfeld volgen. Het is belangrijk dat er voldoende concurrentie is en blijft. We signaleren meer nieuwe toetreders. Dat is positief, en die ontwikkeling zal ongetwijfeld een positief effect hebben op de hypotheekrente. Kan de AFM ook een rol spelen bij het oplossen van problemen rond erfpacht? De codes rood en oranje komen nog vaak voor. Moet er wellicht een financieel product worden ontwikkeld voor consumenten met erfpachtcontracten? Dat probleem kunnen wij helaas niet oplossen. Erfpachtcontracten staan niet onder toezicht van de AFM. Aan dit probleem ligt een privaatrechtelijke kwestie ten grondslag. Een consument kan het contract overigens door de rechter laten toetsen: als blijkt dat het onredelijk bezwarend is, kan het contract door de rechter worden vernietigd. één centraal register voor taxateurs Op 27 juni jl. hebben de taxateurs besloten om uiterlijk 1 januari 2015 een centraal register op te richten dat kwaliteitseisen en beroeps- en gedragsregels voor geregistreerde taxateurs vaststelt en waarborgt. Het register wordt als eerste gevormd en gevuld voor taxateurs van commercieel vastgoed, maar er zijn ook afspraken gemaakt voor woningen en landelijk vastgoed. De partijen verwachten dat het centrale register zal leiden tot meer standaardisatie en meer duidelijkheid. Gerben Everts, bestuurder bij de AFM, is blij dat er nu concrete afspraken liggen. Hij zegt: We hebben er alle vertrouwen in dat de betrokken partijen hun beloftes nakomen en voor het eind van het jaar de daad bij het woord voegen. We zijn heel blij dat partijen elkaar hebben gevonden en binnenkort deze belangrijke verbinding aangaan. Tekst: Carola Peters Beeld: o.a. Bernd Bohm, OTB VBO MAKELAAR VASTGOED ADVISEUR 9

10 Kijk voor alle opleidingen, cursussen, trainingen en PE bijeenkomsten op Beroepsopleiding Makelaars B.V. biedt al meer dan twintig jaar een gevarieerd aanbod aan opleidingen, cursussen en trainingen voor de vastgoedbranche. Onze opleidingen, cursussen en trainingen zijn geworteld in de praktijk, gericht op de actualiteit en worden verzorgd door vakbekwame en gemotiveerde docenten. Contact Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met ons op via onderstaande contactgegevens: Beroepsopleiding Makelaars B.V. Gildeweg 5a, 2632 BD Nootdorp telefoon

11 COLUMN Woningmarktanalyse OTB flexibele arbeidsmarkt en eigen woningbezit: een paradox? Ik voel me wel eens ouderwets (of risicomijdend) als het gaat om mijn arbeidscarrière, want ik werk al 15 jaar voor mijn werkgever. Dat gaat met veel plezier en er is altijd weer wat nieuws, zonder meer een belangrijke reden voor mijn honkvastheid. Deze honkvastheid is al lang niet meer vanzelfsprekend: afgezien van degenen die een dynamische en afwisselende carrière wensen, is verkassen vaak noodzakelijk omdat werkgevers niet snel meer overgaan tot het verstrekken van vaste contracten. Daarnaast kunnen ook gaten vallen door ontslag als gevolg van een crisis. Onzekerheid op de arbeidsmarkt is voor velen vrijwillig of onvrijwillig een fact of life geworden. Zo kent degene die bewust is begonnen als ZZP er onzekerheden rond het inkomen, maar dit geldt ook voor degene die uit noodzaak een aantal korte, flexibele arbeidscontracten aaneenrijgt. Deze veranderende arbeidsmarkt schept in beginsel geen vruchtbare voedingsbodem voor de groei van het eigen woningbezit. Bevordering van het eigen woningbezit is in het gehele politieke spectrum nog immer een belangrijk beleidsthema. Hoewel juist huishoudens met een onzekere pensioenopbouw (c.q. zelfstandigen en flexwerkers) gebaat zouden kunnen zijn bij een schuldenvrije eigen woning op het moment van de pensionering, zijn onzekere inkomens geen prettige binnenkomer bij banken. In het geval van een ZZP er vraagt men over de past performance, de sector waarin men actief is en hoeveel men de afgelopen jaren heeft verdiend. Inbreng van spaargeld of andere garanties kunnen een aanvullende voorwaarde vormen. Voor jonge mensen met een flexibele arbeidspositie kan het nog veel lastiger zijn. Speciale producten Met name voor hen dient zich de vraag aan of zij een steuntje in de rug moeten krijgen via speciale producten zoals (achtergestelde) startersleningen, speciale flexwerkersgaranties of (bouw)spaarregelingen? Het voorgaande is een route voor beleidsmakers die graag op korte termijn iets willen betekenen voor deze mensen. Een andere optie zou zijn om flexwerkers aan hypotheken te helpen onder de vlag van experimenten. Na verloop van tijd kan dan een redelijke inschatting worden gemaakt van de risico s voor de diverse geledingen van de flexwerkpopulatie en zouden commerciële partijen lering kunnen trekken uit de resultaten. De derde mogelijkheid is om af te wachten wat de partijen op de hypotheekmarkt zelf gaan doen. Zodra flexwerk een normaler verschijnsel is geworden, kan de financiële markt waarschijnlijk zelf het risico beter inschatten en speciale producten (maatwerk) ontwikkelen. De kans bestaat echter dat deze laatste optie niet goed van de grond komt. Zo werden de eerste spaarbanken en hypotheekverstrekkers (Building Societies) voor de gewone man opgericht op coöperatief- of overheidsinitiatief. Commerciële banken moesten er in eerste instantie niets van hebben, maar volgden toen deze maatschappelijke initiatieven minder riskant bleken dan verwacht. De voorgaande discussie is niet zozeer een kritiek op de vermeende geringe beschikbaarheid van hypothecaire leningen voor (risicovolle) flexwerkers, maar richt zich vooral op een toekomstig vraagstuk. Juist bij een fundamentele flexibilisering van de arbeidsmarkt, kan er een groter systeemrisico in de koopsector ontstaan dan wellicht kan worden gedragen door de financiële sector. Mogelijk is ook aanvullende ondersteuning nodig. Deze thematiek geldt overigens eveneens voor huurders, maar deze kunnen bij terugvallende inkomsten gebruik maken van huurtoeslag. Kees Dol, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft VBO MAKELAAR VASTGOED ADVISEUR 11

