Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar"

Transcriptie

1 Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar

2 Heilige Antonius Abt - Malden Jaargang 33 Februari 2010 Nr. 2 Een Jubilerend kerkgebouw Het is een vreemde ervaring als het kerkgebouw nog maar 50 jaar oud is. De kerk van Malden gaat al een mensenleven mee. Het markante gebouw geprezen of afgewezen heeft hoe dan ook zijn sporen achter gelaten in de hoofden en harten van de bewoners en de architectuur van Malden. Het is een markant gebouw hoewel geprezen of misprezen maar in haar eigenheid uniek. En ze is al bijna een mensenleven oud. In die 50 jaar is er veel er binnen en buiten het kerkelijk leven veel veranderd. Toen de kerk gebouwd werd vierde pastoor Simons ( die nog in priestertoog ging) de dienst met de rug naar de gelovigen toe. Nog geen 5 jaar later zou alles veranderen. In 1965 draaide pastoor Heerkens zich om aan het altaar zoals we het nu gewoon zijn. En wat daarna allemaal gebeurde en veranderde is teveel om op te noemen. De oude wijs als de stenen konden spreken, geldt ook voor het kerkgebouw. Hoeveel malen van vreugde, van verdriet, van rouw en trouw heeft deze kerk al niet gezien. Dat alles hebben de stenen en zuilen gedragen. De eerste ontmoeting met dit kerk gebouw laat een blijvende indruk achter. Je vindt het mooi of je vindt het lelijk. In de loop 2

3 van de laatste 5 jaar hebben vele vrijwilligers hun handen uit de mouwen gestoken om de achterstallige onderhoudsbeurten te voltooien. Zo is het schilderen van de sacristie, de nieuwe vloerbedekking en het renoveren van de houten vloer in de parochiezaal een van de zaken die in het oog springen. Het schoonhouden van de kerk en het bijhouden van kleine werkzaamheden dragen allemaal er toe bij dat het gebouw zelf ook weer leeft. In de jaren die achter ons liggen had men daar minder aandacht voor mede door dat men uitging van een nieuw gebouw dat zo nu blijkt onderhoudsintensiever is dan gedacht. De opbouw van de gemeenschap blijft echter centraal. Maar die gemeenschap vraagt om een onderdak waar men luistert naar de heilige Schrift, het Woord dat leven schenkt, troost en verbindt. Waar men samenkomt, feest viert en afscheid neemt, dankt voor het leven of alleen maar om er even zo maar stil te zijn. Dat alles doet dat gebouw al een mensenleven lang. Dat gebouw waar in we met eerbied ons leven voorleggen aan God in liefde en trouw, in leven en in dood, met geboorte en dood, met vreugde en rouw, in stilte en gebed. Dat alles maakt dat gebouw tot wat het is en wil zijn: een huis van God in ons midden. Deze jubilaris ziet terug op die andere jubilaris de parochie die dit jaar meer dan 775 jaar de naam Antonius Abt draagt. Haar oude voorganger is er niet meer. Maar zij zet nu die erfenis voort. Omdat te kunnen blijven doen moeten we dat gebouw wel in stand houden. Dat is zowel in de immaterieel zin als de materiële zin geen sinecure. De kerkbalans is de bron in de materiële zin die het mogelijk maakt parochiegemeenschap te kunnen zijn. De inspiratie vanuit ons geloof is de immateriële basis waaruit we parochie zijn. In deze Kom-In geven mensen en groepen uit en rondom de parochie hun visie weer over de betekenis die het kerkgebouw voor hen heeft. De parochie leeft en werkt onder het dak van dit gebouw. Een huis van leven en gebed, van vieren en gedenken, voor tijden van vreugde en verdriet, voor ons leven en ons heengaan. Pastoor Ton Sip 3

4 Ingredimini Sancti Dei Deze tekst boven de ingang van onze kerk stamt van het antifonenboek voor de inwijding van een nieuwe kerk. Dit antifonen boek werd samengesteld door Amalarius, (c. 780-c. 850) bisschop van Metz. Rond 811, werd Amalarius van Metz bisschop van Trier. Vervolgens heeft hij zijn carrière bracht hem naar Constantinopel, Aken, Parijs en Rome. De grote centra van kerk, politiek en cultuur in de 9de eeuw. Hij beheerde het bisdom Lyon tijdens de ballingschap van Agobard gedurende welke tijd hij probeerde zijn nieuwe antiphonarium te introduceren. Hij ontmoette daar sterke tegenstand van Florus, de diaken van Lyon. Een van zijn belangrijkste werken was De ordine antiphonarii (Over de orde van de antifonen) Hierin legt hij de regeling van de Goddelijke eredienst uit en de varianten voor de verschillende feesten, in het bijzonder de oorsprong en betekenis van de antifonen en responsen. In feite is het een commentaar op zijn eigen antiphonen samengesteld uit de antiphonen van Rome en Metz. Hoewel zijn antiphonarium verloren is gegaan, zijn een paar van zijn diensten bewaard gebleven, zoals de ordo voor de inwijding van een kerk. Deze orde van dienst bestaat uit het zingen van Psalm 50. De bisschop zegent de deuren, de relieken die voor de kerk op een tafel staan terwijl de verzamelde geestelijkheid Asperges Me, Besprenkel mij Heer zingt afgewisseld met Psalm 50; vervolgens loopt de bisschop een keer rond de kerk. Teruggekomen bij de hoofdingang klopt de bisschop 3x op de deuren en zegt: Opent poorten uw deuren en laat de koning der Glorie binnen treden, naar Psalm 24. In de kerk zelf is een geestelijke die vraagt: Wie is de koning der glorie? Daarna loopt de stoet nogmaals 2 maal rond de kerk. Bij de laatste keer antwoordt de bisschop: De heer 4

5 der heerscharen, die is de Koning der Glorie. Daarna wordt de deur geopend en wordt de antifoon gezongen: Ingredimini sancti dei, treedt binnen Heilige God. Zo vond dit ook plaats op 10 april uiteraard op Palmzondag want dan werd dit ritueel zo ook gevierd met Psalm 24. Op de foto's kunt u dat ook zien. Wijlen Bisschop Bekkers ( 1965) met wijlen bouw -pastoor Simons ( 1963)en wijlen pastoor Bardoel ( 2009) op de foto lopen in de stoet mee. De foto op de kaft is het open van de deuren van de kerk zoals hier beschreven. 5

6 Kerkgebouw H. Antonius Abt Malden 50 jaar 40 jaar geleden kwamen wij uit het westen van het land naar het oosten. In het westen was al bekend dat in Malden de meest moderne kerk stond voor die tijd en deze kerk was bekend om de moderne glas in lood ramen en niet te vergeten, de vele soorten natuursteen die in het interieur verwerkt zijn. Als Maldens Gemengd Koor voortkomend uit het parochieel Herenkoor, zingen wij 35 jaar in de kerk van de Heilige Antonius Abt in Malden. In de begin jaren zong het koor boven op de koorzolder waar ook het orgel geplaatst was. De ruimte daarboven was wel erg krap voor het steeds groter wordende koor. Ook de aandacht voor de liturgie was van boven af minder. In 1990 werd er een actie ondernomen voor een orgelfonds en er kwam een nieuw orgel van de firma Henk Klop. Het orgel werd vooraan in de kerk geplaatst en het koor verhuisde mee. Wij staan op een groot breed priesterkoor aan de rechterkant van het altaar. Door de opstelling van het koor kwam er ook een andere beleving t.a.v. de viering. Wij hadden een beter contact met de voorganger en ook de betrokkenheid met het kerkvolk werd intensiever. De dirigent nam het kerkvolk mee met volkszang en andere liederen. Het kerkgebouw straalt ruimte uit. Het koor kijkt uit op een mooi en zeer bekend glas-in-loodraam dat de wonderbaarlijke visvangst voorstelt. Met veel plezier hebben wij al deze jaren het kerkgebouw bezocht en als koorzangers zijn wij er trots op, om tijdens de vieringen en talrijke koorconcerten, in deze kerk te mogen zingen. Het koor zingt met veel inzet in deze kerk liturgische muziek onder de bezielende leiding van Bert van Bergen. Jammer dat het kerkgebouw zijn eigen verhalen niet kan vertellen; die 50 jaar zou een interessant en dik boek kunnen worden. Namens het Maldens Gemengd Koor Hellen Fisscher 6

7 Het kerkgebouw van Malden Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Om de neerslag van vele meningen in één artikel weer te geven is een enigszins riskante onderneming. Het was in de jaren zestig, toen de kerken overdag nog open waren en je veilig je fiets ergens kon neerzetten om even naar binnen te gaan. Dat deed een van onze leden- toen nog een tiener- samen met haar vriendin. Op weg van Nijmegen, via jeugdherbergen naar Vaals, stopte ze bij de bekende, moderne kerk in Malden om te bidden voor een veilige reis. Ze keek haar ogen uit! Wat een boeiend gebouw! Toen ze later getrouwd en wel in Malden kwam wonen verheugde ze zich erop voortaan zo'n mooie parochiekerk te hebben. Toentertijd was de kerk tijdens diensten nog vol. De beschikbare ruimte was niet overbodig. Bij gezinsvieringen bv. moest je zoeken naar een plaats. Iedereen voelde zich bij de dienst betrokken. Er stonden geen pilaren in de weg en de kerk was mooi licht. Velen van ons zijn na verloop van tijd vertrouwd met en deels gehecht geraakt aan het gebouw: Onze kerk met die mooie glasin-loodramen: Ze vormen een bron van inspiratie! Vooral als koorleden kunnen we er van genieten. Onze kerk: "Een plaats waar je terecht kunt", zei iemand, "ook in de Mariakapel". Het leek goed zo. Maar het kerkelijk leven is niet statisch. Het is aan verandering onderhevig. Mensen komen en gaan. Denken en doen anders. Nieuwkomers kijken met andere ogen. Ze zorgen -meestal ongewild- voor onrust, maar zetten elkaar wel aan tot denken. Wat de oorzaak ook is, onze kerk is leger geworden. ( Dat 7

8 verdriet de achterblijvers.) Aanvankelijk in een traag, maar de laatste jaren in een versneld tempo. Daardoor is er veel loze ruimte ontstaan. Dat is een feit! Een logisch gevolg zijn gehoorde uitspraken als: "Het kerkgebouw vind ik te kolossaal en doet niet stichtend aan. Een intiemer gebouw, waar de gelovigen niet zo verspreid zitten, nodigt meer uit tot samen bidden en zingen. Dat geeft ook een gevoel van meer saamhorigheid". Een andere opmerking: "Het is van alle tijden dat kerkgangers tijdens diensten hun eigen plekje zoeken in een kerkgebouw. Daar valt weinig aan te sturen. En is dat ook wel gewenst?" Inderdaad : Zoveel hoofden, zoveel zinnen. De een vindt het hoofdaltaar mooi, de ander vindt de "zgn." iconen maar niks. De een vindt het prettig dat er knielbanken zijn, van de ander mogen die ingeruild worden. "Er is wel een mooie koffieruimte geschapen, om elkaar te ontmoeten", werd eraan toegevoegd. Wat vele koorleden enigszins stoort is dat het grote orgel voor ons niet geschikt is. Hadden ze jaren geleden, toen het aangeschaft werd, niet beter moeten overleggen? Niet elk koor zal in de toekomst altijd een organist en een dirigent hebben. Het gevolg is dat onze dirigent/organist - toch al belast met een dubbele taak- zich moet behelpen met een minder welluidend instrument, waardoor de zang en het orgelspel niet geheel tot zijn recht komen. Dit laatste gedeelte betreft wel niet specifiek het kerkgebouw, maar maakt toch een essentieel deel van het interieur uit. Voor een koor is het moeilijker en minder prettig zingen in een holle kerk. De meeste leden vinden daarom o.a. ook dat Het Kerkgebouw te groot is als er weinig mensen komen. Mensen moeten samen voor elkaar het hart van de kerk vormen anders is elk kerkgebouw te groot en een leeg omhulsel. Dameskoor Malden. Gré Cuppen 8