12 ACTUEEL Loan-to-Value hypotheekmarkt kwetsbaar, maar ook robuust Banken gaan Dutch paradox in buitenland uitleggen De Europese Unie en de ECB volgen Nederland met argusogen. Een gigantische hypotheekschuld en weinig betalingsachterstanden. Leg dat maar eens uit. Dat is precies wat de banken gaan doen: de wereld uitleggen hoe the Dutch paradox in elkaar steekt. Voordat de Bankenunie in oktober een feit is, willen de banken misverstanden voorgoed uit de weg ruimen. De Nederlandse hypotheekverstrekkers gaan op campagne. Door het aantrekken van de woningmarkt wordt het nog belangrijker om de werking van onze hypotheekmarkt goed uit te leggen in het buitenland, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Enerzijds omdat het toezicht op een aantal grote hypotheekverstrekkers verschuift naar de ECB, anderzijds omdat we voor de financiering van onze hypotheken voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van buitenlandse investeerders. Economen willen wereldwijd begrijpen hoe de NL-markt werkt. Met een rondgang langs de internationale bancaire instellingen wil de NVB duidelijkheid scheppen in wat je zou kunnen noemen the Dutch paradox : aan de ene kant een nationale hypotheekschuld die het hoogst van Europa is en aan de andere kant een hypotheekmarkt die verhoudingsgewijs weinig averij oploopt. % of BNP 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Bezittingen en leningen huishoudens eurozone Denemarken Nederland Ierland Portugal Noorwegen Spanje Zweden Finland Frankrijk Griekenland Duitsland Italië Oostenrijk Luxemburg Slowakije België Slovenië Andere bezittingen Spaartegoeden Pensioenen Leningen Bron: Commissie Structuur Nederlandse Banken (2013) In een Engelstalig memorandum ( The Dutch Mortgage Market ) schetst de NVB de hypotheekmarkt als een ogenschijnlijk kwetsbare, maar toch ook robuuste markt met overzichtelijke risico s. De hoogte van de nationale hypotheekschuld (637 miljard euro) genereert overigens wel degelijk macro-economische zorgen, aldus de NVB. Een derde van de koopwoningen staat onder water. Die uiten zich echter niet in de vorm van betalingsachterstanden bij klanten of verliezen bij banken. De door de NVB aangebrachte nuanceringen verklaren mede waarom Nederland bijna geen last heeft van betalingsachterstanden (slechts 1,6%) en waarom de afwikkeling van hypotheekschulden zo vlot verloopt. Ook de verliezen op hypotheekportefeuilles blijven laag (0,8%). Nederland moet op de kapitaalmarkt weliswaar een financieringsgat van 480 miljard euro opvullen (stand eind 2012). De meeste andere risicofactoren, zoals een hogere rente en hogere werkloosheid, worden verzacht door in het buitenland minder bekende institutionele factoren en fiscale en sociaal-economische 12 VASTGOED ADVISEUR augustus 2014