9 Archief foto s 9

10 Kerkbalans 2010/ Begroting 2010 Kerkbalans 2010 Ieder jaar wordt in de tweede helft van januari de actie Kerkbalans gehouden. Dit jaar wordt bij uitzondering in onze parochie deze actie uitgesteld tot begin maart. Reden is dat wij als kerkbestuur menen deze actie te moeten combineren met het vijftigjarig bestaan van ons kerkgebouw op 10 April a.s. Balans is de slogan van deze actie. Balans wil zeggen evenwicht, dit is evenwicht in de mens, christendom, kerk( onafscheidelijk verbonden met het kerkgebouw). Juist het kerkgebouw staat nu centraal. Het kerkgebouw (godshuis) is niet één generatie, maar een meergeneratie gebouw. Het is noodzaak dat deze generatie het kerkgebouw nu en voor de toekomst onderhoudt. Het vijftig jaar bestaan van dit gebouw laat nu de sporen van achterstallig onderhoud zien, en is toe aan een grote opknapbeurt. Gezien de aanzienlijke kosten slaat onze financiële balans helemaal door. Uit balans. De financiële toestand is de laatste jaren in de rode cijfers geraakt, mede veroorzaakt door stijgende kosten voor onderhoud, de recente restauratie van de kerktoren (2006), het verminderd kerkbezoek, zich niet meer thuis voelen in een christelijk gemeenschap, en een aantal randgebeurtenissen waarmee de parochie zich uiteen moest zetten. De tijdgeest voor een aantal zaken hebben soms een andere wending genomen dan verwacht. Eerdere kerkbesturen en pastoors zoals (bouw)pastoor Simons, pastoor Heerkens, pastoor Hendriks, pastoor Hooymans en pastoor Struyker-Boudier hebben hun problemen gekend evenals het huidige kerkbestuur en pastoor Sip. Deze mensen hebben zonder uitzondering met hun bekwaamheden de kerk gediend. Ze hebben vele zaken naar eigen inzicht opgelost. 10

11 Deze pastoors en kerkbesturen kwamen de afgelopen vijftig jaar voorbij. Wat zeker is: Dit unieke kerkgebouw blijft, dat velen als zeer mooi tot uiterst lelijk kwalificeren. Dit kerkgebouw is de enige kerk die nog bestaat in haar stijl, gebouwd in 1959/60 en op 10 april 1960 door bisschop Beckers is ingewijd. Sindsdien heeft dit gebouw op velerlei wijze het leven en wonen in Malden bepaald tot op de dag van vandaag. Naar de toekomst is de vraag hoe houden we dit markante gebouw en haar functie in stand. Wilt u als parochiaan dit ontmoetingscentrum en markant gebouw in stand houden, dan vragen wij als kerkbestuur met klem deze actie. KERKBALANS voor het groot onderhoud te steunen. Het groot onderhoud betreft de kerkdeuren die vervangen moeten worden evenals het betonwerk aan de hoge altaar muur. De bouwmeester van de St. Jan de heer Schoots heeft dat geschat op Uw bijdrage is daarbij onmisbaar en willen wij middels deze brief onze zorgen aan U kenbaar maken, zodat onze financiële balans enigszins weer in evenwicht komt en zwarte cijfers kunnen schrijven. Uw bij voorbaat dankend namens het kerkbestuur van de parochie H. Antonius Abt te Malden. Van harte aanbevelend Theo Peters Penningmeester 11

12 Begroting 2010 Begroting komend boekjaar 2010 Begroting lopende boekjaar 2009 Resultaat voorgaand boekjaar 2008 LASTEN Persoonskosten , , ,69 Kosten onroerend goed: - Kerkelijke gebouwen , , ,58 - Ov. kerkelijke onr. goederen met 500,00 500,00 0,00 bijzondere bestemming - Beleggingen 0,00 0,00 0,00 Rente en lasten van schulden en fundaties 100,00 140,00 99,06 Kosten eredienst , , ,36 Kosten pastoraal 9.350, , ,87 Verplichte en vrijwillige bijdragen , , ,15 Beheerskosten 6.500, , ,66 Incidentele lasten 0,00 0,00 0,00 Voordelig saldo 0,00 0,00 0, , , ,37 BATEN Bijdragen parochianen , , ,27 Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 9.000, , ,12 Functionele inkomsten 0,00 0,00 0,00 Incidentele baten 0,00 0,00 0,00 Nadelig saldo , , , , , ,37 Theo Peters Pierre van der Meer penningmeester administrateur 12

13 Het jubilerende kerkgebouw in Malden vanuit de Commissie Liturgie Het kerkgebouw is voor een Commissie voor Liturgie uiteraard een belangrijk onderwerp. Want het hemels dienstwerk dat de liturgie is, speelt zich af in de tijd, maar even wezenlijk ook in de ruimte. Die ruimte is van oudsher het kerkgebouw, de plaats waar de gemeente van gelovigen wordt geroepen uit de wereld buiten (ek-klesia) en verzameld binnen in een passend gebouw. In het begin van het Christendom was dat een privé-huis. Later is men aparte kerkgebouwen gaan oprichten, in allerlei vormen en stijlen. De meeste kerken zijn afgeleid uit de Romeinse gebouwen met publieke functies, met name de basiliek, de koningszaal. Zo n kerk heeft een middenschip, zijbeuken, een ingangsgedeelte en een altaarhalfrond. Daarop is de liturgie ingericht. De geloofsgemeenschap heeft via de lange as van het middenschip meestal uitzicht op het altaar en de celebrant. Onze kerk is een schepping van de architect Jos Bijnen uit Oss. Hij is geen groot kerkenbouwer geweest zoals de 19 e eeuwse Cuypers. Hij heeft een bescheiden aantal kerken gebouwd. Daarvoor heeft hij als niet architect dankbaar gebruik gemaakt van de Bossche School stijl van Dom van der Laan. Onze kerk heeft kenmerken van die school, maar toch ook veel eigens. Wat het meest opvalt en wat ook voor de liturgie van groot belang is, dat is de massieve muur die loopt van de zijingang aan de Rijksweg tot de ingang naar de sacristie: de muur waar je tegenaan kijkt als je in de kerk zit en die het priesterkoor tot een heel langgerekt, breed podium maakt. Die muur moest volgens Bijnen een afsluiting zijn van de wereld van de doden (het kerkhof) en de wereld van de levenden. Die wereld van het leven is vanuit die muur gezien een marktplaats: een grote brede 13

14 ruimte met het dak opgetild boven de muren door een doorlopende band van ramen. De glaswand met daarin het portaal van de hoofdingang is als het ware een doorzichtige scheiding tussen kerk en de publieke ruimte van het kerkplein. Het contrast tussen de massieve muur en de doorzichtige glaswand is groot. Het versterkt de indruk van een markthal. Voor de liturgie is dat een belangrijk gegeven. Bijnen bouwde met het oog op een massaal gevulde, volle kerk. In zijn concept voor de kerk van Malden zijn de gelovigen vooral in de breedte en niet zoals gebruikelijk in de lengte, gericht op het altaar. Wat je daardoor mist, is intimiteit, het soort intimiteit dat ontstaat doordat je als het ware door de lengteas van het middenschip getrokken wordt naar het altaar, terwijl er in zijbeuken en zijkapellen kleinere afgeschermde ruimtes zijn. Het voordeel van de brede opstelling is, dat een grote groep mensen directer bij het altaargebeuren betrokken wordt. Er zijn geen obstakels, er zijn geen pilaren, de ruimte is overzichtelijk. Vooral voor grote groepen hebben baat bij de kerkruimte als marktplaats. We merken al jaren, dat alleen bij hoge uitzondering ( kerstmis en uitvaarten) de kerkruimte helemaal gevuld is. Doordat de buitenste rijen banken zijn verwijderd, is er in feite toch min of meer een soort middenschip ontstaan, waardoor een open lege ruimte aan de zijkanten is gecreëerd. In de Commissie voor Liturgie hebben we al veel pogingen ondernomen om fysiek of visueel de kerkruimte te verkleinen en daarnaast afgeschermde, goed te gebruiken (en goed te verwarmen!) ruimtes te maken. We zijn ook niet verder gekomen dan de inrichting van een kleine Mariakapel en zithoekjes daar waar de bankenrijen zijn verdwenen. Pastoor Sip heeft voorstellen gedaan om de kerk een wat intiemer en functioneler karakter te geven. In grijpende maatregelen zijn dan onontkoombaar. Ook de liturgie commissie heeft hiertoe voorstellen gedaan. De centrale vraag is hoe we de 14

15 kerk meer intimiteit en tegelijkertijd multifunctionele kunnen maken. Het 50-jarig jubileum van onze kerk daagt uit om creatief met het kerkgebouw om te gaan. Maar ook om de mooie kanten van onze kerk te herontdekken. Want ruimte heeft ook iets. Er is daardoor plaats voor liturgie met wierook, processies, koren, beweging en je eens omdraaien om naar de mooie glaswand te kijken. Malden heeft met zijn kerk iets moois in zijn centrum. Nu het kerkplein nog! Nico Schreurs, voorzitter Commissie voor Liturgie. 15

16 Ter gelegenheid van het vijftig jaar bestaan van ons kerkgebouw Momenteel is het een goede gelegenheid om eens te overdenken welke betekenis het kerkgebouw voor onze geloofsgemeenschap altijd heeft gehad en hoe de kerk ons kan inspireren in de toekomst. Ieder die de kerk in Malden betreedt ziet boven de ingang de spreuk staan: INGREDIMINI SANCTI DEI, vertaald: Treedt binnen Heiligen Gods. a 1. Geschiedenis van de Middeleeuwse kerk. In Malden is er sprake geweest van twee houten kerkjes, waarvan het oudste rond 1000 kan zijn gebouwd. Later zijn paalgaten gevonden die hierop wijzen. Ook zijn er fundamenten van een oude Romaanse kapel gevonden uit de twaalfde of dertiende eeuw. In de loop van de dertiende eeuw al zou deze zijn uitgegroeid tot een grotere kerk, van tufsteen, die bediend werd vanuit Nijmegen. In archiefstukken zien we de Maldense kerk voor het eerst genoemd in 1247 met het betalen van belasting aan het aartsdiaconaat Xanten. Rond 1450 had de kerk de vorm die zij vier eeuwen zou behouden, de oorspronkelijke rechthoekige Romaanse kapel was rond 1250 met een apsis, een halfronde uitbouw aan het priesterkoor, uitgebreid en er was de ruimte bijgetrokken die tevoren slechts door een afdak beschutting gaf. a De tekst is afgeleid van het antifonarium van Amalarius van Metz die deze vertaalt met : Treedt binnen Heilige God. 16