13 voorzieningen als de NHG, BKR, AFM, Nibud en hypotheekrente-aftrek. Meer dan alleen LTI en LTV Met de publicatie wil de NVB de beeldvorming rechtzetten, die mede ontstond door adviezen van onder meer IMF, OESO en de Europese Commissie om de Loan-to-Value (LTV) in overeenstemming te brengen met die in andere landen. In Nederland pleitte de commissie Wijffels vorig jaar ook al voor een verlaging naar 80%. Vanwege de vergaande maatschappelijke consequenties zou de maatregel echter alleen moeten worden doorgevoerd, als de economische omstandigheden dat toelaten. Minister Dijsselbloem van Financiën nam dit advies over. Edward Feitsma, teamleider Toezicht en Financiële Markten NVB, is nauw bij het project betrokken. Mijn doel is om de situatie op de Nederlandse hypotheekmarkt zoveel mogelijk te verduidelijken. Over de toekomstige hoogte van de LTV doen we geen uitspraken, maar we wijzen wel op al die andere factoren, die je bij een risicoweging moet meenemen. De kwetsbaarheid van de hypotheekmarkt wordt bepaald door meer factoren dan alleen de LTV en Loan-to-Income (LTI). Die nuancerende informatie willen we nadrukkelijk voor het voetlicht brengen. Zonder ons als Nederland heel bijzonder te vinden, hopen we wel dat er in Frankfurt rekening wordt gehouden met de specifieke institutionele, juridische en culturele setting. Dat geldt overigens voor alle landen. rabobank en vbo makelaar: ltv kan niet naar 80% De Nederlandse financieringsnorm wordt vooral bepaald door het inkomen en minder door de woningwaarde. Dit verklaart waarom de Loan-to- Value (LTV) in Nederland significant hoger kan uitvallen dan in andere landen, zonder dat dit tot een hogere betalingsachterstand leidt. Nederland scoort in de cijfers over de betaalbaarheid net zo goed als Duitsland, Engeland en Frankrijk, meldt de NVB. Volgens de Rabobank is een verlaging van de LTV naar 80% pas mogelijk als Nederland beschikt over een volwaardige particuliere huurmarkt. Die moet starters een schuilplek bieden om voldoende te sparen. Vanaf 2018 een snelle verlaging voor nieuwe hypotheken doorvoeren, zou ingrijpende gevolgen hebben voor de woningmarkt. Bij een LTV van 80% moet een koper van een gemiddelde woning tussen en euro sparen. Dat is voor velen niet haalbaar. Dit is ook het standpunt van VBO Makelaar. Hypotheekschulden en woningwaarden van Nederlandse woningeigenaren x miljard euro Woningwaarde Hypotheekschuld Bron: DNB (2013) De kritiek op de financieringschuld en het financieringsgat ziet Feitsma al enigszins verstommen. De financiering is tot nu toe zonder problemen verlopen. Internationale beleggers zien wellicht risico s, maar onder de streep zien ze kansen waar ze op inspelen. Commerciële partijen en rating-bureaus prikken soms makkelijker door de ratio s heen dan meer macro-economisch georiënteerde spelers als IMF en OESO; omgekeerd leren wij ook weer veel van deze laatste partijen. De vrees dat de ECB gaat bepalen hoe hoog de LTV mag zijn, is volgens Feitsma ongegrond. We laten de ECB graag haar eigen risico-afweging maken. Maar de LTV is een onderdeel van het nationale macroprudentieel beleid. De Nederlandsche Bank is daarvoor verantwoordelijk. Schuld 79 miljard euro lager Dat ook de schuldenpositie er anders uitziet dan gedacht, bleek uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Men kwam na een rekenexercitie tot de conclusie dat de (reeds netto berekende) nationale hypotheekschuld zo n 79 miljard euro kleiner wordt, als daar alle (bank)spaar- en beleggingsdepots en verpande levenpolissen van worden afgetrokken (12,1% van de totale netto hypotheekschuld). Ik vind het nog steeds erg jammer dat de Nederlandsche Bank daar nooit onderzoek naar heeft gedaan, zegt Bas Millenaar, directeur van de Blauwtrust Groep en één van de onderzoeksbegeleiders. De hoogte van de hypotheekschuld is zo n belangrijk onderwerp. Zijn conclusie: Het zou verkeerd zijn als we na 2018 naar 80% LTV gaan. Het schuldenprobleem lost zich vanzelf op. De hypotheekschuld is al aan het dalen. Daar komt nog eens bij dat mensen extra aflossen. Starters kunnen geen kant op. Als je hen laat zweven, tref je de gehele woningmarkt. Beeld: Tekst: Robert van Til NVB VBO MAKELAAR VASTGOED ADVISEUR 13