17 In 1609 moest de kerk van Malden worden afgestaan: de bevolking kerkte toen in Mook. In 1798 werd door het plaatselijk bestuur het kerkgebouw teruggegeven, maar in een zeer vervallen staat. Het onderste gedeelte van de toren bestond nog met enkele stukken muur. Een comité van inwoners werd opgericht om voor de opbouw van het kerkgebouw te zorgen. De kosten bedroegen zestienhonderd gulden. In 1835 werd het gebouw uitgebreid door enige verbredingen en de aanbouw van de sacristie. In 1839 werd achter het kerkgebouw de Rijksweg aangelegd, zodat het gebouw achterste voren kwam te staan. Echter de kerk was te klein en geld voor een nieuw gebouw was er niet. Daarom werden over de gehele kerk verhoogde galerijen aangebracht. 2. De eerste plannen voor een nieuwe kerk. Door de groei van de bevolking van Malden speelde men meermalen met de gedachte een nieuwe kerk te bouwen. Al in het begin van de twintigste eeuw begon pastoor van Beek met zijn kerkbestuur wegen te zoeken om de oude Middeleeuwse kerk te vergroten of tot een nieuw gebouw te komen. Maar de bisschop gaf geen enkele toestemming tot een uitbreiding of nieuwbouw. Het kerkbestuur werd daardoor gedwongen slechts binnen het kerkgebouw enkele veranderingen aan te brengen. Er werd een honderdtal zitplaatsen gewonnen, maar ideaal was het zeker niet. Pastoor van Beek vertrouwde erop dat eens toestemming zou worden gegeven en ging er toe over gelden in te zamelen voor een bouwfonds. Zijn opvolger pastoor de Bekker nam die taak over. Rond 1928 werd de toenmalige bisschop van Den Bosch, Mgr. Diepen, verzocht medewerking tot nieuwbouw te verlenen. Maar weer kon het bisdom niets doen. Niet alleen uit gebrek aan financiën, maar ook omdat eerst in de grotere plaatsen nieuwe 17

18 kerken gebouwd moesten worden om de toeloop naar de steden op te vangen en het contact met de arbeidersstand niet te verliezen! De bisschop gaf de raad een balkon in de kerk te bouwen. Ook het plan tot vergroting van de kerk werd hiermee afgewezen. In 1928 werd het koor uitgebreid tot een balkon en werden er met een andere rangschikking van de banken 170 plaatsen gewonnen. Toch bleef men denken aan een nieuwe kerk. In 1928 werd bouwland, dat de parochie verhuurde aan de heer P. Sweerts, geruild tegen een gedeelte van het Hof van Robben. Dit moet 2300 vierkante meter zijn geweest. Dit land was bedoeld als uitbreiding van het kerkhof en als uitbreiding van de pastorietuin, waar te zijner tijd een nieuwe kerk zou komen. Ook beginnen in deze tijd parochianen fundaties in te stellen ter stichting van een nieuwe kerk. Pastoor Simons vond bij zijn komst in 1955 dus al veel voorbereid. Pastoor de Bekker en pastoor van Beek dienen dus net zo goed als stichters van de nieuwe kerk beschouwd te worden. Pastoor Simons is maar acht jaar pastoor geweest. In die acht jaar heeft hij wel het uiterlijk van de parochie totaal veranderd. De oude kerk werd afgebroken en een totaal nieuwe kerk gebouwd. In stijl brak men geheel met de oude kerk. 3. Moderne architectuur voor een zich uitbreidend dorp. De nieuwe kerk ontstond ten westen van zijn voorganger, aan de zuidzijde van het kerkhof. De op het bouwterrein gelegen pastorie werd gesloopt; na voltooiing van de kerk zou een nieuwe pastoorswoning worden gebouwd. Ook de oude kerk werd afgebroken. Sloopmateriaal van de pastorie gebruikte men voor het niet in het zicht liggende metselwerk van de nieuwe kerk. Hardstenen plavuizen werden hergebruikt voor de rondomliggende bestrating. Een belangrijk stedenbouwkundig aspect waar de architect Jos Bijnen rekening mee moest houden, was de structuur van Malden. Vanuit dit oogpunt schiep Bijnen de kerk als onderdeel van een nieuwe kern met een bijbehorend 18

19 Kerkplein, waaraan het godshuis een belangrijk ontmoetingspunt zou worden. Hoe kunnen we dit beter doen dan ons de uitgangspunten voor de geest te halen waar de bouwpastoor C.J. Simons en de architect Jos Bijnen bij hun ontwerp vanuit gingen. Er ligt in het kerkarchief heel wat correspondentie tussen het kerkbestuur en het bisdom en de gemeente Heumen. Door zijn hardnekkig doorzetten kon pastoor Simons eindelijk rond Nieuwjaar 1958 architect Jos Bijnen uit Oss namens het kerkbestuur opdracht verlenen een nieuw kerkgebouw te ontwerpen. Geen kleinigheid. Bijnen moest de kerk situeren in een architectonische omgeving die nauwelijks was ingevuld. Het dorp Malden bezat amper een kern en er waren maar enkele uitbreidingen geprojecteerd. Van een nieuw gemeentehuis en een sociaal cultureel centrum was nog geen sprake. Bovendien moest er rekening mee gehouden worden dat Malden zich binnen korte tijd van sterk agrarische gemeenschap zou ontwikkelen tot een stedelijk dorp. In augustus 1958 waren bouwtekening en bestek gereed. De nodige goedkeuringen werden tamelijk gauw gegeven. Op 1 december 1958 werd het werk gegund aan de firma J. de Bont van Hulten, Aannemer- en Timmerbedrijf te Nieuwkuijk. Het meest wezenlijke deel van het kerkgebouw dat Bijnen ontwierp was een muur van 48 meter lengte, 10 meter hoogte en 2.70 meter dikte. Deze bak- en natuurstenen offermuur, waartegen het altaar is opgesteld, werd haaks op enkele natuurlijke lijnen van oude wegen en plaatsen, zoals het oude kerkhof en de kerk, gebouwd. Hij scheidt de gemeenschap van de overledenen, die op het kerkhof op het gezamenlijk oordeel wacht, van de gemeenschap der levenden en rijst op naar de hemel waar de heiligen al met God verenigd zijn. Voor de muur ontwierp de architect een soort Kerkplein. Hier werden de kerkgangers beschut door een dak. Aan de westzijde werd dit plein gemarkeerd door een lange, lage galerij die naar 19

20 de pastorie voert. Aan de oostzijde verrees de doopkapel van waaruit een lage muur de dopeling de weg naar de offermuur en de offertafel wijst. Aan de zuidzijde werd een drievoudige poort geplaatst met er boven een ruimte voor het koor. Alle nu nog niet gesloten ruimten werden ten gerieve van de kerkgangers met glas gedicht. Een monumentaal onderdeel van deze beglazing vormt de voorstelling van de Wonderbare Visvangst, zoals die door de Maastrichtse glazenier Jan Martens werd gerealiseerd. Zo ontstond een lichte kerkruimte van 40 x 30 meter met in zitplaatsen. 4. Inwijding door Mgr. Bekkers. Op Palmzondag 10 april 1960 werd het nieuwe kerkgebouw door Mgr. Bekkers geconsacreerd. Nog geheel volgens de oude ritus; het duurde vier uren. Het was een waar volksfeest. De omgeving van de kerk, maar ook het dorp, was versierd met geelwitte vlaggen. Vooral het zingen van het Te Deum is indrukwekkend geweest. Mgr. Bekkers zou datzelfde jaar nog een kapelaan benoemen. Voor vele parochianen is dit kerkgebouw al vijftig jaar een plaats van bezinning. Wij spreken de wens uit dat ook in de toekomst velen de weg naar de kerk van Malden zullen vinden. Stichting Heemkunde Malden Mw. P. Thijssen T

21 Kerk zijn de mensen Refr.: Kerk zijn de mensen, muren zijn de horizon en het dak dat zijn de sterren. God, als dat eens kon! Grote gebouwen zijn niet nodig en alle huizen zijn te klein, deuren zijn ook overbodig: iedereen moet welkom zijn! 't Is niet de plek waar mensen komen uit alle windstreken vandaan, het gebeurt waar mensen dromen dromen van een nieuw bestaan. De stenen slijten met de jaren en zelfs het sterkste huis stort in. Liefde blijft haar glans bewaren, is de kracht die overwint. Dit is een lied uit het repertoire van het Kinderkoor. Het eerste waar ik aan dacht toen gevraagd werd iets te schrijven over het kerkgebouw. Want als ik eerlijk moet zijn, is het kerkgebouw, qua stijl niet mijn stijl. Ik ben opgegroeid in de Christus Koning Parochie in Nijmegen - Oost. Een kerk waarin ik op 27 april 1970 mijn Eerste Heilige Communie ontving en daarna mijn muzikale weg ben gaan bewandelen. Begonnen in het Kinderkoor en later doorgegroeid naar het Jeugdkoor. Ook Chris bleek in die kerk actief te zijn als organist van het Jongerenkoor. Nadat wij verkering kregen hebben we een duo gevormd en zijn later het toenmalige Kinderkoor gaan begeleiden als dirigente en organist. We zijn ook in die kerk 21

22 getrouwd en hebben dan ook dierbare herinneringen aan dat kerkgebouw. De mooie ronde bogen boven het hoofdaltaar met mooie schilderingen staan nog in mijn geheugen gegrift. Toen die kerk afgebroken werd heb ik wel menig traantje moeten laten. Gelukkig kwam net na de afbraak een verzoek uit de parochie Malden voor een dirigent en organist van het Kinderkoor. Het moest zo zijn dat het teken was om door te gaan met muziek maken met kinderen. Inmiddels waren we ook al een vast duo in de Molenstraatskerk in Nijmegen geworden op verzoek van de Jezuïeten van Canisius College waar ik op zat. Ook deze kerk was nog gedeeltelijk in een traditionele bouwstijl en daardoor was de overgang naar het gebouw in Malden wel een hele grote stap. Eerst zongen we nog naast het altaar ( de ruimte voor het koor was nog niet opgehoogd) en dat was heel erg wennen. Wat me wel meteen opviel waren de gebrandschilderde ramen. Vanaf onze plaats had je er een goede kijk op. Het tafereel van de vissers sprak me erg aan (ik heb niet voor niets altijd een visje achterop mijn auto zitten). Ik ben dan ook al snel tot de conclusie gekomen dat kerk niet zozeer het gebouw is maar de mensen samen, die vormen het gebouw. Ik heb nu al meer dan 300 verschillende kerkgangers voor mijn neus gehad (daarmee bedoel ik alle koorleden uit de afgelopen 17 jaar). En hoewel de vlam steeds kleiner is geworden in de afgelopen 17 jaar, kan ik me toch nog steeds koesteren aan de warmte van de kinderen en jeugd die voor mij elke week weer de kerk in Malden vormen. Maar ook de andere mensen in de kerk: de pastoor, de koster, de misdienaars en de collectanten; ze zijn me allemaal even belangrijk en maken ook onderdeel uit van deze kerk. Iedereen vormt zo op zijn eigen wijze een steen van de kerk. De ene steen is wat groter, de andere steen kleurrijker. En dan zijn er ook nog een heleboel kleine steentjes in de vorm van de kerkgangers. Maar samen vormen we het fundament van dit gebouw in Malden. En nu lijkt de muur wel steeds kleiner te worden maar hij is nog stevig genoeg om een storm te doorstaan. Ik heb wel eens geroepen, al 22

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis

Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis Mozes Jezus Thema: Wijs Hem niet af! In de dienst vieren we ook het Heilig Avondmaal. Voorganger: ds. Gonda Elzenga 1 ste

Nadere informatie

Mijn kerk inspireert

Mijn kerk inspireert Mijn kerk inspireert De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan Kerkbalans Welke inspiratie

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

[vanuit de middenbeuk, met de rug naar het westportaal heb je de volle ruimte vóór je.]

[vanuit de middenbeuk, met de rug naar het westportaal heb je de volle ruimte vóór je.] Mannaerts R., De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen: een openbaring mits de juiste sleutel, Antwerpen, 2012 [vanuit de middenbeuk, met de rug naar het westportaal heb je de volle ruimte vóór je.]