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 1 februari 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 1 februari 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Dylan Dresens: NHG voor duurzaam woningbehoud Wel of geen huizenzeepbel Stoplichtconvenant tegen criminaliteit in huurmarkt Uw verdienmodel verdient meer aandacht WOZ moet actueel en

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 2 april 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 2 april 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Drs. Chris Buijink, voorzitter NVB: We komen uit onze ivoren torens! BKR: Op weg naar integrale registratie van schulden Vinger aan de pols bij achterstallig onderhoud Social media: Verloren

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 3 juni 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 3 juni 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Roger Messenger, voorzitter TEGoVA: Europa heeft de European Valuation Standards nodig Scholingstraject REV: vertaling EVS-standaard naar Nederlandse marktsituatie Revival van het gemeentelijk

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 27, nummer 2 april 2013. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 27, nummer 2 april 2013. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Elco Brinkman: Helaas ziet de overheid de woningmarkt nog altijd als een melkkoe Particuliere erfpacht: drama duurt voort Kamerleden tankten kennis bij, en nu? Tweeluik over Vastgoedgetal

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. 7 oktober s-hertogenbosch. jaargang 28, nummer 5 oktober 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. 7 oktober s-hertogenbosch. jaargang 28, nummer 5 oktober 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Hans de Boer, VNO-NCW: Het gaat wat beter op de woningmarkt, maar het moet harder Big Data en makelaardij: een nieuwe revolutie dient zich aan Danny Mekić, opiniemaker: Vergeet in veranderende

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 27, nummer 3 juni 2013. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 27, nummer 3 juni 2013. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Minister Blok: Kopers en huurders weten nu waar ze aan toe zijn Energielabel: een hoofdpijn die maar niet weg gaat VBO Makelaar legt vinger op gebrekkig functioneren huurmarkt Drenthe

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 29, nummer 1 februari 2015. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 29, nummer 1 februari 2015. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Senator Adri Duivesteijn: Nu momentum voor werkelijke hervorming woningmarkt Alle taxateurs onder één dak Het rijtjeshuis biedt tal van mogelijkheden voor de toekomst VvE s in beweging:

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 27, nummer 4 september 2013. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 27, nummer 4 september 2013. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Rien Nagel, directeur Particulieren Rabobank Nederland: Geleerd van de economische crisis Nieuwe sectie Huur/verhuur van start Toekomstbeeld Rabobank voor woningmarkt Onderhands.nl: nieuw

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

Optimisme over komende verkiezingen 6. De crisis heeft stof tot nadenken gegeven 7. Rondetafeldebat NVM en LTO over herbestemming 9.

Optimisme over komende verkiezingen 6. De crisis heeft stof tot nadenken gegeven 7. Rondetafeldebat NVM en LTO over herbestemming 9. Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 8 nr 2 maart 2014 zie ook: www.nvm.nl D66-wethouder Berend de Vries (Tilburg): Optimisme over komende verkiezingen 6 BNA-directeur Fred

Nadere informatie

Kleine stapjes zijn onvoldoende om de markt echt in beweging te brengen

Kleine stapjes zijn onvoldoende om de markt echt in beweging te brengen Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 7 nr 4 juli 2013 zie ook: www.nvm.nl Taco van Hoek: Vooruitzichten voor woningmarkt zijn goed 2 Elco Brinkman: Bouw wordt een onderdeel

Nadere informatie

Welvaartsverlies door verdere verlaging LTV Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt

Welvaartsverlies door verdere verlaging LTV Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Frans Schilder Johan Conijn Jan Rouwendal 2015-06 April 2015 Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Frans

Nadere informatie

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013.