Nadere informatie

Altaar en lezenaar. Ontmoeting met de Heer

Altaar en lezenaar. Ontmoeting met de Heer Altaar en lezenaar Ontmoeting met de Heer Eucharistie en Woord EHet altaar is het hart van een kerkgebouw. Het woord altaar komt van het Latijnse woord altare. Dat betekent hoogte. Op deze goed zichtbare

Nadere informatie

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Zondag 28 september 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van Jezus. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist:

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE KERKINRICHTING

BELEIDSNOTITIE KERKINRICHTING BELEIDSNOTITIE KERKINRICHTING Pagina 1 van 7 BELEIDSNOTITIE KERKINRICHTING Preambule Onderstaande bepalingen die gelden voor het Bisdom s-hertogenbosch en als zodanig door de Bisschop zijn vastgesteld

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

Orde van dienst Protestantse Gemeente Heemskerk Morgensterkerk. Zondag 3 juni 2012 Trinitatis

Orde van dienst Protestantse Gemeente Heemskerk Morgensterkerk. Zondag 3 juni 2012 Trinitatis Orde van dienst Protestantse Gemeente Heemskerk Morgensterkerk Zondag 3 juni 2012 Trinitatis Voorganger: Ds. J. Timmerman Geestelijk Verzorger in het MC Alkmaar Organist: Sybren Boukes 2 In de oude kerk

Nadere informatie

Redengevende omschrijving

Redengevende omschrijving R.K. Johannes de Doper kerk, Markt Standdaarbuiten Kenmerken Adres Markt 25 Postcode/plaats 4758 BL Standdaarbuiten Huidige functie kerk Oorspronkelijke functie kerk Bouwjaar 1924 MIP-code Redengevende

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 9 februari 2014. met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 9 februari 2014. met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 9 februari 2014 met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente voorganger: ds. Japke van Malde organist: Erik Visser Orde van de dienst.

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Paasviering 2016 Achtergelaten Vergeet me niet

Paasviering 2016 Achtergelaten Vergeet me niet Paasviering 2016 Achtergelaten Vergeet me niet woensdag 23 maart 2016 8:45 uur 9:00 uur Openingslied: Het is Pasen Het is Pasen, laat het horen, het is Pasen, het is feest. Na het donker van de dood, nu

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana

Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana Orgelspel Woord van welkom Kaarsen aansteken Zingen: Psalm 66 vers 1 en 2 Bemoediging en Groet vg.: Onze hulp is

Nadere informatie

Liefde als kruispunt. Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging Welkomstlied

Liefde als kruispunt. Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging Welkomstlied Parochie Sint-Jozef Aalst Kruisoplegging 2007 Liefde als kruispunt Welkomstlied kom en vier het feest met mij. kom en vier het feest met mij. kom en vier het feest met mij. luister naar het Woord van God.

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Zondag Laetare - verheugen

Zondag Laetare - verheugen Zondag Laetare - verheugen Vierde zondag in de 40dagentijd, 18 maart AD 2012, Jeugddienst Protestantse gemeente te Heinkenszand Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt.

Nadere informatie

UITVAARTBELEID SINT ANNA

UITVAARTBELEID SINT ANNA UITVAARTBELEID SINT ANNA Aanleiding en doelstelling Vanuit goed onderling overleg tussen de besturen van Sint Anna, de zusters van Julie Postel en de O.L. Vrouwe parochie van Boxmeer, zijn concrete afspraken

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 16 augustus 2015, negende zondag van de zomer

Orde van dienst voor zondag 16 augustus 2015, negende zondag van de zomer Orde van dienst voor zondag 16 augustus 2015, negende zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = =

Nadere informatie

Weet je waarom je bijzonder bent?

Weet je waarom je bijzonder bent? Weet je waarom je bijzonder bent? Gezinsdienst Zondag 26 oktober 2014 Locatie: Voorganger: Medewerking: Organist: Oosterkerk DS. Swager Combo Joy4All Marius van Doleweerd Voor de dienst zingen we: Weet

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Orde van de dienst Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Geroepen om op weg te gaan In deze dienst zal ds. Jan Minnema afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Bennekom Voorganger: Ds. Jan Minnema Ouderling

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden

s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden s-hertogenbosch en Rosmalen Parochieavonden WELKOM! Per 1 januari 2015 Emmaus, West Willibrord, Maaspoort San Salvator, Orthen Waarom zijn we hier bij elkaar? Vanwege onze opdracht als gedoopten: Staand

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Orde van dienst op 22 maart 2015 in de Vloedschuur te Heteren In deze dienst zal gedoopt worden: Sophie Anke Henrike (Sophie) Kalisvaart

Orde van dienst op 22 maart 2015 in de Vloedschuur te Heteren In deze dienst zal gedoopt worden: Sophie Anke Henrike (Sophie) Kalisvaart Orde van dienst op 22 maart 2015 in de Vloedschuur te Heteren In deze dienst zal gedoopt worden: Sophie Anke Henrike (Sophie) Kalisvaart Thema: De graankorrel Voorganger: Ds. Simon de Kam Ouderling: Johan

Nadere informatie

Liturgie voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar 23 november 2014

Liturgie voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar 23 november 2014 Liturgie voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar 23 november 2014 Voorganger: drs. M. Bijl. Koor: Close2U o.l.v. R. Domen. Ouderling: D. Fekkes Sikma. Diaken: S. Opgelder. Collectant: S. van der

Nadere informatie

27 november Zondag Eerste Advent. Heilige Doop van FENNE

27 november Zondag Eerste Advent. Heilige Doop van FENNE KLOKGELUI 27 november 2016 Zondag Eerste Advent ORGELSPEL VERWELKOMING wij gaan, zo mogelijk, staan Heilige Doop van FENNE ALLEN: 433: 1, 2, 4: Komt tot ons de wereld wacht Protestantse Kerk te 's-heerenberg

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Dat we hier vanavond bij elkaar zijn wordt vooral bepaald door de wereldse kalender. En niet de kalender van de christelijke feesten.