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013. Een openhartig interview over de betrouwbaarheid van Achmea Bank Woonfonds de hypotheek onder water. Wat nu? Woonfonds viert 40 jarig jubileum met Woonfonds Doet en trakteert op vlaai Bijzondere mensen

Nadere informatie

Kopen na de crisis. Doorstroming in een woningmarkt zonder waardestijging EINDRAPPORTAGE

Kopen na de crisis. Doorstroming in een woningmarkt zonder waardestijging EINDRAPPORTAGE RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORTAGE Kopen na de crisis Doorstroming in een woningmarkt zonder waardestijging De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Consumentenbond-directeur Bart Combée De hypotheekrente is veel te hoog

Consumentenbond-directeur Bart Combée De hypotheekrente is veel te hoog Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 7 nr 2 april 2013 zie ook: www.nvm.nl Econoom Frank Kalshoven Een slecht getimede, maar moedige stap 7 Jan Kamminga Geliberaliseerde huren

Nadere informatie

Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 8 nr 8 december 2014 zie ook: www.nvm.nl

Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 8 nr 8 december 2014 zie ook: www.nvm.nl Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 8 nr 8 december 2014 zie ook: www.nvm.nl SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen: Ook toegang voor makelaars tot aandeelhoudersregister 2 Minister

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 juli 2014 Betreft Maatwerk bij hypotheekverstrekking

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 juli 2014 Betreft Maatwerk bij hypotheekverstrekking > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk Datum

Nadere informatie

Sibylla Bantema, directeur Hypotheken Aegon: Vergroting van marktaandeel is niet ons doel

Sibylla Bantema, directeur Hypotheken Aegon: Vergroting van marktaandeel is niet ons doel Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 8 nr 3 april 2014 zie ook: www.nvm.nl Kamerfracties over hun speerpunten in 2014 2 Schimmige praktijken van huurbemiddelaars 7 Sibylla Bantema,

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester April

Nadere informatie

Bank Wereld. Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal

Bank Wereld. Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal nummer 4 december 2013 Bank Wereld Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal Ongewenste prikkels versus klantbelang Verandering hangt in de lucht

Nadere informatie

2014 wordt het jaar van de transitie

2014 wordt het jaar van de transitie Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 8 nr 1 februari 2014 zie ook: www.nvm.nl Kamerleden over hun speerpunten in 2014 2 We hebben het dal achter ons gelaten 7 2014 wordt het

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen. oktober 2013 nummer 3 jaargang 5. 02 Vertrouwen daar draait het om. 08 We worden gezien als dé oplossing

Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen. oktober 2013 nummer 3 jaargang 5. 02 Vertrouwen daar draait het om. 08 We worden gezien als dé oplossing oktober 2013 nummer 3 jaargang 5 Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen 02 Vertrouwen daar draait het om 08 We worden gezien als dé oplossing 16 Versterking hypotheekmarkt door een Nederlandse Hypotheek

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Augustus 211 Kennis en Economisch Onderzoek Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 Markt voor bestaande woningen 4 Overdrachtsbelasting en verwachting 9 Nieuwbouw 13 Hypotheekrente 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Eén serviceloket wordt steeds belangrijker JUNI 2015. 4 SEH PE 2015: het belang van budgetteren

Eén serviceloket wordt steeds belangrijker JUNI 2015. 4 SEH PE 2015: het belang van budgetteren Vakblad voor Erkend Hypotheekadviseurs JUNI 2015 Eén serviceloket wordt steeds belangrijker 4 SEH PE 2015: het belang van budgetteren 19 Gezond verstand ontbreekt bij norm maximale hypotheek 22 Hypotheek

Nadere informatie

- 1 - www.nicla-casas.com

- 1 - www.nicla-casas.com - 1 - Onderweg naar Spanje Stap-voor-Stap richting een Spaanse woning Teksten, foto s en art-work: Claus van Mierlo NICLA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Identiteitsfraude is van alle tijden

Identiteitsfraude is van alle tijden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 1 februari 2015 zie ook: www.nvm.nl Positieve stemming op nieuwjaarsreceptie NVM 2 Nieuw energielabel kwestie van wennen 3 Speerpunten

Nadere informatie

Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk MAART 2015. 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren

Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk MAART 2015. 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren Vakblad voor Erkend Hypotheekadviseurs MAART 2015 Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren 8 Pensioenwijzigingen

Nadere informatie

TREND SCAN WONING MARKT 2025

TREND SCAN WONING MARKT 2025 TREND SCAN WONING MARKT 2025 IN OPDRACHT VAN: Sjors de Vries, februari 2012 2 Colofon. Auteur: Sjors de Vries (BSDV), Arnhem, www.bsdv.nl Tekstredactie: Christine van Eerd, Amsterdam, www.christinevaneerd.nl

Nadere informatie