Dat we hier vanavond bij elkaar zijn wordt vooral bepaald door de wereldse kalender. En niet de kalender van de christelijke feesten. Preek op Oudjaarsavond 2013 Dat we hier vanavond bij elkaar zijn wordt vooral bepaald door de wereldse kalender. En niet de kalender van de christelijke feesten. Oudjaarsdag: het lijkt een dag als alle

Nadere informatie

En de heere God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had tot een vrouw Genesis 2:22

En de heere God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had tot een vrouw Genesis 2:22 donderdag 1 januari Nieuwjaarsdag En de heere God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had tot een vrouw Genesis 2:22 Gebouwd door God Vandaag slaan we de eerste bladzijde op van een nieuw jaar. Een

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015

Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015 Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015 Voorbereiding Orgelspel Stilte Orgelspel Welkom en Drempelgebed Zingen: Lied 67, 1 en 3 3 De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt, en

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

Over de kerk van Marum

Over de kerk van Marum Over de kerk van Marum De kerk van Marum is een van de oudste bakstenen kerken in Groningen. Het oudste gedeelte, het koor, dateert uit de 12 e eeuw. De toren is 13 e -eeuws. De preekstoel werd in 1826

Nadere informatie

Voorganger: Bert Kort Organist: Maarten Westenberg Koster: Jeannet de Jong Beamist: Chris Burger

Voorganger: Bert Kort Organist: Maarten Westenberg Koster: Jeannet de Jong Beamist: Chris Burger Ontmoetingskerk, Heerde Zangdienst Zondag, 6 nov 16, om 19:00u Voorganger: Bert Kort Organist: Maarten Westenberg Koster: Jeannet de Jong Beamist: Chris Burger Welkom door Ouderling van Dienst We worden

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 17 januari 2016 Gebedsdienst voor de eenheid Dienst voorbereid door de Raad van Kerken Lemele - Lemelerveld Thema: Ga terug naar Start Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 9 maart 2014, 1 e zondag in de 40-dagentijd, medewerking van De Lofstem uit Lemele Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Voorganger: ds. Kees Benard Organist:

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, Meditatie voor de dienst op 24 mei 2015, Pinksteren Gemeente in Christus, De grote vraag waar we ons als OP de laatste maanden over buigen, is: hoe blijven wij op een goede en verantwoorde manier kerk?

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Viering van Schrift en Tafel. 30 augustus 2015 Knoptorenkerk in St. Oedenrode Thema: Komt dat zien!!

Viering van Schrift en Tafel. 30 augustus 2015 Knoptorenkerk in St. Oedenrode Thema: Komt dat zien!! Viering van Schrift en Tafel 30 augustus 2015 Knoptorenkerk in St. Oedenrode Thema: Komt dat zien!! VOORBEREIDING Begroeting en aanvangswoord. Hoe onmisbaar zijn je ogen! Elke dag begint er mee. Je slaat

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Orde van dienst voor 13 juli 2014

Orde van dienst voor 13 juli 2014 OOSTERLICHTKERK HUIZEN Orde van dienst voor 13 juli 2014 Op reis met Iona Bij deze dienst heeft u een liedboek nodig Welkom door de ouderling van dienst Zingen lied 150a v: De wereld behoort toe aan God

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 juli 2014, 3 e zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ad Huetink Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

Kinderdienst zondag 7 juni 2015

Kinderdienst zondag 7 juni 2015 Kinderdienst zondag 7 juni 2015 Aanvang: 9.30 uur De dienst wordt geleid door jongerenwerker Aafke Stegeman-van Dijk Organist: Hans van Noord Thema: Gastvrijheid, wees welkom! Aan de zijkanten in de kerkzaal

Nadere informatie

EUCHARISTIEVIERING GOUDEN JUBILEUM OKRA 27 APRIL 2010

EUCHARISTIEVIERING GOUDEN JUBILEUM OKRA 27 APRIL 2010 TREFPUNT WATOU EUCHARISTIEVIERING GOUDEN JUBILEUM OKRA 27 APRIL 2010 Orgelspel Verwelkoming: Hartelijk welkom allemaal. Okra Watou bestaat dit jaar 50 jaar. Vandaag willen we dit gouden jubileum samen

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

De Bijbel open (05-01)

De Bijbel open (05-01) 1 De Bijbel open 2013 1 (05-01) Vandaag is het de eerste zaterdag in het nieuwe jaar 2013. Ik wil deze uitzending beginnen met u van harte een gezegend Nieuwjaar toe te wensen. Maar wat is een gezegend

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen

Welkom in de Hoeksteen Welkom in de Hoeksteen In deze dienst wordt Sophie Boersma gedoopt & Vieren we het Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Sieds de Jong Opwekking 672 Kinderopwekking 185 Gezang 125 : 1, 3, 4 en 5 Gezang 167

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Zondag 22 november 2015 19.00 uur LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR. Voorgangers mw. Ans Damen en Janco Wijngaard Organist dhr.

Zondag 22 november 2015 19.00 uur LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR. Voorgangers mw. Ans Damen en Janco Wijngaard Organist dhr. Zondag 22 november 2015 19.00 uur LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR Voorgangers mw. Ans Damen en Janco Wijngaard Organist dhr. Leo Kamphorst Welkom en mededelingen Paaskaars Zingen: GvL 619 HOORT HOE

Nadere informatie

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 Welkom en inleiding 1 Goede mensen, van harte welkom in deze gebedsviering naar aanleiding van het feest van Allerheiligen en Allerzielen.

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit Voorganger: ds. W. Lolkema Mmv van Gospelband Vision, Tholen De VOORBEREIDING

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

Aan de geachte zusters en broeders in de Katholieke Kerk in Nederland

Aan de geachte zusters en broeders in de Katholieke Kerk in Nederland Aan de geachte zusters en broeders in de Katholieke Kerk in Nederland De Pastoor en de Parochianen van de parochie van de H. Aartsengel Michael in Mieścisko verzoeken om hulp bij de renovatie van een plaatselijke

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 8 e zondag van de herfst Oogstdankdienst 9 november 2014 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane-Fioreze ouderling: J.A. van der Horst koster: M. Slomp

Nadere informatie